Archívy

Reklama

Nadšenie pre lásku : Zostaňte v mojej láske

Srdce premenené vedomím tejto jednoty vie, že iba láska, ktorá je
"priamo túto", môžeme uvidieť a zakúsiť lásku, ktorá sa nachádza
"niekde tam". Strach, uzavretosť a zloba sú emócie, ktoré dobrí
duchovní poradcovia právom považujú za našu vrodenú slepotu, ktorú
musíme prekonať. Inak sa nedostaneme nikam /rozhodne nie tam,
kam by sme chceli/.
Preto sú všetci mystici ľudia pozitívni - inak to vôbec nie sú mystici!
Ich duchovní boj spočíva v tom, že všetku svoju vnútornú negativitu
a strach najprv rozpoznajú a potom odovzdajú Bohu. Veľkým paradoxom je,
že i keď toto víťazstvo dostávame od Boha darom, k obdarovaniu je potrebná
naša túžba /Fp 2; 12-13/.
  Ústredným bodom praktikovania františkánskej mystiky teda musí byť
zostávanie v láske.
Nejde len o prikázanie ako také /J 15,9/,
ale vlastne o jediné prikázanie Ježišove. Musíme horieť nadšením
pre lásku, aby sme videli lásku a dobro vo svete okolo nás.
My sami musíme najprv vedieť žiť v pokoji, aby sme našli mier
a pokoj mimo seba. Zostávajme v kráse, aby sme ju mohli nájsť
na každom kroku. Toto zostávanie a prebývanie /J 15; 4-5/
presúva náboženstvo z ezoterických sfér vonkajších doktrín
späť do života, z ktorého sa na dlho celkom vytratilo. Neexistujú
žiadne skryté prikázania alebo morálne princípy, prostredníctvom
ktorých by sme poznali alebo potešili Boha /tak niektorí chápu "spásu"/,
mimo prikázania, aby sme sa stali  bytosťami, ktoré milujú celým
svojim srdcom, celou svojou dušou a celou svojou mysľou - i telom.
Potom nám bude dané pochopiť všetko ostatné. Toto učenie je natoľko
zásadné, že som ho zvolil za názov celej tejto knihy - deň za dňom
sa musíme opravdivo snažiť byť plní nadšenia pre lásku.

Richard Rohr
Nadšenie pre lásku
Pokračovanie: Ste to, čo vidíte.

Fil 2; 12-13

12 A preto moji milovaní, ako ste vždy poslúchli, a nielen v mojej prítomnosti,
  ale oveľa viac teraz v mojej neprítomnosti, s bázňou a chvením pracujte na svojej spáse.
13 Veď to Boh pôsobí vo vás, že aj chcete, aj konáte, čo sa jemu páči.

Jn 15; 4-5

4 Ostaňte vo mne a ja vo vás. Ako ratolesť nemôže prinášať ovocie sama od seba,
 ak neostane na viniči, tak ani vy, ak neostanete vo mne.
5 Ja som vinič, vy ste ratolesti. Kto ostáva vo mne a ja v ňom, prináša veľa ovocia;
 lebo bezo mňa nemôžete nič urobiť.
Pridal lazar44 on 11/07/2018 05:31