Archívy

Reklama

Pôsobenie Ducha Svätého v našom živote : Spolupracuješ s Duchom Svätým, pri tak závažnom rozhodnutí, ako je výber životného partnera?

Dobré ráno, Pane. Vošla som do kúpelne, pozrela do zrkadla na seba tak, ako to robí myslím ráno každá žena, kriticky,ale s nádejou, že je stále krásna pre svoju srdcovku. Uvarím si  bylinkový čaj  a pokiaľ mi vychladne, otvorím dnešné Božie Slovo a čítam...
Gal 5, 16-17...24-25
Bratia žite duchovne a nebudete spĺňať žiadosti tela. Lebo telo si žiada to čo je proti duchu a duch čo je proti telu. Navzájom si odporujú, aby ste neurobili to čo chcete.
Ale ovocie Ducha je:
láska
radosť
pokoj
zhovievavosť
láskavosť
dobrota
vernosť
miernosť
zdržanlivosť
Tí čo patria Kristovi Ježišovi, ukrižujú telo s vášňami a žiadosťami.
Ak žijeme v Duchu, podľa Ducha aj konáme

Ja osobne ho pokladám za úžasného pomocníka!
Vždy mi pomohol nájsť východisko.
Napraviť -  pokazené, pomáha mi nájsť cestu naspäť, keď sa vzďaľujem od Pána.
Dával mi dar trpezlivosti a odvahy, keď som hľadala veľmi dlho svoju lásku.
Pomáhal mi prekuknúť, počínanie ľudí, čo nemali "čisté" úmysly, zvlášť mužov.
Dal mi odvahu vzoprieť sa "svetu" a byť čudákom pre Krista.
Vďačím mu za veľa!


Zo srdca Vám všetkým želám, aby sme sa naladili na "frekvenciu" na ktorej vysiela  sám Duch Svätý.
Aby sme sa naučili rozoznávať, kedy k nám hovorí On.
Aby sme dokázali upustiť od našich predstáv o našom živote, a dokázali dôverovať Bohu, ktorý najlepšie vie čo nám osoží.
Aby sme konali skutky,  ktoré majú  veľkú hodnotu v nebi.
Boli trpezliví, a konečne pochopili, že Pán nie je automat! Rešpekt, prosím!

Duch Svätý každému odpovie na otázku, ktorú mu položíš.
Možno to nebude formou akú očakávaš, ale odpoveď sa určite dozvieš.
Mám to overené!
Všetko to do seba zapadá!

Môj najobľúbenejší desiatok ruženca, je:
Ktorý nám Ducha Svätého zoslal.
Veľa šťastia na Zoznamku wink
Pridal slovo on 16/05/2016 06:41

Komentáre (561)

_chiara_ je odhlásený top _chiara_ napísal dňa 16/05/2016 01:53 :

krásne smile
ďakujeme za zdielanie! wink

mil_1 je odhlásený top mil_1 napísal dňa 16/05/2016 08:42 :

Takže ak je zoslaný Duch Svätý na Zem, tak je tu na Zemi prítomná osoba Boha, že. Ak tu na Zemi aktívne pôsobí osoba Ducha Svätého a sami to potvrdzujeme  vyznaním a to v osobe Boha Otca, v osobe Boha Syna a v osobe Boha Ducha Svätého ako jedeného Boha, tak je jasné, že je Boh prítomný na Zemi v osobe Svätého Ducha a aktívne pôsobí. No a predstavme si, že niekto chce všadeprítomného a teda prítomnej osoby Boha na Zemi, teda Svätého Ducha zastupovať osobou hriešneho človeka a dať tej osobe ešte titul – svätý otec a následníctvo. Logicky zatupovať sa dá nejaká dôležitá osoba, ktorá nie je prítomná a teda niekde odišla a poverila inú osobu ju zastupovať. No a tu máme dilemu. Na jednej strane KC účelovo vykladá verš Mat16, 18 a tvrdí, že Ježiš poveril osobu Petra ho zastupovať aj s následníctvom, čo nie je samozrejme pravda pretože na druhej strane tú máme jasné verše z Písma, že Ježiš keď odchádza k Otcovi na nebesia, tak posiela na Zem od Otca osobu Ducha Svätého. A máme tu dve osoby. Jedna osoba je Bohom – Duch Svätý a ta druhá – človek – pápež, ktorý do sveta vykrikuje, že je zástupca Krista – teda Boha na Zemi. To KC nejako uniklo, že Boh má tri osoby? Ak osoba Syna je pri osobe Otca v nebesiach a osoba Ducha Svätého je tu na Zemi, tak stále je tu prítomný Boh, vážení katolíci. Tak ktorá osoba je ta pravá poslaná od Otca na nebesiach? Takže komu máme veriť? Účelovému výkladu KC, alebo jasným slovám Ježiša? Je nadmieru jasné, že je to osoba Ducha Svätého, lebo je to Boh. Ak je tu osoba Boha na Zemi – Svätý Duch, tak je jasné, že nemôže ho zastupovať iná osoba - hriešny človek s titulom svätý otec.

Ján 16:13 Ale keď prijde on, ten Duch pravdy, uvedie vás do každej pravdy; lebo nebude hovoriť sám od seba, ale bude hovoriť všetko, čokoľvek počuje, aj budúce veci vám bude zvestovať.

Tak prišiel, alebo neprišiel ten Duch Pravdy. Samozrejme že prišiel v zasľúbení Božom: Ján 16:7 No, ja vám hovorím pravdu, že vám je to užitočné, aby som ja odišiel. Lebo ak neodídem, Tešiteľ neprijde k vám; ale ak odídem, pošlem ho k vám.

Ako to, že pri tom ako Ježiš oznamuje o svojom odchode, tak nespomína osobu Petra ani žiadne jeho následníctvo. Totižto následníctvo osoba Ducha Svätého nepotrebuje, lebo nezomiera, je to predsa večný Boh.

Ján14 15Ak ma milujete, ostríhajte moje prikázania, 16a ja požiadam Otca, a dá vám iného Tešiteľa, aby bol s vami na veky, 17toho Ducha pravdy, ktorého svet nemôže prijať, pretože ho nevidí ani ho nezná. Ale vy ho znáte, pretože prebýva u vás a bude vo vás.

Vyzerá to, ako keby si katolíci neuvedomovali fakt, že uctievaním pápeža ako zástupcu Krista – Boha na Zemi v skutočnosti ignorujú prítomnosť osoby Boha - Ducha Svätého, pretože prítomný Boh sa nedá zastupovať, iba ak falošným zástupcom.

Aj tieto verše nás v tom utvrdzujú: Ján 14:23 Ježiš odpovedal a riekol mu: Keď ma niekto miluje,  ten  bude ostríhať moje slovo, a môj Otec ho bude milovať, a prijdeme k nemu a urobíme si u neho príbytok. Ján14 20Toho dňa vy poznáte, že ja som vo svojom Otcovi a vy vo mne a ja vo vás.  
Mat 28:20 ... A hľa, ja som s vami po všetky dni až do skonania sveta. Ameň.
Mat 18:20 Lebo kde sú dvaja alebo traja shromaždení v mojom mene, tam som i ja v ich strede.

Ako je teda prítomný Boh v srdciach vykúpených? Predsa svojím Duchom – Slovom. V mojom srdci určite pápež neprebýva a ani nemôže, pretože nie je Boh, ale hriešny človek, nie je všadeprítomný, nevypočuje ma v skrytosti ako Boh, nespasí ma ako Boh, hoci sa vydáva za zástupcu Krista – teda Boha na Zemi a je teda falošný zástupca. Všadeprítomného Boha sa nedá zastúpiť hriešnym človekom.

Naposledy upravil mil_1 dňa 2016-05-16 21:59 GMT

janjan je prihlásený top janjan napísal dňa 16/05/2016 08:46 :

mil_1,
praskol Ti žlčník ?

mil_1 je odhlásený top mil_1 napísal dňa 16/05/2016 08:53 :

Trošku vás preberiem z tej vašej falošnej idylky

janjan je prihlásený top janjan napísal dňa 16/05/2016 08:56 :

Prvenstvo a vyvolenie Petra je v celom NZ tak evidentné, že je potrebné vyvinúť enormné úsilie, aby to človek mohol prehliadnuť.

mil_1 je odhlásený top mil_1 napísal dňa 16/05/2016 09:05 :

Lenže nejak pritom katolíci ignorujú prítomnú osobu Boha - Ducha Svätého, ktorý je predsa prítomný na Zemi a táto skutočnosť vylučuje hocijaký iný výklad, z ktorého by vyplývalo, že by prítomného Boha sa dalo zastupovať osobou hriešneho človeka, s titulom - svätý otec.

janjan je prihlásený top janjan napísal dňa 16/05/2016 09:11 :

Ešte za života sv. Jána Evanjelistu boli nástupcovia sv. Petra: sv. Linus, sv. Kletus, sv. Kliment I., sv. Evarist. Zaujímvé, že sv. Ján neprotestoval a ich nezrušil, ba naopak, práve v jeho Evanjeliu Ježiš zveruje Petrovi vedenie Cirkvi.

mil_1 je odhlásený top mil_1 napísal dňa 16/05/2016 09:16 :

Moly

Osolím to trošku tu a potom niekde inde, podľa toho ako kde natrafím.

mil_1 je odhlásený top mil_1 napísal dňa 16/05/2016 09:22 :

Janjan

Hovorím o prítomnej osobe Svätého Ducha - Boha na Zemi a týmto sa vylučuje všetok iný výklad, ktorý by zdôrazňoval nejaké zastupovanie prítomného Boha na Zemi.

To je fakt! Poprieš to? Nie! Nedá sa to poprieť.

mil_1 je odhlásený top mil_1 napísal dňa 16/05/2016 09:38 :

Neviem o tom, že by Peter doteraz žil a sedel niekde vo Vatikáne ako hlava KC. Je tam František. O následníctve v Biblii niet nikde ani zmienka.

Prečo by to Ježiš robil, keďže osoba Ducha Svätého nepotrebuje následníctvo. Je to predsa všadeprítomný a večný Boh a kde chce, tam zjavuje pravdu vo svojom Slove a to komu chce a kedy chce. No a o tom, že osoba Ducha Svätého je poslaná na Zem už Biblia jasne hovorí.To predsa sa nedá poprieť. Ak sa toto nedá poprieť, tak je jasné, že to vylučuje legitímnosť zastupovania Krista - teda Boha, pretože prítomnosť Boha na Zemi v osobe Ducha Svätého to vylučuje.

Naposledy upravil mil_1 dňa 2016-05-16 22:40 GMT

mil_1 je odhlásený top mil_1 napísal dňa 17/05/2016 05:41 :

Súhlas pupalka! Keď to zoberieme cez záhradkársku terminológiu, tak áno niekde pohnojím, niekde zalejem a cez kuchársku terminológiu niekde osolím. No vždy jedine Boh dáva vzrast.

Ján14 15Ak ma milujete, ostríhajte moje prikázania, 16a ja požiadam Otca, a dá vám iného Tešiteľa, aby bol s vami na veky, 17toho Ducha pravdy, ktorého svet nemôže prijať, pretože ho nevidí ani ho nezná. Ale vy ho znáte, pretože prebýva u vás a bude vo vás.

Ide o Ducha Pravdy a teraz si všimnime, čo sa o ňom tvrdí - ktorého svet nemôže prijať, pretože ho nevidí ani ho nezná. Svet pápeža vidí, zná ho, prijíma ho, víta ho. Kto to poprie? Nikto. Teda nič vo zmysle Tešiteľa – Ducha Pravdy – Svätého Ducha, ktorého svet nemôže prijať, pretože ho nevidí, ani nezná. No ako vieme z Písma, práve On uvádza do každej Pravdy a zjavuje túto Pravdu komu chce a kedy chce. A ten Tešiteľ je naveky s tými, ktorí uverili v Pravde Kristu. Oni ho znajú, lebo prebýva v ich srdciach, utešuje ich a dáva nevýslovnú radosť a pokoj v istote spasenia. Bez Tešiteľa v srdci, ktorého prijímame vierou v Slovo zasľúbenia, teda v  už hotové a dokončené spasenie vybojované Bohom – v Slovo evanjelia – v tú radostnú správu , tak  niet ani istoty spasenie v Kristu a teda niet radosti a niet ani pokoja v Kristu, ale len trpké očakávanie súdu.

Ako sa katolík môže radovať s istotou spasenia v Kristu ak Tešiteľa KC nahradila osobou hriešneho a smrteľného človeka a teda vlastným učením a katolík verí v jej tvrdenie, že istota spasenia je opovážlivosť si niečo také myslieť a že samotná viera v túto radostnú správu nestačí. No a práve vierou prijímame toho Ducha Pravdy a práve táto istota v Kristu je znakom, že vykúpený má v srdci Tešiteľa – Svätého Ducha.  Ako sa katolík môže radovať v Kristu, ak KC ho učí, že drvivú väčšinu katolíkov ešte čaká  nejaké dočasné peklo - ten pomyselný očistec, a spasenie ešte podmienila množstvom vlastných nariadení, ak Kristus učí jasne : Jan.11-27 25Ježiš jej povedal: Ja som vzkriesenie i život; ten, kto verí vo mňa, aj keby zomrel, žiť bude. 26A nikto, kto žije a verí vo mňa, nezomrie na veky; či veríš tomu? Ján 5:24 Ameň, ameň vám hovorím, že ten, kto čuje moje slovo a verí tomu, ktorý ma poslal, má večný život a neprijde na súd, ale prešiel zo smrti do života
Hľadajte v týchto slovách podmienku a nájdete vieru. Teda je to dar od Boha počuť - porozumieť a uveriť tomu všetkému a radovať sa nesmiernou radosťou. Ako sa tomuto – tej Božej Pravde – zasľúbeniu Božiemu už nedá radovať ak sme to prijali vierou?

A o istote spasenia sa v Biblii píše: Ján5 11A toto je to svedoctvo, že nám Bôh dal večný život, a ten život je v jeho Synovi. 12Ten, kto má Syna, má život; kto nemá Syna Božieho, nemá života.13To som napísal vám veriacim v meno Syna Božieho nato, aby ste vedeli, že máte večný život a aby ste verili v meno Syna Božieho.
Ján14 1Nech sa neľaká vaše srdce! Veríte v Boha, verte aj vo mňa. 2V dome môjho Otca je mnoho príbytkov; keby nebolo tak, povedal by som vám to, 3pretože vám idem prihotoviť miesto a keď odídem a prihotovím vám miesto, prijdem zase a poberiem si vás k sebe, aby ste tam, kde som ja, aj vy boli.


Nech sa neľaká vaše srdce - je jasný odkaz a ubezpečenie Boha o istote spásy v Kristu. Ako to, že tam nefiguruje žiadny očistec – nejaké dočasné peklo, ktorý by jasne popieral Božiu dokonalú obeť na kríži a urobil by ju nedostatočnú pre spásu. človek by len tŕpnul v očakávaní súdu.  Ale Ježiš jasne sľubuje, že ak príde, tak poberie si nás k sebe, aby sme tam,kde je On aj my sme boli. Viete mi povedať, prečo by som nemal veriť Božiemu zasľúbeniu? A viete mi povedať, čo je radostnejšie pre človeka, ako uveriť tejto radostnej správe? No a učenie KC ničí ľuďom túto nesmiernu radosť v Kristu. O tom to je!

Naposledy upravil mil_1 dňa 2016-05-17 06:53 GMT

janjan je prihlásený top janjan napísal dňa 17/05/2016 06:46 :

mil_1,
a Ty si skalopevne presvedčený, že naozaj správnym spôsobom veríš v Ježiša Krista, že tou svojou vierou už máš zaručené nebo ? Veď aj Judáš veril v Ježiša a ako skončil.

janjan je prihlásený top janjan napísal dňa 17/05/2016 06:49 :

Nerozumiem prečo sa tí, čo majú istotu spasenia, musia tak vehementne o tom sústavne presviedčať.

mil_1 je odhlásený top mil_1 napísal dňa 17/05/2016 07:16 :

Čo je na tom nezrozumiteľné Janjan? Keď sa niekto raduje v Kristu, tak sa s tou radosťou chce podeliť aj s ostatnými. Je na tom niečo zlé? Nemyslím. No a pritom poukazujem na tých, ktorí ľuďom tuto radosť s istoty spasenia v Kristu berú. Ani na tom nie je nič zlé, ale práve naopak.

Naposledy upravil mil_1 dňa 2016-05-17 08:17 GMT

mil_1 je odhlásený top mil_1 napísal dňa 17/05/2016 07:25 :

Skade vieš, že Judáš mal vieru v Ježiša Krista? Ak nemal, tak potom ani nemal čo stratiť! Zúčasňoval sa síce všetkého možného spolu s učeníkmi, ale skade vieš, že mal vieru, keď sa jasne píše, že ho mal zradiť cit:Ján 6:64 Ale sú niektorí z vás, ktorí neveria. Lebo Ježiš vedel hneď od počiatku, ktorí sú to tí, ktorí neveria, a kto je ten, ktorý ho zradí.

Takže tí, čo odišli neverili a ten ktorý ho zradil veril?

Judáš v skutočnosti neveril a bol synom zatratenia, aby sa naplnilo Písmo.

MAR.14: 18A keď sedeli za stolom a jedli, povedal Ježiš: Ameň vám hovorím, že jeden z vás ma zradí, ktorý jie so mnou. 19A oni sa začali rmútiť a hovoriť mu jeden po druhom: Či som to ja? A iný tiež: Či azda ja?

Judáši sú od počiatku Judášmi! Tak je to aj s falošnými bratmi! Keď bol na začiatku falošný, tak jeho faloš sa časom ukáže na prevrátených skutkoch a vráti sa do predošlého skazeného spôsobu života ak nie horšieho. A preto platí toto: 2Pet2 22 Prihodilo sa im, čo hovorí pravdivé príslovie: Pes sa navrátil k svojmu vlastnému vývratku a umytá sviňa pováľať sa v blate.
Z pohľadu človeka je to akoby odpadol, no on nikdy skutočne nebol veriaci a vrátil sa k hriešnemu spôsobu života. Pred Bohom neodpadol, pretože Boh vidí do srdca človeka a vie kto je jeho!

Alebo tu sa to ešte potvrdzuje:: 70Ježiš im odpovedal: Či som si ja nevyvolil vás dvanástich? A jeden z vás je diabol. 71A to povedal o Judášovi Šimona Iškariotského, lebo ten ho mal zradiť, ktorý bol jedným z tých dvanástich.

Takže mal ho zradiť!

Naposledy upravil mil_1 dňa 2016-05-17 08:26 GMT

janjan je prihlásený top janjan napísal dňa 17/05/2016 07:29 :

mil_1: "Ako to, že pri tom ako Ježiš oznamuje o svojom odchode, tak nespomína osobu Petra ani žiadne jeho následníctvo."
A na čo by to ešte raz opakoval ? Apoštolom to bolo jasné, tým, ktorí vyznávajú apoštolskú vieru je to jasné tiež. A ostatní tomu neuveria, ani keby to bolo stokrát vyslovené. Tak ako prekrúcajú aj iné state z Písma.

mil_1 je odhlásený top mil_1 napísal dňa 17/05/2016 07:35 :

Pupalka napísala: Pokiaľ dobre čitam, tak to práve ty mil chceš prebrať niekoho z falošnej idylky, ako píšeš.
Jediné na co tu poukazuješ je tvoja zatrpknutosť voči katolíkom.
Uvedom si, že ty nikoho nemôžeš prebrať. Ani zobrať istotu nemôze nikto nikomu.
Potrebuješ len provokovať. Lebo....

Ja predsa nepíšem proti katolíkom, ale píšem pre ich spásu, aby sa aj oni radovali s istotou spasenia v Kristu. Istota spasenia v Kristu je pre KC nočnou morou a tvrdo to potierala. Hanlivo to pomenovala, aby toto čo ohrozuje KC katolíkom vytĺkla z hlavy. Ja predsa píšem proti učeniu KC a to je rozdiel. Vy ste neuverili Kristu, ale ste uverili učeniu KC a v tom je priepastný rozdiel.

Naposledy upravil mil_1 dňa 2016-05-17 08:35 GMT

janjan je prihlásený top janjan napísal dňa 17/05/2016 07:37 :

mil_1,
Ty si odvtedy, čo si uveril, nespáchal ani jeden jediný hriech ?

mil_1 je odhlásený top mil_1 napísal dňa 17/05/2016 08:08 :

Moni2 napísala: podľa Tvojej viery stačí pre spásu duše jediná vec, a to viera v Krista? Pochopila som to správne?


Viem kam mieriš

Je to viera Kristova a ako učí Písmo: Ef2 8Lebo ste milosťou spasení skrze vieru, a to nie zo seba, je to dar Boží, 9nie zo skutkov, aby sa niekto nechválil. Rim 11:6 Ale ak milosťou, vtedy už nie zo skutkov, pretože milosť by už nebola milosťou. A jestli zo skutkov, nie je to už milosť...

Nie skutky sú nám na spasenie, ale jedine viera!  
 
Predsa skutky môžu byť aj bez viery a teda aj bez lásky (pokrytecké). Každý to vie z vlastnej životnej skúsenosti. No jedine viera v Pravdu evanjelia Ježiša Krista, ktorá jediná je nám na spasenie, tak vždy vypôsobí skutky viery a ovocie Ducha, teda v prejave lásky v Pravde. Teda nemôžu byť pokrytecké, ale vychádzajú priamo z novej podstaty človeka, narodeného z Ducha. Ide tu o narodenie z Ducha – z Boha, teda Slovom Božím. Prečo sa vierou v Slovo Pravdy rodíme z Ducha? Pretože to Slovo, ktoré vyšlo z Božích úst je Duch a je život. Ak ho príjmeme vierou, tak prijímame Ducha Božieho do svojho srdca. To Slovo – živý Duch v nás žije a preto aj vypôsobí chcenie aj robenie v láske – skutky viery a ovocie Ducha.  ,,lebo je to Boh, ktorý vo vás pôsobí i chcenie i činenie pre záľubu" (Fil. 2 : 13).

Podmienkou, pre uplatnenie milosti Božej je jedine viera v Pravdu Božieho Slova a aj táto viera je darom Božím. Ak teda hovoríme o viere v pravom význame slova, ktorá je v srdci človeka, tak sa predsa musí aj prejaviť skutkami viery a ovocím Ducha. Ak niet viery, tak sa ani nemá čo prejaviť. Preto sa aj volajú skutky viery, lebo vychádzajú z viery a nie z bezbožnosti. Preto sa aj volá ovocie Ducha Svätého, pretože to ovocie donáša Duch Svätý, ktorý vo forme Slova prebýva v srdci človeka a to vierou a formuje ho na podobu Božieho Syna a srdce už nadobúda Boží charakter. Ten Duch je predsa živý Boží Duch a pôsobí chcenie i robenie v srdci veriaceho. Tak potom samotná viera v Božiu Pravdu evanjelia stačí na spasenie. Skutky svedčia o tom, že sa stala premena v srdci človeka. A to, čo je príčinou premeny – znovuzrodenia, teda skrz čo sa to stalo, tak práve to je nám na spasenie – teda jedine viera v Pravdu evanjelia Ježiša Krista, ktorou sa rodíme znova, z Boha.  

Robiť dobré by malo byť samozrejmosťou a nie robiť dobre za odmenu. Na samozrejmosti dobrých skutkov nie je nič záslužné čo sa týka spasenia, lebo jedine Boh nás spasil a nie my sami svojimi skutkami. Človek nemá na svojom spasení žiadnu zásluhu a tak oslavujeme svojím životom z nekonečnej vďačnosti jedine Krista. Ak robím dobre len za odmenu, tak motívom nie je láska.  Jediným motívom musí byť láska, ktorá ide ruka v ruke s pravdou. V klamstve niet lásky Božej. Láska musí byť pohnútkou ku všetkému, čo robíme ako odpoveď na milosť. Všetko, čo Boh v milosti koná, je dôsledok Jeho nekonečnej lásky; všetko je bez zásluh a zdarma. Nemôže to byť splácanie, lebo by to znamenalo splácanie dlhu. Nemôže to byť ani pokus o získanie priazne Božej, pretože milosť je absolútne nezaslúžená priazeň.  

Ak by bolo potrebné konať niečo za tým účelom, aby sme si zaslúžili spasenie, také skutky by mali povahu osobného zisku a neboli by motivované láskou. Skutočnosť, že v milostí Boh dáva všetko zdarma, vylučuje každý iný motív okrem lásky.
Ak nájdeš Pravdu Božiu, tak nájdeš aj lásku Božiu. Kto uveril Slovu Božieho zasľúbenia, ktoré v sebe nesie lásku Božiu, tak vierou prijal do srdca aj Lásku Božiu, ktorá je ovocím ducha! A tak svojím životom z nekonečnej vďačnosti človek oslavuje jedine Boha. Náboženstvo je klamstvo a niet tam lásky. Pápežstvo je klamstvo a niet tam lásky. Všetko to zvádza ľudí do záhuby. Božia láska sa prejavila na dokonalom diele milosti na Kríži, aby Boh uspokojil svoju spravodlivosť a Božia láska mohla pôsobiť neobmedzene v milosti. Milosť je neobmedzené pôsobenie lásky. Jedinou podmienkou na uplatnenie milosti je prijať vierou to, čo nám oznamuje - Slovo Božie - evanjelium Pravdy - evanjelium života - hotové spasenie. Náboženstvo to popiera a vyhlasuje, že viera v Krista nestačí, vyhlasuje že istota spasenia v Kristu je opovážlivosť si toto myslieť. Toto môže vyhlásiť len ten, ktorý sa protiví Kristu - jeho Slovu. Tento duch antikrista opanoval celý svet. Ježiš nezaložil žiadne náboženstvo.

Náboženstvo, je iba ľudský spôsob ako prísť k Bohu a byť spasený a zväčša sú za tým zištné a mocenské ciele človeka. Náboženstvo šíri evanjelium podľa človeka a je to teda iné evanjelium, kde sa preferujú záslužné skutky pre účinnosť spásy.

No Božie Slovo učí, ako Boh prišiel k nám v podobe Ježiša Krista a oznamuje nám o hotovom spasení vybojovanom samotným Bohom. Teda Boh nám vybojoval už hotové spasenie a prijímame ho vierou v toho, ktorý sa obetoval za naše hriechy – Ježiša Krista. Teda spasenie je jedine z milosti , skrze vieru v toho, ktorý sa obetoval za naše hriechy – Ježiša Krista, bez zásluh a zdarma. Je to dar!

Naopak náboženstvá učia, čo všetko má človek urobiť, aby bol spasený. Náboženstvo teda podmieňuje spasenie záslužnými skutkami a vlastnými nariadeniami, aby vo svojej podobe mohlo existovať. Je to teda zmes márnych tradícii, rôznych ustanovení a nariadení od narodenia až po smrť. Keď to človek splní, tak učia, že možno bude spasený. Necháva teda človeka v neustálych pochybnostiach o svojom spasení, aby takýto človek bol úplne závislý na náboženských úkonoch a nariadeniach, ktorými sa podmieňuje spasenie. Naopak Písmo učí o istote spasenia v Kristu a teda jedine z milosti skrze vieru. Teda spasenie nie je z moci človeka, ale z Božej moci a milosti. Ef2 8Lebo ste milosťou spasení skrze vieru, a to nie zo seba, je to dar Boží, 9nie zo skutkov, aby sa niekto nechválil. Rim 11:6 Ale ak milosťou, vtedy už nie zo skutkov, pretože milosť by už nebola milosťou. A jestli zo skutkov, nie je to už milosť..

mil_1 je odhlásený top mil_1 napísal dňa 17/05/2016 08:24 :

janjan napísal :Ty si odvtedy, čo si uveril, nespáchal ani jeden jediný hriech?

Ako že by som nespáchal. Som predsa človek. No hriech nepanuje nado mnou, lebo som pod milosťou, teda pod zákonom viery a nie pod zákonom skutkov. Nežijem v hriechu a Božia milosť ma vyučuje a zdokonaľuje v Kristu no v istote spasenia. Ten kto úmyselne hreší - teda neustále žije v hriechu nemá v srdci Krista a to je rozdiel ako zhrešiť vo svojej slabosti a činiť pokánie.

1Ján 2:1 Moje dieťatká, toto vám píšem nato, aby ste nezhrešili. A keby niekto zhrešil, máme prímluvcu u Otca, Ježiša Krista, spravedlivého.

Rozdiel medzi vykúpeným a nevykúpeným je v tom, že vykúpený sa neustále zdokonaľuje v Kristu. Ak teda zdokonaľuje, tak to predpokladá, že nie je dokonalý a zhreší – má poklesky, zlyhania a pády. Milosť ho teda učí, aký je sám vo svojej sebadôvere slabý, aby teda túto sebadôveru zahodil a plne sa odovzdal Bohu.  Závislosť na Bohu vedie človeka k pokore. Pýcha a nadutosť sú rysy neobráteného človeka, ktoré majú svoje korene v závislosti na sebe samom. Každý úspech sa stáva živnou pôdou pre rast ľudskej pýchy.  To je zdokonaľovanie v milosti, keď sebadôvera musí zhorieť, aby sa rozšírila závislosť na Kristu pre každodenný život a tým rozhojnilo pôsobenie Božieho Ducha v srdci vykúpeného na Božiu chválu a nie našu.

Ide totiž o sebazaprenie a nie o naše "spásonosné" ego, sebauplatnenie, sebarealizáciu , keďže to všetko vedie k hriechu.

Naposledy upravil mil_1 dňa 2016-05-17 09:39 GMT

mil_1 je odhlásený top mil_1 napísal dňa 17/05/2016 08:30 :

moni2 napísala :
Netrafil si smile
Prečo mi neodpovieš na otázku? Lebo to nie je pravda?

Odpovedal som ti Písmom. Máš problém porozumieť týmto veršom:
Ef2 8Lebo ste milosťou spasení skrze vieru, a to nie zo seba, je to dar Boží, 9nie zo skutkov, aby sa niekto nechválil. Rim 11:6 Ale ak milosťou, vtedy už nie zo skutkov, pretože milosť by už nebola milosťou. A jestli zo skutkov, nie je to už milosť...

Viera v Krista stačí na spasenie a o tom je celá Biblia.

Podobnú otázku položil strážny žalára Pavlovi a Silasovi: "Skut16 30 . ..čo mám činiť, aby som bol spasený?"

Strážny žalára očakával, že kto vie čo má činiť a dočkal sa prekvapivej odpovedi:  Sk 16:31 A oni povedali:  Uver v Pána Ježiša Krista a budeš spasený ty aj tvoj dom.

Jasné, či ešte nie?

Samozrejme, že nejde len o to veriť, že Ježiš existoval no súčasne ignorovať jeho Slovo. Ide o vieru v Ježišove slová, ktoré sú duch, Pravda a život. A to je viera, vierou na spasenie.

Naposledy upravil mil_1 dňa 2016-05-17 09:33 GMT

janjan je prihlásený top janjan napísal dňa 17/05/2016 08:39 :

mil_1,
každý hriech je zrada Krista, jeho pribíjanie na kríž. Keďže píšeš, že páchaš hriechy, tak zakaždým zrádzaš Krista. Presne tak ako Judáš. Jediný rozdiel medzi Tebou a Judášom je v tom, že Judáš nezveril svoju zradu Božiemu milosrdenstvu a tak aj skončil, ale Ty ľutuješ a prosíš Boha o odpustenie. Tak ako každý iný človek, ktorý sa snaží žiť s Bohom.
Ako si napísal, Judáš tým, že ho zradil, v skutočnosti neveril, tak aj Ty, keď zrádzaš hriechom Ježiša, v skutočnosti v neho neveríš. Ako Ťa môža takáto Tvoja viera-neviera spasiť ? Alebo na Teba platí iný meter ako na Judáša ?

mil_1 je odhlásený top mil_1 napísal dňa 17/05/2016 10:00 :

Janjan
Človek môže zhrešiť aj keď verí v Krista.Mar 14:38 Bdejte a modlite sa, aby ste nevošli do pokušenia, lebo duch je síce hotový, ale telo je slabé.

Týmto, ale vykúpený v Kristu nestráca spasenie. Totižto nikto by nebol spasený, lebo každý zhrešil.

Ukážem na príklade Petra, ktorého poklesok Pán použil na jeho zdokonalenie v Kristu

...Peter odpovedal: “Pane, s tebou som hotový i do žalára a na smrť" (Luk. 22 : 31, 32). Či zahynula Petrova viera? Nezaprel svojho Pána? Isteže, zaprel. Bolo to vo viere, keď Peter učinil svoje samochvalné vyznanie viery? Nezdá sa. Jeho slová, “Aj keby sa všetci pohoršili, ale nie ja" (Mark. 14 : 29), sú plné sebadôvery. Zlyhala Petrova viera a istota v samého seba a nie jeho viera v Boha. Toto zlyhanie v závislosti na sebe samom bolo pre Petra poučením; presvedčil sa o svojej vlastnej slabosti a neschopnosti uskutočňovať vlastné predsavzatia. Toto je prvou podmienkou závislostí na Bohu. Z tejto skúsenosti, i keď bolestnej a pokorujúcej, vyšiel Peter s hlbším vedomím závislosti na Pánovi a s väčšou vierou v Neho. Pred svojím pádom mal Peter vieru v Ježiša, ako Syna živého Boha, ale táto viera bola zmiešaná ešte s mnohou dôverou v seba samého. V skúške viery táto sebadôvera zhorela a viera v Syna Božieho sa rozšírila o závislosť na ňom pre každodenný život .Tým, že milosť dovolila Petrovi padnúť v dôsledku jeho dôvery v seba, naučila ho pritom cele závisieť na Bohu.

To sa netýka predsa Judáša, ktorý bol synom zatratenia a teda ako mohlo u neho platiť – z viery, aby bolo podľa milosti, ak bol nazvaný synom zatratenia? No a ten kto neverí, tak neustále žije v hriechu a odsúdeniu. Lebo jedine z viery, aby bolo podľa milosti : 1Ján 5:10 Ten, kto verí v Syna Božieho, má svedoctvo sám v sebe. Kto neverí Bohu, ten ho urobil lhárom, pretože neuveril svedoctvu, ktoré vysvedčil Bôh o svojom Synovi.Ján 3:18 Kto verí v neho, nebude odsúdený, ale ten, kto neverí, už je odsúdený, lebo neuveril v meno jednorodeného Syna Božieho.
Rim 14:23 Ale ten, kto pochybuje, keď jie, je odsúdený, lebo to nie je z viery. A všetko, čo nie je z viery, je hriech.


Ja predsa nepíšem, že pácham hriechy ako na bežiacom páse a potom si idem na spoveď a tak dookola, ale že som zhrešil. Každý je predsa hriešny a hodný odsúdenia . Zhrešil by som aj vtedy, keby som tvrdil že som nikdy nezhrešil.  Činil som pokánie a už nehreším a teda milosť má vyučuje a zdokonaľuje v Kristu no v istote spasenia. No hriech nemá nado mnou moci a nepanuje nado mnou, aby ma zabil, lebo som pod milosťou a nie pod zákonom skutkov.
A Pavol píše:Rim6 14lebo hriech nebude panovať nad vami, pretože nie ste pod zákonom, ale pod milosťou. 15Tak čo tedy? Či budeme hrešiť, keď nie sme pod zákonom, ale pod milosťou? Nech sa nestane! 16Či neviete, že komu sa vydávate za sluhov cieľom poslušnosti, že ste sluhami toho, koho poslúchate - buď sluhami hriechu na smrť buď sluhami poslušnosti na spravedlivosť?

Jasné, že.

Naposledy upravil mil_1 dňa 2016-05-17 11:12 GMT

mil_1 je odhlásený top mil_1 napísal dňa 17/05/2016 10:03 :

moni2 napísala:  prepáč, nesformulovala som svoju otázku presne, preto si písal o inom... moja chyba. Mala som na mysli, či pre spásu duše stačí viera v existenciu Krista. Takže odpoveď je: Nie, nestačí. Rada by som k tomu dodala a opýtala sa viac, no dnes už musím končiť. Snáď sa k tomu ešte dostanem neskôr, ak to tu medzitým nebude zodpovedané.


Máš to tam napísané vyššie, len si to neprečítala, takže cit mil napísal:
Samozrejme, že nejde len o to veriť, že Ježiš existoval no súčasne ignorovať jeho Slovo. Ide o vieru v Ježišove slová, ktoré sú duch, Pravda a život. A to je viera, vierou na spasenie.

janjan je prihlásený top janjan napísal dňa 17/05/2016 10:24 :

mil_1: "Činil som pokánie a už nehreším"
Naozaj už nehrešíš ?

janjan je prihlásený top janjan napísal dňa 17/05/2016 12:05 :

moly,
veríš všetko presne tak ako mil_1 ?

janjan je prihlásený top janjan napísal dňa 17/05/2016 12:22 :

moly, neviem odkiaľ si nabrala tieto svoje tvrdenia. Ak si si nevšimla, ja píšem to, čo píše mil_1. A nie celkom som to pochopil, tak chcem sa dozvedieť presne, ako to myslel.

A veríš všetko presne tak ako mil_1 ?

janjan je prihlásený top janjan napísal dňa 17/05/2016 01:01 :

moly,
a veríš aj tomu, čo mil_1, že niekto sa narodí ako predurčený do zatratenia ? A nech robí, čo robí, nemá šancu ?

janjan je prihlásený top janjan napísal dňa 17/05/2016 01:26 :

moly, čítaj poriadne -
mil_1 napísal: "Judáši sú od počiatku Judášmi!" To o predurčení do zatratenia je náuka reformovaných, ku ktorej sa on hlási.

moly, nerob zo mňa sudcu medzi vami. Vieš, že mňa osobné sváry, spory, urážky nezaujímajú a nemienim ich riešiť.

janjan je prihlásený top janjan napísal dňa 17/05/2016 01:37 :

moly,
veta: "Aj to je odpoveď." nedáva opýtanému slobodu odpovedať/neodpovedať.

janjan je prihlásený top janjan napísal dňa 17/05/2016 01:39 :

moly,
pravdy nemôžeš vnímať inak. Buď ich vnímaš pravdivo, ako ich vyjadrila večná Pravda, alebo žiješ v lži. Pravda je objektívna skutočnosť.

Naposledy upravil janjan dňa 2016-05-17 14:41 GMT

janjan je prihlásený top janjan napísal dňa 17/05/2016 01:41 :

moly,
spýtaj sa Calvina, či prekrútil alebo nie. Nie mňa.

janjan je prihlásený top janjan napísal dňa 17/05/2016 01:55 :

moly,
tvrdíš, že Ty vnímaš Pravdu tak, ako je zapísaná v Božom Slove. Keďže pravda je len jedna, potom všetci ostatní, čo tvrdia niečo inak ako Ty, žijú v lži. Tak ?

mil_1 je odhlásený top mil_1 napísal dňa 17/05/2016 02:52 :

pupalka napísala: Oooo drahý mil. Katolík sa môže radovať a neveril by si ešte ako  
Prajem ti tú radosť a hlavne ten pokoj


Ja ho mám a prajem ti ten pokoj aj tebe.

Radovať sa dá z hocičoho aj z nových topánok s rôznych dočasných vecí. No vyučovanie milosťou ktorej jadrom je istota spásy vychádzajúca zo zasľúbenia v Kristu predkladá nášmu srdcu dobrotu a nádheru Boha, jeho nehynúcu lásku a všetko zahrňujúcu opateru. Keď' srdce vidí túto dobrotu Boha a bohatstvo jeho milostí, potom dočasné radosti, pôžitky, výhody, sláva a bohatstvo sveta strácajú svoje kúzlo a javia sa v pravom svetle — ako márne a dočasné, na rozdiel od večných hodnôt, ktoré majú svoj pôvod v Bohu. Vykúpený v Kristu si uvedomuje, že bol púhou milosťou vytrhnutý a spasený z tohto strateného sveta, aby bol účastný nepredstaviteľne slávnej večnosti s Bohom. Preto vykúpený v Kristu usmerňuje svoje túžby na veci, ktoré majú svoj pôvod v Bohu a teda večné a nie tie, ktoré sú dočasné a márne.
Kto sa nadeje na dočasné veci, tak aj takáto radosť je dočasná a márna.  Vyrovná sa táto dočasná radosť večnej radosti, pri ktorej má vykúpený v srdci istotu spasenia v Kristu? Vyrovná sa niečo tejto radosti a pokoji prameniacej z Božieho zasľúbenia,  pri ktorej ide o večný život v Kristu na slávu Boha? Táto radosť a pokoj je už nikdy nekončiaca: Ján14  27Pokoj vám zanechávam, svoj pokoj vám dávam; nie tak, ako dáva svet, ja vám dávam. Nech sa neľaká vaše srdce ani nestrachuje! 28Počuli ste, že som vám ja povedal: Idem a zase prijdem k vám. Keby ste ma milovali, radovali by ste sa, že som povedal: Idem k Otcovi, lebo Otec je väčší ako ja.

Snáď nemyslíš na radosť katolíka z pomyselného očistca – nejakého dočasného pekla, cez ktorý podľa učenia KC drvivá väčšina katolíkov musí prejsť. Vážení katolíci, KC vás klame a nie je to žiadne dočasné peklo, ale je to večné zatratenie preč od tvári zvrchovaného Boha. Nemajte falošnú nádej, že vás KC dovedie do neba skrz záslužné skutky, márne tradície, spovede, sviatosti, vymyslené úkony a nejaký očistec. Jedine krv preliata za naše hriechy Ježišom Kristom je tým pravým a dokonalým očistcom, ktorá očistí raz a navždy každého, kto mu uveril, aby sme sa mohli čistí  postaviť pred tvárou Boha. Každý vykúpený už teraz prešiel zo smrti do života a už teraz vchádza do večnosti s Bohom : Ef1 4tak, ako si nás v ňom vyvolil pred založením sveta, aby sme boli svätí a bezvadní pred ním, v láske, 5predurčiac nás k synovstvu skrze Ježiša Krista cieľom neho podľa ľúbosti svojej vôle 6na chválu slávy svojej milosti, ktorou nás omilostil v tom Milovanom, 7v ktorom máme vykúpenie skrze jeho krv, odpustenie hriechov podľa bohatstva jeho milosti,8ktorú rozhojnil oproti nám v každej múdrosti a rozumnosti 9oznámiac nám tajomstvo svojej vôle podľa svojej ľúbosti, ktorú si preduložil v sebe 10cieľom správy plnosti časov dovedna sobrať všetko v Kristovi, to, čo je na nebesiach, i to, čo je na zemi, 11v ňom, v ktorom sme sa stali aj dedičstvom Božím predurčení súc podľa preduloženia toho, ktorý pôsobí všetko podľa rady svojej vôle, 12aby sme boli na chválu jeho slávy, my, ktorí sme sa prv nadejali v Kristovi,13v ktorom aj vy počujúc slovo pravdy, evanjelium svojho spasenia, v ktorom aj, uveriac, zapečatení ste Svätým Duchom zasľúbenia, 14ktorý je závdavkom nášho dedičstva na vykúpenie Božieho nadobudnutého vlastníctva, na chválu jeho slávy.

mil_1 je odhlásený top mil_1 napísal dňa 17/05/2016 03:23 :

janjan skúste písať to, čo hovorí Božie Slovo a zistíš, že sa zhodneme.Biblia je dostatočná vo všetkom a je ten jediný záchranný padák, ktorým sa zachrániš. Je to Božie Slovo, ktoré je zapísané v Biblii. Dá sa zachrániť z padajúceho lietadla tým, že zazipsujem padák do batohu a skočím? Nie! Ak máš padák, ktorý ťa zachráni, tak nepotrebuje batoh, ktorý zabráni otvoreniu padáka. Ten batoh to je to naviac učenie KC, ktoré bráni rozvinutiu padáku - Slovu Božiemu aby ťa zachránilo.

Katolíci v podstate nepotrebujú Bibliu, tak ako sa môžeme zhodnúť? Katolíkov KC odzbrojila a zobrala im meč Ducha - Slovo Božie. Nemáte žiadne argumenty a svoje tvrdenia nemáte podložené Božím Slovom. Vy nepovažujete Božie Slovo za jedinú autoritu a tých autorít máte neúrekom až sa v tom sami nevyznáte.

alexandra_ je odhlásený top alexandra_ napísal dňa 17/05/2016 03:26 :

Mil, očistec nie je dočasné peklo, peklo je peklo, očistec je očistec a nebo je nebo
z očisca sa ide do neba

KC neučí, že každý musí byť v očisci
ak je niekto hodný podľa Pána Boha neba, ide do neba

modlíme sa za duše v očisci, ako sa píše v Písme
"Svätá a nábozná to myslienka! Preto nariadil túto zmiernu obetu za mrtvych, aby boli zbavení hriechu."
(2 Machabejcov 12:45)

celá stať
Júdova obeta za padlých. – 3838 n.Potom Júda zobral svoje vojsko a odviedol ho do mesta Odolam. Keďže nastával práve siedmy deň, posvätili sa podľa obyčaje a slávili tam sobotu. 39Na druhý deň vyšli Júdovi ľudia, aby odniesli telá padlých, lebo už bolo nanajvýš treba, a uložili ich vedľa ich príbuzných do otcovských hrobov. 4040-42Tu našli pod oblekom u každého z padlých amulety modiel z Jamnie, čo zákon Židom zakazuje. Všetkým bolo zrejmé, že padli pre túto príčinu. 41Všetci velebili Pána ako spravodlivého sudcu, ktorý vyjavil tajnosti. 42Potom sa začali modliť a prosili, aby im toto previnenie, ktorého sa dopustili, bolo úplne odpustené. Šľachetný Júda napomínal však ľud, aby sa chránil hriechov, keď na vlastné oči videli následky hriechu u padlých.
4343-46Potom urobili medzi mužstvom zbierku, ktorá vyniesla dvetisíc drachiem striebra. Tieto poslal do Jeruzalema, aby bola prinesená obeta za hriechy. Bol to veľmi krásny a šľachetný skutok, lebo myslel na vzkriesenie. 44Veď keby sa nebol nádejal, že padlí raz budú vzkriesení, bolo by bývalo zbytočné a nerozumné modliť sa za mŕtvych. 45Pamätal tiež, že je veľmi krásna odmena prichystaná pre tých, čo nábožne zosnuli. 46Svätá a nábožná to myšlienka! Preto nariadil túto zmiernu obetu za mŕtvych, aby boli zbavení hriechu.

a keďže cirkev učí - ako "stĺp a opora pravdy", vie, čo učiť veriacich má

nik iný stĺpom ani oporou pravdy v Pravdách nie je

katolíci potrebujú Písmo, aj sa sýtia Božím slovom, ale neurčujú si z nej pravdy viery popierajúce Pravdy viery, ktoré učí cirkev

Naposledy upravil alexandra_ dňa 2016-05-17 16:34 GMT

janjan je prihlásený top janjan napísal dňa 17/05/2016 03:29 :

mil_1,
skús sa najprv zhodnúť s inými nekatolíkmi.

janjan je prihlásený top janjan napísal dňa 17/05/2016 03:37 :

mil: "Katolíci v podstate nepotrebujú Bibliu"
Videl si niekedy katolícku dogmatiku ? Ak nie, nájdi si nejakú, aby si zistil, na základe čoho sú definované dogmy katolíckej viery.

slovo je odhlásený top slovo napísal dňa 17/05/2016 04:21 :

Mil,
O čo ti ide?
RKC nie je tvoj nepriateľ konečne si otvor oči!
Nepriateľ je niekto iný!!!

slovo je odhlásený top slovo napísal dňa 17/05/2016 04:46 :

Oslovenie "svätý", to znovu nie je problémom, lebo Sv. Písmo na viacerých miestach nazýva smrteľných kresťanov, žijúcich ešte na tejto zemi, "svätými".
Nuž keď Duch Svätý ich tak nazýva, potom zaiste to nie je hriech.

Ako Peter navštevoval všetkých,     prišiel aj k svätým, co bývali v Lydde. (Sk 9:32)

Pozdravujú vás všetci svätí, najmä tí, co sú z cisárovho domu. (Flp 4:22)

Nazývať ludi, ktorí sú tu zemi svätými, neznamená vyhlasovať ich za bezhriešnych.
Lebo je viacero významov slova "svätý".
Prvýkrát sa staneme svätými, keď sme pokrstení.
Predtým nejestvuje žiadna svätosť. Nuž človek je svätý, lebo je pričlenený ku Kristovi (krstom, žiadny iný spôsob nejestvuje).
Druhy titul na svätosť je to ak si človek aj podržiava túto krstnú milosť, t.j. ze zostáva bez smrteľného hriechu, ináč povedané, ze je v stave posväcujúcej milosti. Ďalším titulom môže byt úrad, ktorý človek zastáva.

Nuž ak voláme pápeža Svätým Otcom, je to titul, ktorý mu náleží z viacerých dôvodov.
Je duchovných otcom na prvom mieste, a to viac ako všetci kňazi a biskupi, a je svätým, lebo je kresťanom, a najmä, lebo zastáva najsvätejší úrad.

Užívanie tohto titulu je podla všetkého spontánne a takpovediac prirodzené

Koho ustanovil Pán Ježiš za hlavu Cirkvi?
Pán Ježiš ustanovil za hlavu Cirkvi apoštola Petra a jeho nástupcov, ktorých voláme „pápež“ alebo „svätý Otec“.

Kde je Boh?
Boh je všade, na nebi, na zemi a na každom mieste.

Kto je Duch Svätý?
Duch Svätý je tretia Božská osoba, pravý Boh, ktorého poslal Pán Ježiš apoštolom na Turíce.

Koho ustanovil Pán Ježiš za hlavu Cirkvi?
Pán Ježiš ustanovil za hlavu Cirkvi apoštola Petra a jeho nástupcov, ktorých voláme „pápež“ alebo „svätý Otec“.

janjan je prihlásený top janjan napísal dňa 17/05/2016 05:22 :

moly,
protestantské cirkvi to vnímajú inak ako KC. Všetky preotestantské cirkvi to ale vnímajú rovnako ?

janjan je prihlásený top janjan napísal dňa 17/05/2016 05:51 :

moly,
napísala si, že ak by si našla nezrovnalosti vo vašom výklade, tak by si už bola dávno katolíčkou. Denne Ti tu predkladáme omyly, nezrovnalosti, nelogičnosti vo výklade, ktorý nám tu podávaš. A ?
Netreba takéto veľké vyhlásenia, ale skôr je potrebné pokorné pouvažovanie nad tým všetkým, v modlitbe, v prosbe o osvietenie. Nenechať sa ovplyvňovať hocijakým kazateľom s ľúbivými slovami. Ale dať sa na cestu hlbokého štúdia diel kresťanov prvých storočí. Oni predsa boli hlboko napojení na Apoštolov a ich žiakov.

janjan je prihlásený top janjan napísal dňa 17/05/2016 05:57 :

moly, skús si dať nejaký duel s milom alebo iným protestantom, či sa budete zhodovať. Ak by to tak bolo, nebolo by toľko protestantských cirkvičiek a zborov. A toto mi nejde do hlavy, všetci máte rovnaké Písmo, všetci ste vedení tým istým Duchom a je toľko rôznych pohľadov a chápaní.

janjan je prihlásený top janjan napísal dňa 17/05/2016 07:01 :

moly,
stačí, že porovnáš reformovamých, ECAV a anglikánov, a už máš rozpory. A keby som pridal ďalšie, napríklad adventistov tak je z toho galimatiáš. A to je jedna z nezrovnalostí, ktorú nevieš vysvetliť.

janjan je prihlásený top janjan napísal dňa 17/05/2016 07:40 :

moly,
podobné ? Jedna pravda podobná druhej pravde či tretej ?
Pravda nemôže byť podobná, pravda je buď pravda alebo nepravda.

mil_1 je odhlásený top mil_1 napísal dňa 18/05/2016 06:37 :

Slovo napísala: katolíci potrebujú Písmo, aj sa sýtia Božím slovom, ale neurčujú si z nej pravdy viery popierajúce Pravdy viery, ktoré učí cirkev

Takže pripúšťaš, že pravdy viery, ktoré učí KC môžu popierať pravdy viery z Písma? Potom ako chcete dospieť k jednote v duchu Božom, lebo duch Boží si nikdy vo svojom slove neprotirečí.  Ak učenie KC si v mnohom protirečí duchu v ktorom bola napísaná Biblia, tak to učenie vychádza z iného ducha. Ja sa držím ducha Písma.

Slovo napísala: Nuž ak voláme pápeža Svätým Otcom, je to titul, ktorý mu náleží z viacerých dôvodov.
Je duchovných otcom na prvom mieste, a to viac ako všetci kňazi a biskupi, a je svätým, lebo je kresťanom, a najmä, lebo zastáva najsvätejší úrad.

KC robí pravý opak toho čo učí Kristus ak pápeža nazýva svätým otcom: Mat 23:9 A svojím otcom nenazývajte nikoho na zemi, lebo jeden je váš Otec, ten, ktorý je v nebesiach.

Myslí sa samozrejme svätý Otec

KC robí pravý opak toho, čo učí Kristus ak pápeža nazýva aj duchovným vodcom: Mat23 10Ani sa nenazývajte duchovnými vodcami, lebo jeden je váš vodca, Kristus.

Je na zváženie, že ako môže KC robiť presný opak toho, čo učí Kristus a súčasne sa vyhlásiť za jedinú pravú cirkev Kristovu?

Slovo napísala: Kde je Boh?
Boh je všade, na nebi, na zemi a na každom mieste.

A preto Boh nepotrebuje, aby ho zastupoval pápež. Všadeprítomnosť Boha sa nedá poprieť, tak je jasné, že to vylučuje legitímnosť zastupovania Krista - teda Boha človekom, pretože prítomnosť Boha na Zemi v osobe Ducha Svätého to vylučuje.

Slovo napísala: Kto je Duch Svätý?
Duch Svätý je tretia Božská osoba, pravý Boh, ktorého poslal Pán Ježiš apoštolom na Turíce.

Použijem logiku, ktorú katolíci nechcú v tomto prípade použiť.  Ak je tu na Zemi osoba Boha, tak osoba, následníctvo a titul pápeža , ktorý chce prítomného Boha zastupovať sa ukazuje ako zbytočný a teda falošný.

Slovo napísala: Koho ustanovil Pán Ježiš za hlavu Cirkvi?
Pán Ježiš ustanovil za hlavu Cirkvi apoštola Petra a jeho nástupcov, ktorých voláme „pápež“ alebo „svätý Otec“.


Mat16 18A ja ti tiež hovorím, že si ty Peter, Skala, a na tej skale zbudujem svoju cirkev, a nepremôžu jej ani brány ríše smrti;  

Takže zase mimo. Na tej skale a nie na tebe. A tou skalou je Kristus zjavený v Petrovom srdci Otcom na nebesiach. Z kontextu celého Písma vieme, čo predstavuje pojem skala a vždy sa spája s Bohom:

Ž18:32 Lebo kde kto je Bohom krome Hospodina, a ktože je skalou mimo nášho Boha?!
2Sam 22:3 je Bohom mojej skaly, ku ktorému sa utiekam, mojím štítom, rohom môjho spasenia mojou vysokou pevnosťou a mojím útočišťom. Môj Spasiteľu, zachraňuješ ma od ukrutnosti.
2Sam 22:47 Žije Hospodin, a nech je požehnaná moja skala, a nech je vyvýšený Bôh skaly môjho spasenia!
1Sam 2:2 Nie je svätého, jako je Hospodin, lebo nie je nikoho krome teba; a nie je skaly, jako je náš Bôh!
2Sam 23:3 Povedal Bôh Izraelov, mne hovorí skala Izraelova: Ten, ktorý panuje nad ľuďmi, nech je spravedlivý, ktorý panuje v bázni Božej,
Ž 18:47 Žije Hospodin, a nech je požehnaná moja skala, nech je vyvýšený Bôh môjho spasenia!
Ž 62:8 Na Bohu je založená moja spása, a od neho je moja sláva; skala mojej sily, moje útočište je v Bohu.
Ž 89:27 On volajúc ma povie: Ty si môj Otec, môj silný Bôh a skala môjho spasenia.
Ž 92:16 aby zvestovali, že je Hospodin priamy, moja skala, a že niet pri ňom nijakej neprávosti.
Iz 26:4 Nadejte sa na Hospodina na večné veky, pretože v Hospod-Hospodinovi je skala vekov.
Mat 16:18A ja ti tiež hovorím, že si ty Peter, Skala, a na tej skale zbudujem svoju cirkev, a nepremôžu jej ani brány ríše smrti;
1Kor 10:4 a všetci pili ten istý duchovný nápoj, lebo pili z duchovnej skaly, ktorá išla za nimi, a tou skalou bol Kristus


Zamyslí sa nad týmito veršami a napr. nad týmto: "2Sam 23:3 Povedal Bôh Izraelov, mne hovorí skala Izraelova..."


Tak ako skala Izraelová nie je Izrael, ale Boh Izraelov na ktorého sa Izrael mohol spoliahnuť, nádejať, oprieť.
Tak aj skala Petrova nie je on sám, ale Kristus zjavený v Petrovom srdci Otcom na nebesiach, ktorého aj Peter vyznáva a Ježiš mu na to hovorí: Mat 16: 17A Ježiš odpovedal a riekol mu: Blahoslavený si Šimone, synu Jonášov, lebo telo a krv titoho nezjavily, ale môj Otec, ktorý je v nebesiach.

Áno, Blahoslavený preto, pretože neprišiel na to sám od seba, ale že s ním bol Boh a zjavil to Petrovi a Peter to vyriekol a tak sa Kristus stal v Petrovom srdci skalou spasenia. Takto Ježiš buduje svojú cirkev, teda na každom, ktorému Otec na nebesiach zjavi Ježiša ako Krista – Syna živého Boha a to presne tak, ako to Otec urobil v Petrovom srdci. “Ján17:6 Zjavil som tvoje meno ľuďom, ktorých si mi dal zo sveta.“

Tak teda Otec dáva ľudí zo sveta Kristu a skrz Krista prichádzame k Otcovi. Otec a Syn sú Jedno a navzájom sa dopĺňajú. Ježiš povedal jasne: „Ján 6:37 Všetko, čo mi dáva Otec, prijde ku mne, a toho, kto prijde ku mne, nevyženiem von.“ Ján 6:44 Nikto nemôže prijsť ku mne, keby ho nepritiahol Otec, ktorý ma poslal, a ja ho vzkriesim v posledný deň Ján 14:6 A Ježiš mu povedal: Ja som cesta i pravda i život; nikto neprijde k Otcovi, len skrze mňa

mil_1 je odhlásený top mil_1 napísal dňa 18/05/2016 06:58 :

Janjan napísal:stačí, že porovnáš reformovamých, ECAV a anglikánov, a už máš rozpory. A keby som pridal ďalšie, napríklad adventistov tak je z toho galimatiáš. A to je jedna z nezrovnalostí, ktorú nevieš vysvetliť.

Zase si mimo

Pre kresťana je jedinou autoritou Slovo Božie - Boh a nie človek a nariadenia ľudí. Cirkev Ježiša Krista je ako telo a hlavou je Kristus. Telo nemôže mať dve hlavy.

Ak správne zadefinujeme, čo je to cirkev Ježiša Krista, tak zistíme, že otázka názvu cirkvi sa stáva nepodstatnou a začne sa javiť podstatné to, či to ktoré spoločenstvo veriacich má ako jedinú autoritu Božie Slovo. Teda či všetky údy cirkvi poslúchajú hlavu, ktorou je Kristus. Teda údy cirkvi nie sú hlavou. Cirkev nie je hlavou, ale tvorí telo a hlavou je Kristus. No a údy sa podriaďujú hlave, ako jedinej autorite. Ak začnú údy počúvať samých seba a nie hlavu – Krista, tak netvoria telo pravej cirkvi. A preto každé spoločenstvo veriacich – každá viditeľná cirkev, ktorá nahradila hlavu - Krista učením človeka, tak takéto spoločenstvo nepatrí do tela pravej cirkvi Kristovej. Takéto telo by nemohlo žiť - fungovať, keby jeho údy počúvali seba namiesto hlavy – Krista. Ani nemôže mať telo dve hlavy. Ak nariadenia ľudí – údov sú povýšené nad hlavu – Krista, teda nad Slovo Božie, tak takéto spoločenstvo netvorí to pravé telo cirkvi Kristovej.

Cirkev Ježiša Krista nemá nič spoločné s akýmkoľvek viditeľným zhromaždením. Ľuďmi založená cirkev môže obsahovať aj falošných kresťanov, títo ale nikdy neboli súčasťou Kristovej cirkvi. Cirkev Ježiša Krista bola a je stále tá istá a jedna, tvorená iba tými, ktorí majú v srdci jedine Krista. Celá je viditeľná iba z Božieho pohľadu, lebo Boh vie v ktorých srdciach prebýva vo forme svojho Slova - Ducha. No bude viditeľná keď Kristus zvolá všetkých vykúpených pri jeho druhom príchode a až vtedy sa ukáže v plnej svojej nádhere. Áno, tvoria ju srdcia vykúpených v Kristu – tí ktorí majú v srdci ako jedinú autoritu Slovo Božie - Krista.
Jednotlivci, kresťanské spoločenstvá a pod. sú len časťou tela cirkvi Kristovej. No aj medzi nimi je veľa falošných kresťanov. Boh vidí do srdca človeka a vie v ktorom srdci kraľuje vo forme svojho Slova - Ducha. Preto je ten celkový duchovný obraz tela cirkvi Kristovej viditeľný len z Božieho pohľadu. Ani jedno takéto spoločenstvo nemôže samo o sebe prehlásiť, že je tou jedinou pravou cirkvou Kristovou. Ak to urobí, tak nehovorí pravdu, pretože cirkev Kristovu tvoria všetci, ktorí v Pravde vyznávajú Krista. Títo sa nachádzajú v rôznych spoločenstvách aj mimo nich. Bo presne vie, kto patrí do jeho cirkvi, lebo vidí do srdca človeka a vie v ktorom srdci prebýva vo forme svojho Ducha – Slova. Takéto niečo sa odvážila vyhlásiť napr. KC, Svedkovia J. a je to znakom každej cirkvi, ktorá sa povýšila nad ostatné. Je to podobné, ako keď bunky v tele tvoria orgány a takto prepojené nervovou sústavou funguje celé telo riadené hlavou. Nemôže jeden orgán vyhlásiť, že je celým telom. Kto sa drží jediného kritéria Pravdy - Slova Božieho, tak ten je Kristov a teda kresťanom a patrí do cirkvi Kristovej.

mil_1 je odhlásený top mil_1 napísal dňa 18/05/2016 07:07 :

janjan a ešte niečo

My sa nazývame bratia v Kristu a to je jedno pod akou nálepkou je zbor, alebo spoločenstvo. Podstatné je že vyznávame Krista v Pravde. Boh nepozerá na nálepky v názve.

Už som to tu niekde spomínal:

Ak by napr. evanjelicka cirkev tvrdila, že je JEDINÁ pravá, tak nehovorí pravdu. To ale netvrdí!
Ak by napr. baptistická cirkev tvrdila, že je JEDINÁ pravá, tak nehovorí pravdu. To ale netvrdí!
Ak by napr. Církev bratrská tvrdila, že je JEDINÁ pravá, tak nehovorí pravdu. To ale netvrdí!

A takto môžem pokračovať čo sa týka reformovaných

Ak by napr. KC cirkev tvrdila, že je JEDINÁ pravá v ktorej je cirkev Kristova, tak nehovorí pravdu. Ona to ale tvrdí!
Ak by napr. spoločenstvo SJ tvrdilo, že je jediné pravé, tak nehovorí pravdu. Ono to taktiež ale tvrdí!

Vidíme tu podstatný rozdiel v chápaní čo je to cirkev Ježiša Krista. Vlastné vyhlasovanie jedinečnosti nejakej inštitúcie, alebo spoločenstva je znakom že sa niekto povýšil.  Tu je predpoklad, že človek postaví slovo spoločenstva nad Božie Slovo. A to je prípad  KC a jej podobným. Oni ostatných považujú za odpadlíkov a to len preto, že niekto nie je ich členom a teda nedodržiava to všetko, čo si sama KC vyhlásila ako kritériom pravosti! Nezaujíma ich, či ostatní mimo ich spoločenstva vyznávajú Krista v Pravde. Podstatná je pre nich nálepka,členstvo, dodržiavanie nariadení KC a uznávanie pápeža ako námestníka Krista na Zemi.

Človek až vtedy pochopí, čo je pravá cirkev Ježiša Krista ak uverí a to nie spoločenstvu, zboru, cirkvi, ale Slovu Ježiša Krista – Kristu. Túto Pravdu zjavuje v srdci človeka Boh. Len vtedy môže rozlíšiť to pravé od falošného. To kresťanské spoločenstvo(zbor)  sa preto volá kresťanským spoločenstvom, lebo sa tam spoločne zídu tí, ktorí uverili Slovu Ježiša Krista. Mat 18:20 Lebo kde sú dvaja alebo traja shromaždení v mojom mene, tam som i ja v ich strede. Predsa zbor, cirkev, spoločenstvo musí taktiež nasledovať jedine Slovo Ježiša Krista a nie vlastné nariadenia a učenia, ktoré by postavili nad to Slovo - Krista. Potom by nenasledovali Krista, ale svoje vlastné nariadenia – učenia a Kristus by bol len nálepkou, ktorá by len zakrývala ich vlastné prispôsobené učenie . Kristus – jeho Slovo má byť jedinou autoritou a to ako u jednotlivca, tak aj v spoločenstve kde sa káže. Má byť Hlavou! Mnohé veľké cirkvi sledujú vlastné zištné ciele a to či už ekonomické, mocenské, politické a chcú len zväčšovať svoju členskú základňu a skrývať sa za nálepku – Kristus a kresťanské, ktoré ale moc evanjelia týmto zapreli. Na druhej strane  mnohé zbory a spoločenstvá po celom svete majú síce rôzne názvy, no ak jadro evanjelia je pravé a držia sa v Pravde Krista, tak patria do cirkvi Kristovej a sú bratia a sestry v Kristu. No nehovoria si nejakí odlúčení bratia. No aj v takýchto spoločenstvách, kde sa káže pravé evanjeliu sa nájdu veriaci, neveriaci a falošní kresťania. A to chcem zdôrazniť a to Boží pohľad, ktorý vidí do srdca človeka a vie posúdiť aké pohnútky človeka k tomu vedú. Tento dokonalý Boží pohľad vidí cirkev Kristovu ako celok – telo Kristove, ktoré tvoria jednotlivci  z rôznych zboroch a spoločenstiev po celom svete v srdciach ktorých vládne Kristus a to svojím Slovom  a to je podstatné. Tento dokonalý Boží pohľad vie vylúčiť falošných bratov a formálnych kresťanov, ktorých pohnútky, prečo sa hlásia ku kresťanstvu sú rôzné. Teda cirkev Kristovu nájdeme v cirkvách, zboroch, cirkevných spoločenstvách aj mimo nich, no všetci čo patria do týchto cirkvi, zborov, cirkevných spoločenstiev nie sú Cirkev Kristova ako celok, lebo sa tam nachádzajú aj falošní kresťania a často tvoria aj falošné cirkvi, spoločenstvá a zbory. Z tohto pohľadu nikto nemôže povedať – jedine my sme tí jediní praví!

Ja som nikdy nikoho nenabádal, aby uveril tej, alebo onakej cirkvi, náboženstvu, alebo nejakému človeku. Vždy som písal - uverte evanjeliu Ježiša Krista, ktoré je Pravda a život. Uverte Kristu! Až potom budete vedieť kde patríte a čoho ste súčasťou.

Naposledy upravil mil_1 dňa 2016-05-18 09:05 GMT

katuska111 je odhlásený top katuska111 napísal dňa 18/05/2016 07:35 :

blink...tu sa niekto velmi rad cita...blink

mil_1 je odhlásený top mil_1 napísal dňa 18/05/2016 08:08 :

Mám pochybnosti ako dlho to tu ostane, lebo zo skúsenosti viem, že katolíci radi vymazávajú vlastné blogy a aj vlastné príspevky. Neviem, čo ich k tomu vedie.

alexandra_ je odhlásený top alexandra_ napísal dňa 18/05/2016 08:27 :

napísala som: katolíci potrebujú Písmo, aj sa sýtia Božím slovom, ale neurčujú si z nej pravdy viery popierajúce Pravdy viery, ktoré učí cirkev

ty píšeš: Takže pripúšťaš, že pravdy viery, ktoré učí KC môžu popierať pravdy viery z Písma?

Mil, skús čítať pozornejšie
nie, nepripúšťam, a ani nekonštatujem, čo konštatuješ ty
v preklade, aby si porozumel, katolík číta Písmo, a Boh sa nám v Písme prihovára, ale vlastná pýcha môže v človeku zrodiť vedomie, že ja viem viac ako cirkev a začnem brodiť proti Pravde, ktorú cirkev ako učiteľ učí
nie som múdrejší ako cirkevní otcovia, ako pápež a biskupi
pýcha tvrdošijne a opovážlivo hovorí, som múdrejší a ja vám tu pravdu poviem

a toto katolík nemôže robiť, kto vedome nerešpektuje cirkev založenú Bohom, ako učiteľa a pastiera, ktorým poverenie a poslanie Ježiš dal a aj prikázal (a dal ho pre všetky pokolenia a veky), je plný pýchy
poslušnosť je jedna z najťažších vlastností, neposlúšnosť voči Bohu počiatok každého zla
potom je už len poznanie, ktoré človek získava životom, výchovou, preto iné náboženstvá, v ktorých sa ľudia rodia alebo pre ktoré sa rozhodli, je nám ostatným potrebné rešpektovať, ako všetko, čo je založené na slobodnej vôli a rozhodnutí človeka
ale katolík nemôže zrádzať cirkev, lebo zrádza Krista, ktorý cirkev založil a prostredníctvom ktorej nám dal vysluhovať sviatosti potrebné pre život k večnému životu
to, že pre iné vierovyznanie sú nepochopiteľné, nie je podstatné, katolík, ktorý miluje Boha, pozná tú nevýslovnú vzácnosť sviatostí a rovnako sa nevzdá Matky Božej, Ježiš ustanovil sviatosti pre každého
žiak nie je nad učiteľa, môže byť len ako učiteľ
kto vás počúva, mňa počúva a kto vami pohŕda, pohŕda mnou, a kto pohŕda mnou, pohŕda tým, ktorý ma poslal
a mnoho iných veršov, kde Ježiš alebo apoštoli hovoria, čo máme robiť, čo naozaj je v mnohých vyjadreniach jednoduché chápať aj z napísaného
pre bežného človeka nie je stanovené, aby z Písma vytváral vierouku na základe toho, ako to sám pochopí
je to rúhanie a opovážlivosť
na vierouku je cirkev

mil_1 je odhlásený top mil_1 napísal dňa 18/05/2016 08:48 :

Vážení katolíci

Ide vám predsa o vašu spásu, tak nemôžete zakrývať oči pred absurditami, ktorými vás kŕmi KC.

Keď príde kráľ do časti svojho kráľovstva osobne, tak logicky načo zástupcu. Ak by nebol prítomný osobne, tak už by som chápal, že poveril svojho zástupcu, aby ho zastupoval.
No a tu máme všadeprítomného Boha a v osobe Ducha svätého je Boh prítomný na Zemi. Ako je možné, že niekto tak dokáže zmiasť ľudí aby verili, že všadeprítomný Boh potrebuje si určiť človeka ako zástupcu na Zemi. KC sa snaží pozliepať a odôvodniť rôznym krkolomným a nelogickým spôsobom legitímnosť zastupovania všadeprítomného Boha. Je na počudovanie, keď katolík hovorí o všadeprítomnosti Boha, hovorí o prítomnej osoby Ducha Svätého na Zemi a súčasne paradoxne verí v  osobu pápeža – hriešneho a smrteľného človeka, že práve toho aj pre katolíka všadeprítomného Boha zastupuje. No katastrofa.

To predsa jasne vylučuje legitímnosť zastupovania Krista - teda Boha, pretože prítomnosť Boha na Zemi v osobe Ducha Svätého to logicky vylučuje.
Všetky výklady, ktoré legitimizujú úrad pápeža sú preto len účelovými konštrukciami a vedú ľudí do bludu.

Naposledy upravil mil_1 dňa 2016-05-18 09:52 GMT

alexandra_ je odhlásený top alexandra_ napísal dňa 18/05/2016 09:24 :

Mil, keby podľa tvojej logiky legitímnosť zatupovania Krista na zemi bola nelogická, keďže tvrdíš, že všadeprétomný Boh je na Zemi a aj Duch Svätý (čo aj je), potom aký význam malo voliť si učeníkov za čias Ježiša?

boli by ľudia aj v tom čase nasiaknutí Božou prítomnosťou a Duchom Svätým a žiadnych apoštolov by nebolo treba, o to viac, že Ježiš bol osobne ako pravý Boh a Človek prítomný na zemi

ale bolo treba, a mali krstiť, učiť, zväzovať a rozvazovať na zemi

zastupovali Krista - Jeho vôľu, v Jeho mene vyháňali zlých duchov

a neobsiahli len jednu krajinu, išli ďalej, a neboli to len dvanásti, všade bolo treba učiteľov a konať to, čo im Ježiš nakázal

či pokolenie sa už zmenilo? toto pokolenie už nepotrebuje byť krstené, byť učené, zväzované a rozväzované, zbavované zlých duchov?

vyjadrenie Ježiša, že ja som s vami do skončenia sveta..bolo mylné prereknutie, veď život apoštolov skončil?

kto to všetko má ďalej robiť?
či Ježiš stanovil úlohy len na život apoštolov?
ak dobre čítaš, čítaš v Písme i to, že boli biskupi, diakoni vysvätení položením rúk starších, a iní ďalší, ktorí boli poslaní Ježišom do ďalších zemí, z poverenia Ježiša, apoštolov, vysvätením, delegovaním poslania a právomocí od Ježiša a prijatím Ducha Svätého
a toto trvá dodnes, aby mohli byť krstené a učené všetky národy

a ak Ježiš dal Petrovi osobité postavenie, že na tejto skale postaví svoju cirkev (nepovedal na sebe postavím svoju cirkev, ale na človek, ktorý aj zaprel Ježiša), ktorému povedal tebe dám kľúče od nebeského kráľovstva, osobitú právomoc čo zviažeš a rozviažeš na zemi, bude zviazané a rozviazané i v nebi...
či Peter zväzuje a rozväzuje z neba na zemi?

