Archívy

Reklama

Repete : Modliba ako rezonancia .....

Modlitba je rezonancia.

Tradičným a najuniverzálnejším výrazom, ktorý popisuje odlišný prístup k pravde, bolo jednoducho "modliť sa za niečo".
Avšak krásne slovo "modlitba" je už tak vyprázdnené jeho zbožným používaním a zneužívaním, že teraz musíme tento odlišný
mentálny postoj opísať novými slovami. Rád by som tu predstavil iný výraz, aby ste mohli modlitbu vnímať novým spôsobom
a možno si tiež uvedomiť, čo máme na mysli pod kontempláciou. Tým slovom je "rezonancia".
Modlitba je vlastne použitie ladičky. Jediné, čo v duchovnom živote môžete naozaj urobiť, je naladiť sa, aby ste mohli
prijať vždy prítomné posolstvo.
Akonáhle sa naladíte, dostanete ho, a nemá to nič spoločné s vašimi zásluhami alebo s tým,
k akej skupine patríte, jedine len s vnútornou rezonanciou a schopnosťou spolupracovať /Mt 7, 7-11/.
Odosielateľ je absolútne a vždy prítomný a stále vysiela; jediné, čo sa tu môže zmeniť, je váš prijímač.
 Modlitba je skutočne spôsob, ako nadviazať kontakt s Bohom/Najskrytejšou realitou, ale nie je to pokus o zmenu Božích
rozhodnutí o nás alebo o udalostiach.
Také pokusy sú tým, čomu sa sekularisti vysmievajú - a to opodstatnene. Ak má v nás
rezonovať nekonečno, mystérium a odpustenie, musí sa predovšetkým zmeniť naša myseľ. Malá myseľ nemôže vidieť veľké Božie
veci, pretože tie dve majú akoby rozdielne frekvencie, vysielajú na iných kanáloch. Veľká myseľ môže porozumieť veľkým veciam,
len je potrebné zvoliť správny kanál. Rozumieme tomu, čo sa nám podobá.
 Bez modlitby nemôžete robiť nič lepšie ako počítať a porovnávať, a to všetko len z obmedzeného hľadiska vášho vlastného já.
Modlitba, ako sa tradične chápe, poznáva skutočnosť úplne iným spôsobom. Namiesto toho, aby predvádzala naše dobre strážené já,
prestáva obhajovať alebo presadzovať svoje myšlienky a pocity, vzdáva sa všetkých nepriateľských postojov alebo obáv a čaká na
vedenie Odinakiaľ, ktoré sa jej tak dostane. Ponúka sa prítomnosti "obnažená", aby sa váš prebudený vnútorný milovník mohol
stretnúť s Milovníkom. Teraz už iste chápete, prečo musíte dovoliť, aby vo vašom srdci, mysli a očiach prebiehala vážna
operácia, ak sa vôbec máte modliť /Mt 5, 23-26/ V modlitbe ide o to, aby ste sa zmenili vy, nie aby sa zmenil Boh.
 Jednoducho povedané: ako sme videli, modlitba je ďaleko viac niečo, čo sa vám deje /Rim 8, 26-27/, než niečo, čo vy sami robíte.
Znamená to otvoriť sa Božiemu Já, a nie presadzovať svoje malé já. Nakoniec zistíte, že dávate prednosť tomu, hovoriť:
"Stala sa modlitba, a já som tam bol"

než "Dnes som sa pomodlil."
Viete len to, že ste vedení, milovaní, používaní a že cez vás prebieha modlitba - a vy už nie ste na sedadle šoféra.
Boh prestáva byť jedným z mnohých objektov pozornosti a stáva sa na istej úrovni vaším vlastným "já som".
Začínate poznávať prostredníctvom Niekoho iného, s Ním a v Ňom. Z vašeho malého "já som" sa stáva "my sme".

V tom mi prosím dôverujte. Možno je to ta najdôležitejšia vec, o ktorej v tejto knihe hovorím.

