Archívy

Reklama

Nesmrteľný diamant : 2. Čo je "PRAVÉ JA"

Budeme teda rôznym spôsobom hovoriť o dvoch ja. Podobne ako v Sokratovej metóde
filozofovania za chôdze, budeme v tejto knihe "obchádzať dookola". Hľadanie duše
sa v dnešnej dobe trochu rozjasnilo vďaka nájdeniu slov, ktoré dávajú nášmu modernému,
psychologickejšiemu mysleniu zmysel. Ako falošné ja by sme mohli nazvať naše malé ja
alebo ego, a zároveň by sme pravé Ja mohli nazvať dušou. Až sa vám pravé Ja začne javiť
zjavnejšie, a ono sa skutočne väčšine ľudí bude javiť jasnejšie, založite svoju
spiritualitu na tom, o čo v nej predkovšetkým a v podstate ide, a najmete si tak
toho najlepšieho poradcu a terapeuta vôbec. Veľmi rád hovorím ľuďom: "Práve ste si
ušetrili desať tisíc dolárov za nepotrebnú terapiu!" Prečo? Pretože nájdením svojho
pravého Ja nájdete absolútne merítko, ktoré je celé vo vás a zároveň mimo vás.
Toto ukotvuje dušu vo veľkej a spoľahlivej Pravde. "Moje najvútornejšie Ja je Boh!"
volala sv. Katarina z Janova, keď bežala mestom, rovnako ako Kolosania volali na Židov
i pohanov:"Tajomstvo je Kristus v tebe - tvoja nádej na Slávu!" /Kol 1,27/.
  Zdravá vnútorná autorita pravého Ja tak teraz môže byť viac vyvážená objektivnejšou
vonkajšou autoritou Písma a zrelou Tradíciou. Uisťuje vás, že nie ste blázni - že Boh
je zároveň mimo mňa, a pritom celkom vo mne, naraz, vo vynikajúcej vyváženosti,
ktorej sa podľa môjho názoru dosahuje v náboženstve len málokedy. Teraz je zákon
zapísaný na dve kamenné dosky /Ex 31,18/ a vo vašom srdci /Dt 29,12-14/ a stará zmluva
sa po pravde zmenila na novú /Jer 31,31-34/, tak ako to bolo už dávno pochopené
a prežívané svätými Židmi. Ježiš plne predstavuje túto ideálnu židovskú vyváženosť.
Nezabudnite: Ježiš nebol "kresťan"!
  Ľudia, ktorí objavia túto celosť, sú všeobecne vyrovnanejší a prekvitajú -
oproti jednoduchým konformistom či rebelom, ktorí prosto len zaujímajú ku všetkému
stanovisko, bez toho aby mali potrebu po akejkoľvek múdrosti. Pomyslite na chudáka
Galilea Galileiho, ktorý bol cirkvou donútený poprieť, že sa Zem otáča, a ktorý tesne
pred smrťou zašepkal:"A predsa sa točí!" Múdro vedel, ako prežiť v totalitnom systéme,
a dnes je známi ako otec modernej vedy, po tom čo ho pápež v modernej dobe očistil.
Ste celým Telom Krista, a zároveň jeho časťou. Ste zároveň stredom sveta i jeho okrajom.
Ako povedal sv. Bonaventúra:"Stred je teraz všade a obvod nikde."
  Vaša osobná skúsenosť vyvolenia je presne tým, čo vám umožňuje odovzdávať túto
samotnú skúsenosť ďalším, ako spoločne hovoria Izaiáš a Pavol /Iz 2,1-5 a 56,1-7; Rim 11,16/.
Vonkajšia naboženská viera smeruje k prehláseniam typu "iba tu", alebo "iba tam"
zatiaľ čo autentické vnútorné poznanie hovorí "vždy a všade". Začíname ako elitári
a končíme ako rovnostári. K tomu Ken Wilber správne dodáva: "Vždy!" Čo som zadarmo
dostal, zadarmo dávam /Mt 10,8/. Vonkajšia autorita nás učí, že sme naozaj jedineční
/to je jediný možný spôsob, ako vôbec začať/, ale dospievajúca vnútorná autorita nám
umožňuje uvidieť, že všetci sú jedineční, keď aj k tomuto poznatku dospievame
až v druhej polovici života. Mladí fanatici majú vždy tú predstavu, že sa všetko točí
len okolo nich.
  Sľubujem vám, že keď objavíte svoje pravé Ja, budete mať pocit, ako keby z vás spadlo
tonové závažie. Už nebudete musieť budovať, chrániť a rozvíjať svoj idealizovaný obraz.
Žitie pravého Ja je jednoducho omnoho radostnejšia existencia, i keď ju nikdy nebudeme
prežívať dvadsaťštyri hodín denne. Ale vďaka nej budete mať vždy kam sa vrátiť. Konečne
ste objavili alternatívu k svojmu falošnému ja. Ste ako prebúdzajúci sa Jakub a pripájate
sa k chóru mystikov všetkých čias. "Bol si tu stále a ja som to nevedel!" hovorí Jakub
/Gn 28,16/. Pomaže olejom kamenný pilier, kde sa to stalo a pomenuje ho Bethel,
alebo "dom Hospodina a brána nebies" /Gn 28,17-18/. Jakub potom v sebe zachováva
prítomnosť Božiu, kamkoľvek ide. Čo bolo najprv iba tam, je zrazu všade. Brána nebies
je najprv na jednom konkrétnom mieste; ešte lepšie je zachovávať ju v sebe; ale najlepšie
je, pokiaľ ju môžete nájsť kdekoľvek. Tak vyzerá vývoj duchovného života.

Kol 1,27
Im chcel Boh dať poznať bohatstvo slávy tohoto tajomstva medzi pohanmi, a ním je Kristus vo vás, nádej slávy.
Ex 31,18
A keď s ním na vrchu Sinaj dokončil svoj rozhovor, dal Mojžišovi dve kamenné tabule, popísané Božím prstom.
Dt 29,12-14
12 aby si prešiel (každý jeden) k zmluve a prísahe Pána, svojho Boha, ktorú dnes uzaviera s tebou Pán, tvoj Boh,
13 aby si ťa zvolil za svoj ľud a aby sa on stal tvojím Bohom, ako sľúbil a odprisahal tvojim otcom Abrahámovi,
  Izákovi a Jakubovi.
14 Ale túto zmluvu a prísahu neuzavieram len s vami,
Jer 31,31-34
31 Hľa, prichádzajú dni, hovorí Pán, keď uzavriem s domom Izraela a s domom Júdu novú zmluvu!
32 Nie ako zmluvu, ktorú som uzavrel s ich otcami, keď som ich chytil za ruku, aby som ich vyviedol z Egypta.
  Tú moju zmluvu oni zrušili, hoci som im bol Pánom - hovorí Pán.
33 Ale toto bude zmluva, ktorú po týchto dňoch uzavriem s domom Izraela - hovorí Pán.
  Svoj zákon dám do ich vnútra a napíšem ho do ich srdca. A budem im Bohom a oni budú mojím ľudom.
34 Už sa nebudú vzájomne poučovať a brat bratovi nebude hovoriť: “Poznajte Pána!”,
  pretože ma všetci poznajú od najmenšieho po najväčších - hovorí Pán.
  Lebo im odpustím vinu a na ich hriech si viac nespomeniem."


voľný preklad
prevzaté z knihy: Nesmrteľný diamant
Richard Rohr
Pridal lazar44 on 05/02/2019 02:37