Archívy

Reklama

O ceste nahor : Covid totalita! Neúnosná cena za víťazstvo nad pandémiou!

To bolo rečí o komunistickej totalite! To bolo rečí, ako v takzvanom „totáči“ žili ľudia v neslobode a trpeli, ak mali iný názor ako ten oficiálny. To bolo rečí o komunistickom šikanovaní, keď sa ľudia museli nasilu zúčastňovať rôznych aktivít, ktoré sa im priečili. Napríklad rôznych schôdzí, alebo prvomájových sprievodov. To bolo rečí, ako sme si na námestiach počas nežnej revolúcie konečne vybojovali slobodu a zväzkami kľúčov sme odzvonili neľudskej komunistickej totalite. To bolo rečí o železnej opone, ktorá oddeľovala demokratický svet slobody od socialistického sveta neslobody.

  To však, čo prežívame a čomu sme vystavení v súčasnosti je návratom starých časov! Totalita, len v trochu inej podobe sa vracia, a my sme nútení prežívať tieto veci opätovne. Opätovne sme nútení prežívať, ako vláda vydiera obyvateľstvo. A jej taktika násilného vydierania nachádza mnoho ochotných prisluhovačov na najrozličnejších vedúcich postoch, ktorí nasilu tlačia svojich zamestnancov a podriadených do niečoho, s čím nesúhlasia. Klamstvo, nátlak, vydieranie a psychický teror sa stávajú realitou a ľudia sú im vystavení takmer na každom kroku. Po slobode, za ktorú sa bojovalo, po slobode, za ktorú ľudia minulých dôb trpeli a neraz dokonca zomierali, po tejto slobode sa v súčasnosti hrubo šliape a neberie sa na ňu vôbec žiaden ohľad.

  Vezmime si napríklad princíp plošného testovania. O nejakej dobrovoľnosti nemôže byť ani reči, pretože človek sa síce nemusí zúčastniť, ale keď sa nezúčastní, prichádza sankcia. Bez negatívneho testu nemôže ísť do prírody, nemôže ísť dokonca ani k lekárovi, nemôže ísť do práce, banky, či pošty. Všade inde v Európe, kde bolo celoplošné testovanie, trebárs v Rakúsku, bolo skutočne dobrovoľné, bez akýchkoľvek následných sankcií.

  Na Slovensku, na rozdiel od normálnych a civilizovaných štátov, sú však opatrenia proti pandémii preniknuté fašizujúcimi praktikami. Ľudia sú rozdelení na poslušných a neposlušných. Na tých, ktorí poslúchajú rozmary malého diktátora a na tých, ktorí jeho rozmary neposlúchajú.

  Poslušní sú odmenení certifikátom a neposlušní sú potrestaní  neslobodou. Malý diktátor totiž trpí utkvelou predstavou, že pandémiu nie je možné poraziť nijako inak, len nekonečným celoplošným testovaním. A preto si presadil svoje aj napriek námietkam odbornej lekárskej verejnosti. Tá tvrdí, že plošné testovanie je medicínsky nezmysel. Presne túto slovnú formuláciu som zachytil z verejnoprávneho rozhlasu bezprostredne pred druhým kolom celoplošného testovania.

   Hlasy odbornej lekárskej verejnosti, ako i nesúhlasné hlasy koaličných partnerov však nie sú vypočuté a malý diktátor si presadzuje svoje napriek všetkým a všetkému. Ak sa totiž stále testuje, treba stále nakupovať testy. A to prostredníctvo už neslávne známej, malej trnavskej firmy jeho kamaráta.

  Existujú však aj iné indície. Indície, že patologické upnutie malého diktátora na celoplošné testovanie má okrem kamarátovho zisku ešte aj iné, skryté pozadie. O tomto pozadí hovorí Doc. JUDr J.Drgonec DrSc, bývalý sudca najvyššieho súdu. Podľa neho je projekt, alebo experiment celoplošného testovania v SR  objednávkou, spolufinancovanou Národným ústavom pre výskum zdravia v Spojenom kráľovstve, čo je samozrejme slovenskej verejnosti zamlčované.

  Ján Drgonec sa odvoláva na seriózny vedecký medzinárodný časopis. Ten prezentuje svoje články na www.medrxiv.org, kde sú v štúdii spomenutí Krajčí s Jarčuškom ako autority diela. Drgonec zároveň vylučuje, že ide o hoax.

  Štúdia hovorí o tom, že na slovenskej populácii s 5,5 miliónmi obyvateľov, sa uskutočňuje výskum. Avšak za daných podmienok a platných zákonov SR, keď je vyžadovaný súhlas s ošetrovacím výkonom a poučenie chorého, bol výskum robený bez dodržania podmienok daných medzinárodným právom, pretože na výskumy v medicíne sú uzavreté medzinárodné dohovory.  Bez všetkých týchto náležitostí sa ale na  Slovensku deje niečo, čo je v medzinárodnom odbornom časopise vykázané ako výsledok výskumu.

  Nech už je to tak, alebo onak, faktom zostáva, že slovenský národ je vydieraný, šikanovaný a sankcionovaný utkvelou predstavou malého diktátora spôsobom, zodpovedajúcim totalite. Nikto tu nechce spochybňovať, že je treba bojovať proti pandémii, ale treba pritom dodržiavať rámec slobodnej, demokratickej spoločnosti. Treba bojovať s koronavírusom, ale nie je možné pri tom kalkulovať s terorizovaním, vydieraním, donucovaním a nátlakom, akému sú denne Slováci vystavení. Takéto niečo nepatrí do demokracie, ale do totality! A to sú veci, ktoré nemožno tolerovať, pretože ide o veci, hodné totalít 20. storočia, a nie Európy 21. storočia.

  Toto je hlavný problém! Je ním pošliapanie ústavných práv, slobody a ľudskej dôstojnosti! To všetko je na Slovensku v boji proti pandémii odsúvané bokom až do takej miery, že tu vzniká nová covid totalita!
  V správach som zachytil, že v Holandsku boli rozsiahle demonštrácie proti pandemickým opatreniam a demonštranti nakoniec podpálili testovacie centrum. A to sa prosím deje v krajine, kde boj s koronavírusom prebieha za rešpektovania slobody človeka, ako základného prvku demokratickej spoločnosti. Neviem si preto vôbec predstaviť, čo by robili Holanďania, keby boli vystavení takému druhu covid teroru, vydierania a nátlaku, ako sa to deje na Slovensku. Pravdepodobne by v búrlivých demonštráciách okamžite zvrhli takéhoto diktátorského premiéra i celú jeho vládu.  

  A Slováci majú mlčať? Slováci majú chodiť len ako poslušné ovce na nekonečné testovania, aby uspokojili utkvelú predstavu malého diktátora, a  aby sa míňali testy, ktoré obstaráva trnavská firma jeho kamaráta? Alebo aby sa na nich robili kadejaké výskumy, ako na pokusných králikoch? A ak to Slováci odmietajú, sú zo strany malého diktátora a ním vytvoreného štátneho teroru vystavení vydieraniu a šikanovaniu?

  A žiaľ, mnohí vedúci pracovníci a riaditelia len akoby na toto čakali! Akoby sa v nich prebudilo čosi temné a robilo im potešenie stať sa predĺženou rukou malého diktátora. Zo svojej pozície moci vynucujú od svojich zamestnancov a podriadených veci, ktoré popierajú ich práva, ako i  osobnú slobodu jednotlivca. Spomeniem príklad niektorých riaditeľov škôl, ktorí dali všetkým svojim pedagogickým i nepedagogickým zamestnancom na vyrozumenie, že od nich budú požadovať vakcináciu proti vírusu. Inými slovami povedané, kto sa nedá zaočkovať bude prepustený! Až sem to došlo! Nikoho nezaujíma, že takéto jednanie je protiústavné! Nikoho nezaujíma, že vakcináciu nie je možné od zamestnancov vynucovať, pretože to vôbec nemajú zakotvené v nimi podpísanej pracovnej zmluve.

  Nový typ covid diktátorov na všetkých postoch riadenia začína zametať s ľuďmi v úzkoprsom domnení oprávneného boja s pandémiou, a nebezpečné fašizujúce prvky začínajú prenikať celou spoločnosťou. Národ je selektovaný na testovaných a netestovaných, čo je však len predzvesťou ešte hrozivejšej selekcie na očkovaných a neočkovaných. A v spoločnosti vládnucej, dusivej atmosfére nátlaku, obáv a strachu lekári, popierajúc vlastné svedomie,  mlčia o mimoriadne intenzívnych nežiaducich účinkoch po druhej dávke vakcíny.

  Táto neuveriteľná a neúnosná situácia je dôsledkom siahania ľuďom na ich slobodu rozhodovania a presvedčenia. Je dôsledkom toho, že sa veci robia pod tlakom a nasilu spôsobom, akým sa to nerobí nikdy inde na svete. Nikde inde nie je národ takto primitívne rozdeľovaný, terorizovaný a zastrašovaný.

  Otázka znie, ako sa voči tomu brániť? Tu treba zdôrazniť, že existuje veľa ľudí, ktorí s takto hrubo nátlakovo vynucovaným testovaním nesúhlasia, a nesúhlasia ani s budúcim, s najväčšou pravdepodobnosťou tiež násilne vynucovaným očkovaním. Ale zo zaťatými zubami sa tomu podvoľujú, pretože nevidia iné východisko.

  Východisko však existuje a spočíva v odvahe! V odvahe postaviť sa voči novej totalite! Ukážme si to na príklade už vyššie spomínaného, učiteľského kolektívu na nejakej škole v počte 30 ľudí. Ak sa nebude chcieť dať zaočkovať jeden človek, riaditeľ ho ľahko vyhodí a nahradí iným, i keď je to protizákonné. Ale zákonná zámienka sa už nejaká nájde. Ak ale očkovanie odmietne šesť, sedem, alebo osem ľudí a budú si za tým stáť, diktátorský riaditeľ si to bude musieť dobre rozmyslieť, pretože náhradu za nich už bude len ťažko hľadať.

  A tento príklad platí v absolútne každom pracovnom kolektíve, či už vo veľkom, alebo v malom. Riaditeľ, vedúci, alebo majster veľmi ľahko zamávajú s jedným, s otupujúcim testovaním, alebo s vakcináciou nesúhlasiacim človekom. Viac takýchto ľudí však naopak zamáva s riaditeľom, vedúcim, alebo majstrom. Ľudia sa len musia spamätať a nesmú sa nechať vydierať a nasilu nútiť k niečomu, s čím vnútorne nesúhlasia a čo sa im prieči.

  Sloboda človeka a základné demokratické právo na vlastný názor a vlastné presvedčenie predsa nemôžu prichádzať do kolízie s bojom proti pandémii. V boji proti vírusu musia byť hľadané také prostriedky a spôsoby, aké túto slobodu nenarušujú, ale berú na zreteľ, pretože ak sa to nedodržuje, spoločnosť začne nevyhnutne postupne skĺzavať k totalite podobne, ako je tomu v súčasnosti na Slovensku.

  PS. Svedectvom toho, že sa pomaly prepadávame do totality, alebo lepšie povedané, že v nej už sme, sú vodné delá, opäť úradujúce v bratislavských uliciach rovnako, ako za čias najtvrdšej komunistickej totality. Ďalším svedectvom je to, že vo väzniciach začínajú záhadným a nevyjasneným spôsobom zomierať väzni podobne, ako tomu bolo v päťdesiatych rokoch minulého storočia za najtvrdších komunistických represálií. A posledné svedectvo o ktorom sa je treba nevyhnutne zmieniť, je tragické mlčanie lekárov o tom, čo z mnohými ich kolegami, lekármi a sestrami, robí druhá dávka vakcíny.

v spolupráci s https://smeromkzivotu.blogspot.com/
Pridal markus on 08/02/2021 05:43

Komentáre (130)

eustacia je odhlásený top eustacia napísal dňa 08/02/2021 06:45 :

Ja zase zo svojho vlastného, slobodného presvedčenia, na ktoré mám výsostné právo vyzývam nekonformných, aby zomreli skôr, ako niekoho nakazia. Absurdné? Vo svetle tohto blogu absolútne zmysluplné a fér.

machaf je odhlásený top machaf napísal dňa 08/02/2021 07:14 :

je škoda, že sa slovaci vždy uspokoja s chlebom..

som_juraj je odhlásený top som_juraj napísal dňa 09/02/2021 04:18 :

Markus, to, čo píšeš, sú akútne koniny. Prečo? Pretože nijako neriešia problém - covid. Vyrieš covid, nebudeš musieť písať takéto hlúposti. A ešte aj prinesieš niečo skutočné hodnotné pre celú spoločnosť a nie zase iba ďalšie zbytočné prázdne vety plné frustrácie a dezinterpretácií reality, ktorej čelíme.

sachista je odhlásený top sachista napísal dňa 09/02/2021 05:36 :

Juraj určí, čo je a čo nie je konina, založíme mu ministerstvo pravdy a eustacia zase rozhodne, kto má a kto nemá umrieť, teda ministerka života a smrti.
Sprostí ste sa narodili a sprostí aj umriete. Markus k tomu v zásade pristupuje správne, napíše blog a dav ignoruje. O čom môže diskutovať s absolútnymi diletantmi?

Vírusy sa šíria vdýchnutím. Buďte konečne ohľaduplní a prestaňte dýchať. Spolu to dokážete.

eustacia je odhlásený top eustacia napísal dňa 09/02/2021 09:32 :

sachista, ministerstvo mágie je ešte stále voľné, berieš?grin

tomi99 je odhlásený top tomi99 napísal dňa 10/02/2021 03:07 :

Markus celú situáciu vystihol priam dokonale. Pretože nie jednoduché absorbovať to všetko čo sa okolo nás v súčasnosti deje, nieto ešte všetko opísať. Veď len to čo sa udialo za posledné dni: Diablov advokát a človek vo výkone podmienečného trestu v jednej osobe je špeciálnym prokurátorom. Slovensko sa týmto stalo svetovou raritou...Vo Východoslovenskom ústave srdcových chorôb kde sa úspešne vylieči 85% ťažkých covidových pacientov vďaka prelomovej liečbe je bez vysvetlenia odvolaný generálny riaditeľ, profesor medicíny a nahradený vyštudovaným hutníkom. Hrubé porušovanie ústavy, zákonov a medzinárodných dohovorov na dennom poriadku....Ako právnikovi sa mi na to všetko len ťažko pozerá. Bola by to určite vhodná téma na diplomovú prácu či dokonca na knihu. Čo sa to vlastne deje? Kam sme sa to dostali?
Ale na druhej strane čo vlastne čakáme od psychicky narušeného človeka a jeho chunty? Čo by sme chceli od servilných médií? Právo, poriadok, dodržiavanie zákonov, pravdu? Nikdy nečakajte od bezcharakterných ľudí charakternosť! Ľudia ktorí sú schopní porušovať zákony ako na bežiacom páse tým jednoducho nikdy nemôže ísť o naše dobro. Základnou otázkou sa preto stáva: ČO S TÝM??
Platí, že inštitúcie a osoby na vysokých funkciách, ktoré tomuto chaosu a totálnemu bezpráviu mohli zabrániť, alebo ho aspoň pribrzdiť, totálne zlyhali. Sú skorumpovaní?, poplatní politike?, alebo jednoducho len prospechárski či zbabelí?
Ani samotní občania nie sú na tom oveľa lepšie, navyše sú ochromení strachom. Už ani neviem, z čoho viac - či z vírusu, alebo z vrchnosti.
Zostáva tu, pravda, istá malá nádej. ŽE TOTIŽ PRÁZDNE BRUCHO PREBERIE Z LETARGIE A AJ ZO STRACHU UBERIE. Zrejme ešte stále nie je dostatočne zle, aby mohlo byť lepšie. Aby to ľudí konečne motivovalo k aktivite. Mnohí ešte majú finančné rezervy, mnohým plat ide tak ako predtým, a mnohí majú zdroje príjmov iné než tie oficiálne deklarované. Takže je stále ešte kam ustupovať. Uvidíme čo bude, keď prameň vyschne. Možno až potom si Slováci uvedomia článok 32 Ústavy SR a postavia sa na odpor proti systému, ktorý je už na kosť prehnitý.

diskutujuci je odhlásený top diskutujuci napísal dňa 11/02/2021 08:19 :

Odpovedám slovami článku z informačnej vojny:
Lieky na vírus tu boli od úplného začiatku, avšak všetky príspevky lekárov zo zahraničia, ktorí o nich hovorili, boli mazané. Veď to viete všetci.
Nechceli aby sme sa k ním dostali a to takmer na celom svete.

Porušovali ste a porušujete práva občanov ktorí vás platia.
Znásilnili ste ich DUŠE, aj ich MYSLE., pretože ich nútite konať proti svojej vôli.
Ako sa s tým pocitom žije?
Tie lieky, tu mohli byť dávno, vtedy keď ste sa starali tak dôsledne o mazanie príspevkov.
Povedzte, keď ste to takto vedeli ako my, aký je to pocit? Zobudiť sa každé ráno a niekde v podvedomí vylieza otázka... nie sú to už zločiny proti ľudskosti?
....počúvam ako si ľudia sťažujú čo im to robíte, čím viac ste začali testovať tým viac vám ľudia chorejú, však? No a o čom to vypovedá? PRESTAŇTE testovať a zmeňte tému. Stačilo.
Dnes mi volala pani že v práci ju nútia do očkovania inak je možné že tu prácu stratí. A toto už robia ti iniciatívny. Čo tak sa postaviť za seba a svojich zamestatnancov?

