Archívy

Reklama

ŽIVOT : 1. november - Slávnosť Všetkých svätých

Slávnosť Všetkých svätých
Sviatok: 1. november


Liturgické slávenie: Slávnosť; prikázaný sviatok

Korene sviatku Všetkých svätých siahajú do 4. storočia. Vo Východnej cirkvi sa totiž už vtedy slávila spomienka na všetkých tých, ktorí položili svoj život pre vieru. V Západnej Cirkvi sa datuje vznik spomienky na všetkých svätých na začiatok 7. storočia. V roku 608, dňa 13. mája, sa slávila posviacka bývalého pohanského chrámu Panteónu, ktorý bol vystavaný v roku 25 pred Kristom za vlády cisára Oktaviána Augusta. Pohania ho zasvätili všetkým bohom. Je to div slávneho rímskeho staviteľstva. Chrám je totiž okrúhly, bez okien, bez pilierov a bez stĺpov. Svetlo sa doň dostáva len zhora, kde je okrúhly nezasklený otvor o priemere 8,85 m. Voda, ktorá naprší dnu, je odvádzaná kanalizáciou, ktorá je zabudovaná do podlahy. Chrám má rovnaký priemer i výšku – 43,29 m. Oproti vchodu stál oltár najvyššieho rímskeho boha Jupitera a po stranách boli oltáre a sochy ostatných rímskych bohov. Postupne, ako kresťanstvo zapúšťalo korene v Ríme, rúcali sa pohanské chrámy a oltáre. Jediný Panteón zostal ako posledný. Zachovali ho ako kultúrnu pamiatku. Pápež sv. Bonifác IV. nariadil, aby z neho vyhádzali všetky pohanské modly a premenil Panteón na kresťanský chrám. Deň pred spomínanou posviackou doviezli na osemnástich nádherne vyzdobených vozoch do tohto chrámu množstvo relikvií svätých mučeníkov a uložili ich do skriniek, ktoré tam boli na tento účel pripravené. Pápež zasvätil tento chrám Preblahoslavenej Panne Márii a všetkým svätým mučeníkom. Zároveň nariadil, aby sa vo výročný deň tejto posviacky konala slávnosť všetkých svätých.

Pápež Gregor III. v roku 731 vystaval v chráme sv. Petra kaplnku ku cti všetkých svätých apoštolov, mučeníkov a spravodlivých. Spolu s biskupmi nariadil, aby sa slávnosť uctievania všetkých svätých slávila v Ríme 1. novembra. Veriaci si tak začali pripomínať, že je mnoho svätých, ktorí počas roka nemajú svoj sviatok. Ich spoločná oslava tak začala spadať na 1. november. O sto rokov neskôr (roku 844) pápež Gregor IV. rozšíril slávenie tohto sviatku na celú Cirkev. Odvtedy sa každoročne slávi po celom svete.

Zdroj: https://www.zivotopisysvatych.sk/slavnost-vsetkych-svatych/
Pridal alexandra_ on 01/11/2019 08:36

Komentáre (69)

alexandra_ je odhlásený top alexandra_ napísal dňa 01/11/2019 09:10 :

Sviatok všetkých svätých a pamiatka zosnulých

Mesiac november charakterizujú návštevy cintorínov, zapaľovanie sviečok na hroboch našich blízkych a modlitby za ich duše. Tento čas nás často napĺňa istým druhom smútku, reflexie, spomienok. Katolícka cirkev si v novembri pripomenie dva významné sviatky. Prvým je Slávnosť všetkých svätých (1. november). Druhým významným dňom je Spomienka na všetkých verných zosnulých – ľudovo nazývaná Dušičky (2. novembra). Pri tejto príležitosti prinášame historické súvislosti týchto sviatkov.

Cirkev už po stáročia spája so Slávnosťou všetkých svätých nádej na vzkriesenie. Je to deň radosti, a nie strachu. Pre iných je smrť realitou, ktorú treba prijať. Po vzkriesení Krista sa nachádzame na ceste do večného mesta, kde nás očakáva blaženosť všetkých tých, ktorí boli Pánom oslávení. To má byť zmyslom Slávnosti všetkých svätých.

Začiatky slávenia sviatku Všetkých svätých nás vedú až do 4. storočia po Kristovi. Svätý Efrém Sýrsky (306 - 373) a sv. Ján Zlatoústy (354 - 407) už poznajú sviatok všetkých svätých mučeníkov. Ešte aj v dnešnom gréckom kalendári sa táto nedeľa volá Nedeľa svätých. Slávnosť všetkých svätých sa prvýkrát slávil v Ríme 13. mája 609, keď pápež Bonifác IV. prebral od cisára Fokasa pohanský chrám všetkých bohov, tzv. Pantheon a zasvätil ho Preblahoslavenej Panne Márii, vždy Panne a všetkým svätým mučeníkov. Pápež Gregor III. (731-741) zmenil slávenie Všetkých svätých z 13. mája na 1. novembra, keď v Bazilike sv. Petra slávnostne posvätil kaplnku k úcte všetkých svätých.

