Archívy

Reklama

Diablova stratégia : Diablove metódy, ktoré zaberajú na veriaceho...

Čím lepšie poznáme nepriateľovu stratégiu, tým väčšiu šancu máme na víťazstvo.
Stojí za zamyslenie fakt, že diabol používa inú stratégiu na neveriacich ako na veriacich ľudí.
Faktom je aj to, že jeho účinnou metódou je STRATÉGIA STRACHU.ktorú v nás chce vyvolať.
Bez posily Krista, kresťan má "v gatiach".
Aké sú to metódy čo na nás skúša?... musíme uznať, že nás má veľmi slušne "zmapovaných".
Začnem teda s POKRYTECTVOM,
ktoré je v kresťanských kruhoch mimoriadne "populárne".
Nesúhlasíte?
Životný štýl sa skoro vôbec nelíši od pohanov!
Bránime svoje kresťanské hodnoty? A aká je mentalita veriacich?
Pokrytec má len krôčik od diablovho tábora, čo si pravdepodobne neuvedomujeme.

KOMPROMISY
Koľko ich denno denne robíme tak, len aby sme zapadli do "sveta", čím viac sa zapáčili okoliu a uľahčili si život?
A koľko veriacich si kladie otázku, či rozhodnutia ktoré robí, sú aj v súlade s dobrými mravmi, Božími prikázaniami a s Božou vôľou?

PRENASLEDOVANIE
Silná káva, však?
Boli by sme radi, keby existovala viera bez skúšok,prekážok a utrpenia.
No viera bez skutkov je mŕtva a posilňuje, sa práve skúškami.
Nemôžeš predsa vedieť, že miluješ pokiaľ sa tvoja láska a vernosť neprejaví v ťažkých chvíľach.
Láska je skúšaná vo vernosti v ťažkých chvíľach a v pokušeniach, rovnako aj vzťah s Pánom...

POPULARITA
Diabol vie presne čo na koho zaberá, kde je koho achilovka a naša prečo a načo máme slabosť, naša samoľúbosť.
Možno sa aj cítiš ako Ježiš na vrchu pokušenia, keď ti  Diabol ukazuje všetko čo môžeš mať v živote...len aby si sa mu klaňal prípadne ho zaprel.
No pamätaj, si slabý...tu nezvíťazíš svojim umom, ani silou ale iba Božím Duchom.

NEJEDNOTA
Diabol robí všetko preto, aby zasial do sŕdc ľudí nejednotu, pomstu a konflikty.
Je obrovská medzi veriacimi a veľká medzi kresťanmi.
Nie nadarmo sa Ježiš pred smrťou modlil:
"Otče zachovaj ich vo svojom mene, ktoré si ty dal mne, aby boli jedno ako my /Jn17,11/

FALOŠNÉ NÁUKY
ktorých je ako húb po daždi, vo Sv. Písme sme boli už vopred varovaní, že to tak bude a bude sa to ešte "zhusťovať"

NEVERIACICH ĽUDÍ HĽADAJÚCI PRAVDU A ZMYSEL ŽIVOTA SI CHCE DIABOL "POISTIŤ", TAKÝMITO STRATÉGIAMI:
pokúša ich menej, lebo sú na jeho území, záleží mu však na tom, aby na jeho území zostali a šance minimalizuje.


POVERČIVOSŤ
má z ľudí radosť, keď aj inteligentný človek verí v poveru a potrebuje talizman ku šťastiu...

DIABOLSKÉ OPANTANIE
má dosť silné praktiky na miestach Afriky.
Diabol drží ľudí v otroctve strachu a nie je ľahké sa od neho oslobodiť a pretrhnúť putá ani modlitbou.

STRACH A OBAVY
Diabol usiluje sa  udržať ľudí v moci temnoty strachu a obáv, a preto sa mu úspešne darí priniesť ľudí k veštcom a k čarodejníkom, vypestuje v nich závislosť na nich.
V tedy aj pre kresťana obtiažne prijať, že Ježiš ťa zbaví strachu.

