Archívy

Reklama

O ceste nahor : Smutná a zbytočná smrť po prvej dávke vakcíny

Z určitých osobných dôvodov sa ma veľmi hlboko dotkla náhla a neočakávaná smrť známeho slovenského rozhlasového moderátora Jula Viršíka. Dožil sa iba 56 rokov.  

  A celé je to o to smutnejšie, že ide o zbytočnú smrť, ku ktorej nemuselo dôjsť. No a práve preto, aby k podobným úmrtiam nedochádzalo, vznikol tento text. Má byť v ňom ukázané, ako sa správne rozhodnúť ohľadom vakcinácie. Dozviete sa, čo musí byť absolútne kľúčové pri našom rozhodovaní a čoho sa je treba nevyhnutne držať, aby sme sa rozhodli správne. Aby sme sa rozhodli úplne iným spôsobom, ako sa rozhodol Julo Viršík, ktorý bol oklamaný a podvedený odborníkmi, ale žiaľ, aj jeho vlastnou slepou dôverou vo vedecké poznanie.

  O takomto druhu informácií sa nikde inde nedozviete, a to ani dokonca v cirkvách, kde by o tom predsa mali niečo vedieť. Tento text má byť pre všetkých čitateľov určitým ponaučením zo smrti Jula Viršíka. Ten totiž už s najväčšou pravdepodobnosťou tam, na druhom brehu bytia došiel k poznaniu svojho omylu, a určite by si prial, aby rovnaký omyl neurobili aj iní. Nasledovný text teda možno vnímať aj ako jeho odkaz pre nás z druhého sveta.

  Julo Višík napísal na sociálnej sieti dňa 18.4. 2021 o očkovaní toto:

  „Ušla sa mi AstraZeneca a bolo to bez problémov, ak nepočítam mierne zvýšenú teplotu, ktorá sa po chvíli vrátila do normálu. Teším sa už na druhú dávku a dúfam, že nás čaká lepšie leto, než to minulé.

  Verím vedcom, verím dátam a verím svojmu vzdelaniu. Som zvyknutý čítať s porozumením, vyberám si zdroje a dbám aj na svoju informačnú hygienu“.

  A potom dodáva:

  „Dajte sa, prosím, zaočkovať čímkoľvek, čomu dôverujete.“  

  Žiaľ, Julo Viršík už druhú dávku AstraZenecy nestihol, pretože o niekoľko týždňov nato zomrel na náhlu zástavu srdca. Stalo sa tak aj napriek jeho dôvere k vedcom, napriek jeho dôvere v dáta i napriek jeho dôvere vo vlastnú inteligenciu. Stalo sa tak preto, lebo Julo Viršík nevedel, že všetky ním vymenované veci, na ktoré sa pri svojom rozhodovaní spoliehal, nie sú vôbec dostatočné. Nevedel, že v každom z nás existuje ešte niečo oveľa vyššie a zásadnejšie, než všetko ostatné, čoho sa je treba držať vždy pri vážnych životných rozhodnutiach. Čo je to?

  Je to naše srdce!

  Julo Višík zodpovedne zvažoval všetky činitele, iba svojho vlastného srdca sa nespýtal! Keby tak ale urobil, jeho srdce by mu určite dalo vedieť, ako sa má práve on osobne pri tomto vážnom rozhodovaní zachovať. Keby sa Julo Viršík pýtal hlasu svojho srdca, vypočul ho a riadil sa ním, bol by dnes ešte medzi nami. Počúval však niečo iné a rozhodol sa na základe niečoho iného, a to ho zabilo!

  V súčasnej dobe sme vystavení masívnej propagande zameranej na to, aby sme sa dali zaočkovať proti covidu. Dolieha na nás z televízie, z rozhlasu i z poštových stránok, plnených letákmi o pozitívach očkovania.

  Všetky hlasy politikov a odborníkov sú však iba hlasom rozumu! Sú len rozumovo jednostranné! Ale človek je bytosťou oveľa komplexnejšou! Človek je bytosťou nie len rozumu, ale aj srdca! A práve srdce nás robí ľuďmi!

