Archívy

Reklama

A d M : Modloslužobníctvo

Majster neúnavne varoval svojich žiakov
pred nebezpečenstvami, ktoré sa môžu skrývať
v náboženstve.
Rád rozprával príbeh o prorokovi,
ktorý niesol ulicami horiacu fakľu a volal,
že ide zapáliť chrám, aby sa ľudia viac zaujímali
o Pána než o chrám.
  Zakaždým dodal: „Jedného dňa ja sám ponesiem
horiacu fakľu, aby som zapálil chrám i Pána!“

Prevzaté:     Minúta múdrosti     A. de Mello
Pridal lazar44 on 29/09/2019 07:15