Ježiš si vybral za apoštola i človeka, o ktorom vedel, že ho zradí

cirkev je vedená Duchom Svätým, vyvolenie Ježišom pre úlohu nie je tom, že ten človek je bezhriešny (aj keď sa plne snaží o svätosť), pretože v každom z nás drieme hriech, ale Ježiš vedie Duchom Svätým svoju cirkev a je s ňou až do skončenia sveta, a tak nie je namieste ľudskou logikou prevetrávať dôvod a poslanie, ale rešpektovať a plniť Božiu vôľu

Naposledy upravil alexandra_ dňa 2016-05-18 10:28 GMT

janjan je prihlásený top janjan napísal dňa 18/05/2016 09:47 :

mil_1,
zober si alexandrine slová k srdcu, najmä: "...a tak nie je namieste ľudskou logikou prevetrávať dôvod a poslanie, ale rešpektovať a plniť Božiu vôľu".

mil_1 je odhlásený top mil_1 napísal dňa 18/05/2016 10:24 :

Alexandra
Ako zistíš falošnú bankovku? Falošná bankovka sa vždy porovnáva s pravou a až vtedy sa zistí falzifikát. Slovo Božie je tá pravá bankovka. No ty odmietaš ju použiť a porovnať s tými, ktoré ti niekto dal do ruky a to len preto, že ti ten niekto tvrdí, že sú určite pravé, lebo sa podobajú. Pritom sa napr. odlišujú v mnohých veciach od pravej a majú veľa znakov naviac a niektoré vôbec nemajú. No aj napriek tomu si ich dáš do peňaženky a budeš platiť v obchode? Potom sa nečuduj ak príde niekto k tebe a pôjdeš na miesto, kde nechceš byť. Predsa žiješ vo svete, kde sa to len hemží podvodníkmi a ty odlišnosti s pravou bankovkou ignoruješ?

Ak by som bol prišiel do nejakého zboru, cirkvi alebo v cirkevného spoločenstva, tak prvé čo urobím je to, že to čo učia porovnám s tým, čo učil Kristus. Ak sa to v jadre evanjelia nezhoduje, tak tam nemám  čo robiť. Ak sa to zhoduje, tak učia v rovnakom duchu a sú súčasťou cirkvi Kristovej.

No a ešte aj po ovocí ich poznáme. Aké ovocie donášala a donáša KC ti je ľahostajné. Potom sa slepo odovzdávaš do rúk cirkvi, ktorej ovocie jasne svedčí o zlom strome.

alexandra_ je odhlásený top alexandra_ napísal dňa 18/05/2016 10:49 :

Mil, hľadíš veľmi svetsky na duchovné veci i Boha, a cez svoje kritérium
to nie je dobré,, je osožné poslúchať múdrejších, vo vierouke a morálnom vedení určite
viera sa nerodí z úsudku..


Mil, snažíš sa očierňovať KC a klamať o nej, a tak viac s tebou ja osobne komunikovať nebudem
to, že ty nepoznáš ovocie, neznamená, že neexistuje
ale je tak dostatočne viditeľné, ako je i viditeľné úmyselné, zlomyseľné tvrdenie opaku

mil_1 je odhlásený top mil_1 napísal dňa 18/05/2016 11:12 :

Alexandra

Hovoríme o úrade pápeža, ktorý je v očiach KC námestník Krista – teda Boha na Zemi. No a hovoríme o prítomnej osobe Svätého Ducha - Boha na Zemi. Ako som už písal, tak týmto sa vylučuje všetok iný výklad, ktorý by legitimoval nejaké zastupovanie prítomného Boha na Zemi.Každý kto to vykrikuje do sveta je falošný Kristus. Nemiešaj hrušky s jablkami a neporovnávaj to s postavením apoštolov samotným Ježišom. Nikto z nich sa takto nepovýšil, ale boli pokarhaní Ježišom, keď o tom kto je väčší čo len rozmýšľali.

Reformácia podrobila kritike náboženstvo, ktoré o sebe doteraz vyhlasuje, že ono jediné nasleduje Krista, no učí a činí opak toho, čo učil Kristus. Reformácia je pokračovanie cesty, ktorou je Kristus – Slovo Božie. Ako dopadli tí, ktorí poukázali na falošnosť učenia KC každý vie. Ja beriem za kritérium Pravdy Slovo Božie, ktoré je zapísané v Biblii. Nemôžem predsa spochybniť meter s ktorým meriam, aby som zistil nepresnosť. Poukážem na každého, kto sa snaží Slovo Božie - evanjelium Ježiša Krista prekrútiť, spochybniť, alebo poprieť.

No KC spochybnila meter - Slovo Božie a vytvorila vlastný meter a s tým falošným metrom katolíci merajú. Potom im vychádza všetko v poriadku aj to, čo namerala KC. No skúste merať pravým metrom – Slovom Božím a uvidíte aké je to všetko zlé.

Naposledy upravil mil_1 dňa 2016-05-18 12:21 GMT

janjan je prihlásený top janjan napísal dňa 18/05/2016 11:40 :

mil_1, keby to o reformácii bola pravda, prečo neprišla skôr ? Ale Boh nechal ľudí (za ktorých vylial vlastnú krv) 1400 rokov blúdiť v klamstvách ktoré si sami vyhútali, nechal ich zatracovať sa v pekle ...
A prečo prišlo niekoľko odporujúcich si reformácií - Lutherova, Kalvínova ... , keď sám Ježiš sa modlil za to, aby sme boli jedno ? Nemal prísť jeden reformátor, ktorý by nás napravil na správnu cestu ? A vôbec, kto delegoval Luthera či Kalvina za reformátorov, veď žiadneho zástupcu predsa nepotrebujeme.
mil_1, Tvoje teórie stoja na veľmi hlinených nohách.

janjan je prihlásený top janjan napísal dňa 18/05/2016 12:53 :

moly,
čo to vymýšľaš ? Daj mi súradnice v Písme, kde sa píše: "Reformácia je pokračovanie cesty, ktorou je ..."
A aké autority v cirkvi máš poslúchať ? Veď pár riadkov hore Tvoj brat, o ktorom tvrdíš, že hovorí takú istú pravdu ako Ty, tvrdí pravý opak.

Naposledy upravil janjan dňa 2016-05-18 15:07 GMT

lovein je odhlásený top lovein napísal dňa 18/05/2016 01:09 :

Ak odhliadneme od toho, ze uz oni mali medzi sebou vieroucne roztrzky,


Vieroucne roztrzky...pekny eufemizmus. Vzajomne by sa boli popotapali v lyzicke vody. A keby nebolo ich najvacsieho oponenta institucionalizovanej KC, aj by tak dopadli. Taky tunajsi reformovany Mil by so svojimi nazormi mozno visel pod tretim stlpom, s hompalajucimi sa nohami osobne rozkyvanymi samotnym krviziznivym reformatorom zo Zenevy, ktoreho nauky tu tak vehementne obhajuje. Moly, aspon ty sa uvedom, koho furik tlacis, ked ho chvalis ohanajuc sa domnelym plastikom "cistej pravdy Pisma". Poznas historiu? Cosi o tom "dobrom" ovoci cistej nauky?
No vraj ste iba odluceni bratia, tak nic. Uzivajte si bratskosti, tohto tiezjedovateho ovocia nouvelle theoloquie. Obe strany.

Su to stovky denominacii.

Poddimenzuvas. Je ich stonasobne viac. Podla inych az dvestonasobne viac. Tomu sa hovori hyperbunecne delenie, za tych par storoci.

Slovo, totiz autorka blogu, taka pekna tema... My ktori sme cakali, ci sa dej diskusie predsa len nezvrati smerom k teme blogu, sme uz unaveni a rozcarovani. Skoda, tak snad nabuduce. Ty za to nemozes.

janjan je prihlásený top janjan napísal dňa 18/05/2016 01:20 :

moly,
len svätí majú nárok byť v cirkvi. A my hriešnici ? Čo s nami ? Alebo, 10 minút po spovedi som ešte v cirkvi, ale na druhý deň, keď niečo vyparatím, už nie ?

janjan je prihlásený top janjan napísal dňa 18/05/2016 01:22 :

moly,
na blud ako hrom si nadšene napísala: "Janko, to nie sú mil_1 -ove teórie, to je čisté Božie Slovo ..." Tak kto čo vymýšľa ?

alexandra_ je odhlásený top alexandra_ napísal dňa 18/05/2016 01:36 :

Moly, prosím ťa..
pýcha nie je pokorné uvedomovanie seba samého a menenie seba samého k lepšiemu
pýcha je popierať vierouku, ktorú cirkev učí a tvoriť si ju sám
ale písala som najmä o katolíkoch
prečo si myslíš a myslíte, že cirkev (konkrétne RKC) je niekto, kto nepočúva Boha, nevychádza z Boha, nemiluje Boha, nekráča k Bohu?

píšeš o predstaviteľoch u vás..u nás pápež, biskupi, kňazi, magistérium, predstavení v kláštoroch
ich úloha nie je existencia sama o sebe pre seba, ale z poverenia Ježiša pre slúženie Bohu a vedenie ľudí k Bohu

janjan je prihlásený top janjan napísal dňa 18/05/2016 01:38 :

moly,
ak pácham hriech, určite neplním Božiu vôľu, ale vôľu Hada. Tak podľa Tvojej teórie, že pravú cirkev tvoria tí, čo plnia Božiu vôľu, ja, hriešnik, do žiadnej cirkvi nepatrím.

janjan je prihlásený top janjan napísal dňa 18/05/2016 01:43 :

moly,
tá veta tam bola aspoň 16 minút pred Tvojim príspevkom. A reagovala si na môj príspevok a môj príspevok reagoval na inkriminovaný príspevok.
Tak čo si mám o tom myslieť ?

janjan je prihlásený top janjan napísal dňa 18/05/2016 01:47 :

moly,
a čo sa tým zmení ? Veď s ňou súhlasíš. Tak moje výhrady sú plne na mieste a nie je to žiadne klamstvo, útok, nepriateľstvo ...

mil_1 je odhlásený top mil_1 napísal dňa 18/05/2016 06:23 :

Vážení katolíci

Možno by som sa hombáľal za svoje názory niekde, no viem, že za pravdu Kristovu.

A tie vaše argumenty, že je vraj stovky ba tisíce denominácii, cirkvi, cirkvičiek a zborov. A čo je na tom? V jedných sa káže Kristus v pravde, niektorí odbočili zo správnej cesty a niektorí celkom zablúdili. No aj keby ich bolo milión, tak aj tak Boh vie v ktorých srdciach prebýva svojím duchom – Slovom a na konci ich Pán zvolá v jedno. V čom je problém? Kto z vás katolíkov poprie túto Božiu vlastnosť? Nikto! Čo ak Boh to tak chce? To je všeobecnosť, no Boží pohľad je predsa dokonalý a nie všeobecný. Tak o čom sa tu snažíte argumentovať? Slova Biblie už nedokážete pred ľuďmi zakryť. No čo je všeobecného na  zdôrazňovaní jedinečnosti KC, ktorá samu seba prehlásila za jedinú pravú v ktorej je cirkev Kristova? Jedna z vtedajšieho množstva cirkví si zmyslela, že je jediná pravá a vytvorila si falošného zástupu Krista – Boha na Zemi. Prevzala štafetový kolík moci pohanského Ríma a chce si vládnuť svetu. Viedla vojny, prenasledovala, hromadila a hromadí bohatstvo a majetky a správala sa to ako nejaká svetská ríša - šelma. Rozkoly boli aj v ranných cirkvách a zboroch a sú aj teraz, pretože na Zemi je aj otec lží – satan, aby duchom antikrista zvádzal do bludu, ak by bolo možné aj vyvolených

KC je dvojtvárna. Ide jej zaceliť ranu z rozkolu a reformácie a hľadá spôsob ich “návratu“ do KC cez dymovú clonu ekumenizmu, kde sa už od KC ani nevyžaduje konverzia. Podstata takejto jednoty je nevyžadovať konverziu , ale sa hľadá spôsob, ako dospieť k jednote a to tak, že jedná tvar KC stojí pevne na podstate učenia KC a jej jedinečnosti a tá druhá liberálna tvár robí akože ústupky, aby miatla a vyhlasuje, že aj mimo KC sú vraj nejaké neviditeľné prvky a nazve to originálnym pojmom - nedokonalé spoločenstvo s KC. Veľmi originálny a neurčitý pojem! Pravoverný katolík tomu rozumie tak, že Duch Svätý pôsobí aj mimo KC a to len preto, aby nakoniec to zjednotil pod pláštik univerzality KC. Je to predstava, že po rozkolu a reformácii ostali niektoré prvky z KC aj mimo KC,  ako keď pri havárii sa rozletia časti auta po okolí, no a je potrebné ich len pozbierať, a teda postupne priviesť tieto prvky do svojho “pravého“ ovčinca - KC. Katolík si totiž neuvedomuje že reformácia je pokračovanie cesty, ktorou je Kristus a práve katolicizmus je odbočenie od tejto cesty a práve katolicizmus bránil v pokračovaní po tejto ceste mnohým. Potom je to naopak ako si to predstavujú katolíci. Všetko, čím sa KC snaží svoj úmysel zakryť slúži na to, aby to všetko spojila a tým naplnila svoju univerzalitu v dejinách z  takzv. “nedokonalého spoločenstva s KC“ do svojho “dokonalého  spoločenstva s KC“.

Kde to je napísané v Písme, že je to práve táto cirkev - RKC ako stĺp pravdy? Nikde! Bola jednou z mnohých vo vtedajšej dobe. Len taký súhrn z ranného obdobia: efezskej cirkvi ,smyrnianskej cirkvi ,pergamskej cirkvi, tyatirskej cirkvi, sardskej cirkvi, filadelfskej cirkvi ,  laodicejskej cirkvi, Božej cirkvi v Korinte, a dokonca - pozdravujú v Pánovi Akvila a Priska s cirkvou v ich dome, solúnskej cirkvi  

Rim 16:16 Pozdravte sa navzájom svätým bozkom. Pozdravujú vás všetky Kristove cirkvi .
1Kor 16:19 Pozdravujú vás ázijské cirkvi. Veľmi vás pozdravujú v Pánovi Akvila a Priska scirkvou v ich dome.
2Kor 11:28 A okrem toho na mňa deň čo deň dolieha starosť o všetky cirkvi.
Flm 1:2 sestre Apfii, nášmu spolubojovníkovi Archippovi a cirkvi, ktorá je v tvojom dome:
Zj2 29Kto má uši, nech počúva, čo Duch hovorí cirkvám .

 
Vidíte ako vtedy chápali cirkev Kristovu? To nie je ekumenizmus v ponímaní KC, keď si jedná cirkev zmyslí, že je jediná pravá a pritom zišla z cesty a skúša zviesť a zastrešiť pod svoje krídla aj ostatné cirkvi. A preto je to tak ako to je.  

Pojem všeobecný - týkajúci sa všetkých, všetkého, celkový. Môžem požiť tento pojem iba vtedy, ak sa to týka všetkých kresťanov, ktorí vyznávajú Krista v Pravde. No vždy je to iba náš nedokonalý všeobecný pohľad. Ak to z tohto ľudského nedokonalého pohľadu sa niekto ohraničí v rámci nejakej cirkevnej inštitúcie, zboru, spoločenstva a povie, že jedine táto cirkev je tá jediná pravá, tak už to nie je všeobecná cirkev. Potom ostáva len nálepka všeobecná, no v skutočnosti sa cíti táto cirkevná inštitúcia jedinečná a výnimočná a po tom nasleduje pád. Tento pojem všeobecná je teda kamufláž.

Ak všeobecne hovorím o cirkvi Kristovej z pohľadu človeka, tak áno, vidím tam mnohé zbory, cirkvi a cirkevné spoločenstvá, ktoré vyznávajú Krista. No a to je v ostrom kontraste ako vidí cirkev Kristovu samotná KC.  Žiadna z nich sa z tohto nedokonalého pohľadu nevyhlásila za JEDINU pravú, ako to urobila KC - RKC. No pohľad Boží je dokonalý a vie v ktorých srdciach prebýva Boh vo forme svojho Ducha – Slova a z tohto Božieho dokonalého pohľadu Boh vidí a to nie povrchne a všeobecne, no vidí konkrétne každého vykúpeného v Kristu a tí všetci tvoria pravú cirkev Kristovu, ktorá je čistá a bez poškvrny.   Zj 7:14 ... Toto sú tí, ktorí prišli z toho veľkého súženia a oprali svoje rúcha a zbielili ich v krvi Baránkovej . Boh vidí cirkev Kristovu  čistú a bez poškvrny – Nevestu Baránkovu, lebo vidí v nej iba tých, v ktorých srdciach kraľuje svojím Slovom – Duchom a ktorí oprali a zbielili svoje rúcha v krvi Baránkovej. Cirkev Kristova nemá žiadne nálepky v názve a nie je všeobecná z Božieho pohľadu.

Naposledy upravil mil_1 dňa 2016-05-18 19:41 GMT

alexandra_ je odhlásený top alexandra_ napísal dňa 18/05/2016 06:41 :

Via,
poznáte iný postoj k iným náboženstvám ako rešpektovanie vierovyznania iného človeka, ktoré vyznáva v súlade s tou definíciou, ktorú ste dali, že ho pokladá za pravé?
ja nie

napríklad voči týmto ľuďom iného vyznania nemôžem nič, okrem rešpektovania ich presvedčenia a okrem argumentácie na fakty, ktoré uvádzajú alebo usmernenia vo vieroučných veciach
či ich prijmú alebo nie, ostáva stále rešpektovanie ich rozhodnutia

ja iné vierovyznanie neprijímam, ale ani nemôžem narušiť ich slobodnú vôľu

viera je dar Boží
pre mňa vzácny dar
Ježiš však sám hovorí, že má aj tých, čo nie sú z tohoto ovčinca

každý si však môže prosiť o Dary Ducha Svätého
"ak niekomu z vás chýba múdrosť, nech si prosí od Boha, ktorý dáva všetkým štedro a bez výčitky, a dostane ju."

a modliť sa za jednotu kresťanov

Naposledy upravil alexandra_ dňa 2016-05-18 19:54 GMT

janjan je prihlásený top janjan napísal dňa 18/05/2016 07:11 :

Niečo zo slov sv.Ignáca Antiochijského, žiaka sv. Jána Evanjelistu, biskup v Antiochii, kde hlásal evanjelium sv. Peter:

"Buďte všichni jednotní s biskupem, jako Ježíš s Otcem a jako kněží s apoštoly. Mějte v úctě jáhny, jako máte v úctě Boží zákon. Kdo patříte k církvi, nečiňte nic bez biskupa. Nechť je za pravou Eucharistii považována ta, již koná biskup a koho tím pověřil. 2. Kde biskup, tam ať je i lid, jako kde je Kristus, tam je i katolická církev. Bez svolení biskupa není dovoleno ani křtít ani konat hody lásky. Co on schválí, to je milé i Bohu a proto i pevné a jisté.

Je rozumné, dokud máme ještě čas, vzpamatovat se a obrátit se k Bohu. Je dobré ctít Boha i biskupa. Kdo ctí biskupa, toho ctí i Bůh. Kdo něco dělá bez vědomí biskupa, ten slouží ďáblu."

Naposledy upravil janjan dňa 2016-05-18 20:12 GMT

janjan je prihlásený top janjan napísal dňa 18/05/2016 07:21 :

marian123, ale tu sa nemysli to, čo má veriaci uvariť na obed. Ale len na otázky viery a mravov a náboženských aktivít. Už si ako naši odlúčení bratia smile

janjan je prihlásený top janjan napísal dňa 18/05/2016 07:24 :

Cieľom môjho príspevku bolo poukázať na to, že kde je Kristus, tam je katolícka Cirkev. A to sa hlásalo už na počiatku 2. storočia. Takže žiadne výmysly o milión nezávislých cirkvičkách.

janjan je prihlásený top janjan napísal dňa 18/05/2016 07:39 :

A že scestné. Slová svätého biskupa, mučeníka ... Katolíci, spamätajte sa !

alexandra_ je odhlásený top alexandra_ napísal dňa 18/05/2016 09:41 :

Via, to nie je dobre položená otázka, že ak niekoho rešpektujem, že nie je dôvod mať snahu o zmenu,,, ak niekoho rešpektujem, to neznamená, že mu nechcem dobro, ale sú isté hranice, kde sa zájsť už nedá v aktivite voči človeku, alebo je nutnosť odložiť aktivitu na vhodnosť alebo sa aktivita má zastaviť
jeden človek voči druhému nie je viazaný povinnosťou poslušnosti, k takému je potrebné omnoho viac, ako len skonštatovať uver a ži podľa toho, privádzanie niekoho k Bohu a k pravdám je proces hĺbkový, trpezlivý, spojený v prvom rade s Božou milosťou
ak by to bolo také jednoduché, svet by zrejme vyzeral inak
každý človek má svoju dôstojnosť a voči svojmu náboženstvu oddanosť

k tomu všetkému sú potrebné, okrem istého poučenia, rovnako vlastný príklad života, láska a modlitba, a niekedy len to bez sústavného poučovania

veľmi rada uvítam návod a radu
nielen voči ľuďom iného vierovyznania, ale aj voči vlažným, či rebelujúcim katolíkom, ako ich priviesť na správnu cestu

máme konať skutky telesného a duchovného milosrdenstva, v nich je dosť z toho, čo máme konať voči inému na osoh

pre zopakovanie
Skutky telesného milosrdenstva
Hladných kŕmiť
Smädných napájať
Nahých odievať
Pocestných sa ujať
Väzňov vykupovať
Chorých navštevovať
Mŕtvych pochovávať

Skutky duchovného milosrdenstva
Hriešnikov napomínať
Nevedomých vyučovať
Pochybujúcim dobre radiť
Zarmútených tešiť
Krivdu trpezlivo znášať
Ubližujúcim odpúšťať
Za živých a mŕtvych sa modliť

najčastejšie je snaha poučovať za každých okolností a viac iných ako seba, no nie každá okolnosť je okolnosťou k poučovaniu a napomínaniu, vhodnosť okamihu a spôsobu je to, čo napomínanie a poučovanie urobí pre človeka osožným, dokonca tam má byť aj predpoklad, že jednotlivé napomínanie sa dokáže pre človeka osožným stať

Naposledy upravil alexandra_ dňa 2016-05-18 23:14 GMT

mil_1 je odhlásený top mil_1 napísal dňa 18/05/2016 10:06 :

Veľa ľudí túži po jednote kresťanov. No takáto túžba ignoruje fakt, že skutočná jednota kresťanov v Duchu Svätom z Božieho pohľadu vždy existovala a existuje, no mnohí ju nevidia ani nemôžu. Predsa cirkev sa buduje z Božej moci. Ak by odrazu v tejto chvíli Boh zvolal všetkých, ktorí v pravde vyznávajú Krista aj tých, ktorí zomreli a vstali by z mŕtvych, tak by sme uvideli nespočetný zástup vykúpených, ktorí v jednote Ducha Svätého oslavujú Boha. Boh predsa o nich vie, nech by už boli kdekoľvek, pretože prebýva vo forme svojho Slova v ich srdciach. No túto jednotu v Duchu Svätom sa teraz nedá vidieť našimi očami, no každý vykúpený v Kristu túto jednotu pri druhom príchode Pána určite uvidí.

1Tes: 15Lebo to vám hovoríme slovom Pánovým, že my živí, ponechaní do príchodu Pánovho, istotne nepredstihneme tých, ktorí zosnuli. 16Lebo sám Pán s veliteľským povelom, s hlasom archanjela a s trúbou Božou sostúpi s neba, a mŕtvi v Kristu vstanú najprv; 17potom my živí ponechaní budeme razom s nimi vychvátení v oblakoch v ústrety Pánovi do povetria. A takto budeme vždycky s Pánom. 18Takže sa potešujte navzájom týmito slovami.

Všetci vykúpení v Kristu sú v jednom Duchu - Kristovom, či to nie je jednota? Veď práve ten Duch Svätý zjednocuje a uvádza do každej Pravdy. Kto je vo Svätom Duchu je v Kráľovstve Božom, tak na ten istý spôsob som aj v Cirkvi Kristovej.Rim 14:17 Lebo kráľovstvo Božie nie je pokrm a nápoj, ale spravedlivosť, pokoj a radosť v Svätom Duchu. Tak, ako je Kráľovstvo Božie vo Svätom Duchu, tak je aj Cirkev Kristova vo Svätom Duchu a je súčasťou tohto Kráľovstva a nikto nepovie: Hľa, tu! alebo: Tam hen! Je to Duchovné kráľovstvo – Božie kráľovstvo, ktorého súčasťou sú všetci vykúpení v Kristu! Boh vidí túto jednotu, lebo je Duch a jedine On zjednocuje vo svojom Duchu a kraľuje v srdciach vykúpených – svojho ľudu.

Luk17 20A keď sa ho opýtali farizeovia, kedy prijde kráľovstvo Božie, odpovedal im a riekol: Kráľovstvo Božie neprijde s pozorovaním, 21ani nepovedia: Hľa, tu! alebo: Tam hen! Lebo hľa, kráľovstvo Božie je medzi vami!

Farizeji ho nevideli. Bolo všade okolo nich a oni ho nevideli, lebo Rim 14:17 Lebo kráľovstvo Božie nie je pokrm a nápoj, ale spravedlivosť, pokoj a radosť v Svätom Duchu.

Cirkev Kristova je súčasť tohto Božieho kráľovstva a ak na Božie kráľovstvo nepovedia že je tu, alebo tam hen a je pre svet neviditeľné, tak aj cirkev Kristova, ktorá je jeho súčasťou je taktiež pre svet neviditeľná. Preto nikto nemôže ukázať prstom tu, alebo tam hen, ako to urobili katolíci na svoju cirkev.

Naposledy upravil mil_1 dňa 2016-05-18 23:31 GMT

janjan je prihlásený top janjan napísal dňa 18/05/2016 10:49 :

mil, samé bludy nezodpovedajúce pravde Písma.
Keď skutočná jednota kresťanov vždy existovala a existuje, načo sa potom Ježiš modlil za našu jednotu ?
Cirkev Kristova musí byť pre svet viditeľná, "aby svet spoznal, že si ma ty poslal" - z Ježišovej modlitby

mil_1 je odhlásený top mil_1 napísal dňa 19/05/2016 05:43 :

Janjan
Moje názory nie sú mojimi názormi, lebo to čo píšem mám podložené písmom.

Najprv KC tvrdila, že cirkev Kristova je KC. Potom to zmenila a tvrdí, že cirkev Kristova je vo vnútri KC. Mám tomu rozumieť tak, že celá KC nie je cirkev Kristova? Potom cirkev Kristova je viditeľná vo vnútri KC alebo nie? Ak je viditeľná vo vnútri KC, tak kto ju tvorí a kto nie? Akými očami pozerá a identifikuje kto patrí do cirkvi Kristovej a kto nie? Kto z nich vidí do srdca človeka ako Boh, magistérium, pápež a môže ukázať prstom  - ten bude spasený a ten nie? Kto to určuje v KC? Ak poviete že Boh, tak človek to nemôže vedieť, čo s tým ktorým človekom zamýšľa Boh. Človek sa predsa nespasí dodržiavaní nejakých úkonov – svojimi skutkami, ale je spasený z milosti skrze vieru, bez zásluh a zdarma – je to dar. Ak je to dar, tak ako môže niekto z človeka vedieť, kto bude spasený a povedať, že cirkev Kristova je jedine v KC?

KC síce tvrdí, že sme jedine milosťou spasení, no súčasne bude tvrdiť, že keď katolík zhreší, tak takými skutkami stráca katolík milosť ospravedlnenia - teda spasenie. Ak je to tak, potom ako milosť ospravedlnenia - spasenie zase získava a udržiava? Zase len vlastnými skutkami, ktorými je katolík ospravedlňovaný znova a znova. Teda cez sviatosti a skutky. Potom ako mi katolík môže tvrdiť, že KC učí o spasení z milosti, ak z podstaty učenia KC vyplýva opak toho.

Z tohto pohľadu ako sa dá niekomu v cirkvi vidieť cirkev Kristovu vo vnútri KC, keď je to u vás ako na húpačke. Strácajú spasenie, keď zhrešia potom ho zase získavajú a zase strácajú a tak dookola. No cirkev Kristovu predsa môžu tvoriť len spasení v Kristu a nikto iný.

KC tvrdí, že dôkazom existencie Cirkvi Kristovej v KC je v prítomnosti všetkých zložiek ustanovených Kristom. Ale cirkev Kristovu tvoria predsa ľudia, ktorí sú spasení v Kristu z milosti a nie zo skutkov. Tak kto ju tvorí , ak je teda pre  KC cirkev Kristova viditeľná vo vnútri KC? No a mohli by ste vymenovať tieto zložky ustanovené Kristom, ktoré určujú túto jedinečnosť  a pravosť jedine KC a nikde inde?

Ak KC pripúšťa že sú nejaké prvky cirkvi Kristovej aj mimo KC a nazýva ich odlúčení bratia , tak sú viditeľní tí čo ich tvoria? Ak áno, tak kde sú.

mil_1 je odhlásený top mil_1 napísal dňa 19/05/2016 05:58 :

---------------


Kto je namyslený a pyšný? Ten, ktorý zapiera samého seba, alebo ten kto si myslí, že aký je samospravedlivý, teda že sa spasí vlastným pričinením - záslužnými skutkami. Ak ten ktorý zaprie samého seba povie si  - nič neprinášam vo svojich rukách, ach ja hriešny človek, pretože to , že stojím pred Bohom je absolútne založené a postavené na dokonalom diele a zásluhe Ježiša Krista. A tak vie, že všetky jeho hriechy boli zaplatené jeho krvou a že je spravodlivý jedine v Kristu a má nie vlastnú, ale Kristovú spravodlivosť a z nekonečnej vďačnosti svojím novým životom oslavuje jedine Boha. Sebachvála predsa smrdí pýchou a preto je povedané:   Ef2 8Lebo ste milosťou spasení skrze vieru, a to nie zo seba, je to dar Boží, 9nie zo skutkov, aby sa niekto nechválil. 10Lebo sme jeho dielom, stvorení v Kristu Ježišovi nato, aby sme konali dobré skutky, ktoré Bôh vopred prihotovil, aby sme v nich chodili.

Tak kde je podľa teba sebachvála a pýcha? Samozrejme že u toho, kto sa chce spasiť vlastným pričinením!

Namyslenosť a sebachvála a teda pýcha by bola, keby som si myslel, že sa spasím z vlastnej sily - sám svojimi skutkami a milosť Božiu by som považoval len ako nejakú pomocnú barlu pre vyzdvihovanie svojich zásluh. Týmto by som svedčil, že obeť Ježiša Krista je nedostatočná a teda aj zbytočná. Sebachvála a pýcha je predsa v samospasiteľnosti a teda v samospravedlivosti, ak sa teda vyzdvihujem vlastné "spásonosné ego" a svoju vôľu ako rozhodujúci faktor pre účinnosť spásy.

Naposledy upravil mil_1 dňa 2016-05-19 07:07 GMT

janjan je prihlásený top janjan napísal dňa 19/05/2016 06:52 :

mil,
nemám čas ani chuť vyvracať Ti tie Tvoje bludy. Aj tak by to bolo hádzanie hrachu na stenu. Keby si si aspoň raz prečítal katolícku vierouku, takéto nezmysly by si tu nedával.
Z tvojich slov mi napríklad vyplýva, že zrejme ani len netušíš, akým spôsobom sa človek (teda aj Ty) stáva kresťanom.

mil_1 je odhlásený top mil_1 napísal dňa 19/05/2016 07:46 :

Janjan
Ale to sú fakty, že KC učí o tej hojdačke, keď katolík neustále stráca, získava a udržiava milosť ospravdelnenia - spasenie, vlastnými skutkami. Milosť sa predsa nezískava skutkami a preto sa ani nemôže strácať skutkami, lebo by to už nebola milosť, ale zásluhovosť. Milosť je úplne nezaslúžena priazeň. A pritom všetkom KC učí o spasení z milosti. Tak ako to vlastne je?

janjan je prihlásený top janjan napísal dňa 19/05/2016 09:19 :

mil_1,
ak si myslíš, že ak spáchaš ťažký hriech a neočistíš sa aspoň dokonalou ľútosťou, že skončíš v nebi, tak si to mysli. Ale potom sa nečuduj, kde naozaj skončíš.

mil_1 je odhlásený top mil_1 napísal dňa 19/05/2016 11:39 :

-----------------

Každý hriech plodí smrť. Eva odtrhla zo zakázaného ovocia a dala aj Adamovi a jedol.

Aký Eva spáchala hriech - malý, veľký, smrteľný, alebo taký, ktorý neplodí smrť?
Predsa: “Odplata za hriech je smrť " (Rim. 6 : 23).

Samozrejme že sú rôzne hriechy, no vždy nám aj ten najmenší hriech spôsobí smrť a odsúdenie preč od tvári Božej. Je aj hriech pri ktorom Boh človeka v okamihu zabije. No bez Krista a jeho dokonalej obeti za hriech, by sme boli všetci zatratení – je tak? Je! To, že v rámci odsúdenia človeka mierou spravodlivého Boha sa rozlišuje, koľko a akých hriechov človek spáchal, znamená, že aj za ten najmenší hriech bude človek súdený mierou spravodlivého Boha a aj odsúdený. Teda Boh bude súdiť tých, ktorí sú pod zákonom a nie pod milosťou. No jasné je aj to, že: !  Ján5 24Ameň, ameň vám hovorím, že ten, kto čuje moje slovo a verí tomu, ktorý ma poslal, má večný život a neprijde na súd, ale prešiel zo smrti do života.

Teda vykúpený v Kristu nie je pod zákonom skutkov, ale pod zákonom viery – teda z viery, aby bolo podľa milosti. Vtedy ide o nového človeka narodeného z Boha, ktorý sa zdokonaľuje v Kristu a milosť ho vyučuje ako žiť životom hodným postavenia dieťaťa Božieho. Takýto nový človek už nehreší - teda nežije v hriechu a preto 1Ján5 18Vieme, že nikto, kto sa narodil z Boha, nehreší. Ale ten, kto sa narodil z Boha, chráni sa, a ten zlý sa ho nedotýka.

Nehreší - myslí sa to, že vykúpený nežije v neustálom hriechu, ale sa vyhýba hriechu a zdokonaľuje sa v Kristu vyučovaný milosťou no v istote spasenia. To predsa neznamená, že sa nemôže stať že zhreší.  Ináč by Ján použil slovo – nezhreší a nie nehreší.  Pretože Ján píše: 1Ján2 1Moje dieťatká, toto vám píšem nato, aby ste nezhrešili. A keby niekto zhrešil, máme prímluvcu u Otca, Ježiša Krista, spravedlivého. 2A on je smierením za naše hriechy, no, nie len za naše, ale aj za hriechy celého sveta.

Kto hreší, tak neustále hreší, teda žije v hriechu a nemá Boha. No slovo zhreší znamená, že sa to môže stať aj u vykúpeného, ktorý nehreší.

Predsa tí, čo neuverili Slovu Života, tak budú súdení podľa svojich skutkov spravodlivým Bohom a budú aj odsúdení mierou spravodlivého Boha. Kto uveril Slovu Pravdy, tak prešiel zo smrti do života, teda v istote spasenia v Kristu a radujúc sa žije v milosti Slovom Božím životom hodným svojho povolania v Kristu.

Naposledy upravil mil_1 dňa 2016-05-19 12:59 GMT

janjan je prihlásený top janjan napísal dňa 19/05/2016 12:12 :

mil,
koľkokrát za deň môžeš spáchať ťažký hriech, aby sa dalo povedať že nehrešíš, ale len si zhrešil ?

mil_1 je odhlásený top mil_1 napísal dňa 19/05/2016 03:13 :

Janjan napísal:koľkokrát za deň môžeš spáchať ťažký hriech, aby sa dalo povedať že nehrešíš, ale len si zhrešil ?

A to si o nás čo myslíš? Vykúpený je už novým človekom narodeným z ducha – z Boha. Kto skutočne uveril evanjeliu Ježiša Krista, tak nemôže zmýšľať ako keby neveril. Preto nemôže ani žiť v hriechu ako keby neveril! Potom už nie je možné, aby vykúpený v Kristu mohol napr. takto zmýšľať – môžem hrešiť, alebo zhrešiť. Znovuzrodený človek má už nové srdce a novú myseľ a je nekonečne vďačný jedine Bohu. Toto všetko vylučuje takéto zmýšľanie! Kresťan je ospravedlnený len raz a to vierou v toho, ktorý sa obetoval za naše hriechy - Ježiša Krista. Takto vykúpený v Kristu svojím životom oslavuje Boha. Skutoční kresťania sú vystavení rôznym zvodom v rôznych formách, no hriech nad nimi nepanuje. Rim 6:14 lebo hriech nebude panovať nad vami, pretože nie ste pod zákonom, ale pod milosťou.

Na falošných kresťanoch platí tento verš: Žid 10:26 Lebo keď dobrovoľne hrešíme po prijatí známosti pravdy, nepozostáva už viacej obeti za hriechy...
Rozumieš tomu?

To je predstava katolíkov o nás, že môžeme si hrešiť, alebo len zhrešiť a aj tak máme istotu spasenia? To je čo za nezmyselné predstavy. Katolík zhreší beží sa zachrániť do náručia KC a prijať milosť ospravedlnenia. A zase zhreší a zase sa beží zachrániť a tak dookola. Ale to je život v hriechu.

Učenie o očistci, a forma spovedí v KC nabáda k hriešnemu životu a vytvára falošnú nádej spásy a to bez toho, aby sa zmenilo srdce človeka – bez toho, aby sa človek narodil z ducha – z Boha, bez toho aby človek činil skutočné pokánie a prestal žiť v hriechu a bol tak nekonečne vďačný jedine Bohu a oslavoval ho novým životom v Kristu.

Naposledy upravil mil_1 dňa 2016-05-19 16:23 GMT

mil_1 je odhlásený top mil_1 napísal dňa 19/05/2016 03:47 :

Janjan,  aby si nebol nájdený ako títo, o ktorých píše Pavol

Pavol si bol veľmi dobre vedomý toho, že učenie o ospravedlnení samotnou vierou bolo prekrúcané a to robíš aj ty. Všimni si čo píše na adresu takých ako si ty: Rim3:8, „A či potom nemáme radšej robiť zlé, jako sa nám rúhajú, a jako niektorí vravia o nás, že hovoríme: robme vraj zlé, aby prišlo dobré? Ktorých odsúdenie je spravodlivé.

Alebo tu na RIM 5:20. Pavol hovorí: „A k tomu vošiel do toho i zákon, aby sa rozmnožilo prehrešenie; ale kde sa rozmnožil hriech, tam sa ešte väčšmi rozmnožila milosť.“

Pavol pozná, ako niektorí prekrútili jeho slová a hovoria: „Nuž, ak sa milosť rozmnožuje tam, kde pribúda hriech, čo na to povieme?“RIM 6:1, „Nuž čo tedy povieme? Či zostaneme v hriechu, aby sa rozmnožila milosť?“ To je to, čo tvrdili: „Zostávajme v hriechu, aby sa milosť rozmnožila.“  Pavol jasne hovorí - Nech sa nestane!

V chybnom chápaní čo je skutočná viera je učenie o ospravedlnení vierou často odmietnuté pretože je tým vylúčená chvála a zásluha človeka, alebo je prekrúcané a zneužívané napr.:
„Ak je spasenie zo samotnej viery, potom na skutkoch nezáleží a môžeme hrešiť a aj tak byť spasení“, alebo „Nuž, ak sme ospravedlnení samotnou vierou a týmto sa rozhojňuje Božia milosť, potom len hrešme aj naďalej, pretože sme aj tak už v bezpečí a Božia milosť bude takto viac oslávená.“

Odsúdenie patrí všetkým, ktorí  takýmto spôsobom prekrúcajú spasenie z viery v Pravdu evanjelia Ježiša Krista.

Vážení, kto skutočne uveril evanjeliu Ježiša Krista, tak predsa nemôže zmýšľať ako keby neveril. Preto nemôže ani žiť v hriechu ako keby neveril! Skutočná viera sa prejavuje skutkami viery a ovocím Ducha. Pre človeka narodeného z Boha je vylúčené takéto zmýšľanie, lebo je novým stvorením v Kristu Ježišovi a má nové srdce, ktoré má Boží charakter.

mil_1 je odhlásený top mil_1 napísal dňa 19/05/2016 03:49 :

O čom píšeš pupalka

Ak tomu nerozumieš, tak radšej nič nepíš

janjan je prihlásený top janjan napísal dňa 19/05/2016 03:50 :

mil,
popísal si toho veľa, ale nedozvedel som sa nič. Lebo vy, takisto ako my, hrešíte, či budeš či nebudeš tvrdiť niečo iné. Alebo vari Ti už rastú krídla ?
Moja otázka je plne legitímna. Ak je rozdiel medzi hrešiť a zhrešiť, tak potrebujem vedieť, kde je tá hranica medzi nimi. A to sa dá vyjadriť napríklad aj tým, ako často sa zo svojej slabosti dopustím hriechu. Ak je to napríklad raz za deň, tak je to zhrešiť, ak dvakrát, tak hrešiť - a to už znamená, že som falošný kresťan ? Ako mám inak vedieť, či som falošný a či nefalošný ?
Tak ako to je ?

Naposledy upravil janjan dňa 2016-05-19 17:32 GMT

janjan je prihlásený top janjan napísal dňa 19/05/2016 04:45 :

mil: "Skutočná viera sa prejavuje skutkami viery ..."
Chápem to dobre ? Aby si mal istotu spasenia, musíš mať skutočnú vieru. Aby si mal skutočnú vieru, musíš konať skutky viery. Čiže bez skutkov viery nemáš istotu spasenia.

janjan je prihlásený top janjan napísal dňa 19/05/2016 05:17 :

moly,
môžeš mať bez skutočnej viery istotu spasenia ?

mil_1 je odhlásený top mil_1 napísal dňa 19/05/2016 06:35 :

janjan napísal: "Skutočná viera sa prejavuje skutkami viery ..."
Chápem to dobre ? Aby si mal istotu spasenia, musíš mať skutočnú vieru. Aby si mal skutočnú vieru, musíš konať skutky viery. Čiže bez skutkov viery nemáš istotu spasenia.

Viera je nezaslúženým darom od Boha. Ak darom, tak to  máme povedať, že najprv budeme poslušní a až potom dostaneme dar od Boha – vieru - spasenie?   Lenže tak to nefunguje.  Skutky viery a ovocie Ducha Svätého sú následkom a nie príčinou uverenia. Potom by to bola odmena za skutky a nie dar. Ak je viera - spasenie darom a ak ho ešte nemáme - neveríme, tak nikto od nás nemôže očakávať poslušnosť v našej bezbožnosti a ani nikto predsa nemôže očakávať od nás skutky viery a ovocie Ducha. Ak uveríme, tak už ten dar od Boha sme dostali a poslušnosť vychádza už z nového človeka narodeného z Ducha.

Mŕtva viera to nie je viera, ktorá existuje, len sa nejako sa neprejavuje. Mŕtva viera nie je vierou. Ak povieme, že je mŕtva viera, tak to čo neexistuje, tak sa ani nemôže prejaviť. Skutočná viera v slovo evanjelia sa vždy prejaví, lebo vierou sme prijali Slovo a to slovo bolo u Boha a to Slovo bol Boh, ktorý má moc oživiť - znovuzrodiť človeka. V srdci vykúpeného vládne Slovo Božie - Boží Duch, ktorý donáša ovocie Ducha - medzi ktoré v prvom rade patrí láska Božia.  
 
Ak zoberiem Lásku, tak sa predsa sama prejaví ak existuje v srdci človeka. Preto stačí samotná láska. Ak povieš, že samotná láska nestačí, ale je potrebné ju ešte nejako umelo dokazovať skutkami lásky a hrať nejaké divadielko, tak takéto skutky nevychádzajú prirodzene z lásky a také skutky sú pokrytecké, aby vyvolali dojem lásky no realita je iná. Buď je láska fiktívna – mŕtva - neexistuje a  motívy sú rôzne, skutky sú pokrytecké a nevychádzajú prirodzene z lásky, alebo je skutočná láska a prejaví sa v sebazaprení a na skutkoch lásky, ktoré už vychádzajú prirodzene z lásky a preto sa volajú skutky lásky.
 
To isté platí aj o viere v Pravdu evanjelia Ježiša Krista. Pretože vierou prijímame Slov Života, plné lásky Božej. No a to Slovo sa samo prejaví v srdci človeka ovocím ducha Svätého – láskou Božou. Preto skutky viery ovocie ducha sú prirodzeným prejavom a nie je to nejaké divadielko, ktorým by sme nejako umelo dokazovali vieru.
 
Ak často počujeme - že najväčšia zo všetkého je láska, že je prvoradá atd. tak o akej láske to hovoríme - skutočnej alebo fiktívnej ktorá sa neprejavuje – neexistuje? Samozrejme, že o skutočnej! Každý zdôrazňuje samotnú lásku a ako samozrejmosť berie to, že sa prejavuje skutkami lásky, lebo myslí na skutočnú. Ale keď sa prídeme na diskusiu o viere, tak niekto začne tvrdiť, že viera nestačí. Ale my predsa nehovoríme o fiktívnej viere, ale o živej, lebo aj to Slovo Božie, ktoré prijímame vierou je živé a skutky viery a ovocie ducha sú jej prirodzeným prejavom. Ako prvé ovocie Ducha patrí predsa Láska.

Ak je príčina, tak následok sa vždy dostaví. Následky svedčia, že existuje príčina. Ak niet príčiny, tak niet ani následku. No dôležitá je predsa príčina, ktorú každý hľadá. Ak túto logiku neuplatním , tak budem vyhlasovať že viera v Pravdu evanjelia Ježiša Krista nestačí,  pretože si budem myslieť že viera v Pravdu Božieho Slova je niečo, čo sa vôbec neprejavuje, čo je hlúposť. To by som mohol tvrdiť, že ani skutočná láska sa neprejavuje. To by so klamal, lebo všetko čo Boh v milosti koná je prejav Lásky Božej. Takže máme tu príčinu Lásku Božiu, ktorá sa prejavila v dokonalom diele Božej milosti na kríži. Niečo, čo je neviditeľné sa prejavilo viditeľne, lebo existovalo. Milosť je neobmedzené pôsobenie Lásky Božej. Jedinou podmienkou pre uplatnenie milosti a teda neobmedzené pôsobenie Lásky Božej je viera v toho, ktorý sa obetoval na Kríži za naše hriechy - Ježiša Krista. To je všetko! Život, ktorý bude následovať bude vychádzať už z nového človeka narodeného z Ducha, ktorým je aj vyučovaný milosťou a teda s istotou spasenia v Kristu.

Existujú následky bez príčiny? Nie, neexistujú! Existujú skutky viery bez viery? Nie, neexistujú! A to je podstatné, teda príčina – viera v Pravdu Božiu a skutky viery a ovocie Ducha budú následovať. Preto sa aj volajú skutky viery, lebo vychádzajú z viery. Ak je viera v Pravdu evanjelia Ježiša Krista, tak budú aj skutky viery a ovocie Ducha ako samozrejmý dôsledok prítomnosti viery - teda živého Slova Božieho, ktoré formuje srdce vykúpeného a teda nadobúda Boží charakter. Pre vykúpeného sú dobré skutky samozrejmosťou a preto niet nič záslužné na samozrejmosti čo sa týka spasenia.Keďže  skutky viery vychádzajú už z nového človeka narodeného z Ducha - z Boha.Ef2 8Lebo ste milosťou spasení skrze vieru, a to nie zo seba, je to dar Boží, 9nie zo skutkov, aby sa niekto nechválil. 10Lebo sme jeho dielom, stvorení v Kristu Ježišovi nato, aby sme konali dobré skutky, ktoré Bôh vopred prihotovil, aby sme v nich chodili.
“Ale milosťou Božou som, čo som, a jeho milosť mne preukázaná nebola nadarmo, ale som hojnejšie pracoval než oni všetci, avšak nie ja, ale milosť Božia, ktorá je so mnou"
(I. Kor. 15 : 10)

Tak teda nie ja , ale milosť Božia! Potom všetko, čím veriaci je a všetka práca, ktorú v láske koná, výsledkom milosti Božej. Oddelene od Jeho milosti sa pre Boha nemôže konať nič.

janjan je prihlásený top janjan napísal dňa 19/05/2016 06:45 :

Z Vyhlásenia Dominus Iesus:

Pán Ježiš, jediný Spasiteľ, neustanovil len jednoduché spoločenstvo učeníkov, ale ustanovil Cirkev ako spásonosné tajomstvo: On sám je v Cirkvi a Cirkev je v ňom (porov. Jn 15, 1n; Gal 3, 28; Ef 4, 15 – 16; Sk 9, 5); preto plnosť Kristovho spásonosného tajomstva patrí aj Cirkvi, nerozlučne spojenej so svojím Pánom. Ježiš Kristus totiž pokračuje vo svojej prítomnosti a vo svojom diele spásy v Cirkvi a prostredníctvom Cirkvi (porov. Kol 1, 24 – 27), 47 ktorá je jeho telom (porov. 1 Kor 12, 12 – 13.27; Kol 1, 18 ). A tak, ako hlava a údy živého tela nie sú síce totožné, ale sú neoddeliteľné, ani Krista a Cirkev nemožno navzájom zamieňať, ale ani oddeľovať, lebo spolu tvoria jediného „celého Krista“. Táto neoddeliteľnosť sa v Novom zákone vyjadruje aj prostredníctvom analógie Cirkvi ako Kristovej nevesty (porov. 2 Kor 11, 2; Ef 5, 25 – 29; Zj 21, 2.9).
Preto v spojitosti s jedinečnosťou a všeobecnosťou spásonosného prostredníctva Ježiša Krista treba pevne veriť ako pravdu katolíckej viery jedinečnosť Cirkvi, ktorú on založil. Tak, ako je len jeden Kristus, tak je len jedno jeho telo, jedna jeho nevesta: ,jediná katolícka a apoštolská Cirkev.‘ Okrem toho Pánove prisľúbenia, že nikdy neopustí svoju Cirkev (porov. Mt 16, 18; 28, 20) a bude ju viesť svojím Duchom (porov. Jn 16,13), nesú so sebou podľa katolíckej viery záruku, že jedinečnosť a jednota Cirkvi, ako aj všetko to, čo patrí k jej integrite, nikdy nebudú chýbať. Veriaci majú vyznávať, že existuje historická spojitosť – zakotvená v apoštolskom nástupníctve – medzi Cirkvou založenou Kristom a Katolíckou cirkvou: „Toto je jediná Kristova Cirkev … ktorú náš Spasiteľ po svojom zmŕtvychvstaní zveril Petrovi, aby bol jej pastierom (porov. Jn 21, 17), poveril jeho a ostatných apoštolov, aby ju šírili a viedli (porov. Mt 28, 18 n), a naveky ju vztýčil ako ,stĺp a oporu pravdy‘ (porov. 1 Tim 3, 15). Táto Cirkev, ustanovená a usporiadaná na tomto svete ako spoločnosť, pretrváva (subsistit in) v Katolíckej cirkvi, ktorú spravuje Petrov nástupca a biskupi v spoločenstve s ním.

Naposledy upravil janjan dňa 2016-05-19 19:45 GMT

katuska111 je odhlásený top katuska111 napísal dňa 19/05/2016 07:43 :

To si nie som ista marian,lebo ci sa ja od rana chystam nieco ukradnut,alebo to ukradnem po minute bez premyslania...stale som len nieco ukradla....

Inak ale poces toho ako tu citam komentáre,teda nie vsetky cele,lebo tie tapety sa citat cele nedaju si veru tiez myslim,ze tu vsetci pisu v globale to iste,iba inou recou....nikto nikomu nerozumie, lebo neovlada jeho jazyk....

janjan je prihlásený top janjan napísal dňa 19/05/2016 07:57 :

katuska111,
ako všetci to isté ? Vari ja píšem bludy ? smile

katuska111 je odhlásený top katuska111 napísal dňa 19/05/2016 08:51 :

Marian,
kolko kleptomanov sa percentualne nachadza medzi zlodejmi? Tak ti npachaju hriech.
Janko,
ty a bludy?grin

mil_1 je odhlásený top mil_1 napísal dňa 20/05/2016 06:13 :

Janjan

Čo oživuje telo? No predsa Duch. Je Boží Svätý Duch Všemocný? Je! Môže byť kde chce? Môže! Je osobou Boha? Je! Uvádza do každej Pravdy? Uvádza! Potrebuje Boh ešte niekoho z človeka - úrad, aby ten jeden človek - úrad ho zastupoval? Nepotrebuje, lebo všetko činí aj tak jedine Boh ako Otec, Syn a Duch Svätý a zjavuje Pravdu mnohým! Aké vlastnosti všemocnému Bohu chýbajú, aby ho musel  na Zemi zastupovať človek – úrad pápeža? Žiadne! Aké Božie vlastnosti chýbajú úradu pápeža? Všetky! Nie je to predsa Boh.

Ježiš, keď hovorí o svojom odchode, tak čo nanajvýš zdôrazňuje? Ján 16:7 No, ja vám hovorím pravdu, že vám je to užitočné, aby som ja odišiel. Lebo ak neodídem, Tešiteľ neprijde k vám; ale ak odídem, pošlem ho k vám.
Dokonca je to nám užitočné, keď Ježiš odíde a to kvôli tomu Tešiteľovi – Duchu Pravdy, ktorého pošle k nám a nie kvôli Petrovi, ktorý podľa výkladu KC ho mal na zemi zastupovať! Teda žiadny Petrov úrad  a následníctvo Ježiš vôbec nespomína.

Žiadny Peter, alebo nejaký človek tu vôbec nefiguruje, ale Duch Pravdy - Tešiteľ, ktorý bude uvádzať do každej Pravdy vo svojom Slove a namiesto neho sa posadila KC na čele s pápežom a vydáva sa za jediný stĺp pravdy! Aká je len daná nesmierna dôležitosť, ktorú Ježiš kladie Tešiteľovi - Duchu Pravdy, až je nám dokonca užitočné, že Ježiš odíde k Otcovi na nebesia, aby poslal práve toho Tešiteľa – Ducha Pravdy!

Pre vás katolíkov je prítomná osoba Boha - Ducha Svätého nejaká nemohúca, alebo čo, že potrebujete ešte osobu človeka a úrad pápeža, aby prítomnú osobu Boha - Ducha Svätého bolo potrebné zastupovať?

Ján16 13Ale keď prijde on, ten Duch pravdy, uvedie vás do každej pravdy; lebo nebude hovoriť sám od seba, ale bude hovoriť všetko, čokoľvek počuje, aj budúce veci vám bude zvestovať. 14Ten ma oslávi, pretože z môjho vezme a bude zvestovať vám.

Nejako v tomto tvojom príspevku janjan ti chýba prítomná osoba Ducha Svätého. Ako sa to len ťažko vysvetľuje zastupovanie jednej osoby Boha – Syna, ak je prítomna iná osoba Boha – Duch Svätý a súčasne osoba pápeža - človeka, ako sa snaží zastupovať jednu z  osoby Boha. Či je tu Syn na Zemi, alebo je tu Duch Svätý na Zemi, tak vždy je tu Boh. Boh je prítomný a všadeprítomný a ak osoba Syna odišla k Otcovi na nebesiach tak to neznamená, že Boh tu nie je na Zemi a preto nie je ho potrebné zastupovať úradom pápeža. Je to nezmysel. Ak Bol prítomný Boh v Osobe Krista, tak je jasné, že nepotreboval zastupovanie. Ak je Boh prítomný v osobe ducha Svätého, tak je jasné, že nepotrebuje zastupovanie, lebo vždy je to jeden Boh. Boh sám činí všetko  v osobe Otca, v osobe Syna a v osobe Ducha Svätého.

No a KC je len jedna z mnohých vtedajších cirkví, cirkvičiek a zborov. Nachádzala sa v Ríme ako centru Rímskej ríše a tak zbohatla, zmocnela a tak sa vo svojej pýche povýšila. Samozvané sa vyhlásila za jedinú pravú cirkev Kristovu. Jej vyhlásenie, že Kristus ustanovil práve tú v Ríme, ako svoju jedinú pravú cirkev Kristovu a že jedine ona nesie všetky prvky pravosti, tak je to jasné zavádzanie, lebo niet jediného slova od Pána Ježiša, ktorým by poveril práve túto jednu z mnohých cirkvi vo vtedajšej Rímskej ríši. Ak to KC vyhlásila a začala to presadzovať aj silou, tak prestala byť všeobecná a stala sa vo svojich očiach  jedinečnou a  výnimočnou. Týmto ale poprela všeobecnosť. Pojem všeobecná si ponechala a je to teda iba kamufláž, aby sa nadobudol dojem, že je to práve ona tá všeobecná, ktorá má vo svojej univerzalite zastrešovať všetky cirkvi, aby sa jej podriadili a uznali pápeža, ako námestníka Krista, teda Boha na Zemi a teda aj KC v Ríme ako jediný stĺp pravdy. Z tejto namyslenosti sa doteraz nespamätala a asi sa ani nespamätá, až do chvíli keď jej moc zničí Boh, zjavením príchodu Krista.

Naposledy upravil mil_1 dňa 2016-05-20 16:17 GMT

janjan je prihlásený top janjan napísal dňa 22/05/2016 05:44 :

moly,
chceš prejsť od slávenia nedele k sláveniu soboty ? Ďalší chrobáčik v hlave ?
Katolíci s nedeľou problém nemajú, vedia prečo. Oni majú "stĺp a oporu pravdy".

Naposledy upravil janjan dňa 2016-05-22 07:29 GMT

janjan je prihlásený top janjan napísal dňa 22/05/2016 05:54 :

mil,
aby Ti bolo jasné, aj dnes je KC zložená z množstva miestnych cirkví - diecéz a všetky tvoria KC. Tak ako kedysi bola Cirkev v Efeze, Kolosách, Antiochii, Korinte ... dnes je v Bartislave, Trnave, Košiciach, Ríme ... A Rímska Cirkev má preto význačné postavenie medzi všetkými ostatnými miestnymi Cirkvami, lebo tam pôsobil a zomrel sv. Peter, prvý  pápež. A len tak mimochodom, sám sv. Peter sa postaral, aby aj po jeho smrti sa naďalej "často pripomínali tieto veci" (2Pt1,15 ).

janjan je prihlásený top janjan napísal dňa 22/05/2016 05:33 :

mil,
prečo na Turíce Duch Svätý nezostúpil hneď na všetkých v Jeruzaleme, ale len na učeníkov a tých, čo boli s nimi ? Aby oni Ho zastúpili a zvestovali Slovo ? A čo sa k tomu píše v Skutkoch apoštolov ?
"Tu vystúpil Peter ... počúvajte moje slová .."
"Peter im povedal ..."
"Oni prijali jeho slovo a dali sa pokrstiť ..."
Ty si sa ako stal kresťanom ? Išiel si po ulici a šup, kresťan ? Alebo si si len tak kúpil Bibliu (podotýkam, nikdy predtým si nevidel kríž ani nič nepočul o kresťanstve) a náhle Ťa osvietilo ? Nie tak ? Povedal Ti o viere otec ? Alebo kamarát ? Alebo nejaký duchovný ? Koho z nich si vybral Duch Svätý, aby Ho zastúpili a zvestovali Ti Evanjelium ? Nenecháva sa Boh zastupovať ľuďmi, aby ohlasovali Jeho meno ?

janjan je prihlásený top janjan napísal dňa 22/05/2016 06:55 :

11111,
pýtal sa Ťa niekto niečo ?

mil_1 je odhlásený top mil_1 napísal dňa 22/05/2016 07:59 :

janjan napísal:aby Ti bolo jasné, aj dnes je KC zložená z množstva miestnych cirkví - diecéz a všetky tvoria KC. Tak ako kedysi bola Cirkev v Efeze, Kolosách, Antiochii, Korinte ... dnes je v Bartislave, Trnave, Košiciach, Ríme ... A Rímska Cirkev má preto význačné postavenie medzi všetkými ostatnými miestnymi Cirkvami, lebo tam pôsobil a zomrel sv. Peter, prvý  pápež. A len tak mimochodom, sám sv. Peter sa postaral, aby aj po jeho smrti sa naďalej "často pripomínali tieto veci" (2Pt1,15 ).

Obraz KC nezodpovedá obrazu ranných cirkví, pretože to, čo zjednocovalo vtedajšie cirkví, bola jediná hlava – Kristus – Slovo Božie a nie pápež. Kristus predsa takto zjednocuje vždy, no nie pod hlavičkou, ktorú si určila RKC.

Tieto všetky, ktoré tvoria KC musia uznávať pápeža, ako jedinú hlavu cirkvi na Zemi a splniť ešte mnoho iných kritérií, aby ich KC uznala a privinula pod svoj pláštik univerzality. Ale jediné kritérium by predsa mal byť Kristus – Slovo Božie a nič iné.

Jedna z množstva cirkví na celom svete, ktorí vyznávajú Krista, tak z týchto sa našla jedna najpočetnejšia, ktorá samu seba vidí ako všeobecnú, no jedine v rámci tých, ktorí uznávajú pápeža a nehovorím pritom o ďalších kritériách, ktoré si sama vytvorila a musia ich spĺňať. Všeobecnosť predsa poukazuje na cirkvi na celom svete, ktoré vyznávajú Krista a nie len tie, ktoré uznávajú pápeža. Potom jednu “všeobecnú“ cirkev zjednocuje uznávanie pápeža a tu druhú všeobecnú na celom svete zjednocuje Kristus – Slovo Božie.  Boh práve v tejto všeobecnej cirkvi, ktorú tvoria cirkvi, cirkevné spoločenstvá, zbory po celom svete, ktoré vyznávajú Krista, tak práve v tej všeobecnej vidí cirkev Kristovu, pretože vie, kto do nej patrí a vie v ktorých srdciach prebýva vo forme svojho Ducha - Slova. Otec na nebesiach zjavuje v srdci človeka Krista - Syna živého Boha a tak sa Kristus stane v jeho srdci skalou spasenia. No a tí všetci, ktorí majú túto skalu spasenia - Krista vo svojom srdci tvoria cirkev Kristovú. Tí všetci tvoria spoločenstvá, zbory, cirkvi a sú aj mimo nich, no vždy vedia, kde patria a čoho sú súčasťou.

No pohľad človeka, alebo nejakej cirkevnej inštitúcie predsa nemôže nahradiť pohľad Boží. A z tohoto nedokonalého pohľadu nejakej inštitúcie potom vyhlásiť, že je jediná pravá, v ktorej je cirkev Kristova a rozhodovať, kto do nej patrí a kto nie.

Naposledy upravil mil_1 dňa 2016-05-22 21:03 GMT

janjan je prihlásený top janjan napísal dňa 22/05/2016 08:02 :

11111,
tento komentár som si odložil. Možno sa zíde corpus delicti.

janjan je prihlásený top janjan napísal dňa 22/05/2016 08:22 :

mil,
práveže na raných cirkvách sa už od začiatku prejavovala katolíckosť. Inak by sv. Pavol neišiel do Jeuzalema k Petrovi a starším riešiť na koncile problém, ktorý vznikol. Vyriešil by ho sám. Lenže sv. Pavol vedel, že na rozhodnutia v zásadných otázkach je tu Peter a Apoštoli. A nemusel to mať nikde napísané.

alexandra_ je odhlásený top alexandra_ napísal dňa 23/05/2016 11:33 :

Zdroj: http://redemptoristi.kske.sk/Q 001-050/038_sobota_na_nedelu.htm
Autor: o. Pavol Eirene, C.Ss.R.

Cirkev zmenila svätenie soboty na nedelu preto, lebo Jezis Kristus, - ktory je ústrednou postavou dejín, ktory je Synom Bozím, pravym Bohom z pravého Boha, ktorého predpovedali proroci i cely Stary Zákon, ktory je hlavou nového stvorenia, hlavou Cirkvi, ktory je "vsetko vo vsetkom", - opakujem, preto Cirkev zmenila slávenie soboty na nedelu, lebo Jezis Kristus vstal v nedelu z mrtvych. Zmrtvychvstavnie je ústrednym clánkom krestanskej viery.

Cirkev túto zmenu urobila na základe právomoci, ktorú jej dal Jezis Kristus, ked povedal:

Keby ani ich nepocúvol, povedz to cirkvi. A keby ani cirkev nechcel poslúchnut, nech ti je ako pohan a mytnik. Veru, hovorím vám: co zviazete na zemi, bude zviazané v nebi, a co rozviazete na zemi, bude rozviazané v nebi. (Mt 18:17-18 )
Kristus tymito slovami dal svojej Cirkvi neobmedzenú právomoc. Kto by hovoril opacne, protirecil by Kristovi.

Ak naozaj veríme Jezisovi Kristovi, jeho slovám: co zviazete na zemi, bude zviazané v nebi, a co rozviazete na zemi, bude rozviazané v nebi, táto odpoved ohladne soboty by nám mala stacit.

Tí, ktorí majú záujem dozvediet sa viac a podrobnejsie o tejto problematike, nech si precítajú knihu ADVENTISTA A KATOLÍK, ktorá pojednáva specificky o tomto probléme. Dva vynatky z tejto knihy môzte nájst aj tu na nasej stránke:

http://www.globalserve.net/~mbc24/advenakatolsobota.htm

http://www.globalserve.net/~mbc24/advenakatolhriescir.htm

Ako autor knihy môzem povedat, ze ani sám som si nemyslel, ze problematika soboty verzus nedela bude taká zaujímavá. Knihu som napísal v priebehu asi 20 rokov (pravda, písal som ju sporadicky) a tak som mal cas mnohé veci dobre si zvázit a premysliet. Hlavne ale, nikdy som ju nezacal písat bez toho, aby som sa nepomodlil k Duchu Svätému o svetlo. V knihe, okrem problému soboty, mozno nájst aj odpovede na iné aktuálne námietky, ktoré sú spolocné vsetkym protestantom (najnárocnejsia bola stat "ospravedlnenie a zásluhy".

Uvediem v skratke teologické pozadie otázky SOBOTA-NEDELA.

Predobrazny (tienovy) vyznam soboty bol naplneny, ked Kristus Boh odpocíval v sobotu potom, co dokonal dielo nového stvorenia. Potvrdzuje to sv. Pavol:

Nech vás teda nik nesúdi pre pokrm ani pre nápoj ani pre sviatok, novmesiac alebo soboty, lebo ony sú len tienom budúcich vecí, no skutocnost je Kristus. (Kol 2:16-17)
Krestanov uz na pociatku napadali pre nesvätenie starozákonnych prikázaní a sviatkov, novmesiacov a sobôt. Sv. Pavol upozornuje krestanov takmer vo vsetkych svojich listoch, aby sa nevracali k starozákonnym predpisom, lebo tie iba pripravovali cestu pre novozákonnú skutocnost. Starozákonné veci boli iba predobrazom, tienom toho, co sa malo udiat v Novom Zákone. Kristus naplnil vsetky tieto predobrazy, vrátane soboty, ako to hovorí vyssie sv. Pavol.

Vychodná katolícka Cirkev sa na Velkú (Bielu) sobotu takto modlí:

Dnesny den bol symbolicky predobrazeny velkym Mojzisom, ked povedal: A Boh pozehnal siedmy den. Lebo toto je tá pozehnaná sobota, toto je den odpocinku, v ktorom si jednorodeny Bozí Syn odpocinul od vsetkych svojich diel. Námahou az na smrt, v tele uskutocnil sobotny odpocinok a vzkriesením sa vrátil k tomu, cím ON JE. Daroval nám vecny zivot, lebo on jediny je dobry a miluje cloveka.
Ako predobraz Bozieho odpocinku a symbol prvého stvorenia, sobota prestala mat vyznam.

Tu si teraz treba uvedomit, ze na sobotu je mozné sa pozerat az z troch rôznych hladísk.

1) Najprv, sobota ako den odpocinku po urcitom pocte pracovnych dní. Nazvime to PERIODICNOST. V nasom prípade máme 7 dní v perióde. Francúzski revolucionári sa napríklad snazili zaviest 10 dnovy tyzden, ale ich pokus stroskotal.
2) PORADIE - Postavenie Pánovho dna v rámci periodicnosti, t.j. ktory siedmy den v tyzdni mu zasvätíme. Nech by sme zasvätili ktorykolvek den, vzdy to bude siedmy den (lebo máme sedemdnovy tyzden), ale otázka je iba, ci to bude presne ten isty siedmy den, ako to bolo v Starom Zákone, alebo iny siedmy den.

3) PODSTATA - Obsah Pánovho dna. Samotná podstata svätenia, t.j. co robit v tom dni.

Cirkev nezmenila ani pocet dní v tyzdni, ani nezmenila podstatu sobotného dna, ale zmenila púhy symbolizmus. Novozákonnym Pánovym dnom je den vzkriesenia, teda nedela.

Sv. Písmo nám dosvedcuje, ze krestania sa schádzali na bohosluzby v nedelu, ktorá bola podla zidovského pocítania prvym dnom tyzdna:

Ked sme sa v prvy den tyzdna zisli na lámanie chleba… (Sk 20:7)
Svätenie nedele sa predobrazuje uz v Starom Zákone pri opise Velkej Noci:

Ked prídete do krajiny… prineste zo svojej zatvy prvy snop knazovi! On bude snop podávat pred Pánom, aby vám získal zalúbenie; v den po sobote ho bude knaz podávat… Tento príkaz bude vecny… po siedmej sobote… prinesiete Pánovi potravinovú obetu… V ten isty den zvoláte sväté zhromazdenie. Vtedy nesmiete vykonávat nijakú sluzobnú prácu. To je vecny príkaz…
"V den po sobote", je jasné, ze sa jedná o nedelu.

Sv. Pavol vysvetluje, ze táto prvotina z úrody, prvy snop, predstavuje zmrtvychvstalého Jezisa Krista:

Ale Kristus vstal z mrtvych, prvotina zosnulych… Ved ako vsetci umierajú v Adamovi, tak zasa vsetci ozijú v Kristovi. Ale kazdy v poradí, aké mu patrí: prvotinou je Kristus; potom, pri jeho príchode, tí, co patria Kristovi. (1 Kor 15:20)

Naposledy upravil alexandra_ dňa 2016-05-23 12:41 GMT

janjan je prihlásený top janjan napísal dňa 23/05/2016 12:08 :

moly,
lomcuje to Tebou ako konár vo vetre. Stále si závislá len na svojej interperácii Písma. Myslíš, že Ty to vieš najlepšie ? "...sorry, nebudem poslúchať žiadneho človeka!!!" Budme poslúchať len seba ? Tak aj zle skončíš, ak sa nebudeš držať Cirkvi, stĺpu a opory pravdy. Žiaden katolík nemá s nedeľou žiaden problém, aj keby si to milionkrát prečítal v Písme. Lebo vie, čo je Cirkev a čo učí.
Čo Ti bráni začať svätiť sobotu ?

katuska111 je odhlásený top katuska111 napísal dňa 23/05/2016 12:10 :

moly,
...ved Pan Jezis bol zid,cize dodrziaval zidovske zakony....ale svojim vytazstvom nad smrtou velmi vela zmenil....smile

alexandra_ je odhlásený top alexandra_ napísal dňa 23/05/2016 12:21 :

Moly, väčšinou si vyberáš podľa vlastného uváženia, čo áno - brať z Písma za pravdu a čo nie - ignorovať
Božie slovo je celé slovo

3. prikázanie, spomni, aby si deň sviatočný svätil

vyššie máš vysvetlené, môžeš si to detailne prečítať, Pán Ježiš o tom priamo nehovoril, keď si to prečítaš celé, ostatné, čo sa píše v Písme, píšu z Ducha Svätého, aj v Starom, aj v Novom zákone

Moly, nie všetko vieme úplne, zvlášť nie pochopiť celú Pravdu z Písma, už to tu bolo dané x krát, niekto je učiteľ, niekto žiak, ak budeš chcieš byť vykladateľkou Písma, a posudzovateľom cirkevných dogiem, neviem, či môžeš prehlásiť o sebe, že poslúchaš Boha
skutočne niečo vyberáš a niečo ignoruješ

bežný človek nevie posúdiť všetky Pravdy z Písma a byť učiteľom pre iných, nie tak to stanovil Boh, od cirkvi je potrebné sa naskôr naučiť, aby mohol ďalej učiť

čo takí ľudia, čo Písmo ani nikdy nedržali v ruke?

zatracuješ postavenie cikrvi, aj mnohí iní, hore máš napr. napísané..ak niečo..povedz to cirkvi..

je dobré pýtať sa na to, čo neviem a nerozumiem, ale nie ignorovať vysvetlené autoritou, preto tie pochybnosti a nejasnosti..

janjan je prihlásený top janjan napísal dňa 23/05/2016 12:30 :

A tak vznikajú sekty. Niekto si zmyslí, že je múdrejší než apoštoli a vytvorí si vlastnú cirkev ... moly, pozor na to, nič v zlom, ale máš takéto tendencie.

janjan je prihlásený top janjan napísal dňa 23/05/2016 01:17 :

moly,
toľko miest Písma meníš a prekrúcaš a zrazu taký strach ? Len tak námatkovo: ustanovenie Petra za Skalu Cirkvi, Cirkev ako stĺp a opora pravdy, Petrove slová o tom, aby sme si sami nevykladali Písmo, Pavlove slová, že máme nádej na Božiu slávu (nie istotu) ...
Ak by si verila Cirkvi, žila by si v slobode svedomia, ponorená do Božej lásky, bez strachu, že niečo nie je správne ... A mohla by si si do sýtosti vychutnávať prebývanie v Božej náruči,

janjan je prihlásený top janjan napísal dňa 23/05/2016 02:24 :

moly,
veru neskutočné, že nedokážež pochopiť také jednoduché.
Kristus je Hlavou Cirkvi. Môže byť telo bez hlavy ? Môže byť Cirkev bez Krista ? Môže teda niečo Cirkev tvrdiť bez Krista ? Môže teda Cirkev nehovoriť to, čo hovorí Kristus ?
Už to konečne pochop, Kristus na to ustanovil Cirkev, dal nam Petra ako Skalu, Apoštolov - aby pravdivo hlásali Jeho Slovo a privádzali k Nemu ľudí. Preto ja vôbec nemám strach, žeby som konal niečo nesprávne, keď mi to vraví Cirkev. Lebo jej "ústami" prehovára k ľuďom Boh.

