Archívy

Posledné komentáre

Reklama

O ceste nahor : Na vlne nenávisti! Fašizácia Európy a zatratenie duše!

Európa je fašizovaná a nacifikovaná! A to čoraz viac! Fašizmus a nacifikácia sú synonymami slova nenávisť. Fašizácia je nenávisť, pochádzajúca zo špičiek spoločnosti a nacifikácia je nenávisť, prejavovaná obyvateľstvom, ktoré sa stáva nacifikované pod vplyvom fašizácie zhora.

  Západný svet ochorel nenávisťou, ktorá je vždy zameraná proti niekomu. Za čias Hitlera to boli napríklad židia. Stav chorobnej proti židovskej nenávisti vystihuje vtedajšie heslo: „Bite žida“! A dnes, v čase súčasnej fašizácie je to heslo: „Bite Rusa!“

  Ale poďme pekne po poriadku a pozrime sa, ako moderná Európa 21 storočia naskočila na vlnu nenávisti a začala sa postupne čoraz viacej fašizovať.

  Začalo to pandémiou, covidom, testovaním a očkovaním. Opatrenia, prijímané proti pandémii, sa stali nástrojom fašizácie spoločnosti. Stali sa nástrojom útlaku, donucovania, šikanovania, terorizovania, vydierania a segregácie.

  Bolo popreté demokratické právo jednotlivcov na svoj vlastný názor a svoj vlastný postoj. Začal sa tvrdo vynucovať jediný správny názor a jediný správny postoj. Kto ho nezdieľal, bol vystavený najrozličnejším formám štátneho teroru. Mnohí museli pod nátlakom opustiť svoju prácu. Ľudia iného názoru, ako bol oficiálny, boli významnými predstaviteľmi štátneho aparátu označovaní hanlivými prívlastkami.

  Realitu vládnej fašizácie spoločnosti vyjadril francúzsky prezident Macron slovami: „Neočkovaných budeme prenasledovať na každom kroku a budeme im znepríjemňovať život, ako sa len dá“. Toto sa dialo vo všetkých štátoch Európy, ktorú zachvátila nenávisť voči časti vlastných spoluobčanov.

  A pod vplyvom fašizácie zhora sa nacifikovalo aj obyvateľstvo. Mnohí rádoví občania začali nenávidieť neočkovaných a cítiť k nim antipatiu, pretože sú nezodpovední a ohrozujú ich zdravie. Spoločnosť si neuvedomila, že pri svojom boji s pandémiou ochorela nenávisťou, radikalizovala sa a stala sa sfašizovanou a nacifikovanou.

  Je nesmierne otázne, či dočasné víťazstvo nad pandémiou vôbec stálo za takúto cenu. Za cenu infikovania spoločnosti nenávisťou! Lebo veci skutočne dobré je možné dosiahnuť iba dobrým spôsobom. Ak je však vyvíjaná snaha dosiahnuť dobro zlými prostriedkami, nátlakom, donucovaním, vyhrážaním, terorizovaním, dehonestovaním, alebo vzbudzovaním nenávisti a nevraživosti medzi ľuďmi, musí to priniesť namiesto dobra iba zlo. Tejto zásadnej chyby sa dopustili vlády Európskej únie svojimi opatreniami proti pandémii.

  Najtragickejšia je však skutočnosť, že to nebola nijaká chyba, ale zámer! Že to všetko bolo len vyústením dlhodobo pripravovaného procesu cieleného zavádzania fašizujúcich a totalitných praktík do európskej spoločnosti.

  A potom prišla vojna na Ukrajine, čo prinieslo okamžité a brutálne obmedzenie slobody slova, spočívajúce v zablokovaní všetkých opozičných názorov. Zostal len ten jediný a správny názor, spočívajúci v ustavičnom stupňovaní protiruskej hystérie a nenávisti.

  Donekonečna sa hovorí len o agresii Ruska, ale odmietajú sa a blokujú sa všetky informácie o pohľade ruskej strany. Túto jednostrannosť vytkol západu dokonca i pápež keď povedal, že každá minca má dve strany, a že i západ nesie svoj diel viny na vzniku vojny, pretože v podobe neustále sa rozširujúceho paktu NATO už klope na brány Ruska. Slová pápeža silne pobúrili západ, plný hysterickej nenávisti voči Rusku, prejavujúcej sa všemožnými, a doslova obludnými spôsobmi.

  Sociálna sieť facebook oficiálne legalizovala  všetky nenávistne prejavy voči Rusku a Rusom, nevyjímajúc ani vyhrážky smrťou.

  V Česku si 12 ročný žiak natočil na mobil učiteľku, ktorá deťom vysvetľovala, ako sa veci majú. Hovorila o tom, že prvotným agresorom je v skutočnosti Ukrajina, pretože poslala svoju armádu na Donbas a 8 rokov vedie vojnu proti ruskej menšine za to, že sa odmieta podrobiť tvrdým protiruským diskriminačným zákonom, prijatým Ukrajinou po Majdane.