UCTIEVANIE MODIEL
Nájdu sa ešte stále miesta na svete, kde sa stále ľudia klaňajú modlám.
No nájdu sa aj v našom živote, v našej domácnosti v rôznych formách a pripisujeme im výnimočnosť až božskosť.

POZEMSKÉ VECI
Diabol robí všetko možné preto, aby človek nenašiel a neprijal Krista.
Usiluje sa ho presvedčiť o "inom" zdroji pokoja, radosti a moci.
Zamestnáva ho všetkým možným, aby nemal priestor pre "ticho" v ktorom k nám prehovára Pán.

SEKTY A POHANSKÉ KULTY
Diabla vie poriadne naštvať, ak si Krista prijal ako svojho Vykupiteľa.
Pokúša sa do tvojho života zasiať zmätok, aby si prijal nové-určité pravdy, ktoré majú ďaleko od celej pravdy.
Je expert na polopravdy!
Diabla ľahko prichytíte pri klamstve, ale ťažko usvedčíte od poloprávd!

NEW AGE
Diabol rafinovane vydáva za svetlo to, čo je v skutočnosti tmou.

Každý koniec, by mal byť šťastný a tak to bude aj v tomto bolgu.

VÝZBROJ KRESŤANA
kto si obliekol Krista, dostal "výzbroj svetla", aby v Ježišovom mene porazil Diabla.

Čo je to Výzbroj  svetla?
O nej nám píše sv. Pavol, ale o tomto už v inom blogu...
wink príjemnú nedeľu želám
Pridal slovo on 10/09/2017 11:45

Komentáre (30)

rasto624 je odhlásený top rasto624 napísal dňa 10/09/2017 12:53 :

Ďakujem za tento blog. Paráda. Odskúšané na vlastnej koži a útoky diabla sú intenzívnejšie, keď sa človek uprie na boha. Vtedy diabol použije i vlastnú rodinu. Ale cez bibliu, slovo a midlitbu sa to dá pekne ustáť, lebo človeka to neprekvapí a vie rozoznať tieto ataky...

Už len vládať teagovať nie podľa sveta, ale podľa biblie. ( v tom prípade ste na posmech, alebo vás pokladajú občas za bläzna )

ale... Funguje to

rasto624 je odhlásený top rasto624 napísal dňa 10/09/2017 01:56 :

Zjav 16,14:   To sú duchovia démonov, ktorí robia znamenia. Vychádzajú ku kráľom celého sveta, aby ich zhromaždili do boja vo veľký deň všemohúceho Boha.

Kulty, sekty, východné a indiánske nãboženstva ožívajú, často sú prepletené v ezoterike: anjeli, čakry, karma, mayský kalendár, pyramídy, feng- shui, joga, budhizmus a chanelingy s ježišom a tak... A zjavne medzi sebou nesúperia. Základ je odkloniť ceremóniou, meditáciou, závalom informácii  a zabrániť čítaniu biblie a vytvoriť spleť filozofií, kde výsledlom je relatívizácia pravdy a jeden obsah spochybniť nãzorom, že existujú rôzne uhly pohľadu.

Gal1,7:  Iného evanjelia však niet. To iba niektorí robia medzi vami zmätok a chcú prekrútiť Kristovo evanjelium.
8:   Ale keby sme my alebo aj anjel z neba hlásali iné evanjelium namiesto toho, ktoré sme vám hlásali — nech je prekliaty!

rasto624 je odhlásený top rasto624 napísal dňa 10/09/2017 06:31 :

Ja verím biblii ( a zrejme to mám popletené) a kde je v tej biblii chyba? Ja nespomínam ideológie vzniknuté neskôr ( rimo, pravo, greko, ecav, baptisti, letničiari, adventist, apoštolská, ... Je tohp neűrekom. Uhly pohľadu na jefen obsah.

nehovorím o svetských "cirkvãch", organizáciach ale o vzťahu jedinec a pán ( toto popisuje biblia )

A ako to je vlastne, kto sú " oni", čomu veríš?

janjan je odhlásený top janjan napísal dňa 10/09/2017 06:46 :

rasto624: "o vzťahu jedinec a pán ( toto popisuje biblia )"
Ja som v Písme čítal aj vetu: "... a na tejto Skale postavím svoju CIRKEV ..."

