Archívy

Reklama

TAJOMSTVÁ : ROVNOCENNOSŤ PROTIPÓLOV

Rovnocennosť protipólov si môžeme ukázať na príkladoch a) muž – žena, b) logik vs etik, c) východ - západ, d) intuitív – senzorik, e) Boh – ľudstvo, kde tie prvé póĺy sú mužské a druhé ženské.
1. Zdá sa, že navrch má pól mužský, ktorý je dominantný, vodcovský, stabilnejší :
a) muž – žena – muž chráni a je vodcom, lebo je stabilnejší v rozume aj hodnotách
b) logik – etik – logici sa držia viac pravidiel, ktoré vedia dávať mantinely etikom, ktorých emócie inklinujú viac k slobode, ktorú pravidlá skôr obmedzujú
c) východ – západ – doterajšie vodcovstvo západu stálo na mužských pravidlách Krista, ktorých stále silnejšie potláčanie cez rast liberalizmu dostáva západ do ženského pólu voči autokratickejšiemu východu, schopnejšieho chrániť tradičné hodnoty
d) intuitív – senzorik – v tradičnej spoločnosti vždy mali hlavné slovo intuitívi – duchovní vodcovia, ktorí tým viac chránili spoločnosť, čím menej potláčali opačný materiálny pól. Dnešná západná spoločnosť je aj kvôli dominantnému konzumnému materializmu menej schopná viesť trvalo udržateľný rozvoj spoločnosti, ako menej materiálne orientovaný východ.
e) Boh – ľudstvo – tu je tá dominancia a vodcovstvo každému jasné.

2. Zdá sa, že navrch má pól ženský, ktorý má posledné slovo a moc rozhodovať
a) muž – žena – muž pozýva do tanca, žena príjme alebo odmietne, muž pýta o ruku, žena príjme alebo odmietne …..
b) logik – etik – logici núkajú rovnocenné rozhovory o covide, rovnocennej politickej orientácii na všetky svetové strany, mierové riešenia a etici to príjmu alebo odmietnu
c) východ – západ – Putin aj Si Ťin-pching ponúkajú EU aj USA ekonomickú a mierovú spoluprácu, západ je ten, ktorý to príjme alebo odmietne
d) intuitív – senzorik – Duchovní ľudia s nadhľadom ponúkajú senzorikom svoje bipolárne vodcovstvo, senzorici to príjmu alebo odmietnu, lebo oni majú menšie schopnosti chápať potrebu duchovných hodnôť ako intuitívi potrebu hodnôt materiálnych
e) Boh – ľudstvo – Boh ponúka ľudstvu náruč a nekonečnú lásku ale len ľudstvo rozhoduje o tom, či tú náruč príjme alebo odmietne

3. Zdá sa, že navrch má pól mužský, ktorý tak netrpí kvôli nesprávnym rozhodnutiam, lebo v nich nemal posledné slovo
a) muž – žena – žena, ktorá uprednostní feministickú nezávislosť pred oddaním sa mužskej ochrane a vodcovstvu nevie nájsť šťastie v manželskom spolužití a sexualite tak, ako ženy, ktoré si vedia vážiť mužský pól, aj keď žiaden muž nie je dokonalý
b) logik – etik – etici, ktorí uprednostnia vypínanie webov, zákaz diskusií a prenasledovanie logikov za opačný názor vždy tým len docielia víťazstvo logikov, ktorí k takémuto emocionálnemu extrémizmu neinklinujú a nenávisť etikov im v prípade prehry prináša väčšie utrpenie. Keď prehrajú logici, tak len typujú, kedy sa etici kvôli uprednostňovaniu emócií pred pravidlami rozhádajú a zase sa rozpadnú.
c) východ – západ – keď západ chce namiesto rovnocennej spolupráce s východom dominovať a byť lídrom vo svetovej politike, upadá do totalitných zásahov do politiky a ekonomiky nezápadných krajín (nerešpektovanie ruskej požiadavky o nepribližovaní základní NATO, zabratie ruských dolárových rezerv, dvojaký meter v prípade Kosova a Krymu……) a tým stráca dôveru a jeho líderstvo postupne stráca moc na celosvetovom fóre a dôveryhodnosť, líderstvo a ekonomika sa preklápa na opačnú stranu = rast zoskupenia BRICS
d) intuitív – senzorik – Ak senzorici (právnici a ekonómovia) nedávajú rovnocenný priestor v rozhodovaní o spoločenskom vývoji aj intuitívom (psychológovia a duchovní vodcovia), zlé následky konzumizmu prinášajú viac utrpenia na konzumizme závislým senzorikom ako na konzumizme nezávislým intuitívom
e) Boh – ľudstvo – Keď ľudstvo uprednostňuje samostatné rozhodovanie pred líderstvom a náručou lásky Boha a božích prikázaní, ľudstvo trpí viac, Bohu je len takých ľudí ľúto.

4. Zdá sa, že navrch má pól ženský, lebo …. pokračovanie do nekonečna
Pridal fero on 26/11/2023 03:05

Komentáre (1155)

fero je prihlásený top fero napísal dňa 26/11/2023 04:34 :

Vďaka za typ.

richard768 je prihlásený top richard768 napísal dňa 26/11/2023 07:37 :

Opäť dobrá téma, Fero. Avšak rôzne polarity nemožno k sebe takto zjednodušene lineárne priradiť. Ležia akoby v navzájom rôznych rovinách či rozmeroch, prípadne sú činné vzájomným pôsobením. Podobne ako magnetické póly nie sú totožné s elektrickými, lebo jedny vznikajú vzájomnou rotáciou tých druhých. Duchovno-hmotná polarita nie je totožná s mužsko-ženskou. Ženský pól spôsobuje zhmotnenie ducha, mužský preduchovnenie hmoty. Pekne to vyjadrujú symboly pre Venušu a Mars. Mužsko-ženská polarita je horizontálna a rotujúca, duchovno-hmotná vertikálna.

Podobne by sa dalo namietať, že z istého pohľadu naopak Západ je logicko-racionálny a Východ eticko-emocionálny. Vidno to už aj na príklade Slovenska. Na Západe sa viac dodržujú pravidlá, kdežto na Východe prevláda skôr družnosť. Na Zemi máme aj kolmú polaritu severo-južnú a celá Zem pritom rotuje.

fero je prihlásený top fero napísal dňa 26/11/2023 08:39 :

Richard,
to sedí, ženský pol spôsobuje zhmotnenie, čiže je to senzorický pól a mužský preduchovnenie, čiže je to pól intuitívny.
Slovensko radím medzi západ, východ je Rusko, Čína India...
Ak máš pocit, že v polaritách ľudských vlastností ti toto v nejakom konkrétnom príklade nesedí, tak ma taký príklad zaujíma.

richard768 je prihlásený top richard768 napísal dňa 26/11/2023 09:56 :

Fero, zatiaľ nemám zásadné pripomienky k tebou načrtnutému úvodu. A nechcem len rýpať kvôli detailom. Uvidíme, či a ako sa debata rozvinie...

Chcel som len poukázať na to, že tie rôzne polarity môžu byť od seba nezávislé (napríklad môže byť osoba logik + senzorik), prípadne sa môžu ovplyvňovať iným spôsobom než priamym stotožnením svojich pólov. Preto tá moja zmienka o rozličných rozmeroch a rotáciách s fyzikálnou analógiou.

Čo sa týka napríklad Východu a Západu, táto polarita (a asi aj tie ostatné) môže byť relatívna voči ľubovoľnému stredu, čo vidno aj na príklade Slovenska. Keď som bol kedysi na Zemplínskej Šírave, prekvapilo ma, že ľudia tam pri nastupovaní do autobusu nestáli vopred usporiadane v rade (= podľa západniarskych pravidiel). Je to len detail a mohlo sa to odvtedy zmeniť. No podobných príkladov na drobné štatistické rozdiely medzi východoslovákmi a západoslovákmi by sme asi našli viacero.

Mimochodom, v rámci globálneho východo-západného delenia mi vychádza Slovensko v strede. Hranica medzi Západo- a Východorímskou ríšou prebiehala Otrantským prielivom približne pozdĺž 19. stupňa vých. dĺžky. Ten ďalej na sever vedie tokom Dunaja cez Budapešť, stredným Slovenskom, až po ústie Visly do Baltiku. Stredovú polohu Slovenska naznačujú aj striedavé kultúrne vplyvy v minulosti. V súčasnosti sme sa politicky priklonili k Západu, ale ľudia to tiež vnímajú rôzne.

richard768 je prihlásený top richard768 napísal dňa 26/11/2023 10:09 :

Merlin, ten svoj model som len narýchlo načrtol, nemusí byť definitívny. Predstavil som si Zem s pólmi a rovníkom. Severný pól je akoby pevný duchovný bod, božská jednota. Rovník je rotujúca (premenlivá) hmotná úroveň, v rámci ktorej fungujú aj ostatné polarity, teda aj mužsko-ženská. Duša (anima, psýché) je prostredníkom medzi duchom a hmotou. Podľa tradičného modelu: večný duch - premenlivá duša - dočasné hmotné telo. Súčasné kresťanstvo zamenilo slová "duch" a "duša", čo spôsobuje zmätok. Potom tvrdí, že duša je nesmrteľná, čo je, samozrejme, hlúposť, lebo duša v pôvodnom zmysle (anima, psýché) je z jemnohmotnej látky. To ale neviem, či má zmysel tuná riešiť.

K tvojmu modelu sa nechcem nejako zbrklo vyjadrovať. Môžeš ho rozvíjať a uvidíš, čo ti vyjde.

mistrz_leszek je prihlásený top mistrz_leszek napísal dňa 27/11/2023 12:09 :

richard768 napísal dňa 26/11/2023 07:37: Avšak rôzne polarity nemožno k sebe takto zjednodušene lineárne priradiť. Ležia akoby v navzájom rôznych rovinách či rozmeroch, prípadne sú činné vzájomným pôsobením. Podobne ako magnetické póly nie sú totožné s elektrickými, lebo jedny vznikajú vzájomnou rotáciou tých druhých. Duchovno-hmotná polarita nie je totožná s mužsko-ženskou. Ženský pól spôsobuje zhmotnenie ducha, mužský preduchovnenie hmoty. Pekne to vyjadrujú symboly pre Venušu a Mars. Mužsko-ženská polarita je horizontálna a rotujúca, duchovno-hmotná vertikálna.


Analógia je snáď tým pravým výrazom. Pretože sa jedná o premietnutie vertikálneho do našej roviny. Smaragdová doska hovorí v skratke, že ako hore tak aj dole. Aj v horizontálnej rovine teda jedna z osí plní pomerne vertikálnu funkciu k osi druhej. Os sever-juh je vertikálna k osi východ-západ, plní funkciu odrazu osi zenit-nadir. Súvisí to s hierarchiou manifestácií. Podobne os slnovratov je vertikálna k osi rovnodenností, kde zimný slnovrat zodpovedá severu. Mužsko-ženská os je podobným premietnutím/odrazom vertikálnej osi na našu existenčnú rovinu. Aktualizácia tohoto je podstatou rituálu a predpokladom odlepenia sa od našej roviny. Muž je stator, žena je rotor, z toho tie možnosti. Či mám aj explicitne ilustrovať? roll eyes

mistrz_leszek je prihlásený top mistrz_leszek napísal dňa 27/11/2023 12:28 :

richard768 napísal dňa 26/11/2023 10:09: Duša (anima, psýché) je prostredníkom medzi duchom a hmotou. Podľa tradičného modelu: večný duch - premenlivá duša - dočasné hmotné telo. Súčasné kresťanstvo zamenilo slová "duch" a "duša", čo spôsobuje zmätok. Potom tvrdí, že duša je nesmrteľná, čo je, samozrejme, hlúposť, lebo duša v pôvodnom zmysle (anima, psýché) je z jemnohmotnej látky. To ale neviem, či má zmysel tuná riešiť.


To je krásna herézka. wink Tak teda, čo to vlastne chcú tí kresťania spasiť? Táto problematika je mimo rámca tohoto blogu, ale je ti snáď jasné že tu je vážny problém. Problém toho, že kresťanstvo je obmedzenou doktrínou, rovnostárskou, pre padlé ludstvo. Samozrejme, každý ten prah neprekročí, väčšina sa bude recyklovať.

richard768 je prihlásený top richard768 napísal dňa 27/11/2023 03:50 :

Ešte by som dodal, že nikto z nás ľudí nie je čistou esenciou mužského ani ženského princípu, lebo každý máme v sebe niečo z oboch. Jedna z polarít mierne prevažuje, akoby len jemne od bielej do belasa či do ružova. Na hmotnú realizáciu to stačí. O ostatných polaritách to platí zrejme tiež.

Pritom čistý duch samotný stojí mimo polarity. V ňom je jednota, nedeliteľnosť, aktívny stred všetkých protipólov. Zbytostnené polarity a protiklady sa týkajú duševnej či hmotnej úrovne bytia. Preto ak hovoríme o duchovno-hmotnej polarite, tak je to len v zmysle tiahnutia duše (ako medzičlánku) k jednému či opačnému smeru. Stručne povedané, či u človeka prevážia podnety duchovné alebo hmotné.

mistrz_leszek je prihlásený top mistrz_leszek napísal dňa 27/11/2023 09:50 :

Je treba predstaviť si to ako škálu. Zaoberal sa tým Otto Weininger, v diele Geschlecht und Charakter (vyšlo tiež v angličtine). Keď dopísal, zastrelil sa, tak pozor.

richard768 je prihlásený top richard768 napísal dňa 27/11/2023 11:42 :

Ja myslím, že to nie sú "debili", ale zvrátene inteligentní ľudia, ktorí vedia, na základe čoho sa dá spoločnosť cez nevyzreté duševné sklony zviklať a ovládať.

richard768 je prihlásený top richard768 napísal dňa 27/11/2023 01:19 :

Fero:

... d) intuitív – senzorik – Ak senzorici (právnici a ekonómovia) nedávajú rovnocenný priestor v rozhodovaní o spoločenskom vývoji aj intuitívom (psychológovia a duchovní vodcovia), zlé následky konzumizmu prinášajú viac utrpenia na konzumizme závislým senzorikom ako na konzumizme nezávislým intuitívom ...
Sami si robia zle a nenechajú si do toho hovoriť. Ako deti, ktoré odmietli dozor rodičov. Hrajú sa na vojakov, no so skutočnými zbraňami. Trpíme však všetci. Nielen preto, že každý potrebujeme prinajmenšom základné materiálne zabezpečenie. Existuje aj utrpenie duševné. Keď človek vidí zblúdilé duše, ktoré si nechcú nechať poradiť, je to trýznivé.

fero je prihlásený top fero napísal dňa 27/11/2023 01:30 :

Richard,
aj v tom je bipolarita. Sme na jednej strane samostatné bytosti zodpovedné hlavne sami za seba a na druhej strane sme mentálne aj duševne prepojené spoločenské bytosti s empatiou, preto v samote šťastie nájsť nemôžeme. Na jednej strane je MY = schopnosť sebaobety pre potreby celku, na druhej strane je JA = najprv máme vytiahnuť brvno z vlastného oka a až potom v tom budeme vedieť pomáhať aj iným.

mistrz_leszek je prihlásený top mistrz_leszek napísal dňa 30/11/2023 02:31 :

merlinzavalonu napísal dňa 27/11/2023 10:00: len tú škálu netreba dať debilom, lebo tí potom z toho vyextrahujú 98 pohlaví a budú to ešte presadzovať aj politicky..


Áno, táto tekutá rasa našich súčasníkov sa nehodí ani ako materiál svetského spoločenstva, ani nedosiahne lepších stavov po smrti. Ludia na nesprávnom mieste, nik nechce hrať svoju rolu, naša doba je nepriatelom formy a všetkého pravouhlého.

fero je prihlásený top fero napísal dňa 01/12/2023 06:21 :

Na jednej strane ženské póly (cca 40% mužov) spôsobuje na tomto svete 90% problémov na druhej strane bez nich by sme sa nikam neposúvali, lebo mužské póly si všetko majú tendenciu usporiadať tak, aby sme zamrzli v stabilite. Na jednej strane ženské póly spôsobujú utrpenie, na druhej strane bez nich by nebola radosť, bola by len stabilná nuda.

richard768 je prihlásený top richard768 napísal dňa 01/12/2023 02:04 :

Mistře Lešku, nemyslíš, že ľudia boli konformní vždy? Len ako plynie čas, na tých bežných sa zabudne a v pamäti zostanú tí, ktorí za niečo stáli. Preto na minulosť sa dívame inak než na súčasnosť. A s odstupom storočí sa aj naša doba ukáže v inom pohľade.

richard768 je prihlásený top richard768 napísal dňa 01/12/2023 02:57 :

fero napísal dňa 01/12/2023 06:21 :
Na jednej strane ženské póly (cca 40% mužov) spôsobuje na tomto svete 90% problémov ...
Ideológia nacizmu bola spôsobená ženským alebo mužským pólom? Dr. Mengele, ktorý si triedil ľudí ako fazuľky, bol etik alebo logik?

fero je prihlásený top fero napísal dňa 01/12/2023 07:02 :

Richard,
Mengele, Hitler, Stalin, Savaranola....vždy len etici, alebo ľudia s narušenou psychikou skĺzavajú do extrémov. Logici nikdy neinklinujú k extrémom, preto nechcú posielať zbrane na Ukrajinu, nechcú nútiť nikoho do očkovania alebo do neočkovania, nechcú tu ani ruské ani USA základne, chcú mať dobré vzťahy na všetky svetové strany, lebo LOGICKY len takýto postoj vie svetu prinášať stabilitu. Pri psychicky narušených ľuďoch hodnotenie etik-logik nemá žiaden zmysel, lebo im vládne už len narušená psychika či už narušenou výchovou alebo narušenými génmi. Etici sú však takýmito narušenými ľuďmi ľahko manipulovateľní, keď je to dobrý rétor s tzv. silnou charizmou (etikmi vymyslený termín). Takže každá narušená ideológia je vymyslená Satanom a prenášaná medzi ľudí cez ženské póly podobne, ako to bolo pri prvom hriechu.

Naposledy upravil fero dňa 2023-12-01 19:05 GMT

richard768 je prihlásený top richard768 napísal dňa 01/12/2023 08:48 :

Fero, logik, ktorému chýba etický (citový) rozmer, tiež sa stáva psychopatom. Napríklad Stalin bol stratég. Hral sa s ľuďmi, s celými národmi, ako s figúrkami na šachovnici. Nacizmus bola veľmi racionálna, avšak amorálna, ideológia. Samotné fakty a racionálne argumenty neurobia svet lepším, lebo každá rozumová úvaha vychádza z nejakých predpokladov (v logike zvaných axiómy). Ak zmeníš predpoklady, môžeš dospieť k úplne opačnému záveru. A tie správne predpoklady sú - resp. mali by byť - dané práve nasledovaniahodnými morálnymi vzormi, čo je etický pól. V tom je skutočná spolupráca protipólov: etický určí, čo je dobré a logický nájde postup, ako sa k tomu dopracovať. Keď budeš tvrdiť, že jeden pól je "správnejší" a ten druhý "problémový", tak potom nemôže byť reč o ich rovnocennosti.

To, že sa nám teraz javí, akoby etický pól spôsoboval viac problémov, je dané vývojom za posledných niekoľko storočí, kedy ľudstvo kultivovalo prevažne len racionalitu a city zostali na nerozvinutej úrovni. Potom, samozrejme, ľudia nedokážu správne rozlíšiť, čo je skutočne dobré a nasledovaniahodné. Avšak kvalitný morálny cit je šiestym zmyslom, ktorý nás môže vyviesť z bludiska.

fero je prihlásený top fero napísal dňa 01/12/2023 09:07 :

Richard,
čím si silnejší intuitív, tým máš menší problém spájať teóriu s realitou. Ty píšeš nejakú teóriu, ktorá protirečí realite a teda ju ani nieje schopná vysvetliť. Hovoríš o nejakých etických morálnych predpokladoch v ktorých sú silnejší etici, aby ti nejako sedela rovnocennosť s logikmi. Najvyššie morálne zákony medzi ľudí priniesol Kristus, ktoré keď ľudia príjmu, tak ich nazývame kresťania a ty nevidíš jasnú realitu, že kresťania - etici, ktorých reprezentuje súčasné KDH alebo etik Bezák, sú naopak, práve preto, že sú mainstreamom manipulovateľní, tak sú menej schopní chrániť Kristove hodnoty a preto im je bližšia spolupráca s liberálnou Čaputovou a progresívnou stranou ako s kresťanmi -logikmi, ktorých reprezentujú Kuffovci. Ak túto realitu príjmeš a pochopíš, tak potom pochopíš aj inú podstatu rovnocennosti, ktorú som vyššie vysvetlil a ktorá realite neprotirečí ale ju potvrdzuje.

richard768 je prihlásený top richard768 napísal dňa 01/12/2023 09:28 :

Fero, nie je to presne naopak? Silný intuitív ulieta do myšlienkových teórií, a keďže pohŕda senzorickou, faktickou evidenciou, nezdá sa mu potrebné si svoje myšlienky overiť podľa reality.

Skús si vziať ľubovoľnú racionálno-logickú úvahu s nejakým záverom a zistíš, že v jej začiatku sú skryté rozumovo neodvoditeľné predpoklady, ktoré sú obvykle založené na nejakom morálno-hodnotovom postoji. Na mnohých hodnotových postojoch sa všetci zhodneme, preto si ich nutnosť často ani neuvedomujeme.

Veď samotné morálne Kristove zákony sú dané z podstaty eticky, až následne, na ich podklade sa argumentuje logicky. Ak zmeníš etický základ na ateistický, dostaneš logickými úvahami často úplne iný návod na život.

fero je prihlásený top fero napísal dňa 01/12/2023 09:35 :

Richard,
zase len teoretizuješ a nereaguješ na tento rozpor tvojej teórie s praxou. Kopírujem : ...ty nevidíš jasnú realitu, že kresťania - etici, ktorých reprezentuje súčasné KDH alebo etik Bezák, sú naopak, práve preto, že sú mainstreamom manipulovateľní, tak sú menej schopní chrániť Kristove hodnoty a preto im je bližšia spolupráca s liberálnou Čaputovou a progresívnou stranou ako s kresťanmi -logikmi, ktorých reprezentujú Kuffovci.

janjan je odhlásený top janjan napísal dňa 01/12/2023 10:12 :

fero,
toto je taký blud. To, aký je kto kresťan, či verný alebo neverný, horlivý alebo vlažný, liberálny alebo tradičný ... ani za mak nezávisí od nejakého vymysleného kritéria logik/etik. To by všetci svätci, do nohy, boli etici, lebo v láske k Bohu zachádzali do "extrémov" (z pohľadu tohoto sveta) a zároveň logici, lebo bránili Jeho hodnoty.

richard768 je prihlásený top richard768 napísal dňa 01/12/2023 10:30 :

Fero, ty si nenadviazal na žiaden z mojich príkladov, tak prečo by som ja mal reagovať na tvoj? Kresťania - etici sú podľa teba tí, ktorých si svojvoľne za etikov označil, aby ti vyšlo, čo si chcel. Had si požiera svoj vlastný chvost.

fero je prihlásený top fero napísal dňa 01/12/2023 10:30 :

janjan,
nie, láska = harmónia protipólov, ku ktorej inklinujú logici a teda čím silnejšia láska = harmónia, tým menší sxtrémizmus. Žiaden svätec teda nebol extrémista, žiaden by neposielal zbrane na Ukrajinu a pod. Čiže aj každý etik, ktorý by sa chcel stať svätcom, musel by najprv opustiť svoje žensko-liberálne priority, ktorými sú emócie a názorová sloboda a nahradiť ich prioritami mužskými, ktorými sú božie pravidlá a oddanosť týmto pravidlám.

fero je prihlásený top fero napísal dňa 01/12/2023 10:33 :

Richard,
nie, moje tvrdenia vychádzajú z nejakej psychologickej štúdie Junga, ktorej charakteristiky sedia s prioritami politikov-etikov. Tvoje tvrdenia opieraš o koho psychologické štúdie ? Ako vysvetľuješ názorové rozdelenie ľudí a podobne aj samotných kresťanov ? Zatiaľ si žiadne vysvetlenie sem nedal, ktoré by si oprel o nejakú relevantne známu psychologickú teóriu.

janjan je odhlásený top janjan napísal dňa 01/12/2023 10:35 :

fero,
žiaden svätý by neposielal zbrane, ale sám išiel do boja alebo horlivo do boja vyzýval (sv. Ľudovít IX, Bernard, Ferdinand III).

Naposledy upravil janjan dňa 2023-12-01 23:40 GMT

fero je prihlásený top fero napísal dňa 01/12/2023 10:46 :

janjan,
nenájdeš mi jedného naivného svätca, ktorý by podporoval vojenskú provokáciu veľmoci približovaním sa vojenských základní k druhej veľmoci, ktorý by podporoval obmedzovanie práv menšiny ako to bolo s ruskou menšinou a následné 8 ročné boje s vlastnou menšinou a potom by sa divil veľmoci, keby tieto choré prvky chcela odstrániť aj vojensky, keď 8 rokov to diplomaticky nešlo.

richard768 je prihlásený top richard768 napísal dňa 01/12/2023 11:15 :

Fero, tak na základe akej charakteristiky vychádzajúcej z Junga si určil, že KDH, Bezák sú etici a Kuffovci logici? Podľa mňa si to určil tak, že si najprv definoval etikov ako tých, ktorí dôverujú "mainstreamu", z čoho ti potom vyšlo, že obhajujú liberálno-progresivistické názory, čiže zase názory "mainstreamu" = definícia v kruhu.

Prečo by som mal svoje tvrdenia opierať o nejaké psychologické štúdie? Sme na vedeckom kongrese? Ani od teba to nežiadam, ale keď si s tým začal... Používam jednoduché príklady a argumenty, ktoré sú, dúfam, zrejmé každému. Delenie na logikov a etikov som prevzal z tvojho odkazu na socioniku. Stačí?

Prirodzene, že názorové rozdelenia existujú v mnohých dôležitých otázkach. Ich podstata je daná hodnotovo-morálnym základom, ktorý si daný človek nesie v sebe, často z detstva či mladosti. Vyrastal v nejakom prostredí, bol niekým inšpirovaný a pod. Či je niekto kresťan, budhista alebo ateista, má len málo spoločné s racionálnymi argumentami.

Naposledy upravil richard768 dňa 2023-12-01 23:17 GMT

mistrz_leszek je prihlásený top mistrz_leszek napísal dňa 02/12/2023 03:06 :

richard768 napísal dňa 01/12/2023 02:04: Mistře Lešku, nemyslíš, že ľudia boli konformní vždy? Len ako plynie čas, na tých bežných sa zabudne a v pamäti zostanú tí, ktorí za niečo stáli. Preto na minulosť sa dívame inak než na súčasnosť. A s odstupom storočí sa aj naša doba ukáže v inom pohľade.


To je nedorozumenie. Ja som písal o tom, že naša doba je nepriatelom formy - teda o ne-kon-formnosti. Dívame sa na vec z odlišných perspektív.

mistrz_leszek je prihlásený top mistrz_leszek napísal dňa 02/12/2023 03:13 :

Presnejšie, ja som písal o konformnosti (alebo jej absencii) k typu (muž či žena), teda o konformnosti vo vlastnom význame toho slova. Teba napadla konformnosť so spoločenským dianím, tak ako sa to dnes užíva najbežnejšie. Ja to tak užívam tiež, pre neschopnosť vyjadrovať sa presnejšie. Dianie je však tekavá vec, záležitosť momentu, preto dianie.

mistrz_leszek je prihlásený top mistrz_leszek napísal dňa 02/12/2023 03:54 :

richard768 napísal dňa 01/12/2023 02:04: Mistře Lešku, nemyslíš, že ľudia boli konformní vždy? Len ako plynie čas, na tých bežných sa zabudne a v pamäti zostanú tí, ktorí za niečo stáli. Preto na minulosť sa dívame inak než na súčasnosť. A s odstupom storočí sa aj naša doba ukáže v inom pohľade.


Ešte k tej druhej časti. Podla mňa, ludia za vela nestáli ani v časoch minulých. Len podmienky čias dali vykryštalizovať istým typom. Nechcel som však písať o podmienkach doby, pretože to vyvoláva výhovorky a nesprávne úvahy o tom či je príčina vnútorná alebo vonkajšia.

mistrz_leszek je prihlásený top mistrz_leszek napísal dňa 02/12/2023 07:34 :

fero napísal dňa 01/12/2023 06:21: Na jednej strane ženské póly (cca 40% mužov) spôsobuje na tomto svete 90% problémov na druhej strane bez nich by sme sa nikam neposúvali, lebo mužské póly si všetko majú tendenciu usporiadať tak, aby sme zamrzli v stabilite. Na jednej strane ženské póly spôsobujú utrpenie, na druhej strane bez nich by nebola radosť, bola by len stabilná nuda.


Ak posun, kam sme až došli? Aký je smer a aká je metóda (ak je vôbec tebou myslený posun žiadúci)?

fero je prihlásený top fero napísal dňa 02/12/2023 08:19 :

Mistr Lešek,
Mužský pól intuitív sa v prvom rade zaujíma o intuitívne duchovné zákonitosti, ktoré je najviac vidieť v tichu, prítmí, na púšti alebo v čím väčšej skromnosti, odriekaní si všetkého svetského. Preto bez ženského senzorického pólu, ktorý inklinuje stále k väčšiemu materiálnemu prepychu a dokonalosti by neexistoval žiaden materiálno technický vývoj, ktorý hlavne senzorický muži obdivu žien radi robia.
Mužský pól logik má tendenciu robiť harmonicky vyváženú, vždy logicky odôvodnenú politiku na všetky svetové strany, ktorá by neprinášala nikdy žiadne konflikty a spory. Logici majú pre dobré vzťahy vždy otvorenú náruč, ale pre etikov tejto náručí chýbajú emócie a vzrušenie, ktoré do života vie prinášať len emocionalita etikov. Etici teda tlačia vývoj v emocionálnej stránke života ako sú kultúra, humor, filmy a divadlo, etiketa a slušné správanie. Tu je aj skrytý dôvod, prečo je stále viac mužov pod papučou, čím vládnu ženy veľkému množstvu mužov=etikov. V ich emocionálnej priorite sú totiž silnejšie väčšinou ženy ako ich etici-manželia.

fero je prihlásený top fero napísal dňa 02/12/2023 08:29 :

richard768 napísal dňa 01/12/2023 10:15 tonguerirodzene, že názorové rozdelenia existujú v mnohých dôležitých otázkach. Ich podstata je daná hodnotovo-morálnym základom, ktorý si daný človek nesie v sebe, často z detstva či mladosti. Vyrastal v nejakom prostredí, bol niekým inšpirovaný a pod. Či je niekto kresťan, budhista alebo ateista, má len málo spoločné s racionálnymi argumentami.
Tieto vety vlastne ťa dávajú do polarity iracionál, ktorému stačí kĺzať po povrchu, večné hľadanie pravdy ti je bližšie ako jej nájdenie, cesta ti je bližšia ako cieľ. Opak je racionál, čo som ja , preto nikdy nebudeš schopný prijať nejaké moje logické závery, tebe je lepšie bez nich.
Moja teória spája jungove delenie s teóriou jin a jang a kresťanskou filozofiou a čím viacej známych teórii vieš spojiť do jedného harmonického celku, tým si vo väčšom nadhľade a bližšie k pravde. Čiže ak by som sa v tomto o tebe mýlil, viacej by si sa snažil nájsť nejaké logické súvislosti, ktoré moje tvrdenia vyvracajú ako sa viac dostávať do všeobecných povrchných tvrdení, akým sú tieto tvoje horeuvedené vety.

mistrz_leszek je prihlásený top mistrz_leszek napísal dňa 02/12/2023 08:39 :

Mám vela otázok, Fero. Budem teda velkorysý, netrvám na odôvodnení tých čísiel. Aký je však význam tvojho učenia a sveta v ňom? Je nádej človeka vo svete, aby čerpal naplnenie z onej hry polarít a takzvane sa nenudil?

mistrz_leszek je prihlásený top mistrz_leszek napísal dňa 02/12/2023 09:07 :

fero napísal dňa 01/12/2023 07:02: Richard, Mengele, Hitler, Stalin, Savaranola....vždy len etici, alebo ľudia s narušenou psychikou skĺzavajú do extrémov. Logici nikdy neinklinujú k extrémom, preto nechcú posielať zbrane na Ukrajinu, nechcú nútiť nikoho do očkovania alebo do neočkovania, nechcú tu ani ruské ani USA základne, chcú mať dobré vzťahy na všetky svetové strany, lebo LOGICKY len takýto postoj vie svetu prinášať stabilitu. Pri psychicky narušených ľuďoch hodnotenie etik-logik nemá žiaden zmysel, lebo im vládne už len narušená psychika či už narušenou výchovou alebo narušenými génmi. Etici sú však takýmito narušenými ľuďmi ľahko manipulovateľní, keď je to dobrý rétor s tzv. silnou charizmou (etikmi vymyslený termín). Takže každá narušená ideológia je vymyslená Satanom a prenášaná medzi ľudí cez ženské póly podobne, ako to bolo pri prvom hriechu.


Samého ma viac zaujmajú všeobjímajúce teórie kozmu. Tvoje kategórie považujem za svojvolné, preto nepristupujem na tvoj slovník. Teraz však môžeme vidieť, že sú aj vedome obmedzené a nezahŕňajú realitu v celosti.

Ono je to asi tak, že mimo kategórií logik a etik je už len psychická narušenosť, ktorá nieje predmetom tvojho záujmu. Pre mňa až tam niekde, mimo dobro a zlo, začína pole záujmu.

mistrz_leszek je prihlásený top mistrz_leszek napísal dňa 02/12/2023 09:28 :

richard768 napísal dňa 01/12/2023 10:30: Fero, ty si nenadviazal na žiaden z mojich príkladov, tak prečo by som ja mal reagovať na tvoj?


Ja to mám s Ferom rovnako.

fero je prihlásený top fero napísal dňa 02/12/2023 10:21 :

Ak to máte so mnou rovnako, tak budete mať zrejme aj rovnakú nepotrebu si jasne odpovedať na jasné otázky, čo je typické pre všetkých iracionálov, ktorí radšej teoretizujú, ako majú jasné odpovede. Ak máte so mnou skúsenosť podobnú ako ja s vami, že nepotrebujete odpovedať na jasnú otázku, tak mi tu otázku prosím vás zopakujte, aby som si na ňu spomenul alebo vám na ňu jasne odpovedal. Vy ste na moju otázku neodpovedali preto, lebo jasnú odpoveď nepotrebujete. Pýtam sa teda znovu : Prečo podľa vás kresťania - etici, ktorých reprezentuje súčasné KDH alebo etik Bezák, sú naopak, práve preto, že sú mainstreamom manipulovateľní, tak sú menej schopní chrániť Kristove hodnoty a preto im je bližšia spolupráca s liberálnou Čaputovou a progresívnou stranou ako s kresťanmi -logikmi, ktorých reprezentujú Kuffovci ?

Naposledy upravil fero dňa 2023-12-02 10:26 GMT

fero je prihlásený top fero napísal dňa 02/12/2023 10:25 :

mistrz_leszek napísal dňa 02/12/2023 07:39 :Mám vela otázok, Fero. Budem teda velkorysý, netrvám na odôvodnení tých čísiel. Aký je však význam tvojho učenia a sveta v ňom? Je nádej človeka vo svete, aby čerpal naplnenie z onej hry polarít a takzvane sa nenudil?
Pochopiť túto hru je dôležité len pre tú malú menšinu, ktorým bola od Boha daná potreba to pochopiť. Pre ostatných je to len motor vývoja, ktorý všetkých poháňa, aj keď si to neuvedomujú. A ja túto hru vysvetľujem len preto, lebo som ju pochopil a to či ju niekto tiež pochopí, lebo to naozaj potrebuje už je len v božích rukách.

richard768 je prihlásený top richard768 napísal dňa 02/12/2023 12:45 :

fero napísal dňa 02/12/2023 10:21 :
... Pýtam sa teda znovu : Prečo podľa vás kresťania - etici, ktorých reprezentuje súčasné KDH alebo etik Bezák, sú naopak, práve preto, že sú mainstreamom manipulovateľní, tak sú menej schopní chrániť Kristove hodnoty a preto im je bližšia spolupráca s liberálnou Čaputovou a progresívnou stranou ako s kresťanmi -logikmi, ktorých reprezentujú Kuffovci ?
Pretože si si ich tak definoval. Etici sú podľa teba tí, ktorí podliehajú názorom tzv. mainstreamu. Takže je jasné, že budú mať bližšie k liberálno-progresivistickým názorom. Točíš sa v malej doméne v kruhu. Keďže sú etici, tak sú etici. Keby si skúmal otázku potratov, tak zrazu by KDH boli logici, nie? Podobne ako Bezák bol kedysi logik a teraz etik. Ako sa ti to hodí. To nie je žiadna vedecká teória a nedáva odpovede na otázky mimo tebou vymedzenej úzkej oblasti. Poctivý vedec by si svoju teóriu musel overiť na od definície nezávislých faktoch. Teda či sa aj na iných pozorovaniach, v iných oblastiach života, potvrdzuje, že daní ľudia sú logici alebo etici.

Naposledy upravil richard768 dňa 2023-12-02 12:48 GMT

richard768 je prihlásený top richard768 napísal dňa 02/12/2023 01:35 :

Mistře Lešku, k tej mužsko-ženskej (a inej) nevyhranenosti: Vonkajšie podmienky doby určite zohrávajú v tomto svoju úlohu. Kedysi boli deti od mala prísne vychovávané, vedené k mužskému alebo ženskému vzoru. Nebolo priestoru na vymýšľanie. Dnes sa ten priestor otvoril. Domnievam sa, že to však súvisí aj s vnútornou podstatou vývoja k slobodnému uvedomeniu. Neslobodný, okolnosťami donútený človek robí niečo, pretože musí. Pretože to má dané zhora, prikázané. Nevieme, ako by sa zachoval, keby nemusel. Preto je duchovne váženejší ten, kto si už slobodný priestor vydobil, no napriek rôznym možnostiam a pokušeniam sa zachová správne. Vedome, z poznania. To by som nazval duchovným pokrokom, vývojom a zároveň vnútornou príčinou všetkého.

richard768 je prihlásený top richard768 napísal dňa 02/12/2023 01:48 :

Fero, dám ti ešte jednoduchý príklad z trochu inej oblasti. Situácia: počet áut rastie, hustota dopravy tiež. Logické riešenie: Rozširovať parkovacie miesta a stavať nové diaľnice. Etické riešenie: Zamyslieť sa nad tým, či skutočne musí mať každý dve autá a denne prísun pomarančov zo Španielska. Nedal by sa tento trend zmenou správania sa ľudí zvrátiť?

mistrz_leszek je prihlásený top mistrz_leszek napísal dňa 02/12/2023 01:52 :

Ja politickú scénu sotva sledujem, takže ma z tej otázky musíte vynechať. Navyše, ja som od samého začiatku nepristúpil na tvoju terminológiu logik/etik. .

Podla mňa, mnohí ludia nemajú tie hodnoty ktoré prezentujú. Majú len inštinkt zvieraťa, aby cítili odial vietor veje a čo je v móde. Sú to obyčajní kariéristickí úradníci. Do teraz som si s tým modelom vystačil, bez logikov a etikov. Síce by som niečo z toho priradil k ženskému pólu, vo velkej schéme, ale na to by som chcel poznať bližšie situáciu aj motivácie.

janjan je odhlásený top janjan napísal dňa 02/12/2023 01:55 :

richard768,
opačne - rozširovať parkovacie miesta znamená extrém, teda etici smile
Zdá sa, že fero ťa ešte dostatočne nepreškolil smile

mistrz_leszek je prihlásený top mistrz_leszek napísal dňa 02/12/2023 02:24 :

fero napísal dňa 02/12/2023 08:29: Moja teória spája jungove delenie s teóriou jin a jang a kresťanskou filozofiou a čím viacej známych teórii vieš spojiť do jedného harmonického celku, tým si vo väčšom nadhľade a bližšie k pravde.


Junga nepoznám, čítal som síce, ale len čo ma zaujalo. Už som ti písal, že jeho dielo je velké. Nepriem sa s tebou preto priamo, ale vyťahovať na nás stále ten skratkovitý argument - "lebo Jung" - je primálo.

Čo také ešte k tej teórii jang a jin, okrem toho čo už je populárne známe a dá sa zhrnúť do troch riadkov? Všetko v našom svete je priraditelné k jednému z tých pólov a každý z nich má v sebe kvapôčku opačného.

To kresťanstvo by tu malo najväčší potenciál. V povedomí a orientácii tunajších ludí je kompromitované modernistickou vierou v pokrok, stále však informuje široké povedomie ludí a vplýva napríklad na to ako ludia operujú s pojmami dobro a zlo. Ak by si zadbal, mohol by si sa v jeho rámci oprieť o pevný tradičný základ, pričom by ti aj bolo lepšie rozumieť.

janjan je odhlásený top janjan napísal dňa 02/12/2023 02:29 :

fero,
to v kde si vyčítal tú vetu, ktorú vyššie zvýraznil mistrz_?

Toto je mega mega blud.

fero je prihlásený top fero napísal dňa 02/12/2023 02:35 :

Richard,
najväčší intuitív Kristus hovoril najhlbšie psychologické poučky, ktoré práve preto, že sú opakom domény senzorikov, ktorí si materiálne veci môžu všetky vedecky overovať a dokazovať, tak práve preto nič z Kristových slov vedecky dokázať a overiť nevedia. A ak rozmýšľaš podobne ako senzorici, tak sa nemôžeš nazývať intuitív. Všetky psychologické názory si môžeš overovať len na základe analogických súvislostí, ktoré tu neustále opakujem, ale  senzorikom sú bližšie kauzálno-vedecké dôkazy. Samotný Jung svoje závery si nevycucal z prsta, ale sa k nim prepracovával na základe množstva analogických súvislostí, ktoré aj ja už 26 rokov len pozorujem a túto teóriu mi nič nevyvracia. Stačí, že som ti vysvetlil relativitu týchto pólov a ty namiesto pochopenia to obraciaš na nechápajúci postoj, že ja tvrdím raz že je niekto logik a potom etik. Lenže aj janjan, keď si zoberia za ženu osobu, ktorá bude etickejšia ako on, tak bude voči nej logik a bude ho spolužitie s ňou stále viac tlačiť do role logika, lebo život každého z nás tlačí do bipolárnej harmónie nie cez snahu mať v sebe oba póly ako tvrdí Páleš, ale cez nevyhnutnosť spolupráce s opačnými pólmi, čo je podstatou motora vo vývoji v láske.
Aj s tými autami si si pomýlil polarity, lebo tebou daný opis sedí viac na senzorikov, ktorí rozšíria dialnice a intuitívov, ktorí sa radšej uskromnia. Etici by mali s logikmi nezhody len vtedy, keby ich mainstream tlačil k opačnému riešeniu, ako hlásia logici.

fero je prihlásený top fero napísal dňa 02/12/2023 03:02 :

A tiež som mnoho krát vysvetlil, že etickosť nemá nič spoločné s IQ, čiže každého etika môžeš odhaliť len na základe konfrontácie s logikmi, nie na základe toho, či bez tejto konfrontácie hovorí logicky alebo nie.

mistrz_leszek je prihlásený top mistrz_leszek napísal dňa 02/12/2023 03:23 :

janjan napísal dňa 02/12/2023 02:29: fero, to v kde si vyčítal tú vetu, ktorú vyššie zvýraznil mistrz_? Toto je mega mega blud.


To o spájaní teórií do harmonického celku? To sa dá, len by to on musel vedieť. Alebo nevieme čo myslíš.

janjan je odhlásený top janjan napísal dňa 02/12/2023 03:25 :

Aj to spájanie, ale najmä, že bude bližšie k pravde.

richard768 je prihlásený top richard768 napísal dňa 02/12/2023 04:00 :

Fero, zámena subjektívnych želaní s intuíciou je veľká pasca, do ktorej skĺzli aj mnohé pseudoezoterné myšlienkové prúdy. Práve preto, že sa necítili byť viazané realitou. Skutočná, pravdivá intuícia nemôže odporovať faktickej evidencii, práve naopak, vyžaduje ju. Aj pravdivosť Kristových výrokov sa ukazuje na konkrétnych príkladoch zo života. Ty však skúšobný kameň reality odmietaš ako nepotrebný. Vopred niekoho označíš za intuitíva či senzorika, logika či etika a z toho vyvodzuješ, že ním naozaj je. A keď ťa upozorním na prípady, v ktorých to nesedí, tak namietaš, že som nepochopil relativitu. Ak sú KDH etici voči ostatným v jednej otázke, nemôžu byť voči rovnakej skupine ľudí logikmi v otázke inej. To nie je relativita, ale svojvôľa.

mistrz_leszek je prihlásený top mistrz_leszek napísal dňa 02/12/2023 04:17 :

richard768 napísal dňa 02/12/2023 04:00: Ak sú KDH etici voči ostatným v jednej otázke, nemôžu byť voči rovnakej skupine ľudí logikmi v otázke inej. To nie je relativita, ale svojvôľa.


A možno aj môžu. Odpusť miešanie sa, prednostne nech to odpovie Fero. Ja len neviem, aký je vklad takej jeho schémy pre orientáciu.

janjan je odhlásený top janjan napísal dňa 02/12/2023 04:28 :

richard768,
a ešte k tomu čo píšeš niečo navyše. Ešte tak pred 100 rokmi by v otázke potratov boli KDH etici, lebo by boli v súlade s meinstrímom.
Ach tá relativita, ani Albert by lepšiu nevymyslel smile

mistrz_leszek je prihlásený top mistrz_leszek napísal dňa 02/12/2023 08:43 :

janjan napísal dňa 02/12/2023 04:28: richard768, a ešte k tomu čo píšeš niečo navyše. Ešte tak pred 100 rokmi by v otázke potratov boli KDH etici, lebo by boli v súlade s meinstrímom.


Aby som Ferovi nekrivdil, možno by teraz napísal, že pred 100 rokmi bol ešte mainstream logickejší. Tak či onak, takto sa had nechytá, nepriatel je klzký ako had z raja a problematika nášho postavenia vo svete sa dá uchopiť inak.

mistrz_leszek je prihlásený top mistrz_leszek napísal dňa 02/12/2023 09:42 :

Takže, spoločne si nalistujme ako to začalo, druhú a tretiu kapitolu knihy Genesis.

Hospodin zasadil prostred raja strom života ako aj poznania dobra a zla. Máme tu teda os sveta, spájajúcu nebo so zemou. Pod stromom sedí Adam, so všetkou tou zverinou a kvetenou naokolo. Dokonalá idila, niet strachu a násilia. Zdá sa, že tak bude naveky. Kým je Adam sústredený tu, všetko ostatné stvorenie sa účastní na centre prostredníctvom neho.

V raji je však had. Akoby nič, proste tam je. Ak by nebol, bola by to snáď dokonalosť Boha. Ale raj je dokonalý len potial, pokial ako stvorenie môže byť. Manifestácia so sebou nesie rozštiepenie a možnosti. Okrem toho, Boh je nekonečný, preto logicky nemôže jestvovať nič vedla nekonečného. Je tiež jediný, preto jedným z Jeho atribútov je tiež zlo. Prisúdenie nezávislého počiatku zlu, by vlastne bolo skutočným dualizmom, pravou herézou.

Ponechajúc nezrelý ludský pohlad na to, čo je zlé a dobré, faktom legendy je, že cez Evu had zviedol Adama a ten siahol po plodoch zakázaného stromu života. V tom momente prví ludia akútne pocítili svoju oddelenosť od seba i okolitého stvorenia, prvotná čistota účelu bola stratená, ocitli sa uveznení vo svojom fragmentovanom vedomí, čiže egu, čo pocítili ako nahotu, ktorú sa snažili zakryť falošnou osobnosťou podla vlastnej vynaliezavosti, oné listy súc prototypom všetkého ludského predstierania.

Kým Adam sedel pod stromom života, bol v stave dokonalej účasti na centre, pasívnym spôsobom. Nazýva sa to tiež nevinnosťou. Pretože to nebolo jeho zásluhou, nemal ešte skúsenosť dobra a zla, bol tam proste posadený Bohom. Z tohoto primordiálneho stavu však vypadol oným aktom, os sveta vedie nahor aj nadol. Pocítil akútne rozdiel medzi ja a ty, svoju radikálnu inakosť od ostatného stvorenia, s ktorým do vtedy slobodne komunikoval. Pred sebou uvidel strom poznania dobra a zla, s jeho vetvami ťažkými od čierno-bieleho ovocia - strom manifestácie, strom mnohosti, stávania sa. Padol z raja a to čo sa mu naskytlo je perspektíva ignorancie, keď sa nevidí že strom poznania a strom života sú jeden a ten istý strom. Je len jeden strom v centre.

Z perspektívy skutočného poznania, strom manifestácie možností je tiež stromom večného života. Ak je slovo religio etymologicky odvodené od slova pre puto, hovorí nám to dosť o účele náboženstva pre našu orientáciu. Otázkou pre nás totiž nieje prečo je svet (leží to v možnostiach Absolútna, preto sa musel manifestovať), ani akým by mal byť ak by sme ho tvorili my, ale ako sa čo najlepšie znovu spojiť so svojim centrom, ktoré je tiež centrom všetkých vecí a stromom života spájajúcim nebo a zem. Jedine to je pravým obratom, metanojou, vedúcou k dokonalej účasti na centre, tentoraz aktívnym spôsobom. Pasívny spôsob v raji bol nevinný, ale aktívny spôsob navráteného hriešnika spôsobuje väčšiu radosť na nebesiach, pretože vták čo vyletel z klietky (ignorancie/hriechu) sa už nevráti.

mistrz_leszek je prihlásený top mistrz_leszek napísal dňa 02/12/2023 11:19 :

A predsa, prázdnota je stavom vedomia, nie nejakým miestom. Boh je tiež všadeprítomný, korene stromu života siahajú aj do tvojej izby, Budha je zobrazovaný ako prítomný aj v pekle a Korán hovorí že je nám bližšie než krčná tepna. Tak vzdialené, a stejnak zdá sa akoby číhajúce za každým rohom, možno stačí správne zájsť len na koniec ulice. Boh je transcendentný aj imanentný. Metóda je nepretržité spomínanie zdroja, len spôsoby sa líšia - čokolvek je pripojitelné k tomu spomínaniu je akceptovatelné, len nekompatibilné je na zavrhnutie. Tradície poskytujú spôsoby podla schopností.

fero je prihlásený top fero napísal dňa 03/12/2023 06:56 :

merlinzavalonu napísal dňa 02/12/2023 03:13 : lebo život každého z nás tlačí do bipolárnej harmónie nie cez snahu mať v sebe oba póly ako tvrdí Páleš, ale cez nevyhnutnosť spolupráce s opačnými pólmi, čo je podstatou motora vo vývoji v láske.
ako môžeš pochopiť druhý pól, ak ho nepochopíš najprv v sebe.. takto môže podľa mňa vzniknúť len toxická závislosť na osobe opačného pohlavia a dokola sa opakujúce utrpenie..
Ak ma občas čítaš, tak ma len nečítaš pozorne. Ja som nikde nenapísal, že nemáš v sebe pochopiť aj druhý pól, práve naopak. Musíš ho pochopiť, aby spolužitie s opačným pólom sa nestalo závislosťou, ale aby si vedel vážiť etik, že logik má prednosti, ktoré u neho sú druhotné, a naopak. Páleš však nechápe, že sme Bohom tak stvorení, že každý človek kvôli nevyhnutnosti sa rozhodovať vždy uprednostňuje len jeden z pólov a Boh to tak zariadil nie preto, aby sme sa snažili zdokonaľovať v opačnom póle, ktorý nám nieje vlastný, ale aby sme sa učili láske cez spoluprácu s ľuďmi, ktorým je bližší opačný pól. To však nevylučuje ich relativitu podobne, ako je to s výškou človeka. Inak povedané Páleš tvrdí, že keď je človek nízky, mal by sa snažiť byť aj vysoký a ja tvrdím, že nízky človek sa má učiť láske k vysokým kvôli ich prenostiam a učiť sa tak harmonickej spolupráci a vysoký zase si má vážiť prednosti nízkych. Stále ti to pripadá ako nezdravá závislosť ?

Naposledy upravil fero dňa 2023-12-03 07:16 GMT

fero je prihlásený top fero napísal dňa 03/12/2023 07:06 :

richard768 napísal dňa 02/12/2023 03:00 :Fero, zámena subjektívnych želaní s intuíciou je veľká pasca, do ktorej skĺzli aj mnohé pseudoezoterné myšlienkové prúdy. Práve preto, že sa necítili byť viazané realitou. Skutočná, pravdivá intuícia nemôže odporovať faktickej evidencii, práve naopak, vyžaduje ju. Aj pravdivosť Kristových výrokov sa ukazuje na konkrétnych príkladoch zo života. Ty však skúšobný kameň reality odmietaš ako nepotrebný. Vopred niekoho označíš za intuitíva či senzorika, logika či etika a z toho vyvodzuješ, že ním naozaj je. A keď ťa upozorním na prípady, v ktorých to nesedí, tak namietaš, že som nepochopil relativitu. Ak sú KDH etici voči ostatným v jednej otázke, nemôžu byť voči rovnakej skupine ľudí logikmi v otázke inej. To nie je relativita, ale svojvôľa.
Bavme sa teda len na konkrétnych príkladoch, ktorý si teraz uviedol len jeden.  Duchovno-psychologickú relativitu môžeš pochopiť, len keď si ju zhmotníš napríklad do výšky človeka. Ja tvrdím, že ak patrí janjan  svojou výškou k popriemerným a teda vzhľadom k spoločnosti bude patriť k etikom, tak to neznamená, že keď si nájde od seba nižšiu žena, tak voči nej nebude on ten vyšší, teda logikom. Ak by si podpriemerne vysoké KDH dal na jeden ostrov, tak to neznamená, že sa na tom ostrove nenájde nižšie postavené brvno, ktoré bude polovica KDH podliezať a budú na tom ostrove etici a polovica KDH preliezať a teda budú na ostove logikmi. Je to pre teba moc zložité pochopiť ? Tak už prestaň všeobecne filozofovať a drž sa naďalej len reálnych príkladov, inak nič nepochopíš.

Naposledy upravil fero dňa 2023-12-03 07:17 GMT

richard768 je prihlásený top richard768 napísal dňa 03/12/2023 10:41 :

Fero, ale veď osadenstvo sa nezmenilo. Nie je žiaden ostrov. Porovnávam postoje KDH - alebo ak chceš, vezmi si nejakého ich reprezentanta ako jednu osobu - voči všetkým ostatným. V niektorých otázkach ti vychádza, že sú etici (sú na liberálno-progresívnej strane), no v iných logici (tam, kde majú svoju agendu).

fero je prihlásený top fero napísal dňa 03/12/2023 11:12 :

merlinzavalonu
ak to niekomu alebo viacerým pripadá ako kompót bez ich  schopnosti protiargumentovať, tak majú len daní jedinci z toho kompót v hlave, čo ja môžem len akceptovať.

Naposledy upravil fero dňa 2023-12-03 11:14 GMT

fero je prihlásený top fero napísal dňa 03/12/2023 11:14 :

Richard,
tak daj konkrétny príklad nejakého KDH-áka, ktorý sa správa raz ako logik a raz ako etik, tak si to vyjasníme najľahšie - len na konkrétnych príkladoch, lebo mám pocit, že stále si len zamieňaš socionický termín logik so schopnosťou používať logiku.

Naposledy upravil fero dňa 2023-12-03 11:43 GMT

richard768 je prihlásený top richard768 napísal dňa 03/12/2023 04:14 :

Fero, ja som napísal:

( KDH ) ... V niektorých otázkach ti vychádza, že sú etici (sú na liberálno-progresívnej strane), no v iných logici (tam, kde majú svoju agendu).

A ty na to:
... mám pocit, že stále si len zamieňaš socionický termín logik so schopnosťou používať logiku.

Kde hovorím o logike? Hovorím o hodnotových otázkach. Ja mám zas pocit, že stále argumentuješ akoby bokom, poza pointu, a nie priamo k veci. Nie je to prvý raz, čo som si to všimol.

Nepoznám konkrétnych členov KDH, preto skúsim všeobecne: To, že v niektorých otázkach majú názory zhodné s liberálnymi, a v iných odlišné (sexuálne menšiny, potraty, ...) je zjavné, nie? Ono by to ani nemusel byť problém, pretože socionické termíny logik/etik sa nevzťahujú na konkrétne názory, ale na spôsob rozhodovania. To len ty si si priradil, že etici sú tí, ktorí dôverujú tzv. mainstreamu, takže potom ti - samozrejme - vyšlo, že (prevažne) zdieľajú ich progresivisticko-liberálnu agendu. Na tom nie je nič čudné ani objavné. Ale socionika vôbec nehovorí o etikoch ako o dôverujúcich nejakým konkrétnym názorovým prúdom. Používaš teda vlastné definície pojmov etik/logik a keďže sa pohybuješ v úzkej doméne (politických názorov), tak ti viac-menej vychádza očakávaný výsledok.

richard768 je prihlásený top richard768 napísal dňa 03/12/2023 05:44 :

Fero:

... Páleš tvrdí, že keď je človek nízky, mal by sa snažiť byť aj vysoký ...
Analógia vysoký-nízky je na niečo dobrá, ale má svoje limity. Napriek tomu, človek môže rozvíjať rôzne telesné aj duševné schopnosti súčasne. Môže byť aj silný, aj inteligentný, dobrý v jazykoch aj v matematike. Nie je to bežné, ale dá sa to.

Záleží od toho, či duševné kvality, napr. logik / etik chápeš ako nezlúčiteľné protiklady, alebo naopak, ako svojbytné schopnosti, ktoré sa dajú zušľachťovať súčasne. Oboje ponímania sú možné. Môžeš predsa rozvíjať súčasne aj schopnosti rozumového zvažovania faktov, aj empatického cítenia. Potom už nie si odkázaný rozhodovať sa vždy (alebo väčšinou) podľa svojho vrodeného založenia, teda neslobodne, ale z duchovno-vedomého poznania, podľa vlastného slobodne zvoleného cieľa a zohľadňujúc okolnosti danej situácie. Zjednodušene povedané, si potom schopný rozhodnúť sa podľa lepšej z možností, nakoľko to tvoje poznanie v danej chvíli umožňuje.

fero je prihlásený top fero napísal dňa 03/12/2023 07:53 :

richard768 napísal dňa 03/12/2023 03:14 : Kde hovorím o logike? Hovorím o hodnotových otázkach. Ja mám zas pocit, že stále argumentuješ akoby bokom, poza pointu, a nie priamo k veci. Nie je to prvý raz, čo som si to všimol.
Pre intuitíva je dôležitejšia realita, za aké hodnoty sa vedia KDHáci postaviť a pre senzorika aké hodnoty navonok deklarujú. Dám ti teda ja konkrétny príklad. Kresťania etici síce deklarujú Kristovu lásku a pacifizmus, ale v realite podporujú zbraňami vojnu, čo kresťania logici odmietajú. Kresťania etici síce deklarujú nesúhlas s LGBT agendou, ale bližšie sú im kompromisy s etickými liberálmi ako obhajova kresťanských hodnôt s kresťanskými logikmi. Alebo som ťa stále nepochopil ? Argumentuj teda cez kokrétne príklady ako ja.

Naposledy upravil fero dňa 2023-12-03 19:53 GMT

fero je prihlásený top fero napísal dňa 03/12/2023 08:02 :

richard768 napísal dňa 03/12/2023 04:44 :Zjednodušene povedané, si potom schopný rozhodnúť sa podľa lepšej z možností, nakoľko to tvoje poznanie v danej chvíli umožňuje.
S Pálešom som sa stretol hlavne preto, lebo opakovane dával najavo, ako trpí nepochopením svojeho bývalého žiaka Andreja Lúčneho a tiež Michala Havrana. Absolútne nebol schopný sa ich etickému mysleniu priblížiť len preto, lebo on je silný logik a Andrej Lúčny a Michal Havran silný etici. Teda na jednej strane hovorí, že treba rozvíjať v sebe aj druhý pól len preto, lebo má v sebe intuitívnu aj senzorickú stránku celkom vyváženú ale na druhej strane si vôbec neuvedomuje, že práve preto, že etický pól mu je veľmi vzdialený, tak namiesto pochopenia tohoto pólu ho len kritizuje. Takže zase jeho slová sú vzdialené psychologickej realite.

mistrz_leszek je prihlásený top mistrz_leszek napísal dňa 03/12/2023 09:35 :

Emil Páleš a Michal Havran? To je slovenské ezoterické podhubie? V tom prípade produkuje poriadne príšery.

richard768 je prihlásený top richard768 napísal dňa 03/12/2023 09:48 :

Fero:

Kresťania etici síce deklarujú Kristovu lásku a pacifizmus, ale v realite podporujú zbraňami vojnu, čo kresťania logici odmietajú. Kresťania etici síce deklarujú nesúhlas s LGBT agendou, ale bližšie sú im kompromisy s etickými liberálmi ako obhajova kresťanských hodnôt s kresťanskými logikmi.
Berme zjednodušene situáciu, že KDH sa chcelo dať dokopy s PS. Zahŕňa oba tieto prípady (dodávky zbraní aj LGBT agendu). Politické kompromisy sa zvyčajne robia pre vzájomné výhody. Vy nám niečo, my zase vám. Takto uvažujú skôr logici, nie? Takže, odkiaľ vieš, že tí kresťania, ktorí robia politické kompromisy s liberálmi, tak robia z pocitovej (etickej) motivácie? Ja za tým vidím skôr vypočítavosť.

Samozrejme, aj v politických postojoch sú bipolarity. Asi najznámejšie sú konzervatívno-liberálna a kapitalisticko-socialistická. Avšak nemožno ich stotožňovať s eticko-logickou polaritou v rámci typológie osobnosti. Na tú mi celkom dobre pasuje stará známa dilema rozum vs. cit. Ako keď sa má princ rozhodnúť, či si vezme z politických dôvodov ponúkanú princeznú alebo chudobnú dievčinu, ktorú miluje.

Aby si vedel určiť, či je niekto skôr logik alebo skôr etik, musel by si ho dobre poznať v rôznych životných situáciách a jeho rozhodnutia štatisticky vyhodnotiť. Ja si na takúto typológiu konkrétnych ľudí z ich povrchného poznania netrúfam. Možno len v okruhu najbližšej rodiny, ale to je na všeobecné závery primálo.

fero je prihlásený top fero napísal dňa 03/12/2023 10:07 :

Richard
vypočítavosť politikov by spôsobovala, že spojenia sú nepredpokladateľné, lebo nikdy nevieš čo kto komu ponúkne, ale je to presne naopak. Vždy vidíš, že tá polovica politikov, ktorej názory spojené so skutkami kopírujú mainstream sa dávajú dohromady bezohľadu na to, či sú kresťania alebo liberáli. A ktorá polovica ľudstva kopíruje mainstream ? Ktorá v rozhodovaní sa uprednostňuje pocit dôvery, čoho dôkazom je :
1.- nemajú záujem o logické diskusie s odborníkmi opačných názorov
2. - najemocionálnejšie povolanie je herectvo a preto herci sú v najväčšej miere názorovo kopírujú mainstream
3. - práve k nim inklinujúca polovica kresťanov má menší problém podriadiť Kristove rozumové pravidlá pocitu dôvery
4.- práve ženský emocionálny pól má väčšiu dôveru v robotníka na mercedese ako vo vedca na trabante
5. - práve etici argumentujú podobne logikom, ktorí obhajujú Rusko, že tak nech tam odídu aj žiť, lebo pre nich je bližčí americký klamár na mercedese ako ruský poctivec na trabante
Za tých 26 rokov mi dôkazy už udierajú do očí ale teba ako senzorika nič z toho neosloví, keď to neuvidíš pod mikroskopom.

mistrz_leszek je prihlásený top mistrz_leszek napísal dňa 03/12/2023 10:13 :

merlinzavalonu napísal dňa 03/12/2023 09:51: Emil Páleš sa podľa mňa náhodou celkom dá, aspoň teda mňa zaujali knihy/rozhovory s ním, teda aspoň tie, ktoré som čítal/videl.. a k tomu druhému pánovi sa ja vyjadrovať nebudem, budem trvať na svojej bodke, ktorú som vyjadril vyššie.. grin


Poznám ho iba cez akúsi angelológiu a pár myšlienok, čo vyťahoval jeden kamarát. Posledne o ňom počúvam na týchto stránkach. Úprimne, ja som zhrozený. Nejaký zákulisný bulvár o spojitostiach tých a ďalších pánov by som si rád prečítal.

fero je prihlásený top fero napísal dňa 03/12/2023 10:43 :

Páleš je výnimočný človek tým, že je veľmi ojedinelé, aby vedecky zdatný senzorik tak veľa času a energie venoval filozoficko-duchovným otázkam. Ale ako v tejto bipolarite vyvážená osobnosť na jednej strane je neprijatý silnejšími vedeckými senzorikmi, hlavne etickými ako je napríklad Grygar a na druhej strane silní intuitív vidí zase jeho slabšiu schopnosť chápať psychologické súvislosti. Páleš má teda najlepšie predpoklady robiť sprostredkovateľa medzi svetom intuitívov a senzorikov, lebo používa v bádaní intuitívno-duchovných otázok senzoricko-vedecké metódy.

richard768 je prihlásený top richard768 napísal dňa 03/12/2023 11:24 :

Fero, v tej charakteristike ľudí, ktorých ty nazývaš etikmi, sa mi črtá niečo trochu odlišné. Pokúsim sa ti to priblížiť dúfajúc, že sa naladíš na vlnu pochopenia.

Mainstream = čo práve letí, čo je v móde, ten "správny" názor. Za komunizmu títo ľudia by iste mali stranícku knižku, ale nie z presvedčenia. Nezáujem o diskusie znamená podvedomý strach z opustenia známej sféry, strach z omylu, duchovnú nezrelosť, snahu radšej zotrvávať v bezpečí medzi "svojimi". Uprednostnenie hmotného zabezpečenia a majetku pred duchovnou cnosťou je v niečom podobné. Herectvo znamená upozadenie vlastnej osobnosti, prepožičanie svojej tváre inému.

Sú to všetko črty charakterizujúce duchovne nezrelú osobnosť, človeka bez vyvinutého Ja, tzv. ne-Ja. Nie som si istý, nakoľko vieš od Páleša alebo z iných zdrojov niečo o slnečných cnostiach. Toto triedenie na vyzreté a nevyzreté osobnosti totiž vzniká pôsobením slnečného ducha (archanjela Michaela) v súčasnosti. Nie je primárne podmienené psychologickou typológiou na škále etik-logik, hoci istú súvislosť nevylučujem. To by však ešte bolo treba preskúmať.

Podľa všetkého si teda objavil novú bipolaritu, slnečnú. Ona asi existovala kdesi na pozadí aj v minulosti, no práve v súčasnosti vplyvom spomenutého duchovného pôsobenia sa zvýrazňuje. Doba nás totiž vyzýva zaujať k vonkajším udalostiam nejaké vlastné stanovisko. Drak vystúpil z temnej jaskyne a ponúka sa: "Tu som, chceš ma prekonať?"

richard768 je prihlásený top richard768 napísal dňa 03/12/2023 11:54 :

Preto sa ti aj javí polarita "logik" ako tá správnejšia. Lebo to nie je socionický pól logik, ale niečo viac. V psychologickej typológii by nedávalo zmysel uprednostniť jeden pól pred druhým. Rozum aj cit sú oba rovnako dôležité. Avšak slnečný pól smeruje k duchovnému prebudeniu, je to Kristova cesta. Preto si ho stotožnil s Bohom a opačný, temný pól s duchovne nevedomým ľudstvom. Preto aj láska "logikov" k "etikom" a oddanosť v opačnom smere, lebo to nie sú logici ani etici, muži ani ženy, ale prebudení a neprebudení. Tí prví skutočne majú viesť tých druhých.

mistrz_leszek je prihlásený top mistrz_leszek napísal dňa 04/12/2023 01:24 :

merlinzavalonu napísal dňa 03/12/2023 10:28: a rozhovor, ktorý sa mi s ním páčil je celkom z nedávnej doby (rok 2021), ale ešte som to nedopozeral celé do konca.. dám sem odkaz, keby chcel niekto pozrieť: https://sophia.sk/sk/media/televizia/stara-mudrost-v-zrkadle-sucasnosti


Ten minulý rozhovor s čekým mníchom bol svieži a v niečom zaujmavý, toto mi išlo prevažne druhým uchom von. Použil by som na neho jeho vlastné slová, ktorými on charakterizuje ruský priestor: Páleš má duchovno blúznivé, vymýšla si kadečo. Prerušil som to po dvoch hodinách, pri týchto slovách, zatial ma to nijako neobohatilo. Už od pohladu na stránku tuším, že ani neobohatí.

fero je prihlásený top fero napísal dňa 04/12/2023 06:14 :

richard768 napísal dňa 03/12/2023 10:54 tonguereto sa ti aj javí polarita "logik" ako tá správnejšia. Lebo to nie je socionický pól logik, ale niečo viac. V psychologickej typológii by nedávalo zmysel uprednostniť jeden pól pred druhým. Rozum aj cit sú oba rovnako dôležité. Avšak slnečný pól smeruje k duchovnému prebudeniu, je to Kristova cesta. Preto si ho stotožnil s Bohom a opačný, temný pól s duchovne nevedomým ľudstvom. Preto aj láska "logikov" k "etikom" a oddanosť v opačnom smere, lebo to nie sú logici ani etici, muži ani ženy, ale prebudení a neprebudení. Tí prví skutočne majú viesť tých druhých.
Ako keby si ma vôbec nečítal s porozumením. Nie mne, ale tebe sa javí polarita logik ako správnejšia, lebo nie si schopný pochopiť podobne ako Páleš, že pán nieje viac, teda ani niečo správnejšie ako sluha, dominantné nieje niečo správnejšie ako submisívne, muž nieje niečo správnejšie ako žena, žena ako dieťa, intuitív ako senzorik, lebo prednosti jedného sú nedostatkami druhého a naopak. A práve preto, že ty a Páleš ste senzorici zaujímajúci sa o duchovné veci, tak túto psychologickú súvislosť nechápete a to, čo má byť dominantné a mužské nazývate osvietené=prebudené a všetko ženské so slbšími schopnosťami riadiť sa pravidlami ako nezrelé a neprebudené. Vaš postoj k etikom som mal len do zážitku Satori. Strom poznáš podľa ovocia. Ak etici=podľa vás neprebudení nemajú horšie manželstvá ani nižšie IQ ako logici=podľa vás osvietení, tak to znamená, že ste len vy nepochopili zmysel existencie etikov. S týmto myslením aj Páleš aj ty by ste etickejšie=názorovo nekonzistentné manželky považovali za neprebudené a preto s týmto myslením v manželstve nemáte šancu. Len pravda človeka oslobodzuje, vaša pravda vás v prípadnom manželstve len obmedzuje, lebo Páleš vo všetkých etickejších ženách musí vidieť len neprebudených Havranov a Lúčnych. Vaše myslenie mi pripomína elitársku sektu.

Naposledy upravil fero dňa 2023-12-04 06:36 GMT

misomiso_ je odhlásený top misomiso_ napísal dňa 04/12/2023 10:42 :

to sedí, ženský pol spôsobuje zhmotnenie, čiže je to senzorický pól a mužský preduchovnenie, čiže je to pól intuitívny.


Ako viete že to sedí?
Ja som mal s celým svetom za to, že intuícia je ženský prvok nie mužský.
Ďalej som mal tiež s kresťanstvom za to, že intuície a vnuknutia, sú zaradené do pôsobnosti tzv. Ducha svätého a nie pod tzv. Lógos.
Aj z logiky vyplýva že keď je intuícia pasívny príjem informácií, teda nie z myslenia, videnia, počutia... tak to bude zrejme tzv. pasívny ženský pól a nie aktívny mužský.

Má vôbec pôvodný pojem intuícia niečo spoločné s pojmom "intuitívny" tak ako ho používate vy tu, alebo zase ide o niečo iné?

fero je prihlásený top fero napísal dňa 04/12/2023 10:57 :

misomiso,
Pretože senzorikov je 3/4, tak sú hlasnejší a viac sa hovorí o intuícii ženskej, ktorá je zameraná na záchranu materiálneho života ako o intuícii mužskej, ktorá je zameraná na chápanie duchovných súvilslostí. K záchrane života nieje potrebné filozofické chápanie, ktoré je vyjadrené tretím okom a ktoré je pred mozgom = intuitívny zrak, preto aj medzi filozofmi, duchovnými vodcami a šamanmi, prakticky nemáš žiadne ženy. Dnešná senzoricko-materialisticko-konzumná spoločnosť tieto veci chápe najmenej.

Naposledy upravil fero dňa 2023-12-04 10:59 GMT

misomiso_ je odhlásený top misomiso_ napísal dňa 04/12/2023 11:30 :

Fero
To, čo píšeš akože "... o intuícii mužskej, ktorá je zameraná na chápanie duchovných súvilslostí..." to sa v kresťanstve nazýva že "nazeranie" alebo po grécky "Theoria" ale tam nikto nedočiahne!

A ako sa dá vedieť alebo spoznať, že ženská intuícia je zameraná na záchranu materiálneho života?

fero je prihlásený top fero napísal dňa 04/12/2023 01:52 :

misomiso,
prečo je v Biblii napísane, aby muž miloval ženu a žena poslúchla muža ? Lebo mužské póly majú byť kňazmi rodín, čiže majú od Boha lepšie predpoklady chápať veci duchovné a svoje ženy viesť. A ako sa to dá spoznať ? V intuitívno-psychologických otázkach je chápanie založené len na pozorovaní reality a analogických súvislostiach. Žene je dané rodiť a ochraňovať život, preto aj ich intuícia je na toto zameraná. Skús uviesť nejaké kontrétne príklady, kedy to tak u žien nebolo. Poslaním intuitívnych mužských pólov je zase ochrňovať dušu, duchovný život pred duchovnou smrťou. Čím viac patríš k senzorickej väčšine, tým budeš mať prirodzene menšiu istotu v duchovných otázkach ale zase väčšiu istotu v tých senzoricko-vedecko-materiálnych.

Naposledy upravil fero dňa 2023-12-04 13:53 GMT

mistrz_leszek je prihlásený top mistrz_leszek napísal dňa 04/12/2023 02:04 :

merlinzavalonu napísal dňa 04/12/2023 10:16: len pre vyváženie napíšem, že následne sa snažil vlastnými slovami charakterizovať aj americký priestor ako tendenciu k mechanizácii ku hmote.. podľa mňa tým myšlienkovým konštruktom chcel povedať, že my ako stredná Európa sme unikátny priestor, kde je predpoklad pre vznik niečoho špecifického..


Nie preto, že to použil na Rusov, mohol to povedať hoci na Mexičanov, ale preto, že sa to podla mňa hodí práve na neho.

Púšťam si teraz tých zvyšných 40 minút. Kritizuje tam "populárny ezoterizmus", zatial čo sám je súčasťou problému. Ďalej kritizuje ustanovené náboženstvá, že vraj nemajú dobrý obsah, čoho dôkazom je že sa nevedia dohodnúť. Potrebujeme sa vraj dohodnúť, aby sme mohli doletieť na Mars, postaviť fabriku, alebo aspoň most. Je to hrozne duchovne nezrelý človek.

mistrz_leszek je prihlásený top mistrz_leszek napísal dňa 04/12/2023 02:43 :

fero napísal dňa 04/12/2023 06:14: Ako keby si ma vôbec nečítal s porozumením. Nie mne, ale tebe sa javí polarita logik ako správnejšia, lebo nie si schopný pochopiť podobne ako Páleš, že pán nieje viac, teda ani niečo správnejšie ako sluha, dominantné nieje niečo správnejšie ako submisívne, muž nieje niečo správnejšie ako žena, žena ako dieťa, intuitív ako senzorik, lebo prednosti jedného sú nedostatkami druhého a naopak. A práve preto, že ty a Páleš ste senzorici zaujímajúci sa o duchovné veci, tak túto psychologickú súvislosť nechápete a to, čo má byť dominantné a mužské nazývate osvietené=prebudené a všetko ženské so slbšími schopnosťami riadiť sa pravidlami ako nezrelé a neprebudené. Vaš postoj k etikom som mal len do zážitku Satori. Strom poznáš podľa ovocia. Ak etici=podľa vás neprebudení nemajú horšie manželstvá ani nižšie IQ ako logici=podľa vás osvietení, tak to znamená, že ste len vy nepochopili zmysel existencie etikov. S týmto myslením aj Páleš aj ty by ste etickejšie=názorovo nekonzistentné manželky považovali za neprebudené a preto s týmto myslením v manželstve nemáte šancu. Len pravda človeka oslobodzuje, vaša pravda vás v prípadnom manželstve len obmedzuje, lebo Páleš vo všetkých etickejších ženách musí vidieť len neprebudených Havranov a Lúčnych. Vaše myslenie mi pripomína elitársku sektu.


Pán nieje lepší od sluhu a matka nieje lepšia od dieťaťa - nieje toto zbytočné písať, či sa za tým skrýva naivná čiastková múdrosť? Na toto predsa nik nepotrebuje žiadne "satori". Je snáď na kružítku lepšie rameno s ihlou od ramena s uhlíkom? Sedliak plniaci svoje povinnosti je lepší od krála ktorý svoje zanedbáva. Niesme však ešte v nebi, tu je sluha podriadený pánovi a dieťa podriadené matke. Ak má niekto slabšie schopnosti riadiť sa pravidlami, je treba vytvoriť podmienky, ktoré ho to naučia či donútia. Je rozdiel medzi chaosom a kozmom, množstvo vypísaných polarít je druhoradé. Treba si vybrať, či si na strane anarchie, alebo ohraničíš hlúpe ego. Romulus vyoral brázdu, čím vyznačil hranice - zakladatelský čin. Olympania pokonali titánov. Nakoniec ide o to, akú rolu budeš hrať v kozmickom divadle, nie či mrháš čas na iluzórne pseudonáuky.

misomiso_ je odhlásený top misomiso_ napísal dňa 04/12/2023 02:47 :

prečo je v Biblii napísane, aby muž miloval ženu a žena poslúchla muža ?


Je to trochu inak napísané, muži milujte svoje ženy ako Kristus miluje cirkev. A napísané je to ako obraz hierarchie ktorú sa máme snažiť napodobňovať v zmysle "ako v nebi tak i na zemi"
Každému čo mu patrí. Aj to "milovať" má svoju hierarchiu typu erós, agapé, fília.
Všetko je už napísané a jasné,,, ty ako povedzme že logik, nemôžeš milovať akože etika, láskou typu erós, ale láskou typu agapé.
No dobre tak môžeš. grinlips

V intuitívno-psychologických otázkach je chápanie založené len na pozorovaní reality a analogických súvislostiach


Pozorovanie reality a analogicke súvislosti podľa mňa nie je ešte intuicia, ale myšlienkové spracovávanie, preto sa ťa pýtam čo myslíš pojmom intuícia.

A keď je teda možné (ako píšeš vyššie) že existuje ženská a mužská intuícia, potom môže existovať aj mužská a ženská etickosť, alebo aj logickosť. V tvojich textoch túto možnú komplikáciu nijako nespominaš.
Asi preto je pre teba všetko také jednoché.

fero je prihlásený top fero napísal dňa 04/12/2023 03:22 :

misomiso,
prečo si toto preskočil a ako to vysvetľuješ ? ....Ženy svojim mužom ako Pánovi, 23 lebo muž je hlavou ženy, ako je aj Kristus hlavou Cirkvi, on, Spasiteľ tela. 24 Ale ako je Cirkev podriadená Kristovi, tak aj ženy mužom vo všetkom.....
  Etickosť je uprednostňovanie emócii dôvery pred argumentami - cítiš potrebu to nejako deliť ? Pojem ženská intuícia je vyvolaný dojmom tvojim aj ostatných senzorikov, že ženy sú intuitívnejšie ako muži. Ak by som to mal ja definovať, tak ženy majú dar vycítiť nebezpečenstvá pre život, čo môžeme prirovnať viac k emocionalite ako k intuitívnosti. Takéto výsledky sú pre väčšinových senzorikov v konzumnom západe zmysluplnejšie ako len nejaké hlbšie chápanie Krista a duchovných otázok, preto senzorici skutočnú intuíciu zaznávajú, kedysi naopak si duchovných vodcov a šamanov vážili najviac, oni boli vodcami, nie senzorickí právnici a ekonómovia.

fero je prihlásený top fero napísal dňa 04/12/2023 03:30 :

mistrz_leszek napísal dňa 04/12/2023 01:43 tongueán nieje lepší od sluhu a matka nieje lepšia od dieťaťa - nieje toto zbytočné písať, či sa za tým skrýva naivná čiastková múdrosť? Na toto predsa nik nepotrebuje žiadne "satori". Je snáď na kružítku lepšie rameno s ihlou od ramena s uhlíkom? Sedliak plniaci svoje povinnosti je lepší od krála ktorý svoje zanedbáva. Niesme však ešte v nebi, tu je sluha podriadený pánovi a dieťa podriadené matke. Ak má niekto slabšie schopnosti riadiť sa pravidlami, je treba vytvoriť podmienky, ktoré ho to naučia či donútia. Je rozdiel medzi chaosom a kozmom, množstvo vypísaných polarít je druhoradé. Treba si vybrať, či si na strane anarchie, alebo ohraničíš hlúpe ego. Romulus vyoral brázdu, čím vyznačil hranice - zakladatelský čin. Olympania pokonali titánov. Nakoniec ide o to, akú rolu budeš hrať v kozmickom divadle, nie či mrháš čas na iluzórne pseudonáuky.
Ale to podriadenie sa je podobné, ako podriadenie sa ženy pri tanci mužovi. Muž tanec síce vedie, lebo má nato lepšie predpoklady, ale žena robí ten tanec krásnym, dáva mu niečo iné čo nemá nič spoločné s potrebou sa riadiť pravidlami. Čím lepšia schopnosť sa riadiť pravidlami a viesť, tým menšia schopnosť dávať životu krásu, radosť a nečakanú rozmanitosť. A tento rozmer ako vidím každý senzorik nieje schopný pochopiť a preto má elitársky pocit, že vodca je osvietený a ten, kto potrebuje viesť je zatiaľ len neprebudený.