  A Rusi, nazývajúci sami seba mierotvorcami, sa rozhodli ukončiť túto 8 ročnú vojenskú agresiu Ukrajiny a nastoliť konečne mier. Fašizovaný 12 ročný žiak postúpil video kompetentným a učiteľka bola vyhodená zo školy.

  Ministerstvo vnútra Českej republiky uskutočnilo vo verejnoprávnom rozhlase diskusiu s deťmi o vojne na Ukrajine, kde sa hovorilo o potrebe zavraždenia Putina a o atentáte na neho. Psychiater Tomáš Rektor v diskusii povedal, že vo svojom okolí nepozná nikoho, kto by si neprial Putinovu smrť.

  Takáto je teda situácia v súčasnej sfašizovanej spoločnosti, v ktorej deti udávajú dospelých za odlišný názor, a v ktorej sa deti rozprávajú s predstaviteľmi štátu o vražde, ako o legitímnom riešení problému. Čo vyrastie s týchto detí a aká bude raz spoločnosť, keď ju začnú spravovať?

  Situácia je však ešte hrozivejšia a desivejšia než sa zdá, pretože je tu ešte aj duchovné hľadisko,  na ktoré sa absolútne neberie zreteľ.

  Kristus povedal, že máme milovať aj svojich nepriateľov. Jeho výrok má viacero rozmerov, ale ak sa naň pozrieme vo vzťahu k Rusku a Rusom ako k nepriateľom, znamená to minimálne to, že aj keď sú vnímaní ako nepriatelia, vyvolávanie a stupňovanie nenávisti voči nim je duchovne škodlivé. A to preto, lebo duchovne vážne poškodzuje a zaťažuje každého, kto v sebe živí nenávisť. Nech už ide o nenávisť oprávnenú, alebo neoprávnenú. Vždy to bude a zostane len nenávisť, čiže niečo nesmierne negatívne, čo zaťažuje dušu a ženie ju do náručia diabla.

  A všetko toto je vážnejšie o to viac, že žijeme v zlomovej dobe očisty zeme, v ktorej sa pod tlakom Božieho žiarenia budú musieť všetci ľudia definitívne zaradiť do dvoch skupín. Do skupiny, smerujúcej k Stvoriteľovi, a do skupiny, smerujúcej k temnote a k zatrateniu duše.

  A v tejto zlomovej dobe, kedy by mali byť ľudia vo zvýšenej miere nabádaní k dobru, čistote, spravodlivosti a k láske k blížnemu, aby mohli stúpať nahor, sú naopak temnotou nabádaní k zlu, nečistote, lži a nenávisti, aby sa ich duše zašpinili, zaťažili a boli strhnuté do zatratenia.

  Vyvolávanie nenávisti, nech už je to ku komukoľvek a pre čokoľvek, je dielom síl temna, sledujúceho zatratenie našich duší! Kto naskočí na túto vlnu, speje k zatrateniu!

  A rovnako i prianie smrti komukoľvek a pre čokoľvek je v ostrom rozpore s prikázaním „Nezabiješ“! Kto praje smrť inému, upadol do pasce diabla a speje k zatrateniu vlastnej duše!

  V tomto najzlomovejšom období ľudskej civilizácie, kedy Stvoriteľ očakáva na našej planéte úrodu ľudských duší, naplnených cnosťami, ktoré usilujú o život v súlade s jeho Vôľou, aby ich mohol zhromaždiť ako zrelú pšenicu vo svojej sýpke, v tejto vážnej dobe sa temno snaží naopak o to, aby zaťažilo ľudské duše nevraživosťou, netolerantnosťou, nenávisťou, udavačstvom a prianím smrti svojim blížnym. A snaží sa o to preto, aby namiesto bohatej žatvy pre Svetlo bola bohatá žatva pre temno. Aby namiesto radosti v kráľovstve nebeskom čakala ľudí hrôza zatratenia  a večná záhuba v spároch temna.

  Buďme si vedomí týchto skutočností a nepodceňujme ich, pretože charakterom svojho súčasného vnútorného naladenia určujeme, kam povedie naša cesta.

  Aj pandémia, čiže vznik vírusu, jeho šírenie a všetky fašistické opatrenia na zastavenie pandémie, aj vojna na Ukrajine a všetka negativita s ňou spojená, šíriaca sa v spoločnosti, to všetko je dielom ľudí, nachádzajúcich sa pod vplyvom temna. Cez nich a ich prostredníctvom sa snaží temno vystupňovať zlo na zemi do takej miery, aby v prebiehajúcej očiste zeme strhlo čo najviac ľudských duší do zatratenia.

