Reklama

Prezeraj Blogy

Najobľúbenejšie Blogy

Viac Blogov
 • lazar44 je odhlásený ... obrazy Boha! Pridaný dňa 01/01/2015 10:45 od lazar44

  V Knihe Genezis 1,26 Boh hovorí:
  "Urobme človeka na náš obraz a podľa našej podoby!"
  Je zaujimavé, že je tu použité množné číslo.
  Vyzerá to takmer ako intuícia toho, čo budeme
  neskôr nazývať Trojicou. Dá sa to pochopiť
  aj ako raný náznak neskoršieho zjavenia
  Boha ako spoločenstva, Boha ako vzťahu,
  Boha, ktorého kresťania vidia ako tajomstvo
  dokonalého dávania a dokonalého prijímania.
    Vedome beriem tento model Boha ako dynamického
  spoločenstva osôb za centrálny pre celú realitu.
  ... vrátime sa k nemu ako k normatívnemu prameňu
  a smeru a postupne sa pre nás bude stávať zreteľnejším.
  Je zaujímavé, že fyzici, molekulárni biológovia
  a astronómovia sú často oveľa viac v súlade
  s týmto univerzálnym modelom ako mnohí kresťanský veriaci.
    Zvážme, čo Boh v tomto momente hľadá.
  Nie sluhov, otrokov,robotníkov, súťažiacich do tejto
  veľkej hry ani artistov, ktorí vedia skákať cez obruč.
  Boh jednoducho hľadá ...Čítaj ďalej

 • christianwhite je odhlásený Čo bude po smrti? Pridaný dňa 02/03/2010 08:55 od christianwhite

  Existuje veľa náboženstiev a každé má inú predstavu, čo sa stane po smrti. Pravda však je len jedna a nemôžu ju mať všetci. Len jedna viera je tá pravá a preto je dôležité vedieť, čo nám Boh zjavil.
  Existuje veľa "bohov", ktorých si vymysleli ľudia, ale je len jeden Boh, ktorý stvoril ľudí. Jeho základnou požiadavkou na človeka je, aby miloval Boha celým svojim ...Čítaj ďalej

 • boziazena je odhlásený modlitba za budúceho manžela Pridaný dňa 10/03/2015 11:03 od boziazena

  Modlitba k archanjelovi Rafaelovi
  Svaty Rafael, milujúci patrón tých, ktorí hľadajú snúbencov pre manželstvo, pomôž mi v tomto dôležitom rozhodnutí. Najdi mi za manžela človeka, ktorého charakter odráža vlastnosti Pána Ježiša a Panny Márie. Nech je čestný, verný, čistý, úprimný a šlachetný, aby sme sa spoločnými silami,... v čistote a nesebeckej láske obaja usilovali o dokonalú jednotu tela a duše a prijali deti, ktoré Boh dobrotivo zverí do našej starostlivosti.
  Svätý Rafael, anjel čistých vzťahov, žehnaj nášmu priateľstvu a láske, aby sa v nej nevyskytol nijaký hriech. Nech nás naša vzájomná láska zviaže tak pevne, aby sa náš buduci domov stále viac podobal domovu Svätej rodiny v Nazarete. Pros za nás oboch, aby sme dostali Božie požehnanie pre naše manželstvo, tak ako si ohlásil požehnanie manželstva Tobiáša a Sáry.
  Svätý Rafael, priateľ mladých, buď mojím priateľom, chcem ťa vzývať vo všetkých ...Čítaj ďalej

 

Najviac diskutované Blogy

Viac Blogov
 • slovo je odhlásený Spolupracuješ s Duchom Svätým, pri tak závažnom rozhodnutí, ako je výber životného partnera? Pridaný dňa 16/05/2016 06:41 od slovo

  Dobré ráno, Pane. Vošla som do kúpelne, pozrela do zrkadla na seba tak, ako to robí myslím ráno každá žena, kriticky,ale s nádejou, že je stále krásna pre svoju srdcovku. Uvarím si  bylinkový čaj  a pokiaľ mi vychladne, otvorím dnešné Božie Slovo a čítam...
  Gal 5, 16-17...24-25
  Bratia žite duchovne a nebudete spĺňať žiadosti tela. Lebo telo si žiada to čo je proti duchu a duch čo je proti telu. Navzájom si odporujú, aby ste neurobili to čo chcete.
  Ale ovocie Ducha je:
  láska
  radosť
  pokoj
  zhovievavosť
  láskavosť
  dobrota
  vernosť
  miernosť
  zdržanlivosť
  Tí čo patria Kristovi Ježišovi, ukrižujú telo s vášňami a žiadosťami.
  Ak žijeme v Duchu, podľa Ducha aj konáme

  Ja osobne ho pokladám za úžasného pomocníka!
  Vždy mi pomohol nájsť východisko.
  Napraviť -  pokazené, pomáha mi nájsť cestu naspäť, keď sa vzďaľujem od Pána.
  Dával mi dar trpezlivosti a odvahy, keď som hľadala veľmi dlho svoju lásku.
  Pomáhal mi ...Čítaj ďalej

 • christianwhite je odhlásený Čo bude po smrti? Pridaný dňa 02/03/2010 08:55 od christianwhite