Prvého novembra sa sviatok Všetkých svätých (už nielen mučeníkov) začal sláviť v 8. storočí, najprv v Írsku, potom v Anglicku. Pápež Gregor IV. (827-844) rozšíril sviatok na celú cirkev. Veriaci si v tento deň pripomínajú aj svätých, ktorí nemajú miesto v kalendári alebo nie sú oficiálne vyhlásení za svätých. Na Slovensku je Slávnosť všetkých svätých dňom pracovného pokoja.

-

Spomienku na všetkých verných zosnulých zaviedol svätý opát Odilo z Cluny roku 998. Vplyvom clunyjských mníchov sa táto spomienka behom 11. storočia veľmi rozšírila. V Ríme ju prijali v 14. storočí.

Veriaci, ktorý v deň Spomienky na všetkých verných zosnulých nábožne navštívi kostol alebo kaplnku a pomodlí sa Modlitbu Pána a urobí vyznanie viery (Verím v Boha), môže získať úplné odpustky, ktoré sa môžu privlastniť iba dušiam v očistci.

Okrem tohto odpustkového úkonu sa žiada splniť tri podmienky: svätá spoveď (krátko predtým alebo potom), sv. prijímanie (najlepšie v ten istý deň) a modlitba na úmysel Svätého otca (stačí Otče náš, Zdravas a Sláva). Okrem toho ako vo všeobecnosti treba vylúčiť akúkoľvek pripútanosť k hriechu aj k všednému. Tieto odpustky možno získať od poludnia predchádzajúceho dňa až do polnoci určeného dňa.

Veriaci, ktorý nábožne navštívi cintorín a pomodlí sa za zosnulých, môže získať odpustky, ktoré sa môžu privlastniť iba dušiam v očistci, raz denne od 1. novembra do 8. novembra. Treba splniť aj ďalšie obvyklé podmienky.

Odpustky sú odpustenie časného trestu pred Bohom za hriechy, ktoré sú už odpustené, čo sa týka viny... Odpustky sú čiastočné alebo úplné podľa toho, či oslobodzujú od časného trestu za hriechy čiastočne alebo úplne. Každý veriaci môže odpustky... získať buď pre seba, alebo aplikovať za zosnulých (KKC 1471).

zdroj: TK KBS

Zdoj: https://www.lumen.sk/aktualita/sviatok-vsetkych-svatych-a-pamiatka-zosnulych.html

alexandra_ je odhlásený top alexandra_ napísal dňa 01/11/2019 09:21 :

V dňoch od 1. do 8. novembra môžu veriaci získať úplné odpustky pre duše verných zomrelých v očistci.
Podmienkou na ich získanie je
- v deň Spomienky na všetkých zosnulých 2. novembra nábožne navštíviť kostol alebo kaplnku
- a pomodliť sa modlitbu Otčenáš a Verím v Boha,
- ako aj modlitbu na úmysel Svätého Otca
-a zároveň splniť i ostatné predpísané úkony.
Tieto odpustky možno získať od poludnia predchádzajúceho dňa, až do polnoci určeného dňa.

Druhý spôsob je
- nábožne navštíviť cintorín raz denne, počas odpustkovej oktávy, od 1. novembra do 8. novembra a aspoň mysľou sa pomodliť za zosnulých.
- Okrem týchto odpustkových úkonov je potrebné splniť tri podmienky, a to
-- prijať sviatosť zmierenia, krátko predtým alebo potom,
-- Eucharistiu, najlepšie v tej istý deň,
-- a pomodliť sa na úmysel Svätého Otca modlitbu Otčenáš, Zdravas, Sláva.
Počas týchto dní treba vylúčiť akúkoľvek pripútanosť k hriechu, i všednému.

Tieto odpustky sa dajú získať iba pre duše v očistci.

Naposledy upravil alexandra_ dňa 2019-11-01 09:25 GMT

janjan je odhlásený top janjan napísal dňa 01/11/2019 01:16 :

V Košiciach na cintoríne Rozália, v kaplnke sv. Rozálie, je až do nedele svätá omša o 15:15 za zosnulých. Bývajú tam zaujímavé kázne, podávajúce iný pohľad na smrť, než dáva tento svet. Príďte, kto môžete.

anneliese je odhlásený top anneliese napísal dňa 01/11/2019 03:56 :

Janjan, dnes máš aj hokejový zápas, Košice:Budapešť, tiež sa môžeš zúčastniť. Blog je o odpustkoch, áno, ale po všetkom čo treba splniť pre odpustky, je dobre aj nejaké voľnočasové aktivity, ako v nedeľu, keď je vyhradený čas na odpočinok a na rodinné či priateľské stretnutia.