  Nesadnime preto temnote na lep a nepodľahnime jej našepkávaniu k zlému. To je však možné dosiahnuť jedine tak, že sa zo všetkých síl upneme k Svetlu a k Bohu, prostredníctvom toho najlepšieho, najčistejšieho a najcnostnejšieho života, akého sme schopní.

v spolupráci s https://smeromkzivotu.blogspot.com/
Pridal markus on 03/06/2022 04:51

Komentáre (42)

janjan je prihlásený top janjan napísal dňa 04/06/2022 08:56 :

tino1985,
len nič nezdieľaj. Si predsa katolík, tak sa drž svojej pravej viery. Zisti si pôvod tohto článku a vnímaj to, čo ti podprahovo podsúva.

sachista je odhlásený top sachista napísal dňa 04/06/2022 06:45 :

Niekoľko desaťročí dozadu sme tu mali vojakov z nacistického Nemecka a len jedna sila na svete, armáda ZSSR, ich dokázala zatlačiť naspäť. Ak by zvíťazili Nemci nad ZSSR, bol by to aj náš koniec. Alebo si niekto myslíte, že Slováci boli pre Nemcov tak dôležití, aby nás ušetrili? Na žive nás nechávali dočasne, lebo mali väčší problém - vyhladiť ruskí národ a toho malého mravca Slovensko predsa možno rozpučiť kedykoľvek. A zatiaľ sme im mohli byť užitoční, bolo treba pracovnú silu do tovární.

Len vďaka sovietskej armáde tu dnes môžu hovadá šíriť svoje sračky, ďalší zase prehltol bibliu a bláznivá Dora, 20 krát reinkarnovaná, opakuje ako papagáj anglosaskú propagandu.

Osobne som prijal možnosť jadrového konfliktu a smrť, vôbec sa toho nebojím. Potešením mi bude, že zájde aj vymytý janičiarský hnoj. Vy si to zaslúžite a ty tam s tou katolíckou vierou už sklapni konečne, mudrlant. Chceš tu niekoho poučovať osprostený fanatik.

sachista je odhlásený top sachista napísal dňa 04/06/2022 06:49 :

A tým, kto prehltol bibliu som samozrejme nemyslel užívateľa Machaf, ale toho trápneho šaša, čo aj na záchode tlačí v súlade s najpravejšou katolíckou vieroukou.

janjan je prihlásený top janjan napísal dňa 04/06/2022 07:30 :

Pre zopakovanie si histórie - bez bezprecedentnej hospodárskej pomoci USA Sovietskemu zväzu by ZSSR vojnu nevyhral.

johnysheek je odhlásený top johnysheek napísal dňa 04/06/2022 08:26 :

tak vela textu, tak vela snahy o....

a nepodarilo sa..

1denisa je odhlásený top 1denisa napísal dňa 07/06/2022 11:24 :

Hneď na začiatku v podstatnej veci sa mýliš, ďalej som nečítala. .

eustacia je odhlásený top eustacia napísal dňa 07/06/2022 11:54 :

Konečne som zistila, čo znamená to Z na ruskej vojenskej technike. Že je zálohovaná!grin

pozemstan je odhlásený top pozemstan napísal dňa 08/06/2022 06:59 :

Pozeram, ze niektori sme tu adepti na prave talianske vztahy. 

Ono je ale dobre v diskusii reagovat vecnejsie. Teda nenapisat len, ze s autorom nejakeho prispevku nesuhlasim, ale uviest aj dovod preco s nim
nesuhlasim. Pomoze to diskusii.

Naopak, diskusii nepomoze, ked len skonstatujem, ze autor prispevku je kakany (alebo pouzijem ine invektivy na jeho adresu). To bude s velkou
pravdepodobnostou viest len k eskalacii emocii.

Tieto zrucnosti urcite pomahaju diskusii vo vseobecnosti (aj v partnerskych vztahoch).

Taktiez je vhodne najskor sa s temou aspon trochu oboznamit a az potom k nej davat nekompromisne vyjadrenia.

Clovek by si myslel, ze ked uz zijeme v tej demokracii nejaky ten piatok, tak uz nebude problem prijat nazor ineho cloveka ako legitimny. Bez nalepkovania, zosmiesnovania, dehonastacie az po dlhodobejsie zneprijemnovanie zivota danemu cloveku (az po vystvatie z tejto krestankej stranky). Ale vidite, stale sa mame co ucit. Tak snad to je len v blogoch, nie v partnerskych vztahoch, ze tam sme z nejakeho dovodu stedrejsi. No nic.

sachista je odhlásený top sachista napísal dňa 10/06/2022 09:49 :

ŠKANDÁL na Ukrajine! Tvrdenia, že Rusi HROMADNE znásilňovali ženy, si ombudsmanka VYMYSLELA!

https://www1.pluska.sk/spravy/zo-zahranicia/skandal-ukrajine-tvrdenia-rusi-hromadne-znasilnovali-zeny-ombudsmanka-vymyslela-2?itm_brand=plus1&itm_template=article&itm_modul=najcitanejsie&itm_area=najcitanejsie-24h&itm_position=3

nakoniec pravda vychádza na povrch. A nejako podobne to bude aj s ostatnými článkami a správami od novinárov.