Naposledy upravil janjan dňa 2016-05-23 15:27 GMT

janjan je prihlásený top janjan napísal dňa 23/05/2016 03:24 :

moly,
vďaka, pozrel som si to o tých cirkvách a hľa, čo som našiel:
"Kto má uši, nech počúva, čo Duch hovorí CIRKVÁM." smile
Podotýkam, že pod pojmom cirkvi sa chápe niečo ako dnešné diecézy KC.

janjan je prihlásený top janjan napísal dňa 23/05/2016 03:45 :

moly: "Jaj, podla teba sa teda cirkev nikdy nemyli?"
Vysvetlíš mi ten mechanizmus, akým spôsobom sa môže Katolícka Cirkev, ktorej Hlavou je Kristus - Pravda, odchýliť od pravdy ?

janjan je prihlásený top janjan napísal dňa 23/05/2016 04:30 :

moly,
no vidíš, neverné a neposlušné cirkvi, ktoré sa odtrhli od jednoty KC, celkom to na nich sedí.
Nechápeš. Chápem že nechápeš, lebo vy nemáte tak vyprecizovaný pojem Cirkvi. Stále si mýliš hriešnych a omylných ľudí s neomylnou Cirkvou. Stále si mýliš neomylnosť v otázkach viery a mravov s absolútnou neomylnosťou. Omylní hriešni katolíci toho napáchali a napáchajú a treba sa za nich ospravedlňovať za spôsobené pohoršenie, ale Svätá Katolícka Cirkev, Nepoškvrená Baránkova Nevesta, nikdy neurobila nič zlé. Ako si prví kresťania vážili Cirkev ? To odrážajú ich výroky: "Svet bol stvorený kvôli Cirkvi" alebo "Cirkev je cieľom všetkých vecí" alebo "Boží zámer je spása ľudí a tento zámer bol nazvaný Cirkev".

A nedeľa. Vysvetlím Ti to, aby si sa nemusela báť. Smrť a Zmŕtvychvstanie nášho Pána Ježiša Krista je stredom dejín. Celý Starý zákon, všetky nádeje ľudstva, všetko smerovalo k tomuto dňu, k tej NEDELI víťaztva Ježiša Krista nad smrťou, k NEDELI zmŕtvychvstania. Preto nedeľa.

Naposledy upravil janjan dňa 2016-05-23 17:33 GMT

janjan je prihlásený top janjan napísal dňa 23/05/2016 04:48 :

moly,
a čo. Aj keby bolo 7 pápežov. Len jeden, ten ktorý mal byť, bol nástupcom Petra. Toľko poplachu z ľudskej slabosti, keď nad ňou bdie Božie oko.

janjan je prihlásený top janjan napísal dňa 23/05/2016 06:49 :

moly,
aká modla ? Cirkev, ktorú chcel a založil Boh, ktorý ju vedie a ochraňuje ?

janjan je prihlásený top janjan napísal dňa 23/05/2016 07:32 :

moly,
aké prekrúcanie ?
Tú hierarchiu nikto nepopiera. Práveže ju Cirkev zdôrazňuje a chráni pravdivým hlásaním a vysvetľovaním Božieho slova. Ale keď Cirkev vyhlási, že toto je pravda, tak to aj pravda je, lebo tak to činí z poverenia, ktoré jej udelil Ježiš. A každý, kto prehlási niečo iné, pravdu nehovorí. A v tom je rozdiel medzi nami, moly. Ty vyhlasuješ za pravdu svoje myšlienky, ja hlásam pravdu, ktorú hlása Cirkev.

alexandra_ je odhlásený top alexandra_ napísal dňa 23/05/2016 08:07 :

Moly, tá cirkev je učiteľ Božieho slova, vysluhovateľkou sviatostí
medzi cirkev a Božie slovo sa nedáva žiadne znamienko, cirkev vznikla na základe Božieho slova, žije z Božieho slova, učí Božie slovo, zastupuje Božiu vôľu, je Kristovou nevestou, žije pre Krista a pre ľudí

to je, ako keby si povedala manželstvo je menej ako Božie slovo
taká veta nejde povedať, lebo Boh ustanovil sviatosť manželstva, stvoril muža, ženu, aby boli spolu a mali deti

ustanovil to ako dobré
cirkev ustanovil ako dobré

keď niekto povie, pre mňa je Boh áno, ale cirkev nie..tak to nie je pravda, vyberá si z Boha, čo chce, lebo ten Boh, ktorému hovorí áno, ten dal cirkev ako učiteľa a ako pastiera (teraz myslíme duchovenstvo, učiteľov, magisterium- vierouku, morálne vedenie, hoci sme všetci súčasťou cirkvi)

keď niekto napríklad povie, ja hovorím Bohu áno, ale napríklad vrchnosti nie..tak tiež ide proti Bohu, ktorý nariaďuje vrchnosť poslúchať (okrem hriechu)

ak niekto hovorí Bohu áno, ale povie nepočúvam cirkev, rozvediem sa a nájdem si iného, tak tiež ide proti Bohu

ak niekto hovorí Bohu áno, ale ubližuje blížnemu alebo pohoršuje, vôbec sa ani nesnaží o pravdivé nazretie na seba, tak ide proti Bohu, lebo ten istý Boh povedal, že má milovať blížneho ako seba samého a lepšie by bolo niekomu mlynský kameň dať na krk ako pohoršiť jedného z týchto maličkých, alebo slabých vo viere

ľudia si vyberajú, Bohu áno, ale vyberiem si, čo z Jeho slov pripustím
nemôže platiť jedno z Písma na 100 % a druhé z Písma polovičato

ak je raz cirkev ako stĺp a opora pravdy, tak na 100 % je, a ktokoľvek bude tvrdiť iné, ide proti Bohu, nech to pomenuje, zdôvodňuje akokoľvek inak

ale je možné, že dané poznanie nemá, ešte zatiaľ nemá, horšie je, ak má a tvrdošijne ho odmieta

Naposledy upravil alexandra_ dňa 2016-05-23 21:53 GMT

janjan je prihlásený top janjan napísal dňa 23/05/2016 08:33 :

moly,
aby som bol politicky korektný: Ty svoje chápanie Písma predkladáš ako pravdu. Niekedy to pravda je, niekedy to pravda nie je, niekedy je to blud.
Ale Cirkev nám predkladá Božie slovo také aké je, v plnej pravde.

janjan je prihlásený top janjan napísal dňa 23/05/2016 09:39 :

moly,
ak chceš naozaj vedieť, prečo ja tak zdôrazňujem Cirkev, prečítaj si v Katechizme KC stať o Cirkvi (od bodu 748 ) - je to mnoho strán chvály a oslavy Najsvätejšej Trojice.

Naposledy upravil janjan dňa 2016-05-23 22:39 GMT

janjan je prihlásený top janjan napísal dňa 24/05/2016 10:33 :

moly,
pravda už bola dávno nájdená, netreba ju dopravdovávať. Stačí ju len chcieť uchopiť a pochopiť.
A netuším o čom hovoríš, že prekrúcame Tvoje slová.
Ináč, podať alexandre ruku je veľmi milé smile.

alexandra_ je odhlásený top alexandra_ napísal dňa 24/05/2016 11:35 :

Moly, prosím ťa neber si to osobne, lebo reagujem na napísané (ak aj napíšem dlhší článok, skôr to píšem ako celkové vysvetlenie, všeobecné, nie, že sa to celé týka teba, tak sa mi lepšie vysvetľuje)

nepíšem, že si cirkev nevážiš, reagovala som na to, keď píšeš napríklad, že človeka počúvať nebudeš, ten kňaz alebo duchovný alebo niekto, kto cirkev zastupuje, resp. ťa vedie, vyučuje k pravdám..je človek, sú ľudia, tí ľudia, vedení Duchom svätým spracovali vierouku
a to mi je v rozpore
na jednej strane povieš, že ju miluješ, na druhej strane tvrdíš, že si prekrúca Božie slovo
prečo cirkev miluješ a vážiš si ju?
dôveruješ jej?

nie je dôležité, ako to vnímam ja, alebo Janjan, ale dôležité je to, aby človek počúval cirkev, lebo vedie k Bohu s tými všetkými prostriedkami, ktoré jej Boh dal

teba považujem za veľmi vrúcneho človeka k Bohu, len nejaké veci, ktoré sú dôležité, sme sa pokúšali ťa usmerniť

cirkev je, nie je možné tvrdiť, že nie
a k tej cirvi je potrebné nám zaujať nejaký postoj
je potrebné poznať, čo pre nás cirkev znamená a čo mi z toho vyplýva

Naposledy upravil alexandra_ dňa 2016-05-24 12:45 GMT

janjan je prihlásený top janjan napísal dňa 24/05/2016 12:56 :

moly,
kresťanské konferencie ? Pokiaľ ja viem, už prví kresťania "deň čo deň svorne zotrvávali v chráme, po domoch lámali chlieb ...". Už od začiatku bola Eucharistická obeta najdôležitejším pokrmom pre dušu. A KC to tak robí dodnes. Prečo aj Ty neopakuješ to, čo robili oni ?
Na každej vete v Písme sa môžeš presvedčiť, ako verne sa ho KC pridŕža.

Naposledy upravil janjan dňa 2016-05-24 13:58 GMT

alexandra_ je odhlásený top alexandra_ napísal dňa 24/05/2016 01:02 :

Moly, tak potom sme skutočne nechápaví, lebo ja už neviem dôjsť k zhode a k vysvetleniu

my sme tiež predkladali na to, čo píšeš, ale zhoda pohľadu akosi nie je
ty povieš toto je dôležité a my áno, toto je dôležité, ale k tomu treba ešte niečo a bez toho niečo to byť nemá, resp. nemá to byť v rozpore s tým ďalším niečo
a ty následne odpovieš, nie, to niečo nie je potrebné, stačí to prvé dôležité

to sú rozdielnosti nášho vierovyznania, s tým asi nič nejak nepomeníme..
sú aj hodnoty, ktoré nás spájajú

ak si nechceš s nami, so mnou písať, stačí napísať, že nechcem, a nebudem pokračovať
máš možnosť vyzvať iných k reagovaniu,
prispieva ten, kto chce prispieť

Naposledy upravil alexandra_ dňa 2016-05-24 14:22 GMT

janjan je prihlásený top janjan napísal dňa 24/05/2016 02:24 :

moly,
tak toto asi neoprežiješ Ty smile.
KKC 795: Kristus a Cirkev sú teda „úplný Kristus“ (Christus totus). Cirkev je jedno s Kristom. Svätí si veľmi živo uvedomujú túto jednotu:
„Blahoželajme si teda a vzdávajme vďaky za to, že sme sa stali nielen kresťanmi, ale Kristom. Chápete, bratia, akú milosť nám udelil Boh, keď nám dal hlavu? Žasnite a radujte sa, stali sme sa Kristom. A keď je on hlavou, my sme údmi; celý človek, to je on a my... Plnosť Krista je teda hlava a údy. Čo je hlava a údy? Kristus a Cirkev.“
„Náš Vykupiteľ sa ukázal ako jedna osoba so svätou Cirkvou, ktorú si pridružil.“
„Hlava a údy sú akoby jedna mystická osoba.“

mil_1 je odhlásený top mil_1 napísal dňa 24/05/2016 04:35 :

pupalka napísala: Každý z nás si myslí o tej svojej cirkvi, že je tá pravá. Čo na tom? Najdôležitejšia je aj tak láska

Trošku zavádzaš, pretože katolík podľa učenia KC sa necíti ako každý, teda si myslí, že KC je JEDINÁ PRAVÁ a to je dosť podstatný rozdiel oproti ostatným kresťanom, ktorí vidia cirkev Kristovu v mnohých cirkvách, cirkevných spoločenstvách, zboroch a ako iste vieš, tak sa navzájom nenazývajú nejakí odlúčení bratia, ale bratia a sestry v Kristu. Aj podľa toho, ako iných kresťanoch nazývate je vidieť, že sa cítite výnimoční a nadradení od ostatných a to len preto, že sa cítite súčasťou cirkvi, ktorá samu seba povýšila na jedinú pravú v ktorej je cirkev Kristova. Pojem "odlúčení bratia" je len krycí pojem pre tých, ktorí v očiach katolíkov sú len bludári, heretici, odpadlíci atd. Ak by ste boli úprimní, tak by ste nás nazývali podľa toho, čo si o nás myslíte.

mil_1 je odhlásený top mil_1 napísal dňa 24/05/2016 04:49 :

janjan

Cirkev nie je hlavou. Hlavou je Kristus a údy sa podriaďujú hlave - Kristu - jeho Slovu! Údy, ktoré sa nepodriaďujú Slovu Božiemu nepatria do tela cirkvi Kristovej. Bol by to len nádor, ktorý sa riadi samým sebou a nepodriaďuje sa hlave, ktorý sa nakoniec vyreže a vyhodí.Telo dve hlavy nemôže mať! To  by si už mal vedieť aj z anatómie človeka. Kristus cirkvi nedal inú hlavu - pápeža, lebo on je a bude vždy jedinou hlavou.

janjan je prihlásený top janjan napísal dňa 24/05/2016 05:24 :

mil,
takže aj malé decko, ktoré sa nepodriaďuje Slovu (minule tu moly prezentovala, že aj malinké deti sú hriešne) je podľa toho čo píšeš, nádor, ktorý sa vyreže a vyhodí ?
Keď čítam tie Tvoje nemilosrdné nádorovité príspevky, tak si ešte viac uvedomujem, aké je šťastie byť v pravej, katolíckej, Cirkvi, ktorá každý deň načiera z Božieho milosrdenstva a ponúka ho aj tým najzatvrdilejším hriešnikom, aby sa obrátili a žili.

Naposledy upravil janjan dňa 2016-05-24 18:31 GMT

janjan je prihlásený top janjan napísal dňa 24/05/2016 05:34 :

moly,
videl som neposlušné, nespratné, vrieskajúce, vzdorovité detiská, ale ani jedno hriešne.

"V hriechu ma počala moja mať", ... ale krst zo mňa zmyl všetku dedičnú vinu.

janjan je prihlásený top janjan napísal dňa 24/05/2016 05:41 :

moly,
vieš, kedy spáchaš hriech, ktorý sa Ti pripočíta ?

alexandra_ je odhlásený top alexandra_ napísal dňa 24/05/2016 06:03 :

Mil, človek nemôže vyznávať vieru, ktorú nepovažuje za jedinú pravú
vierouka nie je len to, čo si tu popíšeme, lebo je to veľmi málo k tomu, aby sa chápal celý zmysel viery, sviatostí, milostí, a súčasne po celý život sa učíme poznávať vždy nové a nové, čo sme predtým nevedeli alebo neuvedomovali si dostatočne
každý má isté poznanie, ktoré nadobudol vzdelávaním a svojím životom
či nazveš KC nadradenou, nazvi ju tak, to nič neodoberá na jej úlohe a postavení, aké jej Boh dal
KC nemôže vyhlásiť, že pravá cirkev je iná cirkev alebo učenie, nábožnosť je voliteľná, vychádza z pravdy a tá je poznateľná ako jediná, dve, tri, päť jediných právd neexistuje
KC nevznikla ako rokovanie, že ideme zverbovať ľud pre náš osoh, pokiaľ sa nebudeš snažiť pochopiť, čím cirkev je, neodložíš pohľad na počítateľnú ustanovizeň, vždy budeš tvrdiť, čo tvrdíš
cirkev slúži Bohu a ľudu, aby ho priviedla k Bohu, aby vysluhovala sviatosti, aby človek dokázal viac milovať Boha, aby dokázal lepšie žiť a plniť, čo Boh žiada a aby sme mohli mať večný život,, to je cirkev, či by mala 10 miliónov veriacich alebo 5 veriacich

hlavný problém je v tom, že vaša vierouka je iná, a z toho pramení pohľad na cirkev, kňaza, zasvätenie, sviatosti, sv. spoveď, sv. prijímanie, pobožnosť, sv. ruženec, svätí..a ani sa tomu pohľadu nečudujem, že je nepochopiteľný z vonkajšej strany

preto, nie som si istá, či akékoľvek prekárania sú osožné..

nikdy to inak pre katolíka nebude, to je viera, jednoducho viera, dar viery

každý má možnosť byť jej súčasťou

skúste si prečítať nejaký životopis svätého, napr. sv. Ján Mária Vianney, alebo hocikoho iného, len tak pre pochopenie, kto je to katolík v cirkvi, od svätého je určite možné brať si príklad, hoc "našich" svätých pravdepodobne za svätých nepovažujete, tak nazvime ho dobrý katolík, ktorý sa Bohu páči

alexandra_ je odhlásený top alexandra_ napísal dňa 24/05/2016 06:07 :

a ešte som k tebe chcela, 11111
presťaň byť tak neskutočne podrývačný

mil_1 je odhlásený top mil_1 napísal dňa 24/05/2016 06:23 :

Vážení katolíci

V poslednej dobe badám zvláštnu vec u katolíkov. Oni už nenazývajú svoju cirkev KC, alebo RKC, ale vo väčšine prípadov len cirkev. To chápem. Keďže je ich totižto viac cirkví, ktorí uznávajú pápeža a chcú tým vyjadriť jednotu v tej, ktorá ich zastrešuje a myslia teda len na ňu, ako by bola len tam cirkev Kristova . No je obrovské množstvo cirkví, ktorí neuznávajú pápeža, ale jedine Krista. No čo len s nimi, katolíci? Ak neuznávajú pápeža, ako zástupcu Krista – Boha na Zemi, ale len Krista, tak patria do cirkvi Kristovej? Zvláštna otázka, že. Uznávať Krista ako jedinú hlavu, vyznávať Krista v pravde a súčasne nepatriť do cirkvi Kristovej ak Kristus hovorí: Mat 18:20 Lebo kde sú dvaja alebo traja shromaždení v mojom mene, tam som i ja v ich strede. ? Ako to, že tam nie je v pápežovom mene? Ak poviete, že ostatní mimo KC nepatria do cirkvi Kristovej, tak kde je výrok z Písma, že uznávanie ešte pápeža popri Kristu je podmienkou účasti na tele Kristovom a znakom pravosti? Kto dal právo KC toto posudzovať podľa vlastných kritérií? Ak poviete, že aj oni sú súčasťou cirkvi Kristovej, tak prečo KC tvrdí, že je jediná v ktorej je cirkev Kristova? Prečo prebehla protireformácia a rekatolizácia,  ak sú teda všetci aj mimo KC súčasťou cirkvi Kristovej. Predsa Boží pohľad nie je ľudský pohľad a preto Boh vie, ktorí sú jeho a ktorí teda v pravde vyznávajú Krista. Prečo to teda nenechať na Boha a nevytvárať si mimo Božieho Slova a to vlastné kritéria, ktoré by určovali pravosť a potom povýšenecký tvrdiť, že jedine táto je tá pravá a nikde inde.
To si katolíci akosi nevšímajú, že reformovaní si o sebe toto nemysleli, ani nemyslia. Predsa vedia, že tam, kde sa káže v Pravde Slovo Božie, tak tam je Kristus v ich strede svojím Duchom – Slovom. Čo na tom záleží, že či sa volá  - Efezská cirkev ,Smyrnianská cirkev ,Pergamská cirkev, Tyatirská cirkev, Sardská cirkev, Filadelfská cirkev ,  Laodicejská cirkev, alebo Bratislavská cirkev. A čo cirkev v dome? Ak vyznávajú Krista v Pravde a následujú Slovo Božie – jedine Krista, tak čo na tom pod akou hlavičkou vystupujú.

Hovoríte o nasledovaní Božieho Slova vašou cirkvou.

Je druhé Božie prikázanie Božím Slovom? Samozrejme, že je vo forme prikázania, ktoré sa nedá ani zrušiť ani zmeniť!Tak ako to, že neviete ako v skutočnosti zneje, teda ako ho vyriekol Boh a teda ho nedodržiavate? KC to druhé Božie prikázanie zrušila a namiesto neho ako keby náhradu dala iné a teda zmenila, ako by sa takéto niečo dalo zmeniť a vymazať. Ako sa potom môže nazývať jedinou pravou cirkvou, keď takéto niečo si dovolila urobiť?

alexandra_ je odhlásený top alexandra_ napísal dňa 24/05/2016 06:23 :

tak neskutočne skutočne
veď rozumieš..

katuska111 je odhlásený top katuska111 napísal dňa 24/05/2016 07:29 :

drahi bratia nekatolici,
naozaj nemam cas citat vsetky prispevky.Iba tak zbezne som ich prebehla.....mam jednu otazku:
Kedze sa vsetci vidite,patrite do jednej,neviditelnej Kristovej Cirkvy,preco potom exisuje potreba tolkych institualizovanych cirkvi a cirkviciek....dakujem vopred za odpoved.

alexandra_ je odhlásený top alexandra_ napísal dňa 24/05/2016 08:43 :

a to sme sa mali na začiatku zamyslieť len nad tým, či spolupracujeme s Duchom Svätým pri výbere životného partnera, resp. či Ho prosíme, aby nás viedol :-)

Naposledy upravil alexandra_ dňa 2016-05-24 21:56 GMT

mil_1 je odhlásený top mil_1 napísal dňa 25/05/2016 07:42 :

11111 napísal :

a ktomu právu k posudzovaniu

Skusme si zodpovedať ktorá bola prvá a ktorá me origináli


Polož si otázku. Kto je autorom Biblie? Je KC tá istá ako ranná cirkev a zachovala si kontinuitu s vtedajšími cirkvami? Ak povieš, že KC  mala zásluhu na vzniku Biblie, tak je tu ďalší obrovský nesúlad. Ak by Biblia bola dielom terajšej KC, tak logicky by tam bol dopodrobna popísaný očistec a zo  všetkým okolo toho. No toto tam nie je! Ako to? V takej Biblii by sme sa dočítali všetko o úrade pápeža a možno aj o rozmeroch jeho stolca. Ani toto tam nie je! Dočítali by sme sa vo vašej Biblii o odpustkoch, o modlení sa k Márii ako k prostrednici, kráľovne nebies atd, Dočítali by sme sa vo vašej Biblii o modlení za mŕtvych a k mŕtvym, o uctievaní relikvii, obrazov a sôch atd. atd. Ale toto tam nie je! Ako to, ak teda katolíci tvrdíte, že je vaším dielom a my sme ju prevzali od vás?

Ako to, že sme nikdy neprijali to, čo v Biblii nie je napísané a nič sme nepridali? 2Ján 1:9 Každý, kto ide ďalej a nezostáva v učení Kristovom, nemá Boha. Kto zostáva v učení Kristovom, ten má Otca i Syna.
Ale KC veľa z toho učí a to práve to, o čom v Biblii nie je ani zmienka a teda išla ďalej? My sme prijali a pokračovali v tom čo je napísané v Biblii, ale nie od vás, ale od Boha.  KC dávno zišla z cesty tým, že si nabalila množstvo ľudských nariadení, márnych tradícii a týmto podmienila spásu. Potom kto pokračoval v ceste, ktorou je Kristus? Ten, kto pokladá za jedinú autoritu Písmo, alebo ten, kto povýšil vlastné nariadenia nad Písmo? Ak je Biblia vaším dielom, tak ako to, že sa toho nedržíte čo je v Biblii? To, že existuje Biblia v tej podobe ako ju poznáme, tak je to jedine z Božej moci. Pripisovať si zásluhy na tom, že existuje Biblia v tej podobe ako ju poznáme je popieraním Boha! Ak by KC už mohla niečo na Biblii zmeniť, tak by to zmenila na svoju podobu a to už oveľa skôr! Predsa sa hrdíte 2000 ročnou históriou, čo je samozrejme zavádzanie. Vyzerá to, že tá podoba KC, ktorú nesie KC až doteraz sa vytvorila až po tom, čo biblia už bola kanonizovaná a tak už nemohla na obsahu nič zmeniť. To je fakt! Z tohto dôvodu  KC mohla urobiť už len jediný ťah a to spochybniť dostatočnosť Biblie a spochybniť ju ako jedinú autoritu, teda spochybniť Božie Slovo, ktoré je zapísané v Písme a jeho dostatočnosť. Jednoducho poviete, že aj to, čo vyhlási KC je Božie Slovo a dokonca vlastnú tradíciu povýšiť nad Božie Slovo.

To, že existuje Biblia v tej podobe ako ju poznáme, tak je to jedine z Božej moci. Nie je to zásluha žiadneho človeka ani žiadneho spoločenstva , ale Boha! Pripisovať si zásluhy na tom, že existuje Biblia v tej podobe ako ju poznáme je popieraním Boha! Ak hovoríme o kontinuite KC s prvotnými zbormi – teda cirkvou Ježiša Krista, tak KC túto kontinuitu stratila! Ak by to bola tá istá cirkev od začiatku, tak logicky by v Písme bolo obsiahnuté všetko to,  na čom si KC zakladá.  Urobila by to súčasťou Biblie a nemusela by to nabaľovať mimo Biblie. Ako som už napísal, tak  v takej Biblii vytvorenej KC, by sme sa jasne dočítali o funkcii pápeža, o odpustkoch, o očistci, o nanebovzatie Márie, uctievanie Márie, modlenie sa za mŕtvych a k mŕtvym, uctievanie relikvii, obrazov a sôch atd. atd. Biblia by bola možnože ešte raz taká hrubá a nepotrebovali by ste KKC a všetko to vaše učenie by bolo krásne po lopate a na jednom mieste a takto kanonizované v duchu terajšej KC! Predsa my by sme nemali proti učeniu KC žiadne argumenty. No my ich máme a to práve z Biblie a to práve z tej Biblie o ktorej KC tvrdí, že je jej dielom a súčasne svojím učením by popierala svoje dielo a protirečila mu? Biblia v žiadnom prípade nie je jej dielom a ani nemá zásluhy na kompletovaní Biblie, lebo KC je iného ducha, ktorý protirečí duchu v ktorom bola napísaná Biblia. Ak ukážem argumenty z Písma, že učenie KC jasne protirečí Písmu, tak KC vždy ostáva len jediný ťah a to spochybniť Bibliu ako jedinú autoritu, teda spochybniť Božie Slovo, ktoré je zapísané v Písme a zo svojej namyslenej pozícii prisvojenia si zásluh na vznik Biblie si uzurpovala právo si hocičo pridať. Jednoducho povie, že aj to, čo vyhlási KC, pápež, magistérium je Božie Slovo a je to. A tak KC dovolila vyhlásiť  čokoľvek, čo jej vyhovovalo a povýšila to nad Písmo.

Naposledy upravil mil_1 dňa 2016-05-25 08:49 GMT

silvestersilvo je odhlásený top silvestersilvo napísal dňa 25/05/2016 08:31 :

Aj KC je rozdelená, ak sa nemýlim na Grécko-katolícku a Rímsko-katolícku
No to je plularita cirkvi, že cirkev nie je uniforma ale dýcha dvoma pľúcamismile
Východ sa obohacje západom a západ východom a už sú aj anglikánsky katolíci v RKC, ktorí vznikli z KC a ECAVsmile

janjan je prihlásený top janjan napísal dňa 25/05/2016 12:32 :

moly,
porovnávaš jablká s hruškami. RKC a GKC sú jedna Svätá Katolícka Cirkev, rovnaká vierouka, mravouka. Mnohí kňazi slúžia omšu v jednom aj druhom obrade, sviatosti sú rovnaké ... Rozdiely sú v spôsobe slávenia liturgie, nejaké právne otázky a pod.
Ale vo vašich cirkvičkách sú zásadné rozdiely: jeden slávi sobotu miesto nedele, druhý zatracuje aj malinké deti ...

janjan je prihlásený top janjan napísal dňa 25/05/2016 01:31 :

moly,
Ty tvrdíš, že malé deti sú hriešne - mil hriešnikov vyrezáva ako nádor a tvrdí, že Judáš je od počiatku Judášom. Len si dobre naštuduj náuku reformovaných o predurčení do pekla.

Kresťania svätia nedeľu, nie sobotu. Som zvedavý, akú sektu si nakoniec vytvoríš, ak budeš takto naďalej pokračovať.

janjan je prihlásený top janjan napísal dňa 25/05/2016 03:40 :

Keď už sú tu záverečné reči, tak by som rád zdôraznil alexandrinu vetu: "... človek nemôže vyznávať vieru, ktorú nepovažuje za jedinú pravú".
Ak vyznáva, nikto mu v tom nezabráni, ale taký človek sa zmieta v duchovnom chaose. Verí všetkému, čo mu kto ľúbivé predloží.

katuska111 je odhlásený top katuska111 napísal dňa 25/05/2016 09:37 :

nuz,
tiez si nemyslim,ze som dostala odpoved....ale pravdupovediac som s tym ani velmi nepocitala,lebo...keby bolo Slovo Bozia take jasne pre kazdeho,nemal by nikto potrebu zdoraznovat nieco ine....

mil_1 je odhlásený top mil_1 napísal dňa 26/05/2016 01:43 :

11111 napísal: Rímskokatolícka cirkev vychádza a všetko má zodpovedané bibliou

Ale taký ako ty si ešte nenaštudoval čo sme dostali a tvrdí vlastné a prevzaté výmysli.

Ty si ale poriadný mudrlad píšeš o čom nie že nevieš ani len netušíš.

Ja za teba sa snažiť nemôžem,  to sa musíš sám

Ako dlho je potrebné študovať učenie KC? Stačí, aby sme uvideli ovocie, ktoré prináša KC a vieme, že strom a jeho koreň je zlý? Ovocie KC je viditeľné a nikto z katolíkov nedokáže poprieť fakt, že takéto ovocie nie je ovocie ducha Svätého.Gal 5:22 Ale ovocím Ducha je láska, radosť, pokoj, zhovievavosť, dobrota, dobrotivosť, vernosť, krotkosť a zdržanlivosť; No súčasne to katolíkovi nebráni nazýva KC ako jedinú pravú v ktorej je cirkev Kristova.

Je to v súlade s učením Ježiša, ak pápež posielal križiacke výpravy, viedol vojny, robil násilnú rekatolizáciu, zosadzoval kráľov, miešal sa do politiky, posväcoval zbrane atd.  Je v tom, čo činil láska Božia?  Ani náznakom! Ježiš učí jasne a nepotrebujeme k tomu armádu vykladačov, aby sme rozumeli jeho slovám: MAT538Počuli ste, že bolo povedané: Oko za oko a zub za zub. 39Ale ja vám hovorím, aby ste sa neprotivili zlému; ale tomu, kto ťa uderí po tvojom pravom líci, nastav i to druhé; 40a tomu, kto sa chce s tebou súdiť a vziať tvoju sukňu, nechaj mu i plášť. 41A kto ťa bude nútiť, aby si s ním išiel jednu míľu, idi s ním dve. 42Tomu, kto ťa prosí, daj; a od toho, kto si chce od teba niečo vypožičať, sa neodvracaj.

44Ale ja vám hovorím: Milujte svojich nepriateľov; dobrorečte tým, ktorí vás preklínajú; čiňte dobre tým, ktorí vás nenávidia, a modlite sa za tých, ktorí vás potupujú a prenasledujú, 45aby ste boli synmi svojho Otca, ktorý je v nebesiach, lebo svojmu slncu velí vychádzať na zlých aj na dobrých a dáva dážď na spravedlivých aj na nespravedlivých. 46Lebo keby ste milovali iba tých, ktorí vás milujú, akú odplatu máte? Či azda nečinia toho istého i publikáni? 47A keby ste pozdravovali iba svojich bratov, čo zvláštneho činíte? Či azda nečinia toho istého i pohania? 48Vy tedy buďte dokonalí, jako váš Otec, ktorý je v nebesiach, je dokonalý.

Tieto slová sú adresované vykúpeným v Kristu – Božiemu ľudu, tým, ktorí majú svojho Otca v nebesiach a on ich zná. Ak si tieto slová Ježiša Krista KC neprisvojila, tak je jasné, že neboli adresované KC. Dokonca vytvorila inkvizíciu a to len preto, lebo sa cítila ako jediná pravá a takto ohavne bojovala za očistu KC. Ako sa tieto slová Ježiša Krista zhodujú s plodmi učenia RKC, ak táto cirkev vysiela ozbrojené vojská oslobodiť hrob, Jeruzalem, zabíjať nepriateľov atd.,a správa sa, ako keby to bola svetská moc. Predsa svetská moc používa zbrane, vedie vojny a udržuje si moc násilím, tak prečo sa s touto mocou cirkev spájala a dokonca vládla nad ňou. Pápežské vojská, ktoré idú s mečom v ruke sekať ľudí hlava nehlava a to s nádejou zbohatnúť, alebo zomrieť ako mučeník za cirkev katolícku, tak to je tá vaša predstava pravej cirkvi?  A túto nádej vštepovala táto cirkev práve týmto žoldákom, ktorí brali za to peniaze a ospravedlňovala a posväcovala ich hrozné činy. Má predsa nástroj a to odpustky, akoby Boh sa dal podplatiť.   Ak by to bola pravá cirkev, tak by sa vo všetkom spoliehala na Boha a nešla zbraňou v ruke, lebo by vedela, že Boh sa o ňu postará, lebo vždy sa stará o svoj ľud. No KC sa spoliehala na niečo iné a nie na Boha.

Hromadenie bohatstva, majetku a moci – zodpovedá učeniu Ježiša Krista? Nie! (1. Timoteovi 6:5; 9-11). „trenice ľudí, porušených na mysli a zbavených pravdy, ktorí sa domnievajú, že pobožnosť je ziskom.... Ale tí, čo chcú zbohatnúť, upadajú do pokušenia a do osídla, do mnohých nerozumných a škodlivých žiadostí, ktoré ponárajú ľudí do záhuby a zatratenia.“

Vytváranie objektov uctievania (obrazy, sochy a rôzné predmety) - zodpovedá učeniu Ježiša Krista? Nie!

Čo RKC aj urobila, jedno prikázanie vynechala, poskracovala, jedno rozdelila, aby sedel počet a by si mohla narobiť tisícky obrazov, sôch, relikvii a pod. vecí uctievania a týmto popudzovať Boha.  

Prikázanie -   Ja som Hospodin, tvoj Bôh, ktorý som ťa vyviedol z Egyptskej zeme, z domu sluhov. Nebudeš mať iných bohov predo mnou.  , predsa nemôže nahradiť  prikázanie – Neučiníš si rytiny ani nijakej podoby tých vecí, ktoré sú hore na nebi, ani tých, ktoré sú dole na zemi, ani tých, ktoré sú vo vodách pod zemou. Nebudeš sa im klaňať ani im nebudeš slúžiť, lebo ja Hospodin, tvoj Bôh, som silný Bôh žiarlivý, ktorý navštevujem neprávosť otcov na synoch do tretieho i štvrtého pokolenia tých, ktorí ma nenávidia, 6a činím milosť tisícim tým, ktorí ma milujú a ostríhajú moje prikázania.  

Ak by to tak bolo, tak načo by to Boh takto Mojžišovi napísal? V prvom prikázaní ide o to, mať iba jedného pravého Boha a nemať ešte iných Bohov pred ním. No a v ďalšom sa upresňuje v tom zmysle, že pravého Boha a to čo predstavuje sa nedá zobraziť, nahradiť, predstaviť žiadnymi dielami ľudských rúk. Teda neurobíš si nič z toho s úmyslom si to uctievať. Ide tu teda o veci, diela ľudských rúk, sošky, obrazy, rytiny, ikony, relikvie atd. a hneď na to aj Boh poukazuje na následky porušovania prikázania:lebo ja Hospodin, tvoj Bôh, som silný Bôh žiarlivý, ktorý navštevujem neprávosť otcov na synoch do tretieho i štvrtého pokolenia tých, ktorí ma nenávidia, 6a činím milosť tisícim tým, ktorí ma milujú a ostríhajú moje prikázania.  

Nebojíte Boha, keď uctievate diela ľudských rúk a tak úmyselne nedodržiavate Božie prikázanie?

Mat 22:37 A Ježiš mu riekol: Milovať budeš Pána, svojeho Boha, celým svojím srdcom, celou svojou dušou a celou svojou mysľou!
Mat 22:39 A druhé, tomu podobné je: Milovať budeš svojho blížneho jako samého seba!


Tak teda v prvom rade je to, čo zastrešuje všetky prikázania a to:  Milovať budeš Pána, svojeho Boha, celým svojím srdcom, celou svojou dušou a celou svojou mysľou! . No to neruší zákon, ale napĺňa zákon v láske.

Teda ten, kto miluje svojho Boha, tak aj ostrihá prikázania Božie – Božie Slovo. Lebo ten,  kto opovrhuje jeho prikázaniami , tak ako môže povedať, že ho miluje?

Ten, kto uctieva diela ľudských rúk a pritom tvrdí, že skrz tieto predmety uctieva Boha, tak Boh tento spôsob uctievania výslovne zakázal. Kto to činí, tak ako môže povedať, že ho miluje, ak opovrhuje tým čo povedal Boh?  

Modlenie sa za mŕtvych a k mŕtvym - zodpovedá tomu, čo je napísané v Biblii? Nie!

Iz 8:19 A keby vám riekli: Spýtajte sa veštcov, duchárov, alebo vedomcov, ktorí šepcú a mrmlú, poviete: Či sa ľud nemá pýtať svojho Boha? Ale za živých sa pýtať mŕtvych!

No katolíci sa dokonca  modlia k mŕtvym a za mŕtvych. Vy sa pýtate aj prosíte mŕtvych, ako keby boli živí. Je to ohavnosťou v očiach Božích a takto popudzujete živého Boha.
Iz 19:3 A rozleje sa duch Egypta v jeho vnútornostiach, a jeho radu pohltím, a budú sa pýtať modiel a mrmlajúcich čarodejníkov, vešteckých duchov zomrelých a vedomcov.

5Moj 9Keď vojdeš do zeme, ktorú ti dá Hospodin, tvoj Bôh, nebudeš sa učiť robiť podľa ohavností tých národov.10Nenajde sa u teba nikto taký, kto by viedol svojho syna alebo svoju dcéru cez oheň, ani veštec ani planetár ani zaklínač ani čarodejník 11ani bosorák ani dopytujúci sa vešteckého ducha ani vedomec alebo taký, ktorý by sa niečopýtal mŕtvych. 12Lebo ohavnosťou je Hospodinovi každý, kto to robí, a práve pre tie ohavnosti ich vyháňa Hospodin, tvoj Bôh od tvojej tvári. 13Dokonalý budeš s Hospodinom, svojím Bohom, 14lebo tieto národy, ktoré ty zaujmeš do dedičstva, počúvajú na planetárov a na veštcov, ale tebe nedal Hospodin, tvoj Bôh, aby si tak robil.

Ako vieme z Písma, tak u Boha je modlárstvo ohavnosťou a je teda veľmi dôležité definovať čo to je. Boh hovorí jasne a bez kompromisov – „Neučiníš si rytinu, ani nijakého obrazu...  Je teda nadmieru jasné, že narobiť si sochy a obrazy a potom hľadať hranicu, kde je to ešte dovolené uctievanie a kde už je to nevhodný prejav zbožnosti – teda modlárstvo je absurdné.Pápež sa ide pokloniť"jezuliatku" soške. Aký originálny vzor modlárstva.  Predsa to množstvo obrazov a sôch robia príležitosť pre poverčivých ľudí uctievať a klaňať sa predmetom a nie živému Bohu.

Namiesto zdôrazňovania významu bohatstva, Biblia nás skôr varuje pred ním, no KC ho hromatí a teda činí pravý opak toho čo učí Písmo. Veriaci a najmä vodcovia (1. Timoteovi 3:3) nemajú byť milovníci peňazí (Židom 13:5). „Koreň všetkého zlého je milovanie peňazí (1. Timoteovi 6:10). Ježiš nás napomína: „Dajte si pozor a varujte sa akéhokoľvek lakomstva, lebo život človeka nezáleží v rozhojňovaní jeho majetku.“ (Lukáš 12:15). A úplný opak tomu, čo činí KC je: „Nezhromažďujte si poklady na zemi, kde (ich) moľ a hrdza ničí a kde sa zlodeji vlamujú a kradnú. Ale zhromažďujte si poklady v nebi, kde (ich) ani moľ ani hrdza neničí a kde sa zlodeji nevlamujú a nekradnú.“ (Matúš 6:19). A na záver: „Nemôžete slúžiť Bohu aj mamone (peniazom).“ (Matúš 6:24).

janjan je prihlásený top janjan napísal dňa 26/05/2016 02:09 :

mil,
a prečo Ti až tak veľmi záleží na nás katolíkoch, že nás častuješ takýmito obsiahlymi doktorantskými prácami ? Načo toľko úsilia, veď predsa Judáš zostane Judášom ...
Viac by Ti prospelo, keby si ten čas venoval štúdiu katolíckej vierouky a zistil by si, že tieto Tvoje písačky sú úplne od veci.

mil_1 je odhlásený top mil_1 napísal dňa 26/05/2016 07:54 :

janjan napísal:
a prečo Ti až tak veľmi záleží na nás katolíkoch, že nás častuješ takýmito obsiahlymi doktorantskými prácami ? Načo toľko úsilia, veď predsa Judáš zostane Judášom ...
Viac by Ti prospelo, keby si ten čas venoval štúdiu katolíckej vierouky a zistil by si, že tieto Tvoje písačky sú úplne od veci.

Tebe by prospelo, aby si zobral pravý meter a nie ten, ktorý ti ponúka KC a s tým pravým metrom, ktorý je Písmo aj meral.

Skús napr. pomerať Písmom napr. toto:

Ak KC učí, že jedine z milosti sme spasení, tak následné učí, že keď človek zhreší, tak stráca milosť ospravedlnenia - spasenie. Odpovedz si na otázku. Ak stráca milosť ospravedlnenia - spasenie hriešnym skutkom, tak ako katolík podľa učenia KC milosť ospravedlnenia - spasenie zase získava a udržiava? Predsa zase len skutkami. Potom logicky, už nezískava spasenie z milosti, ale zo skutkov a skutkami si spasenie katolík aj udržiava.

Potom ako sa môže takéto niečo zhodovať s učením Biblie, ak Pavol jasne píše: Ef2 8Lebo ste milosťou spasení skrze vieru, a to nie zo seba, je to dar Boží, 9nie zo skutkov, aby sa niekto nechválil. Rim 11:6 Ale ak milosťou, vtedy už nie zo skutkov, pretože milosť by už nebola milosťou. A jestli zo skutkov, nie je to už milosť...

Rozumieš tomu? „ pretože milosť by už nebola milosťou“. Jasnejšie sa to už nedá napísať.A jestli zo skutkov, nie je to už milosť..

No to nebráni KC tvrdiť opak toho a súčasne tvrdiť, že spasenie je jedine z milosti. A ja mám študovať túto neskutočnú protirečivosť?

To, čo viem o tom katolíckom protirečivom učení mi stačí na to, aby som s istotou vedel, že to učenie nie je z toho istého ducha v akom bolo napísané Písmo. Preto aj ovocie je iné.

Ak sa dá niečím obhájiť napr. inkvizícia, alebo križiacke výpravy, modlárstvo. tak určite nie Bibliou, lebo to Slovo Božie, ktoré je tam napísané to odsúdi.

Judáš zostane Judášom, ale ako iste vieš, tak nikto z učeníkov presne nevedel, kto je ten, ktorý ho zradí. Preto ani nikto z nás nevidí do srdca človeka ako Boh, aby mohol ukázať prstom. Na to je tu Boh, ktorý vidí do srdca človeka a vie, v ktorom srdci prebýva vo forme svojho Slova – Ducha, no a vie aj to, kto je falošný.

Preto z nášho pohľadu sa evanjelium Ježiša Krista sa má zvestovať každému a nezamýšľať sa komu áno a komu nie. Jedine Boh Zjavuje Pravdu vo svojom Slove a to komu chce, kedy chce a kde chce.

Naposledy upravil mil_1 dňa 2016-05-26 21:02 GMT

alexandra_ je odhlásený top alexandra_ napísal dňa 27/05/2016 08:11 :

Mil,
v jednej stati sa píše
Vysvetlenie podobenstva o kúkoli. – 3434Toto všetko hovoril Ježiš zástupom v podobenstvách. Bez podobenstva im nehovoril nič, 3535aby sa splnilo, čo predpovedal prorok:
„Otvorím svoje ústa v podobenstvách,
vyrozprávam, čo bolo skryté od stvorenia sveta.“
3636-43Potom rozpustil zástupy a vošiel do domu. Tu k nemu pristúpili jeho učeníci a vraveli mu: „Vysvetli nám podobenstvo o kúkoli na roli.“ 37On im povedal: „Rozsievač dobrého semena je Syn človeka. 38Roľa je svet. Dobré semeno sú synovia kráľovstva, kúkoľ sú synovia Zlého. 39Nepriateľ, ktorý ho zasial, je diabol. Žatva je koniec sveta a ženci sú anjeli. 40Ako teda zbierajú kúkoľ a pália v ohni, tak bude aj na konci sveta: 41Syn človeka pošle svojich anjelov a vyzbierajú z jeho kráľovstva všetky pohoršenia a tých, čo pášu neprávosť, 42a hodia ich do ohnivej pece. Tam bude plač a škrípanie zubami. 43Vtedy sa spravodliví zaskvejú ako slnko v kráľovstve svojho Otca. Kto má uši, nech počúva!

naše skutky by boli ničím bez Vykúpenia nášho Pána, nezaslúžili by sme si nebo, nezadosťučinili sami zo seba Božej spravodlivosti, nemohli by sme povedať, že len to naše k večnému životu stačí, máme Vykúpenie, máme pevnú nádej na život večný, lebo Ježiš sa obetoval za každého, ale bez toho, že by sme nekonali, čo Boh od nás žiada, večný život mať nebudeme
boli by sme opovážliví, ak by sme si mysleli, že využijem Ježiša a ja nemusím nič, to by u Pána Boha neprešlo, Boh hovorí koho nebude Božie kráľovstvo..
stať nehovorí o tom, že nemáme konať skutky, ani o tom, že sa nám nezapočítavajú, keď na inom mieste sa píše, ako si máme zhromažďovať poklady v nebi, stať hovorí o tom, že Boh nám dáva milosti a bez Božej milosti nevieme konať správne, Božia milosť spôsobuje aj to, že chceme, aj to, že konáme, nevyzýval by nás Boh, aby sme si prosili a pýtali od Neho, aby sme sa neprestajne modlili, ďakovali a chválili Boha...lebo tak sa získavajú Božie milosti pre život, tak, že nám Boh dáva sám a že si vyprosujeme, aby sme dokázali dobre žiť, Bohatý pre všetkých, ktorý Ho vzývajú, ..lebo každý, ktorý bude vzývať Pánovo meno, bude spasený
Ježiš zomrel za všetkých, ale nie všetci chcú ísť k Bohu, a tí, čo chcú ísť k Bohu vedia, že si večný život musia aj zaslúžiť..inak by Boh nebol Spravodlivým Sudcom (keďže ty tvrdíš, že verdikt zneje už teraz "prijatý", hore v stati, čo som dala, aj v iných v Písme sa píše, že len dobrých je nebeské kráľovstvo, lebo nezabúdajme, že Boh má na hlave spočítaný aj každý náš vlas, každú myšlienku, pohnútku, slovo, skutok, vidí aj v skrytosti, Boh rozhodne o nás)
popieraš hriešnosť, ten hriech sa nás dotýka, rozmnožuje, ak sa človek snaží žiť čisto, môžu prísť ešte väčšie pokušenia, to sa tiež píše, na všetko toto potrebujeme Božiu milosť, aby sme dokázali žiť, ako Boh žiada, alebo vstávať z tých hriechov, do ktorých sme padli
KC učí milosť Božia je na spásu potrebná, a tak to je, kto si myslí, že zvládne niečo sám, nezvládne, pokorný človek pachtí po Bohu, prosí, kde len môže, aby ho Boh oddaril milosťami, nie pre pýchu, aby sa mohol vyvyšovať, ale preto, že Boha miluje a mohol žiť tak, aby Boh mal z neho radosť, a to nielen v stave, keď je všetko ok, v pohode, ale aj v stave pokušenia, úzkostí, utrpenia, lebo človek vie pre koho chce žiť a kam smeruje, pravdivo a svedomite sa snaží hľadiť na svoje konanie a polepšovať sa z lásky k Bohu

to všetko sú hlboké state, ktoré neprislúchajú pre bežného laika vytvárať závery pravdy a zvlášť opovážlivo vytvárať závery popierajúce pravdy, ktoré KC učí, lebo Písmo je celé, a preto je k tomu učiteľ a pastier...
nedôverujme súkromným výkladom, ale KC ako učiteľovi a pastierovi

veľmi dôležité pre človeka sú sv. spoveď a sv. prijímanie
2Židia sa hádali medzi sebou a hovorili: „Ako nám tento môže dať jesť svoje telo?!“ 53Ježiš im povedal: „Veru, veru, hovorím vám: Ak nebudete jesť telo Syna človeka a piť jeho krv, nebudete mať v sebe život. 54Kto je moje telo a pije moju krv, má večný život a ja ho vzkriesim v posledný deň. 55Lebo moje telo je pravý pokrm a moja krv je pravý nápoj. 56Kto je moje telo a pije moju krv, ostáva vo mne a ja v ňom. 57Ako mňa poslal živý Otec a ja žijem z Otca, aj ten, čo mňa je, bude žiť zo mňa. 58Toto je ten chlieb, ktorý zostúpil z neba, a nie aký jedli otcovia a pomreli. Kto je tento chlieb, bude žiť naveky.“

Naposledy upravil alexandra_ dňa 2016-05-27 10:47 GMT

janjan je prihlásený top janjan napísal dňa 27/05/2016 11:08 :

moly,
píšeš nezmysly. Motiváciou katolíkov konať dobré skutky či činiť pokánie je láska k Bohu, snaha pripodobniť sa Ježišovi "byť dokonalý ako je nebeský Otec", láska k blížnym ...

"Pánovi nejde o tvoje skutky ...". Ďalší blud moly - stačí si prečítať zopár viet z Písma": "... čokoľvek ste urobili/neurobili jednému z týchto mojich najmenších bratov ..." A vieš, kde skončia jedni aj druhí - tak ak keby boli automaticky spasení, tieto Ježišove vety by nemali opodstatnenie.

Mali by ste konečne pouvažovať nad tým, čo znamená pavlov výraz "skutky podľa Zákona" a prestať si namýšľať automatické nebíčko.

Naposledy upravil janjan dňa 2016-05-27 12:11 GMT

janjan je prihlásený top janjan napísal dňa 27/05/2016 11:18 :

moly,
ak chceš, aby som tú vetu "neprekrútil", tak mala znieť: Pánovi ide o tvoje skutky, ktoré konáš z lásky k Bohu a blížnemu. Inak je tá prvá časť vety blud, ktorý sa nedá vyvrátiť nejakými dodatkami.

janjan je prihlásený top janjan napísal dňa 27/05/2016 01:25 :

moly,
Tvoja veta: "Panovi neide drahy brat a sestra o tvoje skutky...Panovi ide a vzdy aj islo o tvoje srdce" sa ťažko dá pochopiť tak, ako si dala neskoršie vysvetlenie. Skôr sa natíska vysvetlenie - skutky netreba, stačí viera. A to vieš, že nie je biblické.

alexandra_ je odhlásený top alexandra_ napísal dňa 27/05/2016 02:08 :

Moly, k slovám musí a chcieť
to nie je taký rozdiel pre to, aby bolo konané dobre
najskôr je v Písme alebo vo vierouke to, čo človek musí, má konať
a potom to koná, o čom má vedomosť, že konať má
či to koná ľahko, dobrovoľne, má takú milosť chápania, alebo sa k tomu musí prinútiť zo správneho úsudku, z uvedomenia si podstaty, je jedno, dôležité je rozhodnutie a úmysel
cieľom je konanie podľa Boha
aj Ježiš hovorí odtni to a to zlé
keby sme nemuseli niekedy vyvíjať násilné konanie správneho alebo sme násilne nezastavili to zlé, rázne sa nevyhýbali pohoršeniu, zlu, nezmohli by sme sa na dobré konanie.., stále je to z dôvodu, že musím (mám tak nariadené, lebo to chce Boh) a súčasne chcem (lebo chcem konať ako Boh žiada)

čítala si určite podobenstvo o dvoch synoch, o tom, ako otec prikázal prvému synovi choď pracovať do mojej vinice, a syn odpovedal áno, pôjdem,...ale nešiel. Potom otec išiel za druhým synom a povedal mu to isté, syn mu odpovedal nechce sa mi.., ale potom si to rozmyslel, uvedomil, oľutoval a išiel pracovať. je tam položená otázka kto splnil vôľu svojho otca? a následne Ježiš hovorí mýtnici a smilnice predídu vás do Kráľovstva Božieho..vy však, hoci ste to videli, ani potom ste sa nekajali, ani ste mu neuverili (Mt 21,28 )

spoločné pre vás i nás je to, že konať máme tak, ako žiada Boh (musíme)

ak sa neobrátite a nebudete ako deti, nevojdete do nebeského kráľovstva (Mt, 18,13)

neexistuje konanie pre Boha, ktoré nemá v sebe znaky chcenia, ale či to chcenie je z toho, že sa človek musí prinútiť alebo koná s námahou, alebo koná s prirodzenou ľahkosťou, obe sú milé Bohu, lebo ich koná pre Boha, z lásky k Bohu
len Boh vie, čo nás to niekedy stojí námahy
to je ten kríž napríklad, ktorý máme niesť a nasledovať Krista

či srdce, či skutky..tie skutky by neboli, ak by predtým nebolo v srdci a v uvážení

je opovážlivé tvrdiť, že je už niekto spasený, že je už niekto v nebi, veľmi opovážlivé, spomínala som predtým súd..k čomu by bol Boží súd?
Ježiš neustále hovorí o obrátení, polepšení, ak nebudeme takí a takí, nevojdeme do neba..nehovoril by to, ak by nám nebolo treba zmeny, neustálej zmeny a zdokonaľovaniu, aby sme si mohli zaslúžiť nebeské kráľovstvo, a v prvom rade, aby sme sa zdokonaľovali v láske k Bohu, cez lásku k Bohu aj v láske k blížnemu

Naposledy upravil alexandra_ dňa 2016-05-27 15:23 GMT

alexandra_ je odhlásený top alexandra_ napísal dňa 27/05/2016 03:19 :

Posledný súd. – 31Až príde Syn človeka vo svojej sláve a s ním všetci anjeli, zasadne na trón svojej slávy. 32Vtedy sa pred ním zhromaždia všetky národy a on oddelí jedných od druhých, ako pastier oddeľuje ovce od capov. 33Ovce si postaví sprava a capov zľava. 34Potom Kráľ povie tým, čo budú po jeho pravici: »Poďte, požehnaní môjho Otca, zaujmite kráľovstvo, ktoré je pre vás pripravené od stvorenia sveta.

35Lebo som bol hladný a dali ste mi jesť;
bol som smädný a dali ste mi piť;
bol som pocestný a pritúlili ste ma;
36bol som nahý a priodeli ste ma;
bol som chorý a navštívili ste ma;
bol som vo väzení a prišli ste ku mne.«

37Vtedy mu spravodliví povedia: »Pane, a kedy sme ťa videli hladného a nakŕmili sme ťa, alebo smädného a dali sme ti piť? 38Kedy sme ťa videli ako pocestného a pritúlili sme ťa, alebo nahého a priodeli sme ťa? 39Kedy sme ťa videli chorého alebo vo väzení a prišli sme k tebe?«
40Kráľ im odpovie: »Veru, hovorím vám: Čokoľvek ste urobili jednému z týchto mojich najmenších bratov, mne ste urobili.«

41Potom povie aj tým, čo budú zľava: »Odíďte odo mňa, zlorečení, do večného ohňa, ktorý je pripravený diablovi a jeho anjelom!
42Lebo som bol hladný, a nedali ste mi jesť;
bol som smädný, a nedali ste mi piť;
43bol som pocestný, a nepritúlili ste ma;
bol som nahý, a nepriodeli ste ma;
bol som chorý a vo väzení, a nenavštívili ste ma.«

44Vtedy mu aj oni povedia: »Pane, a kedy sme ťa videli hladného alebo smädného, alebo ako pocestného, alebo nahého, alebo chorého, alebo vo väzení, a neposlúžili sme ti?«
45Vtedy im on odpovie: »Veru, hovorím vám: Čokoľvek ste neurobili jednému z týchto najmenších, ani mne ste to neurobili.«
46A pôjdu títo do večného trápenia, kým spravodliví do večného života.“

alexandra_ je odhlásený top alexandra_ napísal dňa 27/05/2016 03:51 :

Moly, ten prvý bod netvrdím, stále píšem, že sami od seba, bez Kristovho Vykúpenia by sme nemohli ani pevne dúfať k večnému životu, a bez Božej milosti a odpustenia tiež
(aj keď už po toľkých slovách som značne zmätená, čo ako myslíte, lebo príde mi, ako keby sme hovorili niekedy o tom istom, ale inak)

že si nebo nezaslúžime nikdy - to nie je pravda, lebo ak Boh nám dá nebo, večný život, tak preto, že rozhodol, že si ho zaslúžime, že sme ho hodní.., ako sa píše aj v tej stati o poslednom súde, ale to posúdenie hodnosti nie je na nás samých, Boh nás stvoril pre život večný a Boh chce, aby bol každý spasený, lebo nás miluje, nezaslúžili by sme si ho sami od seba, bez Ježišovej obety a vykúpenia, bez Božieho milosrdenstva a bez snahy konať, ako Boh žiada, ..musíme aj my konať, čo je potrebné, vyhlásenie, že si nikdy nezaslúžime nebo, je oberanie o nádej, ktorú nám Boh dáva (aj keď si to asi tak nemyslela, a možno to slovo zaslúžime nie je správne..)

každý bude súdený

konáme z lásky a bázne k Bohu..a z lásky k blížnemu, myslím, že to je prvoradá vrúcna pohnútka každého, kto miluje Boha
aj keď píšeme o nebi

Naposledy upravil alexandra_ dňa 2016-05-27 17:15 GMT

alexandra_ je odhlásený top alexandra_ napísal dňa 27/05/2016 04:33 :

aj ja som nechápavá :-)
a píšem dlhosiahle rozbory, lebo neviem to povedať krátkym obsahom, lebo mnohé je spojené s ďalším a v nadväznosti na iné

často tie isté pojmy neznamenajú u roznych vyznaní to isté, alebo nevyvierajú z toho istého

preto je dobré komunikovať s kňazom, alebo si prečítať niečo od cirkevných otcov, od svätých a pod.

chcela som hlavne reagovať na Milove tvrdenia

janjan je prihlásený top janjan napísal dňa 27/05/2016 09:10 :

moly,
opisuješ nejaký ideálny stav, svätca. Ale väčšina ľudí nie je tak uvedomelá. Veria síce v Boha, ale hrešia, aj ťažko. A aj Tí majú istotu spasenia ?

alexandra_ je odhlásený top alexandra_ napísal dňa 27/05/2016 10:04 :

zaujímavá myšlienka na úvahu
kto sa bojí Pána

Ž 112
Blažený muž, ktorý sa bojí Pána
a má veľkú záľubu v jeho príkazoch.
Jeho potomstvo bude mocné na zemi;
pokolenie spravodlivých bude požehnané.
V jeho dome bude úspech a bohatstvo,
jeho spravodlivosť ostane naveky.
...
Ž 128
Pútnická pieseň.
Blažený každý, čo sa bojí Pána
a kráča po jeho cestách.
Budeš jesť z práce svojich rúk;
budeš šťastný a budeš sa mať dobre.
Tvoja manželka je ako plodonosný vinič
vnútri tvojho domu.
Tvoji synovia sú ako mládniky olivy
okolo tvojho stola.
Veru, tak bude požehnaný muž,
ktorý sa bojí Pána.
...

Lk 1,46
"Velebí moja duša Pána
a môj duch jasá v Bohu, mojom Spasiteľovi,
lebo zhliadol na poníženosť svojej služobnice.
Hľa, od tejto chvíle blahoslaviť ma budú všetky pokolenia,
lebo veľké veci mi urobil ten, ktorý je mocný,
a sväté je jeho meno
a jeho milosrdenstvo z pokolenia na pokolenie
s tými, čo sa ho boja.
...

1Jn 4,18
818V láske niet strachu, a dokonalá láska vyháňa strach, lebo strach má v sebe trest, a kto sa bojí, nie je dokonalý v láske.

........................

možno sú dva druhy tých, ktorí sa boja Pána
jedni preto, aby ho neobrazili hriechom, lebo Jeho príkaz im je nadovšetko svätý
a druhí preto, aby ich Boh nepotrestal
tí prví majú v sebe dokonalú (veľkú a čistú) lásku, lebo sa boja z veľkej bázne voči Svätému Bohu
tí druhí ešte nemajú dokonalú lásku, lebo ich motívom lásky je vyhnúť sa trestu namiesto motívu milovať s vrúcnou bázňou pre Božiu veľkosť a dobrotu

mil_1 je odhlásený top mil_1 napísal dňa 28/05/2016 05:14 :

--------------------


Vážení katolíci. Ste úplne vedľa v chápaní. Nové srdce si nerobíme my sami, ale Boh.Tak ako sme sa sami od seba nenarodili telesne,ale to bolo z Božej vôle, tak podobne sa sami od seba nerodíme duchovne. Vždy je to Boh, ktorý dáva život. Preto sa hovorí – narodenie z Ducha – z Boha. To Slovo – Boží Duch prebýva vo vykúpenom a preto aj vypôsobí chcenie aj robenie v láske – skutky viery a ovocie Ducha. To potvrdzuje aj verš: Fil. 2 : 13,,lebo je to Boh, ktorý vo vás pôsobí i chcenie i činenie pre záľubu".

Mat 12:33 Ale urobte strom dobrým, a urobíte i jeho ovocie dobrým; alebo urobte strom zlým, a urobíte i jeho ovocie zlým. Lebo strom sa pozná po ovocí.

To je tak ťažké na chápanie? Ak to ovocie sa volá ovocie ducha Svätého a ten Duch prebýva v srdci človeka, tak to je On, kto to ovocie rodí. Preto sa to aj volá – ovocie Ducha Svätého: Gal 5:22 Ale ovocím Ducha je láska, radosť, pokoj, zhovievavosť, dobrota, dobrotivosť, vernosť, krotkosť a zdržanlivosť. To nie je žiadne divadielko pred ľuďmi a nejaké umelé dokazovanie, že som veriaci. Dobré skutky sú samozrejmosťou u vykúpenom, lebo už vychádzajú z nového človeka narodeného z ducha. Dobré skutky  nám nie sú na spasenie, ale svedčia, že sa stala premena v srdci človeka, že je už novým človekom, ktorý z nekonečnej vďačnosti svojím životom a teda aj v istote spasenia v Kristu oslavuje jedine zvrchovaného Boha. Takto Duch Svätý oslavuje Krista.

Boh svoje semeno - Slovo Božie zasieva do sŕdc ľudí, ktoré predtým preoral a pripravil, aby ako dobrý hospodár sial na už dobrú zem. Keď je už srdce preorané, tak už len čaká, kedy dopadne semeno ducha – Slovo Božie. Táto orba srdca, tak to  sú tie rôzne krízy, ktoré Boh dopúšťa na človeka, keď človek padá  až na to najhlbšie dno a padá aj jeho pýcha a vtedy Boh pristupuje k zlomenému srdcu človeka svojím Slovom. To staré zomiera, a rodí sa nové. Pýcha človeka už nebráni pôsobeniu Slova Pravdy, aby sa semeno Ducha zakorenilo. To je príprava pôdy, aby semeno Ducha rástlo na dobrej zemi a dalo úrodu – ovocie ducha Svätého. Boh  ako dobrý hospodár predsa seje svoje semeno na dobrú zem a nie na skalu, do tŕnia, na cestu. To že tam spadne je tým, že to semenom Ducha je Slovo Pravdy a počujú ho mnohí. Jedným je to na spasenie a druhým je kameňom úrazu a skalou pohoršenia.  Všetci predsa nie sú soľou zeme. No vieme aj o kúkoli. No kúkoľ nejde do stodoly, ale pšenica.

Preto človek je ako niekto, kto stojí pri svoje pokladnici. Nie je možné, aby vybral čisté zlato z truhlice, ktorá je naplnená len zhrdzaveným železom. Obsah srdca určujú slová a činy, ktoré je možné vyniesť. Vôľa pre svoje rozhodnutia musí siahať do srdca. Preto každá myšlienka, slovo a skutok bude mať povahu toho, čo je uložené vo vnútri – v srdci.  Nie je možné, by sa vôľa mohla rozhodnúť niesť ovocie, ktoré je v protiklade k povahe jeho koreňa. Ak je koreň zlý, strom zákonite ponesie zlé ovocie. Luk 6:45 Dobrý človek z dobrého pokladu svojho srdca vynáša dobré, a zlý človek zo zlého pokladu svojho srdca vynáša zlé; lebo čím je preplnené srdce, to hovoria jeho ústa.

Ale ako vieme, tak:Mat 7:18 Dobrý strom nemôže rodiť zlé ovocie ani zlý strom rodiť dobré ovocie.
Mat 12:33 Ale urobte strom dobrým, a urobíte i jeho ovocie dobrým; alebo urobte strom zlým, a urobíte i jeho ovocie zlým. Lebo strom sa pozná po ovocí.


Ovocie poukazuje aký je strom. Teda aký má koreň – srdce. To sa musí zmeniť, aby bol už dobrý strom a donášal dobré ovocie, lebo to, čo bude vo vnútri je dobré, teda Slovo Božie, ktoré žije v srdci človeka a ktoré sme prijali vierou. Teda je to evanjelium Ježiša Krista - tá dobrá správa, ktorá je predsa dobrá! Potom ovocie bude mať povahu toho, čo je vo vnútri. Vykúpený svojím životom oslavuje Boha a je vyučovaný a zdokonaľovaný milosťou no v istote spasenia.

Preto skutky viery a ovocie ducha sú následkom toho, čo sa udialo v srdci človeka. Udialo sa to jedine z Božej milosti a moci.

Naposledy upravil mil_1 dňa 2016-05-28 06:45 GMT

janjan je prihlásený top janjan napísal dňa 28/05/2016 09:55 :

mil,
celý Tvoj siahodlhý príspevok sa dá vyjadriť jednou katolíckou pravdou: "Milosť Božia je pre spásu potrebná". Lenže milosť nie je neodolateľná, človek má slobodnú vôľu, tak sa rozhoduje, či prijme túto milosť a bude s ňou účinne spolupracovať alebo ju odmietne.

mil_1 je odhlásený top mil_1 napísal dňa 28/05/2016 01:26 :

moni2 napísala dňa :
Moly, mil_1,

ako chápete tieto slová?

"Ak chceš ísť za mnou, zapri samého seba, vezmi svoj kríž a nasleduj ma." (Mt 16, 24)

Zaujíma ma, v čom sa zapierate, keď robíte len to čo chcete a preto že to chcete. Ako ide dohromady konanie skutkov na báze úplnej dobrovoľnosti  a sebazaprenie dohromady?

Vykúpený v Kristu vytrvá do konca jedine z Božej milosti a moci a nie z vlastnej vôle a moci. 1Pet 1:5 ktorí ste mocou Božou strážení vierou cieľom spasenia, ktoré je hotové, aby bolo zjavené v poslednom čase, Či snáď toto chce niekto poprieť? Ako by vykúpený v Kristu mohol vytrvať bez Božej milosti a moci? Ako by mohol povedať, že jeho vôľa je rozhodujúci faktor pre účinnosť spásy ak opak je pravdou?

Človek si rád pridáva svoje vlastné zásluhy a rád sa týmto chváli. Všetko, čo pochádza od človeka je týmto poznačené.

Evanjelium, ktoré preferuje človeka, jeho "spásonosné" ego, záslužné skutky a jeho vôľu ako rozhodujúci faktor pre účinnosť spásy, tak toto evanjelium je evanjelium podľa človeka. Môžeme si všimnúť, že sa chvála odoberá Bohu a pridáva človeku, čo u pravého evanjelia je nemysliteľné. Pavol preklína tých, ktorí zvestujú iné evanjelium ako to, čo im zvestovali. A hovorí: Gal1 11Ale vám oznamujem, bratia, že evanjelium, ktoré som ja zvestoval, nie je podľa človeka; 12lebo som ho ani ja neprijal od človeka ani ma nemu nenaučil človek, ale som ho dostal skrze zjavenie Ježiša Krista.

Evanjelium ktoré všetky zásluhy na našej spáse dáva jedine zvrchovanému Bohu a teda vidí ich v dokonalom diele milosti, ktoré Boh vykonal na kríži a teda bez našich skutkov a nášho pričinenia, tak také evanjelium nie je podľa človeka, ale je to evanjeliu Ježiša Krista, ktorý povedal – dokonané je! Tu si zase všimnime, že sa všetka chvála dáva zvrchovanému Bohu a nič sa neuberá. Náboženstvá to popierajú, lebo by ináč nemohli exitovať. To, čo učia náboženstvá je podľa človeka a na chválu človeka.

Nech sa stane vždy Božia vôľa. Naša vôľa nie je rozhodujúci faktor, pre účinnosť spásy, lebo Boh sa rozhoduje a činí pre našu spásu oveľa skôr ako sa rozhodujeme, my.

Človek je duchovne mŕtvy, lebo neverí v Slovo života - Slovo Božie a neverí preto, lebo je duchovne mŕtvy. Tak ako telesná mŕtvola sama od seba neožije, tak ani duchovná mŕtvola sama od seba neožije a nezakričí si vstanem - ožijem. Z tohto bludného kruhu sa duchovne mŕtvy človek sám od seba svojou vôľou nikdy nedostane. Ten počiatok nového duchovného života v Kristu, teda tu iskru zapaľujúcu život v srdci človeka činí Boh svojim oživujúcim zásahom vo svojej milosti. Ináč to nie je možné. Boh pretne ten bludný kruh, z ktorého by sme sa sami v žiadnom prípade nedostali. Človek v tomto oživenom stave srdca porozumie a uverí. Až vtedy uvidíme seba v pravom svetle, až vtedy padneme na kolená v pokání, až vtedy uvidíme svoju hriešnosť a bezmocnosť, ale aj prenesmiernu milosť a lásku Božiu. A tak predstupujeme pred Boha s prázdnymi rukami so sebazaprením, lebo to čo budeme činiť bude z Boha a nie z nás samotných, z nového človeka narodeného z Ducha na chválu Boha a nie na našu chválu.

Tieto verše potvrdzujú ako to Boh činí.Tak teda Otec dáva ľudí zo sveta Kristu a skrz Krista prichádzame k Otcovi. Otec a Syn sú Jedno a navzájom sa dopĺňajú. Ježiš povedal jasne: „Ján 6:37 Všetko, čo mi dáva Otec, prijde ku mne, a toho, kto prijde ku mne, nevyženiem von.“ Ján 6:44 Nikto nemôže prijsť ku mne, keby ho nepritiahol Otec, ktorý ma poslal, a ja ho vzkriesim v posledný deň Ján 14:6 A Ježiš mu povedal: Ja som cesta i pravda i život; nikto neprijde k Otcovi, len skrze mňa
Tak teda Otec dáva ľudí zo sveta Kristu a skrz Krista prichádzame k Otcovi. Otec a Syn sú Jedno a navzájom sa dopĺňajú. Ježiš povedal jasne: „Ján 6:37 Všetko, čo mi dáva Otec, prijde ku mne, a toho, kto prijde ku mne, nevyženiem von.“ Ján 6:44 Nikto nemôže prijsť ku mne, keby ho nepritiahol Otec, ktorý ma poslal, a ja ho vzkriesim v posledný deň Ján 14:6 A Ježiš mu povedal: Ja som cesta i pravda i život; nikto neprijde k Otcovi, len skrze mňa

janjan je prihlásený top janjan napísal dňa 28/05/2016 01:48 :

mil,
a kde je odpoveď na moninu otázku ?

mil_1 je odhlásený top mil_1 napísal dňa 28/05/2016 01:53 :

rromann napísal: to vážne takto funguje? U*veril som, som protestant a preto viac nehreším?

