Archívy

Reklama

O ceste nahor : O možnej príčine smrti Navaľného a hrozných duchovných súvislostiach

Existujú veľmi silné indície, že Alexej Navaľnyj zomrel v trestaneckej kolónii za polárnym kruhom na syndróm náhlej zástavy srdca tak, ako naň zomierajú každodenne tisíce bezmenných ľudí po celom svete. Navaľnyj a vrátil z prechádzky, z mrazu do vykúrenej cely, chytil sa za srdce, spadol na zem a zomrel.

Čo je príčina? Asi tušíte! Očkovanie! Navaľnyj bol ako prominentný disident očkovaný západnou mRNA vakcínou a absolvoval tri posilňujúce dávky. Je to teda pravdepodobne len jedna z tisícok obetí očkovania proti covidu.

Existuje štatistika, podľa ktorej v Česku, ale aj v celej EU zomiera po pandémii o 10 percent ľudí viac, ako pred pandémiou. Zomierajú na náhlu zástavu srdca. Tá je dôsledkom očkovania, pretože vakcíny proti covidu neprešli štandardným 12 ročným vývojom, zameraným  na odstránenie väčšiny nežiadúcich účinkov. Preto tieto experimentálne vakcíny, masovo aplikované do obyvateľstva počas pandémie, vyvolávajú u časti populácie zápal srdcového svalu a náhlu zástavu srdca. Toľko k viditeľnej a hmatateľnej realite okolo nás, ktorá je samozrejme politikmi a médiami tajená.

A teraz sa pozrime na neviditeľné, hrozné duchovné dôsledky tohto diania. Keď sa to tak vezme, desivou je už skutočnosť, že úplne zbytočne zomiera o 10 percent ľudí viac. Že títo ľudia si svojou naivnou dôverou v odborníkov, v médiá a vo vakcíny skrátili život o celé roky, alebo dokonca o desaťročia. Už toto je dostatočne desivé, avšak duchovné súvislosti tohto diania sú ešte desivejšie.

V závere Biblie v Zjavení Jána, známejšom pod názvom Apokalypsa, sa v kapitole o zemskej šelme píše, že táto šelma bude nútiť ľudí, aby si „všetci, malí aj veľkí, bohatí aj chudobní, slobodní aj otroci dali znak na pravú ruku. A nikto nemohol ani kupovať, ani predávať, keď nemal znak.“

A o jednu stránku ďalej sa v Apokalypse píše: „Hľa biely oblak a na oblaku sedel Niekto, podobný Synovi Človeka. Na hlave mal zlatý veniec a v ruke ostrý kosák. Tu vyšiel z chrámu anjel a volal mohutným hlasom na toho, ktorý sedel na oblaku: „Prilož kosák a rež, lebo prišla hodina žatvy.“ A ten, kto sedel na oblaku, priložil kosák k zemi a zožal zem.“

Čo znamenajú tieto dva citáty z Apokalypsy a ako so sebou vzájomne súvisia?

V Apokalypse ako celku sa píše o súde nad ľudstvom. Píše sa v nej o záverečnej žatve ľudských duší. Tie dobré budú ako pšenica zhromaždené v Pánovej sýpke a tie zlé budú ako plevy spálené v ohni. Toto všetko naznačuje uvedený druhý citát o Synovi Človeka.

Nadchádzajúci čas žatvy budeme môcť spoznať podľa určitých príznakov. Medzi iným aj podľa toho, že šelma bude nútiť ľudí prijať znak na svoju ruku, pretože bez neho nebudú môcť ani kupovať, ani predávať.

K tomu došlo počas pandémie a tieto skutočnosti si mali dať ľudia do vzájomných súvislostí. Preto nám to bolo predsa dané, aby sme to poznali, keď to príde, a aby sme sa dokázali správne zachovať. Aby sme odolali nátlaku šelmy, pretože inak „budeme piť nemiešaného vína Božieho hnevu.“

Všetky uvedené indície nasvedčujú tomu, že v súčasnosti žijeme v dobe Veľkej očisty. Že žijeme v čase žatvy, kedy sa rozhoduje o duchovnom bytí každého z nás. Kedy sa rozhoduje o tom, či sa konečne dokážeme vzchopiť k trvalému chceniu dobrého a čistého v každom okamihu dňa. Či sa dokážeme vzchopiť k láskavému a úcty plnému prístupu voči svojim blížnym. Či sa dokážeme vzchopiť k láske k Bohu, prejavujúcej sa snahou poznávať a naplňovať jeho Vôľu.