Pamätáte milí moji Slováci, keď vám vraveli, dáte sa prvý krát testovať, potom vás budú chcieť očkovať atď. ..?
Vidíte, všetky tie hoaxy sa stali pravdou.
Aký zmysel má očkovanie keď, sú konečne lieky?
Aký zmysel má očkovanie keď vírus ktorý tu bol, mal iné vlastnosti ako ten pred tým, keď začali vakcíny robiť?
Dajte si ti ktorí chcete toľko vakcín koľko si myslíte že vám pomôže. Je to vaše rozhodnutie a teda je slobodné.
No rešpektujte slobodnú vôľu ostatných. I sám Stvoriteľ ju rešpektuje a žiadny politik nemá právo sa vyvyšovať nad Boha.

diskutujuci je odhlásený top diskutujuci napísal dňa 11/02/2021 08:33 :

Všetci máme do činenia s novou nebezpečnou celosvetovou sektou takzvaný "Svedkovia Covidovi", po ich skutkoch ich poznáme, klaňajú sa samozrejme peniazom, vedia že konajú proti svojmu svedomiu, myslia si, že pomocou vírusu aj antivírusu rýchlo a veľmi zbohatnú. Ale to je omyl, ich nespravodlivo nadobudnutý majetok môže byť ľahko znárodnený, keď sa preukážu dôkazy.

Naposledy upravil diskutujuci dňa 2021-02-11 08:34 GMT

Naposledy upravil diskutujuci dňa 2021-02-11 11:26 GMT

diskutujuci je odhlásený top diskutujuci napísal dňa 11/02/2021 08:48 :

..plošne zabezpečiť obyvateľstvu overenú účinnú liečbu v mnohých štátoch schválenými lekárskymi postupmi a medikamentmi ako ivermektín, isoprinosine, C + D3 + zinok, CLO2..., ako aj objektívne o tom informovať v médiách, a to bezodkladne.

diskutujuci je odhlásený top diskutujuci napísal dňa 11/02/2021 09:28 :

Subjektívne zo svojho uhla pohľadu dávam za pravdu Markusovi, so všetkým čo napísal plne súhlasím a ďakujem Markusovi za tento blog.

diskutujuci je odhlásený top diskutujuci napísal dňa 11/02/2021 10:17 :

Chcem len doplniť jednu veľmi zásadnú informáciu:
Vždy keď sa niekde spomenie slovo fašizmus,
treba si navždy zapamätať,
že oveľa viac ľudských obetí spôsobil komunizmus:
10 najmasovejších vrahov v histórii:
1.miesto komunista Mao Ce Tung 78   milión zavraždených,
2.miesto komunista Stalin 23   milión zavraždených,
3.miesto nemecký národný socialista Hitler 17   milión zavraždených,
4.miesto belgický Leopold II  15   milión zavraždených,
5.miesto japonský fašista Tojo 5   milión zavraždených,
6.miesto turek Enver Paša  2.5    milión zavraždených,
7.miesto kambodžan PolPot  1.7    milión zavraždených,
8.miesto kórejčan Kim Sung  1.6   milión zavraždených,
9.miesto etiópčan Mengista   1.5   milión zavraždených,  
10.miesto nigérčan  Jakub Gowon  1.1  milión zavraždených,
Tu sú ich fotky:      

https://www.reddit.com/r/dataisbeautiful/comments/11qmxb/which_dictator_killed_the_most_people/

https://external-preview.redd.it/XIxtu8pRtqbdOqGokKuQJHH_0lJucsTokN_jDvA1Y8w.jpg?auto=webp&s=b4d72d890984d8f9e76e9afd684954f8765ec4fe

Naposledy upravil diskutujuci dňa 2021-02-11 10:46 GMT

diskutujuci je odhlásený top diskutujuci napísal dňa 11/02/2021 10:26 :

Ideológia Marxa Engelsa a Lenina: komunizmus je jednoznačne najväčšie zlo aké kedy bolo a aké stále je a existuje. Rozdiel medzi fašizmom a komunizmom je len v rečiach avšak skutky zla sú rovnaké.

Naposledy upravil diskutujuci dňa 2021-02-11 10:32 GMT

Naposledy upravil diskutujuci dňa 2021-02-11 10:34 GMT

jayas je odhlásený top jayas napísal dňa 12/02/2021 08:34 :

Stale ma dokaze zaskocit, ako sa ludia ohanaju historiskymi faktami, aj ked nerozumeju suvislostiam. Slovo "totalita" si vysvetluju posvojom, a pouzivaju ho aj ked nevedia co znamena.

Chcelo by to moderatora na niektore typy prispevkov.

Aj napriek tomu, ze tu mame "kovdaka" uz pomaly rok, stale to niektorym nedochadza, a tvaria sa, ze sa ich to netyka. Neprajem nikomu zazitky, ktore som nadobudol  ja. Prajem iba ludom trochu zdraveho rozumu, a aby namiesto serialu Oteckovia a rozneho balastu radsej sledovali Viasat History.

diskutujuci je odhlásený top diskutujuci napísal dňa 14/02/2021 09:53 :

J P 2

Ján Pavol II.: Ako sa komunisti báli nového pápeža.

„Fakty nezvratne dokazujú, že dlhú vojnu s komunizmom nevyhrali páni v čiernych oblekoch, ovládajúci po zuby ozbrojené vojsko, ale jeden človek v bielom rúchu a jeho dobrovoľná armáda ľudí, ktorí sa pri svojej činnosti zriekli násilia.“

https://historickarevue.sme.sk/c/22528769/jan-pavol-ii-ako-sa-komunisti-bali-noveho-papeza.html

Naposledy upravil diskutujuci dňa 2021-02-14 10:11 GMT

Naposledy upravil diskutujuci dňa 2021-02-14 10:13 GMT

diskutujuci je odhlásený top diskutujuci napísal dňa 14/02/2021 10:01 :

VIDEO:
TV GLORIA:
"Pápež, koľko ten má divízií?" - Jozef Stalin

https://gloria.tv/post/GgtYtHjVPp643uk28jiokAg2r

"Temnotu môže rozptýliť iba svetlo, nenávisť môže byť premožená  jedine láskou." - Ján Pavol II.

Svätý Ján Pavol II. bol hýbateľom svetových udalostí. Zmenil politické prostredie 20. storočia a je považovaný za nemnohých, ktorí sú zodpovední za relatívne mierový zánik „Ríše Zla“.

Naposledy upravil diskutujuci dňa 2021-02-14 10:24 GMT

diskutujuci je odhlásený top diskutujuci napísal dňa 14/02/2021 10:23 :

MUDr. Michaele Tašárovej colníci zadržali liek Ivermectin.
Kto musí zomrieť, aby ste sa zobudili? napísala lekárka Matovičovi v otvorenom liste

https://www.infovojna.sk/article/mudr-michaele-tasarovej-colnici-zadrzali-liek-ivermectin-kto-musi-zomriet-aby-ste-sa-zobudili-napisala-lekarka-matovicovi-v-otvorenom-liste

diskutujuci je odhlásený top diskutujuci napísal dňa 14/02/2021 10:27 :

na jednej strane hovoria predstavitelia Slovenskej lekárnickej komory a na strane druhej odborníci odporúčajúci ivermektín ako veľmi účinný liek na liečenie ochorenia na Covid-19:

https://www.infovojna.sk/article/video-ivermektin-ako-najvacsi-nepriatel-slovenskej-lekarnickej-komory-pri-liecbe-pacientov-s-ochorenim-covid-19

diskutujuci je odhlásený top diskutujuci napísal dňa 14/02/2021 10:31 :

VIDEO: exprezident Klaus:
Koronavirus nejsou neštovice. Očkováním se ho nezbavíme. Vláda by měla nechat zdravé lidi žít a léčit nemocné,

https://www.infovojna.sk/article/video-koronavirus-nejsou-nestovice-ockovanim-se-ho-nezbavime-vlada-by-mela-nechat-zdrave-lidi-zit-a-lecit-nemocne-mysli-si-exprezident-klaus

Naposledy upravil diskutujuci dňa 2021-02-14 10:32 GMT

diskutujuci je odhlásený top diskutujuci napísal dňa 14/02/2021 10:36 :

VIDEO:
O psychickom nátlaku na obvinených ako metóde Matovičovej garnitúry: Je najvyšší čas zobudiť sa!
Michelko o samovražde „kajúcnika“ Böhma
https://www.infovojna.sk/article/video-michelko-o-samovrazde-kajucnika-bhma-a-psychickom-natlaku-na-obvinenych-ako-metode-matovicovej-garnitury-je-najvyssi-cas-zobudit-sa

Naposledy upravil diskutujuci dňa 2021-02-14 10:37 GMT

diskutujuci je odhlásený top diskutujuci napísal dňa 17/02/2021 11:21 :

VIDEO: Kardinál Duka o koronavíruse ako biologickej zbrani a Česku ako najateistickejšom štáte sveta s otvorenými kostolmi počas Covidu

https://www.infovojna.sk/article/video-kardinal-duka-o-koronaviruse-ako-biologickej-zbrani-a-cesku-ako-najateistickejsom-state-sveta-s-otvorenymi-kostolmi-pocas-covidu

maca je odhlásený top maca napísal dňa 17/02/2021 04:35 :

V demokratickej krajine sa zial kazdy ohana iba svojimi pravami a akekolvek, co i len male obmedzenie, je vnimane ako velka katastrofa.
Co je tak strasne obmedzujuce na noseni ruska? Ist raz za tyden na test - v com to tak strasne obmedzuje? Nemam s tym ziadny problem, pretoze chapem, ze je to nutne a je to len velmi mala obeta - az sa zdraham napisat, ze obeta, pretoze pod obetou si predstavujem nieco takzke a toto je len tazka pohodicka.
Kazdy ma len kopec "mudrych reci" a plne usta kritiky, ale ziadnu radu co robit. Je to tak neuveritelne smutne, aki su mnohi ludia egoisticki a nemyslia na druhych.
Autori takychto clankov a vsetci ti, ktori odmietaju akekolvek obmedzenia, zlahcuju situaciu, nedodrziavaju opatrenia a nevedia robit nic ine iba kritizovat, by sa mali nad sebou zamysliet a dopriala by som im odsluzit aspon jednu smenu na covidovom oddeleni.  A porovnavat toto s totalitou? Ach jaj... je vidiet, ze tato generacia nezazila ziadne takze casy, ziadnu vojnu, hlad, ziadne skutocne obmedzenie slobody - toto tu su len nevyhnutne opatrenia, ktore maju svoj dovod, nikto nikoho nezatvara, neprenasledu, nemuci.
Prosim vas, zobudte sa, ved to je vsetko len pre nas ludi, nie je to namierene proti ziadnemu konktretnemu cloveku, skupine ludi, nazoru... Je to IBA kvoli korone, netreba to prehanat, zvelicovat. Ved sa nam zije ako prasatam v zite, vsetko mame, tak prosim strpme taketo - oproti inym tragediam vo svete - male obmedzenia.

Naposledy upravil maca dňa 2021-02-17 16:35 GMT

Naposledy upravil maca dňa 2021-02-17 16:38 GMT

eustacia je odhlásený top eustacia napísal dňa 18/02/2021 07:18 :

maca, snažíš sa vstupovať ľuďom do svedomia, ktoré nemajú. Ale palec hore za snahu.thumbs up

11111 je odhlásený top 11111 napísal dňa 18/02/2021 08:08 :

maca napísal dňa 17/02/2021 04:35 :

ziadne takze casy, ziadnu vojnu, hlad, ziadne skutocne obmedzenie slobody


Ako keby si ty niečo s toho zažila yay

A pritom ako sama píšeš

Len mudruješ hlúposti bez riešenia

#

A prečo mám trpieť nieči byznis a poriadnu tuposť na druhú ?

Veť testovanie je len o dohodem kamarátovi a ošklbanie štátnej kasy

A to isté likvidácia odpadu po testoch -ďalší super kšeft

Zvláštne ako nevadí to enormne vytváranie zbytočneho odpadu

#
A druhá otázka

Prečo to teda nemá účinnosť, ale realitou je opak?

Naposledy upravil 11111 dňa 2021-02-18 20:33 GMT

janjan je odhlásený top janjan napísal dňa 18/02/2021 09:26 :

11111,
a aké riešenia máš ty?

diskutujuci je odhlásený top diskutujuci napísal dňa 19/02/2021 07:31 :

VIDEO: Korona ako hlavný bod obratu v dejinách ľudstva. Chorobnosť narastá príjimaním chorých opatrení.

https://www.infovojna.sk/article/video-korona-ako-hlavny-bod-obratu-v-dejinach-ludstva-chorobnost-narasta-prijimanim-chorych-opatreni

• Korona ako symbol kráľovskej moci a Ježišovej tŕňovej koruny.
• Aký je rozdiel medzi Srebrenicou a mŕtvymi v dôsledku cudzieho zavinenia na Slovensku?
• Štatistická krivka od jesenného zavedenia lockdown prudko stúpa: nariadenia sú neúčinné
• Život na Slovensku v područí nebezpečných siekt
• Minister zdravotníctva o sebe prehlasuje, že je vyvolený a opitý Kristovou krvou
• Zber a odovzdávanie našej DNA za hranice SR
• WHO má od leta PR agentúru, ktorá na základe falošných správ rozpútala vojnu v Iraku
• Lekári už nie sú považovaní za odborníkov na medicínu
• Vakcíny zložili učiteľov
• Ako sa zbaviť našej národnej traumy?

Naposledy upravil diskutujuci dňa 2021-02-19 07:33 GMT

diskutujuci je odhlásený top diskutujuci napísal dňa 19/02/2021 07:54 :

Zakazovanie liečby ivermektínom?

Analytik globálnych trendov a rizík Juraj Mesík v rozhovore pre portál Topky:

Uplynuli už tri týždne, čo ministerstvo zdravotníctva schválilo používanie ivermectinu na Slovensku. Čo sa odvtedy stalo?

List na nákup 5000 kusov ivermectinu odišiel 26. januára – to sme tu mali oficiálne 4 361 obetí covidu. V utorok 16.2. počet obetí oficiálne prekročil 6 168 – reálne je ich samozrejme oveľa, oveľa viac. Čiže za tie tri týždne len oficiálne na Slovensku zbytočne zomrelo ďalších 1 807 ľudí. Počty pacientov v nemocniciach, na JISkách aj ventiláciách lámu tragické rekordy. To sa za tie tri týždne stalo!

Ivermectin sa už niekde na Slovensku používa?

Malé množstvo iveremectinu sa na chvíľu mihlo v nemocniciach, ale po pár dňoch sa poväčšine minul. V lekárňach žiadny nie je a naši ambulantní lekári, ktorí by chceli pacientov s covidom včas liečiť ho nemajú. Inak ako sabotáž to nazvať neviem. Ľudia ho sebe a svojim chorým a zomierajúcim blízkym zháňajú ako sa dá – niektorí za drahé peniaze v cudzine, iní veterinárny liek. Aspoň dobytok na Slovensku má liek, ktorý vládnuca koalícia cieľavedome a dlhodobo odopiera občanom.

Zisťovali sme a podľa reakcií z mnohých lekární ivermectin nie je a ani tak skoro nebude. Kto tu zlyhal resp. zlyháva, že ľudia sa nevedia dostať k lieku, ktorý im môže zachrániť život a bol schválený pred tromi týždňami?

Ivermectin vyrábajú desiatky firiem po celom svete, dokonca veterinárny robia aj u nás v Nitre!

Liek, ktorý do Rakúska, Nemecka či Francúzska dovážajú rôzni výrobcovia a je tam dostupný pod menami ako Scabioral, Driponin, Stromectol či Ivermectine.

Doviesť ivermectin, ktorý by sa zmestil do pár kufrov trvá už viac ako tri týždne – a stále je v nedohľadne.

Mnohí chodia liek kupovať do Rakúska, kde jedno balenie pre Rakúšanov stojí 10 eur a pre cudzincov 64 eur. A to aj napriek režimu na hraniciach. To naozaj musíme byť odkázaní za takéto peniaze kupovať liek?

Nemusíme. Dávka ivermectinu postačujúca pre dvoch neobéznych pacientov v rannej fáze ochorenia – teda 8 tabletiek po 6 mg – stojí v Egypte 80 centov.

V Rakúsku za balenie 4 x 3 mg – teda štvrtinu egyptského balenia 8 x 6 mg – pýtajú od Slovákov 60 až 70 eur. Rakúšanom vraj účtujú 10 eur, zvyšok zrejme preplácajú rakúske poisťovne. Vo Francúzsku sa vraj dá kúpiť lacnejšie.

ZDROJ:
https://www.infovojna.sk/article/matovicova-vlada-pacha-sabotaz-a-kona-na-zaklade-korupcie-jej-clenovia-nesu-zodpovednost-za-masaker-mnohotisic-obcanov-vyhlasil-analytik-mesik

diskutujuci je odhlásený top diskutujuci napísal dňa 19/02/2021 08:11 :

Prezident Václav Klaus na tému Covid 19:

Václav Klaus o nouzovém stavu i o tom, co by jej přimělo k návratu do politiky @ Rozstřel iDnes.cz

https://www.youtube.com/watch?v=2n9cVH82XHY

Posilujme imunitu zdravých a hledejme lék pro nemocné. Vakcína sama Covid nevytlačí @ CNN Prima News

https://www.youtube.com/watch?v=GwbW1e1gxVk

Václav Klaus o absurdních karanténních opatřeních @ 360° televize CNN Prima News

https://www.youtube.com/watch?v=kOMxpDOXzEY

Václav Klaus o expertokracii a nedůvěryhodnosti vládního modelování @ Partie CNN Prima News

https://www.youtube.com/watch?v=bqMAvIN1GUE

diskutujuci je odhlásený top diskutujuci napísal dňa 19/02/2021 08:24 :

The Jerusalem Post: Sheba researcher: Antiparasitic drug reduces length of COVID-19 infection

Nová štúdia izraelských vedcov píše:

Ivermektín dokázal u pacientov s ochorením Covid-19 zázraky. Dĺžku choroby rapídne skrátil.  

Izraelský vedci z Tel Hashomoru prichádzajú s novou štúdiou, ktorá dodáva svetu nádej na zastavenie šírenia vírusu. Ivermektín je antiparazitikum, ktoré má aj veľmi silné antivírusové a protizápalové vlastnosti pri COVID-19.