Prečo sa katolík čuduje, že dobrý strom donáša dobré ovocie? Mat 12:33 Ale urobte strom dobrým, a urobíte i jeho ovocie dobrým; ...
Predsa je z Ježišových slov jasné, že: Mat 7:18 Dobrý strom nemôže rodiť zlé ovocie ani zlý strom rodiť dobré ovocie.
Ja to nemám zo seba, ale píšem to, čo učí Ježiš. Katolík má problém to prijať?
rromann napísal"...Evanjelická farárka Zlatica L. zo Zlatých Moraviec zrejme zabudla na siedme Božie prikázanie: Nepokradneš!
Inak sa totiž nedá vysvetliť, prečo si privlastnila istú časť finančných prostriedkov určených na opravu kostola v Sľažanoch...."
A keď sme pri farárke, tak vlastne prečo farárky, keď Biblia píše jasne:
"Podľa zvyku vo všetkých svätých cirkvách
34 ženy nech v cirkevnom zhromaždení mlčia. Nedovoľuje sa im hovoriť,ale nech sú podriadené, ako to hovorí aj zákon. 35 Ak sa však chcú niečo naučiť, nech sa opýtajú doma svojich mužov, lebo je neslušné, aby žena v cirkevnom zhromaždení hovorila." Prvý list Korinťanom

Nie som zástancom, aby ženy kázali, lebo Písmo je mojou jedinou autoritou. No prečo z nadradenej pozície KC porovnávaš evanjelickú cirkev? Predsa evanjelická cirkev netvrdí, že je jediná pravá a chápe, čo je to cirkev Kristova a kto ju tvorí. V každej cirkvi sa nájdu neveriaci a falošní kresťania a samozrejme sú aj padlé cirkvi a zbory, ktoré sa odklonilo od cesty, ktorou je Kristus. No KC tvrdí, že je jediná pravá v ktorej je cirkev Kristova. To je obrovský rozdiel v chápaní. Týmto padá všetko porovnávanie a vyhováranie sa KC, že aj v ostatných cirkvách sú takí a onakí, ak teda sama sa vidí ako jediná pravá. Je to logické zdôvodnenie. Pozri sa na vatikánsku banku, čo sa tam dialo a deje a potom argumentuj. Ak niekto má brvno v oku, tak ako môže poukazovať na smietku v oku iného a súčasne tvrdiť, že je jediná pravá cirkev Kristova. O tom to je.

Kto z nás tvrdí, že nikdy nezhrešil? No kto prijal Krista, tak už nehreší - teda nežije v hriechu. To ale neznamená, že sa nemôže stať, že zhreší. Duch je pripravený, no telo je slabé. Kto z nás si myslí, že môžeme hrešiť, lebo máme istotu spasenia v Kristu? Nikto! Ak niekto takto zmýšľa, tak nemá Boha a je teda falošným kresťanom. Potom nepatrí do cirkvi Kristovej. Ak sa stane, že vykúpený v Kristu zhreší, tak tým viac ho milosť Božia vyučuje, aby sa plne odovzdal Bohu a činil skutočné pokánie. No falošnému je to jedno a hreší si ďalej a nečiní skutočného pokánia. Jeho posledné veci budú horšie ako prvé. Boh predsa vie, kto je jeho a zachráni ho. Ani jedna Božia ovca nezahynie, lebo Otec na nebesiach je zvrchovaným Bohom. Mat 18:12 Čo sa vám zdá, keby mal niektorý človek sto oviec, a keby jedna z nich zablúdila, či nezanechá tých deväťdesiatdeväť na vrchoch a nejde a nehľadá tej zablúdilej?

Ako sa dá argumentovať farárkou, ktorá zhrešila? Vykúpený v Kristu nežije v hriechu. Kto žije v hriechu a teda neustále hreší, tak ako môže tvrdiť, že má Boha? No katolík hreší s tým, že má zadné dvierka - pôjde na spoveď – prijme milosť ospravedlnenia a tak dookola a dokonca má ešte poistku očistec.  Toto vylučuje skutočné pokánie. Ak hreším s tým, že už dopredu predpokladám akt pokánia i pokryteckej ľútosti a stále dookola to robím, tak som pokrytec najhrubšieho zrna a teda falošným kresťanom. Potom to všetko učenie o spasení zo skutkov plus z milosti čo si samozrejme protirečí, spovede, odpustky, učenie o očistci  - nabáda k hriechu a vytvára falošnú nádej spásy a to bez toho, aby sa znovuzrodilo srdce človeka, bez toho, aby človek činil skutočné pokánie. To vychádua z viery vo falošné učenie.

Predsa je jasné, že viditeľné cirkvi, cirkevné spoločenstvá, zbory, ktoré vystupujú pod nejakou hlavičkou tu na Zemi nebudú v nebi figurovať pod vlastným názvom. Spása patrí predsa ľuďom, ktorí tvorili tieto zbory, cirkevné spoločenstvá a boli aj mimo nich a títo všetci budú vystupovať iba pod jednou hlavičkou a tou je cirkev Kristova. Takto z Božieho pohľadu vidí Boh svoju cirkev aj teraz. No nie je viditeľná ako celok z nášho nedokonalého pohľadu.

mil_1 je odhlásený top mil_1 napísal dňa 28/05/2016 01:57 :

Janjan

Zaprieť samého seba je presne to o čom píšem.

Sebazaprenie je ,,vzdanie sa,,! Prestať bojovať proti Bohu a prestať  so samoospravedlňovaním, teda sa pokúšať získať vlastnú spásu cez svoje vlastné skutky. Doslova rezignovať a odovzdať sa Kristovi - to je spasenie a to je sebazaprenie. Takže poviem - nič neprinášam vo svojich rukách, ach ja hriešný človek. Keď tento postoj dorastie do bodu, kedy budem vedieť, že to, že stojím pred Bohom je absolútne založené a postavené na dokonalom diele a zásluhe Ježiša Krista, potom budem z dôverou (smelo) pred Ním stáť vediac, že všetky moje hriechy boli zaplatené jeho krvou a že som spravodlivý jedine v Kristu. Ak sa nedospeje najprv k poznaniu, že postavenie (to, že nás Boh uviedol do tohoto výsostného postavenia dieťaťa Božieho) v žiadnom prípade nezávisí od stavu( od našich skutkov), ale že stav je úplne závislý od postavenia, tak sme neporozumeli dielu Milosti.

janjan je prihlásený top janjan napísal dňa 28/05/2016 02:00 :

mil,
ak skutočný vykúpený kresťan, ktorý celý život žil sväto, na smrteľnej posteli zhreší a nestihne už činiť skutočné pokánie, stane sa falošným kresťanom ? A odchod od pekla, lebo bol Judášom od počiatku a na smrteľnej posteli sa ukázala jeho pravá tvár ? Kde je potom istota spasenia ?

janjan je prihlásený top janjan napísal dňa 28/05/2016 02:04 :

mil,
sebazaprenie nie je náhodou napríklad urobiť nejakú špinavú prácu, od ktorej sa každý odťahuje ? Ako teda, veď vy robíte len to, čo sa vám páči a s radosťou.

mil_1 je odhlásený top mil_1 napísal dňa 28/05/2016 08:19 :

Janjan napísal: ak skutočný vykúpený kresťan, ktorý celý život žil sväto, na smrteľnej posteli zhreší a nestihne už činiť skutočné pokánie, stane sa falošným kresťanom ? A odchod od pekla, lebo bol Judášom od počiatku a na smrteľnej posteli sa ukázala jeho pravá tvár ? Kde je potom istota spasenia ?


Kto to hovorí, že bol skutočný kresťan, že bol vykúpený a že zhrešil? Predsa je to pohľad človeka a nie Boha. Pre KC hreším, ak mám istotu spasenia v Kristu. No dôležitý je predsa Boží pohľad. Boží pohľad, ktorý vidí do srdca človeka nie je náš pohľad. Preto ani tvoja hypotetická otázka nie je na mieste, keďže skade človek vie, aký mal dotyčný človek vzťah k Bohu?  Je to každého osobná vec s Bohom.

No a prečo si myslíš, že Boh neustráži svoje deti? Predsa Boh je zvrchovaným Bohom a nie satan. “? Myslíš si, že všemocný Boh stvoriteľ neba a zeme nemá v moci zachrániť svoje dieťa a vytrhnúť ho z moci satana? Či snáď povieš, že satan je mocnejší a vytrhne z rúk Otca na nebesiach Božie dieťa aby zahynulo a to aj proti Božej vôli.

Tieto verše jasne hovoria o opatere nášho Otca na nebesiach o svoje deti.

1Pet 1:5 ktorí ste mocou Božou strážení vierou cieľom spasenia, ktoré je hotové, aby bolo zjavené v poslednom čase,

Ján10 27Moje ovce čujú môj hlas, a ja ich znám, a nasledujú ma, 28a ja im dávam večný život, a nezahynú na veky, a nikto ich nevytrhne z mojej ruky. 29Môj Otec, ktorý mi ich dal, je väčší od všetkých, a nikto ich nemôže vytrhnúť z ruky môjho Otca. 30Ja a Otec sme jedno.

Ján10 29Môj Otec, ktorý mi ich dal, je väčší od všetkých, a nikto ich nemôže vytrhnúť z ruky môjho Otca.  Luk 12:7 Ale aj vlasy vašej hlavy všetky sú spočítané. Nebojte sa teda!

„Ján 15:16 nie vy ste si mňa vyvolili, ale ja som si vás vyvolil a ustanovil som vás, aby ste išli a niesli ovocie, a vaše ovocie aby zostávalo“.


mil_1 je odhlásený top mil_1 napísal dňa 28/05/2016 08:43 :

rromann napísal dňa 28/05/2016 05:38 :
mil_1 , a to koľko je pravých cirkví? A ako ich rozoznať? Okrem ovocia

Ako keby si sa opýtal, koľko je skutočný kresťanov. Jedine Boh to vie.
Ktorekoľvek zoskúpenie, zbor, alebo cirkev ak vyznáva Krista v pravde – teda zvestuje pravé evanjelium, tak aj Kristus je v ich strede svojím Duchom.

No a pravé evanjelium od nepravého sa dá rozoznať podľa toho, komu sa dáva všetka sláva a zásluha na našom spasení. Ako som už písal, tak evanjelium, ktoré vyvyšuje človeka, jeho záslužné skutky a jeho vôľu ako rozhodujúci faktor pre účinnosť spásy, tak toto evanjelium je evanjelium podľa človeka. Chvála za našu spásu sa odoberá Bohu a pridáva človeku, čo u pravého evanjelia je nemysliteľné.

Evanjelium ktoré všetky zásluhy na našej spáse dáva jedine zvrchovanému Bohu a teda vidí ich v dokonalom diele milosti, ktoré Boh vykonal na kríži a teda bez našich skutkov a nášho pričinenia, tak také evanjelium nie je podľa človeka, ale je to evanjeliu Ježiša Krista, ktorý povedal – dokonané je! Všetka chvála sa dáva zvrchovanému Bohu a nič sa neuberá.

Biblia učí:

Rim 3:27 Kde je potom chvála človeka? Je vylúčená. Jakým zákonom? Zákonom skutkov? Nie! Ale zákonom viery.

Prečo je dôležité vylúčiť chválu človeka? Aby všetka chvála bola daná jedine zvrchovanému Bohu, lebo jedine jemu patrí. Tak teda ako sa dá vylúčiť chvála človeka pri ospravedlnení? Tým, že spasenie je z viery a nie zo skutkov zákona.“Z viery, aby bolo podľa milosti" (Rim. 4 :16).  No a odpoveďou na milosť je láska a život hodný postavenia dieťaťa Božieho na Božiu chválu.

Biblia učí, že Boh už urobil všetko pre naše spasenie a dokončil to dokonalé dielo milosti a povedal – dokonané je! Spasenie človeka je teda hotové Bohom a nie zásluhami človeka a tak tu už nie je žiadny priestor pre fungovanie takého niečoho akým je náboženstvo, ktoré je zmesou klamstva, márnych tradícii, rôznych ustanovení človeka.

janjan je prihlásený top janjan napísal dňa 28/05/2016 09:29 :

mil,
to nie je žiadna hypotetická otázka. Diabol útočí to poslednej chvíle a aj na smrteľnej posteli sa snaží získať svoju obeť. Keď je človek oslabený chorobou, utrpením, ľahko upadne do zúfalstva, reptania voči Bohu a podobne.
Ak je to tak ako píšeš, tak s tou istotou spasenia u vás je naozaj biedne. Ak do poslednej chvíle človek nevie, či patrí medzi vykúpených alebo zatratených. To ste na tom oveľa horšie ako my katolíci. Lebo my máme skutočnú sviatoať pokánia, skutočné Viatikum, skutočné pomazanie chorých, máme sväté omše obetované za chorých a zomierajúcich ... Kľudne môžem poveať, že s takouto "výzbrojou" máme oveľa oveľa väčšiu nádej na spasenie duše než vy.

janjan je prihlásený top janjan napísal dňa 28/05/2016 09:33 :

mil,
chápeš, čo sú skutky zákona ?

mil_1 je odhlásený top mil_1 napísal dňa 29/05/2016 04:01 :

rromann

Ježiš nezaložil žiadne náboženstvo, ale buduje svoju cirkev zo sŕdc ľudí - svojho ľudu,prelial svoju krv za nich, aby ich  spasil. Naopak, Ježiš pranieroval náboženstvo a poukazoval na pokrytectvo ich predstaviteľov. Poukazoval na to, ako náboženskí predstavitelia - zákoníci a farizeji mali radi peniaze a ich bohom bol mamon. Poukazoval na to, že tie nariadenia a podania ľudí vo forme náboženstva zbavujú Slovo Božie jeho moci.

Ako som už písal: Náboženstvo, je iba ľudský spôsob ako prísť k Bohu a byť spasený a zväčša sú za tým zištné a mocenské ciele človeka. Náboženstvo šíri evanjelium podľa človeka a je to teda iné evanjelium, kde sa preferujú záslužné skutky pre účinnosť spásy.

No Božie Slovo učí, ako Boh prišiel k nám v podobe Ježiša Krista a oznamuje nám o hotovom spasení vybojovanom samotným Bohom. Teda Boh nám vybojoval už hotové spasenie a prijímame ho vierou v toho, ktorý sa obetoval za naše hriechy – Ježiša Krista. Teda spasenie je jedine z milosti , skrze vieru v toho, ktorý sa obetoval za naše hriechy – Ježiša Krista, bez zásluh a zdarma. Je to dar!

Naopak náboženstvá učia, čo všetko má človek urobiť, aby bol spasený. Náboženstvo teda podmieňuje spasenie záslužnými skutkami a vlastnými nariadeniami, aby vo svojej podobe mohlo existovať. Je to teda zmes márnych tradícii, rôznych ustanovení a nariadení od narodenia až po smrť. Keď to človek splní, tak učia, že možno bude spasený. Necháva teda človeka v neustálych pochybnostiach o svojom spasení, aby takýto človek bol úplne závislý na náboženských úkonoch a nariadeniach, ktorými sa podmieňuje spasenie. Naopak Písmo učí o istote spasenia v Kristu a teda jedine z milosti skrze vieru. Teda spasenie nie je z moci človeka, ale z Božej moci a milosti. Ef2 8Lebo ste milosťou spasení skrze vieru, a to nie zo seba, je to dar Boží, 9nie zo skutkov, aby sa niekto nechválil. Rim 11:6 Ale ak milosťou, vtedy už nie zo skutkov, pretože milosť by už nebola milosťou. A jestli zo skutkov, nie je to už milosť..

Naposledy upravil mil_1 dňa 2016-05-29 05:07 GMT

janjan je prihlásený top janjan napísal dňa 29/05/2016 05:16 :

mil,
len jedna poznámka. Bez toho, Tebou zatracovaného, nábožensta by si nemal Bibliu.
A zabudol si, že Božie slovo nespadlo len tak z neba na zem, ale Boh použil ľudí, aby ho z vnuknutia Ducha napísali. Že Ježiš vyslal Apoštolov, aby Božie slovo hlásali, znova Boh použil ľudí, aby oni šírili Jeho slovo.
A ukáž mi v Písme, kde Ježiš zavrhuje náboženstvo. Pokiaľ ja viem, pranieruje len zlý život ľudí.
Tie Tvoje samovoľné vyklady Ťa privedú do nešťastia.

Naposledy upravil janjan dňa 2016-05-29 06:17 GMT

mil_1 je odhlásený top mil_1 napísal dňa 29/05/2016 07:54 :

rromann napísal:
toto má potom aký význam???
"A ja ti hovorím: Ty si Peter a na tejto skale postavím svoju Cirkev a pekelné brány ju nepremôžu. "

Presuniem ti to tu, aby si to nemusel hľadať o niečo vyššie.

cit:
Mat16 18A ja ti tiež hovorím, že si ty Peter, Skala, a na tej skale zbudujem svoju cirkev, a nepremôžu jej ani brány ríše smrti;  

Na tej skale a nie na tebe – osobe Petra. A tou skalou je Kristus zjavený v Petrovom srdci Otcom na nebesiach. Z kontextu celého Písma vieme, čo predstavuje pojem skala a vždy sa spája s Bohom:

Ž18:32 Lebo kde kto je Bohom krome Hospodina, a ktože je skalou mimo nášho Boha?!
2Sam 22:3 je Bohom mojej skaly, ku ktorému sa utiekam, mojím štítom, rohom môjho spasenia mojou vysokou pevnosťou a mojím útočišťom. Môj Spasiteľu, zachraňuješ ma od ukrutnosti.
2Sam 22:47 Žije Hospodin, a nech je požehnaná moja skala, a nech je vyvýšený Bôh skaly môjho spasenia!
1Sam 2:2 Nie je svätého, jako je Hospodin, lebo nie je nikoho krome teba; a nie je skaly, jako je náš Bôh!
2Sam 23:3 Povedal Bôh Izraelov, mne hovorí skala Izraelova: Ten, ktorý panuje nad ľuďmi, nech je spravedlivý, ktorý panuje v bázni Božej,
Ž 18:47 Žije Hospodin, a nech je požehnaná moja skala, nech je vyvýšený Bôh môjho spasenia!
Ž 62:8 Na Bohu je založená moja spása, a od neho je moja sláva; skala mojej sily, moje útočište je v Bohu.
Ž 89:27 On volajúc ma povie: Ty si môj Otec, môj silný Bôh a skala môjho spasenia.
Ž 92:16 aby zvestovali, že je Hospodin priamy, moja skala, a že niet pri ňom nijakej neprávosti.
Iz 26:4 Nadejte sa na Hospodina na večné veky, pretože v Hospod-Hospodinovi je skala vekov.
Mat 16:18A ja ti tiež hovorím, že si ty Peter, Skala, a na tej skale zbudujem svoju cirkev, a nepremôžu jej ani brány ríše smrti;
1Kor 10:4 a všetci pili ten istý duchovný nápoj, lebo pili z duchovnej skaly, ktorá išla za nimi, a tou skalou bol Kristus


Aj tu e to jasné: "2Sam 23:3 Povedal Bôh Izraelov, mne hovorí skala Izraelova..."

Tak ako skala Izraelová nie je Izrael, ale Boh Izraelov na ktorého sa Izrael mohol spoliahnuť, nádejať, oprieť.
Tak aj skala Petrova nie je on sám, ale Kristus zjavený v Petrovom srdci Otcom na nebesiach, ktorého aj Peter vyznáva a Ježiš mu na to hovorí: Mat 16: 17A Ježiš odpovedal a riekol mu: Blahoslavený si Šimone, synu Jonášov, lebo telo a krv titoho nezjavily, ale môj Otec, ktorý je v nebesiach.

Áno, Blahoslavený preto, pretože neprišiel na to sám od seba, ale že s ním bol Boh a zjavil to Petrovi a Peter to vyriekol a tak sa Kristus stal v Petrovom srdci skalou spasenia. Takto Ježiš buduje svoju cirkev, teda na každom, ktorému Otec na nebesiach zjaví Ježiša ako Krista – Syna živého Boha a to presne tak, ako to Otec urobil v Petrovom srdci. “Ján17:6 Zjavil som tvoje meno ľuďom, ktorých si mi dal zo sveta.“

Tak teda Otec dáva ľudí zo sveta Kristu a skrz Krista prichádzame k Otcovi. Otec a Syn sú Jedno a navzájom sa dopĺňajú. Ježiš povedal jasne: „Ján 6:37 Všetko, čo mi dáva Otec, prijde ku mne, a toho, kto prijde ku mne, nevyženiem von.“ Ján 6:44 Nikto nemôže prijsť ku mne, keby ho nepritiahol Otec, ktorý ma poslal, a ja ho vzkriesim v posledný deň Ján 14:6 A Ježiš mu povedal: Ja som cesta i pravda i život; nikto neprijde k Otcovi, len skrze mňa

mil_1 je odhlásený top mil_1 napísal dňa 29/05/2016 08:17 :

janjan napísal :len jedna poznámka. Bez toho, Tebou zatracovaného, nábožensta by si nemal Bibliu.

Omyl. Bez Božej milosti a moci, by nebola ani Biblia. Takže, tak. Náboženstvá to len zneužívajú , aby vo svojej podobe mohli existovať. Sú živené hriechmi ľudí a ich snahou spasiť sa plnením nariadení, ktorými náboženstvo podmienilo spasenie. Islám nevynímajúc. Každé náboženstvo učí niečo za niečo. Ale len evanjeliu Ježiša Krista zvestuje hotové spasenie jedine z milosti skrze vieru a to bez zásluh a zdarma - je to dar.

janjan napísal:A zabudol si, že Božie slovo nespadlo len tak z neba na zem, ale Boh použil ľudí, aby ho z vnuknutia Ducha napísali. Že Ježiš vyslal Apoštolov, aby Božie slovo hlásali, znova Boh použil ľudí, aby oni šírili Jeho slovo.
A ukáž mi v Písme, kde Ježiš zavrhuje náboženstvo. Pokiaľ ja viem, pranieruje len zlý život ľudí.
Tie Tvoje samovoľné vyklady Ťa privedú do nešťastia.


Vnuknutím ducha písali, no a nejak si pozabudol, že ten Duch Svätý je osoba Boha.Takže je to Boh.

No a čo sa týka náboženstva Židov, ktoré okrem iných predstavovali zákonníci a farizeji. Tak na adresu toho čo stvárali je nadostač veršov. Tak len pár:

Kol2 18Nech vás nikto nepripraví o víťazné chcúc to docieliť samozvolenou pokorou a náboženstvom anjelov dávajúc sa do toho, čoho nevidel, súc darmo nadúvaný mysľou svojho tela 19a nedržiac sa hlavy, odkiaľ celé telo skrze poje a sväzky zaopatrované výživou a spolu viazané, rastie vzrastom Božím. 20A tak jestli ste s Kristom odumreli živlom sveta, prečo si potom ešte, jako keby ste žili v svete, dáte predpisovať zákony 21(Vraj nechyť sa ani neokús ani sa nedotkni! 22Čo všetko je spotrebou na zkazu) podľa príkazov a učení ľudí. 23Čo má smysel v múdrosti v samozvolenom náboženstve a v takej pokore jako aj v nešetrení tela, kým to nemá nijakej ceny a je iba na zasýtenie tela.

Mat 23:13 Ale beda vám, zákonníci a farizeovia, pokrytci, pretože zavierate nebeské kráľovstvo pred ľuďmi, lebo vy do neho nevchádzate ani tých, ktorí vchádzajú, nenecháte vojsť.

Mar7 7Lež nadarmo ma uctievajú učiac učenia, ktoré sú nariadeniami ľudí. 8Lebo opustiac prikázanie Božie držíte podanie ľudí - oplakovanie krčahov a pohárov, aj mnohé iné tomu podobné veci robíte


No a tie náboženstvá žijú z vlastných nariadení a sú to nariadenia človeka.

Naposledy upravil mil_1 dňa 2016-05-29 09:20 GMT

mil_1 je odhlásený top mil_1 napísal dňa 29/05/2016 08:22 :

Tak napíš, kde som ich prekrútil ak z kontextu Písma to jasne vyplýva, čo je tá skala spasenia v Petrovom srdci a ako to Ježiš v skutočnosti myslel.

mil_1 je odhlásený top mil_1 napísal dňa 29/05/2016 12:55 :

Jedna z mnohých cirkví, ktoré boli vo vtedajšej dobe si účelovo vyložila verš Mat16 18. To nie je omyl, ale úmysel oklamať ľudí, aby si mysleli, že Ježiš poveril Petra ako osobu a domysleli si ešte následníctvo a pápežstvo aj s jeho následkami bolo na svete. Pozícia Rímskej cirkvi bola veľmi silná, lebo prebrala žezlo moci Rímskej ríše a tak si postupne presadzovala tento účelový výklad a vytvorila si vlastný monopol na pravdu. Nechá sa nazývať všeobecná, aby evokovala dojem, že to ona je tá jediná vše objímajúca a zastrešujúca, no pritom jedinečná. Aká to protirečivosť. Nemôže byť niečo jedinečné a pritom všeobecné – teda zahŕňajúce všetkých.

-Ježiš ako svetlo sveta
-Ježiš ako chlieb života
-Ježiš ako skala - 1Kor 10:4 a všetci pili ten istý duchovný nápoj, lebo pili z duchovnej skaly, ktorá išla za nimi, a tou skalou bol Kristus

Vieme, že Ježiš je svetlo sveta, chlieb života, duchovná skala, Ježiš ako uhoľný kameň, dvere k ovciam, kameň úrazu, skalou pohoršenia.

Ak teda to všetko vieme, tak vieme a to bez pochybností aj to, na akej skale Ježiš zbuduje svoju cirkev – teda na skale, ktorou je Kristus zjavený v srdci človeka Otcom na nebesiach.

Vieme o prirovnaní – Ježiš  ako  uholný kameň  a vieme aj o  duchovnej skale  –cit:  1Kor 10:4 a všetci pili ten istý duchovný nápoj, lebo pili z  duchovnej skaly  , ktorá išla za nimi, a tou  skalou bol Kristus  
 
Tak teda aj v Petrovom srdci sa stal Kristus tou duchovnou skalou z ktorej pil duchovný nápoj – evanjelium života.

Kto teda sa stal skalou spasenia v Petrovom srdci zjavením od Otca? No predsa Ježiš ako Kristus - Syn živého Boha. Poprieš to? Nie! Nedá sa to poprieť, že v Petrovom srdci sa stal Kristus skalou spasenia. Predsa  Ježiš použil význam jeho mena v preklade , že ty si Peter  - Skala a na tej skale a nie na tebe zbuduje cirkev. Teda na tom, čo tá skala v Petrovom srdci znamená. Židia veľmi dobre poznali, čo znamená pojem  - skala a vždy sa spája s Bohom. Nikdy by si to nespájali s osobou človeka, čo svedčia aj verše z Písma, ktoré si môžeš prečítať vyššie. No a práve tou skalou v Petrovom srdci sa stal zjavením od Otca Ježiš  ako Kristus Syn živého Boha a Peter to aj vyznal.  Takto Ježiš buduje svoju cirkev, teda na každom, ktorému Otec na nebesiach zjaví v srdci Ježiša ako Krista Syna živého Boha a oni ho aj vyznávajú.

To nemá nič spoločné s účelovým výkladom KC a jej domýšľavosť, že je to práve ona, ktorú Ježiš zbuduje.

Naposledy upravil mil_1 dňa 2016-05-29 14:06 GMT

janjan je prihlásený top janjan napísal dňa 29/05/2016 05:44 :

mil,
zrejme vieš, že keď Boh niekomu dal významné poslanie, zmenil mu aj meno, ktorým to pslanie naznačuje. Tak to bolo v prípade Abram - Abrahám, Jakub - Izrael. A tak to bolo aj v prípade Šimona - Petra, keď mu Ježiš zveroval vedenie práve zviditeľnujúcej sa Cirkvi, zmenil mu meno, ktoré tot poslanie vyjadrovalo - Skala.
Tvoje vysvetlenie je úplný nezmysel a čudujem sa, že tomu môže vôbec niekto veriť.
A okrem toho, Petrova vedúca úloha je v Písme viac ako jednoznačná. Je to Peter, ktorý vyznáva vieru a lásku, ktorý rozpráva za ostatných, na Petrovo kázanie sa tisíce dali pokrstiť, rozhoduje na prvom koncile, jeho tôňa robí zázraky. A sám sa postaral, aby sa Evanjelium hlásalo aj po jeho smrti.
mil, klameš sám seba, alebo si a nechal oklamať Hadom. Tvoja neláska voči KC a pápežstvu je až zarážajúca. A to už asi o mne vieš, že ja vždy používam mierne slová.

janjan je prihlásený top janjan napísal dňa 29/05/2016 05:48 :

rromann,
dobrá poznámka. A mal by tiež vedieť, že aj významný evanjelický teológ vyhlásil, že musia ďakovať KC, že sa Biblia zachovala v tak neporušenom stave. A to by bez vedenia Ducha bolo ťažko možné.

mil_1 je odhlásený top mil_1 napísal dňa 29/05/2016 06:02 :

Odcituj z Písma, kde má Peter nejaké výsostné postavenie oproti ostatným apoštolom?

Dokonca Pavol pred všetkými pokarhal Petra ako sa správal:

Gal2 11Ale keď prišiel Peter do Antiochie, priamo do tvári som sa postavil proti nemu, pretože bol hoden odsúdenia. 12Lebo prv, než boli prišli niektorí od Jakoba, jedal spolu s pohanmi. Ale keď prišli, uťahoval sa a oddeľoval bojac sa tých z obriezky. 13A s ním spolu pokrytecky robili aj ostatní Židia, takže aj Barnabáš bol spolu zavedený ich pokrytectvom. 14Ale keď som videl, že nekráčajú rovno pri pravde evanjelia, povedal som Petrovi pred všetkými: Ak ty, súc Žid, žiješ pohansky a nie židovsky, prečo potom nútiš pohanov prijať židovský spôsob života?

A nie len Šimonovi pridal iné meno, takže slabý argument:

Mar3 16A tedy ustanovil dvanástich, Šimona, ktorému pridal meno Peter, 17a Jakoba, syna Zebedeovho, a Jána, brata Jakobovho, a pridal im meno: Boanerges, čo je: Synovia hromu; 18a Andreja a Filipa a Bartolomea a Matúša a Tomáša a Jakoba Alfeovho a Taddea a Šimona Kananitského 19a Judáša Iškariotského, ktorý ho aj zradil.

Naposledy upravil mil_1 dňa 2016-05-29 19:50 GMT

mil_1 je odhlásený top mil_1 napísal dňa 29/05/2016 06:14 :

rromann napísal:
podľa toho, čo tu od Teba čítam, Ty nepatríš do žiadnej denominácie. Ty máš len Bibliu a Boha. Správne?

Ja patrím Kristu a som v cirkvi Kristovej, ktorú vy neznáte ani ju nevidíte. Som nezávislý od denominácii a rôznych cirkví. Idem tam, kde sa káže v pravde Slovo Božie.

mil_1 je odhlásený top mil_1 napísal dňa 29/05/2016 06:39 :

janjan napísal :
dobrá poznámka. A mal by tiež vedieť, že aj významný evanjelický teológ vyhlásil, že musia ďakovať KC, že sa Biblia zachovala v tak neporušenom stave. A to by bez vedenia Ducha bolo ťažko možné.

Mohol by si ho odcitovať? Ak je to pravda, tak nechce vidieť, čo sa dialo počas obdobia, keď bola vynájdená knihtlač a vo veľkom sa začali tlačiť biblie a to aj v národných jazykoch.

Trochu z histórie na osvieženie pamäti

synoda Toulouse, roku 1229, synoda Tarragona, 1233, a synoda v Oxforde, v roku 1408, vydala formálne zákazy čítanie Biblie u laikov.

Pre tých katolíkov, ktorí aj naďalej tvrdia, že rímsko-katolícka cirkev bola oprávnená spaľovať "chybné" ľudové Biblie za závažné chyby v preklade, a že to boli hlavné dôvody pre ich ničení, tak len toľko že tieto Biblie naďalej existujú a boli verné pôvodnému textu a sú študované. Tak nech teraz RKC povie aké chyby tam boli, že ich pálila a veľakrát aj autora. Tieto knihy sa zachovali, tak nech študujú a ukážu tie chyby. Takže tu nešlo o chyby v národných Bibliach, ale o to, že ľudia budú zrozumiteľne čítať Bibliu a otvoria sa im oči. Toho sa báli!

Rada Tarragona 1234, vo svojom druhom kánonu, rozhodol, že:
"Nikto nesmie vlastniť knihy Starého a Nového zákona v románskom jazyku, a ak niekto ich má tak, musí ich doniesť k miestnemu biskupovi do ôsmich dní odo dňa vyhlásenia tohto dekrétu, tak že, oni budú spálené, a tak bude duchovný alebo laik na ktorého padlo podozrenie, týmto zbavený všetkých podozrení.

Zdroj: Western Watchman, katolícke noviny vydávané v St Louis, 9. augusta 1894
Na ekumenickom koncile v Kostnici, v roku 1415, Wycliff bol posmrtne odsúdený  ako skazený a úbožiak,  zatratený z kacírstva, ktorý vynašiel nový preklad biblie v jeho materčine. Dekrétom Rady - viac ako 40 rokov po jeho smrti, Wycliffové kosti boli exhumované a verejne spálené a popol bol hodený do rieky Swift.

William Tyndale dokončil preklad Nového zákona z gréčtiny v roku 1525, ktoré cirkevné úrady v Anglicku sa snažili zabaviť a spáliť. Po vydaní revidované vydanie v roku 1535, bol zatknutý, strávil viac ako rok vo väzení, a potom bol uškrtený a upálený na hranici neďaleko Bruselu v roku 06.10.1536.

Prečo RKC zbraňovala šíreniu Biblie v rôznych prekladoch a jazykoch, ak sami teraz vidíme, že aj napriek tomu, že je množstvo prekladov a skoro v každom jazyku a na internete si môže každý prečítať a porovnať, tak aj naďalej KC existuje a je najpočetnejšia. Tak načo bolo toto dobré, to pálenie prekladov Biblie a prenasledovanie tých, ktorí ju šírili. KC existuje aj množstvo cirkví, cirkevných spoločenstie, zborov a pod. Tak nech Otec na nebesiach uvádza do Pravdy svojho Slova a to kedy chce a koho chce a ani taká mocná KC tomu nezabránila. A teraz sa plní proroctvo:  Mat 24:14 A toto evanjelium kráľovstva bude hlásané po celom svete na svedoctvo všetkým národom, a vtedy prijde koniec.

janjan je prihlásený top janjan napísal dňa 29/05/2016 07:02 :

Práve preto, že KC tak rozhodne strážila vernosť Písma, práve prteo sa zachovala tak neporušená. Ak by pripustila chaos v samovoľnom prekladaní, tak teraz by možno nikto už nevedel jej presné znenie.
Jeden z pápežov v 16. storočí osobne prelepoval chyby vo výtlačkoch Biblie, aby sa chybné texty nedostali k čitateľom.

janjan je prihlásený top janjan napísal dňa 29/05/2016 07:16 :

mil,
prečo máš v profile reformovaný, keď nepatríš do žiadnej cirkvi ? A si vôbec pokrstený ? Kde Ťa krstili ?

janjan je prihlásený top janjan napísal dňa 29/05/2016 07:45 :

mil,
nebudem teraz vyhľadávať súradnice v Písme, kde sa zvýrazňuje úloha Petra. Jeden máš hneď v liste Galaťanom zopár riadkov nad Tvojim textom: "... som šiel do Jeruzalema, aby som videl Kéfasa ...". Nájdi si ich sám, určite máš Písmo x-krát prečítané.

Že Pavol kritizuje Petra ? Veď Peter zradil Ježiša, sám Ježiš ho nazval Satanom, a napriek tomu Ho vyvolil za Skalu. Vidíš tú Božiu múdrosť ?
A že aj iným zmenil Boh mená ? Zmenil, ale len jednému dal meno Skala, na ktorej postavil svoju Cirkev. mil, to sú tak jasné slová, oveľa väčšie umenie je ich prekrútiť, než im uveriť.

Ináč, mil, zrejme si si aj samovyložil Petrove slová o tom, ako si niektorí samovykladači samovykladajú Pavlove slová k svojej záhube.

janjan je prihlásený top janjan napísal dňa 29/05/2016 07:54 :

A ešte lahôdka pre samovykladačov.
Gal 2,1-2:
"Potom po štrnástich rokoch som znova šiel s Barnabášom do Jeruzalema a vzal som so sebou aj Títa. Išiel som ta pohnutý zjavením a predložil som im evanjelium, ktoré hlásam medzi pohanmi; ale v súkromí tým, čo niečo znamenali, či nebežím alebo či som nebežal nadarmo.

Sám Apoštol Pavol si v pokore srdca nič nenamýšľal, ale dal si odobriť náuku, ktorú hlásal, ostatnými apoštolmi Jakubom, Petrom, Jánom. A niekto tu sa odváži namýšľať si, že on pozná pravdu.

alexandra_ je odhlásený top alexandra_ napísal dňa 29/05/2016 07:58 :

Mt 16,13
Petrovo vyznanie a jeho primát. – 1313-2013Keď potom Ježiš prišiel do okolia Cézarey Filipovej, pýtal sa svojich učeníkov: „Za koho pokladajú ľudia Syna človeka?“ 14Oni vraveli: „Jedni za Jána Krstiteľa, iní za Eliáša a iní za Jeremiáša alebo za jedného z prorokov.“ 15„A za koho ma pokladáte vy?“ opýtal sa ich. 16Odpovedal Šimon Peter: „Ty si Mesiáš, Syn živého Boha.“ 1717Ježiš mu povedal: „Blahoslavený si, Šimon, syn Jonášov, lebo ti to nezjavilo telo a krv, ale môj Otec, ktorý je na nebesiach. 1818-19A ja ti hovorím: Ty si Peter a na tejto skale postavím svoju Cirkev a pekelné brány ju nepremôžu. 19Tebe dám kľúče od nebeského kráľovstva: čo zviažeš na zemi, bude zviazané v nebi, a čo rozviažeš na zemi, bude rozviazané v nebi.“ 2020Potom prikázal učeníkom, aby nikomu nehovorili, že on je Mesiáš.

alexandra_ je odhlásený top alexandra_ napísal dňa 29/05/2016 08:35 :

Mil, odporúčam ti dobre si prečítať napr. Prvý list Timotejovi (nábožnosť, k existencii duchovných pastierov)
1 Tim 1,2,3,4,5,6

pridávam aj link
1 Tim

Naposledy upravil alexandra_ dňa 2016-05-30 10:45 GMT

alexandra_ je odhlásený top alexandra_ napísal dňa 30/05/2016 09:51 :

stojan, chcela by som ťa vyzvať, aby si uvažoval slová, ktoré vypúšťaš do éteru
podobne, Mil

vy máte svoje náboženstvo, ktoré význavate, nehaňte KC a jej sviatosti, ktoré sú pre iných sväté!

katuska111 je odhlásený top katuska111 napísal dňa 30/05/2016 09:53 :

Nuz,okrem pojmu"blafate"s 11111 uplne suhlasim.

Je to zbytocne a strata casu tu niekomu nieco vyvracat.
Napriek tomu,ze tema blogu bola uplne ina,Mil pouzil tento priestor na svoju antikatolicku kapan a my vsetci sme mu skocili na navnadu. Cokolvek kto napise,vyvola to iba dalsie tapetovanie...

katuska111 je odhlásený top katuska111 napísal dňa 30/05/2016 09:56 :

Alex,ty sa cudujes? Pravidla este nikdy nikomu nevonali.

Naposledy upravil katuska111 dňa 2016-05-30 11:12 GMT

alexandra_ je odhlásený top alexandra_ napísal dňa 30/05/2016 11:00 :

ja by som ponechala na každom uvážení, či bude reagovať alebo nie, ak niekto haní niečo, je treba mu povedať toto nie
viac už ja osobne nemám čo k nim povedať, čo som chcela, som vyjadrila
11111, ja by som nereagovala mnohokrát, keď ty reaguješ na veci, pretože to považujem za netaktné, neslušné, bezvýznamné alebo úplné podrývačné, vonkoncom tam záujem o dôkaz tiež nebýva, ani záujem o analyzovanie osobného, a predsa si dovolíš reagovať

alexandra_ je odhlásený top alexandra_ napísal dňa 30/05/2016 11:25 :

teraz nahrávam tebe na reakciu, ale nemýľ sa, že keď píšeš o Bohu a k druhému človeku sa nesprávaš dobre, znevažuješ ho, posmechuješ, že je to jedno alebo dve rôzne veci, ktoré nesúvisia, to si píš, že súvisia

to je typický pohľad pre ospravedlnenie zlého správania, keď rozprávam o Bohu, som dobrý kresťan.., to veru nestačí pre život

najlepšie urobíš, ak budeš uvažovať sám za seba
a uvažovanie iných, nechaj na iných

katuska111 je odhlásený top katuska111 napísal dňa 30/05/2016 11:46 :

Alexandra,
jasne,mas pravdu. Ono je to za normalnych okolnosti ako pises,ale sama vidis kam to vedie...
Je na slobodnej voli kazdeho na co bude reagovat a na co nie. Aj ja uz koncim.
11111,
Suhlasim,ale vsetko sa da napisat slusne,bez osobnych invektiv.
Paaa

alexandra_ je odhlásený top alexandra_ napísal dňa 30/05/2016 12:19 :

11111, áno, úžasný a bez zlého správania
čiže, zlé správanie mám ja a moji kamoši

neprotirečím si
nezhadzujem sa
na rozdiel od teba, snažíš sa ma zhodiť veľakrát (a nielen mňa), to som si všimla

Naposledy upravil alexandra_ dňa 2016-05-30 13:25 GMT

janjan je prihlásený top janjan napísal dňa 30/05/2016 03:33 :

moly,
mil napísal: " Som nezávislý od denominácii a rôznych cirkví." Aj toto je podoprené Písmom ? Aj toto Ťa povzbudilo ? Veď Ty predsa miluješ cirkev. Či ?

janjan je prihlásený top janjan napísal dňa 30/05/2016 03:51 :

11111,
tak si nám tu chýbal.

alexandra_ je odhlásený top alexandra_ napísal dňa 30/05/2016 04:02 :

Moly, bola to len moja úvaha

nie je možné tak úplne porovnávať vzťah učiteľa a žiaka a vzťah človeka s Bohom, ak žiak poslúcha učiteľa, nemusí ho mať rád, pociťovať sympatie, plní, čo sa žiada pre poriadok, a je to dobré aj tak a stačí to, to, že k tomu pristupujú sympatie alebo nesympatie, je druhoradé
podobne je to aj v iných situáciách života, ak konáme to, čo žiada Boh, nemusíme cítiť sympatie k človeku, ak vykonáme, čo sa žiada

Boha máme milovať z celého srdca, mysle, sily
súčasťou nášho vzťahu voči Bohu je aj strach pred Jeho veľkosťou a všemohúcnosťou, pred Jeho spravodlivosťou (toto by som nerozoberala, lebo katolík má inú vieru), no súčasne je to aj hlboká láska
Boha sa treba báť.., báť sa treba aj hriechu, následkov hriechu, ktoré v prvom rade človeka od Boha vzďaľujú a vedú na cestu od Boha, alebo do zatratenia, ak sa človek neobráti a nechce konať podľa Božieho

láska človeka k Bohu obsahuje v seba aj strach, aj bázeň, aj vrúcnosť, aj blízkosť, aj dôveru, aj poslušnosť,
lásku, ako len človek môže prejaviť voči Bohu, v prvom rade sa to prejavuje v zachovávaní príkazov a toho, čo nám Ježiš nariadil
naša láska nie je dokonalá, avšak má sa zdokonaľovať, snažíme sa vždy o nové poznatky lásky a jej uvedomenia približovať k tej lepšej alternatíve, rozhodnutiu, konaniu

konkrétne o láske k Bohu je dobré prečítať si niečo z Mravouky alebo výklad cirkevných otcov a svätých

Naposledy upravil alexandra_ dňa 2016-05-30 17:34 GMT

janjan je prihlásený top janjan napísal dňa 30/05/2016 04:22 :

moly,
ešte raz si prečítaj ten milov príspevok - nezávislý od cirkví. To je láska k cirkvi ?
Prečo ženy nemlčia ? Veď idete proti Písmu ! Neviem prečo obraciaš pozornmosť na katolíkov, keď sama tvrdíš, že my sme proti Písmu.

janjan je prihlásený top janjan napísal dňa 30/05/2016 04:32 :

11111,
bol si na opekačke ?

janjan je prihlásený top janjan napísal dňa 30/05/2016 06:16 :

moly, napísala si: "mil_1 to, čo píše podopiera Písmom...je potom Písmo antikatolícky písané? Tak potom tu naozaj niečo nesedí."
A keďže to čo píše mil je pre Teba úžasné, potom ostáva len tá druhá možnosť.

Naposledy upravil janjan dňa 2016-05-30 19:17 GMT

janjan je prihlásený top janjan napísal dňa 30/05/2016 07:14 :

moly, kde ste to dotiahli samovýkladom:
- farárky
- biskupky
- požehnávanie homo "manželstiev"

janjan je prihlásený top janjan napísal dňa 30/05/2016 07:49 :

moly,
ja len reagujem na to, ako vy sa bijete do pŕs, že akú pravdu hovoríte, ako všetko podriaďujete Písmu, ako sa katolíci mýlia ... A tu, ľaľa, aké protirečenia. Iný od vás, ešte vystupuje aj proti kňazskému stavu, a ďalší proti cirkvi ako takej. A to, podľa Teba, všetci hovoríte pravdu. Moly, otvor už konečne oči !

Naposledy upravil janjan dňa 2016-05-30 20:51 GMT

mil_1 je odhlásený top mil_1 napísal dňa 30/05/2016 08:20 :

Vážení katolíci

Som v cirkvi Kristovej ako každý, komu Otec na nebesiach zjavil Ježiša ako Krista – Syna živého Boha. A tak Kristus sa v mojom srdci stal jedinou skalou spasenia.

Máte proti tomu niečo, že je Kristus v mojom srdci jedinou skalou spasenia? Ak nie, tak o čom to tu točíte. Vo vašich srdciach je kto skalou spasenia? Som zvedavý na odpoveď.

No a čo máte proti tomu, ak  tvrdím, že v Petrovom srdci sa zjavením od Otca v nebesiach stal Kristus skalou spasenia?

Tak popierate to, že v Petrovom srdci je Kristus skalou spasenia, alebo nepopierate? Ako len odpovedať, aby pritom ostala  legitímnosť úradu pápeža a teda aj všetko okolo toho – následníctvo atd. atd. , že.

Predsa nemôže byť u veriaceho v Krista deve, tri, alebo neviem koľko skál, ak vieme čo pojem skala vyjadruje. Môže byť iba jedna skala a skúste hádať kto.

1Kor 10:4 a všetci pili ten istý duchovný nápoj, lebo pili z duchovnej skaly, ktorá išla za nimi, a tou skalou bol Kristus
1Sam 2:2 Nie je svätého, jako je Hospodin, lebo nie je nikoho krome teba; a nie je skaly, jako je náš Bôh!


Áno, nie je skaly ako je náš Boh!

Tak sa pýtam, ak Peter v preklade Skala je podľa výkladu KC sám tou skalou, tak čo je potom pre Petra skalou spasenia? Podľa mňa dve skaly spasenia kresťan nemôže mať. Jedna by bola on sám a druhá Ježiš ako Kristus Syn živého Boha? Pojem skala - to čo vyjadruje v Písme a ako vieme z Písma, tak Židia ten pojem „skala“ veľmi dobre poznajú a vždy je to spojené  s ich jedinou skalou - Bohom v ktorého veria, skladajú nádej v neho,  spoliehajú sa jedine na neho, a kde majú jediné útočisko – skala ich spasenia 2Sam 22:47 Žije Hospodin, a nech je požehnaná moja skala, a nech je vyvýšený Bôh skaly môjho spasenia! Ž 89:27 On volajúc ma povie: Ty si môj Otec, môj silný Bôh a skala môjho spasenia.

Moja skala spasenia to nie som ja, ale sa stal Kristus zjavený v mojom srdci Otcom na nebesiach. Tá skala je len jedna pre všetkých veriacich v Krista. Je to práve ten v ktorého veria – Ježiš. Tak ako uholný kameň , ktorým je len jeden – Ježiš Kristus.

Čokoľvek ja píšem, chcem aby sa upriamila pozornosť jedine na Krista – nášho Spasiteľa. Ak tvrdíte, že ste kresťania, tak ako to, že stýmto postojom nesúhlasíte? Veď čo iné by malo byť skalou spasenia pre kresťana ako Kristus? No namiesto toho je tu odpor a to len preto, lebo poukazujem na všetko to, čo odpútava od Krista, ako našu jedinú skalu spasenia. Mali by ste sa zamyslieť sami nad sebou , prečo máte odpor k tomu, ak niekto dáva Krista vždy na prvé miesto. Predsa len skrz Krista prichádzame k Otcovi.

No a čo znamená ak sa pre niekoho stane Kristus skalou pohoršenia? Aj to je v Písme a to práve hovorí Peter a veľmi dobre chápe, čo sa myslí pod pojmom skala, lebo tento pojem židia poznali a používali aj v negatívnom význame.

Komu to hovorí Peter? Tým, ktorí sa urážajú na Slove !

1Pet2 7Tedy vám veriacim česť, ale neposlušným kameň, ktorý zavrhli stavitelia, práve ten sa stal uholnou hlavou a kameňom úrazu a skalou pohoršenia,8im, ktorí sa urážajú na slove súc neposlušní, na čo sú aj určení.

Peter tú použil viac výrazov Kristus ako – „kameň, ktorý zavrhli stavitelia“ -  „ uholnou hlavou“ -  „kameňom úrazu“ – „skalou pohoršenia“,

Teda je tu použitý výraz aj kameň  a aj skala. Vieme o prirovnaní – Ježiš  ako uholný kameň a vieme o duchovnej skale –cit: „tou  skalou bol Kristus“, vieme o jednej hlave – Kristu!

Viete mi povedať čo znamená, že Kristus sa niekomu stane skalou spasenia a  a zase niekomu skalou pohoršenia? V tom sa dá vyrozumieť  zmysel a význam toho, čo Ježíš myslel pod tým, keď povedal :Mat 16:18 A ja ti tiež hovorím, že si ty Peter, Skala, a na tej skale zbudujem svoju cirkev, a nepremôžu jej ani brány ríše smrti;

Naposledy upravil mil_1 dňa 2016-05-30 21:23 GMT

janjan je prihlásený top janjan napísal dňa 30/05/2016 08:46 :

mil,
nesplietaj. Tak jasný význam jednej vety nezmeníš ani 1000 stranovým traktátom. Len klameš sám seba.
Ak by Ježiš myslel to, čo sa nám tu márne snažíš vtĺcť do hláv, nepremenoval by Šimona na Petra-Skalu. Nemá to žiaden logický ani teologický zmysel. Jediný logický zmysel to má v súvislosti s Petrom, ako Skalou Cikrvi.
Radšej by si si mal zobrať príklad z Pavla a ísť za Petrom, aby Ti odobril to, čo hlásaš. Aby si nehlásal a nebežal zbytočne. A na svoju večnú záhubu. Ešte máš čas vrátiť sa do KC. (Hádam zle ak poviem, že si odpadnuvší katolík ?)

mil_1 je odhlásený top mil_1 napísal dňa 30/05/2016 08:53 :

Vy katolíci ste Petrovi, alebo Kristovi? Ak poviete aj, aj, tak je tu problém.

Kor3 4Lebo keď hovorí niekto: Ja som Pavlov, a iný: Ja Apollov, či azda nie ste telesní? 5Ktože je tedy Pavel a kto Apollo krome toho, že sú služobníkmi, skrze ktorých ste uverili? A to každý, jako mu dal Pán: 6ja som sadil, Apollo polieval, ale Bôh dal vzrast, 7takže nie je ničím ani ten, kto sadí, ani kto polieva, ale Bôh, ktorý dáva vzrast. 8A ten, kto sadí, i ten, kto polieva, sú jedno, a každý dostane svoju vlastnú mzdu podľa svojej vlastnej práce. 9Lebo sme Božími spolupracovníkmi; Božou roľou, Božou stavbou ste.  

Ja nie som Petrov, ale Kristov.

Mat 18:4 Ktokoľvek sa tedy poníži jako toto dieťa, to je ten väčší v nebeskom kráľovstve.
Mat 23:11 A ten, kto by bol väčší z vás, bude vaším služobníkom.
Luk 14:11 Lebo každý, kto sa povyšuje, bude ponížený: a kto sa ponižuje, bude povýšený.


No a spoliehať sa na pápeža – človeka?

Jer 17:5 Takto hovorí Hospodin: Zlorečený muž, ktorý sa nadeje na človeka a kladie telo za svoje rameno, a jeho srdce odstupuje od Hospodina!
 
Na koho sa teda katolíci spoliehajú a v koho vkladajú nádej ak nie v človeka? 1Kor3 7takže nie je ničím ani ten, kto sadí, ani kto polieva, ale Bôh, ktorý dáva vzrast.  Tak teda čím je u vás pápež, keď voláte k nemu svätý otec?  

Čo je výnimočné u Petra v porovnaní s ostatnými apoštolmi, ak teda všetci uverili preto, lebo si ich Boh vyvolil, vyznávaju preto, lebo im Otec na nebesiach zjavil Krista - ako Syna živého Boha a to presne tak Petrovi ako aj ostatným apoštolom a teda aj všetkým čo tvoria cirkev Kristovu.
 
Ján6 69a my sme uverili a poznali, že si ty Kristus, ten Syn živého Boha.  

Presne tak vyznávajú Krista ako Peter – „si ty Kristus, ten Syn živého Boha. „  
No a Ježiš im presne v tom zmysle ako Petrovi odpovedá prečo vlastne uverili:

Petrovi po vyznaní hovorí: Mat 16: 17A Ježiš odpovedal a riekol mu: Blahoslavený si Šimone, synu Jonášov, lebo telo a krv titoho nezjavily, ale môj Otec, ktorý je v nebesiach.

Teda neprišiel na to sám od seba, ale Otec mu to zjavil.

V tom zmysle hovorí aj všetkým dvanástim:

Ján6  70Ježiš im odpovedal: Či som si ja nevyvolil vás dvanástich? A jeden z vás je diabol .  

Potom je jasné, že :  Ján 6:44 Nikto nemôže prijsť ku mne, keby ho nepritiahol Otec, ktorý ma poslal, a ja ho vzkriesim v posledný deň

Ján 6:37 Všetko, čo mi dáva Otec, prijde ku mne, a toho, kto prijde ku mne, nevyženiem von.


Tak teda všetko čo mu dáva Otec príde ku Kristu a ak teda príde všetko, čo dáva zo sveta Otec na nebesiach a nikoho nevyženie von – tak aj tu je zdôraznená istota spasenia v Kristu.

janjan je prihlásený top janjan napísal dňa 30/05/2016 08:59 :

mil, nesplietaj.
Počul si niekedy nejajého katolíka povedať, že Peter či pápež je jeho spasiteľ ?

mil_1 je odhlásený top mil_1 napísal dňa 30/05/2016 09:02 :

janjan

Máš proti tomu niečo, ak tvrdím, že v Petrovom srdci sa zjavením od Otca v nebesiach stal Kristus skalou spasenia?

Tak áno, alebo nie

Majú proti tomu tvrdeniu niečo aj ostatní?

Asi bude ticho

Naposledy upravil mil_1 dňa 2016-05-30 22:14 GMT

mil_1 je odhlásený top mil_1 napísal dňa 30/05/2016 09:08 :

janjan napísal :
mil, nesplietaj.
Počul si niekedy nejajého katolíka povedať, že Peter či pápež je jeho spasiteľ ?


Potom pápeža a všetko okolo toho  nepotrebujem ak mám Krista, že.

A výraz nesplietaj, tak to nie je predsa argumentácia

Počul som od katolíkov, že Mária je spoluvykupiteľkyňa. Takže pre katolíka ďalšia skala spasenia

Naposledy upravil mil_1 dňa 2016-05-30 22:09 GMT

janjan je prihlásený top janjan napísal dňa 30/05/2016 09:09 :

mil,
a aký rozpor je v tom, že Peter zjavením Otca pochopil, že Ježiš je jeho Spasiteľ a tým, že Peter bol Ježišom ustanovený za Skalu Cirkvi ?

janjan je prihlásený top janjan napísal dňa 30/05/2016 09:12 :

mil,
nedá sa inak, lebo len splietaš navzájom rôzne state z Písma, aby Ti dokazovali Tvoju pravdu, ale ignoruješ tie, ktoré Tvojej pravde odporujú.

janjan je prihlásený top janjan napísal dňa 30/05/2016 09:16 :

Pápeža potrebuješ na to, aby robil to, na čo bol Ježišom ustanovený -  pásť Jeho baránky, strážiť čistotu viery, ... aby si neblúdil, tak ako Ty teraz.

alexandra_ je odhlásený top alexandra_ napísal dňa 30/05/2016 09:24 :

niekoľko statí z Písma o Petrovi, jeho postavení, o prvom kresťanskom spoločenstve, o ustanovení Eucharistie a jej význame

PRÍCHOD DUCHA SVÄTÉHO. – 12, 1Keď prišiel deň Turíc, ..Všetkých naplnil Duch Svätý a začali hovoriť inými jazykmi, ako im Duch dával hovoriť.

PRVÁ PETROVA REČ ZÁSTUPOM. – 14Tu vystúpil Peter s Jedenástimi a zvýšeným hlasom im povedal: „Mužovia judejskí a všetci, čo bývate v Jeruzaleme, aby vám toto bolo známe, počúvajte moje slová. ...

PRVÉ KONVERZIE. – 37Keď to počuli, bolesť im prenikla srdce a povedali Petrovi a ostatným apoštolom: „Čo máme robiť, bratia?“ 38Peter im povedal: „Robte pokánie a nech sa dá každý z vás pokrstiť v mene Ježiša Krista na odpustenie svojich hriechov a dostanete dar Svätého Ducha. 3939Veď to prisľúbenie patrí vám a vašim deťom i všetkým, čo sú ďaleko, všetkým, ktorých si povolá Pán, náš Boh.“ 40A ešte mnohými inými slovami ich zaprisahával a povzbudzoval: „Zachráňte sa z tohto zvrhlého pokolenia!“ 41Oni prijali jeho slovo a dali sa pokrstiť; a v ten deň sa pridalo asi tritisíc duší...

PRVÉ KRESŤANSKÉ SPOLOČENSTVO.4242Vytrvalo sa zúčastňovali na učení apoštolov a na bratskom spoločenstve, na lámaní chleba a na modlitbách. 43Všetkých sa zmocňovala bázeň; prostredníctvom apoštolov sa dialo množstvo divov a znamení. 44Všetci, čo uverili, boli pospolu a všetko mali spoločné. 45Predávali pozemky a majetky a rozdeľovali ich všetkým, podľa toho, ako kto potreboval. 4646Deň čo deň svorne zotrvávali v chráme, po domoch lámali chlieb a s radosťou a úprimným srdcom požívali pokrm. 47Chválili Boha a boli milí všetkému ľudu. A Pán každý deň rozmnožoval tých, čo mali byť spasení.

(predtým  USTANOVENIE EUCHARISTIE. – 2222-25Keď jedli, vzal chlieb a dobrorečil, lámal ho a dával im, hovoriac: „Vezmite, toto je moje telo!“ 23Potom vzal kalich, vzdával vďaky, dal im ho a všetci z neho pili. 24A povedal im: „Toto je moja krv novej zmluvy, ktorá sa vylieva za všetkých...
..Potom vzal chlieb a vzdával vďaky, lámal ho a dával im, hovoriac: „Toto je moje telo, ktoré sa dáva za vás. Toto robte na moju pamiatku.“ 2020Podobne po večeri vzal kalich a hovoril: „Tento kalich je nová zmluva v mojej krvi, ktorá sa vylieva za vás. )

PAVLOVA SPRÁVA O EUCHARISTII. – 2323Veď ja som od Pána prijal, čo som vám aj odovzdal, že Pán Ježiš v tú noc, keď bol zradený, vzal chlieb, 2424vzdával vďaky, lámal ho a povedal: „Toto je moje telo, ktoré je pre vás; toto robte na moju pamiatku.“ 2525Podobne po večeri vzal kalich a hovoril: „Tento kalich je nová zmluva v mojej krvi. Toto robte, kedykoľvek ho budete piť, na moju pamiatku.“ 26A tak vždy, keď budete jesť tento chlieb a piť tento kalich, zvestujete Pánovu smrť, kým nepríde. 2727Kto by teda jedol chlieb alebo pil Pánov kalich nehodne, previní sa proti Pánovmu telu a krvi. 28Nech teda človek skúma sám seba, a tak je z toho chleba a pije z kalicha. 2929Lebo kto je a pije, a nerozoznáva telo, ten si je a pije odsúdenie. 3030Preto je medzi vami veľa slabých a chorých a mnohí umierajú. 31Keby sme súdili sami seba, neboli by sme súdení. 32Ale keď sme súdení, Pán nás napráva, aby sme neboli odsúdení s týmto svetom.

Naposledy upravil alexandra_ dňa 2016-05-30 22:32 GMT

mil_1 je odhlásený top mil_1 napísal dňa 30/05/2016 09:27 :

janjan napísal :
a aký rozpor je v tom, že Peter zjavením Otca pochopil, že Ježiš je jeho Spasiteľ a tým, že Peter bol Ježišom ustanovený za Skalu Cirkvi ?


No a to je tá - skala, a na tej skale postaví cirkev. Potom padájú ostatné účelové výklady.

Ak sa cirkev Kristova buduje týmto spôsobom, že Otec na nebesiach zjavuje v srdciach ľudí Krista, ako syna živého Boha a títo všetci tvoria cirkev Kristovu s jedinou hlavou - Kristom, tak je jasné, že ju nebuduje spôsobom, že poverí smrteľníka, aby bol hlavou jeho cirkvi. To vyvolalo potrebu KC nejako zdôvodniť následníctvo, lebo ináč by to akosi nefungovalo, keďže pápež je smrteľník a nemohol by dosť dlho viesť cirkev.

Naposledy upravil mil_1 dňa 2016-05-30 22:29 GMT

mil_1 je odhlásený top mil_1 napísal dňa 30/05/2016 09:40 :

janjan

A čo keď blúdiš ty a celá KC je padlá? Nad tým si nepremýšľal? Daj verše s Písma, ktoré by popierali to, čo tvrdím. Lebo to netvrdím sám zo seba, ale všetok zmysel v akom píšem mám podložený Písmom. Tie tvoje argumenty nie sú argumentami.

janjan je prihlásený top janjan napísal dňa 30/05/2016 09:40 :

mil,
práveže poveril smrteľníkov, Apoštolov, aby hlásali Evanjelium, krstili a tak budovali Cirkev. Bez smrteľníkov by si nemal ani Písmo.
To, že niekto dostane milosť pravej viery neznamená, že nemôže budovať Cirkev. Práve naopak, ten dar viery šíri ďalej, poúča iných, aby aj tí iní boli ochotní prijať Božiu milosť a pracovať na svojej spáse.

janjan je prihlásený top janjan napísal dňa 30/05/2016 09:44 :

mil,
ja možno blúdim, vtedy, keď nechcem prijať pravdy viery tak, ako ich hlása KC. A KC nemôže blúdiť, lebo jej Hlavou je Kristus.
Mil, a išiel si za Petrom ako Pavol, aby si sa presvedčil, či hlásaš Pravdu ? To máš v Písme, prečo to nezrealizuješ ?

janjan je prihlásený top janjan napísal dňa 30/05/2016 09:54 :

mil,
celkom zaujímavý posun. Už si uznal, že ustanovením Skaly sa ustanovuje aj následníctvo pápežov.
Už len ostáva, aby si uznal, že tou ustanovenou Skalou je Peter.

mil_1 je odhlásený top mil_1 napísal dňa 30/05/2016 09:55 :

Alexandra

K tej eucharistii v ponímaní KC

Mat 18:20 Lebo kde sú dvaja alebo traja shromaždení v mojom mene, tam som i ja v ich strede. To je chápanie všetkých, ktorí uverili v Pravde.

Akým spôsobom je Kristus prítomný ak sú zhromaždení v jeho mene? Predsa svojím, Duchom - Slovom . A to Slovo Života je pokrmom srdca a nie brucha. Ak požívame chlieb a pijeme víno na Kristovú pamiatku a teda sme zhromaždení v jeho mene, tak  je predsa prítomný svojím Duchom – Slovom. No to nemá nič spoločné s chápaním eucharistie v podaní KC. Ján 6:35 A Ježiš im povedal: Ja som ten chlieb života; kto prijde ku mne, nebude nikdy lačnieť, a kto verí vo mňa, nebude nikdy žízniť.

Predsa to máme robiť na pamiatku a pripomínať si duchovný zmysel dokonalého diela milosti, ktoré Boh vykonal na kríži, ktoré sa stalo raz a navždy! Už nie je potrebná neustála obeť a nie to ešte formou nekrvavej obete formou nejakej transsubstanciácie a filozofovať okolo toho. Ježiš to jasne  zrozumiteľne vysvetľuje , že On je chlieb života – to Otcove Slovo, ktoré sa stalo telom a to telo sa obetovalo a prelialo krv za naše hriechy. No a to Slovo žije v srdciach vykúpených, ktorí uverili a teda prijali to Slovo Života. To je to, že už nebudeme nikdy lačnieť a žízniť, lebo to Slovo života  nasýti a uhasí smäd naveky. On je ten chlieb života – Slovo, ktoré sa lámalo a sýtili sa tým Slovom mnohí: 1Kor 10:17 Lebo jeden chlieb, jedno telo sme my mnohí. Lebo všetci máme svoj podiel z toho jedného chleba.
Luk22 19A vezmúc chlieb poďakoval a lámal a dával im a povedal: Toto je moje telo, ktoré sa za vás dáva, to čiňte na moju pamiatku. 20Taktiež i kalich, keď bolo po večeri, povediac: Tento kalich je tá nová smluva v mojej krvi, ktorá sa za vás vylieva.


Tak teda na pamiatku – pripomínať si duchovný zmysel tohto dokonalého diela milosti, ktoré sa stalo raz a navždy. Tam kde sa stretnú dvaja traja v Ježišovom mene, tam je Ježiš prítomný svojím Duchom – Slovom. To nemá nič spoločné s premenou oplátky mocou kňaza na skutočné telo Kristove a víno na skutočnú krv a ešte aj nejakou formou nekrvavej obete, ktorá sa neustále opakuje. Je to nezmysel! Ježiš priniesol dokonalú obeť a to raz a navždy!

Ján 6:50 ale toto je chlieb, ktorý sostupuje z neba, aby z neho jedol človek a nezomrel.

Mnohí jedia oplátky a zomierajú v hriechoch, lebo neuverili Slovu života! Tak teda jesť chlieb je uveriť v Pravde Slovu evanjelia Ježiša Krista- sýtiť sa nim a svojím životom svedčiť o dokonalom diele milosti. Až takto môžeme hodne si pripomínať toto dielo milosti jedením chleba a pitím vína na pamiatku. Prijať to Slovo – chlieb života do srdca. Ten chlieb života – Slovo života je potravou srdca a nie brucha!

Ján 6:51 Ja som ten živý chlieb, ktorý sostúpil z neba. Keby niekto jedol z tohoto chleba, bude žiť na veky. A chlieb, ktorý ja dám, je moje telo, ktoré ja dám za život sveta.

Čo z toho pripomínania urobila KC je až neskutočné. Z jednoduchého  vo viere pripomínania  zmyslu toho, prečo Ježiš zišiel z neba a teda pripomínania si dokonalého diela milosti, ktoré vykonal na kríži sa vytvoril KC nejaký druh okultizmu. Vykúpený v Kristu si pripomína kedykoľvek v srdci to, čo Boh vykonal na kríži a to aj bez jedenia chleba a pitia vína a aj pri jedení chleba a pití vína na pamiatku toho všetkého čo vykonal a v tom vedomí aj žije a svojím životom oslavuje Boha.

Zoberme si to napr. z tohto pohľadu eucharistiu v podaní KC

To čo vchádza do úst a ide do brucha, tak to predsa nepoškvrňuje človeka, ale to čo vychádza z úst. Mat15 19Lebo zo srdca vychádzajú zlé myšlienky, vraždy, cudzoložstvá, smilstvá, krádeže, falošné svedoctvá, rúhania;  

Tak podobne nič z toho čo vchádza do úst a ide do brucha nemôže posväcovať človeka – žiadna oplátka a pod, ale to čo vchádza do srdca – Kristus - Slovo Života – Chlieb srdca. A to čo je v srdci - Slovo života aj vychádza zo srdca a to posväcuje človeka. Takýto človek svojí životom v Kristu svedčí o dokonalom diele milosti, ktoré Boh vykonal na kríži a teda aj svojím životm oslavuje zvrchovaného Boha.

„Mat 4,4 Nielen z chleba žije človek, ale z každého slova, ktoré vychádza z Božích úst.“  

Predsa v duchovnom živote sme závislí od Krista – jeho Slova – Chleba života, ktoré je potravou srdca presne v tom istom zmysle, ako keď je telo závislé od každodenného pokrmu a pitia vody.

Naposledy upravil mil_1 dňa 2016-05-30 23:01 GMT

janjan je prihlásený top janjan napísal dňa 30/05/2016 09:57 :

mil,
Ty máš nejaké sekretárky, že tak rýchlo dokážeš napísať takéto traktáty ?

janjan je prihlásený top janjan napísal dňa 30/05/2016 10:03 :

Reálnu, nielen duchovnú, prítomnosť Krista v Eucharistii si uvedomovali kresťania od počiatku, nie je to nejaký neskorší výmysel KC. Píše o tom už sv.Pavol a iní priami žiaci Apoštolov.
Mil, ďalšia záležitosť, v ktorej popieraš Písmo.

mil_1 je odhlásený top mil_1 napísal dňa 30/05/2016 10:11 :

janjan napísal :
celkom zaujímavý posun. Už si uznal, že ustanovením Skaly sa ustanovuje aj následníctvo pápežov.
Už len ostáva, aby si uznal, že tou ustanovenou Skalou je Peter.

Nič také som nenapísal. To KC si musela nejako zdôvodniť vymyslené následníctvo pápeža, aby to zapasovalo do jej účelového výkladu verša  Mat16, 18. No v Písme o následníctvu nikde nie je ani zmienka. To koľko už bolo pápežov až doteraz? A koľko neuznaných KC? Je to všetko padlé aj celou KC.

alexandra_ je odhlásený top alexandra_ napísal dňa 30/05/2016 10:12 :

Mil, nie slovo, ktoré sa lámalo, ale chlieb, ktorý sa lámal a dával
kto je moje Telo a pije moju Krv má život večný
nezamieňaj skutok lámania chleba, jedenie za "jedenie počutého slova", keď jedli chlieb
a za konanie toho, čo Ježiš ustanovil, za pripomínanie v srdci, lebo hovorí jasne TOTO ROBTE na moju pamiatku

..Potom vzal chlieb a vzdával vďaky, lámal ho a dával im, hovoriac: „Toto je moje telo, ktoré sa dáva za vás. Toto robte na moju pamiatku.“
a apoštoli to na Ježišovu pamiatku robili

Vytrvalo sa zúčastňovali na učení apoštolov a na bratskom spoločenstve, na lámaní chleba a na modlitbách. 43Všetkých sa zmocňovala bázeň;
Deň čo deň svorne zotrvávali v chráme, po domoch lámali chlieb a s radosťou a úprimným srdcom požívali pokrm.

nie každý môže prijímať Telo Pánovo, v stave ťažkého hriechu nie
Kto by teda jedol chlieb alebo pil Pánov kalich nehodne, previní sa proti Pánovmu telu a krvi. 28Nech teda človek skúma sám seba, a tak je z toho chleba a pije z kalicha.
(Ježiš povedal, že je to Jeho Telo, ktoré sa dáva za nás, nie slovo, ale Telo)
a povedal Ja som Cesta, Pravda a Život..kto pohŕda tým, čo ustanovil, pohŕda Kristom

Naposledy upravil alexandra_ dňa 2016-05-30 23:26 GMT

mil_1 je odhlásený top mil_1 napísal dňa 30/05/2016 10:20 :

janjan napísal :
Reálnu, nielen duchovnú, prítomnosť Krista v Eucharistii si uvedomovali kresťania od počiatku, nie je to nejaký neskorší výmysel KC. Píše o tom už sv.Pavol a iní priami žiaci Apoštolov.
Mil, ďalšia záležitosť, v ktorej popieraš Písmo.

Daj mi verše z Písma, kde sa toto tvrdí.
Odišiel Ježiš k Otcovi v oslávenom tele? Odišiel! Príde zase v oslávenom tele? Príde! No ešte neprišiel.

Kristus v oslávenom tele ešte len príde a uvidí ho každé oko a určite aj ty. No v terajšom čase, kde sa zídu dvaja traja v jeho mene, tak je prítomný svojím duchom - Slovom.Ako sa dá toto poprieť? No nie je prítomný vo svojom tele, keďže vo svojom oslávenom tele je pri Otcovi v nebesiach. Ani toto sa nedá poprieť. Predsa je to osoba Boha, ktorá je prítomná na Zemi - Svätý Duch.

mil_1 je odhlásený top mil_1 napísal dňa 30/05/2016 10:29 :

Alexandra

Vieš význam slova - "pripomínať" si to, čo sa stalo na kríži? Prečo si tam pribaľujete niečo, čo tam nie je. Ja si to pripomínam každý deň a pripomínam si to aj pri lámaní chleba a pití vína na pamiatku toho dokonalého diela milosti, ktoré Boh učinil na kríži.

To nie je žiadne vymyslené prepodstatnenie, ktoré ani sami katolíci nechápu čo to je. Oplátka ostáva oplátkou a víno vínom a katolík si má myslieť, že sa stal zázrak premenenia mocou kňaza, aj keď sa žiadny zázrak nestal.

Zázrak ak sa udeje, tak aby bol zázrak zázrakom, musí byť pozorovateľným a prejaviť sa (chromí chodia, búrka sa utíši, slepí vidia, mŕtvy vstane, voda sa premení na víno atd. atd.) Ježiš to všetko činil. Ak zázrak nie je viditeľný, teda sa neprejaví, tak je to len klam a je to len viera v klam.

Katolíci nemôžu poprieť absurdnosť tohto všetkého. Nie je predsa žiadna viditeľná zmena ani na oblátke, ani na víne, keď boli vraj "zázračne" zmenené mocou kňaza na krv a telo. KC vytvorila nejaký druh okultizmu s neustálou nekrvavou obeťou, ktorú kňaz neustále sprítomňuje. Ježišova obeť na kríži je predsa dokonalou obeťou a preto sa nemusí opakovať a nie to ešte nekrvavým spôsobom. Ide teda o pripomínanie si duchovného zmyslu Ježišovej obeti na pamiatku.

