Archívy

Reklama

Život : K úvahe o manželstve

Zo zjaveni sv. Brigite Švédskej:

"Avšak ľudia tejto doby vstupujú do manželstva zo siedmich dôvodov.

Po prvé pre krásu tela a tváre,
po druhé pre majetok,
po tretie pre oplzlú rozkoš,
po štvrté pre nestriedme hostiny a priateľské spoločnosti,
po piate kvôli pyšnej záľube v odievaní a spoločenských poctách,
po šieste aby na svet priviedli deti nie na Božiu službu a dobrým veciam, ale ako dediča, pre svoju hrdosť a lakomstvo,
po siedme pre žiadosť túžby ako nemúdre zvieratá.

Tak prídu ku kostolu, ich úmysel i myšlienky sú mi protivné, lebo svojej vôli, smerujúcej k radostiam sveta, dávajú prednosť pred mojou. Keby ich úmysel smeroval ku mne a keby svoju vôľu zverili do mojich rúk, vtedy by som bol tretí s nimi. Ale takto, pretože majú vo svojich srdciach žiadostivosť radšej ako moju lásku, nebudem s nimi. Idú k môjmu oltáru a počujú, že budú jedno srdce a jedna duša, ale moje srdce ich opúšťa, pretože nehľadajú vrúcnosť môjho srdca a nepoznajú chuť môjho tela.

Hľadajú vrúcnosť, ktorá pominie a telo, ktoré bude zožraté červami. Teda takí ľudia sa berú bez pút a jednoty Boha Otca, bez Synovej lásky aj útechy Ducha Svätého. Keď prídu k lôžku, môj Duch ich opúšťa a prichádza duch nečistoty, pretože k sebe pristupujú z túžby a nepomyslia na nič iné. Avšak môže byť s nimi stále moje milosrdenstvo, ak sa obrátia. Pretože s láskou tvorím a vkladám živú dušu do ich semena. Hoci sú zlí, dovoľujem im niekedy pojať dobré deti. Všeobecne ale od zlých bývajú zlé deti, pretože deti zlobu rodičov napodobňujú, nakoľko môžu, a keby im moja trpezlivosť dovolila, viac by ju napodobňovali. Takí manželia neuvidia nikdy moju tvár, ak sa neobrátia k pokániu.

Nie je totiž taký hriech, ktorý by nemohol byť zmytý pokáním. Avšak urobím duchovným manželstvom také manželstvo, ktoré je zamerané k Bohu v čistote duše a tela. Je v ňom sedem dobier, opačných spomínaným zlom.

V ňom nie je žiadosti telesnej krásy, ale radosť z milosti Božej.
Po druhé, nie je v ňom ani lakomstvo, túžba zhromažďovať nadmerný majetok.
Po tretie sa takí vyhýbajú špinavými rečiam i činom.
Po štvrté sa nestarajú o hodovanie s priateľmi, sám som im totiž tým, koho milujú a po kom túžia.
Po piate usilujú sa o zachovanie vnútornej pokory v srdci i vonkajšie v odeve.
Po šieste majú úmysel vyvarovať sa zaslepeniu túžob.
Po siedme túžia rodiť deti Bohu, ku ktorému ich vedú dobrým príkladom i slovom viery.

Uchovávajúc neporušenú vieru stoja pri vchode do môjho chrámu, tu ja budem v nich a oni vo mne. Pristúpia k môjmu oltáru, v mojom tele a krvi zakúsia duchovnú slasť a zatúžia byť so mnou jedno srdce, jedno telo a jedna vôľa. Tu ja, pravý Boh a pravý človek, mocný v nebi i na zemi, budem tretí s nimi a naplním ich srdce. A tak, zatiaľ čo manželia sveta a tela začnú manželstvo v túžbe ako zvieratá, ba v horšom než oni, tak manželia ducha začnú v milosti a bázni Božej, netúžiac sa páčiť nikomu, iba mne.

Zlý duch naplní tých prvých a núti ich k záľubám tela, tam nie je nič, než páchnuca hniloba, ale títo budú naplnení mojím Duchom a vznietení ohňom mojej milosti, ktorá ich nikdy nesklame. Som jeden Boh v troch osobách, v jednej podstate s Otcom a Duchom Svätým. Ako nemožno oddeliť Otca od Syna, či Ducha Svätého od oboch, ako nemožno oddeliť žiar od ohňa, taktiež nie je možné takýchto duchovných manželov odo mňa oddeliť, pretože som tretí s nimi. Moje telo bolo raz ranené v mojom umučení a zomrelo, ale nikdy viac nebude ranené ani nezomrie. Rovnako tak ani tí nikdy neumrú, ktorí sú ku mne pripojení pravou vierou a dokonalou vôľou, pretože kdekoľvek stoja, sedia, či kamkoľvek kráčajú, som tretí s nimi.“

Zdroj: Kapitola 26 https://www.chcemsamodlit.sk/proroctvo-a-zjavenie-svatej-brigity-svedskej/
Pridal alexandra__ on 15/04/2021 08:03

Komentáre (2)

janb je odhlásený top janb napísal dňa 15/04/2021 09:22 :

Škoda, že to už málo kto chápe. Vďaka Bohu za ľudí čo tomu rozumejú a snažia sa to žiť.
Ďakujem za zmysluplný príspevok.

alexis je odhlásený top alexis napísal dňa 26/06/2021 04:50 :

Veľmi jasne a stručne napísané. Naozaj trefné a poučné. Len sa toho držať.