Archívy

Reklama

Genezis maľbami : 2. Diel - [Gn, 3]: pokúšanie a hriech

GENEZIS MAĽBAMI
Pripomenieme si veľkú udalosť, ktorá bola základom k spôsobu života, ktorý dnes vedieme. Je to spáchanie prvého hriechu a vyhnanie človeka z priameho spoločenstva s Bohom, z raja Edenu. Maľbu tejto situácie už pripojím do tohoto článku. grin Nebudú to len reči o maľbách bez malieb ako v úvode tohoto blogu.

PRÍPRAVA
„Drahý Bože! Ďakujem za tvoju otvorenosť, že môžem byť v spoločenstve s Tebou. Ty túžiš ku mne hovoriť a naprávať moje chodníky, aby som kráčal po ceste s Tebou. Viem, že často Ťa nepočúvam a idem podľa seba. Preto prosím, naplň ma Duchom Svätým, aby som vnímal tvoje slová. Aby som počúval, a počul a chápal. Amen!“

Prečítaj si TERAZ Gn 3 (zahrň do čítania aj vysvetlivky pod čiarov vo Svätom písme) a potom pokračuj ďalej na moje myšlienky z tohoto úseku.

ÚVAHA
Táto udalosť zobrazuje jendoduchý príbeh ako deťom vysvetliť dôležitosť ich poslušnosti. Máme zápornú postavu hada, ktorý presvedčí hrdinov príbehu aby neposlúchli príkaz, ktorý dostali. Potom príde trest, celkom veľký – odlúčenie. Dôležité je tiež posoltvo o možnosti odpustenia a napravenia chyby. V nižšom veku sa veľmi radi stotožňujeme s hlavnými hrdinami, a tak je pre nás jednoduché vcítiť sa do ich situácie a prajeme si, aby hrdinovia v príbehu zostali poslušní. Je ale naozaj tento príbeh len na poučenie malých ratolestí?

Vnímam pár kľúčových vecí, s ktorými sa stretávam aj v osobnom živote.
1. Boh dal prikázanie a vysvetlil jeho dôležitosť následkom jeho porušenia.
2. Diabol (had) vzal Božie vysvetlenie, ktoré vhodne upravil, aby z Neho spravil klamára.
3. Človek zatúžil po niečom čo vôbec nepotreboval.

Máme prikázania od Boha, ktoré sú ako vodítka na kvalitný život plný lásky. Často sa však stáva, že niektoré sa mi na prvý pohľad zdá myslené inak a teda si môžem niečo dopriať. V skutočnosti po čom v tú chvíľku túžim vôbec nepotrebujem, je to v rozpore s Božím príkazom a teda to vôbec neosoží ani mne, ani mojim blízkym. Veľmi intuitívne a rýchle konanie ma privádza ku hriechu.
Čo keby som sa ale stihol zastaviť a pouvažovať ako to vídí Boh? Dať mu priestor, nech vedie moje pocity a upravý moju myseľ na správnu cestu. Pozrieť sa na túto situáciu, ktorou si prešli prví ľudia mi to celé môže uľahčiť. Môžem si vložiť moju situáciu do príbehu a rozhodnúť sa. Pozrieť sa na pokračovanie od pokušenia cestou, ktorou by som túžil aby hlavní hrdinovia šli. Teda rozpoznať, že sa jedná o porušenia Božieho zákona, odmietnuť túto neposlušnosť a odvrátiť sa od nej.
Zároveň tu vidíme úžasnú vec nádeje. Následky za neposlušnosť musím niesť, ale ak naozaj túžim po návrate, som s radosťou prijatý späť.
Boh je spravodlivý. Vidíme to pri následkoch za porušenie prikázania. Trest dostávajú všetci zúčastnení porušenia príkazu, či už myšlienkou, slovom alebo skutkom. On vyvodzuje spravodlivé následky za neposlušnosť. Tiež ma to môže učiť nechať súdenie spravodlivosti na Boha. On to určite rozhodne lepšie ako ja.

MAĽOVANIE
„Duchu Svätý, veď moju predstavivosť a kreativitu. Všetky myšlienky a slová pretav do farieb, techniky maľby,  výberu štetcov. ... Moje ruky sú Tvojim nástrojom, Bože, nech stvárnia obraz, ktorý mi bude vždy pripomínať aké dobré je pridŕžať sa tvojich príkazov.“

Biele plátno 40x50 pripravené na jedálenskom stole. (druhý stôl okupuje už týždeň spoločenská hra War of the ring grin ) Maľovať budem akrylovými farbami. Na internete je veeeľa krásnych a inšpiratívnych videí ako ľudia malujú. Ja som začal videom, kde Oľga Soby [1] ukázala 10 rôznych techník maľby. Nejaký čas som strávil pozeraním na rôzne videá, tak uvidíme, aké techniky som sa naučil smile a čo z toho bude. Verím, že budeme mať radosť.

Môžeš pozrieť album z môjho maľovania: https://photos.app.goo.gl/QvkCGT2ByWgo2io36

ZÁVER
Bol to len ďalší príbeh pre deti? Alebo je aktuálny a sú v ňom zachytené udalosti, s ktorými sa bežne stretávam? Ponúka toho viac ako je spomenuté v tomto článku??
Buď požehnaný a túž najprv po vzťahu s Bohom. Neboj sa a vyskúšaj urobyť druhé KROKY za Ním.

Vysvetlenie postupu nájdeš v prvom článku blogu. [1. Diel – [Gn, 1-2]: stvorenie sveta/blogu] https://www.zoznamko.sk/blog_post_view.php?pid=8216

ZDROJE
[1] Olga Soby. (1. novembra 2020). TOP 10 Awesome Acrylic Pouring Techniques | Satisfying Fluid Art | Acrylic Pouring Compilation 2020 [video súbor]. Video zaslané na https://www.youtube.com/watch?v=CNdMFXAZK_A
Pridal tomotomek14 on 01/11/2020 05:35