rasto624 je odhlásený top rasto624 napísal dňa 10/09/2017 07:21 :

Prajem vám požehnaný večer a jedotu v duchu svätom. Som pokrstený evanielik áno, tak to vyšlo a je to ok. Každý sa narodí v niejakom období, na niektorom kontinente, a v niejakom spoločenstve, lebo tak to chce boh. Všetci sme z jeho vôle. Všetci môžeme čîtať bibliu celú ako ucelený koncept, alebo iba niektoré vety dookola a niektoré vôbec. Je to na näs. S vetou o skale a cirkvi nemám žiaden problém. Ja sa netrápim, či za 7 x 24 hod vznikol svet, lebo u boha je deň ako 1000 a 1000 alp jeden. Obsah je miluj blížneho svojho, saul sa stal pavlom, odpusť všetkým bez výhrad, nesúď, keď máš pocit, že som superman, čitaj.... A tak.

Kor 1,10  Napomínam vás však, bratia, menom nášho Pána Ježiša Krista, aby ste hovorili jednomyseľne a neboli medzi vami roztržky, ale aby ste boli zjednotení v tom istom zmýšľaní i úsudku.
 Od ľudí z domu Chloé som sa totiž dozvedel o vás, bratia moji, že sú medzi vami sváry.
 Mám na mysli to, že každý z vás hovorí: Ja som Pavlov! Ja som Apollov! Ja zas Kéfasov
 Veď či je Kristus rozdelený? Vari bol za vás ukrižovaný Pavol? Alebo ste boli pokrstení v Pavlovom mene?
 Ďakujem Bohu, že som nikoho z vás nepokrstil, iba Krispa a Gája,
 aby nik nepovedal, že ste boli pokrstení v mojom mene.

Tak v podstate klasika...

rasto624 je odhlásený top rasto624 napísal dňa 10/09/2017 07:27 :

Ešte dodám: pekný blog je o diablových stratégiach. Chváliť boha a zvästovať evanielium, alebo súdiť a byť pyšný...

Prajem mnoho pekných myšlienok

rasto624 je odhlásený top rasto624 napísal dňa 10/09/2017 07:48 :

Ja si rád prečítam veci, čo napíše "slovo" a kam to niektorí stočia v komentoch som si všimol... No v pohode. Ináč pre mňa veta, stať, kapitola, knihy a biblia sú rozdielne veci. A biblia pteňa nie je trhací kalendár. Veď o tom to je o jednotnom duchu, alebo o rozkole... Čo sa ľubi bohu a čo diablovi...

rasto624 je odhlásený top rasto624 napísal dňa 10/09/2017 08:00 :

Veď sa netrápim, dokonca verím, že sa potom niekedy tam... Stretneme a dáme khávusmile ( a majú tam kavovar??? )

rasto624 je odhlásený top rasto624 napísal dňa 10/09/2017 08:28 :

Geronimo a v čo veríš ty? Tie tvoje názory, ktoré o organizáciach a dian??? Čo je tvoj zdroj informácii???

Moja viera je o tom, že sa mi potvrdili a potvrdzujú slová z biblie. A táto "filozofia", zdroj mi dáva iný pokoj, aký som poznal doposiaľ. Spústa príkladov ako sa správať, čo robiť, ba dokonca, prečo sa nediviť. A hlavne si neprotirečí, ale naopak na mnohých miestach potvrdzuje.

rasto624 je odhlásený top rasto624 napísal dňa 10/09/2017 09:03 :

Blog popisuje biblického boha a diabla, no a potom existujú tí, ktorí to všetko chápu, a pravda je v mnohom, v mnohých ( neucelených) filozofiach, vo filozofiách a náukách, tých kultúr, ktoré boli vyničené, ale určite nie je prípustné to, čo je v biblii, o biblickom bohu, o riešeniach na čokoľvek.

Predpokladám, že veríš vo vesmírneho boha, energiu, ktorý je aj v asfalte a sú tu možno medzi nami aj mimozemšťania...

