Archívy

Reklama

Modlitby : Modlitba k Trnavskej Panne Márii

Dávam do pozornosti pre katolíkov modlitbu k Trnavskej Panne Márii, ktorá už nie raz zachránila naše mesto od rôznych rán... Trnavský arcibiskup Mons. Ján Orosch vyzýva veriacich, aby sa túto známu modlitbu modlili jednotlivo alebo ako rodina vo svojich domácnostiach.

Modlitba k Trnavskej Panne Márii:

Ľútostivá Kráľovná neba i zeme,
zhliadni na svoje kajúce dietky a prijmi vďaky za všetky dobrodenia,
ktoré si nám vyprosila u svojho Božského syna.
Ďakujeme ti najmä za premnohé dobrodenia,
ktoré si vyprosila nášmu národu a nášmu mestu v ťažkých časoch utrpenia, vojny a moru.
Vrúcne ťa prosíme, ochraňuj náš národ a naše mesto teraz i v budúcnosti.
Ráč nám vyprosiť pokojné časy,
aby sme mohli ešte viacej chváliť tvoje milosrdenstvo
a so všetkými svätými i s celou Cirkvou zvelebovať Božie dobrodenia. Amen

Milostivá panenská Matka Mária,
s najhlbšou poníženosťou ťa ctíme a velebíme v tomto zázračnom obraze,
na ktorom sa v smutných časoch vnútorných i vonkajších nepokojov a morovej rany
v tejto krajine objavili slzy a krvavý pot.
Ctíme a velebíme tvoje súcitné prečisté srdce.
Padáme na kolená a z hlbokosti svojej duše voláme:
Ukáž svoje horké slzy svojmu Božskému Synovi, vypros nám odpustenie našich hriechov.
Vypros nám pomoc vo všetkých našich potrebách.
Ochraňuj nás vo všetkých našich úzkostiach a protivenstvách.
Zdvihni, ó nebeská Kráľovná, svoju mocnú pravicu.
Odvráť od našej vlasti a jej občanov mor, hlad a vojnu.
Zdvihni svoju materinskú ruku,
žehnaj svoje verné deti, ktoré sa k tebe vinú s úctou a láskou.
Pomáhaj nám rásť vo svätých čnostiach, teba vždy viac milovať,
v milosti tvojho Božského Syna žiť i umrieť,
aby sme sa tak raz mohli s ním a s tebou v nebi radovať. Amen

Prameň :

https://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20200314001&fbclid=IwAR0bY5WtoSw0mMEV6Bk3U-m7LTK43tEHofO7oY44pXST4y5BzhK7Pbau2QQ
Pridal tidi on 14/03/2020 03:24

Komentáre (5)

mathias je odhlásený top mathias napísal dňa 15/03/2020 08:12 :

Počujte slovo, ktoré hovorí Hospodin, Boh domu Izraela: 2 Takto hovorí Hospodin: Nepriúčajte sa ceste národov a nebeských znamení sa neľakajte, lebo ich sa ľakajú národy. 3 Veď modly národov sú márnosťou. Je to iba drevo, sekerou zoťaté v lese, dielo vytvorené rukou umelca. 4 Zdobia ich striebrom a zlatom, upevňujú klincami a kladivami, aby sa neknísali. 5 Sú ako strašiak na uhorkovom poli, nehovoria a musia ich nosiť, lebo nechodia. Nebojte sa ich, pretože nemôžu škodiť, no ani dobro nevládzu konať. 6 Nikto nie je ako ty, Hospodin, ty si veľký, veľká je moc tvojho mena. 7 Kto by sa ťa nebál, Kráľ národov? Áno, teba sa treba báť, lebo nik sa ti nevyrovná spomedzi všetkých mudrcov národov vo všetkých kráľovstvách. 8 Všetci sú hlúpi a pochabí, dajú sa usmerňovať márnosťami, čírym drevom, 9 tepaným striebrom, dovezeným z Taršíša, a zlatom z Úfazu, dielom rúk remeselníka a zlievača, odetým do červeného a modrého purpuru. Veď to všetko je dielo zručných umelcov. 10 No Hospodin je pravý Boh, on je živý Boh a večný Kráľ. Pred jeho hnevom trasie sa zem, národy nevydržia jeho zlosť. 11 Takto budete o nich hovoriť: Bohovia, ktorí nestvorili nebesá a zem, sa stratia zo zeme i spod nebies. 12 Svojou mocou stvoril zem, svojou múdrosťou vytvoril svet a svojou rozumnosťou rozpäl nebesá. 13 Keď sa ozve jeho hromový hlas, zahučia vody na nebesiach a od končín zeme dvíha oblaky, k dažďu vrhá blesky a zo svojich komôr vypúšťa vietor. 14 Každý človek veľmi ohlúpol, každý zlievač modly vyšiel na posmech, lebo jeho modly sú klam a ducha v nich niet. 15 Sú ničomnosťou a výtvorom na posmech a v čase, keď ich postihne trest, budú zničené. 16 Údel Jákoba nie je takýto, ním je Stvoriteľ všetkého a Izrael je jeho vlastným kmeňom, Hospodin zástupov je jeho meno. Jeremiáš 10:1,16