  Pojem „srdce“ treba vnímať len ako obrazný výraz pre pojem „cit“. Ak teda hovoríme, že by sme sa mali riadiť svojim srdcom znamená to, že by sme sa mali riadiť svojim citom. Alebo inak povedané, svojou intuíciou, ktorá nám v každej situácii naznačuje, ako sa je treba správe rozhodnúť. Ako sa je treba správne zachovať nie len z hľadiska rozumovo krátkodobého, ale aj z hľadiska duchovne dlhodobého. Lebo cit a intuícia reprezentujú našu ľudskú duchovnú podstatu, a tá je schopná nahliadať oveľa, oveľa ďalej, než je toho schopný náš rozum.

  My ľudia sme totiž bytosťami ducha, čo znamená, že máme byť aj reálne v bežnom živote bytosťami srdca, citu, intuície a svedomia. Predovšetkým tieto činitele musia tvoriť základ každého nášho rozhodovania ak chceme, aby sme sa rozhodli správne. Toto platí v súčasnosti najmä v súvislosti s vakcináciou proti covidu, pri ktorej ide mnohým ľuďom o ich život.

  Náš rozum musí byť v tomto prípade len doplňujúcom činiteľom a nie činiteľom jediným a rozhodujúcim. Inak to skončí tragédiou tak, ako v prípade Jula Viršíka, ktorý bol presvedčený o tom, že pri našom rozhodovaní stačí viera vo vedu a viera vo vzdelanie. Že stačí čítať s porozumením, vyberať si zdroje a dbať na svoju informačnú hygienu.

  Ako sa však žiaľ ukázalo, nič z toho nestačí, ak človek nedbá hlasu svojho srdca. Ak nepočúva hlas svojho srdca, ba ani netuší, že tento hlas v ňom jestvuje. Ale práve ním by sme sa mali vo všetkom riadiť.

  Keby mal nešťastný Julo Viršík k dispozícii tento typ informácií a bol by ich aj využil, mohol tu byť teraz ešte medzi nami. Ale keď sa už stalo to, čo sa stalo a dopadlo to tak, ako to dopadlo, nech aspoň nie je jeho smrť zbytočná a poslúži mnohým ďalším ľuďom k tomu, aby sa z nej poučili, a pri každom svojom zásadnom životom rozhodovaní sa odteraz pýtali predovšetkým hlasu vlastného srdca, prejavujúceho sa citom, intuíciou a svedomím.

  V súčasnosti je veľa ľudí, ktorí váhajú, či sa majú dať zaočkovať, alebo nie. Sú nerozhodní a nejasne v sebe čosi tušia, čo im nedovoľuje plne sa stotožniť s jednostrannou propagandou nášho rozumového materialistického sveta, presviedčajúceho všetkých o výhodách vakcinácie a o jej úplnej bezpečnosti. O tom, že je to lož a klamstvo vypovedá nešťastný osud Jula Viršíka. A preto chcem varovať všetkých tých, ktorí majú v sebe nejaké nejasné tušenie, že by veci mohli byť aj inak, než sa oficiálne tvrdí, nech nenechajú svoje tušenie, svoje cítenie a hlas svojho srdca prehlušiť agresívnym hlukom materialistickej rozumovej propagandy.

  Sme ľudské bytosti, a preto sme povinní riadiť sa vo všetkom hlasom svojho srdca! Hlasom svojej intuície, svojho tušenia, svojho citu a svojho svedomia! Čiže hlasom svojho ducha! Ten jediný má totiž na zreteli náš prospech skutočný, dlhodobý a trvalý, a nie len prospech krátkodobý, ponúkaný nám rozumom.

  Tieto skutočnosti je však treba chápať aj v trochu širších súvislostiach. Ľudia na našej zemi i celkove vo stvorení žijú v určitej škole života, a v tejto škole absolvujú rôzne vyučovacie lekcie. Jednou z nich je aj lekcia správneho rozhodovania na základe hlasu nášho srdca, ktorú sme už dávno mali mať správne zvládnutú. Už dávno sme sa to mali naučiť a už dávno sa to pre nás malo stať samozrejmosťou.