Naposledy upravil fero dňa 2023-12-04 15:32 GMT

richard768 je prihlásený top richard768 napísal dňa 04/12/2023 03:37 :

Fero, veľká škoda a obával som sa toho, že ma budeš čítať povrchne. Prosím, prečítaj si ešte raz, pozorne a so snahou o intuitívne porozumenie, čo som napísal pod časovou značkou 03/12/2023 11:24. Po vyše 3 mesiacoch blogovania s tebou som konečne pochopil, že si objavil novú polaritu, do ktorej sa ti však tá logicko-etická primiešala a bude ich treba oddeliť. Ja práveže vôbec netvrdím, že logici sú lepší či prebudenejší než etici. Celý čas tvrdím presný opak!

Poznáš slnečné signatúry súčasnej doby? Ak nie, práve vyšla Angelológia č. 3, celá venovaná archanjelovi Michaelovi. Máš o tú knihu záujem? Ak by si niečo z tej témy poznal, pochopil by si, že bipolarita tebou označená ako logicko-etická je v skutočnosti bipolarita s jedným pólom v duchovnom Slnku (alebo v Kristovi) a s druhým v jeho opaku. Teda nie logicko-etická v zmysle socioniky, hoci pre isté okolnosti dané dobovými konšteláciami priemernej psychiky ľudí môže s ňou v niečom splývať. Preto bude treba toto dôsledne vytriediť.

fero je prihlásený top fero napísal dňa 04/12/2023 03:47 :

Richard,
pod tou značkou si napísal nasledovné :

Mainstream = čo práve letí, čo je v móde, ten "správny" názor. Za komunizmu títo ľudia by iste mali stranícku knižku, ale nie z presvedčenia. Nezáujem o diskusie znamená podvedomý strach z opustenia známej sféry, strach z omylu, duchovnú nezrelosť, snahu radšej zotrvávať v bezpečí medzi "svojimi". Uprednostnenie hmotného zabezpečenia a majetku pred duchovnou cnosťou je v niečom podobné. Herectvo znamená upozadenie vlastnej osobnosti, prepožičanie svojej tváre inému. Sú to všetko črty charakterizujúce duchovne nezrelú osobnosť, človeka bez vyvinutého Ja, tzv. ne-Ja
Takže ak napíšeš, že znaky etikov sú črty charakterizujúce duchovne nezrelú osobnosť a zároveň mi tvrdíš, že etikov nepovažuješ za horších, tak nečítaš s porozumením asi ani sám seba, lebo už som ti mnoho krát ukázal v čom všetkom sedí dnešná realita s jungovou charakteristikou etikov. Vám s Pálešom to len nesedí, lebo takýchto ľudí uprednostňujúcich emócie pred argumentami už dlhšie označujete za neprebudených.

Naposledy upravil fero dňa 2023-12-04 15:48 GMT

richard768 je prihlásený top richard768 napísal dňa 04/12/2023 04:18 :

Fero, prosím ťa, kde stotožňujem etikov s duchovne nezrelými/neprebudenými osobnosťami? Celý čas sa ti snažím naznačiť, že sa tu jedná o inú polaritu. Si už tak zadubený do svojej schémy, že si nevidíš ďalej od nosa? Veď stále tu pred tebou obhajujem etikov, že nie sú o nič horší, že rozum a city sú rovnocenné a rovnako dôležité. A ty to pochopíš presne naopak! To už by naštvalo asi každého.

Je možné, že nepoznáš slnečnú dilemu Ja versus ne-Ja, symbolicky vyjadrenú premáhaním draka archanjelom Michaelom alebo rytierom Jurajom. Preto moje slová nechápeš tak, ako sú myslené, ale ich stáčaš do toho smeru, v ktorom sa už dôverne orientuješ.

Ešte raz: logici vs. etici v zmysle socioniky sú iná polarita než tá, ktorá vyvstáva z môjo pochopenia tých piatich bodov, ktoré si mi včera opísal. To znamená, že si narazil na novú polaritu, ale priradil si ju ku schéme socioniky. Tá však nie je na opis tejto novej polarity presná a v mnohom dokoca mýli, lebo jej charakteristiky polarít sú trochu podobné.

V tomto svetle nového pochopenia sú mne teraz oveľa jasnejšie aj námietky ostatných voči tvojim názorom na tomto blogu. Celé mi to zapadlo ako skladačka, len asi mi nezostáva než čakať a dúfať, že dosiahneš druhé satori, aby si to aj ty pochopil správne.

fero je prihlásený top fero napísal dňa 04/12/2023 04:34 :

Richard,
samozrejme, že sa točíme v kruhu, keď ty dáš polovičke obyvateľov Slovenska, ktorí sa riadia mainstreamom túto charakteristiku a zároveň tvrdíš, že etici sú rovnocenný.

Mainstream = čo práve letí, čo je v móde, ten "správny" názor. Za komunizmu títo ľudia by iste mali stranícku knižku, ale nie z presvedčenia. Nezáujem o diskusie znamená podvedomý strach z opustenia známej sféry, strach z omylu, duchovnú nezrelosť, snahu radšej zotrvávať v bezpečí medzi "svojimi". Uprednostnenie hmotného zabezpečenia a majetku pred duchovnou cnosťou je v niečom podobné. Herectvo znamená upozadenie vlastnej osobnosti, prepožičanie svojej tváre inému.Sú to všetko črty charakterizujúce duchovne nezrelú osobnosť, človeka bez vyvinutého Ja, tzv. ne-Ja.
Tak jasne označ kde v spoločnosti sa nachádzajú etici, ktorí v rozhodovaní sa uprednostňujú emócie pred argumentami, len nezačni zase všeobecne zahmlievať, lebo zahmlievanie je len znak senzorického nechápania.

richard768 je prihlásený top richard768 napísal dňa 04/12/2023 05:27 :

Fero, ja v tom komentári (Mainstream = ...) predsa neopisujem socionických etikov. Len som predtým napísal, že túto kategóriu ty označuješ ako etikov (aby bolo jasné, o čom idem písať), ale že ja za tým vidím niečo odlišné, čo som sa ti práve snažil tým opisom charakterizovať a priblížiť... Uff! To sú teda veľké nedorozumenia... Čítal si ten môj komentár celý, do konca?

Jedná sa o odlišnú kategóriu, ktorú som v tvojich piatich bodoch ( 03/12/2023 10:07 ) našiel vďaka tomu, že poznám slnečnú symboliku. Teraz sa však znova vrátim k tvojej otázke o etikoch.

Podľa socioniky etici pri rozhodovaní uprednostňujú pocity, cítenie, to ako na nich celá vec pôsobí.

Mimochodom, aj tu je to trochu zmätočne definované, lebo psychológia rozlišuje viaceré úrovne cítenia: od najnižších pocitov vyvolaných telesnými popudmi, cez emócie (radosť, strach, ...) až po ušľachtilé city ako láska. Takže vlastne im spadá človek rozhodujúci sa podľa popudov tela do rovnakej kategórie ako ten, kto koná z ušľachtilej lásky.

A to je možné práve preto, že za posledné storočia ľudstvo ako celok venovalo príliš málo pozornosti rozvíjaniu citovej stránky osobnosti. Naopak, rozum sme vyvinuli až príliš. Kto dnes nedokáže uvažovať logicky a posudzovať racionálne argumenty, je už značne pozadu oproti ostatným. Avšak ten, kto si zamieňa pocity a premenlivé emócie s trvalými citmi, je braný akože v pohode, dobre zapadá do spoločnosti.

V dôsledku tohto vývoja sa môže javiť ten, kto sa rozhoduje podľa citovej stránky namiesto podľa rozumu ako menej zrelý. Lebo city máme v priemere menej rozvinuté ako rozum. Preto sa aj zdá, že socionické rozdelenie logik-etik splýva so slnečným, duchovným rozdelením prebudený-neprebudený. Avšak sú to dve rozličné delenia, dve rozličné bipolarity, ktoré majú aj rozdielne vlastnosti. Tá slnečná je skôr analogická rozdeleniu vysoký-nízky a miešanie protikladov nie je možné.

Možno je teda naozaj medzi duchovne neprebudenými ľuďmi viac etikov. Avšak nie je to dané prvotne, z princípu, ale len ako druhotný dôsledok zanedbania citovej stránky osobnosti. Tá sa nám teraz tlačí do popredia prostredníctvom nezrelých politicko-spoločenských hnutí, z ktorými budeme musieť niečo robiť.

fero je prihlásený top fero napísal dňa 04/12/2023 05:41 :

richard768 napísal dňa 04/12/2023 04:27 : Možno je teda naozaj medzi duchovne neprebudenými ľuďmi viac etikov. Avšak nie je to dané prvotne, z princípu, ale len ako druhotný dôsledok zanedbania citovej stránky osobnosti. Tá sa nám teraz tlačí do popredia prostredníctvom nezrelých politicko-spoločenských hnutí, z ktorými budeme musieť niečo robiť.
Z hĺbky intuitívneho chápania psychologicko-duchovných súvislostí vychádzajú aj rozdielne závery. Ja tvrdím, že čím je človek viac senzorický, tým sa viacej snaží o zmenu systému, lebo v povrchnejších veciach vidí príčiny problémov. Ale tak to nieje. Ty rozmýšľaš tak, že ak vzájomný tanec mužských a ženských pólov je málo harmonický ale viac konfliktný, tak treba niečo organizačne zmeniť, ale pritom je to len sprievodný znak duchovnej úrovne tanečníkov, ich pracovitosti, poctivosti, zrelosti, pokory.....a naopak, len vďaka týmto konfliktom medzi etikmi a logikmi sme nútení tieto vlastnosti rozvíjať. Nechci teda zmeniť bipolárny motor vývoja v láske, snaž sa len pochopiť dokonalosť tohoto božieho vynálezu a jeho zmyslu existencie.

Naposledy upravil fero dňa 2023-12-04 17:49 GMT

mistrz_leszek je prihlásený top mistrz_leszek napísal dňa 04/12/2023 05:54 :

fero napísal dňa 04/12/2023 03:30: Ale to podriadenie sa je podobné, ako podriadenie sa ženy pri tanci mužovi. Muž tanec síce vedie, lebo má nato lepšie predpoklady, ale žena robí ten tanec krásnym, dáva mu niečo iné čo nemá nič spoločné s potrebou sa riadiť pravidlami. Čím lepšia schopnosť sa riadiť pravidlami a viesť, tým menšia schopnosť dávať životu krásu, radosť a nečakanú rozmanitosť. A tento rozmer ako vidím každý senzorik nieje schopný pochopiť a preto má elitársky pocit, že vodca je osvietený a ten, kto potrebuje viesť je zatiaľ len neprebudený.


Píšeš nám opakovane, že ti máme dávať konkrétne príklady, najlepšie konkrétnych ludí z KDH, pretože poznanie musí byť schopné aplikácie na životné situácie. A ty mi zas zredukuješ komplexnosť sveta na tanec. Pozri sa, ja niesom z tvojho kmeňa, ja netancujem a nemienim sa podobným spôsobom vyhlupovať. Máme svoje misie a role v živote, tvoja náuka nedokáže osloviť ludí z iných kmeňov. Pretože neposkytuje univerzálne odpovede na univerzálne otázky. Netýka sa spásy, takže je všetkým pravým náboženským doktrínam, v každom prípade, podradná.

Mal by si už prestať zahmlievať. Sú to tvoje vlastné konštrukcie, vystavané na mále (jang a jin), hlúpostiach (socionika) a pohodlne zahmlených autoritatívnych zdrojoch (Jung). Ak by ti šlo o dialóg, už by si nás dávno nasmeroval na konkrétne časti Jungovho diela a my by sme mohli posúdiť, nakolko sa stala chyba len v tom že nemáš talent poznané predať ďalej.

O ten dialóg si nemal záujem od začiatku, lebo si posadnutý svojou schémou. Je to vidieť z tvojich nereakcií aj samotných reakcií. Že sa tu niekto s tebou snaží diskutovať, za pomoci nových formulácií a s obrovskými ťažkosťami, je len následkom že sám nemá dobrý základ a tiež sa stráca v pseudovedách.

Vašim problémom je tiež tiahnutie k novému a originálnemu. Nič také nemá pri pravde miesto. Pravda patrí každému, v miere v akej ju je schopný pojať. Jediné, na čo si môže niekto nárokovať, je spôsob akým ju podáva, no a ten tvoj Fero je nepodarený. Už to čítam, opätovné zahmlievanie o nemožnosti podať ďalej to čo si nadobudol osvietením. Väčšinou je tá originalita len znakom blúznenia a vymýšlania si. Čim sa len vzďalujete od centra, na čom jedine záleží.

fero je prihlásený top fero napísal dňa 04/12/2023 06:12 :

mistrz_leszek napísal dňa 04/12/2023 04:54 : Píšeš nám opakovane, že ti máme dávať konkrétne príklady, najlepšie konkrétnych ludí z KDH, pretože poznanie musí byť schopné aplikácie na životné situácie. A ty mi zas zredukuješ komplexnosť sveta na tanec. Pozri sa, ja niesom z tvojho kmeňa, ja netancujem a nemienim sa podobným spôsobom vyhlupovať. Máme svoje misie a role v živote, tvoja náuka nedokáže osloviť ludí z iných kmeňov. Pretože neposkytuje univerzálne odpovede na univerzálne otázky. Netýka sa spásy, takže je všetkým pravým náboženským doktrínam, v každom prípade, podradná.
Tak konkrétne, ako sa to týka napríklad spásy. Boh povedal, že máme milovať aj svojich nepriateľov. Ak konkrétny etik z KDH napríklad Majerský namiesto Kristovej lásky aj k nepriateľom uprednostňuje svoju nenávisť voči Rusku a chce  aby vraždenie vojensky pokračovalo, tak nejde v ústrety svojej spáse. Ak by logik Kuffa Majerského pre tieto aktivity nenávidel, lebo nenasleduje pasifizmus Krista, tiež nejde v ústrety svojej spáse. Pretože Kuffa verejne hovorí, že liberalizmus treba vyliať z vaničky, aj keď liberálne myslenie bolo etikom prirodzene dané od Boha, aby chránili od Boha danú ľuďom slobodu a konzervatívne myslenie logikom, aby zase logici chránili od Boha ľuďom dané konzervatívne pravidlá, tak nejde v ústrety svojej spáse. Bipolarita sa týka každého nášho rozhodnutia a každé, ktoré nevedie k bipolárnej harmónii nás nevedie ku spáse. Ale je tu jedno veľké NESÚĎ. My nevieme ako sám Kuffa hovorí, že či robíme toto zlo preto, lebo chceme robiť zlo alebo preto, lebo to robíme dobrosrdečne ale s pomýleným myslením.

Naposledy upravil fero dňa 2023-12-04 18:22 GMT

richard768 je prihlásený top richard768 napísal dňa 04/12/2023 06:23 :

Fero, takže uznávaš, že existuje duchovný vývoj, zdokonaľovanie vlastností a schopností človeka? Fajn, na to by sa dalo nadviazať. Len prosím, nevkladaj mi do úst slová, ktoré nehovorím a myšlienky, ktoré si nemyslím...

Súhlasím s tebou, že motorom poháňajúcim zdokonaľovanie duševných kvalít človeka, sú bipolarity, napr. logik-etik, intuitív-senzorik, atď. Avšak mnohé charakteristiky a vzťahy, ktoré ty priraďuješ mužským / ženským pólom (napr. logik / etik), veľmi škrípu. To ti tu píšu aj ostatní diskutujúci. Nemal by si ich ignorovať, i keď nemusia byť vecní.

Všimol som si, že ak namiesto priradenia niektorých charakteristík a vzťahov socionickým polaritám (napr. logik-etik) ich priradíš novej polarite: duchovne rozvinutejší - duchovne nerozvinutejší; tak to prestane škrípať a schéma nadobudne zmysluplný obsah. Skúsim ukázať na príklade v ďalšom komentári.

fero je prihlásený top fero napísal dňa 04/12/2023 06:45 :

Teším sa na ten príklad.

richard768 je prihlásený top richard768 napísal dňa 04/12/2023 08:01 :

fero napísal dňa 01/12/2023 06:21 :
Na jednej strane ženské póly (cca 40% mužov) spôsobuje na tomto svete 90% problémov ...

fero napísal dňa 02/12/2023 08:19 :
... Mužský pól logik má tendenciu robiť harmonicky vyváženú, vždy logicky odôvodnenú politiku na všetky svetové strany, ktorá by neprinášala nikdy žiadne konflikty a spory.


Nejde o presné čísla, na tom podstata veci nestojí. Preto parafrázujem, dúfam že pri zachovaní pôvodného významu: Väčšinu problémov sveta spôsobuje ženský pól (podľa socioniky napr. etik; nemusí sa jednať len o ženy). Pritom mužský pól (podľa socioniky napr. logik; nemusí sa jednať len o mužov) samotný by si na svete nažíval v harmónii, akurát by zostal bez vývoja.

Rozpor s realitou je evidentný. Už z teoretického princípu mužský pól je aktívny, ženský pasívny. Aktívny pól sa zo svojej podstaty snaží svet pretvárať. Tým pádom spôsobuje aj viac problémov. Stačí spomenúť vojny, ktoré sú vyslovene mužskou záležitosťou. Mars je boh vojny, Venuša bohyňou lásky. Aj ženský pól niekedy prináša nezhody v podobe revolučných hnutí, akými boli romantici či hippies. Ale v zásade je mierumilovnejší. Je o tom aj niekoľko filmov, stačí spomenúť poľskú komédiu Sexmisia z r. 1983.

Matriarchálne spoločenstvá sú práveže stabilnejšie a bez vývoja. Preto boli evolučne nahradené patriarchálnymi, ktoré však obvykle nie sú harmonické. Už len preto nie, lebo prisudzujú ženám podradnú rolu, v čom je skrytý zdroj konfliktu a teda aj nutnosti ďalšieho vývoja.

Matriarchálni ľudoopi bonobovia (príbuzní šimpanzov) riešia spory zblížením (od čistenia vlasov po sex). Patriarchálni šimpanzi riešia spory naopak agresiou, bojom. To je len niekoľko príkladov vyvracajúcich všeobecnú platnosť tvrdení v úvode. Iste by sa našli ďalšie.

Avšak, ak v týchto tvrdeniach nahradíme kategóriu mužský pól (logik) kategóriou duchovne vedomejší ľudia; a ženský pól (etik) nahradíme duchovne nevedomejšími; dostaneme zhodu s pozorovanou realitou.

Skutočne, tí nezrelejší spôsobujú problémy, lebo nesprávne používajú svoje duševné kvality. Dajte im oheň a oni si zo závisti podpália obydlia namiesto toho, aby sa spoločne zohriali a najedli pri vatre. A je jedno, či tie schopnosti sú rozumové či citové (teda v kategóriách logik či etik, všeobecne mužských či ženských pólov), každé sa dajú použiť na dlhodobý spoločný prospech alebo krátkozrako sebecky.

Duchovne zrelí ľudia vedia správne uplatniť svoje duševné schopnosti a čím ich majú viac, tým lepšie. Fyzickú silu nepoužívajú na vyhrážanie sa, ale na výpomoc. Myslenie nepoužívajú na egoistické prechytračenie ostatných, ale na spoločný konštruktívny cieľ. A tak podobne.

Samozrejme, každá nová duševná schopnosť, ako napríklad osamostatnené (individualizované) myslenie, ktoré človeku darovali antickí bohovia (Prometeus, symbolika ohňa), sa najprv prejaví v nevyzretej, sebeckej forme. Tak sa roztočí motor polarít a duchovný vývoj pokračuje.

fero je prihlásený top fero napísal dňa 04/12/2023 09:14 :

Richard,
vojny začínajú ženské póly, lebo ich začínajú etici, ktorí uprednostňujú pocity, vzťahy, ktoré sú vrtkavé pred stabilnými pravidlami a argumentami a senzorici, ktorí uprednostňujú materiálne hodnoty pred duchovnými. Ak v nejakej spoločnosti vládnu póly mužské, logici ktorých je vždy väčšina v rade starších mužov a tí majú úctu k intuitívnym duchovným vodcom / šamanom, tak tí vojnu nikdy nezačínajú. Nič netreba nahradzovať, lebo realita práve ukazuje, že etikom Boh dal v priemere aj rovnaké IQ aj majú rovnakú morálku ktorá je zárukou spokojného manželstva, ovplyvňuje ich len to, či majú v sebe dané polarity ženské alebo mužské. Napríklad Halík alebo Bezák sú duchovne zrelí ale ako etici nedokážu nepodliehať mainstreamu.

Naposledy upravil fero dňa 2023-12-04 21:21 GMT

richard768 je prihlásený top richard768 napísal dňa 04/12/2023 10:07 :

Fero, diskutovať s tebou je ako snažiť sa jazykom obrúsiť kameň. Uznať ti možno aspoň toľko, že si v súlade so svojím presvedčením, podľa ktorého zbližovanie protikladov nie je možné a duchovný vývoj nastáva, až keď je vynútený konfliktom medzi nimi.

Ja si myslím, že naopak sa máme snažiť spoznať, aký duchovný vývoj, ktorých kvalít konkrétne, sa od nás aktuálne očakáva a uskutočnili ho slobodne ešte predtým, než budeme k tomu prinútení.

Nech ostatní čitatelia tohto blogu posúdia, čo sa im vidí pravdivejšie.

fero je prihlásený top fero napísal dňa 04/12/2023 10:30 :

Richard,
tvoj variant je možný len keď ľudstvo pochopí bipolaritu tak, ako ju ja opisujem, lebo logicky kým ľudstvo nepochopí podstatu, vždy sa musí potkýnať o vlastné nepochopenie. Preto som sa stretol aj s Pálešom, aby sa už netrápil a nemíňal energiu na Lúčneho, ktorého on považoval za svojho inteligentného žiaka, preto nechápal, že ako etik Páleša označil za blázna, lebo etici neuprednostňujú argumenty a tiež nemíňal energiu na Havrana, ktorý ho už nechcel pozvať do svojej relácie, lebo ako etik nemohol zniesť fakt, že Pálešovi s opačnými "hoaxerskými" názormi nedokázal argumentačne konkurovať. A bude sa o toto Páleš potkýňať aj s inými etikmi, čomu by mohol predchádzať len keby tieto bipolarity aj s ich významom pochopil.

Naposledy upravil fero dňa 2023-12-04 22:33 GMT

richard768 je prihlásený top richard768 napísal dňa 05/12/2023 01:10 :

Fero, to, že je niekto nečestný alebo ješitný, nemá nič s tým, či pri rozhodovaní uprednostňuje rozum alebo cit. Tvoje delenie na logikov a etikov vôbec nezodpovedá definíciám týchto kategórií v rámci socioniky. Mužské aj ženské polarity majú každá svoje dobré aj zlé vlastnosti.

Naučiť sa akceptovať, že ľudia sú, akí sú a že sa nedokážu zmeniť, zodpovedá pragmatickému prístupu. Ale filozof ani psychológ nemôže zostať pri takomto rezignačnom konštatovaní, ktoré neprináša žiadnu pridanú hodnotu. Mal by skúmať príčiny a hľadať spôsoby nápravy. Ľudí, ktorí o to nestoja, síce aj tak nezmeníme, ale z nadobudnutého poznania môžeme pomôcť ostatným.

richard768 je prihlásený top richard768 napísal dňa 05/12/2023 01:51 :

fero napísal dňa 04/12/2023 09:14 :
Richard,
vojny začínajú ženské póly, lebo ich začínajú etici, ktorí uprednostňujú pocity, vzťahy, ktoré sú vrtkavé pred stabilnými pravidlami a argumentami a senzorici, ktorí uprednostňujú materiálne hodnoty pred duchovnými.
Takáto argumentácia by ti neprešla ani v prvom ročníku základnej školy. Ženské póly, ktoré uprednostňujú vzťahy, začínajú vojny? O čom spieval John Lennon (umelec, etik) - o vojne či o mieri? A o duchovné hodnoty sa žiadne vojny neviedli? Je ich plný dejepis.

V podstate tu prisudzuješ etikom (a ženským pólom všeobecne) samé zlé vlastnosti. Majú ich dané od Boha, takže s tým nič nezmôžu. No inak sú zaiste rovnocenné (s mužskými pólmi) a potrebné, lebo bez nich by nebola radosť zo života a zo slobody. Skutočne absurdné.

Najironickejšie na tom celom je, že samotná bipolaritná schéma, ktorú prezentuješ, je v zásade správna. Len ju treba interpretovať nad rámec okliešťujúcich schém.

Naposledy upravil richard768 dňa 2023-12-05 03:24 GMT

richard768 je prihlásený top richard768 napísal dňa 05/12/2023 03:08 :

Pre názornosť, vidím to približne takto:
-------------------------------------------------

socionický           morálne          Ferov
pól logik    +      vyspelejší   =>    pól
(rozum)            ľudia              logik

socionický           morálne          Ferov
pól etik     +      nevyzretí    =>    pól
(cit)                ľudia              etik

-------------------------------------------------

Stĺpce treba od seba oddeliť, potom to začne dávať zmysel.

Napríklad spomenutá "rada starších", ktorá vie dobre riešiť spoločenské problémy, pozostáva zo skúsených a morálne (duchovne) vyspelých ľudí, avšak nielen z logikov či intuitívov, ale z rôznych socionických polarít, ktorých kombináciou dospeje k optimálnemu riešeniu. Pretože rozum samotný nevidí za roh, to dokáže len vyspelý morálny cit. Etici teda určia, čo je správne a logici nájdu spôsob, ako to uskutočniť. Intuitívi si všimnú všeobecné myšlienkové súvislosti (analógie), ktoré senzorici dokážu konkrétne uplatniť v praktických jednotlivostiach.

Naposledy upravil richard768 dňa 2023-12-05 03:11 GMT

Naposledy upravil richard768 dňa 2023-12-05 03:13 GMT

fero je prihlásený top fero napísal dňa 05/12/2023 06:01 :

richard768 napísal dňa 05/12/2023 12:10 :Fero, to, že je niekto nečestný alebo ješitný, nemá nič s tým, či pri rozhodovaní uprednostňuje rozum alebo cit. Tvoje delenie na logikov a etikov vôbec nezodpovedá definíciám týchto kategórií v rámci socioniky. Mužské aj ženské polarity majú každá svoje dobré aj zlé vlastnosti.
Naučiť sa akceptovať, že ľudia sú, akí sú a že sa nedokážu zmeniť, zodpovedá pragmatickému prístupu. Ale filozof ani psychológ nemôže zostať pri takomto rezignačnom konštatovaní, ktoré neprináša žiadnu pridanú hodnotu. Mal by skúmať príčiny a hľadať spôsoby nápravy. Ľudí, ktorí o to nestoja, síce aj tak nezmeníme, ale z nadobudnutého poznania môžeme pomôcť ostatným.
Vo všetkých troch príspevkoch si uviedol len jeden konkrétny príklad a to bol Lenon, ktorý spieval o mieri, ale my teraz nevieme, či to nebol typ speváka Ráža, ktorý je logik a preto tiež nesúhlasí s posielaním zbraní na Ukrajinu, alebo v USA vtedy chýbal jednostranný mainstream, ktorý by jednostranne vojnu propagoval a tak ľudí rozdeľoval na logikov a etikov. Ale ak by si teraz postavil radu starších len zo starých etikov ako sú Bezák, Halík a ďalší podobní, tak ti nič z tvojej teórie zrazu nebude sedieť. Prečo títo aj keď sú veriaci majú bližšie k názorom liberálnej Čaputovej ako veriacemu logikovi Kuffovi, chcú posielať zbrane na Ukrajinu, boli za povinné očkovanie, LGBT agenda im nevadí a pod. ?  Sú to ľudia neprebudení, nezrelí, majú strach z omylu, duchovnú nezrelosť, snahu radšej zotrvávať v bezpečí medzi "svojimi", uprednostňujú hmotné zabezpečenie a majetok, upozaďujú vlastnú osobnosť, prepožičiavajú svoju tvár ? No čo si na týchto vymyslíš, len aby si obhájil neobhájiteľné ? Ja nepripisujem etikom nič zlé, to len ty nevieš pochopiť, že rozvoj logickosti u logikov by neexistoval bez etického protipólu, že vyhnanie z Raja by sa nekonalo, keby Adam od Evy to jablko nezobral, aj keď Eva nemala schopnosť Satana (dnešný mainstream) neposlúchnuť. Prečítaj si znovu môj blog - Satori má viesť k láske, aby si pochopil správny postoj k etikom.

Naposledy upravil fero dňa 2023-12-05 06:13 GMT

misomiso_ je odhlásený top misomiso_ napísal dňa 05/12/2023 07:47 :

Richard

Nech ostatní čitatelia tohto blogu posúdia, čo sa im vidí pravdivejšie.


Napríklad mne je to jasné že Fero sa mýli a nevie o tom. Tvoje vstupy na túto tému majú vyššiu pridanú hodnotu. Aj vstupy od mistrleszek majú vyššiu pridanú hodnotu, ale z iného smeru pohľadu.

To, čo píšete o tej rade starších, to najlepšie vystihuje,,, podľa vašej terminológie že polarita,,, ale sú to vlastne archetypy, Náčelník/Šaman.

fero je prihlásený top fero napísal dňa 05/12/2023 08:00 :

misomiso,
ak je niekomu niečo jasné, ale nevie dávať protiargumenty, tak sa dostal voči väčšiemu logikovi od seba do polohy etika, ktorý sa riadi viac pocitmi ako rozumom. Póly sú relatívne podobne ako výška človeka. Si človek výsoký alebo nízky ?

Naposledy upravil fero dňa 2023-12-05 08:06 GMT

misomiso_ je odhlásený top misomiso_ napísal dňa 05/12/2023 08:09 :

Fero
Podľa môjho názoru si mýliš intuíciu (aj tú svoju) s nejakým typom inteligencie. Inteligencii je viac typov (vraj 8 až 12) patrí tam napríklad matematická, priestorová, emočná... a u každého je inak vysladana, čo do rôznych typov, ale aj do rôznych výšok. Hlavné je, že je to tzv. aktívny mužský prvok a informácie k spracovaniu nadobúda z vedomia.
Intuícia je naopak pasívny ženský prvok. Podľa Junga je to nadobúdanie informácií z nevedomia.

misomiso_ je odhlásený top misomiso_ napísal dňa 05/12/2023 08:16 :

Fero

ak je niekomu niečo jasné, ale nevie dávať protiargumenty, tak sa dostal voči väčšiemu logikovi od seba do polohy etika, ktorý sa riadi viac pocitmi ako rozumom. Póly sú relatívne podobne ako výška človeka. Si človek výsoký alebo nízky ?


Aké konkrétne protiargumenty máš na mysli? A prečo ti ich mám akože dávať, keď odmietaš už pol roka všetko od všetkých, čo sa ti nehodí do teórie?
Myslím si že nech napíšem hoci čo, dozviem sa od teba že som senzorik a všetko sú to len moje dojmy.

fero je prihlásený top fero napísal dňa 05/12/2023 08:42 :

misomiso, neargumentoval si na nasledovné, preto si voči mne ako etik  :
1. prečo si toto preskočil a ako to vysvetľuješ ? ....Ženy svojim mužom ako Pánovi, 23 lebo muž je hlavou ženy, ako je aj Kristus hlavou Cirkvi, on, Spasiteľ tela. 24 Ale ako je Cirkev podriadená Kristovi, tak aj ženy mužom vo všetkom.....
2. nedal si príklad filozofiek a duchovných vodcov v ženskej sukni
3. nedal si príklad, kedy ženská intuícia nebola zameraná na záchranu materiálneho života

Naposledy upravil fero dňa 2023-12-05 09:05 GMT

misomiso_ je odhlásený top misomiso_ napísal dňa 05/12/2023 09:44 :

Fero
1. Už som písal ako vysvetľujem. Je to platný obraz hierarchie stvorenia, kde vyšší je právoplatná autorita nižšiemu. Vo vašom prípade ktorý tu preberate logik/etik,,, je ten logik rozum a ten etik je cit,,, z toho vyplýva že cit sa má podriaďovať, poslúchať a byť usmerňovany rozumom, nie naopak, že by sa podľa aktuálneho stavu labilnych citov zakaždým mali meniť rozumové úsudky. (technický že - racionalizácia nasledujúca po kognitívnej dizonancii )

2. Aktuálne v Čechách pôsobí filozofka Anna Hogenová

3. Jana z Arku, panna Orleanska

fero je prihlásený top fero napísal dňa 05/12/2023 10:04 :

misomiso,
1. city sa teda majú podriaďovať rozumu, lebo rozum je stabilnejší. Ako je to podľa teba u pólov senzorik vs intuitív, kde senzorici uprednostňujú materiálne hodnoty a intuitívi tie duchovné ? Ktorý pól je ženský a ktorý mužský ?
2. Mnoho žien vyštudovalo filozofiu a môžu sa ňou aj živiť, ale fungujú na báze pamäti, nič významne nové neprinesú. Nájdeš mi medzi 30 najznámejšími nejakú ženu https://sk.sainte-anastasie.org/articles/cultura/los-30-filsofos-ms-famosos-e-importantes-de-la-historia.html
3. Svätých máš mnoho aj medzi ženami, ale kde sa u nej spomínjú nejaké jej intuitívne videnia, ktoré neslúžili k záchrane života ale k hlbšiemu chápaniu filozofie Krista ?

Naposledy upravil fero dňa 2023-12-05 10:13 GMT

richard768 je prihlásený top richard768 napísal dňa 05/12/2023 02:46 :

Fero, čo sa týka vojen, je to veľmi jednoduché. Páleš už urobil štatistiku všetkých známych vojen v histórii za nás. Stačí sa pozrieť do jeho Angelológie. Myslím, že mu vyšlo, že najčastejšie sa vyskytujú práve v marsických obdobiach. Môžeš si to overiť, ak chceš. Tie obdobia boli pritom stanovené dávno predtým babylonským kalendárom, takže nemôže ísť o dôvodenie v kruhu. Je to skutočný, vedecky dokázaný fakt, že vojny majú (štatisticky prevažne) marsické príčiny. Pritom astrologický symbol Marsu je zhodný so symbolom pre mužské pohlavie, čo vyplýva z intuície starých mudrcov. Vo vojnách bojujú muži, to je tiež každému jasné.

Existujú konflikty aj vo venušanských obdobiach (t. j. so ženskou signatúrou), ale tie sú menšie. Sú to prevažne revolúcie či povstania.

Taktiež som ti dal príklad s patriarchálnymi šimpanzmi, ktorí medzi sebou bojujú, zatiaľčo ich príbuzní matriarchálni bonobovia radšej sexujú.

Proste predstava, že mužské póly si všetko logicky, racionálne a harmonicky zariadia, je tebou subjektívne skreslená a nie je v súlade s objektívnou realitou. Racionalita je totiž len jednou zo zložiek mužskej polarity.

Mužská polarita má aj ďalšie zložky, napríklad dobyvačnú. Avšak ak by táto bola morálne vyzretá, neviedla by k ozbrojeným konfliktom, ale k pretváraniu sveta nenásilnou formou bez utrpenia. Napríklad vášnivé rečnícke debaty majú tiež signatúru Marsu. Dá sa v nich nájsť riešenie skôr, než nahromadené napätie vyvolá vojenský konflikt.

Namiesto týchto rozsiahlych evidencií ty mi dávaš nejakého tzv. etika Bezáka, či iných tzv. etikov, pričom však to, že sú etici, si určil svojvoľne ty, takže to nie je vedecky podložený fakt. Nájdi nejakú - od tvojich záverov nezávislú - faktickú evidenciu zatriedenia ľudí či skupín na logikov a etikov a potom sa môžeme baviť ďalej, ako to teoreticky vysvetliť. Mimichodom, ja s etikmi nemám žiaden problém. Podľa socioniky som síce prevažne v type logik, ale nie celkom vyhranený a niekedy sa rozhodujem skôr podľa citu.

Aj medzi zástancami názorov hlavného prúdu sú ľudia s rôznou psychologickou typológoiu. Môžu byť presvedčení o svojom názore, nemusia podliehať demagógii. Veď predsa v ponímaní mnohých ľudí je Amerika lepší vzor než Rusko, či nie? To, že sú tam aj problémy, možno nie celkom vidia, alebo aj nechcú vidieť, alebo im to aj tak stále pripadá lepšie.

Radu starších treba zostaviť zo všetkých psychologických typov osobností. Podstatná je duchovná, morálna zrelosť a ochota spolupracovať. Musia tam byť zastúpené rôzne názory, aj tie, ktoré sú teraz v tzv. hlavnom prúde, aby bolo hľadanie riešenia vyvážené zo všetkých strán.

richard768 je prihlásený top richard768 napísal dňa 05/12/2023 03:17 :

misomiso_ napísal dňa 05/12/2023 08:09 :
... Intuícia je naopak pasívny ženský prvok. Podľa Junga je to nadobúdanie informácií z nevedomia.
Môže byť, nepriem sa s týmto pohľadom. Problém je, že dnes sa slovo intuícia používa na množstvo navzájom rôznych fenoménov. Takmer ako energia... tá je skoro všade. smile

Ale psychologický typ intuitív podľa socioniky alebo MBTI (nájdi si niekde presný popis), o ktorom sa tu bavíme, predstavuje niečo trochu iné. Ja to chápem tak, že u tzv. intuitíva prevažuje spôsob myslenia vo vzťahoch a analógiách. Trebárs mnohé Kristove výroky sú analógiami. Naproti tomu u opačného typu senzorika prevažuje spôsob myslenia skôr v konkrétnostiach a je viac "tu a teraz".

richard768 je prihlásený top richard768 napísal dňa 05/12/2023 03:31 :

Spomínali ste tu Pavlov list Efezanom, kap. 5:

(22) Ženy mužům svým poddány buďte jako Pánu. (23) Nebo muž jest hlava ženy, jako i Kristus jest hlava církve, a onť jest Spasitel těla. (24) A tak jakož církev poddána jest Kristu, tak i ženy mužům svým ať jsou poddány ve všem.
To je presne jedno z miest, kde Pavol nepochopil Krista, lebo v jeho mysli boli príliš silno ukotvené starozákonné patriarchálne názory.

mistrz_leszek je prihlásený top mistrz_leszek napísal dňa 05/12/2023 05:04 :

richard768 napísal dňa 05/12/2023 03:31: To je presne jedno z miest, kde Pavol nepochopil Krista, lebo v jeho mysli boli príliš silno ukotvené starozákonné patriarchálne názory.


Vela šťastia, deti bezmocnej rebélie.

mistrz_leszek je prihlásený top mistrz_leszek napísal dňa 05/12/2023 05:21 :

Jedná sa o premietnutie vertikálneho do našej roviny. Aj v horizontálnej rovine jedna z osí plní pomerne vertikálnu funkciu k osi druhej. Os sever-juh je vertikálna k osi východ-západ, plní funkciu odrazu osi zenit-nadir. Súvisí to s hierarchiou manifestácií. Mužsko-ženská os je podobným premietnutím/odrazom vertikálnej osi na našu existenčnú rovinu. Nebesá stanovujú, človek udržiava. Alebo sa vzďaluje.

richard768 je prihlásený top richard768 napísal dňa 05/12/2023 08:15 :

Bez ohľadu na teoretické špekulácie o smerovaní osí, poddanosť žien mužom už dnes fungovať nebude. Podobne ako už nebude fungovať stará monarchická hierarchia ani koloniálny systém, kde jedny národy sa cítili byť nadradenejšie nad iné. Ako povedal slávny Cimrman: "Můžeme o tom vést spory, můžeme s tím nesouhlasit, ale to je asi tak všechno, co se s tím dá dělat."

richard768 je prihlásený top richard768 napísal dňa 05/12/2023 10:20 :

Fero:

Ale ak by si teraz postavil radu starších len zo starých etikov ako sú Bezák, Halík a ďalší podobní, tak ti nič z tvojej teórie zrazu nebude sedieť. Prečo títo aj keď sú veriaci majú bližšie k názorom liberálnej Čaputovej ako veriacemu logikovi Kuffovi, chcú posielať zbrane na Ukrajinu, boli za povinné očkovanie, LGBT agenda im nevadí a pod. ?
To, čo opisuješ, je polarita liberálno (Bezák) - konzervatívna (Kuffa). Nemožno ju stotožniť s eticko - logickou. To by si musel najprv dokázať z dostatočne veľkej množiny ľudí, že ich politické názory korelujú s typológiou osobnosti. Zatiaľ si nič také nedokázal, ani teoreticky, prečo by to tak malo byť.

A ešte čo sa týka zaujímavého javu, prečo často názory ľudí na rôzne otázky (Ukrajina, očkovanie, LGBT, utečenci, ...) sú zgrupené v súhlase s určitou politickou agendou, a menej často je každý názor svojbytný, t. j. že by niekto bol napr. za očkovanie, a zároveň proti LGBT. Aj takých je dosť, ale asi menej než tých zgrupených. Tiež by sa to muselo štatisticky preskúmať, ako je to naozaj. Pravdepodobne tento jav súvisí s tým, že: 1. je pohodlnejšie pridať sa ku skupine, čo je zároveň aj zvonka mediálne dobre podporované; 2. je menej pohodlné a namáhavejšie samostatne uvažovať o každom probléme osobitne; 3. názory na niektoré problémy môžu však aj objektívne súvisieť, teda korelovali by aj pri zdatne uvažujúcich jedincoch. Názorové bubliny však možno pozorovať nielen v tzv. hlavnom prúde, ale aj na tzv. alternatívnej strane.

mistrz_leszek je prihlásený top mistrz_leszek napísal dňa 06/12/2023 05:19 :

"Pohoršenia síce musia prísť, ale beda človeku, skrze ktorého pohoršenie prichádza!", Matúš 18:7.

Stvorenie má charakter uskutočňovania možností, Richard, to platí aj o spoločenskej sfére. S časom sa realizujú možnosti stále podradnejšie. Máš slobodnú vôľu, rozhodnúť, či nachádzaš radosť v bytí alebo radosť v stávaní/premene.

Naposledy upravil mistrz_leszek dňa 2023-12-06 09:45 GMT

fero je prihlásený top fero napísal dňa 06/12/2023 08:39 :

richard768 napísal dňa 05/12/2023 09:20 :A ešte čo sa týka zaujímavého javu, prečo často názory ľudí na rôzne otázky (Ukrajina, očkovanie, LGBT, utečenci, ...) sú zgrupené v súhlase s určitou politickou agendou, a menej často je každý názor svojbytný, t. j. že by niekto bol napr. za očkovanie, a zároveň proti LGBT. Aj takých je dosť, ale asi menej než tých zgrupených. Tiež by sa to muselo štatisticky preskúmať, ako je to naozaj. Pravdepodobne tento jav súvisí s tým, že: 1. je pohodlnejšie pridať sa ku skupine, čo je zároveň aj zvonka mediálne dobre podporované; 2. je menej pohodlné a namáhavejšie samostatne uvažovať o každom probléme osobitne; 3. názory na niektoré problémy môžu však aj objektívne súvisieť, teda korelovali by aj pri zdatne uvažujúcich jedincoch. Názorové bubliny však možno pozorovať nielen v tzv.hlavnom prúde, ale aj na tzv. alternatívnej strane.
Práve si dal ďalší dôkaz delenia na logikov a etikov. Nakoľko etici uprednostňujú, emócie, vzťahy, dôveru pred rozumom a argumentami, tak pre nich je dôležitejšie zgrupovanie sa do silných názorových skupín, ktoré im dáva silnejší pocit istoty ako len samotná pravda. A to je aj podstata ženského pólu, pre ktorý je typické, že nechcú, aby im manžel dával rady a pravdu, keď sa sťažujú, ale len ich priateľsky vypočul, lebo priatelské spolucítenie je pre ženský pól dôležitejšie, ako pravda. To, že západ sa feminizuje=liberalizuje ti dáva pocit, že dnes už výrok z Biblie o potrebe dominancie mužských pólov neexistuje, ale pretože ti opakovane hovorím, že s Pálešom nie ste silný intuitívi, tak vám jasné psychologické súvislosti neudierajú do očí tak, ako mne. V každej rodine, kde je dominantná mama vyrastajú slabí muži, ktorí sú buď neschopní kvôli veľkému egu fungovať so ženou, alebo musia byť pod papučou, lebo vedia tiež fungovať len s dominantnou ženou. Ďalší dôkaz toho, že ženskosť, ktorá je ženám daná od Boha vie byť šťastná len pri dominantnom ale láskavom mužovi je fakt, že každá žena hovorí, že túži po mužovi, ktorý VIE, ČO CHCE, priam sú im odporní muži, ktorí si pri prvých stretnutiach so ženou pýtajú na všetko od ženy súhlas. Ale ty ako senzorik budeš každú psychologickú súvislosť spochybňovať, lebo na intuitívno-analogické poznanie vedecké dôkazy neexistujú, ani ich neuvidíš pod mikroskopom.

Naposledy upravil fero dňa 2023-12-06 09:26 GMT

fero je prihlásený top fero napísal dňa 06/12/2023 12:13 :

klasik,
ty daj dôkazy, že to tak nieje. Stačí, že začneš konečne baliť ženy a budeš si pýtať na všetko povolenie a keď ťa každá odkopne, tak potom si ešte od nej pýtaj písomný dôkaz o tom, že ťa odkopla, lebo tvoj etický pocit je, že ťa neodkopla. grin

richard768 je prihlásený top richard768 napísal dňa 06/12/2023 12:39 :

Fero:

Nakoľko etici uprednostňujú, emócie, vzťahy, dôveru pred rozumom a argumentami, tak pre nich je dôležitejšie zgrupovanie sa do silných názorových skupín, ktoré im dáva silnejší pocit istoty ako len samotná pravda. A to je aj podstata ženského pólu, pre ktorý je typické, že nechcú, aby im manžel dával rady a pravdu, keď sa sťažujú, ale len ich priateľsky vypočul, lebo priatelské spolucítenie je pre ženský pól dôležitejšie, ako pravda.
Takže tu máme cítenia, ktoré by sa dali zhrnúť ako dôvera a empatia, plus inštinkt stádovitosti = pocit istoty. Do kategórie ženskej polarity etik si teda zhrnul iba niektoré, vybrané zložky emócií/cítení/pocitov, nie všetky cítenia, a tie si skombinoval s evolučne starou, teda duchovne nevyzretou stádovitosťou.

Ak sa cítiš byť silným intuitívom, čo ja nepopieram, tak práveže potrebuješ senzoricko-faktickú korekciu, aby si dospel k pravde. Pretože fakty, ktoré ti nesedia do schémy, ignoruješ a zároveň dávaš dokopy veci, ktoré treba od seba oddeliť.

Preto s tebou diskutujem, lebo sa mi vidí, že tvoje poznanie má dobrý základ. No ak si myslíš, že už máš definitívnu pravdu, tak to bude ťažké. Skúsim ešte dať, za chvíľu, konkrétny príklad, v čom vidím medzi nami rozdiel v ponímaní kategórie etik.

fero je prihlásený top fero napísal dňa 06/12/2023 12:48 :

klasik,
keď konečne sa odtrhneš od internetových vedeckých článkov a začneš baliť reálne ženy tak pochopíš, že je rozdiel medzi prirodzeným prejavom rešpektu a submisívnym správaním, ktorým dávaš žene najavo, že nie si schopný žene ponúkať sebavedomo svoje rozhodovania, ktoré ona bude alebo nebude rada nasledovať, ale namiesto toho budeš dávať najavo, že svoj život si sa rozhodoval podriaďovať jej rozhodovaniu. Poďme do reality. Aký chalani sú najúspešnejší v balení žien a v čom sa odlišujú od tých neúspešných ?

fero je prihlásený top fero napísal dňa 06/12/2023 12:56 :

Richard,
nemôžeš sa prepracovať k nadhľadu, keď namiesto pochopenia pólov vysoký a nízky vždy reaguješ ako senzorik neschopný nadhľadu. Vždy je tvoja odpoveď na takej úrovni, že sa mýlim, lebo sú aj stredne vysokí, aj prihrbení, aj s vysokými opätkami a že k takémuto tvrdeniu potrebujem senzoricko-faktickú korekciu, aby som dospel k pravde. Nie si proste schopný principiálneho myslenia a preto fungovanie princípov ani nemôžeš pochopiť.

richard768 je prihlásený top richard768 napísal dňa 06/12/2023 01:08 :

Podľa socioniky etici pri rozhodovaní uprednostňujú pocity, cítenie, to ako na nich celá vec pôsobí.

Keď v marci 2020 začalo u nás korona-divadlo, tak hneď od začiatku som mal pocit, že mi na tom niečo nesedí. Presne podľa tej definície, teda eticky, som sa rozhodol ísť proti väčšine, proti hlavnému prúdu a aj proti niektorým múdrym ľuďom, ktorých racionálne názory som si inak vážil. Lebo, ak si spomínaš, logici a ich racionálne argumenty boli spočiatku pre tzv. lockdown, až neskôr otočili. Ja som teda riskoval omyl, no ukázalo sa, že som mal pravdu. Preto hovorím, že cit vidí aj za roh, tam kde rozum so svojimi kombináciami známych faktov zlyháva.

Neskôr som pochopil, že moje rozhodnutie bolo ovplyvnené silným citom pre slobodu ( v duchu hesla "ži a nechaj žiť" ) , čo je tiež etický pól. Minule som sa ťa pýtal na súvislosť medzi politickým liberalizmom a socionickou etickosťou. Vyzerá to, že môžu súvisieť, ak berieme ten pôvodný liberalizmus. Ale súčasný mainstreamový pseudo-liberalizmus ide práveže v mnohých ohľadoch proti slobode, teda proti etickému pólu a jeho cíteniam. Avšak ide v súlade so stádovitosťou. Preto hovorím, že to treba oddeliť, sú to dve rozdielne kategórie.

Aj v minulosti, revolučné slobodomyseľne cítiace hnutia (= ženský, etický pól), napr. hippies, išli proti vtedajšiemu hlavnému prúdu, proti stádovitej väčšine, teda žiaden pocit istoty nemali. Ako by si toto vysvetlil?

Naposledy upravil richard768 dňa 2023-12-06 13:14 GMT

Naposledy upravil richard768 dňa 2023-12-06 13:14 GMT

misomiso_ je odhlásený top misomiso_ napísal dňa 06/12/2023 01:19 :

fero napísal dňa 05/12/2023 10:04 :
misomiso,
1. city sa teda majú podriaďovať rozumu, lebo rozum je stabilnejší. Ako je to podľa teba u pólov senzorik vs intuitív, kde senzorici uprednostňujú materiálne hodnoty a intuitívi tie duchovné ? Ktorý pól je ženský a ktorý mužský ?


Tu ide (Jungovi nie mne) o vnímanie sveta,,, to ktoré je sprostredkované piatimi zmyslami je vedomé, aktívne a kontrolovateľne,,, musíš natočiť oko, natrčiť ucho, chytiť, ochutnať... a takto aktívne ziskavať informácie o svete.

Potom je tu ešte spôsob intuitívny, ten je pasívny a nekontrolovateľny, informacia príde "sama od seba" z toho, čo Jung nazýva nevedomie. Tu Jung prevažne zaraďuje schizofrenikov, mystikov, géniov a hazardnych hráčov.

Z hodnotami materiálnymi, či duchovnými to nemá nič spoločné, tie si každý tvorí sam vo svojej mysli pomocou inteligencie.
Napr. génius nemusí byť dobrým človekom, ani schizofrenik zlým človekom.

fero je prihlásený top fero napísal dňa 06/12/2023 01:48 :

richard768 napísal dňa 06/12/2023 12:08 :Neskôr som pochopil, že moje rozhodnutie bolo ovplyvnené silným citom pre slobodu ( v duchu hesla "ži a nechaj žiť" ) , čo je tiež etický pól. Minule som sa ťa pýtal na súvislosť medzi politickým liberalizmom a socionickou etickosťou. Vyzerá to, že môžu súvisieť, ak berieme ten pôvodný liberalizmus. Ale súčasný mainstreamový pseudo-liberalizmus ide práveže v mnohých ohľadoch proti slobode, teda proti etickému pólu a jeho cíteniam. Avšak ide v súlade so stádovitosťou. Preto hovorím, že to treba oddeliť, sú to dve rozdielne kategórie.
Aj v minulosti, revolučné slobodomyseľne cítiace hnutia (= ženský, etický pól), napr. hippies, išli proti vtedajšiemu hlavnému prúdu, proti stádovitej väčšine, teda žiaden pocit istoty nemali. Ako by si toto vysvetlil?
Už viac krát som to vysvetlil tak, že ženské póly kvôi manipulovateľnosti satanským mainstreamom inklinujú k extrémizmu. Teda nieje nič divné na tom, že v boji za liberálnu slobodu sa dajú zmanipulovať k opaku pod rúškom manipulácie, že tým bojujú za slobodu. Vyrážaš opakovane otvorené dvere. Len logickosť je schopná stredu = dosahovania aj harmónie medzi rozumom a citmi ale v dominancii rozumu, lebo v každom harmonickom tanci musí dominovať len jeden.

richard768 je prihlásený top richard768 napísal dňa 06/12/2023 01:54 :

Pravda najviac uniká tomu, kto sa nazdáva, že ju už má celú.

fero je prihlásený top fero napísal dňa 06/12/2023 01:55 :

misomiso,
aj richard ti napísal správne, že intuitívne myslenie nemá nič spoločné s pasivitou, ale s opačným myslením ako majú senzorici. Senzorici uprednostňujú myslenie kauzálne = vedecké a intuitívi uprednostňujú myslenie analogické = duchovné. Analógie Krista nemajú nič spoločné s pasivitou, ale len s aktívnym myslením a napriek tomu práve vedci so senzorickým myslením sú toho najmenej schopní. Sám Grygar o sebe ako o veriacom človeku povedal, že je schopný tomu rozumieť len ako bretónsky sedliak. Čím si silnejší vo vedecko senzorickom myslení, tým si menej schopný psychologicko-filozoficko-duchovného myslenia. A preto, že je toto myslenie mužský pól (medzi najlepšími filozofmi a duchovnými vodcami si ženu nenašiel), tak preto aj cirkev hovorí, že muž má byť kňazom rodiny. Muž má lepšie predpoklady starať sa o rozvoj duše, žena o telo.
  Ženskú emocionalitu, ktorá je pasívna si mnohí mýlia s intuíciou, lebo etici sa riadia svojimi pocitmi - nie intuíciou.

Naposledy upravil fero dňa 2023-12-06 14:18 GMT

fero je prihlásený top fero napísal dňa 06/12/2023 01:56 :

richard,
pravda najviac uniká tomu, kto svoje názory nevie argumentačne pomocou reálnych príkladov obhajovať.

mistrz_leszek je prihlásený top mistrz_leszek napísal dňa 06/12/2023 03:01 :

Merlin, chcel som ti na to odpovedať, po návrate z práce, ale vymazal si to.

richard768 je prihlásený top richard768 napísal dňa 06/12/2023 03:53 :

Klasik, ty si bývalý Atóm, alebo si tu nový?

Okolnosti korony mi poslúžili len ako príklad, ale nie je to téma blogu. Preto ak máš potrebu túto tému ešte riešiť, napíš mi správu a môžeme debatovať súkromne. Ale pokiaľ nemáš žiadne pochybnosti a nekladieš si otázky, bude to zbytočná námaha.

richard768 je prihlásený top richard768 napísal dňa 06/12/2023 08:47 :

Samotné slovo intuícia, z lat. in + tuērī, značí doslovne vhľad; popisne: poznanie/vystihnutie (niečoho) priamo, bez logickej/racionálnej úvahy/analýzy.

Jedná sa teda o schopnosť nadzmyslového poznania či vnímania, druh jasnovidnosti. Napríklad pozorujem nejakého človeka, jeho tvár, gestá, reč, ... a hneď alebo po chvíli viem odhadnúť jeho vlastnosti a s čím u neho môžem počítať.

Jasnovidné schopnosti všeobecne môžu byť pasívne (mesačné, "ženského" druhu), alebo aktívne (slnečné, "mužského" druhu). Mesačná jasnovidnosť pochádza z nevedomia, je vrodená alebo získaná darom, napr. u rôznych vediem, veštíc, pýthií a pod. Slnečná jasnovidnosť je nadobudnutá vlastným poznávacím úsilím, asi ako keď pri tréningu hry na klavír po čase už to človeku ide "samo", ale najprv sa musel vedome snažiť.

Bližšie k tomu niektoré články v časopise Sophia ( https://sophia.sk/sk/casopis-sophia ) :
- Čo je intuícia? ( č. 2, str. 28 + č. 4, str. 38 ) ;
- O rozdieli medzi jasnovidnosťou a poznaním ( č. 3, str. 6 ) ;
- Imaginácia, inšpirácia, intuícia ( č. 13, str. 46 ) ;
- Čo je médiumita. O rozdiele medzi slnečnou a mesačnou jasnovidnosťou ( č. 14, str. 31 + č. 15, str. 18 ) .

Naposledy upravil richard768 dňa 2023-12-07 04:54 GMT

fero je prihlásený top fero napísal dňa 07/12/2023 06:12 :

U duchovných vecí je veliký problém terminológia, lebo veci pomenovávané termínmi nie je možné vidieť ďalekohľadom ani mikroskopom na rozdiel od vedy. Budha s Kristom by si však rozumeli, lebo vzájomné porozumenie je viac závislé od hĺbky duchovného videnia = intuície = vhľadu ako od samotnej terminológie. Čiže aj keď ja používam iné termíny ako ty Richard/Páleš, s týmto s tebou súhlasím, lebo to rezonuje s mojim videním. Preto som rozdelil intuíciu na ženskú a mužskú, lebo zo skúsenosti vidím, že ženy nemajú schopnosť aktívneho filozofovania ale len pasívneho prijímania informácií slúžiacich k záchrane života. U mnohých duchovne orientovaných ľudí, aj keď s nimi na 90-99% súhlasím, vidím nedostatky v ich filozofii, keď nieje v harmónii s psychologickou realitou. Je to tak u Kuffu aj Páleša aj iných, ale zase ich niektoré schopnosti zase chýbajú mne. V tom je krása bipolarity, že bez dopĺňania sa a spolupráce pravda a láska neexistuje.

misomiso_ je odhlásený top misomiso_ napísal dňa 07/12/2023 09:33 :

Fero

misomiso,
aj richard ti napísal správne, že intuitívne myslenie nemá nič spoločné s pasivitou, ale s opačným myslením ako majú senzorici. Senzorici uprednostňujú myslenie kauzálne = vedecké a intuitívi uprednostňujú myslenie analogické = duchovné.


Myslenie ako také, naozaj nemá nič spoločné s pasivitou, pretože je to aktívna činnosť! Ale intuícia, rovnako ako emócia, je udalosť! To sú filozofický nielen že úplne iné kategórie, ale aj nezmyselnosť spájať ich takto. Preto keď  čítam slovné spojenie "intuitívne myslenie" vidím v tom na prvý pohľad niečo s významom ako "mokrý oheň"
Ale aj napriek tomu tuším o čom píšete.
grin

Myslenie je aktívna činnosť intelektu v procese spracovania vnemov a udalosti,,, tak ako nožík kraja potravu. "Opačne myslenie" je ako krájanie tupou stranou noža. Dobre naostreny nožík nakraja všetko, netreba ho otáčať opačne, ale stačí ho nabrusiť.

Naposledy upravil misomiso_ dňa 2023-12-07 09:44 GMT

misomiso_ je odhlásený top misomiso_ napísal dňa 07/12/2023 10:44 :

Richard

Jasnovidné schopnosti všeobecne môžu byť pasívne (mesačné, "ženského" druhu), alebo aktívne (slnečné, "mužského" druhu). Mesačná jasnovidnosť pochádza z nevedomia, je vrodená alebo získaná darom, napr. u rôznych vediem, veštíc, pýthií a pod. Slnečná jasnovidnosť je nadobudnutá vlastným poznávacím úsilím, asi ako keď pri tréningu hry na klavír po čase už to človeku ide "samo", ale najprv sa musel vedome snažiť.


To čo je tam myslené ako mesačná jasnovidnosť, to je zrejmé intuícia prichadzajuca z nevedomia.
Nevedomím je tu myslené úplne všetko čo je zatiaľ ešte nevedomé.
-Toto má v sebe akoby veľkú podmnožinu, ktorá sa nazýva (podľa Junga) kolektívne nevedomie.
-A táto zase obsahuje ďalšie podmnožiny, ktoré sa nazývajú osobne nevedomia.
- no aby toho nebolo málo, tak každa táto jednotliva množinka obsahuje to čo nazývame povedomie.

Potom to čo je u teba myslené akože slnečná jasnovidnosť, to už je intuícia prichadzajuca z tohoto podvedomia. Ona je už akoby na polceste a ty jej tým vlastným úsilím len akoby pomahaš do vedomia. Jung taketo niečo nazýva procesom individuacie.

richard768 je prihlásený top richard768 napísal dňa 07/12/2023 12:49 :

Mišo, bolo by iste zaujímavé porovnať pojmoslovie u Carla Gustava Junga a u Rudolfa Steinera. Len to by ich musel niekto dobre poznať. Ja som niečo od Steinera čítal, ale je to veľmi náročné čítanie. Z jeho nazerania vychádzajú aj tie články v Sophii, na ktoré som odkázal. Steiner má veľmi prísne kritériá na nadzmyslové poznanie a to, čo on nazýva intuíciou, rozhodne nie je nič bežného. Podľa neho je to tretí, najvyšší stupeň (1. imaginácia, 2. inšpirácia, 3. intuícia) schopnosti získavania poznania z vyšších sfér, ktoré sú nad týmto hmotným svetom. Slnečná jasnovidnosť teda nepochádza z podvedomia, ale naopak z jemnohmotných, astrálnych či ešte vyšších nad-hmotných sfér tohto sveta. Neviem, či to Jung rozlišoval, lebo je to podľa mňa dosť odlišné od podvedomia, takmer opačné. Niečo o tom napovie ten článok v Sophii č. 13. V slovenčine vyšla Steinerova kniha (zo súboru prednášok) "Ako sa dosahujú poznatky o vyšších svetoch?".

V bežnom ponímaní intuíciu ja chápem tak, ako som dal ten príklad s odhadnutím pozorovaného človeka. Zišlo by sa nám to pri voľbách, lebo by sme si všimli, že niekto síce pekne rozpráva, ale asi s ním budú problémy. Takáta schopnosť vhliadnutia do skrytých súvislostí sa dá vytrénovať, alebo ju niekto má aj vrodenú ako tzv. "nos" na ľudí.

Intuícia sa podľa definície skutočne nejaví byť myšlienkovým procesom, skôr istým druhom vnímania či cítenia, prípadne náhleho vnuknutia a pochopenia. Ale intuícia môže byť s myslením spojená. Spomínané analogické myslenie intuíciu len zľahka pripomína. Teda akoby len využíva náznak intuitívnej schopnosti, ktorý zapája dovnútra myšlienkového procesu. Je to schopnosť myslieť v širších súvislostiach a spájať rozličné javy/poznatky/skúsenosti. Napríklad ako Einstein si všimol analógiu medzi gravitáciou a zrýchleným pohybom, ktorá ostatným unikala, hoci keď už o nej vieme, stáva sa zjavnou.

fero je prihlásený top fero napísal dňa 07/12/2023 01:20 :

Treba vychádzať z reality, biblického poznania, zložité zjednodušovať, nesúlad odstraňovať :
1. Ženy často vedia vycítiť, čo sa na druhej strane Zemegule deje s jej dieťaťom alebo iným známym. Ťahá to z podvedomia, alebo sú to schopnosti našich duší prijímať posielané myšlienky ?
2. Sibyla, Nostradamus a ďalší ťahali myšlienky z podvedomia alebo ich duše sa vedeli napojiť na jemnohmotné astrálne vedomie ? Bolo to pritom pasívne.
3. Ak duše mužov sú práve v duchovnom filozofovaní najviac odlišní od záujmov žien, máme odlišné duše alebo naše telá-hmotný mozog naše mužské a ženské schopnosti limituje ?
4. Rozmýšľajú naše duše na druhom svete o materiálno-vedeckých otázkach alebo už len o duchovných ? Nieje samotná intuícia len schopnosť pasívneho prijímania myšlienok alebo aktívneho filozofovania našimi duchovnými mozgami, ktoré vždy na tomto svete len prechádzajú mozgami hmotnými, lebo to duševné a hmotné máme neoddeliteľne prepojené ?

richard768 je prihlásený top richard768 napísal dňa 07/12/2023 01:57 :

1. Tento jav sa nazýva aj telepatiou, prenosom cítení/myšlienok/obrazov na diaľku. Môžeš si to predstaviť tak, že v jemnohmotnej úrovni ( = "nad" bežnou, zmyslami vnímanou hmotou) existuje akýsi svetový éter, ktorým sa cítenia/myšlienky/obrazy môžu šíriť. Blízke osoby sú prepojené akoby kanálom, na ľubovoľnú vzialenosť, neplatí tu pokles signálu so vzdialenosťou ako u fyzikálneho svetla či zvuku. Túto schopnosť majú aj zvieratá, napr. pes vie vycítiť už len samotný úmysel pána vrátiť sa domov a radostne reaguje. Ak by som to nutne mal zaradiť, tak k pasívnej intuícii či jasnovidnosti. Ale dá sa aktívne, cielene trénovať. Povedzme aj meditáciou.

2. Sibyla, Nostradamus: Podľa toho, čo sa chápe ako podvedomie, lebo to nie je individuálne podvedomie, ale kolektívna jemnohmotná sféra, prípadne aj priame prenosy (vnuknutia) posolstiev od iných, nehmotných bytostí. Určite je to pasívny spôsob nazerania, lebo otvorili svoje vedomie pre vnemy z tejto sféry a čakali, čo príde. Nemohli to cielene ovplyvniť. Často tieto tzv. médiá (prostredníci) ani nevedia, čo cez nich prechádza, čo hovoria, a musí to niekto iný zapisovať. Ako v hypnóze.

3. Primárne sú duševné kvality, hmotný mozog je ich výsledkom. Ale všetko sa navzájom spätne ovplyvňuje, ako v tom tanci. Je skutočne pozoruhodné, prečo sa muži viac zaujímajú o duchovné otázky, politiku, proste o širšiu nad-osobnú sféru, kdežto ženy skôr o sféru osobnú, vzťahovú a rodinnú.

4. Najprv si duša musí vôbec uvedomiť, že je mimo telo. Snívajúci človek nevie, že sníva. Pravdepodobne väčšina ľudí po smrti má len niečo ako nevedomý sen, v ktorom nedokážu udalosti ovplyvňovať. O týchto sférach pekne píše Michael Ende v Nekonečnom príbehu, hlavne v tej časti, ktorá nebola sfilmovaná.

Inak aj muži, napríklad šamani, používajú pasívny spôsob napojenia na "vyšší" svet, keď sa uvedú drogami či tancom do tranzu. Aktívny spôsob nazerania, ktorý je cielene vedený vlastnou vôľou a nevyžaduje umŕtvenie vlastnej psychiky tranzom, je, zdá sa, zatiaľ málo rozšírený. Ale zaujímajú sa o to aj ženy, dosť ich chodí do rôznych duchovných škôl.

Jedným zo základných stupňov aktívnej jasnovidnosti je vedomé snívanie. Človek dokáže uprostred sna pochopiť, čo sa odohráva, aký to má obrazný súvis s jeho životom a dokáže tieto deje aj cielene ovplyvniť. Teda urobiť v sne nejaký krok, ktorý potom môže v "reálnom" živote viesť napr. k náprave vzťahov a pod. Ale kto to dokáže?

Naposledy upravil richard768 dňa 2023-12-07 14:23 GMT

fero je prihlásený top fero napísal dňa 10/12/2023 07:46 :

klasik,
1. ty si sa nalepil potom na tú najväčšiu desinformáciu, že Ježiš Kristus stal z mŕtvych, lebo každý vedec ti vysvetlí, že to nieje možné, lebo akonáhle ľudský mozog nedostáva kyslík viac ako 5-10 minút, tak veľmi rýchlo odumiera a nieje už schopný žiadne telesne funkcie riadiť a teda nemôže žiť.
2. Ale ak napriek tomu tomuto veríš v zmŕtvychvstanie, tak pre teba nieje dôležitá žiadna vedecká logika a dôkazy, ale len to, že ťa to babka takto učila a ako pre etika je pre teba najmä to dôležité, že kresťanstvo je už veľké a silné spoločenstvo.
3. Intuitívne myslenie ti úplne chýba, takže do filozoficko-duchovných debát sa nikdy múdro zapojiť nedokážeš.
4. Veriaci logici však veria preto, lebo im je blízke logické myslenie podobné Kuffovi, ktorému tiež pripadá primitívne, ak nejaký vedec verí tomu, že z vody a piesku mohol vzniknúť človek so schopnosťou tvoriť, myslieť a uvedomovať si sám seba. Hlavne že to je už vedecké.

Naposledy upravil fero dňa 2023-12-10 20:11 GMT

richard768 je prihlásený top richard768 napísal dňa 10/12/2023 08:28 :

Na zmŕtvychvstanie Krista sú rôzne názory. Odhliadnuc od náboženskej viery, mohol prežiť fyzicky, ako to vraj robia niektorí indickí fakíri. Alebo naozaj jeho telo zomrelo, a zjavil sa v jemnohmotnom tele ako pri iných náboženských zjaveniach. Tie sú tiež pozoruhodným, hoci zriedkavým, javom.

Čo sa týka rôznych druhov nadzmyslového vnímania, my civilizovaní ľudia ich máme prehlušené ruchom bežných vnemov a starostí. Mal som skúsenosť, pri niekoľkomesačnom pobyte v prírode, že som zrazu niečo "vedel". Ťažko sa to dá vysvetliť... Vraj prírodné národy bežne používajú telepatickú komunikáciu.

V oblasti vedeckého skúmania takýchto javov, u nás je dobre rozvinutá psychotronika. Teodor Rosinský používa termín energoinformačný systém. Rozličným javom tohto typu sa venoval napr. aj Rupert Sheldrake, ktorý vytvoril teóriu morfogenetických (tvarotvorných) polí či morfickej rezonancie. Ten tajomný éter má mnoho rôznych názvov. Z fyziky ho vylúčili, lebo nie je hrubohmotný, ale jemnohmotný.

A niečo na zamyslenie pre materialistických skeptikov: Kde sídli u človeka pamäť? Totiž, v mozgu nie je, ten tvorí k nej len komunikačné rozhranie (interface).

Naposledy upravil richard768 dňa 2023-12-10 20:34 GMT

fero je prihlásený top fero napísal dňa 11/12/2023 12:32 :

klasik,
1. Viera a veda sa vylučujú, lebo majú opačné priority (matéria vs duch), ale to neznamená, že sa nemajú akceptovať, dopĺňať dokonca spolupracovať.
2. vidieť, že o psychológiu sa nezaujímaš, lebo tvojmu senzorickému mysleniu to nieje blízke a teda ani prirodzené. Logici totiž nemajú slabšie emócie ako etici a ani etici nemajú horšiu logiku ako logici, rozdiel je len v tom. že ktorý z týchto protipólov pri rozhodovaní sa uprednostňujú, keď sú v dilematickej polohe. A na tom sa deje aj každá polarizácia spoločnosti, lebo žiaden človek nemôže pri rozhodovaní sa uprednostniť vzťah, dôveru a zároveň logickú pravdu. Aj tebe ak je bližšie myslenie a reči etických strán KDH, SAS, OĽANO, PS, tak si etik, ak opačných, tak si logik ako Kuffa. Len malé percento na vrchole Gaussovej krivky sa rozhoduje v rôznych voľbách rôzne a tí spôsobujú víťazstvo politických etikov alebo logikov.
3. Evolúciu senzorickí vedci chápu ako príčinu dnešného stavu a intuitívni filozofi ako proces tvorby s príčinou, ktorou je jej cieľ. V druhom prípade je jasné, že proces tvorby medzi existenciou piesku a vody a ezistenciou človeka nieje podstatný, lebo podstatné je, že cieľ bez stvoriteľa nemohol ani existovať ani sa postupne realizovať.

Naposledy upravil fero dňa 2023-12-11 13:03 GMT

fero je prihlásený top fero napísal dňa 11/12/2023 02:45 :

klasik,
2.Ak ti správanie Fica alebo Blahu pripadá agresívne, tak len preto, lebo si emocionálny etik a preto ak sa ti niečo nepáči, prijímaš to viac emocionálne ako logicky.
  Aj Kuffa aj ja sme intuitívi, preto ty ako senzorik nie si schopný vidieť ako fakty samotné psychologické súvislosti, pre senzorikov sú faktami len vedecké závery.
3. senzorickí vedci sa riadia viac svojimi senzormi, mikroskopmi, ďalekohľadmi, matematikou a pod., čiže sú lepší na skúmanie hmoty a intuitívni filozofi sa riadia viac svojimi intuitívnymi logickými súvislosťami, uvažujú viac analogicky ako kauzálne. Podľa každého vedca je proces a príčina to isté, lebo bez toho procesu by nevznikol človek.
 Ako zaslepení etik nechápeš tak jasnú vec, že cieľ vývoja nemôže existovať bez toho, aby ho niekto pred samotným procesom určil ? Žiadna neživá hmota sa sama o sebe nastane živou, naopak, každý materiál len časom degraduje. Je logické, že ak niekto nevie zostrojiť PC, nemôže mu ani rozumieť tak prečo si etik ako ty namýšľa, že človek, ktorý nevie zostrojiť ani jednu živú bunku môže rozumieť životu ? Preto intuitív hľadá súvislosti medzi Kristovou filozofiou a reálnym životom.

Naposledy upravil fero dňa 2023-12-11 14:48 GMT

fero je prihlásený top fero napísal dňa 11/12/2023 06:53 :

klasik,
1. etikov vždy stačí chytiť za slovo a vždy sa ukáže, že im dominuje dôvera v mainstream, nie reálne argumenty. A preto nedokážeš sem dať žiaden dôkaz - nejaké video, kde Blaha nadal hlave štátu do amerických kuriev. Niekedy bol etik ako ty, ale vekom sa stal sa logikom, opačne sa to nedeje.
2. Ako senzorik nevieš veci vidieť z nadhĺadu, si schopný sa len rýpať v nepodstatných detailoch, preto podstatu jin a jang nie si schopný pochopiť.

fero je prihlásený top fero napísal dňa 12/12/2023 01:49 :

klasik,
1.zaslepený je vždy len etik, ktorý opakuje všetko podľa mainstreamu a nič z toho nevie preukázať. Tak to skús znovu :etikov vždy stačí chytiť za slovo a vždy sa ukáže, že im dominuje dôvera v mainstream, nie reálne argumenty. A preto nedokážeš sem dať žiaden dôkaz - nejaké video, kde Blaha nadal hlave štátu do amerických kuriev
2.zase len opakuješ všetko podľa mainstreamu, ale práve sklamania z emocionánych rozhodnutí robí ľudí vekom múdrejšími a preto múdre národy sa riadili radou starších mužov, lebo v takej je vždy väčšina logikov.
3. Vylučuje. Čím viac sa plazíš po cemi ako had, tým si schopnejší vidieť detaily ale menej schopný vidieť svet z nadhľadu ako vták. Zasae ti len logika nefunguje.
4. Každý človek kombinuje logické myslenie s etickým, ale etici uprednostňujú city a logici rozum a preto sú vždy bližšie k pravde.

Naposledy upravil fero dňa 2023-12-12 15:28 GMT

fero je prihlásený top fero napísal dňa 12/12/2023 06:45 :

klasik,
1. ako dôkaz, že si etik, je tvoja neschopnosť nepoužívať emocionálne invektívy (Blaha je idiot, tvoj názorový tábor - dezoláti) a že nikdy nič nehovoríš inak, ako píše mainstream. Ak dokážeš napísať nejaký samostatný opačný názor, potom sa o tebe môžeme baviť inak.
2. Najväčší učiteľ je život, preto tvoje názory má väčšina nezrelých 18 ročných deciek, ktoré sú tiež ešte emocionálne manipulovateľné - logický dôkaz
3. Mýliš si vedecký rozhľad s filozofickým nadhľadom, ktorého vedci niesú schopní - ak veria, tak len ako bretónsky sedliak
4. vždy to bolo, je aj bude tak, že to, čo označoval mainstream za pravdu a etici tomu uverili, ukázalo sa ako blbosť - staručký Soroš nezasahuje do slovenskej politiky, očkovaní Covid nešíria, Putin má smrteľnú chorobu, sankcie Rusko zničia, Ukrajina vyhráva vojnu .... ale ako etik, vždy budeš papať každú novú blbosť, lebo uprednostňuješ emóciu dôvery pred logikou.

Naposledy upravil fero dňa 2023-12-12 18:49 GMT

eustacia je odhlásený top eustacia napísal dňa 12/12/2023 07:12 :

Poznámka o hadovi a vtákovi sa mi vidí ako obzvlášť trefná. Pomiešame a vyjde nám z toho fero, operený had, celý duálny a ezoterický, až nemiestne na kresťanskom zoznamku. Taký lokálny quetzalcoatl s kopou voľného času a vlastným náboženstvom.

teurg11 je odhlásený top teurg11 napísal dňa 12/12/2023 07:30 :

vtipné, ale toto fero len tak nenechá hajajaaaj eustacia ani očkovanie ťa už neochráni

eustacia napísala dňa 12/12/2023 07:12 :
fero, operený had, celý duálny a ezoterický

teurg11 je odhlásený top teurg11 napísal dňa 12/12/2023 07:33 :

pomiešame pomiešame všakáno a vyjde nám z toho eustacia operená hadica

fero je prihlásený top fero napísal dňa 12/12/2023 11:16 :

klasik
1.nie, Blaha je len dôkaz, že etikovi ako tebe o pravdu nejde
2. Väčšina mladých, nezrelých sú etici, väčšina starých logici čo na tom nechápeš
3. Tak sem daj nejakého vedca filozofa
4. Ak etik nevie svoje bludy obhájiť, nikdy neuzná, že to boli bludy, lebo by už bol logikom ale začne hľadať výhovorky, napríklad sa začne vyhovárať na širší kontext

richard768 je prihlásený top richard768 napísal dňa 13/12/2023 03:17 :

Fero:

2. Väčšina mladých, nezrelých sú etici, väčšina starých logici čo na tom nechápeš
Sám tu dávaš zrejmý dôkaz, že sa ti kategórie logik - etik miešajú s kategóriami zrelý - nezrelý, ako som ťa už na to viackrát upozornil. Inak nie je dôvod, aby sa psychologický typ osobnosti nejako systematicky posúval s vekom.

To, či niekto dokáže brať aj názory druhých, nesúvisí priamo s tým, či sa rozhoduje podľa rozumu alebo citu. Aj ty sám, prinajmenšom v tomto blogu, sústavne odbíjaš akékoľvek iné názory, hoci pritom môžeš byť logik.

richard768 je prihlásený top richard768 napísal dňa 13/12/2023 04:15 :

A ešte doplním, v čom vidím rozdiel, keďže máme tému rovnocennosti protipólov:

Psychologické (podľa socioniky) polaritné typy logik a etik sú rovnocenné, pretože rozum a cit sú rovnako potrebné a majú sa vzájomne dopĺňať. Či už sa toto dopĺňanie uskutočňuje v kolektíve rôznych ľudí, vo dvojici, alebo sa to dá aj u samotného jedinca, na to môžu byť rôzne názory. Druhá vec je, že momentálne má väčšina ľudí rozvinutejší rozum než cit, ktorý si často zamieňame za premenlivé emócie. To je ovšem nie principiálna vec, ale dočasná, súvisiaca s vývojom jednotlivých duševných kvalít v dlhších časových obdobiach.

Naproti tomu duševná/duchovná/morálna zrelosť či nezrelosť nie sú rovnocenné protipóly. Lebo to nie je o ich dopĺňaní, ale o potrebe nezrelého vyvíjať sa smerom k zrelému. Tu má byť len pochopenie, láska, pomoc a trpezlivosť zo strany tých, ktorí sú už na tejto ceste ďalej.

fero je prihlásený top fero napísal dňa 14/12/2023 01:04 :

klasik,
ako myslením rozbitého veľavravného etika (veľavravnosť jetiež emocionálny ženský pól) ťa budem koncentrovať už len na realitu, ktorá ti buď oči otvorí, alebo sa namáhaš zbytočne : vždy to bolo, je aj bude tak, že to, čo označoval mainstream za pravdu a etici tomu uverili, ukázalo sa ako blbosť - staručký Soroš nezasahuje do slovenskej politiky, očkovaní Covid nešíria, Putin má smrteľnú chorobu, sankcie Rusko zničia, Ukrajina vyhráva vojnu .... ale ako etik, vždy budeš papať každú novú blbosť, lebo uprednostňuješ emóciu dôvery pred logikou

fero je prihlásený top fero napísal dňa 14/12/2023 01:09 :

Richard,
aj Kristus ti odkazuje, že pán nieje viac ako sluha, čo neznamená, že k dobrému panovaniu nepotrebuješ dozrievať viac ako k dobrému slúženiu. Aj tanečník, ktorý vedie partnerku to musí ovládať lepšie, musí byť silnejší, rozhodnejší, zrelší. Ak by zrelosť a nezrelosť neboli rovnocenné protipóly, tak by bol rodič viac ako jeho dieťa, učiteľ viac ako študent a pod. Zrejme ťa mýli to, že nevieš sa pozerať na ľudí a život z nadhľadu, z ktorého by si jasne videl, že učiteľ by sa nemohol zdokonaľovať bez žiaka a naopak, logik bez etikov a naopak..... Už ti dáva logiku, že prečo je medzi staršími viac logikov a medzi mladými viac etikov ? Aj medzi dominantným a submisívnym, medzi objímajúcim a objímaným, medzi chrániacim a chráneným... je rovnocennosť.

richard768 je prihlásený top richard768 napísal dňa 14/12/2023 01:56 :

Fero, súhlasím s tebou, že žiaci sú potrební, aby učiteľ mal koho učiť a sám sa tým učením zdokonaľoval. Boh to tak zariadil, aby na svete boli aj učitelia aj žiaci. Nie je však cieľom naveky zostať žiakom, ale dorásť na učiteľa. V tomto zmysle tento typ polarity je vertikálny, cieľ má smerovať nahor, k vyzretiu. Dieťa nezostáva dieťaťom, ale dospeje a stane sa tiež rodičom svojich detí.