V súčasnosti sa rozhoduje o tom, či sa na základe vlastného duchovného obrodenia a očistenia staneme zrnkom pšenice, hodným toho, aby bolo zhromaždené v Pánovej sýpke. Alebo či toto všetko budeme ignorovať a budeme sa zameriavať tak, ako doteraz, iba na hmotné. Iba na hodnoty hmoty, ktorými sú peniaze, zisk, majetky, moc, sláva, kariéra a užívanie si, na základe čoho budeme priradení k plevám a spálení v ohni.

Pšenica, alebo plevy? Nadradenie hodnôt ducha nad hmotu, alebo nadradenie hmotných hodnôt nad ducha? O to dnes ide! O toto sa dnes hrá! O tomto sa dnes rozhoduje! Charakterom svojho súčasného života a jeho hodnotovým zameraním vynáša v dnešnej vážnej dobe očisty rozsudok každý sám nad sebou. Je nesmierne dôležité, aby každý človek, v súčasnosti žijúci na zemi, dokázal urobiť vo svojom živote zásadný obrat smerom k Svetlu, k dobru, k čistote, k láske k blížnym a k Bohu.

Temné sily vedia o týchto skutočnostiach a všemožne sa snažia, aby sa to ľuďom nepodarilo. Mocní nášho sveta, otvorene sa hlásiaci k službe satanskému princípu, donútili obyvateľstvo celej planéty k masívnemu očkovaniu experimentálnymi a neodskúšanými vakcínami. Títo ľudia vytvorili covid, vytvorili pandémiu, vyvinuli vakcíny a nútili obyvateľstvo do vakcinácie.

A to všetko z dvoch dôvodov. Prvým je zámerná depopulácia planéty, ktorú chcú mať sami pre seba, spolu s miliardou otrokov, určených na  poskytovanie základného servisu elite.  

Druhým, oveľa hrozivejším dôvodom, je temný zámer pripraviť ľudí predčasnou smrťou o čas, aby v prebiehajúcej očiste zeme nestihli uskutočniť svoje duchovné obrátenie. Temnota vie, aká je nesmierne dôležitá každá minúta nášho súčasného života, pretože v nej môžeme učiniť hodnotový obrat smerom k Svetlu, a tým k záchrane vlastného bytia. Predčasná smrť, spôsobená vakcináciou, o túto možnosť mnohých ľudí pripravila. Obrala ich o čas, v ktorom sa mohli duchovne obrodiť. Toto je tá najzákernejšia vec, vykonaná temnom prostredníctvom jeho pozemských prisluhovačov. Podarilo sa ju uskutočniť aj napriek tomu, že sme pred ňou boli varovaní v Apokalypse.

Pozemská smrť nie je tragédia, pretože po nej človek ďalej pokračuje vo svojej existencii. Avšak predčasná smrť v dobe Veľkej očisty zeme, ktorá nás pripraví o možnosť duchovnej premeny k dobrému, čistému a Svetlému, takáto smrť je desivou tragédiou, pretože človeku nesmierne komplikuje možnosť jeho obratu k Svetlu a môže pre neho znamenať nastúpenie cesty do duchovnej záhuby.

Vedomie, že človek je očkovaný, vedomie, že nebol dostatočne duchovne bdelý a podcenil varovanie z Apokalypsy, ktoré ho na to upozorňovalo, vedomie, že bol človek takto zákerne oklamaný temnom, aby bol obratý o drahocenný pozemský čas určený k jeho duchovnému precitnutiu, vedomie tohto všetkého by malo byť pre očkovaných ľudí silným impulzom k zahájeniu duchovnej premeny vlastnej osobnosti, spočívajúcej v urýchlenom obrate už len k dobrému, čistému a Bohu milému. Uskutočnenie takejto duchovnej premeny osobnosti je v dnešnej dobe očisty životne dôležité pre každého z nás, ale pre očkovaných zvášť.

