Archívy

Reklama

Trochu poézie : Život

Život je rieka nádeje,
farebné lístie, čo vietor priveje,
neskrotná túžba, ktorá zachráni.
Aj drobné čiarky vryté do dlani.

Nie je len o jednom človeku,
je o ľuďoch a nie o peknom obleku.
O kráse vnútri v každom z nás,
my, naše srdce, duša, hlas.

Život je pyramída krehkosti,
zdvorilí, múdry starec od kosti.
Neustála krutá óda na šťastie,
čo pretrvá a vnútri v nás porastie.

Život je kolobeh vítaní a lúčení,
a my sme ním neustále mučení.
No často mučení sme radi,
veď láska sklamanie nahradí.

Život je nádherný, čo k tomu dodať,
musíš sa celý len jemu oddať.
Žiť ho naplno a predsa krásne,
nech tvoja hviezda nikdy nezhasne.

www.viacnezslova.sk
Pridal mistr on 12/09/2021 09:34