Máloktorý z Vás však v kostoloch nabrali charakter a morálku a svedomie, aby sa potom ospravedlnili za šírenie klamstiev a ohováraní a za podporu zla.
Hlavne, že odriekate otčenáš naspamäť a pojedáte tie oplátky po omši, to je viac ako žiť podľa svedomia. Odpad farizejskí.

autobus je odhlásený top autobus napísal dňa 10/06/2022 07:40 :

"starship napísal dňa 10/06/2022 03:27 :
Sachista , bud ticho, neospravedlnuj vojnove zverstva, lebo ta nahlasim na policii
Za propagacou vojny je  tusim 10 - 25 rokov"
Dolores, fakt sa lieč

sachista je odhlásený top sachista napísal dňa 10/06/2022 08:16 :

Normálne na takúto nereagujem, no ako právnik ťa upozorňujem, že krivé obvinenie, snaha privodiť druhému stíhanie je trestný čin a teda môžeš byť osobne braná na zodpovednosť a sama skončiť vo výkone odňatia slobody. Na rozdiel od teba sa v právnych predpisoch orientujem a viem ako postupovať, tak si dávaj pozor s kým sa bavíš. By som ťa nenechal doma záchod umývať, ako si mne pod úroveň.

teurg11 je odhlásený top teurg11 napísal dňa 12/06/2022 08:04 :

uff si dávate komentáre .
jeden by nevedel či smiať sa , či plakať .
veď rozoberte sa do šrubky keď máte argumenty (?) starshit do toho ! dávaš zmysel blogu ktorý má v názve "na vlne nenávisti"
totiž s policajtmi sa môže vyhrážať bezdôvodne iba obmedzenec bodka


Naposledy upravil teurg11 dňa 2022-06-12 21:05 GMT

Naposledy upravil teurg11 dňa 2022-06-12 23:15 GMT

ajven je odhlásený top ajven napísal dňa 13/06/2022 07:12 :

sachista ta komancska historiografia ti dobre preprachla hlavu Nemci boli nasi spojenci a Sovieti nepriatelia, zvrhly sovietsky rezim likvidoval vsetko co bolo vacsine Slovakom najvzacnejsie a teda vlastenectvo a krestanstvo.  „Zo Slovenska nechcem ani piaď zeme. Tu sa musia Slováci uplatňovať a rozvíjať po svojom: národne, kultúrne a hospodársky. Ručím za plnú samostatnosť a garantujem hranice Slovenska. Historické hranice Slovenska sú a zostanú navždy nezmeniteľné. Nad Slovenskom držím ochrannú ruku a nikto na svete nesmie kradmou rukou siahnuť na územie Slovenska, na Slovenský štát, kde Slováci budú žiť plným svojským životom.“   Adolf Hitler 20 marec 1939

sachista je odhlásený top sachista napísal dňa 13/06/2022 07:28 :

teurg11, ani na to netreba reagovať, prišli absolventi pomocnej školy Adolfa Hitlera pri Domove sociálnych služieb a ostatným sa odprezentujú aj sami. Jedinou chybou bolo pustiť sa s týmito mentálmi do reči.

ajven je odhlásený top ajven napísal dňa 13/06/2022 07:47 :

sachista, no tebe by bolo asi velmi lahke dat sach mat, ale paci sa mi tvoja absencia logiky a nekonzistentnost, tak narativ medialny o Putlerovi, znasilnovani a masakri v Buci to nie to su vymysle, zapadna propaganda, ale verzia o diablovi Hitlerovi a hroznom Nemecku to ano to je nemenna a jedina pravda…, no ako by  asi skoncil Putin keby nemal atomove zbrane a RF, nie nahodou ako nacisticke Nemecko….. co by potom tvrdili vitazi, neboli by Rusi genocidni diabli hmm . Prehrat WWI, narod rozvrateny a likvidovany zapredany, Weimarska republika ?   Prehrata studena vojna, narod rozvrateny zapredanci ako Jelcin. Prichod Hitlera, ekonomicke pozbieranie sa nemeckeho naroda, navrat hrdosti a zlepsenie zivota obyvatelov, Rusko to iste Putin. No podme dalej, utlacane mensiny nemecke a  ruske po rozpade. Sudety viac ako 80% obyvatelov neemcky hovoriacich, ktori chceli ist k Risi, uvezneni vo vykonstruovanom utvare, kde boli obcania druhej kategorie. Krym viac ako 80% obcanov citiacich sa ako Rusi.  Nemecko ekonomicky prebudene konkurencia UK a FRA , preto Briti a Francuzi podporovali Polsko v provokaciach, prenasledovani nemeckej mensiny v byvalom zapadnom Prusku, Hitler daval ultimata, ktore Poliaci ignorovali..utok, hmm Ukrajina prenasledovanie ruskej mensiny Donbass . Ignorovanie Minsku II , ignoracia poziadavok RF, Putin utok….. akurat ze NATO RF vojnu nevyhlasi lebo atomove zbrane… uplne ine vsak, vobec nie ako cez kopirak….

Naposledy upravil ajven dňa 2022-06-13 20:47 GMT

Naposledy upravil ajven dňa 2022-06-13 20:49 GMT

teurg11 je odhlásený top teurg11 napísal dňa 13/06/2022 08:34 :

Scheisspropaganda !!!