Vďaka skrátenému procesu schvaľovania a jeho výhradnému použitiu na lekársky predpis je antiparazitikum bežne využívané v krajinách tretieho sveta dostupné aj na Slovensku. Ešte lepšiu správu o jeho účinku priniesla nová izraelská štúdia. Tá potvrdzuje, že liečivo môže spôsobiť u ľudí infikovaných koronavírusom doslova zvrat.

https://www.infovojna.sk/article/ivermektin-dokazal-u-pacientov-s-ochorenim-covid-19-zazraky-dlzku-choroby-rapidne-skratil-pise-sa-v-novej-studii-izraelskych-vedcov

diskutujuci je odhlásený top diskutujuci napísal dňa 19/02/2021 08:40 :

YTB:
VIDEO:
Príhovor pražského kardinála Dominika Duku:

https://www.youtube.com/watch?v=n41-J---Boc

Milé sestry, milí bratia, drahí priatelia!
Priatelia, tak oslovuje Kristus svojich učeníkov, ale tak sa s nimi aj lúči. Tým jediným zákonom, ktorý nám dáva: „Nik nemá väčšej lásky, ako ten, čo aj život položí za svojich priateľov.“

Moji drahí, premýšľal som, čo vám povedať, povedal som si, že nebudem si nič písať. Koniec koncov, z každého príhovoru, z každého textu je možné vytrhnúť nejaké slovo a vytvárať určitú legendu, bielu, alebo čiernu o tom, čo bolo povedané. Idem sa k vám tak trocha hovoriť z hľadiska určitej bilancie, pretože my bilancujeme.

Keď sme sa v roku 1990 stretli na Strahove, nebolo to možné v katedrále z mnohých dôvodov, bol sneh, svietilo slnko. Stretli sme sa ta rehoľníci a rehoľnice z celej Česko-Slovenskej republiky. Od Prešova a Košíc, či Michaloviec až po Karlove Vary, či Cheb. Dnes sme tu ako zbytky Izraela. Má to svoje dôvody. O to viac si cením, že ste prišli. Prísť ste mohli.

My, najateistickejší štát na svete sme jediný štát, ktorý po celú dobu mal otvorené chrámy, ktorý po celú dobu mohol veriacim slúžiť. Áno, v rámci určitých epidemických, alebo protiepidemických predpisov. Myslím, že aj to je určité znamenie.

Vypočuli sme si slová úryvku evanjelia, keď do chrámu prichádza Mária a Jozef z malým Ježiškom, podľa starej tradície. Z Betlehema do Jeruzalema, ako iste viete, to nie je až tak ďaleko, a vítajú ich muž a žena. Starec a starenka. Simeon a Anna.

Nevíta ich teda nikto zo správy štátu, ..

celý prepis kázne:
http://alianciazanedelu.sk/archiv/8262

diskutujuci je odhlásený top diskutujuci napísal dňa 19/02/2021 08:51 :

Beriem späť.

Naposledy upravil diskutujuci dňa 2021-02-19 11:42 GMT

11111 je odhlásený top 11111 napísal dňa 19/02/2021 10:38 :

Jano

Za darmo ani kura nehrábe

A hlupákov a ani tebe ,rozum sa lievikom naliať nedá


#

A keď už si reagoval na to čo bolo adresované inému odpovede si kde zabudol?

Ani základy slušnosti si sa ešte nenaučil?

Naposledy upravil 11111 dňa 2021-02-19 10:45 GMT

janjan je odhlásený top janjan napísal dňa 19/02/2021 01:15 :

11111,
maca adresovala komentár tebe?

11111 je odhlásený top 11111 napísal dňa 19/02/2021 01:53 :

Jano

A aké ty máš to riešenie okrem šarlatánstva čo sa praktizuje?

Ešte stále sme sa to nedozvedeli ani od maci ani od teba

Tak isto táraš hlúposti (v tvojom prípade,čo mi starí uživatelia vieme) ako maca

11111 je odhlásený top 11111 napísal dňa 19/02/2021 01:58 :

Jano

Ja bol konkrétny nie ako maca niečo všeobecné

Hlúpákovy ako si ty ,ten hlavný a zásadný rozdiel nedôjde

(Nemá dostatok kapacitných buniek v šedej kôre na rozumenie ,čo aj tak neospravedlňuje tvoje idyjotstvo= primitívnu hluposť)

Aj na takého slnko ? svieti

Nik nie je vynovatý ani zodpovedný za tvoje idyjotstvá čo robíš,len ty sám

Naposledy upravil 11111 dňa 2021-02-19 14:26 GMT

11111 je odhlásený top 11111 napísal dňa 19/02/2021 02:33 :

Tak s akého dôvodu mám akceptovať šarlatánstvo idyjotov ?

Tomu tak nerozumiem a neviem nájsť dôvod, keď holé fakty sú: testuje sa a stále to s pozivtivitou stúpa


Čo je opak tvrdenia a dušovania šarlatánov

maca je odhlásený top maca napísal dňa 19/02/2021 04:00 :

Treba selektovat informacie, ktore citate a pouzivat zdravy sedliacky rozum, dala by som do pozornosti panal odornikov - zvacsa slovenskych, o problematike covidu, ockovania, liecby, ale aj konspiracnych teorii - je to veeeeelmi zaujime a zaujimave je aj to, ze nikto z tychto vedcov si nedovoli tvrdit, ze len ten ich nazor je spravny, vzdy su otvoreni aj pre ine nazory, na rozdiel od niektorych chronickych odmietacov a kritikov, ktori nemaju odborne vedecne informacie, ale budu sa bit iba za tu ich pravdu, ktoru si niekde, na nedoveryhodnych strankach nacitali:
Veda pomaha - https://www.youtube.com/channel/UCWrj2336rwX8mc6bHZP_9QA

11111 je odhlásený top 11111 napísal dňa 19/02/2021 05:27 :

naca

Máš moc ďaleko od používania sedliackeho rozumu, lebo to ani v jednom s dvoch nie je

newage je odhlásený top newage napísal dňa 19/02/2021 05:48 :

11111
neprehanas to uz trochu? Ked mas problem co s nakumulovanou vnutornou agresivitou, kup si vrece a mozes boxovat. Alebo 3 serie deadlift s vlastnou vahou... To by ta mohlo dat do kludu smile

11111 je odhlásený top 11111 napísal dňa 19/02/2021 06:10 :

Newage

Ani trochu nepreháňam

Skôr naca o prežití hladu , vojny atď. ...

A o údajnom rozume

A o mudrovaní bez riešenia  yay

Len nejak zabudla pozrieť sa do zrkadla (do vlastných príspevkov)

Naposledy upravil 11111 dňa 2021-02-19 18:14 GMT

janjan je odhlásený top janjan napísal dňa 19/02/2021 07:08 :

11111,
nové riešenia majú prinášať tí, ktorí kritizujú aktuálne.

newage je odhlásený top newage napísal dňa 19/02/2021 08:04 :

11111

Myslim, ze maca to napisala vystizne a s rozumom. A zda sa, ze sme tu viaceri...

janjan je odhlásený top janjan napísal dňa 19/02/2021 08:06 :

Ivermektín:
https://www.postoj.sk/71084/nevieme-ako-moze-liek-ovplyvnit-imunitny-system-chybaju-doveryhodne-data

11111 je odhlásený top 11111 napísal dňa 19/02/2021 08:11 :

Newage

Jedno je si myslieť (čo ti neberiem) a druhé je fakt


Zatiaľ nič rozumné ani to riešenie nedala ako ani odpovede

Viem že ináč odpovedať som možnosť nedal
iba tupo a ukázať tak hlúposť, alebo mlčať

janjan je odhlásený top janjan napísal dňa 19/02/2021 08:15 :

11111,
a Ty si dal riešenie?

11111 je odhlásený top 11111 napísal dňa 19/02/2021 08:25 :

Newage


Revolúcia cez testovanie nie je , zníženie na nemocnice s toho nie je

To sú fakta

Pri maci ,koľko vojen či hladu zažila atď. ... čo uviedla je realitou u nej?

Kričala ako nik nedal riešenie , ale sama ho nedala lebo nemá

Kde je ten údajne rozum?

eustacia je odhlásený top eustacia napísal dňa 19/02/2021 08:57 :

Machri, ktorí vedia všetko o všetkom koronu nevynímajúc sa môžu zahrať na koronahra.cz Dajte potom vedieť, akí ste boli bomboví.grin

janjan je odhlásený top janjan napísal dňa 20/02/2021 01:08 :

11111,
odkiaľ vieš, že testovanie nemá vplyv na počet pacientov v nemocniciach? Vieš, koľko by bolo hospitalizovaných, kebý sa vôbec netestovalo?

A čo sa týka užívateľky maca, ona nemá čo prinášať nejaké riešenia, lebo tie súčasné nespochybňuje. Osvedčené a účinné riešenia nech prinášajú krikľúni, rozvracači, spochybňovači, nepriatelia ľudu, protivládni štváči, anti...(doplniť podľa ľubovôle). Pretože zrejme oni sú najmúdrejší a majú na všetko zázračný liek.

lesanka333 je odhlásený top lesanka333 napísal dňa 20/02/2021 01:33 :

Maca napísala:

Ist raz za tyden na test - v com to tak strasne obmedzuje? Nemam s tym ziadny problem,...

Maca,
na jednej strane vo svojich komentároch apeluješ na používanie zdravého sedliackeho rozumu, na druhej strane u teba absentuje logické zamyslenie sa nad tým, či pravidelné zgrupovanie nakazených a nenakazených ľudí v testovacích miestnostiach môže v rámci povinného plošného testovania prispievať k šíreniu koronanákazy.

Čítala som názory viacerých lekárov, ktorí liečia v nemocnici covidových pacientov, a títo lekári upozorňovali na veľké nebezpečenstvo prenosu nákazy koronavírusom zo zdravých na chorých ľudí počas plošného testovania, keďže prevažne sa toto testovanie deje v uzavretých miestnostiach. Koronavírus sa šíri vzduchom, najväčšie riziko prenosu je teda v interiéroch. Nemám problém vyjadrenia týchto lekárov dohľadať a pridať ich sem.
Takže problém nie je v tom, že by človeku padlo zaťažko si dať spraviť výter z nosohltanu, ale ak je človek doma na homeoffice a žije v izolácii, aby sa nenakazil a prípadne je senior alebo rizikový pacient, tak pre takého človeka je to nebezpečné ísť na celoplošné testovanie medzi ľudí, keďže sa tam môže nakaziť od chorých.

Naposledy upravil lesanka333 dňa 2021-02-20 13:33 GMT

lesanka333 je odhlásený top lesanka333 napísal dňa 20/02/2021 01:56 :

Maca: A ešte pár slov ku tvojmu komentu ohľadom vedcov z iniciatívy "Veda pomáha". Ja vyjadrenia týchto vedcov sledujem už pár mesiacov a viacerí z nich poukazovali na to, že antigénové covid-testy sú nepresné, je veľké množstvo falošne negatívnych ľudí. Vedci opakovane poukazovali na to, že Ag-testy nie sú primárne určené na testovanie asymptomatických ľudí a na celoplošné testovanie, ale sú určené na testovanie symptomatických pacientov a na testovanie v ohniskách. Viacerí lekári z nemocníc verejne písali, že mali pacientov, ktorým vyšli negatívne Ag-testy na covid, aj ked boli zjavne chorí a mali symptómy covidu, ale až keď ich otestovali PCR-testom, tak sa potvrdila u nich korona-nákaza a testy vyšli pozitívne. Aj vďaka týmto nepresným AG-testom sa v nemocniciach nakazilo viacero lekárov a zdrav. sestier od  falošne negatívnych pacientov.
 
Ja nie som apriori proti testovaniu ako takému. Ak je niekto chorý a má symptómy, alebo bol v kontakte so SARS-cov2 pozitívnym, tak je potrebné takého človeka otestovať PCR-testom, ktorého výsledky sú relevantné a presné. A hlavne treba potom poctivo trasovať a testovať všetky kontakty nakazeného človeka PCR-testami na covid, čo sa žiaľ už v dnešnej dobe totálne zanedbáva.

Naposledy upravil lesanka333 dňa 2021-02-20 14:05 GMT

eustacia je odhlásený top eustacia napísal dňa 20/02/2021 03:45 :

lesanka333, k združovaniu sa nakazených a nenakazených všetkých vekových kategórií toľko, že minulý týždeň som bola v bile a toľko ľudí v jednom obchode som ešte nikdy nezažila. Žiadne meranie teploty ani dodržiavanie ror. Hovorila som si, že hoci možno nechytím koronu, aj tak ma na mieste ušliapu a bude vybavené.
A pokiaľ ide o vysoko rizikové odberové miesta v interiéri, navrhujem do každého okrem milého a ochotného testujúceho tímu umiestniť aj zopár pohľadných uniformovaných príslušníkov so zbraňami. Jednak preto, aby som sa mala čím pokochať a tiež preto, že vysvetliť ľuďom, že tam majú dodržiavať ror akosi prednostne je takmer nemožné.

janjan je odhlásený top janjan napísal dňa 20/02/2021 04:49 :

Nemyslím si, že pár minút v testovacej miestnosti je až tak nebezpečné, ako sa to predkladá odporcami testovania. To by všetky predavačky už boli dávno pod drnom. Aj z ľudí sediacich celý deň s nakazeným v jednej kancelárii sa nakazí len určitá časť.
Možno sú aj negatívne skúsenosti s Ag testami, ale ich pozitívny účinok určite vysoko presahuje negatíva. Vychytalo sa nimi desaťtisíce pozitívnych, ktorí by inak behali po slobode a nakazovali ostatných. A aj prípadná falošná pozitivita nie je na škodu, radšej jeden zdravý doma v karanténe ako tisíc chorých v meste.

janjan je odhlásený top janjan napísal dňa 20/02/2021 05:08 :

Neviem odkiaľ sa berie tá istota, že všetci, ktorí podávajú alternatívne a negatívne stanoviská prezentované (nielen) v rôznych akože nezávislých médiách či stránkach, to robia s čistým úmyslom bez postranných záujmov. Viete kto stojí v pozadí "nezávislých" médií a čo má za lubom? Viete prečo sa ten alebo onen vyjadruje tak alebo onak? Či za jeho akože výsostne odborným vyjadrením nie je len snaha dostať sa k lukratívnej zákazke, na lepšie miesto niekde vo vládnej sfére, či obyčajná závisť, že ten druhý je šikovnejší a múdrejší, tak mu budem protirečiť ... Kde je záruka, že sú lepší ako tí v mainstraime?

lesanka333 je odhlásený top lesanka333 napísal dňa 20/02/2021 09:03 :

Janjan: Sme jediný štát na svete, kde je povinné pravidelné celoplošné testovanie a ľudia sú k nemu doslova donútení vydieraním. Toto nikde inde na svete nemajú, iba my.
Zároveň máme na svete smutne výnimočné prvenstvo - ako krajina sme momentálne na 1. mieste v počte úmrtí na milión obyvateľov !!! Veď to je strašné ohmy

Myslím, že majitelia zdravého rozumu sa zamyslia nad tým, či medzi týmito dvoma javmi náhodou neexistuje kauzálna (príčinná) súvislosť. Teda či jeden jav nezapríčiňuje druhý.

lesanka333 je odhlásený top lesanka333 napísal dňa 20/02/2021 09:28 :

Eustacia: Veľké supermarkety sú zaiste miestom s vysokým rizikom nákazy koronavírusom. A nielen teraz počas korona-epidémie, aj v predošlé roky počas chrípkových epidémii boli z hľadiska šírenia nákazy chrípky rizikové.

Ak chce človek tento problém s tlačenicami ľudí v supermarketoch vyriešiť, je to pomerne jednoduché. Existujú tzv. debničkové obchody na internete, v ktorých sa dajú kúpiť kvalitné a čerstvé potraviny, napr. mäso, mlieko, pečivo, zelenina, ako aj trvanlivé potraviny. Je to akoby e-shop s potravinami, človek si na internete vyberie potraviny a dá ich do virtuálneho košíku a človeku nakup potravin kurier doruci vo vopred dohodnuty den a cas až domov. Uplne bezpecny a pohodlny nakup z domu. Ja som takto nakupovala potraviny už pred korona-epidémiou, lebo človek môže takýmto spôsobom nakúpiť kvalitné a čerstvé potraviny od domácich pestovateľov a chovateľov z okolia, čím človek podporí aj malých lokálnych pestovateľov a producentov potravín, majú v ponuke aj bio-potraviny.  

A pokiaľ ide o čerstvý chlieb, ja to teraz počas epidémie riešim tak, že som si nakúpila naraz viac balení múky a sušeného droždia a pravidelne si doma pečiem čerstvý chlieb. Chutí mi viac ako ten z obchodu...