janjan je odhlásený top janjan napísal dňa 01/11/2019 05:41 :

anneliese,
omša trvala cca. hodinu, aj s požehnaním cintorína. Takže od pol piatej máš kopec voľna na iné činnosti.

anneliese je odhlásený top anneliese napísal dňa 01/11/2019 05:58 :

Veď som dala tip na trávenie voľného času.

misomiso_ je odhlásený top misomiso_ napísal dňa 01/11/2019 06:15 :

Vraj "požehnať cintorín"!!! gringringrin
Požehnanie z minulých rokov má asi malú účinnosť a do roka vyprchá do stratena ako dáka voňavka. Asi by treba reklamovať to predošlé požehnanie,,, obchodný zákonník predsa prikazuje minimálne dvojročnú záruku! yay

bot001 je odhlásený top bot001 napísal dňa 01/11/2019 06:29 :

yay

anneliese je odhlásený top anneliese napísal dňa 01/11/2019 06:33 :

Mišo, ale už dosť. Požehnanie nie je posvätenie. Treba mať úctu k pietnému miestu a liturgickým, či modlitebným úkonom. Keby si sa prišiel hádať o odpustkoch, to by som skôr chápala.

lesanka333 je odhlásený top lesanka333 napísal dňa 01/11/2019 06:46 :

A naco RKC knaz pozehnava cintorin, ked tam lezia uz iba mrtve telesne pozostatky ludi ? Ani pri vsetkej velkej snahe pochopit bratov katolikov v tom nenachadzam nejaky zmysel, sorry...

misomiso_ je odhlásený top misomiso_ napísal dňa 01/11/2019 06:49 :

Ann
Podľa mňa, to samotný predpisany  formalizmus devalvuje pôvodný význam slova "požehnanie".
A celkovo je lepšie keď si svoje "pietne miesto" vytvoríš sama v sebe (ako sa píše vo "svojom srdci" ) a nebudeš odkázaná na žiadny konkrétny čas a ani miesto.

Naposledy upravil misomiso_ dňa 2019-11-01 18:49 GMT

janjan je odhlásený top janjan napísal dňa 01/11/2019 06:52 :

Na cintoríne sú telá čakajúce na svoje vzkriesenie. Nikdy si nečítala v Písme, že po smrti Pána Ježiša mŕtvi vyšli z hrobov a ukázali sa mnohým?

janjan je odhlásený top janjan napísal dňa 01/11/2019 06:55 :

Človek, ktoré si svoje pietne miesto vytvorí v sebe, nebude odsudzovať to, čo koná Cirkev.

anneliese je odhlásený top anneliese napísal dňa 01/11/2019 06:59 :

Lesanka, tela sú síce mŕtve, ale boli to telá, ktoré niesli dušu a tie telá sme milovali, naši starí rodičia, známi a blízki ľudia. Myslím si, že je namieste vzdať úctu hoc mŕtvym telám. Treba to rešpektovať tak ako je. Nejdem sa hádať o teologických veciach, aj mne niektoré veci nerežú, ale tu by som bola opatrná, ide predsa len o pietne miesto.

Mišo, kto si už kde vytvorí pietne miesto, je jeho vec. Ty tiež žiaľ budeš raz riešiť pochovávanie rodičov, takže je len na tebe, kde si to pietne miesto vytvoríš. Rešpektuj však, ak iní ľudia dajú odpočinok tela na cintoríne a prislušne sa o to miesto starajú.

lesanka333 je odhlásený top lesanka333 napísal dňa 01/11/2019 07:13 :

Anneliese: Ja som moju otazku nemyslela ako že sa chcem škriepit, alebo ironicky... Ja som sa vazne spytala, ze preco sa pozehnava cintorin...
Ide tu asi o to, ze co vlastne rozumieme pod samotnym slovom "požehnat" ?
Myslim, ze to je skutočne téma hodná zamyslenia...
Ja som zvyknuta na to, ze pozehnavame alebo zehname zivych ludi... Nepozehnavame veci, predmety ani mrtvych ludi...
Myslim, ze mame zrejme rozdielne chapanie pojmu "pozehnanie".

Naposledy upravil lesanka333 dňa 2019-11-01 19:14 GMT

anneliese je odhlásený top anneliese napísal dňa 01/11/2019 07:17 :

Lesanka, ja viem o dvoch pojmoch, požehnanie a posvätenie. My posväcujeme aj požehnávame predmety, ktoré používame. Požehnavajú sa aj suveníry a ružence, čo ja moc nepraktizujem.

misomiso_ je odhlásený top misomiso_ napísal dňa 01/11/2019 07:22 :

Na cintoríne sú telá čakajúce na svoje vzkriesenie.


Ako písal Pavol: "porusitelne nebude dedičom neporušiteľného"

Niekto očakáva vzkriesenie mŕtvoly do "poslednéneho atómu" a niekto len nové a lepšie vtelenie.