Adolf toho narozprával keď bol vo švungu ...
Takže "odborník" na históriu ajven môžeš ďakovať Bohu , že si Nemci neurobili z tvojich (pra)starých rodičov tienidlá na lampy a necituj tu Hitlera !
Aj Rusi tiež toho natárali.
Takisto Briti , Francúzi, Američania a iní naši tzv. spojenci !!!
Kto si myslíte, že vám teraz pomôže , keď už ste boli takí chytrí a napriklad svoje záhrady ste zalepili zámkovou dlažbou a neviete si dopestovať ani jednu cibuľu , vo svojom konzumnom šialenstve produkujete iba odpad a ten sa už stal aj z vás , česť výnimkám .
S každým blízkym ste rozhádaní , len fotíte sa na instagramy a NIC DÁL !
Všetci namyslení, arogantní a agresívni !
Už mi je z vás totálne zle !
Bez elektriny ste stratení lebo ani š tyri svetové strany už neviete určiť !
Digitál ani nemáte šajnu jak funguje , ale ste na ňom závislí a tento systém vás drží pod krkom , lebo takisto nemáte ani šajnu ako funguje !!!
Dezorientovaní ste a bez pokory až je to poľutovaniahodné.

Ak konečne nezačneme ako prvé pracovať na zlepšení vzťahov rodinných , partnerských , vzťahov susedských , pracovných , kamarátskych a celkovo vzťahov spoločenských a medziľudských , NIKDY sa v našej milovanej krajine nič nezlepší ; to znamená že na vzťahy medzinárodné najprv zabudnite milí ovčania !

Hej Slováci, o..bávate sa navzájom brat brata, resp. tých čo vás o..bávajú vkuse, tak týchto ešte obdivujete a volíte ich ako svojich zástupcov a reprezentantov , navyše chcete ich ešte ochraňovať , napádate sa navzájom keď ma niekto iný názor !
Necháte sa vždycky opiť rožkom a ešte
aj budete ďakovať za zodratú ruku a deravý groš na výplatu !

Nechali ste sa o..bať postmodernými nezmyslami o tom ako máte žiť , len aby niekto iný na tom zbohatol !

Všade samé lži a polopravdy !
No a potom si človek prečíta tu tie vaše komentáre a začnú mu kolísať tlaky .

Všetci jakí odborníci ty vole mňa asi z vás ..bne

A najodpornejší ste tu tí vypatlanci ktorí ešte si aj myslíte že jakí ste vtipní v tých svojich komentároch !

VAYA CON DIOS

teurg11 je odhlásený top teurg11 napísal dňa 13/06/2022 09:36 :

dúfam starshit že si sa našla v mojich slovách !

sachista áno , pravda - najlepšie nereagovať .....

teurg11 je odhlásený top teurg11 napísal dňa 13/06/2022 10:04 :

eustacia napísal dňa 07/06/2022 11:54 :
Konečne som zistila, čo znamená to Z na ruskej vojenskej technike. Že je zálohovaná!grin

blahoželáme !
a čo si ešte zistila ?!?

ajven je odhlásený top ajven napísal dňa 14/06/2022 07:03 :

teurg11 niekto kto hovori o tienidlach z ludi, ide poucat o propagande a nedajboze  historii vtipne, co dalej este das mydla hhh,  sa cudujem kolko blbeckov sa najde, co veri primitivnej propagande aj s dnesnymi moznostami a znalostami, no a preto sme tam kde sme, ako konstatujes aj vo svojom prispevku.

Naposledy upravil ajven dňa 2022-06-14 20:07 GMT

teurg11 je odhlásený top teurg11 napísal dňa 14/06/2022 10:11 :

@ ajven

čo ďalej ešte dám (?)

mal si na mysli mňa ? ?

nerád by som ti krivdil, ALE merk! dir Eins blbečku :
ein selbsternanntes Herrenvolk brauchte keine Verbündete! und schon gar nicht die Slowakei (!)

teurg11 je odhlásený top teurg11 napísal dňa 14/06/2022 10:15 :

ty poňal ? ajvenhoe

marian123 je odhlásený top marian123 napísal dňa 15/06/2022 10:54 :

Nemci neboli naši spojenci. Dôvod, prečo Slovensko vojenský neobsadili (kým nemuseli) je čisto pragmatický. Stačí sa pozrieť na mapu. Hornatá krajina, ktorá sa ťažko okupuje, museli by tu viazať zbytočne silnú armádu, pričom tu nebol žiaden vojenský významný priemysel, na rozdiel od Čiech. To by ale platilo, len do doby kým armádu potrebovali inde

teurg11 je odhlásený top teurg11 napísal dňa 15/06/2022 02:58 :

marian123 napísal dňa 15/06/2022 10:54 :
Nemci neboli naši spojenci.

marian123 pochopil !
samozrejme že neboli naši spojenci! to ale malo hlavne ideologické pozadie...
taktiež treba rozlíšovať medzi spojenectvom a nenapadnutím , príp. vojenským (ne)obsadením.