Ak by niekto chcel skúsiť nakupovanie potravín takýmto bezpečným spôsobom, prípadne takto objednať potraviny pre svojich (starých) rodičov, aby sa nemuseli vystavovať riziku nákazy v supermarketoch, môžte vyskúšať napr.:

https://www.svetbedniciek.sk/   alebo

https://www.lokapetit.sk/

Naposledy upravil lesanka333 dňa 2021-02-20 21:32 GMT

11111 je odhlásený top 11111 napísal dňa 20/02/2021 10:11 :

"majitelia zdravého rozumu sa zamyslia nad tým, atď. ..."

thumbs up

Presne tak

eustacia je odhlásený top eustacia napísal dňa 20/02/2021 10:14 :

lesanka333, ja takéto donášky používam už roky, lebo nemám auto. Ale do niektorých lokalít obchody skrátka nedovážajú, prípadne majú čakacie doby aj niekoľko týždňov a to je priveľa, čiže je stále dosť ľudí odkázaných nakupovať osobne.

newage je odhlásený top newage napísal dňa 21/02/2021 01:15 :

Lesanka333

Nemyslim, ze sa Slovensko prepadlo z prvej priecky na poslednu bude sposobene testovanim. Skor tym, co sa deje medzi testovaniami a ako sa ludia medzitym spravaju. Keby to bolo testovanim, tak by museli obsluzny personal vynasat na nosidlach, kedze tam sedia cele dni. To je ako predavacky v obchodoch. Sami sme si to pokazili. Nie je to tak davno co sa tu riesili konspiracie od cipov do mozgu az po neockovanie, lebo to zmeni DNA a budu nas ovladat censor Pisal som vtedy par prispevkov a dal som recnicku otazku: zeby Izrael, vyvoleny narod sa dal takto hlupo manipulovat? Alebo vyjdu z tejto situacie ako prvi? Oni spustili masivne testovanie aj masivne ockovanie. Tiez to bolo aj tam vyuzite na politicke boje, ale presadili. A kde su dnes? 3/4mil potvrdenych, miliony zaockovanych, do marca cca 5 mil, 5200 mrtvych a cisla uz konecne dramaticky klesaju a uvazuju pomaly o otvoreni... Je ich cca 9 mil. Vakciny maju dostatok, aj pre cudzincov.
Nas je 5,5 mil, 300tis potvrdenych, pomaly 6000 mrtvych a slabych 300 tisic zaockovanych, tj asi 10x menej... Tak co chceme? Kym zaockuju 3 miliony tak mrtvych bude 9 tisic. A to nevravme o psyche, ze to trva pridlho a kazdemu to uz ide na mozog...smile

Eustacia neviem ci presla nejakou zmenou DNA, zacina byt tusim nejaka vtipna tongue

Naposledy upravil newage dňa 2021-02-21 13:42 GMT

newage je odhlásený top newage napísal dňa 21/02/2021 01:29 :

Este co sa tyka Ag testov a ich presnosti ci nepresnosti... To NIE JE CHYBA testov, vyrobcov, vlady ani nikoho. Ale ludia radi najdu vinnikov aby mohli hadzat skaly... 2000 rokov preslo a nic sa v tomto nezmenilo. To ze su presne na cca 80% je dane moznostami danej diagnostickej technologie. Je to strop. Hotovo. Nic viac nic menej. Treba s tym kalkulovat. Su lacne, rychle, daju sa pouzit hromadne, netreba na to specialny labak ani kvalifikovany personal s troma titulmi. Rozriedit, nakvapkat a odcitat ciarku zvladne hocikto. Co je dolezitejsie, tych 80% vychytanych co ostali v karantene alebo tych par co "usli"? wink len tolko fakticka poznamka.

Naposledy upravil newage dňa 2021-02-21 13:31 GMT

eustacia je odhlásený top eustacia napísal dňa 21/02/2021 02:16 :

Ďakujem newage, ale nie je to očkovaním, ale samotnou koronou. Memento mori každý deň veľmi pomáha byť sám sebou.

sachista je odhlásený top sachista napísal dňa 21/02/2021 03:22 :

Hádky na internetových diskusiách sú ako súťaže pre mentálne postihnutých. Aj keď ste najlepší a súťaž vyhráte, stále ste len mentálne postihnutý.

Pred nejakým časom som na diskusii v SME natrafil na príspevok, ktorý som si uložil, lebo je v ňom skutočne mnoho pravdy a dotýka sa samotnej podstaty aj tohto problému. Je hneď vidno, že človek, ktorý ho poslal nie je klasickým kvázi intelektuálom, akých je na SME väčšina - mudrujú a v skutočnosti nemajú ani len poňatia, len opakujú ako cvičené opice. To je totiž také typické: inteligentní vzdelaní hlupáci
Citát:

Pekne ste to napísali. Dlhé roky sa amatérsky venujem štúdiu kritického myslenia a manipulácie, takže dovolím si dodať:
V súčasnej dobe je veľmi ťažké správne vyhodnotiť informácie k prijatiu správneho rozhodnutia. Častokrát nemáme možnosti, schopnosti, vôľu či čas zhromaždiť ich a usporiadať ich v súvislostiach. Toto delegujeme na expertné systémy (môžeme takto nazvať akýkoľvek subjekt, ktorého výstupom sa ľudia riadia pri svojom rozhodovaní) s cieľom získať odporúčaný spôsob nášho konania.
Keďže väčšina týchto expertných systémov sleduje aj vlastné či iba partikulárne benefity (často v rozpore s celospoločenskými), ich odporúčania či zákonné prinútenia sú orientované týmto smerom. To však len zvyšuje informačnú paralýzu, pretože sme konfrontovaní s množstvom často nekonzistentných či priam protichodných informácií. V tomto momente sa takmer vždy pri rozhodovaní vypína kritické myslenie (z dôvodu únavy a preťaženia) a rozhodujeme sa na základe emócií. Preto je v reklame a politickom marketingu toľko emócií. Takže nakoniec sa rozhodujeme na základe emócií a dôvery.
Voči tomuto sa vieme brániť len dostatočnými vedomosťami a vybudovaným kritickým myslením. K zdravému sedliackemu rozumu potrebujeme aj vedomosti.

Koniec citátu. Toto je podstata problému. Drvivá väčšina, ak chceme vravieť úplnú pravdu, tak všetci - nemáte potrebné vedomosti, aby ste dokázali posúdiť, či napríklad aj toto, čo nám tu predkladajú ohľadom korona krízy je, alebo nie je pravda. A vedomosti sú tým kľúčovým. So svojou inteligenciou si môžete tak akurát ..., pokiaľ nejakej oblasti nerozumiem, tak ma môžu oklamať, musím sa poradiť, s advokátom, s lekárom, s človekom, ktorý na mojej stavbe vykonáva stavebný dozor. Aj menej inteligentný človek, ak má vedomosti si poradí lepšie, ako inteligentný, ktorý sa v danej oblasti neorientuje. Preto si musím volať remeselníkov, hoci som vyštudoval odbor, na ktorý by oni neurobili ani prijímacie pohovory.
Ako spomína v citáte: chýba vôľa a čas zhromaždiť si a vyhodnotiť informácie. Že si sadnete k televíznym novinám, tak k tomu sa ani netreba vyjadrovať. A ako nižšie ten človek spomína, títo ľudia, ktorí nám informácie poskytujú, sledujú aj svoje vlastné záujmy. Uvedomte si, že sú to ľudia a ľudia sú často úplatní a vydierateľní.
V konečnom dôsledku si vyberáme, komu budeme veriť a tomu veríme, ale či nás vedie správnym smerom posúdiť nedokážeme.

No a odkiaľ získať vedomosti, to je lotéria. Človek prichádza na svet ako prázdna nepopísaná kniha a je to o šťastí, koho stretnete a od koho môžete čerpať. Človek má obrovský potenciál, no môže ostať aj úplným zvieraťom, záleží od toho, čo sa mu v živote dostane. Ako keď má niekto šťastie, že sa dostal do učenia ku skúsenému majstrovi a aj z neho sa potom stane zručný remeselník, lebo sa učí od najlepšieho a získa tak viac ako tí, ktorí pracovali u niekoho menej schopného. Takže je to o šťastí, lebo kým sa sami nestanete expertom, dovtedy nedokážete posúdiť, či ten alebo onen sa vyzná a či je dobrým učiteľom. Ak už dosiahneme určitú úroveň, potom vnímame viac a vidíme chyby a nedostatky, no tam sa najprv musíme dostať.

Tieto debaty tu sú ako diskusie škôlkarov, pokiaľ si spomínate, aké to je, keď deti sa o niečom vadia, čo hovoria? To čo počuli, spravidla doma. Dieťa je úprimné, začuje od rodičov a so všetkou vážnosťou to zopakuje iným deťom ako absolútnu dogmu. No a vy ste tiež takéto detiská osprostené Majstra N, niečo Vám natlačili do hláv z televíznych novinách, alebo v magazínoch a teraz tu mudrujete so svojim sedliackym rozumom, ktorý si reálne môžete tiež tak akurát ..., lebo pri absencii vedomostí nedokážete správne posúdiť a len preberáte informácie na základe dôvery a sympatii. Ako cvičený pes. Sadni. No ty si ale múdry, tu máš diplom o absolvovaní  psieho výcviku. Tie informácie Vám už vyselektovali Vaše autority - subjekty, ktorým dôverujete a od ktorých čerpáte informácie. Vy vedecké informácie. Všetci čítajú len samé nedôveryhodné stránky, no ale vy nie, vy máte ten pravý a správny zdroj informácií. Lebo ľudia v televízií predsa vždy hovoria pravdu, nikdy neklamú a do televízie pozývajú vždy len tých najväčších odborníkov, preto koho som v televízii nevidel, ten zrejme za nič nestojí, možno to aj je lekár, ale asi taký no, čo ho netreba počúvať. To už nám povedali v televízii, koho máme a koho nemáme počúvať. Múdry psík, tu máš piškótu.

Jaroslav Haščák mal údajne jeden výrok na nahrávkach Gorily. Ľudí to pobúrilo, no v skutočnosti by sme mali byť vďačný, že nám niekto povedal tak úprimnú pravdu a zamyslieť sa nad tým, lebo práve to uvedomenie si, že je niekde problém je prvým krokom k jeho riešenie, ku zmene. Boli to tri vety, približne takto si to pamätám:

"Volič vie hovno. Nevie o ničom nič. Všetko vníma len na povrchu."

Koniec citátu. A tu nejde o to, že sa nezúčastňujeme nejakých ich stretnutí a dohôd v zákulisí v nejakých bytoch, nejde o tento typ informácií. Ide o to, že bežný dav nerozumie tomu, ako funguje a prebieha riadenie - štátu, spoločnosti, nadštátnych celkov, ako funguje manipulácia. Nemáte ani len poňatia, čo sa deje s vami a s vašou krajinou a životmi. Preto s nami zametajú a vždy nás zaženú želateľným smerom. So všetkými negatívnymi dôsledkami pre nás a našich blízkych, pre kvalitu nášho života.

Čo sa týka epidémie, tak je tu mnoho veľmi čudných faktov, pri ktorých vzniká podozrenie, že tu nie je všetko s kostolným poriadkom. Existujú štatistiky, je možné si pozrieť, koľko ľudí v ktorej krajine ročne umrie, ochorie, aké sú príčiny úmrtí, počty hospitalizovaných ... je možné si tieto čísla porovnať a ak vidím rozpis mŕtvych na Slovensku za jednotlivé mesiace a vidím tam, že čísla sú vcelku identické ako po minulé roky, tak potom aká je to mimoriadna situácia? Vtedy vám to nevadilo? Rovnako je zvláštne aj rozdelenie. Kam zmizla chrípka, jej čísla? Bežne kosila ľudí. Zrazu samá korona. Bolo by dobré sa lepšie pozrieť, ako to zapisujú do tých tabuliek. Lebo papier znesie všetko. Aby ste neumreli na covid krátko na to, ako vás v lese dotrhal medveď.

To sú oficiálne štatistiky, je možné si vyhľadať informácie, žijeme v dobe, kedy sú informácie dostupné. Ľudia vždy umierali, rozdiel bol len v tom, že predtým ste si veselo žili a nikto Vám každý deň nerozprával, koľko dnes umrelo ľudí. Takže ste nesedeli vydesení doma, že preboha ja už za chvíľu umriem.

Nad týmto sa zamyslím len vtedy, ak mi propaganda úplne nezaslepila zrak. Mnohých naučili pár slov ako hoax, konšpirácia, ruský troll, takže pri stretnutí s informáciou, ktorá je nová namiesto aby sa nad tým dotyčný človek zamyslel a prípadne skorigoval svoj názor na základe nových informácií, tak zavrie oči a rozbehne sa s krikom do úkrytu svojej vlastnej nevedomosti. To zhadzovanie iných zdrojov informácií nie je nič iné ako boj. Pretláčajú svoju propagandu a umlčujú cudzí názor. Nech ho vraví hocikto a nech hlása akékoľvek dobré veci, tak ho zhodia a pošliapu. Pozrite si, ako útočili na farára Kuffu. Ak si neveriaci človek vypočuje farára Kuffu a ak  je čestný, tak nech je hocijako neveriaci, tak s ním musí súhlasiť a vníma, že ten človek je dobromyseľný a hlása správne veci. Čo mi majú čo vravieť, kto je a kto nie je dôveryhodný zdroj a na akú stránku môžem ísť si niečo prečítať. Ja sa rozhodnem, koho si vypočujem. Nevnímate to, lebo ste len jednoduchý dav.

Nie je zlé zmeniť svoj názor, ak zistím, že som sa mýlil. Ak vojdem ako šofér autom do slepej uličky, lebo som si nevšímal značky, tak tiež akceptujem stav, že musím cúvnuť. Prečo sa takto neriadite aj v iných situáciách?
Ale teda môžeme aj presne naopak, len potom to má aj dôsledky pre každého z nás a aj pre celú spoločnosť.

Propagandou mnohých tak zblbli, že už želajú druhým smrť. Človek, ktorý má nos von z rúška nikoho neohrozuje. Takto to jednoducho nefunguje. Mám aj vlastnú skúsenosť, možno aj iní z vás, kedy bol človek, s ktorým žijete v domácnosti chorý, mal nejakú ťažkú virózu, a mne / vám nič nebolo. A nechodili ste okolo neho s plynovou maskou. Bol vo svojej izbe, občas sa vyvetralo. To nefunguje tak, že prejdem okolo niekoho a padnem mŕtvy. Dobre že si so sebou nenosíte krajčírsky meter, aby ste odhadli, čo sú dva metre. A prečo 2? Prečo nie 2,1? Alebo 1,8? Ak by Vám povedali 1,5 metra, budete dodržiavať 1,5, ak vám povedia 12 a pol metra ... proste ako stádo. Tak nás aj politici medzi sebou titulujú, keď spolu niekde debatujú. Zdroj tejto informácie je človek, známy, ktorý má podnik, kam títo zvykli chodiť a teda počul ich naživo medzi sebou zhovárať sa, na kameru "voliči", medzi sebou "stádo". A dá sa s tým nesúhlasiť?
Vnímate tú propagandu, podobnú tej, ako huckajú spoločnosť proti veriacim, ako hlavne posledné roky zosmiešňujú kresťanov? Rovnaký tlak spustili proti ľuďom, čo nesedia dobrovoľne doma, začalo to pred zhruba rokom. Nátlak, zosmiešňovanie. Čo majú nos vonku, lebo chcú dýchať. Nahováranie, že to oni môžu za to, že tu všetci zahynieme. A dav sa toho chytil, ako deti v predškolskom veku, ktorí preberajú všetko čo počujú a potom to opakujú. členovia stáda sú spravodlivo rozhorčení, útočia na druhých "dajte si to rúško poriadne", alebo aspoň zazerajú, ak nemajú odvahu. "Pozor, tam sú ľudia" - aj toto som počul. Kam sme sa to dostali.

A tie manipulácie a podsúvanie myšlienok ako "rúško nie je hanba". A kto tu hovoril o hanbe? Nie hanba, je to týranie, týranie ľudí a znižovanie imunity. Imunita sa buduje pohybom na čerstvom vzduchu a nie sedením doma. Človek potrebujem kyslík a nie jeho obmedzenie, je to dôležité pre naše zdravie.

Vírusu nestačí sa len do tela dostať, musí sa v ňom aj rozmnožiť a pokiaľ mám dobrú životosprávu, v takom prostredí sa nerozmnoží natoľko, aby to telo samé neprekonalo.

Ak by to s nami mysleli naozaj dobre, tak by namiesto strašenia spustili obrovské kampane o tom, ako sa o seba starať, ako sa otužovať.

Už len z toho, že sa človek bojí, tak má ten priebeh horší. Čo by ste urobili v roku 2018, ak by ste cítili, že je vám zle? Spravili si čaj a ľahli si do postele. A bolo vám vtedy dobre? Nebolo, choroba nikdy nebola príjemná a zažili sme aj veľmi zlé stavy, je to úplne prirodzené, že choroba nie je nič príjemné, že je to utrpenie. No dav má krátku pamäť. Ako keby sme v minulosti s horúčkami tancovali. Doma máme svoje lôžko a tie horšie prípady zaviezli do nemocnice, ale len tie horšie. Vypočul som si lekára, ktorý vravel o tejto situácií, že majú v nemocniciach plno ľudí, čo by ani nemuseli ležať, ale sú tam vydesení. Tak im dajú niečo na upokojenie.

Keď som v minulosti sedel u lekára v čakárni, obvodný lekár, čo som si všimol, tak bežne tam za ten čas prišli desiatky pacientov. Z toho polovica mohli byť noví a ostatní povedzme na kontrolu, no viete, ako to chodí, človek skôr príde ako noví a ak je mu dobre, tak už na kontrolu nejde, kto z nás rád sedí pol dňa v čakárni, ak nemusí. Jeden obvodný lekár za jeden pracovný deň, nech má 20 - 30 nový pacientov. Na chodbe boli 3, alebo 4 ordinácie. To je tak do 100 ľudí za 1 deň, a to bolo jedno krídlo polikliniky, na druhej strane je druhé krídlo, kde sú tiež ordinácie, takéto krídla sú tam presne 4 na každom poschodí, dve na jednej a dve na druhej strane. Hovoríme stále len o jednom poschodí polikliniky. A koľko máme polikliník len v hlavnom meste? Koľko ich je v celom štáte? Zdajú sa vám tie čísla enormné, čo vám vravia? Na 5 a pol miliónový štát? Tu ak si uvedomíme, že toto bol stav, počas ktorého nikto nepanikáril, nikto nekričal, že tu všetci zahynieme, v autobusoch ste kašlali bez rúšok a ani ste netušili, koľko ľudí umrelo. A umierali, starí a zoslabnutí dôchodcovia žiaľ vždy umierali, aj keby ste sa doma zamurovali, tak na tom nič nezmeníte.

Ľudia, vy budete aj po štvornožky chodiť, ak vás správne propagandisticky spracujú. Lebo vzpriamene chodiť je nebezpečné, môžeme sa potknúť, spadnúť, zlomiť si kosť (veď sa to stáva starým ľuďom, ktorí majú krehké kosti, kvôli nim by sme mali všetci tak chodiť, aj športovci 20 roční), budú zaplnené nemocnice, zdravotníctvo skolabuje. Tak poď ty, so sedliackym rozumom, dole na kolená a pekne po štyroch ako zviera, nech zodpovedne chrániš seba aj druhých. A policajti budú chytať tých, čo si dovolia chodiť vzpriamene a dávať im pokuty a vy ich budete fotiť a nahlasovať. Všetko je možné spraviť s takými, ako ste vy. Len plniť príkazy a nakoniec to dopadne ako vždy v dejinách.