  Ale pretože veľká škola života sa blíži k veľkej maturitnej skúške, vyučovacie lekcie sú stále tvrdšie, prísnejšie a nekompromisnejšie. A v súčasnosti začínajú byť až tak tvrdé, že správne rozhodnutie na základe hlasu nášho srdca bude pre nás znamenať život a ignorovanie tohto hlasu bude pre nás znamenať smrť. A aj keď snáď nie smrť, bude to určite niečo, čo na nás veľmi ťažko dopadne, aby sme prostredníctvom nášho osobného prežitia, alebo prostredníctvom prežívania našich najbližších konečne pochopili a konečne sa naučili, ako sa je treba správne rozhodovať, a aké bolestné a tragické sú dôsledky toho, ak sa rozhodneme nesprávne.

  Ľudia si však nechcú uvedomiť, že žijeme v zásadnej a kľúčovej dobe, akej na zemi ešte nebolo, i keď to, čo sa dnes okolo nás deje by mohlo každému otvoriť oči. Veľká škola života v našom stvorení sa blíži k maturite a my ju buď zložíme a po jej úspešnom absolvovaní postúpime do vysokej školy života, alebo na celej čiare prepadneme a do vysokej školy života sa nekvalifikujeme.

  No a jedným zo základných duchovných kvalifikačných predpokladov je schopnosť správneho rozhodovania vo všetkých životných situáciách na základe hlasu svojho srdca. Alebo inak povedané, na základe hlasu nášho ducha, citu, intuície a svedomia. Súčasná doba postaví každého človeka pred nevyhnutnosť vážnych životných rozhodnutí, a každý z nás sám za seba bude musieť ukázať, ako dokáže túto lekciu zvládať. Či správne, alebo nesprávne. A správnosť, alebo nesprávnosť svojho rozhodnutia pocítime okamžite veľmi zásadným spôsobom na vlastnej koži. Vo veľkej škole života sa totiž každý známkuje sám, a to prostredníctvom svojho vlastného prežívania.

  PS. Žijeme v zázračnom stvorení, plnom symboliky, len je treba túto symboliku správne dešifrovať a čítať. Julo Viršík zomrel na zástavu srdca. Zradilo ho jeho vlastné, ohrdnuté srdce, ktorého názormi a úsudkom pohrdol pri svojom rozhodovaní. V nijakom prípade preto nepohŕdajme vnuknutiami nášho srdca. Pýtajme sa na jeho názor, načúvajme mu a riaďme sa tým, čo nám prostredníctvom citu napovedá.

  PS 2: Po napísaní tohto článku som na internete narazil na oficiálne vyhlásenie po vykonaní pitvy Jula Viršíka. Hovorí sa v ňom, že nezomrel na následky očkovania. Že zomrel na ojedinelú srdcovú vadu.

  Je ale známe, že niektoré vakcíny spôsobujú zápal srdcového svalu najmä u mužov, čo znamená, že istým spôsobom predsa len atakujú práve srdce. Ak mal Julo Viršík nejakú srdcovú vadu, bol by bez očkovania určite ešte žil. Možno päť, alebo desať rokov. A možno aj oveľa viac. Jednoznačne to teda znamená, že keby sa nedal zaočkovať, ešte by žil.

  Milý pán Viršík, česť Vašej pamiatke!

  PS. 3: 24. mája nečakane zomrela dlhoročná novinárka Dáša Šebanová. 26. mája vo veku 48 rokov zomrel bývalý športový komentátor Andrej Miklánek. Zomreli nečakane a náhle. A všetci traja, vrátane Jula Viršíka, boli "očkovaní" experimentálnou vakcínou! Je to len náhoda?

v spolupráci s https://smeromkzivotu.blogspot.com/
Pridal markus on 24/06/2021 04:42

Komentáre (22)

vdovec je odhlásený top vdovec napísal dňa 25/06/2021 05:09 :

Nikdy nebola dokazana priama suvislost medzi smrtou pana Virsika a vakcinaciou. Ak mate realne dokazy, predlozte ich. Takto iba sirite paniku, ktorú kritizovali predstavitelia statu i cirkvi. Ak kvoli Vám niekto zomrie, zoberiete si jeho smrt na svedomie?