Tieto závažné informácie nie sú sprostredkovávané preto, aby sa šíril strach, ale preto, aby na jednej strane demaskovali zákerné ťahy temna, a na druhej strane aby verejnosti ukázali, ako všetky temné nástrahy prekonať tým, že sa zo všetkých síl upneme k Svetlu.

Žiaľ, ľudia si žijú svoje životy, ponorení do hmotných starostí, a vo svojej duchovnej vlažnosti si myslia, že nijaká výnimočná doba nenastala. Že nenadišla žiadna plnosť času a neprebieha žiadna Veľká očista. Že slová o prorokmi predpovedanom súde nad ľudstvom sú len náboženským výmyslom, ktorý sa nikdy dones nenaplnil, pretože vždy doteraz to boli len plané predpovede.

Ale tentokrát sa mýlia! Hrozne sa mýlia! Súd nad ľudstvom je tu! Je už v plnom prúde v úrovni najvnútornejších pohnútok ľudí a aj súčasné vonkajšie dianie, predpovedané v Apokalypse tomu nasvedčuje.

Buďme si teda toho vedomí! Buďme si vedomí toho, že konečný rozsudok v tomto veľkom všeobecnom triedení ľudstva si vynesie každý sám nad sebou. A to tým, či sa obráti k Bohu, alebo zostane k nemu ľahostajný. Tým, či začne žiť cnostný a čistý život, alebo to bude ignorovať. Tým, či začne jednať s úctou ku všetkým ľuďom, alebo nezačne. Týmto spôsobom každý sám seba buď ospravedlní, alebo odsúdi.

Spamätajme sa preto, uvedomme si vážnosť doby a nestaňme sa svojou duchovnou ľahostajnosťou sami sebe sudcami, ktorí odsúdia svoju dušu do večného zatratenia.

v spolupráci s https://smeromkzivotu.blogspot.com/
Pridal markus on 10/03/2024 06:53

Komentáre (25)

richard768 je prihlásený top richard768 napísal dňa 11/03/2024 04:01 :

Úvahy o skorom konci sveta sú tu snáď už od počiatkov ľudstva. Malé konce iste prídu, aby prerovnali nesprávne smerovania. Ale veľký, definitívny koniec by bol nateraz predčasný, lebo ešte máme veľa nerozvinutých duševných potenciálov. Našťastie, Božie zákony platia aj v naskrytejšom kúte sveta, takže všetky zlé snahy a úmysly vedú nakoniec, i keď cez utrpenie, k dobrému výsledku.

hladamniekoho je odhlásený top hladamniekoho napísal dňa 12/03/2024 08:05 :

Úplny súhlas a ja by som dodal iba jednú malú korekciu - nie "pandémia" ale "pLandémia". A to je veľký rozdiel, lebo toto bola vyslovene plánovaná pandémia. A ako uplynul nejaký čas, tak aj korporátne médiá museli "hoax" o laboratórnom pôvode covidu so sklopenými ušami priznať, že je to pravda.

pascendi je odhlásený top pascendi napísal dňa 12/03/2024 08:47 :

zda sa ze bez "konspiracii" sa nezaobideme pri interpretovani fenomenov sveta...

pascendi je odhlásený top pascendi napísal dňa 12/03/2024 08:54 :

len to treba posunut vyssie...do Konspiracie... ktora vysvetli vsetky zloby sveta...dovod Teologicky... prebija pravdolaskove hluposti...

pascendi je odhlásený top pascendi napísal dňa 12/03/2024 02:47 :

len to neprepalit... nieco konzistentne.... zabrusiime aj na konspiracne stranky...

rozum a Pismo- teda logika a dogmstika su vzdy mantinely...

pascendi je odhlásený top pascendi napísal dňa 12/03/2024 02:58 :

vyklady knihy Apokalypsa vzdy zavanaju nejakou sektou...
tam bacha ak nemame Katolicky vyklad...

pascendi je odhlásený top pascendi napísal dňa 12/03/2024 03:03 :

aj na "pandemiu" pouzijeme rozum a systemy a sme mimo obligo... to nie je to iste ako mimo nebezpecenstva smrti... ale ZK chcu nieco ine...