Polarity logik - etik, intuitív - senzorik, východ - západ, muž - žena, ... sú však iného druhu, sú akoby horizontálne. Nie je cieľom jedných stať sa druhými, ale vzájomne sa dopĺňať v odlišných duševných kvalitách. Je potrebný aj východný pohľad na svet, aj západný, cieľom nie je zmeniť jeden na druhý, ale ich konštruktívne skombinovať.

Naposledy upravil richard768 dňa 2023-12-14 14:05 GMT

fero je prihlásený top fero napísal dňa 14/12/2023 02:42 :

Richard,
V niektorej bipolarite je zmyslom rast, v inej dopĺňanie sa, ale základné princípy bipolarity, že jeden druhého potrebuje a že sú vždy navzájom rovnocenné platí pre všetky protipóly. V tej mojej prednáške som uviedol tieto znaky :
A – Všetko vo vesmíre má svoj druhý pól
B - Jeden pól je vždy mužský a druhý ženský
C – Jeden pól bez druhého nemôže existovať
D - Každý pól v sebe obsahuje aj kus druhého pólu
E - Póly nie sú absolútne, ale relatívne
F – Prednosti jedného pólu sú nedostatkami pólu opačného a naopak
G - Vláda jedného pólu vždy vedie ku kríze

fero je prihlásený top fero napísal dňa 14/12/2023 09:26 :

klasik,
aj to je typické pre etikov, že akonáhle sa ukazuje, že verili blbostiam, tak to začnú zaobaľovať do siahodlhých omáčok a výhovoriek spojených s obviňovaním logikov, že len oni stále niečo nechápu, že stále konšpirujú a pod. Preto ženské póly nechcú rady, ale len vypočutie, lebo pravda pre ne nieje dôležitá, aj tak ich pozitívny vzťah k USA a negatívny k Rusku nič nevyvráti.
Dám ti ďalšiu otázku, aby si sa vyfarbil. Tak čo tvrdí teraz mainstream a teda aj ty, Rusko vojnu vyhrá alebo prehrá ?

fero je prihlásený top fero napísal dňa 15/12/2023 09:41 :

klasik03 napísal dňa 14/12/2023 04:40 :Staručký Soroš nezasahuje do slovenskej politiky

1. V rozhovore s divákmi sa Šimečka vyjadril, že vďaka Sorošovej finančnej pomoci sa im podarilo zvrhnúť Mečiara
2. Na Slovensku pôsobia Sorošove politické mimovládky
3. Soroš kúpil denník SME
S tebou je naozaj diskusia ako s debilom, ale viem, že ako etik za to nemôžeš.

https://www.google.com/search?q=%C5%A0ime%C4%8Dka+Soro%C5%A1+n%C3%A1m+pomohol&client=firefox-b-d&sca_esv=591167423&sxsrf=AM9HkKlaqzUzNeHXmachk0ctcFuy_BTZVw%3A1702634664392&ei=qCR8Zf29F-Oqxc8P36a9GA&ved=0ahUKEwj9semymJGDAxVjVfEDHV9TDwMQ4dUDCBA&uact=5&oq=%C5%A0ime%C4%8Dka+Soro%C5%A1+n%C3%A1m+pomohol&gs_lp=Egxnd3Mtd2l6LXNlcnAiHcWgaW1lxI1rYSBTb3JvxaEgbsOhbSBwb21vaG9sMgUQIRigAUivf1CvEFjce3ABeAGQAQCYAaQBoAHFGKoBBDAuMjW4AQPIAQD4AQHCAgoQABhHGNYEGLADwgINEAAYgAQYigUYQxiwA8ICExAuGIAEGIoFGEMYyAMYsAPYAQHCAgQQIxgnwgILEC4YgAQYsQMYgwHCAg4QABiABBiKBRixAxiDAcICBRAuGIAEwgIFEAAYgATCAgsQABiABBixAxiDAcICChAAGIAEGIoFGEPCAggQLhixAxiABMICCBAAGIAEGLEDwgINEAAYgAQYigUYQxixA8ICGhAuGIAEGLEDGIMBGJcFGNwEGN4EGN8E2AECwgILEC4YgAQYsQMY1ALCAhEQLhiABBjHARivARiYBRiZBcICCxAuGIAEGMcBGK8BwgIKEC4YgAQYigUYQ8ICFxAuGLEDGIAEGJcFGNwEGN4EGOAE2AECwgIIEAAYgAQYywHCAgYQABgWGB7CAgQQIRgVwgIHECEYoAEYCuIDBBgAIEGIBgGQBgy6BgQIARgIugYGCAIQARgU&sclient=gws-wiz-serp#fpstate=ive&vld=cid:10092478,vid:RWdTwUoIzWk,st:0

https://www.lidovky.cz/byznys/slovensky-denik-sme-a-vydavatelstvi-petit-press-koupil-od-penty-sorosuv-fond.A210423_074848_ln_ekonomika_rkj

Naposledy upravil fero dňa 2023-12-15 10:07 GMT

fero je prihlásený top fero napísal dňa 15/12/2023 09:01 :

klasik,
mal si možnosť mainstreamom vyvrátiť, že Šimečka to o Sorošovi nepovedal, ale radšej zase píšeš emocionálne omáčky. Takže stále tvrdíš, že staručký Soroš nezasahuje do slovenskej politiky ?

fero je prihlásený top fero napísal dňa 16/12/2023 06:17 :

klasik,
každou vetou potvrdzuješ, že si etik :
1.Nevieš byť stručný, lebo len rozum udiera klinec po hlavičke, emócie sú rozvláčne a nejasné
2. Opieraš sa preto len o emóciu dôvery - "hodnoverné weby", lebo nie si schopný logicky samostatne argumentovať
3. Preto nie si schopný ani samostatne dať záver, či Ukrajina vyhrá vojnu, vždy budeš len čakať na to, čo napíšu alebo povedia v podcaste mainstream.
4. Preto žiadne svoje tvrdenie, ani že Soroš nezasahuje do Slovenskej politiky, ako etik nebudeš schopný obhájiť, lebo vždy len slepo kopíruješ mainstream
5. Podobne Zelensky ako etik čaká len od USA neustále pomoc, nie je schopný prevziať zodpovednosť za krajinu vo vzťahu k najbližšiemu susedovi Rusku bez tútorstva USA. Preto každému logikovi je jasné, že žobranie Zelenského USA raz omrzí a Ukrajina vďaka nasadenému poslušnému etikovi Zelenskému vojnu prehrá.

Každou vetou len potvrdzuješ moje, teda Jungove delenie. Si predstaviteľ ženského pólu, ktorý je v Biblii opísaný ako ten, čo má ten mužský poslúchať a mužský má ženský milovať. Sú však rovnocenné, každý má iné poslanie, jeden druhého má dopĺňať vo svojich prednostiach.

Naposledy upravil fero dňa 2023-12-16 06:19 GMT

fero je prihlásený top fero napísal dňa 16/12/2023 09:55 :

klasik,
počas korony len etici nedokázali počúvať lekárov ako MUDr.Lakota, ktorí mali opačné názory, lebo len etici nepotrebujú žiadne argumenty, ale len jednostrannú dôveru. Preto logici vždy chcú argumentačnú konfrontáciu a etikom stačí jednostranná dôvera:
1.Dôvera že očkovaní nešíria covid a očkovanie je sloboda
2.Dôvera, že Soroš nezasahuje so slovenskej politiky
3.Dôvera, že Ukrajina vyhrá vojnu
4.Dôvera, že sankcie zničia Rusko
5. Dôvera, že Blaha nadal hlave štátu do amerických kuriev
Majitelia mainstreamu, ako nadnárodní satanisti jungov opis manipulatívnych etikov však tiež veľmi dobre poznajú, preto píšu pre vás všetky články emocionálne podfarbené a preto aj ty všetko bezmyšlienkovite papáš.

fero je prihlásený top fero napísal dňa 16/12/2023 10:48 :

klasik,
len obmedzených etikov zaujímajú fakty, ktoré píše len mainstream a nie fakty, ktoré hovoria odborníci logici :
1. Očkovanie má zmysel len nad 60r. aj to musí byť len dobrovoľné. U mladších prekonanie kovidu za pomoci včasnej liečby dáva silnejšiu imunitu aj voči ďalším mutáciám ako samotné očkovanie.
2.Nevyvrátil si Šimečkovetvrdenie, že Soroš pomohol peniazmi k zvrhnutiu Mečiara, čiže zasahuje do slovenskej politiky.
3.Každému logikovi je jasné, že hospodársky slabší štát pod vedením nesamostatného etika nemôže vyhrať vojnu. Od Boha daná povinnosť každého štátnika je budovať dobré vzťahy hlavne so svojimi susedmi, lebo tí im môžu najviac zavariť.
4.Sankcie voči veľkému štátu s najbohatšími zásobami surovín menšie závislé štáty budú bolieť vždy viac, ako Rusko, ale etikovi to nevysvetlíš, jemu stačí dôvera
5.Blaha je ďalší dôkaz, že pravda pre etika nieje dôležitá, preto ju ani nikdy nemôže mať.

Naposledy upravil fero dňa 2023-12-16 11:11 GMT

fero je prihlásený top fero napísal dňa 16/12/2023 12:47 :

klasik,
1.podstatné je, že etici neboli ochotní podporiť diskusie s odborníkmi s opačnými názormi, lebo ich pravda nezujíma, im stačí jednostranná dôvera
2.Len etik ako ty si môže myslieť, že Soroš vráža peniaze do mimovládok a oni robia politické zásahy bez vedomia a záujmov Soroša.
3.Doteraz mainstream tvrdil, že vojnu Ukrajina vyhrá a ty si to papal.
4. Logikov nezaujíma čo všetko môže byť po uvalení sankcií na Rusko, keď motyka vystrelí, ale čo je logické a preto majú vždy pravdu. Etici si stieľajú do vlastnej nohy, ale stále budú tvrdiť, že ten výstrel bol mierený dobre.
5. Stále si nevyvrátil tvoje tvrdenie, že Blaha nadal hlave štátu do amerických kuriev

Naposledy upravil fero dňa 2023-12-16 15:52 GMT

fero je prihlásený top fero napísal dňa 16/12/2023 01:32 :

klasik,
moje tvrdenia vychádzajú zo spojenia kresťanskej filozofie, jungovej teórie a teóŕie jin a jang. Čím viac známich právd tvoja teória obsahuje, tým si sa dostal do vyššieho nadhľadu a si bližšie k pravde.
 Až keď som vo svojich 33 rokoch zažil Satori (bipolárne pochopenie vesmíru), až potom som bol schopný prestať odsudzovať opačné póly a pochopil dokonalosť božieho stvorenia o ktorého nechápanie sa ľudia potkýnajú skoro denne. Až po takomto pochopení si schopný mať podstatne lepšie vzťahy aj s ľuďmi v rodine, ktorých by som bez tohoto pochopenia len odsudzoval. Aj môj brat, lekár, je etik, sestra je logička, manželka je etička....

fero je prihlásený top fero napísal dňa 16/12/2023 09:36 :

Ak je Rusko voči Ukajine silnejšie, je to pól mužský, ktorý má Ukrajinu chrániť a Ukrajina pól ženský, ktorý má Rusko poslúchať. Akonáhle USA urobili na Ukrajine majdan, aby namiesto rozumných logikov, ktorí chceli s Ruskom dobre vychádzať tam dosadili manipulovateľných etikov, ktorí ako ženský pól sa dajú vždy zmanipulovať k poslušnosti voči bohatšiemu USA, Ukrajina prestala rešpektovať požiadavky Ruska o neutralite Ukrajiny, začala plánovať vstup do NATO a začala okliešťovať národnostné práva ukrajinských rusov, začali hneď s nimi aj vojenské konflikty, Minské dohody Ukrajina nedodržiavala, takže Rusko ako mužský pól má od Boha dané právo aj moc ženský pól pritlačiť zase do normálnych koľají, kde pre Ukrajinu zase začne byť dôležitejší dobrý vzťah so svojim susedom, ktorého im dal Boh ako s ďalekým USA.

fero je prihlásený top fero napísal dňa 17/12/2023 03:25 :

Ty nepíšeš nič komplikované, len samé prízemné všeobecné frázy, len etici dokážu hovoriť veľa a nič nepovedať. Druhý tvoj príspevok je už konkrétnejší, na ktorý sa dá reagovať.
 Nikto normálny, teda ani Rusko nepresadzuje násilie keď používa násilie ako krajný prostriedok. Ak sa Rusko dokázalo bez násilia pozerať nato, ako ruská menšina bola 8 rokov ostreľovaná na Ukrajine, ako Ukrajina nedodržiavala Minské dohody, tak preukázali božiu trpezlivosť a mierumilovnosť. Aj Boh ako mužský pól voči ľudstvu na ľudí dopúšťa rôzne utrpenia až po smrť, ak je ľudstvo dlhodobo nepoučiteľné, aj Boh používa násilie ako krajný prostriedok. Znovu opakujem, na rozdieľ od logikov, etici majú tendenciu všetko extremizovať, čo je tiež jeden z prejavov manipulovateľnosti satanom, lebo len satan chce extrémy. Buď extrém nespravodlivého násilia alebo extrém mierumilovnej tolerancie zla. Oba extrémy sú cestou do pekla.

fero je prihlásený top fero napísal dňa 17/12/2023 09:53 :

klasik,
akonáhle začínaš znovu oponovať mainstreamom, tak ti budem pripomínať, že práve ty si preukázal neschopnosť obhájiť jeho pravdivosť.
1.podstatné je, že etici neboli ochotní podporiť diskusie s odborníkmi s opačnými názormi, lebo ich pravda nezujíma, im stačí jednostranná dôvera
2.Len etik ako ty si môže myslieť, že Soroš vráža peniaze do mimovládok a oni robia politické zásahy bez vedomia a záujmov Soroša.
3.Doteraz mainstream tvrdil, že vojnu Ukrajina vyhrá a ty si to papal.
4. Logikov nezaujíma čo všetko môže byť po uvalení sankcií na Rusko, keď motyka vystrelí, ale čo je logické a preto majú vždy pravdu. Etici si stieľajú do vlastnej nohy, ale stále budú tvrdiť, že ten výstrel bol mierený dobre.
5. Stále si nevyvrátil tvoje tvrdenie, že Blaha nadal hlave štátu do amerických kuriev

fero je prihlásený top fero napísal dňa 18/12/2023 08:23 :

1.Ani Boh ani ľudstvo nemá pohlavie, lebo obsahujú pohlavia oboje. Boh je však dominantný, ako každý mužský pól, ktorý má ten ženský milovať, chrániť a viesť a ľudstvo je to submisívne, ktoré má Boha poslúchať. Podobne, ako je vzťah muža a ženy popísaný v Biblii, ktorú len ty nechápeš, lebo tvojou dominanciou emócií sa to pochopiť nedá. Preto aj ty sa podriaď dominancii rozumu logikov.
2.Ty ako etik sa zase opieraš o mainstream, lebo nadnárodní satanisti majú podstatne viac peňazí a moci, ktoré núkal Satan na púšti aj Kristovi, keď ho bude poslúchať. Tým pádom aj viac novín a článkov. Pre ženský pól je však typické, že je pre ne príťažlivejší bohatší podvodník na mercedese ako poctivec na trabante. Tu máš súvislosti s Minskými dohodami, ako ich prezentujú logici : https://www.hlavnespravy.sk/americky-spravodajsky-dostojnik-odhalil-tajne-dohody-medzi-zapadom-a-ukrajinou/2985836

Naposledy upravil fero dňa 2023-12-18 08:24 GMT

misomiso_ je odhlásený top misomiso_ napísal dňa 18/12/2023 10:23 :

Porušenie minskych dohôd Ruskom tiež nie je vec meinstrimu ale odborníkov ktorých slová si  vážim viac ako tie tvoje...


Vraj že vážení odborníci povedali, že to Rusko.
gringringrin
A potom že:
To čo som napísal sú fakty na ktoré nevieš reagovať tak to beriem ako uzavretú vec.


Fú, ty vole, že fakty!
yayyayyay

Nešťastník podľahol difuzii bludov predkladaných mainstrimom za účelom uverenia a vytvoril si vlastnú alternatívnu realitu v ktorej teraz žije a obhajuje si ju pred svetom,,, alebo je to len obyčajný podvodník a klamár!

richard768 je prihlásený top richard768 napísal dňa 18/12/2023 11:37 :

Ukazuje sa, že staré známe pravidlo "chlieb a hry" stále platí a takto obšťastnení ľudia sú potom náchylní uveriť čomukoľvek, čo im systém predkladá. Západní stratégovia to veľmi dobre vedia, a Východ v tomto zaostáva. Možno aj preto, že doteraz "neobhospodaroval" zvyšok sveta, teda nemá toľko toho materiálneho ľuďom ponúknuť.

Že ľudia uveria skôr bohatému na mercedese ako poctivému na trabante, je však vecou podvedomého pudu väčšiny, nie len nejakej polovice etikov. Robili sa pokusy, kedy nechali na schodoch pred budovou ležať muža v otrhanom odeve a potom muža v peknom obleku. Čo myslíte, koľko okoloidúcich pomohlo jednému a koľko druhému?

fero je prihlásený top fero napísal dňa 18/12/2023 11:55 :

Ale ja nehovorím o pomoci zašpinenému bezdomovcovi, kde aj logici zvažujú následky takejto pomoci, lebo skúsenosti sú s týmto väčšinou zlé, k náprave bezdomovca bez jeho ochoty nedochádza. Ja hovorím o počúvaní názorov človeka, ktorý prišiel na mercedese a človeka, ktorý prišiel na trabante. Ak je poslucháč logik, tak ho zaujmú hlavne argumenty, ak je poslucháč etik, v jeho počúvaní dominujú pocity, predsudky, dôvera...všetko možné, len nie argumenty. Etik by bol schopný počúvať argumenty od človeka na trabante len vtedy, keby mal sám trabant a mal by zlé skúsenosti s ľuďmi na mercedese, ale v skutočnosti zase sú to len predsudky, ktoré u neho rozhodujú.

misomiso_ je odhlásený top misomiso_ napísal dňa 18/12/2023 02:04 :

Ozval sa úbožiak vezúci sa na vlne ruskej propagandy. Buď si starec čo verí, že všetko zle ide z tej zlej ameriky, alebo mladík so stareckym mozgom, pri tom druhom mi ťa je ľúto dvojnásobne.


Úbožiak si ty,,, usudzujem to z tvojich rozvlačich, ale vecne bezobsažnych textov. To nie je ani len úbohá propaganda, ale bezočive klamanie a zavádzanie! Akokeby si si myslel, že tu píšeš niekomu kto nie je schopný ani trafiť sa lyžicou do úst.

Očividne máš zlú vôľu a nehladaš žiadnu pravdu. Len tu przniš blogy!

fero je prihlásený top fero napísal dňa 18/12/2023 04:55 :

klasik,
logici nie sú proruský, lebo oni na Slovensku nechcú ani ruské ani USA základne, logici sú proargumentačný, preto chcú dobré vzťahy na všetky svetové strany. Len Etici sú tendenčne jednostranný, lebo len emócie si vyberajú, komu budú dôverovať a koho neznášať a preto aj ty si vždy ďaleko od pravdy. Preto ťa pravda o dezinformačnom mainstreame nazaujíma a radšej nereaguješ:
1.podstatné je, že etici neboli ochotní podporiť diskusie s odborníkmi s opačnými názormi, lebo ich pravda nezujíma, im stačí jednostranná dôvera
2.Len etik ako ty si môže myslieť, že Soroš vráža peniaze do mimovládok a oni robia politické zásahy bez vedomia a záujmov Soroša.
3.Doteraz mainstream tvrdil, že vojnu Ukrajina vyhrá a ty si to papal.
4. Logikov nezaujíma čo všetko môže byť po uvalení sankcií na Rusko, keď motyka vystrelí, ale čo je logické a preto majú vždy pravdu. Etici si stieľajú do vlastnej nohy, ale stále budú tvrdiť, že ten výstrel bol mierený dobre.
5. Stále si nevyvrátil tvoje tvrdenie, že Blaha nadal hlave štátu do amerických kuriev

richard768 je prihlásený top richard768 napísal dňa 18/12/2023 07:24 :

Klasik, nepochopil si ma. Starorímske "chlieb a hry" znamená, že sa máš dobre a preto nereptáš voči systému. Ľudia sa dajú udržať poslušní buď násilím, čo ale dlho nevydrží, alebo blahobytom, ktorý uspí ich pozornosť.

richard768 je prihlásený top richard768 napísal dňa 18/12/2023 07:46 :

Fero:

Ak je poslucháč logik, tak ho zaujmú hlavne argumenty, ak je poslucháč etik, v jeho počúvaní dominujú pocity, predsudky, dôvera...všetko možné, len nie argumenty.
To ale potom znamená, že etikov je vyše 90 %. Veď si to všimni, keď sa rozprávaš s niekým menej známym na nejakú nesamozrejmú tému. Teda za podmienok, kedy nie ste vopred naladení na rovnakú "vlnu". Obvykle pozoruješ, že dotyčný si z toho, čo povieš, vezme asi tak štvrtinu a tri štvrtiny doplní zo svojich názorov a pocitov. A potom si myslí, že toto si mu povedal. Takto podvedome "myslíme" všetci a len trénovaný človek dokáže skutočne vnímať myšlienky očistené od emotívno-hodnotiaceho predsudkového pozadia. Ak by to niekoho zaujímalo, veľmi obšírne o tom píše Luc Ciompi v knihe Die emotionalen Grundlagen des Denkens. Entwurf einer fraktalen Affektlogik.

Ten môj príklad s pomocou okoloidúcich otrhancovi alebo slušne oblečenému mal ilustrovať, že väčšina ľudí sa väčšinou rozhoduje na základe povrchného dojmu, a vôbec nie podľa nejakých logických argumentov. Tak ako ženy často dávajú prednosť bohatším a dobre zabezpečeným mužom, tak v podobnom duchu aj muži sa obzerajú za vzhľadovo príťažlivými ženami. Pritom to vôbec nie je racionálne, lebo je zrejmé, že taká žena bude pútať pozornosť mnohých mužov, čo nie je práve ideálne pre dlhodobý vzťah.

fero je prihlásený top fero napísal dňa 18/12/2023 10:18 :

Richard,
ak je podľa tvojich kritérií 90% etikov, tak hodnotíš ľudí podľa brvna, ktoré je príliš vysoko. Podobne si môžeš nasadiť kritériá, kde dáš brvno tak nízko, že bude 90% logikov. Podstatné sú však len také kritériá delenia na logikov a etikov, ktoré ich rozdeľujú na 50:50, lebo len vtedy nastáva opozičný tlak na vývoj spoločnosti. Pri tvojich kritériách sa jednoducho vždy tých 10% podriadi tým 90% a žiadne bipolárne napätie nevznikne. My však v súčasnej politickej realite zažívame delenie zhruba 50:50 a rozdielnosť v prístupe k informáciám je očividný aj na klasikovi aj všetkých politických sporoch, ktoré len treba vedieť psychologicky čítať.

richard768 je prihlásený top richard768 napísal dňa 18/12/2023 10:43 :

Fero, to nie sú moje kritériá. Všimni si, že som citoval tvoj výrok a rozvinul som ho do dôsledkov, ktoré si aj sám môžeš overiť pozorovaním. Totiž, že väčšina ľudí ma tendenciu sa emocionálne niekam prikloniť, a nie sa rozhodovať skutočne nezaujate podľa vecných argumentov.

Moje kritériá by museli vychádzať z pochopenia toho, ako je v socionike delenie logik - etik myslené, čomu som sa však zatiaľ podrobnejšie nevenoval. Sú k tomu nejaké texty na preštudovanie?

Delenie v pomere 50 : 50 ti možno vychádza dobre pre súčasnú slovenskú politickú situáciu. Ale pozri si štatistiky, koľko ľudí sa dalo zaočkovať (= dôverujú mainstreamu) v Západnej Európe. Niekde až vyše 80 %. Na Východe máme zas príklad Ruska a Číny. V Rusku, aspoň oficiálne, veľká väčšina dôveruje Putinovi, teda žiadne pol na pol. V Číne by si sotva našiel do 10 % protisystémových ľudí.

fero je prihlásený top fero napísal dňa 19/12/2023 08:38 :

Richard,
môj výrok si nerozvinul o ďalší môj výrok, že polarity sú relatívne. Čiže ak tých istých logikov a etikov vložíš do rôznych situácií (výška brvna), tak aj ich pomerné delenie vychádza inak. Čiže ak si dal príklad pomoci špinavému bezdomovcovi, tak to rozhodovanie nie je len podľa povrchného dojmu, ale aj podľa logických reálnych skúseností, že pomoc je z 90% neúčinná, čiže len ty máš pocit, že väčšina sa správa na základe povrchného dojmu a teda že sú etici. Ak si spomenul príklad očkovania na západe, tak zase časť logikov vychádza z reálnych skúseností, že západné vlády neklamú. Východný blok má z obdobia totality skúsenosť opačnú. Ak si spomenul Putina, tak v Rusku je mainstream zakázaný - zahraniční majitelia novín sú zahraniční agenti, čiže manipulácia etikov západným mainstreamom je tam zakázaná a etici sa vždy prispôsobujú pocitu sily a väčšiny. Aj na Slovensku tí istí etici, ktorí sa klaňali komunistom sa po zmene majiteľa mainstreamu začali klaňať západu. Bez chápania súvislostí bipolarity pochopíš ťažko. Skús dať nejaký iný príklad, ktorý to bude jasnejšie vyvracať.

Naposledy upravil fero dňa 2023-12-19 09:22 GMT

richard768 je prihlásený top richard768 napísal dňa 19/12/2023 05:39 :

Fero, mne nejde o vyvrátenie princípu bipolarít, ale o korekciu tvojho pohľadu. Lebo bipolarity sú užitočným modelom (na niečo, nie na všetko). Lenže ty si nasypal viaceré do jedného vreca. Príkladov na to som ti dal už mnoho, dokonca aj osobný príklad z vlastnej skúsenosti.

Tvoji logici a etici nie sú socionickí logici a etici. Používaš vlastné kategórie, ktoré nie sú nikde inde definované. Tá relativita a princíp, aby delenie vychádzalo vždy pol na pol, sa mi nezdá byť v súlade so psychologickou realitou. Keď vytvoríš mesto žien, tak možno niektoré prevezmú z nutnosti určité mužské role, napríklad policajtky, ale nestane sa polovica z nich mužmi, ani po duševnej stránke. Keď vytvoríš skupinu ľudí s IQ 30-50, tak tí nad 40 nebudú géniovia. Duševné  vlastnosti a typy nie sú relatívne voči okolnostiam.

Ako by si rozdelil ľudí na dve polovice za boľševika, keď  nebolo nič iné než "mainstream", a proti nemu len hŕstka disidentov? Musel by si použiť iné kritériá delenia než tie, ktoré používaš dnes. Alebo bolo vtedy 99 % etikov?

richard768 je prihlásený top richard768 napísal dňa 19/12/2023 05:49 :

klasik03 napísal dňa 18/12/2023 04:09 : ... Hlavnespravy sú jeden z webov, ktoré šíria proruskú propagandu. Projekt Konšpirátori.sk ho zaradil do zoznamu dezinfowebov so skóre 7,9 na stupnici od 1 do 10
To je zaujímavé. Ako sa to číslo počíta? Žeby aj umelá inteligencia pojedla ovocie zo stromu poznania dobrého a zlého? Alebo majú nejakú partičku rozhodcov ako pri krasokorčuľovaní? Potom ale 7,9 je dosť slabá známka, asi to s tými dezinformačnými piruetami hodne kazia...

A ešte je pozoruhodné, že podľa niektorých všetko proruské je zároveň dezinformáciou a zároveň aj konšpiráciou. Ešte tam chýba rovnítko s fašizmom, aby to bolo dokonale zabetónované. Asi by som mal skontrolovať, či mi niekde nezostala odložená nejaká matrioška, aby to nebolo považované za extrémizmus. smile

Naposledy upravil richard768 dňa 2023-12-19 17:55 GMT

richard768 je prihlásený top richard768 napísal dňa 19/12/2023 08:26 :

klasik03 napísal dňa 19/12/2023 06:11 : ... Inak akým spôsobom overuješ dôveryhodnosť a presnosť informácií, ktoré nájdeš na týchto webových stránkach? Ako sa uistíš, že informácie, ktoré prijímaš, nie sú manipulované alebo zavádzajúce?
To sa ale týka všetkých šírených informácií všeobecne, nie len na niektorých stránkach. Ako vieš, že to čo niekde povedia alebo napíšu, je pravda a celá pravda? Lebo veľmi často sa klame nepriamo, tzn. to, čo sa nehodí, sa zamlčí. Alebo sa používajú rôzne (aj zámerne podsúvané) hodnotiace prívlastky. Môžeš použiť slovné spojenie "katalánski separatisti" alebo aj "katalánski zástancovia práva na sebaurčenie" (nespomeniem si teraz na šikovnejší výraz). Človek nie je stroj a nikdy neprijíma len čisté informácie, ale vždy s hodnotiacim podtextom.

Znakom dôveryhodnosti je aj nezávislosť zdroja, transparentné financovanie samotnými čitateľmi, poslucháčmi a divákmi. Zdroje vlastnené niekým bohatým a financované reklamou, sú z princípu pochybné, lebo sledujú isté záujmy a nie sú teda nezávislé. Tiež si treba všímať, či informačný zdroj dáva priestor rôznym názorom, nie len jednostranným, či informácie z minulosti sa ukázali ako pravdivé a pod.

Čo sa týka stránky "konšpirátori", tak stále mi nie je jasné, akým spôsobom generujú tie čísla priradené rôznym iným webom. Tie ich kritériá sú veľmi vágne a zaváňajú svojvôľou. Stačí sa pozrieť na zoznam ich podporovateľov. To vôbec nie je žiadne nezávislé občianske združenie. Možno by na ten svoj zoznam mali zaradiť aj sami seba.

https://hrot.info/c/2787-konspiratori-sk-uviedli-nepravdive-informacie-a-ani-po-upozorneni-ich-neopravili

richard768 je prihlásený top richard768 napísal dňa 19/12/2023 09:50 :

Klasik, napriek tomu, že nepíšeš z vlastnej hlavy a podvádzaš, odpoviem. Hrot je jeden z najserióznejších informačných zdrojov, aké poznám. Články pripravujú veľmi starostlivo a často aj niekoľko týždňov informácie overujú z rôznych strán, kým niečo zverejnia. Texty sú plné odkazov na zdroje.

Je veľmi jednoduché vytvoriť si zoznam svojich triednych nepriateľov a nazvať ho akokoľvek na obalamutenie dôverčivých. Inkvizíciu aj "jedinú pravdu" sme tu už mali, nie je to nič nové, len v inom šate, pod inými menami. Ale kto hľadá skutočnú pravdu, ten sa nevyhýba ani "zakázaným knihám". Nie je to však pre každého, niektorí ešte musia dozrieť.

fero je prihlásený top fero napísal dňa 20/12/2023 10:50 :

richard768 napísal dňa 19/12/2023 04:39 :1. Keď vytvoríš mesto žien, tak možno niektoré prevezmú z nutnosti určité mužské role, napríklad policajtky, ale nestane sa polovica z nich mužmi, ani po duševnej stránke. 2. Keď vytvoríš skupinu ľudí s IQ 30-50, tak tí nad 40 nebudú géniovia. Duševné  vlastnosti a typy nie sú relatívne voči okolnostiam. 3. Ako by si rozdelil ľudí na dve polovice za boľševika, keď  nebolo nič iné než "mainstream", a proti nemu len hŕstka disidentov? Musel by si použiť iné kritériá delenia než tie, ktoré používaš dnes. Alebo bolo vtedy 99 % etikov?
Problém tvojeho nechápania je stále tvoj senzorický rozhľad, ktorý ti nedovoľuje sa v nadhľade odprostiť od súčasného myslenia, ktoré sa vždy prispôsobuje väčšine, pričom ak by bola v inej skupine väčšina iná, aj myslenie by bolo iné :
1. Keď vytvoríš mesto žien, tak je to to isté, ako keby si vytvoril mesto ľudí nízkych. S priemerom 162cm. Ak tam dáš brvno do výšky, ktoré bude cca polovica preliezať a polovica podliezať, nastane medzi nimi bipolárny spor podobne ako keď dáš brvno nižšie v otázkach eticko-logických.
2. Medzi ľuďmi s IQ 30-50 s Gaussovou krivkou kde tá masa bude mať IQ 40 budú tí s 50 géniovia, lebo títo géniovia budú mať rovnaké charakteristiky ako géniovia v skupine s priemerom 100. Budú tiež ojedinelí a tiež budú vedieť prinášať riešenia, ktoré tí s IQ okolo 40 nevedia priniesť.
3. Za boľševika nebola sloboda vyjadrovania, preto ty nemôžeš hodnotiť prejavy ľudí ako relevantný dôkaz, ako sa kto prejavoval, lebo logici sa prejavovali ako logici len doma za zatvorenými dverami. Teraz v Rusku zase obmedzenie západnej propagandy obmedzuje aj manipuláciu etikov.

mistrz_leszek je prihlásený top mistrz_leszek napísal dňa 20/12/2023 11:29 :

Márnosť nad márnosť. V tradičnej spoločnosti, takýmto ľuďom by bolo odopreté naučiť sa čítať a písať - a bolo by dobre.

fero je prihlásený top fero napísal dňa 21/12/2023 07:55 :

klasik,
s každým darom prichádza aj zodpovednosť. Ak ty nemáš dar lepšej logiky, racionality a rozhodnosti ako tvoja snúbenica, ale ho máte rovnaký, tak sa v tejto oblasti máte správať rovnocenne. Ak ho má snúbenica vyšší, tak tvoja snaha o rovnocenné rozhodovanie bude tvoju rodinu ochudobňovať. Pokiaľ si etik vezme logičku, takéto rodiny fungujú len v dvojakom móde. Manžel je sebavedomí v trávení voľného času ale domácnosť necháva na manželku alebo manžel je pod papučou vo všetkom. Etici nemôžu mať vo fungujúcom manželstve dominantnú rolu, lebo ich prioritou sú emócie, ktoré sú doménou žien. Ak je etik v manželstve skôr mĺkvejšej povahy, vždy je pod papučou, ak vie dávať rodine veselosť, vedia niektorí vďaka tejto prednosti hrať aj rolu hlavy rodiny - naoko.

fero je prihlásený top fero napísal dňa 21/12/2023 08:21 :

klasik,
a aké sú ideálne manželstvá medzi logikom a etičkou ? Ako medzi Kristom a učeníkom. Stále trváš na svojom presvedčení, že akonáhle bol Kristus v názoroch dominantný vodca, tak tam chýba láska a rovnocennosť ? Každý logik má aj emócie a ich aj používa podobne ako každý etik používa aj myslenie, ale aj pre Krista aj Jána Krstiteľa ako logikov bola dôležitejšia pravda ako emocionálna diplomacia. Preto ty ako etik nechápeš aj v Biblii opísanú dominantnú rolu muža-logika, ktorému sa má žena podriadiť, preto nechápeš, že muž-logik má byť kňazom rodiny.

Naposledy upravil fero dňa 2023-12-21 08:23 GMT

fero je prihlásený top fero napísal dňa 21/12/2023 11:58 :

klasik,
a sme doma. Pokiaľ podľa teba je tvoje emocionálne myslenie je svätejšie ako Biblia, tak každý, kto si s tebou píše si vlastne píše s Bohom múdrejším, ako Boh v Biblii. Starý zákon bol Kristom posunutý, takže ten už nespomínaj. Kristus ani Pavol nehovorí, že ženy majú menšie práva, hovorí len o vzájomnom dopĺňaní sa v racionálnych prednostiach muža a emocionálnych prednostiach ženy. Môj opis tvojho budúceho manželstva ťa zrejme oslovil, inak fungovať nedokážeš, takže nesúď logikov podľa seba etika.

misomiso_ je odhlásený top misomiso_ napísal dňa 21/12/2023 12:28 :

Biblia mala odjakživa tri stupne výkladu, ktoré sa používali v závislosti od toho komu je vykladané.
1 stupeň je historicko fyzicky.
2 stupeň je morálno etický
3 stupeň je pravý duchovný význam textu

Keď niejaky, v tomto zmysle negramotny sentimentalista, nedočiahne ani len na druhý stupeň, a ktomu si ešte predstavuje že je slobodny,,, tak jeho tzv. "sloboda" je len obyčajná voľnosť od dobrých mravov a základnej morálky.

Napr. stačí si porovnať praktizujúcich priemerných židov s nepraktikujucimi priemernými cigaňmi.
Časové obdobie 3000 rokov nevyhnutne ukáže takto vzniknute rozdiely v úrovni. Iba slepý, alebo mentálne retardovaný to nepochopí. A bude do nemoty vybľakovať o rovnocennosti a rovnoprávnosti všetkých ľudí vo svete.
A demokracia pre neho znamená, že banda z nejakej osady, alebo čvarga z krčmy početne prehlasuje sv. Pavla a sv. Františka,,, a ostatní sú povinní a zaviazaní sa tým riadiť.

Naposledy upravil misomiso_ dňa 2023-12-21 12:33 GMT

fero je prihlásený top fero napísal dňa 21/12/2023 02:03 :

klasik03 napísal dňa 21/12/2023 11:39 :Tvrdíš, že etici nemôžu mať vo fungujúcom manželstve dominantnú rolu, lebo ich prioritou sú emócie, ktoré sú doménou žien. Aj toto je nelogické a je to osobný útok, pretože to degraduje etikov (a ženy) na základe ich emocionálnej povahy, namiesto toho, aby si sa zaoberal ich argumentmi alebo názormi.
To tvrdím a je to logické. V každej skupine aj u jednotlivca musí dominovať rozum emóciám ak sa chceš niekde cieľavedome posúvať a vyvíjať. Ak takúto samozrejmosť nechápeš, tak skús nájsť reálne príklady, kedy to tak nieje, lebo len realita je dôkaz.

alexandra__ je odhlásený top alexandra__ napísal dňa 21/12/2023 03:49 :

Fero, etika je o emóciách?
Aj v etike dominuje rozumnosť. Správať sa eticky si vyžaduje v prvom rade isté poznanie, isté pravidlá správania sa a ich dodržiavanie. Byť etickým je nevyhnutné. Bez ohľadu, či sa jedná o muža alebo o ženu.
Ak je niekto len formálne logický, to nestačí. Taký človek môže mať nedostatok schopnosti vnímať reálne súvislosti a podstatné nevyhnutnosti. Nestačí, že treba ísť z bodu A do bodu B a idem stoj čo stoj, okrem toho, že je tu tento plán, na tej ceste predsa musím vnímať aj to ostatné (svojich blízkych). Ten cieľ je kdesi nad tým všetkým, ale bez vnímania aj toho ostatného, zváženia skutočností, čo sa na tej ceste alebo v tej situácii nachádza, to nemusí dobre skončiť. A niekedy nemusí byť správna ani tá cesta z A do B, možno sa žiada ísť do bodu C. To všetko má byť súčasťou rozumnosti.

Nezabúdajme, že prvé prikázania znejú milovať budeš svojho Boha...a milovať budeš blížneho.., o čo viac toto platí v manželstve. Toto nie je možné vynechať. (je to podľa teba logické, či etické?) Tak ako v manželstve nie je možné vynechať ani vzájomné podriaďovanie sa, pre kresťanov "v láske pred Kristom".

Vyššie si písal: "mužský pól má od Boha dané právo aj moc ženský pól pritlačiť zase do normálnych koľají"

Ja osobne som nikde toto v Písme nenašla, a ani dedukciou mi nevyplýva, toto netvrdí ani cirkev a akékoľvek "pritlačenie" ženy nie je prípustné. Ako poznamenáva aj Klasik, toto je veľmi nebezpečné a každá žena by sa mala samopasiteľom do mocenského silového postavenia voči nej (príp. aj voči iným) vyhýbať (ak to teda považuje za nesprávne). Ak tam nie je úcta, rešpekt, ochota, starostlivosť a spoločné hodnoty..ťažko budovať spolu dobrú rodinu. Úcta nerobí posmešky ani neznehodnocuje.

Okrem toho, to, čo je ženské, je nevyhnutné a cenné jednak pre celú spoločnosť a jednak pre manželstvo a rodinu, nenahraditeľné. Tak, ako je nenahraditeľné a cenné aj to, čo je mužské.

Za vzor si človek môže zobrať aj sv. Jozefa.

Naposledy upravil alexandra__ dňa 2023-12-21 16:02 GMT

fero je prihlásený top fero napísal dňa 21/12/2023 05:19 :

alexandra.
etik je Jungov, resp.socionický termín pre ľudí, ktorí v rozhodovaní sa uprednostňujú, emócie, dôveru, vzťahy pred rozumom, argumentami. Nie je to o etikete.

Naposledy upravil fero dňa 2023-12-21 17:20 GMT

fero je prihlásený top fero napísal dňa 21/12/2023 06:07 :

Nájdi mi nejakú vetu, kde etikov degradujem, lebo ja opakujem len, že rozumový mužský pól má dominovať. Dominovať neznamená potláčať opačný pól, veď už v nadpise blogu máš jasne napísané, že protipóly sú rovnocenné, lebo nieje pán viac ako sluha, aj keď dominantný je pán, nie sluha.

richard768 je prihlásený top richard768 napísal dňa 21/12/2023 07:52 :

Fero, je to presne naopak. Cit sympatie je pánom a rozum je jeho sluhom. Človek na svete robí to, k čomu ho motivuje sympatia, a nie to, čo si vypočítal chladným rozumom. Je priťahovaný osobami, ktoré si nevolí podľa rozumových argumentov, ale na základe citu sympatie. Cit stanovuje človeku životné ciele a rozum vypočíta, ako ich uskutočňovať.

Žena privádza na svet dieťa, nie muž. Duchovná úroveň ženy rozhoduje o tom, akej kvality bude ľudský duch, ktorý bude cez ňu vtiahnutý do tohto sveta. Tým pádom je určené aj všetko ostatné, čo sa bude na svete diať, čo budú títo ľudia uskutočňovať. Aj v knihe Genesis je jasne napísané, že ženský pól prvotného Človeka ho vtiahol do hmotného sveta. Nebol to žiaden hriech ani omyl, ale nutnosť. Človek musel jesť zo stromu poznania, lebo ani dieťa nemôže zostať naveky v šťastnom a bezstarostnom náručí rodičov (ako prvý Človek v raji u Boha), ale musí zakúsiť svet a cez poznanie dospieť.

fero je prihlásený top fero napísal dňa 21/12/2023 09:48 :

klasik,
ak žena prechádza ťažkým obdobím, tvoj rozum to chápe a prikáže citom, aby ju utešovali. Ak ženský pól chce kvôli emócii nenávisti presadzovať zvyšovanie napätia nerešpektovaním bezpečnostných požiadaviek Ruska, tak mužský pól má právo tento emocionálny pól pritlačiť do normálnych koľají. Podobne ako keď teba budú emócie zamilovanosti priťahovať k nevere voči svojej manželke, tak len tvoj rozum má možnosť tento hriešny cit zakázať.

fero je prihlásený top fero napísal dňa 21/12/2023 09:51 :

Richard,
ženský pól má motivovať, mužský má rozhodovať. Ak Boh dá v spoločnosti väčšiu moc pólu ženskému, Boh chce aby sa diali aj zlé veci = je čas utrpenia, ak dá väčšiu moc pólu mužskému, Boh chce aby zavládol pokoj a pravidlá.

fero je prihlásený top fero napísal dňa 22/12/2023 06:34 :

Len realita je dôkaz.
V reálnom živote vidíme, že najväčší etici, ktorými sú herci a majú preto aj najviac protiruské názory, kvôli ich uprednostňovaní citov pred rozumom majú aj najmenej stabilné manželstvá. Nedokážu totiž rozkazovať svojim emóciám, keď sa zamilujú do inej ženy. Myslíš si klasik, že ty to dokážeš ? Preto aj v spoločnosti majú rozhodovať logici, ktorí uprednostňujú rozum pred pocitmi, dôverou, lojalitou, vzťahmi..... Preto aj k liberalizmu inklinuje viac etikov a ku konzervatívnemu dodržiavaniu Biblie viac logikov. Preto aj etickí konzervatívci si viac rozumejú s liberálmi ako s logikmi so snahou o direktívne dodržiavanie nejakých pravidiel chrániacich národné záujmy. Preto aj klasikovi a iným etikom-kresťanom je bližšie liberálne chápanie vzťahu medzi mužom a ženou ako to biblické Pavlovo.

Naposledy upravil fero dňa 2023-12-22 06:47 GMT

fero je prihlásený top fero napísal dňa 22/12/2023 11:05 :

klasik03 napísal dňa 22/12/2023 09:41 :Herci, ktorí sú často označovaní za etikov, v skutočnosti prechádzajú intenzívnym tréningom, aby sa naučili ovládať a vyjadrovať svoje emócie. Toto ovládanie emócií je výsledkom logického a disciplinovaného prístupu k ich remeslu.
A kvôli ich tréningu sú v logike tak prepracovaní, že majú najviac nevier a najmenej stabilné manželstvá. Dôkaz je len realita, ktorú kvôli tvojej príliš vysokej logike nie si schopný vidieť. grin

richard768 je prihlásený top richard768 napísal dňa 22/12/2023 03:35 :

Fero:

V reálnom živote vidíme, že najväčší etici, ktorými sú herci a majú preto aj najviac protiruské názory, kvôli ich uprednostňovaní citov pred rozumom majú aj najmenej stabilné manželstvá.
1. S tými protiruskými názormi to nemôžeš vedieť. Vidno len tých hercov, ktorí najviac vykrikujú na demonštráciách a sú v TV. O politických názoroch väčšiny z nich, dovolím si povedať, nevieš takmer nič. Okrem toho, herci sú nacvičení niečo navonok prejavovať a niečo iné si vnútri osobne myslieť. Taký herec kľudne vystupuje v reklame na výrobok X, ale medzi štyrmi očami by sa ti zdôveril, že by si ho nikdy nekúpil.

2. O tých manželstvách vieš o koľkých, o tých z bulváru? Máš serióznu štatistiku, ktorá by porovnávala stabilitu manželstiev v závislosti od profesie? Napríklad medzi hercami a vedcami.

richard768 je prihlásený top richard768 napísal dňa 22/12/2023 06:09 :

Fero:

Preto aj v spoločnosti majú rozhodovať logici, ktorí uprednostňujú rozum pred pocitmi, dôverou, lojalitou, vzťahmi.....
Čo presne myslíš pod rozhodovaním? Príklad: Prídeš na rázcestie a môžeš pokračovať vľavo alebo vpravo. Z oboch ciest vidíš len prvých niekoľko metrov. Ako rozumom zistíš, ktorá cesta vedie k lepšiemu cieľu?

Iný príklad: Pre Kolumbovu výpravu bolo značne nerozumné vybrať sa do Východnej Ázie západným smerom. Mali šťastie, že im v ceste stála Amerika. Ponechajme teraz bokom dohady, či o tom niečo vedeli a predpokladajme, že nie. Do Ázie je to príliš ďaleko, nedoplávali by a zahynuli.

Rozum káže zotrvať v známych medziach. Rozumoví ľudia nikdy neriskujú a tak zostávajú blúdiť v kruhu doteraz poznaného, nič nové neobjavia. Ani to ovocie zo stromu poznania v raji by nejedli a zostali by tam doteraz trčať v blaženej nevedomosti.

richard768 je prihlásený top richard768 napísal dňa 22/12/2023 06:31 :

Klasik:

Existujú príklady, kedy rozhodnutia mužov viedli k chaosu a utrpeniu, ako napríklad obdobie teroru počas Francúzskej revolúcie alebo bombové útoky na Hirošimu a Nagasaki.
Mužský a ženský pól nie je to isté čo muži a ženy. Francúzska revolúcia bola do značnej miery motivovaná liberalizmom, rovnoprávnosťou žien, ... čo je skôr ženská polarita. Napríklad romantizmus je ženský pól, absolutizmus mužský. Bez ohľadu na to, či ho zastávajú muži či ženy.

S atómovými bombami máš asi pravdu, aj ja by som ich  priradil skôr k mužskej polarite. Stála za nimi vypočítavá snaha o vojenskú prevahu nad Sovietmi.

fero je prihlásený top fero napísal dňa 22/12/2023 09:12 :

richard768 napísal dňa 22/12/2023 05:09 :Iný príklad: Pre Kolumbovu výpravu bolo značne nerozumné vybrať sa do Východnej Ázie západným smerom. Mali šťastie, že im v ceste stála Amerika. Ponechajme teraz bokom dohady, či o tom niečo vedeli a predpokladajme, že nie. Do Ázie je to príliš ďaleko, nedoplávali by a zahynuli. Rozum káže zotrvať v známych medziach. Rozumoví ľudia nikdy neriskujú a tak zostávajú blúdiť v kruhu doteraz poznaného, nič nové neobjavia. Ani to ovocie zo stromu poznania v raji by nejedli a zostali by tam doteraz trčať v blaženej nevedomosti.
Naopak, neriskovať je ženský pól, ktorého prioritou je chrániť pozemský život. Mužský rozumový pól na jednej strane potrebuje byť motivovaný ženským emocionálnym pólom, jeho krásou, ktorú chce mať pri sebe, na druhej strane tí muži, ktorí sa mu podriadia, nikdy nič neriskujú a zostávajú pri maminej sukni.

Naposledy upravil fero dňa 2023-12-23 06:47 GMT

fero je prihlásený top fero napísal dňa 22/12/2023 10:33 :

klasik,
zatial nemáš ani manželku, ani deti, nič o vzťahu v manželstve nevieš, ale ako etik budeš svojim nepríjemným emóciám dôverovať viac ako reálnym arguemntom človeka, ktorý v manželstve v pohode žije. Viac sa pýtaj až potom zmúdrieš. Si ako ten študent práva čo chce poučovať dekana zase len preto, lebo je zaslepený etik.

Naposledy upravil fero dňa 2023-12-22 23:29 GMT

fero je prihlásený top fero napísal dňa 23/12/2023 06:40 :

richard a klasik,
ako senzorici máte menšie predpoklady chápať psychologické dôkazy a preto na ne ani nereagujete ako aj na moju jasnú otázku : Keď sa v manželstve zamiluješ do inej, čo iné môže zastaviť tvoju príťažlivosť k nevere ak nie rozum ? Cit k manželke to byť nemôže, lebo väčší cit je zamilovanosť. Rozum uprednostňujúci pravidlá a poriadok je majákom, city sú loďkou - jeden druhého potrebuje, sú rovnako dôležitý ale rozhodovať má maják=rozum, ktorého pravdu majú loďky=city nasledovať.

richard768 je prihlásený top richard768 napísal dňa 23/12/2023 01:41 :

Fero:

Keď sa v manželstve zamiluješ do inej, čo iné môže zastaviť tvoju príťažlivosť k nevere ak nie rozum ?
Skutočne sa treba zastaviť - ale aj v zmysle zbrklého úsudku - a pozorovať situáciu. Človek stojí na rázcestí. Vľavo silná emocionálna túžba zamilovanosti, ktorá však môže časom vyprchať podobne, ako rýchlo vzplanula. Vpravo síce menej prudký, ale trvalý cit lásky, vzťah k manželke a deťom. Rozum vyberá, ale podľa čoho? Musí poznať hodnotu oboch ciest. Kto nezažil a nepozná hodnotu pravej cesty, ľahko zvolí tú ľavú.

Samotný rozum nikomu nezabráni zachovať sa egoisticky. Čo zastaví človeka pred prechytračením a oklamaním niekoho druhého pre vlastný prospech? Alebo iný príklad: Prečo opatrujeme nevládnych starých ľudí a postihnuté deti? Rozumné to nie je, veď sú na príťaž.

Svedomie, morálne zásady a pravidlá aj spoločenské zákony vznikli spojením citu s rozumom, etiky s logikou. Inak by sme tu mali len zákony džungle. Alebo nejaký jednostranný fanatizmus.

richard768 je prihlásený top richard768 napísal dňa 23/12/2023 02:07 :

Pôsobenie mužských a ženských polarít je vo všetkých spoločenských dejoch, ľudských vlastnostiach a tiež v samotných mužoch a ženách zmiešané.

Napríklad revolúcia ako silová zmena je pod aspektom Marsu, aktívneho mužského pólu. Avšak jej motivácia môže pochádzať od ženského pólu Venuše, romantickej vzbury citov a túžby po slobode.

Muž môže konať násilne, ak nezvládne svoje emócie. Žena dokáže premyslene a rafinovane citovo vydierať. Technické vynálezy sú racionálne skonštruované, ale ich motivačné pohnútky možno niekedy hľadať v emocionálnej zložke osobnosti.

Ako tvrdí Klasik, všetko môže byť tak aj onak. Ale relativizáciou na nič užitočné neprídeme. Poznanie začína analýzou a završuje sa syntézou.

fero je prihlásený top fero napísal dňa 23/12/2023 05:08 :

Obaja ako vzdelaní senzorici by ste kvôli svojemu mysleniu Krista zradili ako Judáš, preto si vyberal nevzdelaných ale oddaných. Ja ako intuitív som intuitívne cítil, že biblický Nový zákon je dokonalý, chcel som ho len cez psychológiu hlbšie pochopiť a moje vysvetlenia ako senzorici nechápete. Veď už len za to, že si Kristus za 12 apoštolov vyberal len mužov by ste ho označili za človeka degradujúceho ženy s nelogickým myslením namiesto pochopenia, že väčšina mužov má lepšie predpoklady chrániť duchovné hodnoty a väčšina žien tie pozemké. A samozrejme že od nevery nemôže zastaviť človeka rozum, ktorý nepozná a neuznáva božie pravidlá, ani empatia, ktorá uprednostňuje pocity pred pravidlami a zásadami, lebo zamilovaný človek sa musí rozhodnúť byť neempatický k sebe, musí sa rozhodnúť tento stav pre vyššiu morálnu hodnotu vernosti pretrpieť. A práve pre emocionalitu hercov je u nich najviac rozvodov. Tu máte článok ako kvôli spoločenskej liberalizácii=uprednostňovaniu slobody pred rozumovými zásadami rozvodovosť rastie a u hereckých párov je rozhodne vyššia ako 60%. https://www.netky.sk/clanok/rozvodovost-vo-svete-sa-zdvojnasobila

richard768 je prihlásený top richard768 napísal dňa 23/12/2023 06:11 :

Fero:

Obaja ako vzdelaní senzorici by ste kvôli svojemu mysleniu Krista zradili ako Judáš...
To je zaujímavý názor, mohol by si priblížiť, ako to myslíš? Ja som bol v domnení, že Judáš rátal s Ježišom pre povstanie proti Rimanom. Ale mohol mať aj iný dôvod na zradu. Nie je mi to celkom jasné.

... že si Kristus za 12 apoštolov vyberal len mužov...
To vyplýva z dobových reálií. V tom čase nebolo mysliteľné, aby ženy išli do sveta šíriť vieru, nikto by ich nebral vážne. Dnes by si Kristus mohol vybrať aj ženy. Čo nepopiera tvoj názor o lepších predpokladoch mužov pre takéto poslanie, ale ani nedokazuje, lebo ženy-apoštolky vtedy vôbec neprichádzali do úvahy. Už Mária Magdaléna vzbudzovala pochybnosti a pohoršenie.

Ten článok o rozvodoch je trochu divný, lebo čísla na obrázku nesedia s tabuľkou. Možno keby si niekde našiel tú originálnu štúdiu, bolo by to z nášho pohľadu zaujímavé, lebo medzi skúmanými faktormi majú aj zamestnanie. Inak, všimni si, že tam silno vystupuje Rusko, čo je zvláštne.

Kedysi sa ľudia nemohli len tak ľahko rozviesť ako dnes. Mnohé manželstvá boli uzavreté z rozumu alebo dohodnuté vopred. Mohli aj dlho vydržať, ale to neznamená, že boli šťastné. Často sa to riešilo milenkami/milencami. Takže liberalizmus umožňuje väčšiu slobodu vo vzťahoch, tým pádom pretrvajú len tie naozaj pevné. Predtým boli ľudia okolnosťami viac nútení v manželstve zotrvať aspoň formálne. Čo je lepšie: zostať verní z nutnosti alebo zo slobodnej voľby?

fero je prihlásený top fero napísal dňa 23/12/2023 10:20 :

Richard,
najlepšie je zostať z nutnosti pre ktorú sa slobodne rozhodneš, lebo láska nieje prioritne emócia ako zamilovanosť ale ochota prinášať obete pre dobro a stabilitu rodiny.

fero je prihlásený top fero napísal dňa 23/12/2023 10:23 :

klasik,
na slovensku poznáš hercov min. 100, skús mi teda nájsť okolo 10 cca 50 ročných hercov, ktorí sa nerozviedli a žijú od začiatku s jednou manželkou a potom pochopíš, že je to u hercov veľký problém.

fero je prihlásený top fero napísal dňa 24/12/2023 06:07 :

Obaja,
náš rozhovor je na takej úrovni, že ja Vám neustále vysvetľujem systém, ktorý umožňuje pestrosť a jedinečnosť každého človeka a vy mi oponujete, že môj systém neexistuje, lebo vidíte pestrosť a u každého človeka nejakú jedinečnosť. Ako senzorici s horizontálnym rozhľadom tento systém by ste mali možnosť zbadať len vtedy, keby ste sa snažili cez otázky pochopiť môj intuitívny vertikálny nadhľad. Vy sa však namiesto snahy o pochopenie naopak snažíte mi vysvetľovať, že ten systém neexistuje, lebo vy ho zo svojho horizontálneho rozhľadu nevidíte. A preto to tak aj zostane. Krásny Štedrý deň vám prajem.

richard768 je prihlásený top richard768 napísal dňa 25/12/2023 09:37 :

Fero, keby som si myslel, že sa úplne mýliš, tak by som sa vôbec nenamáhal toľko s tebou debatovať. Dokonca, keď si pozriem základné body tvojej prednášky ( fero napísal dňa 14/12/2023 02:42
), súhlasil by som s nimi viac než s tým, čo píšeš teraz. Ak mi chceš tú prednášku poslať, napíš mi správu, ja som ti už písal.

Moja kritika je myslená konštruktívne. Vedz, že by som ti mohol oponovať aj oveľa tvrdšie, ale to by nič neprinieslo. Prijal som tvoj jazyk a podmienky, aby som preskúmal tvoju teóriu. No vidím v nej zásadné rozpory s realitou. Chcelo by to korekcie a doplnenia, aby sme sa dostali bližšie k pravde. Poctivý bádateľ by mal byť predsa rád, ak ho niekto upozorní na protirečenia v jeho teórii. Samozrejme, že druhí ľudia nemôžu zdieľať tvoj subjektívny pohľad, lebo každý máme ten svoj a úlohou je hľadať spoločné prieniky a tiež doplnenia týchto pohľadov.

Ak chceš otázky, stačí prelistovať spätne v tomto blogu, lebo som ti kládol mnohé. Ale pre istotu môžem zopakovať niektoré základné body, kde vidím problém. Poradie nie je podľa dôležitosti.

1. Etický pól môže zahŕňať rozhodovanie na základe premenlivých a nestabilných emócií. To je však len časť pravdy. Tá druhá časť zahŕňa stabilnejšie city ako empatia, dôvera a láska. Alebo mimo-racionálne tušenia (= "to ako na nich celá vec pôsobí" z definície v socionike). Tieto druhy cítení môžu byť v mnohých prípadoch pravdivejšie, než vypočítavý rozum, ako som ti dal aj osobný príklad ( richard768 napísal dňa 06/12/2023 01:08 ). A môžu ísť proti hlavnému prúdu.

2. Teda delenie podľa socioniky na logikov a etikov nemusí súhlasiť s politickým rozdelením spoločnosti. Sú to dva odlišné, i keď možno v niektorých prípadoch korelujúce javy. Možno v súčasnej situácii v Slovensku a v niektorých ďalších krajinách to takto viac-menej vychádza, ale ako som dal príklady so Západnou Európu, Ruskom a tiež s ČSSR (za socializmu), tam je to inak.

3. Mužská polarita zahŕňa okrem rozumu aj súperenie a boj. Nie len kvôli ženám, ale z princípu. Muži sa dopúšťajú oveľa viac násilia než ženy. Vidno to aj v prírode medzi zvieratami. Na to som ti tiež dal dobrý príklad rozdielu medzi šimpanzmi a bonobmi. Tento jav je zakorenený až do hormonálneho pôsobenia. To znamená, že žiadna idylická, všetko racionálne riešiaca spoločnosť by v rámci mužskej polarity nevznikla.

4. Dualita Boh - ľudstvo je iného druhu než duality muž - žena alebo Východ - Západ. Nemožno si pliesť dominanciu s rovnocennosťou. Rozum a cit sa majú dopĺňať, nie byť dominantný jeden druhému. Múdrosť spočíva v ich konštruktívnom spojení.

fero je prihlásený top fero napísal dňa 26/12/2023 06:12 :

Richard,
prepáč, ale nie som si vedomí tvojho mailu, poslal som ti svoj do pošty. Ďakujem za otázky na ktoré som ti vždy odpovedal, ale možno aj teraz s odpoveďami len nebudeš spokojný.
1.( richard768 napísal dňa 06/12/2023 01:08 ) mi žiaden príklad v tomto blogu neukazuje. Ja na rozdiel od teba empatiu a lásku nepovažujem za doménu etikov, lebo tieto termíny sú kombináciou citov a rozumu. Ani intuitívne tušenie, ktoré je doménou intuitívov a nie etikov. Doménou etikov sú len city, vzťahy, lojalita, dôvera. Ak máš k tomuto príklad, prosím ťa skopíruj mi ho.
2. Na tvoje príklady so západnou Európou a Ruskom som ti odpovedal, ale ty si na moje odpovede nereagoval. Kopírujem:

Ak si spomenul príklad očkovania na západe, tak zase časť logikov vychádza z reálnych skúseností, že západné vlády neklamú. Východný blok má z obdobia totality skúsenosť opačnú. Ak si spomenul Putina, tak v Rusku je mainstream zakázaný - zahraniční majitelia novín sú zahraniční agenti, čiže manipulácia etikov západným mainstreamom je tam zakázaná a etici sa vždy prispôsobujú pocitu sily a väčšiny. Aj na Slovensku tí istí etici, ktorí sa klaňali komunistom sa po zmene majiteľa mainstreamu začali klaňať západu. Bez chápania súvislostí bipolarity pochopíš ťažko. Skús dať nejaký iný príklad, ktorý to bude jasnejšie vyvracať.

3. Ja som nikde netvrdil, že logici by sa bez etikov vyvíjali správne, naopak stále opakujem, že bez bipolarity by neexistoval vývoj a tiež že ženský pól má submisívnu, inšpiratívnu rolu. Súperenie a boj nevychádza z mužského pólu logik ale zo ženského senzorik. Mužský pól intuitív nieje zameraný na boj o materiálne hodnoty, jeho boj je podobný boju sv.Jána Krstiteľa alebo Krista. To, že za senzorikov nebojujú ženy ale muži vychádza len z fyzickej sily. Ako dôkaz, že mužské póly tak silne nebojujú o materiálne veci ako pól ženský je aj fakt, že nikdy taliansku mafiu nezradila žena, ale len muži. Aj teraz majú ženy väčšiu emóciu nenávisti voči Rusku a preto aj väčšina na čele s prezidentkou tam chce posielať zbrane.
4. Každá dualita je iného druhu ale pre duality nie je zhodná druhovosť ale princípy, ktoré som už sem napísal a cez príklady v článku blogu aj ukázal. Ak si ty nepletieš dominanciu s rovnocennosťou, tak chápeš že opakom dominancie je submisivita a aj Kristus ti povedal, že nieje pán viac ako sluha, čiže oba póly sú rovnocenné aj keď v rozhodovaní je jeden dominantný a druhý submisívny.

Naposledy upravil fero dňa 2023-12-26 06:20 GMT

fero je prihlásený top fero napísal dňa 26/12/2023 03:42 :

klasik,
náš rozhovor je na takej úrovni, že ja ti neustále vysvetľujem systém, ktorý umožňuje pestrosť a jedinečnosť každého človeka a ty mi oponuješ, že môj systém neexistuje, lebo vidíš pestrosť a u každého človeka nejakú jedinečnosť. Ako senzorik s horizontálnym rozhľadom tento systém by si mal možnosť zbadať len vtedy, keby si sa snažil cez otázky pochopiť môj intuitívny vertikálny nadhľad. Ty sa však namiesto snahy o pochopenie naopak snažíš mi vysvetľovať, že ten systém neexistuje, lebo ty ho zo svojho horizontálneho rozhľadu nevidíš. A preto to tak aj zostane.

fero je prihlásený top fero napísal dňa 26/12/2023 05:20 :

klasik,
ja nie som etik, pre ktorého je dôležitejšia dôvera v zdroje ako pochopenie logických súvislostí, preto ja svoje poznanie skladám už cca 35 rokov zo všetkých možných zdrojov, ktoré prináša život. Preto aj ja môžem uspokojiť len tých, pre ktorých je dôležité pochopenie a nie dôvera v zdroje.

fero je prihlásený top fero napísal dňa 26/12/2023 07:26 :

klasik
1.podobne ako delenie ľudí na vysokých a nízkych ich neobmedzuje v žiadnej jedinečnosti
2.3.intuitívne vedy sa dajú len intuitívne pochopiť podobne ako Kristove učenie nikto nemôže dokázať ani overiť - žiadna vedecká konferencia so senzorikmi, ktorí sú schopní preto chápať len materiálne vedy. Ako chceš Kristove a psychologické veci overovať ak nie cez reálny život a príklady v ňom ?

fero je prihlásený top fero napísal dňa 27/12/2023 07:34 :

1.Všetko, teda aj každá vlastnosť človeka má svoj druhý pól. Preto pri výbere akejkoľvek vlastnosti človeka môžeš ľudstvo rozdeliť na dve polovice, ktoré majú v otázkach týkajúcich sa tejto vlastnosti opačné názory, postoje a rozhodovania. A Boh to takto zariadil práve preto, aby sme boli nútení rásť v láske, lebo prednosti jedného pólu sú nedostatkami opačného a naopak, čiže aj keď sa kvôli zatiaľ monopolárnemu mysleniu ľudstva protipóly sporia, reálny život ich tlačí k spolupráci.
2. Každý človek skúmajúci duchovné otázky nemá väčšiu možnosť dokazovania svojich tvrdení ako ich dokázal uplatňovať samotný Kristus. Samotný Kristus vravel, že mnohí majú uši a nepočujú, majú oči a nevidia ale ak tvrdia že vidia a počujú zostanú slepí a hluchí. Čiže len tvoja pokorná snaha a túžba ti môže pomôcť stále viac chápať tieto veci.

Naposledy upravil fero dňa 2023-12-27 07:52 GMT

fero je prihlásený top fero napísal dňa 27/12/2023 08:15 :

1.Podobne ako je to medzi vysokými a nízkymi. Tiež tu platí Gaussova krivka, kde najviac ľudí sa hýbe okolo priemeru a teda je len v rukách Boha, aké percento stredne vysokých sa názorovo pridá k nízkym alebo k vysokým.
2.Lebo je v súlade s Kristovou morálkou a podporuje lásku aj tam, kde nechápajúca monopolárne mysliaca väčšina podporuje nepochopenie a nenávisť.

fero je prihlásený top fero napísal dňa 27/12/2023 08:49 :

Ak podľa teba nieje v rukách Boha tvoja výška, akých dostaneš rodičov, teda ako ťa budú vychovávať, tak len ty sa staviaš nad Boha a preto zostaneš slepí a hluchý.

fero je prihlásený top fero napísal dňa 27/12/2023 09:22 :

Prvotný je duch, nie hmota. Čiže ty hovoríš ako prízemný senzorik len o materiálnych príčinách a ja ti hovorím o duchovných príčinách tvojich materiálnych príčin.

fero je prihlásený top fero napísal dňa 27/12/2023 09:33 :

Boh je duch a my sme duše, ktoré sú dočasne v materiálnem tele aj s materiálnou genentikou, ktorú uprednostňuješ pred vôľou Boha.

fero je prihlásený top fero napísal dňa 27/12/2023 11:24 :

Tak prečo tá veda už konečne nedokázala Kristove učenie aj s tebou pochopiť ?
Môžeš byť akokoľvek vzdelaný, akonáhle si etik, tak budeš ignorovať bezpečnostné požiadavky Ruska len preto, lebo si manipulovateľný mainstreamom a budeš podporovať zbraňami vojnu aj keď Kristus by tak nekonal, tiež ako etik budeš vždy podliehať emocionálnym argumentom svojej ženy podobne ako etici v KDH nie sú schopní chrániť kresťanské hodnoty a preto im je bližšia spolupráca s liberálnymi etikmi v PS ako s kresťanskými logikmi Kuffovcami.

fero je prihlásený top fero napísal dňa 27/12/2023 07:32 :

Nevidím žiadne argumenty ani otázky len emocionálne výlevy. Nie si náhodou etik. grin

fero je prihlásený top fero napísal dňa 27/12/2023 08:41 :

Aj ja to vidím tak, že ty si silný etik a ja silný logik, lebo tvoje emócie idú mimo mňa presne tak isto, ako moje argumenty mimo teba.

janjan je odhlásený top janjan napísal dňa 27/12/2023 09:06 :

fero,
keď uverím tomu, čo tak autoritatívne píšeš, budem logik alebo etik?

fero je prihlásený top fero napísal dňa 27/12/2023 09:23 :

Keď uveríš na základe dôvery a nie na základe pochopenia argumentov tak etik.

janjan je odhlásený top janjan napísal dňa 27/12/2023 09:35 :

fero,
o dôvere ťažko môže byť reč. Čo teraz?

fero je prihlásený top fero napísal dňa 27/12/2023 09:52 :

Etik a logik sa nedefinuje na základe jednej reakcie, ale viacerých reakcií na viaceré otázky.

janjan je odhlásený top janjan napísal dňa 27/12/2023 09:58 :

fero,
"Keď uveríš na základe dôvery a nie na základe pochopenia argumentov tak etik."

"Etik a logik sa nedefinuje na základe jednej reakcie, ale viacerých reakcií na viaceré otázky."

Nezdá sa ti, že si tieto dve odpovede odporujú?

richard768 je prihlásený top richard768 napísal dňa 27/12/2023 10:01 :

janjan napísal dňa 27/12/2023 09:06 : fero,
keď uverím tomu, čo tak autoritatívne píšeš, budem logik alebo etik?
Ján 20.29: Dí jemu Ježíš: Žes mne viděl, Tomáši, uvěřil jsi. Blahoslavení, kteříž neviděli, a uvěřili. smile

fero je prihlásený top fero napísal dňa 27/12/2023 10:12 :

janjan,
neodporujú, len sa dopĺňajú, lebo prvá definícia nevylučuje možnosť, že podobné reakcie už boli aj pred tým.

janjan je odhlásený top janjan napísal dňa 27/12/2023 10:15 :

fero,
nič sa nedopĺňa, pretože prvá odpoveď bola presne sformulovaná na moju konkrétnu otázku.

fero je prihlásený top fero napísal dňa 27/12/2023 10:31 :

Bola však daná tebe, lebo si sa pýtal na seba a ty si sa prejavil vždy len ako etik.

janjan je odhlásený top janjan napísal dňa 27/12/2023 10:42 :

fero,
keď je to tak, tak si mi mal vtedy napísať, že som vždy etik.

fero je prihlásený top fero napísal dňa 27/12/2023 10:51 :

Etici sa vedia meniť na logikov, naopak sa to nedeje, takže vždy do budúcna nemôžeš tvrdiť o žiadnom.

richard768 je prihlásený top richard768 napísal dňa 28/12/2023 12:38 :

Fero, často píšeš, že etici sa rozhodujú podľa dôvery, a logici podľa argumentov. Uvediem teda jeden príklad. Je síce vymyslený, ale mohol by sa stať a myslím, že podobné prípady sa stávajú.

Predstav si, že poznáš pána X. Len zbežne, nie ako blízkeho človeka. Zdá sa ti, že je čestný, no úplne zaručiť sa zaňho nevieš, lebo sa vídate len občas. Raz sa k tebe dostane správa, že X je podvodník. Podložená faktami aj dôkazmi, ktoré sú logicky presvedčivé.

Môžeš sa rozhodnúť ako logik, že prestaneš X dôverovať a kontaktovať sa s ním. Alebo ako etik, že nebudeš veriť tej správe, ale zachováš si dôveru k X.

Neskôr sa dozvieš, že tie dôkazy boli falošné, lebo boli vyvodené z vykonštruovaných obvinení. No vyzerali logicky presvedčivo, rozumom sa to nedalo poznať.

Ako logik by si sa teda mal pánovi X ospravedlniť a pokúsiť sa obnoviť k nemu dôveru, ak to ešte pôjde. Ako etik si vydýchneš, že si mal predtým správny odhad a nemusíš nič meniť.

V tomto prípade stabilným majákom bol cit dôvery a nestabilnou loďkou vo vetre rozum riadiaci sa argumentami. To preto, lebo logické argumenty musia vychádzať z nejakých predpokladov, ktoré samotné sa však nedajú rozumom overiť.

richard768 je prihlásený top richard768 napísal dňa 28/12/2023 06:19 :

Ďalším problémom Ferovej teórie je priraďovanie všetkých bipolarít na bipolaritu muž – žena. Treba si uvedomiť, že rôzne bipolarity sú deleniami podľa rôznych vlastností alebo súborov vlastností. Napríklad vysoký – nízky je rozdelenie podľa jednej vlastnosti: výšky. Slaný – sladký je podľa pomeru dvoch navzájom protikladných chutí, čo už je trochu iný prípad. A horký – kyslý je podľa iných chutí, ktoré k slano – sladkému rozdeleniu nemožno jednoznačne priradiť. A už vôbec nie k vysoko – nízkemu.

Bipolarita sever – juh je kolmá na východo – západnú. V niečom sa sever môže podobať východu, v niečom západu, ale nemožno ho stotožniť ani s jedným, ani s druhým. Svet nie je jednorozmerný. Zložitejšie bipolarity ako muž – žena v sebe zahŕňajú celý rad vlastností. Niektoré vlastnosti sú typické skôr pre mužský pól, iné pre ženský.

Rozdelenie múdry – hlúpy je podľa inej vlastnosti než bohatý – chudobný. Aj chudobný človek môže byť múdry. Múdry či hlúpy môže byť rovnako muž aj žena. Nie sú to typické vlastnosti ani pre jeden z týchto pólov, pretože sú to navzájom nezávislé bipolarity.

fero je prihlásený top fero napísal dňa 28/12/2023 08:35 :

klasik,
zase len emócie a žiaden reálny príklad, aj keď ja som ich tu dal mnoho, ako etici v politike potláčajú opačné názory, prenasledujú za opačné názory a pod., čo spektrum politických logikov nerobí, lebo uprednostňujú rozum pred dôverou v mainstream.

Naposledy upravil fero dňa 2023-12-28 08:43 GMT

fero je prihlásený top fero napísal dňa 28/12/2023 08:42 :

Richard,
zase ťa strháva k prízemnému mysleniu rozhľad. K pochopeniu z nadhľadu sa môžeš šplhať len cez reálne príklady a ty si dal len jeden vymyslený. Logici v prvom rade nerobia unáhlené závery ako etici, čiže aj pri tvojom vymyslenom príklade sa logici správajú ako pri Covide - oni nebudú robiť závery o vykonštruovanom obvinení človeka ani o covide dovtedy, kým nebudú mať cez diskusie jasné dôkazy, čiže u etika je pravdepodobnosť uhádnutia pravdy o mnoho nižšia. Podstatný je teda spôsob akým ku hľadaniu pravdy pristupuješ, či cez logické argumenty alebo dôveru a v tom je to pól mužský alebo ženský. Polarity východ - západ som nevzťahoval na kompas, ale na to, ako je rozdelené myslenie ľudí geopoliticky. Samozrejme väčšinovo, nie že mi zase budeš prízemne pripomínať samozrejmosť, že to neplatí pre všetkých.

Naposledy upravil fero dňa 2023-12-28 11:02 GMT

fero je prihlásený top fero napísal dňa 28/12/2023 11:10 :

Hitler bol etik ako ty. Dal som ti reálny príklad prenasledovania za opačné názory, s čím sám súhlasíš, lebo si etik. Dal som ti reálny príklad hercov, ktorý ťa natoľko nezujíma, že si nebol schopný nájsť 10 po 50r., ktorí neboli rozvedení.

richard768 je prihlásený top richard768 napísal dňa 28/12/2023 01:13 :

Fero, ten môj príklad s dôverou pánovi X je myšlienkovým experimentom, analógiou, podobenstvom. Ak si intuitív, takýto spôsob premýšľania by ti mal byť vlastný. Nejde o to, že je vymyslený, ale o to, že je principiálne reálny a podobné prípady, kedy fakty a dôvera sú v rozpore, sú v reálnom živote časté.

Ide o pochopenie podstaty, esencie toho, že: 1. cit dôvery je stabilnejší než rozumové argumenty (bez ohľadu na to, čo z toho je pravdivé); 2. cit dôvery môže byť niekedy pravdivejší. Tento 2. bod teraz nechajme bokom a sústreďme sa na bod 1.

Predstav si, že ako etik máš na základe dojmu, pocitu z pána X k nemu dôveru. Ale dôkazy svedčia proti nemu. Dokonca by mohol byť aj odsúdený, ale ty mu budeš stále veriť. A možno sa neskôr nájdu protidôkazy, že bol krivo obvinený. A možno nie. Ide o ten princíp, že dôvera je stabilnejšia.

Veď aj počas korony mnohí ľudia (a na Západe väčšina) dôverovali štátu, že ich predsa nemôže klamať. A že vedci, ktorí vyvinuli očkovaciu látku, by predsa nešli proti ľuďom. Aj keby diskusie boli, títo ľudia by argumentom neverili, ale uprednostnili by stabilitu dôvery. Preto odmietajú čo i len nazrieť do alternatívnych médií.

V diskusii môžu zaznieť argumenty pre aj proti. Obe strany dôvodia logicky. Len každý vychádza z odlišných počiatočných predpokladov, ktoré si však laik nedokáže overiť. Ako sa potom rozhodneš, komu budeš veriť?

fero je prihlásený top fero napísal dňa 28/12/2023 02:28 :

klasik,
napíš námatkovo 10 hercov po 50r a potom na internete ľahko zistíš, aké percento je rozvedených. Nič reálnejšie ako dôkaz neexistuje, pre etika je však vždy reálnejšia len dôvera v mainstream.

Naposledy upravil fero dňa 2023-12-28 14:38 GMT

fero je prihlásený top fero napísal dňa 28/12/2023 02:36 :

Richard,
ako vidíš, ukazuje sa že kauzy Ursuly von der Leyenovej, ktorá tam bola dosadená bez volieb aby plnila biznismenské priania nadnárodných korporácií ako Pfizer, že dôvera vo vlády bol blud. Nikdy dôvera nemôže mať stabilnejšie výsledky v hľadaní pravdy ako sú argumentačné diskusie. Už len ten fakt, že to etici všade na západe zakazovali by ti mal jasne dokazovať, že diskusie majú potenciál spochybniť pravdivosť akýchkoľvek podvodníkov, lebo lož má krátke nohy. Nie však pre dôverčivé nezrelé alebo emocionálne osoby.

fero je prihlásený top fero napísal dňa 28/12/2023 03:39 :

Vyber námatkovo 10 hercov a 10 politikov logikov a porovnaj výsledok. Byť hercom neznamená rozvod, ale byť etikom áno, je tam vyššia pravdepodobnosť, lebo etici vedia menej odolávať emocionálnym pokušeniam ak to považujú samozrejme za správne ako logici. Vylúčil by som však rozvody, kde podala žiadosť o rozvod žena alebo bola ona neverná. Ale toto zistiť je asi komplikované, takže môžeš zbierať len skúsenosti zo svojho okolia ako to robím už vyše 30 rokov ja.

fero je prihlásený top fero napísal dňa 28/12/2023 04:21 :

Moje pozorovania potvrdzujú závery Junga, Krista a teórie jin a jang, čiže nie sú povýšenecké, ale pokorné v hľadaní pravdy. Povýšeneckí sú len etici, ktorí dokážu odborníkov ako Lakota alebo Bukovský prenasledovať za opačný názor - tak sa prejavuje zblbnutý fanatizmus zmanipulovaných etikov.

richard768 je prihlásený top richard768 napísal dňa 28/12/2023 04:30 :

Fero, v tvojom konkrétnom jednom príklade Ursuly sa dôvera v ňu ukázala ako nesprávna. Ale ja som hovoril v prvom rade o stabilite dôvery, až v druhom rade o jej pravdivosti. A to preto, že ty označuješ etikov ako nestabilných, zmietaných emóciami ako loďky vo vetre. Podľa mňa však dôvera nie je nestabilná emócia, ale stabilný cit.