11111 je odhlásený top 11111 napísal dňa 25/06/2021 08:36 :

Delta mutácia môže zabiť aj zaočkovaných

Krčméry upozorňuje, že vírusu môžu podľahnúť aj zaočkovaní.

Aby blbí ľudia chodili na dovolenky a ešte blbejší šírili ako ochránime s očkovaním a preto sa majú druhý očkovať .

Aj tak pliagu covid, blbí dovolenkári zas prinesú a bude ďalšia vlna s obmedzeniami i pre ostatných zaočkovaných .

Zas doplatia poctiví a zodpovední

dedmoroz je odhlásený top dedmoroz napísal dňa 26/06/2021 08:23 :

Dám to prečítať švagrovi, ktorý môjho syna núti aby sa dal zaočkovať, pritom syn má tiež srdcovú vadu... Dankešén!huh

eustacia je odhlásený top eustacia napísal dňa 26/06/2021 04:38 :

Ja som vďaka očkovaniu získala schopnosť cestovať v čase. Vďaka nej som sa vrátila do minulosti a varovala samu seba, aby som sa nedala očkovať.
No nie je to úžasné? Vďaka očkovaniu som sa vyhla očkovaniu. Dalo by sa povedať, zázrak!

Naposledy upravil eustacia dňa 2021-06-29 23:02 GMT

janjan je odhlásený top janjan napísal dňa 27/06/2021 10:39 :

Otázka neznie smrť kedy, ako, prečo ...

Ale či si pripravený predstúpiť pred Sudcu.

lesanka333 je odhlásený top lesanka333 napísal dňa 28/06/2021 07:47 :

Vdovec: Pises, ze nikdy nebola dokazana priama suvislost medzi smrtou pana Virsika a vakcinaciou....

Skusme sa zamysliet nad tym, ako je mozne vedecky dokazat, že človek ktory zomrel po vakcinacii, zomrel v dosledku podania vakciny ? Je vôbec možné niečo také dokázať a objektívne preukázať kauzálnu súvislosť ?
Negativne ucinky vakcin proti Covidu sa prejavuju napr. v tom, že ludia po nich môžu dostat trombozy a okrem toho u nich dochadza ku krvacaniu. Zoberme si ako príklad ženu, ktorá je fajčiarka, užíva hormonálnu antikoncepciu, zaočkujú ju proti covidu a ona o 2 týždne na to zomrie na trombózu mozg. tepien. Pritom je všeobecne známe, že ženy, ktoré užívajú HAK majú podstatne vyššie riziko, že môžu dostať trombózu alebo embóliu. Myslíš, že je v takom prípade vôbec možné objektívne preukázať, čo konkrétne u tej ženy vyvolalo trombózu a úmrtie ? Či to bola vakcína proti covidu alebo HAK ? To podľa mňa ani nie je možné vedecky objektívne preukázať.

lesanka333 je odhlásený top lesanka333 napísal dňa 28/06/2021 07:53 :

A ešte zopár slov k vakcinácii proti Covidu-19. Ja nie som antivaxer a od detstva som dostala všetky povinné očkovania.
Ale....
Minulý rok v zime som pozerala rozhovor s českým vakcinológom a on povedal, že tá mRNA technológia použitá pri výrobe vakcín napr. od Pfizeru je úplne nová technológia, že keby nebol v celom svete taký veľký strach z pandémie, že by ani nebolo povolené, aby takáto technológia výroby vakcín bola použitá vo výrobe vakcín pre ľudí. Tento odborník na výrobu vakcín napr. povedal, že on by si tú vakcínu od Pfizeru pichnúť nedal, lebo že nikto netuší, aké negatívne následky to môže mať u ľudí o niekoľko rokov po podaní. A to nepovedal nejaký nevzdelaný konšpirátor, ale vzdelaný vakcinológ.

lesanka333 je odhlásený top lesanka333 napísal dňa 28/06/2021 08:04 :