Naposledy upravil mil_1 dňa 2016-05-30 23:40 GMT

alexandra_ je odhlásený top alexandra_ napísal dňa 30/05/2016 10:48 :

TOTO ROBTE je jasný príkaz, ako je aj veľa iných jasných príkazov apoštolom
nie iba pripomínajte si
ten príkaz dal apoštolom, nie bežnému človeku, len apoštoli mohli robiť, čo Ježiš a Telo Pánovo dávať veriacim (následne všetci tí, ktorí boli poverení)
a to sa koná dodnes, z pokolenia na pokolenie, rukami pápeža, biskupa a kňaza
Telo Pánovo, ako sám vyvstelil Ježiš, že je ten chlieb (nazval chlieb svojím Telom, predtým vzdával vďaky..), je plné Božej milosti a sily pre človeka, ktorý Ho prijíma, najvzácnejší Dar, ktorým sa Ježiš daruje každému, kto je hodný Ho prijať
To ustanovil Ježiš
"zázraky", pre katolíka Božie Milosti a Dary, sa dejú v prvom rade v duši a mysli človeka
a ak Boh dá, aj inak

Naposledy upravil alexandra_ dňa 2016-05-31 00:43 GMT

mil_1 je odhlásený top mil_1 napísal dňa 31/05/2016 05:02 :

Ja nie som predsa bez cirkvi, ale som v cirkvi Kristovej.

My máme radosť a pokoj s istotou spasenia v Kristu a chceme, aby tú radosť v Kristu mali aj ostatní a neboli závislí od nejakej inštitúcie, ktorá tu radosť a pokoj s istotou spasenia v Kristu ničí svojím prekrúteným učením. Vám to vadí, že máme pokoj a radosť jedine v Kristu, aký vy nemáte a to aj bez pápeža a všetkého okolo toho? Divné.

Naposledy upravil mil_1 dňa 2016-05-31 06:03 GMT

mil_1 je odhlásený top mil_1 napísal dňa 31/05/2016 05:06 :

----------------------


Toto čiňte na moju pamiatku – teda tak si to pripomínajte. No a tak aj robíme. Kde je problém?

A ty napíšeš alexandra – nie len pripomínať? To znamená, že katolík tam vidí, čo tam nie je – premieňať oplátku na telo, víno na krv, sprítomňovať obeť Ježiš Krista a vytvoriť neustálu obeť. Ako to, že katolíci veria, že oplátka sa skutočne premenila mocou kňaza na telo Kristove a víno na jeho krv a neustále sa sprítomňuje krvavá obeť a to ešte nekrvavým spôsobom? Ježiš predsa myslí na pripomienku duchovného významu jeho dokonalej obeti na kríži, ktorá sa stala raz a navždy a nemusí sa už opakovať ani sprítomňovať a byť teda neustálou obeťou, lebo je dokonalou obeťou.

Taktiež Ježiš povedal –  Mat 23:9 A svojím otcom nenazývajte nikoho na zemi, lebo jeden je váš Otec, ten, ktorý je v nebesiach.

A svojím otcom nenazývajte nikoho na zemi – myslí samozrejme svätým Otcom, lebo iba jeden je náš Svätý Otec v nebesiach. No a vy si veselo nazývate pápeža svätým otcom. Takto plníte Ježišove slová a to pod heslom – áno, ale aj?

Tým že si to neustále pripomíname, kto teda za nás obetoval svoje telo a prelial svoju nevinnú krv, tak  v tom vedomí aj žijeme na oslavu Krista.  Pre katolíkov pripomínanie nestačí,  viera nestačí, ani Biblia nestačí,   jediný prostredník – Ježiš Kristus vám nestačí, prítomná osoba Ducha Svätého na Zemi vám nestačí, jeden svätý Otec na nebesiach vám nestačí a nazývate ešte pápeža – svätý otec a tak robíte presný opak toho čo učí Ježiš.

Naposledy upravil mil_1 dňa 2016-05-31 06:12 GMT

mil_1 je odhlásený top mil_1 napísal dňa 31/05/2016 08:07 :

Keby sme katolíkov nenávideli, tak by sme vám nezvestovali evanjelium pokoja, radosti, istotu spasenia v Kristu a to bez náboženstva, bez pápežov, bez hierarchie moci a bohatstva, bez rôznych nariadení človeka a márnych tradícií, bez obrazov a sôch, bez modlenia sa k mŕtvym a za mŕtvych, bez očistca,, bez zložitých rituálov a pod.  A to je prejav lásky k vám.

Pre náboženstvo je neprijateľné, aby veriaci žil vo vedomí, že je naveky spasený skrze vieru v pravdu evanjelia Ježiša Krista a v tej radosti aby svojím životom oslavoval Boha. Je pre ňu neprijateľné, aby  veriaci žil v radosti a pokoji s istotou spasenia v Kristu. A prečo? Padol by totiž celý systém skutkov, zásluh, ospravedlňovania, sviatosti a pod. Teda by sa pre ľudí stratil zmysel existencie toho náboženstva a uvideli by slobodný a radostný nový život v Kristu. Padla by podstata na ktorej je založené to ktoré náboženstvo. Ak by to teda všetko padlo, tak čo by vlastne zostalo? Len prázdne vrecká kňazov a zrútil by sa aj jej bankový systém do ktorého prúdia peniaze hromadené za hriechy ľudí.

Preto náboženstvo to odmieta, aby vo svojej podobe mohlo existovať a zvádzať masy ľudí do bludu.
Len si predstavme také odpustky. Za aké hriechy vyberali peniaze, keď Kristus sa obetoval a zmyl všetky hriechy svojou krvou? Vymyslia taký očistec v ktorom majú katolíci odtrpieť nejaké tie zostávajúce hriechy. Tada zase popierajú, že Kristus už zaplatil za všetky hriechy a bola to dokonalá obeť. Tvrdia, že viera v Pravdu evanjelia Ježiša Krista nestačí, ako keby skutočná viera bola nejaká fikcia, nejaké divadielko. Tvrdia to, aby sa dal priestor na plnenie ich vlastných nariadení, ktorými podmienili spásu aby si mohli budovať vlastné kráľovstvo, ktorého Bohom je mamon a majú nad sebou otca lží.

Naposledy upravil mil_1 dňa 2016-05-31 09:11 GMT

janjan je prihlásený top janjan napísal dňa 31/05/2016 08:27 :

mil,
prv než napíšeš nejaký nezmysel, mal by si si overiť niektoré pojmy. Napríklad náboženstvo, Ty ho odmieaš. A pritom podľa wiki: "Náboženstvo alebo zriedkavo relígia je vzťah človeka k posvätnému, prostredníctvom ktorého človek transcenduje svoju skúsenosť s vonkajšou realitou. V úzkom zmysle je náboženstvo vierou v jedného Boha alebo vo viacerých bohov."

A znova sa Ťa pýtam - bol si za Petrom, aby si si overil, či hlásaš pravdivé evanjelium ? Sv.Pavol to urobil, išiel sa spýtať smrteľníka, či dobre robí. A to ho k viere a múdrosti evidentne povolal sám Ježiš.
A Ty ?

janjan je prihlásený top janjan napísal dňa 31/05/2016 08:32 :

moly napísala: "Ziadna denominacia nieje bez chyb"
Ejha, žeby aj tá mala chyby, ktorej sympatizanti o sebe vyhlasujú, že oni si prečítajú knihu a hneď presne vedia jej pravdivý výklad ? A to sú chyby evidentne proti knihe. Akú majú potom istotu, že sa nemýlia aj v samotných základoch svojej denominácie ?

janjan je prihlásený top janjan napísal dňa 31/05/2016 10:53 :

stojan,
teraz už chápem, prečo taká zlosť voči katolicizmu.
Ale mal by si si prečítať diela sv. Augustína, aby si vedel, čo Ťa čaká. Neboj, aj protestanti ho radi citujú, pred časom aj jedna pani farárka.

janjan je prihlásený top janjan napísal dňa 31/05/2016 12:52 :

moly,
čiu vôľu plnia tí, ktorí inštalujú a počúvajú farárky a biskupky ? Nechápeš, že také niečo sa prieči Písmu ?

mil_1 je odhlásený top mil_1 napísal dňa 31/05/2016 12:53 :

Alexandra napísalamellow nie slovo, ktoré sa lámalo, ale chlieb, ktorý sa lámal a dával


Predsa Kristus je to Slovo, ktoré sa stalo telom a to telo sa lámalo a prelial krv zmluvy na odpustenie hriechov. Chlieb je symbol pre pokrm srdca – slovo Božie a víno ako symbol preliatej nevinnej krvi Syna Božieho za naše hriechy. Teda je tu obsiahnutá symbolická pripomienka na to dokonalé dielo milosti, ktoré Boh vykonal na kríži a to dielo prijímame a svedčíme symbolicky, že sme ho prijali.

Tak ako Ježiš ako svetlo a vždy sa myslí to Slovo života.

Mnohí jedia oplátky a nemajú života v Kristu – prečo? Pretože v oplátke nie je život a zmysel Ježišových slov je iný! Ak neprijali to, čo je nositeľom života – Slovo života – Krista – pokrm srdca, tak nemajú večného života aj keď jedia oplátky a pijú víno, ktoré sa vraj mocou kňaza premenilo na skutočné telo a krv Kristovu a domnievajú sa, že tým prijímajú telo Kristove a pijú jeho krv! Predsa Ježiš hneď na to odpovedá ako to myslí a čo je to večný život:   Ján6 63Duch je, ktorý oživuje; telo nič neosoží. Slová, ktoré vám ja hovorím, sú duch a sú život.

Tu je celý zmysel! Tie slová prijímame vierou! Tak teda  Ježišove Slová sú duch a sú život a kto prijíma tieto slova vierou, tak v duchovnom zmysle požíva jeho telo a pije jeho Krv zmluvy, ktorá sa vylieva na odpustenie hriechov. To je to, že sa sýti pokrmom srdca a nie brucha. Jedenie chleba a pitie vína je na pamiatku toho dokonalého diela milosti a je hodné iba vtedy ak sa to činí vo viere v toho, ktorého si týmto pripomíname – Ježiša Krista a takto svedčíme a to nie len svojím životom v Kristu, ale aj symbolicky.

Ján6 54Kto jie moje telo a pije moju krv, má večný život, a ja ho vzkriesim v posledný deň. 55Lebo moje telo je pravdivý pokrm a moja krv pravdivý nápoj.  

Kristove telo ako pravdivý pokrm a Kristova krv ako pravdivý nápoj , tak to všetko je obsiahnuté v Pravde Slova evanjelia, ktorým sa sýtime a je to pokrm srdca a to je pravdivý pokrm a nápoj. To je vo zmysle jesť jeho telo a piť jeho krv a v tom je aj zmysel pripomínania si tohto dokonalého diela milosti, ktoré Boh učinil raz a navždy. No a tu je aj odpoveď, čo je dôležité – aký pokrm – pokrm srdca.Rim 14:17 Lebo kráľovstvo Božie nie je pokrm a nápoj, ale spravedlivosť, pokoj a radosť v Svätom Duchu.

Ján6 56Ten, kto jie moje telo a pije moju krv, zostáva vo mne a ja v ňom.  
To nie je len symbolicky to prijímať, ale hlavne  prijať do srdca Slovo života - pokrm srdca a až tak si to môžeme v pravde toto dokonalé dielo pripomínať na pamiatku.
   
Ako sa to deje, že zostáva vo mne a ja v ňom? Tak jedine vo zmysle: Ján 14:23 Ježiš odpovedal a riekol mu: Keď ma niekto miluje,  ten  bude ostríhať moje slovo, a môj Otec ho bude milovať, a prijdeme k nemu a urobíme si u neho príbytok. Ján14 20Toho dňa vy poznáte, že ja som vo svojom Otcovi a vy vo mne a ja vo vás.
 

janjan je prihlásený top janjan napísal dňa 31/05/2016 12:56 :

stojan,
spasený bude ten, kto bude v okamihu smrti v stave posväcujúcej milosti, t.j. bez ťažkého hriechu. Ale Ty to všetko dobre vieš, tak sa snaž, aby si v takom stave bol. Lenže odpad od katolíckej viery je smrteľný hriech, tak Tebe hrozí, že ak sa nespamätáš, žiadne nebo nebude.

janjan je prihlásený top janjan napísal dňa 31/05/2016 01:02 :

moly,
ak si dobre pamätám, tak Ty veríš, že v evanjelickej Pánovej večeri je skutočná prítomnosť Pána Ježiša. A tu Tvoj spolubrat, o ktorom tvrdíš, že veríte v to isté podľa Písma a ktorému vkuse tlieskaš, tvrdí, že je to len symbol. Zaujímavá dvojvýznamová pravda .

janjan je prihlásený top janjan napísal dňa 31/05/2016 01:08 :

stojan,
už len obyčajná sedliacka logika vraví, že nie všetky hriechy sú rovnako ťažké. Napríklad ukradnúť 10 evri bezdomovcovi a bankárovi je rozdiel.

janjan je prihlásený top janjan napísal dňa 31/05/2016 01:12 :

stojan,
Boh nestrpí žiaden hriech. Ale nie každý hriech znamená zatratenie.

janjan je prihlásený top janjan napísal dňa 31/05/2016 01:18 :

stojan,
prajem Ti, aby si sa dokázal vyhnúť aj tomu najnepatrnejšiemu hriešiku. Možno takýmto svätým životom si vyprosíš milosť návratu do KC a tak aj spásu svojej duše.

janjan je prihlásený top janjan napísal dňa 31/05/2016 01:26 :

stojan,
boli ľudia, ktorí to dokázali, resp. nezradili milosť, ktroú na to dostali.
Ale zdá sa, že Tvoji "učitelia" Ti nepovedali pravdu, lebo "je aj hriech, ktorý nevedie k smrti".

janjan je prihlásený top janjan napísal dňa 31/05/2016 01:52 :

stojan,
tí ľudia nezhrešili, lebo dokázali byť úplne verní milosti, ktorú dostali od Boha. Nemýľ si to, aj KC učí (dogma): "Ke každému úkonu spásy je absolutně třeba vnitřní nadpřirozené milosti". KC nikdy netvrdila, žeby sa človek dokázal spasiť sám, bez Kristovej smrti a Zmŕtvychvstania. Ak Ti niekto hovorí niečo iné, klame Ťa, aby Ťa odtrhol od pravej Cirkvi.
Je to tak, ak sa nevrátiš do KC aspoň v okamihu smrti, na nebo zabudni. To tvrdia kresťania už v prvých storočiach.

janjan je prihlásený top janjan napísal dňa 31/05/2016 02:07 :

stojan,
toto povedal napríklad:
"Veľký cirkevný učiteľ svätý Augustín (+430) ich prísne varuje: „Ktokoľvek sa odtrhne od Katolíckej cirkvi, nech by sa akokoľvek domnieval, že zbožnejšie žije, už pre to jediné previnenie, že sa odštiepil od cirkevnej jednoty, nebude mat večný život" (Epistula 152)."

Alebo podobne, žiak sv. Jána, poznal sv. Petra aj Pavla Sv. Ignác Antiochijský: "Ten, který víru v Boha, pro níž byl Ježíš Kristus ukrižován kazí špatným učením, vejde do věčného ohně, rovněž tak ten, kdo toto učení poslouchá."
Ephesians 16,2

alexandra_ je odhlásený top alexandra_ napísal dňa 31/05/2016 02:09 :

Stojan, škoda, že si zradil vieru, ktorú ti dal Boh prostredníctvom tvojich rodičov, ktorí ťa viedli ku všetkým sviatostiam..

ak si chodil do kostola z poslušnosti k rodičom, a si bol účastný sviatostí, určite ťa Boh požehnával za tvoju poslušnosť voči rodičom i voči Bohu, určite tvoj život i život tvojej rodiny obdaril Pán Boh mnohými milosťami..

ak máš ešte starých rodičov, skús sa ich opýtať prečo veria tak ako veria..opýtaj sa ich na ich lásku k Bohu, koho v živote prosili o ochranu a požehnanie a čo v ich živote Boh konal

janjan je prihlásený top janjan napísal dňa 31/05/2016 02:20 :

stojan,
opustil si KC - "odštiepil si sa od cirkevnej jednoty". To je ten hriech. Je to zrada Krista, ktorý sa tak modlil za našu jednotu ! Je to trhanie Ježišovho tela na kríži.

janjan je prihlásený top janjan napísal dňa 31/05/2016 02:28 :

Ešte aj babku privedie do nešťastia ...

alexandra_ je odhlásený top alexandra_ napísal dňa 31/05/2016 02:33 :

Stojan, KC nikdy neučila o samospasení, a kto to tvrdí, klame
KC učí Milosť Božia je na spásu potrebná
človek má spolupracovať s Božími milosťami, ktoré dostal, dostáva
každou modlitbou si vyprosujeme nejakú milosť, Boh nás sám vyzýva, aby sme prosili, proste..a dostanete
aby sme prosili, aby sme mohli dostať od Boha to, čo je nám potrebné k životu a pre večný život
a Boh dáva, dáva tým, čo Ho prosia
napr. milosť zotrvania v dobrom až do konca, milosť modlitby, o múdrosť, o požehnanie, či iné prosby o duchovné Božie veci pre našu dušu alebo prosby o časné dobrá, zdravie, pomoc, ochranu, o silu..

Naposledy upravil alexandra_ dňa 2016-05-31 15:38 GMT

alexandra_ je odhlásený top alexandra_ napísal dňa 31/05/2016 02:46 :

milosť je aj to, že chcem, aj to že konáme
všetko je milosť
robíš hriech, ako si bez milosti uvedomíš, že si zle konal? lutuješ a chceš sa polepšiť, prosíš napríklad BOha o silu, aby ťa chránil pred hriechom, a prosíš ho každý jeden deň, lebo vieš, že si slabý
kto má veľa, tomu sa pridá, a kto má málo, tomu sa vezme i to, čo má
ak niekto s dôverou prosí o všetko v živote, Boh mu dáva, dáva mu poznať, vedie ho, dáva mu pochopiť, dáva mu vedieť milovať a mnohé iné..Bohatý pre všetkých, ktorí Ho vzývajú
kto sa neobracia na Boha, nič si neprosí, lebo si myslí, že všetko zvládne sám a nič nepotrebuje, a tak mu ani milosti Boh nedáva..

mil_1 je odhlásený top mil_1 napísal dňa 31/05/2016 08:06 :

Vážení katolíci

Božia milosť predsa nemôže byť pomocná barla pre zásluhy. Potom to už nie je milosť! Buď nám bola daná milosť, alebo nám bola daná odmena za skutky a teda bez milosti a bez zásluh Ježiša Krista.

Buď je spasenie z milosti, alebo je spasenie zo skutkov. Buď sme pod zákonom skutkov, alebo pod zákonom viery.  Teda z viery, aby bolo podľa milosti! Ak zo skutkov, tak by bolo podľa zásluhovosti.

No kto z nás si zaslúži spasenie? Buď jedno, alebo druhé! No nikdy nie oboje naraz, lebo jedno druhé vylučuje. KC to spojila a  takýto namiešaný guláš ponúka KC ako Kristove evanjelium? Toto, ale nie je pravé evanjelium!

Ak je väzeň omilostený, tak je prepustený a je na slobode a nepozeralo sa už na jeho správanie - skutky. Tomu sa hovorí milosť pre väzňa. No ak bol prepustený na základe dobrého správania, tak nepotrebuje predsa milosť, ale len dobré správanie – skutky, aby bol za zásluhy prepustený!

To KC si takto predstavuje milosť? Prezident dá väzňovi milosť, no väzeň odmieta opustiť väzenie, lebo pochybuje o rozhodnutí prezidenta, že mu dal milosť a slobodu. Chce si prepustenie na slobodu ešte hlavne zaslúžiť. No a hnije naďalej v tom väzení, lebo dozorca povie. Ak si pochyboval o prezidentovom rozhodnutí a  odmietol si jeho milosť a chceš si slobodu ešte zaslúžiť a odčiniť všetky svoje zločiny ,  tak budeš tu dovtedy, kým si neodpykáš tie všetky zločiny. No a väzeň mal toľko zločinov, že tie jeho „dobré" skutky nikdy nestačili, aby odčinil čo len jeden z jeho mnohých zločinov, lebo každý z nich bol hodný smrti. A tak tam v tom vezení aj zomrel.

Naposledy upravil mil_1 dňa 2016-05-31 21:11 GMT

mil_1 je odhlásený top mil_1 napísal dňa 31/05/2016 08:30 :

janjan napísal:moly,
ak si dobre pamätám, tak Ty veríš, že v evanjelickej Pánovej večeri je skutočná prítomnosť Pána Ježiša. A tu Tvoj spolubrat, o ktorom tvrdíš, že veríte v to isté podľa Písma a ktorému vkuse tlieskaš, tvrdí, že je to len symbol. Zaujímavá dvojvýznamová pravda .

Janjan, ale, ale. Nikde som nenapísal, že len symbol. Znovu si to ešte raz prečítaj. Rád nás staviaš proti sebe, že? Čítaj pozorne a nevytrhávaj z kontextu to, čo chcem vyjadriť. Kde sú dvaja traja v Kristovom mene, tak je Kristus prítomný v ich strede Duchom – Slovom. Predsa Ježiš povedal, že jeho slová sú duch a sú život. No a osoba Boha – Duch Svätý, nie je skutočná prítomnosť Boha? Je!  Predsa je osoba Otca, osoba Syna a osoba Ducha Svätého ako jeden Boh. Kristus predsa ešte nie je prítomný vo svojej osobe a  svojom oslávenom tele, lebo je pri Otcovi v nebesiach a ešte len príde.  No ak je prítomná osoba Boha – Duch svätý, tak vždy je skutočne prítomný aj Boh.  No a Otec, Syn a Duch Svätý sú jedno.Ján 16:14 Ten ma oslávi, pretože z môjho vezme a bude zvestovať vám.

Pre KC Duch Svätý nestačí a tak to dala do rúk smrteľnému a hriešnemu človeku - pápežovi.No čo už, ponesie ťažký súd.

Naposledy upravil mil_1 dňa 2016-05-31 21:46 GMT

janjan je prihlásený top janjan napísal dňa 31/05/2016 10:06 :

moly,
ak tomu veríš presne tak ako mil, tak zatlieskaj. A potom s tým vyrukuj pred svojim farárom či farárkou.

janjan je prihlásený top janjan napísal dňa 31/05/2016 10:07 :

mil,
tak predsalen symbol a nie skutočná prítomnsoť Ježiša Krista.

mil_1 je odhlásený top mil_1 napísal dňa 01/06/2016 03:36 :

janjan

Koľko razy ti mám napísať, že tam, kde sa zídu dvaja, traja v Ježišovom mene, tak aj Ježiš je prítomný duchom - Slovom, aby si to konečne začal vnímať? Máš problém porozumieť , že osoba Ducha Svätého je skutočný Boh. Máš problém porozumieť, že Otec, Syn a Duch Svätý sú jedno? Máš problém prijať, že Boh je Duch a je skutočne prítomný na Zemi a pôsobí. Ak vieš, že Boh je skutočne prítomný v osobe Ducha Svätého, tak ako to, že uznávaš pápeža ako zástupcu Krista - teda Boha na Zemi. Ako sa prítomný Boh dá zastupovať? Predsa uznávaš že Otec, Syn a Duch Svätý je jeden Boh. Tak v čom máš problém. Ak je ktorákoľvek osoba Boha prítomná, tak vždy je to Boh, ktorý je prítomný a nepotrebuje zástupcu.

Vieš mi povedať, prečo kresťania tak túžobne očakávajú príchod Kristov, ak by Ježiš by bol stále prítomný vo svojom oslávenom tele? No je prítomný duchom - Slovom Pravdy a to všade tam, kde sa zídu v jeho mene tak on je v ich strede. Teda kto je v ich strede? Predsa Boh je prítomný v ich strede. Ak je prítomný aj v ich srdciach. Predsa prítomná Osoba Boha  - Duch Svätý aktívne pôsobí a uvádza do každej pravdy.

Ján16 13Ale keď prijde on, ten Duch pravdy, uvedie vás do každej pravdy; lebo nebude hovoriť sám od seba, ale bude hovoriť všetko, čokoľvek počuje, aj budúce veci vám bude zvestovať. 14Ten ma oslávi, pretože z môjho vezme a bude zvestovať vám.

Naposledy upravil mil_1 dňa 2016-06-01 04:44 GMT

mil_1 je odhlásený top mil_1 napísal dňa 01/06/2016 04:00 :

JanjanVieš mi povedať, prečo je v Božích očiach ohavnosťou ak sa niekto pýta mŕtvych?

5Moj  12Lebo ohavnosťou je Hospodinovi každý, kto to robí, a práve pre tie ohavnosti ich vyháňa Hospodin, tvoj Bôh od tvojej tvári.

No a vieš mi povedať prečo sa katolíci dokonca modlia k mŕtvym a za mŕtvych.

Naposledy upravil mil_1 dňa 2016-06-01 05:04 GMT

mil_1 je odhlásený top mil_1 napísal dňa 01/06/2016 04:48 :

rromann napísal :
Ešte raz mil_1,
Vidíme, kam dospel protestantizmus za 500 rokov bez vedenia!


A vedenie Duchom Svätým ti nič nehovorí? Prítomná osoba Boha - Svätý Duch ti je málo? No a Duch Svätý - Tešiteľ bol zoslaný Božím zasľúbením, keď Ježiš odchádzal vo svojom oslávenom tele k Otcovi na nebesia a určite tu nie je len 500 rokov.  

No a protestantizmus je veľmi široký pojem. Tí ktorí nasledujú Krista, tak sú v jednote v Duchu Svätom. Boh ich zná, lebo prebýva v ich srdciach vo forme svojho Ducha - Slova.

Ján14 15Ak ma milujete, ostríhajte moje prikázania, 16a ja požiadam Otca, a dá vám iného Tešiteľa, aby bol s vami na veky, 17toho Ducha pravdy, ktorého svet nemôže prijať, pretože ho nevidí ani ho nezná. Ale vy ho znáte, pretože prebýva u vás a bude vo vás. 18Neopustím vás, aby ste boli sirotami, prijdem k vám. 19Ešte krátku chvíľu, a svet ma viacej neuvidí, ale vy ma uvidíte, lebo ja žijem, aj vy žiť budete. 20Toho dňa vy poznáte, že ja som vo svojom Otcovi a vy vo mne a ja vo vás.

Vyzerá to, že aj ty ho neznáš, ináč by si to nenapísal.

Naposledy upravil mil_1 dňa 2016-06-01 05:54 GMT

mil_1 je odhlásený top mil_1 napísal dňa 01/06/2016 05:07 :

Stojan

Ako keby to bolo neskutočné, kde zavedie človeka katolicizmus. No predsa je to realita.

To, že tu píšem je preto, lebo nikdy  neviem, kto to číta, no Boh vie. A máme zvestovať evanjelium života všade naokolo, pretože je to naše povolanie. Aj keby sa len jeden našiel, ktorému Otec na nebesiach otvorí oči a ktorý by prezrel a uvidel ten nesmierny blud katolicizmu a tak uveril evanjeliu života, tak stalo to za to. Potom nie nadarmo sme bežali.

Naposledy upravil mil_1 dňa 2016-06-01 06:12 GMT

janjan je prihlásený top janjan napísal dňa 01/06/2016 03:26 :

moly,
"Chráňte sa falošných prorokov: prichádzajú k vám v ovčom rúchu, ale vnútri sú draví vlci."
"Nie každý, kto mi hovorí: »Pane, Pane,« vojde do nebeského kráľovstva, ale iba ten, kto plní vôľu môjho Otca, ktorý je na nebesiach. Mnohí mi v onen deň povedia: »Pane, Pane, či sme neprorokovali v tvojom mene? Nevyháňali sme v tvojom mene zlých duchov a neurobili sme v tvojom mene veľa zázrakov?« Vtedy im vyhlásim: Nikdy som vás nepoznal; odíďte odo mňa vy, čo páchate neprávosť!"

janjan je prihlásený top janjan napísal dňa 01/06/2016 03:27 :

moly, akú nepravdu ?

janjan je prihlásený top janjan napísal dňa 01/06/2016 03:38 :

mil:"Potom nie nadarmo sme bežali.
"
Gal 2,1-10:
"Potom po štrnástich rokoch som znova šiel s Barnabášom do Jeruzalema a vzal som so sebou aj Títa. Išiel som ta pohnutý zjavením a predložil som im evanjelium, ktoré hlásam medzi pohanmi; ale v súkromí tým, čo niečo znamenali, či nebežím alebo či som nebežal nadarmo ..."
mil, moly, stojan ... a vy ste sa opýtali Jakuba, Petra, Jána, tých, čo niečo znamenali, stĺpy, či nebežíte nadarmo ?
My, katolíci, sme ustavične napojení na tých, čo niečo znamenali, na stĺpy ...

janjan je prihlásený top janjan napísal dňa 01/06/2016 04:57 :

moly,
"...ale je aj hriech, ktorý nevedie k smrti" napísal síce Ján, ale ten svätý.
A to po ňom opakuje katolícka morálna teológia. Tak kto zavádza ?

janjan je prihlásený top janjan napísal dňa 01/06/2016 05:03 :

moly, nik ???

alexandra_ je odhlásený top alexandra_ napísal dňa 01/06/2016 05:16 :

Druhý Petrov list 2Pt 1,12

Vernosť apoštolskej a prorockej náuke. –
12Preto vám to budem stále pripomínať, hoci to viete a ste utvrdení v pravde, ktorú teraz máte. 1313Ale považujem za správne prebúdzať vás napomínaním, kým som v tomto stánku. 1414Viem, že čoskoro zložím svoj stánok, ako mi to aj zjavil náš Pán Ježiš Kristus. 1515No postarám sa, aby ste si aj po mojom odchode často pripomínali tieto veci.
1616-18Veď sme nesledovali vymyslené bájky, keď sme vás oboznámili s mocou a príchodom nášho Pána Ježiša Krista, ale sami sme boli očitými svedkami jeho veleby. 17On dostal od Boha Otca česť a slávu, keď mu z velebnej slávy zaznel hlas: „Toto je môj Syn, môj milovaný, v ktorom mám zaľúbenie.“ 18A tento hlas sme my počuli; zaznel z neba, keď sme boli s ním na svätom vrchu. 1919Tým je aj prorocké slovo pre nás pevnejšie. A vy dobre robíte, že hľadíte naň ako na lampu, ktorá svieti v temnom mieste, kým nesvitne deň a nevzíde vo vašich srdciach zornica. 2020-21PREDOVŠETKÝM VŠAK VEDZTE, ŽE NIJAKÉ PROROCTVO V PÍSME NEPRIPÚŠŤA SÚKROMNÝ VÝKLAD. 21Lebo proroctvo nikdy nevzišlo z ľudskej vôle, ale pod vedením Ducha Svätého prehovorili ľudia poslaní od Boha.

Naposledy upravil alexandra_ dňa 2016-06-01 18:34 GMT

katuska111 je odhlásený top katuska111 napísal dňa 01/06/2016 05:22 :

...uz som fakt nechcela prispievat,ale neda mi....
Po mnohých príspevkoch co tu citam by bolo skutocne najlepsie konvertovat....
No nie je to skveleee? Moj Pan a Boh uz predsa za moje hriechy zomrel,vykupil ich predrahou krvou,cize ja si mozem lezkat na vavrínoch,alceptovat svoju hriesnost,ved co uz aj tak verim pismu a kedze mu verim,tak ma naplni Duch sv, a ja uz vsetko robim len a len na cest a chvalu Boziu...Hmmm ale co s tou hriesnostou?...Co ked predsa len zhresim? Opustil ma vtedy Bozi Duch?...tak ale ved som spasena,tak snad...ved uz mam odpustene skor ako som zhresila?no nie je to skveleeee? Pohodicka klidek....,alebo zacarovany kruh?
Viem,velmi stiplave a ironicke.Aj to take malo byt,preto ze to tak na mna posobi.

janjan je prihlásený top janjan napísal dňa 01/06/2016 05:35 :

moly,
ak si myslíš, že si múdrejšia než sv. Ján Evanjelista, tak dobre, ver si, že každý hriech vedie k smrti.

katuska111 je odhlásený top katuska111 napísal dňa 01/06/2016 05:36 :

Tak ano pupalka,je pravda,ze siroka cesta je fakt lakavejsia,ale....no ved vieme,ze rozkaty vie velmi dobre pouzivat uplne vsetko,aj pismo a aj ludi,ved sa ucil u toho najlepsieho ucitela....Skoda len,ze my to tu urcite nevyriesime.Ale dobre vediet ako to chodi a ake argumenty sa pouzivaju. Ja som sa poucila velmi.O co viac to tu citam o to väcsiu vdacnost pocitujem za vsetko,co mi KC ponuka cim ma pozehnava.:-)

katuska111 je odhlásený top katuska111 napísal dňa 01/06/2016 05:39 :

marian,
nuz ale na tu spoved ist musis a v tej katolíckej verzii mas sice odpustene,ale este zdaleka nie "zadostucinene"....vies co mam na mysli...cize ani tu to nie je take jednoduche.

katuska111 je odhlásený top katuska111 napísal dňa 01/06/2016 05:43 :

moly,
nic mi nemusis vysvetlovat.Ja tomu rozumiem. Neodvazim sa co len domysliet ako co BOH mysli....fuuu to je ina opovazlivost.Ja mozem iba dufat v jeho nekonecnu lasku a milost.

Moly,
aj my verime iba Jezisovi Kristovi,ktoreho na sprostredkuva KC.
A v tom je ten rozdiel.To co pises nie je nas postoj,to ta niekto oklamal.

Naposledy upravil katuska111 dňa 2016-06-01 18:45 GMT

katuska111 je odhlásený top katuska111 napísal dňa 01/06/2016 05:56 :

marian,
mne je jasne ze myslime to iste.smile

janjan je prihlásený top janjan napísal dňa 01/06/2016 06:08 :

mil,
máš zlé informácie, zrejme Had nemal vtedy svoj deň, keď Ti to našepkával. Katolíci sa nemodlia k mŕtvym, ale k svätým, ktorí sú v nebi pri Bohu. A nič sa ich nepýtajú, ale prosia ich o príhovor u Neho. Aj Ty veríš v spoločenstvo svätých, tak aký s tým máš problém ? A modlia sa za mŕtvych, ktorých duše zadosťučiňujú v očistci za to, čo nestihli napraviť pokiaľ žili, a tak im svojou obetou s tým pomáhajú.

janjan je prihlásený top janjan napísal dňa 01/06/2016 06:31 :

pupalka, čítam, ale môžem skončiť takto:
"Ten, který víru v Boha, pro níž byl Ježíš Kristus ukrižován kazí špatným učením, vejde do věčného ohně, rovněž tak ten, kdo toto učení poslouchá."

janjan je prihlásený top janjan napísal dňa 01/06/2016 06:49 :

Ďalší, čo nepozná sv. Jána.

mil_1 je odhlásený top mil_1 napísal dňa 01/06/2016 07:34 :

alexandra_ napísala: 2020-21PREDOVŠETKÝM VŠAK VEDZTE, ŽE NIJAKÉ PROROCTVO V PÍSME NEPRIPÚŠŤA SÚKROMNÝ VÝKLAD. 21Lebo proroctvo nikdy nevzišlo z ľudskej vôle, ale pod vedením Ducha Svätého prehovorili ľudia poslaní od Boha.

Tak teda katolícky preklad: 2Pet1 20Predovšetkým však vedzte, že nijaké proroctvo v Písme nepripúšťa súkromný výklad. 21Lebo proroctvo nikdy nevzišlo z ľudskej vôle, ale pod vedením Ducha Svätého prehovorili ľudia poslaní od Boha.

No a Roháčkov preklad:  2Pet1 20vediac najprv to, že niktoré proroctvo Písma nedeje sa z vlastného rozlúštenia budúcnosti. 21Lebo nikdy nebolo proroctvo vynesené vôľou človeka, ale Svätým Duchom súc nesení hovorili svätí Boží ľudia.

Tu je to už jasnejšie o čo sa tu jedná. Teda ide o to, že žiadne proroctvo Písma, (teda ide o proroctvo Písma, ktoré je už zapísané) sa nedeje ani nikdy nedialo z nejakého vlastného ľudského rozumového rozlúštenia budúcnosti, ale vždy je to Svätý Duch ktorý to zjavoval tým, ktorých si na to vyvolil Boh.

No a Svätý Duch aj dáva rozumieť Písmu a zjavuje aj správny výklad. Tak teda Svätý Duch, na ktorého tak radí zabúdate vážení katolíci. A potom sa pýtate, ako len vieme, že je to tak, alebo onak.

Pýtam sa. Ak Svätý Duch zjavuje pravdu vo svojom Slove, ktoré je zapísané v Biblii, tak je to súkromný výklad? Ak niekto povie, že súkromný výklad sa nepripúšťa, tak sa pýtam. Výklad v Duchu Svätom sa pripúšťa? Je to súkromný výklad ak Pravdu v Písme zjavuje Boží Svätý Duch? Ak niekto poviete, že aj taký výklad sa nepripúšťa, tak popiera moc Svätého Ducha uvádzať do každej Pravdy!

Ján 16:13 Ale keď prijde on, ten Duch pravdy, uvedie vás do každej pravdy; lebo nebude hovoriť sám od seba, ale bude hovoriť všetko, čokoľvek počuje, aj budúce veci vám bude zvestovať.

Naposledy upravil mil_1 dňa 2016-06-01 20:44 GMT

janjan je prihlásený top janjan napísal dňa 01/06/2016 08:15 :

mil,
Vugata Clementina a Nova Vulgata:
"hoc primum intellegentes quod omnis prophetia Scripturae propria interpretatione non fit"
Z toho ťažko vylúdiš Roháčkove znenie Petrových slov, hlavne slovo "budúcnosť".

alexandra_ je odhlásený top alexandra_ napísal dňa 01/06/2016 08:47 :

List Timotejovi, pastoračné povinnosti
1 Tim 4,12
Buď príkladom veriacim. – 12Nech nik tebou nepohŕda preto, že si mladý; ale buď vzorom veriacim v slove, v správaní, v láske, vo viere, v čistote. 1313Kým neprídem, venuj sa čítaniu, povzbudzovaniu a vyučovaniu. 1414Nezanedbávaj dar, ktorý je v tebe a ktorý si dostal skrze proroctvo, vkladaním rúk starších. 15Toto si vezmi k srdcu a tomuto ži, aby tvoj pokrok bol všetkým zrejmý. 16Dávaj pozor na seba a na učenie; buď v tom vytrvalý. Lebo ak si budeš takto počínať, zachrániš seba aj tých, čo ťa počúvajú.

mil_1 je odhlásený top mil_1 napísal dňa 01/06/2016 08:56 :

misomiso

Tak prečo bolo toľko názvov ranných cirkví ? Snáď nepoprieš, že boli vedení Duchom Svätým aj keď sa volali  - Efezská cirkev ,Smyrnianská cirkev ,Pergamská cirkev, Tyatirská cirkev, Sardská cirkev, Filadelfská cirkev ,  Laodicejská cirkev, cirkev v dome, alebo aj keby sa volala Bratislavská cirkev, tak ak stoja v Pravde Božieho Slova, tak sú z Božieho pohľadu jedná cirkev Kristova. V čom je problém? Boh predsa vie, kto je jeho a kto do nej patrí. Poprieš túto Božiu vlastnosť? Nie!
Aj keby ich bolo milión aj tak Boh vie, kto do nej patrí, že.

mil_1 je odhlásený top mil_1 napísal dňa 01/06/2016 09:11 :

janjan napísal :

"...ale je aj hriech, ktorý nevedie k smrti" napísal síce Ján, ale ten svätý.
A to po ňom opakuje katolícka morálna teológia. Tak kto zavádza ?


To by sa hriešnici radovali, že môžu hrešiť hriešikmi, ktoré nespôsobia smrť. Na to sa nádejaš janjan, čo ti predkladá KC? A čo keď je to myslené ináč? Budeš riskovať a hrešiť si takými hriešikmi? Pozor na to, lebo každý hriech plodí smrť a celá Biblia je o tom.

V tomto verši Ján hovorí o hriechu, ktorého následky sú také, ako sa stalo napr. Ananiášovi a Zafíre v Skutkoch 5:1-10  Hriech na smrť sa myslí, že človek ak takto hreší, tak Boh ho za to telesne zabije. Je to na Božom rozhodnutí. Nedovolí mu už naďalej takto hrešiť a žiť. Biblia totiž pozná dve smrti a určite o tom vedia aj katolíci. Hriech  ktorý spomína Ján - nie na smrť je zase opačne, teda je človeku daný čas, aby činiť pokánie zo svojho hriechu.

To nie je o podstate hriechu, ktorý vždy plodí smrť a to nie len telesnú, ale aj večné odsúdenie  podľa miery spravodlivého Boha.

Samozrejme že sú rôzne hriechy, no vždy nám aj ten najmenší hriech spôsobí odsúdenie Bohom. No bez Krista a jeho dokonalej obeti za naše  hriechy, by sme boli všetci nie len telesne zabití, ale aj večne zatratení .

janjan je prihlásený top janjan napísal dňa 01/06/2016 09:59 :

mil,
z kontextu veršov jednoznačne vyplýva, že smrťou sa tu nemyslí smrť tela ale "smrť" duše, čiže zaťaženie duše smrteľným hriechom, ktoré má za následok zatratenie. A nie to, čo si vymyslel o Ananiášovi. Lebo z verša 17 "Každá neprávosť je hriechom, ale je aj hriech, ktorý nevedie k smrti" by potom vyplývalo, že za väčšinu hriechov by sme dopadli ako Ananiáš. Tento verš jednoznačne tvrdí, že sú hriechy nie smrteľné (t.j. nevedú do zatratenia) a smrteľné (t.j. vedú do zatratenia). Ale nijako nepovoľuje páchať ľahké hriechy, lebo nie sú smrteľné.
Svoje nezmysly si choď vyprávať niekde inde.

Naposledy upravil janjan dňa 2016-06-01 23:23 GMT

janjan je prihlásený top janjan napísal dňa 01/06/2016 10:05 :

Efezská cirkev, Smyrnianská cirkev,Pergamská cirkev, Tyatirská cirkev, Sardská cirkev, Filadelfská cirkev, Laodicejská cirkev ... sú miestne cirkvi jednej katolíckej Cirkvi, tak ako dnešné diecézy. A nie nejaké samostatné cirkevné zbory, ktoré tvoria nejakú imaginárnu cirkev, kde si každá z nich vyznáva vieru podľa svojho gusta.
A ešte z obdobia života sv. Jána Evanjelistu sa zachovali správy, že cirkvi v Ríme sa vymedzovalo význačné postavenie medzi ostatnými miestnymi cirkvami.

Naposledy upravil janjan dňa 2016-06-01 23:26 GMT

janjan je prihlásený top janjan napísal dňa 01/06/2016 10:13 :

stojan,
zaujímavé, že sa zhodnete vo väčšine a nie vo všetkom. Keďže ste zjednotení v Duchu. To predsa musí znamenať, že musíte byť absolútne jednotní vo všetkom, lebo Duch je len jeden.
Keby ste si miesto vzájomného potľapkávania po pleci, že kto ako naložil katolíkom, radšej pouvažovali nad závažnými rozdielmi medzi vami, prišli by ste na to, že niečo u vás nie je v poriadku. Moly som dal niekoľko námetov na rozmýšľanie a ľaľa, zrazu o nich mlčí ako zarezaná.

janjan je prihlásený top janjan napísal dňa 01/06/2016 10:22 :

stojan,
ako odpadnuvší katolík by si mal vedieť, že nielen pápež, ale každý katolícky kňaz je Alter Christus. A to pomenovanie má pôvod kde inde ako v Písme. Skús to nájsť, alebo nech Ti pomôžu tí, čo Ťa zviedli z pravej cesty.

alexandra_ je odhlásený top alexandra_ napísal dňa 02/06/2016 04:23 :

List Títovi

Pavol, služobník Boha a apoštol Ježiša Krista pre vieru Božích vyvolených a pre poznanie pravdy, ktorá na základe nábožnosti vedie 2k nádeji na večný život, ktorý pred večnými vekmi prisľúbil pravdovravný Boh, 3ale v určenom čase zjavil svoje slovo v kázaní, ktoré mi bolo zverené na rozkaz Boha, nášho Spasiteľa, 4–...

STAV CIRKVI NA KRÉTE, 1,5-16
Cirkevní predstavení. – 55-95Na to som ťa nechal na Kréte, aby si usporiadal, čo ešte treba, a po mestách ustanovil starších, ako som ti prikázal; 6nech je každý z nich bez úhony..
..Lebo biskup ako Boží správca musí byť bez úhony, nie pyšný, hnevlivý, pijan,..taký, ktorý sa drží spoľahlivého slova podľa učenia, aby bol schopný aj povzbudzovať v zdravom učení, aj usvedčovať tých, čo protirečia....

Boj proti falošným učiteľom. – 1010-16Lebo je mnoho nepoddajných, zbytočne hovoriacich a zvodcov....Preto ich tvrdo karhaj, aby boli zdraví vo viere 14a nedbali na židovské bájky a príkazy ľudí, ktorí sa odvracajú od pravdy...Vyznávajú, že poznajú Boha, ale skutkami ho popierajú; sú odporní, neposlušní a [/u]neschopní nijakého dobrého skutku.

Dogmatický základ týchto požiadaviek – milosť vykúpenia. – 11Veď zjavila sa Božia milosť na spásu všetkým ľuďom  1212a vychováva nás, aby sme sa zriekli bezbožnosti a svetských žiadostí a žili v tomto veku triezvo, spravodlivo a nábožne, 1313a tak očakávali blahoslavenú nádej a príchod slávy veľkého Boha a nášho Spasiteľa Ježiša Krista, 14ktorý vydal za nás seba samého, aby nás vykúpil z každej neprávosti a očistil si vlastný ľud, horlivý v dobrých skutkoch.
15Toto hovor, tak povzbudzuj a usvedčuj so všetkou rozhodnosťou. Nech nik tebou nepohŕda.

Všeobecné povinnosti veriacich. – 1Pripomínaj im, aby sa podriaďovali panovníkom a vrchnostiam, aby ich poslúchali a boli pripravení na každý dobrý skutok. 2Nech nikoho nepotupujú a nech nie sú hašteriví, nech sú mierni a prejavujú všemožnú vľúdnosť všetkým ľuďom....
Osobitné rady pre Títa. – 8Toto slovo je spoľahlivé a chcem, aby si to zdôrazňoval, žeby tí, čo uverili Bohu, usilovali sa vynikať v dobrých skutkoch. Toto je ľuďom dobré a užitočné. 99Vyhýbaj sa hlúpym otázkam, rodokmeňom, svárom a hádkam o zákon, lebo sú neužitočné a márne. 1010Bludárovi sa po prvom a druhom napomenutí vyhýbaj. 11Veď vieš, že takýto je prevrátený, hreší a odsudzuje sám seba...

alexandra_ je odhlásený top alexandra_ napísal dňa 02/06/2016 04:58 :

Lk 10
Rozoslanie sedemdesiatich dvoch učeníkov. – 110, 1-12Potom si Pán vyvolil iných sedemdesiatich dvoch a po dvoch ich poslal pred sebou do každého mesta a na každé miesto, kam sa sám chystal ísť. 22A povedal im: „Žatva je veľká, ale robotníkov málo. Preto proste Pána žatvy, aby poslal robotníkov na svoju žatvu! 33Choďte! Hľa, posielam vás ako baránkov medzi vlkov.
....
A ty, Kafarnaum, vari sa budeš vyvyšovať až do neba? Do pekla sa prepadneš!
1616Kto vás počúva, mňa počúva, a kto vami pohŕda, mnou pohŕda. Kto však pohŕda mnou, pohŕda tým, ktorý ma poslal.

Modlitba s dôverou. – 99-13Aj ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám! 10Lebo každý, kto prosí, dostane, a kto hľadá, nájde, a kto klope, tomu otvoria. 11Ak niekoho z vás ako otca poprosí syn o rybu, vari mu dá namiesto ryby hada? 12Alebo ak pýta vajce, podá mu škorpióna? 13Keď teda vy, hoci ste zlí, viete dávať dobré dary svojim deťom, o čo skôr dá nebeský Otec Ducha Svätého tým, čo ho prosia!“

O návrate nečistého ducha. – 2424-26Keď nečistý duch vyjde z človeka, blúdi po vyschnutých miestach a hľadá odpočinok. Ale keď nenájde, povie si: »Vrátim sa do svojho domu, odkiaľ som vyšiel.« 25Keď ta príde, nájde ho vymetený a vyzdobený. 26Tu odíde, vezme sedem iných duchov, horších, ako je sám, vojdú dnu a usídlia sa tam. A stav takého človeka je nakoniec horší, ako bol predtým.“

Prozreteľnostná výzva na pokánie.
...Nie, hovorím vám, ale ak nebudete robiť pokánie, všetci podobne zahyniete. 4Alebo si myslíte, že tí osemnásti, čo na nich padla veža v Siloe a zabila ich, boli väčší vinníci ako ostatní obyvatelia Jeruzalema? 5Nie, hovorím vám, ale ak nebudete robiť pokánie, všetci zahyniete podobne.“

Kto bude spasený.
...Ktosi sa ho spýtal: „Pane, je málo tých, čo budú spasení?“ On im povedal: 24„Usilujte sa vojsť tesnou bránou, lebo hovorím vám: Mnohí sa budú pokúšať vojsť, a nebudú môcť. 25Keď hospodár vstane a zatvorí dvere a vy zostanete vonku, začnete klopať na dvere a volať....Vtedy začnete hovoriť: »Jedli sme s tebou a pili, na našich uliciach si učil.« 27Ale on vám povie: »Ja neviem, odkiaľ ste; odíďte odo mňa všetci, čo pášete neprávosť!« ...A tak sú poslední, ktorí budú prvými, a sú prví, ktorí budú poslednými.“

..Kajúci zločinec. – 39A jeden zo zločincov, čo viseli na kríži, sa mu rúhal: „Nie si ty Mesiáš?! Zachráň seba i nás!“ 40Ale druhý ho zahriakol: „Ani ty sa nebojíš Boha, hoci si odsúdený na to isté? 41Lenže my spravodlivo, lebo dostávame, čo sme si skutkami zaslúžili. Ale on neurobil nič zlé.“ 42Potom povedal: „Ježišu, spomeň si na mňa, keď prídeš do svojho kráľovstva.“ 43On mu odpovedal: „Veru, hovorím ti: Dnes budeš so mnou v raji.“

Naposledy upravil alexandra_ dňa 2016-06-02 06:19 GMT

janjan je prihlásený top janjan napísal dňa 02/06/2016 06:40 :

stojan,
akou logikou si prišiel na to, žeby sme hriech Adama mohli označiť za najmenší ? Bludárskou, ktorá si jednoznačne napísané slová v Písme dokáže prekrútiť tak, aby pasovali jej chúťkam ?
Ten kto vie čítať a rozumieť Písmu vie pochopiť, že skrz hriechu Adama prišla na zem smrť. A takisto vie pochopiť slová sv. Jána, že nie všetky hriechy vedú k večnej smrti.

No a ešte si si nenašiel v Písme slová, na základe ktorých môžme povedať, že kňaz je Alter Christus ? Tušíš Ty vôbec čo, alebo koho, nazývaš ohavnosť ?

janjan je prihlásený top janjan napísal dňa 02/06/2016 01:07 :

stojan,
na Tvoje invektívy mi neostáva nič iné, len opakovať:
"No a ešte si si nenašiel v Písme slová, na základe ktorých môžme povedať, že kňaz je Alter Christus ? Tušíš Ty vôbec čo, alebo koho, nazývaš ohavnosť ?"
Zrejme ani netušíš, tak potom radšej nehovor o tom, o čom nič nevieš.

janjan je prihlásený top janjan napísal dňa 02/06/2016 01:29 :

stojan,
zo slov sv. Ignáca Antiochijského, žiaka sv. Jána Evanjelsitu, na počiatku 2. storočia:
"Protože nevyznávají, že Eucharistie je tělem našeho Spasitele Ježíše Krista, které trpělo za naše hříchy a které Otec ve své dobrotivosti vzkřísil, proto se vzdalují Eucharistii a modlitbě. Kdo tedy mluví proti tomuto Božímu daru a vedou o něm vážné spory, ti umírají."

"Buďte všichni jednotní s biskupem, jako Ježíš s Otcem a jako kněží s apoštoly. Mějte v úctě jáhny, jako máte v úctě Boží zákon. Kdo patříte k církvi, nečiňte nic bez biskupa. Nechť je za pravou Eucharistii považována ta, již koná biskup a koho tím pověřil. Kde biskup, tam ať je i lid, jako kde je Kristus, tam je i katolická církev. Bez svolení biskupa není dovoleno ani křtít ani konat hody lásky11. Co on schválí, to je milé i Bohu a proto i pevné a jisté."

" Je dobré ctít Boha i biskupa. Kdo ctí biskupa, toho ctí i Bůh. Kdo něco dělá bez vědomí biskupa, ten slouží ďáblu."

stojan, čo myslíš, kto hovorí pravdu ? Svätec, mučeník za Krista, ktorý sa učil pri nohách Apoštola Jána alebo nejakí samovykladači Písma ? Ja verím mučeníkovi, ktorý svoju vieru dokázal vlastnou krvou.

Naposledy upravil janjan dňa 2016-06-02 14:30 GMT

janjan je prihlásený top janjan napísal dňa 02/06/2016 01:57 :

stojan,
keby si sa snažil pochopiť text, tak by si zistil, že zniesť z trónu a zosadiť z trónu je diametrálny rozdiel.

No vidíš, akú moc zveril Ježiš Apoštolom a ich nástupcom. A Ty ich znevažuješ. Hľadal si už v Písme, aby si vedel, čo vlastne haníš ?

mil_1 je odhlásený top mil_1 napísal dňa 02/06/2016 02:49 :

--------------------------Potešuje vás vaša KC týmito slovami, alebo je u katolíka opovážlivosťou sa takto potešovať týmito slovami? 1Tes4“17potom my živí ponechaní budeme razom s nimi vychvátení v oblakoch v ústrety Pánovi do povetria. A takto budeme vždycky s Pánom. 18Takže sa potešujte navzájom týmito slovami." Nie, nepotešuje vás KC týmito slovami! Ani nemôže, lebo hlása iné prevrátené evanjelium.

Kto nám túto radosť zoberie? Vy ju nemáte a chcete, aby sme ju nemali ani my. Ak príde Pán, tak si vážení katolíci choďte do toho svojho pomyselného očistca, my ideme v ústrety Pánovi a potešujeme sa týmito slovami – Božím zaľúbením.

Rim8 35Kto nás odlúči od lásky Kristovej? Či súženie alebo úzkosť alebo prenasledovanie alebo hlad alebo nahota alebo nebezpečenstvo alebo meč? 36Ako je napísané: Pre teba sme usmrcovaní celý deň; považovaní sme za ovce na zabitie. 37Ale v tom vo všetkom statne víťazíme skrze toho, ktorý nás zamiloval.

38Lebo som presvedčený(teda som si istý – verím), že ani smrť ani život ani anjeli ani vrchnosti ani moci ani prítomné ani budúce veci 39ani vysokosť ani hlbokosť ani niktoré iné stvorenie nebude môcť odlúčiť nás od lásky Božej, ktorá je v Kristu Ježišovi, našom Pánovi.


Vidíte tú istotu spasenia v Kristu a nehynúcu opateru nášho Otca na nebesiach o svoje deti?

Naposledy upravil mil_1 dňa 2016-06-02 15:56 GMT

mil_1 je odhlásený top mil_1 napísal dňa 02/06/2016 03:04 :

rromann

Tam sa jasne hovorí o mŕtvych, o vzkriesení a o príchode Pánovom. To nepotrebuje výklad!

Ak tam nefiguruje žiadny očistec, tak učenie o očistci je jasný blud.

Naposledy upravil mil_1 dňa 2016-06-02 16:09 GMT

janjan je prihlásený top janjan napísal dňa 02/06/2016 03:14 :

mil,
kde Ty v tom úryvku z Rim. vidíš istotu spasenia ? Nie je tam o nej ani zmienka. Je to hymnus na neuveriteľnú Božiu lásku, ktorú neprekazí nič stvorené. Ale je tam zmienka o hriechu, ktorý jediný nás môže odlúčiť od Boha ?

janjan je prihlásený top janjan napísal dňa 02/06/2016 03:19 :

mil: "Ak tam nefiguruje žiadny očistec, tak učenie o očistci je jasný blud."
To má akú logiku ? Z nej by potom vyplývalo, že ak v nejakom odstavci Písma nie je ani raz zmienka o Bohu, to by znamenalo, že Boh neexistuje ?

mil_1 je odhlásený top mil_1 napísal dňa 02/06/2016 04:09 :

janjan

Naše spasenie je z Božej milosti a moci. 1Pet 1:5 ktorí ste mocou Božou strážení vierou cieľom spasenia, ktoré je hotové, aby bolo zjavené v poslednom čase,

Rim 5:8 Ale Bôh tak dokazuje svoju lásku naproti nám, že keď sme my ešte boli hriešnikmi, Kristus zomrel za nás.

Rim 8:34 Kde kto odsúdi? Kristus Ježiš je, ktorý zomrel, a viacej, ktorý aj vstal z mŕtvych, ktorý aj je po pravici Božej, ktorý sa aj prihovára za nás.


Naposledy upravil mil_1 dňa 2016-06-02 17:09 GMT

janjan je prihlásený top janjan napísal dňa 02/06/2016 04:22 :

mil,
ale to nedokazuje, že Ty alebo ja máme istú spásu. Len to, že máme nádej na spásu, lebo nás Kristus vykúpil. A aby sa naše spasenie zmenilo z nádeje na skutočnosť. musíme aj my poriadne priložiť svoje ruky k dielu.

janjan je prihlásený top janjan napísal dňa 02/06/2016 04:38 :

mil sa neozýva. To bude traktát smile

mil_1 je odhlásený top mil_1 napísal dňa 02/06/2016 04:55 :

1Tes 4  13Ale nechceme, bratia, aby ste nevedeli o tých, ktorí zosnuli, aby ste sa nermútili jako aj ostatní, ktorí nemajú nádeje.14Lebo ak veríme, že Ježiš zomrel i vstal z mŕtvych, tak i Bôh tých, ktorí zosnuli, skrze Ježiša privedie s ním. 15Lebo to vám hovoríme slovom Pánovým, že my živí, ponechaní do príchodu Pánovho, istotne nepredstihneme tých, ktorí zosnuli. 16Lebo sám Pán s veliteľským povelom, s hlasom archanjela a s trúbou Božou sostúpi s neba, a mŕtvi v Kristu vstanú najprv; 17potom my živí ponechaní budeme razom s nimi vychvátení v oblakoch v ústrety Pánovi do povetria. A takto budeme vždycky s Pánom. 18Takže sa potešujte navzájom týmito slovami.

Tak mi teda povedzte, kde tu je miesto pre učenie o očistci? Niet ho!

Kto vstane najprv je jasné, kto bude vychvátený je jasné, kto bude vždycky s Pánom je jasné, kto je to my živí je jasné? Ako sa môžeme potešovať týmito slovami, ak veríme v učenie o očistci? Nijako! Ostáva len trpké očakávanie súdu.

No a tu vážení katolíci si uvedomte pri týchto veršoch, že všetko je ináč ako vás to učí KC.

Ján14 1Nech sa neľaká vaše srdce! Veríte v Boha, verte aj vo mňa. 2V dome môjho Otca je mnoho príbytkov; keby nebolo tak, povedal by som vám to, 3pretože vám idem prihotoviť miesto a keď odídem a prihotovím vám miesto, prijdem zase a poberiem si vás k sebe, aby ste tam, kde som ja, aj vy boli.

Tak teda, keď prihotoví miesto, tak príde zasa a poberie si vykúpených k sebe, aby tam kde je Ježiš aj my sme boli. Jedná sa o tých, ktorí zomreli v Kristu a teda vstanú najprv a aj tých, ktorí žijú a budú v okamihu premenení. Tak teda mŕtvi ešte nie sú tam, kde je Ježiš, keďže najprv musia vstať z mŕtvych ažtak ich zoberie k sebe pri príchode a až vtedy keď im prihotoví miesto. Tí, ktorí zomreli v Kristu vstanú najprv do oslávených tiel a tí, ktorí budú živí sa ich smrteľné telá v okamihu premenia do oslávených duchovných tiel a všetkých spolu si zoberie k sebe. Teda až pri jeho druhom príchode. 1Tes4“17potom my živí ponechaní budeme razom s nimi vychvátení v oblakoch v ústrety Pánovi do povetria. A takto budeme vždycky s Pánom. 18Takže sa potešujte navzájom týmito slovami."
Razom s nimi je jasné slovo, čo sa vlastne stane s mŕtvymi a aj s živými v deň Pánov.Takže iba takto budeme vždycky s Pánom, teda jedni aj druhí – tí, čo zomreli v Kristu a boli vzkriesení a spolu s živými, ktorí boli premenení. Živí v čase príchodu Pána nepredbehnú mŕtvych v Kristu, lebo ako je napísané slovom Pánovým, tak ich zoberie spolu: “15Lebo to vám hovoríme slovom Pánovým, že my živí, ponechaní do príchodu Pánovho, istotne nepredstihneme tých, ktorí zosnuli.“  Teda nepredstihnú ani jedni ani druhí, ale spolu si ich zoberie 1Tes4“17potom my živí ponechaní budeme razom s nimi vychvátení v oblakoch v ústrety Pánovi do povetria. A takto budeme vždycky s Pánom. Je to predsa nadmieru jasné – “prijdem zase a poberiem si vás k sebe“

No podľa učenia KC z pohľadu nás živých sú mŕtvi živými a sú niekde v nebi s Kristom a teda predstihli jedni druhých, alebo v očistci niekde trpia a niektorí v nebi orodujú za vás a to mŕtvi za mŕtvych. No katastrofa. Odpovedzte si na otázku, ak teda drvivá väčšina katolíkov, ktorí zomreli  budú v tom pomyselnom očistci v deň príchodu Pána, tak pôjdu s Pánom v deň jeho príchodu? Nemusia predsa vstávať, keď už nejako vstali a niekde trpia, tak ako môžu isť s Pánom ak musia podľa učenia KC si ešte nejaký čas odtrpieť v pomyselnom očistci. No a tí živí katolíci v deň príchodu Pána nepôjdu taktiež s Pánom, lebo drvivá väčšina bude podľa učenia KC musieť ísť do toho pomyselného očistca? Očistec je preto veľký blud a popiera dokonalú obeť Ježiša Krista. Ak Pán pri svojom príchode si zoberie tých všetkých vykúpených pre ktorých im aj pripravil miesto, tak je tu jasne vidieť, že už nepotrebujú si odčiniť svoje hriechy v nejakom pomyselnom očistci ako to chytrácky učí KC, lebo obeť Ježiša Krista bola dokonalou obeťou, aby zmyla všetky ich hriech a aby ich mohol zobrať k sebe čistých a bez poškvrny, teda všetkých ktorí tvoria  jeho cirkev. No kde budú v tom čase tí, ktorí veria v učenie o očistci?

janjan je prihlásený top janjan napísal dňa 02/06/2016 04:59 :

stojan,
prečo sa čuduješ tomu kňazovi ? Neexistujú žiadne ľudské slová, ktoré by naplno dokázali opísať tú neuveriteľnú vznešenosť, svätosť, velebnosť premenenia chleba a vína na Telo a Krv Ježiša Krista.

janjan je prihlásený top janjan napísal dňa 02/06/2016 05:46 :

mil,
čo Ti nesedí ? Očistec trvá len do posledného súdu. Potom je už len nebo a peklo. A tým posledným ľuďom na konci sveta že sa neujde očistec ? Zrejme bude taký des a hrôza, že očistec potrebný už nebude.

mil_1 je odhlásený top mil_1 napísal dňa 02/06/2016 06:08 :

Ale ale, to s tým učením o očistci nejako nemáte dotiahnuté do konca.
V očistci sú živí, alebo mŕtvi?

Učenie KC, tak poplietlo katolíkov, že ani nevedia zadefinovať, kto je živý a kto je mŕtvy. V podstate nevedia, či v tom pomyselnom očistci sú živí, alebo mŕtvi.Zmŕtvychvstanie z mŕtvych ešte nenastalo, no katolíci sa modlia k mŕtvym a za mŕtvych, ako keby boli živí. Nevedia či majú nejaké tie telá v očistci, alebo nemajú no vraj čakajú a tŕpia.  Viem si predstaviť ako trpí živý, ale ako trpí mŕtvy, ktorý nič nevníma?

Prečo potom ak bude posledný súd, tak sa mŕtvi musia všetci zobudiť a vstať  - a to jedni na večný život a druhí na potupu a na večný hnus. Aj to je v Písme a smrť sa prirovnáva k spánku.  Potom je nadmieru jasné, že až  po zobudení - zmŕtvychvstaní môžu trpieť, alebo sa radovať.

Sami hovoríte, že kto zomrel, tak išiel na večný odpočinok. Nejak sa KC nezmestil pomyselný očistec do toho večného odpočinku. Odpočívať v očitci sa ako dá, ak teda si musí odtrpieť nejaké tie hriechy?

Naposledy upravil mil_1 dňa 2016-06-02 19:12 GMT

mil_1 je odhlásený top mil_1 napísal dňa 02/06/2016 06:20 :

rromann napísal :
A to kde sa dovtedy budú nachádzať duše protestantov?

Ježiš predsa príde po vykúpených tu na Zem, aby si ich zobral. Predsa hovorí " prijdem zase a poberiem si vás k sebe, aby ste tam, kde som ja, aj vy boli."

mil_1 je odhlásený top mil_1 napísal dňa 02/06/2016 06:47 :

janjan napísal :
ale to nedokazuje, že Ty alebo ja máme istú spásu. Len to, že máme nádej na spásu, lebo nás Kristus vykúpil. A aby sa naše spasenie zmenilo z nádeje na skutočnosť. musíme aj my poriadne priložiť svoje ruky k dielu.

Milosť nie je pomocná barla pre zásluhy. Potom to už nie je milosť. Jedno druhé vylučuje. To sa nedá spojiť a urobiť z toho guláš. Dal som ti príklad na väzňovi.
No a čo je záslužné na samozrejmosti dobrých skutkov a to ohľadom našej spásy? Skutkami sa už nemusíme spasiť ani udržiavať, lebo už sme naveky spasení. Skutky viery a ovocie Ducha sú následkom a nie príčinou uverenia - spasenia a vychádzajú už z nového človeka narodeného z Boha a to tak prirodzene ako prameň vody.

No KC katolíka učí, aby mal akú takú nádej na spásu, no aby  nikdy s istotou nevedel, či je spasený.  Pre KC je opovážlivosťou istota spásy v Kristu, teda práve to, čo tvorí jadro evanjelia Ježiša Krista – tej radostnej správy, bez ktorého by tato správa predsa nebola radostná.  Ak je jadro evanjelia iné - zmenené a teda bez zvestovania istoty spasenia v Kristu, tak je to iné evanjelium, ktoré nikdy nemôže mať tú moc znovuzrodiť a teda spasiť človeka, lebo nepochádza od Boha. Viera v Božie zasľúbenie nepozná pochybnosti! No KC zasieva pochybnosti do srdca katolíka ohľadom jeho spásy, aby na týchto pochybnostiach parazitovala a teda mohla vo svojej podobe existovať. Teda podmieňuje spasenie plnením vlastných nariadení z ktorých urobila ako keby zákon. No kresťan nie je pod zákonom skutkov, ale pod zákonom viery, pretože jedine z viery je podľa milosti.

janjan je prihlásený top janjan napísal dňa 02/06/2016 06:58 :

Jak 2, 14-26:

Bratia moji, čo osoží, keď niekto hovorí, že má vieru, ale nemá skutky? Môže ho taká viera spasiť? Ak je brat alebo sestra bez šiat a chýba im každodenná obživa a niekto z vás by im povedal: „Choďte v pokoji! Zohrejte sa a najedzte sa!“, ale nedali by ste im, čo potrebujú pre telo, čo to osoží?! Tak aj viera: ak nemá skutky, je sama v sebe mŕtva. Ale niekto povie: „Ty máš vieru a ja mám skutky.“ Ukáž mi svoju vieru bez skutkov a ja ti zo svojich skutkov ukážem vieru. Veríš, že Boh je jeden? Dobre robíš. Ale aj diabli veria, a trasú sa! Chceš vedieť, márnivý človeče, že viera bez skutkov je neúčinná? Nebol náš otec Abrahám ospravedlnený zo skutkov, keď obetoval na oltári svojho syna Izáka? Vidíš, že viera spolupôsobila s jeho skutkami a že skutkami dosiahla viera dokonalosť. Tak sa splnilo Písmo, ktoré hovorí: „Abrahám uveril Bohu a to sa mu počítalo za spravodlivosť.“ A bol nazvaný Božím priateľom. Vidíte, že človek je ospravedlnený zo skutkov, a nie iba z viery. A nebola podobne ospravedlnená zo skutkov aj neviestka Rachab, keď prijala poslov a poslala ich inou cestou? Lebo ako telo bez ducha je mŕtve, tak je mŕtva aj viera bez skutkov.

mil_1 je odhlásený top mil_1 napísal dňa 02/06/2016 07:22 :

rromann

Boh vie, kde sú a určite vstanú a Ježiš si ich zoberie k sebe.

Prorok píše:: Dan 12:2 A mnohí z tých, ktorí spia v zeme prachu, sa zobudia, a to jedni na večný život a druhí na potupu a na večný hnus.  

Ako vidíš, tak smrť sa prirovnáva k spánku.Keď spíš, tak nevnímaš čas, nečakáš ani nepozeráš na hodinky.

Pre mŕtveho v Kristu je čas smrti, keď vstane len okamih, keď sa zobudí do osláveného tela. Ako dlho je mŕtvy pre neho nič neznamená. Vždy je to len okamih! Nikde nečaká a to podobne ako nečaká ten ktorý spí. Ten kto spí, tak nevníma predsa čas ani okolie no existuje. Keď spíme, tak sa zobúdzame v tom istom tele. No mŕtvy v Kristu sa zobudí do osláveného tela. Pre každého, kto zomrel, je deň smrti súčasne aj dňom vzkriesenia.

Vo chvíli smrti človeka sa človek ocitá v okamihu v deň vzkriesenia, keď počuje zatrúbenie a vstane v duchovnom tele. Z pohľadu mŕtveho tu nie je žiadne čakanie bez tiel, alebo nejaká neexistencia. Je to okamih. Ak sa zobudí, tak na hlas Boží a vstane v duchovnom tele.  Preto čas medzi okamihom smrti a vzkriesení  pre mŕtveho v Kristu neexistuje.

Mŕtvy v Kristu nikde nečaká, prechádza časom bez tela ako okamih a zobúdza sa z jeho pohľadu v čase vzkriesenia v duchovnom tele a tým aj s Kristom a so všetkými spasenými. Pre nás živých je tu na zemi čas milosti, cez ktorý prechádzame. No z pohľadu zosnulých v Kristu, sme už s nimi s Kristom.

Potom aj lotor na kríži bol s Kristom v deň smrti a prechádzal sa v raji v duchovnom tele. Preto nie je problém pochopiť, prečo Ježiš povedal lotrovi na kríži: „Luk 23:43 A Ježiš mu povedal: Ameň ti hovorím, dnes budeš so mnou v raji.“
Dnes bol deň jeho smrti, keďže smrť je z pohľadu mŕtveho, ktorý vstane len okamih, preto sa odrazu ocitá v čase vzkriesenia v oslávenom tele, no a vtedy už je s Ježišom v raji a prechádzať sa aj so všetkými spasenými.

mil_1 je odhlásený top mil_1 napísal dňa 02/06/2016 07:48 :

janjan

Na to som už jasne odpovedal ale to nečítaš, no čo už.

mil_1 je odhlásený top mil_1 napísal dňa 02/06/2016 07:56 :

rromann

To Biblia je sektárska kniha? Všetko je to tam

Dan 12:13 A ty iď ku koncu a budeš odpočívať a vstaneš ku svojmu losu pri konci tých dní.
Dan 12:2 A mnohí z tých, ktorí spia v zeme prachu, sa zobudia, a to jedni na večný život a druhí na potupu a na večný hnus
1Kor 15:52 Lebo zatrúbi, a mŕtvi vstanú neporušiteľní, a my budeme premenení.
JAN527A dal mu právo a moc konať i súd, pretože je Synom človeka. 28Nedivte sa tomu, lebo prijde hodina, v ktorú všetci, ktorí sú v hroboch, počujú jeho hlas, 29a vyjdú tí, ktorí dobre činili, na vzkriesenie života, ale tí, ktorí zle robili, na vzkriesenie súdu.


Kde sú ak odrazu počujú Jeho hlas? To predpokladá, že sú v stave keď nepočujú.

Iz 26:19 Tvoji mŕtvi ožijú, moje mŕtve telo, vstanú. Prebuďte sa plesajte vy, ktorí bývate v prachu! Lebo tvoja rosa je rosou svetiel, a zem vyvrhne mŕtvych.

Všade je – prebuďte sa, počujú, vyjdú, vstanú, spia, usnuli, odpočívajú, ožijú, zobudia.

Máš problém to prijať?

mil_1 je odhlásený top mil_1 napísal dňa 02/06/2016 08:19 :

rromann napísal:
Protestant nemá dušu???
mil_1 , ty si fakt protestant? Nie si z nejakej sekty? Kde sa dajú pozrieť základy tvojej viery ?

O čom to píšeš. Kde ja to píšem, že nemá dušu?

To som malo napísal, aby si to zistil? Moly a stojan vedia kto som a ja viem kto sú oni - sme bratia a sestry v Kristu. Ako to, že ty to nevieš kto som?

Duša je predsa život duševného tela. Preto sa duševné telo volá duševným. Aj zvieratá majú živú dušu, no človek má aj ducha človeka, lebo bol stvorený na obraz Boží.