Rozum často nevie a váha. Mám veriť tomu Huliakovi? Veď dobre hovorí... Ale potom sa dozviem, že jeho brat má drevársku firmu. Takže zmením názor? A potom si vypočujem jeho obhajobu. Hm, takže zas mu uverím?

Dôvera je stabilnejšia, bez ohľadu na to, či je pravdivá alebo nie. Aj ty napríklad, máš získanú dôveru vo svoju schému a aj keby tu zaznelo tisíc argumentov proti, neopustíš ju hneď. Možno časom niečo z toho prehodnotíš.

Dôveru možno získať dlhodobou skúsenosťou, teda cestou rozumu. Ale existujú ľudia, ktorí dokážu rýchlo, bez rozumovej úvahy, odhadnúť druhého človeka. V niektorých povolaniach je to dokonca predpoklad, ako napr. u detektívov. V mnohých detektívnych seriáloch predsa vidíš, že detektív často uprednostní svoj "nos" aj proti dôkazom a nakoniec sa ukáže, že mal pravdu. Áno, tieto seriály sú vymyslené a mnohé veci sú prehnané, ale predsa len základné princípy vychádzajú z pozorovania skutočnosti.

Keď stretneš neznámeho človeka a ten ti niečo hovorí, napríklad že potrebuje pomoc, ako vieš, či mu môžeš veriť? Počkáš si na televízne diskusie o ňom? Nie, musíš sa rozhodnúť podľa dojmu, pocitu, ktorým na teba ten človek pôsobí, čiže z definície eticky. Potom pravdivosť tvojho rozhodnutia bude záležať od toho, ako máš tento cit vyvinutý.

Rozumu trvá dlhší čas, kým sa dopracuje k pravdivým záverom. A potom si človek v tieto závery vytvorí stabilnú etickú dôveru a hra sa opakuje.

Naposledy upravil richard768 dňa 2023-12-28 16:36 GMT

fero je prihlásený top fero napísal dňa 28/12/2023 04:54 :

Ja nemám dôveru vo svoj názor podobne ako matematik nemá dôveru v to, že 1+1=2, on má na to dôkazy, jeho poznanie nieje založené na dôvere ale na argumentoch. Dôverčivosť je práve preto nestabilná ako loďka, lebo sa oveĺa viac sklamáva. Ak vidím že Huliak svoje tvrdenia zakladná na argumentoch, tak ako logik z toho nerobím záver, že jeho morálka bude ideálna, ale že vie hľadať pravdu vo svojej profesii a preto vie ísť aj priamejšou cestou k cieľu ako človek, ktorý sa necháva vláčiť len tým, čo mu mainstream nadiktuje. Ak Huliak obetuje veľa času a snahy na uprednostnení ľudí v obciach a poľnohospodárov, z ktorých nič nemá, tak ho aj budem považovať za morálnejšieho ako etikov, ktorý uprednostňovali mimovládky, z ktorých niečo majú.  
Aj vyvinutý nos na ľudí je založený na snahe o logické hľadanie pravdy a nie o emocionálnej dôvere. Vyvinutý nos na ľudí je teda založený na detailoch, ktoré máš už dlhodobou praxou overené = majú logické opodstatnenie nie emocionálny základ. Etici svoje sympatie opierajú o charizmu, renomé, čo je v móde - všetko veci ovplyvniteľné mediálnou masážou mozgov. Logici na rozumom podložených skúsenostiach aj v detailoch, ktoré zase ty máš len pocit, že je to len o pocite. A podľa toho sa rôzne rozhoduje aj logik a etik keď stretne neznámeho človeka. Etik robí rýchle závery na základe pocitu, čo mainstream na ich manipuláciu využíva a logici si držia odstup, ktorý zmnenšujú podľa toho, koľko overených logických sygnálov na danom človeku postupne odhaľujú.

fero je prihlásený top fero napísal dňa 28/12/2023 05:14 :

klasik,
zase preukazuješ, že si etik, ktorý sa nevie baviť na báze argumentov, ale len na báze dôvery, ktorú by malo ovplyvniť aké mám vzdelanie ideálne keby som bol ešte aj mainstreamom uznaný ako odborník. MUDr.Lakota aj keď má vzdelanie, ale mainstream ho neuznáva, tak etik ako ty neuzná ani jeho odbornosť. Tvoja emocionálna úroveň uvažovania ide mimo všetkých logikov.

Naposledy upravil fero dňa 2023-12-28 17:19 GMT

fero je prihlásený top fero napísal dňa 28/12/2023 05:21 :

klasik,
môžem ti však preukázať svoje IQ, ktoré mi namerali v Mense. Myslíš si, že existuje nejaký bodový rozdiel, ktorý keby bol medzi mnou a tebou, tak by si mi začal dôverovať ?

mistrz_leszek je prihlásený top mistrz_leszek napísal dňa 28/12/2023 05:46 :

Vaša diskusia nemá úroveň. Ja by som aj mal záujem, pretože sa niektoré postrehy Fera prelínajú s mojimi. Jeho terminológia a hlavne závery už nie tak. Hudie si svoje, taoistickú teóriu nijak nerozvádza, odkaz na Jungov spis neposkytuje. Sú predsa viac aj menej schopní ľudia, vo formulovaní myšlienok. Fero nie veľmi. Zbytočné mútenie vody v pohári, také "osvietenie".

Klasikove tendenčné šplechy a vresky, strata času. Nič mu nehovorí korelácia a štatistika. Jeho útoky či kritika Fera sú chabé. Žiadny prínos. Ale zastať sa Ferovej pozície sa tiež nedá, z vyššie uvedených dôvodov.

Richardova argumentácia akosi prechádza mimo mňa. Nemám k nej čo povedať. Zväčša ma nijako neoslovuje.

Prípad dobrej témy zabitej v zárodku. Neviem, na čo vám to.

mistrz_leszek je prihlásený top mistrz_leszek napísal dňa 28/12/2023 05:52 :

Klasik je prípad hlupáka, ktorý si stanovil misiu na týchto stránkach.

Fero sa zmrzačil vlastnou pýchou (osvietený), zaslepil sa vecami ktoré sú pre iných samozrejmosťou a vydal sa poloslepý osvecovať.

Vlastne, obaja sú takí postmoderní mesiáši.

fero je prihlásený top fero napísal dňa 28/12/2023 05:54 :

Mistre,
je to podobné, ako tvoja otázka, prečo som začal hľadať cez psychológiu, ktorú by som zase ja nikomu nepoložil, lebo mi pripadá prízemná a hlúpa. Otázkou je teda aj to, či tu máš niekoho, s kým ti diskusia dáva zmysel alebo taký tu nieje. Ktorá osobnosť je najbližšia tvojemu mysleniu ?

Naposledy upravil fero dňa 2023-12-28 17:56 GMT

fero je prihlásený top fero napísal dňa 28/12/2023 06:02 :

Mistre,
tvoja neschopnosť chápať život a ľudí vychádza už len z tvojho opovrhovania ľuďmi, ktorí myslia inak ako ty. Ako psychológ = znalec života by si teda zlyhal na celej čiare a už len v tomto samotnom si od chápania Krista s opačným postojom k ľuďom na hony vzdialený.

Naposledy upravil fero dňa 2023-12-28 19:06 GMT

richard768 je prihlásený top richard768 napísal dňa 28/12/2023 06:20 :

Fero, z toho čo píšeš o Huliakovi je zrejmé, že pri ňom používaš vyššie úrovne myslenia, ktoré už čiastočne zahŕňajú aj citovú zložku ako nesebeckosť a empatia. Toto vyššie myslenie prisudzuješ kategórii logikov a porovnávaš ho s nižšími, emocionálnymi úrovňami citov, ktoré prisudzuješ etikom. To nie je spravodlivé porovnanie. Rozum aj city majú svoje nižšie aj vyššie zložky. V tých najvyšších už sa prelínajú. Ako sme už obaja spomenuli, múdrosť a láska majú niečo z oboch.

Aby porovnanie vočí emóciám bolo spravodlivé, musel by si aj z rozumovej zložky zobrať len vypočítavú logiku, ktorá hneď robí úsudky. Predstav si teda, že sedíš na súdnom pojednávaní a používaš len túto okamžitú logiku. Potom sa stane, že raz veríš obhajobe, no vzápätí zas obžalobe, lebo obe znejú logicky. Prestrelka argumentov ako pri ping-pongu. To je podobne nestabilné ako emócie.

Aby si sa dopracoval k stabilnejšiemu rozumovému poznaniu, musíš svoje myslenie trénovať. Keďže toto máš už zvládnuté, považuješ to za samozrejmé. Citová (vnímavá, pasívnejšia) zložka sa však dá trénovať podobne, aby nezostala len pri povrchných dojmoch a premenlivých náladách, ale aby bola stabilnejšia a bližšia pravde. Naivná dôverčivosť je niečo iné než stabilná dôvera. Keď človek začne s určitou obetavosťou a záujmom o druhých, časom si natrénuje empatiu a vhľad do charakterov ľudí.

fero je prihlásený top fero napísal dňa 28/12/2023 06:40 :

Richard,
áno, empatia a láska sú tesnou spoluprácou oboch rovnocenných zložiek, rozumu a citov, ale funguje to len vtedy, ak vládne rozum podobne ako funguje tanec, len keď lídrom je ten silnejší.
   Vypočítavá logika je typickejšia pre etikov ako logikov, lebo ak nevedie k pravde, ale k rozpoltenosti, tak jej používanie logici prirodzene odmietajú. Logiku totiž používajú aj etici podobne ako logici používajú aj city.
   Stabilná dôvera bez jej ukotvenia cez argumenty neexistuje. Teda aj logici používajú dôveru založenú na logických argumentoch podobne ako používajú etici logické myslenie založené na dôvere, sympatiách až lojalite. Každý používa obidve zložky, delí nás len priorita, ktorej zložke ju dávame.

richard768 je prihlásený top richard768 napísal dňa 28/12/2023 06:45 :

Fero, zrejme nevieš nič o tom, že človeka možno odhadnúť, už keď vstúpi do miestnosti alebo prehovorí. Nie podľa rozumového obsahu, ale podľa neverbálnych prejavov. Často majú túto schopnosť vnímania lepšie rozvinutú ženy než muži.

fero je prihlásený top fero napísal dňa 28/12/2023 06:46 :

Richard,
obhajuješ etikov inou cestou ako ja. Prečo si myslíš, že dominancia logikov je pre etikov ponižujúca ale dominancia tanečníka voči partnerke nie ? Nie je to len tým, že nechceš hľadať medzi týmto koreláciu ?

fero je prihlásený top fero napísal dňa 28/12/2023 06:47 :

Richard,
zase si mýliš intuíciu, ktorú som ja od malička pri odhade ľudí pociťoval, je vrodená a je mužským pólom s ženskou emocionalitou.

richard768 je prihlásený top richard768 napísal dňa 28/12/2023 07:13 :

Používame odlišné definície základných pojmov. Ja si pod logikmi a etikmi predstavujem iné množiny ľudí než ty, takže sa vôbec nemôžeme dohodnúť, kto je kto. Skúsim niekde pohľadať obšírnejšie pojednanie o definíciách kategórií logik - etik v socionike, prípadne myslenie - cítenie v MBTI.

V teórii jin - jang máš kde dominanciu jedného pólu?

Naposledy upravil richard768 dňa 2023-12-28 19:16 GMT

fero je prihlásený top fero napísal dňa 28/12/2023 07:27 :

Richard,
jin ako ženský pól je mäkký, pasívny, prijímajúci, jang ako mužský pól je tvrdý, aktívny, požadujúci. Dominancia a submisivita z toho logicky vyplýva. Ako senzorik sa máš tendenciu držať presných poučiek. Ja mám tendenciu hľadať prieniky medzi viacerými teóriami, ktoré mi pomáhajú aj hlbšie chápať termíny, ako sú opisované len v jednej teórii.

fero je prihlásený top fero napísal dňa 28/12/2023 07:36 :

klasik,
po zážitku Satori som uvažoval nad napísaním knihy, ale zistil som, že to chápe málo ľudí, kniha by úspech nemala. Lenže aj v definícii Satori je vysvetlené, že toto chápanie je určené len tým, ktorý po konkrétne tomto poznaní nesmierne a roky vytrvalo túžia. Preto ja neodmietnem odpovedať nikomu na akúkoľvek otázku pomáhajúcu k tomuto poznaniu, lebo neviem, či náhodou túto túžbu v niekom nevzbudím.

richard768 je prihlásený top richard768 napísal dňa 28/12/2023 07:36 :

fero napísal dňa 28/12/2023 06:46 : ... Prečo si myslíš, že dominancia logikov je pre etikov ponižujúca ale dominancia tanečníka voči partnerke nie ?
To je zaujímavá otázka. Vezmem to bez ohľadu na kategórie logik - etik. Netancujem, ale v prenesenom význame som si vyskúšal obe role, vedeného žiaka aj vedúceho učiteľa. Nemám problém ani s jedným, ani s druhým. Ak uznávam, že je ten druhý múdrejší, nechám sa viesť. V opačnom prípade vediem ja. Tak by som to videl správne. Podľa tzv. činnej kompetencie. Nie ako vopred pevne dané škatuľky. Veď aj Ježiš hovorí: "Kto je moja matka a kto sú moji bratia?" Tým chce povzniesť duchovné role nad pokrvné, ak to chápem správne.

fero je prihlásený top fero napísal dňa 28/12/2023 07:47 :

Richard,
chápeš Krista správne. Ja som tu už viac krát napísal, že ak je žena logik a muž etik, tak v tejto oblasti by sa mal muž viac oddávať žene, ale ak je on intuitív a ona senzorik, tak v oblasti duchovnej zase ona oddávať jemu. Je to teda ako medzi učiteľom a žiakom, kde dobrý učiteľ vie vidieť a oddávať sa aj prednostiam žiaka.

richard768 je prihlásený top richard768 napísal dňa 28/12/2023 07:49 :

fero napísal dňa 28/12/2023 07:27 : Richard,
jin ako ženský pól je mäkký, pasívny, prijímajúci, jang ako mužský pól je tvrdý, aktívny, požadujúci. Dominancia a submisivita z toho logicky vyplýva.
A si si istý, že tú dominanciu / submisivitu chápeš správne? V teórii jin-jang, pokiaľ viem, nie je žiadna vertikála ako Boh=jang a ľudstvo=jin, ale oba princípy sa rovnocenne kombinujú v rôznych javoch.

Okrem toho, princípy jin-jang treba chápať metafyzicky, podobne ako v učení o elementoch. Element vody nie je to isté čo fyzická voda, je to len analógia. Fyzická voda v sebe nutne má aj element zeme, ako každá hrubohmotná látka.

richard768 je prihlásený top richard768 napísal dňa 28/12/2023 09:03 :

Fero:

Ako senzorik sa máš tendenciu držať presných poučiek.
Nejde o to, že by museli byť všetky vlastnosti nejakého pojmu presne vymenované. Ale každý pojem, ktorý chceme zdieľať s inými ľuďmi, musí mať definovaný obsah, aby ho všetci chápali rovnako. Lebo inak to bude ako s pojmom energia v populárnej ezoterike, pod ktorý si každý vloží, čo sa mu práve zazdalo. Preto chcem, aby sme si vyjasnili obsahy pojmov etik - logik a tiež intutív - senzorik.

richard768 je prihlásený top richard768 napísal dňa 29/12/2023 12:09 :

Hodím ešte do pléna príklad, ktorý ukazuje, že na vysvetlenie všetkých javov sveta duality zďaleka nestačia. Ide o rozličné opozitné aspekty astrologických planét:

Slnko - Mesiac (aktívny, deň - pasívny, noc);
Mesiac - Saturn (život, hmota - smrť, duch);
Saturn - Venuša (konzervatívny - liberálny);
Venuša - Mars (žena - muž);
Merkúr - Venuša (rozum - cit);
Jupiter - Merkúr (múdrosť - chytrosť, v niečom protiklad, v niečom podobnosť).

Vidíme, že rôzne planéty vystupujú pre každý z aspektov v trochu inej polohe. Napríklad Mesiac je z hľadiska duchovného vyžarovania pasívny, no z hľadiska životných síl aktívny.

fero je prihlásený top fero napísal dňa 29/12/2023 01:20 :

Richard,
spoj bipolaritu jin a jang s jungovou psychológiou a Kristovou filozofiou a ešte aj s reálnym životom vo všetkých oblastiach, teda aj v politike a potom až môžeš povedať, že definície aj chápeš a vieš ich aplikovať v praxi, nielen sa snažíš o presný opis. Až na základe chápania ti potom bude prirodzené pochopené vysvetľovať aj cez všelijaké podobenstvá ktoré v žiadnej knihe nenájdeš podobne, ako ja ti dávam podobenstvo s tancom, kde dominancia je ukázaná v takej podobe, ako ju máš aj ty chápať. V tvojich príkladoch bipolarity planét nehľadáš všetky aspekty, ktoré máš v prednáške - napríklad že prednosť jedného je nedostatok druhého a naopak. Inak to nemá nič spoločné s bipolaritou ale len pestrosťou ktorú vidí každý človek.

Naposledy upravil fero dňa 2023-12-29 13:22 GMT

richard768 je prihlásený top richard768 napísal dňa 29/12/2023 04:47 :

Fero, tvoje postrehy môžu byť v niečom čiastkovo správne. Ale z celkového pohľadu to, čo tu prezentuješ, je asi najschematickejšia a najzjednodušenejšia teória osobnosti, aká existuje. Takpovediac čierno-biela a jednorozmerná. Ako chceš pomocou nej vysvetliť farebný a mnohorozmerný svet ľudskej psychiky?

Ako písala Lesanka, samotný Jung varuje pred tým, aby sa jeho typológia používala na schematické zatrieďovanie ľudí. Má slúžiť len ako poznávací prostriedok na hlbšie štúdium. Okrem toho typ osobnosti nemožno určiť nejakým skratkovitým spôsobom, len na základe nejakých jednotlivo vypichnutých momentiek, trebárs z politickej oblasti.

Pozri, napríklad Freud a Jung mali spor, pretože Freud nechcel prijať Jungov duchovnejší pohľad, ani keď mu Jung dostatočne logicky všetko vysvetľoval. Navyše Freud bol starší, takže mal zo svojho hľadiska pocit autority. Na základe toho by si ľahko mohol označiť Freuda za etika. Lenže, ak sa zaoberal psychologickými teóriami, muselo u neho dominovať myslenie a aspoň čiastočne aj intuícia. Akurát v hodnotových otázkach, ktoré sú pre každého človeka príliš citlivé, logické argumenty naňho nezaberali.

Podobne je to aj v politike. Skrátka, ty veľmi zjednodušene zatrieďuješ ľudí a na základe tohto predsudkového myslenia ich potom aj posudzuješ, čiže zostávaš v bludnom kruhu. Myslím, že by ti nezaškodilo trochu vedeckého realizmu a skepticizmu.

richard768 je prihlásený top richard768 napísal dňa 29/12/2023 07:57 :

Aby som nezostal len pri kritike: Analógia s tancom je celkom pekná. Partner totiž vedie partnerku nie ako sa mu práve zachce, ale podľa určitého známeho rytmu, ktorý aj ona vie odhadnúť. Prenesené do života: Učiteľ tiež neučí žiakov ľubovoľne, ale podľa objektívneho poznania. Podobne ak niekto vedie ostatných a rozhoduje, bude výsledok harmonický len do tej miery, do akej sa bude držať nie svojvôle, ale objektívnej pravdy platnej pre všetkých a aj tí vedení to pochopia a uznajú.

Naposledy upravil richard768 dňa 2023-12-29 20:07 GMT

richard768 je prihlásený top richard768 napísal dňa 29/12/2023 08:21 :

Čiže keď niekto vyhrá voľby a skáče s rukami nad hlavou a opíja sa, tak je to lump, ktorý chce viesť len pre svoj prospech. Ale ak vo vážnosti založí hlavu do dlaní, je to zodpovedný človek, ktorý chápe veľkosť svojej úlohy.

fero je prihlásený top fero napísal dňa 29/12/2023 09:40 :

Richard,
aj Lesanka aj ty mňa aj Junga len chápete viac strojene, skratkovito ako to chápem aj ja aj Jung. Preto vás tlačím do reality, čo Lesanka pre istotu odmietla. Ty sa o to snažíš a preto je možná s tebou logická debata.

napríklad Freud a Jung mali spor, pretože Freud nechcel prijať Jungov duchovnejší pohľad, ani keď mu Jung dostatočne logicky všetko vysvetľoval
Freud je len väčší senzorik ako bol Jung aj Fromm aj Frankl, alebo títo páni boli väčší intuitívi ako bol Jung. Vidíš v tejto odpovedi viac relativitu alebo skôr skratkovitosť. Stále nechápeš, že reálny príklad s výškou človeka ti akýkoľvek pocit skratkovitosti musí úplne vymazať, alebo sa len nevieš odpútať od senzorického rozhľadu ?

mistrz_leszek je prihlásený top mistrz_leszek napísal dňa 30/12/2023 12:23 :

Jasné, Lesanka "odmietla", píše ten kto sa vyhýba dialógu a radšej sa baví s vlastnou ozvenou. Dobre spravila, že odmietla hru na ozvenu. Znalec Junga, Krista aj taoizmu; ktorý pre istotu odmieta odkaz na tých istých, redukujúc všetko na svoje štyri pojmy, nepracúc sa do reality.

fero je prihlásený top fero napísal dňa 30/12/2023 05:20 :

Mistre,
majú pocit, že Richard a ostatní, na ktorých reagujem, že oni sú len mojou ozvenou ? Vidia tu nejakú inú osobu, ktorá si založila blog a píšu si tam len oni, lebo len oni sa radi bavia so svojou ozvenou ? Ja u nich vidím nejaký komplex, lebo len takí majú tendenciu viac do iných kopať ako rovnocenne diskutovať.

Naposledy upravil fero dňa 2023-12-30 05:51 GMT

fero je prihlásený top fero napísal dňa 30/12/2023 05:44 :

Richard,
najväčší intuitív na Zemi bol Kristus, ktorý mal absolútne spojenie s Bohom a senzorické rozhľadové veci mu len slúžili na reálne príklady a podobenstvá k vysvetľovaniu duchovných zákonitostí. Ľudia so zážitkom Satori, ktorých je určite mnoho aj keď malé percento, nemôžu nebyť silní intuitívi, lebo všetkých dlhodobo trápil práve záujem o duchovné otázky. Najviac intuitívny farár z tých, čo sú známi, je Kuffa. Je mi to jasné z podobnosti so mnou, lebo on dáva najviac jemu vnuknutých podobenstiev, má najviac sebovemý a najviac originálny spôsob vysvetlovania, ktorý je zároveň úplne podriadený Kristovej filozofii v Novom zákone. Pravdivosť jeho intuitívneho filozoficko-psychologického myslenia potvrdzuje aj realitou, v ktorej dokáže naprávať to, čo senzorická väčšina na ľuďoch na okraji spoločnosti napáchala.
   Mužský pól je nadhľad, zjednodušenie, kategorizácia, systematickosť preto aj prijatie bipolárneho systému s dobrou tvorivosťou - v hlave má výrobňu. Ženský pól je rozhľad, komplikácia, pestrosť, nesystematické myslenie s dobrou pamäťou - v hlave má sklad. Samozrejme že všetci máme všetko, ide teda len o to, čo nám dominuje. Všimni si, že aj v reálnej výrobni aj v sklade kvôli fungovaniu musí dominovať systematickosť nad pestrosťou.
  Preto aj tanec aj náš život môže dobre fungovať len keď ten systematickejší riadi a ten chaotickejší spestruje.

Naposledy upravil fero dňa 2023-12-30 08:08 GMT

richard768 je prihlásený top richard768 napísal dňa 30/12/2023 11:38 :

Fero:

Freud je len väčší senzorik ako bol Jung ...
Ale mohol byť väčší intuitív ako mnohí, ktorí Kristovo učenie chápu. Napriek tomu pri svojich psychologických vysvetleniach zostával pri nižšej, zvieracej podstate ľudí. Pretože jeho svetonázorové východiská boli v ňom hlboko zakorenené, ako takmer v každom človeku.

Takisto o Einsteinovi tvrdíš, že bol senzorik, lebo nemal žiadne skvelé postrehy v duchovnej oblasti. Ale aby mohol stvoriť svoje teórie, musel byť oveľa väčší intuitív ako väčšina ľudí. Len veľmi málo ľudí chápe jeho výsostne abstraktnú všeobecnú teóriu relativity.

Takisto mnohí vynálezcovia alebo hudobní skladatelia musia byť schopní intuitívneho vhľadu, hoci pritom môžu byť materialisti alebo len "bretónsko-sedliacki" veriaci.

Naproti tomu botanik, ktorý systematicky triedi rastliny, potrebuje mať silno rozvinuté senzorické, rozhľadové vnímanie. Žiaden dobrý botanik teda nechápe Kristove podobenstvá?

Tvoja teória by mohla platiť len vtedy, ak by ľudia boli ploché osobnosti, tzn. vo všetkých sférach života by fungovali podľa jednej šablóny.

richard768 je prihlásený top richard768 napísal dňa 30/12/2023 12:47 :

Už len vo fyzickej charakteristike človeka je toľko premenných, že si nevystačíš s nejakými zjednodušenými úsudkami podľa výšky. Napríklad ja som v detstve patril medzi najvyšších v školskej triede. Rátali so mnou na basketbal. Ale ukázalo sa, že na to nemám až tak dobré predpoklady. Okrem iného nemám dostatočný výskok, na ktorý je potrebné mať rozvinuté dynamické svalstvo. Samotná výška nestačí, je to len jeden faktor. No a duševná oblasť človeka je ešte omnoho pestrejšia než tá fyzická. Tým nechcem povedať, že by sa žiadne zovšeobecnenia nedali spraviť. Určite sa dajú, ale nie je to také jednoduché.

fero je prihlásený top fero napísal dňa 30/12/2023 01:28 :

Freud nemôže byť väčší intuitív, keď odmieta duchovnejšie vysvetlenia kolegov, lebo keby aj nebol vychovávaný vo viere a bol by intuitív-ateista musí byť ateista pripúšťajúci intuitívno-duchovnejšie rozmery nášho života. Intuícia aj u Einsteina nemá nič spoločné s tvorivosťou, lebo aj senzorici vedia byť tvorivý v tom, čo ich facsinuje - teda hmota, maliari farby, hudobníci tóny. Ale v mnohých profesiách máš rozdelené prednosti podľa polarity jedinca. Napríklad v architektúre sú senzorici lepší na tvorbu dizajnu=objektu a intuitívy na tvorbu kompozície=priestoru. Teda aj v botanike budú mať iné prednosti senzorici a intuitívy, kde intuitívni botanici, ktorí majú lepšie predpoklady chápať Kristove učenie nemôžu mať toľko vnútornej energie na rozoberanie hmoty alebo výborný botanik môže vyštudovať teológiu, robiť kňaza, ale nebude až tak hlboký filozof. Moja teória teda platí pre pestrofarebné, rôznorodé bytosti lebo vždy ich môžeš rozdeliť v hociktorom aspekte napríklad na vysokých a nízkych. Ja som niekde tvrdil, že keď rozdelíš ľudí na vysokých a nízkych, tak vo všetkých ostatných vlastnostiach sú vysoký rovnaký a nízky tiež ?

Naposledy upravil fero dňa 2023-12-30 14:33 GMT

fero je prihlásený top fero napísal dňa 30/12/2023 02:39 :

Mám pri vás dejavu. Asi to bude mojou priestorovou predstavivosťou, prečo mi nerozumiete. Toto som zažíval aj na VŠ pri deskriptívnej geometrii, kedy som jediný hneď chápal zložité priestorové procesy, upozorňoval som na chyby profesorku pri prednáške, každého spolužiaka som to doučoval. Ale na pamäťové predmety ako jazyky, dejepis a pod som nikdy nebol.

Naposledy upravil fero dňa 2023-12-30 14:39 GMT

lesanka333 je odhlásený top lesanka333 napísal dňa 30/12/2023 06:00 :

Fero napisal:

Richard, aj Lesanka aj ty mňa aj Junga len chápete viac strojene, skratkovito ako to chápem aj ja aj Jung. Preto vás tlačím do reality, čo Lesanka pre istotu odmietla.

Fero: Ja nepotrebujem, aby si ma do niecoho tlacil. To tvoje delenie ludi na logikov a etikov je tvoje vlastne chapanie sveta, ale rozhodne to nie je Jungova typologia osobnosti, to co tu prezentujes. Vsetky tie komentare, ktore si tu doposial popisal, nemaju s Jungovou typologiou osobnosti nic spolocne.
Od C. G. Junga som citala viacero knih, citala som aj Jungovu knihu Psychologicke typy original v nemcine... takze narozdiel od teba poznam Jungovu teoriu osobnosti a viem o com pise.
To, ze tvoje vymysly pripisujes Jungovi, je znevazovanie jeho psychologickej teorie a jeho diela. Keby Jung tusil, co tu pises, tak by sa v hrobe obracal.

Naposledy upravil lesanka333 dňa 2023-12-30 18:01 GMT

lesanka333 je odhlásený top lesanka333 napísal dňa 30/12/2023 06:03 :

Fero: Tvoj sposob vedenia diskusie s ludmi pod tvojimi blogmi je uplne manipulativny a badat v nom rovnaky vzorec. Ludia, ktori s tebou suhlasia, tych si zaradis do skatulky logikov a ocenis ich.
Akonahle si ale niekto dovoli s tebou nesuhlasit a kriticky sa vyjadri k tvojim nazorom, takeho cloveka zaradis do skatulky etik alebo senzorik a zacnes takeho cloveka vykreslovat ako nechapaveho.

Viaceri diskutujuci ti tu v priebehu uplynulych tyzdnov predostreli racionalne argumenty, v ktorych poukazali na chyby a omyly v tvojom uvazovani a skatulkovani ludi na logikov a etikov a poukazali na nespravnost tvojej typologie ludi, ktoru si si vytvoril.
Ty si sa nad tym vobec nezamyslel, ale kazdeho, kto ti v diskusii oponoval, si zacal urazat alebo znevazovat jeho osobu.
Takto sa konstruktivna diskusia urcite nema viest.

Naposledy upravil lesanka333 dňa 2023-12-30 18:04 GMT

richard768 je prihlásený top richard768 napísal dňa 30/12/2023 06:10 :

klasik03 napísal dňa 30/12/2023 09:52 : može teda čovek ktory v tejto oblasti nema dostatočne znalosti ani duchovne vedenie sam vyhodnotit či dosiahol satori ?
Ako že či si dosiahol a nevieš o tom? smile

lesanka333 je odhlásený top lesanka333 napísal dňa 30/12/2023 06:10 :

Fero: Uplne u teba absentuje akakolvek schopnost sebareflexie. Tebe v diskusii vobec nejde o to, aby si hladal skutocnu pravdu... tebe ide o to, aby si druhym nanucoval tvoje skatulkovanie ludi a tvoj pomyleny pohlad na typologiu osobnosti ludi.

Ak by si tvoje blogy na zoznamku a tvoje prispevky v diskusii pod blogmi precital skuseny psychiater a vysetril ta, pravdepodobne by ti do zdravotnej karty napisal, ze mozes mat narcisticku poruchu osobnosti a megalomanicke bludy.
Si presvedceny, ze ta osvietilo... mas dojem ze si pochopil a objavil suvislosti, ktore nikto nechape, iba ty... skatulkujes ludi na logikov a etikov... Si presvedceny o svojej vynimocnosti a o pravdivosti a neomylnosti tvojich nazorov... pricom tvoje presvedcenia nadobudaju az charakter bludov... Neprijimas ziadne racionalne argumenty zo strany druhych ludi. To, ze si presvedceny, ze ta osvietilo, je megalomanicky blud v tvojom pripade...
Ty nie si logik, ty si narcis.

Doporucujem ludom, ktori tu s tebou diskutuju, nech si na internete precitaju nieco o narcistickej poruche osobnosti, aby vedeli, s kym maju v tvojej osobe docinenia.
/V dalsom komentari napisem strucnu charakteristiku narcistickej poruchy osobnosti./

lesanka333 je odhlásený top lesanka333 napísal dňa 30/12/2023 06:11 :

Človek s narcistickou poruchou osobnosti má dlhodobý neprimeraný pocit vlastnej sebadôležitosti, výnimočnosti a nadradenosti nad druhými.
Na kritiku či nepotvrdenie vlastnej jedinečnosti reagujú takíto ludia často veľmi odmietavo, konfrontačne a agresívne. Majú problém s empatiou voči druhým a cítia sa nimi nepochopení. Často sa opájajú rôznymi fantáziami, v ktorých je preukázaná ich jedinečnosť, výnimočnosť – napríklad, že sú slávni objavitelia a podobne.
Pre človeka s narcistickou poruchou osobnosti sú typické ešte aj tieto prejavy: velikášsky pocit vlastnej dôležitosti, očakávanie uznania vlastnej nadradenosti bez zodpovedajúcich úspechov, viera vo vlastnú jedinečnosť a zvláštnosť a v to, že môže byť pochopený výhradne výnimočnými ľuďmi... potreba nadmerného obdivu.

richard768 je prihlásený top richard768 napísal dňa 30/12/2023 06:20 :

Fero:

Moja teória teda platí pre pestrofarebné, rôznorodé bytosti lebo vždy ich môžeš rozdeliť v hociktorom aspekte napríklad na vysokých a nízkych. Ja som niekde tvrdil, že keď rozdelíš ľudí na vysokých a nízkych, tak vo všetkých ostatných vlastnostiach sú vysoký rovnaký a nízky tiež ?
No ak to myslíš tak, že je mnoho rôznych ľudských vlastností a schopností a v každej z nich môže byť daný človek vyšší alebo nižší, pričom to je samozrejme relatívne voči ostatným, tak to by šlo. No tieto vlastnosti a schopnosti sa kombinujú s oblasťami, ktorýmj sa človek zaoberá a je to zložitý, podľa mňa nelineárny systém.

To znamená, že konkrétny človek môže mať rozvinuté myslenie v nejakej jednej oblasti, ale v inej nie. Aj matematické talenty sa členia na veľa pod-kategórií. Ak si dobrý v geometrii a priestorovej predstavivosti, možno už horšie ti pôjde algebra či analýza. Na jazyky tiež treba určité intuitívne schopnosti, nie je to len o zapamätaní. Každý jazyk má svojho "ducha", ktorého talentovaný človek vie intuitívne vnímať a správne odhadnúť aj to, čo sa doslovne neučil.

V čom je iná Kuffova duchovná intuícia od Einsteinovej matematickej? Prečo tú prvú ako intuíciu uznávaš a tú druhú nie? Každý sa venuje niečomu inému a v tej oblasti nadobudol svoje schopnosti.

richard768 je prihlásený top richard768 napísal dňa 30/12/2023 06:37 :

Lesanka, zaujímalo by ma, či a ako si človek s narcistickou poruchou osobnosti vie toto uvedomiť. Týka sa to mnohých ľudí napríklad aj v politike.

Inak, mám skúsenosti s viacerými ľuďmi so schizofréniou a je veľmi ťažké ich pochopiť a priateliť sa s nimi, lebo sú v tomto veľmi labilní. Pritom každý z nich je úplne iný, akoby to ani nebola jedna diagnóza.

Naposledy upravil richard768 dňa 2023-12-30 18:40 GMT

fero je prihlásený top fero napísal dňa 30/12/2023 06:52 :

Lesanka,
narcista sa uráža a napáda iných ako to robíš ty, keď s tebou nesúhlasím. Ja nikoho nenapádam, každý reálny príklad len vysvetľujem a ty namiesto preukázania jediného príkladu, pre ktorý to neplatí ma len narcisticky napádaš. Psychológ, ktorý sa vyhýba realite je len pamäťový teoretik bez chápania.

fero je prihlásený top fero napísal dňa 30/12/2023 07:03 :

richard768 napísal dňa 30/12/2023 05:20 : Aj matematické talenty sa členia na veľa pod-kategórií. Ak si dobrý v geometrii a priestorovej predstavivosti, možno už horšie ti pôjde algebra či analýza. Na jazyky tiež treba určité intuitívne schopnosti, nie je to len o zapamätaní. Každý jazyk má svojho "ducha", ktorého talentovaný človek vie intuitívne vnímať a správne odhadnúť aj to, čo sa doslovne neučil. V čom je iná Kuffova duchovná intuícia od Einsteinovej matematickej? Prečo tú prvú ako intuíciu uznávaš a tú druhú nie? Každý sa venuje niečomu inému a v tej oblasti nadobudol svoje schopnosti.
Matematika sa dá aj nabifliť podľa poučiek ale deskriptívnu geometriu bez predstavivosti a zároveň logiky nezvládneš. Ja mám hudobný sluch, čiže anglickú výslovnosť mi chvália ale pamäť je pre jazyky tým lepšia, čím viac je oslobodená od logiky, ako u malých detí.
Ja som tým napísaným nemyslel, že Einstein má intuíciu, on mal len vysoké IQ, ktoré človeku pomáha hľadať originálne riešenia. Žiadne z jeho riešení a objavov nemalo potenciál odhaľovať duchovné zákonitosti na ktoré treba zase intuíciu, ktorú Kuffa v praxi preukázal.

richard768 je prihlásený top richard768 napísal dňa 30/12/2023 07:40 :

Einstein si napríklad uvedomil zhodnosť zotrvačnej a gravitačnej hmotnosti, ktoré "senzorickí" vedci oddeľovali ako dve rôzne veličiny. Uvedomil si, že zrýchlený pohyb a gravitácia sa nedajú od seba rozoznať. Že priestor a čas sú navzájom podobné geometrické rozmery. A ďalšie javy... To nie je len o IQ a kombinovaní, ale aj o vhľade, analogickom myslení. Fyzikálne zákonitosti sú predsa tiež odrazom tých duchovných. Prečo by intuícia mala fungovať len v jednej, náboženskej oblasti?

Prvotné, hovorené jazyky tiež vznikli intuitívne, ako božský dar ľudstvu. Až postupne sa viac zhmotňovali, zosvetšťovali, výslovnosť sa prispôsobovala. Ale niečo z tej prvotnej formy stále zostalo a talentovaní ľudia sa na túto vrstvu vedia intuitívne naladiť a nielen sa všetko otrocky nabifľovať. Podobne prvotné obrázkové písmo bolo symbolické a intuitívne, určené len pre úzky okruh chápajúcich. Až postupným vývojom a masovým rozširovaním sa stalo logicko-schematickým.

richard768 je prihlásený top richard768 napísal dňa 30/12/2023 09:53 :

Klasik, skús dať niečo z vlastnej hlavy, OK?

richard768 je prihlásený top richard768 napísal dňa 30/12/2023 10:21 :

Klasik, samozrejme, že som neprišiel na všetko sám a mám na to zdroje. Ale dávam sem svoje názory. Ty však máš nejaký svoj vlastný názor, alebo len taký, ktorý ti pošepká ChatGPT či iný internetový čert?

misomiso_ je odhlásený top misomiso_ napísal dňa 30/12/2023 10:34 :

Tiež tvrdím že to nie je žiadna Jungova náuka ani obsahom ani terminológiou, iba povrchným pohľadom zdanlivo podobná.

Celé toto tu je len dokoola mlátenie tej istej prázdnej slamy.

richard768 je prihlásený top richard768 napísal dňa 30/12/2023 10:50 :

Mišo, áno, ale je to práve škoda, lebo dalo by sa na všeličo nadviazať. Podľa mňa samotná teória dualít jin-jang nie je celkom dopracovaná. Ja by som tam doplnil vertikálny rozmer, ale nie som taký znalec problematiky, aby som to sám teraz vedel. Takisto by sa mohli duality prepojiť s tradičnou alchymicko-astrologickou psychológiou, so siedmimi archetypmi, štyrmi temperamentmi v troch kvalitách (12 znamení) a podobne.

mistrz_leszek je prihlásený top mistrz_leszek napísal dňa 30/12/2023 11:09 :

V skratke, podla mňa, Fero nevie dobre vysvetliť čo chce. Mohol by som povedať, že to má celé pomýlené. Mohol by som však tiež ochotne povedať, že to vlastne ja som nechápavý. Na tom, čo si vyberiete, nezáleží.

Téma je zaujmavá, v jadre. Ja som mu dokonca priznal, že má dobré postrehy.

Ale, na čo sa tu oháňa Jungom, keď nieje ochotný odkázať ma na konkrétnu stať? Ja by som si dávno rád prečítal Junga, lebo je snáď zdatnejší v kompozícii svojich myšlienok, od Fera. Rád by som sa na to pozrel z inej perspektívy, lebo Ferovu nepovažujem za dostatočnú. Ale, desať krát môžeš pýtať - vyserie sa na to. Za všetkým vidí útok. A tak si zaslúžil, aj každý ten nejaký útok z minula, že to ním prezentované je len taký kompót - štvorovocný (logik, etik, senzorik, intuitív).

Naposledy upravil mistrz_leszek dňa 2023-12-30 23:12 GMT

mistrz_leszek je prihlásený top mistrz_leszek napísal dňa 30/12/2023 11:22 :

Vraj, ludstvo sa potkýna, lebo nechápe polaritné usporiadanie sveta. A možno aj hej, som naklonený tomu sám veriť. Ale tvoja snaha, Fero, je sama plná takých potknutí a nepriniesla východisko ani porozumenie medzi luďmi. Od začiatku, tvoje očakávania sú mylné a prehnané. Oblbovať velkými pojmami - satori a jang/jin, ... Čo vlastne, už ani nemám slov, len tie tri bodky.

janjan je odhlásený top janjan napísal dňa 30/12/2023 11:32 :

fero,
matematiku sa nenabiflíš. Napríklad teóriu pravdepodobnosti, komplexné čísla, integrály ... tam ti nabiflené poučky veľmi nepomôžu.
Na dobrú výslovnosť angličtiny nepotrebuješ dobrý hudobný sluch, ale dobrého učiteľa.
Odhaľovanie duchovných zákonitostí je dielo milosti, nie intuície.

mistrz_leszek je prihlásený top mistrz_leszek napísal dňa 30/12/2023 11:36 :

richard768 napísal dňa 30/12/2023 09:53: Klasik, skús dať niečo z vlastnej hlavy, OK?


Ako je stále poznať tú neautentickosť a encyklopedickosť. Nová doba. Človek sa musí vybavovať s krížencami rádia a písacieho stroja. Východiskom z tejto slepej uličky histórie bude asi len čistý čin - jasné Nein!, molotov koktejl do ksichtu, iracionálne gesto, čokolvek čo vyslobodzuje z mlátenia prázdnej slamy, posledné povstanie Človeka, jetzt oder nie.

mistrz_leszek je prihlásený top mistrz_leszek napísal dňa 30/12/2023 11:47 :

Vitaj Janko. Dnes ste sa tu naprebúdzali v hojnom počte. Všelijaká príšera, už chýba len Leviatan. Ak sa niekto môže v nezmysloch pomeriavať s Ferom, tak ty si ten jeden z mála, ty môžeš byť pre neho "match". Polož na lopatky tú dialektickú beštiu. Idem si po rapkáč.

richard768 je prihlásený top richard768 napísal dňa 30/12/2023 11:52 :

Nová doba. Človek sa musí vybavovať s krížencami rádia a písacieho stroja.
Mistře Lešku, keby si lepšie poznal Páleša, tak by si vedel, že je to tieň slnečnej doby, v ktorej práve žijeme. Konfrontácia "Ja" - jasného, osobného postavenia sa za pravdu alebo aspoň za svoj názor - s "ne-Ja", tienistými, schovávajúcimi sa bytosťami v ľudských telách. Ale aj oni majú ešte šancu, práve teraz, v tejto dobe sa prebudiť a vystúpiť z tieňa do svetla.

Naposledy upravil richard768 dňa 2023-12-31 00:05 GMT

richard768 je prihlásený top richard768 napísal dňa 31/12/2023 12:00 :

Janjan, keď už si tu, skús sa sám zaradiť na škále logik - etik, podľa socioniky alebo MBTI (popis nájdeš napr. na wiki, v MBTI je to ako myslenie - cítenie). Teda, či veci hodnotíš a rozhoduješ sa prevažne rozumovo, na základe pravidiel, alebo prevažne citovo, na základe emócií či dôvery. Lebo podľa mňa si logik a podľa Fera etik.

Naposledy upravil richard768 dňa 2023-12-31 00:02 GMT

mistrz_leszek je prihlásený top mistrz_leszek napísal dňa 31/12/2023 12:05 :

A prečo by som to mal akože "vedieť"? Tradičné náboženstvá to už opísali na sto spôsobov, nejaký antropológ ti to isté opíše inou terminológiou. Akurát tak na vzájomné neporozumenie je nám Páleš a jeho vlastná a originálna terminológia a systém.

Modlím sa, aby noví "kresťania" vypálili znova knižnice. Aby vypli prúd a nemali sme internet. Aby kobercovými náletmi bol zničený celý ten nadbytok svojvolných teórií. Vrátane Junga. Reset. Nové ludstvo si tak bude lepšie rozumieť. Nech zhorí Babylon.

richard768 je prihlásený top richard768 napísal dňa 31/12/2023 12:08 :

Nech zhorí Babylon.
No lenže práve úlohou doby je naučiť sa vyznať v tom chaose a nie ho zrušiť. Nájsť svoj stred uprostred toho Babylonu. Ako inak sa to máme naučiť? Či zostať zas nevedomými?

mistrz_leszek je prihlásený top mistrz_leszek napísal dňa 31/12/2023 12:14 :

Ja nemám stred v Babylone. Chaos je na periférii, za hradbami Olympu, kam boli zvrhnutí titáni. Opak je herézou.

richard768 je prihlásený top richard768 napísal dňa 31/12/2023 12:26 :

Bohovia nám ľuďom prenechali svet, aby sme sa ho naučili riadiť sami. Už nerozhodujú o všetkom za nás. Otázka je, ako túto zodpovednosť na prahu dospelosti ľudstva zvládneme.

fero je prihlásený top fero napísal dňa 31/12/2023 06:42 :

richard768 napísal dňa 30/12/2023 06:40 :Einstein si napríklad uvedomil zhodnosť zotrvačnej a gravitačnej hmotnosti, ktoré "senzorickí" vedci oddeľovali ...... Prečo by intuícia mala fungovať len v jednej, náboženskej oblasti?
Prvotné, hovorené jazyky tiež vznikli intuitívne, ako božský dar ľudstvu. Až postupne sa viac zhmotňovali, zosvetšťovali, ...... Až postupným vývojom a masovým rozširovaním sa stalo logicko-schematickým.

     Je to stále len o mojej predstavivosti, ktorú vám neviem naliať do hláv ale u teba svetlo na konci tunela vidím. Správne hovoríš, že u Einsteina je to aj o intuícii, lenže ja stále opakujem, že všetci máme všetko ale rozhoduje, čo je u nás dominantné. Čiže aj keď Einstein používal intuíciu viac ako ostatní vedci, intuitív nebol, lebo senzorické myslenie a s tým spojené záujmy o senzorický svet u neho dominovali. Ako pomôcka je teda aj prvotný záujem. Ak má Kuffa a ja väčší záujem o intuitívno-duchovný svet ako Páleš, tak sme aj silnejší intuitívi. Páleš je teda so svojim záujmom aj o vedu niekde v strede a Einstein je senzorik bližšie k stredu ako väčšina vedcov.

     Nie len jazyky ale všetko vzišlo z duchovného zámeru, teda aj veda. To však neznamená, že v senzorických vedách prinášajú najväčší pokrok väčšinou intuitívi ale dotkol si sa týmto podstaty bipolarity, kde ideál je vždy v spolupráci oboch protipólov. Dnes však protipóly skôr súperia ako spolupracujú a to je ten problém, o ktorý sa ľudstvo neustále potkýna a dominancia jedného pólu nutne prináša revolúcie k zmene vlády k pólu opačnému. Medzi etikmi a logikmi tieto zmeny prebiehajú rýchlo lebo je to pre fungovanie spoločnosti dominantná bipolarita. Medzi senzorikmi a intuitívmi revolučné zmeny nastávajú po stáročiach. Momentálne sa svet potrebuje nabažiť senzoricko-materiálneho konzumizmu aby pochopil, že ani tadiaľ cesta ku šťastiu nevedie.

Naposledy upravil fero dňa 2023-12-31 07:11 GMT

mistrz_leszek je prihlásený top mistrz_leszek napísal dňa 31/12/2023 07:10 :

Ktorý svet, tento či onen? Nieje nič také ako dospelosť ľudstva, je len moderná faustiánska civilizácia. Bohovia nikam neodišli, stále sú na Olympe. Záleží len na božskej iskre, kontakte s centrom a návrate do centra. Modlitba a rituál (a ritualizovaný čin v stave plnej mysle) sú spôsoby kontaktu s centrom. Každé náboženstvo má kozmológiu - mapu svetov. Strata horizontov a hovenie si v tomto hmatatelnom svete je len modernou anomáliou. Otázka je, ako sa stať bohom - oddať dušu ako nevestu duchu, v jazyku kresťanstva. Aby neblúdiť po peklách, nebyť recyklovaný v samsáre, neblúdiť tu.

fero je prihlásený top fero napísal dňa 31/12/2023 07:19 :

klasik,
Boh ťa stvoril ako tanečnicu, ktorá má tanec svojou emocionalitou zdobiť a ak chceš tanec viesť, tak to vždy dopadne tak, ako s touto eticko-matovičovskou vládou - NEZDAROM. Aj vaša zmanipulovaná predstava že Putin je Hitler vám realita ukáže, že ste sa zase mýlili. Hitler chcel vládnuť svetu podobne ako USA, Putin chce chrániť len svoju bezpečnosť, ktorú približujúce sa "hitlerovské" NATO nechce rešpektovať.

fero je prihlásený top fero napísal dňa 31/12/2023 07:31 :

Klasik,
etik sa nikdy nechytí do žiadnych logických argumentov, lebo jeho prioritou je dôvera nie logika. Preto každému etikovi dominuje lojalita voči niekomu so silným renomé, komu dôveruje teda mainstreamu.

Naposledy upravil fero dňa 2023-12-31 07:41 GMT

fero je prihlásený top fero napísal dňa 31/12/2023 07:41 :

Aj pri kovide sa na neomylných odborníkov hrali tí etici, ktorí odmietali diskusie nie tí logici, ktorí po nich volali.

fero je prihlásený top fero napísal dňa 31/12/2023 07:53 :

1.Podobne ako dnes mainstream a USA, tak aj vtedy komunistov velebili etici. Logici vždy chceli tak ako dnes robiť harmonickú politiku na všetky svetové strany.
2.nedokážeš sem dať link zo žiadnej takej diskusie, lebo pravda pre teba nieje dôležitá

Naposledy upravil fero dňa 2023-12-31 07:54 GMT

lesanka333 je odhlásený top lesanka333 napísal dňa 31/12/2023 08:43 :

Richard napisal:

Lesanka, zaujímalo by ma, či a ako si človek s narcistickou poruchou osobnosti vie toto uvedomiť. Týka sa to mnohých ľudí napríklad aj v politike.
Inak, mám skúsenosti s viacerými ľuďmi so schizofréniou a je veľmi ťažké ich pochopiť a priateliť sa s nimi, lebo sú v tomto veľmi labilní. Pritom každý z nich je úplne iný, akoby to ani nebola jedna diagnóza.

Richard: Clovek s narcistickou poruchou osobnosti si neuvedomuje, ze ma takuto poruchu osobnosti.  
Pokial ide o schizofreniu, existuju rozne typy schizofrenie, napr. paranoidna, katatonicka, hebefrenna, atd. Kazdy typ schizofrenie moze mat ine specificke symptomy... co by vysvetlovalo, preco sa ti u kazdeho cloveka ten prejav ochorenia moze javit iny. Aj ked urcite symptomy su pri schizofrenii spolocne, ako napr. halucinacie, bludy, dezorganizovane spravanie, inkoherencia v reci, abulia, emotivna oplostenost atd.

Naposledy upravil lesanka333 dňa 2023-12-31 08:46 GMT

mistrz_leszek je prihlásený top mistrz_leszek napísal dňa 31/12/2023 09:45 :

klasik03 napísal dňa 31/12/2023 07:16: Mistrz No a čo ma robiť chudák ateista, ktorý  by aj pripustil že by nejaký bohovia mohli jestvovať ale skratka ich nepotrebuje?


Predovšetkým, žiadny chudák! Znovu sa narodí, ako chlpaté zvieratko, alebo príde k niečomu ako slepý k husliam, dôjde do trocha lepšej stanice. Jedem das seine. Nič ma po ňom, v tomto horiacom dome (Budha), či ústave choromyselných (ja). Boh je predsa stav bytia, nie niekto tam hore, kam sa vystrelujú satelity.

janjan je odhlásený top janjan napísal dňa 31/12/2023 10:14 :

richard768,
som etik, lebo chcem posielať zbrane na UA smile

Inak, ferove delenie či škatuľkovanie ma nezaujíma. Ale ak inak nedáš, na základe rôznych kritérií si vyhodnotím, ktorý odborník na nejakú oblasť je dôveryhodný. A potom sa riadim jeho doporučeniami (napríklad pri korone), ak nezistím, že sú to bludy (napríklad typu očkovanci nešíria kovid).

Meinstrím ani tvrdú alternatívu nečítam, TV správy sledujem nepravidelne, takže ani neviem, komu a čomu mám dôverovať smile.
Najúčinnejší spôsob, ako sa vyznať v dnešnom myšlienkovom chaose je mať pevný bod, t.j. katolícku vieru neovplyvnenú modernými výmyslami, ktoré sa snažia ju znehodnotiť. Kto nemá katolícku vieru, uverí každej hlúposti, len nie pravde. A tiež je dôležité mať aspoň základný prehľad o dejinách (niekto aj nadhľad smile ), pretože aj to pomáha správne vyhodnotiť to, čo sa deje dnes.

fero je prihlásený top fero napísal dňa 31/12/2023 10:43 :

klasik
1. Logici sú lepší v logickom riadení, etici vo vytváraní atmosféry, je to ako v tanci. Keby chceli logici riadiť zábavu bolo by to strojené a nudné. Ak je riaditeľom etik, musí mať pri sebe logika, ktorým sa necháva korigovať, lebo ten riaditeľ je lepší na vytváranie dobrých vzťahov a dobrej spoločenskej atmosféry. Neškatuľkujem, všetci máme všetko, ale len jedno nám dominuje, lebo aj vo výške buď patríme k tým vysokým alebo nízkym. Svet s pochopením tejto teórie by bol bez kríz a tvrdých revolúcií.
2. No vidíš, našiel si diskusiu ale len takú, aké v mainstreame boli, len medzi etikmi.

fero je prihlásený top fero napísal dňa 31/12/2023 10:48 :

janjan napísal dňa 31/12/2023 09:14 whistling...na základe rôznych kritérií si vyhodnotím, ktorý odborník na nejakú oblasť je dôveryhodný
Zase si potvrdil, že si etik, lebo len etici uprednostňujú dôveru=dôverihodnosť pred logikou=logickými argumentami, ktoré sa najľahšie overujú v opozičnej diskusii. V nej je vidno, či jedna strana viac argumentuje tak, že čo povie Pfizer a či druhá hovorí viac o medicínskych rizikách.

richard768 je prihlásený top richard768 napísal dňa 31/12/2023 10:52 :

Mistře Lešku, je len jeden svet, ktorý má rôzne úrovne, od božskej po hmotnú. O zdokonaľovanie samotného hmotného sveta ani tak nejde, lebo ten sa rozpadne. Je len prostriedkom, na ktorom si budujeme svoj charakter a schopnosti. Ako keď niekto stavia dom, ktorý nakoniec vezme voda, ale skúsenosť a cieľavedomosť zostanú. Samotná modlitba či rituály sú len prosbou o silu z vyššej úrovne, ale jedine vlastnou snahou v hmotnom svete prejavenou si posilňuješ svojho ducha. Veď ako sa chceš inak dostať na vyššiu úroveň než zvládnutím tej nižšej? V duchovnom svete je myšlienka okamžite činom. To by väčšinu z nás hneď zničilo. Preto sa musíme trénovať v hustejšom svete, aby sme úsilím a poznaním vytriedili, čo je správne.

Kedysi bohovia (Boh, anjeli) ľuďom našepkávali, čo majú robiť. Máš to aj v Biblii, že sa im zjavil anjel vo sne. Boli prísne pravidlá života. Ľudia ich dodržiavali nie z vlastného poznania a slobodnej vôle, ale z povinnosti. Vidíš to aj dnes u moslimov, ktorí vo svojich krajinách majú veľmi prísne pravidlá. Ale keď prídu sem, do väčšej slobody, tak mnohí nevedia, čo so sebou. Je to presne ako na prahu dospelosti, kedy rodič už nechá mladého človeka, nech sa sám učí na vlastných chybách. Preto sa aj zdá, že svet upadá, ale inak sa nedá dosiahnuť duchovný vzostup, len cez vlastné poznanie a skúsenosti.

Naposledy upravil richard768 dňa 2023-12-31 11:25 GMT

richard768 je prihlásený top richard768 napísal dňa 31/12/2023 11:46 :

Ešte poznámka ku "škatuľkovaniu". Samozrejme, že na opis reality potrebujeme nejaké pojmy a kategórie. Rozdiel je v tom, či tieto pojmy chápeme ako prostriedok poznávania a vieme ich teda aj prípadne pozmeniť; alebo sa samotné pojmy stanú účelom, nálepkou, ktorá potom poznanie obmedzuje. Je to niekedy veľmi tenká deliaca čiara a vyžaduje neustálu bdelosť.

fero je prihlásený top fero napísal dňa 31/12/2023 02:20 :

Richard,
s poslednými dvomi príspevkami súhlasím. Koľko percent z toho ťa naučil Páleš ?

fero je prihlásený top fero napísal dňa 31/12/2023 02:30 :

klasik,
1. všetko máš z USA mainstreamu, ktorému vždy vadili logici, ktorí uprednostňovali slovenské záujmy pred západnými. O tom sú aj terajšie protesty mainstreamom zmanipulovaných etikov.
2. Čiže logici volali po diskusiách ale do žiadnej nechceli ísť - zase si spapal nejaké klamstvo od mainstreamu, aby etikom zalepili oči. Ak sa niekto z kovidu vysmieval, tak si ten kovid zaslúžil, lebo ja som v meste nenosil rúško aj keď ma policajti zastavovali, v obchode som ho nosil zložené pod nos, aby som mohol dýchať a iných nedráždil ale držal som si od ľudí odstup. Vedel som od súrodencov lekárov, že podstatné je neschytať veľkú nálož.

mistrz_leszek je prihlásený top mistrz_leszek napísal dňa 31/12/2023 04:32 :

richard768 napísal dňa 31/12/2023 10:52: Mistře Lešku, je len jeden svet, ktorý má rôzne úrovne, od božskej po hmotnú...


Viac svetov či jeden rozdelený na viac, zbytočná snaha o to byť chytrým. Ale, čo nižšie úrovne? Tie vo svojej schéme nemáš? Neviem teda, čo je praxou tvojho náboženstva. Javí sa to len ako svetonázor, kde pojmy ako Boh sú neprávom zneužité. Je to všetko antináboženské a antitradičné.

Čo so sebou, nevedia ani tunajší ľudia.

richard768 je prihlásený top richard768 napísal dňa 31/12/2023 05:28 :

Áno, veď aj ja som použil výrazy "duchovný svet" a "hustejší svet". Nejde o slovíčka, ale o význam. Boh je tiež pojem, ktorý sa používa všelijako.

Je aj nejaký hrubší než pozemsko-hmotný svet? Alebo radšej nevedieť? Ide o to, že už v našej hmotnej úrovni sú účinky karmy dosť pomalé, takže ak by boli ešte ťažkopádnejšie, tamojši obyvatelia by sa z toho už nemuseli vymotať.

mistrz_leszek je prihlásený top mistrz_leszek napísal dňa 31/12/2023 05:43 :

Peklá som mal predsa na mysli. Neviem, prečo si to potrebuješ predstavovať materiálne, podľa skupenstva či štruktúry hmoty. To je z toho, že uprednostňujete svojich new-age guru. Nemáme stejné východiská, teda ani stejný jazyk.

mistrz_leszek je prihlásený top mistrz_leszek napísal dňa 31/12/2023 05:47 :

Karma predsa nieje elektrický prúd, ani sopel, aby tiekla rýchlosťou závislou od svojho vodiča. Stále tie isté bariéry, materializmus vo filozofii.

richard768 je prihlásený top richard768 napísal dňa 31/12/2023 05:50 :

fero napísal dňa 31/12/2023 02:20 : Richard,
s poslednými dvomi príspevkami súhlasím. Koľko percent z toho ťa naučil Páleš ?
Ako to mám odhadnúť? Som inšpirovaný rôznymi zdrojmi. Časopis Sophia a Pálešove prednášky sú jedným z nich. On tiež preberá veľa poznatkov napr. od Steinera.

Keď ti skrsne v hlave nejaká myšlienka alebo podobenstvo, nedá sa presne určiť, na koľko percent je to koho zásluha. Ale dúfam, že uvažujem samostatne, teda nepreberám hotové myšlienky bez vlastného úsudku. V každom z nás rezonuje niečo iné, preto napr. moje zdroje nemusia iných osloviť.

Konkrétne ten poznatok, že kedysi mali ľudia priame vnuknutia od Boha či anjelov a dnes už to nie je žiadúce, lebo ľudstvo je na prahu dospelosti, pochádza od Páleša. Ale keď už o tom vieš, dá sa to overiť, napr. v Biblii. Alebo aj vlastným spätným pozorovaním obdobia niekedy po 20. roku života. Dovtedy je človek pri rozhodnutiach akoby vnútorne vedený, ale potom začínajú byť rozhodnutia len na ňom samom.

richard768 je prihlásený top richard768 napísal dňa 31/12/2023 06:00 :

Mistře Lešku, s karmou som to myslel takto: Na duchovnej úrovni sú jej účinky okamžité. Pomyslíš si - a stane sa. Na pozemskej úrovni musíš vynaložiť veľké úsilie, kým pretvoríš hmotu podľa svojho myšlienkového zámeru. Zároveň aj spätné účinky myšlienok a činov musia putovať nahor a potom nadol, kým sa prejavia. Často už človek ani nevie, prečo sa dostal do nejakých problémov. Ak by to malo byť ešte ťažkopádnejšie, tak by sa už nič nedalo cieľavedomým úsilím uskutočniť, ani by človek nedostal v rozumnom čase žiadnu spätnú väzbu, či jeho úsilie je správne. Niečo ako duchovná čierna diera. Možno to je peklo, neviem. Aká je tvoja predstava?

mistrz_leszek je prihlásený top mistrz_leszek napísal dňa 31/12/2023 06:11 :

Podľa mňa to nieje karma, o čom hovoríš. O putovaní účinkov nahor či nadol, zas neviem o čom hovoríš. Proste Babylon, nemáme stejné východiská. Čo sa spätnej väzby týka, tú zväčša nik dôkladne nedostáva, ani nie v "rozumnom čase" a predsa sa dá napredovať aj bez toho.

mistrz_leszek je prihlásený top mistrz_leszek napísal dňa 31/12/2023 06:15 :

Všetky tradície vravia o vzdialení, zatemnení, okultácii, zobratí grálu na nebesia, temnom či ťažkom železnom veku, páde, ale moderný človek sa vidí na prahu dospelosti. Dve protichodné videnia a priečne pozície.

richard768 je prihlásený top richard768 napísal dňa 31/12/2023 06:37 :

A nezdá sa ti to podobné? Duchovné vedenie ľudstva za ručičku sa vzdialilo, odstúpilo a teraz musíme kráčať a hľadať cestu sami.

mistrz_leszek je prihlásený top mistrz_leszek napísal dňa 31/12/2023 06:46 :

Nie. Pretože, cestu kam?

mistrz_leszek je prihlásený top mistrz_leszek napísal dňa 31/12/2023 06:53 :

Ja ani neviem, čo myslíš presne tým vedením za ručičku. Pretože, podľa mňa to tak nikdy nebolo. Znie to tiež typicky vzpurne a opovrhujúco.

richard768 je prihlásený top richard768 napísal dňa 31/12/2023 07:00 :

Pretože, cestu kam?
Veď aj na to treba prísť. Keď nič nemusíš a máš nekonečne možností, čo si vyberieš? To je predsa tá otázka, pred ktorou stojíme.

Naposledy upravil richard768 dňa 2023-12-31 19:01 GMT

richard768 je prihlásený top richard768 napísal dňa 31/12/2023 07:09 :

Ja ani neviem, čo myslíš presne tým vedením za ručičku.
Boli niekedy ľudia (celkovo myslené) takí slobodní ako dnes? Jednak boli prísne spoločenské pravdilá, ktoré každého držali na svojom mieste, a jednak tiež boli vnuknutia a zjavenia, ktoré ľudí viedli. Nemohli konať inak, nemohli sa úplne slobodne rozhodovať.

Tiež dobrý príklad je u nás koniec socializmu. Dalo sa pozorovať, že ľudia nadobudnutím slobody boli ako vypustení z reťaze. To je tá možnosť pádu. Ale nemôže byť večne len morálka prikázaná, keď poznanie je cieľom. Človek robí niečo nie preto, lebo musí, ale preto, že sám vie, aj bez dozoru, čo je správne.

mistrz_leszek je prihlásený top mistrz_leszek napísal dňa 31/12/2023 07:09 :

Žiadny človek, ktorý má tradíciu / náboženstvo, pred touto otázkou nestojí, lebo ju má dávno zodpovedanú. Rozumie tiež, prečo je spoločnosť naokolo tak skrachovaná a nefunkčná. Tieto veci by mali byť obnažené, aby sa nik neschovával za falošné nálepky akejsi náboženskej príslušnosti. Deliaca čiara medzi svetom tradície a svetom moderným vedie tadeto.

mistrz_leszek je prihlásený top mistrz_leszek napísal dňa 31/12/2023 07:29 :

Vnuknutia a zjavenia sú aj dnes, či človek poslúchne alebo odmietne je jeho problém. Je vždy lepšie poslúchnuť dobré vedenie, než sa hrať na chytrého a padnúť na hubu. Do komplikácií tohoto sveta, na spôsob čo je dobré vedenie a ako ho spoznať, tu nemôžem zachádzať. Tak dlhé texty odo mňa nečakaj.

Ludia boli v mnohých ohladoch slobodnejší, autonómnejší, sebestačnejší. Ani otrok nemal ešte vo svojom volnom čase hlavu hustenú propagandou či reklamou z repráku. Nikdy ale nemali všetci rovnaké podmienky, čo ani nieje možné.

Takzvané spoločenské pravidlá sú formou kultivácie, čo významovo súvisí s kultúrou aj kultom. Aby sa démoni a všetok nešvár držali v medziach. Aby sa vytvorili podmienky ušlachtilejšej kvetene. Ako v záhradke. Aby to tu bolo žitelnejšie. Darebáci a nechápaví musia byť prinútení.

A ono rozpustenie socialistického poriadku, akokolvek nedostatočného a zlého, bolo na ruku konkurencii z opačného tábora. Platí sa za to. Čo tým vlastne chceš povedať?

richard768 je prihlásený top richard768 napísal dňa 31/12/2023 08:02 :

Banálny príklad: Prečo ľudia nekradnú? Niektorí preto, lebo sa boja trestu. To je najhlúpejší dôvod, pretože zákony neplatia na každého rovnako. Niektorí preto, lebo "sa to nemá", je to súčasťou morálnych/náboženských pravidiel a pod. To je už lepšie. Ale plne chápajúci človek vie, koľko by sa aj ekonomicky ušetrilo, keby nemuseli byť všade kamery a policajti. O koľko by bol život lepší, keby si pútnik mohol hocikde nechať ťažký batoh a nájsť ho znova na tom mieste. Vraj to tak bolo kedysi v Škandinávii.

Iný príklad: Rozmýšľajúci človek vie, že keď si bude kupovať lacný tovar z Ázie, tak Ázia pôjde ekonomicky hore a my dole, lebo si nekupujeme od vlastných, čím klesá naša reálna mzda. Čiže to lacnejšie je v konečnom dôsledku drahšie.

Sú to príklady svetské, ale to nevadí, lebo každý si ich môže preniesť na úroveň, akú chce.

richard768 je prihlásený top richard768 napísal dňa 31/12/2023 08:54 :

Mistrz Leszek:

A ono rozpustenie socialistického poriadku, akokolvek nedostatočného a zlého, bolo na ruku konkurencii z opačného tábora. Platí sa za to. Čo tým vlastne chceš povedať?
Nemyslel som z hľadiska politického, ale morálneho. Za socializmu bol poriadok a ľudia boli držaní na uzde. Ten prechod bol ukážkou, čo sa stane, keď sa popruhy uvoľnia. Ale musia sa uvoľniť, lebo skutočné dobro je len také, pre ktoré sa človek rozhodne slobodne.

mistrz_leszek je prihlásený top mistrz_leszek napísal dňa 31/12/2023 11:32 :

Richard, viem že si nemyslel z hladiska politického. Ako sám píšeš, každý si môže preniesť tvoje príklady na úroveň inú. Nazdávam sa však, že problém tkvie ešte v inom. Nazdávam sa, nakoniec nie bez dôvodu, ale zakladám na doterajších riadkoch, že očakávaš pokrok. Máme odlišné východiská, predpoklady, očakávania. Ekonomika duchovného rastu jedinca a ekonomika udržiavania čohosi ako národné celky, to sú dve odlišné kategórie. Jedinec môže duchovne prospievať aj pod bombami a doznať tam osvietenie. Civilizačno-budovatelská práca zahŕňa donucovanie, aby ušlachtilejší zažívali dobro, na úkor tých ktorý sa k nemu niesú ochotní slobodne rozhodnúť.

mistrz_leszek je prihlásený top mistrz_leszek napísal dňa 31/12/2023 11:44 :

Nakoniec, Kristus priniesol meč, pretože tento svet je svetom nerovných. Mohol si tiež hovoriť čo chcel, vo svojej ezoterickej náuke. Ako každý lúč zjavenia pravdy z nebies, aj tento lúč sa láme o vrstvu na ktorú v atmosfére dopadá. Dochádza k adaptácii a historickým kompromisom. Aby sa kresťanstvo udržalo ako civilizácia organizujúca masy, musel prísť na scénu kresťanský kat a jeho sekera. Podobne, budhisti aby udržali na Zemi dharmu, museli prerušiť meditáciu a vytiahnuť pušky spod dosák a postaviť sa moslimom v horských priesmykoch, museli začať strielať z mínometov. Vedomý čin nieje menej modlitby.

janjan je odhlásený top janjan napísal dňa 01/01/2024 12:05 :

fero,
vôbec ma nezaujíma diskusia nejakého doktoríka, odborníka napríklad na medicínske projekty a odborníka kalibru prof. Krčméryho. Nepotrebujem míňať čas niekde na zápase dedinskej ligy, keď môžem byť priamo na tribúne v zápase Ligy majstrov. Od doktora, ktorý možno nikdy nedržal v ruke injekčnú striekačku, nepotrebujem počúvať "argumenty", tliachanie o vitamínoch a liekoch pre kone.

janjan je odhlásený top janjan napísal dňa 01/01/2024 12:11 :

fero: "Vedel som od súrodencov lekárov, že podstatné je neschytať veľkú nálož."

A to si sa dozvedel tak, že súrodenci viedli s oponentmi siahodlhé diskusie, v ktorých argumentačne zvíťazili?
Alebo si im len tak uveril, lebo sú pre teba dôveryhodnými autoritami? Ale to zaváňa etikom.

richard768 je prihlásený top richard768 napísal dňa 01/01/2024 12:21 :

Mistrz Leszek:

... museli prerušiť meditáciu a vytiahnuť pušky spod dosák ...
No áno, veď aj v Bhagavadgíte je boj, aj v Koráne. Ezotericky sa to väčšinou vykladá ako boj vnútorný, s vlastnými necnosťami. Lenže čo robiť, ak príde vonkajší ozbrojený nepriateľ? Keď tak o tom uvažujem, javí sa mi fyzický boj ako primitívnejšie riešenie, v podstate dobré len ako ochrana tých, ktorí nie sú ešte schopní privítať "nepriateľa", no nepodriadiť sa mu. Fyzickou likvidáciou sa vlastne problém odkladá na neskôr, ale tá druhá, ťažšia cesta, je zároveň aj kultiváciou oboch strán v konfrontácii charakterov.

fero je prihlásený top fero napísal dňa 01/01/2024 08:11 :

janjan,
Mudr.Lakota je odborník, ktorého len etici pre opačné názory potláčali namiesto ochoty diskutovať. Súrodenci mi museli dať podobné argumenty ako MUDr.Lakota, nie také, ako potrebuješ ty, že čo povie Pfizer.

Naposledy upravil fero dňa 2024-01-01 09:02 GMT

fero je prihlásený top fero napísal dňa 01/01/2024 08:57 :

Richard,
Mistr píše viac o tom ako to funguje a ty píšeš viac o nejakom ideále, ku ktorému to smeruje. Mistr je teda len o niečo väčší senzorik s väčším rozhľadom a ty o niečo väčší intuitív s väčším nadhľadom. Bavíte sa teda o tej istej téme ale s inej perspektívy vnímania sveta, ktorá je každému vlastná podľa jemu jedinečne vlastnému polaritného bodu pozorovania. V bipolárnom ideále teda mistr ťa môže obohacovať o rozhľad, ty jeho o nadhľad a podobne je to aj medzi nami kde väčší intuitív som ja. V debate s Mistom máš teda len podobné pocity a podobné snahy ako ja v debate s tebou. Mistr má zase podobné snahy a pocity v debate s tebou ako ty máš so mnou.
  Podobne mi moja manželka raz hovorila problémy, ktoré mala s jednou spolužiačkou, ktorá si ju chcela získať na svoju stranu a keď sa jej to nedarilo, tak jej z hnevu začala preberať kamarátky. Ja som jej vysvelil, že spolužiačka bola len väčšou etičkou a mala pri manželke podobné pocity z nedorozumení ako má ona so mnou, lebo zase manželka je etickejšia odo mňa. Nakoľko je moja manželka medzi mnou a tou jej spolužiačkou, mám šancu s ňou viesť debaty s väčším porozumením, ako by som mal s tou spolužiačkou.
    A podobne je to aj tuto. Nakoľko ty si v polarite senzorik-intuitív niekde v strede medzi mnou a Mistrom, ty máš väčšiu šancu viesť diskusiu s Mistrom ako ja a tiež so mnou ako Mistr. Ale aj toto je nadhľad, ktorý si zatial neprijal, ale z uvedených dôvodov máš väčšiu šancu to pochopiť a prijať ako Mistr.  Janjan a klasik je iný prípad, oni sú zase v polarite logik-etik na úrovni manželkinej spolužiačky.

fero je prihlásený top fero napísal dňa 01/01/2024 09:22 :

klasik,
zase si dal najavo, že ako etik uprednostňuješ jednostranné emocionálne názory a útržky mainstreamu pred logickými debatami medzi protistranami, ktoré tu nikdy preto nedáš.

fero je prihlásený top fero napísal dňa 01/01/2024 09:27 :

Zaujmavé materiálne potvrdenie filozoficko-psychologickej teórie, ktorú tu prezentujem je jej materiálny prejav v postave človeka. V priemere logici sú vyššej postavy ako etici, najnižší sú najväčší etici - herci a podobne je to aj medzi intuitívmi a senzorikmi, kde teda mužské póly majú v priemere vyššie postavy ako tie ženské.

mistrz_leszek je prihlásený top mistrz_leszek napísal dňa 01/01/2024 09:31 :

Všímam si, ako sa v týchto diskusiách pomíjajú a postupne odpadávajú nepohodlné body. Je dojemné, to trvanie na pozíciách a formuláciách, tak draho či naivne pestovaných.

Nedozvedel som sa cestu, prax tvojho náboženstva (či máš nejaké), nedozvedel som sa ciel. Nedotiahli sme, či uznávaš existenciu nižších stavov bytia (peklá).

V potrebách velkých ludských celkov sme skĺzli na extrémny príklad konfrontácie vojnou a ty si znova nebol ochotný pozrieť sa na to inak než z perspektívy jednotlivca, ešte idealizovanej.

Tie prísne spoločenské pravidlá, ktoré ti vadia či podľa teba nemajú už miesto v spoločnosti rozvinutých bytostí (kedy také niečo má nastať?), tých tradične zas tak veľa nieje. V kresťanstve vychádzajú z desatora. Rozbudova, na jeho základe, pozostáva z trestov a zvykov ktorých účel je preventívny. Východiskom týchto zvykov, ktoré moderný človek tak nenávidí, je hlboké porozumenie ľudskej prirodzenosti. A záujem celku. Jedná sa o ochranu doktríny, prevažujúcej na danom území a ochranu života. V záujme stabilizácie toho života, nadväzuje na to ochrana majetku a vzťahu medzi pohlaviami. Rozvinuté organizmy a celky sa vyznačujú specializáciou. Pestovanie ludských typov zas vyžaduje zdravý odstup. Iné pravidlá a iné priestory pre neveriacich, cudzincov, ženy, deti. Toľko v skratke.

mistrz_leszek je prihlásený top mistrz_leszek napísal dňa 01/01/2024 09:50 :

Fero, nepoviem, že by to čo si napísal bol nezmysel. Lebo, kameňom úrazu je, že najčastejšie je niečo pravdy zmiešané s omylom. Ale, neprestávam nerozumieť tvojej nič nevysvetlujúcej terminológii. Nerozumiem tiež, v akom vzťahu je os logik-etik k osi intuitív-senzorik. Tiež pomíjaš všetko, čo ti nieje pohodlné aby si sa k tomu vyjadril. To je bariéra, ktorú sa dá označiť bežnejšími a jednoduchšími termínmi - nečestnosť, zlý zámer?

fero je prihlásený top fero napísal dňa 01/01/2024 09:57 :

Mistre,
je to tým, že tvoja senzorická rozhľadová skratke je pre mňa dialnica. Ja sa snažím vysvetľovať podstatu, ktorá pre senzorikov vždy pôsobí príliš zjednodušene, ale pritom to je hlavne typické pre podstatu. A preto aj keď je nemám pocit, že by som niekedy neodpovedal na nejakú tvoju otázku, ty máš dojem, že nejaké nepohodlné body odpadávajú. Nerád sa podriaďuješ mojej tendencii jasne udrieť kliniec po hlavičke cez jasné odpovede na jasné otázky. Vieš mi namiesto spústu pochybností položiť nejakú jasnú najnepríjemnjšiu kardinálnu otázku, na ktorú máš pocit že sa najviac vyhýbam odpovedať ?

mistrz_leszek je prihlásený top mistrz_leszek napísal dňa 01/01/2024 10:06 :

fero napísal dňa 01/01/2024 08:57: Richard, Mistr píše viac o tom ako to funguje a ty píšeš viac o nejakom ideále, ku ktorému to smeruje. Mistr je teda len o niečo väčší senzorik s väčším rozhľadom a ty o niečo väčší intuitív s väčším nadhľadom. Bavíte sa teda o tej istej téme ale s inej perspektívy vnímania sveta, ktorá je každému vlastná podľa jemu jedinečne vlastnému polaritného bodu pozorovania. V bipolárnom ideále teda mistr ťa môže obohacovať o rozhľad, ty jeho o nadhľad a podobne je to aj medzi nami kde väčší intuitív som ja. V debate s Mistom máš teda len podobné pocity a podobné snahy ako ja v debate s tebou. Mistr má zase podobné snahy a pocity v debate s tebou ako ty máš so mnou.


Vypomáham si textom od Fera, ale otázku adresujem predovšetkým Richardovi. Skutočne to smeruje k tvojmu ideálu? Opíš mi teda ten svoj ideál. Nech je ešte lepšie vidieť, ako sa má tvoje videnie sveta k náboženstvu.

mistrz_leszek je prihlásený top mistrz_leszek napísal dňa 01/01/2024 10:10 :

Žiadal som o relevantný text od Junga, lebo tebe dostatočne nerozumiem. Taká ľudská, jednoduchá, žiadosť. Aj Číňan by mi vyhovel, ak by som mu to povedal aspoň po anglicky. Ale ty, ako Slovák, si mi nevyhovel.

mistrz_leszek je prihlásený top mistrz_leszek napísal dňa 01/01/2024 10:19 :

Píšeš o typoch, ale nevieš nám to napísať, lebo na to nemáš vzdelanie a nemáme (všetci tu prítomní) stejné intelektuálne východiská. My dvaja sa míňame v aplikácii, na ktorú si však ty práve hrdý ako na svoj úspech v realite, nemáme stejné očakávania. Už sa opakujem.

fero je prihlásený top fero napísal dňa 01/01/2024 10:25 :

Mistr,
lebo žiadaš nesplniteľné. Pretože sa mi pri zážitku Satori teória Junga, Krista a jin-jang spojili do jednej, moje vysvetlenia nanájdeš ani u jedného aj keď ani u jedného nenájdeš niečo, čím by som im protirečil. Ty ako senzorik však potrebuješ presnejšie definície a ja ako intuitív hlbšie chápanie aplikovateľné cez podobenstvá na všetky situácie tohoto sveta.

mistrz_leszek je prihlásený top mistrz_leszek napísal dňa 01/01/2024 11:08 :

fero napísal dňa 01/01/2024 09:27: zaujmavé materiálne potvrdenie filozoficko-psychologickej teórie, ktorú tu prezentujem je jej materiálny prejav v postave človeka. V priemere logici sú vyššej postavy ako etici, najnižší sú najväčší etici - herci a podobne je to aj medzi intuitívmi a senzorikmi, kde teda mužské póly majú v priemere vyššie postavy ako tie ženské.