No nie je ti dovolené čítať bibliu, ( vlastne je zle preložená a interpretovanä)

Veď v pohode. Chápem. Je to tvoja cesta. Veď som si to odžil i veľa naštudoval Pre mňa nič nové, nie si prvý a ani. Dnes to tak je.
Pekný večer a mnoho pekných myšlienok.

rasto624 je odhlásený top rasto624 napísal dňa 11/09/2017 07:14 :

Rozhodnutie prispieť k tomu blogu, aj s vedomím, že sa svojím spôsobom pripoja aj istî prispievači som dlhšie zvažoval.

Prispel som práve kôli aktuálnosti tejto témy. Nakoľkp ma život prinútil zaoberať sa touto problematikou, celkom sa mi darí vnímať, čo je ( podľa biblie od zlého, čo od ducha svätého ) I pôvod vzniku psychickej manipulácie.
Tie slová (čakry, karma) som si tiež musel naštudovať.

Možno niekedy neskôr, v zime dám aj niejaký blog z tejto oblasti. Zatiaľ všetci skúmajte (zdroj) a ducha. Poznäte ho po ovocí a buďte pokojní.

Vraj diabol je inteligentná duchovná bytosť...

A ak niekto vie "pravú pravdu" a utajuje zdroj údajnej pravdy, je to manipulátor a používa rekurzívne klamstvo.

slovaaak je odhlásený top slovaaak napísal dňa 12/09/2017 07:33 :

Santa Muerte - kvalitna "lakocinka" z juznej ameriky ... tongue

alebo tiez santeria a veci s tym spojene ...
http://www.santeria.sk/shop/produkt/7369-ritual-kriz-sv-benedikta/

rasto624 je odhlásený top rasto624 napísal dňa 12/09/2017 09:11 :

Ano, presne, jední z mnohých, ktorí vedia "pravú pravdu" recept. A takých je spústa, plný internet a často sa odbolávajú na bibliu...
Obchodníci s ľudským šťastím, len treba kypovať a platiť školenia a ... Dostanete sa na úroveň boha ... Končí to psychiatriou alebo samivraždou. Začne to ukončením priateľstva s doterajšími kamarátmi a rodinou ( lebo sú obmedzení)

perpetua je odhlásený top perpetua napísal dňa 12/09/2017 09:46 :

Vo svojom egoizme a pýche každý z nás nerád prijíma pravdu. Preto pred každou myšlienkou, s ktorou sa chceš podeliť popros "Duchu  Svatý,daj mi slová uistenia,aby som nimi mohol povzbudiť tvojich milovaných. Ukáž mi,ako mám priniesť svetlo do tohto sveta tieňou. Požehnaný deň.

rasto624 je odhlásený top rasto624 napísal dňa 12/09/2017 04:32 :

Geronimo, tvoj príspevok ma neprekvapil. Tvoje argumenty ( logika ) je popísanä v mnohých odborných publikáciach a verím, že nie je z tvojej hlavy.

Ale ty im ( tým publikáci ) predpokladám nedôveruješ. Ja ťa na nič presviedčať nechcem, lebo ťa ani nepresvedçím.
Rozumiem, že neveríš biblii a pteto si napísal o tom alo to vo svete " oni " všetko riadia a čo bude s kresťanstvom.

Bolo by vhodné aby si uviedol zdroj, odliaľ to máš a kto sú oni, o čo som ťa poprosil. Ak budem potrebovať ujasniť si niečo z biblie , ohľadom slovnej skladby, syntaxu a podobne oslovím niektorého odborníka, alebo kolegu, či známeho, ktorý sa tým živí. Pekný deņ a ppzdravujem aj " ich "

rasto624 je odhlásený top rasto624 napísal dňa 12/09/2017 05:13 :

A k tomu, čo píšeš o trých troch vetách a vyjadruješ stanoviskä ... Mne a mnohým to zmysel dáva a jažykovedcom tiež, takže všetko je v poriadku.

A prečo sa vlastne šprtaš v tej biblii ( veď je zle preložená -
interprétovaná podvodníkmi farärmi. Mňa by netrápil recept s vajíçkom, keď vajíčka nejem.

V pphode, veď som písal, že som si to odžil...