Dám sem zopár videí analytika, ktorý sa ešte začiatkom minulého roka vyjadril ku korone. Ide o staršie videá

https://www.youtube.com/watch?v=4sx-hGSDCuY

toto je z 9. marca 2020 , od času 31:05 (rozoberajú sa rôzne témy, takže píšem aj čas)

https://www.youtube.com/watch?v=fHUg6lGsC5w

z 2. marca 2020, preberá sa skôr ekonomické hľadisko.

https://www.youtube.com/watch?v=fPmHgEHv6W8

16. marca 2020, určité zhrnutie. Bolo viac videí k tomu.

V zásade hovorí o tom, že ide o politický manéver, zámienku aby bolo jednoduchšie uskutočniť množstvo politických a spoločenských zmien, menia sa vzťahy medzi štátmi, menia sa pravidlá života v spoločnosti, ide o celosvetové smerovanie. Korona je prostriedok, aby tieto zmeny ľud prijal a aby ich bolo možné uskutočniť v takomto zrýchlenom režime. Lebo v zásade platí jedno, že všetko potrebuje svoj čas, tak ako netrhnem prudko volantom, lebo môžem dostať šmyk, rovnako z hľadiska riadenia nie je možné vykonávať zmeny príliš rýchlo, spoločnosť to musí prijať. A ak je potrebné vykonať zmeny rýchlejšie, tak treba odviesť pozornosť ľudí iným smerom, aby sa zaoberali inými vecami a nevšímali si, čo sa deje na pozadí, aby všetko prebehlo hladko a s čo najmenšími krízami, aby ten dav bežal jedným smerom v požadovanom tempe. Takže svet prechádza zmenami a ilúzia pandémie poslúži ako zásterka rozhodnutí, ktoré by ináč spoločnosť neprijala. A v určitej miere ich ani neprijíma, práve kvôli tomu, že máme iné možnosti prístupu k informáciám, ako to bolo v minulosti, ale to je dobre, to je pre naše dobro. To len manipulátorom nevyhovuje, že sa ľudia stávajú sebestační a obrovskou kampaňou proti hoaxom sa snažia čo najviac ľuďom zapchať uši. Tupý dobytok si neuvedomuje, že podporuje potláčanie slobody prejavy a slobodného prístupu k informáciám. To čo liberálni blázni v minulosti vždy uznávali, tak stačilo trochu postrašiť a v diskusiách na SME volajú po likvidačných pokutách, pokiaľ si niekto dovolí vyjsť na ulicu, prípadne po zatváraní do štátnych karantén. Títo blázni prosia o zavedenie totality.

Druhý dôvod je ekonomický. Tým, že sa dlhé roky dostávali do obehu nekryté peňažné prostriedky, existuje nebezpečenstvo inflácie na celosvetovej úrovni a toto je potrebné znížiť tak, že niektorí z nás proste schudobnejú. No a ideálne, ako sa to vždy robilo? Správne, zaplatiť to máme my, tí chudobnejší majú trochu schudnúť, trochu sa uskromniť, hlavne spodná a stredná vrstva. To je tá podstata zatvárania prevádzok, pričom ľudia upozorňujú, že niektoré prevádzky majú naopak výrobu povolenú - to je vždy tak, že na tých mocnejších sa pravidlá nevzťahujú. Radi sa všetci uskromníme, hlavne aby nás tá strašná korona nedostala, aby sme sa nedusili. Ako to vravia deťom? Ak neposlúchajú, ak chce rodič, aby dieťa niečo urobilo a ono nechce? Ak nebudeš ... príde strašidlo a zje ťa. A dieťa plače a urobí, čo mu povedia. Tak ako si rodičia dokážu poradiť s malým dieťaťom, lebo nemá dostatočné vedomosti a skúsenosti a je možné s ním vybabrať, rovnako systém zametá so svojim stádom. Treba sa nad tým zamyslieť a uvedomiť si, že riadenie = poskytovanie informácii. Sú nám podsúvané informácie a na základe nich sa rozhodujeme a konáme a vytvárame si názory. Žijeme v dobe, ktorá nám poskytuje možnosť získať informácie z rôznych zdrojov, to je našou veľkou výhodou oproti minulosti. Ak má niekto argumenty, tak si ho vypočujem a porovnám to so svojimi osobnými skúsenosťami, skúsenosťami mojich blízkych, od ktorých som sa pri rozhovoroch zase dozvedel niečo nové a nebudem sa báť prehodnotiť svoje doterajšie stanovisko, pokiaľ zistím, že sú tu nové fakty. To nie je hanba.
Takže, ako dlho ste ešte ochotní sa báť o život a dobrovoľne žiť v domácom väzení? Je to život? Hlavne sa zastavte, upokojte a uvedomte si, ako tu s nami pomocou strachu zametajú a čo tu s nami už rok stvárajú. Potom sa bude dať hovoriť o tom, že ste ľudia v pravom slova zmysle ako rozumné ľudské bytosti a nie len hovoriace zvieratá.

11111 je odhlásený top 11111 napísal dňa 21/02/2021 03:25 :

Newage


"tych 80% vychytanych co ostali v karantene "

A preto kolabuju nemocnice teda zdravotníctvo?

To si ma dobre pobavil


K tým údajne "pár ušlich"

Podľa kolapsu to nebolo pár

Presnejšie by sedelo tvoje tvrdenie v obrátenom garde

janjan je odhlásený top janjan napísal dňa 21/02/2021 05:16 :

sachista:
"Kam zmizla chrípka, jej čísla? Bežne kosila ľudí. Zrazu samá korona."

Chrípka zmizla, lebo nosíme rúška a sedíme doma.

Ochoreli (a skončili v nemocnici) aj ľudia s dobrou imunitou.
Možno o seba strach nemáš, ale o svojich blízkych by si mal mať. Garantujem ti, že keby si ich nakazil a oni by zomreli, vyčítal by si si to do konca života.

sachista: "Takže, ako dlho ste ešte ochotní sa báť o život a dobrovoľne žiť v domácom väzení? Je to život?"
Keď budeš na ARE a lapať po dychu, budeš túžiť byť zavretý, hoc aj v base.

Ale netreba sa báť. Zaručený liek proti strachu je život v milosti posväcujúcej, v priateľstve s Bohom.

Naposledy upravil janjan dňa 2021-02-21 17:37 GMT

lesanka333 je odhlásený top lesanka333 napísal dňa 21/02/2021 05:55 :

Úryvok z interview s lekárom MUDr. Slavomírom Šuchom, ktorý sa stará aj o covidových pacientov na JIS-ke v nemocnici:

Otázka: Nie ste zástancom plošného testovania. Prečo je stále testovanie na programe dňa?

Odpoveď MUDr. Šuch: "Som samozrejme odporcom  vystavovania rizikových skupín obyvateľov kontaktu s chorými, stojac v dlhých radoch pred testovacími miestami,  prechádzajúc uzavretými „ indoor“ provizórnymi testovacími miestnosťami. Navyše často ide o testovanie narýchlo vyškoleným personálom, ktorý nemá možnosť spätnej väzby, ani ďalšieho ovplyvnenia osudu testovaných.
Takéto testovanie, založené nie na medicínskej indikácii, ale na administratívnom nariadení,  z dôvodu  pre „ získania certifikátu“ považujem za vysoko rizikové pre celú spoločnosť, tak z epidemiologického hľadiska, ako aj z hľadiska individuálneho zdravia.  Treba si stále uvedomovať, že negatívny výsledok neznamená z hľadiska rizikovosti a následného šírenia vírusu vôbec nič. Zvlášť nebezpečný je efekt falošnej bezpečnosti, ktorý poskytuje „ certifikát“ s negatívnym výsledkom jeho vlastníkovi."

Naposledy upravil lesanka333 dňa 2021-02-21 18:07 GMT

janjan je odhlásený top janjan napísal dňa 21/02/2021 06:28 :

Rizikové skupiny obyvateľov ani nemusia na testy chodiť.
"... negatívny výsledok neznamená z hľadiska rizikovosti a následného šírenia vírusu vôbec nič ..."
Presne tak, preto sa negatívny človek má správať tak, ako keby bol pozitívny.
Ale pozitívny výsledok znamená veľmi veľa, lebo takýto človek je izolovaný a nešíri nákazu.

sachista je odhlásený top sachista napísal dňa 21/02/2021 06:31 :

Je taká anekdota na zamyslenie:

Prečo je tak málo ľudí chorých na chrípku?
Lebo ľudia nosia rúška a dodržiavajú opatrenia.
Prečo máme tak veľa chorých na covid?
Lebo ľudia nenosia rúška a nedodržiavajú opatrenia.

Múdremu napovedz, no predsa len ešte dodám, lebo vidím, že to nepostačuje:

Nedávno sa stala veľmi zaujímavá vec, o ktorej som sa dozvedel od kamarátky. Umrel otec jej brata kamaráta, mal porážku. Kamarát dostal z nemocnice telefonát a ponuku, že pokiaľ by nechal otca zapísať medzi pacientov s covidom, mohol by za to dostať zaplatené.
Toto je druhý takýto prípad, o ktorom som sa dozvedel od niekoho, koho poznám. Takto sa falšuje. Koho môžu, toho zapíšu ako covid úmrtie, takto sa získajú čísla, s ktorými nás potom klamú a strašia. Práve a len preto sú tak malé čísla pri chrípke, lebo ich zapisujú ako obete covidu, až je to trápne. Nie preto, že sedíme doma.

Ako sa vraví, nič neutajíš, lebo všade sú ľudia a ľudia medzi sebou komunikujú a prirodzene dochádza k únikom informácii o to viac, že dnes už ľudia komunikujú aj na internete na rôznych sociálnych sieťach.

Lebo teda už neviem ako to mám povedať: prečo zmizla chrípka a nie covid? Nosíme rúška, ktoré zachytávajú jeden vírus a prepúšťajú druhý?

Tie ostatné veci nie sú nič iné ako strach, ktorým ťa ovládli. Ako trojročné deti, keď na nich urobia brekeke brekeke a vyplazia jazyk a ony si myslia, že sú v ozajstnom nebezpečenstve. Všetci už len čakáte na to, kedy sa budete na ARE dusiť - už pred rokom mi tak liberálny kamarát plakal do telefónu, ako sa bude dusiť, von ísť ani za svet, teraz vyjde len s maskami, že som ho ani nespoznal, vyzerá ako z filmu votrelec. Tak ste ohlúpnutí, že ak vám ponúknu samotku vo väzení, tak sa aj pobijete o to, kto sa tam dostane skôr. Ako v tom Lidli o respirátori. No nie je vina ľudí že sú takíto, oni za to nemôžu, sú takí, akých ich urobil systém a systému vyhovuje jednoduchý poddaný, s ktorým si možno robiť, čo sa mocným zachce na jeho úkor.

Naposledy upravil sachista dňa 2021-02-21 18:33 GMT

Naposledy upravil sachista dňa 2021-02-21 19:29 GMT

lesanka333 je odhlásený top lesanka333 napísal dňa 21/02/2021 06:35 :

Janjan: To, čo píšeš, že rizikové skupiny obyvateľov nemusia na testovanie chodiť, nie je pravda. Aj mladí ľudia, ktorí pracujú, môžu patriť do rizikovej skupiny, ak majú zdravotné problémy. Bez absolvovania Ag-testu ich nepustia do práce, takže vďaka vládnemu vydieraniu sa toho plošného testovania musia zúčastniť, ak nechcú prísť o prácu a zostať o hlade bez príjmu.

Na jednej strane síce vládni predstavitelia povedia, že seniori alebo ŤZP sa nemusia zúčastniť plošného testovania, ale keď sa nedajú seniori a ŤZP otestovať, tak ich bez testu nepustia ani na poštu, ani do banky ani na žiadny úrad a nemôžu nič vybaviť. Veď to nemá logiku. Takáto situácia sa dá vydržať 2 týždne, ale nedá sa takto fungovať pol roka.

Naposledy upravil lesanka333 dňa 2021-02-21 18:41 GMT

lesanka333 je odhlásený top lesanka333 napísal dňa 21/02/2021 07:08 :

Úryvok z vyjadrenia lekára z prvej línie, MUDr. Jozefa Kubíka, primára pľúcneho oddelenia Bojnickej nemocnice, ktorý máva služby na covidovom oddelení:

"...Potom prišiel nezmysel celoplošného testovania. Jednoznačne vždy zhoršil situáciu. Keď sa pozrieme naozaj reálne na vývoj kriviek, jednoznačne do 2 týždňov od každého kola celoplošného testovania sa vždy situácia zhoršila. Ale nielen v počte pozitívnych, ale najmä hospitalizovaných a kriticky chorých na UPV. Dáva to jednoznačný zmysel a spojitosť. Aktuálne je to ešte horšie, nakoľko britská mutácia je oveľa nákazlivejšia, a má pravdepodobne aj vyššiu úmrtnosť. Prečo je to tak? No preto, že niekto si neuvedomuje, s čím bojuje. Toto je respiračný vírus, ktorý sa šíri vzduchom, podobne ako je to pri chrípke. Nie je to len na 1-2 metre, mylné predstavy, že 2 metrové odstupy nás chránia. U chrípky sa už dávno štúdiami dokázalo, že pri dobrých poveternostných podmienkach je jej šírenie vzduchom na niekoľko 100 až 1000 metrov. Tak ak sa obmedzuje mobilita ľudí, čo je logické, lebo vo väčších skupinách je väčšia šanca nakaziť sa, a nebodaj v uzavretých priestoroch. Je nepochopiteľné , prečo sa majú ľudia zgrupovať na testovacích miestach, čakať tam v radoch, potom musia všetci prejsť cez miestnosť, kde si každý odkašle, vysmrká sa, čím vylúči prípadný infekčný aerosól do uzavretého priestoru. Logický následok je, že viacerí  účastníci sa nakazia, ale v ten deň vykonaný test ich nezachytí. Lebo oni začnú vylučovať vírus až o niekoľko dní. Nehovoriac o tom, že ak sa zachytil pozitívny človek, mala sa celá miestnosť vyprázdniť a vydezinfikovať, čo trvá minimálne 10-15 minút, pri použití najúčinnejších dezinfekcii. To sa nerobilo, inak by testovanie muselo trvať oveľa viacej dní."... (krátené)


Naposledy upravil lesanka333 dňa 2021-02-21 22:26 GMT

lesanka333 je odhlásený top lesanka333 napísal dňa 21/02/2021 10:46 :

Newage napísal:

Pisal som vtedy par prispevkov a dal som recnicku otazku: zeby Izrael, vyvoleny narod sa dal takto hlupo manipulovat? Alebo vyjdu z tejto situacie ako prvi? Oni spustili masivne testovanie aj masivne ockovanie.

Ahoj Newage,
pokiaľ ide o zhoršovanie alebo zlepšovanie epidemiologickej situacie v Izraeli alebo v SR, nemyslím si, že má na tieto procesy vplyv iba 1 faktor. Ide o tak komplexny jav, ze nanho zaiste vplyva viacero faktorov.
Pokial ide o Izrael, viem ze je to krajina, ktora ma najvacsi podiel proti covidu zaockovanych ludi v prepocte na pocet obyvatelov, ale... okrem očkovania mali v Izraeli niekoľko týždnov mozno i mesiacov velmi prisny lockdown, maju zavrete hranice a zastavenu medzinarodnu letecku dopravu. Cize na to zlepsovanie situacie v Izraeli ma vplyv zaiste nielen ockovanie, ale aj prisny lockdown a zavrete hranice. V Izraeli maju zjavne mudrejsiu vladu ako my, lebo ich vlada si uvedomuje riziko, ze mozu byť do krajiny zavlecene nove nebezpecne mutacie koronavirusu, na ktore mozu byť vakciny neucinne a urobili všetko preto, aby tomu zabránili.

Naposledy upravil lesanka333 dňa 2021-02-21 23:14 GMT

lesanka333 je odhlásený top lesanka333 napísal dňa 21/02/2021 11:09 :

Newage: (pokračovanie komentaru)
A ako to vyzera u nas ? V susednom Rakusku v Tirolsku su uz viacere pripady nakazy juhoafrickou mutaciou koronavirusu, ktora je nebezpecna v tom, ze niektore vakciny, napr. od AstraZenecy su na nu menej ucinne a mam taky dojem, že sposobuje aj tazsi priebeh ochorenia.
A čo my ? ... v našej krajine veselo otvorene hranice, veselo sa lieta lietadlami zo SR a do SR z celeho sveta, akoby sa nechumelilo. Ved v Nitre v nemocnici lezal pacient s covidom, ktory priletel z Egypta, a uz je chudak aj mrtvy. Dokedy chce vlada ešte cakat so zastavenim leteckej dopravy ?!? Kym sa nam na Sovensko navlaci aj JAR-mutacia korony ?

A preco mame v SR taku zufalu situaciu s epidemiou ? Ja netvrdim, ze je na pricine IBA celoplosne testovanie... Hlavna pricina je to, ze naša vlada nezaviedla včas dostatočne opatrenia na zabranenie zanesenia koronavirusu do našej krajiny. Keby bola vlada ešte v lete zavrela hranice a zastavila letecku dopravu, tak ako to spravil Pellegriny na jar v 1.vlne, tak by sme tu žiadnu epidemiu nemali a mohli sme všetci normalne žiť, ľudia nemuseli zbytočne umierať na covid a zdravotníci nemuseli od vyčerpania teraz odpadávať a umierať na koronu. Takže to nie je iba o tom, že "my sme si to pokazili". Hlavnu zodpovednost za tu zufalu situaciu v SR nesie premier, lebo neprijal v lete dostatočne opatrenia. Ked epidemiologovia žiadali na začiatku jesene obmedzit počet ludi na svadbach, tak Matovič sa postavil proti tomu, jeho legendarny FB vyrok "nevestičky nebojte sa" sa asi zapise do dejin, aj vdaka nemu sa covid-nakaza na svadbach na jesen veselo sirila. A ten minister Holly, co lietal pravidelne do Britanie, bez karanteny a bez testovania na koronu, az kym viaceri členovia vlady neochoreli na koronu, tak to je tiez exeplarny pripad vladneho papalašizmu a širenia nebezpecnej choroby...