Antropológovia už dávno zistili spojitosť medzi výškou a inteligenciou. Táto štatistická schéma však narazí na značné komplikácie, ak do porovnania zahrnú neeurópske populácie. Snáď stačí zahrnúť faktor zmeny výšky za posledných tisíc rokov. Usudzuje sa temperament podľa somatotypu - eurysom (pyknik), mezosom (atlét), leptosom.

Pre mňa nič nové. V odvážnych záveroch, na základe takých poznaní, je však medzi nami rozdiel. Padlé ľudstvo je čím ďalej menej charakterizované čistými typmi.

mistrz_leszek je prihlásený top mistrz_leszek napísal dňa 01/01/2024 11:16 :

Oukej, to si mohol aj skôr napísať. To mi, aj niektorým iným, stačí.

Je to polutovaniahodná okolnosť, že sú mená a cudzie doktríny takto povlačované, bujnejúcim množstvom vselijakých samozvaných guru.

fero je prihlásený top fero napísal dňa 01/01/2024 02:19 :

mistr,
je to pre teba nové, lebo ja som nepísal o inteligencii ani o žiadnych iných somatotypov, ale o jungovej charakteristike logik vs etik. Medzi týmito typmi nieje žiaden rozdiel ani v IQ, ani v citlivosti ani v morálke, ani vo farbe pleti ale len v tom, či pri rozhodovaní sa uprednostňujú argumenty alebo dôveru.

Pre teba ako senzorika je poľutovaniahodné menenie definícií a pre mňa ako intuitíva je poľutovaniahodné uprednostňovanie otrockého preberania definícií pred ich pochopením, ktorým sa veci nenegujú ale hlbšie vysvetľujú.  Poľutovaniahodní samozvaní guru sú pre chápajúcich takí, ktorí overené v chápaní neprehlbujú ale negujú, lebo toto robiť je ľahšie. Žiaľ rozdiel v týchto dvoch prístupoch zase vidia len chápajúci duchovné súvislosti.

Naposledy upravil fero dňa 2024-01-01 14:37 GMT

mistrz_leszek je prihlásený top mistrz_leszek napísal dňa 01/01/2024 02:51 :

Už sme zistili, že Jungova charakteristika logik versus etik, vlastne nieje Jungova.

To beriem, že ty nepíšeš zrovna o inteligencii. Podstatné, prečo som to spomenul, je že podobné spojitosti sa už dávno zistili. A predsa, tí čo podobné spojitosti potvrdili, nedošli záverov podobných tvojim, nedošli tvojej miery zjednodušenia.

fero je prihlásený top fero napísal dňa 01/01/2024 03:07 :

Mistr,
zase si niečo len prebral bez toho, aby si našiel jedinú stať od Junga, ktorou by Jung vyvracal moje tvrdenie, že logici=thinking v rozhodovaní urednostňujú myslenie a etici=feeling zase city, vzťahy, dôveru.
 S tou výškou ja len tento vzťah s vlastnosťami obohacujem o nový rozmer, nezjednodušujem.

Naposledy upravil fero dňa 2024-01-01 15:07 GMT

janjan je odhlásený top janjan napísal dňa 01/01/2024 04:41 :

fero,
takže súrodenci ti dali nejaké argumenty bez odbornej širokospektrálnbej diskusie, ktorú by si mohol sledovať, a na základe argumentov na nej podaných by si sa rozhodol? Či?

Určite na svete existuje nejeden odborník (najlepšie inžinier), ktorý by tvrdil, že dávka vírusu nemá vplyv na priebeh ochorenia, ale zato dávka konského lieku má vplyv na priebeh choroby. Bol medzi diskutujúcimi aj takýto odborník? Ak nie, zaváňa to etičtinou.

janjan je odhlásený top janjan napísal dňa 01/01/2024 04:51 :

fero,
niekto je odborník len preto, že ho nepustili do diskusie? Alebo je odborník preto, lebo jeho názory ladia s tvojimi? Alebo je odborník len preto, že hovorí proti tomu, čo hovorí meinstrím?

janjan je odhlásený top janjan napísal dňa 01/01/2024 04:59 :

fero: "... v obchode som ho nosil zložené pod nos, aby som mohol dýchať ..."

A spýtal si sa súrodencov lekárov prečo sa chirurgovia pri operáciách dobrovoľne dusia rúškami? Samozrejme, odpoveď sa môže považovať za správnu, ak bude prijatá po siahodlhej argumentačnej diskusii a samozrejme musí byť opačná, ako tvrdí meinstrím.

janjan je odhlásený top janjan napísal dňa 01/01/2024 05:00 :

fero,
a ešte jednu otázku, ktorú som sa zabudol spýtať, ale keďže znova si nadhodil tému satori, tak ju položím teraz: ten satori mal aj chvost, alebo len rohy?

mistrz_leszek je prihlásený top mistrz_leszek napísal dňa 01/01/2024 06:42 :

Keď znamienko rovná sa, mal si mi odporučiť jeho stať o thinking a feeling typoch. Však, obohacuj ďalej, keď myslíš, len ja ti nie bárs rozumiem.

richard768 je prihlásený top richard768 napísal dňa 01/01/2024 07:22 :

Mistrze Leszku, pôsobí divne, že sa ma pýtaš odboku, bez priameho oslovenia. Ja nemám náboženstvo, ale skôr filozofiu, svetonázor budovaný z poznania, ktoré sa ku mne dostalo. Okrem kresťanstva napríklad Páleš, Steiner, Abd-ru-shin - možno ten by ti bol najbližší, má trochu starosvetské názory, čo sa týka mužov a žien. Pýtaš sa moc všeobecne, akoby ma teraz malo osvietiť a napísal by som heslovite svoj ideál. To nie je takto možné. Ale napríklad pri pohľade na súčasnú dobu považujem za všeobecný ideál spájanie. Je však rozdiel medzi vzájomnou duchovnou inšpiráciou a násilným miešaním. Niektoré veci sa dejú príliš unáhlene, čo je škoda. Nie som proti pravidlám, ale pochopenie ich zmyslu by malo vychádzať z poznania. Morálny človek si nesie pravidlá v sebe, nemusí ich mať nikým prikázané ani napísané. Čiže aj vzdelávanie v oblasti duchovného poznania, nielen materiálneho, je ďalším ideálom dneška.

Aha, a ešte si sa pýtal na to peklo. No ja neviem,  totiž, neviem si to predstaviť. Niečo ako otázka o mimozemšťanoch. Načo by to bolo, ak cieľom je dospieť do svetla? Napadol ma len príklad z evolúcie: Ľudoopi a ľudia mali spoločných predkov. A tí, čo sa nedokázali oslobodiť od zvieracej podstaty, zostali ľudoopmi, bez ľudskej iskry vedomia, ktorá v nich dohasla. Je to dostatočne tragické?

Naposledy upravil richard768 dňa 2024-01-01 19:59 GMT

richard768 je prihlásený top richard768 napísal dňa 01/01/2024 08:06 :

Fero, ako by si rozdelil ľudí na logikov a etikov v štátoch, kde nie je taká zjavná politická dilema? Napríklad v Západnej Európe, Rusku, Číne alebo v bývalom ČSSR. Alebo si vyber príklad, ktorý štát poznáš.

Slovensko je totiž práve v strede medzi Východom a Západom, čo by mohlo vysvetľovať, že práve tu a v niekoľkých okolitých štátoch sa ich pôsobenia najviac stretávajú. Tiež naša nízka politická kultúra, kedy vládna koalícia a opozícia nedokážu spolupracovať a tak rozdeľujú aj svojich prívržencov.

Napríklad v USA je to tiež politicky rozdelené zhruba pol na pol, ale to je kvôli ich binárnemu chápaniu demokracie. V takom Švajčiarsku, kde je vyššia demokratická kultúra, to bude asi inak. Ale nepoznám tamojšie politické pomery.

richard768 je prihlásený top richard768 napísal dňa 01/01/2024 08:46 :

Na tomto blogu, napríklad, sa nedá povedať, že by sme (diskutujúci) boli nejako všeobecne rozdelení na nejaké dve protipolárne skupiny. V každom jednotlivom názore na nejakú konkrétnu vec sa tu nájdu ľudia, ktorí majú ten názor podobný, ale názor na inú vec majú odlišný.

mistrz_leszek je prihlásený top mistrz_leszek napísal dňa 01/01/2024 09:00 :

Aké divné a aké od boku? Fero tam o tebe písal, že píšeš o ideále, ja vraj o tom ako to je. Mám displej zodrať? Použil som jeho text, nech sa od toho odrazíš a napíšeš mi ako to je. Odpísal si dosť, viac ma nezaujíma. Určite nie Abd-ru-šín.

mistrz_leszek je prihlásený top mistrz_leszek napísal dňa 01/01/2024 09:19 :

Keby tu bolo ludí desať, tak skupín do ktorých budú rozdelení bude jedenásť.

janjan je odhlásený top janjan napísal dňa 01/01/2024 09:33 :

Len 5 skupín: logik, etik, senzorik, intuitív, prašivý etik senzorik.

richard768 je prihlásený top richard768 napísal dňa 01/01/2024 10:03 :

A ešte k tomu máme asi každý nejakú diagnózu. MUDr. Chocholoušek by z nás mal radosť. smile

mistrz_leszek je prihlásený top mistrz_leszek napísal dňa 01/01/2024 10:25 :

Mne to vôbec nieje smiešne.

richard768 je prihlásený top richard768 napísal dňa 02/01/2024 01:19 :

Mistrze Leszku, a ty vychádzaš z akých zdrojov a náuk? Ak teda mieniš niečo prezradiť. Napríklad na tvojom blogu máš texty, ktoré si asi sám nenapísal, či?

richard768 je prihlásený top richard768 napísal dňa 02/01/2024 01:41 :

Janjan:

A spýtal si sa súrodencov lekárov prečo sa chirurgovia pri operáciách dobrovoľne dusia rúškami?
Dovolím si tiež odpovedať, lebo to vie aj poučený laik. Nosia ich preto, aby nenapľuli bacily operovanému do otvorenej rany, čo by mohlo spôsobiť zápalové komplikácie. Ak sa s niekým zhováraš napriamo a nablízko, môže rúško tiež ochrániť, i keď účinnosť proti vírusom je diskutabilná, záleží aký presne materiál máš na ústach. Ale ak sú ľudia pokope napríklad dve hodiny v kine, tak si nič nepomôžu, lebo ten opar ide všade bokom ako aerosól, akurát škodia sebe, lebo sa im v dýchacích cestách vírusy a bacily viac množia. Vonku v otvorenom a vetranom priestore je to úplný nezmysel nosiť rúško. Okrem toho nezanedbateľný je psychologický efekt, keď vidíš všade zamaskovaných ľudí, evokuje to podvedome strach a nie si schopný odčítať z tváre ďalšie emócie, čo je vyslovene škodlivé pre vývoj detí. Psychosomatika funguje tak, že strach znižuje imunitu. Výsledok si domysli.

mistrz_leszek je prihlásený top mistrz_leszek napísal dňa 02/01/2024 06:32 :

Písal som niekde, nie vo svojom blogu, o tom príbehu z Genesis, ohľadom stromu poznania. Ale, život moderného človeka je informovaný inými príbehmi - prišiel z Afriky, vyvinul sa z opice. To má ďalekosiahle následky a formuje, takpovediac, odlišné duchovné rasy ľudí. Podobne, keď Kristus vravel o kráľovstve Božom, tak židia, ako sa na materialistov patrí, očakávali od neho niečo na spôsob povstania v Palestíne. Neporozumenie medzi nami je neporozumením medzi svetom moderným a svetom tradície, je to obdobou toho istého, na širšiu škálu. V tom zmysle, bol západný človek nakoniec judaizovaný. Nieje to však fenomén obmedzený na židov a západný svet. Ďalšími symbolmi terajšej civilizácie sú Prométeus a Doktor Faust. To snáď stačí, ako môj zdroj, ktorý som ti mal prezradiť. Genesis, jeden taký slušný zdroj.

Texty v mojom blogu sú také čo niesú moje, také čo sú moje, aj také ktoré sú kompiláciou kde už sám neviem ktorý riadok je môj a ktorý nie, také vlastné cvičenie vo formulácii. Vôbec na autorstve nezáleží, pokiaľ nehladáš kde by daný bod, u koho, bol viac rozvinutý.

fero je prihlásený top fero napísal dňa 02/01/2024 09:01 :

richard768 napísal dňa 01/01/2024 07:06 : Fero, ako by si rozdelil ľudí na logikov a etikov v štátoch, kde nie je taká zjavná politická dilema? Napríklad v Západnej Európe, Rusku, Číne alebo v bývalom ČSSR. Alebo si vyber príklad, ktorý štát poznáš.
Ľudia sú rozdelení na logikov a etikov vždy a všade na celom svete, ale začnú to pociťovať ako tzv.polarizáciu spoločnosti len vtedy, keď sa celej spoločnosti dostane do cesty nejaké ťažko odstrániteľné brvno, ktoré je umiestnené v takej výške, že cca polovička chce podliezať a druhá preliezať. To brvno môže mať rôzne meno : Delenie spoločného štátu, vojna na Ukrajine, nosenie rúšok, prvý neposlušný prezident Donald Trump.... podstata je však vždy tá istá - logici uprednostňujú argumenty, opozičné diskusie a etici dôveru, lojalitu.

janjan je odhlásený top janjan napísal dňa 02/01/2024 09:56 :

richard768,
bola to otázka viac filozofická, než technická. Na zdôraznenie absurdity ferových škatuliek, aby pochopil, že takto svet nefunguje.
Ale keď si sa už do nej zaplietol, mal si odpoveď dotiahnuť do konca.
1. Poučený laik? To je kto? Etik dôverujúci autoritám?
2. Doteraz nevieme, prečo chirurgovia majú rúška aj na nose. Vari nosom pľuvajú?
3. Množenie bacilov pod rúškom? Ak by to platilo, tak počas rúškovej éry by boli navyše pandémie nádchy, angín, chrípok a iných pliag. Nič také sa nedialo, aj ľudia, o ktorých viem, že boli chorí každú chvíľu, v tom období boli zdraví ako rybičky. Lokdaun a rúško - víťazné duo.
4. Aj vonku je dôležité rúško. Vari sa tetky na ulici nestretnú a nepoklebetia? Na nakazenie stačí aj jedno dobre mierené zakašľanie. Mám to overené na sebe, ešte dávno pred koronou.

Naposledy upravil janjan dňa 2024-01-02 10:00 GMT

richard768 je prihlásený top richard768 napísal dňa 02/01/2024 12:57 :

Mistrze Leszku, Genesis je určite zaujímavá kniha. Keď si všimneš, 5. kapitola sa začína "Tato jest kniha rodů Adamových..." Teda akoby prvé štyri kapitoly boli z inej knihy. Asi zo starších babylonských mýtov. Samotný príbeh stvorenia na mňa pôsobí ako scenzurovaný a upravený, niečo podstatné v ňom chýba na pochopenie. Napríklad, vraj tam bola prvá žena Lilith, ktorá sa vzbúrila Adamovi. Ale neviem, kde nájsť ten príbeh v pôvodnej podobe.

Prométeus, Lucifer, operený had indiánskych mýtov či had z rajskej záhrady je možno tá istá bytosť, alchymicky Merkúr s Venušou. Darca ohňa, teda myslenia a poznania. Čo by bolo bez tohto poznania?

Jedna vec sú symbolické príbehy o duchovnom pôvode Ćloveka, druhá vec príbehy o vývoji jeho telesnej schránky, teda o pôvode z Afriky. Oba sa niekde musia stretnúť, lebo reálne sme tu, duchovno-telesné bytosti.

richard768 je prihlásený top richard768 napísal dňa 02/01/2024 01:52 :

Janjan, dobré otázky. Preto si myslím, že si skôr "logik". Ale tiež nie som za škatuľkovanie.

1. Nie nutne dôverujúci, ale ktorý si vypočul rôzne názory, skúsenosti a zvážil ich. Nakoniec, veď odborník je to isté: niečo ho naučili plus má nejaké skúsenosti. Neviem o tom, že by sme mali nejakých špecialistov v odbore účinnosti rúšok. Čiže tí odborníci tiež hovoria len to, čo majú zo zvyku naučené, ale asi danú problematiku dostatočne seriózne sami neskúmali.

Keď sme na Ústave informatiky prednášali o našej práci pre kolegov z vedľajšieho oddelenia, len málo z toho pochopili. Pritom to boli odborníci v podobnej oblasti. Čiže odborník vie často dobre len o veľmi špecifickej téme, ak sa nevzdeláva aj širšie.

2. Áno, v mojom dôvodení o prenose bacilov pľuvaním som zanedbal ďalšie veci. Chirurgovia si okrem toho dôkladne umývajú ruky a ešte na nich majú rukavice. Všetko naokolo je sterilizované. Pre istotu. Ale možno, keby sa aj robili operácie v poľných podmienkach a menej hygienicky, nič vážne by sa vo väčšine prípadov nestalo. Situácia, keď je vnútro tela človeka otvorené, je však úplne odlišná od bežného kontaktu ľudí.

Príliš úzkostlivá hygiena môže byť skôr na škodu, lebo napríklad sa nedostatočne trénuje imunita, ktorá je lepšou ochranou. Je ťažké zabrániť šíreniu vírusu, čo sa aj prakticky ukázalo, takže je lepšie byť na to pripravený vlastnou odolnosťou. Pri žiadnej epidémii neochorejú všetci, i keď všetci prídu s nosičom choroby do kontaktu.

3. Ak si nenachytal bacily, tak asi sa ani nemnožia. Ale ak nosíš rúško príliš dlho, často a ešte k tomu stále to isté, dýchacie cesty celkove trpia. Teda človek je viac náchylný ochorieť na akúkoľvek chorobu, ktorá sa práve šíri, pričom rozlíšiť jednotlivé vírusové respiračné choroby od seba je problematické.

Príklad z okruhu tvojich známych, ktorí zostali zdraví, beriem za pravdivý, ale z celkového pohľadu bola situácia odlišná. Dá sa uviesť empirický dôkaz porovnania dvoch štátov. V Rakúsku bolo nosenie rúšok menej časté než u nás, vonku takmer nikto ho nemal. A pritom chorobnosť a úmrtnosť počas obdobia korony tam bola celkove nižšia než u nás.

4. Veď nikto ti nebráni, aby si rúško nosil, ak chceš. Mne vadilo donucovanie z opačnej strany. Úplne by stačilo, ak by ho nosil jeden z dvojice, ak druhý uprednostňuje imunitnú ochranu. Aj u lekárov to dovtedy stačilo. Pred koronou nik z pacientov nemal v čakárni ani ordinácii rúško a ktovie aké, aj závažné, choroby mohli mať.

Keď som sa na to pýtal svojej všeobecnej lekárky, potvrdila mi, že nosiť rúško na verejnosti považuje za hlúposť. Ale keď som ju potom prosil, aby mi napísala svoj odborný názor ako prílohu k odvolaniu proti rúškovej pokute, tak už otočila, že vraj treba poslúchať premiéra. Odborníci sú tiež len ľudia a keď im ide o miesto, tak mnohí zmenia názor alebo ho radšej nepovedia. Len málo ľudí je odvážnych, takže sa o odlišných odborných názoroch nedozvieš, ak ich cielene nevyhľadávaš.

Naposledy upravil richard768 dňa 2024-01-02 14:57 GMT

richard768 je prihlásený top richard768 napísal dňa 02/01/2024 02:41 :

Fero, čo sa týka telesnej výšky, skúmal to aj Páleš. Zistil, že Venuša spôsobuje nižší vzrast. To zahŕňa napríklad južanské typy, dominantnejší cit, obdobia romantizmu. Naproti tomu Merkúr dáva štíhlejšiu a vyššiu postavu, gotickú, trochu severskú, chladnejšie rozumové typy.

Mne sa 7-členný a 12-členný alchymický či astrologický pohľad na psychológiu javí komplexnejší ako len duality. Asi existujú medzi nimi spojitosti, ktoré by mohli byť zaujímavé.

Keď porovnávaš seba, mňa a Leszka, možno je na tom časť pravdy, ale nie celá. Napríklad ty by si tiež nepochopil moje alebo Leszkove intuície a musel by si sa pýtať "senzoricky". Inak to ani nejde, ak sa dívame z odlišných perspektív, musíme si ich vyjasniť cez konkrétnosti, lebo na abstraktné pojmy máme každý iný slovník.

Keď družica dáva rozostrený alebo farebne posunutý obraz (skreslený nadhľad), potrebuje korekciu porovnaním s objektívnymi predmetmi a farbami, teda cez rozhľad.

fero je prihlásený top fero napísal dňa 02/01/2024 02:53 :

Richard,
etika ako je janjan nespoznáš podľa logickosti otázok, ale reakcií na logické odpovede. Etik pokiaľ tvoje odpovede budú smerovať k tomu, že mainstream, ktorému etik dôveruje, sa v niečom mýli, kvôli jeho dominacii lojality pred pravdou ti pravdivosť tvojich odpovedí nikdy neuzná.

Naposledy upravil fero dňa 2024-01-02 15:01 GMT

fero je prihlásený top fero napísal dňa 02/01/2024 02:59 :

Richard,
čím máš vo filozofii delenie na viac kategórii, tým je toto delenie z menšieho nadhľadu. Preto bipolárne delenie, ktoré má smerovať k počiatočnej jednote "Ako bolo na počiatku tak nech je i teraz" je najvyššie, preto ho chápe cez Satori zatiaľ málo ľudí. Teda Pálešove delenie ja uznávam a považujem za správne, ale vychádza viac z jeho senzorického vedeckého skúmania dejín aj náboženských spisov, teda z rozhľadu ako z intuitívnych vnuknutí. Preto aj nepreniká a nevysvetľuje reálne psychologické konflikty medzi ľuďmi tak do hĺbky ako intuitívna bipolárna teória.

Naposledy upravil fero dňa 2024-01-02 15:06 GMT

mistrz_leszek je prihlásený top mistrz_leszek napísal dňa 02/01/2024 03:01 :

Nemám veľa porozumenia pre tieto šprtania sa v neortodoxných verziách. Ľudia ktorým nič nehovorí to čo tam je, cítia sa ošidení a myslia že poplátajú tento svoj pocit pridaním Lilit či čohokolvek.

Ja sám by som si asi vystačil bez týchto mytológií aj bez antropomorfných zobrazení posvätného. Je to pre mňa skôr doplnková disciplína. Ale, ľudia sú rôzni, historicky sa to miestami osvedčilo. Pre mňa je táto rôznorodosť ľudských bytostí zdrojom frustrácie. Iné typy ludí zas priam potrebujú okresať ten materiál až na kosť, aby sa v tom nestratili - žiadne mytológie, žiadne zázraky, žiadne ikony.

Každá z tých ciest má svoju ekonomiku, aby doviesť kam treba. Nieje to tak, že by boli viac a menej v tom pravdivé. Ale moderný človek má obmedzené horizonty, pátra v tom ako detektív či historik, po nejakej exaktnej pravde. Najlepšie, keby našiel niečo ako sobášny list Adama a Evy.

Nieje poznanie ako poznanie. Z každého druhého nášho príspevku je mi jasné, že my máme opačné očakávania od tohoto sveta.

fero je prihlásený top fero napísal dňa 02/01/2024 03:11 :

klasik,
ako etik si dal len mainstreamové všeobecné obvinenia, žiaden konkrétny príklad ako dôkaz niečoho konkrétneho. Ja som ti ukázal, že len etici, ktorí uprednostňujú dôveru pred argumentami môžu zakazovať rovnocenné diskusie odborníkov s opačnými názormi, čiže realita potvrdzuje moje spojenie Junga s politikou.

richard768 je prihlásený top richard768 napísal dňa 02/01/2024 03:11 :

Fero, lenže reakcie akéhokoľvek človeka na logické odpovede, ktoré smerujú k narušeniu jeho aktuálneho názoru, budú "etické". To sa týka nás všetkých. Len veľmi malá časť ľudí je ochotná pripustiť, že sa mýli a aj k tomu potrebujú istý čas a argumentačný pretlak. Niekto to uzná skôr, iný vôbec nikdy. Ten druhý typ by som nazval konzervatívnou, neústupnou povahou, pod vplyvom Saturna. Môže to byť veľmi logicky uvažujúci človek, ale omyl si len ťažko prizná. Naopak, človek citový, veselý, ti možno s ľahkosťou prizná: "Vieš čo, máš pravdu." Takže zas je to o niečom inom než logik - etik. Aspoň z môjho pohľadu.

fero je prihlásený top fero napísal dňa 02/01/2024 03:29 :

Richard,
tebou opísaná tendencia človeka je síce pravdivá, ale podriadená deleniu etik-logik, lebo realita to potvrdzuje. Logici majú tendenciu podľahnúť často aj mylným logickým konštruktom nie preto, lebo by boli blízke ich názorom, ale sú blízke ich dominantnej hodnote = logickosti. Etici naopak žiadnemu logickému konštruktu nepodľahnú, lebo pre nich dôležitejšie kto hovorí, či ho prijali za dôeryhodného ako čo hovorí. Preto nemajú problém akúkoľvek tvoju pravdivú a logickú odpoveď označiť za konšpiráciu, ak ju tak označí mainstream, nepotrebujú ti logicky oponovať. Realita nás v tomto delí na polovicu, Jung aj socionika po skúsenostiach nás delí na polovicu, teda tvoj konštrukt tentoraz nesedí s realitou.

fero je prihlásený top fero napísal dňa 02/01/2024 03:32 :

Richard,
ako vidíš aj na klasikovi, aj keď len etici odmietali logické konfrontácie v diskusiách o kovide, stále ti bude opakovať nelogickú odpoveď, že to logici sú tí, ktorí uprednostňujú emocionálnu vieru pred logikou. Logika mu nič nehovorí, keď spochybňuješ mainstream.

fero je prihlásený top fero napísal dňa 02/01/2024 04:04 :

klasik,
pre etikov je typické, že pretože nevedia logicky udrieť kliniec po hlavičke, nahrádzajú kvalitu argumentu kvantitou prázdnych slov. Nedokážeš jednou vetou preto dať žiaden logický protiargument na moju vetu.

Ja som ti ukázal, že len etici, ktorí uprednostňujú dôveru pred argumentami môžu zakazovať rovnocenné diskusie odborníkov s opačnými názormi, čiže realita potvrdzuje moje spojenie Junga s politikou.


Naposledy upravil fero dňa 2024-01-02 16:09 GMT

fero je prihlásený top fero napísal dňa 02/01/2024 04:24 :

klasik,
logik odpovie že 2+2=4 a etik, ak to mainstream spochybní začne emocionálne básniť o príliš zjednodušenej odpovedi bez rozhľadu.

richard768 je prihlásený top richard768 napísal dňa 02/01/2024 04:45 :

Fero, každý logický konštrukt má emocionálny základ. Emocionálna vrstva je evolučne staršia a vždy dáva odpoveď prv než rozum. Preto sa odporúča pri citovom rozrušení predýchať, narátať do desať a podobne. Tréningom sa dá dosiahnuť, aby emócie menej zasahovali do rozhodnutí, čo potrebujú napríklad hráči pokru, šachisti, matematici, tenisti a podobne. Vlastne je to dobré skoro vždy, pokiaľ to človek nepreženie, aby sa nestalo z neho bezcitné logické monštrum. Ale to asi nie je to, čo myslíš pod logikou a etikou.

richard768 je prihlásený top richard768 napísal dňa 02/01/2024 04:57 :

Klasik, mám pre teba jednu priateľskú radu, ak o ňu stojíš. Pouvažuj nad týmto: označenia ako hoaxer, konšpirátor, dezinformácia a podobné sú len modernými obdobami toho, čo používala už kedysi cirkev na vylúčenie nebezpečných názorov a zakázaných kníh. Tieto názory boli nebezpečné, lebo by mohli veriacich rozrušiť, spochybniť ich ustálené názory a poslušnosť voči cirkvi.

Keby si dokázal rozmýšľať samostatne, takéto označenia by si nepotreboval. Viem z vlastnej skúsenosti, že je veľmi dobré nestavať si vopred bariéry voči odlišným názorom, ale preskúmať ich, či aj na nich nie je niečo pravdy. Je to dokonca potrebné aj celospoločensky, odbúrať predsudky voči druhým ľuďom a snažiť sa ich pochopiť.

fero je prihlásený top fero napísal dňa 02/01/2024 05:19 :

Richard,
ak by to bola evolučná vec, tak logici by boli evolučne ďalej, lebo oni ten emocionálny základ vždy predýchajú, ale tak to nieje. Nemôžeš predsa tvrdiť, že ženský emocionálnejší pól sa menej vyvíjal ako ten mužský, rozumovejší. Je to jednoducho zámer Boha, aby sme boli nútený hľadať spoluprácu medzi rozumom a citom aj v rámci spoločnosti, kde jediným dobre fungujúcim vzorom je tanec, kde táto dominantno-submisívna spolupráca je nielen užitočná ale prináša aj potešenie a krásu. Treba v tomto Boha len pochopiť a život ako tanec s potešením prijať.

Naposledy upravil fero dňa 2024-01-02 17:22 GMT

richard768 je prihlásený top richard768 napísal dňa 02/01/2024 05:39 :

Fero, veď to práve hovorím, že do kategórií logik - etik sa ti miešajú kategórie vyspelý - nevyspelý. Evolučne má mozog viac vrstiev a tá emocionálna reaguje hneď. Pretože zviera potrebuje hneď utiecť alebo inak rýchlo zareagovať na situáciu. Rozumová, typicky ľudská, vrstva potrebuje dlhší čas. To sa dá ľahko pozorovať na sebe aj na druhých. Ale už napríklad dôvera nie je emócia, pretože nenabehne za pol sekundy ako strach, údiv, hnev či radosť. Zvládať nával emócií sa môže naučiť každý, nezávisle od toho, či pri rozhodovaní potom uprednostní rozum alebo cit.

misomiso_ je odhlásený top misomiso_ napísal dňa 02/01/2024 05:45 :

Aké je spoločné jadro na ktorom sa zhodnete?

misomiso_ je odhlásený top misomiso_ napísal dňa 02/01/2024 05:53 :

Ten klasik vám to tu len kazí. Nerozumie podstate o čom píšete a sám to vždy spolitizuje svojím smerom. Napokon vás obviní, že to tu politizujete vy a on to tu len zachraňuje od vašich hoaxov.grin

fero je prihlásený top fero napísal dňa 02/01/2024 06:09 :

My s Richardom asi nepoznáme spoločné jadro, na ktorom sa zhodneme, lebo cítime potrebu cizelovať len názory, na ktorých sa nezhodneme, lebo len to nás môže posunúť. grin

fero je prihlásený top fero napísal dňa 02/01/2024 06:13 :

richard768 napísal dňa 02/01/2024 04:39 : ...Rozumová, typicky ľudská, vrstva potrebuje dlhší čas. To sa dá ľahko pozorovať na sebe aj na druhých. Ale už napríklad dôvera nie je emócia, pretože nenabehne za pol sekundy ako strach, údiv, hnev či radosť. Zvládať nával emócií sa môže naučiť každý, nezávisle od toho, či pri rozhodovaní potom uprednostní rozum alebo cit.
Dodal by som teda len toľko, že nás rozdeľuje len to, čo nabehne po nejakom čase, nie hneď.

Naposledy upravil fero dňa 2024-01-02 18:15 GMT

misomiso_ je odhlásený top misomiso_ napísal dňa 02/01/2024 06:15 :

V starom symbolizme muchy predstavujú otravné myšlienky.

Keďže je to tu samí intuitiv, tak dúfam že netreba viac vysvetľovať, kde sa to tie muchy rodia.grin

richard768 je prihlásený top richard768 napísal dňa 02/01/2024 06:17 :

Mišo, asi sa zhodneme na tom, že existujú duality. Neviem, či aj dačo viac. Možno podpichujem nesprávnym smerom, ale tá jednoznačnosť kategórií v spoločensko-politickom vývoji sa mi nepozdáva. Ty vieš k tomu niečo, zo svojho pohľadu?

misomiso_ je odhlásený top misomiso_ napísal dňa 02/01/2024 06:20 :

My s Richardom asi nepoznáme spoločné jadro, na ktorom sa zhodneme...


To je chyba, lebo zatiaľ neviete nájsť ani spoločný základ na ktorom môžete dalej stavať. Potom je každý nútený namáhavo stavať svoj vlastný chrám poznania.

misomiso_ je odhlásený top misomiso_ napísal dňa 02/01/2024 06:27 :

Mišo, asi sa zhodneme na tom, že existujú duality. Neviem, či aj dačo viac.


Ako je v kresťanstve Boh v troch osobách, že Boh, syn a duch svätý,,,, tak isto je v taoizme "tao" ktoré sa prejavuje vo forme jing a jang.

To je napríklad ich spoločný základ, len pomenovaný inými slovami, ale je tam.

richard768 je prihlásený top richard768 napísal dňa 02/01/2024 06:49 :

Fero a ja sa ešte asi zhodneme na tom, že duality sú motorom vývoja. Podobne ako tlakové výše a níže  spôsobujú neustále premeny počasia. Tam už ale začína rozdiel v chápaní, kam ten vývoj smeruje a či sú to len duality, ktoré ho podnecujú.

fero je prihlásený top fero napísal dňa 02/01/2024 06:52 :

Mne každá realita stále viac udiera do očí a potvrdzuje túto bipolárnu teóriu a klasik je toho len ďalším dôkazom. Neexistuje argument, ktorým etika presvedčíš o pravde ak má dôveru v propagátora opačných názorov, lebo potom by už nebol etik, ale logik.

fero je prihlásený top fero napísal dňa 02/01/2024 07:07 :

klasik,
a čo je domnienkové na tom, že etici odmietali diskusie s odborníkmi s opačnými názormi, lebo túto realitu každý videl a sám si sa s ňou ako etik stotožnil ? Čo je domnienkvé na tom, že dokonca strpčovali život vzdelaným ľuďom s opačnými názormi ako Lakotovi alebo v Čechách Drulákovi a mnohým ďalším ?

janjan je odhlásený top janjan napísal dňa 02/01/2024 07:18 :

fero,
zrejme si sledoval vyjadrenia MUDr. Lakotu na alternatívnych médiách, tak budeš vedieť napísať aspoň tri konkrétne opatrenia na zabránenie šírenia vírusu, vylúčenia resp. aspoň zníženia počtu úmrtí, ktoré by urobil pán Lakota, keby mal kompetenciu také opatrenia prijímať.

fero je prihlásený top fero napísal dňa 02/01/2024 07:28 :

klasik,
žiaden rozhovor s opozičnými odborníkmi si sem nedal, takže :a čo je domnienkové na tom, že etici odmietali diskusie s odborníkmi s opačnými názormi, lebo túto realitu každý videl a sám si sa s ňou ako etik stotožnil ? Čo je domnienkvé na tom, že dokonca strpčovali život vzdelaným ľuďom s opačnými názormi ako Lakotovi alebo v Čechách Drulákovi a mnohým ďalším ?

richard768 je prihlásený top richard768 napísal dňa 02/01/2024 08:50 :

Jasný dôkaz reinkarnácie. Atóm sa prevtelil.

fero je prihlásený top fero napísal dňa 02/01/2024 09:07 :

klasik,
ak si vedel dať diskusiu medzi etikmi, tak by si vedel dať aj opozičnú, keby takú etici pripustili.
Ja Lakotu nekomentujem, mňa zaujímala diskusia Lakotu s nejakým etickým odborníkom a ak to etickí odborníci odmietali, tak to znamená, že mali slabšie argumenty ako Lakota. U mňa panuje logika u teba dôvera.

Naposledy upravil fero dňa 2024-01-02 21:22 GMT

janjan je odhlásený top janjan napísal dňa 02/01/2024 09:49 :

fero,
nemusíš komentovať pána Lakotu, stačí že napíšeš aspoň tri konkrétne opatrenia na zabránenie šírenia vírusu, vylúčenia resp. aspoň zníženia počtu úmrtí, ktoré by urobil pán Lakota, keby mal kompetenciu také opatrenia prijímať. A to nie je komentovanie, ani hájenie či oponovanie. Jednoducho dať fakty na stôl. Možno budú tak presvedčivé, že budem musieť uznať, že som sa mýlil.

fero je prihlásený top fero napísal dňa 02/01/2024 10:02 :

Bukovský, Lakota a všetci logici hovorili o cielenej chýbajúcej prevencii a včasnej liečbe lacnými liekmi aby sa predávali drahé očkovacie látky, viac informovať a menej obmedzovať s rúškami, povinnými testami a očkovaním, u ktorého sa ľudia klamali že nemajú vedľajšie účinky, že sú sloboda, že očkovaní nešíria covid, odporúčať rúška len v blízkom kontakte dýchajúcich na seba, lebo ľahká nálož u ľudí do 50-60r. s včasnou liečbou by totiž zrýchlila imunitu národa, čo je po každej stránke lepšie ako očkovanie.... detaily však logici nechávajú na diskutujúcich opozičných odborníkov, etici s mainstreamom sa radšej na odborníkov hrajú.

richard768 je prihlásený top richard768 napísal dňa 02/01/2024 10:33 :

Inak občas sa aj v komerčnom médiu nejaká vyvážená diskusia vyskytne. Ja som pozeral túto:

https://www.ta3.com/relacia/27686/vojna-na-ukrajine-mame-sa-bat-aj-my

O korone neviem, či nejaká bola.

Naposledy upravil richard768 dňa 2024-01-02 22:35 GMT

richard768 je prihlásený top richard768 napísal dňa 02/01/2024 10:55 :

merlinzavalonu napísal dňa 02/01/2024 10:16 : A ako chceš zabrániť šíreniu vírusu?
Neviem, či ste niekto videli Boratův navázaný telefilm, tam je jasne vysvetlené, ako to bolo.  smile  Ale je to strašná prasačina, divím sa, že to vôbec pustili do TV.

janjan je odhlásený top janjan napísal dňa 03/01/2024 07:27 :

fero,
znova všeobecné frázy, nič konkrétne čo povedal pán Lakota, len to, čo sa nemá robiť a nie to, čo sa má robiť ...
Určili v jari 2020 konkrétne lieky (aj s presným dávkovaním), ktoré sú účinné proti kovidu, aby sa dala uskutočniť včasná liečba?
Pomenovali, čo znamená prevencia kovidu a ako ju dosiahnuť (5 minút po dvanástej, keď už vírus vedelo koluje)?
Určili presne, čo znamená ľahká nálož? Určili koľko vírusov môže každý jednotlivec schytať (vzhľadom na jeho imunitu, zdravotný stav ...) a ako ich spočítaš pri komunikácii s nakazeným, aby si nepresiahol úroveň nálože? A čo s ľudmi nad 60? Ich imunizovať v hroboch?

janjan je odhlásený top janjan napísal dňa 03/01/2024 07:29 :

merlizavalonu,
to, čo si napísal, myslíš vážne?

fero je prihlásený top fero napísal dňa 03/01/2024 08:41 :

janjan, klasik,
trepete somariny, mám synovca, ktorý už rok berie kvôli očkovaniu lieky na srdce. Áno určili, ale nemohli to presadiť, lebo prenasledovanie za opačný názor a zákaz diskusií boli jasným dôkazom propagandy v prospech finančných ziskov nadnárodných farmakorporácií. Preto aj ty ako nelekár chceš hájiť lekárov, ktorí sa hájiť nechceli, lebo len etickí laici ako ty sa dali ľahko dôverou oblbnúť. Tí etickí lekári vedeli viac a preto sa diskusiám vyhýbali, v súkromí mnohí vraveli, že ak nechcú prísť o prácu, musia držať hubu.

Naposledy upravil fero dňa 2024-01-03 08:44 GMT

fero je prihlásený top fero napísal dňa 03/01/2024 09:44 :

klasik,
teba ako etika zaujímajú mainstreamové kecy, lebo máš v mainstream dôveru a logikov zaujíma fakt, že keď sa niekto vyhýba arguemntačným diskusiám s opozičnými odborníkmi, tak svoje názory nevie obhájiť, lebo sú hlúpe.

fero je prihlásený top fero napísal dňa 03/01/2024 10:06 :

klasik,
ak by sa nejaká konšpiračná stránka vyhýbala diskusii s mainstreamom, aby mohla svoje názory obhájiť, veril by som mainstreamu. Je logické, že kto sa vyhýba diskusii, chce presadzovať blbosti, takáto samozrejmosť je len zmanipulovaným etikom nejasná.

richard768 je prihlásený top richard768 napísal dňa 03/01/2024 10:21 :

Pointa nie je v tom, či my tu teraz po funuse vyriešime, ako to malo byť s rúškami, izoláciou, liečbou a očkovaním. My sme tu všetko laici. Ale podstata veci, o ktorej aj Fero hovorí je, že žiadna vyvážená diskusia na tak vážnu celospoločenskú tému akou bola korona, neprebehla.

Aj iniciatíva "Hovorme spolu" bratov Matyinkovcov nebola zrealizovaná v RTVS, ale alternatívne, čo je škandálne, lebo RTVS si platíme všetci a práve takúto úlohu má aj podľa zákona plniť.

https://www.hovormespolu.eu/otvoreny-list-vedeniu-rtvs.html

V tej iniciatíve pritom neboli pretláčané žiadne konkrétne názory z jednej ani druhej strany, ale len potreba samotnej diskusie.

fero je prihlásený top fero napísal dňa 03/01/2024 10:30 :

Ďalší dôkaz rozdelenia spoločnosti na logikov, ktorí potebujú logicko-argumentačné diskusie a etikov, ktorým k spokojnosti stačí dôvera v mainstream.

janjan je odhlásený top janjan napísal dňa 03/01/2024 10:35 :

klasik03,
trepeš somariny. To, že očkovanie nechráni pred prenášaním vírusu sa zistilo krátko po začatí očkovania, ale naši verejní činitelia ešte dlhé mesiace po tom vyhlasovali opak, preferovali očkovancov, brali ich ako neškodných, čím sa tiež prispievalo k šíreniu vírusu.

janjan je odhlásený top janjan napísal dňa 03/01/2024 10:43 :

fero,
odkiaľ berieš istotu, že tvoj synovec je chorý z očkovania? Mohol prekonať kovid bez vonkajších príznakov a to mu mohlo spôsobiť zdravotné problémy. Pretože už na začiatku pandémie, v jari 20 (keď po vakcínach nebolo ani chýru ani slychu), boli pozorované nebezpečné dôsledky kovidovej infekcie: znížená zrážanlivosť krvi, zápaly srdcového svalu, mozgové príhody, poškodenie obličiek ... Preto kovid nie je žiadna chrípočka, ale nevyspytateľné multifunkčné ochorenie a je zarážajúci benevoletný prístup k tejto chorobe v dnešnej dobe.

fero je prihlásený top fero napísal dňa 03/01/2024 10:47 :

janjan,
od srdciara, ktorý synovca lieči, takých prípadov u mladších je mnoho

janjan je odhlásený top janjan napísal dňa 03/01/2024 10:47 :

fero,
keď alternatívci určili všetko to, čo som žiadal, aby si uverejnil, prečo si to sem nenapísal? Predpokladám, že to vieš, keďže si sa tým riadil. A neverím tomu, žeby si konal bez skutočného poznania, len preto, aby si urobil napriek vládnej moci.

fero je prihlásený top fero napísal dňa 03/01/2024 10:48 :

klasik,
ak by sa nejaká konšpiračná stránka vyhýbala diskusii s mainstreamom, aby mohla svoje názory obhájiť, veril by som mainstreamu. Je logické, že kto sa vyhýba diskusii, chce presadzovať blbosti, takáto samozrejmosť je len zmanipulovaným etikom nejasná.

janjan je odhlásený top janjan napísal dňa 03/01/2024 10:50 :

fero,
a to len tak veríš srdciarovi bez verejnej argumentačnej diskusie? Nie si náhodou etik?

fero je prihlásený top fero napísal dňa 03/01/2024 10:51 :

janjan,
lebo ja nie som lekár, ale logik, ktorý verí tým lekárom, ktorí sú ochotní svoje názory v opozičnej diskusii hájiť.

janjan je odhlásený top janjan napísal dňa 03/01/2024 10:53 :

fero: "... ak by sa nejaká konšpiračná stránka vyhýbala diskusii s mainstreamom, aby mohla svoje názory obhájiť, veril by som mainstreamu. ..."

Ja veru by som na základe takejto podmienky mainstreamu neveril. Pre mňa to nie je zárukou správnosti a pravdy.

fero je prihlásený top fero napísal dňa 03/01/2024 10:54 :

janjan,
diskusia je potrebná pred očkovaním, aby nedošlo k zlým následkom, nie pri liečbe následkov z očkovania, s ktorými už majú lekári skúsenosti z viacerých prípadov po očkovaní.

janjan je odhlásený top janjan napísal dňa 03/01/2024 10:54 :

fero,
a ak tí lekári nemajú pravdu? Aj tak im veríš? Verejná diskusia nie je zárukou, že niekto v nej má pravdu. Pravda sa hľadá a vyhodnocuje iným spôsobom.

fero je prihlásený top fero napísal dňa 03/01/2024 10:54 :

janjan,
lebo si etik, nie logik.

fero je prihlásený top fero napísal dňa 03/01/2024 10:57 :

janjan,
verejná diskusia je verejnou obhajobou, ktorej sa vyhýba len podvodník

richard768 je prihlásený top richard768 napísal dňa 03/01/2024 10:58 :

Ja som pri debatách s ľuďmi zistil, že keď zájdem priďaleko, napr. keď som sa im snažil ukázať, že štát ide proti vlastným občanom, tak tam debata skončila a spustili sa odmietavé obranné reakcie. To znamená, že u mnohých ľudí je dôvera v určité inštitúcie (štát, cirkev a pod.) akoby súčasťou ich osobnej integrity, ktorú nemožno podkopať.

Avšak takýto nedotknuteľný osobný a hodnotovo-názorový priestor máme všetci, len u každého má iný rozsah. Najužším jadrom je napr. dôvera v seba samého, v členov úzkej rodiny, vlastný svetonázor, náboženské presvedčenie a pod. Od tohto je pre každého ťažké sa odpútať, spochybniť to. Máloktorý kresťan by bol napr. ochotný prestúpiť na budhizmus, ak by budhisti dávali v diskusii lepšie argumenty než kresťania.

Čiže je otázka, nakoľko tento jav súvisí s uprednostňovaním myslenia či cítenia pri hodnotení a rozhodovaní, lebo tieto preferencie sa týkajú skôr bežnejších situácií v živote, nie tých hraničných. Podľa mňa to skôr súvisí s uzavretosťou či otvorenosťou osobnosti človeka. Každý máme niekde inde svoje mestské hradby a za nimi otvorený, slobodný priestor.

Naposledy upravil richard768 dňa 2024-01-03 11:01 GMT

janjan je odhlásený top janjan napísal dňa 03/01/2024 11:00 :

fero,
v jednom máš pravdu: očkovanie nemalo byť v žiadnom prípade dobrovoľne povinné. A už určite nemalo byť priepustkou na slobodu. Hlavne po tom, čo sa zistilo, že nechráni pred šírením kovidu.
Predpokladám, že takéto konanie verejných činiteľov bolo do veľkej miery podmienené neustálym podporovaním protestov, šírením neopodstatnených námietok voči vládnym postupom, znevažovaním odborníkov, ktorí zobrali na seba zodpovednosť a robili opatrenia (a možno aj niektoré zlé), vytĺkaním politického kapitálu z nešťastia druhých ...

janjan je odhlásený top janjan napísal dňa 03/01/2024 11:05 :

fero,
verejná diskusia nie je zárukou správnosti a pravdy. A najmä s "odborníkmi", ktorí o virológii nemajú ani predstavu.
Diskutovať mali (a aj diskutovali) za zatvorenými dverami a výsledky tejto diskusie sa mali prezentovať ako záväzné a tvrdo vymáhané silovými zložkami. Bežný občan v takýchto prípadoch nemá ani páru o tom, čo je správne, aby sa vedel zodpovedne rozhodnúť. Na rozhodnutia má vládnu moc.

richard768 je prihlásený top richard768 napísal dňa 03/01/2024 11:05 :

Janjan:

Preto kovid nie je žiadna chrípočka, ale nevyspytateľné multifunkčné ochorenie a je zarážajúci benevoletný prístup k tejto chorobe v dnešnej dobe.
Prečo asi? Úloha už bola splnená, tak teraz už na ľuďoch nezáleží.

janjan je odhlásený top janjan napísal dňa 03/01/2024 11:07 :

fero: "janjan, lebo si etik, nie logik."

Milujem túto formuláciu, úžasná vetička, krabička poslednej záchrany, keď nevieme kam z konopí smile

fero je prihlásený top fero napísal dňa 03/01/2024 11:08 :

janjan,
bolo to takto organizované na celom západe, kde farma-oligarchia má veľký vplyv. Logikom bola príčina jasná hneď od začiatku.

janjan je odhlásený top janjan napísal dňa 03/01/2024 11:09 :

richard768,
ale ešte zarážajúcejší bol prístup k tejto chorobe, keď navyše evidentne denne na ňu zomieralo množstvo ľudí, zo strany alternatívy.

richard768 je prihlásený top richard768 napísal dňa 03/01/2024 11:14 :

Janjan, alternatíva je široký pojem. Ja som počúval Slobodný vysielač a tam na začiatku väčšinou práveže presadzovali "lockdown", až potom otočili. Ale stále tam zaznievali rôzne názory, aj protichodné. Šíreniu vírusu sa dalo zabrániť na samom začiatku, čo sa (zámerne?) zanedbalo, potom už nie. A práve až potom, keď už bolo neskoro,  najtvrdšie obmedzovania začali. Dáva ti to logiku? Mne iba vtedy, ak za tým vidím nekalý úmysel.

fero je prihlásený top fero napísal dňa 03/01/2024 11:17 :

richard768 napísal dňa 03/01/2024 09:58 : ...Čiže je otázka, nakoľko tento jav súvisí s uprednostňovaním myslenia či cítenia pri hodnotení a rozhodovaní, lebo tieto preferencie sa týkajú skôr bežnejších situácií v živote, nie tých hraničných. Podľa mňa to skôr súvisí s uzavretosťou či otvorenosťou osobnosti človeka. Každý máme niekde inde svoje mestské hradby a za nimi otvorený, slobodný priestor.
Čiže podľa teba logici sú tá uzavretejšia polovička spoločnosti, ktorá nedôveruje nikomu bez argumentov alebo logici sú tá otvorenejšia polovička spoločnosti, ktorá chce otvorené diskusie, aby sa pravda nezametala pod koberec ?  Etici sú tá uzavretejšia polovička spoločnosti, ktorá sa vyhýba diskusiám alebo etici sú tá otvorenejšia časť spoločnosti, ktorá nemá problém protestujúcich nazvať dezolátmi a prenasledovať aj odborníkov za opačné názory ? Svoje logické konštrukty skús dotiahnuť dokonca pomocou psychológie a reality, nezostávaj len v rovine filozofickej.

fero je prihlásený top fero napísal dňa 03/01/2024 11:20 :

klasik,
je dobrý minimálne na to, aby etici sa nerozhodovali bez logikov a logici neignorovali pocity etikov. Podobne ako fungujúci tanec, kde tanec nemôže fungovať, keď ho vedie žena a skrášľuje muž.

janjan je odhlásený top janjan napísal dňa 03/01/2024 11:24 :

richard768,
šíreniu vírusu sa u nás zabránilo, veď v prvej vlne sme boli možno najúspešnejší na svete. Lenže to stálo veľa peňazí. A tak sa život vymenil za peniaze, dovolenky, fitká, politické body ... a tak sme aj skončili.
Nedá sa slúžiť naraz aj Bohu, aj mamone.

richard768 je prihlásený top richard768 napísal dňa 03/01/2024 11:27 :

Fero, otvorenosť - uzavretosť sú iné kategórie než myslenie - cítenie. Nemusia mať priamy súvis.

richard768 je prihlásený top richard768 napísal dňa 03/01/2024 11:36 :

Diskusiám zabraňovala hŕstka mocných a hierarchicky sa to šírilo napr. prostredníctvom osobného vydierania. Ak by mal riaditeľ televízie prísť o miesto, tak je jedno, či v bežnom živote uprednostňuje myslenie alebo cítenie, lebo to je príliš hraničná situácia (privysoké brvno). A takto sa to šírilo až nadol. Nemyslím si, že by polovica ľudí bola proti diskusiám. Keby boli tieto diskusie dostupné, mnohí by si ich radi pozreli.

richard768 je prihlásený top richard768 napísal dňa 03/01/2024 11:49 :

Fero, sranda by bola, keby sme my dvaja dospeli na základe logických argumentov k názoru toho druhého, ja k tvojmu a ty k môjmu, a potom by sme sa hádali z opačných pozícií. Nemalo by to tak medzi logikmi byť?

fero je prihlásený top fero napísal dňa 03/01/2024 11:59 :

Richard, tak inak, aby si mi rozumel.
Čiže podľa teba ficovcii sú tá uzavretejšia polovička spoločnosti, ktorá nedôveruje nikomu bez argumentov alebo ficovci sú tá otvorenejšia polovička spoločnosti, ktorá chce otvorené diskusie, aby sa pravda nezametala pod koberec ?  Čaputovci sú tá uzavretejšia polovička spoločnosti, ktorá sa vyhýba diskusiám alebo čaputovci sú tá otvorenejšia časť spoločnosti, ktorá nemá problém protestujúcich nazvať dezolátmi a prenasledovať aj odborníkov za opačné názory ? Svoje logické konštrukty skús dotiahnuť dokonca pomocou psychológie a reality, nezostávaj len v rovine filozofickej.

janjan je odhlásený top janjan napísal dňa 03/01/2024 12:01 :

Máš na mysli napríklad otvorenú diskusiu o špeciálnej prokuratúre alebo trestoch za korupciu?

Naposledy upravil janjan dňa 2024-01-03 12:01 GMT

richard768 je prihlásený top richard768 napísal dňa 03/01/2024 12:06 :

Kto sú Ficovci a kto sú Čaputovci? To sú nejaké nálepky? Ja nie som ani jedno, ani druhé. Zisťoval si anketou medzi ľuďmi, koľko by si želalo diskusie na nejakú páľčivú tému? Alebo je ti to jasné už vopred. Slovo dezolát sa páči aj mne a sám sa tak niekedy zo žartu označujem. Ale rozličné znevažujúce nálepky používajú obe strany, napr. Huďo používal "Havloidi" a pod. Mnohí ľudia sa toho môžu chytiť, lebo je to skutočne chytľavé, i keď sami, z vlastnej vôle, by možno druhých nechceli znevažovať.

fero je prihlásený top fero napísal dňa 03/01/2024 12:16 :

Richard
Ficovci sú tí, ktorí volili túto vládu a čaputovci sú tí, ktorí volil minulú vládu.
Takže ešte raz
Čiže podľa teba ficovcii sú tá uzavretejšia polovička spoločnosti, ktorá nedôveruje nikomu bez argumentov alebo ficovci sú tá otvorenejšia polovička spoločnosti, ktorá chce otvorené diskusie, aby sa pravda nezametala pod koberec ?  Čaputovci sú tá uzavretejšia polovička spoločnosti, ktorá sa vyhýba diskusiám alebo čaputovci sú tá otvorenejšia časť spoločnosti, ktorá nemá problém protestujúcich nazvať dezolátmi a prenasledovať aj odborníkov za opačné názory ? Svoje logické konštrukty skús dotiahnuť dokonca pomocou psychológie a reality, nezostávaj len v rovine filozofickej.

fero je prihlásený top fero napísal dňa 03/01/2024 12:29 :

klasik, koho si volil ? Ja som sa rozhodoval ci SNS volil som Republiku. Ak neodpovieš, tak chceš pravdu len prekrúcať.

janjan je odhlásený top janjan napísal dňa 03/01/2024 12:36 :

Prečo by mal odpovedať? Je to každého súkromná vec, ak sa nemýlim, voľby sú tajné, tak prečo by mal verejne vytrubovať, koho volil?

richard768 je prihlásený top richard768 napísal dňa 03/01/2024 12:43 :

Fero, strany súčasnej vládnej koalície volilo 29,6 % všetkých oprávnených voličov, strany súčasnej parlamentnej opozície 27,4 %. Teda žiadne polovičky, lebo veľa ľudí nevolilo nikoho alebo menšie strany. Aj keby sa zarátali menšie strany, ktoré sú vyhranené (lebo nie všetky sú), nedostali by sme nikde polovičku.

Pozri si, koľko percent (ale zo všetkých oprávnených voličov) volilo v r. 2023 Smer a zároveň krúžkovalo Fica. A tiež si pozri, koľko percent volilo v r. 2019 v prvom kole Čaputovú. To sú ich skutoční priaznivci, ostatní určite nie.

Koľko ľudí si želá otvorené diskusie, nevieme, lebo to nikto neskúmal. Koľko ľudí používa hanlivé výrazy na oponentov, tiež nevieme, lebo to tiež nikto neskúmal. Tvoje generalizácie sú neprípustné.

Pozri si blogy na Pravde a diskusie v nich. Väčšina príspevkov má charakter osobných urážok a to z oboch strán. Len málo príspevkov vecne rozvíja tému základného článku. Ale to ešte neznamaná, že väčšina ľudí sú hulváti, lebo v tých diskusiách môžu byť špecifické typy ľudí, ktorí si tam riešia svoje problémy. Nie je to dobrá štatistická vzorka z celej populácie.

janjan je odhlásený top janjan napísal dňa 03/01/2024 12:46 :

richard768,
aj tu máš niekoľko osôb, ktorých metódou práce je znevažovanie a osobné urážky. Ale je to zákonité, kto nemá argument, má naporúdzi urážku.

fero je prihlásený top fero napísal dňa 03/01/2024 01:01 :

richard768 napísal dňa 03/01/2024 11:43 : Fero, strany súčasnej vládnej koalície volilo 29,6 % všetkých oprávnených voličov, strany súčasnej parlamentnej opozície 27,4 %. Teda žiadne polovičky, lebo veľa ľudí nevolilo nikoho alebo menšie strany.
Prečo chceš silou mocou deformovať realitu ľuďmi, ktorí sú nerozhodní a nešli voliť, tí čo volili menšie strany sú zanedbateľné množstvo a tí rozhodní šli rozhodne voliť. Zrejme je medzi nami ďalšia bipolrita. Ja som racionál, ktorý uprednostňuje prepracovanie sa k jasnému cieľu, k poznaniu, pravde a ty si iracionál, ktorý rád len filozofuje, spochybňuje, nehľadá cieľ lebo má radšej proces hľadania.

fero je prihlásený top fero napísal dňa 03/01/2024 01:05 :

klasik,
takže si volil etikov z KDH, lebo si sám etik. Aj Čaputová ti bola bližšia ako Harabín, takže si Čaputovec. Ak človek príjme túto bipolárnu teóriu, tak sa v ľuďoch vyzná - aj keď výnimky potvrdzujú pravidlo.

fero je prihlásený top fero napísal dňa 03/01/2024 01:07 :

klasik,
môj cieľ som hľadal dlhé roky a ak aj Einstein niečo konečne pochopil, pochybovači boli len na začiatku jeho cesty.

richard768 je prihlásený top richard768 napísal dňa 03/01/2024 01:10 :

Fero, ešte iný príklad, z obdobia nosenia rúšok. Keď boli za nenosenie pokuty, malo ich povedzme 90 % ľudí. Niekedy viac, niekedy možno aj menej, ale nejde o presné čísla, bola to vždy výrazná väčšina. Pritom 90 % z nich (zase plus-mínus) mi nič nenamietalo, keď ja som ho nemal. Teda ktorí sú logici a ktorí etici? Alebo to nie je to správne brvno?

fero je prihlásený top fero napísal dňa 03/01/2024 01:24 :

Richard,
nie, logikov od etikov rozoznáš len v slobodnom prejave, nie pod nátlakom.

fero je prihlásený top fero napísal dňa 03/01/2024 01:26 :

klasik,
práve Harabín sa nevyhýba žiadnym otázkam, všetky aj medzinárodné súdy s etikmi vyhral, čo svedčí o jeho precíznej logickosti.

fero je prihlásený top fero napísal dňa 03/01/2024 03:28 :

klasik,
aj keď 2+2=4, pre etika ako ty to nieje žiaden dôkaz, lebo ten čo to tvrdí by mal mať najprv matematické vzdelanie, lebo inak sa len hrá na múdreho matematika aj keď mu o tom chýbajú znalosti a dôkazy, ktoré nie sú jednoznačne dostupné. Preto sú to len hypotézy, ktoré závisia na kontexte, lebo vôbec nikde nieje povedané čoho 2 sa to týka, lebo 2 zemegule by boli totálna blbosť, lebo také niečo neexistuje, preto takej blbosti veria len tí, ktorí sú ovplyvnení ruskými dezinformačnými webmi. laugh Toto je úroveň tvojich odpovedí, kvantitou blbostí nahrádzaš kvalitu stručnej logickej odpovede.

Naposledy upravil fero dňa 2024-01-03 15:30 GMT

fero je prihlásený top fero napísal dňa 03/01/2024 04:35 :

klasik,
takto môžeš spochybniť aj to, že ty si chlapec a že si človek. Tvoje reči potom nemajú nič spoločné s logikou ba práve naopak, k tvojemu spochybňovaniu všetkého sa utiekajú vždy len takí ľudia, ktorí nevedia argumentačne udrieť kliniec po hlavičke. Sú to rétori, ktorí dokážu hodinu rozprávať a nič nepovedať. Snáď si to tentokrát pochopil.

richard768 je prihlásený top richard768 napísal dňa 03/01/2024 05:02 :

Fero:

Ja som racionál, ktorý uprednostňuje prepracovanie sa k jasnému cieľu, k poznaniu, pravde a ty si iracionál, ktorý rád len filozofuje, spochybňuje, nehľadá cieľ lebo má radšej proces hľadania.
Tá časť, že podľa socioniky som iracionál, sedí. Ale to sa nevylučuje s cieľom hľadania pravdy v poznaní. Veď aj význam zloženého slova filo+zofia to napovedá. Poznanie nie je ako dom, ktorý má konečnú podobu a keď ho postavíš, je hotový. Aj vo vede sme stále len niekde na začiatku.

misomiso_ je odhlásený top misomiso_ napísal dňa 03/01/2024 05:10 :

Aj Fero je iracional, lebo sám o sebe vyhlasuje že je intuitiv,,, no a ako vieme, tak intuícia patrí medzi iracionálne funkcie mysle,,, teda ak zase nedôjde vo vašich teóriách k ďalšej zmene významu pojmu intuícia.grin

richard768 je prihlásený top richard768 napísal dňa 03/01/2024 06:04 :

Mišo, "racionál" a "iracionál" sú kategórie typov osobnosti v socionike. Pozri tu:

https://www.socion.cz/rozumet-vic-sam-sobe-i-druhym-chci/

richard768 je prihlásený top richard768 napísal dňa 03/01/2024 06:05 :

Fero, vrátim sa k môjmu volebnému príkladu. Medzičasom som si uvedomil, že argument započítavajúci volebnú účasť som nepoužil správne. Máš pravdu, že nerozhodní nič nemenia na samotnej existencii dvoch krajných pólov. Asi ma zmýlilo slovo „polovica“. (Zaujímavosť: slová pól a polovica sa podobajú, hoci nie sú etymologicky zviazané.) Čiže nejde o polovice z hľadiska počtu prívržencov.

Vezmime si teda pre jednoduchosť úvahy krajný prípad dvoch polaritných politických strán X a Y s navzájom protichodnými postojmi. Dajme tomu, že obe získajú okolo 30 % z celkového počtu oprávnených voličov. To sú tí, ktorí sú viac-menej vyhranení. A 40 % nevyhranených, nerozhodných voličov k voľbám nepríde. Potiaľto teda s tebou súhlasím, že existujú protichodné ideové či záujmové póly, ktoré predstavujú strany X a Y.

Teraz však nastáva rozdiel v našom chápaní.

1. V rámci Slovenska priraďuješ jeden pól, trebárs X, Ficovcom (súčasným vládnym stranám) a druhý pól Y Čaputovcom (súčasnej opozícii).

2. Podľa teba X je pól, ktorý chce diskusie a hľadanie pravdy; a Y je pól, ktorý uprednostňuje slepú dôveru, pričom sa necháva ľahšie zmanipulovať a odmieta vyvážené diskusie.

Ak som niečo podstatné zle pochopil, prosím, oprav ma.

Pokúsim sa ukázať, prečo si myslím, že oba body sú nesprávne.

a) Zatiaľčo PS predstavuje výrazný prozápadný pól, jeho opozitum, výrazný provýchodný pól u nás absentuje. Možno nejaká malá proruská strana, ale žiadna veľká. Smer, SNS aj Hlas sú názorovo skôr v strede polaritnej osi východ – západ. Zástancom západnej orientácie sa to prirodzene javí ako provýchodná orientácia, ale objektívne taká u nás nie je zastúpená v parlamente.

b) Z hľadiska filozofického nesedí to, že jeden pól hľadá pravdu, ale druhý sa necháva zmanipulovať proti nej. Aj podľa budhizmu pravdivá je stredná cesta, teda medzi oboma pólmi. V polaritách východ – západ,  konzervatívci – liberáli, kapitalisti – socialisti, … nie je žiaden z pólov ten správny. Ideál treba hľadať ako tvorivé zlúčenie toho dobrého z oboch strán.

c) Keďže, podľa bodu a), je súčasná vládna koalícia bližšie pravdivému stredu medzi oboma pólmi, môže sa momentálne javiť ako tá správnejšia. Ale nebolo to tak vždy. V minulosti Fico ani Danko nepodporovali alternatívne médiá ani hľadanie pravdy. Prijímali zákony proti extrémizmu a podobné obmedzenia slobody. Dosadzovali si všade svojich ľudí podobne, ako to robili iné vlády predtým aj potom. Až teraz, keď ich dobehla vlastná karma, otočili. Zistili, že sa im alternatívne médiá hodia, lebo ich sledovanosť rastie. Pred voľbami 2020 bol Danko prvý raz v Slobodnom vysielači. Pamätám si to, lebo to bola pre nich veľká udalosť. Ale práve jeho účelový spôsob prejavu ma vtedy odradil od voľby SNS. Podobne Fico počas korony nedával najavo žiadne jasné stanovisko, ale si počkal, ako sa situácia vyvinie. To sú politické špekulácie, nie hľadanie pravdy.

fero je prihlásený top fero napísal dňa 03/01/2024 07:09 :

Richard,
a) preto som už viac krát hovoril, že etici kvôli emocionálnej manipulovateľnosti sú vždy jednostranný, inak by nemohli uprednostňovať dôveru a lojalitu - musia si teda vybrať toho silnejšieho, kto má silnejšie renomé. Logici ako rozumový pól nemôže podliehať jednostrannej dôvere, lebo pravda je vždy bipolárna, harmonická, nestranná.
b) Nakoľko póly ženské inklinujú k jednostrannosti a póly mužské k bipolárnej harmónii, tá sa môže udiať len keď nastane aj harmonické spojenie dominantného pólu mužského so submisívnym ženským - ako v tanci
c) Preto je etický pól rovnako dôležitý ako logický, lebo etikov vždy Boh použije na to, aby šliapli na logikov, pokiaľ sa nesprávajú tak, ako majú. Oba póly majú teda pre vývoj spoločnosti rovnako dôležitý význam, aj keď mužský má viesť a ženský má zdobiť proste len žena robí z chlapca muža - ako v tanci. Ľudstvo potrebuje chlieb a hry - logici dávajú lepšie chlieb a etici hry.

Naposledy upravil fero dňa 2024-01-03 19:10 GMT

richard768 je prihlásený top richard768 napísal dňa 03/01/2024 07:33 :

Fero,

a) takže v Rusku sú etici tí, ktorí jednostranne dôverujú Putinovi?

b)

Nakoľko póly ženské inklinujú k jednostrannosti a póly mužské k bipolárnej harmónii, ...
Ak pól mužský inklinuje k harmónii mužského a ženského pólu, potom to už nie je pól. Je to elementárny logický spor. Ako keby si povedal, že severný pól inklinuje k rovníku, ale ten južný stále neposlúcha.

c) Ale keď logický pól sám osebe inklinuje k pravde a k harmónii, tak načo potrebuje etický, aby ho korigoval? A keď neinklinuje, tak to potom nie je logický pól podľa tvojej definície. Zase spor.

janjan je odhlásený top janjan napísal dňa 03/01/2024 07:38 :

richard768,
lebo si etik, nie logik. smile

fero je prihlásený top fero napísal dňa 03/01/2024 07:50 :

a) áno, ak by Putin robil jednostrannú etickú nenávistnú politiku, svoje základne by približoval k USA a chcel by vládnuť svetu ako Biden.
b) to by potom nemohol byť protipól ani rozum emóciám lebo protipólom rozumnosti by mala byť nerozumnosť a protipólom emocionálnej citlivosti necitlivosť
c) Problém nieje v tom, žeby logický pól neinklinoval k pravde a harmónií ale v nižšom stupni morálnej zrelosti ktorou trpia oba póly rovnako. Preto aj harmonizácia protipólov, kvôli veľkým egám a egoizmu má pred sebou ešte dlhú cestu.

janjan je odhlásený top janjan napísal dňa 03/01/2024 07:54 :

Zaujímavé, otázka bola: "takže v Rusku sú etici tí, ktorí jednostranne dôverujú Putinovi?"
Odpoveď bola: "áno, ak by Putin robil jednostrannú etickú nenávistnú politiku ..."

Z toho vyplýva: ak človek jednostranne niekomu dôveruje je buď etik alebo logik, podľa toho, či ten, ktorému dôveruje je etik alebo logik.
Heuréka, nové učenie!

fero je prihlásený top fero napísal dňa 03/01/2024 08:04 :

janjan,
dobré ránko, to tu píšem celý čas, že etici volia etikov a logici logikov. Ale logikov a etikov som definoval podľa toho, či sa nechávajú jednostranne manipulovať, alebo chcú robiť vyváženú politiku na všetky svetové strany.

janjan je odhlásený top janjan napísal dňa 03/01/2024 08:09 :

fero,
píšeš tu celý čas, že etici sa rozhodujú na základe dôvery k niekomu, logici na základe argumentov.
Mimochodom, o voľbách nebolo v otázke ani chýru, ani slychu.

richard768 je prihlásený top richard768 napísal dňa 03/01/2024 08:32 :

Z uvedeného by logicky vyplývalo, že nemôže mať niekto čiste len dôveru a sympatiu k logikovi. Teda ak Putin je logik, všetci (alebo takmer všetci) jeho prívrženci uprednostňujú myslenie pred cítením. Nikto (alebo len veľmi málo ľudí) ho teda nemôže voliť len z dôvery či sympatie, bez ohľadu na to, akú politiku robí.

janjan je odhlásený top janjan napísal dňa 03/01/2024 08:40 :

fero,
ak v ďalších voľbách budem voliť SMER, šmahom ruky (resp. v okamihu vloženia lístka do urny) sa zo mňa, zarytého etika, stane kovaný logik?

richard768 je prihlásený top richard768 napísal dňa 03/01/2024 08:40 :

Klasik, pochop už konečne, že nám tu politika slúži len ako model, lebo veľa ľudí ju pozná. Pointa celej debaty je niekde úplne inde. Nejde tu o žiadne presadzovanie žiadnych politických názorov.

richard768 je prihlásený top richard768 napísal dňa 03/01/2024 08:41 :

Janjan, to bude tvoja vstupenka do sveta logikov.

janjan je odhlásený top janjan napísal dňa 03/01/2024 08:43 :

richard768,
práve naopak, celé toto je tu o politike.

janjan je odhlásený top janjan napísal dňa 03/01/2024 08:45 :

Ach, svet logikov ...

richard768 je prihlásený top richard768 napísal dňa 03/01/2024 08:46 :

Čo, nechceš? smile

janjan je odhlásený top janjan napísal dňa 03/01/2024 08:47 :

Práve že chcem. Ale odpadla by mi ruka smile

fero je prihlásený top fero napísal dňa 03/01/2024 08:49 :

richard768 napísal dňa 03/01/2024 07:32 :Z uvedeného by logicky vyplývalo, že nemôže mať niekto čiste len dôveru a sympatiu k logikovi. Teda ak Putin je logik, všetci (alebo takmer všetci) jeho prívrženci uprednostňujú myslenie pred cítením. Nikto (alebo len veľmi málo ľudí) ho teda nemôže voliť len z dôvery či sympatie, bez ohľadu na to, akú politiku robí.
Ak by Putin dovolil v Rusku americký mainstream, ako je to na Slovensku, tak by Putina volili len logici, etici by boli zmanipulovaní mainstreamom proti Putinovi. Momentálne kvôli obmedzenej masáži mozgov etikom Putina volí aj veľa etikov.

Naposledy upravil fero dňa 2024-01-03 20:51 GMT

janjan je odhlásený top janjan napísal dňa 03/01/2024 08:53 :

fero,
aká potom môže byť vyvážená diskusia, keď je meinstrím nemá priestor na prezentáciu názorov? To mi nepripadá príliš logické.

fero je prihlásený top fero napísal dňa 03/01/2024 08:59 :

janjan,
čím menej by bol logik-vodca krajiny morálny, tým je potrebnejšia etická opozícia. Ale ak je morálny, tak zmanipulovaní etici štát len oslabujú a spomaľujú.

janjan je odhlásený top janjan napísal dňa 03/01/2024 09:03 :

Chápem. Za komančov vládli samí svätci.

richard768 je prihlásený top richard768 napísal dňa 03/01/2024 09:04 :

Fero, možno na to idem príliš mechanicky. Ako keď sa niekto pýta, či môže Boh stvoriť kameň, ktorý neudvihne. Ak je Boh všemohúci, tak potom z tej úlohy vznikne v každom prípade logický spor.

Možno je to tak, že idealizované, čisté, nebeské, vertikálne polarity prenášaš do pozemskej, zaprášenej, horizontálnej reality. Tam potom analógie aj logika môžu zlyhávať. Príklad:

Existuje duchovný protiklad svetla a temnoty. Svetlo symbolizuje pravdu, poznanie, dobro, ... Temnota nevedomie, priepasť, zlo, ... Ak ale tento protiklad svetla a temnoty prenesieme zdanlivo triviálnou analógiou do pozemských pomerov dňa a noci, nastane problém. Lebo nie je to tak, že deň je ideálny stav a noc je zlá. Nemôže stále svietiť slnko, lebo by sa všetko spálilo na padrť. V pozemských podmienkach je harmóniou striedanie dňa a noci, jasných a zamračených (daždivých) dní, leta a zimy.

Tak ako som uviedol, že element vody je niečo iné než pozemská voda (či kvapalina všeobecne). Pozemská voda = veľa elementu zeme (= hmoty) + možno aj ďalšie elementy + nádych elementu vody. Len tak trošku akoby do vodova.

fero je prihlásený top fero napísal dňa 03/01/2024 09:04 :

janjan,
nie a práve preto to skolabovalo.

Naposledy upravil fero dňa 2024-01-03 21:05 GMT

janjan je odhlásený top janjan napísal dňa 03/01/2024 09:06 :

Ale veď keď je vodca morálny, opozíciu netreba. Sám si to napísal.

fero je prihlásený top fero napísal dňa 03/01/2024 09:11 :

Richard,
nuž posuniem ťa vyššie, lebo v tomto bipolárnom svete nemôže existovať ani dobro bez zla, ani svetlo bez temnoty. Teda tak isto ako medzi dňom a nocou tak aj medzi dobrom a zlom prebieha spolupráca na vývoji. Aj v závere mojej prednášky máš, že ideál nie je vo víťazstve dobra nad zlom ale vo víťazstve lásky dobra ku zlu v ktorej zlo nebude mať priestor na svoju realizáciu = Milujte svojich nepriateľov.

janjan je odhlásený top janjan napísal dňa 03/01/2024 09:13 :

Uff, to sú čo za bludy?!

fero je prihlásený top fero napísal dňa 03/01/2024 09:15 :

janjan,
Strom poznáš podľa ovocia. Ak by komunistickí vodcovia boli morálni tak ako teraz v Číne, tak by sme neupadali, lebo ľudí prenasledovali za názory a obmedzovali na súkromnom majetku a hospodárení o mnoho viac, ako sa to deje v Číne, kde Čína len nedovolí extrémy oslabujúce štátny rozvoj a jednotu.

richard768 je prihlásený top richard768 napísal dňa 03/01/2024 09:23 :

No, ja by som v Čine žiť nechcel. Aspoň podľa toho, čo o tom viem. Možno na vidieku je to ešte idyla, ale v mestách všade kamery, ako vo veľkej base. Za korony tam naháňali a zatvárali ľudí ako zver.

fero je prihlásený top fero napísal dňa 03/01/2024 09:28 :

Richard,
tu máš slováka žijúceho v Číne, aby si bol trochu v obraze. https://www.youtube.com/@cestycinou

janjan je odhlásený top janjan napísal dňa 03/01/2024 09:34 :

fero,
vari chceš, aby sme eticky prijali nejaký názor bez argumentačnej diskusie?

fero je prihlásený top fero napísal dňa 03/01/2024 09:37 :

janjan,
tak viac argumentačne diskutuj a menej len emocionálne komentuj

janjan je odhlásený top janjan napísal dňa 03/01/2024 09:41 :

fero,
tak nám daj link na mainstrím/alternatíva diskusiu o živote v Číne.
Rád sa do nej zapojím smile

fero je prihlásený top fero napísal dňa 03/01/2024 09:46 :

janjan,
pletieš hrušky s jablkami, lebo si nechápavý. Ja som dal informácie, ty daj nejaké opozičné od iného človeka, ktorý tam žije.

janjan je odhlásený top janjan napísal dňa 03/01/2024 09:54 :

fero,
ja sa neriadim názormi nejakého jedinca, jedného z miliardy. Mám zdroje, ktoré sledujú situáciu z nadhľadu, ľahko sa dajú vyhľadať (a nie z meinstrímu).
Navyše, situáciu a život v Číne neriešim.

fero je prihlásený top fero napísal dňa 04/01/2024 07:47 :

klasik,
nie, ani tanec by nefungoval, dokiaľ by sa ženy cítili v tanci ponížené, že nevedú tanec oni ale muži. Zmena môže nastať teda len po pochopení a všeobecnom prijatí bipolárnej teórie. Žiadna zmena násilne v tomto smere prebehnúť nemôže, lebo by nefungovala. Do vtedy bude ľudstvo zažívať vojny a revolúcie kvôli vládam etikov, ktorým zase Boh dáva moc kvôli morálnym zlyhaniam logikov. Logici sú vedomí vodcovia etikov a etici sú nevedomí korektor logikov, sú akousi božou palicou na logikov. Celé je to teda len o vývoji morálky=lásky.

Naposledy upravil fero dňa 2024-01-04 08:04 GMT

richard768 je prihlásený top richard768 napísal dňa 04/01/2024 08:59 :

Fero, aj z toho, čo si teraz napísal, je stále viac jasné, že tvoja kategória "etik" je skôr o nezrelosti. Nechávajú sa manipulovať cez emócie, sú dôverčiví, nevedia zohľadniť rozumné kritériá, robia to skôr nevedome než vedome, sú to prevažne mladší ľudia a časom z toho vyrastú, ... Áno, je to súčasť božieho plánu, že nemôžu byť všetci guruovia. A tí menej zrelí sú vlastne karmou tých zrelších, to tiež súhlasí. Ale tvoja dualita logik - etik sa skutočne viac podobá na vzťah rodič - dieťa alebo pán - sluha, než na seberovný vzťah. Keby si sa pýtal ľudí, či chce byť niekto nevedome manipulovateľný, asi nikto by nechcel. Mne to teda nepasuje na Jungove kategórie myslenie - cítenie, ani na socionické logik - etik. Ak by si zmenil názvy svojich kategórií, bolo by to v poriadku.

Naposledy upravil richard768 dňa 2024-01-04 09:04 GMT

janjan je odhlásený top janjan napísal dňa 04/01/2024 09:19 :

fero: "Zmena môže nastať teda len po pochopení a všeobecnom prijatí bipolárnej teórie."

Takáto bipolárna teória je hlúposť. Takže zmena nastane, ak celé ľudstvo načisto osprostie.

mistrz_leszek je prihlásený top mistrz_leszek napísal dňa 04/01/2024 09:55 :

Slnko je suverénne, pretože má vlastný zdroj svetla. Mesiac reflektuje, je závislý na vonkajšom zdroji.

lesanka333 je odhlásený top lesanka333 napísal dňa 04/01/2024 09:56 :

Richard768 napisal:

Mne to teda nepasuje na Jungove kategórie myslenie - cítenie, ani na socionické logik - etik.