Píšeš, že dobrý blog, ale o chvíľu, že biblia je podvod. Aha... V biblii je pravda, len ja a "kresťania" jej nerozumejü, ale "oni" a ty ste pochopili.

Ináč je v tej biblii podľa teba napísané aj, že mimozemšťania to majü pod kontrolou???

Každý si môže ptečítať bibliu, len tak, alebo 10 bodov ako poznať manipulátora, alebo nahlas vyznať, že ježiš je môj pän. Ale niekomu to nie je dovolené ( teda tomu, kto spolupracuje s diablom ) aBlog popisuje biblického boha a diabla, no a potom existujú tí, ktorí to všetko chápu, a pravda je v mnohom, v mnohých ( neucelených) filozofiach, vo filozofiách a náukách, tých kultúr, ktoré boli vyničené, ale určite nie je prípustné to, čo je v biblii, o biblickom bohu.

Predpokladám, že veríš vo vesmírneho boha, energiu, ktorý je aj v asfalte a sú tu medzi nami aj mimozemšťania... /Aj mne sa to zdalo niekedy neuveriteľné/.

Kto chce nech skúma, kto všetko vie, nemusí skúmať, mä čas na posudzovanie syntaxu, psychologický posudok komentov, a zisťovať íq na diaľku.

alexandra_ je odhlásený top alexandra_ napísal dňa 13/09/2017 09:41 :

Geronnimo,

slovo, ako píšeš, nie je len zmysluplný zvuk, slovo je akoby výsledkom umu a nositeľom významu, vyjadrenie alebo existencia slova nie je závislá od žiadnej inej osoby, okrem jeho autora (používateľa), ktorý ním niečo myslí alebo niečo vyjadruje (môžem si myslieť slovo, môžem povedať slovo a slovo ostane stále slovom bez ohľadu na to, či ho vnímal alebo počul aj niekto iný, zostane slovom aj vtedy, ak ho nevnímal a nepočul nik), je, samozrejme, prostriedkom komunikácie, a vtedy je vnímané niekým iným, no v tomto prípade, nešlo o "komunikáciu", z Božej Moci "vyslovené" slovo je slovo Stvoriteľské, Všemohúce, Božské, Sväté, ale tiež aj "komunikujúce",..

pomôžem si wikipédiou
Slovo je základná stavebná jednotka jazyka, nesie význam a pozostáva z jednej alebo viacerých morfém Morféma je najmenšia vydeliteľná čast slova alebo slovného tvaru, ktorá je nositeľom významu alebo funkcie.
(to len pre ujasnenie, čo "slovo" bežne znamená, hoci nie tak je ho možné doslova vnímať aj v nasledujúcej stati)

V Písme sa píše:
11, 1 Na počiatku bolo Slovo a Slovo bolo u Boha a to Slovo bolo Boh.
2 Ono bolo na počiatku u Boha.
33-5 Všetko povstalo skrze neho a bez neho nepovstalo nič z toho, čo povstalo.
4 V ňom bol život a život bol svetlom ľudí. 5A svetlo vo tmách svieti, a tmy ho neprijali.
..
1414 A Slovo sa telom stalo a prebývalo medzi nami. A my sme uvideli jeho slávu, slávu, akú má od Otca jednorodený Syn, plný milosti a pravdy.


k tejto stati Písma použijem výkladové poznámky v Písme z r. 1953:

1 Svätopisec začína svoju blahozvesť o zemskom živote Ježiša Krista veľkolepým úvodom, v ktorom hovorí o jeho večnom bytí v lone Boha Otca, o jeho božskej bytnosti - prirodzenosti a o jeho vtelení. Táto náuka o Osobe a diele Syna Božieho je zaiste to najkrajšie, čo kedy ľudský um mohol o Bohu myslieť a ľudská reč slovom vyjadriť (sv. Augustín).
Ježiša Krista nazýva sv. Ján Slovom, grécky Logos. V tých časoch to bol v gréckej filozofii a teológii zaužívaný termín, slovný výraz, ktorý vtedajší spisovatelia používali v mnohorakom význame, okrem iných aj v tzv. teogonickom - bohorodnom. Označovali tak zrodenie sa nejakej božskej Osoby z druhej, a to úkonom umu, myslením. Ako ľudská myšlienka je "slovom" umu, akoby jeho výplodom, tak druhá božská bytosť je "slovom", teda plodom prvej božskej bytosti. - Tento pochop nachádza sa aj v Starom zákone, aspoň vo svojich hlavných črtách. Je to náuka o "Múdrosti Božej" (Múd 7, 22-8, I, Prísl 8, 22-31: Sir 24, I-25 a i.). Židovskí učeníci ju svojim spôsobom spracovali (napr. Filón Alexandrijský a niektorí rabíni), ale neprišli k pojmu Božieho Slova ako samostatnej Osoby. - Evanjelista použil túto smelú myšlienku, aby ňou vyjadril tajomstvo vnútorného života najsvätejšiej Trojice. Pravda nevzal výraz a pojem "slovo - logos" v tom istom význame, aký mal vo vtedajšej gréckej filozofii a teológii, ale dal mu nový vieroučný obsah.

3-5 Všetko, čo na svete jestvuje, povstalo skrze Slovo Božie, jeho všemohúcou stvoriteľskou činnosťou (Porov Kol I, 16 n.) Ono bolo Životom - pôvodcom všetkého života a Svetlom - darcom pravdy všetkým ľuďom, ale mnohí z nich, pohrúžení do temravy náboženskej nevedomosti a hriechu, neprijali ho.

14 Syn Boží vzal na seba "telo", totiž ľudské telo, ľudskou dušou stvárnené a oživené, slabú ľudskú prirodzenosť, a stal sa nám podobným okrem hriechu vo všetkom. (Porov. Filip 2, 5-7.). Žil ako my, len chvíľami (pri zázrakoch ap.) sa zableskla jeho božská prirodzenosť a sláva)

Naposledy upravil alexandra_ dňa 2017-09-13 11:33 GMT

marian123 je odhlásený top marian123 napísal dňa 13/09/2017 09:52 :

Prva veta blogu je loz!
Diabla NIKDY neporazime spoznavanim jeho strategie. Bez sance.
Diabla porazime ak budeme poznavat Boziu strategiu a milovat ju.

anneliese je odhlásený top anneliese napísal dňa 13/09/2017 10:40 :

"Začnem teda s POKRYTECTVOM,
ktoré je v kresťanských kruhoch mimoriadne "populárne".
Nesúhlasíte?
Životný štýl sa skoro vôbec nelíši od pohanov!
Bránime svoje kresťanské hodnoty? A aká je mentalita veriacich?
Pokrytec má len krôčik od diablovho tábora, čo si pravdepodobne neuvedomujeme."

Práve to, pokrytectvo je v kresťanských kruhoch veľmi populárne. Hoc bránime kresťanské hodnoty, zastávame cirkev, modlíme sa, praktizujeme, ale napriek tomu nežijeme ako kresťania...

marian123 je odhlásený top marian123 napísal dňa 13/09/2017 01:14 :

Anneliese, ten profilovy obrazok nema chybu.. grin

anneliese je odhlásený top anneliese napísal dňa 13/09/2017 02:15 :

Marián, pohľadám aj pre teba nejaký profilový obrázok?

marian123 je odhlásený top marian123 napísal dňa 13/09/2017 03:00 :

Rad budem grin

rasto624 je odhlásený top rasto624 napísal dňa 14/09/2017 09:28 :

Geronimo, prosím... Možno píšem nezrozumiteľne, alebo rýchlo, ale ty si z mojích komentov povytrhãval veci... Nebudem ich kopírovať, veď sú vyßšie.
Zhrniem teda:
1: ja verím biblii a myslím di, že v biblii je pravda
2: ty spochybňuješ sebe význam a našiel si v biblii protirečenia.

