Archívy

Reklama

Genezis maľbami : 4. Diel - [Gn, 5-10]: požehnanie / prekliatie

GENEZIS MAĽBAMI
Pracovať na dielach Bohom pripravených nie je jednoduché. Vyžaduje si to neustále, trpezlivé odovzdávanie všetkých rozhodnutí, nálad, pocitov Bohu. Uistením toho, že je to naozaj Božie dielo sú aj príznaky útokov na jeho zastavenie. Ostatný týždeň som prežíval toho veľa na to, aby som sa vzdal tohto blogu, maľovania a úvah v tejto forme. Čím dlhšie som to odkladal a častejšie prichádzali myšlienky aby som to nechal, uvedomoval som si jednu vec. „Táto časť bude veľmi, veľmi dôležitá.“
Prečítať a uvažovať o šiestich kapitolách môže zabrať veľa času a priniesť prvý dôvod túto časť preskočiť. S týmto som bojoval, ale oplatilo sa do toho ísť. Je to naozaj epické dielo. Prirovnal by som ho asi na úroveň príbehov ako Pán prsteňov [1], Duna [2] či Anna zo zeleného domu [3]. Tento zobrazuje ešte väčší časový úsek, zachytáva viac generácií a ovplyvňovanie činov naprieč nimi.

PRÍPRAVA
Pozývam Ťa príjemne sa usadiť s teplým čajíkom a knižnou verziou Biblie. Neváhaj si zapnúť hudbu na čítanie kníh. Jemné klavírne skladby sú veľmi vhodné. Vychutnaj si tento čas s Bohom.
„Štedrý Nebeský Ocko! V Tebe prekonám každý útok, ktorý je cielený proti tvojmu dielu. Ty ma vždy vieš pozvať spoľahnúť sa na Teba, aby si mohol konať v mojich pochybnostiach. Bože, som Ti za tvoju Lásku veľmi vďačný a za to, ako si ku mne trpezlivý. Som tu a chcem byť tvojim nástrojom. Veď ma prosím svojim Duchom Svätým, aby som počúval, a počul a chápal. Amen!“

Prečítaj si TERAZ Gn 5 - 10 (zahrň do čítania aj vysvetlivky pod čiarov vo Svätom písme) a potom pokračuj ďalej na moje myšlienky z tohoto úseku.

ÚVAHA
Príbeh o Noemovej arche bol jedným z prvých príbehov z Biblie, ktorý som počul ešte ako dieťa. Bol to príbeh o uistení, že sa Boh o mňa postará, že ma miluje. A toto všetko mi môže pripomínať dúha, ktorú je vidno najmä po daždi. Je však v tejto epickej udalosti iba príklad uistenia o Božej Láske ku nám? Príklad pre deti, aby sa nebáli počas búrky? Aby sa nebáli v noci zaspať?

Začíname a končíme túto časť rodokmeňom potomkov Adama. Potomkov, ktorý mali Božie požehnanie a mali zachovávať Božiu Lásku medzi sebou. Istým momentom sa línia preruší a čítame konkrétne prežívanie istej časti života muža menom Noe, a potom sa dozvedáme o jeho potomkoch.

Prvým prínosom z tejto udalosti vidím to, ako bolo konanie ľudí ovplyvnené požehnaním alebo prekliatím ich predkov. Minulý týždeň sme v závere 4. kapitoly čítali potomkov Kaina, ktorí dedili jeho prekliatie za jeho skutok. Piata kapitola pokračuje potomkami Seta, ktorý bol požehnaný. Línia potomkov sa zastaví u Noeho, ktorý ako jediný zostal verný Bohu. Aj keď všetci potomci Seta mali Božie požehnanie, nechali sa zviesť na cestu hriechu a pripodobnili sa ľuďom z Kainovho rodu.