Myslenie a citenie nie su Jungove kategorie typov. Myslenie a citenie su psychicke funkcie, ktore ma kazdy clovek.
Zaklad Jungovej typologie spociva v tom, ze poukazal na to, ze u ludi su postoje extroverzie a introverzie. Teda zjednodusene povedane, Jung delil ludi na extrovertov a introvertov. Jung nikdy a nikde nedelil ludi na logikov a etikov, ako to tu prezentoval Fero.
Vramci svojej typologie potom Jung podrobnejsie popisuje, ako jednotlive psychicke funkcie funguju u extrovertov a introvertov.
Pricom ak niektora z psychickych funkcii je dominantna na vedomej urovni, tak opacna psychicka funkcia je dominantna na nevedomej urovni a moze sa prejavovat v snoch.
To, ako tu Fero uz niekolko tyzdnov dezinterpretuje Jungovu typologiu, je uplne chybne.
Jung povazuje totiz myslenie a citenie za racionalne funkcie a vnimanie a intuiciu za iracionalne funkcie.
Teda aj extrovertov a introvertov, ktori maju dominantne funkcie myslenia alebo citenia na vedomej urovni, povazuje Jung za RACIONALNE typy.
Extrovertov a introvertov, ktori maju na vedomej urovni dominantne psychicke funkcie vnimanie a intuiciu povazuje Jung za iracionalne typy.
V Jungovom ponimani su teda ludia, ktori maju dominantnu funkciu citenia, racionalne typy, co je jednoznancne v rozpore s tym, co tu Fero tvrdi uz niekolko tyzdnov o tzv. etikoch, ktori sa v jeho ponimani akoze rozhoduju pod vplyvom emocii a nie pod vplyvom racionalnych kriterii.  
Ja doporucujem kazdemu, nech si precita Jungovu knihu o psychologickych typoch, to je asi jediny sposob ako rozlisit, co za nepravdy a bludy tu boli popisane zo strany autora tohto blogu o Jungovej typologii osobnosti.

fero je prihlásený top fero napísal dňa 04/01/2024 09:59 :

Richard,
tvoje pocity a názory stále odrážajú pomýleného senzorickejšieho Páleša, ktorého tendencia je uprednostňovanie rozumu pred citmi. Máš pocit, že pretože sú ženy viac emocionálne ako muži a pretože sú vedené v tanci, že sú menej zrelé ? Máš pocit, že tí zrelší majú vyššie IQ a tí nezrelí vyššie EQ ? Je žena vedená v tanci sluha a muž, ktorý vedie pán v dobrom slova zmysle alebo v tom zlom, ako to chápeš ty ?
Rozum má byť pánom, ale ak ignoruje city, ktoré sú rovnako dôležité, dopadne zle, lebo nieje pán viac ako sluha - polarity sú rovnocenné aj keď jeden má byť dominantný a druhý submisívny.

Naposledy upravil fero dňa 2024-01-04 10:09 GMT

fero je prihlásený top fero napísal dňa 04/01/2024 10:07 :

lesanka333 napísal dňa 04/01/2024 08:56 : ....Extrovertov a introvertov, ktori maju na vedomej urovni dominantne psychicke funkcie vnimanie a intuiciu povazuje Jung za iracionalne typy.
V Jungovom ponimani su teda ludia, ktori maju dominantnu funkciu citenia, racionalne typy, co je jednoznancne v rozpore s tym, co tu Fero tvrdi uz niekolko tyzdnov o tzv. etikoch, ktori sa v jeho ponimani akoze rozhoduju pod vplyvom emocii a nie pod vplyvom racionalnych kriterii.  
Ja doporucujem kazdemu, nech si precita Jungovu knihu o psychologickych typoch, to je asi jediny sposob ako rozlisit, co za nepravdy a bludy tu boli popisane zo strany autora tohto blogu o Jungovej typologii osobnosti.
V takom prípade by bola blbosť aj 16 typov osobností podľa MBTI a Socioniky. Alebo len Lesanska ako senzorik nevie psychológiu chápať z nadhľadu = spájať ju s reálnym životom, preto potrebuje kvôli dominancii pamäti nad chápaním len presné definície.

fero je prihlásený top fero napísal dňa 04/01/2024 10:11 :

Mistr
udrel si kliniec po hlavičke.

fero je prihlásený top fero napísal dňa 04/01/2024 10:22 :

Richard,
u mladých do 25 rokov je povedzme 60% etikov a u starých povedzme nad 50 rokov 40% etikov. Mení sa teda postupne len menšina, ktorá zažije nejaké otrasy v dôverčivosti.

lesanka333 je odhlásený top lesanka333 napísal dňa 04/01/2024 10:23 :

Mistrz_leszek napísal Ferovi dňa 01/01/2024 11:10 :

Žiadal som o relevantný text od Junga, lebo tebe dostatočne nerozumiem. Taká ľudská, jednoduchá, žiadosť. Aj Číňan by mi vyhovel, ak by som mu to povedal aspoň po anglicky. Ale ty, ako Slovák, si mi nevyhovel.

Mistrz_leszek: Fero ti relevantny text z Jungovych knih nedal preto, lebo to, co tu Fero v blogoch a diskusiach prezentuje, je jeho vlastna typologia ludi, Jung vo svojich knihach ludi nikdy nedelil na logikov a etikov.
Kedze ti Fero texty z Jungovych knih neposkytol, davam ti sem link na Jungovu knihu ja.
Jung publikoval v roku 1921 knihu Psychologische Typen, v ktorej podrobne rozpracoval svoju psychologicku typologiu. Vdaka projektu Gutenberg je original tejto knihy komplet naskenovany a dostupny online zadarmo. Ak chces, mozes si Jungovu knihu mozes pozriet tuto:
Carl Gustav Jung: Psychologische Typen
Samotna Jungova typologia osobnosti je v tejto knihe na stranach od str. 473 do 586.

fero je prihlásený top fero napísal dňa 04/01/2024 10:31 :

Lesanka len opakovane prezentuje neschopnosť samostatne psychologicky rozmýšľať, preto sa tu vždy bude oháňať len presnými definíciami, nikdy nie porozumením. Ani teraz nebola schopná zareagovať samostatným myslením na MBTI a Socioniku, pričom obe teórie o sebe tvrdia, že vychádzajú z Junga.

Naposledy upravil fero dňa 2024-01-04 10:32 GMT

richard768 je prihlásený top richard768 napísal dňa 04/01/2024 10:39 :

Lesanka:

Pricom ak niektora z psychickych funkcii je dominantna na vedomej urovni, tak opacna psychicka funkcia je dominantna na nevedomej urovni a moze sa prejavovat v snoch.
To znamená, že človek si podvedome hľadá vyrovnanie svojej jednostrannosti (polarizácie) smerom k vyváženému stredu. Myslím, že Jung považoval za ideál rovnomerný rozvoj všetkých psychických funkcií, teda stred, a nie zotrvávanie v polarizácii. Súhlasíš, Lesanka?

Ešte by som mal otázku, že ako by si nám vysvetlila, z psychologického pohľadu, rozdiel medzi emóciami a duševnou funkciou cítenia. To, že cítenie Jung zaraďuje do racionálnej oblasti, môže pôsobiť na niekoho prekvapujúco. Ja tu stále tvrdím, že cítenie je niečo iného než emócie, len to neviem dostatočne psychologicky vysvetliť.

fero je prihlásený top fero napísal dňa 04/01/2024 10:43 :

Tuto je celkom vydarená snaha graficky znázorniť vnútorné prelínanie polarít, pričom úplnú realitu je možné znázorniť len viacrozmernou priestorovou grafikov. Logici sú hore - etici dole, Intuitívi vľavo - senzorici vpravo, introverti vo vnútri a extroverti po obvode .... https://sk.wikipedia.org/wiki/Myers-Briggs_Type_Indicator#/media/S%C3%BAbor:MbtiTypovaTabulka.png

richard768 je prihlásený top richard768 napísal dňa 04/01/2024 10:45 :

Fero, ako si prišiel na to, že ja uprednostňujem rozum pred citmi? Veď práve ty tu stále tvrdíš, že rozum je pán a city sluha a pritom, že je to rovnocenné. To je nejaký nový slovník? Každému normálnemu človeku je jasné, že vzťah muž - žena nie je analogický vzťahu rodič - dieťa. Také otázky bývajú aj v IQ testoch, takže neviem, ako ti mohli namerať vysoké IQ.

fero je prihlásený top fero napísal dňa 04/01/2024 10:51 :

richard,
lebo z nadhľadu si schopný vidieť a objavovať aj princípy, ktoré s prízemného rozhľadu nie si schopný vidieť. V predáške máš napísane princípy, ktoré charakterizujú bipolarity a teraz mi napíš či niektorý z princípov nesedí zároveň na muž - žena aj na rodič - dieťa.

fero je prihlásený top fero napísal dňa 04/01/2024 10:58 :

klasik,
myslenie logikov prináša mier preto, lebo by nesúhlasili s posúvaním NATO smerom k Rusku, dovolili by pluralitu médií len financovaných príslušníkmi vlastnej krajiny, nie zahraničným mocnostiam s protištátnymi záujmami, aj v USA sú takí považovaní za zahraničných agentov, čiže tvoje emócie len nie sú schopné pochopiť logikov.

Naposledy upravil fero dňa 2024-01-04 11:01 GMT

richard768 je prihlásený top richard768 napísal dňa 04/01/2024 11:01 :

Fero:

V takom prípade by bola blbosť aj 16 typov osobností podľa MBTI a Socioniky
No veď to je tiež otázne, nakoľko ich kategórie zodpovedajú psychologickej skutočnosti a či sú vôbec správnym odvodením od Jungovho chápania. Podľa wikipédie sú to kontroverzné a nedostatočne preukázané typológie. Či je samotná wikipédia v tomto dobrým vodítkom, je tiež otázne.

mistrz_leszek je prihlásený top mistrz_leszek napísal dňa 04/01/2024 11:04 :

Ale odpísal mi, že príliš dbám na nálepky. Pochopil som ho tak, že Jung píše o thinking a feeling typoch. Ale, nakoniec mi ani to neposlal. Keď som sa na to teraz pozrel, zdá sa, že Jung skutočne delí aj podla Denktypus a Fühltypus. Ale, ja niemiecki nie za bardzo. Preto, nedokážem ďalej posúdiť.

Ono, Jung je pre mňa ako niekto s mapou, ktorý ju drží naopak, alebo má hornú stranu odstrihnutú. K tomu ešte Ferova originalita. Ťažko potom, v takom Babylone.

Ono by sa tu našlo aj zrno, ale máme nezlučitelnú perspektívu, podla mňa sa hrajú s plevami.

lesanka333 je odhlásený top lesanka333 napísal dňa 04/01/2024 11:13 :

Mistrz_leszek:
Vyssie som ti v mojom predoslom komentari pridala link na original nemeckej verzie knihy od Junga Psychologische Typen, kedze ti Fero sem ziaden zdroj literatury od Junga nepridal.
Na internete je k dispozicii aj anglicky preklad tejto Jungovej knihy, davam ti sem na to link:

C. G. JUNG: Psychological Types

V tejto anglickej verzii Jungovej knihy popisuje Jung svoju typologiu osobnosti v casti od strany 466 do str. 568. Ak chces, mozes si to pozriet.

fero je prihlásený top fero napísal dňa 04/01/2024 11:14 :

Poviem to inak,
najhlúpší sú čitatelia jednej knihy, lebo zostanú zatvrdnutí len v jednom pohľade na tento svet, len takí uprednostňujú preberanie presnej definície. Ale pravda je vo všetkých pohľadoch zjednotených do jednej teórie - taká pravda je najbližšia tej Božej, lebo všetci sme stvorení tým istým Bohom.

Naposledy upravil fero dňa 2024-01-04 11:15 GMT

fero je prihlásený top fero napísal dňa 04/01/2024 11:19 :

Richard,
ako iracionál sa vieš uspokojiť so záverom, že všetko je otázne a preto nemáš energiu v nejakej otáznej veci cez diskusiu otázne doťahovať k pravde. Na mnoho otázok mi nakoniec radšej neodpovieš

V predáške máš napísane princípy, ktoré charakterizujú bipolarity a teraz mi napíš či niektorý z princípov nesedí zároveň na muž - žena aj na rodič - dieťa.


Naposledy upravil fero dňa 2024-01-04 11:25 GMT

mistrz_leszek je prihlásený top mistrz_leszek napísal dňa 04/01/2024 11:24 :

No ale, predsa si sám Fero povedal, že islam je od Satana.  Tam máš ohraničenia ty. Ja len hladám lepšiu formuláciu, lebo tvoja sa mi vidí mylná. Je to bežné, že systémy majú pravdu zmiešanú s klamom aj balastom. No a, podla mňa, sa na veci nepozeráš z dostatočne vysokého nadhladu (aký si tu niekde vyššie opisoval).

mistrz_leszek je prihlásený top mistrz_leszek napísal dňa 04/01/2024 11:26 :

Rozumiem tomu tak, že si mi ten Jungov text nesprístupnil, lebo pokladáš tvoj výklad za ten lepší, takže to malo byť akože "pre moje dobro".

fero je prihlásený top fero napísal dňa 04/01/2024 11:28 :

No ale informácia, že niečo je od Satana nie je súčasťou spektra všetkých informácií tohoto sveta ? Ja som napísal niekde, že všetky informácie sú pravdivé, alebo len že pravdivé je len to, čo vedie k harmonickému spojeniu všetkých informácií. Tie od Satana rozdeľujú, teda aj to treba pochopiť. To je ten nadhľad.

Naposledy upravil fero dňa 2024-01-04 11:30 GMT

fero je prihlásený top fero napísal dňa 04/01/2024 11:34 :

Junga ani žiadneho pisateľa si jednoducho doslovne nepamätám, lebo ja hneď každú informáciu spájam s informáciami doteraz získanými a tak si budujem nadhľad, ktorý spája spojiteľné a oddeľuje nezlučiteľné.

Naposledy upravil fero dňa 2024-01-04 11:34 GMT

richard768 je prihlásený top richard768 napísal dňa 04/01/2024 11:34 :

Fero, odpoviem ti, ale nie hneď. Pre mňa sú toto všetko nové veci a zatiaľčo ty tu prezentuješ svoje 30-ročné poznanie, ja sa len narýchlo snažím v tom orientovať.

fero je prihlásený top fero napísal dňa 04/01/2024 11:35 :

OK

fero je prihlásený top fero napísal dňa 04/01/2024 11:40 :

Takto nejako sa z malej časti etikov stávajú logici grin https://www.mojevideo.sk/video/3e548/chytat_byka_za_semenniky_nie_je_dobry_napad_mlady_dostal_kopacku_do_tvare.html

lesanka333 je odhlásený top lesanka333 napísal dňa 04/01/2024 11:42 :

Mistrz_leszek:
No zakladne delenie typov u Junga je:

1. Der extravertierte Typus
2. Der introvertierte Typus

Dalej rozlisuje Jung u ludi 4 psychicke funkcie: myslenie, citenie, vnimanie a intuiciu, pricom popisuje, ako sa tieto psychicke funkcie prejavuju u extravertov a introvertov:

A, Der extravertierte Typus:
1. Der extravertierte Denktypus
2. Der extravertierte Fühltypus
3. Der extravertierte Empfindungstypus
4. Der extravertierte intuitive Typus

B, Der introvertierte Typus:
5. Der introvertierte Denktypus
6. Der introvertierte Fühltypus
7. Der introvertierte Empfindungstypus
8. Der introvertierte intuitive Typus

Z uvedeneho je zrejme, ze Jung identifikoval 8 typov a nie 2 ako Fero a rozhodne Jung nepise nikde v tej knihe o logikoch a etikoch. Logika a etika su vedne discipliny a nie ludske typy osobnosti.

To, co tu Fero prezentuje uz niekolko tyzdnov, spociva v nespravnom pochopeni nemeckeho prekladu Jungovej typologie.

Lebo napriklad vramci toho hlavneho typu cloveka extroverta Jung charakterizuje napr. der extravertierte Denktypus, co znamena, ze clovek ma extrovertny typ myslenia, teda ze jeho myslenie je extrovertne orientovane, teda je orientovane navonok.
Potom rozpracuva aj cloveka s introvertnym typom myslenia /der introvetierte Denktypus/, kde myslenie cloveka je orientovane introvertne, teda akoby dovnutra.
Ono na to, aby tu Jungovu typologiu clovek hlbsie pochopil, je potrebne si precitat celu charakteristiku tych Jungovych typov, aby clovek pochopil, co tym Jung myslel.

Naposledy upravil lesanka333 dňa 2024-01-04 11:55 GMT

fero je prihlásený top fero napísal dňa 04/01/2024 11:45 :

V takom prípade by bola blbosť aj 16 typov osobností podľa MBTI a Socioniky. Alebo len Lesanska ako senzorik nevie psychológiu chápať z nadhľadu = spájať ju s reálnym životom, preto potrebuje kvôli dominancii pamäti nad chápaním len presné definície.
Poviem to inak,
najhlúpší sú čitatelia jednej knihy, lebo zostanú zatvrdnutí len v jednom pohľade na tento svet, len takí uprednostňujú preberanie presnej definície. Ale pravda je vo všetkých pohľadoch zjednotených do jednej teórie - taká pravda je najbližšia tej Božej, lebo všetci sme stvorení tým istým Bohom.

Naposledy upravil fero dňa 2024-01-04 11:46 GMT

janjan je odhlásený top janjan napísal dňa 04/01/2024 11:47 :

richar768,
zbytočne strácaš čas a energiu štúdiom ferovych bludov.
Veď aj sám si neraz konštatoval rozpory v jeho tvrdeniach.
Ak sa chceš tomu venovať, nájdi si spoľahlivé zdroje.

fero je prihlásený top fero napísal dňa 04/01/2024 11:50 :

janjan,
inak povedané každému logikovi odporúčaš aby sa stal etikom, ktorý samostatne nerozmýšľa, ale len dôveruje dôveryhodným zdrojom smile

janjan je odhlásený top janjan napísal dňa 04/01/2024 11:53 :

fero: "Junga ani žiadneho pisateľa si jednoducho doslovne nepamätám..."

No mal by si. Aspoň miesto, kde to hľadať. Potom nevieš oponovať presným argumentom od lesanky333. Lebo to, čo si prezentoval na jej námietky voči tvojej teórii sú len etické ad hominem podpásovky. Ako chceš potom presvedčiť aspoň napríklad richarda?

janjan je odhlásený top janjan napísal dňa 04/01/2024 11:54 :

fero,
samostatne vymyslieť nejakú hlúposť nie je veľká výhra.

Keby na to boli aspoň dvaja, aspoň by sa mohli podeliť o slávu smile

richard768 je prihlásený top richard768 napísal dňa 04/01/2024 11:56 :

Nadhľad a rozhľad by sa nemali vylučovať. Lebo potom je to ako s pôvodným Hubblovým vesmírnym ďalekohľadom (pred opravou). Mal síce báječný nadhľad, ale houby videl (bol rozostrený).

fero je prihlásený top fero napísal dňa 04/01/2024 12:12 :

Richard,
preto senzorici majú spolupracovať s intuitívmi.

fero je prihlásený top fero napísal dňa 04/01/2024 12:15 :

janjan,
lesanka podobne ako pri covide prezentuje presne ten postoj, ktorý mali etici. Avšak pravdu má len ten, kto vie a aj je ochotný v diskusii dávať protiargumenty nie ten, kto sa len odvoláva na Pfizer, Junga a pod.

richard768 je prihlásený top richard768 napísal dňa 04/01/2024 12:22 :

mistrz_leszek napísal dňa 04/01/2024 09:55 : Slnko je suverénne, pretože má vlastný zdroj svetla. Mesiac reflektuje, je závislý na vonkajšom zdroji.
Dobre, veď to vie každý 6-ročný školák. Ale čo si tým chcel povedať? Abstraktné poznanie bez konkrétnej aplikácie do reality je ako poklad zakopaný tak, že ho nikto nikdy nenájde.

richard768 je prihlásený top richard768 napísal dňa 04/01/2024 12:25 :

fero napísal dňa 04/01/2024 12:12 : Richard, preto senzorici majú spolupracovať s intuitívmi.
Ten Hubblov ďalekohľad museli opraviť senzorici, aby sa jeho videnie zhodovalo s faktickou realitou.

janjan je odhlásený top janjan napísal dňa 04/01/2024 12:25 :

fero,
pravdu má len ten, ktorého slová sa zhodujú so skutočnosťou. Nie ten, kto je ochotný dávať protiargumenty.

A keď si spomenul argumenty, ešte stále si tu nedal konkrétne opatrenia, ktoré by robil doktor Lakota počas korony. Dovoľ tiež, aby som ti pripomenul tvoje slová adresované richardovi: "Na mnoho otázok mi nakoniec radšej neodpovieš".

janjan je odhlásený top janjan napísal dňa 04/01/2024 12:27 :

richard768,
on tým nechcel nič povedať. Len udieral klinec po hlavičke smile

fero je prihlásený top fero napísal dňa 04/01/2024 12:27 :

Richard,
na jednej strane vieš, že slnko a mesiac sú v teórii jin-jang protipóly a na druhej strane nechápeš, že podobné je to aj medzi jungovými mužskými a ženskými pólmi, kde svetlo, pravdu dáva pól mužský a ženský ho má prijímať a oddávať sa mu, pričom oba póly sú pre existenciu života rovnako dôležité.

lesanka333 je odhlásený top lesanka333 napísal dňa 04/01/2024 12:28 :

Fero napisal:

V takom prípade by bola blbosť aj 16 typov osobností podľa MBTI a Socioniky. Alebo len Lesanska ako senzorik nevie psychológiu chápať z nadhľadu = spájať ju s reálnym životom, preto potrebuje kvôli dominancii pamäti nad chápaním len presné definície.

Fero: Ja sa s tebou osobne nepoznam, nikdy som si s tebou nepisala sukromne spravy, ani som ti nikdy nic osobne o sebe nepisala. Napriek tomu sa tu vyjadrujes k mojej pamati, v starsich komentaroch si sa vyjadroval znevazujuco k mojmu studiu a pisal si o mne nezmysly, aj ked ma osobne vobec nepoznas a nic o mne nevies.
V oblasti psychologie nemas ziadne vzdelanie a chybaju ti zakladne vedomosti, ktore sa na univerzite ucia prvaci. Napriek tomu mas tu drzost, ze tu diagnostikujes vsetkych ludi, co sa zapoja do diskusie, a skatulkujes ludi, aj ked na to nemas ziadne vedomosti ani kompetencie.
Ja nemam so samostatnym myslenim a chapanim ziaden problem a narozdiel od teba z psychologie aj nieco viem, takze si velmi dobre uvedomujem, ze osobnost a psychika cloveka je velmi komplexna a ze je nespravne nahliadat na osobnost cloveka tak zjednodusujuco a primitivne, ako to prezentujes ty.

Naposledy upravil lesanka333 dňa 2024-01-04 17:38 GMT

fero je prihlásený top fero napísal dňa 04/01/2024 12:31 :

janjan,
nechápavým treba kopírovať a zvýrazniť opatrenia : Bukovský, Lakota a všetci logici hovorili o cielenej chýbajúcej prevencii a včasnej liečbe lacnými liekmi aby sa predávali drahé očkovacie látky, viac informovať a menej obmedzovať s rúškami, povinnými testami a očkovaním, u ktorého sa ľudia klamali že nemajú vedľajšie účinky, že sú sloboda, že očkovaní nešíria covid, odporúčať rúška len v blízkom kontakte dýchajúcich na seba, lebo ľahká nálož u ľudí do 50-60r. s včasnou liečbou by totiž zrýchlila imunitu národa, čo je po každej stránke lepšie ako očkovanie.... detaily však logici nechávajú na diskutujúcich opozičných odborníkov, etici s mainstreamom sa radšej na odborníkov hrajú.

janjan je odhlásený top janjan napísal dňa 04/01/2024 12:33 :

fero: "Avšak pravdu má len ten, kto vie a aj je ochotný v diskusii dávať protiargumenty nie ten, kto sa len odvoláva na Pfizer, Junga a pod."

Kto sa tu najviac odvoláva na Junga? Koho teória vychádza z Junga? Kto spája jin jang s Jungom? ...

fero je prihlásený top fero napísal dňa 04/01/2024 12:34 :

lesanka,
reakcia hodná urazenej osoby hájacej sa len titulom ale žiaden logický protiargument voči mojim názorom si nenapísala. Takže ak nevieš dávať protiargumenty spojené s realitou, titul môžeš zahodiť do koša.

fero je prihlásený top fero napísal dňa 04/01/2024 12:35 :

janjan,
podstatné je slovíčko LEN, teda odvoláva sa LEN na Junga bez argumentov spojených s realitou.

Naposledy upravil fero dňa 2024-01-04 12:37 GMT

janjan je odhlásený top janjan napísal dňa 04/01/2024 12:40 :

fero,
toto sú opatrenia? Všeobecné frázy bez konkrétneho obsahu. Nič presné, jasné, merateľné ... v praxi nepoužiteľné. Jednym slovom: tliachanie.
Ako presne špecifikoval:
1. Menšie obmedzovanie rúškami
2. Čo je blízky kontakt
3. Koľko je ľahká nálož a pre koho
4. Čo so staršími
5. Čo s narušenou imunitou

fero je prihlásený top fero napísal dňa 04/01/2024 12:44 :

Sú to opatrenia pre mysliacich ľudí, ktoré motivujú k zodpovednosti, nie pre detičky, ktoré treba viesť za ručičku a keď im mamka nepovie, že mláku majú obísť, tak sa vyhovoria na ňu, že im nedala presné inštrukcie.

janjan je odhlásený top janjan napísal dňa 04/01/2024 12:47 :

Akosi im to s tou imunitou národa nevyšlo - ani očkovanie, ani premorenie nepomohlo. Kovid sa šíri a šíri a šíri. fero, čo na to alternatívni odborníci, môže znova zmutovať do nebezpečnej formy? Daj nejaký argument spojený s realitou.

lesanka333 je odhlásený top lesanka333 napísal dňa 04/01/2024 12:49 :

Fero: Mojim logickym protiargumentom voci nezmyslom a bludom, ktore tu v diskusiach a blogoch o Jungovi uz niekolko tyzdnov pises, je kniha Psychologische Typen od Junga, ktoru som tu v diskusii pridala original v nemcine ako aj v anglickom preklade.
Problem je v tom, ze ty nie si schopny nejakej rozumnej diskusie na racionalnej urovni, lebo ked ta Mistrz Leszek ziadal o poskytnutie textu z Jungovej knihy, ktory by dokazoval tvoje tvrdenia, tak si mu to vobec neposkytol, lebo nielenze si predpokladam Jungove knihy nikdy necital, ale ani ich nevies najst na internete a vyplody tvojej mysle tu prezentujes ako Jungove ucenie, cim znevazujes cele dielo Junga.
Pises mi tu, ze mam titul zahodit do kosa. To ma byt akoze racionalny argument do diskusie z tvojej strany ? Nebud smiesny...

Naposledy upravil lesanka333 dňa 2024-01-04 12:50 GMT

janjan je odhlásený top janjan napísal dňa 04/01/2024 12:50 :

fero,
ešte šťastie, že sú aj detičky, ktoré skočia do mláky, aj keď im mamka zakáže. A že sú aj mysliaci zodpovední, ktorí egoisticky konajú napriek rozumným a odôvodneným príkazom nehľadiac na iných ľudí.

fero je prihlásený top fero napísal dňa 04/01/2024 12:50 :

janjan,
len etici sa hrajú na odborníkov a kecajú dovetra. Logici vždy budú chcieť debaty opozičných odborníkov, čiže začni volať konečne po takých diskusiách a odpoveď sa dozvieš najlepšie.

janjan je odhlásený top janjan napísal dňa 04/01/2024 12:54 :

fero,
presne tie tvoje opatrenia sú kecy do vetra. Opoziční odborníci sa vyjadrovali v alternatíve, tak nám tie odpovede môžeš poskytnúť. Veď si sa nimi riadil. Čakáme na to už dosť dlho.

fero je prihlásený top fero napísal dňa 04/01/2024 12:55 :

lesanka,
ja som Mistrovi odpovedal tak, že to pochopil, ale ak nie si schopná diskusie s otázkami, tak ti tu kopírujem otázku, na ktorú už musíš použiť samostatné myslenie.

Lesanka len opakovane prezentuje neschopnosť samostatne psychologicky rozmýšľať, preto sa tu vždy bude oháňať len presnými definíciami, nikdy nie porozumením. Ani teraz nebola schopná zareagovať samostatným myslením na MBTI a Socioniku, pričom obe teórie o sebe tvrdia, že vychádzajú z Junga.

fero je prihlásený top fero napísal dňa 04/01/2024 12:56 :

janjan,
len etici sa hrajú na odborníkov a kecajú dovetra. Logici vždy budú chcieť debaty opozičných odborníkov, čiže začni volať konečne po takých diskusiách a odpoveď sa dozvieš najlepšie.

janjan je odhlásený top janjan napísal dňa 04/01/2024 12:58 :

fero,
už si to raz napísal. Vieme čítať. Ale ešte sme nečítali konkrétne opatrenia od alternatícnych odborníkov, podľa ktorých si sa riadil.

fero je prihlásený top fero napísal dňa 04/01/2024 01:00 :

čo som robil ja som tu už písal a kovid som neschytal ani celá moja rodina, stačí sa na nikoho nelepiť, keď s tebou komunikuje

janjan je odhlásený top janjan napísal dňa 04/01/2024 01:03 :

fero,
toto jedno opatrenie je výsledkom diskusií opozičných odborníkov na alternatíve?

richard768 je prihlásený top richard768 napísal dňa 04/01/2024 01:04 :

Fero:

Richard, na jednej strane vieš, že slnko a mesiac sú v teórii jin-jang protipóly a na druhej strane nechápeš, že podobné je to aj medzi jungovými mužskými a ženskými pólmi, kde svetlo, pravdu dáva pól mužský a ženský ho má prijímať a oddávať sa mu, pričom oba póly sú pre existenciu života rovnako dôležité.
Dobre, a prečo teda je tradične bohyňa nebeskej múdrosti chápaná ako žena? Napríklad Sofia, ktorá sa zjavila Konštantínovi (sv. Cyrilovi) a on ju nasledoval. Alebo grécka Aténa či rímska Minerva.

richard768 je prihlásený top richard768 napísal dňa 04/01/2024 01:09 :

Janjan:

Kto spája jin jang s Jungom?
Tzv. Jin-Jang-Jung. smile

fero je prihlásený top fero napísal dňa 04/01/2024 01:11 :

Richard,
záleží na tom, akej múdrosti sa to týka. Ak tej pozemskej, senzorickej, tak ten je pól ženský. Ak duchovnej, tak tam by musel byť symbolom muž, Kristus, Budha, Šaman, apoštol ...

janjan je odhlásený top janjan napísal dňa 04/01/2024 01:19 :

richard768,
chýba už len jeng-jong-jyng. A bude dokonalá harmónia smile

Naposledy upravil janjan dňa 2024-01-04 13:20 GMT

fero je prihlásený top fero napísal dňa 04/01/2024 01:21 :

našiel som niečo takéto "Ikona mesiaca: Sofia – Múdrosť Božia - čo sa týka božej Matky" čo je symbolom slnka ak nie svetlo, pravda a múdrosť ? Je teda aj múdrosť chrániaca duchovný život - slnko a múdrosť chrániaca pozemský - Mesiac.
Ja spájam Jin-jang s Jungom, s kresťanstvom aj s celým životom.

Naposledy upravil fero dňa 2024-01-04 13:22 GMT

lesanka333 je odhlásený top lesanka333 napísal dňa 04/01/2024 01:29 :

Fero: To, ze hned okamzite nezareagujem na nejaky tvoj komentar, nie je preto, ze by som nebola schopna na to reagovat, ale nemienim stravit cely den sedenim pri pocitaci a hasterenim/hadanim sa s tebou. Pravdupovediac... venovat ti moju pozornost povazujem za stratu casu.
Myslim, ze cas sa da vyuzit aj na zmysluplnejsie aktivity. Napisal si tu uz stovky komentarov, ale ani v jednom nebolo nic, co by ma nejako obohatilo.

fero je prihlásený top fero napísal dňa 04/01/2024 01:34 :

lesanka,
všetku pozornosť, čo si tu venovala si len obhajovala svoj titul a odkazovala na Junga. Myslím si, že ten čas si mohla stráviť rozumnejšie a rovno len logicky argumentovať.

lesanka333 je odhlásený top lesanka333 napísal dňa 04/01/2024 01:36 :

Fero napisal:

Lesanka... ani teraz nebola schopná zareagovať samostatným myslením na MBTI a Socioniku, pričom obe teórie o sebe tvrdia, že vychádzajú z Junga.

Moja odpoved na margo toho dotaznika MBTI, na ktory sa odvolavas... Autorkami tohto dotaznika su Myersova a Briggsova. Vo svojej typologii rozclenili ludi do 16 roznych typov osobnosti. Ide o tieto typy:

INTJ - Architekt
INTP - Logik
ENTJ - Strojca
ENTP - Vizionár
INFJ - Advokát
INFP - Rojko
ENFJ - Učiteľ
ENFP - Bojovník
ISTJ - Inšpektor
ISFJ - Ochránca
ESTJ - Vedúci
ESFJ - Konzul
ISTP - Majster
ISFP - Dobrodruh
ESTP - Podnikateľ
ESFP - Zabávač

Je evidentne, ze v MBTI typologii sa typ etik vobec nevyskytuje. Z ich typologie si si vybral iba jeden typ logik a vsetkych ostatnych 15 typov z ich typologie si vypustil. Taketo nieco sa s typologiou osobnosti rozhodne nesmie robit.

Mam pre teba jednoduchu otazku:
Vysvetli mne, aj ostatnym diskutujucim, preco si z typologie MBTI, teda z Myersovej a Briggsovej typologie vypustil tych 15 typov a preco si si odtial vybral iba 1 typ logik?
Ocakavam od teba racionalne argumenty a nejake rozumne zdovodnenie.

Naposledy upravil lesanka333 dňa 2024-01-04 13:37 GMT

fero je prihlásený top fero napísal dňa 04/01/2024 01:38 :

klasik,
len tvoje ohýbanie pravdy ti stále nevychádza ako tuto, keď si tvrdil, že moje myslenie neprináša mier.

Myslenie logikov prináša mier preto, lebo by nesúhlasili s posúvaním NATO smerom k Rusku, dovolili by pluralitu médií len financovaných príslušníkmi vlastnej krajiny, nie zahraničným mocnostiam s protištátnymi záujmami, aj v USA sú takí považovaní za zahraničných agentov, čiže tvoje emócie len nie sú schopné pochopiť logikov.
A keď ako etik nenachádzaš protiargumenty, tak si aspoň emocionálne kopneš.

fero je prihlásený top fero napísal dňa 04/01/2024 01:42 :

Lesanka, ďakujem konečne za nejakú rozumnú otázku.
Logici sú tieto typy lebo tam je T - thinking :
INTJ - Architekt
INTP - Logik
ENTJ - Strojca
ENTP - Vizionár
ISTJ - Inšpektor
ESTJ - Vedúci
ISTP - Majster
ESTP - Podnikateľ
Etici sú tieto typy, lebo tam je F - feeling :
INFJ - Advokát
INFP - Rojko
ENFJ - Učiteľ
ENFP - Bojovník
ISFJ - Ochránca
ESFJ - Konzul
ISFP - Dobrodruh
ESFP - Zabávač

Naposledy upravil fero dňa 2024-01-04 13:45 GMT

richard768 je prihlásený top richard768 napísal dňa 04/01/2024 01:58 :

fero napísal dňa 04/01/2024 01:11 : Richard, záleží na tom, akej múdrosti sa to týka. Ak tej pozemskej, senzorickej, tak ten je pól ženský. Ak duchovnej, tak tam by musel byť symbolom muž, Kristus, Budha, Šaman, apoštol ...
Otázku bohyne múdrosti (Sofie, Atény, Minervy) teda nechám nateraz otvorenú na premýšľanie. Môže byť, že jej ženská podoba súvisí s praktickou realizáciou určitých duchovných úloh, ako to bolo napr. u sv. Konštantína-Cyrila. Lebo Mesiac je bližšie k Zemi než Slnko.

Vzťah Slnko-Mesiac však nie je vo všetkom totožný so vzťahom muž-žena. Je to len určité pripodobenie z určitého čiastkového, ale nie celostného, pohľadu. Lebo mužsko-ženská polarita sa odráža napríklad aj vo vzťahu Mars-Venuša, ale ani tam to nie je úplne jednoznačné. Ostatné planéty sa nedajú tak zjavne priradiť k mužskému či ženskému pólu.

Slnko samotné je pritom zároveň duchovným stredom všetkých planét aj všetkých znamení zvieratníka, hoci sa z iného pohľadu môže tiež priraďovať jednému znameniu Leva. Podobne nebeský, duchovný Človek (bez rozlíšenia pohlavia) stojí uprostred zverokruhu a tiež sa priraďuje k Slnku alebo Kristovi.

Žiadne skratkovité stotožnenia nejaých jednotlivých aspektov nevedú k celostnému poznaniu pravdy. Je to ako s tým slonom: jeden ho drží za chobot, druhý za ucho, tretí za nohu, ... a každý si myslí, že má celého slona.

fero je prihlásený top fero napísal dňa 04/01/2024 02:14 :

Richard,
preto tu stále hovorím o princípoch bipolarity, ktorých zmyslom je spolupráca protipólov, lebo len pri monopolárnom myslení si môže niekto myslieť, že keď drží slona za chvost, že má celého slona. Slno - mesiac je teda len materiálny symbol, princíp ktoré ja aplikujem radšej cez psychológiu na náš každodenný reálny život ako by som sa vŕtal v planetárnych symbolikách.

fero je prihlásený top fero napísal dňa 04/01/2024 02:17 :

klasik,
Jozef Tiso práveže k fašistom sa správal podobne ako Kristus ku rímskym okupantom. Aj s posielaním židov do tzv pracovných táborov prestal súhlasiť, akonáhle sa dozvedel, že tam židov zabíjajú, tiež celý čas núkal židom prestup na katolícku vieru aby ich legálne mohol chrániť. To len etici by sa správali ako Barabáš, ktorí chcel proti rímskym okupantom bojovať mečom a nie láskou ako Tiso a Kristus.

Naposledy upravil fero dňa 2024-01-04 15:13 GMT

mistrz_leszek je prihlásený top mistrz_leszek napísal dňa 04/01/2024 02:41 :

Richard, na tvoju pôvodnú poznámku, ako aj na otázku prečo občas figurujú  ženské mytologické postavy na mieste kde očakávaš solárnu figúru, odpoviem úvodom textu ktorý som už poskytol.

Pokud jde o dualitu vyskytující se na elementární úrovni, budeme se věnovat především těm jejím formám, které mají abstraktní a metafyzickou povahu, ještě bez jakéhokoliv mytologizujícího či symbolizujícího obsahu. Výchozí ideou je, že k universálnímu stvoření či manifestaci dochází prostřednictvím dvojakosti principů, jež jsou zahrmuty v nejvyší jednotě, stejně jako k živočišnému plození dochází prostřednictvím spojení samce a samice.


Takže tak, keby ťa to zaujmalo, už si si mohol prečítať. Moja reč je o metafyzických princípoch. Mytologické obrazy podliehajú zmenám a majú výpovednú hodnotu k histórii ludstva, či prevláda solárny alebo lunárny typ, ale to teraz nechcem rozvíjať. Bývajú anomálie, ako keď Slnko a Mesiac sú opačného rodu u severanov (Germánov, Baltov, nás), alebo v postave Panny Márie, čo odráža degeneráciu duchovnosti.

fero je prihlásený top fero napísal dňa 04/01/2024 04:16 :

klasik,
máš kopec reálnych príkladov, ako Tiso zachránil množstvo židov, čiže tvoje názory sú zase len zmanipulované mainstreamom, ktorí špiní všetko proslovenské a kresťanské. Logické teda je, že ak zachraňoval, tak nemohol dobrovoľne posielať na smrť. Platia tiež tvrdenia, že až ku koncu vojny sa rozšírilo cez židov, ktorým sa podarilo utiecť, čo sa v tzv. pracovných táboroch naozaj deje. Keby to bolo známe, s týmto by ani nemecká verejnosť nesúhlasila. Ale tebe ako etikovi logika nefunguje, len emócie a nenávisť.

Naposledy upravil fero dňa 2024-01-04 16:18 GMT

fero je prihlásený top fero napísal dňa 04/01/2024 04:20 :

Tiso to robil túto Kristovu politiku aj pre slovákov, ktorí sa mali počas vojny podstatne lepšie ako češi.

fero je prihlásený top fero napísal dňa 04/01/2024 04:22 :

Ako hovorím logika ti nefunguje, preto spapáš všetko, čo ti mainstream ponúkne, aj to, že katolícky kňaz posielal židov na smrť.

Naposledy upravil fero dňa 2024-01-04 16:22 GMT

fero je prihlásený top fero napísal dňa 04/01/2024 04:33 :

klasik,
ja mám informácie ešte od mojej babky, ktorá si tú dobu pamätala, keď žila, všetci slováci Tisa chválili, češi ho po vojne zabili a obvinili z kolaborácie s fašizmom, lebo sa mali podstatne horšie. Ty máš len sprostredkované informácie, ja priame od žijúcich slovákov počas vojny. https://www.google.com/search?q=Tiso+ma+zachr%C3%A1nil&client=firefox-b-d&sca_esv=595697517&sxsrf=AM9HkKluYEDzGxSEpRgK40OGepCVfdTGLQ%3A1704385990760&ei=xt2WZYf_LZSKxc8PipituAs&udm=&ved=0ahUKEwiH-qfMlMSDAxUURfEDHQpMC7cQ4dUDCBA&uact=5&oq=Tiso+ma+zachr%C3%A1nil&gs_lp=Egxnd3Mtd2l6LXNlcnAiElRpc28gbWEgemFjaHLDoW5pbDIFECEYoAEyBRAhGKABMgUQIRigAUjRQFCPCViNPXABeAGQAQCYAZ0BoAG_EqoBBDAuMTe4AQPIAQD4AQHCAgoQABhHGNYEGLADwgINEAAYgAQYigUYQxiwA8ICExAuGIAEGIoFGEMYyAMYsAPYAQHCAgQQIxgnwgIKECMYgAQYigUYJ8ICCxAAGIAEGLEDGIMBwgIREC4YgAQYsQMYgwEYxwEY0QPCAgoQABiABBiKBRhDwgIIEAAYgAQYsQPCAhAQABiABBiKBRhDGLEDGIMBwgITEC4YgAQYChixAxiDARjHARjRA8ICCBAuGIAEGNQCwgIFEC4YgATCAgUQABiABMICCxAuGIMBGLEDGIAEwgIIEC4YsQMYgATCAgcQABiABBgKwgILEC4YrwEYxwEYgATCAhoQLhiDARixAxiABBiXBRjcBBjeBBjgBNgBAsICCBAAGIAEGMsBwgIGEAAYFhgewgIIEAAYFhgeGArCAg8QLhiABBgTGMcBGK8BGArCAgcQABiABBgTwgIKEAAYFhgeGBMYCsICCBAAGBYYHhgTwgIeEC4YgAQYExjHARivARgKGJcFGNwEGN4EGOAE2AECwgIKEAAYFhgeGA8YCuIDBBgAIEGIBgGQBgy6BgQIARgIugYGCAIQARgU&sclient=gws-wiz-serp#fpstate=ive&vld=cid:997d8ffc,vid:iGGEdTc5S_Y,st:0

misomiso_ je odhlásený top misomiso_ napísal dňa 04/01/2024 04:54 :

Klasik si hlúpy a do histórie slovenského štátu sa nerozumieš.
Áno, Tiso súhlasil s deportáciami židov do pracovných táborov, presne tak, ako mu "poradil" nemecký pridelenec z ambasády,,, dokonca sme ešte za to aj platili! Tiso bol v takej istej pozícii voči "nemeckym poradcom", tak isto ako je dnes Čaputova v pozícii voči inej ambasáde, ktorá tiež usmerňuje jej konanie.

Potom, len po tzv. fámach o vraždení tých židov, nie po žiadnych relevantných dôkazoch tie deportácie svojvoľne zastavil. Ešte predtým stihol podpísať cez 10000 výnimiek.
Potom skoro tri roky odolával ďalším deportáciam, ale situácia sa zmenila po potlačení SNP, to už si potom riadili väčšinou nemci s gsrdistami. Tisovi už nosili dekréty na podpis len ako povinnú štátnu formalitu.

misomiso_ je odhlásený top misomiso_ napísal dňa 04/01/2024 05:06 :

Fero
Lesanka ti správne napísala, že tvoja typológia osobnosti nemá právo prikryvať sa Jungovim menom.
Neviem prečo nezmyselné trvaš na svojej "jungovosti" keď si mimo aj obsahom aj ustalenym pojmoslovím.
Je to niečo iné!

lesanka333 je odhlásený top lesanka333 napísal dňa 04/01/2024 05:28 :

Fero napisal:

Logici sú tieto typy lebo tam je T - thinking : Architekt, Logik, Strojca, Vizionár, Inšpektor, Vedúci, Majster, Podnikateľ.

Fero: V tvojom tvrdeni su nepravdive a nespravne informacie. V Jungovej ani v MBTI typologii nie su vsetky tieto typy oznacene ako logici.
Ako som uz vyssie uviedla, Jung pojem logik vobec nepouzival.
V MBTI typologii je typ logik iba jednym zo 16 typov, pojem logik nie je v tejto typologii nejakou nadradenou kategoriou, ktora by zahranala 8 podtypov.
Okrem toho, dalsi racionalny argument, ktory poukazuje na nepravdivost tvojho tvrdenia je ten, ze v MBTI typologii je pri type architekt dominantnou fukciou introvertna intuicia a pri type vizionara je dominantnou funkciou extrovertna intuicia.
Pri type podnikatel je podla MBTI typologie dominantnou funkciou extrovertne vnimanie a pri type inspektor je dominantnou funkciou introvertne vnimanie.
Zaver: 4 typy z MBTI typologie si chybne a nespravne zaradil medzi logikov, aj ked pri tychto typoch vobec nie je dominantnou funkciou myslenie.

Naposledy upravil lesanka333 dňa 2024-01-04 17:34 GMT

fero je prihlásený top fero napísal dňa 04/01/2024 05:56 :

miso a lesanka,
ako tu stále opakujem, pre prízemných senzorikov zameraných na rozhľad sú dôležitejšie presné termíny a definície, lebo nie sú schopní v rovine filozoficko-psychologickej samostatného myslenia. Naproti tomu zakladateľ Socioniky v Rusku musel byť intuitív, lebo jemu nebol žiaden problém nazvať tie isté myšlienky iným názvom - logici a etici, pričom tiež spomína Junga od ktorého socionika vychádza. Lesankine používanie slova "dominantné" je tiež len nepochopenie typické pre senzorikov, lebo napríklad u architekta je dominantná intovercia len keď sa rozhoduje, v akých podmienkach bude pracovať, je u neho dominantná intuícia, len keď hľadá nové riešenia a dominantná logickosť, keď potrebuje riešiť matematicko-konštrukčné problémy. Senzorici proste nie sú schopní chápanie psychológie spájať s reálnym životom, lebo im v intuitívnych odboroch ako je psychológia dominuje viacej pamäť ako samostatné myslenie a chápanie.

Naposledy upravil fero dňa 2024-01-04 17:57 GMT

fero je prihlásený top fero napísal dňa 04/01/2024 06:21 :

klasik,
čiže ten tvoj historik keď skončila vojna mal tri roky a neskôr už len začal preberať zmanipulované informácie, lebo dejiny píšu víťazi. Moja babka mala 25 rokov keď začala 2.svetová vojna, takže to zažívala naplno. Hľadaj teda vyjadrenia slovákov ako som ti poslal, ktorí Tisa zažili.

fero je prihlásený top fero napísal dňa 04/01/2024 06:37 :

klasik,
čiže podľa tvojej emocionálne zdegradovanej logiky by historici vedeli aj o tvojom živote napísať vernejšiu pravdu ako ty sám, lebo tvoje názory sú subjektívne, neprofesionálne a teda aj nelogické. grin

fero je prihlásený top fero napísal dňa 04/01/2024 06:58 :

klasik,
žiaden historik nebude vedieť lepšie opísať vzťah národa k Tisovi, Karlu Gottovi, Ficovi a Čaputovej tak presne, ako pri nich žijúci ľudia. Víťazi nie sú logici ani etici, ale tí, ktorí vládnu. A práve komunisti boli skôr etickí, skresľovali Tisa aj 68 rok a aj dnes etici sa len prispôsobujú záujmom nadnárodných majiteľovmainstreamu, preto s hodnotením Tisa s komunistami súhlasia ale už s hodnotením 68 roku nie.

fero je prihlásený top fero napísal dňa 04/01/2024 07:22 :

Klinickí psychológovia sú v názoroch o mnoho bližší k sebe ako historici, takže sa odvolávaš len na historikov etikov, ktorí sa nechávajú manipulovať. Už som ti to dokázal tým, že historici mali na 68 iný pohľad za vlády komunistov a iný za vlády západných oligarchov.

fero je prihlásený top fero napísal dňa 04/01/2024 07:27 :

A ak by si mal pocit, že historici za komunistov mali menšiu slobodu písať pravdu ako dnes, tak to pravda nieje. Slováci nesmeli ani hlasovať o Tisovi ako o najpopulárnejšom slovákovi v histórii, keď táto relácia prebiehala v televízii.

misomiso_ je odhlásený top misomiso_ napísal dňa 04/01/2024 07:40 :

Klasik


Ako sa to hovorí? Pre hlupáka každý hlúpy!
Podľa historika Ivana Kamenca, keď sa od 11. apríla 1942 začali deportovať starí ľudia a deti, už nebolo možné veriť, že Židov posielajú do pracovných táborov. Tiso dokonca odolal tlaku Vatikánu a židovských skupín, aby ukončil deportácie.


Áno, slovo hlúpy je pre teba málo vystižne, ty len klameš, manipuluješ, fabuluješ, zavadzaš a prekrucaš!

Chces vraj výskum a dôkazy, no a sám tu dáš sentimentalny povzdych jedného historika a týmto si vraj obhájil že vraj Tiso "...naplno schválil vyvlastnenie a deportáciu Židov a mal plné vedomie, že ich posielajú na smrť..."
Bolo to tak ako som vyššie napísal. Tiso to vôbec nevedel, ba dokonca chcel tam poslať niečo ako kontrolu či pozorovateľov, ale nemci mu v tom nevyhoveli, preto tie deportácie zrušil. Deportácie zo Slovenska trvali od 25. marca do 20. októbra 1942 a boli obnovené po nemeckej okupácii Slovenska. Obnovené boli 30. septembra 1944 zo Serede do 31. marca 1945.
Som zvedavý ako zákerne a podlo zmanipuluješ pričinu náhleho zastavenie deportácii po piatich mesiacoch, keď ten katolícky kňaz Tiso podľa teba odolával aj Vatikánu.

Keď sa chceš vyjadrovať k histórii tak si naštuduj aspoň minimálne základy, aby si pri tom nevyzeral ako hlúpy debil!
Najfundovanejši historik v tomto smere je docent Mrva,,, nie imdecilne články žltej tlače.

fero je prihlásený top fero napísal dňa 04/01/2024 07:44 :

Ako vidíš, nie všetci historici tvrdia, že Tiso bol zločinec podobne ako aj dnes jedni považujú za zločinca Putina a druhí za mierotvorcu. Etici sa vždy podriaďujú mocným vládcom, logici širším logickým súvislostiam. Pokiaľ babka aj väčšina slovákov Tisa považovala za záchrancu židov, pravda zostane pravdou aj keď etickí historici budú vždy písať len to, čo je im z hora povolené.

misomiso_ je odhlásený top misomiso_ napísal dňa 04/01/2024 07:55 :

fero napísal dňa 04/01/2024 05:56 :
miso a lesanka,
ako tu stále opakujem, pre prízemných senzorikov zameraných na rozhľad sú dôležitejšie presné termíny a definície, lebo nie sú schopní v rovine filozoficko-psychologickej samostatného myslenia.


Definuj slovné spojenie "prízemný senzorik" a zistíš že v Jungovom systéme ho  použivaju prevažne len etici.grin

teurg11 je odhlásený top teurg11 napísal dňa 04/01/2024 07:59 :

klasický blbečku, analýza tvojich radoby erudovaných vyjadrení preukázala tak akurát jaký si šašek-"odborník".

šiješ tu  do fera , ale hlupák si ty.

misomiso_ je odhlásený top misomiso_ napísal dňa 04/01/2024 08:03 :

Áno ja som tu dal odkaz aspoň na jedného historika, ty máš svoje tvrdenia odkiaľ lebo si neuviedol zdroj. Tiež ti to povedala babka?


Tvoja babka by mi možno povedala že sa za teba hanbí ako tu vystupuješ.

teurg11 je odhlásený top teurg11 napísal dňa 04/01/2024 09:11 :

A ty asi budeš vreco.
Nemám rád mudrlantov tvojho typu.

lesanka333 je odhlásený top lesanka333 napísal dňa 04/01/2024 10:22 :

Richard768 napisal:

MBTI a Socionika... No veď to je tiež otázne, nakoľko ich kategórie zodpovedajú psychologickej skutočnosti a či sú vôbec správnym odvodením od Jungovho chápania. Podľa wikipédie sú to kontroverzné a nedostatočne preukázané typológie. Či je samotná wikipédia v tomto dobrým vodítkom, je tiež otázne.

Richard768: Tvoj postreh je spravny, vidno ze sa nad tym zamyslas.
Pokial ide o socioniku, na ktoru sa autor tohto blogu opakovane odvolava, socionika nie je ziadna seriozna veda. Ruska akademia vied ju oznacila za pseudovedu, resp. pseudonauku. Vedeckost socioniky je niekde na urovni horoskopov v zenskych casopisoch alebo vestenia z kariet.
Pozerala som si webstranky socioniky a pripadalo mi to trochu ako sekta. Hovoria dost direktivne ludom, co maju robit, ako maju zit alebo kto sa ku komu hodi ako partner/partnerka. A ti socionici beru za to nehorazne vela penazi. Aj ked ti ludia, ktori robia to socionicke poradenstvo, nemaju ziadne psychologicke vzdelanie, ani psychoterapeuticky vycvik, nic. Viem si predstavit, ze nestastni ludia, ktori sa nachadzaju v nejakej tazkej zivotnej situacii sa mozu nechat v zufalstve na tu socioniku nalakat, lebo im to poskytuje jednoduche riesenia, a niekto im akoby da navod na zivot. Ale v konecnom dosledku z nich ti socionici vytiahnu obrovske mnozstvo penazi a mozu hlavne sugestibilnejsich a submisivnejsich ludi uplne psychicky zmanipulovat, co moze byt pre ludsku psychiku aj nebezpecne.

Naposledy upravil lesanka333 dňa 2024-01-04 22:27 GMT

richard768 je prihlásený top richard768 napísal dňa 05/01/2024 01:54 :

Fero, prečítal som si tvoju prednášku. Niektoré tvoje postrehy vo mne zarezonovali, trefne si ich popísal. Inde mi to zase škrípalo. Chcel by som okomentovať tvoj pohľad na dôvody pre rozdelenie Československa.

Píšeš, že z pohľadu Slovenska boli logické argumenty v prospech samostatnosti, lebo to bolo ekonomicky výhodnejšie. A tie etické, vzťahové dôvody, boli za zachovanie ČSR. Čiastočne by som súhlasil s tým, že za snahami o zachovanie ČSR mohla byť vzťahovosť, či skôr nostalgia alebo snaha veci nemeniť, čo sú už ale psychologicky trochu iné dôvody.

Avšak hlavným argumentom, ktorý u nás zavážil v prospech rozdelenia, bol argument národný, že ako Slováci potrebujeme vlastný štát. Pritom ekonomicky to bolo pre nás nevýhodné, a pre Čechov naopak výhodné. Fakty svedčia jasne: od rozdelenia až do prijatia Eura u nás bola Česká koruna silnejšia, platy v Česku vyššie, HDP tiež vyššie ako u nás. Takže my sme na samostatnosť viac ekonomicky doplatili. Nebolo to rozhodnutie logické, lež etické (motivované národne). Jedine pre Klausa s Mečiarom to mohlo byť logické rozhodnutie, lebo oni získali vládu každý na svojom piesočku, čo bolo pre oboch výhodnejšie.

Mimochodom, keby platilo, že deliť sa je logicky či ekonomicky výhodnejšie, tak prečo potom na Slovensko a Česko? Mohli by sme sa rozdeliť hocijako inak, trebárs až po kraje a mestá, každé mesto nech je samostatným štátom, nie?

richard768 je prihlásený top richard768 napísal dňa 05/01/2024 02:22 :

fero napísal dňa 04/01/2024 10:51 : ... V predáške máš napísane princípy, ktoré charakterizujú bipolarity a teraz mi napíš či niektorý z princípov nesedí zároveň na muž - žena aj na rodič - dieťa.
Myslíš tie princípy A-G, ktoré si uviedol aj v tomto blogu ( fero napísal dňa 14/12/2023 02:42 ) ? Nebudem ich rozoberať jednotlivo, lebo na každom z tých bodov by sa dalo nájsť niečo, čo vo voľnom ponímaní platí, ale prísne vzaté nie (napr. muž - žena ani rodič - dieťa nie sú relatívne póly).

Problém je v tomto: Človek má hlavu, trup a štyri končatiny; aj kôň má hlavu, trup a štyri končatiny. A predsa človek nie je kôň.

Do istej miery by sa dalo povedať, že dieťa od rodiča potrebuje ochranu, podobne ako žena očakáva od muža zabezpečenie rodiny. Čiže isté podobnosti, ak ich chceme nájsť, nájdeme. Ale podstatná odlišnosť je, že vzťah rodič - dieťa nie je seberovný, ale usporiadaný, vertikálny. Dospelý rodič vychováva dieťa tak, aby sa tiež stalo dospelým rodičom; kdežto vzťah muž - žena je seberovný, horizontálny vzťah, pretože obaja sa dopĺňajú, nevychováva jeden druhého (leda ak navzájom), nesmeruje jeden pól k dosiahnutiu druhého pólu.

Inými slovami zhrnuté: princíp duality či bipolarity je v poriadku. Je to však všeobecný, abstraktno-filozofický princíp, ktorý v priemete do konkrétnej reality nadobúda veľa rôznych foriem. Ale ty, Fero, si to všetko generalizoval a zjednodušil ad absurdum, lebo si na základe istej podobnosti stotožnil človeka s koňom.

Naposledy upravil richard768 dňa 2024-01-05 02:43 GMT

fero je prihlásený top fero napísal dňa 05/01/2024 02:44 :

Lesanka,
napísala si mi, že sa nepoznáme ale najmä pre psychologičku by malo byť jasné, že vtáka poznáš po perí a človeka po reči. Každou tvojou reakciou potvrdzuješ, že si senzorik, ktorý sa v psychológii orientuje viac pamäťou=rozhľadom ako samostatným intuitívnym myslením. Preto tvrdím, že v praxi funguješ len v 3 možnostiach :
1. psychológiou sa neživíš
2. v psychológii len zapamätané prednášaš
3. v klinickej praxi robíš len poslucháčku a motivátorku, intuitívne nachádzať podstatu problémov jednotlivých klientov nedokážeš a preto to nerobíš
Očakávam odpoveď typu : Čo ma je do toho alebo žiadnu, lebo mám pravdu.

fero je prihlásený top fero napísal dňa 05/01/2024 02:59 :

Richard,
čo sa týka Československa tak práve preto, že riadenie bolo v Prahe, všetky finálne fabriky češi dávali do Čiech, na Slovensko len tie špinavé prvovýroby, diaľnice sa stavali len v Čechách, slováci boli pre čechov stále tá zaostalá agrárna krajina, ktorú aj ekonomicky len využívali vo svoj prospech. Bolo len samozrejmé, že po rozdelení budú počiatočné ekonomické problémy, ale len etici používali emocionálno-vazalské argumenty (podobne ako teraz etici potrebujú poslúchať USA) typu že slováci si nevedia vládnuť, všetci sa spájajú a my sa rozdeľujeme, ekonomicky do roka skrachujeme, veď sú to naši bratia Češi.... Etici vždy potrebovali poklonkovať niekomu silnejšiemu. Za rakusko-uhorska boli logici panslávisti a etici maďaróni, pred rozdelením ČSR boli logici nacionalisti a etici pročechos, a teras sú logici fašisti a etici eurohujeri. Tento žesnký pól sa proste potrebuje oddávať niekomu silnému, komu sa rozhodne dôverovať a bude voči nemu lojálny.

fero je prihlásený top fero napísal dňa 05/01/2024 03:24 :

richard768 napísal dňa 05/01/2024 01:22 : ....Ale podstatná odlišnosť je, že vzťah rodič - dieťa nie je seberovný, ale usporiadaný, vertikálny. Dospelý rodič vychováva dieťa tak, aby sa tiež stalo dospelým rodičom; kdežto vzťah muž - žena je seberovný, horizontálny vzťah, pretože obaja sa dopĺňajú, nevychováva jeden druhého (leda ak navzájom), nesmeruje jeden pól k dosiahnutiu druhého pólu.
Inými slovami zhrnuté: princíp duality či bipolarity je v poriadku. Je to však všeobecný, abstraktno-filozofický princíp, ktorý v priemete do konkrétnej reality nadobúda veľa rôznych foriem. Ale ty, Fero, si to všetko generalizoval a zjednodušil ad absurdum, lebo si na základe istej podobnosti stotožnil človeka s koňom.
Človek a kôň sú živočíchy, takže toto spojenie nerobím ja, ale biológia. Ja spájanie podriaďujem filozficko-psychologickým princípom. Máš niekde medzi bipolárnymi princípmi, že či je vzťah horizontálny, vertikálny alebo šikmý ?
A – Všetko vo vesmíre má svoj druhý pól
B - Jeden pól je vždy mužský a druhý ženský
- Rodič je mužský – dieťa ženský
C – Jeden pól bez druhého nemôže existovať
- Rodič bez dieťeťa neexistuje
D - Každý pól v sebe obsahuje aj kus druhého pólu
-  Rodič bol dieťa a dieťa voči bábike je rodičom
E - Póly nie sú absolútne, ale relatívne
-  Aj rodič občas potrebuje pomoc a starostlivosť od dieťaťa
F – Prednosti jedného pólu sú nedostatkami pólu opačného a naopak
- prednosť rodiča je múdrosť, ktorá je nedostatkom emocionálneho dieťaťa
- prednosť dieťaťa je otvorená čistota duše, ktorá je nedostatkom duše zanesenej
G - Vláda jedného pólu vždy vedie ku kríze
- vláda rodiča funguje len v dominantnej spolupráci s dieťaťom
- vláda dieťaťa funguje len v submisívnej spolupráci s rodičom
A teraz mi takto skús spojiť človeka a koňa
Je pán a sluha, učiteľ a žiak, slnko a mesiac vzťah vertikálny alebo horizontálny ? Vždy tam je niečo z oboch, lebo aj v tom je bipolarita.

Naposledy upravil fero dňa 2024-01-05 03:34 GMT

mistrz_leszek je prihlásený top mistrz_leszek napísal dňa 05/01/2024 05:32 :

To prikrývanie sa cudzími pojmami a menami tiež považujem za polutovaniahodné. Taká svojvôla a netalentovaná snaha o originalitu je len zdrojom frustrácie.

Nesúhlasím s niektorými argumentami proti Ferovi, ale už tu pre mňa nič nieje. Odpúšťam mu, pokial to nebude ďalej šíriť. Jung tiež popísal vela volovín. Na tom čo je paveda, by som sa tu s nikým nezhodol. Ďalej by to asi bolo, ako rozprávať sa s luteránmi o zobrazovaní posvätného. Keď to Ferovi stačí, keď to Richardovi stačí, ... Pre mňa je to, aj s tou psychológiou, prázdne, bez chuti, nenapĺňajúce a obmedzené.

lesanka333 je odhlásený top lesanka333 napísal dňa 05/01/2024 10:11 :

Fero: V jednom z mojich predoslych komentarov som demonstrovala, ze typologia ludi, ktoru si si vytvoril, je v rozpore s typologiou Junga, ako aj v rozpore s MBTI typologiou a poukazala som na logicke chyby v tvojom usudku.

Neuviedol si ziaden racionalny argument, ktorym by si dokazal vyvratit moje tvrdenia. A to z jedneho dovodu, lebo pokial ide o typologiu ludi, nemas pravdu. Miesto toho tu o mne v diskusii vypisujes klamstva a nezmysly, aj ked ma vobec nepoznas. Tvoja pycha sa u teba snubi s drzostou, co rozhodne nie su pozitivne charakterove vlastnosti.

V tvojej reakcii zasa vidno tvoj patologicky vzorec spravania, lebo kazdeho cloveka, ktory si dovoli v diskusii poukazat na chyby v tvojom mysleni, zaradis do kategorie senzorik. Ked niekto nesuhlasi s tvojimi nazormi na politiku, tak ho zaradis do skatulky etik. Tento tvoj vzorec spravania je dost primitivny.

lesanka333 je odhlásený top lesanka333 napísal dňa 05/01/2024 10:12 :

Fero: Ked sa k tvojim blogom a tvrdeniam pred par mesiacmi vyjadrili kriticky Mistrz Leszek, Teurg11 a neskor aj Richard768, tiez si o nich vsetkych postupne napisal, ze su senzorici. Ked som si dovolila kriticky poukazat na logicke chyby v tvojich tvrdeniach ja, uz aj mna si oznacil ako senzorika/senzoricku.

Ja senzorik nie som, takze si si ma chybne zaskatulkoval, co zas iba svedci o tom, ze na nejaku psychodiagnostiku nemas ani vzdelanie ani kompetencie a robis nieco, comu vobec nerozumies. Aj 19 rocni prvaci na univerzite toho vedia z psychologie viac ako ty.

Napriek tomu si namysleny, mas pocit ze ta osvietilo a mas v sebe tolko pychy, ze keby pycha nadnasala, tak sa tu vznasas ako vzducholod. Chyba ti to elementarne, co je potrebne pri hladani skutocnej pravdy a poznania a tym je pokora.

lesanka333 je odhlásený top lesanka333 napísal dňa 05/01/2024 10:13 :

Fero: Vsimla som si v tvojich starsich blogoch, ktore si napisal este predtym, nez som sa na tento web prihlasila, ze si tu uz pred 14-mi rokmi pisal rovnake nezmysly o logikoch a etikoch ako pises teraz.
Uz pred mnohymi rokmi inteligentni ludia poukazovali na tvoj chybny usudok v tvojej typologii ludi, pricom si uz vtedy vsetkych svojich oponentov oznacoval za senzorikov a vykresloval ich ako nechapavych, presne tak, ako tu teraz vykreslujes a nalepkujes vacsinu z nas.

A vies v com spociva tvoja skutocna tragedia, Fero ? Ze si sa za poslednych 14 rokov nikam neposunul, ani osobnostne nedozrel… co je v tvojom veku fakt smutne. Za cely ten cas si zacykleny v svojich bludoch, tocis sa roky stale dookola v bludnom kruhu ako psik, ktory nahana svoj vlastny chvost… Logik, etik, logik, etik… bla, bla , bla…

Mozno mas pocit, ze ti nerozumiem, ale mozno ta chapem omnoho viac ako ty sam seba. Mas svoj svet, si presvedceny o svojej pravde, mas pocit intelektualnej nadradenosti nad ostatnymi ludmi, kazdeho kto s tebou nesuhlasi, vykreslis ako nechapaveho senzorika. Ty ani nemozes sam pred sebou pripustit, ze by si sa v svojej typologii ludi a nazerani na svet mohol mylit, lebo by sa cela ta tvoja vymyslena koncepcia, ktorej veris, zrutila ako domcek z karat a psychicky by si sa uplne zosypal. To, ze davas ludom nalepku senzorikov, je len tvoj primitivny obranny mechanizmus, ktory pouzivas na ochranu predtym, aby si sa musel pozriet pravde do oci a priznat si, ze si sa cele tie roky v tvojej  typologii ludi mylil. Lebo v takom pripade by si musel kapitulovat.

Naposledy upravil lesanka333 dňa 2024-01-05 10:19 GMT

fero je prihlásený top fero napísal dňa 05/01/2024 10:48 :

Lesanka,
1. minula si veľa písmen ale žiaden logický protiargument si nedala. Píšeš stále len o iných termínoch, ktoré používal Jung a keď to tak robí aj socionika, tak sú tiež hlúpi. Odpovedal som ti aj na tvoj omyl o tom, čo je dominantné u typu architekt - logicky nereaguješ.
2. Tým, že si neodpovedala ani na toto potvrdila si môj úsudok. kopírujem :

1. psychológiou sa neživíš
2. v psychológii len zapamätané prednášaš
3. v klinickej praxi robíš len poslucháčku a motivátorku, intuitívne nachádzať podstatu problémov jednotlivých klientov nedokážeš a preto to nerobíš
Očakávam odpoveď typu : Čo ma je do toho alebo žiadnu, lebo mám pravdu.

3. A ak si spomínaš na Covid, tak pýcha sa prejavuje tak, že človek odmieta diskutovať, pýtať sa a odpovedať. S touto pýchou si začala ty, zrejme kvôli tomu, že máš titul tak máš v tomto neúmerne narastené ego.

Naposledy upravil fero dňa 2024-01-05 11:31 GMT

fero je prihlásený top fero napísal dňa 05/01/2024 10:54 :

Mistr,
to je v poriadku, aj môj brat lekár je senzorik a preto má podobné názory na psychológiu a psychológov ako ty. Tiež by sa ju musel len nabifľovať, aby o nej vedel rozprávať a tiež to pokladá za príliš vedecky neukotvený odbor. Aj keď viacej ľudí pácha sebevraždy pre psychické bolesti ako tie fyzické, ktoré zase lepšie liečia senzorici.

Naposledy upravil fero dňa 2024-01-05 11:33 GMT

fero je prihlásený top fero napísal dňa 05/01/2024 11:23 :

Inak podľa socioniky je senzorikov 76%, takže ak sa niekto uráža, že je senzorik, tak len nechápe súvislosti. Intuitívne typy spoločnosť toľko nepotrebuje.

lesanka333 je odhlásený top lesanka333 napísal dňa 05/01/2024 11:41 :

Fero napisal:
2. Tým, že si neodpovedala ani na toto potvrdila si môj úsudok. kopírujem :
1. psychológiou sa neživíš, 2. v psychológii len zapamätané prednášaš, 3. v klinickej praxi robíš len poslucháčku a motivátorku, intuitívne nachádzať podstatu problémov jednotlivých klientov nedokážeš a preto to nerobíš
Očakávam odpoveď typu : Čo ma je do toho alebo žiadnu, lebo mám pravdu.

Fero: Na tento tvoj komentar som reagovala vyssie v mojom komentari, kde som napisala toto:

Miesto toho tu o mne v diskusii vypisujes klamstva a nezmysly, aj ked ma vobec nepoznas.

Na tvoj komentar som ti JASNE odpovedala v mojich predoslych komentaroch a ziaden tvoj usudok som nepotvrdila.
Si natolko hlupy, ze si moje komentare nepochopil alebo mas problem s pochopenim citaneho textu ?
Uz len z tychto tvojich komentarov vidno, aky si totalny manipulator.
Dobre zopakujem ti to este raz ako pre nechapave male dieta:
Pises o mne klamstva a nezmysly.
A nezelam si, aby si sa tu vyjadroval k mojej profesii a osobnemu zivotu, kedze ma osobne nepoznas a nic o mne nevies.
Je to od teba maximalne drze.

Naposledy upravil lesanka333 dňa 2024-01-05 11:47 GMT

fero je prihlásený top fero napísal dňa 05/01/2024 11:56 :

lesanka,
že klamem a že som drzí nie je odpoveď. Odpoveď znie napríklad tak, že práve som dokázal, že nemám žiaden odhad na ľudí, lebo vo svojom povolaní sa živíš klinickou praxou s nejakým konkrétnym zameraním. Svojimi útokmi na moje názory si začala ty, takže mám právo od teba požadovať, aby si mi oponovala logicky, nie všeobecnými odkazmi na Junga, lebo keď logicky reagovať nevieš, tak psychológii nerozumieš, len si pamätáš čo si sa nabiflila.

lesanka333 je odhlásený top lesanka333 napísal dňa 05/01/2024 11:58 :

Fero: Moj nazor na teba je taky, ze podla toho, ako sa tu prejavujes v blogoch a v diskusiach mozes mat narcisticku poruchu osobnosti a mas megalomanicke bludy - to je to tvoje presvedcenie ze ta osvietilo, co si zistil, ked si si precital na internete na wikipedii o satori. Keby ta osobne vysetril skuseny psychiater, mozno by u teba diagnostikoval aj dalsie psychicke poruchy, ale k tomu ostatnemu sa na dialku vyjadrovat nebudem.

Z toho, co si tu davnejsie pisal o zenach, ze zeny treba pritlacit k muru a podobne nezmysly, to tiez svedci o tom, ze to nemas v hlave vsetko uplne v poriadku.
Komunikaciu s tebou povazujem za stratu casu, nedozvedela som sa od teba nic zaujimave, co by ma nejako obohatilo.

Naposledy upravil lesanka333 dňa 2024-01-05 12:01 GMT

fero je prihlásený top fero napísal dňa 05/01/2024 12:15 :

lesanka,
poľa mňa ty máš obrovský komplex menejcennosti, lebo sa hanbíš, že v reálnej praxi nedokážeš to, čo si vyštudovala, užitočne pre spoločnosť praktizovať, tak ťa silne irituje každý, čo to nevyštudoval a napriek tomu dostal intuitívne vlohy psychológii rozumieť lepšie ako ty. Len takíto zakomplexovaní ľudia začínajú s kopaním do iných a s pridávaním rôznych diagnóz bez toho, aby mu v názoroch dokázali logicky oponovať. Strácaš mnoho času prázdnymi emocionálnymi atakmi, lebo nie si schopná vecne diskutovať.

Naposledy upravil fero dňa 2024-01-05 12:18 GMT

lesanka333 je odhlásený top lesanka333 napísal dňa 05/01/2024 12:21 :

Fero: Ja ziaden komplex menejcennosti nemam, ani nemam ziaden dovod sa za nieco hanbit.
Zasa len vypisujes o mne nezmysly. Lebo nie si schopny viest racionalnu diskusiu podlozenu racionalnymi argumentami.

fero je prihlásený top fero napísal dňa 05/01/2024 12:32 :

lesanka,
ak si schopná racionálnej diskusie tak odpovedaj na moju odpoveď. Kopírujem :

Lesankine používanie slova "dominantné" je tiež len nepochopenie typické pre senzorikov, lebo napríklad u architekta je dominantná intovercia len keď sa rozhoduje, v akých podmienkach bude pracovať, je u neho dominantná intuícia, len keď hľadá nové riešenia a dominantná logickosť, keď potrebuje riešiť matematicko-konštrukčné problémy.

richard768 je prihlásený top richard768 napísal dňa 05/01/2024 07:26 :

Lesanka, Merlin, ja som o socionike našiel takúto informáciu: https://www.socioniko.net/cz/index.html

Len tak letmo, z prvého dojmu, usudzujem, že je to také praktické zjednodušenie Jungovej typológie. Jung bol teoretik, zaujímala ho podstata, kdežto tu ide skôr o aplikáciu na riešenie rôznych medziľudských vzťahov, typu kto sa ku komu hodí a tak.

To, že z niečoho niekto vytĺka peniaze, ešte nemusí znamenať, že je to celé nepravda. Aj v astrológii je rozdiel medzi časopisovými horoskopmi a skutočným hľadaním vzťahov človeka a kozmu. Tam nejde o materiálny vplyv planét, ale o niečo celkom iné, hlbšie. Skutočný astrológ nepredpovedá konkrétne udalosti ani nezatrieďuje ľudí do 12 typov, to je len určitý metodický základ a vzťahy v astrológii sú podstatne komplikovanejšie.

Ak by socionika nešla ďalej, ale vystačila si s tými 16 typmi, tak asi zostane na úrovni tých bežných horoskopov. Ale to je len môj prvý dojem. Zatiaľ nemám nejaký dôvod sa tým hlbšie zaoberať. Skôr samotným Jungom, ak si nájdem čas.

richard768 je prihlásený top richard768 napísal dňa 05/01/2024 07:41 :

Fero, ako si iste postrehol, môj modus operandi spočíva prevažne na kritických pripomienkach. Už menej sa venujem tomu, s čím súhlasím. Skúsim to trochu vyvážiť.

V tvojej prednáške sa mi páčilo prirovnanie, že ako spoločnosť skackáme na jednej nohe (= v jednej polarite, povedzme že konzervatívnej), až kým druhá noha (liberálna) nespraví revolúciu. Potom zase skackáme na tej až do ďalšieho kola. Ale neuvedomujeme si, že môžeme použiť spoluprácu oboch nôh (protipólov) na kráčanie.

Ďalší zaujímavý príklad si dal s prisťahovalcami a imunitou. Skutočne, ak by naša spoločnosť mala pevný hodnotový základ, nemuseli by sme sa prisťahovalcov až tak veľmi obávať. Dokonca mnohí by sa našimi hodnotami mohli inšpirovať, ak by tieto boli pravdivé a oslovili by ich. Samozrejme, vždy sú nejaké medzikultúrne problémy, ale ide o princíp. Ani Rímska ríša sa nerozpadla len kvôli útokom barbarov, lebo tie boli neustále, ale až vtedy, keď stratila vnútornú imunitu, lebo každý chcel len voľnosť a výhody bez pravidiel a zodpovednosti.

janjan je odhlásený top janjan napísal dňa 05/01/2024 08:17 :

Zlý príklad. Ak by naša spoločnosť mala pevný hodnotový základ, migrovali by sem len migranti s rovnakými alebo veľmi podobnými hodnotami. Tí s inými hodnotami by sa sem neodvážili, iba ak na tankoch.

Navyše, spoločnosť s pevným hodnotovým základom môže byť len a len konzervatívna, takže žiadna spolupráca s liberalizmom nehrozí.

richard768 je prihlásený top richard768 napísal dňa 05/01/2024 08:39 :

Fero, teraz prejdem k tej kritickejšej časti. Debatovali sme o dôvodoch pre/proti rozdeleniu Československa (ČSR). Zaujíma nás charakter týchto dôvodov, teda ktoré z nich boli na strane logickej polarity (rozumové) a ktoré na etickej (citové). K tomu niekoľko otázok:

1. Zhodneme sa na tom, že zachovanie ČSR z dôvodu  lojality Slovákov voči Čechom patrí k etickému (citovému) pólu. Teda ani to nie je otázka, len bod č. 1 (kvôli odkazu ďalej).

2. Vezmime ďalej tento argument za zachovanie ČSR: "Väčší štát je výhodnejší ekonomicky, strategicky a aj kultúrne (lebo napr. kniha má viac čitateľov a v menšom štáte sa autor neuživí)". Je podľa teba tento argument ako taký na strane logického pólu (myslenie) alebo etického pólu (cítenie)?

3. Ktorý z dôvodov 1., 2. bol podľa teba prevažujúcim, podstatnejším dôvodom zástancov zachovania ČSR? Alebo v akom pomere bola ich významnosť?

4. Národné cítenie ako dôvod pre samostatný štát je dôvod skôr logický (rozumový) alebo etický (citový)?

5. Zhodneme sa na tom, že dôvod ekonomickej výhodnosti samostatného štátu by bol logickým (rozumovým) dôvodom.

6. Ktorý z dôvodov 4., 5. bol rozhodujúcejší pre osamostatnenie Slovenska z ČSR? Alebo v akom pomere bola ich významnosť?

( Oprava: správne má byť ČSFR, nie ČSR, lebo Česko-Slovensko pred r. 1993 bola federácia. )

Naposledy upravil richard768 dňa 2024-01-05 21:33 GMT

janjan je odhlásený top janjan napísal dňa 05/01/2024 08:44 :

Dôvod pre zachovanie ČSR bolo zmanipulovanie etikov mainstrímom.

richard768 je prihlásený top richard768 napísal dňa 05/01/2024 09:05 :

Fero, nie je možné, aby silný intuitív nepochopil to moje podobenstvo s človekom a koňom. Vysvetlím to teda ako v pomocnej škole:

Aj keby všetkých tvojich 7 bodov A-G platilo zároveň na vzťah muž-žena aj na vzťah rodič-dieťa, neznamená to, že tieto vzťahy možno stotožniť a posudzovať vo všetkých ohľadoch rovnako. Pretože aj medzi človekom a koňom je množstvo podobností, ale aj množstvo rozdielov.

A práve tie rozdiely medzi vzťahmi muž-žena a rodič-dieťa, ktoré sú zásadné, ty ignoruješ. Ja som ich nazval ako vertikálny / horizontálny rozmer, ale to je len moje pracovné označenie, nie nejaká definitívna poučka. V tvojich bodoch A-G nič také nemáš a práve preto tieto body sú nedostačujúce na popis reality.

Ako vo fyzike nemôžeš všetko zredukovať na kladný a záporný náboj elektrického poľa, pretože existuje aj pole magnetické (rotačné), potom pole gravitačné, ... atď. Prenesené do problematiky dualít: nedajú sa všetky duality rovnakým spôsobom  premietnuť na realitu, lebo dostaneš nesprávne výsledky. Každý normálny človek vie, že vzťah muž-žena je iný než vzťah rodič-dieťa.

lesanka333 je odhlásený top lesanka333 napísal dňa 05/01/2024 09:24 :

Merlinzavalonu: Prostredie ma samozrejme vplyv na ludsku psychiku a na vyvin osobnosti cloveka, nikde som v mojich komentaroch netvrdila, ze by nemalo.
A ano, ako si spravne podotkol, v psychologii sa pouziva pri psychodiagnostike Rorschachov test, je to tzv. projektivna technika. Clovek sa pozera na standardizovane Rorschachove tabulky s atramentovymi skvrnami a ma povedat, co v nich vidi... ake obrazce.
Okrem toho existuju aj rozne ine projektivne testy, napriklad testy kresby pre deti, kde dieta ma nakreslit svoju rodinu a na tej kresbe dietata sa ukaze, ako dieta vnima svoju rodinu, ake su tam vztahy atd. Velmi uzitocna je aj arteterapia, ktora vyuziva vytvarne umenie v psychoterapii.

Pokial ide o archetypy, /ktore spominas/, Jungov prinos pre pychologiu spociva aj v tom, ze poukazal na vyznam nevedomia a archetypov. Tejto problematike sa Jung venuje napriklad vo svojej knihe Clovek a jeho symboly. Ak ta tato problematika zaujima, mozem tuto knihu doporucit, su v nej aj reprodukcie malieb z roznych historickych obdobi, na ktorych Jung vysvetluje jednotlive archetypy a symboly, pise aj o svojich metodach analyzy snov, v ktorych sa vyskytuju archetypy, su tam pribehy ludi/klientov z jeho praxe. Je to zaujimava kniha.