To, čo mne v súčasnej dobe vadí, je to, že ľuďom v SR v médiách nie sú podávané úplné a objektívne informácie. Z médií sa na nás valí propaganda, štát totiž mainstreamovým médiám zaplatil desaťtisíce eur za propagovanie očkovania, aby presviedčali ľudí, nech sa dajú zaočkovať proti covidu.
Prezident českej komory zubárov Dr. Šmucler po očkovaní vakcínou proti Covidu ochrnul na polovicu tváre (Bells palsy). Musel volať do Ameriky lekárom, aby mu poradili, ako to má liečiť a tú tvár mal ochrnutú mesiac. Prečo o tom slovenské média mlčia ?!?
Dookola z médií počúvame, že proti delta variantu koronavírusu nám pomôže jedine očkovanie....
V Británii, kde sa už šíri delta variant korony je polovica tých ľudí, čo umreli na covid zaočkovaná.
Ešte pozoruhodnejšie sú štatistiky, na ktoré upozornil lekár MUDr. Mesík, že v niektorých krajinách, kde je vysoká zaočkovanosť proti Covidu, je v súčasnej dobe omnoho vyššia úmrtnosť na covid v prepočte na počet obyvateľov, ako v niektorých krajinách, kde je zaočkovanosť proti Covidu omnoho nižšia...
Tak ako to je teda s tou účinnosťou vakcín proti Covidu ??? Kde to jen "soudruzi" z farmafirem uďelali chybu ?

Naposledy upravil lesanka333 dňa 2021-06-28 21:08 GMT

lesanka333 je odhlásený top lesanka333 napísal dňa 28/06/2021 08:24 :

A ešte dôležitá informácia, na ktorú by som chcela poukázať, je to, že napr. vakcína od Pfizer/Biontech nebola vôbec testovaná na karcinogenitu a genotoxicitu, teda táto vakcína proti Covidu nebola vôbec testovaná na to, či môže u ľudí vyvolať premenu normálnych buniek na rakovinové a nebola testovaná ani na to, či môže spôsobiť poškodenie DNA.
Pri bežne používaných liekoch sa také testy robili... Pýtam sa prečo testy na karcinogenitu a genotoxicitu nespravili aj pri vakcínach proti Covidu, ktoré sú podávané miliónom ľudí na celom svete ? To, čo sa teraz vo svete deje, je jeden obrovský experiment na zdraví ľudí a nikto netuší ako to dopadne...
Za všetko asi hovorí realita, že v SR sa dve tretiny lekárov nedalo zaočkovať proti Covidu. Majú medicínske vzdelanie, takže asi vedia prečo sa nedali zaočkovať...

11111 je odhlásený top 11111 napísal dňa 29/06/2021 06:02 :

Vakcína Pfizer je príčinou zápalu srdcového svalu u mužov do 30 rokov

https://blog.hlavnespravy.sk/26971/vakcina-pfizer-je-pricinou-zapalu-srdcoveho-svalu-u-muzov-do-30-rokov/

machaf je odhlásený top machaf napísal dňa 30/06/2021 10:02 :

Súvislosť .. na poukázanie na možnú súvislosť musí byt známy mechanizmus ; kým tento nie je známy súvislosť sa nepredpokladá - preto každá nahla smrť sa automaticky nedáva do suvisu s očkovaním iný predpoklad súvislosti je štatisticky významný narast a potom sa hľadá mechanizmus..
Konkrétne ak je známe že zomrel na zástavu srdca; muselo by byt známe ako je vakcína schopná spôsobiť zástavu srdca; alebo by musel byt jasný štatisticky významný nárast v skupine ockovanych.. vzhľadom nato že tento nárast je u mladých mužov a spôsobuje myokarditidu u inej vakcíny; zápal srdcového svalu; tak je dost možné že može byt súvislosť o ktorej nevieme a skutočne za tým može byt vakcína .. vyhlásením príčiny smrti automaticky nie je vyvrátené mozna príčina súvislosť len je povedané že nie je známa či zatiaľ nie je štatisticky významný rozdiel a teda nie je pravdepodobná

machaf je odhlásený top machaf napísal dňa 30/06/2021 10:02 :