Naposledy upravil lesanka333 dňa 2021-02-21 23:29 GMT

janjan je odhlásený top janjan napísal dňa 22/02/2021 07:16 :

sachista,
pekná anekdota. Len škoda, že je pravdivá.
Ako sa ukazuje, na chrípku zaberá aj náš lokdaun-nelokdaun, pretože dnes pri najmenšom podozrení ostaneme doma, a tak zabránime nákaze iných. Nie tak, ako pred rokmi, keď sme veselo v práci či škole, s horúčkou a nosom červeným ako paprika odovzdávali vírusy všetkým dookola. Chrípka má totiž kratšiu inkubačnú dobu, príznaky sa ukážu skôr, takže zodpovedný človek, keď hneď zostane doma ju nešíri. Naproti tomu, covid sa môže šíriť aj 48 hodín pred prejavením prvých príznakov. A prečo rúška a odstup pri covide nepomáhajú? Lebo sa tieto opatrenia nedodrživajú. Veľa ľudí, najmä mladých, na to kašle. A keďže šéfovia vo firmách sú dnes často ešte (arogantné) deti, tak na opatrenia kašlú aj ostatní zamestnanci.

Naposledy upravil janjan dňa 2021-02-22 07:17 GMT

diskutujuci je odhlásený top diskutujuci napísal dňa 22/02/2021 08:03 :

VIDEO:
Som hlboko znepokojený nad nezákonným konaním niektorých príslušníkov Slovenskej polície:
Konanie je podobné, ako za čias Stalinskej sovietskej tajnej polície NKVD:

https://www.infovojna.sk/article/neexistuje-priestupok-o-neprekryti-dychacich-ciest-reaguje-na-popradske-ruskove-covid-gestapo-advokatka-krajnikova

Naposledy upravil diskutujuci dňa 2021-02-22 08:06 GMT

newage je odhlásený top newage napísal dňa 22/02/2021 08:27 :

Sachista

riadny traktat. Vyjadril si sa. Pomenoval veci a zaradil sa k stadu.   Nedozvedeli sme sa nic, co by sme uz nevedeli. A teraz akoze co dalej? Od sachistu by som cakal myslienky aspon na 3 tahy dopredu...

Suhlasim s vetami od Hascaka. Volic vie naozaj hovno. Informaci je plno.  Problem je
DOVERYHODNOST.

Samozrejme ze sa deju zmeny spolocenske aj politicke a presadzuju sa veci v zrychlenom tempe. Napr do roku 2030 sa niektore vlady zaviazali nahradit 30% vozidiel elektrickymi. Ropa konci. Biznis s ropou konci. Ropny magnati musia popresuvat zdroje lebo inak skrachuju... Elektricke vozidla netankuju, treba nabijacky, siet nabijaciek. Nabijacka ma 12-20kw vykon. Ked to v dedine zapnu 5ti ludia vyhodi trafo, lebo siet nie je na take vykony dimenzovana. Cela struktura sa musi zmenit...

Ekonomicke...to by ma zaujimalo ako chces zabranit inflacii tym, ze urcity ludia schudobneju lebo sa zavru restiky. Blbost. Nie som ekonom ale nezda sa mi to. Rad si to necham vysvetlit...

diskutujuci je odhlásený top diskutujuci napísal dňa 22/02/2021 08:55 :

Presne tak, ako píše šachista, to nám už raz povedali vo verejno právnej televízii a rozhalse, koho máme a nemáme počúvať a voliť,
akých hlavných aktérov kauzy Gorila, zámerne nevyšetrovaných, a hneď z vyšetrovacej väzby prepustených na slobodu.
To je vizitka nezaujatosti, nezávislosti, nestrannosti, nepodplatiteľnosti Slovenských súdov a vyšetrovateľov.
Kauza Gorila je najväščia krádež Slovenského Národného Majetku (SNM) v histórii Slovenska. Umlčaná a premlčaná navždy.  Štúrovci sa voči Slovenskému Národu správali ináč.

Naposledy upravil diskutujuci dňa 2021-02-22 08:58 GMT

diskutujuci je odhlásený top diskutujuci napísal dňa 22/02/2021 09:00 :

Vidieť páchanie zločinu a mlčať (nehovoriť) o páchaní zločinu je  tiež páchanie zločinu.

diskutujuci je odhlásený top diskutujuci napísal dňa 22/02/2021 09:14 :

Proti inflácii eura existuje jedno riešenie, štátny vladári zriadia štátne banky, konkurujúce súkromným bankám,  občania si budú môcť požičiavať úvery a hypotéky zo štátnej banky za presne rovnakých podmienok ručenia splatenia, tým pádom zisk z úrokov z hypoték potečie priamo do štátnej kasy a nie do súkromného vrecka majiteľov súkromných bánk. Kupodivu za komunizmu neexistovala inflácia štátnej meny. To dnešný EURO e  ekonómovia nechcú počuť.

Naposledy upravil diskutujuci dňa 2021-02-22 09:24 GMT

lesanka333 je odhlásený top lesanka333 napísal dňa 22/02/2021 09:22 :

Diskutujuci: Pani advokátka JUDr. Adriana Krajníková, ktorú spomínaš v jednom z tvojich komentárov, je pomerne excentrická pani, ktorá sa zviditeľnila v médiách vďaka tomu, že mladú rodičku navádzala na to, aby sa nedala v nemocnici otestovať a nenosila rúško, čím spôsobila v danej nemocnici nemalý chaos.
Keď získala viacero priaznivcov na soc. sieťach vďaka navádzaniu ľudí na nenosenie rúšok, tak vyhlásila, že zakladá politickú stranu.
Takže ja si kladiem otázku, že o čo tejto pani advokátke vlastne ide ? O dobro ľudí, alebo o to, aby si robila politickú kariéru ?
Navádzať ľudí počas pandémie respiračného vírusu na to, aby prestali nosiť rúška, nie je ani dobré ani rozumné. Práve naopak, obyčajným ľudom by mal niekto v médiách vysvetliť dôležitosť používania nanovlákenných respirátorov v ochrane pre vírusovými infekciami v interiéroch budov, lebo obyčajné bavlnené alebo chirurgické rúška síce ochránia okolie nositeľa rúška od jeho prípadnej infekcie, ale neochránia samotného nositeľa rúška pred vírusovou nákazou.
Inak, neviem, či vieš, že Slovenská advokátska komora (SAK) pozastavila JUDr. Adriane Krajníkovej činnosť a nemôže byť ďalej advokátkou a zastupovať klientov...

diskutujuci je odhlásený top diskutujuci napísal dňa 22/02/2021 09:36 :

Kvitujem že z jedného uhla pohľadu môže byť prospešné nosenie rúšok, čo môže čiastočne ochrániť celú spoločnosť, ale može to mať aj nevýhodu s hromadením oxidu uhlíka, ale video len chce ukázať, že žiadame prislušníkov polície aby nekonali svojvoľne nad rámec zákona, to potom by mohlo spôsobiť katastrofu, to treba uznať. Pripusťme že tá pani môže mať aj informácie o testovaní ktoré my ešte nemáme, videl som zaujímavý dokument so slovenskými titulkami o uniknutej sučasnej technológii japonskej firmy Hitachi, vyrábajúcej veľmi zaujímavé čípy, čo dokážu je z dnešného technického pohľadu veľmi reálne. Veľmi odporúčam do pozornosti nasledujúci link na VIDEO:

https://www.infovojna.sk/article/video-nebezpeci-test-na-covid-19-co-obsahuji-tycinky-ktere-nam-strkaji-do-nosu

Urobme si sami obraz, svojimi očami, zo svojho uhla pohľadu, svojou mysľou, naštudujme si samoštúdiom ďaľšie viaceré oblasti vedy a techniky. Internet poskytuje naozaj obrovský zdroj vedeckej literatúri z prvej ruky v origináloch. Je to zázrak učenia a vzdelania.

Naposledy upravil diskutujuci dňa 2021-02-22 09:44 GMT

sachista je odhlásený top sachista napísal dňa 22/02/2021 09:51 :

Janjan, ja nemám prehľad o všetkých firmách a oddeleniach a kto to tam vedie. A asi nikto. No napríklad kamarát mi dávnejšie vravel, ako u nich všetci sedávajú s rúškami a potom majú každý deň spoločný obed a tam hodinu a pol sedia vedľa seba bez rúšok a rozprávajú sa. Absurdnosť toho si však okrem neho nikto neuvedomoval, tak ďaleko už rozum liberálnych intelektuálov nesiaha. Ako pomôže, ak sedíme v kancelárii 10 ľudí celú pracovnú dobu s rúškami a potom sme omnoho bližšie pri sebe hodinu a pol bez rúšok? Korona má tiež obednú prestávku?

Poznal som pomery v niekoľkých firmách a čo som videl, aké sú to prípady, dnešní oblbnutí mladí ľudia, tak za nich sa môžem zaručiť, že všetko dodržiavajú. Aj čo vnímam okolo seba, keď kráčam vonku, tak sú schopní si dať aj potápačský skafander, keďže sú spravidla rovnako osprostení ako henten čo na mňa reagoval nižšie. Inteligentní a s vysokou školou boli skoro všetci, rozumní len málokto. Normálne sa v diskusií nezúčastňujem, lebo naozaj netúžim "súťažiť" s takými. Myslím, že som už zhrnul všetko a keď čítam:

"Nie som ekonom ale nezda sa mi to."

No, tak to je presne ten problém. To hneď viem s čím mám do činenia. Nič o tom neviem, ale nezdá sa mi to. To vyjadruje úplne všetko. Viem veľké ... , no moje vnútorné pocity ... Nuž, tak len rýchlo na očkovanie, nech tú AstraZeneca dobre otestujú a trochu sa prečistí genofond národa.

diskutujuci je odhlásený top diskutujuci napísal dňa 22/02/2021 10:01 :

Textový prepis VIDEA v českom jazyku:

https://otevrisvoumysl.cz/nebezpeci-testu-na-covid-19-co-obsahuji-tycinky-ktere-nam-strkaji-do-nosu/

diskutujuci je odhlásený top diskutujuci napísal dňa 22/02/2021 10:13 :

Nikto z nás radových občanov samozrejme z ďaleka nevlastníme celú pravdu o  všetkom, keď tak len malý kúsok z pravdy o niečom a do malej hĺbky. Ani veľký široký prehľad o všetkom ani hlboké podrobnosti detaily o niečom. Informácie od odborníkov  by sa mali konfrontovať v širokej odbornej diskusii, nie že TV bude vysielať len umelo vybratých nedôveryhodných pochybných odborníkov bez alebo s veľmi nízkym kreditom hodnotenia uznávaných svetových vedeckých inštitútov.

Naposledy upravil diskutujuci dňa 2021-02-22 10:21 GMT

diskutujuci je odhlásený top diskutujuci napísal dňa 22/02/2021 10:15 :

Nie že reklama v TV nám bude hovoriť koho máme voliť, ako sa máme rozhodovať a čo máme kupovať.

V tom pripade sa môže stať, že všetci ľudia si kúpia osobný automobil, a všetká živá zeleň sa zaasfaltuje nekonečnou plochou parkovísk a najhustejšou sieťou asfaltových ciest, a každý štvorcový meter sa hlukovo zamorí nonstop 24 hodín každodenne.

Naposledy upravil diskutujuci dňa 2021-02-22 10:27 GMT

lesanka333 je odhlásený top lesanka333 napísal dňa 22/02/2021 10:54 :

Diskutujuci: Citala som tu davnejsie tvoj blog aj viacere tvoje komentare a verim tomu, že to myslis dobre a uprimne sa snazis hladat pravdu. Len nie všetky informacie, ktore najdes na internete su pravdive... je potrebne tie informacie selektovat a overovat si ich.
Napísal si ohľadom rúšok, že: "može to mať aj nevýhodu s hromadením oxidu uhlíka". Zrejme si mal asi na mysli oxid uhličitý, že ? Na alternatívnych weboch som už zahliadla zopar clankov o tom, ake je nosenie rusok strasne skodlive a ze sa clovek moze vdaka rúškam údajne zadusit a tak, co dokaze ludi dost vystrasit.

Ja som doma spravila taky maly experiment, ktorym som si to chcela prakticky overit.
Mám doma pulzny oximeter, je to taky štipec na prst, pouzivaju ho zachranari, meria sa nim saturacia kyslíka v krvi cloveka.
Najprv som si zmerala saturaciu kyslika v krvi bez rúška a potom som si nasadila na tvar chirurgicke rusko a sledovala, ci mi bude saturacia kyslika v krvi klesat.
No a čuduj sa svete, mala som rúško na tvari (na ustach aj na nose) niekolko minut a saturacia kysliku v krvi mi vobec neklesla, ba dokonca mi este stupla na 100 percent. Takze vysledok mojho experimentu bol taky, že pocas dychania s rúškom, som mala ešte vyssiu saturaciu kysliku v krvi ako bez neho, teda som mala este lepsie okyslicnu krv ako bez rúška. Neviem, cim to bolo sposobene, mozno ked som mala na tvari rúško, tak som sa asi snazila podvedome hlbsie dychat a zrejme to obycajne rúško az tak dobre netesní.

Pisem ti to ako realny dokaz toho, ze ludia sa skutocne nemusia bat, ze by sa pocas nosenia rúška zadusili kyslicnikom uhlicitym alebo sa tym otravili.
Ja skor vidim problem v tom, že na niektrych weboch sa pisu rozne vymysly, ktorymi sa snazia ludi vystrasit, ludia veria vsetkemu, co si precitaju a potom chodia z toho uplne vystrasení.
Naprikla: Moja kamaratka pol roka v pohode nosila rúško, nebolo jej z toho zle a dobre to znasala. Az raz si na konšpiračnom webe prečitala, ze ked bude nosit rúško, že sa zadusi oxidom uhlicitym, ako to tu aj ty pises. Po precitani toho clanku zacala mat z toho uzkostne stavy a zacala mat strasny strach, ze sa pri noseni ruška zadusi. No povedz mi, načo je dobre takto nezmyselne strasit ludi, ked psychicky citlivejsi jedinci z toho maju potom paranoidne stavy a prezivaju v dosledku toho tazku uzkost ?

Naposledy upravil lesanka333 dňa 2021-02-22 11:41 GMT

diskutujuci je odhlásený top diskutujuci napísal dňa 22/02/2021 11:41 :

Jak se delá pandemie: Beatrix Ullrich:

https://paprsky1.com/paprsky/wp-content/uploads/2017/03/Beatrix-Ullrich-Jak-se-d%C4%9Bl%C3%A1-pandemie.pdf

janjan je odhlásený top janjan napísal dňa 22/02/2021 11:54 :

Nanočastica o rozmere takmer 0,4 mm. To som kedysi videl aj voľným okom smile. Navyše so zopár senzormi a vysielačom s poriadnym dosahom.
Kto také hlúposti o testovacích tyčinkách vymýšľa?

diskutujuci je odhlásený top diskutujuci napísal dňa 22/02/2021 11:55 :

Ďakujem za slová adresované mne, beriem si ich a budem o nich uvažovať. Súhlasím s tým, že na webe je veľa článkov ktorých cieľom je strašiť ľudí, na tie si musím dávať naozaj veľký pozor a preverovať si informácie viacej. Ja nie som v zásade vôbec proti noseniu rúšok, ale najprv nech je príkaz uzákonený a až potom nech podľa neho policajti vyžadujú dodržiavanie zákona. To je na tom veľmi nebezpečné. Ale myslím si že všetko riešiť tak vysokou sumou pokút pre radových občanov ako je 1659 e je proste vydieranie. Pracháči sa smejú z pokuty a chudobným neskutočne pokazí život. Vo vyspelých krajinách sa pokuta udeľuje nie v absolútnych číslach ale v percentách z ich príjmov a majetkov. Pokutu musí každý občan pocítiť v rovnakej miere znevýhodnenia. V percentách.

Naposledy upravil diskutujuci dňa 2021-02-22 12:02 GMT

diskutujuci je odhlásený top diskutujuci napísal dňa 22/02/2021 12:19 :

Samozrejme nemôžem nič potvrdiť ani vyvrátiť z toho dokumentu,
ani info o piatej generácii mobilnej siete a o jej možnosti komunikácie s lacnými čípami, len sa mi zdalo, že sa oplatí pozrieť zrovna tento dokument a zamyslieť sa nad ním. Ale je to len moj subjektívny pohľad. Som rád že pohľady ľudí sú pestré a rôznorodé.

diskutujuci je odhlásený top diskutujuci napísal dňa 22/02/2021 12:32 :

Dnes bežne používame bezkontaktné čípové karty. Číp v nich je napájaný energiou získanou indukciou na mikrovlnnej anténke zo striedavého poľa pochádzajúceho z okolitého vysielača. Číp potom časť získanej energie vysiela ďalej do okolitého prijímača  pomocou mikrovlnnej anténky formou signálu mikrovĺn. Čípy sa vyvýjajú stále menšie.

Naposledy upravil diskutujuci dňa 2021-02-22 12:43 GMT

janjan je odhlásený top janjan napísal dňa 22/02/2021 12:43 :

diskutujúci,
ako blízko musíš mať čip, aby došlo k prenosu informácií?

diskutujuci je odhlásený top diskutujuci napísal dňa 22/02/2021 12:49 :

Zaleží od toho v akom silnom poli sa nachádza ten číp v ktorom je pásik vodiča reprezentujúci anténku. Čím viac energie z poľa číp získa tým väčší výkon vie vysielať do väčšej vzdialenosti, odhadoval by som niekoľko metrov po najbližší vykrývač siete 5G.
Neviem koľko to je presne.

Naposledy upravil diskutujuci dňa 2021-02-22 12:49 GMT

diskutujuci je odhlásený top diskutujuci napísal dňa 22/02/2021 12:53 :

Človek keď sa pohybuje striedavo sa približuje a vzďaľuje od vykrývačov, číp vysiela iba v čase keď je dostatočne blízko vykrívaču. Medzitým používa svoju pamäť.

diskutujuci je odhlásený top diskutujuci napísal dňa 22/02/2021 12:56 :

Dokonalé zariadenie to nie je, ale môže prezradiť niečo o pohybe človeka, GPS súradnice s časovou značkou, prípadne svojím tlakovým snímačom umožnuje odpočúvať zvukový rozhovor, ak sa človek práve nachádza v tesnej blízkosti vykrývača. Na takéto lacné zariadenia si v budúcnu budeme musieť dávať dobrý pozor.