pascendi je odhlásený top pascendi napísal dňa 16/03/2024 08:17 :

no co ma caka dnes? zas soky na hlavu...cry

pascendi je odhlásený top pascendi napísal dňa 16/03/2024 08:24 :

potesila by ma aspon minimalna zorientovanost...smile
no ja musim bojovat dalej....exorcizmus neviem a nemozem...
zas ostal len kutacik a odhodlanostcensor a zavrete oci...

klasik05 je odhlásený top klasik05 napísal dňa 19/03/2024 12:24 :

Úplny súhlas a ja by som dodal iba jednú malú korekciu - nie "pandémia" ale "pLandémia". A to je veľký rozdiel, lebo toto bola vyslovene plánovaná pandémia. A ako uplynul nejaký čas, tak aj korporátne médiá museli "hoax" o laboratórnom pôvode covidu so sklopenými ušami priznať, že je to pravda.


Teória o laboratórnom pôvode COVID-19 je jednou z hypotéz, ktoré sa skúmajú, ale zatiaľ neexistuje jednoznačný dôkaz, ktorý by ju potvrdil. Väčšina vedcov sa stále domnieva, že najpravdepodobnejším zdrojom COVID-19 sú zvieratá, konkrétne netopiere.

Pokiaľ ide o názor, že pandémia bola “plánovaná” (tj. “pLandémia”), je to konšpiračná teória, ktorá nemá podporu vo vedeckých dôkazoch.

Nevzdelanosť alebo zaujatosť môže niekedy viesť k tomu, že ľudia uveria nepravdivým informáciám.

klasik05 je odhlásený top klasik05 napísal dňa 19/03/2024 12:31 :

Tvrdenie, že u Navaľnyjho príčinou smrti bolo očkovanie mRNA vakcínou, je nezodpovedné a nezaložené na vedeckých dôkazoch.

Podľa Centier pre kontrolu a prevenciu chorôb, vedľajšie účinky mRNA vakcín proti Covidu sú zvyčajne mierne až stredne závažné a zmiznú do niekoľkých dní. Závažné reakcie po očkovaní Covidu sú zriedkavé.

Takéto správy sú nie len falošné ale aj nebezpečné pri  stave slovenskej kultúry a školstva sa niet čo diviť, že Slováci sú na chvoste krajín ktoré podliehajú hoaxom a falošným správam. Niet sa ani potom čo čudovať, keď sa k moci dostávajú extrémistické stany ako SNS alebo strany s prepojením na mafiu SMER ktorá len zneužíva jednoduchosť svojich voličov opakovaním polesných fráz ktorým ani oni sami neveria. Vedia ale, že to zapôsobí na ich voliča schopnému týmto falošným správam uveriť.

pascendi je odhlásený top pascendi napísal dňa 23/03/2024 07:59 :

dnes volnejsie... sporov vaxeri contra abtivaxeri som sa zucastnil...na strane antivaxerov...nechcel som byt ovca... a stale to trva u mna.... ja mam svoje postupy ... nepocuvam "odbornikov"... robim si po svojom... a som spokojny... hodil som do systemov... a aj svedomie je kludnecool

pascendi je odhlásený top pascendi napísal dňa 23/03/2024 08:07 :

navalneho smrt som zobral na vedomie... ale ako som hovoril, sucast znameho boja... ja nechcem, aby zvitazil zapad(demokracia), ani vychod(autokracia)- tu za zlu ani nepokladama... takze do smiesnych handrkovaciek sa nezapajam...

klasik05 je odhlásený top klasik05 napísal dňa 23/03/2024 08:08 :

Možno je práve byť ovcov to že sa nerozhoduješ podľa dôkazov a faktov ale len preto aby si nejako pôsobil alebo nepôsobil.