ajven je odhlásený top ajven napísal dňa 18/06/2022 04:35 :

teurg ocividne si de*ilko co si nevie ani overit co trepe, tienidla su znamy hoax, len tolko som chcel, podobne ako mydla, naznacoval som, ze akakolvek diskusia na historicku temu nema zmysel, co si aj potvrdil, si prilis blby v danej teme na to aby si sa zamyslel nad tym co bolo povedane a videl sirsie suvislosti smile A Teurg mozes sa jaj na hlavu staviat, Nemci boli nasi spojenci, dokonca nam umoznili mat prvykrat v historii vlastny stat, to nevravim o tom, ze asi ziaden iny narod nepomohol viac Slovakom ako Nemci a to vsetkych oblastiach spolocenskeho kulturneho zivota, rozvoja remesiel, ekonomiku, mozeme zacat nemeckou kolonizaciou v 12. stor. ale spat k tomu 20. ak ti nieco uslo nielen, ze Nemci boli nasi spojenci, ale ako prvy narod sme sa po boku Nemecka aj priamo zapojili do vojny, dobry tah nasej diplomacie smile Samozrejme ze Nemci to nerobili z nejakej lasky k Slovakom, ale z pragmatickych dovodov, take tendencie musi maly narod vyuzit…

mimochodom ten tvoj trolling je trapny, jednovetne prispevky, skus  si to konsolidovat a nespamovat..

Naposledy upravil ajven dňa 2022-06-18 17:38 GMT

Naposledy upravil ajven dňa 2022-06-18 17:39 GMT

Naposledy upravil ajven dňa 2022-06-18 17:42 GMT

Naposledy upravil ajven dňa 2022-06-18 17:46 GMT

Naposledy upravil ajven dňa 2022-06-18 19:31 GMT

Naposledy upravil ajven dňa 2022-06-24 11:33 GMT

marian123 je odhlásený top marian123 napísal dňa 22/06/2022 03:13 :

Ajven máš to nejaké popletené. Keď tvrdíš, že diskusia s teurgom nemá zmysel, logicky by mala nasledovať bodka.Ty však pokračujes a napíšeš dlhý diskusný príspevok.

ajven je odhlásený top ajven napísal dňa 24/06/2022 10:40 :

marian123 tento primitivizmus najhrubsieho zrna, teda fabulacia ta bavi, tam bola podmienka, diskusia na historicku temu, ktoru si  akosi ucelovo prehliadol vsakze..  samozrejme vysvetlenie nasledovalo, preco ma mylny usudok, to je aj pre ostatnych v diskusii, inak by to bol len trolling taky ako predvadza teurg… na zaklade svojich domnienok a osobnych dojmov vyvadza zavery , ktore tym padom nemaju ani snahu o objektivitu  a nekoreluju s faktami… a mimochodom ta tvoja teoria o hornatosti a pragmatickosti sa sama vyvracia tym ze Nemci okupovali uzemia dnesneho Slovinska a Grecka, ktore su hornatejsie ako Slovensko….

Naposledy upravil ajven dňa 2022-06-24 11:46 GMT

Naposledy upravil ajven dňa 2022-06-24 12:07 GMT

teurg11 je odhlásený top teurg11 napísal dňa 24/06/2022 10:40 :

Popletencovi na vysvetlenie len stručne v krátkosti :
1.Historický fakt, že Nemci kolonizovali Uhorsko a že územie dnešného Slovenska je úzko spojené s nemeckým spoločensko-kultúrnym prostredím ešte neznamená, že boli naši spojenci ! Neboli a nie sú !
Aby si bol aspoň ako-tak v obraze že aké bolo naladenie Slovanov voči Nemcom, tak naštuduj si okolnosti Slovanského zjazdu v Prahe 1848 !
Ale reč vlastne bola o vojnových časoch, takže moj zlaty keby boli Nemci naši spojenci, tak by okrem iného asi Himmler nenariadil ich evakuáciu z územia Slovenska v 44tom !

2. Takže ajven kľudne sa hraj ďalej na rytiera , ale váž slová chlapče keď nevieš o čom rozprávaš a s kým !

teurg11 je odhlásený top teurg11 napísal dňa 24/06/2022 11:03 :

aky marianov primitivizmus ?!?

ake fabulacie ?!?

aky moj trolling ?!?

ake hoaxy ?!?

z osobnych pojmov vyvadzam zavery ?!?

co to meleš chlapče ?!?

mylis si pojmy z dojmami a civilizaciu s kanalizaciou !

daj sa do porádku a nenapadaj ucastnikov diskusie blbečku

ajven je odhlásený top ajven napísal dňa 24/06/2022 11:03 :

1 samozrejme, ze boli nasi spojenci, ako som povedal umoznili vznik naseho prveho samostatneho statu a podielali sme sa s nimi na vojnovych kampaniach.
evakuacia bola niekedy v septembri 44, po SNP a tak ako vo vsetkych statoch vychodnej europy, presidlovali ludsky material, Volksdeutsche
ci uz z dovodov postupujucich Sovietov, nahrady pracovnej sily, zufalych teorii a pokusov o stabilizovanie  fronty… neviem co si tymto argumentom akoze chcel dokazat, kde je logika za tym, nie su nasi spojenci lebo odsuvali k sebe nemecku mensinu .. skus specifikovat..