Uvedomil som si, že požehnanie a prekliatie urobí veľa, ale stále je to na nás, čo príjmeme. Teda tu vidím akýsi tip na moje kroky k požehnanému životu. Pozrieť sa na mojich predkov. Rodičov, starých rodičov, ich rodičov a tak ďalej do minulosti. Žehnať im, pýtať si od Boha požehnanie pre mojich predkov. Nech všetko zlorečenie Boh prelomí, aby som dedil iba Jeho požehnanie. Ak mám možnosť prisúpiť k žijúcim predkom, som pozvaný veľmi im žehnať aj osobne. Napraviť a upevniť môj vzťah s nimi.
Zatiaľ to bolo iba o mne. Ale čo o rodine mojej manželky?? Aj keď je ešte v mojej túžbe, Boh o nej vie všetko. Môžem teda podobne požehnať aj jej rodine. Ak som už s ňou, som pozvaný toto požehnanie prehlasovať spolu sňou nad našimi rodinami.

Čítame aj líniu potomkov od Noema. Teda vnímam jeho ako hlavného hrdinu s ktorým by som sa stotožnil v tomto príbehu. Podľa príkladu ktorý čítame v 10. kapitole chcem, aby boli aj moji potomkovia požehnaní. Preto už dnes môžem tento príklad nasledovať a žehnať aj mojim deťom, a ďalším generáciám mojich detí, ktoré sú v Božích rukách.

Druhým prínosom je príklad Noema vo vedení projektu. Máme príklad vodcu, ktorý počúva Boha v každej časti tohto diela. Dôveruje mu a je trpezlivý. Aj keď dážď utíchol a koráb zastal na vrchu Ararat, Noe čakal na Boží pokyn. Vypustil krkavca a potom niekoľko krát holubicu na prieskum. Aj keď sa už holubica vrátila s čerstvou olivovou ratolesťou, Noe čakal ďalších sedem dní. Obdivujem s akou trpezlivosťou počúval Boha. Často som veľmi nadšený z vecí, ktoré boli Božím plánom a pre toľké nadšenie zabúdam na Neho a strácam trpezlivosť. Konám z vlastnej vôle a nedám preistor Bohu. Tu dostávam príklad, aké je dobré počkať na jeho požehnanie a nehnať sa na vlastnú päsť.

MAĽOVANIE
„Drahý Bože! Ďakujem za tvoju štedrosť v príkladoch rozhovorov s Tebou a napĺnaní aktivít v mojom živote. Ty si štedrý a veľmi milujúci. Prenes prosím tieto myšlienky aj do farieb a tvarov. Do ťahov štetcom, či iným nástrojom. Zošli svojho Svätého Ducha, nech je tvorivý vo mne. Amen!“


Tradičné miesto pre maľovanie pripravené štetcami, akrylovými farbami a plátnom s rozmermi 40x30 cm. Moja myseľ je pripravená Božím slovom. Zostáva mi už len užiť si tento čas tvorivosti, čas s Bohom. (Môže to byť aj čas s Bohom v tvojom blížnom. Ak môžeš, priprav svoju myseľ v spoločenstve s niekým a maľujte spolu.)

Tu si môžeš pozrieť album malieb tejto série: https://photos.app.goo.gl/QvkCGT2ByWgo2io36

ZÁVER
Bol to len ďalší príbeh vhodný k výchove detí? Alebo je aktuálny a sú v ňom zachytené udalosti, s ktorými sa bežne stretávam? Ponúka toho viac ako je spomenuté v tomto článku??
Buď požehnaný a túž najprv po vzťahu s Bohom. Neboj sa a vyskúšaj urobyť štvrté KROKY za Ním.

Vysvetlenie postupu nájdeš v prvom článku blogu. [1. DIEL – [Gn, 1-2]: STVORENIE SVETA/BLOGU] https://www.zoznamko.sk/blog_post_view.php?pid=8216

ZDROJE
[1] J.R.R. Tolkien. The Lord of the Rings: One Volume. The Lord of the Rings. HMH Books, 2012.
[2] F. Herbert. Dune. Dune Series. Ace Books, 2005.
[3] Lucy Maud Montgomery. Anne of green gables. Broadview Press, 2004.
Pridal tomotomek14 on 15/11/2020 03:40