Archívy

Reklama

Veci skryté : ... obrazy Boha!

V Knihe Genezis 1,26 Boh hovorí:
"Urobme človeka na náš obraz a podľa našej podoby!"
Je zaujimavé, že je tu použité množné číslo.
Vyzerá to takmer ako intuícia toho, čo budeme
neskôr nazývať Trojicou. Dá sa to pochopiť
aj ako raný náznak neskoršieho zjavenia
Boha ako spoločenstva, Boha ako vzťahu,
Boha, ktorého kresťania vidia ako tajomstvo
dokonalého dávania a dokonalého prijímania.
  Vedome beriem tento model Boha ako dynamického
spoločenstva osôb za centrálny pre celú realitu.
... vrátime sa k nemu ako k normatívnemu prameňu
a smeru a postupne sa pre nás bude stávať zreteľnejším.
Je zaujímavé, že fyzici, molekulárni biológovia
a astronómovia sú často oveľa viac v súlade
s týmto univerzálnym modelom ako mnohí kresťanský veriaci.
  Zvážme, čo Boh v tomto momente hľadá.
Nie sluhov, otrokov,robotníkov, súťažiacich do tejto
veľkej hry ani artistov, ktorí vedia skákať cez obruč.
Boh jednoducho hľadá obrazy!
Boh chce, aby po zemi kráčali obrazy Boha!
/"Muža a ženu ich stvoril," hovorí sa v Genezis 1,27,
čo musí znamenať, že ide o dva dôležité prejavy
božského obrazu./
  To je úžasné. Akoby Boh povedal:
"Jediné, čo chcem, sú živé ikony, ktoré budú oznamovať,
kto som a čo sa vo mne odohráva."
"Vy ste mi svedkami - hovorí Pán - a môj sluha,
ktorého som si zvolil, aby ste vedeli a uverili mi
a pochopili, že som to ja"/Iz 43,10/.
Na takomto základe je každá skutočná morálka
jednoducho "napodobovaním Boha".
Pozorujte, čo Boh robí, a robte to isté!
Nie je to o tom, že "tí, ktorí robia všetko správne,
prídu do neba", ale skôr o tom, že "tí, ktorí žijú ako ja,
sú už teraz v nebi"!
  Boh chce použiteľné nástroje, ktoré budú niesť
súčastne tajomstvo, veľkosť slávy i ťarchu hriechu,
ktoré dokážu uniesť temnotu aj svetlo
a zniesť paradox vtelenia - telo aj ducha,
ľudské aj božské, radosť aj utrpenie,
všetko naraz, presne ako Ježiš. Pozorujte,
čo robí Ježiš, a robte to isté!
Vskutku je to veľmi ťažké.
  Potom, ale skutočne len potom, bude ľudstvo
opäť "dobré". Je to obmedzené dobro,
akási zmes neba a zeme. To je jediné dobro,
ktoré je ľuďom dostupné, ale je to dostatočné.
Sám Ježiš hovorí: Nik nie je dobrý, jedine Boh" /Mk 10,18/.
Takýto text nám dáva nádherné ciele, ktoré nás
nenapĺňajú pýchou. Nie je to apelácia na ego,
je to čistá túžba po jednote,
so sebou samým aj s Bohom.

Prevzaté, krátené.
Richard Rohr
Písmo ako spiritualita
Pridal lazar44 on 01/01/2015 10:45

Komentáre (8)

alebo je odhlásený top alebo napísal dňa 23/04/2017 11:27 :

K téme Obrazy Boha sa vyjadruje aj profesor pastorálnej psychológie Karl Frielingsdorf v knihe Falešné představy o Bohu, Karmelitánské nakladatelství, 2010.

"Mnoho kněží, řeholníků a laiků hlásá navenek Boha jako dobrého pastýře, milujícího otce, zatímco v nitru jsou sžíráni úzkostí a falešnými pocity viny.//Takové představy o Bohu jsou často potlačovány ze strachu, že bych se musel s tímto nebezpečným Bohem vypořádat. Stejně jako jiné potlačené životní zkušenosti však mohou vést k onemocnění a bránit osvobozující víře a plnému životu.//Prostřednictvím mnoha příkladů líčí Frielingsdorf srozumitelným a živým jazykem účinek těchto falešných, démonizujících představ o Bohu a na základě svých dlouholetých terapeutických zkušeností dává návod, jak mohou být odhaleny a překonány.//Zpracováním potlačených negativních zkušeností je možné orientovat se na živoucí a uzdravující představy Boha, jak nám ho zjevuje Bible."

