Archívy

Reklama

Repete : Čo to vieme?

Karl Rahner, jeden z najvýznamnejších teológov našej doby, napísal krátko pred svojou smrťou dopis,
mladému nemeckému narkomanovi, ktorý ho požiadal o pomoc. Ten mu napísal:
„Vy teológovia hovoríte o Bohu,  ale aký význam môže mať tento Boh pre mňa? Ako mi tento Boh môže pomôcť
zbaviť sa závislosti na drogách?“
Rahner mu odpísal: „Musím sa vám s úprimným srdom  priznať, že pre mňa Boh je a vždy bol, celkom  tajomstvo.
Nerozumiem tomu, čo to Boh je. Nik nie je schopný tomu porozumieť. Máme isté náznaky, tušenie; a robíme váhave,
celkom nepostačujúce pokusy vyjadriť tajomstvo slovami. Ale neexistuje žiadne slovo, žiadna veta, ktorá by to
mohla vyjadriť.“ A keď hovoril ku skupine teológov v Londýne, povedal Rahner toto:
„Úlohou teologa je vysvetliť všetko prostredníctvom Boha, a vysvetliť Boha ako niečo nevysvetliteľné.“
Nevysvetliteľné tajomstvo. Nevieme a nedá sa to vyjadriť. Hovoríme:  „ Ó....   Ó....“
Slová nám len ukazujú smer, nie sú to popisy. Bohužiaľ  ľudia upadajú  do modlárstva ak si myslia, že Boh je  
totožný s týmto slovom. Ani človek, strom, list alebo zviera nie je totožný so slovom, ktoré ho pomenúva.
...............
Jeden medzinárodne uznávaný biblista mi povedal: „Môj Bože, keď vás počúvam, pochopil som, že som celý život
uctieval modlu!“  Povedal to celkom otvorene. "Nikdy ma nenapadlo, že uctievam  modlu!“
„Nikdy ma nenapadlo, že uctievam modlu. Moja modla nie je z dreva alebo z kovu. Bola to mentálna modla.“
A títo modlári sú najnebezpečnejší. (Sú aj na týchto stránkach.) Materiál, s ktorým pracujú, keď vytvárajú Boha,
je veľmi chúlostivý – myseľ.
....................
Dag Hammarskjöld, bývalý generálny tajomník Spojených národov, to veľmi pekne vyjadril:
„Boh neprestane existovať toho dňa, keď prestaneme veriť na osobné božstvo. Preto ale my umierame, keď náš život
prestane osvetľovať slabnúca žiara úžasu, ktorý sa každý deň obnovuje a ktorého zdroj je za hranicou celkového chápania.“
Nemusíme sa hádať  kvôli nijakému slovu, pretože „Boh“ je len slovo, pojem. Nikdy nie sú spory kvôli skutočnosti;
spory sú kvôli názorom, pojmom, súdom. Opusťte svoje pojmy, opusťte svoje názory, opusťte svoje predsudky, opusťte
svoje súdy a vtedy to uvidíte. „Quia de scire non possumus quid sit, sed quid non sit, non possumus considerare de deo,
quomodo sit sed quomodo non sit.“
Toto je predslov Tomáša Akvinského k jeho  Summa Teologica: „Keďže nemôžeme vedieť, čo Boh je, ale skôr čo nie je,
nemôžeme teda ani uvažovať o tom, aký je, ale skôr aký nie je.“
A jeho komentár k (O svätej trojici), kde hovorí,
že najvyšší stupeň poznania Boha je poznať ho ako nepoznaného,  tanquam ignotum. A vo svojej Questio disputate de
Potentia Dei (O moci Božej) píše: „Toto je vrchol ľudského poznávania Boha – poznať, že Boha nepoznáme.“
......
Konečnou fázou v poznávaní Boha je teda poznať, že nevieme. Naše najväčšie nešťastie je, že toho vieme príliš veľa.
Teda myslíme si, že vieme, to je naše nešťastie. Preto nemôžeme nič objaviť. Tomáš Akvinsky nie raz povedal:
„Všetko ľudské úsilie mysle nedokáže vyčerpať podstatu jednej muchy.“

Prevzaté a krátené z knihy: „Bdelosť.“
A. de Mello
Pridal lazar44 on 06/04/2018 10:39