2 skoda, ze si reciprocne neuvedomujes to co pozadujes,ja som formalne vzdelany v danej oblasti, dokazem posudit, ze ty nie, ale tak kludne mozes hovorit o popletencoch smile

teurg11 je odhlásený top teurg11 napísal dňa 24/06/2022 11:07 :

a bolo to v oktobri nie v septembri ty mudrlant

ajven je odhlásený top ajven napísal dňa 24/06/2022 11:09 :

no ja by som povedal, ze evakuacia zacala 19 septembra 44, presne datumy ale nie su podstatne, dolezite je chapat udalostiam…

update z vyjadrenia narodnej rady SR, Je historickým faktom, že veľká väčšina slovenských Nemcov musela opustiť svoju starú vlasť na priamy rozkaz H. Himmlera a za súčinnosti špičiek Karmasinovej strany. Evakuácia slovenských Nemcov sa začala od polovice septembra 1944 a ukončila sa vo februári 1945, teda tesne pred celkovým obsadením Slovenska Červenou armádou.

PS. nemusim ti dodavat, ze je znakom mimoriadnej stupidity a arogancie, tvrdit nieco a opravovat niekoho a vysmievat sa mu, bez toho aby si si to overil smile

Naposledy upravil ajven dňa 2022-06-24 12:19 GMT

Naposledy upravil ajven dňa 2022-06-24 12:20 GMT

Naposledy upravil ajven dňa 2022-06-24 12:48 GMT

ajven je odhlásený top ajven napísal dňa 24/06/2022 11:16 :

teurg
primitivizmus je ked pouzijes fabulaciu, teda vypustil dolezity pridavok z toho co som povedal a argumentoval tym, ze je to vypovedane mnou

trolling je to co predvadzas, ty ponal ajvenhoe a podobne jednoslovne useky

hoaxy su spomenul, tie tienidla napriklad.

pojmy vol preklep, osobne dojmy, proste vychadzas z dojmov co by bolo keby vyhrali a pod,  co by bolo keby, nie je otazka historie, drzme sa toho co sa udialo…

pojmy s dojmami,  je tam s nie z , ale stane sa aj mne dost casto smile moze sa kazdy pomylit

tento trend si nastolil ty  teurg, na niekoho brutalny a na niekoho precitlively, dost pokrytecke… vypoveda o tvojom charaktere smile

teurg11 je odhlásený top teurg11 napísal dňa 24/06/2022 11:20 :

ano udalostiam, ale este dolezitejsie je chapat suvislostiam !

formálne vzdelaný - hahaa dobre som sa pobavil

ajven je odhlásený top ajven napísal dňa 24/06/2022 11:25 :

chapanie udalostiam = chapanie suvislostiam aspon tak to bolo myslene , nie len formalne samozrejme, kedze je to aj moje hobby, takze aj informalne, hmm a absolvovanie roznych seminarov a prednasok, mozno aj neformalne ale v tej terminologii  sa az tak nevyznam

ajven je odhlásený top ajven napísal dňa 24/06/2022 11:31 :

este k tomu spojenectvu, to neznamena ako som uz povedal, ze sa Nemci na nas nepozerali zvrchu, co si myslis teraz ze pre zapadnarov nie si eastern european scum, ze nasim terajsim ‘spojencom’ zalezi na Slovensku, ci v minulosti, ze zalezalo Britanii a Francuzsku, ci nebodaj Sovietskemu zvazu, maly stat musi mat sikovnu diplomaciu a tazit zo zaujmov tych velkych… my totiz nemame moc dobre skusenosti ani so susedmi Polsko, Madarsko… mozno tak Cechom by som ako tak doveroval..

Naposledy upravil ajven dňa 2022-06-24 12:32 GMT

Naposledy upravil ajven dňa 2022-06-24 12:34 GMT

teurg11 je odhlásený top teurg11 napísal dňa 24/06/2022 11:32 :

ides opravovat moj pravopis ???

sa radsej pozri na tie svoje zlátaniny.

nerozumieš termínu spojenectvo tak už radšej na danú tému mlč

a na rozlúčku ti poviem len tolko , ze ked kopeš nožkami jak mucha prilepena na mucholapke a pokusas sa tematizovat moj charakter tak len to o niečom svedčí...