Link na knihu:
http://ikarmel.cz/produkt/falesne-predstavy-o-bohu

lazar44 je odhlásený top lazar44 napísal dňa 18/05/2017 03:19 :

@alebo
Karol Ráhner rád hovoril o „neuchopiteľnom tajomstve“,
ktoré sa dlho zdráhal nazvať Bohom – mal „bázeň pred menom“, skoro
ako rabíni, ktorí len neradi hovoria o svätom, zo strachu,
aby ho nerozdrobili slovami.
  Adorno hovoril „o túžbe po celkom Inom“;
  Werner Heisenberg Ho nazýva „centrálnym poriadkom“ a
Einstein hovorí o „úctu vzbudzujúcej zákonitosti vesmíru“;
Leszek Kolakowski hovorí, že starosti o svet sú len zamaskovanou,
nevedomou starostlivosťou o Boha;

teologovia hovoria o nemožnosti hovoriť o Bohu vecne
a o rovnako nemožnej požiadavke: mlčať o Ňom.

  Martin Buber píše: „ Boh je najzaťaženejším ľudským slovom.
Žiadné iné nie je tak zle znečistené, tak rozorvané....

Ľudské pokolenia naváľala na toto slovo ťažobu svojich
životov a pritlačili ho k zemi; leží v prachu a nesie všetku ťarchu.
Ľudské pokolenie so svojimi náboženskými spolkami toto slovo roztrhali;
Zabíjali preň, aj umierali, preň nesie tieto stopy, aj krv. / ... /
Maľujú grimasy a píšu pod to „Boh“.
/ ... /

Musíme dbať na tých, ktorí s tým nesúhlasia, ktorí sa postavili na odpor
tomu bezpráviu a neporiadku a tým, ktorí sa pasovali na splnomocnených
„Bohom“; v tom odpore nesmieme poľaviť.

My môžeme, to teraz pošpinené a roztrhané zodvihnúť zo zeme
a narovnať s veľkou starostlivosťou“.

 
To alebo Ten, ktorého nazývame Bohom,
má mnoho mien, ale žiadne Ho neobsiahne, nepopisuje Ho
a ani zďaleka sa Mu nepribližuje.


Voľný preklad.

Naposledy upravil lazar44 dňa 2017-05-18 16:24 GMT

orolskalny je odhlásený top orolskalny napísal dňa 09/07/2018 02:08 :

Hezky - není třeba být důležitý nebo něco mít, důležité stát v Něm, Otci - v Lásce, tj. v Synu Duchem... Olé ! <3

lazar44 je odhlásený top lazar44 napísal dňa 12/07/2018 10:47 :

@orolskalny
Ďakujem za seriózne oslovenie.
Stretávam sa s jedincami, ktorí v rámci svojho zviditeľnenia
dokážu napadnúť, čo ponúkam, namiesto toho, aby ponúkli niečo
hodnotnejšie. Nedokážu ma prevýšiť, tak sa ma snažia ponížiť.
Len nízky ľudia tak konajú. Byť za niečo, je ťažšie, ako byť
proti niekomu. Oceňujem Tvoj postoj. smilewink

maro13 je odhlásený top maro13 napísal dňa 07/05/2019 09:18 :