Naposledy upravil lesanka333 dňa 2024-01-05 22:09 GMT

lesanka333 je odhlásený top lesanka333 napísal dňa 05/01/2024 09:41 :

Richard768: Vdaka za webovy odkaz v tvojom komentari, pozrela som si to, tuto webovu stranku o socionike poznam.

A co sa tyka Junga, Jung sice rozpracoval svoju pomerne rozsiahlu psychologicku teoriu, ale nebol iba teoretik, bol aj praktik. Bol lekar psychiater, liecil pacientov s psychickymi problemami a na zaklade prave svojich skusenosti z praxe rozpracoval tu svoju teoreticku koncepciu.

Naposledy upravil lesanka333 dňa 2024-01-05 22:02 GMT

lesanka333 je odhlásený top lesanka333 napísal dňa 05/01/2024 09:53 :

Richard768: Inak existuje viacero roznych psychologickych teorii osobnosti, napriklad teorie Adlera, Rogersa, Allporta, Sheldona, Fromma, Catella, Eysencka a dalsich vyznamnych psychologov.
Pravdupovediac mi to pride skoda, ze sa tu uz niekolko tyzdnov venuje tolko pozornosti dezinterpretacii okyptenej a na dva typy nespravne zredukovanej socioniky, miesto toho, aby si ludia precitali nejaku hodnotnu a kvalitnu knihu o psychologickych teoriach osobnosti, co by ludom vnieslo trocha viac svetla a poznania do celej problematiky typologie ludi.

Dobra a prehladna kniha na tuto temu je kniha Psychologia osobnosti od autorov Calvina Halla a Gardnera Lindzey.
Je sice vypredana vo webovych knihkupectvach, ale v knizniciach je urcite dostupna a da sa pozicat.

Naposledy upravil lesanka333 dňa 2024-01-05 22:13 GMT

richard768 je prihlásený top richard768 napísal dňa 05/01/2024 10:19 :

Lesanka, ešte ak môžeš, mal som na teba minule jednu otázku.

Totiž, Fero svoju kategóriu "etik" chápe ako ľudí, ktorí sa rozhodujú prevažne na základe emócií, dôvery (podľa mňa tým myslí skôr dôverčivosť) a ľahšie sa nechávajú zmanipulovať, lebo sa neriadia logickými argumentami. Napríklad nekriticky prijímajú nejakú autoritu (to je tá dôvera) a pod. Najviac v tejto kategórii sú podľa Fera napr. herci, tam to asi súvisí viac s ich emocionalitou.

Avšak podľa mňa človek, u ktorého dominuje psychologická funkcia cítenia, má iné charakteristiky. Teda Ferov "etik" sa nekryje s Jungovým typom dominantnej funkcie cítenia.

Vedela by si vysvetliť rozdiel medzi emocionalitou a funkciou cítenia? Je tiež zaujímavé, že cítenie chápe Jung ako racionálnu funkciu, čo môže znieť pre niekoho prekvapujúco.

Naposledy upravil richard768 dňa 2024-01-05 22:24 GMT

fero je prihlásený top fero napísal dňa 05/01/2024 11:07 :

Richard

1. Zhodneme sa na tom, že zachovanie ČSR z dôvodu  lojality Slovákov voči Čechom patrí k etickému (citovému) pólu. Teda ani to nie je otázka, len bod č. 1 (kvôli odkazu ďalej).
2. Vezmime ďalej tento argument za zachovanie ČSR: "Väčší štát je výhodnejší ekonomicky, strategicky a aj kultúrne (lebo napr. kniha má viac čitateľov a v menšom štáte sa autor neuživí)". Je podľa teba tento argument ako taký na strane logického pólu (myslenie) alebo etického pólu (cítenie)?
Tvoj názor je teoreticky správny pokiaľ tam nie sú národnostné rozpory. Logický prístup nikdy neignoruje realitu, teda skúsenosti, že pragocentrizmus v mnohom slovákov o výhody oberal a vtedy si tí menej emocionálne napojení logici vedia povedať dosť a uprednostniť rozhodovanie o svojom štáte bez zápasov o to, čo majú slováci zo spoločného dostať.
3. Ktorý z dôvodov 1., 2. bol podľa teba prevažujúcim, podstatnejším dôvodom zástancov zachovania ČSR? Alebo v akom pomere bola ich významnosť?
Jednoznačne prevažoval bod 1, tá 2 bola skôr o nedôvere v schopnosti slovákov, že si dokážeme vládnuť sami, je to súčasť etickej potreby dôvery a lojality k niekomu silnejšiemu.
4. Národné cítenie ako dôvod pre samostatný štát je dôvod skôr logický (rozumový) alebo etický (citový)?
 Aj keď to na prvý pohľad vyzerá ako citová záležitosť, v realite to funguje len pri logikoch, ktorí dôverujú vo svoje národné racionálne schopnosti – je to podobné sebavedomiu podnikateľa, ktoré visí na schopnosti racionálne zvládať životné výzvy. Preto aj logici majú väčšiu tendenciu a schopnosť chrániť národné a kreťanské hodnoty ako etici, ktorých mainstream s inými záujmami dokáže úspešne manipulovať.
5. Zhodneme sa na tom, že dôvod ekonomickej výhodnosti samostatného štátu by bol logickým (rozumovým) dôvodom.
6. Ktorý z dôvodov 4., 5. bol rozhodujúcejší pre osamostatnenie Slovenska z ČSR? Alebo v akom pomere bola ich významnosť?
Z vysvetleného by som tieto veci neoddeľoval, lebo je ťažké oddeliť sebavedomie a hrdosť podnikateľa od jeho ekonomických schopností dosahovať úspech.

fero je prihlásený top fero napísal dňa 05/01/2024 11:13 :

richard768 napísal dňa 05/01/2024 08:05 : Pretože aj medzi človekom a koňom je množstvo podobností, ale aj množstvo rozdielov.
A práve tie rozdiely medzi vzťahmi muž-žena a rodič-dieťa, ktoré sú zásadné, ty ignoruješ. Ja som ich nazval ako vertikálny / horizontálny rozmer, ale to je len moje pracovné označenie, nie nejaká definitívna poučka. V tvojich bodoch A-G nič také nemáš a práve preto tieto body sú nedostačujúce na popis reality.
Možno že ma lepšie pochopíš, keď mi odpovieš na moju pôvodnú otázku. Kopírujem :
Je pán a sluha, učiteľ a žiak, slnko a mesiac vzťah vertikálny alebo horizontálny ? Vždy tam je niečo z oboch, lebo aj v tom je bipolarita.


Naposledy upravil fero dňa 2024-01-05 23:14 GMT

lesanka333 je odhlásený top lesanka333 napísal dňa 05/01/2024 11:39 :

Richard768: Tvoja otazka v diskusii, ktoru si mi polozil, si vyzaduje dlhsiu a komplexnejsiu odpoved. Odpoviem ti na to potom zajtra, uz je po polnoci, pre mna je uz cas na spanok.

richard768 je prihlásený top richard768 napísal dňa 05/01/2024 11:55 :

Fero:

Je pán a sluha, učiteľ a žiak, slnko a mesiac vzťah vertikálny alebo horizontálny ? Vždy tam je niečo z oboch, lebo aj v tom je bipolarita.
Len tak narýchlo: pán-sluha a učiteľ-žiak sú vertikálne vzťahy, lebo prvý z dvojice je nadradený druhému. Oba vzťahy majú mnoho spoločného, avšak pán-sluha je odlišný v tom, že nemusí sa sluha vyvíjať "nahor" smerom k pánovi.

Vzťah Slnko-Mesiac je zloženou polaritou z viacerých polarít. Nedá sa jednoznačne určiť, lebo z každého aspektu sa môže javiť inak. Z hľadiska svetla (aj v duchovnom zmysle poznania) je Slnko aktívne, Mesiac pasívny odrážač. Z hľadiska životných síl (éter, prána, od rastlín po človeka) Mesiac ich vylieva dolu na Zem, ale Slnko ich vysušuje, odníma z hmoty nahor do ducha. Životné sily sú ako voda. Slnečný archanjel Michael je anjelom smrti a posledného súdu.

Mimochodom, aj polarita muž-žena je zložená, hlavne ak ju chápeme vo vzťahu k prejaveným znakom oboch pohlaví. Spomínal som už mužsko-ženské aspekty pre Mars-Venušu a Slnko-Mesiac, ktoré sú navzájom dosť odlišné.

Preto je problematické tvrdenie (bod B z prednášky), že pre každú polaritu jeden pól je vždy mužský a druhý ženský, lebo nemožno jednoduchší objekt definovať pomocou zloženého.

V polaritách sladký-slaný alebo kyslý-horký, ktorý pól je mužský a ktorý ženský? Podobné platí pre sever-juh či východ-západ, v každom z týchto štyroch pólov sú aj mužské aj ženské znaky.

richard768 je prihlásený top richard768 napísal dňa 06/01/2024 12:06 :

Merlin:

... mňa osobne na Jungovi vyrušuje jeho polygamný spôsob života ...
Bol o tom aj film "Nebezpečná metóda" ( https://www.csfd.cz/film/275050-nebezpecna-metoda/prehled/ ), ktorý sa venoval aj vzťahu Freuda a Junga. Ovšem životopisné a historické filmy často bývajú skreslené, zjednodušené alebo inak prispôsobené.

fero je prihlásený top fero napísal dňa 06/01/2024 12:10 :

Richard,
preto polarity môžeš chápať tým lepšie čím ich budeš pozorovať z vyššieho nadhľadu, nie tam pridávať ďalšie a ďalšie rozdielnosti zo senzorického detailného vnímania, ktoré nevedie k pochopeniu zmyslu ich existencie. Zmyslom je vývoj k stále silnejšej harmónii, spolupráci, dopĺňaniu sa navzájom. Je to podobné, ako skúmanie napísaných slov pod mikroskopom, pričom ich význam môžeš pochopiť len z nadhľadu.

richard768 je prihlásený top richard768 napísal dňa 06/01/2024 12:14 :

Fero, ale ak vypustíš družicu tak vysoko, že už nerozozná ani kontinenty od oceánov, tak načo ti je taký nadhľad? Nadhľad má zmysel vtedy, ak vysvetľuje aj každý detail.

Maximálny nadhľad je taký, keď poviem, že všetko je Božská jednota. Je to síce pekné, ale akonáhle to začnem uplatňovať v praxi, dostanem sa do problémov. Napríklad ako dnešní liberáli, ktorí už nevidia rozdiel medzi mužom a ženou, lebo všetko sa im zlieva do jednoty. Pritom tá jednota tam principiálne je. Takisto aj dualita.

mistrz_leszek je prihlásený top mistrz_leszek napísal dňa 06/01/2024 12:16 :

richard768 napísal dňa 05/01/2024 11:55: Vzťah Slnko-Mesiac je zloženou polaritou z viacerých polarít. Nedá sa jednoznačne určiť, lebo z každého aspektu sa môže javiť inak. Z hľadiska svetla (aj v duchovnom zmysle poznania) je Slnko aktívne, Mesiac pasívny odrážač. Z hľadiska životných síl (éter, prána, od rastlín po človeka) Mesiac ich vylieva dolu na Zem, ale Slnko ich vysušuje, odníma z hmoty nahor do ducha. Životné sily sú ako voda. Slnečný archanjel Michael je anjelom smrti a posledného súdu.


To je hrozné, koľko hovadín a balastu, ktorý neslúži.

richard768 je prihlásený top richard768 napísal dňa 06/01/2024 12:22 :

Mistrze Leszku, chceš sa vyjadriť aj konkrétne, alebo ti to stačí takto? Ja som to len narýchlo sformuloval, takže nejaké chyby v tom byť môžu. Nie sme predsa na vedeckom fóre.

janjan je odhlásený top janjan napísal dňa 06/01/2024 12:24 :

Myslím, že stačí takto. Je to dostatočne výstižné.

richard768 je prihlásený top richard768 napísal dňa 06/01/2024 12:45 :

Áno, stačí to pre človeka, ktorý sa len povyšuje a opovrhuje inými. Ale ak niekto má záujem spolupracovať na ceste k pravde, tak vie pochopiť, že každý sa môže mýliť a ak taký omyl u niekoho vidí, pomôže mu ho napraviť. Ja som tu nikde netvrdil, že mám u seba svätý Grál Pravdy. Môžem napísať aj hlúposť a kto je múdrejší, nech to opraví.

fero je prihlásený top fero napísal dňa 06/01/2024 10:29 :

Richard,
hľadaj teda nadhľad zo správnej výšky, ani nie z družice ani nie zo senzoricko-vedeckého rozhľadu. Ten stred ti najlepšie umožňuje aplikovať bipolaritu do každodennej praxe ale aj keď ti z toho stredu dávam na všetko odpovede, ty to začneš spochybňovať z prízemnejšieho senzorického rozhľadu. Určil si ako problém rozdiel medzi  spojením vertikálnym a horizontálnym, pritom niet vertikálnejšieho bipolárneho spojenia ako medzi Bohom a ľudstvom. Z tvojeho senzorického pohľadu musí mať vo všetkom navrch len ten na vrchu vertiály preto o bipolarite nemôže byť reči. Ale hore v blogu ti ukazujem, že nie Boh ako mužský pól, ale človek ako ženský pól rozhoduje o tom, či ponúkanú lásku od Boha príjme alebo nie podobne ako podľa teba len v horizontálnom vzťahu rozhoduje o mužovej ponúkanej náruči žena. Z tvojeho senzorického pohľadu by sa dalo spochybňovať aj každé Kristove podobenstvo.

Naposledy upravil fero dňa 2024-01-06 10:33 GMT

fero je prihlásený top fero napísal dňa 06/01/2024 10:43 :

Richard

Je tiež zaujímavé, že cítenie chápe Jung ako racionálnu funkciu, čo môže znieť pre niekoho prekvapujúco.
Nie je to prekvapujúce, pokiaľ sa chápe rozdiel medzi rocionálny=ktorý vedie k cieľu a rozumový, ktorý hovorí o dominancii rozumu pred citmi. Pokiaľ etik svoje ciele napĺňa cez svoje emocionálne rozhodovanie a teda cez toto rozhodovanie sa dostáva k ním stanovenému cieľu, používa svoje emócie ako racionálny nástroj. Iracionálny spôsob nevedie k cieľu, ale len k zaujímavému procesu, teda aj logik môže svoj dominantný nástroj logiku podriaďovať iracionálym zámerom, ktoré nevedú k cielu ale k zábavnejšiemu procesu.
Logici iracionáli :
INTP - Logik
ENTP - Vizionár
ISTP - Majster
ESTP - Podnikateľ
Etici racionáli :
INFJ - Advokát
ENFJ - Učiteľ
ISFJ - Ochránca
ESFJ - Konzul

Naposledy upravil fero dňa 2024-01-06 11:11 GMT

janjan je odhlásený top janjan napísal dňa 06/01/2024 11:57 :

klasik03,
Giordano Bruno nebol žiaden vedec.

janjan je odhlásený top janjan napísal dňa 06/01/2024 12:11 :

richard768,
podľa toho, čo si tu o sebe prezradil a ako sa prezentuješ predpokladám, že si racionálne založený, schopný systematickej, rozumovej, vedeckej práce. Použi tieto schopnosti aj v svojej duchovnej sfére, hľadaj súvislosti medzi Stvoriteľom a stvorením, osloboď sa od gnosticko-astrologicko-ezoterických-aneviemakýchešte vplyvov, zabudni na Páleša a podobných a vráť sa k tomu, čo ťa učila babka.

janjan je odhlásený top janjan napísal dňa 06/01/2024 12:15 :

klasik03,
zmes chaotických nápadov nie je prínosom k ničomu. Ktorý vedec staval na jeho základoch a objavil alebo vytvoril niečo naozaj pravdivé a užitočné pre ľudstvo?

fero je prihlásený top fero napísal dňa 06/01/2024 12:46 :

klasik,
ako vysvetlíš fakt, že muži vedia vo všetkých odboroch dosahovať špičkovejšie výsledky ako ženy ?

richard768 je prihlásený top richard768 napísal dňa 06/01/2024 01:08 :

Fero, racio (z lat.) = rozum, malo by to byť to isté. Stáva sa, že cudzojazyčné slová nadobudnú posunutý význam a potom sa používajú súčasne s ich prekladmi, ale v inom zmysle.

Cieľavedomosť je niečo iné. Zdá sa, že na stanovenie a dodržanie cieľa je rozum potrebný, ale samotný rozum ešte nie je cieľavedomý, lebo môže len bezcieľne špekulovať o všeličom.

Zatiaľ Jungovu funkciu cítenia chápem ako funkciu hodnotiacu, tak to on uvádza v jednej zo svojich prednášok. Napríklad, či je niečo príjemné-nepríjemné,  dobré-zlé, či je niekto sympatický-nesympatický a pod. Z tohto pohľadu by to bola viac subjektívna funkcia než myslenie, ale opäť je to vec rozvoja cítenia. Ak človek systematicky pracuje na zušľachťovaní svojho cítenia, nadobúda jeho hodnotové rozlišovanie objektívnejšiu platnosť.

Pre Junga je najzásadnejším delením osobnosti introvertnosť (zameranosť dovnútra) - extrovertnosť (zameranosť von, do okolitého sveta). mne sa to dokonca javí tak, že mnohé vlastnosti kategórie "etik", napríklad konformnosť s vonkajšími podmienkami, sú v skutočnosti vlastnosťou extrovertov. Práve extrovert sa radšej prispôsobí požiadavkám svojho okolia (a upozadí svoje vnútorné hodnotenie vecí), aby bol s nimi v súlade.

richard768 je prihlásený top richard768 napísal dňa 06/01/2024 01:13 :

Janjan, gnóza = poznanie; cirkevná náuka = dogmy, ktoré sa nedokazujú, nedebatuje sa o nich.

richard768 je prihlásený top richard768 napísal dňa 06/01/2024 01:25 :

fero napísal dňa 06/01/2024 12:46 : klasik,
ako vysvetlíš fakt, že muži vedia vo všetkých odboroch dosahovať špičkovejšie výsledky ako ženy
To môže byť okrem iného otázka príležitostí, ktoré donedávna pre ženy neboli vytvorené. Napríklad Mme. Curie dosahovala vynikajúce výsledky vo vede napriek opovrhovaniu zo strany mnohých mužov.

Samozrejme, ak chceme ako ľudstvo prežiť, musí každá žena v priemere venovať asi 10 rokov života intenzívnej starostlivosti o 2-3 deti. Ale stále jej zostáva dosť času aj na iné činnosti.

Napríklad kedysi boli typickí učitelia, dnes naopak učiteľky. Chodil som do dobrovoľnej filozofickej školy a väčšina členov boli ženy, teda evidentne mali záujem aj o hlbšie poznanie.

V niektorých oblastiach, ako napr. elektrotechnika, počítače alebo aj politika, je zjavné, že ženy majú o tieto oblasti menší záujem, aj keď dostanú rovnakú príležitosť ako muži. Teda je nezmysel umelo vytvárať polovičné zastúpenie žien v politike.

Naposledy upravil richard768 dňa 2024-01-06 13:32 GMT

richard768 je prihlásený top richard768 napísal dňa 06/01/2024 01:45 :

Klasik, dieťa vo veku do 2-3 rokov potrebuje viac matku než otca, najmä kvôli citovému vývoju. Matka nosila dieťa vo svojom tele a bezprostredný kontakt s ňou je aj v prvých rokoch života dieťaťa dôležitý pre jeho správny vývoj. Neskoršie sa úlohy matky a otca vyrovnávajú, dokonca môže prevážiť dôležitosť otca. Na tomto nič nezmeníš. Muž a žena nie je to isté.

mistrz_leszek je prihlásený top mistrz_leszek napísal dňa 06/01/2024 02:08 :

Richard, už to je dosť, že som sa neopanoval a čokoľvek sem ešte napísal, po tom mojom sľube, že sa tu viac nebudem angažovať.

Ako človek, orientovaný na evolúciu a nie návrat (odtiaľ, že nemáš náboženstvo, v zmysle puto, ale len filozofiu), len ťažko pochopíš akú má funkciu nejaký solárny symbol v spojitosti so smrťou.

Ešte ten archanjel Michal, v roli ktorá neviem akú má oporu v tradícii. Zbytočné mytologizovanie, ktoré zahmlieva namiesto vysvetlenia. V takých prípadoch neviem proti čomu stojím (Páleš?), rozoberanie vašej babylonskej veže, blok po bloku, stojí nervové úsilie. Mňa tieto syntetické konštrukty, ktoré ste si vybudovali na vlastnú prekážku, iritujú do modra.

Sú veci, ktoré iritujú len do červena, potom také, ktoré až do biela. Každopádne však, som človekom ktorý nemá nervy opakovať tri krát. Posnažím sa byť slušným obmedzencom, aby som svojou neangažovanosťou chránil druhých pred sebou. V inej inkarnácii / civilizácii by som však určite vydal na niekoho fatvu - aby mu sťali hlavu. Za šírenie bludov a rozkolu v spoločnosti.

Súhlasím s Ferom, že ti chýba nadhľad. Neustále relativizuješ. Obaja ste však limitovaný moderným rámcom, či skôr sentimentom.

Ja som zas len taký zlý obmedzenec, čo sa nevie trpezlivo baviť s ľuďmi, ktorí tvoria svoju vlastnú terminológiu a vlastnú mytológiu.

Príliš pracné, keď za tým cudzím jazykom už stejnak vidím ešte aj inú orientáciu a rozdiel v základných postojoch.

Naposledy upravil mistrz_leszek dňa 2024-01-06 14:12 GMT

richard768 je prihlásený top richard768 napísal dňa 06/01/2024 02:28 :

Mistrze Leszku, napísané pôsobí oveľa tvrdšie, akoby vytesané do kameňa, než ústne prohovorené. Za seba môžem povedať, že to väčšinou nemyslím tak tvrdo. Často tu píšem len hypotézy a nech aj ostatní premýšľajú.

Samozrejme, základné naše postoje a orientáciu nezmeníme. To treba prijať. Pre mňa sú tvoje názory veľmi ťažko čitateľné, nedávajú mi dostatočnú spojitosť s niečím známym, pôsobia izolovane od žitej skutočnosti.

Pre mňa je dôležité o veciach samostatne premýšľať, iba ukotvenie v tradícii mi nestačí. Ak sa nakoniec dopracujem k tomu, čo v tej tradícii aj tak bolo, je to možné, ale bude to s vnútorným pochopením a previazaním na realitu.

Konkrétne s tým Slnkom a Mesiacom. Je pravda, že tradične je Slnko jang a Mesiac jin. Jednoznačne. Ale domnievam sa, že to nie je úplným vystihnutím ich vzťahu. Ferova otázka bola na horizontálny (rovnocenný) versus vertikálny (hodnotovo usporiadaný) vzťah. Tam neviem, nie som si istý, ako by to malo byť a či je takéto rozlíšenie dostatočné. Je to len hypotéza. Slnko vyžaruje a Mesiac odráža. Z odrazeného tvorí životnú silu, ktorú vylieva na Zem, to sa tiež dá pochopiť. Mesačný cyklus je cyklom života a analógia s vodou je trefná. Slnko vodu vysušuje, odoberá z hmoty životnú silu a transformuje ju opäť na duchovnú. Vidím v tom kolobeh, cyklické prepojenie. Páleš spomína archanjela Michaela ako anjela smrti (v zmysle návratu do ducha na rozdiel od Saturna s kosou) práve v tejto súvislosti a vraj je to aj v tradícii, ale neviem presne odkaz.

richard768 je prihlásený top richard768 napísal dňa 06/01/2024 02:41 :

fero napísal dňa 06/01/2024 10:29 : Richard, hľadaj teda nadhľad zo správnej výšky, ani nie z družice ani nie zo senzoricko-vedeckého rozhľadu.
Poznanie má tiež dva smery (okrem iných). Platónsky, zhora, zo sveta ideí, zo všeobecného na konkrétne. Aristotelský, zdola, naopak zovšeobecnenie z pozorovania konkrétností. Myslím, že tieto dva smery by sa mali konštruktívne spojiť. To znamená, že aj tvoj nadhľad môže byť niekedy príliš zovšeobecňujúci, napríklad ako keby si chcel všetko vysvetľovať štyrmi živlami. Ak prechádzaš do aplikácie, treba zohľadniť aj konkrétnosti. Intuícia má často sklon unikať do subjektivity, preto potrebuje korekciu objektívnym pozorovaním faktickej reality.

mistrz_leszek je prihlásený top mistrz_leszek napísal dňa 06/01/2024 02:54 :

Moderný človek posvätno nežije, preto je mu to vzdialené od jeho žitej reality. Akoby nebol súčasťou príbehu. A predsa aj táto možnosť bola v Bohu od počiatku, rovnako ako Lucifer či žaby čo sa honia v rybníku. Na zvyšok textu mám len Nein!

Modernému umeniu tiež nerozumiem, podobne ako Pálešovým konštruktom. Zatiaľ to samostatné premýšľanie, neukotvené v ničom presahujúcom mozog autora, trpíme. Keď príde režim, vyhádže sa to a poleje benzínom.

Naposledy upravil mistrz_leszek dňa 2024-01-06 14:55 GMT

lesanka333 je odhlásený top lesanka333 napísal dňa 06/01/2024 03:09 :

Richard768 napisal:

Totiž, Fero svoju kategóriu "etik" chápe ako ľudí, ktorí sa rozhodujú prevažne na základe emócií, dôvery (podľa mňa tým myslí skôr dôverčivosť) a ľahšie sa nechávajú zmanipulovať, lebo sa neriadia logickými argumentami. Napríklad nekriticky prijímajú nejakú autoritu (to je tá dôvera) a pod. Najviac v tejto kategórii sú podľa Fera napr. herci, tam to asi súvisí viac s ich emocionalitou.
Avšak podľa mňa človek, u ktorého dominuje psychologická funkcia cítenia, má iné charakteristiky. Teda Ferov "etik" sa nekryje s Jungovým typom dominantnej funkcie cítenia.

Richard, to co pises v tomto komentari, je spravny postreh. To, ako chapal Jung typ dominantnej funkcie extrovertneho alebo introvertneho citenia nie je vobec totozne s tym, ako je tu v blogoch vykreslovany typ etik.
K tvojim otazkam by sa dalo toho vela napisat, tak odpoviem postupne v dalsich komentaroch, kedze si sa vcera pytal na moj nazor...

Naposledy upravil lesanka333 dňa 2024-01-06 15:11 GMT

lesanka333 je odhlásený top lesanka333 napísal dňa 06/01/2024 03:16 :

Richard768:
Typ etik, ktory je tu prezentovany v blogoch, urcite nesuvisi s etikou, ako je vseobecne chapana. Etika totiz nie je psych. funkcia ako to nespravne tvrdi socionika, ale etika je veda o mravnosti cloveka, o povode a vyvoji jeho moralneho vedomia, svedomia a spravania.
To, co je tu v blogoch prezentovane ako typ etik skor moze suvisiet s javmi ako konformita a poslusnost voci autorite, su to javy, ktorych skumanim sa zaobera socialna psychologia.

Konformizmus, resp. konformita je vseobecna tendencia ludi prisposobovat svoje nazory a spravanie nazorom a spravaniu ostatnych clenov skupiny ci spolocnosti. Su aj viacere typy konformity, tu je to prehladne vysvetlene aj s uvedenim roznych experimentov:
KONFORMIZMUS - typy a experimenty

lesanka333 je odhlásený top lesanka333 napísal dňa 06/01/2024 03:24 :

Richard768: Demonstrovala by som to na priklade ockovania proti Covidu. Polozme si otazku, co viedlo ludi k tomu, ze sa niekori ludia dali zaockovat proti Covidu a niektori ludia nie ? Na zaklade coho sa rozhodli ?

Na zaciatku zacali v mediach vystupovat vladou uznavani odbornici, ktori boli  prezentovani ako vedecke autority a ktorych cielom bolo presvedcit ludi o tom, aby sa ludia dali zaockovat vakcinami proti covidu. Bola to cielena propaganda a kampan zo strany vlady zamerana na to, aby presvedcila co najviac ludi.
Vacsina ludi sa dala zaockovat proti covidu prave kvoli tomu, ze sa rozhodli posluchnut vladu a tieto vladou pertraktovane vedecke autority.
Cize islo v prvom rade o poslusnost voci autorite. Neslo vobec o nejaku logiku ci etiku.

Skumaniu tohto fenomenu poslusnosti voci autorite sa venoval Stanley Milgram, ktory svojimi experimentmi dokazal, ze ludia su schopni kvoli poslusnosti voci vedeckej autorite robit zle veci a fyzicky ublizovat druhym ludom.
Doporucujem si pozriet tento clanok, kde je ta problematika poslusnosti voci autorite vcelku dobre popisana:

Milgramov experiment – keď sú ľudia schopní ubližovať druhým len preto, že im tak povedala „autorita“

Naposledy upravil lesanka333 dňa 2024-01-06 15:26 GMT

janjan je odhlásený top janjan napísal dňa 06/01/2024 03:30 :

richard768,
prepáč, ak som ťa svojim vyjadrením urazil, nebolo to mojim cieľom. Reagoval som len na obsah, ktorý považujem za absurdný, za nejaké synkretické pozbieranie myšlienok, názorov, postáv ... zo všetkých filozofií a náboženstiev. Ale za akým cieľom? Len kvôli nejakému intelektuálnemu povzneseniu? Alebo to prináša iný život? Večný život?

"Cirkevná náuka = dogmy, ktoré sa nedokazujú". To však neznamená, že si prečítam nejaký zoznam dogiem a všetko viem. Celý život je málo na to, aby človek všetko len prečítal, nie to ešte aj pochopil, pospájal súvislosti, ... a hlavne aplikoval do svojho života. Lebo o tom má byť duchovné úsilie a poznávanie.

richard768 je prihlásený top richard768 napísal dňa 06/01/2024 03:32 :

Áno, ten Milgramov experiment je mi známy. Myslím, že tam hľadali súvislosť s uplatňovaním násilia zo strany nacistických dozorcov v táboroch. Zistili, že je to všeobecná ľudská vlastnoť prenášania zodpovednosti za spôsobené utrpenie na svojho šéfa, ktorý to tak nariadil.

lesanka333 je odhlásený top lesanka333 napísal dňa 06/01/2024 03:33 :

Richard768: Dalsia vec, ktora mala vplyv na ludi bola aj ta forma propagandy v masmediach, kde zaockovani ludia boli vyzdvihovani na piedestal ako ti rozumni, dobri a zodpovedni, ktori robia nieco pre vseobecne dobro. A nezaockovani ludia boli vladou a mediami vykreslovani ako hlupi a bezohladni dezolati. /To si ja samozrejme nemyslim, len to popisujem/.
Myslim ze to bola cielena manipulativna taktika, ako sa vlada snazila v ludoch docielit prave to konformne spravanie, aby vsetci chceli byt akoze ti dobri a dali sa zaockovat novymi neoverenymi vakcinami.
Teda ti, ktori sa dali pod vplyvom tejto propagandy zaockovat proti covidu by sa dali oznacit ako typ konformista.

Ta cast obcanov, ktori sa nedali zaockovat proti covidu su z toho pohladu podla mna nekonformni ludia, ktori dokazali odolat tej propagande a natlaku zo strany vlady a oznacila by som ich ako nonkonformisti.

Podobna kampan a propaganda sa robi aj pri vojne na Ukrajine. Ti co podporuju Ukrajincov su mediami vykreslovani ako ti dobri, ktori stoja na spravnej strane a zastavaju tie spravne hodnoty. Zasa je to len natlak na ludi, aby boli konformni a mali tie zelatelne konformne nazory a postoje.

Teda ak to mam na zaver zhrnut: Typ etik mozme skor oznacit ako typ komformista a typ logik ako typ nonkonformista.

janjan je odhlásený top janjan napísal dňa 06/01/2024 03:34 :

lesanka333,
nemyslím si, že išlo hlavne o poslušnosť voči autorite. Ľudia si chceli zachrániť život, zdravie, chceli mať pokoj od "hnusoby", voľne žiť bez obmedzení. Veď koľko mladých, ktorí sa nemali dôvod očkovať, sa predbiehali v radoch na vakcínu?

janjan je odhlásený top janjan napísal dňa 06/01/2024 03:39 :

klasik03,
odkiaľ máš túto okrídlenú vetičku?
Z učebnice vedeckého ateizmu? smile

richard768 je prihlásený top richard768 napísal dňa 06/01/2024 03:40 :

Janjan, neurazil si ma. Len som uviedol stručne svoj komentár. Bežný, nie príliš filozoficky zameraný človek, nech sa drží zásad, sú dobrým vodítkom. Ale gnostik, filozof, hľadá pochopenie podstaty. Jeden život je málo, to máš pravdu.

Aj tie morálne zásady a dogmy predsa mali svoj vývoj, niekto ich niekedy ustanovil. Kedysi ľudia poznávali viac božím vnuknutím, dnes sa to zmenilo. Stačí si prečítať Bibliu, ako Izraelitov stále viedol Boh. Alebo aj v evanjeliách, ako im vo sne anjel pokynul, čo majú spraviť. V gréckych bájach to isté. Situácia sa však odvtedy zmenila. Niektorí filozofi to označujú ako vstup ľudstva do dospelosti. To znamená, že človeku už nestačí povedať: toto rob a toto nerob, ale chce vedieť, prečo je to tak.

lesanka333 je odhlásený top lesanka333 napísal dňa 06/01/2024 03:47 :

Klasik03: V prvom rade mali obrovsky zisk z predaja vakcin proti covidu farmafirmy, ktore ich vyrobili, napr. Pfizer.

janjan je odhlásený top janjan napísal dňa 06/01/2024 03:50 :

klasik768,
veď práve, ide o podstatu. Ale tá sa dá nájsť jedine v dogmách, možno raz dospeješ k tomuto poznaniu.
Nielen kedysi, ale aj teraz by ľudia mohli poznávať božím vnuknutím. Ale na rozdiel od minulosti, keď ľudia celý svoj život vkladali do božích rúk, v modernej dobe si myslíme, že sme sebestační, že Boha nepotrebujeme. Sme zameraní na výkon, matériu, zahltení vonkajším aj vnútorným hlukom a balastom. A tak nevieme koho počúvať, ako počúvať a či vôbec počúvať.

fero je prihlásený top fero napísal dňa 06/01/2024 03:52 :

richard a lesanka,
ak na 90% tých istých 50%ľudí, ktorí chceli rozdelenie CSR, volili vždy pronárodné a prokresťanské strany, sú proti približovaniu NATO k Rusku, boli proti povinnému očkovaniu, chceli diskuie o kovide, sú proti posielaniu zbraní na Ukrajinu, proti Zmluve o obrane s USA .... a vykazujú teda jungove charakteristiky ľudí Thinking - tak sú to zároveň socionickým nazvaním logici.  Ak aj kresťania sú rozdelení na jedných aj druhých a tiež vykazujú rovnaký rozdiel v povahách, tak sú to tiež logici a etici. Etik podľa socionického významu je to isté ako Jungove feeling. Logici dvakrát začali stavať dialnice a etici ich dva krát zastavili (Mečiar - Dzurinda - Fico - Radičová). Etici vo vláde ako väčšina emocionálnych ženských kolektívov nevedia fungovať bez hádok a urážok, ako emocionálnejší však dokážu vyvolávať väčšie vášne k demonštráciám a jednostrannej nenávisti. Ja tu opisujem vždy realitu, vy tu ako senzorici neustále opakujete len to, čo ste si od nejakých autorít prečítali.

richard768 je prihlásený top richard768 napísal dňa 06/01/2024 03:54 :

Lesanka, ale často záleží aj od toho, aké má človek informácie. Napríklad človek, ktorý by vôbec nevedel, čo sa v Ukrajine dialo v r. 2013-2022 a vedel by len toľko, že Putin rozhodol o zaútočení Ruska proti Ukrajine, by - bez ohľadu na akúkoľvek psychologickú typológiu - asi jednoznačne tento útok považoval za neopodstatnený a odsúdeniahodný a obranu Ukrajiny vrátane jej vojenskej podpory za nutnú, aby sme sa aj my nestali terčom.

S očkovaním je to podobné. Aj keď, premýšľajúci človek sa môže spýtať: Ako to, že ak sa dá za rok od objavenia nového vírusu vyvinúť aj odskúšať dostatočne spoľahlivá a bezpečná vakcína proti nemu, tak ako potom je možné, že doteraz nemáme vakcínu proti HIV, HVC a podobným vírusom, ktoré spôsobujú oveľa viac úmrtí než koronavírus. Pritom technológia mRNA je univerzálna, stačí nnájsť vo vírovom obale vhodný cieľový proteín.

Teda vedie sa tu skutočná informačná vojna, lebo informácie hýbu svetom. Určitá náklonnosť veriť skôr alternatíve alebo skôr hlavnému prúdu, pritom môže súvisieť s osobnostným založením človeka a bolo by iste zaujímavé tento fenomén preskúmať. Tá konformnosť je asi dôležitým faktorom, no asi nie jediným.

janjan je odhlásený top janjan napísal dňa 06/01/2024 03:55 :

klasik03,
míľnikom v histórii voľného myslenia a vznikajúcich vied sú hlavne univerzity, takmer všetky založené a chránené Cirkvou a pápežom, so zaručenou slobodou myslenia, bádania.

janjan je odhlásený top janjan napísal dňa 06/01/2024 04:04 :

richard768,
technológia mRNA a jej uplatnenie na cielené liečenie chorôb je veľmi mladá. Len v roku 2018 alebo 19 bola udelená nobelovka za tento výskum, umožňujúci vývok vakcín a liekov na základe tejto technológie. Pamätám si na diskusie Pod lampou, kde sa odborníci nadchýňali nad jej prínosom a novými možnosťami liečby.

janjan je odhlásený top janjan napísal dňa 06/01/2024 04:10 :

klasik03,
práveže sledujem fakty a históriu a porovnávam ju s tým, čo sa bežne opakuje ako mantra už od čias reformácie. Len žasnem nad tým, že ešte aj v dobe po komunistickej totalite sa deťom vtĺka do hláv demagógia a dávno vyvrátené bludy. Čo sa dá však robiť, keď je tu množstvo historických diel písaných komančami alebo ľuďmi do kosti nasiaknutými ich propagandou.

janjan je odhlásený top janjan napísal dňa 06/01/2024 04:12 :

klasik03,
a myslíš, že dnešný vývoj vo výskume vesmíru je založený na Giordanových bludoch? To by Apollo skončilo už v garáži.

richard768 je prihlásený top richard768 napísal dňa 06/01/2024 04:14 :

Fero, tvoje pozorovanie trochu štruktúrujem, aby sa dalo naň odpovedať:

fero napísal dňa 06/01/2024 03:52 : richard a lesanka,
a) ak na 90% tých istých 50%ľudí, ktorí chceli rozdelenie CSR,
b) volili vždy pronárodné a prokresťanské strany,
c) sú proti približovaniu NATO k Rusku,
d) boli proti povinnému očkovaniu, chceli diskuie o kovide,
e) sú proti posielaniu zbraní na Ukrajinu,
f) proti Zmluve o obrane s USA
Za základný názor vezmem a), ostatné potom vidím v súvislosti s ním takto:
b) je priamou koreláciou s a), teda samozrejmá vec;
c) bolo by treba preskúmať, nevieš, nakoľko je to tá istá skupina ľudí ako v a);
d) bolo by treba preskúmať, nevieš, nakoľko je to tá istá skupina ľudí ako v a);
e), f) je v priamej korelácii s c).

Napríklad ja som nebol za rozdelenie ČSFR, teda nie som v a), pričom ale som v c). Ani KDH v r. 1992 nechcelo rozdelenie. Medzitým však ubehlo veľa času, názory mnohých sa mohli zmeniť.

Naposledy upravil richard768 dňa 2024-01-06 16:20 GMT

janjan je odhlásený top janjan napísal dňa 06/01/2024 04:16 :

klasik03,
v minulosti v drvivej väčšine Cirkev a jej oddaní ľudia (svätci) stavali nemocnice a poskytovali lekársku pomoc chorým. V dobe moru v starovekom Ríme jedine kresťania sa starali o chorých a pohania žasli nad ich obetavosťou. Tak aký fanatizmus?

janjan je odhlásený top janjan napísal dňa 06/01/2024 04:20 :

klasik03,
Cirkev už dávno pradávno predtým než žil Bruno podporovala štúdium a otvorené vedecké myslenie. Kedy začali vznikať kláštorné, kapitulné školy a potom univerzity? Keby nebolo Katolíckej Cirkvi, možno by si nevedel čítať a písať, svetu by sa nezachovali antické písomné pamiatky ...

janjan je odhlásený top janjan napísal dňa 06/01/2024 04:23 :

Čítal niekto CELÚ obrannú zmluvu s USA, že ste za alebo proti?

lesanka333 je odhlásený top lesanka333 napísal dňa 06/01/2024 04:26 :

Janjan napisal:

Čítal niekto CELÚ obrannú zmluvu s USA, že ste za alebo proti?

Janjan, ano ja som si precitala celu tu obrannu zmluvu s USA. Aj som si precitala odborne namietky generalneho prokuratora z pravnickeho hladiska voci tej zmluve.

janjan je odhlásený top janjan napísal dňa 06/01/2024 04:32 :

lesanka333,
má aj utajené časti alebo následné dodatky?

Naposledy upravil janjan dňa 2024-01-06 16:33 GMT

mistrz_leszek je prihlásený top mistrz_leszek napísal dňa 06/01/2024 04:32 :

Iba letmo som prebehol, čo sa tu zas stalo. Nečítal som detajlne, takže nikomu nebudem chytať stranu. Ale, Lesanke môžem poďakovať. Okrem toho, že si mi poskytla k nahliadnutiu tú Jungovu typológiu, za to že si tu konečne spomenula konformizmus. Na čo som ja nemal energiu, aby som skoncipoval nejaký zmysluplný príspevok. Antropológom a psychológom sú také veci známe. Ja som to tu len, možno neobratne, naznačoval. Edward Dutton sa zvykol často vyjadrovať k takým svetským politicko-spoločenským záležitostiam, ako tu Fero. Pričom, slovník Duttona a celý ten antropologický kontext mi dával viac zmysel, čo sa týka motivácie ľudí a prečo to tak funguje. Čo už, ja som odchovanec takej literatúry. Debata s Ferom a Richardom je pre mňa vyčerpávajúca. Pamätám, že keď som, možno zas ja neobratne, použil taký nejaký antropologicko-genetický argument, Richardova odpoveď bola pre mňa úplne mimo, len zdrojom frustrácie. Odvolávanie sa na osvietenie a satori, vo veciach dávno známych (antropológom, psychológom, mne - tak súdim) mi je priam protivné. Asi všetko, nateraz.

Naposledy upravil mistrz_leszek dňa 2024-01-06 16:35 GMT

janjan je odhlásený top janjan napísal dňa 06/01/2024 04:46 :

klasik03: "... Brunov úžasný náhľad do metafyzickej sféry položil základy dnešnému vedeckému prístupu ..."
Z wiki:
"Metafyzika stojí v protikladu k empirickým, například přírodním vědám"

No, babo raď. smile

richard768 je prihlásený top richard768 napísal dňa 06/01/2024 04:55 :

Lesanka, ešte čo sa týka korony a očkovania, pamätám si, že na mojom blogu z 28.4.2020 ( https://www.zoznamko.sk/blog_post_view.php?pid=8108 ) si sa vtedy vyjadrovala trochu inak, než teraz. Súhlasila si s názormi prof. Krčméryho, ktorý bol potom aj propagátorom očkovania. Ja ti to vôbec nevyčítam, je to tvoja osobná vec a nemusíš odpovedať, ak si to chceš nechať pre seba. Ale možno by bolo zaujímavé, aj pre ostatných, vedieť, čo ťa primälo ku zmene postoja. Mnoho ľudí sa vtedy takpovediac prebudilo, prestali veriť oficiálnym inštitúciám a začali samostatne hľadať pravdu.

misomiso_ je odhlásený top misomiso_ napísal dňa 06/01/2024 04:56 :

Bruno bol svojim charakterom obyčajný podliak, ale cirkev zase urobila tu chybu, že ho zabila, ako zvykla každého.

A spor o nekonečne aktuálnom alebo potenciálnom, by ste nepochopili ani vy dnes,,, Bruno určite nebol žiadny kvalitný metafyzik.

janjan je odhlásený top janjan napísal dňa 06/01/2024 05:06 :

klasik03,
Giordano mi neleží v žalúdku, vôbec ho neriešim.
V žalúdku mi leží nepravdivé vyjadrenie, že Cirkev upálila vedeckého pracovníka za jeho vedecký výskum.

Môžeš mi občerstviť pamäť a dať nejaké overené oficiálne vyjadrenie pápeža alebo Magistéria, v ktorom Cirkev tvrdí, že Zem je plochá doska? Ale to by si hľadal do smrti, tak si radšej pozri zoznam Reinharda Krügera.

Cirkev nevnímala vedu a nové poznatky ako problém. Problém  nastal len vtedy, ak niekto svoju ničím neoverenú hypotézu  začal hlásať ako fakt a vyvracať ňou katolícku vieru (samozrejme neopodstatnene). To bolo pre ľudí v stredoveku absolútne neprijateľné, považovalo sa to za rozvrat celého duchovného, občianskeho, štátneho života. To ako keby si začal v dnešnej dobe napríklad obhajovať nacistické zločiny.

richard768 je prihlásený top richard768 napísal dňa 06/01/2024 05:18 :

Mišo:

A spor o nekonečne aktuálnom alebo potenciálnom, ...
To je zaujímavé. Z matematiky si pamätám dôkaz vyššej mohutnosti (nespočítateľnosti) reálnych čísel než celých pomocou Cantorovej diagonálnej metódy ( https://sk.wikipedia.org/wiki/Cantorova_diagon%C3%A1lna_met%C3%B3da ) . Lenže podľa mňa je ten dôkaz založený na existencii aktuálneho nekonečna, čo je problém.

janjan je odhlásený top janjan napísal dňa 06/01/2024 05:22 :

Našťastie také som nemal. smile

misomiso_ je odhlásený top misomiso_ napísal dňa 06/01/2024 05:27 :

Tam hore bolo ako podtema, že veštenie z kariet a horoskopy.
Jung bol napríklad ohromený taoistickou metafyzikou, ktorá potom jeho ďalšie diela posunula do štúdia stredovekej alchýmie.

Takže ak je záujem tak tuná je jeho "predslov" ku knihe premien.

Naposledy upravil misomiso_ dňa 2024-01-06 17:29 GMT

misomiso_ je odhlásený top misomiso_ napísal dňa 06/01/2024 05:41 :

Richard
Vtedy, od Aristotela po Akvinskeho malo absolútne nekonečno definíciu, že je to niečo, čo nemá nikde hranice a zároveň má stred všade. Lenže je tu akoby aj iné nekonečno napríklad nekonečne dlhý valec,,, ten určite nemá stred všade mimo seba a hranice má viditeľné po celej jeho dĺžke. Zdá sa, že vtedy sa nepočítalo s tým že v nekonečne existujú nekonečné podmnožiny.
Aj dnes je to problém chápať.grin

janjan je odhlásený top janjan napísal dňa 06/01/2024 05:54 :

klasi03,
ďalší blud. Cirkev nikoho neupálila.

misomiso_ je odhlásený top misomiso_ napísal dňa 06/01/2024 06:02 :

ďalší blud. Cirkev nikoho neupálila.


Jasné že biskup ani inkvizitor osobne nezapalili hranicu, oni len vydali nepravitelného heretika katom. A ako úplne scestnu kuriozitu ti napíšem, že za to mučenie a následnú popravu, potom platili pozostalí.

janjan je odhlásený top janjan napísal dňa 06/01/2024 06:09 :

Na smrť bol odsúdený svetským súdom, nie cirkevným.

misomiso_ je odhlásený top misomiso_ napísal dňa 06/01/2024 06:10 :

Jano
A napíšem ti ďalšiu kuriozitu,,, po upálení Bruna niektorí fanatici naliehali na pápeža aby, ako sa patrí, dal odsúdiť rovnako aj tú Brunovu knihu upálením. Pápež tak o dva roky neskôr aj spravil, dal spáliť všetky výtlačky tej knihy pod hrozbou trestu za neuposlúchnutie. Neuposlúchli ho len jezuiti, preto sa kniha zachovala iba v ich archívoch, nikde inde!
Zabiť človeka je málo, treba zabiť aj jeho myšlienky.
Lenže ti sa zabiť nedajú!

Naposledy upravil misomiso_ dňa 2024-01-06 18:17 GMT

richard768 je prihlásený top richard768 napísal dňa 06/01/2024 07:10 :

Mišo:

Zabiť človeka je málo, treba zabiť aj jeho myšlienky. Lenže ti sa zabiť nedajú!
V podstate každá fyzická likvidácia, zabitie nepohodlného človeka (hoci aj zločinca), atentát, zabíjanie nepriateľov vo vojne, ... atď., je len odsunutím problému na neskôr. Lebo telo je možné odstrániť z hmotného sveta, ale duševná energia zostáva nepremenená a bude sa musieť znova prejaviť. Aj tu platí zákon zachovania.

fero je prihlásený top fero napísal dňa 06/01/2024 08:12 :

richard768

   a) ak na 90% tých istých 50%ľudí, ktorí chceli rozdelenie CSR,
   b) volili vždy pronárodné a prokresťanské strany,
   c) sú proti približovaniu NATO k Rusku,
   d) boli proti povinnému očkovaniu, chceli diskuie o kovide,
   e) sú proti posielaniu zbraní na Ukrajinu,
   f) proti Zmluve o obrane s USA

Za základný názor vezmem a), ostatné potom vidím v súvislosti s ním takto:
b) je priamou koreláciou s a), teda samozrejmá vec;
c) bolo by treba preskúmať, nevieš, nakoľko je to tá istá skupina ľudí ako v a);
d) bolo by treba preskúmať, nevieš, nakoľko je to tá istá skupina ľudí ako v a);
e), f) je v priamej korelácii s c).

Napríklad ja som nebol za rozdelenie ČSFR, teda nie som v a), pričom ale som v c). Ani KDH v r. 1992 nechcelo rozdelenie. Medzitým však ubehlo veľa času, názory mnohých sa mohli zmeniť.

Keď bolo rozdelenie ešte si bol mladý etik. KDH vždy boli etici. c) a d) viem, lebo ja poznám len takých u koho to sedí a vidíš tieto posrtoje aj na politikoch, ktorých všetci poznajú.

fero je prihlásený top fero napísal dňa 06/01/2024 08:18 :

Richard,
k pravde sa môžeš prepracovať len cez reálne príklady, preto ak nie si schopný nájsť také, ktoré to spochybňujú tak, že ti jasne nevysvetlím ako s tým rozdelením ČSFR, tak tá moja teória platí.


Naposledy upravil fero dňa 2024-01-06 20:18 GMT

richard768 je prihlásený top richard768 napísal dňa 06/01/2024 08:28 :

Fero, mohol by som ti oponovať len prostredníctvom seriózneho prieskumu na dostatočne veľkej a rozmanitej vzorke ľudí. Žiadne jednotlivé príklady to nespravia. Ani môj názor proti tvojmu nie je nič platný. Ale neviem o takom prieskume.

richard768 je prihlásený top richard768 napísal dňa 06/01/2024 08:34 :

Čo sa týka rozdelenia ČSFR, odpovedal si mi na jednotlivé body dosť precízne, čo oceňujem. Zase to bude len môj názor, ale svoj pohľad by som zhrnul takto:

Za zachovanie ČSFR hovorili ekonomické a iné argumenty. Či tam bola aj nejaká lojalita Slovákov voči Čechom, neviem, možno bola. V každom prípade referendum sa nekonalo, takže vlastne nevieme, koľko Slovákov by hlasovalo za rozdelenie. Ale čo si pamätám, snahy o samostatné Slovensko boli u ľudí silno podporované emočne, práve národným cítením, rôznymi vatrami zvrchovanosti, piesňami a pod. To vôbec nie sú žiadne logické argumenty. Mečiara ľudia skôr obdivovali ako vodcu, nie cez myslenie, ale cez dôveru. Mal zástancov prevažne medzi jednoduchšími ľuďmi na vidieku, zatiaľčo intelektuáli v mestách boli za zachovanie spoločného štátu.

Ja som mal vtedy 17 rokov, ale čo sa týka typu osobnosti, nijako podstatne sa u mňa odvtedy nezmenila. Nie je to tak, že by som bol vtedy etik a teraz logik. Toľko snáď o sebe viem.

Naposledy upravil richard768 dňa 2024-01-06 20:39 GMT

richard768 je prihlásený top richard768 napísal dňa 06/01/2024 08:47 :

Ako to potom bolo pri rozdelení Juhoslávie? Veď tam sme jasne videli, že Tudjman bol nacionalista a burcoval emócie Chorvátov proti Srbom. Nezanedbateľný bol aj historický podtext, rozpory z minulosti. Opäť, zachovanie Juhoslávie by bolo ekonomicky oveľa výhodnejšie, ale zas Srbi to mohli nacionalisticky chápať ako svoj veľký štát a potláčať menšie národy. Zároveň tam bol problém so slobodnými voľbami, ešte vládli komunisti. Takže ako sa z toho vysomáriť?

Naposledy upravil richard768 dňa 2024-01-06 20:50 GMT

fero je prihlásený top fero napísal dňa 06/01/2024 08:47 :

Richard
Zase omyl. Je to ako dnes, keď sa tzv.bratislavská kaviareň (etici, herci) hrajú na intelektuálnu smotánku, ktorá nikdy nemala problém označiť ľudí logikov ako jednoduchí, starší ľudia z dedín, ktorí volia Fica, teda sú aj rusofili, dezoláti proti očkovaniu, nacionalisti za rozdelenie republiky a ty si ešte ako mladý etik takto pamätáš. Naletel si tejto smotánke, že to bude hlavne ekonomicky nevýhodné a že Slovensko rýchlo skrachuje ale bolo tak, ako som ti hore rozobral.
 Len cez reálne príklady môžeš spoznávať tento svet, nie cez nesúrodú zmes rôznych autorov bez tvojho spojenia s reálnym životom.

fero je prihlásený top fero napísal dňa 06/01/2024 08:50 :

Juhoslovanské dejiny ak tak dobre ani osobne nepoznám ako tie naše, ktoré som osobne zažil, tak nieje dôvod opierať sa o ne.

richard768 je prihlásený top richard768 napísal dňa 06/01/2024 08:56 :

Fero:

... keď sa tzv.bratislavská kaviareň (etici, herci) hrajú na intelektuálnu smotánku, ktorá nikdy nemala problém označiť ľudí logikov ako jednoduchí, starší ľudia z dedín, ...
Nejde o žiadnu bratislavskú kaviareň, ale o dokázateľné volebné preferencie. Mečiar mal viac zástancov medzi ľuďmi s nižším vzdelaním, ale vysokoškolsky vzdelaní ľudia (nielen herci) boli skôr za zachovanie ČSFR. Ak si tie prieskumy zle pamätám, opravte ma niekto.

fero je prihlásený top fero napísal dňa 06/01/2024 09:43 :

Richard,
podstata bola tá, že etikov je viac medzi mladými a pomer vysokoškolsky vzdelaných je každú generáciu viac a viac, čiže viac titulov neznamená vyššie IQ, ale mladosť znamená viac etikov, titulov a vyššiu manipulovateľnosť mainstreamom.

 Inak som si v debate s tebou uvedomil, že to Satori nemôžu zažiť ľudia, ktorí svoju energiu neustále orientujú na spochybňovanie a nie na hľadanie jasnej pravdy a reálnych dôkazov, lebo veria že existuje. Tak ako Boh vložil matematicko-fyzikálne zákonitosti do materiálneho sveta, ktoré je možné dokazovať len cez overovanie teórie s realitou, tak to isté platí aj pre zákonitosti duchovné, ktorých potvrdenie realitou racionálov nadchýna a večne pochybujúcich iracionálov možno až irituje. Dosť často počujem od tochto typu ľudí akože múdru vetu - Všetko je inak, pritom je táto veta len dôkazom ich iracionality.

Naposledy upravil fero dňa 2024-01-06 21:51 GMT

janjan je odhlásený top janjan napísal dňa 06/01/2024 10:35 :

klasik03,
dnešní mladí sú tak náchylní preberať názory iných bez skúmania ich pravdivosti alebo morálnosti ako možno nikdy doposiaľ. Sociálne siete sú riadna guma na mozog.

richard768 je prihlásený top richard768 napísal dňa 06/01/2024 10:39 :

Fero, spochybňujem to, čo sa mi vidí pochybné. Netvrdím, že všetko je inak. Veril som, že debata s tebou by mohla byť konštruktíva, ale, žiaľ, nie je. Lebo ty si zatiaľ nezohľadnil ani jeden môj argument.

Je fakt, že Mečiara volili skôr ľudia menej vzdelaní a na vidieku. Pritom je možné, a vidno to aj teraz pri očkovaní, že vzdelanie a pobyt v mestách ľuďom otupuje ich zdravý sedliacky rozum. Čiže konštatujem nič v zlom ani nič v dobrom, len faktický stav veci.

Ak by sa osamostatnenie Slovenska udialo na podklade logicko-racionálnych dôvodov, ako sa nazdávaš a ako si aj uviedol príklad so sebavedomým podnikateľom, tak potom je otázka, prečo sme sa rozdelili na princípe národnom? Prečo sa nevyčlenilo napr. Ostravsko s Považím do jedného celku, kde by mali aj priemysel aj zdroje aj energiu (vodné elektrárne) a bolo by to ekonomicky asi najvýhodnejšie? Ten národný princíp hovorí však o tom, že rozhodujúce boli jednoznačne dôvody citové ako napríklad národná spolupatričnosť. Inak, čiste rozumovo vzaté, by delenie mohlo byť ľubovoľné, podľa hocijakých regiónov. Alebo žiadne, teda zachovanie fungujúceho celku.

mistrz_leszek je prihlásený top mistrz_leszek napísal dňa 06/01/2024 10:39 :

Klasik, ty si nádherný exemplár. Najradšej by som ťa naložil do alkoholu, alebo aj toho drahšieho formaldehydu, aby ťa mohli obdivovať aj generácie po nás. No a Fera by som požiadal, aby napísal k tebe popisku, takú ako v múzeách. Keď príde režim, budeme to tak robiť.

Aspoň vypreparovať tvoju hlavu. Pribiť to niekam na pajtu či na latrínu, tak ako si niektorí pribíjajú parohy či baranie hlavy. Na múzeá vás ešte ostane.

janjan je odhlásený top janjan napísal dňa 06/01/2024 10:51 :

klasik03,
neviem percentuálne koľko je starších, ale u mladých študentov sa robil predvolebný prieskum. A výsledky boli katastrofálne.

richard768 je prihlásený top richard768 napísal dňa 06/01/2024 11:00 :

Mistrze Leszku, ten režim už bol. Prepásol si to. 1933-1945.

misomiso_ je odhlásený top misomiso_ napísal dňa 06/01/2024 11:17 :

Richard

Veril som, že debata s tebou by mohla byť konštruktíva, ale, žiaľ, nie je


Potreboval si na to len zhruba 2300 komentárov v dvoch blogoch. Na začiatok dobré číslo.grin

teurg11 je odhlásený top teurg11 napísal dňa 06/01/2024 11:25 :

fero píš popisku,

leszku ja zabezpečím lacnejší alkohol bude stačiť

teurg11 je odhlásený top teurg11 napísal dňa 06/01/2024 11:30 :

misomiso_ napísal dňa 06/01/2024 11:17 :
Potreboval si na to len zhruba 2300 komentárov v dvoch blogoch. Na začiatok dobré číslo.grin

-to bolo celkom vtipné. hlavne výstižné.grin

misomiso_ je odhlásený top misomiso_ napísal dňa 06/01/2024 11:34 :

Ako sa ja pozerám na svet, tak myslím že to bude naopak.
Budúce progresívne generácie sa budú do múzeí chodiť pozerať na nás tak, ako sa mi chodíme pozerať na neandertálcov a pitekantropov.grin

richard768 je prihlásený top richard768 napísal dňa 06/01/2024 11:36 :

No, v porovnaní s niektorými inými blogmi (myslím na iných portáloch), tu to má ešte celkom úroveň. Viem, že s Ferom nepohnem, ale je to dobrý mentálny tréning. A snáď to čítajú aj iní ľudia, ktorí nepíšu.

richard768 je prihlásený top richard768 napísal dňa 06/01/2024 11:42 :

Progresívnych generácií nebude veľa, lebo čo ide prekotne rýchlo, rýchlo aj skončí.

misomiso_ je odhlásený top misomiso_ napísal dňa 06/01/2024 11:50 :

Nebude ich veľa možno len v tom zmysle, že ich rýchlo nahradia islamské generácie.

fero je prihlásený top fero napísal dňa 07/01/2024 12:03 :

Richard,
Ty si nezareagoval na fakt, že medzi staršími v čase Mečiara aj teraz je percentuálne menej vysokoškolákov, lebo toto percento s rastom ekonomiky tiež rastie a preto si sa nechal ako mladý etik oblbnúť meinstreamovými protimečiarovskými kecami. Je sprostosť tvrdiť že Mečiara volili menej vzdelaní, keď medzi ich priaznivcami aj v strane bolo vzdelaných rovnako.
Osamostatnenie mohlo prebehnúť len v rámci hraníc SR, takže s tým Ostravskom už ozaj účelovo blúzniš.

richard768 je prihlásený top richard768 napísal dňa 07/01/2024 12:25 :

Fero, čiže ako to myslíš s tými staršími a vzdelanými / menej vzdelanými? Že voliči Mečiara boli prevažne starší ľudia, a z toho dôvodu aj s nižším vzdelaním? Pretože kedysi nebolo VŠ vzdelanie bežné, tak tomu mám rozumieť? Je to možné a mohlo by to vysvetľovať výsledky tých prieskumov.

Áno, spojenie Ostravska s Považím je bizarné, ale veď práve tento príklad mal ukázať, že za rozdelením ČSFR boli dôvody prevažne národné, nielen nejaká ekonomická výhodnosť. Spomínal som aj to emočné pôsobenie na ľudí a to bolo do istej miery podobné ako v republikách Juhoslávie. Aj u nás boli snahy rozpútať konflikt s Čechmi alebo Maďarmi cez nacionalistické vášne, len sa to našťastie nepodarilo.

Väčší štát je predsa jednoznačne výhodnejší z ekonomického hľadiska, aj pre podnikateľov je väčší trh lepší. A ak Slovákom vadil pragocentrizmus, tak zase len z dôvodu národného. Lebo teraz bratislavocentrizmus nevadí?

Naposledy upravil richard768 dňa 2024-01-07 00:31 GMT

richard768 je prihlásený top richard768 napísal dňa 07/01/2024 01:23 :

Fero, a prečo vôbec strácaš čas tu s nami, nechápavými senzorikmi? Veď keby sa potvrdilo, že politická orientácia súvisí s typom osobnosti človeka, či preferuje myslenie alebo cítenie, bol by to iste objav storočia a možno aj prevrat v celej psychológii. Tak si nájdi nejakého chápavejšieho senzorika, urobte výskum a publikujte štúdiu, nech sa ukáže pravda.

fero je prihlásený top fero napísal dňa 07/01/2024 07:05 :

Richard,
nie, ak by si ako podnikateľ pracoval vo firme so silnejším spoločníkom, ktorý hľadí viac na seba ako na spoločný záujem, tak to nieje v prvom rade emocionálny dôvod, prečo firmu rozdelíš, aj keď väčšia firma má silnejší ekonomický potenciál. Je logické, že neochota rovnocenne spolupracovať je vecný a nie emocionálny problém, ktorý teba ekonomicky znevýhodňuje a aj keď po rozdelení budeš sa musieť ťažko rozbiehať, tak to urobíš len na základe rozumu. A nikto iný by túto historickú úlohu nezvládol lepšie ako logici Mečiar aj s Klausom a zase vidíš na ich aj terajších politických postojoch aké majú logici politické názory všeobecne aj opačné postoje etikov KDH, ktoré s rozdelením nesúhlasilo.
  A s tým vzdelaním je to tak, ako si to pochopil, etici k mainstreamovémú špineniu logikov vždy robili aj robia rovnakú prácu a čím väčšia časť logikov sa necháva nimi ovplyvniť, tým si viac zaslúžime žiť v krízach a problémoch. Podobne ako Adam, ktorý sa nechal zmanipulovať Evou.
  Chápavejší sú len intuitívi ale ešte nedozrel čas na to, aby mali v tejto spoločnosti nejaké slovo. Ten čas určuje samozrejme Boh.

janjan je odhlásený top janjan napísal dňa 07/01/2024 10:22 :

klasik03,
žena naozaj patrí k deťom a nie do fabriky. A nie len na 10 rokov, ale pokiaľ všetky deti neodrastú. Muž nemá čo mať "materskú dovolenku" (pokiaľ jeho manželka nie je mŕtva či chorá). Je to ďalší stupeň feminizácie spoločnosti, takže aj ďalší klinec do rakvy európskej civilizácie. Navyše sa tým zneužíva sociálny systém, muž často naďalej niekde pracuje a aj tak nie je s deťmi. Povinná škôlka je neprijateľná pre rodiny, ktoré sú schopné dať deťom adekvátnu výchovu a naučiť ich základné spôsobilosti pre nástup do školy.
Odstránili sme zo spoločnosti Boha, tak potrebujeme kamery do škôl, na každom rohu ulice, výchovných poradcov a poradcov výchovných poradcov, psychológov pre každé dieťa ... A dalo by sa pokračovať vo výpočte ďalších absurdností progresívnej doby. Vždy sa dobre pobavím, keď sa politici predbiehajú v "riešeniach", ktoré zo zásady nič nevyriešia. Lebo podstatou problémov je strata viery, nádeje vo večný život, morálneho povedomia a jediným riešením problémov je návrat k Bohu, ku katolíckej viere, sprevádzaný pokáním jednotlivcov a spoločnosti ako celku.

mistrz_leszek je prihlásený top mistrz_leszek napísal dňa 07/01/2024 10:57 :

richard768 napísal dňa 06/01/2024 11:00: Mistrze Leszku, ten režim už bol. Prepásol si to. 1933-1945.


Aj režimy sa reinkarnujú, nič sa neboj. Kozmická hra ešte neskončila.

richard768 je prihlásený top richard768 napísal dňa 07/01/2024 11:03 :

Fero, ten príklad s rozdelením firmy beriem. Ale takto racionálne mohli uvažovať len Klaus s Mečiarom, prípadne úzky okruh ľudí okolo nich, pre ktorých samotných to bolo výhodné, lebo získali svoj priestor. Ale aby Mečiar získal podporu pre zámer osamostatnenia Slovenska aj u veľkej časti národa, používal emočne ladenú stratégiu. Spomínal som už tie vatry zvrchovanosti, piesne, ... Tento jav si stále nevysvetlil. Prečo to potreboval robiť, keď boli na jeho strane údajne logici?

V Chorvátsku Tudjman samotný tiež mohol uvažovať logicky a strategicky, ale tie vyprovokované bitky medzi Chorvátmi a Srbmi na štadiónoch pri futbale a ďalšie prejavy nacionalistických vášní nepôsobia ako racionálny argument.

Čiže nie je to tak, že aj na strane zástancov národnej samostatnosti sú rovnako logici ako aj etici? Takisto ako aj na opačnej strane.

richard768 je prihlásený top richard768 napísal dňa 07/01/2024 11:38 :

A takisto som spomínal ten vtedajší pragocentrizmus versus dnešný bratislavocentrizmus. Aj dnes je hospodárstvo Slovenska rozdelené nerovnomerne. Takže, ak uvažujeme čiste racionálne, nemali by sme sa zase rozdeliť? Nech si každá časť Slovenska hospodári samostatne, tak by to bolo podľa tej pôvodnej logiky najlepšie. Veď hranice v EÚ už nie sú problém, bola by to len formalita.

Dôvod, prečo to nejde, je znova národný, teda hodnotový, teda (podľa Junga) na strane cítenia.

fero je prihlásený top fero napísal dňa 07/01/2024 01:15 :

Richard,
všetci máme všetko, rozdeľuje nás len to, ktorý pól nám v rozhodovaní dominuje. Za to, že logici vedia hovoriť aj vtipy, stavať vatry, zaspievať si Vivat Slovakia... nemôžeš z nich robiť etikov, lebo len logici dokážu ísť proti mainstreamu ovládanému západom, ktorý bojoval proti Mečiarovi a samostatnosti. Na toto nikdy nezabúdaj, že etik sa tomu najsilnejšiemu s najsilnejším renomé vždy prispôsobuje, lebo nevie mať za prioritu rozumové argumenty ako je to u logikov. Ak by východu Slovenska vadil bratislavocenstrizmus, tak by sa také niečo dialo, zase svoje filozofovanie odtŕhaš a nadraďuješ realite a preto realitu nechápeš.

Naposledy upravil fero dňa 2024-01-07 13:17 GMT

lesanka333 je odhlásený top lesanka333 napísal dňa 07/01/2024 01:21 :

Richard768 napisal:

Súhlasila si s názormi prof. Krčméryho, ktorý bol potom aj propagátorom očkovania.... možno by bolo zaujímavé, aj pre ostatných, vedieť, čo ťa primälo ku zmene postoja.

Richard,
spomínam si, že sme tu ešte pred takmer štyrmi rokmi pod tvojím blogom diskutovali o viere v Boha a zavretých kostoloch... mali sme na to rozdielne názory. Ale vtedy v tej diskusii som nepísala nič o očkovaní. Pokiaľ ide o vakcíny proti covidu svoj názor som v tomto smere nejako príliš nezmenila. Napísala som tu za uplynulé roky viacero blogov, kde som sa zasadzovala o to, aby očkovanie proti covidu bolo dobrovoľné a aby nebolo povinné, pričom som aj v diskusiách opakovane poukazovala na to a varovala, ze Pfizer pri vakcínach proti covidu nerobil testy karcinogenity a genotoxicity, teda nikto nemohol vedieť, či nevyvolajú postupom času u ľudí rakovinu alebo nespôsobia genetické mutácie.

Naposledy upravil lesanka333 dňa 2024-01-07 13:28 GMT

lesanka333 je odhlásený top lesanka333 napísal dňa 07/01/2024 01:27 :

Richard768: Mala som tu v tedy aj blogy s diskusiami s prof. Turánkom a doc. Lakotom, v ktorých ako vedci upozorňovali na nebezpečenstvá nových vakcín proti covidu. Vďaka tomu sa nám tu vtedy užívateľ, ktorý tu má ten najnovší blog s nazvom "Poprosim" vyhrážal podávaním trestného oznámenia na polícii, takže som tu musela znášať kvôli svojim názorom početné verbálne útoky propagandou zmanipulovanych ľudí. Napriek tomu som vo svojich názoroch zostala konzistentná.

A pokiaľ ide o prof. V. Krčméryho, poznala som ho osobne z akademického prostredia, publikoval viaceré  knihy a odborné medicínske články, spravil veľa dobrého aj v krajinách 3. sveta, založil napriklad sirotinec pre africké siroty nakazené HIV a rôzne humanitárne a zdravotnícke misie v zahranici. Pomohol v živote mnohým ľuďom. Ja nemám čiernobiely pohľad na svet a na ľudí. Oceňujem jeho svedomitu prácu ako lekára, to však neznamená, že by som bola zdieľala jeho nadšenie ohľadom nových vakcín proti covidu.

Naposledy upravil lesanka333 dňa 2024-01-07 13:30 GMT

janjan je odhlásený top janjan napísal dňa 07/01/2024 01:49 :

Prof. Krčméry sa podieľal aj na riešení niekoľkých epidémií v krajinách 3. sveta, tak neviem, či na Slovensku je nejaký väčší odborník v tejto oblasti ako bol on.

richard768 je prihlásený top richard768 napísal dňa 07/01/2024 02:00 :

Lesanka, ďakujem za vysvetlenie. Čo sa týka nových vakcín proti covidu, tak väčšinou na debatách pre či proti ich použitiu zaznievali argumenty bezprostrednej zdravotnej účinnosti či rizík. Teda jedni tvrdili, že to pomôže lepšie zvládnuť chorobu, druhí upozorňovali na zdravotné riziká, prípadne spochybňovali samotnú účinnosť týchto vakcín.

Už menej som sa stretol s upozorňovaním na principiálnu nebezpečnosť nových génových technológií ako takých. A to nielen z hľadiska zdravotného, ale i etického. Pretože nikto spoľahlivo nevylúčil možný zásah do genetiky človeka, ktorá sa vyvíjala viac-menej prirodzene po milióny rokov, a teraz do nej niekto chcel zasiahnuť umelými, počítačovo vygenerovanými sekvenciami. Pre mňa bola toto červená čiara, teda bez ohľadu na zdravotné výhody či nevýhody som odmietol pristúpiť na takúto hru na Boha.

janjan je odhlásený top janjan napísal dňa 07/01/2024 02:11 :

richard768,
boli aj vakcíny založené na inom princípe, najprv Astra, neskôr v jeseni ešte aj od inej firmy.

richard768 je prihlásený top richard768 napísal dňa 07/01/2024 04:02 :

Vezmime si ako príklad známu spoločenskú dilemu: rozvíjať civilizáciu alebo chrániť prírodu?

V jednej krajnej polohe sú budovatelia, developeri, ťažiari, … ľudia zameraní prevažne technicko-hospodársky. Príroda je pre nich len zdrojom surovín a kulisou.

V druhej krajnej polohe sú milovníci a ochrancovia prírody, ekológovia, niekedy až fanatickí eko-teroristi, ktorí by najradšej všade videli bezzásahové územia a divokú prírodu bez prístupu človeka.

Zástancovia oboch krajných polôh často tvrdošijne presadzujú svoj názor a debaty s oponentmi sú im na obtiaž.

Väčšina ľudí sa však pohybuje niekde medzi týmito krajnými polohami a chápe, že je treba hľadať vyvážené riešenia. Pritom každý z nás má nejaký základný postoj daný hodnotovo, teda citovým príklonom viac či menej na jednu či druhú stranu. Logické, myšlienkové argumenty vždy vychádzajú z tohto hodnotového základu.

Uzavretý prístup znamená iba presviedčanie druhej strany o svojej pravde bez načúvania. Otvorený prístup znamená zohľadniť aj dôvody a názory oponentov a prípadne posunúť svoj hodnotovo daný základ smerom bližšie k vyváženému stredu. Alebo aspoň uznať, že je takúto cestu z hľadiska fungovania celej spoločnosti potrebné hľadať.

Vzťah k našej téme je nasledovný: Žiadna z krajných polôh nie je dobrá. Na oboch stranách sú citové postoje aj myšlienkové argumenty. Správna cesta vedie uprostred.

fero je prihlásený top fero napísal dňa 07/01/2024 06:58 :

Je to jednoduché. Krajné polohy vždy presadzujú etici, lebo k tomu ich manipulujú nadnárodní satanisti cez mainstream a vyvážený stred logici.

richard768 je prihlásený top richard768 napísal dňa 07/01/2024 07:17 :

No dobre, Fero, ale to by znamenalo, že v tomto prípade (civilizácia vs. príroda) sú oba póly "etické".

richard768 je prihlásený top richard768 napísal dňa 07/01/2024 07:22 :

A nielen v tomto prípade. Keby sme zobrali prípad delenia ČSFR a osamostatnenia Slovenska, ešte by sme k tomu mohli pridať integráciu do EÚ a dostaneme opäť dve krajné polohy:

1. Totálna integrácia, globalizácia, Spojené štáty Európske;

2. Totálna národná samostatnosť, rozdrobenie, nacionalizmus, nespolupráca a odmietanie všetkého cudzieho.

fero je prihlásený top fero napísal dňa 07/01/2024 07:36 :

Nie,
- civilizácia vs príroda je mužský vs ženský. Etici presadzujú dominanciu jedného pólu, logici harmóniu.
- "totálne" je hlúpo použité slovíčko podobne ako povedať, že niekto totálne uzavrel pracovnú zmluvu. Je len integrácia, globalizácia, osamostatnenie ktoré logici chápu ako lepšiu formu na spoluprácu na všetky svetové strany a etici po masáži mozgov sa môžu nechať zmanipulovať v nejakom smere k jednostrannému extrémizmu.

richard768 je prihlásený top richard768 napísal dňa 07/01/2024 07:52 :

Civilizácia ako jang a príroda ako jin, to by sa dalo pochopiť. Ale etici presadzujú ktorý pól? Môžu presadzovať aj mužský, civilizačný pól (jang)?

Slovíčko "totálne" môže byť hlúpe, ale význam je snáď jasný. Pýtam sa na polarizáciu v duchu:
1. globalizácia, pomiešanie kultúr, centrálne riadenie;
2. izolácia každého jednotlivého národa a odmietavé vyhranenie sa voči ostatným.

Oba póly sú predsa extrémne a nie dobré, či ako?

Ak logici hľadajú správnu kombináciu integrácie, spolupráce a zároveň zachovania svojbytnosti, tak nie sú ani v jednom z týchto pólov, ale v strede.

teurg11 je odhlásený top teurg11 napísal dňa 07/01/2024 08:10 :

richard768 napísal dňa 07/01/2024 07:52 :
Civilizácia ako jang a príroda ako jin, to by sa dalo pochopiť. (...)


ale no.
Richard.
trocha sebaúcty smile

alebo blog radšej premenujte na "DOSIAHNUTIE SATIRY"

richard768 je prihlásený top richard768 napísal dňa 07/01/2024 08:27 :

Teurg, keby si aspoň napísal aj niečo k veci, ... Zišiel by sa nám tu ďalší diskutujúci, nielen občasný vyrývač.

fero je prihlásený top fero napísal dňa 07/01/2024 09:13 :

Etici môžu presadzovať aj civilizačný pól ak by boli k tomu zmanipulovaní, ale bližší im je ten ženský prírodný, preto ten ekoterorizmus.
Žiaden pól nieje zlý ak chce spolupracovať s opačným a každý je zlý, ak spoluprácu chce nahradiť netolerantnou dominanciou. Dobrá je teda aj globalizácia, ktorá rešpektuje národné záujmy aj samostatné riadenie štátov, ktoré majú navzájom tesnú vzájomne výhodnú spoluprácu. Zase len etici sa nechávajú zmanipulovať ku totalitnej globalizácii presadzujúcej netolerantnú politiku voči Rusku, voči odmietačom moslimských prisťahovalcov, voči odmietačom očkovania.... Presadzovanie opačného extrému je trochu problém, lebo presadzovatelia globalizácie sú vždy silnejší, teda pre etikov aj príťažlivejší ako presadzovatelia samostatnosti.

Naposledy upravil fero dňa 2024-01-07 21:15 GMT

fero je prihlásený top fero napísal dňa 08/01/2024 07:23 :

Padman je krásny indický film, kde jasne vidieť rolu najsilnejšieho logika voči ženskému etickému pólu. Má aj ten najmužskejší a najzdravší postoj k etikom a životu : "Chcete byť bez problémov ? Tak prestaňte žiť, lebo problémy znamenajú život". Inak tých ostatných 50% logikov sú tí, ktorí voči nemu nebroja, len ticho pozorujú, čo sa vlastne deje.

janjan je odhlásený top janjan napísal dňa 08/01/2024 11:40 :

Keby európske ženy radšej excelovali v počte detí, Európa by nemusela byť v takej mizérii ako je teraz.

janjan je odhlásený top janjan napísal dňa 08/01/2024 12:33 :

klasik03,
Európa vymiera. Na udržanie akého-takého ekonomického a sociálneho štandardu bude potrebné dovážať množstvo migrantov z úplne iného kultúrneho prostredia, takže stará dobrá Európa, ako ju poznáme, zanikne. Aj na Slovensku nám naši logici pripravujú zákony na jednoduchší prísun migrantov z tretích krajín, pred pár dňami to avizoval pán premiér. Máte sa na čo tešiť, mládež. A emigrovať nebude kam smile

lesanka333 je odhlásený top lesanka333 napísal dňa 08/01/2024 01:31 :

Klasik03 napisal:

Carl Jung nikdy nedelil etikov a logikov na základe pohlavia.

Klasik,
Jung nikdy nedelil ludi na logikov a etikov, ale delil ludi na extrovertov a introvertov.
Ak chces kritizovat to, co tu Fero pise, tak si dostuduj aspon zaklady Jungovej typologie, aby si tu nepisal rovnake nezmysly ako ten, koho kritizujes.
O Jungovej typologii som pisala vyssie v starsich komentaroch pod tymto blogom, pridavala som sem aj original Jungovej khihy o jeho typologii. Doporucujem ti si to pozriet a precitat.

janjan je odhlásený top janjan napísal dňa 08/01/2024 01:34 :

klasik03,
rastie. Ale európanky k tomu neprispievajú.
Tvrdenie je subjektívne, ale objektívne ho pocítiš na vlastnej koži smile.

richard768 je prihlásený top richard768 napísal dňa 08/01/2024 04:08 :

Klasik, samozrejme, že nikto nebude nútiť ženy, aby mali deti. Ale ak nebude mať každá žena v priemere o niečo viac než dve deti, tak vymrieme. Nahradia nás Afričania a Ázijci, ale to nie je rovnaká kultúra ako v Európe. Tú našu sme budovali po stáročia a len ľudia, ktorí sa tu narodia, ju majú v sebe, len tí ju môžu prenášať ďalej. Inak tu bude ďalšie dlhé obdobie chaosu, ako po páde Rímskej ríše.

janjan je odhlásený top janjan napísal dňa 08/01/2024 09:55 :

klasik03,
chcel si dáta, tak tu sú:
"Pracovná sila v EÚ sa podľa nej ročne zmenšuje o milión ľudí. "To znamená, že legálna migrácia by mala rásť viac-menej o jeden milión ročne. To predstavuje veľkú výzvu," uviedla Johanssonová s tým, že by sa k takejto migrácii malo pristupovať systematicky."

https://www.postoj.sk/144834/eurokomisarka-johanssonova-chce-zvysit-legalnu-migraciu-o-milion-ludi-rocne

misomiso_ je odhlásený top misomiso_ napísal dňa 09/01/2024 07:13 :

Jano
Nemusíš sa obávať. Pred rokmi som čítal štatistiku že vraj ak sa vtedy nezmení trend pôrodnosti, tak okolo roku 2090 tu budeme jedna k jednej s cigaňmi. A určite sa nezmenilo, tak afgancov a pakistancov nebudeme ani potrebovať.