Naposledy upravil diskutujuci dňa 2021-02-22 13:08 GMT

janjan je odhlásený top janjan napísal dňa 22/02/2021 01:07 :

Mal som na mysli, ako ďaleko musíš mať kartu, napríklad aby si mohol zaplatiť.

A to do tej pamäte bude ako zapisovať, keď nebudeš v dosahu vysielača?

diskutujuci je odhlásený top diskutujuci napísal dňa 22/02/2021 01:12 :

Možno sa najprv v čase v blízkosti vykrývača energiou nabije kapacitor a akmuluje náboj, krorého energiu potom číp využije vo väčšej vzdialenosti od vykrývača.

Naposledy upravil diskutujuci dňa 2021-02-22 13:13 GMT

diskutujuci je odhlásený top diskutujuci napísal dňa 22/02/2021 01:14 :

Jasné súhlasím, platobná karta musí byť veľmi blízko platobnému terminálu.

Naposledy upravil diskutujuci dňa 2021-02-22 13:15 GMT

janjan je odhlásený top janjan napísal dňa 22/02/2021 01:16 :

Jasné, nano kondenzátor.
Keby si aspoň napísal, že bude brať energiu z tela, to by bolo uveriteľnejšie.

diskutujuci je odhlásený top diskutujuci napísal dňa 22/02/2021 01:17 :

Detaily by sme sa museli japoncov spýtať, v akom pokročilom stave je technológia. Ja len principiálne môžem uvažovať.

diskutujuci je odhlásený top diskutujuci napísal dňa 22/02/2021 01:18 :

Ani mňa všetko hneď nenapadne. Žiadnu možnosť nevylučujem. Môže získavať energiu aj z tela. Pripúšťam takú možnosť.

Naposledy upravil diskutujuci dňa 2021-02-22 13:26 GMT

janjan je odhlásený top janjan napísal dňa 22/02/2021 01:33 :

diskutujuci,
zabudni na čipy na Ag tyčinke. Aby sa ti uchytil niekde na sliznici a nedráždil by, musel by byť aspoň 5x menší ako onen čip.
Vieš koľko by stál ? Komu by sa oplatilo investovať také miliardy kvôli údajom, ktoré môže získať zadarmo zo socialnych sieti, zo zoznamka, z mobilu, PC, sčítania ľudu ... ?
A ako by sa čip uchytil v nose? Veď nie je blcha, žeby sám skočil, keď zacíti sopeľ.

Naposledy upravil janjan dňa 2021-02-22 18:43 GMT

newage je odhlásený top newage napísal dňa 22/02/2021 01:34 :

Sachista

Som vdacny za kazdy nazor aj za pluralitu. Aj tieto diskusie beriem ako miesto, kde si mozme svoje nazory poskladane z roznych zdrojov konfrontovat s inymi a pripadne ich poopravit ci ponechat... To uz zavisi na kazdom z nas a miere uvedomenia sa.
Ked niekto vstupi do diskusie s nazormi

Tupý dobytok si neuvedomuje, že podporuje potláčanie slobody prejavy a slobodného prístupu k informáciám. To čo liberálni blázni v minulosti vždy uznávali, tak stačilo trochu postrašiť a v diskusiách na SME volajú po likvidačných pokutách, pokiaľ si niekto dovolí vyjsť na ulicu, prípadne po zatváraní do štátnych karantén. Títo blázni prosia o zavedenie totality.

Tak to vyvola vo mne minimalne zvedavost, co to je za cloveka. Taka profideformacia smile Totiz neviem ci je tu este niekto odborne sposobily na pracu s dobytkom a zvieratami wink

Ano, nie som ekonom a nemam to problem priznat. Dokonca si rad vypocujem aj iny nazor. Myslel som ci ty nahodou nie si, ked si sa vyjadril k inflacii. Cakal som teda, ze mi vysvetlis comu som nerozumel. Ale to co si napisal vravi, ze mas velmi malo informacii (nebudem to komentovat tvojim stylom).
Lebo inflacia sa urcite nevyriesi fungujucimi restikami, zostatnenim bank aby peniaze z urokov natiekli do statneho rozpoctu, ako tu kdesi zaznelo...  

Podla mojich info, inflacia je ked si za 1euro kupis menej ako v minulosti. Preco menej? Lebo peniaz straca hodnotu... Lebo do ekonomiky prudia stale nove peniaze... Lebo napr v roku 2008 napumpoval FED cca 500mld v roku 2012 cca 700mld atd. V roku 2020 to bolo 8000mld! Co je tolko ako za predchaduajucich 20 rokov dokopy!!! Preto su uroky na minimach a za ulozene peniaze platis banke defacto ty (vyssie poplatky ako urok) lebo penazi je moreee a banka ich nechce. Hodnotu zacnu mat az ked si zoberies uver a musis splacat.
Priklad: ked 4i byt stal v roku 2008 asi 30.000 eur, dnes ten isty byt stoji cca 95.000 eur a kolko bude stat v roku 2025 si netrufam ani odhadnut.... ale sudiac podla objemu novych penazi to moze byt aj 300.000 eur. Ale mozno vymyslia dovtedy nieco wink

Naposledy upravil newage dňa 2021-02-22 14:59 GMT

Naposledy upravil newage dňa 2021-02-22 17:28 GMT

janjan je odhlásený top janjan napísal dňa 22/02/2021 01:36 :

diskutujúci,
dám nám jednu radu.
Čas, ktorý venujeme čítaniu médií a mláteniu prázdnej slamy na zoznamku, radšej využime na modlitbu. Určite z toho bude viac osohu, poznania a múdrosti.

newage je odhlásený top newage napísal dňa 22/02/2021 01:40 :

A k clankom typu "infovojna" sa nema vyznam ani vyjadrovat. Uz len nazov webu vypoveda o zameroch a je dostatocnym mementom nepokracovat v citani.

diskutujuci je odhlásený top diskutujuci napísal dňa 22/02/2021 01:55 :

ZDROJ Pravda Blog:

Blog slovenského lekára užívajúceho veterinárny ivermektín:

https://liptakpeter.blog.pravda.sk/2021/02/04/ivermektin-nove-davkovanie-obstaranie-neziaduce-ucinky/


Na Slovensku humánny liek napriek unikátnemu ministerskému schváleniu, nie je dostupný, ale sú dostupné veterinárne prípravky pre kone, ovce, kravy aj ošípané, dokonca vyrábané na Slovensku, napríklad ho vyrábajú priamo v jednom epicentre kovidu, v Nitre. Keď ministerstvo zdravotníctva nie je schopné zabezpečiť humánne liečivo, pochopiteľne ľudia v situáciách, kedy im vo veľkom zomierajú blízki,  v snahe zachrániť ich životy, siahajú stále častejšie k veterinárnemu ivermektínu. Nečudo, že dnes veterinárny ivermektín, pretože je to na Slovensku všeobecne dostupné a známe liečivo, zachraňuje aj životy ľudí. Predsa nie každý môže zaplatiť 200 – 400 euro za Scabioral a cestovať krížom cez celé Slovensko do Bratislavy naháňať potrebný liek v Rakúsku. Za tohto ministra Krajčiho, ľudia sa sami začali liečiť liekmi pre zvieratá. Niekto preferuje konskú pastu Noromectin. Ja ako lekár som sa podujal, že tiež budem testovať nejaké veterinárne liečivo, sám na sebe, v indikácii profylaxie zdravotníka vo vysokom riziku(1.). Vybral som si roztok z Nitry pre ovce Galmectin a užívam ho už viac ako mesiac tak, že prehltnem každé dva týždne 2ml tohto roztoku. Flaštička stojí 9 euro a obsahuje 10 dávok. Cena ako v Indii, či Egypte. Má to takú pomarančovú príchuť a môj žalúdok vôbec neprotestuje. Takže to je moje malé tajomstvo, prečo som kovid ešte nedostal, hoci som denne v prvej línii boja proti pandémii. Nuž uvažujem, aký môže byť rozdiel medzi veterinárnym a humánnym ivermektínom. Možno keby to ŠUKL preveril, a keby zdravotnú nezávadnosť preskúmal aj ÚVZ SR. Ak by boli zistenia dobré, tak by dali jednu pečiatku a hneď by bolo všetko v poriadku. Nakoniec výroba pre ľudí by sa mohla presunúť do Hlohovca. Aj minister zdravotníctva, aj ľudia by mohli byť konečne pokojní.

Ivermektín-nové! DÁVKOVANIE, obstaranie, nežiadúce účinky - pl Nové dávkovanie na základe najnovších štúdií (aktualizácia 19.2.2021) je uvedené v bodoch 3. a 4. boldom. V posledných mesiacoch liečbu kovidu ovládol ivermektín.

Naposledy upravil diskutujuci dňa 2021-02-22 13:57 GMT

diskutujuci je odhlásený top diskutujuci napísal dňa 22/02/2021 02:06 :

New age , skontroluj,  nenapísal som zoštátniť súkromné banky.
Nechať žiť aj súkromné banky a vytvoriť im konkurenčné štátne banky, nech sa ľudia môžu dobrovoľne rozhodnúť, z akej banky si zoberú hypotéku a úver, a komu dajú zarobiť na splácaných úrokoch, či vrecku súkromného bankára alebo štátnej kase.
Nestiahol som svoj komentár o inflácii. Je stále vystavený(22/02/2021 09:14).

Naposledy upravil diskutujuci dňa 2021-02-22 14:27 GMT

Naposledy upravil diskutujuci dňa 2021-02-22 14:29 GMT

janjan je odhlásený top janjan napísal dňa 22/02/2021 02:08 :

Po prehltnutí 3 dávok dokazovať, že liek nemá nežiadúce účinky. A najmä v dlhodobom horizonte.

diskutujuci je odhlásený top diskutujuci napísal dňa 22/02/2021 02:16 :

Ak to ešte niekto nevidel, odporúčam pozrieť:

Peniaze ako dlh:

https://www.youtube.com/watch?v=4anz2C6S2_M

Naposledy upravil diskutujuci dňa 2021-02-22 14:21 GMT

lesanka333 je odhlásený top lesanka333 napísal dňa 22/02/2021 05:03 :

Janjan: Prv než sa nekorektne vyjadríš k nejakému lieku, bolo by vhodné aby si si k tomu pozrel aspoň základné informácie. Liek Ivermektín je pôvodne antiparazitikum, používa sa už dlhé roky v mnohých krajinách sveta na liečbu tzv. riečnej slepoty a elefantiázy. Užívali ho už milióny ľudí na svete a skúsenosťami sa overilo, že liek Ivermektín nemá žiadne závažné vedľajšie účinky.
Objavitelia Ivermektínu dostali za tento objav lieku v roku 2015 Nobelovu cenu.
Pôvodne bol tento liek používaný na liečbu chorôb spôsobených parazitmi, ale neskôr boli objavené aj jeho antivirotické účinky.
Inak zaujímavé, že rokmi používania overený liek spochybňuješ, ale mRNA vakcíny vyrobené na báze úplne novej technológie od Pfizeru, ktoré nikto doteraz netestoval na mutagenicitu a karcinogenitu, a nie sú vôbec známe ich vedľajšie účinky v dlhodobom horizonte, ti nevadia whistling

11111 je odhlásený top 11111 napísal dňa 22/02/2021 05:05 :

Je úsmevné ako sa lieči covid

V karanténe doma, bez predpisu akého koľvek lieku iba s potvrdením od lekára "PN"

Takéto vyjadrenia mám známych (kolegovia atd.. )čo prekonali covid a som ich potom pracovne stretol

lesanka333 je odhlásený top lesanka333 napísal dňa 22/02/2021 05:08 :

Diskutujúci: Ty fakt veríš tomu, že počas robenia výteru z nosohltana kvôli testu na covid ľudí začipujú ?
Kam myslíš, že ľuďom tie čipy zavedú ? Do nosohltana alebo do mozgu ?

Naposledy upravil lesanka333 dňa 2021-02-22 17:08 GMT

newage je odhlásený top newage napísal dňa 22/02/2021 05:46 :

Ahoj Lesanka

Janjan mal asi na mysli neziaduce ucinky veterinarnych pripravkov s ivermektinom, ci? wink

okrem očkovania mali v Izraeli niekoľko týždnov mozno i mesiacov velmi prisny lockdown, maju zavrete hranice a zastavenu medzinarodnu letecku dopravu.  


Teraz si to pomenovala. Nasa vlada nemala hladiet na reakcie a hlupe reci konsipratorov na fcbooku ale urobit to takto, oznamit obcanom a hotovo. Ale po vojne...
Nuz, ... asi to bolo potrebne takto, aby sme sa ponaucili smile Ak nabuduce pride nejaka viroza s vyssim % umrtnosti, tak hadam uz budeme vediet...

janjan je odhlásený top janjan napísal dňa 22/02/2021 06:44 :

lesanka333,
pred časom som tu dal článok ohľadom invermektinu:

https://www.postoj.sk/71084/nevieme-ako-moze-liek-ovplyvnit-imunitny-system-chybaju-doveryhodne-data

Určite je dôveryhodnejší, než po 3 dávkach prehlásiť, že je OK.

janjan je odhlásený top janjan napísal dňa 22/02/2021 06:52 :

11111,
presne ako píšeš, aj ja mám mnohé takéto informácie ohľadom  domáceho (ne)liečenia covidu. A potom sa čudujeme, že nemocnice a cintoríny sú plné, kopec ľudí má následky na pľúcach a podobne. Pritom liek isoprinosine, ktorý  zopár ľudí, ktorých poznám, zachránil od hospitalizácie, mohol predpísať aj obvodný lekár. Teraz je k dispozícii aj ivermektín. Lenže to by sa nesmel covid považovať za chrípočku.

Naposledy upravil janjan dňa 2021-02-22 18:52 GMT

lesanka333 je odhlásený top lesanka333 napísal dňa 22/02/2021 10:40 :

Janjan: Ak chceš mať relevantné informácie týkajúce sa Ivermektínu, je potrebné pozrieť klinické štúdie v odborných lekárskych časopisoch a nie web-noviny Postoj. Postoj nie je odborný medicínsky časopis. Info k tomu v ďalšom komentári, môžeš si to tam pozrieť.

Naposledy upravil lesanka333 dňa 2021-02-22 22:43 GMT

lesanka333 je odhlásený top lesanka333 napísal dňa 22/02/2021 10:42 :

Vyjadrenie MUDr. Juraja Mesíka k liečbe Ivermektínom:

MUDr. Juraj Mesik:
Aktuálny stav 62 štúdií ivermectinu v liečbe a profylaxii covidu, z toho 27 peer rewieved.
100 % štúdií pri ktorých bol IVM nasadený vo včasnej liečbe konštatovalo v priemere 83 % zlepšenie.
Pri profylaktickom použití je zlepšenie v priemere o 89%.

Pozrite si toto:
https://c19ivermectin.com/?fbclid=IwAR1_UyL3p_YS2RxUW1wAzAjAKARus_ZcBmZQMTRG7bCJ59X376pCY3GAckA

tomi99 je odhlásený top tomi99 napísal dňa 22/02/2021 11:31 :

Maca: Ste veľmi spiaca bytosť a podľa toho čo píšete aj veľmi preveľmi zmanipulovaná médiami. Totiž ľudia, ktorí sú schopní porušovať zákony SR a medzinárodné dohovory ako na bežiacom páse, tým jednoducho nikdy nemôže ísť o naše dobro. Ja tejto bande jednoducho neverím, ako právnik dobre viem čo za týchto pár mesiacov postvárali. Neustále špáranie v nosoch sa ukázalo ako neúčinné, ba čo viac počet chorých a mŕtvych neustále rastie. Podľa vás nikoho neprenasledujú a nesankcionujú? Tak to by ste sa teda čudovali koľko obyčajných ľudí je prenasledovaných a sankcionovaných zo strany štátnej moci, len pre to, že chceli zarobiť peniaze na živobytie svojej rodiny a padli aj rozsudky. Vy to mu hovoríte obeta, ja tomu hovorím tyrania. Vy máte úctu k človeku, ktorý povie citujem: „že tými testami by som ani psa netestoval, my sme tých ľudí doslova oklamali, robili sme na nich do hókusy-pókusy“. Pýtam sa ako môže človek so zdravým sedliackym rozumom dôverovať takémuto indivíduu? Môžeme ho ešte vôbec nazvať človekom? https://www.youtube.com/watch?v=c2TTc_QrNRQ&t=6s&ab_channel=PressDennik

tomi99 je odhlásený top tomi99 napísal dňa 22/02/2021 11:38 :

Janjan:                                        odkiaľ vieš, že testovanie nemá vplyv na počet pacientov v nemocniciach? Vieš, koľko by bolo hospitalizovaných, kebý sa vôbec netestovalo?                                                                                          
                                                 
Takže podľa teba je fajn, že sme len najhorší na svete v počte hospitalizovaných a mrtvych na počet obyvateľa a tomuto psychopatovi ešte máme za to ďakovať. A ak by sa netestovalo boli by sme na tom ešte horšie. A môže byť ešte niečo horšie ako byť najhorší na svete?  Ako prepáč, ale to si trafil teda riadneho capa.