Všetci sme len pútnici hľadajúci, pachtiaci sa po šťastí, moci, peniazoch, zabezpečení svojich
potrieb  a stále nespokojný so svojim  životom  a stavom . Myslím že teraz vo svete viacej ako pred
pár desaťročiami  sme ovplyvňovaní  od detstva médiami,  internetom , mocní tohto sveta nás
vodia a tlačia do nás informácie aby sledovali a  napĺňali svoje choré ciele s ľudstvom a touto
planétou, oni sa pasujú do role Boha a cielene si vychovávajú budúce generácie .  Pravda chodí po
kanáloch , lož si za stôl sadla,  satan a moc zla akoby stále viac a viac zatláčala mravnosť a kresťanské
hodnoty,  ktoré im sú zrejme prekážkou plnenia svojich plánov. Vraj posledný útok bude vedený na
rodinu ako základ čo sa na západe prejavuje už veľmi okato až otočením celého princípu správne
fungujúcej rodiny. Juvilejná justícia, feminizmus, gender ideológia, sexuálna výchova na materských
školkách, trestno právne stíhanie rodičov odporujúcich týmto zvrátenostiam. Myslím že a očakávam
od cirkvi v tomto smere usmerňujúce slovo , jasný postoj aj k blížiacim sa nebezpečenstvám v podobe
zákonov a nariadení tlačených k nám z EU. Pravda  aj keď i katolíci sa skorej priklonia skorej k pravde
nejakého moderátora či politika.  Myslím že panna Mária vždy vo svete pred veľkými udalosťami
varovala ľudstvo , upozorňovala a prosila ako dobrá matka svoje deti  aby zmenili svoje životy ,
vrátili sa k modlitbe a pokániu . I dnes nás pozýva a prosí aby sme sa cez modlitbu sv. ruženca
zapojili do jej légií a víťaznej armády pokorných duší  bojujúcich proti hadovi , ktorý už v raji
spôsobil  naše odlúčenie od nášho miľujúceho  milosrdného ale spravodlivého otca. Máme
teraz a tu účinnú zbraň ktorou môžme , ešte chviľku  je čas milosti  zapojiť  sa a priložiť svoj podiel
zásluh na zahatenie diabolských plánov , veď víťaz je predpovedaný " nakoniec moje materinské
srdce zvíťazí a rozšliapem hlavu satana" . Pokiaľ chceme byť na strane víťazov máme ešte šancu...
Prajem veľa milostí a Božieho požehnania  celému Slovensku a hlavne nežnému pohlaviu aby
sa ich vzorom stala nepoškvrnene počatá panna Mária.

lazar44 je odhlásený top lazar44 napísal dňa 24/04/2020 06:04 :

@maro13
Píšeš:

Myslím že a očakávam od cirkvi v tomto smere usmerňujúce slovo ,
jasný postoj aj k blížiacim sa nebezpečenstvám v podobe zákonov
a nariadení tlačených k nám z EU.

Nik nedá, čo nemá. Na čele máme väčšinou, česť výnimkám, ľudí, čo nikdy nemali byť
predstaviteľmi v cirkvi. Ich náboženstvo je v ich naučenej, nabiflenej hlave.
Starajú sa o potvrdenie vlastnej dôležitosti. Posledné dni nám ukazujú,
že nie sú až tak dôležitý. Prejavy ako lety s monštranciou, relikviami, požehnávania mesta,
... zdôrazňujú ich predstavu, čo potrebujeme. Nepotrebujeme. Míňajú peniaze na vlastnú
glorifikáciu pred televiznými kamerami.
  Neučia ľudí vidieť, jednoducho žiť, byť ľudskými. Kto s nimi neťahá za jeden povraz,
toho spratajú, odstavia, zdeptajú. Inteligencia bez ľudskosti je
DIABOL
. A sedia v chráme.

@zianka
Tvoj prejav je dosť drsný. Máš asi malo dobrých priateľov.
Koľko kníh si prečítala od Rohra?
No nemusíš, ja som tu dával príspevky, tie najlepšie, ktoré som našiel v jeho knihách,
ktoré som mal možnosť prečítať. Iste je to subjektívne. Môžeš ich tu vyhľadať.
Pod názvom: "Kroky životom." som ponúkol dobro, ktoré nám v knihách ponúkol.
Dozvieš sa, aj čo robí vo vlasti aj v Afrike, po celom svete.
Môžeš viac čítať Bibliu. Viac Ti neviem pomôcť.
Ukázať cestu ale ísť musíš Ty.
Ukázať na mesiac, ale nesmieš pozerať na prst ale na ten mesiac.
Snaž sa písať to, čo môže druhých obohatiť. Nerád budem mazať Tvoje príspevky.

Prajem všetkým pekné dni.

Naposledy upravil lazar44 dňa 2021-02-15 13:58 GMT

solamenteamiga je odhlásený top solamenteamiga napísal dňa 27/01/2021 09:45 :

Krásne, pravdivé... dáva to zmysel a silu ísť ďalej, jedine dobro a láska má zmysel. Naša snaha, nie dokonalosť, dokonalý je iba On. Vďaka za príspevok, ktorý mi pohladil dušu :-)

harmonia je odhlásený top harmonia napísal dňa 07/04/2023 11:37 :

?

Naposledy upravil harmonia dňa 2023-04-07 12:38 GMT