Ale musím ti gratulovať! Tvoj pánbožko vypočul tvoje ctihodne modlitby o vyzbrojovaní Ukrajiny,,, a ten útok na vianočné trhy v centre Belgorodu bol uskutočnený slovenskými raketami odpalovanymi z českých podvozkov Tatra.

fero je prihlásený top fero napísal dňa 09/01/2024 04:44 :

Toto zabezpečili vlády etikov, je toho plný internet https://www.youtube.com/watch?v=FjTqZ8VvoME

Naposledy upravil fero dňa 2024-01-09 16:45 GMT

richard768 je prihlásený top richard768 napísal dňa 09/01/2024 10:19 :

Dobre, a čo by malo byť teda praktickým uplatnením spolupráce rozličných "polarít" v politike? Napríklad:

Vládu by zostavili všetky strany, ktoré dosiahli nejaký počet (napr. 15) poslancov. Takže žiadna koalícia a opozícia - raz ťahajú jedni jedným smerom a potom druhí opačným -, ale pekne dohodnúť sa všetci spoločne.

Alebo by vládu volili ľudia priamo, separátne od parlamentu. Jednotlivých ministrov aj premiéra. Asi by bolo dobré hlasy nejako prepočítať podľa zastúpenia strán v parlamente, aby sa nestalo, že bude jednofarebná vláda. Prípadne zrušiť strany a voliť takto nezávislých ľudí.

Alebo?

janjan je odhlásený top janjan napísal dňa 09/01/2024 10:28 :

Pasívne a aktívne právo len pre logikov. Kto je logik, bude rozhodovať komisia v zložení: fero, fero, fero. smile

fero je prihlásený top fero napísal dňa 09/01/2024 11:20 :

Je to proces vývoja morálky=lásky. Tento bolestivý proces je možné preskočiť pochopením, ale nakoľko toto pochopenie ľuďom nieje dané, bolestivý proces vývoja bude pokračovať. POCHOPENIE je krok č.1 - bez neho nič iné ako je byť nemôže.

fero je prihlásený top fero napísal dňa 10/01/2024 06:57 :

klasik,
ako tu stále opakujem, etici nikdy nič nepochopia ako prví pretože oni sú schopní prijať len to, čo najprv pochopia logici a potom príjme mainstream. Teda ak by bola pravda, že logikov vyzdvihujem, tak by to mali logici prijať s radosťou, lenže takáto báza prijatia tiež nefunguje. Funguje len pochopenie logikov s pochopením rozvnocennosti oboch pólov a dokiaľ sa toto nedeje tak len preto, lebo na to nedozrel čas. A kto určuje, kedy na čo dozrel čas je každému jasné.

fero je prihlásený top fero napísal dňa 10/01/2024 07:08 :

A k pochopeniu rovnocennosti logikov s etikmi dám jednu otázku. Čo je viac ?
1. Schopnosť logikov udržiavať život v harmonickom pokoji alebo božia palica poskladaná s etikov na morálne stagnujúce ľudstvo ?
2. Schopnosť a ochota Adama rozumieť Bohu a prijať jeho zásady alebo božia palica zložená z Evy na morálnu silu Adama ?
Len silní muži dokážu v manželstve fungovať so silnými ženami, len morálne a v rozhodnosti silní logici dokážu fungovať v spoločnosti so silnými etikmi. Film Padman je toho ukážkou. Tí istí etici, ktorí na Padmana pľuli ho po uznaní mainstreamom nakoniec oslavovali.

Naposledy upravil fero dňa 2024-01-10 07:13 GMT

janjan je odhlásený top janjan napísal dňa 10/01/2024 07:50 :

fero: "... etici nikdy nič nepochopia ako prví pretože oni sú schopní prijať len to, čo najprv pochopia logici a potom príjme mainstream."
fero: "Schopnosť logikov udržiavať život v harmonickom pokoji ..."

Z toho vyplýva, že meinstrím je dobrý, lebo opakuje to, čo vymysleli logici, keďže logici sú schopní udržiavať život v harmonickom pokoji. Takže, ak etici veria meinstrímu, v skutočnosti veria logikom.

janjan je odhlásený top janjan napísal dňa 10/01/2024 07:52 :

fero,
nerob Boha zodpovedného za zlyhanie Adama! Nevypisuj tu bludy z vlastného výkladu Písma!

eustacia je odhlásený top eustacia napísal dňa 10/01/2024 07:58 :

Zaujímavé, podľa tejto fero-vej teórie som logička. To sú mi veci.

fero je prihlásený top fero napísal dňa 10/01/2024 08:16 :

janjan, klasik, eustacia
1. mainstream proti logikom bojuje, preto najprv niečo pochopia logici a až po nejakej dobe utrpenia kvôli ignorácii pravdy logikov to prijíma aj mainstream
2. Ak ty nezložíš skúšky tak je zato zodpovedný skúšajúci alebo ty ? = skúšaný Adam alebo skúšajúci Boh ?
3. Ženy nenazývam emocionálnymi etičkami preto, že všetky ženy sú také, ale preto, že je to ženský pól, teda cca 60% žien je takých podobne ako cca 40% mužov
4. Satan manipuloval len emocionálnu Evu podobne ako teraz cez mainstream manipuluje len emocionálnych etikov. Adam sa len nemal nechať zmanipulovať Evou, čo nezvláda aj časť dnešných logikov.
5.eustacia, ak si volila túto vládu, si proti obrannej zmluve s USA a posielaní zbraní na Ukrajinu tak si logička

Naposledy upravil fero dňa 2024-01-10 08:20 GMT

eustacia je odhlásený top eustacia napísal dňa 10/01/2024 08:24 :

fero, tých kritérií si v posledných diskusiách napísal podstatne viac.

fero je prihlásený top fero napísal dňa 10/01/2024 08:31 :

eustacia, samozrejme, ale aj tie majú svoju hierarchiu resp niektoré človek môže vnímať subjektívne. Preto ak bod 5 na teba nesedí, si etička.

Naposledy upravil fero dňa 2024-01-10 08:32 GMT

janjan je odhlásený top janjan napísal dňa 10/01/2024 08:51 :

fero,
žiadna palica na morálnu silu Adama. Žena nebola určená na skúšanie Adama. Chceš ako Adam zvaľovať vinu za hriech na Boha (Gn 3,12: Žena, ktorú si mi dal ...)?

fero je prihlásený top fero napísal dňa 10/01/2024 09:37 :

klasik,
generalizuješ len ty, pre logika platí to, čo robí väčšina, lebo väčšina rozhoduje. Dokonca ako etik rušíš stať, že Had=Satan pokúšal Evu. Nevieš nič vyvrátiť logicky, všetko len všeobecnými prázdnymi rečami spochybňuješ aj keď samotná realita nás rozdeľuje na dva tábory, preto na etikov väčšinou nereagujem - je to zbytočné.

Naposledy upravil fero dňa 2024-01-10 09:38 GMT

janjan je odhlásený top janjan napísal dňa 10/01/2024 09:54 :

klasik03,
je to ako v tanci:
https://pesnicky.orava.sk/component/mjoosic/?view=song&id=9481:isla-sova-na-tanec

fero je prihlásený top fero napísal dňa 10/01/2024 09:55 :

klasik,
Boh nás rozdelil na mužov a ženy, vysokých a nízkych, silných a slabých, logikov a etikov, introvertov a extrovertov .... nie preto, aby si sa snažil byť opakom toho, ako ťa stvoril Boh, ale aby si bol nútený v láske spolupracovať s opačným pólom, lebo prednosti jedného pólu sú nedostatkom opačného. Prednosť silnejšieho mužského a logického je viesť a chrániť, prednosť slabšieho ženského a etického je krášliť o emócie. Ako v tanci.

janjan je odhlásený top janjan napísal dňa 10/01/2024 09:57 :

klasik03,
si etik. Tak sa s tým konečne zmier.

fero je prihlásený top fero napísal dňa 10/01/2024 10:15 :

klasik,
ak má človek prijať, že bol Bohom stvorený ako žena, ako nízky alebo mentálne slabší s IQ 90, tak má pokorne prijať aj ostatné danosti nie ako zlý osud, ale ako šancu spolupracovať s opačnými pólmi a obohacovať ich o svoje prednosti. Alebo by si chcel ženu, ktorá sa bude snažiť byť mužskejšou ? grin

fero je prihlásený top fero napísal dňa 10/01/2024 10:45 :

klasik,
mužskejšia je fyzicky svalnatejšia s hranatejšími rysmi tváre s pevným rozhodným pohľadom, podnikavejšia, viac rozumovo ako emocionálne orientovaná teda bude viac filozofovať akoby sa mala starať o emocionálnu pohodu... Ak nechápeš rozdiel medzi ideálom muža a ženy tak ty si asi príliš ženský a preto by si prijal mužskejšiu ženu.

fero je prihlásený top fero napísal dňa 10/01/2024 02:04 :

klasik,
už je načase, lebo všetci tu okrem teba vedia, že je nejaký ideál ženy a muža, čo neznamená, že každý človek nieje jedinečný s rovnakou hodnotou. Tiež si asi jediný muž na tejto zoznamke, pre ktorého by bola rovnako príťažlivá klasická ženská postava ako svalnatá kulturistka, ktorá by ťa privinula na svoju hruď keby ti bolo do plaču a svojím hrubým hlasom by ti šepkala do úška, že keď je ona s tebou, že sa nemusíš ničoho báť. grin

richard768 je prihlásený top richard768 napísal dňa 10/01/2024 07:44 :

Áno, sú prípady, keď po svadbe žena prenesie cez prah domu muža. smile

richard768 je prihlásený top richard768 napísal dňa 10/01/2024 07:48 :

Klasik:

4. Eva sa rozhodla ochutnať jablko z vlastnej vôle. Jej rozhodnutie nebolo výsledkom manipulácie, ale skôr výsledkom jej vlastného rozhodovania a voľby.
Nebola to Eva, nebolo to jablko a nebolo to z vlastnej vôle. Odporúčam pozorne prečítať knihu Genesis, kap. 2 a 3.

fero je prihlásený top fero napísal dňa 10/01/2024 08:42 :

Tu je ukážka ako oslabovaním mužského pólu rastie ten ženský, ktorí zničil Rímsku ríšu a podobne sa to deje aj teraz.  https://www.topky.sk/cl/13/1435299/Historik-opisal-zanik-civilizacie--Mraziva-podobnost-s-tym--co-sa-teraz-deje-aj-na-Slovensku-

janjan je odhlásený top janjan napísal dňa 10/01/2024 09:11 :

fero,
zaujímavé:

11. Kto sa dostal do pozície, kde môže zo štátneho kradnúť, väčšinou tak robí. Postihnuteľnosť týchto zločinov je veľmi malá.

14. Verejné funkcie sa stávajú predmetom koristi, zisku, udeľujú sa za úplatky, a kto ich získal, chce si z nich uchmatnúť, aby sa mu vložený úplatok niekoľkonásobne vrátil.

Vivat reforma trestného zákonníka! Vivat logici! sad

Naposledy upravil janjan dňa 2024-01-10 21:11 GMT

fero je prihlásený top fero napísal dňa 10/01/2024 09:56 :

Máš pocit že etici zabezpečili nekradnutie na čele s daňovým podvodníkom Matovičom a vzorom etikov Kiskom ? Že ich výška trestov niečo ovplyvnila ? Za 3,5 roka vrcholní predstavitelia Smeru potrestaní neboli, uvidíme ako dopadnú vodcovia etikov.

richard768 je prihlásený top richard768 napísal dňa 10/01/2024 10:20 :

Fero, ten článok na topkách, v ktorom je uvedených údajných 20 základných príčin pádu Rímskej ríše, sa odvoláva na historika Edwarda Gibbona z 18. storočia, ktorý vraj vo svojom diele tieto príčiny uviedol.

Takže, tu sú príslušné odkazy:
https://en.wikipedia.org/wiki/Edward_Gibbon
https://en.wikipedia.org/wiki/Fall_of_the_Western_Roman_Empire
https://www.gutenberg.org/files/25717/25717-h/25717-h.htm ( = celý text Gibbonovho diela "The History of the Decline and Fall of the Roman Empire" )

Skús tam tých 20 dôvodov nájsť. Pretože ja som ich nenašiel. Vychádza mi, že to celé je moderný podvrh.

fero je prihlásený top fero napísal dňa 10/01/2024 10:25 :

Preštudoval si celé jeho dielo ? Ak niekto urobil zostručnený výber toho, čo je v jeho diele napísané, tak to nemôžeš takto zostručnené samozrejme nájsť.

richard768 je prihlásený top richard768 napísal dňa 10/01/2024 11:05 :

Je to veľmi rozsiahle dielo, ktoré sa venuje prevažne konkrétnym historickým udalostiam. Nenašiel som tam žiaden bodový súhrn. Ani v odkazoch vo wiki sa nič podobné nenachádza. V článku "Fall of the Western Roman Empire", v časti "Underlying causes" sa píše, že sa (Gibbon) pokúšal aj vysvetľovať príčiny pádu Rímskej ríše, ale nespomína sa tam nič, čo by pripomínalo tých 20 bodov z článku na topkách. Nakoniec, už len to, že sú to topky, že sa odvolávajú na čosi, čo "koluje po internete", samotný názov článku "... Mrazivá podobnosť...", a tie body samotné vôbec nevyzerajú na pôvod z 18. storočia. Takže dokiaľ mi niekto nedokáže opak, zostávam v presvedčení, že je to podvrh.

fero je prihlásený top fero napísal dňa 11/01/2024 07:06 :

Je to vec rozhľadu, v ktorom sú lepší senzorici. Ja hodnotím hlavne jeho psychologickú reálnosť a na základe toho, že Rímska ríša vznikla násilným spôsobom, rozpad mohol mať aj iné dôvody. Iný je dnešný úpadok spolku EU, ktorý nevznikol násilným spôsobom ale má čisto morálne dôvody - oslabovanie mužských pravidiel klaňajúcich sa Bohu vs posilňovanie ženského pólu=liberálnej slobody klaňajúcej sa veľkému bratovi.

Naposledy upravil fero dňa 2024-01-11 08:45 GMT

richard768 je prihlásený top richard768 napísal dňa 11/01/2024 09:43 :

Historická analógia je skôr USA ~ Rím, EÚ ~ Grécko.

richard768 je prihlásený top richard768 napísal dňa 11/01/2024 10:27 :

V historickom vývoji sú ale ešte aj komplexnejšie dôvody, prečo sa dnes dejú veci, ktoré pozorujeme. Totiž, západná civilizácia (EÚ, USA, ...) má príliš veľký náskok oproti zvyšku sveta, ktorý je navyše získaný aj na úkor toho zvyšku. Takže nevyhnutné vyrovnanie musí prísť.

fero je prihlásený top fero napísal dňa 11/01/2024 11:23 :

Ja to vidím viac cez psychológiu. Keď jeden syn je márnotratný, rozmaznaný a žije na úkor duhého pracovitého syna, tak ten márnotratný sa bude postupne potápať a ten pracovitý ho prerastie. Vždy len morálka z dlhodobého hľadiska rozhoduje o úspechu.

fero je prihlásený top fero napísal dňa 11/01/2024 05:22 :

To je zaujímavé, ale cirkev tiež chápe pod jablkom prvý hriech, teda nejaké zlo za ktoré boli prví ľudia vyhnaní z Raja teda z komunikačného spojenia s Bohom.

richard768 je prihlásený top richard768 napísal dňa 11/01/2024 06:12 :

Merlin:

v latinčine je v podstate slovo pre jablko/jabloň a zlo synonymické
Tak čo teraz mám urobiť s tými jablkami, čo som si kúpil? No veď nie som Ital, takže v pohode... Ale zato taká rajčina / paradajka, to už je iná vec.

richard768 je prihlásený top richard768 napísal dňa 11/01/2024 06:16 :

Inak, keď som študoval Bibliu, tak mi z porozumenia textu o doskách daných Bohom Mojžišovi vyšlo, že na nich nemohlo byť tých 10 prikázaní, ktoré sa tradujú. Už si to nepamätám a musel by som sa znova pozrieť, ale odporúčam prečítať si tú pasáž.

janjan je odhlásený top janjan napísal dňa 11/01/2024 09:30 :

fero,
ak si dobre pamätám, chcel si voliť Republiku. Podľa tvojich slov, logik je ten, kto volil dnešnú vládu. Si teda logik?

Ináč, pre informáciu, republikáni sú proti návrhu trestného zákonníka. Žeby zo dňa na deň zetičteli?

janjan je odhlásený top janjan napísal dňa 11/01/2024 09:32 :

richard768,
máš pravdu, tie body zaváňajú všeličím, len nie 18. storočím.
Ale dobre sa to číta. Etici tomu veria a logici našli argumenty smile.

fero je prihlásený top fero napísal dňa 11/01/2024 10:23 :

janjan,
toto može zaujímať len etikov, logikom sú ukradnuté názory niekoho, kto nemá v parlamente hlasy. Zrejme ťa zaujíma aj to, čo povie Edko Heger aj spolu s Naďom.

janjan je odhlásený top janjan napísal dňa 11/01/2024 10:30 :

fero: "... logikom sú ukradnuté názory niekoho, kto nemá v parlamente hlasy"

Zaujímavé, v prípade korony logici volali po prezentovaní názorov ľudí, ktorí nemali žiaden rozhodovací hlas.

smile smile smile

janjan je odhlásený top janjan napísal dňa 11/01/2024 10:56 :

fero v blogu Satori má viesť k láske: "... Rusko teda malo právo vojensky napadnúť Ukrajinu ..."

Pán premiér Fico v exkluzívnom rozhovore pre komerčnú TV: "... Rusko nemalo právo použiť vojenskú silu ..."

No etik, vyznaj sa v tom smile. Ale keďže etici vraj veria meinstrímu, tak ...

fero je prihlásený top fero napísal dňa 12/01/2024 12:12 :

janjan,
zase v prípade korony len logici volali po tom, aby sa dával hlas aj odborníkom s opačnými názormi, čo len etik môže prirovnávať k politikom.
Fico ako právnik to o Rusku hovorí z právneho hľadiska, ale zároveň ako logik dodáva, že podobne USA nemalo právo napadnúť Srbsko, čo už etikom nevonia. Ja uprednostňujem morálne hľadisko.

janjan je odhlásený top janjan napísal dňa 12/01/2024 07:07 :

fero,
v prípade zmeny trestného zákona politici "etici" volajú po odbornej diskusii. Ale pre logika zrejme nie je odborná diskusia ako odborná diskusia smile.

A mohol by si nám láskavo teologicky správne, t.j. z hľadiska katolíckej morálnej vedy, vysvetliť, v čom medzinárodné právo týkajúce sa vedenia vojny porušuje Božie zákony, takže je nemorálne? Lebo len v takom prípade je možné prehlásiť, že morálne hľadisko je vyššie než právne.

fero je prihlásený top fero napísal dňa 12/01/2024 07:35 :

V prípade trestného zákona sa deje len to, kvôli čomu väčšina voličov volili Fica.
Teologicky správne je to, čo povedal pápež : Vojna by sa nezačala, keby západné vojská nebrechali stále bližšie pri ruských hraniciach. Aj ty keď začneš na policajta mieriť zbraň tak ťa má právo odstreliť. Aj v krčme by nezačala žiadna bitka, keby tam nebol nejaký provokatér.

Naposledy upravil fero dňa 2024-01-12 07:36 GMT

janjan je odhlásený top janjan napísal dňa 12/01/2024 07:58 :

Čiže väčšina volila amnestiu pre podvodníkov, korupčníkov, eldorádo pre zlodejov ... Ďakujeme, ďakujeme.

Čiže teologicky správne je aj to, že pápež nie je proti vojenskej pomoci UA?

Ale tvoje odôvodnenie nie je vysvetlenie v čom medzinárodné právo týkajúce sa vedenia vojny porušuje Božie zákony.

fero je prihlásený top fero napísal dňa 12/01/2024 08:43 :

janjan,
- jedná sa len o pocity, predsudky a strachy etikov
- medzinárodné právo prestalo platiť jeho opakovaným porušovaním zo strany USA, preto moje odôvodnenia sú morálno-psycholoigické.  Podstata je teda taká, že aj ty keď začneš na policajta mieriť zbraň tak ťa má právo odstreliť.

janjan je odhlásený top janjan napísal dňa 12/01/2024 09:26 :

fero: "... medzinárodné právo prestalo platiť jeho opakovaným porušovaním zo strany USA ..."

Tak toto je výrok storočia!

Analogicky:
Zákony prestali platiť ich opakovaným porušovaním. Teda recidivista môže beztrestne opakovať svoje zločiny.
Desatoro prestalo platiť jeho opakovaným porušovaním ľuďmi.


fero: "- jedná sa len o pocity, predsudky a strachy etikov"

Sú to reálne fakty napísané v návrhu zákona.

fero je prihlásený top fero napísal dňa 12/01/2024 09:41 :

janjan,
ako etik nechápeš tak samozrejmú vec, že keby vláda porušovala nejaké zákony, tak nemá morálne právo požadovať od ľudí, aby tiež tieto zákony neporušovali. Zjednodušene pre etika : Čiže keď ja ťa kopnem do zadku tak podľa teba ty nemáš žiadne právo kopnúť mňa.

Naposledy upravil fero dňa 2024-01-12 09:45 GMT

janjan je odhlásený top janjan napísal dňa 12/01/2024 09:56 :

fero,
zákon platí vždy, čo ho niekto dodržuje alebo nedodržuje, či je to vláda alebo jednotlivec. To, čo hlásaš ty sa náramne podobá bludom Viklefa či Husa.

Keďže vládni úradníci vedome porušovali zákony, korumpovali a pod. (boli aj za to udsúdení), tak vláda nemá morálne právo vyžadovať od iných tieto zákony neporušovať? Divoký západ je šuviks ...

fero: "Čiže keď ja ťa kopnem do zadku tak podľa teba ty nemáš žiadne právo kopnúť mňa."
Sám si onehdá argumentoval nastavením druhého líca ... a nie zubom za zub.

A ešte čakáme na presné teologické vysvetlenie, v čom medzinárodné právo týkajúce sa vedenia vojny, porušuje Božie zákony.

fero je prihlásený top fero napísal dňa 12/01/2024 10:06 :

janjan,
ak by dochádzalo za porušovanie nejakých zákonov k potrestaniu vlády, tak logicky musí dôjsť aj k potrestaniu občanov. Ale pretože USA porušuje medzinárodné právo bez potrestania, nemá žiadne právo za podobné porušovanie pranierovať a trestať Rusko. Ty ako senzorik sa nevieš odlepiť od práva k realite. Aj ty ako otec, keď budeš používať nadávky nemáš právo toto synovi zakazovať, lebo aj Kristus ti odkazuje, že najprv si vyber brvno zo svojho oka a až potom ho budeš vedieť vyberať iným.
 Nastav líce ty sám, ak chceš dať osobný vzor slabšiemu, ale v prípade, že sa deje všeobecné neprávo alebo ohrozenie tak môžeš prebrať rolu poučiteľa podobne ako Kristus rozprášil trhovníkov.

janjan je odhlásený top janjan napísal dňa 12/01/2024 10:33 :

fero,
vláda je kolektívny orgán, tak ten sa nedá potrestať. Ale dajú sa potrestať jej jednotliví členovia.

Medzinárodné spoločenstvo ako celok, aj jednotliví členovia, majú právo vyžadovať dodržiavanie medzinárodného práva. Nie je tu len USA, Rusko, ale okolo 200 štátov.

Ako otec mám právo a povinnosť! zakázať synovi nadávky, aj keď sám nadávam. Síce som pokrytec, ale to ma nezbavuje práva a povinnosti.

fero: "... v prípade, že sa deje všeobecné neprávo alebo ohrozenie tak môžeš prebrať rolu poučiteľa ..."

Takže môžem dodávať aj zbrane na Ukrajinu.

A ešte čakáme na presné teologické vysvetlenie, v čom medzinárodné právo týkajúce sa vedenia vojny, porušuje Božie zákony.

fero je prihlásený top fero napísal dňa 12/01/2024 10:58 :

janjan,
zbytočne sa pýtaš na medzinárodné právo, lebo teba viac zaujíma právo, mňa morálka a preto je ti bližšie myslenie farizejov ako myslenie Krista. Opakujem. Až keď si Medzinárodné spoločenstvo na čele s USA vytiahne brvno z oka, až potom môže žiadať vytiahnutie brvna z Ruska alebo iných krajín. Teda môže ti právo umožňovať čokoľvek, Rusko aj iní sa ti na to vyserú, keď si nevytiahneš brvno najprv z vlastného oka. Podobne aj brvno približovania NATO k Rusku, aj keď Rusko za porušovanie tejto bezpečnostnej požiadavky sa opakovane vyhrážalo.

janjan je odhlásený top janjan napísal dňa 12/01/2024 11:23 :

fero,
dodržiavanie platného, Bohu neodporujúceho, práva je zásadné zo strany morálky. Aj Desatoro je právny zákonník.

Nemáš morálne právo nedodržiavať Bohu neodporujúce zákony, aj keby zvyšných 7 miliárd ľudí ich nedodržiavalo.

To, čo presadzuješ, je metóda zub za zub, keď oni môžu hrešiť, môžem aj ja.

A ešte čakáme na presné teologické vysvetlenie, v čom medzinárodné právo týkajúce sa vedenia vojny, porušuje Božie zákony. Samozrejme, podporené učením Cirkvi.

janjan je odhlásený top janjan napísal dňa 12/01/2024 11:53 :

fero,
niečo aktuálne, čo sa hodí k téme:

Vyjadrenie pána premiéra k nehode pána podpredsedu parlamentu:
"„Dostal šmyk a narazil do nejakého semaforu. Čo mal spisovať, s kým tú škodu? Poprosím vás, nerobte z toho niečo, čo tomu nepatrí,""

Z tvojich teórii by vyplývalo, že odteraz každý vodič môže vyvaliť hocijaký verejný stĺp a odísť z miesta nehody? A štát, keď bude mať to šťastie a vypátra ho, bude mať právo ho za to postihovať?
fero, vysvetli nám to.

janjan je odhlásený top janjan napísal dňa 12/01/2024 01:10 :

merlinzavalonu,
veď slovami ferovej teórie len mužský pól pritlačil do
normálu ženský pól smile.
Keď Rusko môže pritlačiť Ukrajinu, prečoby USA nemohli pritlačiť Jemen. Navyše, keď fero zrušil platnosť medzinárodného práva smile

janjan je odhlásený top janjan napísal dňa 12/01/2024 01:13 :

merlinzavalonu,
mal by si sa zamyslieť - tých, ktorých si volil (alebo chcel voliť), sú podľa fera nepodstatní.

misomiso_ je odhlásený top misomiso_ napísal dňa 12/01/2024 02:55 :

V spise z roku okolo 210 s názvom "apoštolska tradícia"  kerý napísal sv. Hypolit Rímsky (štvrtá generácia po apoštolovi Jánovi v línii Ignác, Polykarp, Irenej, Hypolit) sa okrem iného píše aj cca:

Ak je niekto vojak a dostane rozkaz niekoho zabiť, nesmie rozkaz splniť, inak bude vylúčený (rozumej anathema sit!)

Škoda, že tam nieje výslovne napísané aj "anathema sit" pre toho, ktorý podáva tomu vojakovi ten smrtiaci meč na zabitie,,,, a rovnako aj pre toho, čo tu sociopatne vyziapuje že podanie toho meča je Bohumilé, milosrdne a vysoko spasonosne!

Takže bacha na také imbecilno-mravoučne demagógie!

janjan je odhlásený top janjan napísal dňa 12/01/2024 04:48 :

Až na to, že jeho spisy nie sú súčasťou učenia Cirkvi a za jeho života vyvolávali rozkoly v Cirkvi. Svätý sa stal na základe mučeníctva (po zmierení s pápežom), nie na základe jeho učenia.

misomiso_,
skús niečo iné na obhajobu agresie.

Naposledy upravil janjan dňa 2024-01-12 16:56 GMT

fero je prihlásený top fero napísal dňa 12/01/2024 05:06 :

janjan,
ak USA môže beztrestne porušovať medzinárodné právo, tak ho môže porušovať aj Rusko. V americkom práve máš pojem PRECEDENS, na ktorý sa každý súdený môže odvolať, aby v súdnictve nebolo možné uplatňovať dvojaký meter.

janjan je odhlásený top janjan napísal dňa 12/01/2024 05:38 :

fero,
ak sused kradne, aj ja môžem, že. Ale tak to nefunguje. To, že niekto niečo porušuje, nezadáva iným právo to robiť tiež.

richard768 je prihlásený top richard768 napísal dňa 12/01/2024 06:03 :

Janjan, ale ty hovoríš o nejakom ideálnom stave. Lenže v reálnom svete je všetko navzájom prepojené. Ak bude niekto nadávať svojim deťom, ťažko z nich vychová slušných ľudí. Ak bude väčšina ľudí kradnúť, tak zbytočne ustanovíš pravidlo, že sa to nesmie. Ťažko je neozbrojenému medzi drsnými pištoľníkmi, ... atď. Vyžadovaná morálka môže byť len taká, akú dostatočný počet ľudí dokáže reálne dodržať. Na medzinárodnej úrovni štátov platí to isté. Samozrejme, ten boží ideál treba mať kdesi na obzore, nestratiť ho z dohľadu.

janjan je odhlásený top janjan napísal dňa 12/01/2024 06:18 :

richard768,
ak budeme k tomu takto pristupovať, nastane anarchia a bez samopalu, helmy a vesty nikto sa neopováži vyjsť z opancierovaného domu.
Zákon platí, aj keď ho málokto dodržuje. Samozrejme, ak je v súlade s Božími zákonmi.

To, že sa niečo beztrestne nedodržiava svedčí len o slepej, skorumpovanej alebo bezzubej spravodlivosti. Nie je to vstupenka do klubu nedodržiavačov.

fero je prihlásený top fero napísal dňa 12/01/2024 06:49 :

janjan,
ako vidíš, ak niekto v USA porušil nejaký zákon a súd mu nevymeral žiaden trest, ten istý zákon môžu porušovať aj iní - tak to tam funguje. Ak to chceš napraviť tak nie tak, že budeš nadávať na iných, ale že potrestáš najprv toho prvého. Ale to by etikom nevoňalo potrestať prvého porušiteľa USA, oni chcú trestať len Rusko bez použitia precedensu. Takže vlastne príčina nespravodlivosti je v poslušných manipulovateľných etikoch bez zmyslu pre spravodlivosť.

Naposledy upravil fero dňa 2024-01-12 18:50 GMT

richard768 je prihlásený top richard768 napísal dňa 12/01/2024 06:55 :

Janjan, pred nejakým časom sme sa bavili o reakcii na vojenské napadnutie. Ja som bol za to, že je statočnejšie dodržať pravidlo "Nezabiješ" a postaviť sa protivníkovi inak než zbraňou. Ty si zastával názor, že treba chrániť ostatných a treba bojovať. Tak tu máš príklad, kedy si ty sám pod vplyvom okolností pripustil porušenie Božieho prikázania. Jednoducho preto, lebo je príliš ťažké dodržať nejaké pravidlo, keď ho všetci ostatní porušujú. V Nebi by si mal za dodržanie pravidla iste zásluhu, čo je aj môj názor, ale ešte nie sme v Nebi. Ľudia skôr uprednostnia ochranu pozemských hodnôt pred obetovaním seba.

janjan je odhlásený top janjan napísal dňa 12/01/2024 07:01 :

fero,
to, že niekto nebol za porušenie zákona potrestaný, neoprávňuje iných zákon porušovať.

A veľmi pochybujem, že v USA, kde sú drakonické tresty, niekto usvedčený obišiel aspoň bez pokuty alebo aspoň zdvihnutého prsta.

fero, tu tancuješ na tenkom ľade, škoda sa ti pechoriť. Tudy cesta obhajoby Ruska nevede.

A aj ja, už sa k tejto téme nebudem vyjadrovať, všetko bolo veľmi jasne vysvetlené a ustavičné opakovanie sa nemá zmysel.

richard768 je prihlásený top richard768 napísal dňa 12/01/2024 07:02 :

Aby to bolo ešte zrejmejšie: Ja súhlasím s tým, že čím vyššie morálne pravidlá človek dodržiava, tým lepšie. Ale nemožno to brať nijako mechanicky. Pretože každého z nás ovplyvňujú všetci ostatní ľudia a tiež všetko, čo sa okolo nás deje. Takže jedna vec je mať ideál, čo je iste správne, ale druhá vec je nejako sa zachovať v reálnom svete, za reálnych okolností.

janjan je odhlásený top janjan napísal dňa 12/01/2024 07:05 :

richard768,
to, čo spomínaš, nie je porušením Božieho zákona.
To, čo je alebo nie je porušením Božieho zákona, jedine správne vysvetľuje a učí katolícka morálna teológia.

janjan je odhlásený top janjan napísal dňa 12/01/2024 07:08 :

richard768,
jedine slabosť, strach a podobné momenty umenšujú vinu hriechu. Ale nie dobrovoľné rozhodnutie občas si zahrešiť, alebo konať protizákonne, lebo svet okolo mňa je skazený a všetci tak robia.

richard768 je prihlásený top richard768 napísal dňa 12/01/2024 07:10 :

Fero:

Ale to by etikom nevoňalo potrestať prvého porušiteľa USA
Možno by aj chceli, ale ako chceš potrestať najsilnejšieho zo všetkých? Podobný jav vidíme aj v menšom merítku: bohatí oligarchovia si môžu dovoliť hocijakú veľkú neprávosť, ale bežného občana úrady naháňajú za maličkosti.

fero je prihlásený top fero napísal dňa 12/01/2024 10:03 :

Richard,
práve preto dal Boh tejto Zemi veľkého ruského slovanského medveďa aby agresívne-egoistickí anglosasi nemohli vyhrať. Nie sú teda najsilnejší, viac ich nafukuje mainstream ako je pravda.

fero je prihlásený top fero napísal dňa 12/01/2024 10:11 :

janjan,
ako papagáj opakuješ nejaké právne predstavy odrezané od reality, ale nad právom je spravodlivosť, ktorá bez precedensu neexistuje. Ak by Rusko precedensy vytvorené USA porušeniami nevyužívalo vo svoj prospech, nemohlo by byť anglosasom rovnocenným protivníkom. Ako etik si len zaslepený fanúšik USA.

janjan je odhlásený top janjan napísal dňa 13/01/2024 09:34 :

klasik03,
richard je v tom nevinne smile

janjan je odhlásený top janjan napísal dňa 13/01/2024 09:38 :

fero,
čo tak miesto ad hominem dať nejaké argumenty?

Nezdá sa ti, že tvoj posledný príspevok je urážkou ruského ľudu? Doteraz bojovali za pravdu a spravodlivosť a teraz takéto hodnotenie?

fero je prihlásený top fero napísal dňa 13/01/2024 09:52 :

janjan,
opakovaný argument etik nechápe. Nad právnou potrebou trestať Rusko za napadnutie Ukrajiny je spravodlivosť, teda požiadavka najprv potrestať USA za napadnutie Srbska, lebo spravodlivosť bez precedensu neexistuje. Ak by Rusko precedensy vytvorené USA porušeniami nevyužívalo vo svoj prospech, nemohlo by byť anglosasom rovnocenným protivníkom teda ak by len USA mohlo beztrestne vojensky presadzovať svoje záujmy a Rusko si tiež vojensky nechránilo svoje záujmy = (nedovoliť Ukrajine vstup do NATO), tak by Rusko nebolo USA rovnocenným protivníkom. Ako etik si len zaslepený fanúšik USA.

janjan je odhlásený top janjan napísal dňa 13/01/2024 09:55 :

klasik03,
nemám rád označovať niekoho ako populista. Je to len neschopnosť politických oponentov argumentovať veľakrát na pravdivé pomenovania a jasné riešenia problémov. Tak im neostáva nič iné, len oponenta znevažovať, označiť za populistu, extrémistu, papagája, etika ... Kde nie sú argumenty, jediný argument je ad hominem.

fero je prihlásený top fero napísal dňa 13/01/2024 09:58 :

Klasik,
slovo populizmus etici bezmyšlienkovite prebrali z mainstreamu ako istý čas ačohentizmus. Logikom je až smiešne, aké absurdity vedia napchať do hláv etikom a majitelia mainstreamu sa musia na vašej sprostosti náramne zabávať. Ak logici robia pre ľudí niečo dobré čo chce väčšina populácie stačí mainstreamu, aby to opľul slovíčkom populizmus a etici to preberú. Ak logici chcú presadzovať v politike spravodlivosť=precedens tak stačí, aby to mainstream opľul slovíčkom ačohentizmus a etici to slepo preberú.

janjan je odhlásený top janjan napísal dňa 13/01/2024 10:02 :

Ako nazvať zneužitie bezprávneho konania iných na ospravedlnenie vlastného bezprávneho konania? Žeby precedens? smile

A čo tu melieš o nejakých protivníkoch? Odkedy logici majú protivníkov? Nemajú sa vari snažiť o harmóniu, spoluprácu ... s etikmi?

Fero, zapamätaj si raz a navždy: bezprávnym konaním "naprávanie" iného bezprávneho konania nie je spravodlivosť.

janjan je odhlásený top janjan napísal dňa 13/01/2024 10:03 :

Klasickým príkladom ačohentizmu je ospravedlňovanie napadnutia Ukrajiny napadnutím Srbska.

janjan je odhlásený top janjan napísal dňa 13/01/2024 10:06 :

A ešte lepším príkladom ačohentizmu je PRECEDENS smile

richard768 je prihlásený top richard768 napísal dňa 13/01/2024 10:23 :

Janjan, ono to nemá byť ospravedlnenie. Ale ak sa v krčme začne bitka, tak budeš hľadať, kto začal prvý, prípadne kto moc provokoval, a nie kto udrel tretí alebo štvrtý.

janjan je odhlásený top janjan napísal dňa 13/01/2024 10:29 :

Prvý je vždy Bud Spencer smile

richard768 je prihlásený top richard768 napísal dňa 13/01/2024 10:29 :

Fero, možno by si mal pouvažovať, či nezvoliť radšej iné označenia než "logik" a "etik". Najmä pre nezainteresovaných sú tieto slová veľmi mätúce. Totiž, laik by si mohol myslieť, že "logik" si rozumovo-vypočítavo zvolí tú lepšiu možnosť preňho, kdežto "etik" uprednostní etiku, morálku.

janjan je odhlásený top janjan napísal dňa 13/01/2024 11:19 :

Tie sú len pre etikov smile

fero je prihlásený top fero napísal dňa 13/01/2024 12:27 :

Richard,
nechcem vymýšľať ďalší pojem pre to isté, čo už pomenovalo MBTI a Socionika, lebo by to bolo ešte menej dôveryhodné. Kto chce chápať tak pochopí a kto nechce alebo nevie, tomu nepomôže ani iný názov.
A s tou krčmou si to vystihol, ale ako vidíš, etikom nevysvetlíš.

fero je prihlásený top fero napísal dňa 13/01/2024 12:29 :

janjan,
definuj aký význam má v americkom práve slovo PRECEDENS a potom sa posunieš.

lesanka333 je odhlásený top lesanka333 napísal dňa 13/01/2024 12:59 :

Klasik03 napisal:

Rozdiel je v tom, že Rusi zaútočili na Ukrajinu ktorá nikoho neohrozovala.

Klasik,
to, ze Rusi na Ukrajinu zautocili udajne bezdovodne, nie je pravda. Urcite to nebolo bezdovodne.
V roku 2014 bol na Ukrajine nasilny prevrat, tzv. Majdan, kedy ukrajinski nacionalisti zvrhli demokraticky zvoleneho prezidenta.
Po roku 2014 bola zo strany ukrajinskej vlady a armady prenasledovana rusky hovoriaca mensina. Na vychode Ukrajiny ukrajinska armada zabila v obcianskej vojne cca 14 000 ludi, to boli zvacsa Ukrajinci ruskej narodnosti, ukrajinska armada vrazdila aj ich deti.
A ked ruska armada vstupila v r. 2022 na uzemie Ukrajiny, tak tam neprisli len tak pre srandu kralikov, ale Donecka a Luhanska ludova republika poziadali oficialne Rusku federaciu o vojensku pomoc, tieto dve republiky maju s RF podpisanu obrannu dohodu o vojenskej pomoci podobne, ako nasa SR podpisala obrannu dohodu s USA.
Takze prv nez sa k nejakej teme vyjadrujes, tak si k tomu dostuduj zakladne informacie.

Naposledy upravil lesanka333 dňa 2024-01-13 15:51 GMT

richard768 je prihlásený top richard768 napísal dňa 13/01/2024 01:11 :

Dokonca o situácii na východe Ukrajiny po r. 2014 bol odvysielaný na ČT dokument, v ktorom sa reportéri priamo pýtali miestnych ľudí. Škoda, že si už nespomeniem na názov.

fero je prihlásený top fero napísal dňa 13/01/2024 02:22 :

V emocionálnych protestoch a vzbudzovaní emócií nenávisti, v tom je sila etikov, kde lídrami sú najdramatickejší herci. Logici preto bez etikov žiadnu revolúciu neurobia, ani tú v r. 1989 by bez etických lídrov ako Havel, Budaj, Kňažko a pod. by neurobili. A tak ich mainstream využíva nato, v čom sú dobrí, ide len o to, aby sa z toho slabší logici vo vláde ako Pellegrini konečne neposrali.

janjan je odhlásený top janjan napísal dňa 13/01/2024 03:25 :

fero,
ty si úžasný. Najprv zatracuješ všetko americké a zrazu je ti dobrý aj americký právny systém. smile

To, že sa nejaký právny postup používa v nejakom štáte neznamená, že sa môže alebo musí používať v každom inom štáte na celom svete a tobôž nie v medzinárodnom práve. Napríklad v Číne je trest smrti, v niektorých štátoch sa používajú telesné tresty, zavedieme toto do celého sveta?

Fero, znova nula bodov, skús niečo iné na obhajobu agresie.

janjan je odhlásený top janjan napísal dňa 13/01/2024 03:28 :

klasik03,
nie je sporný, ale odporujúci medzinárodnému právu. Tie republiky sa protizákonne odtrhli od Ukrajiny. Keď podobné niečo urobili katalánci, skončili v base.

janjan je odhlásený top janjan napísal dňa 13/01/2024 03:43 :

fero,
poradím ti. Skús svoju čarovnú vetičku: "Lebo si etik."
To zaberá.

lesanka333 je odhlásený top lesanka333 napísal dňa 13/01/2024 03:50 :

Janjan,
a co hovoris na odtrhnutie Kosova ? To je podla teba v pohode ?

lesanka333 je odhlásený top lesanka333 napísal dňa 13/01/2024 04:02 :

Klasik03 napisal:

Majdan bol sériou protestov, hoci boli niektoré násilné, mnohé boli mierové. Označenie týchto udalostí za “násilný prevrat” je zjednodušujúce, pretože neodráža celú škálu protestov a udalostí, ktoré sa odohrali.

Klasik,
to odkial beries taketo nic nehovoriace frazy ?

Tí podla teba akoze "mierovi demonstranti" hadazali do policajtov Molotovove koktejly, v dosledku coho niektori policajti horeli zaziva.
Videla som o tom film, kde boli autenticke zabery z tych demonstracii, kde bolo vidiet horiet policajtov.

Naposledy upravil lesanka333 dňa 2024-01-13 16:03 GMT

fero je prihlásený top fero napísal dňa 13/01/2024 04:05 :

janjan,
len etici keď niekoho nemajú radi tak je tam všetko zlé. Ako logik precedens v USA uznávam a je rozumné, že ho Rusko vo vzťahu ku Krymu aj Ukrajine vo svoj prospech používa. Aj Fico by mal vaše terajšie protesty nazvať protestami dezolátov, zatvárať lídrov a potom ich pustiť, vyrážať dvere politikom pomocu NAKA.....  podobne ako Matovič a spol.

lesanka333 je odhlásený top lesanka333 napísal dňa 13/01/2024 04:06 :

Klasik03 napisal:

moja rodina pomáhala matke s deťmi po úteku z Ukrajiny poskytnutím ubytovania, bola to rusky hovoriaca menšina

Tak to je chvalyhodne, ze tvoja rodina pomahala utecenkyni z Ukrajiny. Z ktorej casti, resp. oblasti Ukrajiny pochadza ta Ukrajinka ?

misomiso_ je odhlásený top misomiso_ napísal dňa 13/01/2024 04:49 :

janjan napísal dňa 12/01/2024 04:48 :
Až na to, že jeho spisy nie sú súčasťou učenia Cirkvi a za jeho života vyvolávali rozkoly v Cirkvi.


Áno, správne! Mne naivnemu trvalo skoro až dobrych 15 rokov, kým som konečne pochopil, že samotne učenie apoštolov robilo problémy tej istej cirkvi, ktorá sa nimi sama prikryva.
Vždy ma miatlo že vraj "apoštolska tradícia" a "učenie Otcov"

Tieto "nepodstatné a triviálne" spisy, napísané v Ríme po latinsky, sa samozrejme v latinskom jazyku ani nezachovali (prečo asi? ). Sú vraj predsa také nepodstatné, že sa prekladali "len" do grečtiny, syrščiny, armenčiny, gruzinčiny... (ani úlomky v etiopštine nie sú vzácnosťou).

misomiso_ je odhlásený top misomiso_ napísal dňa 13/01/2024 04:53 :

To, čo píšete vraj o ruskej menšine na Ukrajine, by ste mali písať skôr o ruskej väčšine na Ukrajine.
Štatistických 56% Rusov tam vtedy žijúcich, je dostatočne veľký počet aj na štatotvorny národ!
A nazývať toto menšinou je.....

Naposledy upravil misomiso_ dňa 2024-01-13 16:54 GMT

janjan je odhlásený top janjan napísal dňa 13/01/2024 05:25 :

lesanka333,
nie je v pohode.

richard768 je prihlásený top richard768 napísal dňa 13/01/2024 05:45 :

Navyše v Kosove tuším ani nebolo referendum. Nakoniec, ani rozdelenie ČSFR asi nebolo celkom v súlade so zákonom, ale aspoň po politickej dohode.

janjan je odhlásený top janjan napísal dňa 13/01/2024 06:20 :

misomiso_,
len 15 rokov? Počkaj ešte 20 a dôjde satori.

fero je prihlásený top fero napísal dňa 13/01/2024 07:38 :

janjan,
satori tu je odjakživa minimálne od Budhu. Satori dôjde len k tomu, komu to dôjde. roll eyes

fero je prihlásený top fero napísal dňa 14/01/2024 09:00 :

klasik03 napísal dňa 13/01/2024 05:03 :    Z ktorej casti, resp. oblasti Ukrajiny pochadza ta Ukrajinka ?  Bola z Donecka, hovorila s nami po Rusky, ale vraj odkedy zaútočil Putin na Ukrajinu spomínala, že sa jej to protiví. Kvôli Putinovy nie kvôli nejakej nenávisti zo strany Ukrajincov.
Čím je kresťan silnejší etik, tým mu je bližší liberalizmus ako Hlinovi (opačný extrém v menšej miere ako Savonarola). Čím je ukrajinec alebo rus silnejší etik, tým mu je bližšia západná LIBERÁLNA sloboda (opačný extrém v menšej miere).

Naposledy upravil fero dňa 2024-01-14 09:02 GMT

richard768 je prihlásený top richard768 napísal dňa 14/01/2024 09:35 :

Fero, čiže pripúšťaš, že aj medzi voličmi Mečiara, Fica, Orbána či Putina sa nájde dosť takých, ktorí týchto politikov preferujú kvôli osobnej charizme, emočnej sympatii alebo dôvere k nim, a nie z rozumovo založených dôvodov? Nakoniec, z hľadiska psychológie by bolo dosť zvláštne, keby tomu tak nebolo.

Dokonca Mečiar a Fico stáli proti sebe. Logik proti logikovi, to nedáva logiku. Vtedy by bolo delenie aké, ak sa mal človek rozhodnúť pre jedného z nich?

janjan je odhlásený top janjan napísal dňa 14/01/2024 10:59 :

fero: "...  etických lídrov ako ... Kňažko ..."
Ten pán Kňažko, stúpenec vzniku samostatnej SR, minister? Ešte pár komentárov predtým boli "rozbíjači" ČSFR logici.

janjan je odhlásený top janjan napísal dňa 14/01/2024 11:02 :

fero,
precedens je spôsob riešenia trestu za zločin. Nie návod na páchanie podobného zločinu.

fero je prihlásený top fero napísal dňa 14/01/2024 11:09 :

Richard,
ak logici stoja proti sebe tak je to viac záležitosť ega=nižšej morálky, ale pretože v tomto sú aj etici rovnaký, o rozdiele rozhoduje len emocionalita, ktorá etikov ešte viac v spolupráci oslabuje.
Ako som písal, etici inklinujú k extrémom, čiže malá časť voličov, ktorá volí logikov môžu byť etici, ale tí sa prejavujú nenávisťou voči USA alebo zamilovanosťou k Rusku kvôli nejakej traume, lenže práve kvôli mainstreamu by som povedal že zo 100 etikov môže byť takých 5. Bez mainstreamu by bolo takých cca 20, lebo etikom je prirodzene vždy bližší pól ženský (liberalizmus, senzorickocť, materiálne bohatstvo a konzumizmus...) Etických Savoranolov netreba veľa aby napáchali veľa zla.

janjan je odhlásený top janjan napísal dňa 14/01/2024 11:18 :

fero: "... volí logikov môžu byť etici, ale tí sa prejavujú ... zamilovanosťou ..."

Zopár takých tu máme smile, napríklad schvaľovačov precedensu na obhajobu agresie.

janjan je odhlásený top janjan napísal dňa 14/01/2024 11:19 :

richard768,
vidíš všetko dáva logiku. Len treba primiesiť nejakú novú ingredienciu smile

fero je prihlásený top fero napísal dňa 14/01/2024 11:23 :

janjan,
Kňažko ako senzorický etik sa len nadchol Mečiarovou popularitou a preto robil ako lojalny etik všetko to, čo chcel Mečiar ale keď necítil Mečiarovu vďaku za jeho lojalitu, lebo logik Mečiar si myslel, že Kňažko to nerobil kvôli lojalite ale presvedčeniu, tak ho Kňažko znenávidel. Bez Kňažkovho emocionálneho prepadnutia popularite Mečiara by bol Kňažko proti rozdeleniu.
 Precedens je spôsob riešenia trestu a teda ak tresty voči USA porušeniam medzinárodného práva nenastávali, Rusko ak nechcelo za USA zaostávať, muselo si podobným spôsobom upevňovať svoju mocenskú pozíciu vo svete. Preto Arabský svet, Afrika, Južná Amerika, Ďaleký východ Putina rešpektujú, lebo sa pred USA neposral, ako to robia európski etici.

Naposledy upravil fero dňa 2024-01-14 11:28 GMT

fero je prihlásený top fero napísal dňa 14/01/2024 11:25 :

janjan,
schvaľovanie spravodlivosti precedensu nie je vec zamilovanosti. Jednostranná zamilovanosť nikdy spravodlivosť neumožňuje.

janjan je odhlásený top janjan napísal dňa 14/01/2024 12:07 :

fero,
udalosti okolo vzniku SR som veľmi pozorne sledoval, takže veľmi dobre si pamätám, že pán Kňažko bol za vznik SR nezávisle od pána Mečiara. To, čo si o ňom popísal, je len čisté znevažovanie významného činiteľa, ktorý sa výraznou mierou pričinil o vznik SR.

janjan je odhlásený top janjan napísal dňa 14/01/2024 12:10 :

fero,
odkiaľ berieš informácie o precedense v americkom systéme? Si právnik, že rozumieš právnickej terminológii? Venoval si sa štúdiu tohto fenoménu?

fero je prihlásený top fero napísal dňa 14/01/2024 12:17 :

klasik,
extrém je aj to, že pravda ťa nezaujíma a preto keď nevieš odpovedať tak na chvíľu zdrhneš, tak pokračuj. Všetci tu okrem teba vedia, že je nejaký ideál ženy a muža, čo neznamená, že každý človek nieje jedinečný s rovnakou hodnotou. Tiež si asi jediný muž na tejto zoznamke, pre ktorého by bola rovnako príťažlivá klasická ženská postava ako svalnatá kulturistka, ktorá by ťa privinula na svoju hruď keby ti bolo do plaču a svojím hrubým hlasom by ti šepkala do úška, že keď je ona s tebou, že sa nemusíš ničoho báť.

fero je prihlásený top fero napísal dňa 14/01/2024 12:25 :

janjan,
najprv sa od VPN pod vedením Mečiara odštiepilo HZDS do ktorého vstúpil aj Kňažko. Za samostatné Slovensko bolo len SNS nie Mečiar ani Kňažko. Mečiar sa až pri rokovaní s Klausom, keď nevedeli nájsť prienik vo forme ďalšej spolupráce Slovenska a Česka, rozhodol zakladať samostatné Slovensko a Kňažko sa Mečiarovi len lojálne prispôsobil.
  Odkiaľ berieš informácie čo je precedens v právnom systéme ?

fero je prihlásený top fero napísal dňa 14/01/2024 12:28 :

klasik,
oblosť je ženská ale nie hranatá svalnatosť a hrubý hlas. Kvôli tvojemu prízemnému mysleniu podľa teba neexistuje ženský ideál, lebo existujú muži, ktorí to radšej robia s chlapmi.

janjan je odhlásený top janjan napísal dňa 14/01/2024 12:36 :

fero,
na vlastné uši som počul vyjadrenia pána Kňažka o samostatnosti. Tak mi nehovor, ako to bolo.

Odkiaľ berieš informácie čo je precedens v právnom systéme? To sa pýtam ja teba, lebo ty si s ním začal argumentovať. Tak zrejme to máš ty, ako logik, naštudované a správne pochopené.

fero je prihlásený top fero napísal dňa 14/01/2024 12:45 :

klasik,
len podľa teba a zmanipulovaných etikov môže byť delenie ľudí na mužov a ženy extremizovanie.

fero je prihlásený top fero napísal dňa 14/01/2024 12:47 :

janjan,
aj ja som počul na vlastné uši vyjadrenie pána Kňažka ale až po vyjadrení Mečiara. Do vtedy boli názory SNS o samostatnosti pre oboch neprijateľné.
 Veď ty si napísal, čo je precedens takže od kiaľ to máš ?

janjan je odhlásený top janjan napísal dňa 14/01/2024 12:50 :

fero: "Jednostranná zamilovanosť nikdy spravodlivosť neumožňuje."

Miluješ politiku a konanie Ruska celou dušou. OK, beriem, máš svoj názor a preferencie. Ale aby si nebol jednostranný, čiže nespravodlivý, musíš milovať politiku aj konanie Ameriky. Či?

janjan je odhlásený top janjan napísal dňa 14/01/2024 12:54 :

fero: "Veď ty si napísal, čo je precedens takže od kiaľ to máš?"

fero, na takúto manipuláciu ti neskočím, precedens si uviedol do diskusie ty, tak sa predveď. Bola to len streľba slepými, lebo ostré sa minuli?

janjan je odhlásený top janjan napísal dňa 14/01/2024 12:56 :

fero,
zrejme si nepočúval alebo nečítal to, čo ja smile
Len škoda, že to bolo v dobe, z ktorej sa dá ťažko niečo nájsť ako dôkaz.

fero je prihlásený top fero napísal dňa 14/01/2024 01:11 :

klasik,
ak uznávaš delenie ľudí na mužov a ženy, tak uznávaš tým zároveň delenie ľudí aj na mužský a ženský pól, lebo človek - muž má iný opis ako človek - žena.

Naposledy upravil fero dňa 2024-01-14 13:15 GMT

fero je prihlásený top fero napísal dňa 14/01/2024 01:14 :

janjan napísal dňa 14/01/2024 10:02 : fero, precedens je spôsob riešenia trestu za zločin.
Od kiaľ si to vzal ? Logik nemá lásku k Rusku ani k USA ale k spravodlivosti, čiže keď porušuje niečo USA môže aj Rusko. Jednostranná zamilovanosť etikov sa prejavuje tak, že USA porušovať medzinárodné právo môže ale Rusko nie.

janjan je odhlásený top janjan napísal dňa 14/01/2024 01:19 :

fero: "... keď porušuje niečo USA môže aj Rusko"

Nemôže. Punktum.
A aj naopak, keď porušuje niečo Rusko môže aj USA.
Nemôže. Punktum.

fero je prihlásený top fero napísal dňa 14/01/2024 01:29 :

janjan napísal dňa 14/01/2024 10:02 : fero, precedens je spôsob riešenia trestu za zločin.
Kvôli spôsobu riešenia trestu môže. Punktum

fero je prihlásený top fero napísal dňa 14/01/2024 01:41 :

klasik,
a čo je na novelizácii nespravodlivé, ak ten zákon platí pre všetkých rovnako ?
klasik, pokračuj
ak uznávaš delenie ľudí na mužov a ženy, tak uznávaš tým zároveň delenie ľudí aj na mužský a ženský pól, lebo človek - muž má iný opis ako človek - žena.

fero je prihlásený top fero napísal dňa 14/01/2024 01:52 :

klasik,
ak sú tresty mimo európskeho práva, opozícia by tlak EU využila ale pokiaľ viem, tak EU právom sa práve háji vláda.

Problém je, že ako etik máš len tendenciu preberať mainstreamovú degradáciu normálneho myslenia k progresívnym sprostostiam, že pohlavie je len sociálny konštrukt.

janjan je odhlásený top janjan napísal dňa 14/01/2024 02:03 :

fero,
ty berieš nejaké vyhlásenie etika ako bernú mincu?!

A keď už sme dospeli až tak ďaleko, že asi prvýkrát v histórii zoznamka si uznal, že mám pravdu, tak vysvetli, ako niekto potrestá páchateľa nejakého zločinu tým, že spácha iný zločin, na inom subjekte, ktorý s konaním pôvodného páchateľa ani poškodeným nemá nič spoločného?

fero je prihlásený top fero napísal dňa 14/01/2024 02:14 :

janjan,
hovoríš úplne niečo iné ako ja, preto najprv skopíruj, čo som povedal.

fero je prihlásený top fero napísal dňa 14/01/2024 02:16 :

klasik,
ak by bolo v uliciach viac ako polovica slovákov, tak by väčšina bola proti novelizácii. Zatiaľ sú len etici, ktorí volili opozíciu.

fero je prihlásený top fero napísal dňa 14/01/2024 03:27 :

klasik,
etik nieje žiadna barlička ale Jungov opis polovice obyvateľov, ktorí v rozhodovaní sa uprednostňujú emócie, vzťahy a dôveru pred argumentami. Preto radšej protestujú ako argumentujú.

fero je prihlásený top fero napísal dňa 14/01/2024 03:52 :

klasik,
už ti bolo povedané, že MBTI aj Socionika vychádza z Junga, kde jeho termín thinking len socionika nazvala Logik a jeho termín feeling len socionika nazvala etik.

fero je prihlásený top fero napísal dňa 14/01/2024 05:07 :

klasik,
ja tu nič iné stále neopakujem len to, že medzi etikmi a logikmi nieje rozdiel ani v IQ teda v logike, ani v morálke ani v citlivosti ale len v tom, na základe čoho sa rozhodujú. Etici (feeling) pri rozhodovaní sa uprednostňujú emócie, vzťahy dôveru a logici (thinking) rozum, argumenty. A to, že si etik ťa v prípade logicko-etických otázok hádže na stranu dôverčivých v mainstream a vo veľkého brata USA.

richard768 je prihlásený top richard768 napísal dňa 14/01/2024 05:35 :

Ešte k tým právnym precedensom: Ja som si doteraz myslel, že je to spôsob riešenia akéhokoľvek prípadu či sporu. Napríklad komu z dvoch susedov patrí jablko prevísajúce cez plot. Ak bol podobný prípad v minulosti, môže sudca rozhodnúť podľa neho. Kdežto u nás musí ísť striktne podľa litery zákona, paragrafu N, písmeno a), b), c)... Takže precedentný systém dáva väčšiu slobodu ale aj zodpovednosť sudcovi. Ak sa mýlim, opravte ma niekto.

misomiso_ je odhlásený top misomiso_ napísal dňa 14/01/2024 05:48 :

Klasik

Miluj svojho blížneho ako seba samého.” Toto znamená, že by sme mali prejavovať lásku, súcit a porozumenie voči všetkým ľuďom, bez ohľadu na ich sexuálnu orientáciu, alebo rasu.


Prečo teda nemiluješ Fica, Putina, Danka?
A kde je tvoje porozumenie Putinovi alebo Ficovi?

Naposledy upravil misomiso_ dňa 2024-01-14 17:50 GMT

misomiso_ je odhlásený top misomiso_ napísal dňa 14/01/2024 06:11 :

Klasik

Môžem mať porozumenie pre ich pozície alebo názory, aj keď s nimi nesúhlasím.


Ako konkrétne sa prejavuje tvoje porozumenie napr. pre Fica.
To je podstata demokracie - schopnosť mať rozdielne názory a rešpektovať právo druhých na ich vlastné názory.


Demokracia bola nedávno aplikovaná vo voľbách s platným volebným výsledkom.
Ako teda rešpektuješ právo väčšiny vyjadrené vo voľbách, keď sa tieto názory nezhodujú s tvojim?

Chodíš na demonštrácie? Rozhaňa vás niekto vodným delom, ako si to dovolil od pádu komunizmu jediný politík Lipšic pred 12 rokmi?

misomiso_ je odhlásený top misomiso_ napísal dňa 14/01/2024 06:37 :

Chápem, že Fico sa môže cítiť ohrozený po obvineniach, ktoré mu boli adresované


Teraz už Fico nieje ohrozený, mali na to tri a pol roka a nič nenašli. Akurát ústavný súd našiel 30 porušení ústavných práv tých akože ostatných obvinených.

Aj keď mám porozumenie pre jeho situáciu, stále môžem kritizovať jeho konkrétne činy...


Kritizovať môžeš, ale nemôžeš si ich vymýšľať!

Demokracia ale tiež zahŕňa právo na slobodu prejavu a právo na pokojné demonštrácie. Tieto práva umožňujú občanom vyjadriť nesúhlas s vládnou politikou, aj keď táto politika je podporovaná väčšinou.


Vidíš to, a Lipšic, za ktorého demonštruješ to vtedy videl inak.
A videl inak aj podmienečne tresty za zabitie,,,, až do doby keď on sám nezabil.
O akej spravodlivosti sa to tu stále píše!?

richard768 je prihlásený top richard768 napísal dňa 14/01/2024 09:40 :

Klasik, oligarchov sa to netýka, lebo tí si vždy vedeli vybaviť beztrestnosť. Ale ty zrejme chceš naďalej prispievať na zbytočne preplnené väznice, len aby si mohol protestovať proti Smerákom. Ako liberál by si mal predsa uvítať zníženie trestov a zefektívnenie celého systému, či nie?

fero je prihlásený top fero napísal dňa 14/01/2024 10:11 :

klasik03 napísal dňa 14/01/2024 04:19 :
1. Veríš v konšpiračné teórie a striktne odmietaš mainstream.
2.Uprednostňuješ proruských politikov bez ohľadu na ich ostatné správanie
3.Myslíš si, že ženský pol je chaotický a mal by počúvať mužský pol, ktorý je logický

1. Len emocionálny ženský pól vzhliada k bohtšiemu USA a mainstreamu, pre ženy je príťažlivejší robotník na mercedese ako inžinier na trabante. Preto váš najčastejší argument súvisí s bohatstvom "Chcel by si žiť radšej v Rusku?"
2. Ako vidíš USA začalo 100x viac vojen, teda logici uprednostňujú pravdu a etici emóciu dôvery https://vk.com/@randrejcin-agresia-usa-zloiny-a-vyvraovanie-nrodov-zoznam-z-ktorho-vm-m
3. Keď sa oženíš, tak pochopíš.

janjan je odhlásený top janjan napísal dňa 14/01/2024 10:25 :

Pekný súpis. Je v ňom aj Bufallo Bill a vyvraždenie bizónov? Alebo aspoň Vinetú a Olda Šetrný?

fero, a overil si si tam uvedené údaje aj u iných odborníkov alebo si len tak tomu uveril? Lebo ja som tomu neuveril, keď som tam videl zopár "vojen" medzi "američanmi" a pôvodnými obyvateľmi Ameriky. Ale ako pokus to stálo za to, kvitujem.

Mohlo by ťa tiež napríklad zaujímať, koľko vojen viedol náš najnovší spojenec, Turecko.

Naposledy upravil janjan dňa 2024-01-14 22:27 GMT

janjan je odhlásený top janjan napísal dňa 14/01/2024 10:54 :

richard768,
nechceme prispievať na preplnené väznice. Preplnené väznice majú prispievať nám - lopatu a krompáč do ruky a hybaj, diaľnica do KE už mohla stáť.

janjan je odhlásený top janjan napísal dňa 14/01/2024 10:55 :

fero,
kým nám tu dáš nejakú ďalšiu propagandistickú úderku, aspoň si over fakty, autora, pôvod a pod.
Nežereme seno.

Naposledy upravil janjan dňa 2024-01-14 23:00 GMT

richard768 je prihlásený top richard768 napísal dňa 14/01/2024 11:32 :

Janjan:

nechceme prispievať na preplnené väznice. Preplnené väznice majú prispievať nám - lopatu a krompáč do ruky a hybaj, diaľnica do KE už mohla stáť.
No tak to som raz videl na vlastné oči. Jeden väzeň zametal chodník a nad ním stáli dvaja policajti. Tú diaľnicu si takto neviem predstaviť.

richard768 je prihlásený top richard768 napísal dňa 14/01/2024 11:41 :

Janjan, čo sa týka prehľadu vojnových zločinov USA, môžem odporúčať dokumentárnu sériu Olivera Stonea. On sám je Američan, i keď ľavičiar.

https://www.csfd.cz/film/329483-oliver-stone-nezname-dejiny-spojenych-statu/prehled/

fero je prihlásený top fero napísal dňa 15/01/2024 06:59 :

janjan,
dal si ďalší dôkaz, že si etik, ktorý uprednostňuje emóciu dôvery (Lebo ja som tomu neuveril...) ako argumenty. Logik by reagoval cez argumenty typu : "Ak vylúčime vnútroamerické vojny tak nie je pravda, že tieto konkréte vojny začalo USA a preto je to dôkaz, že zdroj klame", ale kvôli tomu, že pravda ťa nezaujíma, tak to neurobíš. Etikom teda nejde o pravdu ale o obhajobu svojej dôvery a lojality k USA. Pomáhajú si preto aj ďalšou emóciou smiechu (Je v ňom aj Bufallo Bill a vyvraždenie bizónov?...). Preto etici sú lepší na skrášľovanie života a tanca, v dávaní hier a logici na vedenie života a tanca, v dávaní chleba.

Naposledy upravil fero dňa 2024-01-15 07:00 GMT

janjan je odhlásený top janjan napísal dňa 15/01/2024 08:02 :

fero,
presne tak ako píšeš. Keď hneď na začiatku nejakého článku zistím nejaké nezrovnalosti, má pre mňa informačnú hodnotu Bufalla Billa, aj keby zvyšok článku bola pravda. Nemienim strácať čas overovaním, či to čo autor píše, je naozaj pravda. Nie som sliepka, aby som vydzobával nejaké zrniečka pravdy. Radšej si nájdem zdroj od skutočného odborníka, ktorý sa snaží podávať objektívne, pravdivé, overené informácie, na ktoré sa dá spoľahnúť. A keď si navyše overím ďalšie skutočnosti, tak dovi-dopo.
A ako je ti známe, vôbec ma nezaujíma, ktorý štát začal koľko vojen. Nie je to povolenka pre iné štáty konať rovnako nemorálne.
Myslel som, že logikov zaujímajú argumenty a pravda, nie seno.

fero je prihlásený top fero napísal dňa 15/01/2024 09:09 :

janjan,
Logik by reagoval cez argumenty typu : "Ak vylúčime vnútroamerické vojny tak nie je pravda, že tie ďalšie konkréte vojny začalo USA a preto je to dôkaz, že zdroj klame", ale kvôli tomu, že pravda ťa nezaujíma, tak to neurobíš.

Naposledy upravil fero dňa 2024-01-15 09:10 GMT

fero je prihlásený top fero napísal dňa 15/01/2024 09:12 :

klasik,
ak etici tu chceli obrannú zmluvu s USA, tak tým zároveň súhlasia s vojnami, ktoré začalo USA.

fero je prihlásený top fero napísal dňa 15/01/2024 09:23 :

klasik,
ak etici tu chceli obrannú zmluvu s USA, tak tým zároveň súhlasia s vojnami, ktoré začalo USA. Pretože etici navyše nevedia argumentovať, tak len všetko, čo je pre ich lojalitu nepríjemné, spochybňujú.

fero je prihlásený top fero napísal dňa 15/01/2024 09:25 :

klasik,
už ti bolo povedané, že MBTI aj Socionika vychádza z Junga, kde jeho termín thinking len socionika nazvala Logik a jeho termín feeling len socionika nazvala etik.

fero je prihlásený top fero napísal dňa 15/01/2024 09:36 :

klasik,
Logik by reagoval cez argumenty typu : "Ak vylúčime vnútroamerické vojny tak nie je pravda, že tie ďalšie konkréte vojny začalo USA a preto je to dôkaz, že zdroj klame", ale kvôli tomu, že pravda ťa nezaujíma, tak to

NEUROBÍŠ
. A to je dôkaz, že si etik

janjan je odhlásený top janjan napísal dňa 15/01/2024 10:05 :

fero,
som etik. A čo? To je argument?
Ty si ber informácie z hocijakých článkov od hocijakých autorov. Ja si beriem len z dôveryhodných zdrojov. Ja sa snažím hľadať pravdu a nie potvrdenie mojich emociálnych a politických preferencií.
Na pochopenie toho, že možno všetky štáty na svete majú niečo za ušami, nepotrebujem siahodlhé rešerše, stačí mi dejepis zo ZDŠ.

fero je prihlásený top fero napísal dňa 15/01/2024 10:09 :

klasik, janjan
Logik by reagoval cez argumenty typu : "Ak vylúčime vnútroamerické vojny tak nie je pravda, že tie ďalšie konkréte vojny začalo USA a preto je to dôkaz, že zdroj klame", ale kvôli tomu, že pravda vás nezaujíma, tak to

   NEUROBÍTE

. A to je dôkaz, že ste etici

Naposledy upravil fero dňa 2024-01-15 10:09 GMT

janjan je odhlásený top janjan napísal dňa 15/01/2024 10:10 :

fero: "...ak etici tu chceli obrannú zmluvu s USA, tak tým zároveň súhlasia s vojnami, ktoré začalo USA.
"

Toto je veta typu: ak etici kupujú drahšie potraviny, súhlasia s infláciou.

richard768 je prihlásený top richard768 napísal dňa 15/01/2024 10:20 :

Fero, povedzme, že na základe jedného-dvoch pozorovaní niekoho zaradíš, že je "logik" alebo "etik". Potom však ho už ďalej pozoruješ skrz toto predbežné zaradenie a teda, pochopiteľne, na ňom nachádzaš práve tie vlastnosti, ktoré ti to potvrdzujú, avšak tie ostatné prehliadaš. Ako keď cez ružové okuliare sa všetko zdá ružové, ale objektívna pravda to nie je. Skúsený psychológ, ktorý chce ľudí skutočne nezaujate poznať, by sa mal vyvarovať takéhoto predsudkového vnímania. Prakticky sa to dá docieliť tak, že sa na chvíľu zdržiš snahy automaticky si každého zatrieďovať, teda akoby poodstúpiš od tohto sklonu. Potom sa ti po čase môže otvoriť objektívnejší pohľad.

fero je prihlásený top fero napísal dňa 15/01/2024 10:36 :

klasik, janjan
Logik by reagoval cez argumenty typu : "Ak vylúčime vnútroamerické vojny tak nie je pravda, že tie ďalšie konkrétne vojny začalo USA a preto je to dôkaz, že zdroj klame", ale kvôli tomu, že pravda vás nezaujíma, tak to

  NEUROBÍTE

. A to je dôkaz, že ste etici

Naposledy upravil fero dňa 2024-01-15 11:06 GMT

fero je prihlásený top fero napísal dňa 15/01/2024 10:37 :

Richard,
nerobím to na základe jedného-dvoch pozorovaní ale na základe 26 ročnej skúsenosti a pozorovaní. Ak vidíš nejaký opačný dôkaz, že janjan a klasik nie sú etici, tak sem s ním.

fero je prihlásený top fero napísal dňa 15/01/2024 11:00 :

klasik,
Logik by reagoval cez argumenty typu : "Ak vylúčime vnútroamerické vojny tak nie je pravda, že tie ďalšie konkrétne vojny začalo USA a preto je to dôkaz, že zdroj klame", ale kvôli tomu, že pravda ťa nezaujíma, tak to

NEUROBÍŠ

. A to je dôkaz, že si etik

Naposledy upravil fero dňa 2024-01-15 11:05 GMT

janjan je odhlásený top janjan napísal dňa 15/01/2024 12:43 :

fero: "Logik by reagoval cez argumenty typu : "Ak vylúčime vnútroamerické vojny tak nie je pravda, že tie ďalšie konkrétne vojny začalo USA a preto je to dôkaz, že zdroj klame""

Rozumný človek nemudruje, ale koná: keď objaví pochybné informácie, tak nebude strácať čas ďalším čítaním a skúmaním čo je pravda a čo nie.

fero je prihlásený top fero napísal dňa 15/01/2024 02:08 :

klasik, janjan,
ak nedôverujete zdroju aj keď ste v ňom nenašli chybu, tak uprednostňujete dôveru pred pravdou a to je dôkaz, že ste etici

richard768 je prihlásený top richard768 napísal dňa 15/01/2024 04:07 :

Fero:

Ak vidíš nejaký opačný dôkaz, že janjan a klasik nie sú etici, tak sem s ním.
Klasik sa schováva za AI, takže neviem, čo je zač. Janjan často dáva logické argumenty a nemôžeš očakávať, že uhne v otázkach svetonázoru (alebo aj politického názoru), lebo tieto presvedčenia nikto tak ľahko nezmení, ani ty nie. Mňa si určil ako senzorika, čo je úplne vedľa.

Tá moja rada, aby si skúsil trochu poodstúpiť od automatického zatrieďovania ľudí, vychádza z metodiky duchovného školenia Heinza Grilla, veľmi skúseného učiteľa. Je to také priateľské odporúčanie. Myslím, že nejaké duchovné školenie (nie náboženské) by sa ti zišlo.

Naposledy upravil richard768 dňa 2024-01-15 16:11 GMT

fero je prihlásený top fero napísal dňa 15/01/2024 04:20 :

Richard,
ak poznáš nejakého duchovne cvičeného alebo si ním dokonca ty, tak takéto cvičenie má zmysel len vtedy, keď si následne schopný svoje názory argumentačne obhájiť. Napríklad tvoje tvrdenie, že janjan dáva logické arguemnty je mylné, keď nevie logicky reagovať na jednoduchú logickú súvislosť

ak nedôverujete zdroju aj keď ste v ňom nenašli chybu, tak uprednostňujete dôveru pred pravdou a to je dôkaz, že ste etici
Tak isto nieje pravda, že človek nemení svoje názory a presvedčenia keď je logik. Logik potrebuje len logickú obhajobu protinázoru a ak sa mu nedostáva, tak svoj názor nemá prečo meniť.
A ak takéto psychologické súvislosti nie si schopný vidieť, tak potom si senzorik, lebo sú ti bližšie argumenty, ktoré je možné vidieť pod mikroskopom, zmerať ich alebo odvážiť prípadne svojimi senzormi prečítať v Jungovej knihe.

Naposledy upravil fero dňa 2024-01-15 16:24 GMT

fero je prihlásený top fero napísal dňa 15/01/2024 04:49 :

klasik,
ja to nepíšem sem preto, aby to niekoho ego prijalo, ale aby to niekoho rozum pokiaľ hľadá pravdu oslovilo, lebo to vysvetľuje najväčšie problémy ľudí vo všetkých možných pozíciách, teda aj manželstvá, politiku a pod. Kto hľadá pravdu, ten argumentuje, kto len háji svoje ego a postoje, ten pravdu nehľadá.

richard768 je prihlásený top richard768 napísal dňa 15/01/2024 04:49 :

Fero, duchovné školenia nie sú o názoroch ani o ich argumentačnej obhajobe, ale v prvom rade o sebapoznaní a následne aplikácii tohto sebapoznania v živote. Pamätáš si tú scénu z Nekonečného príbehu, keď Atreju stál pred zrkadlom? Kedysi existovali tzv. mysterijné školy, kde sa vraj používali aj dosť drsné fyzické metódy. Povedzme ako dlhší pobyt v tmavej jaskyni. Dnes už sa na to ide jemnejšími, viac myšlienkovými spôsobmi poznania, ktoré sú určené pre širší okruh záujemcov.

fero je prihlásený top fero napísal dňa 15/01/2024 04:56 :

Richard,
ja som sa našiel až zážitkom Satori. Do vtedy som sa cítil svojim myslením veľmi iný a asi bez tejto inakosti, ktorá je motorom hľadania pochopenia sveta aj seba zároveň žiaden človek Satori nezažije.

janjan je odhlásený top janjan napísal dňa 15/01/2024 04:58 :

Blud ako služba ľudstvu.

fero je prihlásený top fero napísal dňa 15/01/2024 08:25 :

klasik,
žiadnu takúto univerzálnu pravdu som nikdy nepísal, preto radšej kopíruj, čo som napísal a potom sa k tomu vyjadruj.

fero je prihlásený top fero napísal dňa 15/01/2024 09:18 :

klasik,
a kde mám napísané, že všetky ženy sú etičky neschopné správneho rozhodnutia ?

janjan je odhlásený top janjan napísal dňa 15/01/2024 09:43 :

fero,
dal som si tú námahu a prečítal som si niečo z doporučenej literatúry. Rezultát: mnoho slov, takže na dôkazy asi nezostalo miesto. Ale OK, intuitívnym logikom to asi stačí, senzorickí etici vyžadujú iný level argumentácie.
Jedna z periel, ani Vladimir Iljič by lepšie nenapísal: "... Ale hrdinské úsilie sovietskeho ľudu, neuveriteľné totálne úsilie pracovníkov a intelektuálov dovolilo ekonomický zázrak ..."

janjan je odhlásený top janjan napísal dňa 15/01/2024 09:46 :

Chlapci alternatívci, logikovoliči ... sýťte sa lepšou stravou.

fero je prihlásený top fero napísal dňa 15/01/2024 10:32 :

janjan,
kto ti doporučil tú literatúru ?

janjan je odhlásený top janjan napísal dňa 15/01/2024 10:39 :

Veď ty.

fero je prihlásený top fero napísal dňa 15/01/2024 10:49 :

janjan,
zase ako etik snívaš. Skopíruj.

janjan je odhlásený top janjan napísal dňa 15/01/2024 10:54 :

fero,
máš ho v svojom komentári, tak si ho nájdi. Ak sa ti nechce hľadať, nechaj tak, ale ja ho tu dávať nebudem.
Ale manipuluj si iného, ja na takéto hry nenaskočím.

fero je prihlásený top fero napísal dňa 15/01/2024 11:03 :

janjan,
veru nenaskakuj aby si sa nestrápnil ako klasik.

richard768 je prihlásený top richard768 napísal dňa 16/01/2024 12:12 :

Fero, dajme tomu, že v priemernej populácii je pomer ľudí s dominantnejšou funkciou myslenia k ľuďom s dominantnejšou funkciou cítenia 50 % : 50 %. Ak by sa zistilo, že medzi voličmi súčasných vládnych strán u nás je tento pomer 55 % : 45 % v prospech dominantnejšieho myslenia a medzi voličmi opozičných strán naopak v prospech dominantnejšieho cítenia, už to by bolo štatisticky významné a hodné preskúmania.

Keďže takéto testy nemáme, lebo ich asi nikto nerobil, môžeme si pomôcť inou štatistikou. Skús zistiť pomer mužov a žien medzi voličmi jednotlivých strán v nejakom hodnovernom povolebnom prieskume (exit poll). Snáď by takéto údaje mohli byť z posledných volieb dostupné.

fero je prihlásený top fero napísal dňa 16/01/2024 07:39 :

Richard,
pred pár rokmi som narazil na taký prieskum, kde bolo ukázané, že liberálne strany (etikov aj s KDH) volilo viac žien a mladých a tie konzervatívne (logikov) viac mužov a starších. Pre mňa je každá informácia len potvrdením tejto bipolárnej teórie, a kto to potrebuje mať čierne na bielom, ten si takéto dôkazy odkladá. Niečo som narýchlo pozrel, už len tu vidíš, že etici majú v parlamente väčší počet žien ako logici. https://dennikn.sk/minuta/3600130/

fero je prihlásený top fero napísal dňa 16/01/2024 08:09 :

Richard,
a podobne to bude aj s vekom v parlamente. To logické a konzervatívne volí a zastupuje viac starších poslancov a to etické a liberálne viac mladších poslancov a voličov. A na oblbnutie etikov používa mainstream argument, že etikov volí viac VŠ vzdelaných pričom nepovedia, že viac VŠ vzdelaných kvôli rastu ekonomiky a dostupnosti vzdelania je medzi mladými.

Naposledy upravil fero dňa 2024-01-16 08:12 GMT

richard768 je prihlásený top richard768 napísal dňa 16/01/2024 10:05 :

K zastúpeniu žien v parlamente: pol na po