tomi99 je odhlásený top tomi99 napísal dňa 22/02/2021 11:42 :

newage:                                               My sme si to pokazili?  Za alarmujúcu súčasnú situáciu s covidom môžu predovšetkým súčasní vládni politici, ktorí riadia krízu, pretože oni sú tí, ktorí zodpovedajú za chod štátu. A úžasne veľa svojou nekompetentnosťou a diletanstvom zbabrali a to už nehovoriac o včasnom zabezpečení účinných a dostupných liekov. Drvivá väčšina ľudí dodržiava poctivo opatrenia. Veď si uvedom, že ľudia už takmer nikam nechodia, veľa z nich už ani len do práce nechodí, pretože o ňu prišli a sú doslova zalezení doma, jedine tak na testovanie je povolené ísť. Od začiatku celoplošného testovania nám čísla strmhlav stúpajú nahor. Iba hlupák robí dookola to isté a čaká od toho iný výsledok. No a ten výsledok je, že dnes má Slovensko najviac úmrtí na svete na počet obyvateľov. Ano je to ich vizitka a môžu sa vyhovárať donekonečna. A keď Slovensko nazvú v Kanade nacistickým experimentálnym táborom tak to už asi niečo znamená. https://breaking-news.ca/slovakian-government-now-force-testing-entire-population-for-covid-every-7-days/?fbclid=IwAR0I2uJoDvxekBnNwZpo21WxhnhV4SNQ8VlCPurebvfxfCvbS0mM7vAa6L8. Táto vláda sa správa k národu horšie ako k dobytku. A keď sa takto niekto správa, tak nech sa pripraví na adekvátnu reakciu národa. Mne je jedno či je niekto ľavý, pravý alebo stredopravý, ak sa správa ako tyran treba sa mu postaviť, tak ako teraz tejto bande. Prezentujú sa nám ako bojovníci proti mafii. A keď už sme pri mafii ktože sa to stretával na raňajkách s Kočnerom? S kým že to bol predseda parlamentu vyfotený na dovolenke? Veď tam je toľko ľudí s prvotriednymi mafiánskymi kontaktmi že až...Zatiaľ čo predchádzajúca banda kradla, táto likviduje životy všetkých ľudí bez rozdielu. A ešte majú plné ústa demokracie a spravodlivosti. Zober si princíp plošného testovania. O nejakej dobrovoľnosti nemôže byť ani reči, pretože človek sa síce nemusí zúčastniť, ale keď sa nezúčastní, prichádzajú sankcie. Bez negatívneho testu nemohol ísť človek do práce, k lekárovi, banky, pošty čo dokonca ani do prírody! Všade inde v Európe, kde bolo celoplošné testovanie, napríklad v Rakúsku, bolo skutočne dobrovoľné, bez akéhokoľvek nátlaku a následných sankcií. Rakúsky Ústavný súd to povedal jasne: To čo sa deje na Slovensku by bolo v Rakúsku protiústavné a v rozpore so základnými ľudskými právami a slobodami.

newage je odhlásený top newage napísal dňa 23/02/2021 08:20 :

Tomi99

plne chapem co hovoris. Tiez sa mi niektore veci nepacia. Niektore reakcie politikov su nevhodne, niektore slova nemali byt povedane alebo mala byt zvolena ina retorika. Na druhej strane... Kto bol kedy pripraveny na takuto situaciu? Nikto. Ani byvala vlada, ktora tam sedela 12 rokov. A co sa urobilo? Nemrzi ma ani tak to, ze kradli. To sa uz akosi ocakava, ze kazdemu kto tam ide zachuti moc a zacnu sa lepit peniaze na prsty. Ale tych 12 rokov ma stve. To nam uz nikto nevrati. Mali mandat, plnu moc. Stale nemame ani len dialnicu BA-KE. Visnove. Spodny obchvat. Cesty rozbite,(chodim po celej SR) , akurat co vymenili par km zvodidiel a betonove opory svahov ponatierali sivou farbou (akoze nove-tunel)  inak nic. To iste skolstvo,zdravotnictvo. Kaslat na pekne reci.
Ale k veci.
Je pekne hlasit reci o slobode a demokracii ale jednym dychom dodat "stat sa nepostaral..." Nepostaral a ani nepostara.
Kazdy zodpovedame sam za seba. Kazdy mame svoj rozum a svedomie. Dobrovolnost... Mna nikto nenutil. Ked sa rozhodnem ze sa nepojdem testovat, no tak sa nepojdem. Doma a do lesa test netreba. Bol som sa ostestovat dobrovolne, uz asi 6x. Furt negativny. Test nikto nepytal. Ani policajt... zastavil ma, dostal som za rychlost a poprial mi pekny den. Nezaujimalo ho ze som v inom okrese a ci mam test.
Iste, niektori ludia dodrziavaju a ini brkaju hore dole. Ako inak by sa sem dostal anglicky ci juhoafricky mutant virusu? Na tom pekne vidno, ze dobrovolnost v tomto pripade nepomaha. Darmo 80%naroda sedi zavretych doma aj bez prace a penazi. Ked 20% si beha po svete a postuje na instagrame fotky s dubaja, od mora s rodinkou, opalenou ritkou s tangacmi. Nech vsetci zavidia a vidia aka som ja "superovca", lebo som preskocila ohradu. Vy ste tam a ja tu...Cool censor Bud vsetci, alebo nikto! A toto ludia nevedia pochopit. Virus sa neda zastavit zakonom, on ma svoje vlastne pravidla. Teraz sa sklonuje casto ivermektin. Pouzival som ho na odcervenie oviec ci prasiat. Mozno pre niektorych hrube prirovnanie ale na pochopenie veci... Ked ma 30% stada parazity, co urobis? Budes respektovat prava kazdeho zvierata, zistovat donekonecna pozitivne (preco by mali negativne trpiet alebo dostat davku??) a len tie zistene osetris ivermektinom (medzitym sa nakazia nove) alebo ich nazenies do ohrady, prepichas vsetky NARAZ a mas POKOJ?

Naposledy upravil newage dňa 2021-02-23 21:59 GMT

janjan je odhlásený top janjan napísal dňa 23/02/2021 01:10 :

tomi99,
tá veta je celkom v poriadku, svet neprišiel o žiadneho capa.
Na to, aby si vedel posúdiť či testovanie má alebo nemá vplyv na počet hospitalizovaných, musel by si vytvoriť ešte jedno paralelné Slovensko. V jednom by sa testovalo, v druhom nie, a tak by bolo možné posúdiť počty. Iná možnosť neexistuje. Vlastne áno - krištáľová guľa a vycucanie z prsta.
Čo je horšie ako byť najhorší na svete? Mať miesto 6000 mŕtvych 7000. A je jedno, či by sme boli prví alebo poslední na svete, či v galaxii, stále sú to mŕtvi, naši spoluobčania.

janjan je odhlásený top janjan napísal dňa 23/02/2021 01:23 :

lesanka333,
presne o štúdiách ivermectínu pojednáva ten španielsky doktor. Nezaujímajú ma názory matematikov, ekológov, ekonómov ... keď sa jedná o špecifickú oblasť medicíny.

autobus je odhlásený top autobus napísal dňa 23/02/2021 01:55 :

Jano, ty sa zase krutiš ako had. Sme jediný štát s celoplošným ,opakovaným, testovaním? Sme! Sme najhorší na svete? Sme! Čo by si ešte potreboval dokazovať?!

janjan je odhlásený top janjan napísal dňa 23/02/2021 02:07 :

To nič nedokazuje.
Boli v minulosti Číňania, Taliani, Američania ... najhorší na svete? A testovalo sa tam?

autobus je odhlásený top autobus napísal dňa 23/02/2021 04:14 :

Jano , argumentuj faktami! V mojom okolí ľudia majú ľahký priebeh ochorenia, v tvojom umierajú. Prečo asi? Lebo si im strašiakom a nie oporou!

Naposledy upravil autobus dňa 2021-02-23 16:43 GMT

christianwhite je odhlásený top christianwhite napísal dňa 23/02/2021 04:31 :

JANJAN
odkiaľ vieš, že testovanie MA vplyv na počet pacientov v nemocniciach?

Vieš, koľko by bolo hospitalizovaných, kebý sa vôbec netestovalo?

Švédsko je dôkazom ze by ich mohlo byť ďaleko menej než je tomu na Slovensku vďaka testovaniu

lesanka333 je odhlásený top lesanka333 napísal dňa 23/02/2021 05:13 :

Janjan je asi jasnovidec grin (myslené ako žart)

Naposledy upravil lesanka333 dňa 2021-02-23 17:13 GMT

newage je odhlásený top newage napísal dňa 23/02/2021 05:14 :

Svedsko:

Vo Švédsku vykonali 5 917 399 testov na prítomnosť koronavírusu, čo predstavuje 583 573 testov na 1 milión obyvateľov.

Potvrdených bolo 642 099 pozitívnych prípadov nákazy COVID-19. Doposiaľ sa vyliečilo - obyvateľov a koronavírus pripravil o život 12 713 ľudí.

Vo Švédsku je 398 092 zaočkovaných osôb aspoň jednou dávkou vakcíny a celkovo bolo aplikovaných 585 843 dávok vakcíny proti Covid-19.


Počet obyvateľov: 10 139 947
Slovensko:
V Slovenskej republike vykonali 1 983 818 PCR testov na prítomnosť koronavírusu, čo predstavuje 363 246 testov na 1 milión obyvateľov. Okrem PCR metódy bolo vykonaných aj 11 766 624 antigénových testov.

Pozitívnych bolo 558 751 vzoriek z testov celkom (vrátane antigénových), koronavírus pripravil o život 6 671 ľudí.

V Slovenskej republike je 280 503 zaočkovaných osôb aspoň jednou dávkou vakcíny a celkovo bolo aplikovaných 382 432 dávok vakcíny proti Covid-19.


Počet obyvateľov: 5 461 355

... Ani by som nepovedal, ze vo svedsku to je lepsie...

diskutujuci je odhlásený top diskutujuci napísal dňa 23/02/2021 06:58 :

priamo odpovedám:
najskôr Lesanke, potom Janjanovi:
Po úvahe a aj z odpovedí blogerov som nakoniec došiel k názoru, že pri testovaní čipy neboli použité. Ten dokument sa mýlil. Dávam za pravdu Janjanovi a jeho argumentom. Súhlasím aj, že lepšie je využiť čas na modlitbu.

diskutujuci je odhlásený top diskutujuci napísal dňa 23/02/2021 07:01 :

priamo odpovedám:
najskôr Lesanke, potom Janjanovi:
Po úvahe a aj z odpovedí blogerov som nakoniec došiel k názoru, že pri testovaní čipy neboli použité. Ten dokument sa mýlil. Dávam za pravdu Janjanovi a jeho argumentom. Súhlasím aj, že lepšie je využiť čas na modlitbu.

diskutujuci je odhlásený top diskutujuci napísal dňa 24/02/2021 05:27 :

Dobrá správa:  
Slovenská únia špecialistov iniciuje bezkontaktné testy zo slín.
Pozor nie sú to kloktacie testy!

V Košiciach, 24.01.2020.

MUDr. Andrej Janco, v.r.
MUDr. Alena Jancová, v.r.
Mgr. Tomáš Janco, v.r.      
MUDr. Miroslav Šnapko, v.r.
MUDr. Igor Hurta., v.r.
Ing. Miroslav Sagan, v.r.

https://zemavek.sk/slovenska-unia-specialistov-iniciuje-bezkontaktne-testy-zo-slin/

diskutujuci je odhlásený top diskutujuci napísal dňa 26/02/2021 04:29 :

Čo poviete na toto:

VIDEO: Nútené očkovanie starých ľudí v seniorskom dome v Nemecku

https://zemavek.sk/video-nutene-ockovanie-starych-ludi-v-seniorskom-dome-v-nemecku/

tomi99 je odhlásený top tomi99 napísal dňa 26/02/2021 05:04 :

newage

Rozumiem ti a v istých veciach máš pravdu. Fakt je že covid existuje, treba sa chrániť a sú potrebné aj určité opatrenia, ale nie táto tyrania čo sa deje dnes. A ja jednoducho neverím že týmto politikom ide o naše zdravie, keď sa pozriem na to koľko zákonov už medzičasom oni sami porušili. Druhá vec je, že covid je mocný manéver istých skupín, za oponou ktorého sa realizujú zložité politické, ekonomické a spoločenské procesy vo svete. Stojíme na prahu veľkých civilizačných zmien. A ak si niekto myslí, že vakcíny všetko vrátia rýchlo do normálu tak asi žil doteraz na inej planéte, či v matrixe. Čo sa týka vakcíny, mám na to svoj názor, ale každý si je strojcom svojho šťastia. Pokiaľ ide zložité svetové procesy, ktoré sa dejú, Putin to v januári povedal celkom jasne na ekonomickom fóre v Davose, na ktorom sa od roku 2009 nezúčastňoval – „páni politika jednej miliardy je pre nás neprijateľná, s týmto nepočítajte“. To čo bolo dlhé roky hoaxom a konšpiráciou sa ukázalo realitou a pravdou. Bohužiaľ veľa ľudí ostáva v okovách tzv. skupinového myslenia, o ktorom hovorí špičkový poľský psychiater Andrzej Lobaczewski. Málo kto si dnes hľadá a overuje informácie z viacerých zdrojov, väčšina papá len to čo im naservírujú naše televízie. Čo sa týka Ivermectínu nie som lekár, ale je nutné podotknúť že hovoríme o lieku ktorý je vyše 40-rokov odskúšaný, bola zaň udelená Nobelova cena a má preukázateľne pozitívne účinky pri liečení covidu v mnohých krajinách sveta. A to je neodškriepiteľný fakt. Cez to všetko jeho liečebné účinky sú vládou popierané a ignorované, aj keď zdá sa že sa už nejaké ľady pohli, ale príliš neskoro. Mne z toho vychádza len jedno-zdravie obyčajného človeka im je ukradnuté. A pritom sa pán p-remiér na tlačovke prizná že sa liečil isoprinosinom a ivermectínom. Toto sú neskutočné pľuvance do tváre celému národu. Iste na túto krízu nebol dopredu žiadny štát pripravený, ale schopný manažér a politik vie v ťažkých situáciách zachovať pokoj, rozvahu a prísť s konštruktívnymi riešeniami. Ale toto sa nedá čakať od plagiátora, daňového podvodníka a človeka s jasnými psychopatickými vzorcami správania.

Dobrovolnost...Mna nikto nenutil. Ked sa rozhodnem ze sa nepojdem testovat, no tak sa nepojdem. Doma a do lesa test netreba... Možno ty máš prácu, kde ťa nikto nenúti, alebo si sám sebe šéfom, popríp. nemáš rodinu. Ale drvivá väčšina túto možnosť nemá. A ten test pred pár týždňami bolo treba ešte aj do lesa! 1,5 mesiaca sa testuje na celom Slovensku a tu už na výber nemáš. Či chceš alebo nie si priamo donútený štátnou mocou proti tvojej vôli. Ano súhlasím že niektorí instagramisti a podobní si lietajú kade tade po svete napriek tejto situácii a potom sa tu veselo promenádujú. Ale práve toto je niečo čo je možné štátom kontrolovať, zavrieť hranice a prípadne pre týchto cestovateľov zaviesť povinnú štátnu karanténu, tieto opatrenia sa dajú zabezpečiť pokým sa situácia nezlepší. Minulý rok na jar to fungovalo. Ale absolútne a nekonečne nesúhlasím s tvojim tvrdením o testovaní - buď všetci alebo nikto. Tvoje prirovnanie s ovcami tiež nie je zrovna najšťastnejšie. Možno ak ovce naženieš do ohrady a urobíš to raz, tak budeš mať pokoj. Ale tu sú ľudia do tej ohrady hnaný a prepichaný víkend čo víkend a výsledok žiadny. Totiž to ľudia nie sú ovce a ani stádo, ktoré je stále pokope, ale po testovaní sa rozpŕchnu do všetkých strán. AG testy mnohých testovaných uvedú do omylu negativity. A výsledok? Čím viac testovaní, tým väčšia smelosť negatívne testovaných, inými slovami budú nám tu stále behať tisíce pozitívnych ľudí, ktorí budú smelo pestovať bohaté sociálne kontakty. Celoplošné testovanie má zmysel iba pre tých ktorí si chcú nabaliť svoje kapsy. Zmysel má skôr cielené testovanie a hlavne v ohniskách nákazy. Neustále opakované celoplošné testovanie AG testami je do neba volajúci nezmysel, nielen podľa mňa ale hlavne podľa skutočných odborníkov, navyše nevhodnými AG testami.

"Je pekne hlasit reci o slobode a demokracii ale jednym dychom dodat "stat sa nepostaral...Nepostaral a ani nepostara. Kazdy zodpovedame sam za seba."
Iste že v živote je každý zodpovedný sám za seba. Ale ak si myslíš, že štát by sa nemal o svojich obyvateľov starať, tak to sa mýliš. To potom môžeme rovno zrušiť voľby aj štát. Čo je to vlastne štát? Štát je predsa systém vytvorený pre prežitie národa. Štát je tu na to aby zaistil prežitie, zachovanie a predovšetkým rozvoj populácie, ktorá žije na jeho území. Štát ktorý toto nie je schopný zabezpečiť skôr či neskôr opustí svetovú scénu, premení sa na kryptokolóniu, alebo sa stane súčasťou iného štátu.. A vidíme že štát momentálne zlyháva a jeho úlohy suplujú samosprávy. Moja obec kde žijem testuje každý víkend. Každý víkend to sú výdavky cez 4,5 tisíc eur. Bolo už asi 6-7 kôl od januára. Minulý týždeň sa štát uráčil poslať obci financie vo výške 2,5 tisíc eur, za prvé kolo testovania. A čo ostatné financie? Uvidí samospráva ešte tie peniaze vôbec niekedy? Možno áno a možno už nikdy. A to  sú nemalé výdavky pre obec s 1.000 obyvateľmi. Niektoré okolité obce už netestujú nakoľko došli peniaze. Viaceré obce doslova živoria a peniaze potrebujú na bežný chod samosprávy. Títo diletanti nemajú ani šajnu ako samosprávy fungujú. Ich vnímanie riadenia štátu nie je ani na úrovni vedúceho kolchozu. To čo vedia dokonale je devastovať štát, samosprávy, ekonomiku a celú spoločnosť. Cez to všetko sa nájdu ľudia ktorí sú im schopní hádam ešte aj zatlieskať. Veď sme len najhorší na svete, čo na tom a veď možno by to bolo ešte horšie. Toto ja jednoducho neberiem. Skutočný štátnik toto nemôže myslieť vážne a nie to ešte vytrepnúť z hrdosťou z úst. A na základe nulového zásobovania obyvateľstva liekmi a vitamínmi môžeme vidieť, že títo chrapúni si chovajú covid ako zlaté prasa a to do slova a do písmena.