Archívy

Reklama

Repete : A čo emócie - opakované

A čo emócie? Emócie mnou zmietajú omnoho viac ako myseľ.

Pre mňa myseľ nie je len myslenie. Zahŕňa v sebe aj emócie a všetky
podvedomé vzory správania. Keď sa stretáva telo s mysľou, vznikajú
emócie. Sú reakciou tela na myseľ - alebo ich môžeme považovať
za odraz mysle v tele. Napríklad útočná či nepriateľská myšlienka
podnieti v našom tele nárast energie, ktorú nazývame hnev. Telo
sa pripravuje na boj. Myšlienka, že sme vo fyzickom alebo psychic-
kom ohrození, spôsobí stiahnutie svalov, čo je fyzicky prejav strachu.
Výskumy ukazujú, že silné emócie vyvolávajú zmeny v biochémii tela.
Tieto biochemické zmeny predstavujú materiálny aspekt našich emócii.
Obvykle si, samozrejme, neuvedomujete všetky svoje myšlienkové
vzorce a iba pozorovanie emócií vám umožní preniesť ich do vedomia.
  Čím viac sa stotožňujete so svojím myslením, názormi, súdmi
a interpretáciami a čím menej ste prítomní ako nezaujaté vedomie, tým
silnejší náboj budú mať vaše emócie, či si to uvedomujete alebo nie.
Pokiaľ nedokážete vnímať svoje emócie, pokiaľ ste od nich odrezaní,
nakoniec sa prejavia na čisto telesnej úrovni v podobe nejakého
fyzického príznaku. O tomto probléme sa za posledné roky dosť napísalo,
preto sa ním v tejto knihe nemusíme zaoberať. Silná, nevedomá emócia
sa dokonca môže prejaviť aj ako vonkajšia udalosť, ktorá vám pripadá
ako niečo, čo sa s vami deje. Napríklad ľudia, ktorí v sebe majú
veľa hnevu, bez toho, aby si to uvedomovali a prejavovali, sú častejšie
bezdôvodne napádaní, verbálne či dokonca fyzicky, ostatnými naštvanými
ľuďmi. Z týchto ľudí cítiť zlosť, ktorú niektorí ľudia podvedome
zachytávajú a prebúdza v nich ich vlastnú latentnú zlosť.

  Ak máte problém vnímať svoje emócie, skúste sústrediť pozornosť
na vnútorné energetické pole vášho tela. Vnímajte svoje telo zvnútra.
Tak získate kontakt aj so svojimi emóciami. Ďalej sa tomu budeme
venovať podrobnejšie.

prevzaté
Eckhart Tolle
Pridal lazar44 on 26/08/2022 10:13