Archívy

Reklama

Kultúra smrti : Pochod čertov v Piešťanoch: “Nech peklo vládne tomuto mestu! Spolu to dokážeme”, nieslo sa ulicami. Arcibiskup varuje

V sobotu 15. decembra sa v Piešťanoch uskutočnil pochod čertov, na ktorý prišli tisíce ľudí. Účastníci pochodu niesli aj transparent s nápisom: “Nech peklo vládne tomuto mestu! Spolu to dokážeme. Satan”. Podľa viacerých reakcií na sociálnych sieťach išlo o verejnú propagáciu diabla. K podujatiu zaujal stanovisko aj trnavský arcibiskup

Snímka z druhého ročníka Pochodu čertov

Ani protestné petície občanov nepomohli a nepohli primátorom, aby zastavil druhý ročník kontroverzného pochodu čertov v Piešťanoch. To, že nešlo o žiaden institný folkloristický festival dokazuje aj skutočnosť, že masky a transparenty evokovali reálny satanistický podtext. Obzvlášť transparent, na ktorom sa písalo: “Nech peklo zavládne tomuto mestu! Spolu to dokážeme! Satan.”

Transparent, ktorý “čerti” niesli ulicami
Tento pochod sa dostal do jasného rozporu s tvrdením slovenskej ústavy o cyrilometodskom dedičstve, na ktoré sme hrdí a ktoré je stavebným prvkom našej štátnosti. To, že sa tento pochod organizoval tesne pred jedným z najvýznamnejších sviatkov kresťanov na svete, poukazuje na to, že jeho cieľom bolo provokovať a urážať.

Arcibiskup: Ak toto dovolíme deťom, zničíme aj to posledné. Touto modlitbou sa môžete chrániť

K pochodu sa jasne vyjadril aj trnavský arcibiskup Ján Orosch, ktorého vyhlásenie prinášame v plnom znení:

Milovaní bratia a sestry,

len pred niekoľkými týždňami sme oslávili sviatok Krista Kráľa, keď sme rozjímali nad skutočnosťou, že Ježiš chce byť Kráľom všetkých sŕdc a celého sveta. V rovnakom čase sa rozšírila Slovenskom správa, že v Piešťanoch sa má uskutočniť tzv. pochod čertov. Napriek protestu tisícov ľudí dobrej vôle sa tento pochod opäť uskutočnil. Nemožno ho vnímať inak, ako boj odvekého Nepriateľa, ktorý robí všetko preto, aby Kristus nekraľoval v našich srdciach a teda ako taký, ho možno len odsúdiť.

Patrí k taktike «Otca lži», že v čase keď sa pripravujeme na sviatky príchodu Spásy na tento svet, sa snaží túto prípravu narušiť. Nech sú nám v tomto povzbudením slová prvého pápeža, sv. Petra: „Buďte triezvi a bdejte! Váš protivník, diabol, obchádza ako revúci lev a hľadá, koho by zožral. Vzoprite sa mu pevní vo viere“ (1 Pt, 5,cool.

Na snímke Mons. Ján Orosch

V rovnakom čase, keď sa konal pochod čertov, som požehnával koledníkov Dobrej noviny. Oni sú účastníkmi toho pochodu, ktorý hlása príchod Lásky a Dobra do tohto sveta. Ak dovolíme, aby si naše deti začali pliesť naše vlastné kresťanské symboly s pohanskými symbolmi a oslavami cudzích „kultúr“, vznikne v ich myslení chaos, ktorý zničí i to posledné, čo nám v našej vlastnej národnej a duchovnej kultúre ešte zostalo.

Ako konkrétnu reakciu na tento pochod horlivo recitujme v Trnavskej arcidiecéze po svätých omšiach modlitbu k sv. Michalovi archanjelovi, ku ktorej recitovaniu nás povzbudil minulý mesiac aj Svätý Otec František. V najbližších týždňoch rozšírime obrázky s touto modlitbou po našej arcidiecéze aby sme sa ju mohli spoločne modlievať:

Svätý Michal archanjel, bráň nás v boji,
buď nám ochrancom proti zlobe a úkladom diabla.
Pokorne prosíme, nech mu Boh ukáže svoju moc.
A ty, knieža nebeských zástupov,
Božou mocou zažeň do pekla satana
a iných zlých duchov,
ktorí sa na skazu duší potulujú po svete.
Amen.
Zdroj : https://www.hlavnespravy.sk/pochod-certov-v-piestanoch-nech-peklo-vladne-tomuto-mestu-spolu-dokazeme-nieslo-sa-ulicami-arcibiskup-varuje/1612044
Pridal boziazena on 22/12/2018 03:52