Archívy

Reklama

Repete : Viera budúcnosti

Ak sa z tohto pohľadu pozrie svet na kresťanov, zbadá z väčšej časti ľudí, ktorí obhajujú a chránia sami seba
a nie ľudí, ktorí sa vydávajú na cestu ako Abrahám. Abrahám, "otec viery", zanecháva to, čo mal isté,
a vymieňa za to, čo nemá isté. Jeho jediným dôvodom bolo prisľúbenie, prisľúbenie toho, čo počul vo svojej duši.
Zdá sa mi, že to, čím sa musí líšiť viera budúcnosti od tej dnešnej, je istý druh hlbokej dôvery.
Táto dôvera musí byť konkrétna a osobná. Budeme musieť dôverovať takým spôsobom, že prekonáme potrebu vyhrať,
alebo mať pravdu. Ježiš nám nepovedal, že musíme mať pravdu, ale že musíme milovať. Európske dejiny
sú tragickým príkladom ľudí, ktorí chceli mať pravdu miesto toho, aby milovali. Už si nemôžeme dovoliť ani jeden
deň v našom živote ísť z cesty Pánovi a jeho putovaniu, jeho ceste. Dôvera, ktorá sa od nás bude žiadať,
bude od nás chcieť, aby sme hľadali jednotu na hlbšej rovine ako doteraz. Len ak to dokážeme v našom vlastnom vnútri,
môžeme to robiť aj navonok. Ak som urobil cestu dovnútra, do mojej vlastnej duše, a som schopný prijať svoje temné
stránky, potom budem v stave prijať aj temné stránky iných. V našom spoločenstve máme jedno trvalé príslovie:
"Radšej budem robiť niečo nedokonalé v jednote, ako niečo dokonalé oddelene." Lebo to najdôležitejšie, čím chce Boh
obnoviť a posvätiť zem, je jednota. Nech sme kdekoľvek, práve v tom okamihu sa musíme pokúsiť vytvoriť jednotu.
  Dôvera, ktorá bude od nás v Cirkvi budúcnosti vyžadovaná, pozostáva v tom, že budeme vedieť brať Boha vo svete
a v dejinách vážne. Musím byť v stave veriť v to, čo počujem - a potom v súlade s tým konať, čo verím.
A to ma niekedy oddelí - dokonca aj od tých, ktorých milujem. Takáto viera bude musieť byť tak silno zakorenená
vo vnútornej autorite, v tejto "duši", že premôže aj protirečenie blízkych a zrelších priateľov. Budeme musieť
natoľko veriť svojej vnútornej skúsenosti, že nebudeme musieť každého ťahať na svoju stranu, aby sme uverili sami sebe.
Musíme dostatočne dôverovať, aby sme odolali cynizmu, smrti a hnevu, ktoré vychádzajú z nášho vnútra.

prevzaté
Richard Rohr
Divý muž
Pridal lazar44 on 31/05/2019 02:40