Naposledy upravil misomiso_ dňa 2019-11-01 19:25 GMT

misomiso_ je odhlásený top misomiso_ napísal dňa 01/11/2019 07:24 :

Ann
Jedni "milujú"  telo, druhí zase ducha,,, a každý sa zariadi po svojom.

lesanka333 je odhlásený top lesanka333 napísal dňa 01/11/2019 07:24 :

O.K., a čo teda rozumiete pod pojmom "požehnať" niečo ? (to sa nepytam ironicky, ale vazne sa pytam)

anneliese je odhlásený top anneliese napísal dňa 01/11/2019 07:28 :

Lesanka, požehnáva sa modlitbou? Tuším. Posväcuje sa asi aj svätenou vodou. Neviem presne.

Mišo, ako ja milujem aj telo. Prečo nie? Prečo by som nemala milovať telo matky, z ktorej vyšlo moje telo? To len napríklad.

eustacia je odhlásený top eustacia napísal dňa 01/11/2019 07:57 :

V Katolíckych novinách ročník 134 bol zverejnený zjednodušený návod ako získavať odpustky pre zomrelých v čase dušičiek a zdá sa mi byť zreteľnejší ako ten text od alexandry_. Takže citujem: vzbudiť si záujem (úmysel) získať odpustky, prijať sviatosť zmierenia (jedna spoveď stačí na všetky odpustky), prijať Eucharistiu, navštíviť 2.novembra kostol či kaplnku alebo od 01.do 08.novembra každodenne nábožne navštíviť cintorín, pomodliť sa na úmysel Svätého Otca (Verím v Boha a Otče náš, môžeme pridať aj ľubovoľné modlitby).

beruska je odhlásený top beruska napísal dňa 01/11/2019 08:19 :

Mne sa paci tato poboznost:

Kňaz: Všemohúci Bože, Otče dobroty a milosrdenstva, zmiluj sa nad dušami, trpiacimi v očisti a pomôž:
Všetci: Ježišu, buď milosrdný.
Našim bratom, sestrám a príbuzným.
Všetkým, ktorí nám preukázali dobrodenia na duši a na tele.
Našim priateľom a podriadeným.
Všetkým, ktorým sme zaviazaní láskou a modlitbou.
Všetkým, ktorým sme spôsobili krivdu alebo škodu.
Všetkým, ktorí nám ublížili.
Všetkým, ktorých Ty, Pane, zvlášť miluješ.
Tým, čo sú najbližšie ku spáse.
Tým, čo najvrúcnejšie po Tebe túžia.
Tým, čo najviac trpia.
Tým, čo sú najďalej od vyslobodenia.
Tým, ktorým sa dostáva najmenej pomoci.
Tým, čo sa najviac zaslúžili o Cirkev.
Bohatým, ktorí sú tam najchudobnejší.
Mocným, ktorí sú tam len ako nepatrní sluhovia.
Zaslepeným, ktorí teraz uznávajú svoj nerozum.
Márnivým, ktorí premrhali svoj čas.
Chudobným, ktorí nehľadali Božie bohatstvo.
Vlažným, ktorí sa len málo modlili.
Lenivým, ktorí premeškali toľko dobrých skutkov.
Ľahostajným, ktorí zanedbali prijímanie sviatostí.
Tým, čo zo zvyku hrešili a zachránili sa len zázrakom milosti.
Rodičom, ktorí nebdeli nad svojimi deťmi.
Predstaveným, ktorí sa nestarali o spásu svojich podriadených.
Úbožiakom, čo túžili len po peniazoch a radovánkach.
Svetákom, čo svoje peniaze a nadanie nevyužili v prospech neba.
Nerozumným, čo videli toľkých umierať, a predsa nemysleli na vlastnú smrť.
Všetkým, ktorých budeš tým prísnejšie súdiť, čím viac si im zveril.
Pápežom, kráľom a kniežatám.
Biskupom a ich radcom.
Našim učiteľom a duchovným vodcom.
Zomrelým kňazom tohto biskupstva.
Kňazom a rehoľníkom celej katolíckej Cirkvi.
Obhajcom svätej viery.
Padlým na bojišti.
Pochovaným v mori.
Zomrelým na porážku.
Zomrelým bez prijatia sviatostí.
Tým, čo sa často modlili za duše v očistci.
Tým, čo dnes alebo zajtra umrú.
Našim úbohým dušiam, keď sa raz objavia pred Tvojím súdom.
K. Odpočinutie večné daj, Pane, všetkým dušiam v očistci.
Všetci: A svetlo večné nech im svieti.
K. Nech odpočívajú v pokoji.
Všetci: Amen.

alexandra_ je odhlásený top alexandra_ napísal dňa 01/11/2019 08:22 :