  Existuje veľa náboženstiev a každé má inú predstavu, čo sa stane po smrti. Pravda však je len jedna a nemôžu ju mať všetci. Len jedna viera je tá pravá a preto je dôležité vedieť, čo nám Boh zjavil.
  Existuje veľa "bohov", ktorých si vymysleli ľudia, ale je len jeden Boh, ktorý stvoril ľudí. Jeho základnou požiadavkou na človeka je, aby miloval Boha celým svojim ...Čítaj ďalej

 • anneliese je odhlásený zahrame si Pridaný dňa 31/03/2016 05:40 od anneliese

  Cez pôst som si odpustila svetské pesničky, až na pár výnimiek som to dodržala. Mala som v mp3 natiahnuté tzv gospelky. Už ku koncu pôstu som sa tešila na svetskú muziku, áno aj Bon Joviho :-) ale ešte som si nestihla vymeniť alebo doplniť mp3 zase o tie bežné.
  Keby sme si dali tak niečo z muziky čo nás obohacuje ale počuvame radi.
  Mňa napríklad oslovuje množstvo českých piesní, Karel Gott to síce nie je ale napríklad Hana Zagorová-za každou chvíli...

  https://www.youtube.com/watch?v=uWcxcEgA200

  Pokračujte prosím ...Čítaj ďalej

 

Najnovšie Blogy

Viac Blogov
 • dslove je prihlásený „Čo hovorí Biblia o BDSM?“ Pridaný dňa 23/10/2019 08:23 od dslove

  BDSM znamená otroctvo / disciplína / sadizmus / masochizmus. Tento výraz sa môže vzťahovať na subkultúru ľudí, ktorí sa zaujímajú o dominanciu / podriadenie sa a sadomasochizmus, alebo sa môže ľahšie odvolávať na činy páru, ktorý v rámci svojho sexuálneho vzťahu začleňuje určité dominantné postavenia / submisívne hranie rolí. Netreba dodávať, že Biblia nespomína BDSM, či už ako súčasť sexuálnych vzťahov alebo od nich oddelená.

  Pokiaľ ide o „manželské lôžko“ ( Hebr 13: 4), Biblia nedáva veľa obmedzení tomu, čo manželský pár môže so sebou sexuálne robiť. Okrem cudzoložstva (trojka, výmena atď.) A pornografie, ktorú Biblia jasne a výslovne identifikuje ako hriech, sa zdá byť dobrým princípom „vzájomný súhlas“ uvedený v 1 Kor 7: 5 . Ak manžel a jeho manželka sú v úplnom súhlase bez toho, aby boli nútení alebo nútení, Boh dal manželským párom slobodu, pokiaľ ide o to, čo sa deje v „manželskom ...Čítaj ďalej

 • dslove je prihlásený „Prečo je sexuálna čistota taká dôležitá?“ Pridaný dňa 23/10/2019 07:55 od dslove

  Boh dal mužovi a žene radosť a potešenie zo sexuálnych vzťahov v rámci manželských zväzkov a Biblia jasne hovorí o dôležitosti udržiavania sexuálnej čistoty v rámci toho zväzku medzi mužom a ženou ( Ef 5:31 ). Ľudia sú si dobre vedomí príjemného účinku tohto daru od Boha, ale rozšírili ho ďaleko za manželstvo a prakticky za akýchkoľvek okolností. Svetská svetská filozofia „ak sa cíti dobre, urob to“, prechádza kultúrami, najmä na Západe, do tej miery, že sexuálna čistota sa považuje za archaickú a zbytočnú.

  Pozrime sa však na to, čo Boh hovorí o sexuálnej čistote. „Mali by ste byť posvätení: mali by ste sa vyhnúť sexuálnej nemorálnosti; že každý z vás by sa mal naučiť ovládať svoje telo spôsobom, ktorý je svätý a čestný, nie vášnivou chtíčou ako pohania, ktorí nepoznajú Boha. , , , Lebo nás Boh nenazval, aby sme boli nečistí, ale aby sme žili svätým životom. “( 1 Sol 4: 3–5 , 7 ). Táto ...Čítaj ďalej

 • lesanka333 je odhlásený Kresťan a vojna ? Pridaný dňa 21/10/2019 06:44 od lesanka333

  Medzi Božie prikázania patrí aj prikázanie: "Nezabiješ", ako si môžme prečítať v Biblii v knihách Exodus 20:13 (2. Mojžišova kniha) a Deuteronómium 5:17 (5. Mojžišova kniha). Napriek tomu sa za posledných 2000 rokov odohralo viacero náboženských vojen sprevádzaných zabíjaním a krviprelievaním.

  Postup počas vojny upravuje v našej krajine Ústavný zákon č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu.
  Keď mužovi vznikne branná povinnosť, musí sa v čase vojny alebo vojnového stavu podrobiť odvodu. Potom buď vykonáva mimoriadnu službu, teda počas vojny bojuje na mieste konfliktu, alebo vykonáva alternatívnu službu.

  Zaujíma ma, čo si myslíte o tom, ako by sa mal zachovať kresťan, keď jeho vlasť napadne nepriateľ, a prezident vyhlási vojnu ? Môže kresťan bojovať so zbraňou v ruke ? Ak kresťan zabije niekoho vo ...Čítaj ďalej