Naposledy upravil mil_1 dňa 2016-06-02 21:23 GMT

alexandra_ je odhlásený top alexandra_ napísal dňa 02/06/2016 10:12 :

Mil, " Skutkami sa už nemusíme spasiť ani udržiavať, lebo už sme naveky spasení. "

to vážne?
popieraš polovicu Ježišových slov, popieraš slová apoštolov, kde hovoria ako sa máme usilovať konať dobré skutky

Mil, aj keď by som bola ateista a prečítam si Písmo ako beletriu, dospela by som laicky k záveru, že Písmo hovorí, že prvou povinnosťou je veriť a druhou konať dobré skutky a dodržiavať všetky prikázania, a že čokoľvek dobre urobím, robím to pre Ježiša a že nemám konať zlo, lebo ma Boh zatratí
neviem podľa čoho si vykladáš Písmo, ale je hrozné, čo píšeš
ty priam robíš z Boha výsmech

mil_1 je odhlásený top mil_1 napísal dňa 03/06/2016 08:26 :

Alexandra


Ak sa len trochu zamyslíš nad týmito veršami, tak všetko je jasné ako to Boh činí, aby sme boli dobrým stromom a teda aj donášali dobré ovocie na Božiu chválu a nie našu. Aby to nebolo nejaké divadielko pred ľuďmi na vlastnú chválu.

Mat 7:18 Dobrý strom nemôže rodiť zlé ovocie ani zlý strom rodiť dobré ovocie.
Mat 12:33 Ale urobte strom dobrým, a urobíte i jeho ovocie dobrým; alebo urobte strom zlým, a urobíte i jeho ovocie zlým. Lebo strom sa pozná po ovocí.


No a Boh urobí strom dobrým a urobí aj jeho ovocie dobrým. Skutky viery a ovocie Ducha Svätého už vychádzajú z nového človeka, narodeného z Boha. Je to už dobrý strom s obnoveným koreňom - srdcom, ktorý prirodzene donáša dobré ovocie na Božiu chválu, lebo je to jeho dielo:
Ef 2:10 Lebo sme jeho dielom, stvorení v Kristu Ježišovi nato, aby sme konali dobré skutky, ktoré Bôh vopred prihotovil, aby sme v nich chodili.

Vieš mi povedať prečo by sme nemali robiť dobré skutky? Predsa dobré skutky si navzájom činia aj pohania, ateisti a pod.

Mat 5:46 Lebo keby ste milovali iba tých, ktorí vás milujú, akú odplatu máte? Či azda nečinia toho istého i publikáni?

Mat 5:47 A keby ste pozdravovali iba svojich bratov, čo zvláštneho činíte? Či azda nečinia toho istého i pohania?


No Ježiš ide ešte ďalej a hovorí:
Mat 10:37 Ten, kto má radšej otca alebo mater ako mňa, nie je ma hodný; a kto má radšej syna, alebo dcéru ako mňa, nie je ma hodný;


Alebo hovorí niečo, čo je nemysliteľné pre všetky učenia celého sveta: Mat 5:44 Ale ja vám hovorím: Milujte svojich nepriateľov; dobrorečte tým, ktorí vás preklínajú; čiňte dobre tým, ktorí vás nenávidia, a modlite sa za tých, ktorí vás potupujú a prenasledujú,

Či snáď povieš, že je to výsmech Bohu?

Aj budhisti milujú svojich blížnych, ktorí ich milujú, robia dobré skutky si navzájom . Ako ich môžu tieto skutky spasiť ak jedine cez Krista prichádzame k Otcovi? Ako môžu dať slávu svojimi dobrými skutkami tomu pravému Bohu - Otcu na nebesiach ak neveria v jeho Slovo? To Slovo jasne hovorí, že nikto nepríde k Otcovi, len skrze Krista. Preto aj Budhistom sa zvestuje evanjelium, aby skrze vieru boli spasení v Kristu, lebo iba tak môžu prísť k Otcu očistení od svojich hriechov krvou Ježiša Krista. Ide o milovanie Božieho Slova nado všetko! Milovanie svojich blížnych ich nespasí ak súčasne opovrhli Božím Slovom. Naopak vierou v Krista prestávajú byť Budhistami a tak sú už dobrým stromom a preto milujú Božie Slovo nado všetko a to ich spasí, lebo v tom je odpustenie hriechov a od toho sa odvíja aj nový život v Kristu a teda aj milovanie svojich blížnych aj nepriateľov a to na slávu Otca na nebesiach. Práve to je prvoradé a to milovať Krista – Slovo Božie nado všetko, aby to Slovo sa v mojom srdci stalo skalou spasenia. Mat 10:37 Ten, kto má radšej otca alebo mater ako mňa, nie je ma hodný; a kto má radšej syna, alebo dcéru ako mňa, nie je ma hodný;

Evanjelium Ježiša Krista je radostná správa o hotovom spasení v Kristu. To je zdroj nehynúcej radosti pre človeka a to takej akú svet nikdy nemôže dať.

Mat 5:46 Lebo keby ste milovali iba tých, ktorí vás milujú, akú odplatu máte? Či azda nečinia toho istého i publikáni?

Mat 5:47 A keby ste pozdravovali iba svojich bratov, čo zvláštneho činíte? Či azda nečinia toho istého i pohania?
 
Tu sa jasne hovorí, že činiť dobré skutky je samozrejmosťou u vykúpenom a nie je to nič zvláštne a na samozrejmosti nie je nič záslužné, čo sa týka spasenia. No máme odplatu v rámci spasenia ak činíme tak ako učil Kristus: Mat 5:44 Ale ja vám hovorím: Milujte svojich nepriateľov; dobrorečte tým, ktorí vás preklínajú; čiňte dobre tým, ktorí vás nenávidia, a modlite sa za tých, ktorí vás potupujú a prenasledujú,

48Vy tedy buďte dokonalí, jako váš Otec, ktorý je v nebesiach, je dokonalý.

mil_1 je odhlásený top mil_1 napísal dňa 03/06/2016 08:35 :

Alexandra

Katolík je presvedčený, že je na tej jedinej správnej ceste

Mat7 13Vojdite tesnou bránou; lebo je priestranná brána a široká cesta, ktorá vedie do zahynutia, a mnoho je tých, ktorí ňou vchádzajú; 14lebo je tesná brána a úzka cesta, ktorá vedie do života, a málo je tých, ktorí ju nachádzajú.

Aká cesta je KC, široká, alebo tesná? Vyzerá to, že brána je priestranná a cesta veľmi široká, pohodlná a mnohí ňou prechádzajú.

No je napísané: "Nebudeš nasledovať mnohých, pretože ich je mnoho..." (Ex. 23:2)

Ako vidíme, tak početnosť nie je garanciou pravdy a správnej cesty

Naposledy upravil mil_1 dňa 2016-06-03 09:38 GMT

janjan je prihlásený top janjan napísal dňa 03/06/2016 10:45 :

mil,
a čo s budhistom, ktorý žije ako baránok, dobráčisko od kosti, pomáha kde môže, ale nikdy nepočul o Ježišovi Kristovi ? Šup do pekla ?

janjan je prihlásený top janjan napísal dňa 03/06/2016 10:52 :

mil:
" Je to už dobrý strom s obnoveným koreňom - srdcom, ktorý prirodzene donáša dobré ovocie na Božiu chválu, lebo je to jeho dielo"
Mil, poznáš niekoho takého ? Ja áno, katolíckych svätých.

janjan je prihlásený top janjan napísal dňa 03/06/2016 12:26 :

moly,
mil tvrdí niečo iné ako Ty.
A prečo nečítaš a nechápeš to, čo píšem ja ? Ale dávaš tu, dokonca dvakrát, nezmysly ohľadom pohnútok katolíka k dobrým skutkom.
A ešte. Ateista nerobí dobré skutky ? Inoverec nerobí dobré skutky ?

Naposledy upravil janjan dňa 2016-06-03 13:27 GMT

janjan je prihlásený top janjan napísal dňa 03/06/2016 01:16 :

moly,
mil svojim príspevkom poslal všetkých budhistov de facto do pekla. A Ty píšeš, že možno budú súdení podľa svedomia. Ak budú súdení podľa svedomia, tak vtedy stačia IBA skutky, lebo vieru nemajú. Ako to teda máte technicky vyriešené ?

katuska111 je odhlásený top katuska111 napísal dňa 03/06/2016 01:23 :

Juj a tu aj mna prst svrbi nepoznamenat...a co ten vyvoleny Izraelsky narod...ti po Evanjeliu obrazne kracaju. Nuz ale skoda ich...,kedze...
...ale evidentne su tu ti nechapavi iba katolici...

janjan je prihlásený top janjan napísal dňa 03/06/2016 07:50 :

Ako tak čítam našich odlúčených bratov, tak mi vychádza, že v nebi bude zopár protestantov, zvyšných 7 miliárd Judášov sa bude smažiť v pekle.

mil_1 je odhlásený top mil_1 napísal dňa 04/06/2016 05:01 :

rromann napísal dňa
To protestant nemusí nič iné urobiť, len veriť. Žiadne odriekanie , žiadne skutky, žiadna obeta

Skutočná viera v pravé evanjelium Ježiša Krista nie je fiktívna viera - mŕtva viera - viera ktorá neexistuje, teda ako keď niekto len hovorí, že verí. No skutočnou vierou v Pravdu evanjelia Ježiša Krista sa vždy prejaví to oživujúce Božie Slovo, ktoré vstúpilo to srdca práve takouto vierou. Takáto viera sa vždy prejaví skutkami viery a ovocím Ducha Svätého.

Ako som už tu písal, aby si to pracne nehľadal tak sa budem opakovať.

Kto skutočne uveril pravému  evanjeliu Ježiša Krista, tak nemôže zmýšľať, ako keby neveril a preto nemôže ani žiť takým životom, ako keby neveril! Znovuzrodený človek v Kristu má už nové srdce a novú myseľ a je nekonečne vďačný jedine Bohu a svojím životom oslavuje Krista. Milosť Božia ho vyučuje a zdokonaľuje no vždy je to s istotou spasenia v Kristu. Bez lásky Božej, ktorá sa prejavila v dokonalom diele milosti na kríži, bez zasľúbenia Božieho z ktorého vychádza istota spasenia v Kristu, nie je možné ani zdokonaľovanie a vyučovanie milosťou.

Naposledy upravil mil_1 dňa 2016-06-04 06:14 GMT

mil_1 je odhlásený top mil_1 napísal dňa 04/06/2016 06:33 :

rromann

To je len tvoj nedokonalý pohľad na nás a nie Boží. Ak nevieš, čo je pravé evanjelium Ježiša Krista, tak ani nemôžeš správne túto vec posúdiť.

Potom sa budeš takto pýtať, že kde patrím. Patrím Kristu. Idem tam, kde sa káže v pravde evanjelium. Chodím do najbližšieho zboru - cirkvi Bratskej. Ak by som bol niekde kde je iný zbor , alebo cirkev, ktorá káže pravého Krista - Slovo Božie, tak idem tam a všade som doma, lebo všade sú to moji bratia a sestry v Kristu a nie nejakí odlúčení bratia, ako nás pokrytecky nazývate. Ak človek uverí v pravdu evanjelia Ježiša Krista, tak už vie kde patrí a čoho je súčasťou. Ak ti to nie je dané od Boha rozumieť, tak neporozumíš.

janjan je prihlásený top janjan napísal dňa 04/06/2016 09:21 :

mil,
ja som len zvedavý, že dokedy by si im bol aj Ty bratom, keby si im začal kázať niečo, čo je v protive ich presvedčeniu.
Čo keby si začal chodiť tam, kde si bol pokrstený. A vôbec, si pokrstený ?

janjan je prihlásený top janjan napísal dňa 04/06/2016 09:23 :

rromann,
samozrejme, že sa nezhodujú v učení. Načo by sa potom stále delili a delili, keby sa vo všetkom zhodovali ?

janjan je prihlásený top janjan napísal dňa 04/06/2016 10:32 :

stojan,
lenže Apoštol Pavol sa pridŕžal pravého Evanjelia a to čo hlásal si išiel overiť k Petrovi, Jakubovi a Jánovi. A vy odmietate Petra a Apoštolov tým, že odmietate ich nástupcov.
A keby ste si konečne uvedomili zmysel Pavlových slov, čo znamenajú "skutky podľa zákona".

janjan je prihlásený top janjan napísal dňa 04/06/2016 10:44 :

stojan,
určite si svoje hlásanie overuješ u Petra, keď zúrivo brojíš proti jeho nástupcom a kňazom, znevažuješ Eucharistiu, Božiu Matku, ktorú on mal v úcte ... ? Myslíš, žeby s Tebou súhlasil ?

janjan je prihlásený top janjan napísal dňa 04/06/2016 10:51 :

stojan,
keby si to naozaj robil s otvorenou mysľou a srdcom, takéto bludy by si tu nehlásal.

janjan je prihlásený top janjan napísal dňa 04/06/2016 11:31 :

stojan,
Ty hlásaš bláznovstvo, ale ľudí, ktorí si vo svojej pýche spupne namýšľajú, že sú múdrejší ako Cirkev.

janjan je prihlásený top janjan napísal dňa 04/06/2016 11:53 :

Lenže to by si musel byť s Petrom - Skalou, aby si bol v Cirkvi.

janjan je prihlásený top janjan napísal dňa 04/06/2016 12:08 :

stojan,
najprv si prečítaj, čo sa píše v Evanjeliu o ustanovení Cirkvi, a potom niečo tvrď.

janjan je prihlásený top janjan napísal dňa 04/06/2016 12:21 :

stojan,
nerob sa nechápavým, dobre vieš, kde Pán poveril Petra za Skalu Cirkvi a kde mu udelil rozhodovacie právomoci.
A ako korešpondujú Tvoje slová o kňazoch s týmto "iných ustanovil za pastierov a učiteľov" ?

janjan je prihlásený top janjan napísal dňa 04/06/2016 02:22 :

mil,
pozrel som si stránku Cirkvi bratskej a čo som tam našiel - vo svojej vierouke sa odvolávajú na Nicejsko-carihradský koncil KC a na sv. Atanáza, katolíckeho biskupa, učiteľa Cirkvi.
Ale to nie je nič nové u mnohých ľudí - na jednej strane tvrdo kritizovať KC a na druhej čerpať z bezodného pokladu jej viery a teológie.

Naposledy upravil janjan dňa 2016-06-04 15:26 GMT

janjan je prihlásený top janjan napísal dňa 04/06/2016 04:39 :

LEGITÍMNY posun ????
Čo je na rozbíjaní jednoty KC legitímneho ?
Reforma a náprava sa robí podľa vzoru svätcov.

janjan je prihlásený top janjan napísal dňa 04/06/2016 04:46 :

stojan,
ale veď protestantské cirkvi sú predsa založené na autorite Písma, tak ako oni môžu viesť ku čomukoľvek ???

janjan je prihlásený top janjan napísal dňa 04/06/2016 06:14 :

Som vďačný za úžasné dedičstvo katolíckej viery, ktoré nám zanechali naši otcovia. Kvôli nejakej domnelej kaluži neprehliadnem oceán dobrodení, ktorým Katolícka Cirkev zaplavila svet.

Naposledy upravil janjan dňa 2016-06-04 19:15 GMT

janjan je prihlásený top janjan napísal dňa 04/06/2016 06:36 :

misomiso,
začni študovať skutočné dejiny alebo ich neštuduj vôbec, lebo vidím, že Ti to škodí. Aby si nezapadol do niečoho až po krk.

janjan je prihlásený top janjan napísal dňa 04/06/2016 07:07 :

misomiso,
radšej Ti nedám, lebo by sa mohlo stať, že toľko pravdy by si nezniesol.

janjan je prihlásený top janjan napísal dňa 04/06/2016 07:15 :

stojan,
nerozumiem tomu, ako sa protestanti môžu odchýliť od Písma, keď, ako som sa tu dozvedel, oni všetci stále, v každej chvíli, vedia len a len pravdivo vykladať jeho obsah.

janjan je prihlásený top janjan napísal dňa 04/06/2016 07:55 :

Predestinácia ?
Judáš si bol, Judáš si, Judášom zostaneš smile. Aspoň tak nejak to definoval mil.

mil_1 je odhlásený top mil_1 napísal dňa 04/06/2016 07:56 :

marian123 napísal :
Protestantske chápanie mi pripadá, zjednodušené, ako "Kludne kradni, klam, smilni...len ver, že Jezis zomrel za Tvoje hriechy a budeš spasený. Veľmi pohodlné a lákavé pre našu prirodzenosť

O čom to tu píšeš marian123?

Ak účelovo prekrúcaš to, čo je skutočná viera, tak je jasné, že znevážiš učenie o ospravedlnení vierou. Predsa by sa vylúčila chvála a zásluha človeka na tvojom spasení, že.

Nie si prvý ani posledný, ktorý takto píšu. Tu sú príklady prekrúcania a znevažovania učenia o spasení z viery ako napr. :
„Ak je spasenie zo samotnej viery, potom na skutkoch nezáleží a môžeme hrešiť a aj tak byť spasení“,alebo „Nuž, ak sme ospravedlnení samotnou vierou a týmto sa rozhojňuje Božia milosť, potom len hrešme aj naďalej, pretože sme aj tak už v bezpečí a Božia milosť bude takto viac oslávená.“

Beda tým, ktorí  takýmto spôsobom prekrúcajú spasenie z viery v Pravdu evanjelia Ježiša Krista.

Ako som už písal. Kto skutočne uveril evanjeliu Ježiša Krista, tak predsa nemôže zmýšľať ako keby neveril. Preto nemôže ani žiť predošlým hriešnym životom ako keby neveril! Skutočná viera sa prejavuje skutkami viery a ovocím Ducha. Pre človeka narodeného z Boha je vylúčené takéto zmýšľanie, lebo je novým stvorením v Kristu Ježišovi a má nové srdce, ktoré má už Boží charakter.

Naposledy upravil mil_1 dňa 2016-06-04 20:57 GMT

janjan je prihlásený top janjan napísal dňa 04/06/2016 08:09 :

mil,
lenže pravda je taká, že minimálne 99 percent ľudí hreší, aj po obrátení. Čiže nikto nemá skutočnú vieru ?

mil_1 je odhlásený top mil_1 napísal dňa 04/06/2016 08:27 :

misomiso

Nachádza sa predestinácia v Biblii? Ak nie, tak máš pravdu, ale ak áno, tak tvoj názor je potom irelevantný. Chceš sa hádať s apoštolom Pavlom o predestinácii.

Rim 8:28 28A vieme, že tým, ktorí milujú Boha, všetko spolu pôsobí na dobré, tým, ktorí sú povolaní podľa preduloženia.

Teda vieme, prečo milujú Boha "ktorí sú povolaní podľa preduloženia"!

Dá sa to napísať ešte jasnejšie, ako to tu vystihol apoštol Pavol?

29Lebo ktorých predzvedel, tých aj predurčil za súpodobných obrazu svojho Syna, aby on bol prvorodeným medzi mnohými bratmi. 30A ktorých predurčil, tých aj povolal, a ktorých povolal, tých aj ospravedlnil, a ktorých ospravedlnil, tých aj oslávil.

Keď to zhrniem, tak niet pochýb ako to Boh činí

Boh - "ktorých predzvedel, tých aj predurčil", "ktorých predurčil, tých aj povolal", "ktorých povolal, tých aj ospravedlnil", "ktorých ospravedlnil, tých aj oslávil".

mil_1 je odhlásený top mil_1 napísal dňa 04/06/2016 08:40 :

janjan

Už som ti to písal, že je rozdiel kto hreší - žije v hriechu a kto zhreší. Ty nie si Boh, aby si to posudzoval a dával tu nejaké percentá, aby si spochybnil spasenie z viery. Je tu Boží pohľad, ktorý je dôležitý a nie tvoj.

Nevieš nič o moci pravého evanjelia Ježiša Krista znovuzrodiť človeka.

janjan je prihlásený top janjan napísal dňa 04/06/2016 09:03 :

mil,
jasnejšie sa to napísať nedá. Len to treba jasnejšie chápať.

janjan je prihlásený top janjan napísal dňa 04/06/2016 09:18 :

Hrešiť a zhrešiť je len hra so slovíčkami. Keď zhreším, tak žijem v hriechu, možno hodinu, možno deň, možno týždeň. A veľmi málo ľudí nezhreší, tak veľmi málo ľudí nežije aspoň nejakú dobu v hriechu. A podľa Teba je jedno, aký hriech, či veľký, či malý, za každý skončíš zatratený, ak zomrieš akurát v čase, keď žiješ v hriechu. A že istota ...

mil_1 je odhlásený top mil_1 napísal dňa 05/06/2016 06:27 :

Predestinácia potvrdzuje zvrchovanosť Boha nado všetkým

Načo sú katolíkom slová Biblie a ich pravý zmysel, ak relativizujete ich význam? Predestinácia potvrdzuje učenie o zvrchovanom Bohu a je to Boh Biblie a je to môj Boh.

Skut13 48Keď to počuli pohania, radovali sa a oslavovali Pánovo slovo a uverili všetci, čo boli vopred určení pre večný život

Môžeme si položiť aj takúto otázku - teda tí, ktorí sú zapísaní v knihe života, tak kedy boli zapísaní do tejto knihy? A ako to, že niektorí nie sú zapísaní v knihe života?

Zj 17:8 Šelma, ktorú si videl, bola a nie je a má vyjsť z priepasti a ísť do zatratenia. A budú sa diviť obyvatelia zeme, ktorých mená nie sú zapísané v knihe života od založenia sveta, keď budú vidieť šelmu, že bola a nie je, a keď zase tu bude.


Zj 13:8 A budú sa jej klaňať všetci, ktorí bývajú na zemi, ktorých mená nie sú napísané v knihe života Baránka, zabitého od založenia sveta

To predsa predpokladá, že to zapísanie v knihe života sa deje oveľa skôr. To by sa zapisovalo do knihy života až vtedy, ak sa uvidí? Katolícke učenie to presne tak učí. No ako vidíme z Písma, tak do knihy života sú už zapísaní a to všetci tí, ktorých aj Otec na nebesiach privedie ku Kristu a budú žiť. To všetko naznačuje tomu, že do knihy života sa nezapisuje priebežne, lebo už sú zapísaní a niektorí nie sú zapísaní. Tých ktorých predzvedel, tých aj zapísal v knihe života.

Iz46 9Pamätajte na predošlé veci, dávne od veku, že ja som silný Bôh, a nie je viacej nijakého Boha, ani nieto podobného mne, 10ktorý oznamujem od počiatku to, čo bude na koniec, a od pradávna veci, ktoré sa ešte nestaly, ktorý hovorím: Moja rada stojí, a činím všetko, čo sa mi len ľúbi,

Všetko sa to deje tak, aby sa v konečnom dôsledku stala Božia vôľa a Boh aby bol oslávený vo všetkom.

Ján 13 27A hneď po tej skyve vstúpil do neho satan. Vtedy mu riekol Ježiš: Čo robíš, urob rýchle.

Ján 17:12 Keď som bol s nimi na svete, ja som ich ostríhal v tvojom mene, ktorých si mi dal, a strážiac zachránil, a nikto z nich nezahynul, iba ten syn zatratenia, aby sa naplnilo Písmo.

Skut4 27Lebo sa naozaj sišli v tomto meste na tvojho svätého Služobníka Ježiša, ktorého si pomazal, Heródes a Pontský Pilát s pohanmi aj s izraelským ľudom, 28aby vykonali všetko, čo predurčila tvoja ruka a tvoja rada, aby sa stalo.

Pris16 9Srdce človeka vymýšľa svoju cestu; ale Hospodin riadi jeho krok.

Aha, tak človek si myslí podľa svojej vôle, ale ako vidíme, aj tak sa stane Božia vôľa. Boh sa rozhoduje oveľa skôr ako sa rozhodujeme my. Nikto z nás nemôže dopredu vedieť, čo s tým ktorým človekom zamýšľa Boh.

Pris21 1Srdce kráľovo v ruke Hospodinovej ako potôčky vody: kamkoľvek chce, ta ho nakloní.

Iz10 15Či sa bude honosiť sekera povyšujúc sa nad toho, kto ňou seká? Či sa bude velebiť píla nad toho, kto ju ťahá? Jako keby prút povznášal tých, ktorí ho zdvíhajú! Ako keby palica zdvíhala toho, kto nie je drevom!

Fil2 13lebo je to Bôh, ktorý vo vás pôsobí i chcenie i činenie pre záľubu.

Pris16 4Hospodin učinil všetko pre samého seba, i bezbožného ku dňu zlého.
MAT16 21Odvtedy začal Ježiš ukazovať svojim učeníkom, že musí odísť do Jeruzalema a mnoho vytrpieť od starších a od najvyšších kňazov a od zákonníkov a byť zabitý a na tretí deň vstať z mŕtvych. 22Vtedy si ho pojal Peter a začal mu dohovárať hovoriac: Milosrdne sebe, Pane; to sa ti nikdy nestane! 23Ale on sa obrátil a povedal Petrovi: Idi za mnou, satane; pohoršením si mi, lebo nemyslíš na Božie veci, ale na ľudské.


MAT2653Alebo či myslíš, že nemôžem teraz poprosiť svojho Otca, a pristavil by mi viacej než dvanásť legionov anjelov? 54Ale jako by sa potom naplnily písma, že musí byť tak?55V tú hodinu povedal Ježiš

zástupom: Ako na lotra ste vyšli s mečami a kyjami, aby ste ma zajali. Každý deň som sedel u vás a učil v chráme, a nejali ste ma. 56Ale toto všetko sa stalo, aby sa naplnily písma prorokov. Vtedy ho opustili všetci učeníci a utiekli.

Mat26 31Vtedy im povedal Ježiš: Vy všetci sa pohoršíte na mne tejto noci, lebo je napísané:Biť budem pastiera, a rozpŕchnu sa ovce stáda.

mil_1 je odhlásený top mil_1 napísal dňa 05/06/2016 06:37 :

janjan

Vykúpený v Kristu nežije v hriechu. Kto vedome neustále hreší, tak ako môže tvrdiť, že má Boha?

Ako som už písal. Niekto si hreší s tým, že má zadné dvierka - pôjde na spoveď – prijme milosť ospravedlnenia a tak dookola a dokonca sa spolieha na učenie o očistci, ako by to bola nejaká poistka v prípade, že zomrie s nejakými tými hriešikmi.  Toto vylučuje skutočné pokánie a  nepriamo nabáda k hriechu. Ak hreším s tým, že už dopredu predpokladám akt pokánia i pokryteckej ľútosti a stále dookola to robím, spolieham sa na očistec a členstvo v KC, tak som pokrytec najhrubšieho zrna a teda falošným kresťanom.

Naposledy upravil mil_1 dňa 2016-06-05 07:41 GMT

janjan je prihlásený top janjan napísal dňa 05/06/2016 06:45 :

mil,
a toto učenie o predestinácii učí aj cirkev, kde chodíš ?

Naposledy upravil janjan dňa 2016-06-05 07:54 GMT

janjan je prihlásený top janjan napísal dňa 05/06/2016 06:52 :

Učenie Katolíckej Cirkvi, t.j. jediné správne:
Bůh věčným úradkem své vůle předurčil lidi k věčné blaženosti. (Defide)
Bůh předem určil úradkem své věčné vůle určité lidi  pro jejich PŘEDVÍDANÉ HŘÍCHY k věčnému zavržení.  (Defide)

janjan je prihlásený top janjan napísal dňa 05/06/2016 07:02 :

mil,
aj Ty zhrešíš. A keď sa Ti to stane, žiješ v hriechu, či minútu, či deň. Si falošný kresťan ?

alexandra_ je odhlásený top alexandra_ napísal dňa 05/06/2016 07:21 :

1 Tim 2,3
Toto je dobré a milé pred Bohom, naším Spasiteľom, 4ktorý chce, aby boli všetci ľudia spasení a poznali pravdu.

Flp 2,12
..s bázňou a chvením pracujte na svojej spáse.

Jak 5,16
Vyznávajte si teda navzájom hriechy a modlite sa jeden za druhého, aby ste ozdraveli. Lebo veľa zmôže naliehavá modlitba spravodlivého.

mil_1 je odhlásený top mil_1 napísal dňa 05/06/2016 02:32 :

Alexandra

Preklad Roháček

1Tim.2 1Napomínam tedy, aby sa predovšetkým konaly prosby, modlitby, prímluvy a poďakovania za všetkých ľudí, 2za kráľov a za všetkých, ktorí sú vo vysokom postavení, aby sme žili pokojný a tichý život vo všetkej pobožnosti a počestnosti. 3Lebo to je dobré a príjemné pred naším Spasiteľom Bohom, 4ktorý chce, aby všetci ľudia boli spasení a prišli k poznaniu pravdy.

Nie je možné hovoriť o kúkoli a pšenici a súčasne si vykladať, že všetci sú Božím ľudom.

Máme sa modliť za všetkých vyššie uvedených, aby sme žili pokojný a tichý život. No a čo sa týka toho, aby všetci ľudia boli spasení – no všetci z Božieho ľudu, ktorí sú rôzni v postavení. No vždy sa jedná o Boží ľud.

Preklad Český Kralický na ktorom je lepšie zdôraznené to,na čo Pavol myslel, keď to napísal.

1Tim.2 1Napomínám pak, aby především činěny bývaly pokorné modlitby, prosby, svaté žádosti a díků činění za všelijaké lidi, 2Za krále i za všecky v moci postavené, abychom tichý a pokojný život vedli ve vší zbožnosti a šlechetnosti. 3Nebo toť jest dobré a vzácné před spasitelem naším Bohem, 4Kterýž chce,aby všelijací lidé spaseni byli a k známosti pravdy přišli.

Všimnite si, že v tomto preklade je rozlíšené  a použité výstižniejšie slovo - všelijaké lidi. Teda modliť sa za všeckých a rôzných v postavení. Boh chce, aby všelijací lidé boli spasení. My to nevieme, ale Boh vie ktorí sú jeho aj vo vysokých postaveniach, ktoré zastávajú. Preto sa máme modliť za všetkých, lebo aj medzi vysokopostavenými má svoje deti.Toto je potvrdené v dole uvedených veršoch.

2Pet3 9Neodkladá Pán váhajúc so zasľúbením, ako ho niektorí majú za takého, ktorý váha a odkladá; ale zhovieva vzhľadom na nás, pretože nechce, aby niektorí zahynuli, ale aby všetci prišli ku pokániu.

Aj tu je použité slovo všetci. Všimnime si – “vzhľadom na nás“ teda na svoj ľud, aby všetci z Božieho ľudu boli spasení a aby nikto nezahynul.

Mat 1:21 a porodí syna a nazveš jeho meno JEŽIŠ, lebo on zachráni svoj ľud od ich hriechov.

Rozumejte – svoj ľud zachráni od ich hriechov. Ak svoj, tak existuje aj iný ľud.

28lebo toto je moja tej novej zmluvy krv, ktorá sa vylieva za mnohých na odpustenie hriechov.

Za mnohých a nie všetkých. Alebo za všetkých z Božieho ľudu.

SKUT 13 47Lebo nám tak prikázal Pán, keď povedal: Položil som ťa za svetlo národom, aby si bol spasením až do posledného kraja zeme. 48Keď to počuli pohania, radovali sa a oslavovali slovo Pánovo, a uverili všetci, koľko ich bolo odriadených do večného života.

47Lebo tak nám prikázal Pán: 'Ustanovil som ťa za svetlo pohanom, aby si bol spásou až do končín zeme.'" 48Keď to počuli pohania, radovali sa a oslavovali Pánovo slovo a uverili všetci, čo boli vopred určení pre večný život.

Uverili všetci, koľko ich bolo – no iba tí čo boli predurčení, vyvolení do večného života a ostatní neuverili. O tých ktorí neuverili sa nezmieňuje.

44Nikto nemôže prijsť ku mne, keby ho nepritiahol Otec, ktorý ma poslal,... Tu je jasne povedané, že nikto iný iba tí, ktorých priťahuje Otec, môžu prísť k Ježišovi Kristovi. Ak niekoho nepritiahne Otec, či snáď príde ku Kristu? Ak by chcel Boh pritiahnuť všetkých ľudí, tak by všetci prišli ku Kristu. No všetci nie sú jeho ľudom a všetci nie sú soľou Zeme!

Nikto nepríde k Otcovi, len skrze mňa.

Ján6 37Všetko, čo mi dáva Otec, prijde ku mne ...

Teda všetko, alebo všetci tí, čo mu dáva Otec na nebesiach. Je to teda jasné a zrozumiteľné. Ak to niekde v Písme nie je jasné, tak na mnohých iných miestach je to nadmieru vysvetlené.

Ja nechcem popierať pravý význam slova “všetci“, ale práve naopak, chcem poukázať v akom zmysle sa používa v súvislosti s celým kontextom a v súvislosti s celým Písmom. Veľmi často sa tento pojev v Biblii používa v súvislosti s Božím ľudom, lebo pre neho je to všetko na slávu Boha.

Ak ide o hriech, tak “všetci“ znamená “všetci“ ľudia na celom svete. Vieme to jednoznačne z Písma, že všetci sme zhrešili. No veľmi často sa používa slovo “všetci“ v súvislosti s väčšinou, alebo všetci momentálne prítomní napr.: všetci kričali atd., „Luk 15:1 A približovali sa k nemu všetci publikáni a hriešnici, aby ho počuli.“ Teda všetci čo tam boli a nie všetci v celej zemi, alebo na svete.

No ak sa to už týka spasenia, tak všetci sa používa veľmi často v súvislosti s veriacimi, ktorí patria Bohu, Božím ľudom, cirkvou Ježiša Krista, všetci - ktorých Boh dáva Ježišovi zo sveta, teda všetci čo patria Bohu a Boh im dáva život v Kristu. „Ja prosím za nich, neprosím za svet, ale za tých, ktorých si mi dal, lebo sú tvoji.“ “ Ján 17:6Zjavil som tvoje meno ľuďom, ktorých si mi dal zo sveta.“ „ Ján 15:16nie vy ste si mňa vyvolili, ale ja som si vás vyvolil a ustanovil som vás, aby ste išli a niesli ovocie, a vaše ovocie aby zostávalo“.

Ak je teda jasné, že : „44Nikto nemôže prijsť ku mne, keby ho nepritiahol Otec, ktorý ma poslal, a ja ho vzkriesim v posledný deň.“ Potom je nadmieru jasné aj to že 1Tim2. 4 ... „ktorý chce, aby všetci ľudia boli spasení a prišli k poznaniu pravdy“ sa myslí, že iba tí všetci, ktorých priťahuje Otec k Ježišovi, dáva mu ich zo sveta. Sú to aj rôzni ľudia, ktorých Boh dáva zo sveta Ježišovi. Teda rôzni nie len v postavení, ale národnosti, jazyka atd. Tu je to jasnejšie, pretože je tu spresnenie – “vzhľadom na nás“ „2Pet3.9... ale zhovieva vzhľadom na nás, pretože nechce, aby niektorí zahynuli, ale aby všetci prišli ku pokániu“

Teda vzhľadom na nás veriacich v Krista

mil_1 je odhlásený top mil_1 napísal dňa 05/06/2016 08:56 :

rromann napísal :
Alebo čo povieš k tomuto:
"...odkiaľ príde súdiť živých i mŕtvych,
ku ktorého príchodu majú všetci ľudia opäť vstať so svojimi telami a vydať počet zo svojich skutkov.
A ktorí činili dobre, pôjdu do života večného, ktorí však zle, do večného ohňa."

Je to predsa konštatovanie

No a prečo dobre činili v Božích očiach? Predsa preto:  Ef 2:10 Lebo sme jeho dielom, stvorení v Kristu Ježišovi nato, aby sme konali dobré skutky, ktoré Bôh vopred prihotovil, aby sme v nich chodili.

Ako je napísané

Mat 7:18 Dobrý strom nemôže rodiť zlé ovocie ani zlý strom rodiť dobré ovocie.
Mat 12:33 Ale urobte strom dobrým, a urobíte i jeho ovocie dobrým; alebo urobte strom zlým, a urobíte i jeho ovocie zlým. Lebo strom sa pozná po ovocí.


Tak teda nie ja , ale milosť Božia! Potom všetko, čím vykúpený je a všetka práca, ktorú v láske koná je výsledkom milosti Božej. Oddelene od Jeho milosti sa pre Boha nemôže konať nič.

Naposledy upravil mil_1 dňa 2016-06-05 21:57 GMT

janjan je prihlásený top janjan napísal dňa 05/06/2016 09:24 :

moly,
čo nechápeš ?
rromann skonštatoval, že pritakávaš milovi aj stojanovi na tvrdenia, ktoré sú v rozpore s učením ECAV.
O katolíkoch nepovedal ani pol slova a ani netvrdil žeby si bola proti niekomu.
A to isté som skonštatoval pred časom aj ja. A nechci odo mňa teraz, aby som Ti konkrétne pripomínal v akej oblasti.

mil_1 je odhlásený top mil_1 napísal dňa 05/06/2016 09:25 :

janjan

Ako hreším z pohľadu KC ak neuznávam ju ako cirkev Kristovú? Ako len hreším z pohľadu KC ak neuznávam pápeža ako zástupcu Krista na Zemi?
Ako len hreším z pohľadu KC ak mám istotu spasenia v Kristu?
Ako len hreším z pohľadu KC ak tvrdím podľa Písma, že jedine z viery v Krista sme spasení?

V známom Kánone 8 Tridentského koncilu: "Ak ktokoľvek hovorí, že cez sviatosti Nového zákona sa milosť neudeľuje ex opere operato [vykonaním úkonu], ale že samotná viera v Boží sľub je dostatočná na získanie milosti, nech je prekliaty."[4]

Ako vidíme, tak KC nepočíta s tým, že Slovo Božie, ktoré sme prijali samotnou vierou, by málo moc znovuzrodiť človeka a vypôsobiť skutky viery a ovocie Ducha Svätého.

Naposledy upravil mil_1 dňa 2016-06-05 22:32 GMT

janjan je prihlásený top janjan napísal dňa 05/06/2016 09:34 :

mil,
poprvé, mal som na mysli bežné hriechy, akých sa ľudia dopúšťajú, nie herézu či možno aj apostázu. A netvrď mi, že nikdy nezhrešíš bežným hriechom.
Podruhé, nechápeš zmysel Kánona.

janjan je prihlásený top janjan napísal dňa 05/06/2016 09:35 :

moly,
o akom tajomstve hovoríš ? Veď je to jasné.

janjan je prihlásený top janjan napísal dňa 05/06/2016 10:05 :

moly,
ukáž mi nejaké moje zosmiešňujúce slovo.
Pravda ma zaujíma, preto som tam, kde sa hlása.

janjan je prihlásený top janjan napísal dňa 06/06/2016 04:33 :

moly.
došli argumenty, tak nastúpilo čo ? Mám to pomenovať ? Daj mi tie celé vety, ktorými sa uškŕňam nad Písmom.

janjan je prihlásený top janjan napísal dňa 06/06/2016 04:38 :

moly,
keď Ty v tom rozpor nevidíš, tak milove aj stojanove učenie predlož svojej farárke alebo farárovi. Stačí že sa ho spýtaš, či aj jeho úrad je ohavnosť.

mil_1 je odhlásený top mil_1 napísal dňa 06/06/2016 05:23 :

rromann

Ján 5:24 Ameň, ameň vám hovorím, že ten, kto čuje moje slovo a verí tomu, ktorý ma poslal, má večný život a neprijde na súd, ale prešiel zo smrti do života

Tak veríš Ježišovým slovám, alebo ako zvyknú katolíci odpovedať - áno, ale aj.

mil_1 je odhlásený top mil_1 napísal dňa 06/06/2016 05:37 :

janjan a rromann

Prečo nás porovnávate, alebo prečo porovnávate reformované cirkvi, zbory a cirkevné spoločenstvá. Predsa tvrdíte, že KC je JEDINÁ pravá cirkev Kristova.

Aký je v tom zmysel pre katolíka vyhľadávať nejaké rozdielnosti u reformovaných? Predsa všetci sú v očiach KC odpadlíci, heretici, bludári,úbožiaci, ktorých KC prekliala a zatiaľ svoje prekliatia na našu adresu neodvolala.Ak sme teda takí odpadlíci a bludári, tak je to predsa pre vás jedno, aké sú rozdiely. Ako môže porovnávať katolík reformovaných, keď nevie, čo je evanjelium Ježiša Krista, alebo si len myslí, že to, čo im predkladá KC je evanjelium?

Boh vie, ktorí sú jeho a ktorí stoja v pravde Kristovej a preto to nechaj na Boha. Ani jedna z reformovaných netvrdí, že je jediná pravá a navzájom sa nazývame bratia a sestry v Kristu.

To aj toto nám chcete vytknúť, že sa nazývame bratia a sestry v Kristu a že sa máme navzájom radi?

Naposledy upravil mil_1 dňa 2016-06-06 06:43 GMT

janjan je prihlásený top janjan napísal dňa 06/06/2016 06:41 :

stojan,
to, čo som písal o spáse neveriacich a nekatolíkov platí pre tých, čo objektívne nemali možnosť poznať KC. Ale ak niekto z nich spozná katolícke učenie a odmietne ho, má smolu. Ty si na tom najhoršie, lebo Ty si pokrstený katolík, poznáš učenie KC a odpadol si od neho, a nielen to, ale navyše sa aj rúhavo vyjadruješ o katolíckej viere. Ty ťažko môžeš počítať s nebom, ak to neoľutuješ a nevrátiš do KC. Ak mil bol katolík, platí pre neho to isté. Moly myslím je od narodenia evanjelička, tak tá má lepšiu pozíciu.

Naposledy upravil janjan dňa 2016-06-06 07:42 GMT

janjan je prihlásený top janjan napísal dňa 06/06/2016 06:46 :

A prečo porovnávame to, čo píšete ? Lebo všetci o sebe vyhlasujete, že si pravdivo vykladáte Písmo. A pritom v niektorých závažných témach si zásadne protirečíte. Tak je na uváženie, ako je to možné ... Mali by ste sa nad tým hlboko zamyslieť.

janjan je prihlásený top janjan napísal dňa 06/06/2016 09:32 :

moly: "... a viem comu veria - presme tomu evanjeliu ako aj ja, mil_1 a stojan"
Aj katolíci veria presne tomu evanjeliu, lebo Evanjelium je len jedno. Len problém je v tom, ako tomu Evanjeliu kto verí, ako si ho vykladá či dokonca jeho zmysel prekrúca.
moly, predlož milove či stojanove predstavy o Večeri Pánovej, o predestinácii, o hierarchii svojmu ECAV farárovi alebo biskupovi, či aj on bude s nimi súhlasiť.

mil_1 je odhlásený top mil_1 napísal dňa 06/06/2016 12:15 :

janjan napísal :
to, čo som písal o spáse neveriacich a nekatolíkov platí pre tých, čo objektívne nemali možnosť poznať KC.

Z tohto pohľadu by potom bolo lepšie pre neveriacich a nekatolíkov, aby objektívne nemali možnosť poznať KC, lebo to nie je kresťanstvo.  Potom nerozumiem, prečo by tak usilovne KC šírila katolicizmus a to aj mečom v ruke, ak má takýto názor. Veď by stačilo pohanské národy nechať tak a boli by spasení, lebo by podľa teba objektívne nemali možnosť poznať KC. Niečo tu nesedí.

Ak to zoberieme z pohľadu zvestovania evanjelia medzi pohanmi, tak podľa teba tí, ktorí nie z vlastnej viny nepočuli o Kristu aj tak môžu byť spasení, tak čia je to teda vina, že nepočuli? Predsa Otec na nebesiach dáva ľudí zo sveta Kristu a on zjavuje v srdci človeka Krista. Či snáď poviete, že je to vina Otca na nebesiach, že tomu zjavil Krista a teda počul a uveril a tomu zasa nezjavil Krista a nepočul? Ach jaj.

Rim9 14Čo tedy povieme? Či nie je nespravedlivosť u Boha? To nech sa nestane! 15Lebo hovorí Mojžišovi: Zmilujem sa, nad kým sa zmilujem a zľutujem sa, nad kým sa zľutujem. 16Tak tedy nie je to vecou toho, kto chce, ani toho, kto beží, ale vecou Boha, ktorý sa zmilováva.


Ján 14:6 A Ježiš mu povedal: Ja som cesta i pravda i život; nikto neprijde k Otcovi, len skrze mňa.

Ak nikto tak nikto. To nie je katolícke - áno, ale aj.

Naposledy upravil mil_1 dňa 2016-06-06 13:16 GMT

janjan je prihlásený top janjan napísal dňa 06/06/2016 12:53 :

mil,
prečo KC evanjelizovala a evanjelizuje ?
1. Lebo dostala príkaz od Pána hlásať Evanjelium a krstiť všetky národy
2. Lebo chce priniesť všetkým ľuďom ten poklad radostnej zvesti Evanjelia.

A úvaha o tom, že je lepšie pre ľudí nemať možnosť spoznať KC, je scestná. Vari je lepšie žiť v nevedomosti, bez radosti z Božej blízkosti, bez jasnej nádeje na večný život ... ?

A kto za to môže že počas života nemali možnosť oboznámiť sa s katolíckou vierou ? Oni nie a Boh určite nie. Ale najneskôr v hodine smrti ich Boh poučí o viere a uschopní ich svojou milosťou k jej prijatiu, aby aj oni mali možnosť rozhodnúť sa a tak dosiahnuť spásu.

Naposledy upravil janjan dňa 2016-06-06 19:52 GMT

katuska111 je odhlásený top katuska111 napísal dňa 06/06/2016 01:51 :

mil,
wooow! Nuz poslednym prispevkom si iba dokazal ako velmi nenavidis KC....radsej by si nechal vsetkych zatratit,ako spoznat Jezisa  prave cez nu.
Na tom teda nie je nic osvietene a ani plne lasky k bliznemu a uz vobec nie k Sv.pismu ci Jezisovi.

janjan je prihlásený top janjan napísal dňa 06/06/2016 03:01 :

moly,
čo tu vymýšľaš, aké protirečenia ?
Len si pozri vyššie, kto tu zatracoval všetkých budhistov. Ja určite nie.

katuska111 je odhlásený top katuska111 napísal dňa 06/06/2016 04:44 :

moly,
okopirovala so to...to je jasne vyjadrenie.....
mil pise:
z tohto pohľadu by potom bolo lepšie pre neveriacich a nekatolíkov, aby objektívne nemali možnosť poznať KC, lebo to nie je kresťanstvo.  Potom nerozumiem, prečo by tak usilovne KC šírila katolicizmus a to aj mečom v ruke, ak má takýto názor. Veď by stačilo pohanské národy nechať tak a boli by spasení, lebo by podľa teba objektívne nemali možnosť poznať KC. Niečo tu nesedí.

...cize,ak by zostali pohania,tak by boli zatrateni...tak to tu cely cas vysvetluje...a prosim netvrd ze nie,lebo je to tu cierne na bielom....som okopirovala...nic nepridala,ani neubrala.

Vies,mne je to vlastne jedno co si tu hudiete.Ja to dokonca respektujem,ale zasadne nesuhlasim. Na to mam snad pravo....

Naposledy upravil katuska111 dňa 2016-06-06 17:44 GMT

janjan je prihlásený top janjan napísal dňa 06/06/2016 06:12 :

Pre pár hodinami som čítal článok o českom kňazovi, ktorému nepravdivé obvinenie z pedofílie zničilo život. Po súde sa chlapec, ktorému malo byť "ublížené" priznal kamarátom, že si to celé vymyslel. Kto toho kňaza teraz očistí ? Súd ? Média, ktoré ho pošpinili, alebo Ty, 11111 ?
11111, takéto zatajovanie si mal na mysli ?

Naposledy upravil janjan dňa 2016-06-06 19:31 GMT

janjan je prihlásený top janjan napísal dňa 06/06/2016 06:19 :

moly,
neboj, katolíci majú čítanie janjana ako povinné čítanie smile

janjan je prihlásený top janjan napísal dňa 06/06/2016 06:25 :

moly,bola to otázka na mila. Lebo ak som dobre pochopil mila, tak podľa neho takýto budhista skončí v pekle.
Podľa mňa takýto človek najneskôr v hodine smrti dostane od Boha poznanie viery a vzhľadom na to, ako spravodlivo žil, bude pripravený prijať túto milosť a dosiahne spásu.

Naposledy upravil janjan dňa 2016-06-06 19:51 GMT

mil_1 je odhlásený top mil_1 napísal dňa 06/06/2016 06:27 :

janjan

Už nevieš kudy kam?

Ján 14:6 A Ježiš mu povedal: Ja som cesta i pravda i život; nikto neprijde k Otcovi, len skrze mňa.

Povedz mi teda, je možné prijsť k Otcovi aj mimo Krista a to aj napriek tomu čo hovorí sám Ježiš? Je vidieť, že Ježišové slová neberiete vôbec vážne. Ignorujete ich.

Podľa toho čo si napísal, tak aj budhista môže byť spasený aj keď zostane budhistou, ak teda nie vlastnou vinou nepočul o Kristu? Z toho potom vychádza, že by bolo pre budhistu lepšie aby nepočul o Kristu? To je predsa absurdné! To skade to máš? Predsa evanjelizuje sa preto, aby počuli a boli spasení v Kristu. Ale budhista už prestane byť budhistou, prestane sa klaňať dielam ľudských rúk a stane sa kresťanom.

Predsa všetci ľudia sú hriešni a hodní odsúdenia. Ako môže byť výhodou pre niekoho, kto nepočul o Kristu? Ak počul a neuveril, tak sa pre neho Kristus stáva kameňom úrazu a skalou pohoršenia. No ak uveril, tak Kristus sa pre neho stáva skalou spasenia

janjan je prihlásený top janjan napísal dňa 06/06/2016 06:30 :

mil,
vieš čítať ? Tak si prečítaj moje príspevky a nepíš to, čo som nenapísal.

mil_1 je odhlásený top mil_1 napísal dňa 06/06/2016 06:32 :

katuska katuska

kopíruješ a nevieš čo

mil_1 je odhlásený top mil_1 napísal dňa 06/06/2016 06:43 :

janjan napísal :
to, čo som písal o spáse neveriacich a nekatolíkov platí pre tých, čo objektívne nemali možnosť poznať KC.


Hovorím, že podľa toho čo si napísal, teda v tomto zmysle.Asi si neuvedomoješ túto protirečivosť čo si napísal.

Ja som ti to, čo si napísal postavil do kontrastu s tým, ako sa správala KC pri šírení katolicizmu. Ak podľa teba sa môže takto spasiť neveriaci človek, tak logicky načo katolizovať.

janjan je prihlásený top janjan napísal dňa 06/06/2016 06:50 :

Učenie Cirkvi, a tým aj skončím túto debatu:
"Bůh dává všem nevěřícím bez vlastní viny dostatečnou milost k dosažení věčné spásy. (Sententia certa)"

mil_1 je odhlásený top mil_1 napísal dňa 06/06/2016 06:57 :

janjan napísal:
Podľa mňa takýto človek v hodine smrti dostane od Boha poznanie viery a vzhľadom na to, ako spravodlivo žil, bude pripravený prijať túto milosť a dosiahne spásu.

Poznanie viery? Akej viery, v koho, alebo v čo? Myslíš to, že pozná KC?  A spasí sa skutkami? Potom ale stráca výhodu, ktorú si spomínal, že objektívne namali možnosť poznať KC a preto sa spasili skutkami? Ach jaj - absurdistan.

mil_1 je odhlásený top mil_1 napísal dňa 06/06/2016 06:59 :

janjan napísal dňa 06/06/2016 08:50 :
Učenie Cirkvi, a tým aj skončím túto debatu:
"Bůh dává všem nevěřícím bez vlastní viny dostatečnou milost k dosažení věčné spásy. (Sententia certa)"

A týmto si túto absurditu poriadne zaklincoval.

mil_1 je odhlásený top mil_1 napísal dňa 06/06/2016 07:09 :

rromann napísal :
"tak logicky načo katolizovať." A ty vari nepoznáš Písmo, keď sa takto hlúpo pýtaš?

Práve že poznám

No a tam sa nič nepíše, že spasení môžu byť aj tí, ktorí nie vlastnou vinou nepočuli o Kristu a spasia sa svojou dobrotou - skutkami. Potom postráda zmysel šíriť evanjelium ak je to teda tak. Čo samozrejme nie je. Jedine v Kristu je spasenie. Čo to tu pletiete!

Čia je to teda vina, že nepočuli o Kristu? Ak hovoríte, že nie vlastnou vinou?

janjan je prihlásený top janjan napísal dňa 06/06/2016 07:10 :

mil,
lenže taký je Boh, láskavý, milosrdný, spravodlivý, každému dáva šancu, aby sa zachránil a dosiahol spásu. Koľko je prípadov aj na Slovensku, že neveriaci v poslednú hodinu na smrteľnej posteli prijme vieru a dá sa pokrstiť.

mil_1 je odhlásený top mil_1 napísal dňa 06/06/2016 07:27 :

janjan,

lenže potom už počul

Potom ale stráca výhodu, ktorú si spomínal, že nie vlastnou vinou nepočul. Čo je absurdné!

Naposledy upravil mil_1 dňa 2016-06-06 20:30 GMT

janjan je prihlásený top janjan napísal dňa 06/06/2016 07:29 :

mil,
to naozaj myslíš vážne ?
moly, mala by si zatlieskať.

Naposledy upravil janjan dňa 2016-06-06 20:29 GMT

mil_1 je odhlásený top mil_1 napísal dňa 06/06/2016 07:34 :

Čo vážne? Predsa si spomínal o spasení ak niekto nepočul a to svojimi dobrými skutkami.  Vždy sledujem ako reaguješ na vlastné protirečenie až nakoniec ani sám nechápeš čo si napísal.

katuska111 je odhlásený top katuska111 napísal dňa 06/06/2016 07:47 :

Jasne,nikto tu nic nevie a nechape okrem par jedincov.Nech zije PYCHA!
Pupalka mas pravdu,dkoda energe a skutocne strateného casu.

Majte sa krasne!

mil_1 je odhlásený top mil_1 napísal dňa 06/06/2016 08:08 :

rromann napísal :
mil_1 , ako je to s tými skutkami? Za čo budeš súdený?

Daj verše z Písma ktorých sa to týka, aby som vedel v akej súvislosti a čo chceš vlastne počuť.

mil_1 je odhlásený top mil_1 napísal dňa 06/06/2016 08:14 :

katuska


Kto je namyslený a pyšný? Ten, ktorý zapiera samého seba, alebo ten kto si myslí, že aký je samospravedlivý, teda že sa spasí vlastným pričinením - záslužnými skutkami.   Ef2 8Lebo ste milosťou spasení skrze vieru, a to nie zo seba, je to dar Boží, 9nie zo skutkov, aby sa niekto nechválil. 10Lebo sme jeho dielom, stvorení v Kristu Ježišovi nato, aby sme konali dobré skutky, ktoré Bôh vopred prihotovil, aby sme v nich chodili.

Tak kde je sebachvála a pýcha? Samozrejme že u toho, kto sa chce spasiť vlastným pričinením!

Namyslenosť - sebachvála -  pýcha by bola, keby som si myslel, že sa spasím z vlastnej sily - sám svojimi skutkami a milosť Božiu by som považoval len ako nejakú pomocnú barlu pre vyzdvihovanie svojich zásluh. Týmto by som svedčil, že obeť Ježiša Krista je nedostatočná a teda aj zbytočná. Sebachvála a pýcha je predsa v samospasiteľnosti a teda v samospravedlivosti, ak sa teda vyzdvihujem vlastné "spásonosné ego" a svoju vôľu ako rozhodujúci faktor pre účinnosť spásy.
Týmto by som svedčil, že Kristus sa nadarmo obetoval za naše hriechy.

No ak ja vyzdvihujem nado všetko Krista a jeho dokonalé dielo milosti, tak mi niekto ide vyčítať nejakú pýchu. Absurdné!

Naposledy upravil mil_1 dňa 2016-06-06 21:18 GMT

mil_1 je odhlásený top mil_1 napísal dňa 07/06/2016 05:41 :

-----
Neviem, čo chceš vlastne počuť. Čo ti nesedí?

To je predsa všeobecné konštatovanie, že bude súdiť živých a mŕtvych. Mŕtvi predsa vstanú z mŕtvych a spolu s tými čo budú v tom čase príchodu Pána žiť ich bude súdiť mierou spravodlivého Boha. No tí, ktorí sú pod milosťou predsa neodsúdi, lebo už teraz prešli zo smrti do života.

Prečo dobre činili som ti už napísal.

Naposledy upravil mil_1 dňa 2016-06-07 06:56 GMT

mil_1 je odhlásený top mil_1 napísal dňa 07/06/2016 08:43 :

rromann napísal:
Čo je nepochopiteľné na tom, čo som napísal? Ty tvrdíš, skutky pre spásu nie sú potrebné. Ale zároveň budeš súdený za skutky. Vieš prečo budeš súdený za skutky? Vieš prečo neveriaci nebude súdený za skutky?


Ja tvrdím? Písmo tvrdí!

Písmo hovorí, že tí ktorí nie sú pod milosťou, tak budú súdení podľa skutkov a aj odsúdení mierou spravodlivého Boha. Tí, ktorí sú pod milosťou – teda z viery, aby bolo podľa milosti, tak už sú spasení v Kristu. Ján 5:24 Ameň, ameň vám hovorím, že ten, kto čuje moje slovo a verí tomu, ktorý ma poslal, má večný život a neprijde na súd, ale prešiel zo smrti do života.

Ja len opakujem to, čo je v Písme. Máš s tým problém? Skutky sú následkom a nie príčinou toho, že človek uveril a teda už je spasený. Ja neviem, čo je na tom nepochopiteľné. To nie sú len slovíčka, ale podstata na ktorej je založená spása človeka.

Ef2 8Lebo ste milosťou spasení skrze vieru, a to nie zo seba, je to dar Boží, 9nie zo skutkov, aby sa niekto nechválil. Rim 11:6 Ale ak milosťou, vtedy už nie zo skutkov, pretože milosť by už nebola milosťou. A jestli zo skutkov, nie je to už milosť...

Lenže vy to odignorujete a ako by to nebolo napísané v Písme.

Nie skutky sú nám na spasenie, ale jedine viera!  Skutky viery potom poukazujú, že sa stala premena v srdci človeka. Ovocie Ducha Svätého svedčí, že je v srdci Svätý duch ako keď strom rodí ovocie. Ovocie ukazuje, že existuje strom a dobré ovocie poukazuje na dobrý strom. No dôležitý je predsa strom a jeho koreň . Ak je strom dobrý, tak zákonite ponesie aj dobré ovocie. Potom to už nie je žiadné divadielko.

Ako som už písal, ale to aj tak mnohí nevnímajú:   Predsa skutky môžu byť aj bez viery a teda aj bez lásky (pokrytecké). Každý to vie z vlastnej životnej skúsenosti. No jedine viera v Pravdu evanjelia Ježiša Krista, ktorá jediná je nám na spasenie, tak vždy vypôsobí skutky viery a ovocie Ducha, teda v prejave lásky v Pravde. Teda nemôžu byť pokrytecké, ale vychádzajú priamo z novej podstaty človeka, narodeného z Ducha. Ide tu o narodenie z Ducha – z Boha, teda Slovom Božím. Prečo sa vierou v Slovo Pravdy rodíme z Ducha? Pretože to Slovo, ktoré vyšlo z Božích úst je Duch a je život. Ak ho príjmeme vierou, tak prijímame Ducha Božieho do svojho srdca. To Slovo – živý Duch v nás žije a preto aj vypôsobí chcenie aj robenie v láske – skutky viery a ovocie Ducha.  ,,lebo je to Boh, ktorý vo vás pôsobí i chcenie i činenie pre záľubu" (Fil. 2 : 13).

mil_1 je odhlásený top mil_1 napísal dňa 07/06/2016 11:05 :

Terezka74

Ja som predsa netvrdil, že Boh nemôže niekoho z knihy života vymazať. To nepodsúvaj, lebo to nie je fér! Ja verím vo zvrchovaného Boha. Ja som zdôrazňoval  a je to potvrdené Písmom a katolíci to tak radi ignorujú, že kedy Boh zapísal tých, ktorých aj predzvedel do knihy života. No a týmto padá celá ta zásluhovosť človeka a je to práve ten Boh Biblie v ktorej je napísané: Ef 2:10 Lebo sme jeho dielom, stvorení v Kristu Ježišovi nato, aby sme konali dobré skutky, ktoré Bôh vopred prihotovil, aby sme v nich chodili.


terezka74 napísala:Zapisany od pociatku Ti nedava zaruku, alebo chces byt ako farizeji, ktori si vo svojej pyche namyslali, ze len oni su ti vyvoleni?

Farizeji si budovali samospravodlivosť a teda spasenie zo skutkov dodržiavaní Mojžišovho zákona, tradícii a nariadenia starších a mysleli si že to stačí. Napr. taký Nikodém zdieľa vieru farizejov: Teda, že Božie Kráľovstvo je otvorené pre „Spravodlivých“ – teda pre tých, ktorí sú „Abrahámovým potomstvom“, teda dodržiavajú Mojžišov Zákon a pretože Nikodém je farizej aj tradície. Pre farizejov je spása z dodržiavania Zákona a z telesnej príslušnosti k Izraelu. Teda narodenie podľa tela.

No Ježiš ho zaskočí tvrdením:

Jan3 3A Ježiš odpovedal a riekol mu: Ameň, ameň ti hovorím. Ak sa niekto nenarodí znova, nemôže vidieť kráľovstvo Božie.

Ježiš touto vierou farizejov otriasa a hovorí, že na spásu je potrebné niečo viac, než len sa narodiť z tela a podľa tela a dodržiavať nejaké často človekom stanovené nariadenia: a to je narodiť sa „zhora“, čiže z Boha, z Ducha. - teda vierou v Slovo Božie.

V princípe presne to, ako si Farizeji a Zákonníci  predstavovali spásu a budovali samospravodlivosť, tak podobne učí a činí KC a teda jej predstavitelia.

Ak by si len trošku vnímala to, čo som napísal vyššie, tak takto nenapíšeš.

Ak to berieme z pohľadu spoločenstva, zboru, cirkvi, tak ja predsa netvrdím, že ten zbor, alebo tá cirkev je jediná pravá cirkev Kristova. To predsa tvrdila a vždy tvrdí KC, ktorá je vraj tá vyvolená, jediná pravá a teda výnimočná v ktorej je cirkev Kristova a činila a činí opak toho, čo učil Kristus. Sama vidíš tú nesmiernu pompéznosť a pýchu tejto inštitúcie a jej predstaviteľa.

Potom platí presne to u každého, teda aj katolíka, ako Ježiš povedal Nikodémovi: Jan3 3A Ježiš odpovedal a riekol mu: Ameň, ameň ti hovorím. Ak sa niekto nenarodí znova, nemôže vidieť kráľovstvo Božie.


Naposledy upravil mil_1 dňa 2016-06-07 12:24 GMT

mil_1 je odhlásený top mil_1 napísal dňa 07/06/2016 11:18 :

Terezka74
----------------


Čo znamená, že Boh - ktorých predzvedel,

Čo znamená, že Boh - tých aj predurčil,

Čo znamená, že Boh - tých aj povolal

Čo znamená, že Boh - tých aj ospravedlnil

Čo znamená, že Boh - tých aj oslávil.

Znamená to jediné, že Boh Biblie je zvrchovaným Bohom. A tie slová majú presne taký význam, aký majú mať.

Naposledy upravil mil_1 dňa 2016-06-07 17:16 GMT

janjan je prihlásený top janjan napísal dňa 07/06/2016 05:33 :

Ján Pavol II., Redemptor Hominis:
"Je síce správne, aby Cirkev podľa príkladu svojho Učiteľa, ktorý bol »tichý a pokorný srdcom«, bola tiež preniknutá pokorou, aby mala kritický zmysel voči všetkému, čo tvorí jej ľudskú povahu a činnosť, a aby bola voči sebe vždy veľmi náročná. Ale takisto aj kritický postoj musí mať svoje správne hranice. V opačnom prípade prestáva byť konštruktívny a nie je prejavom pravdy, lásky a povďačnosti za milosť, na ktorej máme hlavnú a úplnú účasť práve v Cirkvi a prostredníctvom Cirkvi. Okrem toho neprejavuje sa v ňom postoj služby, ale skôr snaha riadiť mienku iných podľa svojej vlastnej mienky, neraz rozširovanej príliš neuváženým spôsobom."

janjan je prihlásený top janjan napísal dňa 08/06/2016 11:50 :

moly,
a čo si týmto vlastne chcela povedať ?

janjan je prihlásený top janjan napísal dňa 08/06/2016 12:17 :

moly,
ale veď odporuješ milovi.

janjan je prihlásený top janjan napísal dňa 08/06/2016 12:36 :

moly, Ty tvrdíš, že odmienkou predurčenia je láska k Bohu ...
mil tvrdí, že človek sa už narodí na tento svet buď pre spasenie alebo zatratenie a nemá žiadnu šancu to zmeniť.

janjan je prihlásený top janjan napísal dňa 08/06/2016 01:35 :

moly, mil to tak tvrdí odkedy je na zoznamku. Len mnohé slová, ktoré popíše, sťažujú dopátrať sa k tomu, čo vlastne tvrdí.

janjan je prihlásený top janjan napísal dňa 08/06/2016 01:40 :

Niektorí ľudia sú zatratení nie preto, že ich Boh z vlastnej vôle už pri narodení určil na zatratenie, ale preto, že tí ľudia spáchali hriechy vedúce k zatrateniu.

janjan je prihlásený top janjan napísal dňa 08/06/2016 02:23 :

moly, tak si dobre preštuduj, čo doteraz písal mil.

mil_1 je odhlásený top mil_1 napísal dňa 09/06/2016 06:39 :

janjan napísal :
mil tvrdí, že človek sa už narodí na tento svet buď pre spasenie alebo zatratenie a nemá žiadnu šancu to zmeniť.

Človek nemá šancu to zmeniť, lebo ani nemôže. Je hriešny a hodný odsúdenia. Preto zišiel k nám Boh, aby nás spasil – svoj ľud. Boh vie, kto je jeho ľud a teda kto sú jeho ovce a preto aj uveria a dovedie ich ku spaseniu. Tí, ktorí nie sú jeho ovce nechá tak a oni mu neuveria, alebo uveria iným evanjeliám. Preto na ich adresu Ježiš hovorí: Ján 10:26 ale vy neveríte, pretože nie ste z mojich oviec, ako som vám už povedal.

Ján. 4 : 10,,V tom je láska, nie že by sme my boli milovali Boha, ale že on miloval nás a poslal svojho Syna ako zmierenie za naše hriechy"

Milujeme Boha preto, lebo Boh prv miloval nás a motívom nášho života už je jedine láska k Bohu. Vidíme toto poradie? Boh prv miloval nás aj napriek tomu, že sme nemali lásku k nemu a žili sme v bezbožnosti a hriechu a aj tak sa prejavila Božia láska na dokonalom diele milosti na kríži a to tak, že cit: „a poslal svojho Syna ako zmierenie za naše hriechy“

Ako sa to stane, že uveríme a budeme ho milovať. No predsa Otec na nebesiach pritiahne všetkých tých, ktorí sú jeho ku Kristu. Oživí ich duchovne mŕtve srdcia, ktoré začnú vnímať svetlo Božie – Slovo Božie, a tak porozumia a uveria.

Čo sa týka predzvedenia a predurčenia, tak ja tvrdím? Boh to hovorí: Jer1  4A stalo sa slovo Hospodinovo ku mne povediac: 5Prv ako som ťa utvoril v lone matky, znal som ťa, a prv ako si vyšiel zo života, posvätil som ťa, za proroka národom som ťa dal.

Aj keď sám Boh to hovorí na mnohých miestach v Písme, aj tak vám je to málo a pochybujete o zvrchovanosti Božej? Ak poviem, že jedine Boh rozhoduje, tak vaše ego a vaša vôľa sa tomu búri, že. To Boh má nám ďakovať, že sme sa  rozhodli pre neho, alebo čo? To v nebi sa budeme chváliť:  Kristus nás síce spasil, no to my sme sa rozhodli pre neho a to my sme si udržali spasenie? Nie! Boh nás predszvedel a predurčil a spasil v Kristu a Boh nás aj udržal.

Tvoj predpoklad je predsa chybný a potom ti to vychádza všetko divne. Človek, keď príde na tento svet, tak nič nevie o tom či bude spasený, alebo zatratený. Tak ako to môže meniť a rozhodovať či má byť spasený alebo nie. Rozhoduje sa iba v rámci svojej bezbožnosti . Ak Otec na nebesiach mu v srdci zjaví Krista ako Syna živého Boha, tak dostane dar viery - uverí, tak už vie, že je spasený, no a vtedy už ani nič iné nechce. S nekonečnej vďačnosti svojím životom oslavuje Boha. Ak by Boh nebol zvrchovaným Bohom, tak nestalo by sa to, čo si zaumieni, pretože niekto väčší, by mu v tom vždy zabránil? To chcete povedať, že satan je väčší ako všemohúci Boh a vytrhne božie dieťa z rúk Boha aj proti jeho rozhodnutiu. Ján10 27Moje ovce čujú môj hlas, a ja ich znám, a nasledujú ma, 28a ja im dávam večný život, a nezahynú na veky, a nikto ich nevytrhne z mojej ruky. 29Môj Otec, ktorý mi ich dal, je väčší od všetkých, a nikto ich nemôže vytrhnúť z ruky môjho Otca. 30Ja a Otec sme jedno.

Pre katolíkov tieto slová nič neznamenajú!?

Ježiš jasne hovorí na adresu zákonníkov a farizejov. Položte si otázku. Čie ovce to teda boli? Boli to jeho ľud. Ako vidíme nie všetci sú jeho ľudom a kto všetko to je, vie jedine Boh.

Ján 10:26 ale vy neveríte, pretože nie ste z mojich oviec, ako som vám už povedal.

Príklad dám na telesnej mŕtvole, ktorá sama od seba svojou vôľou nikdy nevstane. Prečo? Pretože je to mŕtvola, ktorá nič nevníma. Oživiť ju môže jedine Boh. Tak podobne ani duchovná mŕtvola – (ten ktorý sa nenarodil znova – z Boha – z ducha) je duchovnou mŕtvolou, tak taktiež sám od seba svojou vôľou nevstane. Prečo? Pretože je to duchovná mŕtvola – nevníma Božie Pravdy  a to tak, ako telesná mrtvola nevníma svetlo slnka a preto sa ani nemôže rozhodnúť. No môže ju oživiť Boh svojím oživujúcim zásahom. Až vtedy začne vnímať Božie svetlo – Slovo Božie a uvidí aj sám seba v pravom svetle.

Ak človeka Otec na nebesiach pritiahne ku Kristu, tak už vie, že patrí jedine Bohu, má nové srdce, ktoré má už Boží charakter. Ako sa také obnovéné srdce môže svojou vôľou ináč rozhodnúť, keď nič iné už ani nechce, len svojím životom osláviť zvrchovaného Boha? Prečo by svoje postavenie v Kristu mál vykúpený meniť? Ten ktorého Otec nepritiahol ku Kristu, tak je zase celkom spokojný so svojím bezbožným a teda hriešnym životom a na svojom stave tiež nechce nič meniť. Je duchovnou mŕtvolou! Tu  nejde o nejaké rozhodovanie prijať, alebo neprijať spasenie, nasledovať, alebo nenasledovať Krista. Pretože Boh sa rozhoduje, keď ešte my nič nevieme a teda oveľa skôr ako sa rozhodujeme my. Z nášho pohľadu to vyzerá, ako keby sme sa rozhodli my, no to je Otec na nebesiach, ktorý nas pritiahol ku Kristu.  Skutky 16:14 Poslúchala ich aj jedna bohabojná žena, menom Lýdia, obchodníčka so šarlátom z mesta Tyatíru. Tej otvoril Pán srdce, aby pozorne naslúchala, čo Pavol hovoril.

Čo už môže byť jasnejšie ako to Boh činí  ako tieto slová a odpovedá to práve takým čo si mysleli, že oni si ho zvolili:„Ján 15:16 nie vy ste si mňa vyvolili, ale ja som si vás vyvolil a ustanovil som vás, aby ste išli a niesli ovocie, a vaše ovocie aby zostávalo“.

Boh oživí duchovne mŕtve srdce a činí nové srdce a novú myseľ. Vôľa je len vykonávateľkou túžob srdca. Neexistuje žiadny možný spôsob, ako by vôľa sdca mohla vyberať z obsahu srdca to, čo tam nie je.  Ak je srdce naplnené Slovom Božím, tak má srdce Boží charakter a vôľa si vyberá v rámci Božej vôle. Takýto človek už nič iného ani nechce, len svojím životom osláviť Boha. Duch potom kričí v srdci človeka – si spasený – oslavuj Boha – raduj sa v Bohu a rozsievaj svoju radosť naokolo! Je to už dobrý strom, učinený Bohom, ktorý plodí dobré ovocie – ovocie Ducha Svätého, lebo koreň - srdce je ním naplnené. Ak je srdce bez Boha, tak volí si v rámci svojej bezbožnosti. Ak je koreň zlý, strom zákonite ponesie zlé ovocie.
.
Skutky viery a ovocie Ducha Svätého sú následkom a nie príčinou uverenia - spasenia. Ak je viera - spasenie darom a ak ho ešte nemáme - neveríme, tak nikto od nás nemôže očakávať poslušnosť v našej bezbožnosti a ani nikto predsa nemôže očakávať od nás skutky viery a ovocie Ducha. Ak uveríme, tak už ten dar od Boha sme dostali a poslušnosť vychádza už z nového človeka narodeného z Ducha.

mil_1 je odhlásený top mil_1 napísal dňa 09/06/2016 07:00 :

Tento príklad jasne napovedá ako to je

Judáš zradil Krista a Peter zaprel Krista. O tom všetkom Ježiš predsa vedel ešte skôr ako sa to stalo. Oni o tom ani netušili. No je tu medzi nimi priepastný rozdiel! Taktiež o tom nevedeli. Judáš bol syn zatratenia a Peter dieťa Božie hoci zaprel Ježiša.