Pozehnavame kazdorocne svoje obydlia, knaz nas na kazdej omsi pozehnava, moze i hocikedy inokedy, matka svoje dieta, ked odchadza- dava mu napriklad krizik na celo, aby ho Boh chranil, a pod.
Pozehnavaju sa i predmety, napr. ruzenec, mnohi si davaju napr. aj auto pozehnat, aby bolo s nimi pozehnanie Bozie na cestach
Na cintorin lezia tela zosnulych, ale chodia tam i ludia, a preto je dobre mat Bozie pozehnanie a ochranu vsade, kde je clovek
Pred zlym
Mali by sme byt radi a doslova tuzit po Bozom pozehnani..nie je nam lepsie na mieste, ktore bolo pozehnane?
Knaz nam dava Bozie pozehnanie
Tak to aspon vnimam ja

misomiso_ je odhlásený top misomiso_ napísal dňa 01/11/2019 08:23 :

Ann
To je len taká ilúzia. Sama raz zistíš že skutky nekoná telo, ale slúži len na ich fyzické sprostredkovanie, to je, aby sa mohly prejaviť. Teda určite viac nemiluješ nastroj, ako toho, čo ním účinkuje.

lesanka333 je odhlásený top lesanka333 napísal dňa 01/11/2019 08:29 :

Alexandra: to, ze si katolici davaju krizik na čelo, to som si vsimla.
Myslim, ze moju otazku som sformulovala pomerne jasne: " Čo rozumiete pod pojmom "pozehnat" niečo ? Doteraz mi tu na to nikto z vas nedopovedal. Ja som sa nepytala na to, ake predmety pozehnavate, ale co si predstavujete pod tym procesom ako takym, ze niekto nieco pozehna a co sa s tym premetom potom akoze udeje ?
Napriklad...je cintorin, su v nom hroby a v nich telesne pozostatky. Ak knaz pozehna ten cintorin, co sa s tym cintorinom potom stane ? Co sa tym pozehnanim zmeni ? Na to sa pytam, lebo na to mi tu doteraz nikto neodpovedal...

P.S: V našej cirkvi sa pastori tiez modlia za to, aby Boh pozehnal ludi... ale este som fakt nepocula o tom, ze by niekto pozehnaval cintorin...

Naposledy upravil lesanka333 dňa 2019-11-01 20:34 GMT

misomiso_ je odhlásený top misomiso_ napísal dňa 01/11/2019 08:32 :

mnohi si davaju napr. aj auto pozehnat, aby bolo s nimi pozehnanie Bozie na cestach


To už nie je len obyčajná nevedomosť, to je duchovná pribrzdenosť (ak nie aj ruhanie) !!!

alexandra_ je odhlásený top alexandra_ napísal dňa 01/11/2019 08:36 :

Eustacia, ano, jedna spoved staci (ak teda nemusi ist clovek znovu, ak zhresil)
Ja to mam tak zapamatane, ze kazdy den okrem tych modlitieb na umysel sv. Otca a Verim v Boha..ist na cintorin, pomodlit sa tam plus sv.omsa s prijimanim

misomiso_ je odhlásený top misomiso_ napísal dňa 01/11/2019 08:39 :

Beruska

Všetci: Ježišu, buď milosrdný.
Našim bratom, sestrám a príbuzným.
Všetkým, ktorí nám preukázali dobrodenia na duši a na tele.


To je ako by si vyzvala toho, kto je stelesnením milosrdenstva, aby bol aj milosrdný. Veď to má takú "vysokú" úroveň, aby si od vody žiadala, aby bola mokrá!!! A toto následne vydávala za nábožnú modlitbu! whistling

No a tí, ktorí ti nepreukazali dobrodenia, tak k tým už milosrdný nemá byť??? Fakt vysoká a vznešená modlitba. grin

lesanka333 je odhlásený top lesanka333 napísal dňa 01/11/2019 08:41 :

Alexandra, a ak by clovek absolvoval cely ten prikazany proces ziskavania odpustkov dňa 31.10. a nie 1.11., tak tie odpustky pre duše v očistci akože nezíska ?

Naposledy upravil lesanka333 dňa 2019-11-01 20:42 GMT

alexandra_ je odhlásený top alexandra_ napísal dňa 01/11/2019 08:44 :

Pozehnanim sa miesto chrani pred Zlym, pred posobenim Zleho
Pozehnanim ako keby niekto povedal nech s tebou kraca Boh, nech tam prebyva Boh

Ak ma clovek moznost vybrat si nieco pozehnat, tak urcite je vzdy lepsia alternativa Bozie pozehnanie mat

to je ale moj nazor

alexandra_ je odhlásený top alexandra_ napísal dňa 01/11/2019 08:47 :

Lesanka, pise sa
Tieto odpustky možno získať od poludnia predchádzajúceho dňa až do polnoci určeného dňa.

