Nesmrteľný diamant : Mýtus oddelenosti

O smrti oddeleného, a tým pádom falošného ja, aj keď ho už chápeme akokoľvek,
musia nevyhnutne hovoriť všetký zrelé náboženstva-a tiež tak robia a uznávajú,
že odvahu k niečomu takému nám dáva iba nekonečné bezpečie veľkej Lásky.
Pravé Ja je schopné opúšťať, pretože si je radikálne isté vo svojej podstate.
Pravé Ja je ako dieťa batoliace sa od svojej matky /Boha/. Dieťa vie, že mamina
ho zase chytí, pokiaľ na ceste bude akékoľvek nebezpečenstvo. Akú dôveru a bez-
pečie pravé Ja dáva! Falošné ja je oddelené ja, a preto sa potrebuje prehnane
vymedzovať ako jedinečné, špeciálne, nadradené a plnohodnotné. A to je riadna
pasca. Takže Ježíš musí prehlásiť: "Pokiaľ obilné zrno neodumrie, zostane iba
zrnom" /Jan 12,24/. "Ale ak odumrie, prinesie mnoho úžitku!"
  Kedykoľvek niekoho alebo niečo milujete, na určitej úrovni ste zomreli -
opustili ste svoje oddelené ja. Ako často hovoril Stephen Levine, náš strach
zo smrti sa zakladá prevážne na "imaginárnej strate imaginárnej individuality."
Žiadná z týchto zdanlivých strát nie je vôbec stratou, ale jedná sa vlastne
o rozšírenie. Prosím, premýšlajte a rozjímajte nad tým. Umožní vám to prekonať
strach z vlastnej smrti. Naše falošné ja je práve  našou individuálnou mimoriadnosťou,
či už v podobe: "No, nie som ja úžasný /úžasná/?", alebo: "nie som ja hrozný
/hrozná/?" Obe verzie sú svojim vlastným spôsobom cestou ega a obe berú maličké ja
až príliš vážne. Skutočne svätý človek už nie je prekvapený svojou malosťou ani
svojou skvelosťou. Myš v panskom dome nepotrebuje brať lekcie pokory. Naša dobrota
i naša špatnosť vždy bývajú pospolu. Každé poňatie neba ako súkromnej a osobnej
záležitosti nie je už z definície nebom, kam by sme mohli "prísť". V skutočnosti
je takéto nebo obyčajné peklo. Pokiaľ dúfate v zasluženu korunu, harfu a biele rúcho,
tak v to dúfa práve vaše falošné ja.
  Z toho dôvodu sa Ježiš vysmieva hlúpym náboženským sporom, kto je s kým ženatý
v nebi. V skutočnosti hovorí, že bol prehliadnutý skutočný zmysel /Lk 20,27-40/.
Všetci máme byť "deťmi vzkriesenia" /Lk 20,36/ v novom spôsobe "života" /Lk20,38/,
ktoré je založené nie na jedinečnosti, ale práve na spoločenstve. Jedine pravé Ja
tomu rozumie a teší sa z tejto skutočnosti, zatiaľ čo falošné ja sa cíti umenšené.
  "Byť prvý" je potreba jedine krehkého falošného ja. Byť "posledný" nemá pre
pravé Ja či dušu žiadny skutočný význam. Ako môžete byť posledný, keď patríte
k celému telu? "Pokiaľ by ucho povedalo: "Nie som oko, a preto nepatrím k telu"
skutočne by to znamenalo, že by prestalo byť súčasťou tela?" V skutočnosti sú to
tie takzvané najslabšie časti tela, ktoré sú najnepostrádatelnejšie/1Kor12,15-22/.
Pravé Ja vidí všetko v celku - a teda v rozpore s tým, ako na veci pozerá svet,
kde sa nam teraz všetko zdá postavené na hlavu. Falošné já vidí všetko v častiach,
hierarchizované a vo vzťahu k sebe, a teda nevidí vôbec dobre.
  Pred premenou je hriechom akýkoľvek druh morálnej chyby; po premene je hriechom
chyba v presvedčení o tom, kto sme a komu prináležíme. Jedine falošné ja tak v tomto
zmysle môže a tiež bude hrešiť. Falošné ja klame, pretože ono samo je v istom zmysle
lož. Kradne, pretože sa nechalo ukradnúť. Ako Ježiš povedal tým, ktorý ho viedli na
smrť, falošné ja "nevedia, čo robia"/Lk 23,34/. Pravé Ja je vedomé, falošné ja je
väčšinou nevedomé, a i my konáme zlo jedine vtedy, keď sme nevedomí.
  Skrátka povedané, falošné ja je dom postavený na piesku /Mt 7,26/. Našťastie
je Boh ochotný pracovať s pieskom, a piesok tiež stvoril. Pieskami života sa ako tunelom
stále prekopávame, aby sme sa dostali k nesmrteľnému diamantu. Môžeme, a tiež vždy budeme,
robiť chyby, i keď našou základňou bude pravé Ja, ale teraz ich uvidíme také, aké v skutočnosti
sú, - ako chyby - a budeme schopní sa ospravedlniť a zmeniť.
  Je veľmi dôležité vedieť, že pravé Ja nie je ani morálna dokonalosť, ani psychologická celosť.
Mnohí masochistickí svätci, excentrickí proroci a neurotickí mystici sú viac než trochu podivní
a temer vždy sa u nich nájdu vážne slepé miesta; ale vedeli kým sú v Bohu, a vedeli ako sa tam
vracať. To je ich tajomstvo. Pravé Ja vidí pravdu, nič si nenahovára a rozpozná svoje vlastné hry,
ak nie okamžite, tak aspoň postupne. Je to preto dom, ktorý bol postavený na skale/Mt 7,25/,
čo ovšem neznamená, že by nepotreboval žiadnu údržbu, upratovanie a drobné opravy. Pravé Ja
nie je dokonalé ja. Len má spoluúčasť na Tom, ktorý je dokonalý. Svätosť nie je vždy celosť;
v skutočnosti ňou nie je nikdy. Iba Boh sám je úplný a "dobrý", ako hovorí Ježiš - keď ho nazvali
"dobrým"/Mk 10,18/. Dúfam, že vás oslobodí od posudzovania druhých a dá vám to viac trpezlivosti
so sebou samými.

prevzaté
Richard Rohr
Nesmrteľný diamant
Pridal lazar44 on 04/08/2019 08:58