Archívy

Reklama

Repete : Maska

To všetko nás postupne privádza k obrazu masky. Po latinsky sa maska povie persona a v mnohých európskych rečiach označuje
toto slovo "osobu". Môže to znamenať, že každé indivíduum je akousi maskou väčšej skutočnosti.
Pôvodne sa toto slovo vzťahovalo na divadelné masky, cez ktoré sa grécki herci prihovárali publiku /presonare znamená zvukom
prenikať cez niečo/, aby ich tak bolo lepšie počuť. Kresťanskí filozofi a teológovia používali toto slovo na odlíšenie indiví-
dua od skupiny. Každá osoba bola chápaná ako jedna z "Božích masiek"; ako dych a hlas prechádzajúci cez masku; ako obraz
nejakej väčšej pravdy.
Svoju vlastnú osobu-bytie dokážem spoznať len vtedy, ak budem rešpektovať vzťah Ja-Ty,
ktorý mi v konečnom dôsledku môže sprístupniť len Boh: ako subjekt subjektu, z tváre do tváre, ako milosrdenstvo,
ktoré odmieta súdiť alebo znevažovať iných. Ak nespoznám Boha, ak ho nebudem milovať a slúžiť mu, nikdy sa nemôžem stať
skutočnou osobou.
Toto je taká základná pravda, že ju dokonca  hneď v prvej otázke vyslovil aj náš starý a už aj staromódny
predkoncilový katechizmus.
Moja osoba ako bytie stojí v priamom spojení s Božím bytím. V prvej kapitole Biblie sa hovorí, že som bol stvorený na obraz
Boha. Moje "Ja som" je výrazom a dychom onoho večného a dokonalého "Ja som" vysloveného Stvoriteľom. Každá láska a kontemplácia
je životom vychádzajúcim z tohto bytia, z bytia, ktoré predchádza akémukoľvek konaniu a vedie ho k naplneniu. Som milovaný,
alebo - ešte lepšie - som láska ešte prv, než urobím čokoľvek správne alebo nesprávne, dôstojné alebo nedôstojné, dobré alebo zlé.
Povedané filozoficky: - ontológia /učenie o ľudskom bytí/ stojí nad morálkou. Nanešťastie , inštitucionálne kresťanstvo prenieslo
všetku váhu na morálne požiadavky, a práve preto prišlo o skutočnú silu a základ pravej morálky. Láska jednoducho znamená byť tým,
čím sme v Kristovi!
Ako Boží synovia a dcéry máme jedinú objektívnu identitu - a tou je láska. Boh v Kristovi vzal na seba ľudské
telo, aby nás naučil tejto identite. Krst je teda symbolom a sviatosťou premenenia k pôvodnej pravde, ktorá sa stala telom.
Svätosť nie je ničím iným ako konaním pravdy v láske /Ef 4,15/. Ak sa chceme vrátiť ku koreňom, musíme sa naučiť existovať
ako dospelí kresťania, ktorí žijú, veria a konajú na základe toho, čím už sú v Kristovi. Hriech znamená žiť z niečoho iného:
z falošného Ja.
Pravé alebo transcendentné Ja sa prebudí, keď nás láska vyvedie z falošnej sebavzťahovačnosti, čím sa naše vnútro
postaví na celkom inom základe. Byť schopný lásky znamená možno menej rásť, no o to viac prijímať. Nájsť Boha a stratiť seba
znamená to isté, pretože, ako hovorí Ján: "On v nás a my v ňom" /Jn 17, 22/. Západné náboženstvo malo vždy tendenciu objektivizovať
a kúskovať Boha /ako aj všetko ostatné!/, čo malo katastrofálne dôsledky pre kresťanstvo, pre modlitbu a aj pre úprimnú Božiu lásku.
Týmto všetkým sa usilujem povedať, že sme si zvolili veľmi nesprávnu pozíciu. Biblia to nazýva hriechom, psychológia hovorí
o inflácii ega, filozofia to formuluje ako dualizmus alebo ako individualizmus. Thomas Merton píše o falošnom živote nepravého Ja.
Hoci to znie naozaj neuveriteľne, väčšina z nás žije takto celý život! Niet divu, že láska sa stala nemožnou. Fikcia, ilúzia a lož
sa pokúšajú preniknúť do lásky a robiť dojem "morálky". Preto sa musíme vrátiť späť k stredu a tam spoznať, že sme len maskou,
fragmentom a - neuveriteľne požehnanou! - časťou celku. Je oveľa lepšie byť pravdivým fragmentom ako falošným celkom.
Z takejto
pravej identity sa láska opäť stane možnou.  Vrátiť sa k tomu, čím naozaj sme, nie je teda žiadna prehnaná požiadavka, najmä ak si
uvedomíme, že je to jediné možné oslobodenie a bez neho nemôžeme urobiť nič. Nech už v našej službe alebo v našom spoločenstve
urobíme čokoľvek, ovocie to prinesie len do tej miery, do akej žijeme a konáme s ohľadom na pravdu celku. Radikálna jednota
sa prejavuje nakoniec ako najhlbšia úroveň spätosti so všetkými ostatnými osobami, udalosťami a vecami. Dnes by sme tom nazvali
solidarita alebo sympatia v zmysle spolu-utrpenia.  
prevzaté
Richarh Rohr
Nahý Boh
Pridal lazar44 on 08/09/2017 01:22