Archívy

Reklama

Genezis maľbami : 3. Diel - [Gn, 4]: čo dávam

GENEZIS MAĽBAMI
Pokračujeme dejinami človeka a pozrieme sa na situáciu dávania. Čo a s akým úmyslom dávame, čo od toho očakávame a na následky takéhoto činu. ... Medzi časom som dohral War of the ring a uvoľnil si tak druhý stôl smile Táto simulácia príbehu od J.R.R. Tolkiena [1] dopadla u mňa tentokrát tak, že temnota pohltila stredozem a prsteň nestihol byť včas zničený. Možno sa ti nepáči záver, no priebeh hry bol napínavý a záver veľmi dramatický. Priniesol mi krásne zážitky z putovania aj keď sa to celé odohralo iba za „ostrouhlým“ stolom grin.

PRÍPRAVA
„Drahý Bože! Ďakujem za inšpiráciu ktorou ma posúvaš a ja tak môžem v Tebe napredovať. Som vďačný za čas, ktorý Ti dávam s úmyslom dať Ti ten najlepší čas z môjho času. Preto Ti odovzdávam aj všetky moje myšlienky a nechávam sa viesť Tvojím Duchom Svätým. Prosím pomôž mi, aby som počúval, a počul a chápal. Amen!“

Prečítaj si TERAZ Gn 4 (zahrň do čítania aj vysvetlivky pod čiarov vo Svätom písme) a potom pokračuj ďalej na moje myšlienky z tohoto úseku.

ÚVAHA
Videli sme situáciu súrodencov, ktorú sme ako deti zažívali bežne s tými našimi – porovnávanie sa, kto je lepší. Kreslili sme obrázok, so sestrou sme riešili, koho je krajší. Čítali sme knižky, súťažili sme, kto prečíta viac knižiek. Teda kto je lepší. Stolovali sme, súťažili sme o najčistejšie miesto po jedle. Takýchto príkladov z detsva je mnoho a to, čo čítame je tiež o tom. Z Biblie sa dozvedáme, aký môže mať tento spor dopad, ak podľahneme hnevu. Môžeme deťom pri ich spore rozpovedať príbeh o Kainovi a Ábelovi. Upozorniť na nebezpečenstvo hnevu vychádzajúceho z takýchto nezhôd. Ponúka nám však táto udalosť iba poučenie pre deti? Vie nám dať iba túto skúsenosť?

Názov tohoto článku som použil „čo dávam“. To bolo slovné spojenie, ktoré sa mi vynorilo pri čítaní Genezis 4. Videl som ako Jeden obetoval Bohu to najlepšie čo mal. Druhý dával zo svojich zvyškov. Niečo, čo vlastne aj tak nepotreboval a potom bol sklamaný (nahnevaný) z výsledku, že Boh nevzhliadol na jeho obetu. Pocit z tohoto sklamania priniesol hnev a ten splodil hriech – usmrtenie brata.
Boh v tejto situácii zohráva úlohu láskavého otca a tiež spravodlivého sudcu. Záleží mu na svojich deťoch a upozorňuje ich. Po zrodení hnevu pristúpil Boh ku Kainovi a pozýva ho k uzdraveniu sa z hnevu. ... Po spáchaní hriechu (Kainom) prichádza Boh ako sudca, ktorý dáva spravodlivý trest. Napriek tomu Kain ide súdiť sám a vyslový nad sebou vlastné podmienky. Vidíme, že Boh má iné plány a naozaj súdi On. Nechce aby Kain zomrel za jeho čin, a tak mu dáva ochranu. Dáva mu možnosť vrátiť sa späť.

Deňne dávam Bohu vlastné modlitby. Zriedka sú vypočuté no z toho, čo sme čítali vnímam poučenie v tejto situácii. Akoby sa ma Boh pýtal: „Čo dávaš?“. Dávam svoje aktivity, prácu, štúdium, vzťahy, starosti, bolisti, závislosť Bohu? Dokážem sa zriecť vlastného pohodlia aby som priniesol radosť niekomu? Robím niečo k čomu Boh môže vzhliadnuť na mňa?

Pozerám sa na následky mojich činov. Najmä na tie, ktoré vzbudzujú vo mne hnev a uvažujem nad nimi otázkov: „Čo dávaš?“. Uvedomujem si pri tom, že dôsledky zodpovedajú tomu, čo som dal. A nejde len o to ČO, ale aj akým spôsobom. Dával/obetoval som veci z lásky? Mal som túžbu týmto činom požehnať blížnemu?
Ide teda o to, že ak niečo od Boha chcem, musím žiť stále s ním. Nefunguje to chvýľkovo, že Ho beriem v živote iba občas a do ostatných vecí mu vravím: „do toho Ťa nič!“. Ak od Boha očakávam všetko, tak Mu musím aj všetko dať.

MAĽOVANIE
Pripravené plátno s rozmermi 30x40, akrylové farby a ostatné maliarske pomôcky ako minulý týždeň. Aj napriek voľnému väčšiemu stolu myslím, že sa mi to prvé miesto dobre osvedčilo, a tak zostanem maľovať na ňom. ... Tu to z maľovania končí na dnes. Neboj sa! Maľbu si budeš môcť pozrieť, iba jej vznik bol trochu iný, ako by si očakával na základe úvodných slov maľovania.

Priznám sa, že maľbu tohto dielu som namaľovali v októbri 2018. (tento týždeň som teda nedržal štetec v ruke) Bol to môj prvý abstraktný obraz a ešte som nevideľ jeho príbeh na pozadí. Zohráva však veľmi kľúčovú úlohu, a síce je počiatočnou inšpiráciou tejto série článkov. Keď som v ňom uvidel 4. kapitolu Genezis a voľné miesto na stene, zrodila sa myšlienka ďaľších obrazov. Vnímal som tiež, že toto dielo Boh chce publikovať a tak ma podporil k tomuto blogu.

Tu si môžeš pozrieť album malieb tejto série: https://photos.app.goo.gl/QvkCGT2ByWgo2io36

ZÁVER
Bol to len ďalší príbeh vhodný k výchove detí? Alebo je aktuálny a sú v ňom zachytené udalosti, s ktorými sa bežne stretávam? Ponúka toho viac ako je spomenuté v tomto článku??
Buď požehnaný a túž najprv po vzťahu s Bohom. Neboj sa a vyskúšaj urobyť tretie KROKY za Ním.

Vysvetlenie postupu nájdeš v prvom článku blogu. [1. DIEL – [Gn, 1-2]: STVORENIE SVETA/BLOGU] https://www.zoznamko.sk/blog_post_view.php?pid=8216

ZDROJE
[1] J.R.R. Tolkien. The Lord of the Rings: One Volume. The Lord of the Rings. HMH Books, 2012.
Pridal tomotomek14 on 08/11/2020 04:37