Súvislosť .. na poukázanie na možnú súvislosť musí byt známy mechanizmus ; kým tento nie je známy súvislosť sa nepredpokladá - preto každá nahla smrť sa automaticky nedáva do suvisu s očkovaním iný predpoklad súvislosti je štatisticky významný narast a potom sa hľadá mechanizmus..
Konkrétne ak je známe že zomrel na zástavu srdca; muselo by byt známe ako je vakcína schopná spôsobiť zástavu srdca; alebo by musel byt jasný štatisticky významný nárast v skupine ockovanych.. vzhľadom nato že tento nárast je u mladých mužov a spôsobuje myokarditidu u inej vakcíny; zápal srdcového svalu; tak je dost možné že može byt súvislosť o ktorej nevieme a skutočne za tým može byt vakcína .. vyhlásením príčiny smrti automaticky nie je vyvrátené mozna príčina súvislosť len je povedané že nie je známa či zatiaľ nie je štatisticky významný rozdiel a teda nie je pravdepodobná

machaf je odhlásený top machaf napísal dňa 30/06/2021 10:02 :

Súvislosť .. na poukázanie na možnú súvislosť musí byt známy mechanizmus ; kým tento nie je známy súvislosť sa nepredpokladá - preto každá nahla smrť sa automaticky nedáva do suvisu s očkovaním iný predpoklad súvislosti je štatisticky významný narast a potom sa hľadá mechanizmus..
Konkrétne ak je známe že zomrel na zástavu srdca; muselo by byt známe ako je vakcína schopná spôsobiť zástavu srdca; alebo by musel byt jasný štatisticky významný nárast v skupine ockovanych.. vzhľadom nato že tento nárast je u mladých mužov a spôsobuje myokarditidu u inej vakcíny; zápal srdcového svalu; tak je dost možné že može byt súvislosť o ktorej nevieme a skutočne za tým može byt vakcína .. vyhlásením príčiny smrti automaticky nie je vyvrátené mozna príčina súvislosť len je povedané že nie je známa či zatiaľ nie je štatisticky významný rozdiel a teda nie je pravdepodobná

machaf je odhlásený top machaf napísal dňa 30/06/2021 10:02 :

Súvislosť .. na poukázanie na možnú súvislosť musí byt známy mechanizmus ; kým tento nie je známy súvislosť sa nepredpokladá - preto každá nahla smrť sa automaticky nedáva do suvisu s očkovaním iný predpoklad súvislosti je štatisticky významný narast a potom sa hľadá mechanizmus..
Konkrétne ak je známe že zomrel na zástavu srdca; muselo by byt známe ako je vakcína schopná spôsobiť zástavu srdca; alebo by musel byt jasný štatisticky významný nárast v skupine ockovanych.. vzhľadom nato že tento nárast je u mladých mužov a spôsobuje myokarditidu u inej vakcíny; zápal srdcového svalu; tak je dost možné že može byt súvislosť o ktorej nevieme a skutočne za tým može byt vakcína .. vyhlásením príčiny smrti automaticky nie je vyvrátené mozna príčina súvislosť len je povedané že nie je známa či zatiaľ nie je štatisticky významný rozdiel a teda nie je pravdepodobná

kejtylin je odhlásený top kejtylin napísal dňa 01/07/2021 02:15 :

thumbs up

misomiso_ je odhlásený top misomiso_ napísal dňa 03/07/2021 04:32 :

Eustacia
Podaj viac informácií o tej tvojej paranormálnej akcii, ako si sa nedala zaočkovať, lebo som si spomenul že:

eustacia napísal dňa 01/01/2021 03:37 :
Ja som už prvú dávku očkovania dostala. Snáď vyjde očkovacia látka na každého, kto má záujem.