Lebe wohl ajvenhoe

ajven je odhlásený top ajven napísal dňa 24/06/2022 11:44 :

ale tak pisem na tablete s anglickou klavesnicou a ignorujem interpunkciu, chapem, ze je to tragedia, ale vyjadroval som sa k tomu co si pisal, ako som povedal aj mne sa stava….

teurg myslim, ze ty tomu nerozumies, s kym sme teda mali spojenectvo ?

necham nech to posudia ostatni, mohla to byt aj kvalitna debata celkom, ale zvolil si konfrontaciu a ja som sa prisposobil, asi az prilis ochotne, tak natura a temperament, ale ano mohol som
si odpustit par poznamok, ale to aj ty smile  Kazdopadne je mi to luto, ospravedlnujem sa za expresivne vyrazy a za nevhodne komenty na tvoju osobu

Adieu Teurg

Naposledy upravil ajven dňa 2022-06-24 12:51 GMT

teurg11 je odhlásený top teurg11 napísal dňa 24/06/2022 01:06 :

ajven napísal dňa 24/06/2022 11:44 :

...zvolil si konfrontaciu a ja som sa prisposobil, asi az prilis ochotne, tak natura a temperament, ale ano mohol som
si odpustit par poznamok, ale to aj ty :-) Kazdopadne je mi to luto, ospravedlnujem sa za expresivne vyrazy a za nevhodne komenty na tvoju osobu

- tak ajven to je veľmi milé prekvapenie tieto tvoje slová !
za tvoju úprimnosť aj sebareflexiu a ospravedlnenie ti patrí moje uznanie aj vďaka !

taktiež nebolo mojim úmyslom ťa urážať , len ma vtedy dožral ten tvoj citát od Hitlera. bol to spúšťač a ako si trefne naznačil : natura a temperament nepustia...

pravdivé ozajstné spojenectvo sme nemali nikdy s nikým (z časti možno s Čechmi) a nemáme ho ani teraz-kto vo vzťahu k súčasnosti tvrdí opak, nechal sa opiť rožkom.
najväčším problémom až tragédiou nie je tvoj pravopis, ale to, že spojenectvo nemáme ani sami medzi sebou a znamená to našu cestu do záhuby.
moje slová potvrdí ďaľší dejinný vývoj. takže ajven :-) nie adieu teurg, ale adieu Slovensko...
tu v tejto konštalácii sa už ale ponúkajú otázky skôr filozofické, nie len tie historické...

želám ti, aby sa tvoj záujem o históriu naďalej prehlboval.

ajven je odhlásený top ajven napísal dňa 24/06/2022 03:21 :

s Cechmi je to tiez otazne, z historickeho hladiska niektorymi kruhmi glorifikovana I. CSR tiez nebola ktovieco, pan taticek Masaryk povedal, ze kolonie nejsou jen za morem, ale momentalne mame asi najlepsie vztahy prave s Cechmi…
Hitlerov citat ok, no ja mam podobne spustace ked niekto povazuje Sovietov za priatelov, zachrancov atd.  pripadne Britov a pod.  Ono otazka naseho prveho samostatneho statu je vec, ktora rozdeluje ludi chapem a tak ako si povedal spojenectvo nemame ani medzi sebou, presne s tymi filozofickymi otazkami som suhlasil, aj kulturnymi by som to nazval, nas narod nie je vychovavny k nejakej hrdosti a jednote, pricom sme prezili starocia a naslo by sa mnoho prikladov …
no s tvojou prognozou suhlasim, myslim, ze sa bude menit geopoliticka situacia, svet bude multipolarny a my sa nespravame vobec rozumne, hlavne nasa vlada a diplomacia, to je ten paradox, ze v takej tazkej dobe ako bola pocas I. SR sme to zvladli a dokazali sme zit v tieni nacistickeho Nemecka  ako tak, teraz si samotni pilime pod sebou konar… este nadej ostava, ze ked bude naozaj zle, ludia sa zjednotia…

Naposledy upravil ajven dňa 2022-06-24 16:23 GMT

marian123 je odhlásený top marian123 napísal dňa 24/06/2022 03:32 :

Ajven, skús dojist sám na to, prečo Nemci obsadili Grécko, hoci je hornatejsie, a Slovensko v tom čase nie. Verím že na to prídeš aj sám a nemusím to vysvetlovat. Malá pomôcka: Kvôli Grécku museli posúvať začiatok operácie Barbarossa.

ajven je odhlásený top ajven napísal dňa 24/06/2022 04:22 :

Marian, ano Taliani sa ukazali ako neschopni, ale stale Balkanci a Greci su rozhodne bojovnejsi ako Slovaci a maju viac hornateho terenu, napriek tomu boli velmi rychlo vybaveni, nas mohli Nemci s tym, ze tu mali posadky a Schutzzone prejst ako nic, bez problemov s vyraznou madarskou pomocou k tomu, cize tvoj dovod nie je logicky, proste my sme boli PR pre Hitlera, ze moze maly narod slobodne zit a sa mu darit, podobne ako Chorvatsko neskor.. co by sa dialo po vojne, keby dopadla inak, to sa da len polemizovat, ale nic nenaznacovalo tomu, ze by nas chceli Nemci nejako zlikvidovat, ono koniec koncov, nie sme teraz len lacna montovna a odbytisko pre Nemecko ? Je ta situacia nejako ina ?

Naposledy upravil ajven dňa 2022-06-24 17:24 GMT

Naposledy upravil ajven dňa 2022-06-24 17:25 GMT

teurg11 je odhlásený top teurg11 napísal dňa 25/06/2022 12:55 :

@ teurg

správne