Reklama

Facebook

Je to jednoduché

 • Spoznaj

  nových kamarátov a priateľov.

 • Zaži

  ozajstný vzťah aký hľadáš.

 • Zaregistruj sa teraz!

  a oveľa viac, na zoznámku s kresťanským duchom.

  Zaklop, správy, fotky, blogy, priatelia...

Noví Uživatelia

Viac Užívateľov
 • duane0012 duane0012, Žena

  Hľadám: Muž

  Vek: 31

  Krajina: Slovensko / Bratislavský / Bratislava

  Naposledy prihlásený:

 • mirka34 mirka34, Žena

  Hľadám: Muž

  Vek: 34

  Krajina: Slovensko / Zilinský

  Naposledy prihlásený:

 • dzejna dzejna, Žena

  Hľadám: Muž

  Vek: 41

  Krajina: Slovensko / Bratislavský

  Naposledy prihlásený:

 • mrbono mrbono, Muž

  Hľadám: Žena

  Vek: 34

  Krajina: Slovensko / Prešovský / Poprad

  Naposledy prihlásený:

 • dominikap dominikap, Žena

  Hľadám: Muž

  Vek: 34

  Krajina: Slovensko / Zilinský

  Naposledy prihlásený:

 • miroslav8791 miroslav8791, Muž

  Hľadám: Žena

  Vek: 44

  Krajina: Slovensko / Zilinský

  Naposledy prihlásený:

 

Najnovšie Blogy

Viac Blogov
 • lazar44 je odhlásený Zostaňte v mojej láske. 2.x Pridaný dňa 30/11/2022 11:06 od lazar44

  Srdce premenené vedomím tejto jednoty vie, že iba láska, ktorá je
  "priamo túto", môžeme uvidieť a zakúsiť lásku, ktorá sa nachádza
  "niekde tam". Strach, uzavretosť a zloba sú emócie, ktoré dobrí
  duchovní poradcovia právom považujú za našu vrodenú slepotu, ktorú
  musíme prekonať. Inak sa nedostaneme nikam /rozhodne nie tam,
  kam by sme chceli/.
  Preto sú všetci mystici ľudia pozitívni - inak to vôbec nie sú mystici!
  Ich duchovní boj spočíva v tom, že všetku svoju vnútornú negativitu
  a strach najprv rozpoznajú a potom odovzdajú Bohu. Veľkým paradoxom je,
  že i keď toto víťazstvo dostávame od Boha darom, k obdarovaniu je potrebná
  naša túžba /Filip 2; 12-13/.
    Ústredným bodom praktikovania františkánskej mystiky teda musí byť
  zostávanie v láske.
  Nejde len o prikázanie ako také /J 15,9/,
  ale vlastne o jediné prikázanie Ježišove. Musíme horieť nadšením
  pre lásku, aby sme videli lásku a ...Čítaj ďalej

 • lazar44 je odhlásený Môj Boh, moje všetko   2.x opakované Pridaný dňa 23/11/2022 01:50 od lazar44

  Môj Boh, moje všetko    

  A nakoniec, františkánska mystika prekonáva pokušenie elitárstva a individualizmu tiež tým,
  že neoblomne trvá na identifikácií s krížom, solidaritou s chudobnými a trpiacimi všeobecne.
  Solidarita s trpiacim svetom, áno, i s trpiacim Bohom, bola Františkovou štartovacou
  čiarou - nehľadal súkromnú morálnu dokonalosť. Solidarita chráni kontemplatívnu cestu pred
  introvertnou, presladenou zbožnosťou, súkromnou spásou alebo pred akýmkoľvek iným asociálnym,
  privatizovaným pojatím náboženstva, keď sa domnievam, že môžem k Bohu prísť inak než v spojení
  so všetkým stvorením. Františkánskym mottom je Deus Meus et Omnia: "Môj Boh - moje všetko."
    František musel byť neoblomný čo sa týka chudobných a chudoby, pretože vedel,
  že spiritualita sama pre seba, bez konkrétnych skutkov služby a lásky, často vedie
  len k prebujnelému egu a klamným predstavám.
  Naša túžba ...Čítaj ďalej

 • markus je odhlásený Poznanie vyšších svetov nad nami a spájanie sa s nimi Pridaný dňa 22/11/2022 06:45 od markus

  Celý vonkajší a vnútorný potenciál väčšiny ľudí dnešnej doby je zameraný len na viditeľný a materiálny svet okolo nás. Len k nemu je upretý ich zrak, ich túžby, ich myšlienky a ich šťastie. Preto nie sú schopní vnímať, že nad nami existujú aj iné, vyššie svety.

    Svety plné radosti a harmónie, s obrovským potenciálom prinášať túto radosť a harmóniu aj do nášho, tak disharmonického a neradostného materiálneho sveta. Na to je však potrebné vedieť o týchto svetoch, spájať sa s nimi a nechať sa nimi inšpirovať a viesť.

