Archívy

Reklama

Kresťanské hodnoty : Seminarna práca na tému Kresťanské hodnoty

Čo sú všetko kresťanské hodnoty. Asi sa budete pýtať čo tu robim...Či vôbec chodím do kostola a pod. Samozrejme, chodím ale teraz čo napísať aby som nijakým spôsobom neurazila niekoho. Mám s tým menšiu skúsenosť v rodine, u známych. Tiež chodia do kostola ale pritom ohovárajú, osočujú, závidia iným postavenie...
Takže prvým bodom by mala byť láska, ako sú napríklad deti milé, úprimne vedia nezištne pomáhať, postupne dospievajú a tam je už len krôčik k dospelosti. Druhým bodom by mala byť dôvera voči našim blízkym, ale aj k ľudom vo všeobecnosti. Len si predstavte, že by ste prišli k lekárovi ale nechcete sa dať vyšetriť pretože sa bojite,že Vás nesprávne ošetrí. Aby sme prišli k tomu správnemu lekárovi, čítame si odporúčania z internetu, vypočujeme si názor rodiny...Čo si myslíte koľko by malo byť tých hodnôt ktoré by mal vyznávať každý kresťan-katolik? Budem Vám vďačná za každý jeden názor. smile smile
Pridal jana23 on 07/11/2019 07:27

Komentáre (14)

bot001 je odhlásený top bot001 napísal dňa 07/11/2019 08:04 :

Desatoro ako zhrnutie nestačí? S tou dôverou je to nejako nešťastne formulované. Či je dôvera hodnota? Skôr je to stav podmienený nejakými okolnosťami.

neveriacitomas je odhlásený top neveriacitomas napísal dňa 08/11/2019 05:03 :

No na množstve asi nezáleží, skôr si myslím že ide o to tie zásady dodržovať, aspoň nejaké, no určite by to nemalo skončiť na tom "chodím v nedelu do kostola". Viera by sa mala žiť neustále. Inak si myslím, že zo zkladných hodnôt kresťana by mala byť odpúšťanie druhým, ale aj sebe.

tridsiatnik je odhlásený top tridsiatnik napísal dňa 08/11/2019 01:48 :

...Ježišova reč na hore o blahoslavenstvách...

jana23 je odhlásený top jana23 napísal dňa 08/11/2019 06:44 :

V podstate by som mohla zakomponovať aj Ježišovo účinkovanie, život?
Alebo venovať čas samotným hodnotám... smile

tridsiatnik je odhlásený top tridsiatnik napísal dňa 08/11/2019 06:55 :

Kresťanské hodnoty vychádzajú z Ježišovho účinkovania a života a sú od nich neoddeliteľné. Veď napr. jeho slová : "milujte aj svojich nepriateľov" tvoria jednu z kľúčových myšlienok a sú hodné nasledovania - hoci napr. táto myšlienka je niekedy pre bežného človeka ťažká... Ale napr. taký Maximilián Kolbe, Edita Steinová či Martin Luther King to dokázali...

11111 je odhlásený top 11111 napísal dňa 08/11/2019 07:14 :

Ešte ťažšie sú slová

"Zaprieť sám seba"


Alebo

"Choť predaj všetko , rozdajú chudobným "

A toľko zbytočných hlúpostí vraj potrebujeme (a muž musí mať a spĺňať) a tu na stránke v starých blogoch je toho neúrekom aby bola vraj údajne možná láska a úvaha na vzťah u kresťanský prezentovaných žien laugh

janjan je odhlásený top janjan napísal dňa 08/11/2019 08:39 :

Kresťanská hodnota je požehnať pole po sejbe, urobiť kríž na chlebe pred rozkrojením, pristaviť sa pred kaplnkou či krížom na ceste na chvíľu modlitby, zájsť počas dušičkovej oktávy na cintorín ...

jana23 je odhlásený top jana23 napísal dňa 08/11/2019 08:44 :

No dostať sa k ženskému mysleniu je občas náročné grin
Veľa trpezlivosti smile

11111 je odhlásený top 11111 napísal dňa 08/11/2019 08:58 :

Jana

Ani nie je náročné laugh

Ale nebudem kaziť klamlivu ilúziu

janjan je odhlásený top janjan napísal dňa 09/11/2019 05:23 :

Kresťanská hodnota je aj verejná modlitba Anjel Pána, zvonenie kostolných zvonov, katolícky pozdrav, dôstojné správanie v kostole, najmä ticho a bázeň, procesie Cirkvi na verejnosti, pobožnosti na verejných miestach ...
Koľko z toho sme už prestali zachovávať.

jana23 je odhlásený top jana23 napísal dňa 09/11/2019 06:18 :

Je to smutné, žiaľ... sad

neveriacitomas je odhlásený top neveriacitomas napísal dňa 09/11/2019 08:18 :

janjan toto čo si vymenoval nie sú hodnoty, ale možno cesta k hodnotám, samotné hodnoty naozajstný kresťan musí žiť, modlitba je dvôležitá, ale treba sa ňou aj riadiť. Samotný Kristus hovorí:

Mt 23 1-12
1 Vtedy Ježiš povedal zástupom i svojim učeníkom: 2 „Zákonníci a farizeji zasadli na Mojžišovu stolicu. 3 Preto robte a zachovávajte všetko, čo vám povedia, ale podľa ich skutkov nerobte: lebo hovoria, a nekonajú. 4 Viažu ťažké až neúnosné bremená a kladú ich ľuďom na plecia, ale sami ich nechcú ani prstom pohnúť. 5 Všetko, čo robia, konajú iba preto, aby ich ľudia videli: rozširujú si modlitebné remienky a zväčšujú strapce na šatách, 6 radi majú popredné miesta na hostinách, prvé stolice v synagógach, 7 pozdravy na uliciach a keď ich ľudia oslovujú Rabbi. 8 Vy sa nedávajte volať Rabbi, lebo len jeden je váš Učiteľ, vy všetci ste bratia. 9 Ani Otcom nevolajte nikoho na zemi, lebo len jeden je váš Otec, ten nebeský. 10 Ani sa nedávajte volať Učiteľmi, lebo len jediný je váš Učiteľ, Kristus. 11 Kto je medzi vami najväčší, bude vaším služobníkom. 12 Kto sa povyšuje, bude ponížený, a kto sa ponižuje, bude povýšený.

janjan je odhlásený top janjan napísal dňa 09/11/2019 09:09 :

neveriacitomas,
všetky takéto prejavy spolu vytvárajú kresťanský spôsob života, kresťanskú kultúru a napomáhajú láske a bázni pred Bohom.

anneliese je odhlásený top anneliese napísal dňa 10/11/2019 10:16 :

Musíme si dávať pozor na falošnú zbožnosť. Naša zbožnosť musí byť skutočná. Úprimná zbožnosť nám pomôže k prehlbeniu viery. Ale nie naša viera je väčšia, čím väčšia je naša zbožnosť. Našu vieru dokazujeme len skutokami, nie zbožnosťou.