Takze od poludnia 31.10.
Tak je to stanovene

Niekto kona vsetky dni, niekomu sa neda ist kazdy den na cintorin alebo omsu..ale v den, v ktory to splni, v ten den by mal ziskat odpustky pre duse v ocisci

Naposledy upravil alexandra_ dňa 2019-11-01 20:50 GMT

autobus je odhlásený top autobus napísal dňa 01/11/2019 08:51 :

kkc:
1671 Medzi sväteniny patria predovšetkým požehnania( 1078 ) (osôb, jedla, predmetov, miest). Každé požehnanie je oslavou Boha a prosbou o jeho dary. Kresťania sú v Kristovi požehnaní Bohom Otcom „všetkým nebeským duchovným požehnaním“ (Ef 1,3). Preto Cirkev udeľuje požehnanie, vzývajúc Ježišovo meno, pričom zvyčajne robí svätý znak Kristovho kríža

Naposledy upravil autobus dňa 2019-11-01 20:52 GMT

Naposledy upravil autobus dňa 2019-11-01 20:53 GMT

misomiso_ je odhlásený top misomiso_ napísal dňa 01/11/2019 08:54 :

Autobus
Podľa tej definície môže mi biskup požehnať futbalovú loptu???
Alebo keď si spravím ruženec z fotbaliek???

Tu, polosvätý Jano mi nevedel odpovedať. grin

Naposledy upravil misomiso_ dňa 2019-11-01 20:57 GMT

eustacia je odhlásený top eustacia napísal dňa 01/11/2019 08:57 :

Tiež odporúčam ohľadom požehnávania/posväcovania miest, predmetov atď. vyhľadať si heslo sväteniny, napríklad v KKC. Tiež túto diskusiu, je tam jednoducho vysvetlená problematika.

eustacia je odhlásený top eustacia napísal dňa 01/11/2019 09:01 :

misomiso_ a načo by ti taká lopta bola, resp. čo očakávaš od posvätenej lopty?

Naposledy upravil eustacia dňa 2019-11-01 21:04 GMT

misomiso_ je odhlásený top misomiso_ napísal dňa 01/11/2019 09:03 :

Eustacia
Veď v katolíckom Mexiku je to bežná vec!

eustacia je odhlásený top eustacia napísal dňa 01/11/2019 09:05 :

misomiso_ a načo by ti taká lopta bola, resp. čo očakávaš od posvätenej lopty?

alexandra_ je odhlásený top alexandra_ napísal dňa 01/11/2019 09:06 :

Misomisoo, loptu moze pozehnat..preco nie..mozno, aby som niekomu neublizil s loptou a hral som cestne
Lopty na ruzenec..to je umyselne pohrdanie az znevazovanie...predpokladam, ze vies, aky je ruzenec a k comu sluzi

janjan je odhlásený top janjan napísal dňa 01/11/2019 09:07 :

Ak si ľudia nedávajú pozor na svoje zmýšľanie a reči, nakoniec im irónia prerastie cez hlavu a ani už nedokážu odhadnúť, čo je výsmechom nejakého nesprávneho konania a čo už urážkou Boha.

misomiso_ je odhlásený top misomiso_ napísal dňa 01/11/2019 09:22 :

Eustacia

čo očakávaš od posvätenej lopty?


Ja nič, len poukazujem na stupidity, ktoré sa obliekajú do údanej nabožnosti. Ani taký cintorín nestojí o svoje bezpredmetné požehnanie,,, to len sprostí ľudia žiadajú sprosté konanie,,, však čo, žiadať môžu, ale oni to robia vraj v mene božom!!!

eustacia je odhlásený top eustacia napísal dňa 01/11/2019 09:26 :

misomiso_ považuješ sa za sprostého?

misomiso_ je odhlásený top misomiso_ napísal dňa 01/11/2019 09:35 :

Eustacia

misomiso_ považuješ sa za sprostého?


V tomto smere áno! Ak požehnať cintorínu tak aj parkovisku a príjazdovej ceste. Ak požehnať futbalku, tak potom aj štadión s rozhodcami!!!
Keď je požehnanie už také zdefraudovane, tak treba požehnať aj celý bankový systém aj jeho majiteľov!!! ohmy

A keď požehnať
aj auto pozehnat, aby bolo s nimi pozehnanie Bozie na cestach

Potom aj vzduch v pneumatikách, aby "bol s nim Boh na cestach" whistling

Naposledy upravil misomiso_ dňa 2019-11-01 21:39 GMT

eustacia je odhlásený top eustacia napísal dňa 01/11/2019 09:44 :

misomiso_ zdefraudované? Moja mama nič nezdefraudováva, keď mi dáva krížik na čelo. Alebo aj to považuješ za sprostosť?

misomiso_ je odhlásený top misomiso_ napísal dňa 01/11/2019 09:46 :