Ján6 63 64Ale sú niektorí z vás, ktorí neveria. Lebo Ježiš vedel hneď od počiatku, ktorí sú to tí, ktorí neveria, a kto je ten, ktorý ho zradí.


Všimnime si, čo sa dialo, keď Ježiš vyzdvihol zvrchovanosť Božiu a teda že je to na Božom rozhodnutí, kto príde a kto nepríde ku Kristu. Aj vy by ste odišli v tej chvíli - vážení katolíci? Lebo práve tomu sa protivíte.

65A vravel: Preto som vám povedal, že nikto nemôže prijsť ku mne, keby mu to nebolo dané od môjho Otca. 66Od tej chvíle odišli mnohí z jeho učeníkov nazad a nechodili viacej s ním.

Je tu zdôraznená zvrchovanosť, teda iba Otec rozhoduje. Všimnite si, čo to spôsobilo s mnohými učeníkmi, ktorí v skutočnosti nimi neboli. Nechodili viacej s ním!

Po akej Ježišovej odpovedi mnohí odišli a nechodili viacej s Ježišom: 65A vravel: Preto som vám povedal, že nikto nemôže prijsť ku mne, keby mu to nebolo dané od môjho Otca.

Oni boli presvedčení o svojej slobodnej vôli a svojom výsostnom rozhodnutí a toto ich pobúrilo!

67Vtedy povedal Ježiš tým dvanástim: Či azda i vy chcete odísť?68A Šimon Peter mu odpovedal: Pane, ku komu pojdeme? Slová večného života máš;

Prečo práve oni ostali?

Tí čo ostali odpovedali: 69a my sme uverili a poznali, že si ty Kristus, ten Syn živého Boha.

A on im odpovedal prečo vlastne uverili a zase zdôraznil Božiu zvrchovanosť a jeho rozhodnutie a jeho vôľu : 70Ježiš im odpovedal: Či som si ja nevyvolil vás dvanástich? A jeden z vás je diabol. 71A to povedal o Judášovi Šimona Iškariotského, lebo ten ho mal zradiť, ktorý bol jedným z tých dvanástich.

A je tu ešte niečo zvláštne, ktoré taktiež zdôrazňuje Božiu zvrchovanosť aj v tomto. Nepovedal že si vyvolil jedenástich, ale dvanástich a jeden z nich je diabol určený na to, že ho mal zradiť . Ježiš vedel o Judášovi a aj napriek tomu povedal, že si vyvolil dvanástich. Ako to, že Judáša zahrnul do dvanástich? Ako vidíme muselo sa to stať.

mil_1 je odhlásený top mil_1 napísal dňa 09/06/2016 07:08 :

Terezka74 napísala:
mil vsak tvrdi nieco ine, jeho boh predurcil lud, asi v zmysle "ententiky dva spendliky" a navyse boh, ktoremu mil uveril, poslal svojho syna, aby zomrel iba za niektore hriechy.

To sa nebojíš Boha a to klamať pred všetkými.Kde ja tvrdím, že Kristus zomrel iba za niektoré hriechy? Ak to myslíš ináč, tak to aj tak napíš a nevyvolávaj dojem, že som to tak tvrdil.

Naposledy upravil mil_1 dňa 2016-06-09 20:10 GMT

janjan je prihlásený top janjan napísal dňa 09/06/2016 07:17 :

mil, tak je to správne:
Bůh věčným úradkem své vůle předurčil lidi k věčné blaženosti. (Defide)
Bůh předem určil úradkem své věčné vůle určité lidi  pro jejich PŘEDVÍDANÉ HŘÍCHY k věčnému zavržení.

Boh pri narodení človeka nepovie: rozhodol som sa - Ty pôjdeš do neba. A inému: rozhodol som sa - Ty pôjdeš do pekla.
Ale Boh vie, kto pôjde do pekla, lebo vie, ako ten človek bude žiť, a že aj napriek Božej láske a milostiam, ktoré tomu človekovi dá, človek ich odmietne a svojim hriešnym životom si privodí večnú smrť.

janjan je prihlásený top janjan napísal dňa 09/06/2016 07:39 :

mil,
ten príklad o vyvolení dvanástich  presne potvrdzuje katolícke učenie. Všetci 12 boli vybraní a tým aj predurčení Ježišom, aby ako apoštoli dosiahli spásu. Ale Judáš túto ponuku na spásu neprijal a zradil Ježiša. A Ježiš už dopredu vedel, kam Judáša jeho hriech dovedie.

Naposledy upravil janjan dňa 2016-06-09 20:41 GMT

janjan je prihlásený top janjan napísal dňa 09/06/2016 08:25 :

11111,
dal som tu dogmy KC. Ak chceš, vedome im odporuj a staň sa heretikom. Ale doporučujem Ti podriadiť sa náuke Cirkvi.

janjan je prihlásený top janjan napísal dňa 09/06/2016 09:30 :

KC učí:
"K vykonání mravně dobrého činu není zapotřebí posvěcující milosti." (De fide)
Sv. Augustin učí, že i život nejšpatnějšího člověka je těžko myslitelný bez nějakého dobrého skutku.

janjan je prihlásený top janjan napísal dňa 10/06/2016 08:52 :

KC učí:
"Kto hovorí, že nikoho netreba pokrstiť pred vekom, aký mal Kristus, keď bol pokrstený, alebo v hodine smrti, nech je exkomunikovaný."

alexandra_ je odhlásený top alexandra_ napísal dňa 10/06/2016 09:15 :

11111, nie som si istá, či správne formuluješ učenie sv. Augustína, ktorý dostal tak veľý dar viery a miloval Boha

minimálne z 3 dôvodov:
opovážlivé, vypočítavé spoliehanie sa na účinky sviatosti krstu,
po druhé, človek nevie, kedy sklonok jeho života nastáva a koniec nastane
po tretie, bez sviatosti krstu nie je možné prijímať iné sviatosti, bez iných sviatostí, nie je možné získavať odpustenia a iné milosti potrebné k životu, aby sme vedeli dobre žiť, vedeli sa polepšovať a vedeli viac Boha milovať, sám Pán Ježiš hovorí, kto je moje Telo a pije moju krv, má život večný

alexandra_ je odhlásený top alexandra_ napísal dňa 10/06/2016 09:28 :

práve preto je potrebné sa vyjadrovať presne a jasne alebo používať presné citácie učenia
čítať vieme, problém je potom už iba v napísanom, ktoré je nejasné, pre mňa určite

Janjan nehovorí o obrátení, ktorému sa sám Boh teší
je rozdiel úmyselne nedávať krstiť narodené deti, či sa úmyselne nedať pokrstiť

Naposledy upravil alexandra_ dňa 2016-06-10 10:30 GMT

alexandra_ je odhlásený top alexandra_ napísal dňa 10/06/2016 09:37 :

ak podáš formuláciu o tom, že sv. Augustín uvažoval o krste na sklonku života, zrejme si ju podal, aby nad ňou uvažovali aj iní, keď sám veľký svätec o nej uvažoval
z akého iného dôvodu by si ju podával?

aj keď osobne neverím, že to takto formuloval, svätci neformulovali veci tak, aby uškodili duši človeka alebo ho naviedli na nesprávne

alexandra_ je odhlásený top alexandra_ napísal dňa 10/06/2016 09:41 :

to nie je otázka na mňa

janjan je prihlásený top janjan napísal dňa 10/06/2016 09:42 :

11111: "Rímskokatolícka cirkev je pokroková nie s čias feudalizmu čo tu dávaš."

KC učí:
"Ten, kto tvrdí, že sa môže stať, že v súlade s pokrokom vo vede sa musí dať článkom viery predkladaným Cirkvou iný zmysel, než ako ho chápala a chápe Cirkev, nech je exkomunikovaný."

"Zavrhujem aj blud tých, čo tvrdia, že viera predk1adaná Cirkvou môže protirečiť dejinám a katolícke články viery, ako sa chápu dnes, by sa nemohli dať do súladu so začiatkami kresťanského náboženstva, ako sa skutočne odvíjali."

"A preto sa musí stále zachovávať ten význam posvätných dogiem, ktorý bol raz vyhlásený svätou matkou Cirkvou; a nikdy neslobodno odstúpiť od tohto významu pod zámienkou a pod menom nejakého vyššieho poznania."

janjan je prihlásený top janjan napísal dňa 10/06/2016 09:44 :

11111,
keď sa Ti nepáči v češtine, môžem Ti dávať v latinčine.

alexandra_ je odhlásený top alexandra_ napísal dňa 10/06/2016 10:36 :

píšeš len, aby si niečo písal..
aj napriek tomu, že si myslím, že dospelý muž by mal takéto veci chápať a rozumieť a je neslušné písať, čo píšeš, odpíšem ti, aby si to viac neopakoval
sú veci jasné z napísaného, nie mysleného (keby si čítal napísané, možno by si to chápal aj ty sám, nikde nepíšem, čo si janjan myslí, myslel, ako chápe a pod..)
pre budúcnosť, nepasuj ma do role, do ktorej by si ma tak rád pasoval, opakovane vypisuješ hlúposti na moju a janjanovu adresu
rešpektuj to!

janjan je prihlásený top janjan napísal dňa 10/06/2016 10:37 :

11111,
s čím budem mať kapánek problém ?

janjan je prihlásený top janjan napísal dňa 10/06/2016 11:06 :

11111,
musíš sa zmieriť s tým, že to bude v češtine.

alexandra_ je odhlásený top alexandra_ napísal dňa 10/06/2016 11:51 :

11111
Janjan napísal:
"KC učí: "Kto hovorí, že nikoho netreba pokrstiť pred vekom, aký mal Kristus, keď bol pokrstený, alebo v hodine smrti, nech je exkomunikovaný.""

ja som napísala:
"Janjan nehovorí o obrátení, ktorému sa sám Boh teší"

dal dogmu KC, ktorej význam sa netýkal obrátenia, ale obsahu, ktorý je v nej zahrnutý - že nie je potrebné nikoho krstiť pre vekom Krista, keď sa dal pokrstiť alebo v hodine smrti a že za také tvdrdenia je exkomunikácia

z čoho si ty vydedukoval hovorkyňu? každý, kto si dogmu prečíta, pochopí, že dogma nie je o obrátení, ale o popieraní potreby krstu v mladšom veku, v akom bol Kristus pokrstený alebo popierania krstu v hodine smrti
ani to Janjan priamo netvrdil, ale citoval KC
ja som to vyjadrila, že "Janjan nehovorí o", snáď je možné pochopiť, že je to vo význame " Janjan nepíše o"

(vzhľadom na to, že si sa pýtal, či sa nedá prijať viera aj v neskoršom veku, t.j. keď sa človek obráti, ktoré s dogmou nesúvisia, lebo samozrejme, že dá a Boh má z toho radosť)

a z toho dôvodu som ťa žiadala, aby si nevypisoval reči o hovorkyni, a iné osobné pripomienky na moju osobu a Janjana, nebolo to prvýkrát

janjan je prihlásený top janjan napísal dňa 10/06/2016 12:06 :

Ináč, je to radosť a česť mať tak úžasnú hovorkyňu. roll eyes

janjan je prihlásený top janjan napísal dňa 10/06/2016 12:09 :

No veru, kopírujem z múdrych kníh, nie zo svojej hlúpej hlavy.

janjan je prihlásený top janjan napísal dňa 10/06/2016 12:15 :

11111,
rýdze katolícke učenie z "českej stránky" považuješ za ateisitcké ?

KC učí:
"Božskou a katolíckou vierou treba veriť všetko, čo obsahuje Božie slovo, či napísané alebo tradované, a Cirkev to v slávnostnom rozhodnutí alebo v obyčajnom a všeobecnom ohlasovaní viery predkladá veriť ako Bohom zjavené."

"Kto neprijíma celú cirkevnú Tradíciu či napísanú, alebo nenapísanú, nech je exkomunikovaný."

Naposledy upravil janjan dňa 2016-06-10 13:29 GMT

janjan je prihlásený top janjan napísal dňa 10/06/2016 12:23 :

11111,
v posledných príspevkoch som dával presné katolícke učenie, mnohé z nich boli katolícke dogmy. A je jedno, či sú po česky, slovensky či čínsky. Zamysli sa nad svojim postojom ku katolíckej vierouke, lebo ináč sa stávaš exkomunikovaným heretikom. A nájdi si v slovenských knihách čo z toho pre Teba vyplýva.

janjan je prihlásený top janjan napísal dňa 10/06/2016 01:35 :

moly, nemôžu byť dve pravdy. Tak pouvažuj, kto má pravdu.

janjan je prihlásený top janjan napísal dňa 10/06/2016 01:54 :

moly, mil a tereezka74 hovoria protichodne. Tak nemôžu mať obaja pravdu.

janjan je prihlásený top janjan napísal dňa 10/06/2016 03:03 :

moly,
no vidíš, vnímaš to opačne ako mil. Ak si pozorne prečítaš milove príspevky a porovnáš s tým, čo si napísala, zistíš, že tvrdí opak ako Ty.

janjan je prihlásený top janjan napísal dňa 10/06/2016 03:21 :

moly,
mil tvrdí, že Ježiš neprišiel vykúpiť všetkých ľudí. Dokonca píše, že Boh zatratí niektorých len tak zo svojvôle, že sa tak rozhodne, nie na základe ich hriechov.

janjan je prihlásený top janjan napísal dňa 10/06/2016 06:40 :

stojan,
platí aj moly, aj terezka, aj mil, aj Ty - platia 4 rôzne pravdy o tej iste veci. smile, stojan, stojan.
A tá zlosť voči katolicizmu ... Ale je to pochopiteľné prečo je to tak.

janjan je prihlásený top janjan napísal dňa 10/06/2016 08:49 :

11111, tak nám prezraď tú definíciu. Radi sa poučíme.

janjan je prihlásený top janjan napísal dňa 10/06/2016 10:00 :

11111, raz v živote máš možnosť na 5 minút slávy a nevyužiješ to ?

mil_1 je odhlásený top mil_1 napísal dňa 11/06/2016 06:14 :

terezka74

Arminianizmus, ktorý pravdepodobne zastávaš, alebo ťa ovplyvňuje je nebiblický.

Každý si môže pozrieť čo je arminianizmus a preto sa k tomu nebudem vyjadrovať.

mil_1 je odhlásený top mil_1 napísal dňa 11/06/2016 06:49 :

Moli a stojan

Nedajte sa zvábiť arminianizmom. Vedie to na scestie.  Vždy zdôrazňujte Božiu zvrchovanosť a Božiu vôľu nech by už to vyzeralo z nášho pohľadu akokoľvek. Veď čo je prevrátené na tom, že budeme chváliť za všetko jedine nášho spasiteľa - Krista. Čo je prevrátené na tom, že sláva patrí za všetko jedine zvrchovanému Bohu?

janjan je prihlásený top janjan napísal dňa 11/06/2016 08:13 :

stojan, "úžasná" logika.
V prvom rade, v Biblii platia všetky verše, či z nich niečo napíše mil, či terezka, či ... A platia v úžasne harmonickej Božskej jednote, lebo je to Božie slovo. A v tejto jednote ich treba aj chápať a nevysvetľovať si ich po svojom, ale čerpať z vysvetlenia tej, ktorá na to bola Ježišom určená - Cirkvi.
Podruhé, podľa Tvojich slov - kalvíni, či mil majú pravdu, ale v tomto zlyhávajú ... Naozaj logický záver, tí (ale nielen oni, ale všetci nekatolíci), ktorí o sebe prehlasujú, že sú vedení Duchom, v niečom zlyhávajú pri vysvetľovaní Písma. A zaujímavé, že každý v inom. A v čom zlyhávaš Ty ?

janjan je prihlásený top janjan napísal dňa 11/06/2016 08:44 :

stojan,
pravdu píšeš, schopnosť jednotlivého katolíka vysvetľovať Písmo je presne taká ako iných nekatolíkov - náchylná k bludom, k vyrthávaniu veršov z kontextu ... Preto sa katolíci pridržiavajú výkladu Cirkvi - stĺpu a opory pravdy.

janjan je prihlásený top janjan napísal dňa 11/06/2016 08:48 :

stojan,
katolíci vložili svoju vieru do Cirkvi, ktorej Hlavou je Kristus, a tá ich neomylne k Nemu vedie.
A Ty si vložil svoju vieru do seba, do svojho samovýkladu ...

janjan je prihlásený top janjan napísal dňa 11/06/2016 09:49 :

stojan,
ja, aj ostatní katolíci, svoju vieru a nádej vkladáme do Boha. Ale o tom, aký ten Boh je, čo pre nás urobil a robí ... o tom nás neomylne učí Cirkev, ktorej veríme. Presne podľa Vyznania viery, veríme Cirkev.

Naposledy upravil janjan dňa 2016-06-11 11:28 GMT

janjan je prihlásený top janjan napísal dňa 11/06/2016 12:24 :

11111,
tak čo, dozvieme sa už konečne tú definíciu ?

mil_1 je odhlásený top mil_1 napísal dňa 11/06/2016 12:30 :

moly, stojan a ostatní


Arminianizmus je len krôčik k zásluhovosti. Je potrebné vždy vylúčiť chválu človeka, ktorá sa skrýva v učeniach ako je katolicizmus, arminianizmus a im podobné. To sa nedá miešať s pravým evanjeliom Ježiša Krista. Antikrist robí veľmi nepatrné, ale podstatné odbočky, aby spochybnil zvrchovanosť Božiu a zviedol vykúpeného  na scestie. Aj v tom je sebazaprenie ak úplne vylúčime sebachválu – chválu človeka a tým vyzdvihneme zvrchovanosť Božiu. Od každého učenia, ktoré zaváňa chválou človeka je potrebné sa oddeliť.
Zvrchovanosť Božia je jadrom evanjelia Ježiša Krista a je jeden z podstatných znakov identifikácie pravého evanjelia Ježiša Krista. Toho je treba sa držať!

Naposledy upravil mil_1 dňa 2016-06-11 13:33 GMT

mil_1 je odhlásený top mil_1 napísal dňa 11/06/2016 12:46 :

stojan

Počul si odo mňa že som Kalvinista, alebo Luterán, alebo taký alebo onaký? Ja som Kristov. Ja mám pohľad Biblický. Ak ho mal aj Kalvín, tak to nebol kalvinizmus, ale Biblický pohľad, ktorý si ľudia tak pomenovali. Potom je na mieste otázka, čo je prevrátene, alebo nebezpečné na vyzdvihovaní absolútnej Božej zvrchovanosti. No je jasné, že nebezpečie číha, pri vyzdvihovaní ľudských zásluh, ľudskej vôle, ako rozhodujúcom faktore pri účinnosti spásy človeka. Táto "maličkosť" spôsobila vznik katolicizmu a im podobných učení, ktoré ako sám vieš zišli z cesty. Ja si dávam veľký pozor a oddeľujem sa od všetkých, kde to zaváňa zásluhami človeka.

Antikrist z moci satana robí veľmi nepatrné, ale podstatné odbočky, aby spochybnil zvrchovanosť Božiu. Sám si videl dôsledky toho v katolicizme.Satan to urobil aj Eve keď spochybnil výrok Boží.

Naposledy upravil mil_1 dňa 2016-06-11 14:44 GMT

mil_1 je odhlásený top mil_1 napísal dňa 11/06/2016 01:00 :

Chlapci miernite sa

Naposledy upravil mil_1 dňa 2016-06-11 14:01 GMT

alexandra_ je odhlásený top alexandra_ napísal dňa 11/06/2016 01:09 :

.

Naposledy upravil alexandra_ dňa 2016-06-11 16:23 GMT

janjan je prihlásený top janjan napísal dňa 11/06/2016 01:18 :

Veru, veru, pýcha, aký som ja extra veriaci (a ten druhý je taký pohan), je to najhoršie, čo môže človeka v duchovnom živote postretnúť. Treba sa toho vysrtíhať a aj najnepatrnejší jej prejav tvrdo v sebe potlačiť.

janjan je prihlásený top janjan napísal dňa 11/06/2016 01:19 :

Ak si dobre pamätám, o opiciach tu hovoril najmä 5jednotkár smile

mil_1 je odhlásený top mil_1 napísal dňa 11/06/2016 01:33 :

----------------------


Všetky satanské ideológie preferujú zásluhy človeka a to na chválu človeka, aby týmto popierali všetky zásluhy Boha na našom spasení!

Naposledy upravil mil_1 dňa 2016-06-11 14:38 GMT

janjan je prihlásený top janjan napísal dňa 11/06/2016 01:45 :

mil, píšeš, že nie si ani kalvín, ani luterán ani iný, tak kto Ťa pokrstil ? A si vôbec pokrstený ?

Naposledy upravil janjan dňa 2016-06-11 14:46 GMT

mil_1 je odhlásený top mil_1 napísal dňa 11/06/2016 07:18 :

janjan napísal:
mil, píšeš, že nie si ani kalvín, ani luterán ani iný, tak kto Ťa pokrstil ? A si vôbec pokrstený ?

Ak by si rozumel čo píšem, tak by si vedel, kto som.

My sa nazývame bratia a sestry v Kristu a ja nepozerám na nálepku ak vyznávame Krista v pravde.

Kor3 4Lebo keď hovorí niekto: Ja som Pavlov, a iný: Ja Apollov, či azda nie ste telesní? 5Ktože je tedy Pavel a kto Apollo krome toho, že sú služobníkmi, skrze ktorých ste uverili? A to každý, jako mu dal Pán: 6ja som sadil, Apollo polieval, ale Bôh dal vzrast, 7takže nie je ničím ani ten, kto sadí, ani kto polieva, ale Bôh, ktorý dáva vzrast. 8A ten, kto sadí, i ten, kto polieva, sú jedno, a každý dostane svoju vlastnú mzdu podľa svojej vlastnej práce. 9Lebo sme Božími spolupracovníkmi; Božou roľou, Božou stavbou ste.  

Ja nie som telesný a teda nie Kalvínov, Lutherov atd., ale Kristov. Aj oni boli v Kristu.

1Kor3 7takže nie je ničím ani ten, kto sadí, ani kto polieva, ale Bôh, ktorý dáva vzrast. Tak teda z toho pohľadu nie som ničím ani ja, ale jedine zvrchovaný Boh, ktorý dáva vzrast.

Všetci sme uverili preto, lebo si nás Boh vyvolil a oživil, vyznávame preto, lebo nám Otec na nebesiach zjavil Krista - ako Syna živého Boha a to presne tak, ako Petrovi a ostatným apoštolom a presne tak  aj všetkým tým, čo tvoria cirkev Kristovu. Tak aj každého z nich povolal podľa svojej vôle.

Takže Božou stavbou sme!

Naposledy upravil mil_1 dňa 2016-06-11 20:24 GMT

mil_1 je odhlásený top mil_1 napísal dňa 11/06/2016 07:36 :

janjan

Čo sa pýtaš či som pokrstený? Myslíš si, že samotný krst vodou niekoho spasí?

janjan je prihlásený top janjan napísal dňa 11/06/2016 07:58 :

mil, prečo odpovedáš otázkou ?
Ježiš poslal apoštolov krstiť všetky národy. Tak Ty si myslíš, že krst nie je dôležitý ?
Hanbíš sa za svoj krst ?

mil_1 je odhlásený top mil_1 napísal dňa 11/06/2016 08:48 :

janjan

Som pokrstený

Ja predsa nepopieram krst vodou a jeho dôležitosť. No krst vodou nie je podmienkou spasenia, ale jedine viera v Krista, ktorou prijímame ducha Svätého, ktorým sme aj zapečatení a takto prechádzame krstom Duchom Svätým.  Kto je pokrstený a zomrie bez viery v Krista, tak bude spasený? Nie! A koľko ich je pokrstených a neveriacich a koľko ich bolo pokrstených a zomreli ako neveriaci. A koľko je tých, ktorí uverili v Pravde Kristu a teda boli spasení a neboli pokrstení vodou, no prešli krstom Duchom Svätým. Ako vidíš, tak samotným krstom vodou sa človek nespasí!? Krstom sa potvrdzuje to, čo sa už stalo v srdci a v živote toho, kto uveril v Krista ako Spasiteľa. „Sk 2:41 A tak tí, ktorí ochotne prijali jeho slovo, dali sa pokrstiť“ . Takže ako vidíš, tak prijali Slovo evanjelia – uverili a až tak sa dali pokrstiť. No ako to vidíme z praxe katolíckeho náboženstva, tak je to len úkon bez znovuzrodenia v Kristu. Potom celé dejiny sú plné pokrstených bezbožníkov, ktorí páchajú tie najohavnejšie zverstvá. Celé dejiny sú plné preliatej krvi, ktorú preliali takzv. pokrstení svojím náboženstvom.

janjan je prihlásený top janjan napísal dňa 11/06/2016 09:09 :

Ján 3,5:
"Ježiš odpovedal: „Veru, veru, hovorím ti: Ak sa niekto nenarodí z vody a z Ducha, nemôže vojsť do Božieho kráľovstva."
Mk 16,15-16:
"A povedal im: „Choďte do celého sveta a hlásajte evanjelium všetkému stvoreniu. Kto uverí a dá sa pokrstiť, bude spasený; ale kto neuverí, bude odsúdený."
Mt 28,19:
"Choďte teda, učte všetky národy a krstite ich v mene Otca i Syna, i Ducha Svätého".

Bez krstu niet spásy. Ak nie je možný vodou, v hodinu smrti aspoň krst túžbou či krvi.

mil_1 je odhlásený top mil_1 napísal dňa 11/06/2016 09:12 :

Stojan

Nech ťa Boh posilní v hlásaní evanjelia Kristovho a v svedectve o tvojom obrátení. Si náš brat v Kristu a to medzi mnohými bratmi a sestrami, ktorých Boh povolal pre hlásanie tej najradostnejšej správy, akú človek mohol v celých svojich dejinách počuť - evanjelia Ježiša Krista. Pre hlásanie o hotovom spasení v Kristu vybojovanom samotným Bohom a to dokonalým dielom milosti na kríži. To je zdroj nehynúcej radosti pre človeka na slávu Boha a to takej radosti a takého pokoja aký svet nikdy nemôže dať.

mil_1 je odhlásený top mil_1 napísal dňa 11/06/2016 09:14 :

janjan napísal:
"Ježiš odpovedal: „Veru, veru, hovorím ti: Ak sa niekto nenarodí z vody a z Ducha, nemôže vojsť do Božieho kráľovstva."

V tomto prípade sa tu nehovorí o krste vodou. To ti nejako zle vyložili.

janjan je prihlásený top janjan napísal dňa 11/06/2016 09:19 :

Pre katolíkov:
"Křest vodou je od dob zvěstování evangelia nutný ke spáse všech lidí bez výjimky." (De fide)

"Duše, které odcházejí ze života ve stavu dědičného hříchu, jsou vyloučení z blaženého patření na Boha." (De fide)

Keďže krst zmýva dedičný hriech, preto rodičia neodkladajte krst svojich novo narodených detí. Ak dieťatko umrie bez krstu, žiaden anjelíček v nebíčku sa nekoná.

mil_1 je odhlásený top mil_1 napísal dňa 11/06/2016 09:19 :

janjan

Taká otázočka. Sú spasení, ktorí neboli pokrstení vodou?

Len taký jeden príklad. Lotor na kríži nebol pokrstený vodou a predsa bol spasený vierou.

Naposledy upravil mil_1 dňa 2016-06-11 22:20 GMT

janjan je prihlásený top janjan napísal dňa 11/06/2016 09:23 :

mil,
nehanbi sa priznať, že si pokrstený katolík. Alebo sa mýlim ?

janjan je prihlásený top janjan napísal dňa 11/06/2016 09:24 :

mil,
bol pokrstený túžbou. To v prípade smrti, keď nie je možné vykonať krst vodou, nahrádza skutočný krst vodou.

mil_1 je odhlásený top mil_1 napísal dňa 11/06/2016 09:26 :

janjan

To dieťatko ide podľa teba do toho vášho pomyselného očistca - dočasného pekla? Alebo ako si to myslel? Tak kde ide dieťatko ak nie k Bohu?

mil_1 je odhlásený top mil_1 napísal dňa 11/06/2016 09:29 :

janjan napísal:
mil,
nehanbi sa priznať, že si pokrstený katolík. Alebo sa mýlim ?

Ja som katolíkom nikdy nebol. No aj keby som hypoteticky bol, tak prečo by som sa mal hanbiť za to, že ma Otec na nebesiach obrátil a priviedol ku Kristu?

janjan je prihlásený top janjan napísal dňa 11/06/2016 09:30 :

Nejde do očistca, lebo nemalo osobné hriechy, takže ani žiadne tresty za ne, ktoré by malo odpykávať v očistci. Ale k Bohu nemôže ísť, lebo je zaťažené dedičným hriechom.

Naposledy upravil janjan dňa 2016-06-11 22:46 GMT

mil_1 je odhlásený top mil_1 napísal dňa 11/06/2016 09:32 :

janjan napísal :
bol pokrstený túžbou. To v prípade smrti, keď nie je možné vykonať krst vodou, nahrádza skutočný krst vodou.

Predsa  KC musela nejako tento nesúlad zdôvodniť, aby jej to pasovalo do toho učenia. A tak poskladala nejakú tu svoju konštrukciu.

A že sa nezmienila o krste Duchom Svätým,  ktorého katolíci tak ignorujú.

Mar 1:8 Ja som vás pokrstil vodou, ale on vás bude krstiť Svätým Duchom.

Ef1 11v ňom, v ktorom sme sa stali aj dedičstvom Božím predurčení súc podľa preduloženia toho, ktorý pôsobí všetko podľa rady svojej vôle, 12aby sme boli na chválu jeho slávy, my, ktorí sme sa prv nadejali v Kristovi, 13v ktorom aj vy počujúc slovo pravdy, evanjelium svojho spasenia, v ktorom aj, uveriac, zapečatení ste Svätým Duchom zasľúbenia, 14ktorý je závdavkom nášho dedičstva na vykúpenie Božieho nadobudnutého vlastníctva, na chválu jeho slávy.

Naposledy upravil mil_1 dňa 2016-06-11 22:42 GMT

janjan je prihlásený top janjan napísal dňa 11/06/2016 09:52 :

Presnejšie pre mila:
Krst túžbou - Baptismus flaminis sive Spiritus Sancti.

janjan je prihlásený top janjan napísal dňa 12/06/2016 07:46 :

O pekle mámo množstvo priamych správ, a aj tak ľudia neveria, že existuje.

janjan je prihlásený top janjan napísal dňa 12/06/2016 07:55 :

moly,
a čo Ťa ten očistec tak žerie ?
Koľko vecí nám Pán Ježiš povedal priamo, a aj tak v nich neveríte. Napríklad ustanovenia Petra za Skalu Cirkvi a odovzdanie mu až neuveriteľných právomocí. Napríklad, že bez krstu vodou niet spásy, a aj tak tomu niektorí neveria. A ďalšie a ďalšie ...

janjan je prihlásený top janjan napísal dňa 12/06/2016 07:56 :

1000 smile
Dosiahli sme najvyšší počet komentárov v histórii blogovania smile

janjan je prihlásený top janjan napísal dňa 12/06/2016 08:12 :

Cena ? To ma zaujíma smile
Prihlási sa nejaká súca budúca manželka ? smile

katuska111 je odhlásený top katuska111 napísal dňa 12/06/2016 10:30 :

Ak to bude pokracovat ako doposial,tak bude aj 2000.
Len je otazne ci to plati,aj ked sa diskutuje mimo temy blogu.grin
Janko vyhral kindervajicko s trojickami.grin

mil_1 je odhlásený top mil_1 napísal dňa 13/06/2016 08:32 :

rromann napísal :
A zároveň, píšete, že vám žiadna cirkev nevyhovuje, lebo na každej ste našli niečo zlé. Čiže, kde je to vedenie Duchom Svätým? Kde je jednota? A z čoho pramení vaše vedenie o viere? No predsa z vášho rozumu, z vašej pýchy. A každý vie kam vedie pýcha.

A kto z nás tvrdí, že nám žiadna cirkev, spoločenstvo, alebo zbor nevyhovuje? Ja chodím do Cirkvi Bratskej. Ak by nablízku bola NKZ, alebo iné spoločenstvo, ktoré sa drží Slova Božieho, tak chodím tam. Za komunistov sme sa schádzali po domoch a aj to nám vyhovovalo, hoci sme boli v očiach katolíkov ako nejaká opovrhnuteľná sekta. No ja s katolíkmi vychádzam veľmi dobre a oveľa lepšie ako katolíci vychádzajú sami medzi sebou.  

Ak hovoríš o pýche, tak sa pozri na pompéznosť a pýchu KC, ktorá sa tvári, že prišla na to ako spasiť veriaceho katolíka a to plnením ich vlastných nariadení a márnych tradícii, ktoré ak bude plniť, tak ho privedie do neba. Skrýva sa za Krista, ale to nie je kresťanstvo. Najprv nech vyberie brvno z vlastného oka a tak nech poukazuje na ostatných, že majú nejaké tie smietka. Chceš snáď povedať, že takto má vyzerať cirkev Kristova ako vyzerá KC? Cirkev plná mamonu, hromadenia majetku, politikárčenia a všetkého možného prevráteného. Predsa každý to vidí, no ak zatváraš oči pred týmto neskutočným pokrytectvom, tak ako to môžeš vidieť?

Boh to dopustil, aby takéto niečo vzniklo a existovalo a on vie prečo.

janjan je prihlásený top janjan napísal dňa 13/06/2016 09:59 :

mil,
koľko nemocníc pre najchudobnejších spravuje Tvoje spoločenstvo ? Koľko domovov pre dôchodcov, siroty, bezdomovcov ... ? Koľkým deťom v Afrike a inde poskytuje vzdelanie ? Koľko Ty prispievaš na KC, že Ti tak prekáža jej "bohatstvo" ?

happytrouble je odhlásený top happytrouble napísal dňa 13/06/2016 04:15 :

som tu relativne nova, ale neda mi nenapisat, ze sa skvelo bavim smile

janjan je prihlásený top janjan napísal dňa 13/06/2016 05:40 :

11111.
ešte šťastie, že Ťa mám, inak by som sa z tých mojich bludov nevymotal smile

janjan je prihlásený top janjan napísal dňa 13/06/2016 05:41 :

mil,
nepočúvaj rromanna, ale radšej si vylož pasiansa smile

janjan je prihlásený top janjan napísal dňa 13/06/2016 05:48 :

rromann,
chýbajú Ti milové výklady ? smile

janjan je prihlásený top janjan napísal dňa 13/06/2016 05:59 :

Keby len kindervajco, ale aj trojičky, Už len k nim splašiť mamičku smile.

mil_1 je odhlásený top mil_1 napísal dňa 13/06/2016 06:56 :

rromann

Tak poporiadku

Ján3 1A bol istý človek z farizeov, ktorému bolo meno Nikodém, židovské knieža. 2Ten prišiel k Ježišovi vnoci a povedal mu: Rabbi, vieme, že si prišiel od Boha jako učiteľ, lebo nikto nemôže činiť divy, ktoré ty činíš, keby nebol s ním Bôh. 3A Ježiš odpovedal a riekol mu: Ameň, ameň ti hovorím. Ak sa niekto nenarodí znova, nemôže vidieť kráľovstvo Božie. 4A Nikodém mu povedal: Ako sa môže narodiť človek, keď je starý? Či azda môže po druhé vojsť do života svojej matky a narodiť sa? 5Ježiš mu odpovedal: Ameň, ameň ti hovorím, že ak sa niekto nenarodí z vody a z Ducha, nemôže vojsť do kráľovstva Božieho. 6Čo sa narodilo z tela, je telo, a čo sa narodilo z Ducha, je Duch. 7Nediv sa, že som ti povedal: Musíte sa narodiť znova. 8Vietor, kam chce, tam veje, a čuješ jeho zvuk, ale nevieš, odkiaľ prichádza a kam ide; tak je to s každým, kto sa narodil z Ducha.

9A Nikodém odpovedal a riekol mu: Jako sa to môže stať?10Ježiš odpovedal a riekol mu: Veď si ty učiteľ Izraelov a toho nevieš? 11Ameň, ameň ti hovorím, že čo vieme, hovoríme, a čo sme videli, svedčíme, ale neprijímate nášho svedoctva. 12Ak som vám povedal zemské veci, a neveríte, jako potom, ak vám poviem nebeské, uveríte?! 13A nikto nevstúpil hore do neba, iba ten, ktorý sostúpil z neba - Syn človeka, ktorý je v nebi. 14A jako Mojžiš povýšil hada na púšti, tak musí byť povýšený Syn človeka, 15aby nikto, kto verí v neho, nezahynul, ale mal večný život. 16Lebo tak miloval Bôh svet, že svojho jednorodeného Syna dal, aby nikto, kto verí v neho, nezahynul, ale mal večný život. 17Lebo neposlal Bôh na svet svojho Syna, aby súdil svet, ale aby bol svet spasený skrze neho. 18Kto verí v neho, nebude odsúdený, ale ten, kto neverí, už je odsúdený, lebo neuveril v meno jednorodeného Syna Božieho. 19A to je ten súd, že svetlo prišlo na svet, ale ľudia viacej milovali tmu ako svetlo, lebo ich skutky boli zlé. 20Lebo každý, kto robí zlé, nenávidí svetlo a nejde k svetlu, aby neboly trestané jeho skutky.21Ale ten, kto činí pravdu, ide k svetlu, aby boly zjavené jeho skutky, že sú vykonané v Bohu.


V prvom rade chcem poznamenať, že nepopieram dôležitosť krstu vodou, no v týchto slovách Ježiša Krista sa nejedná o krst vodou, ako by to niektorí radi videli,  ale o nové narodenie z Ducha skrz vieru v Pravdu Božieho Slova. Týmto nechcem popierať význam krstu vodou, no poukazujem na to, čo je podstatné a to krst Duchom Svätým:   „Mat 3:11 Ja vás krstím vodou na pokánie; ale ten ktorý prichádza po mne, je mocnejší ako ja, ktorého obuv nosiť nie som hoden - ten vás bude krstiť Svätým Duchom a ohňom,..“. Teda bez viery v Pravdu Božieho Slova niet nového narodenia z Ducha svätého, lebo to Slovo Božie je semenom Ducha Božieho.

Tak poporiadku ako to Ježiš hovorí

v.3...Ak sa niekto nenarodí znova, nemôže vidieť kráľovstvo Božie.

Ako vidíme, tak tu sa vôbec nezmieňuje o na rodení z vody. Po akej odpovedí Nikodéma mu to Ježiš zase opakuje? 4A Nikodém mu povedal: Ako sa môže narodiť človek, keď je starý? Či azda môže po druhé vojsť do života svojej matky a narodiť sa?

Aha, takže je tu na scéne narodenie z matky a Nikodém si takto zavtipkoval: Či azda môže po druhé vojsť do života svojej matky a narodiť sa?

No a Ježiš mu odpovedá v tom zmysle a zahrnul do svojej odpovedí narodenie z matky a takto to upresnil, aby to Nikodém pochopil:

v.5...Ameň, ameň ti hovorím, že ak sa niekto nenarodí z vody a z Ducha, nemôže vojsť do kráľovstva Božieho.

No a ešte to upresnil, aby to Nikodém pochopil:v.6 Čo sa narodilo z tela, je telo, a čo sa narodilo z Ducha, je Duch.

Čo sa narodilo z tela je telo vo význame nič iné ako povedať, že čo sa narodilo z matky, je telo a čo sa ešte narodilo z Ducha – z Boha je Duch. Teda tu ide o to dôležité, aby sme uvideli kráľovstvo Božie a to druhé narodenie - z Ducha – Z Boha.

v. 15 aby nikto, kto verí v neho, nezahynul, ale mal večný život.


Slovo „znova“ predpokladá, že už bolo jedno narodenie, teda z tela - z matky - z vody. Preto učiť, že narodenie z vody a z Ducha je jedno narodenie a pod týmto si vysvetľovať krst vodou je zavádzajúce. Postupnosť s akou Ježiš vysvetľuje Nikodémovi ako to vlastne myslel, si môžeme všimnúť na slovách:

a) Narodiť znova – čo predpokladá, že už bolo jedno narodenie a teda sú dve narodenia
1. prvé narodenie - z vody, teda z tela – z matky
2. Vo viere v Krista sa rodíme znova, teda druhé narodenie – z Ducha – z Boha


Teda narodiť sa z vody je v zmysle verša- 6 Čo sa narodilo z tela, je telo (z matky)
Narodiť sa znova, teda z Ducha je vo zmysle verša – 6...a čo sa narodilo z Ducha, je Duch.

Ako sa to deje a teda ako vchádzame do Božieho kráľovstva je vo zmysle verša – 15 aby nikto, kto verí v neho, nezahynul, ale mal večný život.

Teda znovuzrodenie – oživenie v Kristu, aby sme porozumeli a uverili v Slovo Pravdy evanjelia Ježiša Krista. Pretože cit:  Ján 6:63... Slová, ktoré vám ja hovorím, sú duch a sú život.

Tu sa jasne hovorí o dvoch narodeniach a nie o jednom narodení! Preto hovoriť v tomto prípade, že narodenie z vody a z Ducha je krst vodou, ktorým vraj prijímame Ducha Svätého je zavádzajúce a  neporozumenie toho, čo Ježiš Nikodémovi vysvetlil. V tomto prípade tu ide o narodenie telesné (z vody – z matky) a narodenie Duchovné ( z Boha skrze vieru) a nie o krst vodou.

Najprv si povedzme čo je to Kráľovstvo Božie.

Luk 17:21 ani nepovedia: Hľa, tu! alebo: Tam hen! Lebo hľa, kráľovstvo Božie je medzi vami!
Rim 14:17 Lebo kráľovstvo Božie nie je pokrm a nápoj, ale spravedlivosť, pokoj a radosť v Svätom Duchu.


Samotným krstom vodou nikto nemôže vojsť do kráľovstva Božieho. Samotný krst vodou nevypôsobí spravedlivosť, pokoj a radosť v Svätom Duchu, ale  jedine vierou v Slovo Pravdy evanjelia Ježiša Krista prijímame Ducha Svätého, lebo to Slovo, ktoré prijímame vierou je Duch a je život! Tu sa rodíme znova – z Ducha do kráľovstva pokoja  - Božieho kráľovstva v istote spasenia v Kristu a teda sme v radosti a v pokoji v Kristu. Ak som vo Svätom Duchu som v Kráľovstve Božom, tak na ten istý spôsob som aj v Cirkvi Kristovej. Tak, ako je Kráľovstvo Božie vo Svätom Duchu, tak je aj Cirkev Kristova vo Svätom Duchu a je súčasťou tohto Kráľovstva a nikto nepovie: Hľa, tu! alebo: Tam hen! Je to Duchovné kráľovstvo – Božie kráľovstvo, ktorého súčasťou sú všetci vykúpení v Kristu!

Nikodém ako židovské knieža rovnako ako všetci židia predpokladal, že všetci, ktorí sa narodili ako deti Abraháma, teda semä Abrahámovo, sú súčasťou kráľovstva. Ale Ježiš mu ukazuje, že nikto nemôže byť novým stvorením, a teda vojsť do Božieho kráľovstva,  kým sa znovu nenarodí  a to z Ducha - z Boha, teda vierou v Slovo Božie - Krista.

Nikodém zdieľa vieru farizejov: Teda, že Božie Kráľovstvo je otvorené pre „Spravodlivých“ – teda pre tých, ktorí sú „Abrahámovým potomstvom“, dodržiavajú Mojžišov Zákon a (pretože Nikodém je farizej) aj tradície otcov. Pre farizejov je spása z dodržiavania Zákona a z telesnej príslušnosti k Izraelu. Teda narodenie podľa tela.

No Ježiš ho zaskočí tvrdením:

Jan3 3A Ježiš odpovedal a riekol mu: Ameň, ameň ti hovorím. Ak sa niekto nenarodí znova, nemôže vidieť kráľovstvo Božie.

Ježiš touto vierou otriasa a hovorí, že na spásu je potrebné niečo viac, než len sa narodiť z tela a podľa tela: a to narodiť sa „zhora“, čiže z Boha, z Ducha.

Nikodémova ako keby posmešná poznámka – „... Ako sa môže narodiť človek, keď je starý? Či azda môže po druhé vojsť do života svojej matky a narodiť sa?“ To ukazuje, že zo slov Ježiša chápe iba narodenie z vody (z tela), no nechápe to, čo je podstatné a to narodenie znova – z Ducha. Cit: “9A Nikodém odpovedal a riekol mu: Jako sa to môže stať? 10Ježiš odpovedal a riekol mu: Veď si ty učiteľ Izraelov a toho nevieš?“Ako vidíme tak Nikodém nechápal aj to, ako sa to môže stať, teda to narodenie z znova – z Ducha. Takto podobne to mnohí nechápu aj v terajšej dobe. Všimnime si, že Ježiš  na otázku Nikodéma – ako sa môže človek narodiť znova nespomína žiadny krst vodou, ale vysvetľuje a zdôrazňuje že jedine vierou v Syna Božieho sa rodíme z Ducha.  cit: „15aby nikto, kto verí v neho, nezahynul, ale mal večný život. „18Kto verí v neho, nebude odsúdený, ale ten, kto neverí, už je odsúdený, lebo neuveril v meno jednorodeného Syna Božieho.

Teda veriť v Ježiša Krista je veriť v Jeho Slovo Pravdy, ktoré je Duch a je život.

Ak narodenie „ z vody a z Ducha“ by znamenalo krst vodou, je ťažké pochopiť, prečo Ježiš Nikodéma pokarhal pre jeho nevedomosť? cit: ... Veď si ty učiteľ Izraelov a toho nevieš?  Kresťanský krst predsa ešte nebol zavedený. A Jánov Krst bolo niečo iné: „Mat 3:11 Ja vás krstím vodou na pokánie; ale ten ktorý prichádza po mne, je mocnejší ako ja, ktorého obuv nosiť nie som hoden - ten vás bude krstiť Svätým Duchom a ohňom,..“

Tak ako mohol za takúto nechápavosť Ježiš Nikodéma karhať: Skade to mal Nikodém vedieť o takomto krste? Nemohol vedieť! Mal vedieť niečo iné. Ježiš totiž nehovoril o krste vodou, ale o narodení z vody – z tela (z matky) a narodení z Ducha – vierou v Pravdu Slova Božieho – teda vierou v Ježiša Krista. Teda túto základnú a nevyhnutnú postupnosť ako človek prichádza na svet z tela – z matky – z vody a ako sa vierou rodí znova z Ducha – z Boha, aby teda mohol uvidel kráľovstvo Božie. A o tomto by mal  Nikodém ako učiteľ Izraela predsa vedieť, keďže očakávali príchod Mesiáša a Ježiš svedčil, že je to práve on.

Čim vlastne argumentujú tí, ktorí hovoria, že Ježiš pri rozhovore s Nikodémom myslel  pod narodením z vody a z Ducha krst vodou? Pri krste vodou sa predsa človek nerodí znova, ale ako to vysvetľuje Ježiš jedine vierou v to čo svedčil o sebe cit: 14A jako Mojžiš povýšil hada na púšti, tak musí byť povýšený Syn človeka, 15aby nikto, kto verí v neho, nezahynul, ale mal večný život.

Ježiš Nikodéma predsa nekarhá za nevedomosť ohľadom narodenia z vody – z tela – z matky, pretože to Nikodém chápe ako narodenie z matky, ako aj na to so vtipom odpovedá. No karhá ho za nevedomosť ohľadom narodenia z Ducha, ktoré Nikodém ako učiteľ Izraelov nechápe a posmešne hovorí, či má vojsť do života matky a narodiť sa znova. Jediné, čo z toho vyplýva je to, že Ježiš očakáva, že tento učiteľ Izraela vie, čo je to narodiť sa z Ducha: "... Veď si ty učiteľ Izraelov a toho nevieš?" Je preto zrejmé, že Ježiš chcel povedať niečo iné ako krst vodou, Nikodémovi, ktorý je znalý Písma Starého zákona. A dovysvetlil to jasne: 6Čo sa narodilo z tela, je telo, a čo sa narodilo z Ducha, je Duch.

Kristus učí, že nové narodenie je suverénne dielo Boha - Ducha Svätého. "8Vietor, kam chce, tam veje, a čuješ jeho zvuk, ale nevieš, odkiaľ prichádza a kam ide; tak je to s každým, kto sa narodil z Ducha.;

" Ján 1 12Ale tým, ktorí ho prijali, dal moc stať sa Božími deťmi: tým, čo uverili v jeho meno, 13čo sa nenarodili ani z krvi ani z vôle tela ani z vôle muža, ale z Boha. " Nové narodenie nie je v súlade s vôľou človeka, ale Božou vôľou. Podľa RKC ak voda krstu automaticky spôsobí znovuzrodenie, musíme konštatovať, že vietor fúka kde človek chce a každý môže povedať, presne tu, alebo tam, pretože krst vodou je do značnej miery otázkou ľudskej vôle. Potom je to opak toho, čo hovorí Ježiš.

Naposledy upravil mil_1 dňa 2016-06-13 20:44 GMT

janjan je prihlásený top janjan napísal dňa 13/06/2016 07:08 :

rromann,
máš čo si chcel smile

mil_1 je odhlásený top mil_1 napísal dňa 13/06/2016 09:56 :

Terezka74 napísala: Ako môzete tvrdit niekomu, kto nie je Bohom vyvoleny, aby uveril?

Prosímťa Terezka. Nejako si zle vyrozumela, alebo skôr nemôžeš rozumieť, lebo ti to nie je dané od Boha.

A to si skade nabrala, že niekto z nás dopredu vie, koho Otec na nebesiach vyvolil a koho nie? Preto zvestujeme evanjelium života každému a nezamýšľame sa komu zvestovať a komu nie. Predsa je to na Otcovi na nebesiach, koho pritiahne ku Kristu, aby porozumel a uveril. On vie kto sú jeho ovce. Oni majú uši od Otca, aby počuli na hlas svojho pastiera a následujú ho. Ale tí, ktorí nie sú jeho nečujú na Kristov hlas - evanjelium života a neuveria. Je to povedané samotným Ježišom: Ján 10:26 ale vy neveríte, pretože nie ste z mojich oviec, ako som vám už povedal.

No a môžeš mi povedať čo sú to potom za tie ovce, ktoré nie sú Kristove.

Môžeš mi povedať akého majú otca?

Ján 8:44Keby bol Bôh vaším otcom, milovali by ste ma, lebo ja som vyšiel z Boha a prišiel som; lebo ani som neprišiel sám od seba, ale on ma poslal. 43Prečo neznáte mojej reči? Preto, že nemôžete počúvať moje slovo. 44Vy ste z otca diabla a chcete robiť žiadosti svojho otca. On bol vrahom od počiatku a nestál v pravde, pretože niet v ňom pravdy. Keď hovorí lož, hovorí zo svojho vlastného, lebo je lhár a jej otec, otec lži. 45Ale ja, pretože hovorím pravdu, neveríte mi. 46Kto z vás ma usvedčí o nejakom hriechu? Ale ak hovorím pravdu, prečo mi neveríte?

47Ten, kto je z Boha, počúva slová Božie; vy preto nepočúvate, pretože nie ste z Boha.


Je to v tom istom zmysle: Ján 10:26 ale vy neveríte, pretože nie ste z mojich oviec, ako som vám už povedal.

Kto nie je z Kristových oviec, tak neuverí! No Kristové ovce čujú jeho hlas a uveria - a nasledujú ho.

Ako vidíš, tak ešte predtým ako uveria už sú v Božích očiach Kristove ovce. Otec o nich vie a pritiahne ich ku Kristu.

Lopatickejšie to už asi nedokážem.

Naposledy upravil mil_1 dňa 2016-06-13 23:07 GMT

janjan je prihlásený top janjan napísal dňa 13/06/2016 09:58 :

stojan,
a čo chceš robiť ? Vari podľa Teba skutky niečo zavážia ? Vari si neprebehol do nejakého iného teologického smeru.

janjan je prihlásený top janjan napísal dňa 13/06/2016 10:01 :

mil,
a načo zvestujete ? Keď je raz niekto vyvolený, automaticky musí uveriť aj bez vášho evanjelizovania.

janjan je prihlásený top janjan napísal dňa 13/06/2016 10:06 :

mil,
v tom Jánovom úryvku je niekde čo i len okrajovo naznačené, že to Boh ich predurčil, aby mali otca diabla, t.j. aby boli zatratení ?

mil_1 je odhlásený top mil_1 napísal dňa 13/06/2016 10:19 :

janjan napísal :
a načo zvestujete ? Keď je raz niekto vyvolený, automaticky musí uveriť aj bez vášho evanjelizovania.

Uveriť sa dá len v niečo. A v čo by uveril ak by nepočul ani nečítal? Čo to pletieš.

Takto to funguje. V čom je problém.

Rim 10:17 Tak teda viera z počutia a počutie skrze slovo Božie.

Ty tomu neveríš aj keď počuješ a teda ani nepočuješ. Ten kto počuje aj uverí a teda počuť znamená Bohom dané rozumieť.

janjan je prihlásený top janjan napísal dňa 13/06/2016 10:25 :

mil,
ak je raz niekto vyvolený a predurčený v takom zmysle ako to chápete vy, tak uverí aj hluchý, slepý. Musí uveriť. Lebo inak by nebol predurčený. Najprv tu presadzuješ absolútnu Božiu zvrchovanosť aj nad ľudskou slobodnou vôľou a potom ju popieraš tým, že by neuveril, keby nepočul či nečítal. Máš v tom rozpor jak bejk smile

mil_1 je odhlásený top mil_1 napísal dňa 13/06/2016 10:35 :

Terezka74

Tak existuje boží ľud, alebo neexistuje? Kto sú soľou zeme? Všetci sú soľou zeme? Nezmysel!

Ako by ste zabúdali, že je osoba Otca, osoba Syna a  osoba Ducha Svätého ako jedného Boha a navzájom neoddeliteľne v súčinnosti činia.

Predstava mnohých je tá, že Ježiš trpezlivo stojí a čaká kedy sa človek rozhodneme pre neho vlastnou „slobodnou“ vôľou a teda Boh je úplne závislý na našej vôli uveriť alebo neuveriť v neho? Absurdné! Ježiš predsa vie, že jeho ovce čujú jeho hlas – uveria a nasledujú ho. Ostatní preto neveria, lebo nie sú jeho ovce. Predsa to sám Ježiš hovorí a to nepopriete.  Syn predsa vie, prečo ho čujú, pretože Otec na nebesiach ich neodolateľne pritiahol ku Kristu. Aj toto hovorí sám Ježiš. Popriete to? Nie! To akoby ste nevnímali ostatné verše v ktorých jasne vyjadruje princíp ako to osoby Otca, Syna a Ducha Svätého neoddeliteľne v súčinnosti činia  v diele  stvorenia aj spásy človeka.

Predsa hovorí: - „Ján 6:37 Všetko, čo mi dáva Otec, prijde ku mne, a toho, kto prijde ku mne, nevyženiem von.“ Ján 6:44 Nikto nemôže prijsť ku mne, keby ho nepritiahol Otec, ktorý ma poslal, a ja ho vzkriesim v posledný deň .

Ak Ježiš hovorí - že niekto počuje môj hlas , tak je taktiež v tom istom zmysle. Počuje predsa preto, lebo ho Otec pritiahol ku Kristu a dal mu uši, aby počul – otvoril mu srdce aby porozumel a uveril. Mar 4:9 A hovoril im: Kto má uši nato, aby počul, nech počuje! Vie, že Otec dá niekomu uši, aby počul a uveril a niekomu nedá, lebo nie je jeho ovca. V čom je problém?

Skut13 48Keď to počuli pohania, zaradovali sa, velebili slovo Pánovo a uverili všetci, ktorí boli určení na večný život.

Teda uverili všetci tí, ktorí boli určení na večný život. Tí mali od Otca uši, aby počuli aj srdce vopred pripravené, aby porozumeli a uverili. Ak by to bolo na ich “slobodnej“ vôli uveriť, tak prečo by sa písalo, že uverili len tí, ktorí boli určení na večný život a prečo nie aj niektorí iní, ktorí sa len tak rozhodli zo svojej slobodnej vôle? Chápanie v Duchu Svätom je to isté ako predtým, tak aj teraz.

Veľa razy sa to opakuje v Písme - Kto má uši nato, aby počul, nech počuje! Srdce takého človeka je dobrou zemou, ktorú Otec pripravil predtým, ako išiel zasiať semeno Ducha – Slovo Božie. Boh ako dobrý hospodár neseje svoje semeno na cestu, do tŕnia, na skalu ale na dobrú zem. To podobenstvo je predsa konštatovanie z nášho pohľadu. No z Božieho pohľadu je to jasné, že neseje do trnia, na cestu, ale na dobrú zem, ktorú aj predtým pripravil. Musí sa rozlišovať kedy sa v Písme hovorí z nášho pohľadu a kedy z dokonalého Božieho pohľadu.

Ale je to ako hrach na stenu hádzať. Píšem tu len preto, lebo nemôžem vedieť, koho Otec na nebesiach pritiahne ku Kristu. Zvestujem Božie Slovo - Evanjelium Ježiša Krista - tú najradostnejšiu správu akú človek môže počuť.

mil_1 je odhlásený top mil_1 napísal dňa 13/06/2016 10:40 :

janjan napísal dňa 14/06/2016 12:25 :
mil,
ak je raz niekto vyvolený a predurčený v takom zmysle ako to chápete vy, tak uverí aj hluchý, slepý. Musí uveriť. Lebo inak by nebol predurčený. Najprv tu presadzuješ absolútnu Božiu zvrchovanosť aj nad ľudskou slobodnou vôľou a potom ju popieraš tým, že by neuveril, keby nepočul či nečítal. Máš v tom rozpor jak bejk smile

No predsa zvrchovaný Boh to vždy dosiahne, aby jeho ovca aj keby bola hluchá tak počula a aj keby bola slepá tak uvidela.  

Chceš snáď poprieť túto Božiu schopnosť? Chceš snáď poprieť Božiu všemohúcnosť? Ach jaj

Kto nie je jeho ovca, tak Boh môže to učiniť aj opačne ako sám vidíš, alebo skôr nevidíš

Mar4  11A povedal im: Vám je dané poznať tajomstvo kráľovstva Božieho; ale tamtým vonku deje sa všetko v podobenstvách, 12aby hľadiac hľadeli, ale nevideli, a čujúc počuli, ale nerozumeli, aby sa asnáď neobrátili, a odpustily by sa im hriechy.

Naposledy upravil mil_1 dňa 2016-06-13 23:47 GMT

janjan je prihlásený top janjan napísal dňa 13/06/2016 10:43 :

mil: "...je osoba Otca, osoba Syna a  osoba Ducha Svätého ako jedného Boha a navzájom neoddeliteľne v súčinnosti činia".
Tak to by som rád vedel, kde v Písme je toto presne tak napísané.

janjan je prihlásený top janjan napísal dňa 13/06/2016 10:46 :

mil, Ty si napísal: "Uveriť sa dá len v niečo. A v čo by uveril ak by nepočul ani nečítal?"
A to je v rozpore s tým, čo si písal o absolútnej Božej zvrchovanosti nad slobodnou vôľou.

Naposledy upravil janjan dňa 2016-06-13 23:51 GMT

mil_1 je odhlásený top mil_1 napísal dňa 13/06/2016 10:50 :

Lenže zvrchovanosť Božia je aj v tom, že Boh vždy dosiahne, aby jeho ovca počula porozumela a uverila a aj v tom, že nikto ju z jeho ruky nevytrhne.

To nemám sám zo seba, ale z Písma!

Naposledy upravil mil_1 dňa 2016-06-13 23:53 GMT

janjan je prihlásený top janjan napísal dňa 13/06/2016 10:53 :

Pre katolíkov (okrem 11111 smile):
"K počátku víry a spásy je vnitřní nadpřirozená milost absolutně nutná." (De fide)
"Lidská vůle zůstává pod vlivem účinné milosti svobodnou. Milost není neodolatelná." (De fide)

Naposledy upravil janjan dňa 2016-06-14 05:44 GMT

janjan je prihlásený top janjan napísal dňa 13/06/2016 11:01 :

mil,
lenže Písmo treba vedieť správne vyložiť a pochopiť. Ja mám napríklad z Písma, že "Boha niet". Keby som si tak svojvoľne vykladal Písmo ako to robíte vy, tak by som kľudne mohol ignorovať aj tú vetu predtým:
"Blázon si v srdci hovorí: Boha niet."

Prečo napríklad Boh nezrušil slobodnú vôľu Eve a Adamovi v okamihu, keď sa išli hriechom vytrhnúť z Jeho rúk ? A pritom to, čo stvoril bolo VEĽMI DOBRÉ. Tak ako sa mohlo stať veľmi dobré jednym okamihom veľmi zlým ? Lebo ľudia majú dar slobodnej vôle a môžu neprijať ten úžasný dar Božej milosti.

slovo je odhlásený top slovo napísal dňa 14/06/2016 04:51 :

Janthumbs up
Veľmi múdro píšeš!
Slobodná voľba slobodná vôľa sú mimoriadne potrebné na budovanie vzťahu, raste.
Charakterovom raste alebo v láske.
V celej podstate bez slobodnej voľby, by nevznikol dar. Ktorý môže ponúknuť niekto len ak má slobodnú voľbu.
Preto ten čo miluje, musí tento priestor vytvoriť a ponúknuť.
Ten čo miluje "riskuje" ale láska t tak robí!!!
Hovorím o Bohu.
On vie, že posledné slovo má aj tak On a jeho milosť.
Lásku si ani sám Pán nevynucuje iba k nej nabáda a prosí. Pochopili ste už konečne ako veľmi nás Pán miluje?

Naposledy upravil slovo dňa 2016-06-14 05:52 GMT

mil_1 je odhlásený top mil_1 napísal dňa 14/06/2016 08:36 :

Vážení

Vyzdvihovanie zvrchovanosti Božej ide proti Bohu? A v čom? Odpovedzte! Prečo sa proti tomu tak búrite? Aha, ide to proti človeku a jeho "slobodenej“ vôli a nie proti Bohu. A čo je človek? No a práve satan toto chce, aby sa vyzdvihovalo ego človeka – jeho zásluh a jeho hriechom zotročena vôla. Ako aj povedal Eve – budete ako Bohovia.

Hriešny človek má vôľu, no nikdy nie slobodnú. Vždy sa rozhoduje v rámci svojej bezbožnosti a v rámci svojho odsúdenia spravodlivým Bohom. Jedine v Bohu je slobodný. Jedine Boh má slobodnú vôľu a čo chce to aj učiní. Ak človek uveril v Krista  - Slovo Božie, tak už činí v rámci Božej vôle, a to je sloboda v Bohu. Tvrdím, že ľudské srdce je od počiatku zotročené hriechom a vôľa je len jeho vykonávateľkou v rámci tohto otroctva. Otroctvo v hriechu nie je sloboda. Hriech plodí vždy smrť! Človek sa z toho otroctva sám od seba nikdy nedostane. Musí ho niekto vykúpiť a zaplatiť, aby bol slobodný. Vždy je potrebný Boží oživujúci zásah. Všetok život pochádza jedine zo živého Boha. Nikto sa sám od seba neoživí!  Duchovne mŕtvy sám od seba neožije. Všetko čo činí, činí v rámci svojej bezbožnosti a teda v otroctve hriechu.  Hovorím, že takz. “slobodna“ vôľa u bezbožného a hriechom zotročeného človeka neexistuje. To si len nahovára človek, že znakom slobody je aj hrešiť - činiť zlo . Práve naopak! Hrešiť – činiť zlo je znakom otroctva.
Že vraj slobodne sa rozhodnúť odmietnuť Krista. To je čo za absurdita? Už je odsúdený Bohom ak ho odmietne. Odmietnutie Krista je taktiež zhrešiť. Otázka je prečo ho odmietol. Aj to je v Písme - lebo nie je jeho ovca.
Ján 3:18 Kto verí v neho, nebude odsúdený, ale ten, kto neverí, už je odsúdený, lebo neuveril v meno jednorodeného Syna Božieho.

Je znakom skutočnej slobody činiť aj hriech - zlo? Nie! Činiť zlo nie je znakom slobody, ale otroctva hriechu. Boh predsa netvorí hriech – zlo,  a aj napriek tomu má ničím neobmedzenú vôľu a teda slobodu vo svojej moci, milosti a spravodlivosti. Ak teda človek chodí v Božom Duchu, tak jeho sloboda je jedine v Bohu - jeho milosti a moci. A to je pravá sloboda v Kristu! Ako ju môže mať človek ešte predtým ako uveril. Potom sa sám od seba nemohol slobodne rozhodnú pre Krista, ale je to Boh, ktorý sa rozhodol pre neho, lebo je to jeho ovca. Navonok to z nášho nedokonalého pohľadu tak  vyzerá, že je to človek, ktorý sa pre neho rozhodol, no je to Boh, ktorý sa rozhodol oveľa skôr pre neho, lebo je to jeho ovca.

Ak Boh chce niekoho pritiahnuť ku Kristu, tak ho svojím časom pritiahne. O tom  nech nikto nepochybuje. Ak si vyvolil Saula, tak ho pritiahol svojím spôsobom ku Kristu. Ak Saul išiel z vlastnej vôli a presvedčenia prenasledovať kresťanov, tak ani netušil, že aj on bude horlivým kresťanom a šíriť evanjelium medzi pohanmi. Kde bola vtedy jeho slobodná vôľa? Boh zasiahol a takto Otec vždy zasahuje aby pritiahol svoju ovcu ku Kristu. Boh svoje semeno - Slovo Božie zasieva do sŕdc ľudí, ktoré predtým preoral a pripravil, aby ako dobrý hospodár sial na dobrú zem. Keď je už srdce preorané, tak už len čaká, kedy dopadne semeno ducha – Slovo Božie. Tá orba srdca, tak to  sú tie rôzne pády, ktoré Boh dopúšťa na človeka, keď človek padá až na to najhlbšie dno a padá aj jeho pýcha a vtedy Boh pristupuje k zlomenému srdcu človeka svojím Slovom. Pýcha človeka už nebráni pôsobeniu Slova Pravdy aby sa semeno zakorenilo. To je orba a príprava pôdy, aby semeno Ducha rástlo na dobrej zemi a dalo úrodu. Boh  ako dobrý hospodár seje svoje semeno na dobrú zem a nie na skalu, do tŕnia, na cestu. To je každému jasné. To že tam spadne je tým, že to semenom Ducha je Slovo Pravdy a rozsieva sa po celom svete. No Jedným je to na spasenie a druhým je kameňom úrazu a skalou pohoršenia.

Aby sa naplnili aj tieto slová: Mar4 11A povedal im: Vám je dané poznať tajomstvo kráľovstva Božieho; ale tamtým vonku deje sa všetko v podobenstvách, 12aby hľadiac hľadeli, ale nevideli, a čujúc počuli, ale nerozumeli, aby sa snáď neobrátili, a odpustily by sa im hriechy.

Tak jedným je dané poznať tajomstvo kráľovstva Božieho a iným nie je dané. Tak od koho je to jedným dané? No predsa od Otca v nebesiach a oni porozumejú a uveria. Otec ich pritiahne ku Kristu! Tak potom čo tu neustále hovoríte o slobodnej ľudskej vôli ako rozhodujúcom faktore pri účinnosti spásy? Žiadna taká neexistuje! Vy čítajúc Písmo nerozumiete, lebo vám to nie je dané od Boha.

Naposledy upravil mil_1 dňa 2016-06-14 09:38 GMT

janjan je prihlásený top janjan napísal dňa 14/06/2016 09:14 :

mil,
kto Ti povedal, že Tebe je dané rozumieť Písmu ?

janjan je prihlásený top janjan napísal dňa 14/06/2016 09:37 :

mil, napísal si: "Boh predsa netvorí hriech – zlo".
Je odmietnutie Krista, zlom, hriechom ? Ak nie je, nič sa nedeje. Ale ak je, a to uznáš aj Ty, že to zlo - hriech je, môže to byť Božím dielom ? Nemôže. Tak ostáva len druhá možnosť, že je to dielom človeka, jeho slobodnej vôle, ktorá odmieta.
Boh by svojim konaním popieral sám seba ? To je nezmysel. A to by robil, keby svojim rozhodnutím určoval, ľuďom - Ty ma prijmeš, Ty ma odmietneš. Boh každému dáva možnosť (a nie jednu), aby ho človek spoznal a prijal, ale človek je ten, ktorý to odmieta.

Naposledy upravil janjan dňa 2016-06-14 10:38 GMT

mil_1 je odhlásený top mil_1 napísal dňa 14/06/2016 10:28 :

Jeremiáš 1:5 (“Prv ako som ťa utvoril v lone matky, znal som ťa, a prv ako si vyšiel zo života, posvätil som ťa, za proroka národom som ťa dal”)

Boh je večný. Nemá počiatok ani koniec. Zrodili sme sa z Boha, z Jeho oživujúceho Ducha. Pretože nás znál ešte pred založením sveta. Dal, aby jeho oživujúcim Duchom sme sa narodili do hriešneho tela na zemi, aby sa oslávil v nás a ukázal na nás svoju moc na vytvorení nového stvorenia v Kristu Ježišovi. Lebo ten istý Duch, ktorý oživuje mení človeka na podobnosť obrazu Ježiša Krista a to je známosť u Boha. Aby Kristus bol prvorodeným medzi mnohými bratmi. Tak ako znál prvorodeného Syna, tak zná aj ostatné deti Božie zrodené z toho istého Ducha.
Ak je Kristus Slovo, ktoré sa stalo Telom a to Slovo bolo u Boha a Boh bol to Slovo. Potom to Slovo nesúce v sebe oživujúceho Ducha je to iste a toho istého Ducha čo oživí tých, ktorí sú známi Bohu. A prečo sú známi? Lebo pri oživení - znovuzrodení vzniká nový človek (nie z tohto sveta), ktorý je známy Bohu skrze toho istého oživujúceho Ducha, ktorý je sám Boh. Preto zná Boh všetkých, skrze ktorých sa oslávi.

Ján 1 12Ale tým, ktorí ho prijali, dal moc stať sa Božími deťmi: tým, čo uverili v jeho meno, 13čo sa nenarodili ani z krvi ani z vôle tela ani z vôle muža, ale z Boha. "

Vieme teda prečo uverili?13čo sa nenarodili ani z krvi ani z vôle tela ani z vôle muža, ale z Boha. "

Kde je tu tá vaša "slobodná vôľa" ako rozhodujúci faktor pre účinnosť spásy?

Ako sa nikto sám od seba nedokáže narodiť telesne, tak v tom istom zmysle sa sám od seba nedokáže narodiť z Ducha.

Jan3 3A Ježiš odpovedal a riekol mu: Ameň, ameň ti hovorím. Ak sa niekto nenarodí znova, nemôže vidieť kráľovstvo Božie.

Ježiš tu jednoducho konštatuje a vieme z písma prečo sa narodia z Ducha - z Boha a vieme aj to prečo sa mnohí nenarodia z Ducha - z Boha.

Naposledy upravil mil_1 dňa 2016-06-14 11:38 GMT

mil_1 je odhlásený top mil_1 napísal dňa 14/06/2016 10:44 :

Človek - jeho srdce je ako pokladnica - nádoba. Viera je to, skrz čo sa dá do tej nádoby niečo naliať. Nádoby si Boh volí na čo ich bude používať. Ak je tam naliate skrz vieru Slovo Božie, tak srdce bude niesť Boží charakter. To Slovo je semenom ducha a takto sa rodí nový človek, ktorý je narodený znova - z Ducha - z Boha. To, čo už pramení z takého srdca sú skutky viery a ovocie ducha Svätého. No a medzi ovocie ducha Svätého je v prvom rade láska Božia. Neexistuje žiadny možný spôsob, ako by sa vôľa mohla rozhodnúť niesť ovocie, ktoré je v protiklade k povahe jeho srdca. Ak je srdce naplnené zlom, tak aj človek zákonite ponesie zlé ovocie.

Nič inšie vôľa človeka nevyberie zo srdca len to, čo nesie charakter toho, čo je naliate v srdci človeka.

Obsah srdca určujú slová a činy, ktoré je možné vyniesť. Vôľa pre svoje rozhodnutia musí siahať do srdca. Preto každá myšlienka, slovo a skutok bude mať povahu toho, čo je uložené vo vnútri – v srdci.

Nie je možné, aby človek vybral čisté zlato z truhlice, ktorá je naplnená len zhrdzaveným železom.

A preto: Mat 12:33 Ale urobte strom dobrým, a urobíte i jeho ovocie dobrým; alebo urobte strom zlým, a urobíte i jeho ovocie zlým. Lebo strom sa pozná po ovocí.

Ak sa niekto odvažuje nad tým polemizovať, tak Pavol mu na to jasne odpovedá:20Nuž tedy, ó, človeče, ktože si ty, že odhováraš Bohu?! Či azda povie útvor tomu, kto ho utvoril: Prečo si ma tak učinil?

RIM9 14Čo tedy povieme? Či nie je nespravedlivosť u Boha? To nech sa nestane! 15Lebo hovorí Mojžišovi: Zmilujem sa, nad kým sa zmilujem a zľutujem sa, nad kým sa zľutujem. 16Tak tedy nie je to vecou toho, kto chce, ani toho, kto beží, ale vecou Boha, ktorý sa zmilováva. 17Lebo Písmo hovorí faraonovi: Práve nato som ťa vzbudil, aby som na tebe ukázal svoju moc, a aby sa rozhlasovalo moje meno po celej zemi. 18Tak tedy nad kým sa chce zmilovať, nad tým sa zmilováva, a koho chce zatvrdiť, toho zatvrdzuje. 19Ale povieš mi tedy: A prečože potom karhá? Lebo veď kto kedysa sprotivil jeho vôli, keď je tomu tak? 20Nuž tedy, ó, človeče, ktože si ty, že odhováraš Bohu?! Či azda povie útvor tomu, kto ho utvoril: Prečo si ma tak učinil? 21Alebo či nemá hrnčiar práva a moci nad hlinou, aby z toho istého blata učinil jednu nádobu na česť a druhú na nečesť? 22A čo, ak Bôh chcúc ukázať svoj hnev a oznámiť to, čo je jemu možné, znášal vo veľkej zhovievavosti nádoby hnevu, pripravené na záhubu, 23a aby oznámil bohatstvo svojej slávy na nádobách milosrdenstva, ktoré vopred prihotovil na slávu? - 24Ktorých aj povolal, nás, nie len zo Židov, ale aj z pohanov

29A tak ako predpovedal Izaiáš: Keby nám Pán Zástupov nebol zanechal semä, boli by sme jako Sodoma a Gomore by sme boli podobní.

