Archívy

Reklama

Genezis maľbami : 1. Diel - [Gn, 1-2]: stvorenie sveta/blogu

GENEZIS MAĽBAMI
Genezis (z gréckeho slova genesis v preklade „pôvod / vznik“)[1] označuje názov prvej Mojžišovej knihy v Biblii. Maľba je výtvarný prejav zachytávajúci súbor myšlienok autora.

Tento blog má za cieľ ukázať postoj a prúd myšlienok autora pri pohľade na udalosti v našich dejinách prvej Mojžišovej knihy Genezis zachytený maľbou a procesom myslenia pri jej tvorbe.

Ahoj!
Ak Ťa oslovila téma ktorú som stručným úvodom zhrnul, tak Ťa srdečne pozývam čítať dalej. Uvažovanie nad Svätým písmom takýmto spôsobom som získal najmä vďaka knihe Kráčanie s Bohom od autora John Eldredge [2]. Autor v knihe opisuje svoje postupy a rady ako vnímať Boha vo vsvojom živote. Výborným krokom bolo zapojiť po prečítaní teórie prax a vyskúšať si čo popisuje v danej časti.

PRÍPRAVA
Otváram knihu na prvom liste a skôr ako začnem čítať, potrebujem sa pripraviť. Pripraviť svoju myseľ, aby bola schopná pochopiť to, čo budem čítať. Dôležitosť tohoto úkonu nám vysvetlil Ježiš v druhej časti svojej odpovede učeníkom na otázku:
„Prečo im hovoríš v podobenstvách?“. Mt 13, 10

Odpoveďou ktorá vysvetľuje našu situáciu je:
„Im hovorím v podobenstvách, lebo hľadia, a nevidia, počúvajú, a nepočujú, ani nechápu.“. Mt 13, 13

Predpokladám, že toto je môj bežný postoj a potrebujem prípravu, aby som počúval, a počul a chápal. Teda spojenie sa s Bohom - rozhovor. Začnem teda ja vlastnými slovami prosiť o vedenie Duchom Svätým a Boh bude pokračovať napísaným textom. (Myslím, že Boh môže pokračovať všetkým čo so mnou interaguje. Napríklad pri filme, hudbe, učení, práci, upratovaní, ... Nie len skrze Písmo. Ale to je iná téma).

Prečítaj si TERAZ Gn 1-2 a potom pokračuj ďalej na moje myšlienky z tohoto úseku.

ÚVAHA
Zoznam a poradie ako Boh stvoril svet poznáme od škôlky. Znamná to, že je to príbeh ktorý môžeme porozprávať deťom ak sa nás spýtajú na počiatok sveta? Ako všetko vzniklo? Dával by Boh do knihy „návodu ako žiť život“ príbeh na rozprávanie pre deti a nič iné by ním nemohol povedať? Nikomu inému??

Teraz vidím stovrenie sveta ako vzor pre plánovanie vecí. Boh v správnom poradí konal veci. Nemohol stvorenie vykonať v inom poradí, lebo by následky nezodpovedali Jeho plánu. Po mnohom DOBROM čo stvoril ustanovuje deň na oddych, spomalenie a uvedomenie si predošlých udalostí. A potom pokračuje ďalej, pozoruje vlastný výtvor a načúva ich potrebám. Mužovi dáva ženu, aby žili v spoločenstve.

Čo mi Boh asi chce povedať?? Pozerám sa na usporiadanie mojich aktivít a chvýľku uvažujem nad ich dôsledkami. Naozaj si môžem po nich povedať: „bolo to dobré“ ? Idem ešte ďalej a pokladám si ďaľšiu otázku. Pre koho to bolo dobré?

Okamžité odpovede ktoré mám sú: „Samozrejme, že je to dobré.“ a: „Pre mňa, ja sa musím mať dobre! Na tom záleží.“. Tu sa chcem zastaviť a nechať priestor Bohu. Čo mi k tomu povie. Čítal som o stovrení sveta a po chvýľke nad textom uvažujem týmito otázkami. Vnímam ako Boh vytváraním sveta zhmotňoval svoju lásku a chcel ju množiť medzi ľuďmi. Vrátim sa k mojim aktivitám/plánom a uvažujem, či sú v súlade s Božou láskou. Prinesiem tým lásku alebo radosť niekomu?

MAĽOVANIE
Teraz prišiel čas zavrieť oči a utíšiť sa. Nechať Ducha svätého nech tvorí v mojej mysli obrazy. Nech stvárňuje pocity, hoc aj cez slová, ktoré som doteraz počúval. V tomto nastavení môžem vziať štetce, farby a plátno. Maľujem podľa vnuknutých predstáv.

Vzniká maľba zobrazujúca známy príbeh, aktuálny aj pre dnešný život. Vďaka takémuto procesu mám prečítané prvé dve kapitoly knihy Genezis za pár sekúnd a to každý deň pri pohľade na tento obraz.  Každý deň mi môže Boh skrze príbeh o stvorení sveta niečo nové povedať. Teraz to bol spomínaný popis, no zajtra budem riešiť nové veci a niečo nové si môžem uvedomiť.

Obraz má vystihovať pôvodný príbeh a nie myšlienky ktoré mi boli zjavené. Myšlienky len dopomáhajú k precíteniu danej udalosti a pomáhajú vyjadriť hĺbku prečítaného textu. Dôvodom je si tak sprístupniť pôvodný text Biblie, ktorý ma môže vždy nanovo inšpirovať.

ZÁVER
Tento postup som uviedol ako ilustráciu, možno na inšpiráciu pre začiatok. Ak by si chcel/a vyskúšať maľovanie hystórie a zažiť ten prínos, a nevieš ako začať. Túto maľbu teda nebudem tvoriť. Nasledujúce diely budú obsahovať aj obrázky popísaných malieb.

(Prvotným dôvodom nemaľovania tohoto obrazu je fakt, že som si objednal 3 plátna a rozplánoval som si maľovanie príbehov až od Gn 3, aby mi to dizajnovo sedelo na stenu v mojej izbe. Napísanie blogu som vnímal až po tomto rozhodnutí. Verím však, že zachovanie môjho pôvodného plánu bude mať prínos v možnosti tebe-čitateľovi ponúknuť jednoduché cvičenie v tejto oblasti. Potvrdenie tohoto rozhodnutia vnímam cez odpovede na nezodpovedané otázky pred popisom maľovania.)

Buď požehnaný a túž najprv po vzťahu s Bohom. Neboj sa a vyskúšaj urobyť prvé KROKY za Ním.

ZDROJE
[1] Biblia, úvod do knihy Genezis
[2] J. Eldredge. Walking with God. Thomas Nelson Incorporated, 2008.
Pridal tomotomek14 on 25/10/2020 05:35