Eustacia
Za sprostosť by som považoval, keby dala krížik aj tvojej kabelke. cool

Naposledy upravil misomiso_ dňa 2019-11-01 21:59 GMT

eustacia je odhlásený top eustacia napísal dňa 01/11/2019 10:05 :

misomiso_ jeden krížik je akurát.grin

misomiso_ je odhlásený top misomiso_ napísal dňa 01/11/2019 10:13 :

Rozumiem tomu tak, že keď už, tak stačí "krížik" zosnulým a ten druhy pre cintorín, je už nadbytočný,,, ako pre kabelku. thumbs up

alexandra_ je odhlásený top alexandra_ napísal dňa 01/11/2019 10:20 :

Misomiso, to je tvoj postoj, nazor, videnie veci
Cirkev povazuje tieto ukony za spravne.
Mame sa drzat toho, co nas uci cirkev, po stranke vierouky, naboznosti aj moralnosti.
Bez ohladu na to, kolko by si tu nadaval do sprostych, nic nemeni na tom, co je spravne a na tom, ze cirkev "vie viac" ako ty, hoci sa domnievas inak

11111 je odhlásený top 11111 napísal dňa 01/11/2019 10:28 :

To je divná katolícka cirkev v Košiciach čo sa uvádza že koná

Že to rímskokatolícka cirkev inde na Slovensku nekoná a nemá také praktiky

Naposledy upravil 11111 dňa 2019-11-01 22:29 GMT

eustacia je odhlásený top eustacia napísal dňa 01/11/2019 10:29 :

misomiso_ trvať na náhľade, že sa cintorín posviaca pre cintorín je akoby si tvrdil, že krížik bol pre kožu na čele, nie pre mňa.

janjan je odhlásený top janjan napísal dňa 01/11/2019 11:34 :

11111,
koná sa aj inde na Slovensku, oficiálne sa to volá "Pobožnosť na cintoríne" a jej súčasťou je aj toto:
"Po homílii celebrant požehnanou vodou pokropí hroby zosnulých, pričom hovorí:
Táto požehnaná voda nech nám pripomenie náš krst a krst našich zosnulých bratov a sestier i Ježiša Krista, nášho Spasiteľa, ktorý nás vykúpil svojím umučením a zmŕtvychvstaním.
Potom môže hroby zosnulých aj incenzovať, pričom hovorí:
Týmto vonným tymianom preukazujeme telám našich zosnulých úctu ako chrámom Ducha Svätého."

Zdroj: Nábožné výlevy

bot001 je odhlásený top bot001 napísal dňa 02/11/2019 03:04 :

janjan napísal dňa 01/11/2019 11:34: ... Zdroj: Nábožné výlevy


Mne sa páči ten zdroj.

chiara_ je odhlásený top chiara_ napísal dňa 02/11/2019 09:19 :

Ja som sa včera u nás tiež zúčastnila "Pobožnosti na cintoríne" a boli tam tie úkony, ktoré uvádza janjan.

anneliese je odhlásený top anneliese napísal dňa 02/11/2019 09:36 :

Moja babka si urcity cas pokropila postel svatenou vodou vzdy pred spanim. Vraj ze keby v noci v posteli zomrela. To uz ale hranicilo s bosoractvom. Tiez verila vsetkemu, co jej urciti ludia natrepali do hlavy. Voci narabaniu svatenou vodou duchovnymi mam respekt.

janjan je odhlásený top janjan napísal dňa 02/11/2019 12:36 :

bot001,
"Nábožné výlevy" je skvelá kniha rôznych modlitieb a poučení o katolíckej viere. Vrele ju doporučujem každému. Nedá sa už síce kúpiť, ale treba sa informovať v Spolku sv. Vojtecha, možno po zistení záujmu urobia dotlač.

eustacia je odhlásený top eustacia napísal dňa 02/11/2019 01:03 :

janjan, dá sa požičať aj v knižnici.smile

janjan je odhlásený top janjan napísal dňa 02/11/2019 01:22 :

eustacia,
naučíš sa ju naspamäť a vrátiš. Len vyše 1900 strán smile.

anneliese je odhlásený top anneliese napísal dňa 02/11/2019 01:58 :

Eustacia, už letím do knižnice si požičiavať nábožné výlevy :-)

anneliese je odhlásený top anneliese napísal dňa 02/11/2019 01:59 :

Naposledy som bola v knižnici hľadať, muži sú z Marsu a ženy z Venuše, ale nenašla som. nakoniec som objednala. Tiež vrelo odporúčam.

tidi je odhlásený top tidi napísal dňa 02/11/2019 02:05 :

Ja mám doma vzácny exemplár Nábožných Výlevov ( Kniha modlitebná, poučná, obradná a spevácka pre katolíckeho kresťana. Spísal Andrej Radlinský ) , staré vydanie zo začiatku minulého storočia. Naozaj veľmi hodnotné a duchovne obohacujúce čítanie.