Ja si nemyslím, že je zle preložená a interpretovať ju netreba. Stačí oznamovať , čo v nej je napísané.
Ja bibliu čítam kedy chcem a ktorú časť, alebo preklad chcem.
2:mnohí tomu rozumeju a nevidia protirečenie.
Jazykovedci v tom nevidia protirečenie, nie údajne, ale určite.
3. Ty spomínaš ako niekto používa kresťanstvo, ako organizäcie a niekto niečo rieši, čo bude o pár rokov.
4: odpovieš prosím čomu veriš, lebo biblii zrejme nie, alebo ty máš inú bibliu, kto sú "oni" čo to všetko riadia ( v tvojom prvom komente)
5: keďže som dosť doma v oblasti psychickej manipulácie, siekt a kultov, počul som mnoho...
6: to, čo je v zátvorkách   ak si nepochopil nie je moje tvrdenie (ale mnohých zmanipulovaných)
7: napísal som, že zrejme tebe nie je dovolené čítať bibliu. Veď ty si napísal, že sú tam protirečenia. Tak asi si ju nečítal celú, ale len niektoré výňatky asi to máš od niekoho.
8: tatomupo 4-tý krát, kto je to, čo ťa nasmeroval k tomu, že : "Svet, alebo štát lepšie ovládate, keď má jedného boha, jednu ideológiu a jedného vládcu. Kresťanstvo túto úlohu splnilo a tak ho musia odstrániť, aby mohli realizovať ďalší  projekt a to jednotné svetové náboženstvo ako nový globalizačný nástroj  ktorý sa postupne zavádza paralelne s tým, ako sa likviduje nezávislosť štátov  napr. EU, cez rôzne organizácie napr. OSN a obchodné dohody napr. TTIP.  A tento projekt začala realizovať práve katolícka cirkev, to je to neslávne známe Medzináboženské stretnutie v Assisi, čo je vlastne spájanie náboženstiev do jedného celku. A prečo práve katolícka cirkev? "
Nie je to z biblie,  z kázni rimo, ecav, greko, pravo tiež nie.

10: prišiel si na to sám, alebo uvedueš svoj zdroj?????
Ak nie, tak kľudne si nájdi ešte niečo na mňa.
11: v akých okultných kruhoch sa rozprávalo o antikristovi (zdroj)? Veríš tomu?  Máš v tom jasno?
12: je super, že si si sám takto na diaľku ozrejmil, že som popletený, v pohode.

PS: odpovieš konečne kto sú "oni", kto je tvoj zdroj a kto vie skutočnú pravdu?

Prajem požehnaný deň.

marian123 je odhlásený top marian123 napísal dňa 15/09/2017 05:10 :

Diabol, ked pokusal Jezisa na pusti, citoval Pismo.
Ak som hladal ako si ospravedlnit vlastny hriech, nasiel som citaty z Pisma, ktore som si vedel na to napasovat.
Nie, Biblia sama nestaci. Spravny vyklad, interpretacia, je nutny.

kristina94 je odhlásený top kristina94 napísal dňa 15/09/2017 06:36 :

Paráda,.. Ďakujem smile

rasto624 je odhlásený top rasto624 napísal dňa 15/09/2017 07:16 :

Ide o to, čo je výklad. Napríklad to čo uvádza geronimo ( na počiatku bolo slivo...) vyložil geronimo... Mnohí ostatní tomu rozumejú sami, jaztkovedcom to je jasné, ale on v tom vidí protirečenia.
Potom sú časti, kde je dobré mať urçité historické a iné vedomosti, napríklad, že samaritáni boli inoverci a teda inoverec, ktorý nepoznal toho starozmlyvného boha pomohol a tí, čo poznali zákon obišli toho, kto potreboval pomoc.
Biblia na mnihých miestach jasne, bez výkladu popisuje, ako sa máme správať, že veštenie, modly, znamenia hviezd, vykladanie snov... Je diablov klam, je to odklonenie od boha, aj dôsledky, že rizvod, či rozkol hädka v rodine, či s priateľpm je od diabla. Aké je ovocie ducha.
Biblia, ako božie slovo, nežiada od jedinca stupeň vzdelania, ale iba šírenie evanielia zmierenia.
Samoztejme, ze je dobré ak laik komunikuje s človek vzdelaným v tej oblasti, napr. Kňazom, počúvať käzne, ale je potrebné aj skümať, čo som počul ( overovať si v biblii).
Ja chcem yť kresťan ( kristov), ale či budem, o tom rozhodne ježiš, nie moja denominácia.
V biblii je napísané, že zo všetkých národov si ježiš vyberie hedincov, i prostitútku i samaritána, i ...
Je to jeho vôľa.
Ale beriem za nirmálne, že je a bude mnoho interpretácií a výkladov, ktoré k biblii niečo pridajú a tak vzniká mnoho rôznych vierovyznaní, siekt, i odnoží, ktoré tvrdia, že tak to je správne a je to v poriadku. Myslím, že pán nebude mať pri sebe len katoľíkov, len grekokatolíkov, len apoštolskú cirkev, len adventistov. Myslím, že sa tam nájdu aj mislimovia, aj ... Aj...
Ale to nue je môj problém. Môj problém je, že mám idpustiť nepriateľovi, milovať blížneho, nemať zlé myšlienky a odolávať pokušeniam a ... Mám čo ribiť do konca svojho života. Ježiž nechce pýchu, ale tichisť a pokotu a bäzeņ pted bohom a písmom, potom môže pôsobiť duch svätý. On totiž nie je automatika, ktorá je so mnou len preto, že som skočil do vody. Som hriešnym do konca života.