Možno že vyriešime problém chronológie udalostí, keď akcia vyvolá takú reakciu, ktorá následne zruší pôvodnú akciu. gringrin

eustacia je odhlásený top eustacia napísal dňa 03/07/2021 06:03 :

misomiso_ vďačne! Na internete písali, že očkovanie týmito novými vakcínami môže zmeniť DNA, najmä v súčinnosti s pôsobením 5G siete a čipmi zavedenými počas Ag a PCR testovania. Po prvej dávke vakcíny sa nič nestalo. Bola som trochu sklamaná, čakala som nejaké zvláštne schopnosti, ako ich človek pozná z filmov. Zmena však nastala až po podaní druhej dávky. Zrazu som zistila, že dokážem cestovať späť v čase, no vždy som sa vrátila iba do dňa, kedy som si dala pichnúť prvú dávku očkovania. Trvalo to nejakú dobu, no potom som si uvedomila, že tento dar som nedostala len tak. Bolo mi umožnené vrátiť sa do minulosti a predísť činom, ktoré mohli mať nedozierne následky pre mňa konkrétne i ľudstvo všeobecne. Takže ako som písala predtým, vďaka očkovaniu som predišla očkovaniu. Momentálne čakám na ponuky filmových štúdií a knižných vydavateľstiev, aby zvečnili môj príbeh pre ďalšie generácie. Hádam to stihnem, kým umriem na kovid alebo iné preventabilné ochorenie.

slavo3 je odhlásený top slavo3 napísal dňa 04/07/2021 01:17 :

Prečo je myšlienka nasledovať svoje srdce zlá

[url=https://chcemviac.com/clanky/preco-je-myslienka-nasledovat-svoje-srdce-zla]
https://chcemviac.com/clanky/preco-je-myslienka-nasledovat-svoje-srdce-zla


Naposledy upravil slavo3 dňa 2021-07-04 14:27 GMT

jamaky je odhlásený top jamaky napísal dňa 05/07/2021 04:27 :

slavo3, ďakujem za odkaz.
Autor tohto článku (na zoznamku) sa síce snažil sformulovať myšlienku ako by cirkev mala učiť ľudí rozhodovať sa ohľadom vakcinácie.. ale ja s týmto nesúhlasím (samozrejme každý máme právo na vlastný názor) len som nejako nevedela sformulovať, čo mi na tomto článku vadí. Odkázaný článok z chcemviac.com to popísal veľmi dobre.

misomiso_ je odhlásený top misomiso_ napísal dňa 19/07/2021 04:42 :

Eustacia

Momentálne čakám na ponuky filmových štúdií


Škoda že si v "tvojich cestách do minulosti" limitovaná tým dátumom prvej dávky (dúfajme že fakt išlo o vakcínu). Lebo film Terminátor bol fakt kasovy trhák, keby si nebola takto nešťastne limitovaná, mohla by si sa vrátiť do minulosti a zabrániť jeho natočeniu. Dnes si mohla natáčať Eusacianator a bola by si za vodou. grin

serenity je odhlásený top serenity napísal dňa 20/07/2021 11:35 :

Co je toto za konspiracneho magora? A ako to suvisi so zoznamkom a vierou?..to co pise su jeho vlastne teorie a nabozenske alebo aj nenavozenske mimoozy...ale mozno ...mozno...je na tom predsa len nieco pravdy...a tak preco sa nevyrozpravat. A mimochodom cely zivot sa nam meni DNA prinajmensom stravou, zlozvykmi, chroboami...v podstate vsetko tak ako sa meni organizmus...no to ze to robi vakcina to je ta najhorsia vec na svete..mamma mia..dost uz!

misomiso_ je odhlásený top misomiso_ napísal dňa 20/07/2021 04:09 :

Cela udajna pandémia a vakcinacia je od začiatku do konca, jedna veľká celosvetová "konšpiračna magoria" a nie tento článoček.(ten je len prihlúply)

Ako sa pri covide preháňala situacia vraj ohrozenia a počty mŕtvych premršťovali, tak sa situacia ohrozenia pri vakcinacii bagatelizuje a počty poškodených trivializuju, vraj ako nesúvisiace.
Veď tí pomerne mladí ľudia by zomreli aj tak, aj bez vakcíny, ale v prvom prípade tí starí a oslabení, tí by určite nezomreli nebyť covidu.

A väčšine to nedochádza!