    Lebo náš materiálny svet, ako i všetky vyššie svety, o ktorých budeme hovoriť, sú len súčasťou jedného veľkého celku stvorenia. Preto majú byť vzájomne úzko prepojené, aby mohli všetky pomoci a inšpirácie prúdiť z vyšších svetov až do toho najnižšieho, čiže do našej najhrubšej hmotnosti. Vinou ľudí a ich jednostranným zameraním iba na matériu je však toto inšpirujúce ...Čítaj ďalej

 • lazar44 je odhlásený 2. Mystika pre všedné dni. 2.x opakovane Pridaný dňa 09/11/2022 03:40 od lazar44

  Mystika pre všedné dni.

  Františkánska mystika teda skutočne je mystikou, ale je zároveň jemne vyvážená
  a pripravená k tomu, aby viedla ľudí nielen k vnútornej skúsenosti, ale tiež
  k možnosti zakúšať každý deň hĺbku a krásu všednosti. Najmä preto, že zahŕňa
  i zdanlivé negatíva a ide až na úplné hranice našich životov. Zlyhania, tragédie
  a utrpenie sa tak naraz stanú najbližšími dvermi k Bohu. Vojsť môžu úplne všetci,
  pokiaľ dokážu sami sebe priznať svoju chudobu.
    Neexistuje nič, čo by Boh nemohol a nechcel použiť na to, aby nás spojil
  so sebou samým - dokonca ani hriech /felix culpa/. Taká je čistá a prostá
  vznešenosť evanjelia, toto je radostná zvesť, ktorá je naprosto úplná vo svojej
  sláve, efektivite a univerzalite. František skrátka demokratizuje duchovný život
  a hovorí nám, že duchovnou cestou môžeme kráčať i bez života v kláštore, bez
  celibátu, moralizovania alebo falošnej ...Čítaj ďalej

 • rogko je odhlásený MPT <a href="https://www.moipourtoi.com/-rogko">free dating site</a> Pridaný dňa 03/11/2022 08:48 od rogko

  <a href="https://www.moipourtoi.com/-rogko">free dating ...Čítaj ďalej

 • lazar44 je odhlásený 1. Čo je to mystika  2x Pridaný dňa 30/10/2022 11:03 od lazar44

  1. Čo je to mystika?

  Je to ako s milencami:
  keď je všetko tak, ako má byť, nepoznáte,
  kto koho bozkáva.
      -Gregory Orr

  Slovo mystika je nešťastné v tom zmysle, že ono samo podlieha
  mnohým mystifikáciám - mystika tak je odsúvaná do vzdialenej,
  zahmlenej sféry, ktorá sa zdá byť prístupná len niekoľko málo
  vyvoleným. Pre mňa mystika znamená jednoducho povedané
  poznávanie duchovných vecí cez vlastnú skúsenosť - nie z kníh,
  nie z druhej ruky, dokonca ani z tej cirkevnej.
    Väčšina organizovaných náboženstiev - bez toho, aby to bol
  ich zámer - nás v skutočnosti odrádza od mystickej cesty,
  pretože nám takmer výlučne predpisuje dôverovať vonkajšej
  autorite: Písmu, tradícii, najrôznejším "odborníkom na pravdu"
  /tomu všetkému hovorím nádoby/ - namiesto toho, aby nás učili
  dôležitosti a hodnote vnútornej skúsenosti /teda obsahu/.
  Väčšinu z nás dokonca varovali pred tým, aby sme ...Čítaj ďalej

 • brumik2019 je odhlásený Záhrada. Pridaný dňa 29/10/2022 05:37 od brumik2019

  Všimol som si že viacerí zoznamkari udávajú ako jednu z viacerých zaľub práca v záhrade, tak sa pochváľte čo chutné, zaujímavé a zdrave ste dopestovali, pre ...Čítaj ďalej

 • lazar44 je odhlásený ... čo nás ťahá dopredu - 2.x Pridaný dňa 18/10/2022 12:23 od lazar44

  František stelesňuje všetko, po čom my ľudia bytostne túžime. Podobne
  ako kozmický Kristus /Teilhardova Omega dejín/ ma v sebe silu,
  ktorá ľudstvo ťahá dopredu k scholastickej "poslednej príčine" ......
  Priťahuje nás jednoducho preto, že sám nevynechal žiadny
  kus našej duchovnej cesty. Len skutočne premenení ľudia totiž môžu
  premieňať druhých a nastaviť latku ľudstva o niečo vyššie. Práve
  takto vyzerá najúčinnejšia pomoc, ktorej je človek schopný.
  Závisle formy pomoci nikdy celkom nestačia.
    Pokiaľ sa nachádzame na prvom alebo druhom stupni vedomia
  /požadujeme istoty a poriadok, prípadne odpovede a vysvetlenia/
  a pokiaľ sa naše očakávania odrážajú aj na systémovej úrovni,
  nemáme ani minimálnu kapacitu pre pochopenie ľudí ako je František
  alebo Ježíš. Tí celkom jasne dospeli k vrcholu tretieho, nedualistického
  stupňa vedomia /"Ja a Otec sme jedno."/ Ján 10,30. Kultúry a cirkvi,
  ktoré sa ich snažia ...Čítaj ďalej