eustacia je odhlásený top eustacia napísal dňa 02/11/2019 02:28 :

janjan a anneliese, požičané.smile

janjan je odhlásený top janjan napísal dňa 02/11/2019 03:44 :

eustacia,
fakt? Ty si nejaká expresná.

anneliese je odhlásený top anneliese napísal dňa 02/11/2019 04:10 :

Janjan, ty si myslíš, že Eustacia na tvoje odporučenie poletí zháňať knihy, ktoré jej nadiktuješ, hej? Eustacia zrejme požičala knihy už dávnejšie.
Osobne keď ty napíšeš biele, ja pôjdem za čierným. Nie si pre mňa absolútne dôveryhodná osoba a tvoje rady a odporúčania idú celkom mimo mňa.
Mimochodom spomínaš SSV. Tvoja naivita, že na základe dopytu budú robiť dotlač, hej? Sklamem ťa, v SSV také veľmi nerobia. Naposledy som tam zháňala Sakramentológiu, náuku o sviatostiach od biskupa Mariána Chovanca, nula bodov. Zohnala som to nakoniec v inom internetovom obchode. Kníh pre princezničky, ako je denník milovanej prionceznej, to tam kúpiš, ale takéto knihy nemajú snahu ani len zaobstarať. Osobne som tam zháňala, cca pred 15 timi rokmi praobyčajný katechizmus, či kánonické právo, len pokrčili plecami že nemajú.

janjan je odhlásený top janjan napísal dňa 02/11/2019 04:24 :

anneliese,
za čiernym, či Čiernym, by som nikdy nešiel.
A mal som na mysli dopyt priamo vo vydavateľstve, nie v predajni.

eustacia je odhlásený top eustacia napísal dňa 02/11/2019 04:25 :

janjan, požičané v zmysle dnes rezervované v knižnici, osobne prevezmem v pondelok. A anneliese, nejde o nejaké diktovanie, skrátka som sa rozhodla aspoň nazrieť do diela, z ktorého janjan tak rád cituje.

anneliese je odhlásený top anneliese napísal dňa 02/11/2019 04:38 :

Eustacia, OK pardon, tak nech sa ti dobre číta.

Janjan, lenže koľko by muselo byť záujemcov, aby urobili dotlač? To nie je tak jednoduché, len že by si zasponzoroval.

Nehovorím o čiernej ako o zlu, ale keď ty povieš, že sa hodí čierna sukňa, ja by som si dala červenú.

alexandra_ je odhlásený top alexandra_ napísal dňa 02/11/2019 06:11 :

V takychto knizkach, ako su Nabozne vylevy, alebo v roznych inych knizkach, najma starsieho data, ktore su schvalene cirkvou, su take pekne modlitby, take uvazovania, take postoje duse k Bohu, ktore malokedy clovek sam v dnesnej dobe dokaze vytvorit a zaujat. Tie modlitby su plne bazne a lasky k Bohu, k Panovi Jezisove, k Matke Bozej, plne pokory, ktore, by som povedala, cistia dusu, cistia pohlad, ucia ju milovat Boha, formuju ju, formuju postoje, vernost.. A potom davaju cloveku iny pohlad na zivot, na rozne zivotne situacie, na lasku k Bohu i k ludom, i na seba sameho. Kto ma moznost citat take knizky, urcite mu budu na osoh a obohatenie.

Naposledy upravil alexandra_ dňa 2019-11-02 18:14 GMT

bot001 je odhlásený top bot001 napísal dňa 02/11/2019 07:00 :

anneliese napísal dňa 02/11/2019 04:10: Kníh pre princezničky, ako je denník milovanej prionceznej, to tam kúpiš, ale takéto knihy nemajú snahu ani len zaobstarať. Osobne som tam zháňala, cca pred 15 timi rokmi praobyčajný katechizmus, či kánonické právo, len pokrčili plecami že nemajú.


A potom sa čudujme, z kade sa berú princezné ako Kava, keď propagujú také disney-kresťanstvo. Niežeby to teda bolo úplne nové pre mňa, ale je dobré si to zopakovať. Úpadok všade.

anneliese je odhlásený top anneliese napísal dňa 02/11/2019 07:12 :

Bot, problém Dolores nie je, žeby bola vychovaná ako princeznička. Na základe prečítania si jednej knihy, či absolvovania nejakej kresťanskej akcie pre mládež a tým by sa stala z nej princeznička. Dokonca Dolores ani nie je princeznička. Problém Dolores je celkom niekde inde.  O tom sa nepatrí diskutovať na blogu k sviatku Všetkých Svätých.

bot001 je odhlásený top bot001 napísal dňa 02/11/2019 07:49 :

Však tých kníh, stránok, alebo akcií nieje len jedna. Určite im to nepomáha kontrovať podobným úchylkám, práve naopak.