Richard Rohr
voľný preklad
Nahá prítomnosť

Keby si teda prinášal dar na oltár a tam by si sa rozpamätal,
že tvoj brat má niečo proti tebe, nechaj svoj dar tam pred oltárom a odíď;
najprv sa zmier so svojím bratom a až potom príď a obetuj svoj dar.  
Pokonaj sa rýchlo so svojím protivníkom, kým si s ním na ceste.
Inak ťa tvoj protivník odovzdá sudcovi, sudca strážnikovi a uvrhnú ťa do väzenia.  
Amen, hovorím ti: Nevyjdeš odtiaľ, kým nezaplatíš do posledného haliera.  


Tak aj Duch prichádza na pomoc našej slabosti.
Veď nevieme ani to, za čo sa máme modliť.
Ale sám Duch sa za nás prihovára nevysloviteľnými vzdychmi.  
Ale ten, čo skúma srdcia, pozná úmysel Ducha,
lebo sa prihovára za svätých tak, ako chce Boh.
Pridal lazar44 on 11/02/2018 08:11

Komentáre (4)

rasto624 je odhlásený top rasto624 napísal dňa 11/02/2018 12:58 :

Prajem požehnaný deň.
Dakyjem aj za tento blog.
Tú "nahú prítomnosť " už davno odhalilo "písmo sväté "
Totiž,  ak niekto je od Boha,  nemôže vyjaviť,  ozrejmiť iné ako už bolo.

Len aby sa niekto nedostal v konštrukciách k tomu,  že  sám človek môže byť Bohom...

A modlitba je vlastne obrazom našej vnutirnej i vonkajšej zmeny,  nášho srdca. A na tú zmenu vie Boh odpovedať tak,  že ho môžme vnímať.
Môžme sa ale modliť aj nesprávne...
Napríklad,  keď Samuel chcel oo Boha,  aby poškodil Dávida...  Toto sa Bohu neľúbilo a tak to nesplnil.
Ale keď sa David modlil k Bohu,  aby ho Hospodin ochránil,  tak to sa Bohu ľúbilo.

Preto je potrebné pochopiť ako sa modliť.

My však sme stále len smrteľníkmi a Boh je všemohúcim stvoriteľom všetkého.

Jeho dokonalosť je aj v tom,  že zabezpečil cez jedincov v dobe,  aby sme poznali Jeho slovo. Jeho dlovo je uplne a jednotné.

Rozdiel medzi božím slovom a ostatnými textami je v tom,  že textu rozumieme stále a kvalita porozumenia je závislá od inteligencie,  atd...
Božiemu slovu porozumie len ten,  kto sa rozhodol prijať pravdu (uverí tomu slovu). (Bez potreby múdrosti,  či vzdelania, bez ohladu v ktorej dobe).
....
A ak sa dnes niekomu stane,  že vníma,  že sa stalo božie slovo,  automatický je okolím odsúdený a posmievaný...

perla17 je odhlásený top perla17 napísal dňa 11/02/2018 02:36 :

Modlitba je dýchaním duše a nádych je veľmi dôležitý, vedieť a naučiť sa počúvať Boha.grin

11111 je odhlásený top 11111 napísal dňa 11/02/2018 02:42 :

Perla17

smile  thumbs up

lazar44 je odhlásený top lazar44 napísal dňa 02/03/2018 12:32 :

Spokojnosť

Znie to paradoxne, no Majster vždy trval
na tom, že pravý reformátor musí byť schopný
chápať, že všetko je dokonalé tak, ako to je,
- a musí byť schopný nechať to tak.
 "Tak prečo by chcel čokoľvek reformovať?"
namietali žiaci.
 "Nuž, sú reformátori a reformátori:
Jedni dovolia, aby činnosť pretekala cez nich,
oni sami nerobia nič,
sú ako ľudia, ktorí menia koryto a tok rieky.
Druhí sa sústreďujú na vyvíjanie vlastnej
činnosti; sú ako ľudia, ktorí plytvajú
energiou na to, aby urobili rieku viac mokrou."

Prevzaté:     Minúta múdrosti     A. de Mello

smilewink