rasto624 je odhlásený top rasto624 napísal dňa 15/09/2017 11:25 :

Ja chodím aj do kostola, aj na biblické hodiny, počúvam komunikujem. Vypočujem si kázeň ak rimo, aj greko, aj ecav, aj ... podľa situácue...
Avšak nie je od veci si to overiť v biblii, nie len ten výsek ale o tej téme na iných miestach. Nie preto, žeby som podceňoval, alebo nedôveroval, ale preto, že sa mi chce...
Prečo?
kor.2:

Ak vychádzam z predpokladu, že pán ke dokonalý, zrejme nezabudol na nič, čo malo byť zvestované a vyzýva, aby sme nič neprikladali, ale sme len ľudia a preto je mnoho výkladov a interpretácií ( od koho? ) aj bude, lebo sme ľudia, pyšní a sem tam si niekto myslí, že našiel niečo, čo treba dovysvetliť. Je veľká podstatná časť ktorü prijíma mnoho v

rasto624 je odhlásený top rasto624 napísal dňa 15/09/2017 12:02 :

Tak najprv, napisal som viac, ale z mobilu a niejak to neodišlo celé. Keď bydem nuekedy na kompe skúsim dopísať.

Kor. 2. Som uviedol nie tak, že ja viem a istatní nie. Kor2 plati hlavne pre mňa. A či aj pre iných, to je na ostatných, keď to čítajú.
Ja som nenapísal, že ja viem pravdu, len, že verím biblii.
A určite si nemyslím, že ja potrebujem niečo niekomu dovysvetliť.

rasto624 je odhlásený top rasto624 napísal dňa 15/09/2017 12:02 :

Jediné, čo môžem je odkázať na bibliu.

rasto624 je odhlásený top rasto624 napísal dňa 17/09/2017 09:09 :

Cawte. Zaujímavé ako k tomu došlo, že ste usúdili, že "ja viem pravdu" práve naopak, ja verím biblii a práve že ja netvrdím, že je zle vyložená a interpretovaná ( teda, či v nej je)
Práve iní tu píšu niečo, čo sa snaží dovysvetliť a ozreimiť. Teda niejaký "clovek", čo to všetko pochopil. Ja naopak sa k tej biblii budem vracať do konca života. Tí čo vedia pravdu, už ju nemusia čítať kôli sebe, už vlastnými slivami môžu ozrejmovať veci o rodoch, génoch vlasoch, OSN, rusku, atd. Veď v pohode. Mne sa páči zvesť zmierenia v biblii a dĺžka vlasov, farba, či rasa, osn, nie je dôležitejšia alo milovať blížneho, odpustiť každému a nikoho nesúdiť. Ja sa len pýtam na zdroj. Ak mám týmto " novým" rečiam venovať čas, pýtam sa na zdroj.
Ak budem mať niekedy čas skúsim napísať konkrétnejšie, lebo z mobilu to je komplikejtid.
Prajem všetkým požehnanú nedeľu, i pondelok, i ďalšie dni