janjan je odhlásený top janjan napísal dňa 15/03/2020 07:58 :

Krásna a hlboká modlitba.
Verím, že naša Matka a Kráľovná nám pomôže a ochráni našu milovanú vlasť. Aj keď si to vôbec nezaslúžime.
Čo by sa malo teraz stať? Mal by zasadnúť parlament a raz a navždy zrušiť všetky nemorálne ustanovenia v zákonoch. Všetci tí, čo neplatili dane, by mali prísť a doplatiť to, čo si uchmatli pre seba. Všetci tí, čo žijú "na divoko" by mali odísť od seba a požiadať o sviatostný sobáš ... Je toho toľko, čo by sme mali urobiť.

mathias je odhlásený top mathias napísal dňa 15/03/2020 08:11 :

https://www.youtube.com/watch?v=C9b44iCmvHw
ľudia majú svoje zámery.treba si čítať poriadne bibliu.nebude uzdravenie zeme.nie teraz.
Blíži sa Boži súd tejto zeme.  

Izaiáš 24:1,12
Hľa, Hospodin vyprázdni zem a spustoší ju, sprevráti jej tvár a rozptýli jej obyvateľov. 2 A bude kňaz ako človek z ľudu, pán ako jeho sluha, pani jako jej slúžka, predávajúci jako kupujúci, ten, kto si požičiava jako ten, kto vypožičiava, veriteľ ako dlžník. 3 Zem bude dôkladne vyprázdnená a bude dôkladne vyplienená, lebo Hospodin hovoril to slovo. 4 Smútiť a vädnúť bude zem; zomdleje a uvädne okruh sveta, zomdlejú vysokosti ľudu zeme, 5 pretože i tá zem je poškvrnená pod svojimi obyvateľmi, lebo prestúpili zákony, zmenili ustanovenie, zrušili večnú smluvu. 6 Preto kliatba zožerie zem, a pykať budú tí, ktorí bývajú v nej. Preto budú horieť obyvatelia zeme, a zostane iba mizerný ľud, ale aj toho len málo. 7 Smútiť bude vínna šťava, zomdleje vinič, vzdychať budú všetci veselého srdca. 8 Odpočívať bude veselosť bubnov, prestane ruch rozpustile veselých, utíchne veselosť citary. 9 Nebudú piť vína pri speve; zhorkne opojný nápoj tým, ktorí ho pijú. 10 Skrúšené bude mesto zmätku; zavrený bude každý dom, aby nikto nevošiel. 11 Nárek bude na uliciach pre víno, zatemnená bude všetka radosť, odstehuje sa veselosť zeme. 12 Zostane v meste púšť, i brána bude potlčená v trosky.

janjan je odhlásený top janjan napísal dňa 15/03/2020 09:22 :

mathias,
vysoko rúbeš.

"Ale o tom dni a o tej hodine nevie nik, ani anjeli v nebi, ani Syn, iba Otec."

mathias je odhlásený top mathias napísal dňa 15/03/2020 10:46 :

Vtedy budú na poli dvaja: jeden bude vzatý, druhý sa ponechá. Dve budú mlieť na mlyne: jedna bude vzatá, druhá sa ponechá. Bdejte teda, lebo neviete, v ktorý deň príde váš Pán. Mat 24:41,42 Maranatha
JanJan no posledné roky ma veľmi zaujíma táto téma.tak iba zdieľam.uprímne sa veľmi teším na Nebo.