Byť antivaxerom len preto aby si nebol ovca s teba robí paradoxne ovcu. Bezohladu na výber strany.

pascendi je odhlásený top pascendi napísal dňa 23/03/2024 08:16 :

k tomu vcerajsiemu este... som sa hrabal v mojich knihach... zmienovaneho autora mam 11 posledne vydanie z roku 1948...takze kompletne vydanie...prehladal som vsetky antiky v Prahe... pred 20 rokmi este bolo...mal som "stastie"...

pascendi je odhlásený top pascendi napísal dňa 23/03/2024 08:24 :

zaujal pokus ked sa pytal media v 4 stupni- ake nabozenstvo je prave?... odpoved aj dnes by ma zaujimala...samozrejme bola aj ina ako bol hypnotizovany... namietka niekoho(neznaleho),ze odpoved vsugeroval hypnotizer... ani sa netreba zaoberat...

pascendi je odhlásený top pascendi napísal dňa 23/03/2024 08:32 :

ja neviem, mna "vedecke fakty" nikdy nezaujimali... boli vzdy take ako chcu master of pupets...ked tu bude veda... tak budem brat aspon do uvahy...

pascendi je odhlásený top pascendi napísal dňa 23/03/2024 08:36 :

v mojej rodine sa nikto nedal zaockovat... mozno verili hoaxom... neviem.... ale niekto robi v zdravotnictve... tak preto...asi vie svoje o pozadi... farmaceuti atd...

pascendi je odhlásený top pascendi napísal dňa 23/03/2024 08:59 :

pozeram si knihu...napr. posadlost-demonizmus... priestor,cas,protonacia....stav duse vo fluide odusia...odusie prvotriedny liek chorob...moje vlastne nemoci...varovne sny,vidiny,predpovedanie...

no mal by som si zas prejst...specificky slovnik...aj som sa niekedy bal...

pascendi je odhlásený top pascendi napísal dňa 23/03/2024 10:55 :

Je tam aj otazka ktoru casto dostaval. Je Kristus najvacsi hypnotizer a magnetizer? Zevrubne rozobral... este aj dnes sa najdu neznabohovia, pohania, neverci... co by takto chceli... ale odpoved je jasna a zdovodnena...

i ked dnes diabol napodobuje zazraky... ale Z poznaju mantinely...aspon vieme co a ako pouziva...vlastne zneuziva....

diabolske obtazovanie bezi na plne obratky... napr. ufo atd.

pascendi je odhlásený top pascendi napísal dňa 25/03/2024 09:18 :

tak materialu na zorientovanie je dost... sem tam este doplnim...demonologia sa zide...Katolicka demonologia... vela vecim prideme na kloub... o spiritizme som nieco daval... z Katolickych zdrojov... tam som nasiel aj odvolanie na naslovovzateho odbornika a praktika... vela ludom pomohol a aj rozsiril poznanie...a aj mne pomohol sa zorientovat...

pascendi je odhlásený top pascendi napísal dňa 25/03/2024 09:30 :

jeho silnu volu by som chcel mat... snazim sa niekedy dodrzovat jeho pokyny...to ma v inej knihe...

jeho pokus- silou vole privola na javisko vsetkych...zacal posobit... a ludia isli... hovorili si nejdem! nejdem! drzali sa stoliciek... a aj s nimi isli...

druhy na dialku privola niekoho... zacal posobit...a spoza kopca uz prichadza... aj mu hovoril- vsak ta nevolame, nekricime na teba... a povedal, ze citi nutkanie, citi sa nesvoj a musi ist...

takze aj zabavny bol...

pascendi je odhlásený top pascendi napísal dňa 25/03/2024 10:40 :

https://www.youtube.com/watch?v=y-Qf2c1xr2I&ab_channel=PWL

troska romantiky... od Donovana...
starsia sa mi tak nepaci...

pascendi je odhlásený top pascendi napísal dňa 25/03/2024 11:39 :

naozaj silna vola tam musela byt... robil pokusy v stvrtom stupni... tam sa mohol clovek uniest volnostou od tela oprostenej duse... a mohla mu ubziknut... a exitus... naozaj len silou vole udrzal... alebo dal prikaz aby nahliahla do vrchneho podvedomia... a nalakal sa toho co videl...ake veci napachal... a chcel byt spat... a odcinovat...

pascendi je odhlásený top pascendi napísal dňa 25/03/2024 11:56 :

takze krusne chvile niekedy zazival...

vcera som si samozrejme pozrel Umucenie... aj v piatok sa chystam... rozjimavo pozriet...