Jedine Boh pozná svoje cesty aby sa v konečnom dôsledku oslávil zvrchovaný Boh stvoriteľ neba a zeme. Všetko, všetky stvorenia slúžia Bohu v príprave Jeho detí k tomu, aby sa mu podobali. Ide tu predovšetkým o Božiu slávu a k tomu je podriadené všetko. Pripravuje si pre Seba nové stvorenie v Kristu Ježišovi, ktoré bude na Ňom úplne a dobrovoľne závislé a v láske sa Mu bude podriaďovať. Bude to stvorenie, ktoré bude nekonečne vďačné jedine Bohu a stále ho bude oslavovať.
Milosť Božia nepopiera Božiu spravodlivosť!  Ak sa Boh nad niekým zmiluje a nad iným nie, tak predsa nestráca svoju spravodlivosť. On vie prečo sa nad iným nezmiloval. Nechajme to na Otca v nebesiach a uznajme absolútnu zvrchovanosť Božiu!

janjan je prihlásený top janjan napísal dňa 14/06/2016 10:53 :

mil,
čomu nerozumieš ?
Tým, ktorí ho prijali, tým, ktorí uverili ... - vyjadrený jednoznačný úkon vôle ľudí: prijať, uveriť.
Keby spása nezávisela od slobodného prijatia Božej milosti človekom, keby bola priamo nanútená človekovi, bez toho, aby sa mohol rozhodnúť za alebo proti, prečo teda Boh - Láska neurčí každého človeka na spasenie, ale jednych určí na spásu, iných na zatratenie (podľa Tvojho predurčenia) ? Ako by niečo také mohla urobiť Absolútna Láska, niekoho zatratiť ?
mil, pochop už konečne, že Boh všetkých ľudí predurčil na spásu, ale ľudia si to môžu svojou slobodnou vôľou pokaziť a skončiť tak zatratení. A Boh rešpektuje ich rozhodnutie, aj keď do poslednej chvíle im ponúka svoju milosť.

janjan je prihlásený top janjan napísal dňa 14/06/2016 11:02 :

mil: "On vie prečo sa nad iným nezmiloval."
Podľa Tvojho chápania sa nad iným nezmiloval preto, lebo to tak chcel a ten človek s tým nič nemôže urobiť - ani dobrom, ani hriechom. To takto si predstavuješ Absolútnu Lásku ? To by bolo presne tak, ako keby učiteľ známkoval žiaka päťkami, lebo má veľký nos, iného lebo má čierne vlasy, ďalšieho preto, lebo sa dnes tak vyspal ... a inému by dal jednotku, lebo má pekný svetrík ...
Boh je Láska, to len my nechceme túto lásku prijať.

mil_1 je odhlásený top mil_1 napísal dňa 14/06/2016 01:45 :

janjan

Na tebe aj na mnohých sa plní presne to, čo povedal Ježiš: Mar4  11A povedal im: Vám je dané poznať tajomstvo kráľovstva Božieho; ale tamtým vonku deje sa všetko v podobenstvách, 12aby hľadiac hľadeli, ale nevideli, a čujúc počuli, ale nerozumeli, aby sa asnáď neobrátili, a odpustily by sa im hriechy.

Ty aj hľadiac hľadíš na tieto verše, ale ti nie je dané rozumieť, aby si sa snáď neobrátil.Koľko si toho už počul? Preto je to poslané inému aby tomu porozumel. Predsa tu sa to dovysvetlí prečo ho prijali a uverili: " Ján 1 ...13čo sa nenarodili ani z krvi ani z vôle tela ani z vôle muža, ale z Boha. "

Podľa katolíkov je to vec slobodnej vôle sa narodiť z Boha? A kde je vôľa Božia? To predsa úplne protirečí všetkému, čo hovorí a to nie len Pavol, ale aj samotný Kristus. Predsa Pavol píše v Kristovom Duchu.

Chceš snáď povedať, že ani Pavol tomu nerozumie? Predsa citujem to, čo písal Pavol. Ty povieš - nemám právo si vykladať po svojom. Vyzdvihovanie Božej zvrchovanosti na našom spasení predsa nepotrebuje výklad. Je to predsa samozrejmosť, že náš Boh je zvrchovaným Bohom.

Načo je vám vlastne Biblia, keď ju beriete ako len nejakú obťažujúcu knihu, ktorá len vnáša zmätok do vášho katolíckeho učenia. Vieš čo je konštatovanie a vieš čo je za tým? Vieš čo je ľudský pohľad a vieš čo je Boží pohľad?  

Najprv sa konštatuje a potom sa predsa  dovysvetlí prečo vlastne uverili.  Ale vy neveríte lebo nie ste z mojich oviec. To predsa platí aj opačne – vy uveríte, pretože ste z mojich oviec.

Ján10 27Moje ovce čujú môj hlas, a ja ich znám, a nasledujú ma, 28a ja im dávam večný život, a nezahynú na veky, a nikto ich nevytrhne z mojej ruky. 29Môj Otec, ktorý mi ich dal, je väčší od všetkých, a nikto ich nemôže vytrhnúť z ruky môjho Otca. 30Ja a Otec sme jedno.

To katolícke neustále strácanie spasenia a neustále získavanie spasenia vlastnými skutkami je týmto veršom postavené na hlavu.

Naposledy upravil mil_1 dňa 2016-06-14 14:47 GMT

alexandra_ je odhlásený top alexandra_ napísal dňa 14/06/2016 02:25 :

Mil, napríklad, kde hovorí Pán Ježiš o slobodnej vôli človeka, o rozhodnutí, ktoré necháva na človeku..

Mk 8,34
Ako nasledovať Ježiša. – 3434-38Potom zavolal k sebe zástup aj učeníkov a povedal im: „Kto chce ísť za mnou, nech zaprie sám seba, vezme svoj kríž a nasleduje ma. 35Lebo kto by si chcel život zachrániť, stratí ho, ale kto stratí svoj život pre mňa a pre evanjelium, zachráni si ho. 36Veď čo osoží človeku, keby aj celý svet získal, a svojej duši by uškodil?!...

samozrejme, človek vie, že vo svojej hriešnosti je slabý, biedny, neschopný, a tak sa máme modliť, vyprosovať si Božie milosti pre život, aby sme vedeli správne žiť, ako Boh žiada
Písmo x krát navádza k vlastnej aktivite a snaživosti, k vlastnému uváženému konaniu a pričineniu sa svojou uváženou vôľou a konaním

2 Pt 1,5
..A práve preto vynaložte všetko úsilie na to, aby ste k svojej viere pripojili čnosť, k čnosti poznanie, 6k poznaniu zdržanlivosť, k zdržanlivosti trpezlivosť, k trpezlivosti nábožnosť, 7k nábožnosti bratskú náklonnosť a k bratskej náklonnosti lásku. 8Ak toto všetko máte a ak sa to rozhojňuje, nebudete nečinnými a neplodnými v poznávaní nášho Pána Ježiša Krista..

Mt 26,41
..Bdejte a modlite sa, aby ste neprišli do pokušenia! Duch je síce ochotný, ale telo slabé.“ ..

Lk 18,1
Podobenstvo o sudcovi a vdove. – 1Rozpovedal im podobenstvo, ako sa treba stále modliť a neochabovať: ..

1 Sol 5,12
Záverečné napomenutia a pozdravy.
– 12Prosíme vás, bratia, aby ste si vážili tých, čo pracujú medzi vami, sú vašimi predstavenými v Pánovi a napomínajú vás. 13Majte ich vo veľkej láske pre ich dielo! Žite jeden s druhým v pokoji! 14Vyzývame vás, bratia: napomínajte neporiadnych, posmeľujte malomyseľných, ujímajte sa slabých, ku všetkým buďte zhovievaví! 15Dajte si pozor, aby sa nik nikomu neodplácal zlým za zlé, ale vždy sa usilujte o dobro medzi sebou i voči všetkým! 16Ustavične sa radujte! 1717Bez prestania sa modlite, 1818pri všetkom vzdávajte vďaky, lebo to je Božia vôľa v Kristovi Ježišovi pre vás! 1919-20Ducha neuhášajte, 20proroctvami nepohŕdajte! 21Ale všetko skúmajte a čo je dobré, toho sa držte! 22Chráňte sa zla v akejkoľvek podobe!
2323Sám Boh pokoja nech vás celých posvätí, aby sa zachoval váš duch neporušený a duša i telo bez úhony, keď príde náš Pán Ježiš Kristus. 24Verný je ten, ktorý vás volá, a on to aj urobí.
25Bratia, modlite sa aj za nás!
2626Pozdravte všetkých bratov svätým bozkom! 27Zaprisahám vás v Pánovi, aby sa tento list čítal všetkým bratom.
28Milosť nášho Pána Ježiša Krista nech je s vami.

-------------

Boh nás vyzýva PROSTE A DOSTANETE..(rovnako však aj za všetko vzávajte vďaky)..si slabý, pros si o silu, pros si o múdrosť, pros, aby si neupadol do hriechu, pros o uzdravenie, pros o zotrvanie v dobrom, obracaj sa na Boha, ktorý dáva tým, ktorí ho vzývajú a dôverujú Mu, pros nesutále, vytrvalo, pokorne a úprimne, a snaž sa
bez svojho pričinenia sa nepohneme, podobne nás vyzýva Písmo vyhýbajte sa zlému, odtínajte, robte dobre, buďte takí a takí, nerobte toto a toto..lebo Boh chce spasiť všetkých ľudí
"Veď Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného Syna, aby nezahynul nik, kto v neho verí, ale aby mal večný život. 17Lebo Boh neposlal Syna na svet, aby svet odsúdil, ale aby sa skrze neho svet spasil."..svet..všetkých, ktorí uveria

"Poďte ku mne všetci, čo sa namáhate a ja vás posilním"..

my, katolíci, máme sviatosti, tie sviatosti nám dal sámn Boh a sú na to, aby sa človek zdokonaľoval, ako žiada od nás sám Boh, polepšoval sa a vedel viac a viac milovať Boha a skrze Boha blížneho, lebo taký je náš hlavný zmysel a cieľ života

-----------------------------
-----------------------------
na záver, autorka blogu by si zaslúžila od nás prispievajúcich minimálne veľkú bonboniéru alebo velikánsku čokoládu za trpezlivosť s vymazávaním správ smile

Naposledy upravil alexandra_ dňa 2016-06-14 16:26 GMT

mil_1 je odhlásený top mil_1 napísal dňa 14/06/2016 07:15 :

Alexandra

Je povedané - kto vytrvá až do konca – to je predsa konštatovanie. Prečo vytrvá  taktiež vieme – z Božieho pohľadu ani jedna jeho ovca nezahynie. Je tak? Je!Tam je zahrnuté všetko a predovšetkým Božia milosť a moc. Pre skutočné Božie deti - vykúpených je súčasťou vyučovania milosťou aj varovanie, vystríhanie, napomínanie,  káznenie,  ale aj švihanie, ale toto všetko si neodporuje s istotou v Kristu, ale práve naopak, lebo tu je vidieť opateru nášho Otca na nebesiach o svoje deti, aby nezahynulo ani jedno z nich, ale aby rástli vo viere. Je to všetko v spoľahlivých Božích rukách.

Bez Božej milosti a moci nikto nevytrvá. Musíš si uvedomiť kto je to zvrchovaný Boh a jeho vôľa a moc, ktorá stojí nad vôľou všetkých bytostí a vždy sa stane jeho vôľa.

No ja tu hovorím o novom narodení – z Ducha – z Boha, teda komu sa to deje, prečo sa to deje a ako sa to deje. Je to suverénny akt Božej vôle! V žiadnom prípade to nie je akt ľudskej vôle a jeho “slobodného“ rozhodnutia, keďže je to zatiaľ duchovná mŕtvola, ktorá nevníma duchovné Pravdy Božie, ako keď telesná mŕtvola nevníma svetlo slnka. Ak Boh niekoho nechá tak, tak nie je jeho ovca. Ak to  zoberieme z telesnej stránky je to niečo podobné, ako keby sa Adam sám oživil a vdýchol do seba dych života. Ako vidíš je to nezmysel. Je jasné, že to bol Boh, ktorý do neho vdýchol dych života a Adam sa stal živou dušou. Presne tak je to aj s narodením z Ducha – z Boha.  1Kor 15:45 Tak je aj napísané: Prvý človek, Adam, stal sa živou dušou, posledný Adam oživujúcim duchom.

Konštatovanie – stal sa živou dušou. Vieme čo je za tým, že sa sám nestal, ale Boh do neho vdýchol dych života. Posledný Adam oživujúci duchom – vieme čo je za tým, že sa sám neoživil duchom, ale Boží Duch - Boh ho oživil, aby porozumel a uveril Slovu Božiemu.

To, čo nasleduje potom je udržiavanie Bohom ako som spomenul vyššie a všetko čo k tomu patrí. O tom sa teraz nebavíme.

Sami sa nerodíme telesne z vlastného rozhodnutia a taktiež sa sami nerodíme z Ducha z vlastného rozhodnutia, ako keď - no a teraz sa idem narodiť z Ducha – z Boha?  Vidíš ako to zneje? Je to ako keby sa dieťa rozhodovalo, no tak idem sa narodiť.

Tú iskru zapaľujúcu život v srdci človeka činí Boh svojim oživujúcim zásahom. Až tak človek v tomto oživenom stave srdca porozumie a uverí. Božia vôľa je nad vôľou všetkých bytostí a preto sa vždy stane Božia vôľa, aby sa oslávil Boh.  No a zbožčovať ľudskú vôľu, akoby stála nad Božou vôľou a Boh sa jej pasívne podriaďuje je absurdné zmýšľanie. Ja verím vo Zvrchovaného a mocného Boha a nie v bezmocného boha, ktorý by len bezmocne čakal, kedy sa konečne hriešnik rozhodne v neho uveriť .

janjan je prihlásený top janjan napísal dňa 14/06/2016 07:36 :

mil,
Ty si sa ako stal veriacim ?

janjan je prihlásený top janjan napísal dňa 14/06/2016 07:47 :

mil,
zober si lotra na kríži. Prečo Ježiš hneď ako ich ukrižovali mu nepovedal - budeš so mnou v raji ? Ale povedal mu to až po tom, ako lotor odpovedal na Božiu ponuku milosti. Tou ponukou bolo ukrižovanie vedľa Nevinného. Jeden lotor túto ponuku milosti svojou vôľou prijal - bol spasený, druhý neprijal - nebol spasený. Alebo si myslíš, že Ježiš, ktorý odpustil tým, ktorý ho surovo mučili, bol by taký krutý, žeby si povedal - Ty druhý zlý lotor, posmieval si sa mi, skonči v pekle. Obaja lotri mali rovnaký východiskový bod na spásu, obaja viseli na kríži pri Láske, jeden ju prijal, druhý neprijal. A teraz mi povedz, či Boh - Láska bol taký krutý, že naschvál poslal druhého lotra do pekla.

janjan je prihlásený top janjan napísal dňa 14/06/2016 07:57 :

mil: "Ak Boh niekoho nechá tak, tak nie je jeho ovca." Potom čia je to ovca ? Satanova ? Satan ju stvoril ? A kedy sa ňou stal ? Hneď pri svojom splodení rodičmi ? Alebo pri narodení, alebo keď mal 3 roky ? Kedy ?
To Boh privádza na svet ľudí - jedného pre nebo, druhého pre peklo ? To si naozaj myslíš ? Že Boh, ktorý obetoval vlastného Syna na záchranu ľudí, obetoval ho len na to, aby zachránil zopár tých, ktorých On sám neodsúdil do pekla ? A ostatných kruto poslal do pekla ?
Boh je zvrchovaný Vládca, ale svoju všemohúcnosť oveľa lepšie dokazuje tým, že dal ľuďom slobodnú vôľu. Kto je mocnejší panovník ? Ten, čo si autoritu vynúti gulagom ? Alebo ten, ktorého ľudia slobodne poslúchajú a milujú, lebo je dobrý ?

Naposledy upravil janjan dňa 2016-06-14 20:58 GMT

janjan je prihlásený top janjan napísal dňa 14/06/2016 09:47 :

moly,
veľmi sa s milom nezhodnete smile

Ale na počiatku viery je VŽDY Boh, on je prvý, kto pozýva, kto dáva. Prvý Boží dotyk si nevieme zaslúžiť ani vyprosiť, my len odpovedáme na Božie volanie. Ale odpovedať potom musíme sústavne, deň čo deň, hodinu čo hodinu - prídu na rad naše skutky. činené v spolupráci s Božou milosťou.

mil_1 je odhlásený top mil_1 napísal dňa 15/06/2016 05:24 :

janjan

Všetci sme ako ten lotor hodní odsúdenia Bohom. No Rimania takto trestali na výstrahu aj kresťanov a nie len lotrov. Aj tí kresťania mohli byť predtým, ako uverili takými lotrami. A prečo by tento lotor nemohol byť v očiach Boha jeho ovca? Možno ho Otec na nebesiach pritiahol ku Kristu ešte skôr a bol už veriaci:Luk23 42A povedal Ježišovi: Rozpomeň sa na mňa, Pane, keď prijdeš vo svojom kráľovstve! a možno ho pritiahol na kríži, aby ho aj vyznal. Boh vie. Otec na nebesiach si vyberie čas, kedy ho pritiahne ku Kristu. Ježiš to vtedy uvidel a preto mu aj povedal: Luk23 43A Ježiš mu povedal: Ameň ti hovorím, dnes budeš so mnou v raji.
To, že v Biblii je nazvaný lotrom, tak to ešte neznamená, že v Božích očiach nebol jeho ovcou. Ako vidíme, tak bol a to aj vyznal. Ani jedna jeho ovca nezahynie a vidíme to aj na tom "lotrovi".

No a slobodná vôľa duchovne mŕtveho hriechu slúčiaceho človeka je nezmysel. Človek je skutočne slobodný jedine v Kristu, ako som už toľko ráz napísal.

Jan8 33Odpovedali mu: Semä Abrahámovo sme a nikdy sme nikomu neslúžili; jako ty teda hovoríš, že vraj budete slobodní? 34Ježiš im odpovedal: Ameň, ameň vám hovorím, že každý, kto činí hriech, je sluhom hriechu. 35A sluha nezostáva v dome na veky; syn zostáva na veky. 36Tedy keď vás Syn vyslobodí, budete skutočne slobodní.

No a teraz mi hovorte o skutočnej slobode - o slobodnej vôli človeka slúžiaceho hriechu, ktorého vôľa je ním zotročena.

Ani keď to hovorí Kristus aj tak mu neveríte. Ach jaj.

Naposledy upravil mil_1 dňa 2016-06-15 06:58 GMT

mil_1 je odhlásený top mil_1 napísal dňa 15/06/2016 05:54 :

janjan napísal:Ty si sa ako stal veriacim ?

Ja som bol veriaci v Krista od malička a milosť Božia má vyučovala a zdokonaľovala v Kristu. Vždy som mal istotu spasenia v Kristu a nikdy som o tom nepochyboval.

Naposledy upravil mil_1 dňa 2016-06-15 06:56 GMT

mil_1 je odhlásený top mil_1 napísal dňa 15/06/2016 06:22 :

moly napísala :
najskôr Pán hľadá tých, čo majú srdce obrátené k Nemu, hľadá ctiteľov, ktorí Ho uctievajú v Duchu a v Pravde a potom,,,potom sa začne diať to, o čom píše mil_1, Pán si ich povoláva k sebe ako svoje ovce stará sa o ne, áno striehne, aby sa žiadna nestratila,denne im dáva všetko potrebné, aby mali silu nasledovať Ho a milovať, posilňuje a podopiera, ale človek, musí byť vo vzťahu aktívny a bdieť, inak,,,

Moly Moly

Nech ti dá Pán porozumieť. Či som malo toho napísal?

Hľadá tých, ktorí ho uctievajú v Duchu a v Pravde? To ho uctievajú v Duchu a v Pravde ešte predtým ako v neho uverili? A to ako sa to dá? Môžeš mi to vysvetliť? Práve naopak moly. Predtým ako človeka Otec na nebesiach pritiahne ku Kristu, lebo je jeho ovca, tak ten človek bol stratený hriešnik, zotročený hriechom, duchovne mŕtvy. Až keď takto oživené srdce pritiahnuté  ku Kristu Otcom na nebesiach v neho uverí, tak až vtedy je novým stvorením v Kristu a až vtedy vychádzajú skutky viery a ovocie Ducha. Boh o ňom vie už dávno. Až vtedy človek vie čím bol, kto už je, komu patrí a čoho je súčasťou a je udržiavaný a vyučovaný milosťou a mocou Božou na slávu Otca na nebesiach.

Naposledy upravil mil_1 dňa 2016-06-15 09:35 GMT

mil_1 je odhlásený top mil_1 napísal dňa 15/06/2016 07:47 :

moly

Mne nemusíš veriť, ale ver tomu čo povedal Boh a je to napísané v Písme.

To našiel Saula preto, lebo ho predtým uctieval v Duchu a v Pravde? Predsa v Krista ešte neveril. Prenasledoval predsa kresťanov.

No Boh povedal: Sk 9:15 Ale Pán mu povedal: Iď, lebo on mi je vyvolenou nádobou, aby zaniesol moje meno i pred pohanov i pred kráľov i pred synov Izraelových.

Naposledy upravil mil_1 dňa 2016-06-15 08:49 GMT

mil_1 je odhlásený top mil_1 napísal dňa 15/06/2016 08:32 :

janjan napísal :
Ale na počiatku viery je VŽDY Boh, on je prvý, kto pozýva, kto dáva. Prvý Boží dotyk si nevieme zaslúžiť ani vyprosiť, my len odpovedáme na Božie volanie. Ale odpovedať potom musíme sústavne, deň čo deň, hodinu čo hodinu - prídu na rad naše skutky. činené v spolupráci s Božou milosťou.

Boh je ktorý oživuje. Pozývať duchovnú mŕtvolu sa nedá a to tak ako sa nedá pozvať telesná mŕtvola. Keď ju Duch Boží oživí, tak až potom povoláva.  Boh je ešte pred našou vierou, keď ešte sme všetci žili v otroctve hriechu, tak Syn Boží  sa za nás obetoval a spasil  svoj ľud.  Je to jeho stvorenie a jeho dielo.

Aj keby to z nášho pohľadu vyzeralo akokoľvek, vždy vzdajme chválu za všetko jedine zvrchovanému Bohu a nie človeku a jeho vôli. Je to len náš nedokonalý pohľad a satan to využíva.  Žiadnu chybu v tom neurobíte, ak vzdáte všetku chválu zvrchovanému Bohu za všetko, lebo nič iné Boh nechce, len aby sa  oslávil vo všetkom, lebo všetko je jeho dielom.  Práve satan to nechce a podsúva takéto argumenty ako je slobodná vôľa človeka, aby povýšil človeka a jeho pýchu a práve tomu sa Boh protiví.

Prečo je niekomu tak zaťažko to uznať, tak to o niečom svedčí.
Kristus nielen že je s tými, ktorí v Neho uverili, ale je priamo v nich svojím živým Slovom - Duchom! Preto život veriaceho nie je externá záležitosť. On vyteká znútra tak prirodzene, ako prameň vody. Je to vytekanie vnútri prebývajúceho Ducha – Slova Božieho.

Naposledy upravil mil_1 dňa 2016-06-15 09:42 GMT

janjan je prihlásený top janjan napísal dňa 15/06/2016 11:31 :

Ak popierate slobodnú vôľu človeka, potom Boha, Lásku, Dobrotu, Svätosť, robíte zodpovedného za hriech človeka.

janjan je prihlásený top janjan napísal dňa 15/06/2016 01:47 :

stojan,
dobrý príklad si dal. Mňa zaujala veta:
"Boh videl ich SKUTKY, že sa odvrátili od svojich zlých ciest, a Boh sa zmiloval a nepostihol ich nešťastím, ktorým ich zamýšľal postihnúť."
A tiež dokazuje slobodnú vôľu Jonáša - keby ju nemal, hneď na prvý raz, bez reptania, bez úteku by realizoval to, čo mu Boh prikázal.
Užívanie slobodnej vôle predsa neznamená, že keď sa rozhodnem pre zlo, hriech, tak nepríde za to sparvodlivá odplata. Veď práve o tom je slobodná vôľa - možnosť postaviť sa aj proti Bohu.

janjan je prihlásený top janjan napísal dňa 15/06/2016 02:01 :

mil,
vo výklade Písma nie je priestor na vyjadrenia typu "možno", "čo keď" ... veď vieme, že môže byť len "Áno - Nie".
Keď lotor bol nazvaný lotrom, tak aj lotrom bol, sám to povedal "... dostávame, čo sme si skutkami zaslúžili". Takže teraz už kresťan, či vykúpený môže byť aj lotor, človek, čo hreší až tak, že je odsúdený na smrť ? Veď doteraz si nám tvrdil, že Božia ovca, vykúpený človek, nehreší, len sem-tam zhreší.
To naozaj veríš že Boh - Láska, umierajúca na kríži, jednému lotrovi sľúbi nebo a druhému nie ? Že tento milosrdný Boh nedal obom lotrom šancu ?
Ja verím v Boha - Lásku, Dobrotu, Svätosť, Spravodlivosť, Milosrdenstvo. A Ty ?

janjan je prihlásený top janjan napísal dňa 15/06/2016 02:17 :

stojan, ja dúfam, že si zaslúžim život. Žijem s nádejou na Život, nie na Smrť.

janjan je prihlásený top janjan napísal dňa 15/06/2016 02:22 :

mil,
a ešte niečo k Božím ovciam a tým iným ovciam. V podobenstve o robotníkoch vo vinici som si nevšimol, žeby večer o piatej Pán nechal ešte nejakých robotníkov postávať na námestí a nepovolal ich do vinice. Pán povolal všetkých.

janjan je prihlásený top janjan napísal dňa 15/06/2016 02:31 :

stojan,
zdôrazňujem skutky, aby ste si uvedomili, že "automatické nebíčko" neeistuje.
Podľa vašej teórie by Ninivčanom stačilo povedať: "Máš pravdu Jonáš, veríme, že je pravda, čo hovoríš".

janjan je prihlásený top janjan napísal dňa 15/06/2016 02:33 :

moly,
vidíš, akých to máš kámošov ? smile
Aj Ty tak isto veríš ako oni ? Ešte stále je to len zdôrazňovanie niečoho iného ?

janjan je prihlásený top janjan napísal dňa 15/06/2016 03:03 :

stojan,
ja si to nemyslím, ale tak to prezentujete vy.

janjan je prihlásený top janjan napísal dňa 15/06/2016 03:58 :

stojan,
vieš prečo dúfam, že si zaslúžim večný život ?
Lebo brána neba je už otvorená. Lebo dobrotivý a láskavý Pán ma deň čo deň zahŕňa svojimi darmi, svojim požehnaním, svojimi milosťami ... A ja dúfam, že svojim hriechom toto všetko Božie nezahatím, neodvrhnem Jeho dary a milosti.

janjan je prihlásený top janjan napísal dňa 15/06/2016 05:49 :

stojan,
opakujem sa, ale "automatické nebíčko" neexistuje. Ak zomrieš v ťažkom hriechu, čaká Ťa peklo.

mil_1 je odhlásený top mil_1 napísal dňa 15/06/2016 08:35 :

Terezka74

No a prečo neuchytí satan na dobrej zemi? Teda vo zmysle pripravenej na sejbu. Lebo Boh ako dobrý hospodár si tu zem, ktorú pripravil aj udržiava.

Boh ako dobrý hospodár seje na pripravenú zem, ktorú ako dobrý hospodár pred sejbou aj pripravil, aby bola pripravená a teda dobrá na sejbu. Sama od seba dobrá na sejbu nebude, lebo ju musí hospodár pred sejbou pripraviť - preorať atd.

Som z dediny a viem, že by som nikdy nesial pšenicu na cestu, do tŕnia, alebo na skalu, ale na zem, ktorú som predtým  preoral a pripravil, aby bola dobrá na sejbu. Ak sejem, tak mi semeno spadne aj tam. No mojím úmyslom nie je ho tam zasiať, lebo sa nezakorení a nedá úrodu. To viem ja a myslíš si, že to nevie Boh, že sa jeho semeno neujme na skale, v trni a pod.?

Ježiš konštatuje, čo sa udeje ak semeno spadne tam, kde nemá. Lebo je to Slovo Božie, ktoré sa seje po svete a počujú ho mnohí.  No a úmysel Boha je predsa siať na ním preoranú a pripravenú zem, aby doniesla úžitok. Všetkým, ktorým Otec na nebesiach pripravil pred sejbou ich srdcia  tvoria jeho ľud. Sú to jeho polia a jeho pozemky.

Ako vidíme všetko je dielom Boha, aj príprava nášho srdca, aj zasiatie semena, aj úroda.

Naposledy upravil mil_1 dňa 2016-06-15 21:44 GMT

mil_1 je odhlásený top mil_1 napísal dňa 18/06/2016 05:53 :

janjan napísal dňa :
Ak popierate slobodnú vôľu človeka, potom Boha, Lásku, Dobrotu, Svätosť, robíte zodpovedného za hriech človeka.

Nezmysel!

Skutočná sloboda je jedine v Kristu ak naša vôľa je v súlade s Božou vôľou. Naša vôľa nie je nikdy nezávislá! Vždy je závislá na stave nášho srdca. Najpr sa poruší srdce a vôľa len kopíruje tento stav. Ak spochybní človek vo svojom srdci Božie Slovo - Boha, tak je to porušenie. Nasleduje oddelenie sa od Boha a nezávislosť na Božej vôli, sebachvála, pýcha  a túžba byť ako Boh a prejaví sa to na slovách a skutkoch. Nie je najpr vôľa a tak porušenie, lebo vôľa vychádza z nášho vedomia z nášho srdca. Ak niet nášho vedomia, tak niet ani našej vôle. Porušenie srdca je ako príčina  a následok je , že si človek zvolí jedenie zakázaného ovocia.

Skutok je vždy následok toho, čo sa stalo v srdci. Človek je predovšetkým zodpovedný za padlý stav svojho srdca. Vôľa len kopíruje tento stav. Skrz prikázanie sa ukázalo to porušenie a teda ukázal sa hriech. Vôľa je len jednoduché vynášanie toho, čo je v srdci človeka a čo tvorí jeho charakter. Ak je v srdci človeka len zhrdzavené železo, tak si volí to, čo si v rámci toho “zhrdzaveného“ železa vynesie na povrch. No a ukáže sa to na jeho slovách a skutkoch. Ak je v srdci človeka “zlato“, tak si človek volí v rámci toho “zlata“. Aj to sa ukáže na slovách a skutkoch. Luk 6:45 Dobrý človek z dobrého pokladu svojho srdca vynáša dobré, a zlý človek zo zlého pokladu svojho srdca vynáša zlé; lebo čím je preplnené srdce, to hovoria jeho ústa. Mat 7:18 Dobrý strom nemôže rodiť zlé ovocie ani zlý strom rodiť dobré ovocie. Mat 12:33 Ale urobte strom dobrým, a urobíte i jeho ovocie dobrým; alebo urobte strom zlým, a urobíte i jeho ovocie zlým. Lebo strom sa pozná po ovocí. No a ten dobrý poklad - zlato je to Slovo Božie a to vynášanie vôľou sú skutky viery a ovocie Ducha Svätého.

Ak sa ukázal hriech skrz zákon, tak sa ukázala aj milosť Božia , aby sa uplatnila skrz vieru.

Gal3 22Ale Písmo zavrelo všetko pod hriech, aby zasľúbenie z viery Ježiša Krista bolo dané veriacim. 23Ale prv, ako prišla viera, boli sme strážení pod zákonom, zavrení s určením pre vieru, ktorá mala byť zjavená, 24takže zákon bol naším pestúnom, vedúcim nás ku Kristovi, aby sme boli ospravedlnení z viery 25Ale odkedy prišla viera, nie sme viac pod pestúnom. 26Lebo všetci sme synmi Božími skrze vieru v Kristu Ježišovi.

Rim3 19A vieme, že všetko, čo hovorí zákon, vraví tým, ktorí sú pod zákonom, aby boly zapchaté každé ústa, a celý svet aby bol vinný Bohu, 20pretože zo skutkov zákona nebude ospravedlnené pred ním niktoré telo, lebo skrze zákon poznanie hriechu.


Skrz zákon máme poznanie hriechu, aby každý bol vinný Bohu, aby Boh bol vo všetkom zvrchovaný, aby zásluha a chvála človeka bola vylúčená, aby sa ukázala Božia moc a  Božia milosť na vytvorení nového stvorenia v Kristu Ježišovi. Stvorenia, ktoré ho bude naveky v láske oslavovať. Sú to všetko Božie cesty a Boží spôsob formovania človeka na podobu Božieho syna.

Naposledy upravil mil_1 dňa 2016-06-18 18:54 GMT

janjan je prihlásený top janjan napísal dňa 18/06/2016 09:38 :

Slobodná vôľa:
„Predložil som vám život alebo smrť, požehnanie alebo kliatbu, vyvoľ si život ..." (Deut 30,19).
„Veď kto sa osvedčil a ukázal, že je dokonalý, tomu patrí večná sláva! Lebo mohol prestúpiť (zákon), ale ho neprestúpil, a mohol robiť zle, ale neurobil tak." (Sir 31,10).

mil_1 je odhlásený top mil_1 napísal dňa 19/06/2016 07:35 :

janjan

Ja som ti jasne napísal, čo predchádza vôli človeka.

christianwhite je odhlásený top christianwhite napísal dňa 30/06/2016 12:18 :

@terezka74

Milovo ucenie totiz tvrdi "o nas bez nas".

Velmi zdeformované tvrdenie ktoré netvrdí ani mil..
predestinacia nie je o nás bez nás, ale Boh v nás a skrze nás..
Inak to nejde.. Efe2:4   Ale Bôh súc bohatý v milosrdenstve pre mnohú svoju lásku, ktorou nás zamiloval, 5   aj keď sme boli mŕtvi v previneniach, spolu nás oživil s Kristom - milosťou ste spasení -a spolu vzkriesil..2Ko 1:22  ktorý si nás i zapečatil a dal závdavok Ducha do našich sŕdc.
Ja sa z milom zhodnem keď si detailne definujeme pojmy,  žiadne dve pravdy.

Naposledy upravil christianwhite dňa 2016-07-02 04:06 GMT

janjan je prihlásený top janjan napísal dňa 30/06/2016 12:22 :

christianwhite,
terezka74 milovo chápanie vystihla presne. Ak si Ty myslíš niečo iné, tak niečo nie je v poriadku. Mil tvrdí, že má pravdu, Ty tvrdíš, že máš pravdu. Ejha, dve navzájom protirečiace si pravdy.

mil_1 je odhlásený top mil_1 napísal dňa 01/07/2016 01:29 :

Vážení
To nie je moje učenie, ale učenie Ježiša Krista.

Ja len citujem slová Ježiša Krista ako napr. tu: „Ján 15:16 nie vy ste si mňa vyvolili, ale ja som si vás vyvolil a ustanovil som vás, aby ste išli a niesli ovocie, a vaše ovocie aby zostávalo“.

Ak má niekto s týmto problém, tak má problém prijať Ježišove slová ako fakt. To o niečom vážnom svedčí! Potom nemá uši od Boha aby počul a porozumel. Prečo  je to tak, tak jedine Boh vie.

Mar4  11A povedal im: Vám je dané poznať tajomstvo kráľovstva Božieho; ale tamtým vonku deje sa všetko v podobenstvách, 12aby hľadiac hľadeli, ale nevideli, a čujúc počuli, ale nerozumeli, aby sa asnáď neobrátili, a odpustily by sa im hriechy.

Môžete pri týchto veršoch rozmýšľať, prečo sú tak napísané, a prečo to nezodpovedá tým vaším predstavám.

Naposledy upravil mil_1 dňa 2016-07-01 03:38 GMT

mil_1 je odhlásený top mil_1 napísal dňa 01/07/2016 01:51 :

terezka74 napísala:hovoris, ze Boh vie, ze sa Jeho semeno neujme na skale, ani v trni...
No ano, ved Boh je vsevediaci.
Zabudas vsak na to, ze je i vsemohuci.
On môze aj neurodnu pôdu postupne prekyprit a zmenit na urodnu zem.

Predsa celý čas to tvrdím, že najprv Boh ju pripraví a to preto, aby teda bola vhodná na sejbu, aby sa semeno zakorenilo a dalo aj úrodu. Sú to jeho pozemky a jeho pôda, aby ich premenil ná úrodné polia.

terezka74 napísala:Napisal si, ze Tvojim umyslom nie je zasiat semeno do neurodnej pôdy, lebo sa nezakoreni a neda urodu.

Vychadza mi z toho asi to, ze Ty hlasas Bozie Slovo iba niektorym. Mimochodom odkial vies, ktore srdce je ake?
Len Boh vidi do nasich srdc, my mame tendenciu sudit podla tela.

Ak idem zasiať pšenicu, tak sa rozhodujem, kedy a na ktorom mojom pozemku ju zasejem. Kľudne si môžem zvoli pôdu, ktorú stačí len prekopať, ale aj na neúrodnej, s ktorou je už viacej práce, aby sa stala úrodnou.
No vždy som to ja, ktorý rozhoduje na svojom pozemku.

To chcete uprieť Bohu, aby si rozhodoval na vlastných pozemkoch čo chce a kedy chce. Boh predsa vie, ktoré sú jeho jeho pozemky a vie kedy a kde zasiať. Skade to má človek vedieť.

To je taká s vami katolíkmi diskusia. Ja stále zdôrazňujem, že evanjelium Ježiša Krista sa zvestuje každému, lebo z pohľadu človeka nemôžeme vedieť čo s tým ktorým človekom zamýľa Boh, lebo jedine Boh vidí do srdca človeka a vie kto je jeho ovca. Ak ty mi na to - a odkiaľ vieš, ktoré srdce je aké?
No katastrofa.

A ja vždy opakuje stále to isté, že Boh vie, kto je jeho ovca, no z nášho pohľadu sa evanjelium Ježiša Krista zvestuje každému. No z Božieho pohľadu to jednému  bude na spasenie a druhému kameňom úrazu.

Naposledy upravil mil_1 dňa 2016-07-01 03:43 GMT

mil_1 je odhlásený top mil_1 napísal dňa 01/07/2016 02:34 :

vážení

Ak Boh nechá človeka až do smrti napospas jeho bezbožnosti a hriechom zotročenej vlastnej vôli, lebo o slobode bez Boha sa nedá vôbec hovoriť, tak ho necháva zahynúť. Prečo? Je to jeho vec a Boh vie prečo. Jediná pravá sloboda je v Kristu. Viete mi povedať ako sa človek z vlastnej moci a to bez Božieho zásahu v ktorom je zahrnuté všetko potrebné pre spásu človeka dokáže  „slobodne“ rozhodúť pre Krista, ak je duchovnou mŕtvolou, neverí slovu Božiemu a teda nie je slobodný a jeho vôľa je zotročená hriechom? Byť bezbožný - hrešiť predsa nie je znakom slobody. Kto sa odváži povedať takúto hlúposť, že žiť v hriechu – robiť zlo je to znakom slobody? Ak nie, tak o čom to tu rozprávate a nejakej slobodnej vôli človeka. Tak ju definujte tú slobodnú vôľu človeka a pritom vždy narazíte na nejaký rámec. Ak si zoberieme napr. rámec hriechu, tak hriech vždy plodí smrť. Ako sa z tohoto rámcu, človek sám z vlastnými silami vyvlečie? Nijak! Tak ako môžete tvrdiť o slobodnej vôli človeka? Skúste ju najprv definovať.  Vôľa je vždy závislá na postavení a na stave srdca a to predchádza tomu, čo si volíme – čo si vyberieme z pokladnici srdca. Najprv je postavenie – teda to, že nás Boh uviedol do tohto výsostného postavenia – postavenia dieťaťa Božieho a to bez zásluh a zdarma. Boh oživuje srdce, aby porozumelo a uverilo tomu, čo všetko Boh urobil aby ho uviedol do tohto postavenia - postavenia dieťaťa Božieho. No a je tu nový stav srdca formovaný Božím Slovom skrze vieru a nadobúda už Boží charakter. Vtedy vôľa človeka je v súlade s Božou vôľou, lebo vyberá z pokladnice obnoveného srdca v ktorom je Slovo Božie. A to je sloboda v Kristu – v Bohu. Skutky viery a ovocie ducha sú toho následkom, aby sa oslávil zvrchovaný Boh. Viete mi povedať, kto donáša ovocie Svätého Ducha a prečo sa to ovocie takto nazýva – ovocím Ducha Svätého? No predsa Svätý Duch, ktorý je predsa Bohom. No a je tu nový život vyučovaný a zdokonaľovaný milosťou Božou, ktorý je už hodný tohoto výsostného postavenia – postavenia dieťaťa Božieho.

No a vážení Božia vôľa je nad vôľou všetkých bytostí. Ak by to tak nebolo, tak Boh by nič nemohol dosiahnuť a nedalo by sa uskutočniť dokonalé dielo milosti, na ktorého realizáciu boli predsa potrebné všetky nádoby a to na česť aj na nečesť. Kto to poprie? Každý z nich robil podľa svojej vôle no Boh aj tak riadil ich krok.
No a prečo by Otec na nebesiach nechal zahynúť vlastné dieťa? Ján10 27Moje ovce čujú môj hlas, a ja ich znám, a nasledujú ma, 28a ja im dávam večný život, a nezahynú na veky, a nikto ich nevytrhne z mojej ruky. 29Môj Otec, ktorý mi ich dal, je väčší od všetkých, a nikto ich nemôže vytrhnúť z ruky môjho Otca. 30Ja a Otec sme jedno.
Ak ste niektorí rodičia a máte deti, tak nechápem prečo tomu nerozumiete?

Naposledy upravil mil_1 dňa 2016-07-03 18:28 GMT

janjan je prihlásený top janjan napísal dňa 01/07/2016 12:23 :

moly,
ako môžeš súhlasiť so všetkým a pritom tvrdíš niečo DIAMETRÁLNE iné než mil ? milovi nič nechýba, on si vlastným výkladom vybudoval svoju teológiu a Ty si si svojim vlastným výkladom vybudovala svoju, úplne inú, teológiu. A pritom obaja tvrdíte, že ste vedení v pravde. A toto je ten najväčší oriešok, ktorý by ste si mali vysvetliť, ako môže mať jediná pravda dve pravdy.

christianwhite je odhlásený top christianwhite napísal dňa 01/07/2016 01:02 :

My nemame slobodnu volu, tu mal len Adam a Eva kym neprepadli hriechu ktori ich a v nich aj nas zotrocil na zle.. clovek ma slobodu konat viac alebo menej zle. Ale nema schopnost uverit Bohu kym mu Boh neudeli milost a nezobudi ho z mrtvych.

1Ko 2:14 Telesný človek neprijíma veci Božieho Ducha; sú mu totiž bláznovstvom a nemôže ich poznať, pretože sa posudzujú duchovne.

Ján 6:44 Nikto nemôže prísť ku mne, kým ho nepritiahne Otec, ktorý ma poslal. A ja ho vzkriesim v posledný deň.

janjan je prihlásený top janjan napísal dňa 01/07/2016 01:30 :

moly,
mil na nič nezabudol a ako vidím ani christianwhite na nič nezabudol.
A nerozumiem tomu, ako by mohol na niečo zabudnúť, keď je vraj vedený v pravde ...

janjan je prihlásený top janjan napísal dňa 01/07/2016 01:33 :

moly, vidíš, vidíš, kto sa nedrží Cirkvi, ten zaručene skôr či neskôr začne hlásať kardinálne bludy, s ktorými ani Ty nesúhlasíš.

janjan je prihlásený top janjan napísal dňa 01/07/2016 02:13 :

moly,
Ty sa držíš Biblie, aj mil sa drží biblie. A čo tu nevidíme ? Hlásate navzájom odporujúce si "pravdy".
Ale to len preto, že sa nedržíte Cirkvi, stĺpu a opory pravdy, ktorá jediná má kompetenciu a privilégium vykladať Písmo.
Každý, aj katolík, kto sa nedrží Cirkvi, je na najlepšej ceste napísať si vlastné evanjelium.
Dvaja pápeži ? Právoplatný bol len jeden. A ten druhý, keby sa bol držal Cirkvi, nikdy by sa nepostavil do pozície protipápeža.

janjan je prihlásený top janjan napísal dňa 01/07/2016 03:03 :

moly,
zaujímavé, že každá protestantská cirkev učí niečo iné, viď príklady na tomto blogu. Tak ktorej sa vlastne držíš ? Si si istá, že tej pravdivej ?

janjan je prihlásený top janjan napísal dňa 01/07/2016 07:24 :

moly,
len na tomto jednom blogu je toľko rôznych protestantských učení. Tvoja cirkev učí predestináciu ako milova ?
A to je zásadná vec, nie nejaký okrajový problémik. Otvor oči a prestaň za každú cenu obhajovať neobhájiteľné.

mil_1 je odhlásený top mil_1 napísal dňa 01/07/2016 07:45 :

Moly napísala: a posledná poznámka...(môj postreh, nemusíte súhlasiť, ale ja tomu verím)

z toho, čo sa pohybujem medzi kresťanmi a niektorými dosť aktívnymi pre Pána som si niečo uvedomila,
keď jeden pracovník stále naliehal na to, aká je naša práca na evanjelizácii potrebná,lebo...ak dieťa zomrie nečakane skôr ako mu bolo hlásané evanjelium,,,zahynie naveky, bude stratenééé...mala som z toho čudný pocit
akoby spása toho dieťaťa závisela od nás,,,no neviem,,,nezdá sa mi
osobne si myslím toto:
evanjelizácia je určite potrebná a určite ju máme robiť,ale nenamýšľajme si príliš o sebe, že my máme v rukách spásu detí...ak niekoho nestihneme zevanjelizovať, že skončí kvôli nám v pekle, brrr,taká predstava sa mi prieči...

Niekto ti niečo povie, čo nie je biblické a ty z toho vyvodzuješ takéto závery? Predsa deti sú Božie a idú do Božích rúk.  Snáď nepochybuješ o spravodlivosti Božej.  Mala si dotyčnému odcitovať Ježišove slová a je to vyriešené: Luk 18:16 Ale Ježiš privolajúc si deti povedal: Nechajte dieťatká ísť ku mne a nebráňte im, lebo takých je kráľovstvo Božie.

moly napísala: ale čo tým chcem povedať a ako to súvisí s tým, o čom píše mil a o čom sa tu bavíme???

nemám pochýb o tom, že Pán by si poradil aj bez nás a našej evanjelizácie, nieje na ňu odkázaný On je EL Šaddai - Boh všemohúci, ale,,,

On chce, Jemu sa to páči, On po tom túži, aby sme spolupracovali s Ním na záchrane stratených, malirovnaké túžby a rovnakú vášeň pre stratených ako má On sááááám

my si myslíme akú službu robíme tým "chúďatkám", čo nepoznajú Pána a ako sme ich predbehli a,,, neuvedomujeme si,že to sme my sami,ktorých Pán takto cez túto službu evanjelizácie vychováva a  formuje a na svoj obraz.  

Moly

Pripadáš mi ako keď katolíci nazývajú Máriu spoluvykupiteľkyňa. Ich predstava je podobná. My nezachraňujeme spolu s Bohom! To skade to máš? To Boh zachránil nás a činí v nás a skrz nás. To nie je nejaká externá záležitosť.

No a zvrchovaný Boh v ktorého verím, tak čo chce tak vždy dosiahne a vždy sa stane jeho Slovo a jeho vôľa. To si je potrebné uvedomiť.

Naposledy upravil mil_1 dňa 2016-07-01 20:53 GMT

mil_1 je odhlásený top mil_1 napísal dňa 01/07/2016 07:59 :

terezka74

Ale, ale terezka. Všetci sme boli neúrodnou pôdou! Predsa z neúrodnej zeme sa dá urobiť úrodná a až tak siať. Máš  problém to pochopiť? Nemusíš ma vodiť za nos. Ja viem čo píšem.

Naposledy upravil mil_1 dňa 2016-07-01 21:45 GMT

janjan je prihlásený top janjan napísal dňa 01/07/2016 08:02 :

stojan,
terezka74 odpovedá priamo a jej otázky idú priamo k podstate problému ale tak, aby sa každý nad odpoveďami zamyslel. Ale viem, ťažko sa na takýto štýl odpovedá tým, ktorí nechcú počuť skutočnú pravdu.

janjan je prihlásený top janjan napísal dňa 01/07/2016 08:09 :

mil: "Predsa deti sú Božie a idú do Božích rúk."
Tak deti už nie sú predestinované ? Všetky sú Božie ovce ?
A kedy sa z decka stane Judáš ? V ktorom roku sa o nich rozhodne - Ty pôjdeš do neba, Ty do pekla ? A hlavne na základe čoho sa vyriekne takýto ortieľ ?
Máš v tom riadny chaos mil, už ani nevieš, čo si písal v prvých príspevkoch.

Naposledy upravil janjan dňa 2016-07-01 21:15 GMT

janjan je prihlásený top janjan napísal dňa 01/07/2016 08:20 :

moly, ale si dopadla. Ten, s ktorým vo všetko súhlasíš a s ktorým zdieľaš vraj ROVNAKÚ vieru, Ťa takto zjazdil. Ešte viac ako ja smile

mil_1 je odhlásený top mil_1 napísal dňa 01/07/2016 08:26 :

Vážení katolíci

Tá samospasiteľnosť no v náručí KC je katolíkom vlastná.  Milosť Božiu berú iba ako pomocnú barlu pre zásluhy, akoby milosť sa dala zaslúžiť. Potom tu už nehovoríme o milosti, ale o zásluhovosti.

Niečo také ako spasenie z milosti + spasenie zo skutkov – zásluhami neexituje, lebo si to navzájom odporuje. Na jednej strane mi bude katolík suverénne tvrdiť, že spasenie je z milosti a hneď nato mi suverénne tvrdí, že milosť ospravedlnenia - spasenie katolík stratí skutkami - tým že zhreší. No ak milosť ospravedlnenia – spasenie katolík stráca skutkami, tak ako ho zase získava a udržiava? Zase len skutkami a tak dookola. Pritom vie, že milosť je nezaslúžená priazeň, no katolík si ju chce zaslúžiť. Pritom si neuvedomuje, že milosť už týmto nie je milosťou, ale zásluhovosťou. No katastrofa.

A tento namiešaný guláš spolu s márnymi tradíciami vydávajú za kresťanstvo? Toto s pravým kresťanstvom nemá nič spoločné.

Naposledy upravil mil_1 dňa 2016-07-01 22:31 GMT

mil_1 je odhlásený top mil_1 napísal dňa 01/07/2016 08:38 :

Janjan

Odcitoval som ti Ježišové slová. Tak sa vyjadri k nim.

Luk 18:16 Ale Ježiš privolajúc si deti povedal: Nechajte dieťatká ísť ku mne a nebráňte im, lebo takých je kráľovstvo Božie.

Kde tu vidíš problém v predurčení. Ja žiadny nevidím.

Zbytočne sa vrtíš! Všetko čo píšem je podložené písmom. Jaj, zabudol som, vy Písmo nepovažujete za jedinú autoritu. Tak potom nič.

Naposledy upravil mil_1 dňa 2016-07-01 21:39 GMT

mil_1 je odhlásený top mil_1 napísal dňa 01/07/2016 08:55 :

Terezka74 napísala: Raz som Ti napisala, aby si skusil pouvazovat o aktivnom a pasivnom pôsobeni Boha.
Uz si sa o to posnazil?

Ja v nemohúcneho a pasívneho Boha neverím!

Ja verím vo zvrchovaného Boha, ktorý aktívne pôsobí a takýto všemohúci Boh, ktorý môže byť prítomný kde chce, tak takýto Boh nepotrebuje, aby ho zastupoval hriešny a smrteľný človek a jeho nejaký úrad. Ak z tohoto pohľadu je zastupovanie všadeprítomného Boha vylúčené, tak ten kto sa vydáva za jeho zástupcu a sedí namiesto neho je potom falošný zatupca Krista - Boha na Zemi.

mil_1 je odhlásený top mil_1 napísal dňa 01/07/2016 09:09 :

rromann

Milosť Božia nás vyučuje. V čom máš problém. Takto sa zdokonaľujeme v Kristu. Takto nás formuje Boh Slovom - Duchom.

No ak katolík nepokladá Slovo Božie, ktoré je zapísané v Biblii za jedinú autoritu, tak ako vás môže milosť Božia vyučovať, ak ste uväznení v márnych tradíciách a dodržiavaní nariadení ľudí - nejakej inštitúcii.

janjan je prihlásený top janjan napísal dňa 01/07/2016 09:13 :

stojan,
stále sa oháňaš Honoriom. Ale poznáš vôbec históriu, ako sa to odohralo ? Chápeš vôbec o čom bol spor ? A hlavne či vieš dokázať, čo NEOMYLNE tvrdil a či jeho myšlienky niečo zmenili na viere KC. Lebo ja viem, že neurobil nič, čím by odklonil KC od Pravdy.
Je to veľmi vetchá slamka, ktorej sa chytáš, keď dôjdu argumenty. Mne tento Tvoj "argument" pripadá ako zúrivosť a škrípanie zubami, keď sa nijak inak nedá odporovať pravde.

mil_1 je odhlásený top mil_1 napísal dňa 01/07/2016 09:26 :

rromann napísal:
Mil_1 , doteraz si mi neodpovedal na otázku o poslednom súde

Môžeš mi sformulovať ešte raz otázku - teda čo konkrétne chceš počuť?

Naposledy upravil mil_1 dňa 2016-07-01 22:27 GMT

janjan je prihlásený top janjan napísal dňa 01/07/2016 09:40 :

stojan,
tak to som veľmo zvedavý, kde nájdeš v Biblii to, čo ukázali Honoriovi, že hovorí nebiblicky. Predveď sa.
Tušíš vôbec o akú komplikovanú teologickú záležitosť ide ?

janjan je prihlásený top janjan napísal dňa 01/07/2016 09:50 :

stojan,
len ukáž svoje znalosti a z Biblie dokáž, že bol kacírom.

mil_1 je odhlásený top mil_1 napísal dňa 01/07/2016 10:01 :

No tak janjan a rromann

Ak chcete zastávať pojem slobodná vôľa v jej pravom význame, tak definujte pojem slobodná vôľa človeka - čo to je, čo si pod týmto pojmom predstavujete v pravom význame slova a čo jej predchádza? Je na niečom závislá, je realizácia takejto vôle niečím ohraničená, obmedzená, má nejaký rámec. Ak áno, tak potom je slobodná? Alebo jej realizácia je neobmedzená, neohraničená a nemá žiadny rámec. Predsa hovoríme o vôli ako o vlastnom rozhodnutiu . Alebo je to len nejaká nereálna predstava a nereálne rozhodnutia?

Naposledy upravil mil_1 dňa 2016-07-01 23:06 GMT

janjan je prihlásený top janjan napísal dňa 02/07/2016 06:39 :

stojan,
keby si mal skutočné vedomosti z histórie, tak by si vedel, v akej dobe Honorius žil, čo vykonal a za akých okolností došlo k tomu vyhláseniu o ňom. A Tvoj triumfalistický povyk by rýchlo utíchol.
Ale rád by som bol, keby si nám konkrétne vysvetlil, čo nebiblické alebo aspoň proticirkevné povedal Honorius.

janjan je prihlásený top janjan napísal dňa 02/07/2016 06:47 :

mil,
pred časom si tvrdil, že sú dobré ovce (budú spasené) a zlé ovce (budú zatratené).
Teraz si napísal, že všetky deti sú dobré ovce, lebo im patrí nebeské kráľovstvo.
Ale neodpovedal si na otázku, kedy, v ktorom roku života, za akých okolností a hlavne na základe čoho, sa z detí - dobrých ovcí stanú zlé ovce.

janjan je prihlásený top janjan napísal dňa 02/07/2016 07:17 :

Slobodná vôľa.
Sir 15, 14-18:
14 Na počiatku stvoril Boh človeka a ponechal mu možnosť rozhodnúť sa.
15 Dal mu svoje príkazy a ustanovenia.
16 Ak chceš zachovávať príkazy, zachovajú ťa, a máš mu večne preukazovať žiadanú vernosť.
17 Položil pred teba vodu a oheň: čiahni rukou po tom, čo si vyvolíš.
18 Pred človekom leží život a smrť, dobro a zlo: dostane to, čo sa mu ľúbi.

Naposledy upravil janjan dňa 2016-07-02 08:18 GMT

mil_1 je odhlásený top mil_1 napísal dňa 02/07/2016 02:57 :

janjan napísal:
pred časom si tvrdil, že sú dobré ovce (budú spasené) a zlé ovce (budú zatratené).
Teraz si napísal, že všetky deti sú dobré ovce, lebo im patrí nebeské kráľovstvo.

Nič také som netvrdil. Si majster v zavádzaní. Všetci sme zhrešili a teda každý z nás je hodný odsúdenia spravodlivým Bohom. Preto nikto z nás nie je dobrý ale jedine Boh, ktorý sa zmiluje, nad kým sa zmiluje a zľutuje sa, nad kým sa zľutujem.  Je to jeho vec a tvoja zbytočná starosť. Ježišove ovce čujú jeho hlas a nasledujú ho. Sú to všetci tí, ktorých Otec na nebesiach pritiahne ku Kristu a sú znovuzrodení v Kristu. Je to nové stvorenie v Kristu Ježišovi. Bude to stvorenie, ktoré bude nekonečne vďačné jedine Bohu a naveky ho bude oslavovať.

Rim9 14Čo tedy povieme? Či nie je nespravedlivosť u Boha? To nech sa nestane! 15Lebo hovorí Mojžišovi: Zmilujem sa, nad kým sa zmilujem a zľutujem sa, nad kým sa zľutujem. 16Tak tedy nie je to vecou toho, kto chce, ani toho, kto beží, ale vecou Boha, ktorý sa zmilováva.
Jasné, že.

Ale neodpovedal si na otázku, kedy, v ktorom roku života, za akých okolností a hlavne na základe čoho, sa z detí - dobrých ovcí stanú zlé ovce.

Ježiš na adresu všetkých detí povedal jasne. Načo to rozoberať. Nechaj to na spravodlivého Boha, ktorý to vie posúdiť. Dieťa ak zomrie, tak ide do Božích rúk.
No a čo sa stane s tými deťmi, ktoré vyrastú? Oni už nie sú deťmi a sú zodpovední za svoje činy. Boh to vie posúdiť, o to sa nestaraj.  Boh zná svoje ovce a priťahuje ich ku Kristu. Oni uveria a sú už novým stvorením v Kristu Ježišovi a sú už naveky spasení v Kristu.

Iné ovce čujú na hlas iného pastiera z toho ktorého náboženstva. Formuje ich to ktoré náboženstvo - učenie a nie Slovo Božie. Ovocie, ktoré donášali a donášajú je odporné. Aj pre nich platia tieto verše , ktoré Ježiš adresoval zákonníkom a farizeom :Mat 23:15 Beda vám zákonníci a farizeovia, pokrytci, pretože obchádzate more i suchú zem, aby ste učinili jedného novoverca, a keď sa ním niekto stane, činíte z neho syna pekla, dva razy horšieho ako ste sami.


Naposledy upravil mil_1 dňa 2016-07-02 15:58 GMT

janjan je prihlásený top janjan napísal dňa 02/07/2016 04:04 :

mil napísal: " Oni už nie sú deťmi a sú zodpovední za svoje činy"
Takže zrazu už ľudské skutky rozhodujú o spáse ? Ej, aká ohybná je Tvoja teória.
A ešte by ma zaujímalo, ako môže byť niekto zodpovedný za svoje činy, keď podľa Tvojej teórie nemá slobodnú vôľu.

Naposledy upravil janjan dňa 2016-07-02 17:10 GMT

mil_1 je odhlásený top mil_1 napísal dňa 02/07/2016 07:18 :

Ty si to ohýbaš janjan

Tak kde si nabral z môjho príspevku, že skutky rozhodujú o našej spáse?

Nikto si nezaslúži spasenie, lebo všetci sme zhrešili! Fakt je aj ten, že všetci sme zhrešili a všetci sme hodní odsúdenia Bohom a teda v tom zmysle sa zodpovedáme pred Bohom v rámci odsúdenia podľa miery spravodlivého Boha.
No na kríži sa udiala zámena. Ježiš sa obetoval za naše hriechy. Hriešnik by mal vziať za svoje hriechy smrť, ale ak sa stane súčasťou tejto zámeny, dostane nezaslúžene večný život. No a skrze vieru v toho, ktorý sa obetoval za naše hriechy sa stávame súčasťou tejto zámeny. Teda uveriť tomu, že nás svojou preliatou krvou, smrťou a vzkriesením vykúpil.  No a tá dobrá správa je práve o tom - teda, kto je Ježiš Kristus a čo sa udialo na kríži. To sa nazýva evanjelium Ježiša Krista. V Božích očiach je spravodlivý každý, kto verí evanjeliu ukrižovaného a vzkrieseného Krista. Boh počíta spravodlivosť z viery. Ak teda z viery, aby bolo podľa milosti, tak je jasné, že je to nezaslúžená a preto nikto sa nebude môcť chváliť a tak budeme naveky chváliť jedine Krista.

Naposledy upravil mil_1 dňa 2016-07-02 20:22 GMT

mil_1 je odhlásený top mil_1 napísal dňa 02/07/2016 07:59 :

11111

Sú to dve veľmi rozdielne veci, ktoré ako sa zdá nechápeš.

Na jednej strane "veriť", že Boh existuje no opovrhovať jeho Slovom.To nie je spasiteľná viera, lebo - : Ján1 1Na počiatku bolo Slovo a to Slovo bolo u Boha a to Slovo bol Bôh. 2Ten, to Slovo bolo na počiatku u Boha. 3Všetko povstalo skrze neho, a bez neho nepovstalo ani jedno z toho, čo povstalo. 4V ňom bol život, a ten život bol svetlom ľudí,.

A na druhej strane veriť v jeho Slovo - Krista a teda nasledovať ho. To je spasiteľná viera, lebo to Slovo Božie, ktoré sme prijali vierou je Duch a je život.

Ja verím, že Boh existuje, ale vierou som prijal predovšetkým Božie Slovo - Krista.
 
Verím, že aj satan existuje, no neverím mu ani slovo, lebo je otec lží.

Naposledy upravil mil_1 dňa 2016-07-02 20:59 GMT

mil_1 je odhlásený top mil_1 napísal dňa 02/07/2016 08:17 :

janjan

Už som ti to napísal o tej "slobodnej" vôli, teda čo jej predchádza a za čo sme zodpovední. Už ma unavuje neustále písať to, čo som už napísal a to len preto, že si to nedokážeš uvedomiť.

Naposledy upravil mil_1 dňa 2016-07-02 21:18 GMT

alexandra_ je odhlásený top alexandra_ napísal dňa 02/07/2016 08:58 :

čo to znamená prijímať evanjelium Ježiša Krista?
čo to znamená nasledovať Ježiša Krista?
ako a čím sa prejavuje nasledovanie Ježiša Krista?

ak teda viera nestačí pre spasenie, je potrebné  prijímanie, nasledovanie Ježiša Krista pre spasenie?
alebo viera stačí pre spasenie a nie je potrebné prijímanie a nasledovanie Ježiša Krista?

janjan je prihlásený top janjan napísal dňa 02/07/2016 09:30 :

mil napísal: " Oni už nie sú deťmi a sú zodpovední za svoje činy"

Ak mám byť zodpovedný za nejaký čin, musím mať slobodnú vôľu sa pre neho rozhodnúť alebo nerozhodnúť.

Ak som zodpovedný za svoje činy, to znamená, že moje skutky budú spolurozhodovať o mojej spáse alebo zatratení.

Čiže mil, zrušil si si svoju predestináciu, ktorú si nám tu vtĺkal v toľkých komentároch do hlavy. Ak by platila Tvoja predestinácia, niektoré deti by boli stvorené pre nebo, niektoré pre peklo. Spomeň si na svoj výrok - Judáš zostane Judášom.
Ale tak to samozrejme nefunguje, Boh všetkých ľudí stvoril pre nebo. Ale tí, ktorí pohrdnú jeho milosťou, budú zatratení.

mil, citovať vety z Písma a tým niečo dokazovať nestačí. Jasne si nám dokázal, že si sa zaplietol do vlastných konštrukcií - raz tvrdíš, že nič nezávisí od človeka, a keď Ťa človek nachytá na hruškách, tvrdíš, če človek je zodpovedný za svoje činy.
Nedá sa stavať svoju vieru na vytrhnutých citátoch.
A ešte nám tu našu milú moly balamutiť.

Naposledy upravil janjan dňa 2016-07-02 22:32 GMT

janjan je prihlásený top janjan napísal dňa 02/07/2016 09:35 :

stojan,
popísali ste tu hromadu vzájomne si odporujúcich formulácií, ale nič jednoznačné, z čoho by sa dalo usúdiť, v čo vlastne veríte.
alexandra Vám položila také otázky, že vás to položí smile

Naposledy upravil janjan dňa 2016-07-02 22:36 GMT

mil_1 je odhlásený top mil_1 napísal dňa 03/07/2016 08:42 :

Vážení katolíci

Ako som už písal

Ak bol väzeň omilostený prezidentom, tak je prepustený na slobodu. Tomu sa hovorí milosť pre väzňa. Vtedy sa nepozerá na jeho skutky vo väzení.  Je tomu tak? Je! No ak bol prepustený na základe dobrého správania, tak nepotrebuje predsa milosť prezidenta, ale len dobré správanie – skutky, a na základe toho mu bol skrátený jeho trest! Je tomu tak? Je!

No ak túto analógiu premietnem na katolíkov a Božiu milosť, tak odrazu pre katolíkov táto logika neplatí, lebo uverili KC, ktorá im vtĺka do hlavy niečo iné, čo túto logiku obrátilo na hlavu. Ono im to vyhovuje. Odrazu pre katolíkov je milosť milosťou aj vtedy ak si ju katolík zaslúži, čo stráca logiku a to práve je vidieť na tej analógii väzňa. Pavol jasne píše: Rim 11:6 Ale ak milosťou, vtedy už nie zo skutkov, pretože milosť by už nebola milosťou. A jestli zo skutkov, nie je to už milosť...

Prezident dá väzňovi milosť, no väzeň odmieta opustiť väzenie, lebo pochybuje – teda neverí rozhodnutiu prezidenta, že mu dal milosť a slobodu. Chce si prepustenie na slobodu ešte hlavne zaslúžiť. No a hnije naďalej v tom väzení, lebo dozorca povie. Ak si pochyboval o prezidentovom rozhodnutí a  odmietol si jeho milosť a chceš si slobodu ešte zaslúžiť a odčiniť všetky svoje zločiny ,  tak budeš tu dovtedy, kým si neodpykáš tie všetky zločiny. No a väzeň mal toľko zločinov, že tie jeho „dobré" skutky mu nikdy nestačili, aby odčinil čo len jeden z jeho mnohých zločinov, lebo každý z nich bol hodný smrti. A tak tam v tom vezení aj zomrel.

Všetci ľudia sú ako takí väzni – uväznení v hriechu a odsúdení na smrť. No a odrazu sa rozšíri dobrá správa pre väzňov a to, že je im daná Božia milosť  a teda istota spasenia v Kristu, len stačí uveriť práve tej dobrej správe. Jedni uveria tomu slovu a s nesmiernou radosťou idú na slobodu v Kristu a svojí životom odstavujú Boha. No a jedni neuveria tomu slovu a preto pre nich neplatí - z viery, aby bolo podľa milosti a tak ostávajú vo väzení a pokúšajú sa dostať na slobodu vlastným pričinení - svojimi skutkami až nakoniec tam ostanú navždy, lebo ich skutky nikdy nestačili, aby odčinili čo len jeden zo svojich hriechov, lebo za každý hriech je smrť a oni majú len jeden život.

Naposledy upravil mil_1 dňa 2016-07-03 18:08 GMT

mil_1 je odhlásený top mil_1 napísal dňa 03/07/2016 09:34 :

janjan

Ty si najprv odpovedz, kedy sú niektorí zapísaní v Knihe Života a prečo niektorí nie sú zapísaní v Knihe Života.

Ak toto zistíš, tak potom môžeš rozmýšľať, čo je to tá tvoja "slobodná vôľa".

janjan je prihlásený top janjan napísal dňa 03/07/2016 04:31 :

mil,
všetky deti sú zapísané v Knihe života ?

mil_1 je odhlásený top mil_1 napísal dňa 03/07/2016 04:51 :

janjan


Kto je zapísaný do Knihy Života, tak o tom sa nemáme čo baviť. Je to Božia vec.

Ja sa pýtam, že kedy boli zapísaní do Knihy Života?

To, že sa vyhýbaš odpovedi a odpoveď je jasne napísaná v Písme, tak to naznačuje, že je ti jedno, čo je v Písme napísané. Ono totiž by si musel uznať - Božie  predzvedenie, predurčenie, vyvolenie a to predsa nejde, ak si proti tomu toľko bojoval za tú "slobodnú vôľu" človeka.

Musel by si totiž uznať, že Boh - "ktorých predzvedel, tých aj predurčil", "ktorých predurčil, tých aj povolal", "ktorých povolal, tých aj ospravedlnil", "ktorých ospravedlnil, tých aj oslávil".

Naposledy upravil mil_1 dňa 2016-07-03 17:57 GMT

janjan je prihlásený top janjan napísal dňa 03/07/2016 05:05 :

mil,
Ty si ver tomu, čo si si samovyložil a vymyslel, zodpovieš si za to sám. Pre ostatných tu ešte raz dám pravdivé učenie:
"Bůh věčným úradkem své vůle předurčil lidi k věčné blaženosti. (De fide)"
"Bůh předem určil úradkem své věčné vůle určité lidi  pro jejich PŘEDVÍDANÉ HŘÍCHY k věčnému zavržení.  (De fide)"

mil_1 je odhlásený top mil_1 napísal dňa 03/07/2016 05:13 :

janjan

Slovo Božie v Písme pre teba nie je jedinou autoritou ak z neho odmietaš citovať, že.

Ty mi odcituj z Písma, že kedy boli zapísaní do Knihy Života a ako to, že niektorí nie sú zapísaní v Knihe Života?

Naposledy upravil mil_1 dňa 2016-07-03 18:14 GMT

maranelo je odhlásený top maranelo napísal dňa 06/08/2016 01:02 :

Toto ma byt akoze zoznamka ?

maranelo je odhlásený top maranelo napísal dňa 07/08/2016 09:09 :

Dvakrat do tej istej rieky nevstupis .postacuje druzka.pozeram co je tu nove ,

alebo je odhlásený top alebo napísal dňa 21/04/2017 10:17 :

ospravedlňujem sa, ak tento komentár niekto bude považovať za vybočenie od témy, ale vidí sa mi byť najviac príbuzná mojej otázke, určenej najmä pre ľudí, ktorých cirkevné manželstvo skončilo nulitou: Verili ste, že pri výbere partnera/partnerky spolupracujete s Duchom Svätým, ktorý pôsobí v Cirkvi a predsa vaše manželstvo skončilo nulitou. Akú máte skúsenosť s duchovným vedením, aké ste dostávali - ako vám (ne)pomáhalo? Ako ste sa vyrovnávali s duchovným vedením počas riešenia svojho manželského príbehu a s jeho nulitou? Kde bol vtedy Duch Svätý? (podľa vášho vnímania a skúsenosti?
Na porovnanie - P. Dubovský SJ o duchovnom vedení:
http://zastolom.sk/peter-dubovsky-duchovne-sprevadzanie-zdravy-duchovny-zivot-nevyhnutne/
(Založil som o tom nový blog)

Naposledy upravil alebo dňa 2017-04-21 11:36 GMT

marrtin je odhlásený top marrtin napísal dňa 20/05/2017 04:21 :

celkom som sa na vas pobavil ludkovia. citujete texty a frazy, ktore by cloveka, ci pardon Bozieho syna pred 2000 rokmi ani nenapadli a beriete to ako alfu a omegu viery. vecsinu svetych textov pisali ludia, ci uz s vierou alebo kvoli manipulacii jednoduchych oveciek ale hlavne chceli vyzerat  mudro vo svojej dobe. diskutujete o nonsense, nonsensu verite a nonsensom sa riadite. viera v Boha nie je o KC, o papezoch ani o svetych textoch, ktore pisali, mimochodom ak si o tych ludoch precitate historicke fakty, tak zistite ze od dobrych ludi mali casto daleko.

marrtin je odhlásený top marrtin napísal dňa 20/05/2017 04:29 :

inak, v ramci pisma sveteho a kulturnych a etnickych zakladov, teda hebrejizmu. v case Jezisa a v podstate v ramci zidov az do cca 16 storocia sa vsetky manzelstva uzatvarali na zaklade dohody. Casto to bolo podmienene financne, obchodne a casto ludia nemali na vybere partnera nijaky vplyv. nevraviac, ze do 7 storocia nebolo ani u krestanov zakazane mnohozenstvo, co sa dost vyuzivalo pri uzatvarani obchodov a spojenectiev. Salamun mal napr. cez 300 manzeliek a dalsich cca 600 konkubim. takze pri danej otazke volat na pomoc pismo svete a rozoberat ho je absolutne pokrytectvo a slepy bezmedzny fanatizmus bez stipky inteligencie

dubravka je odhlásený top dubravka napísal dňa 31/08/2017 05:32 :

Kto ocakava manzelstvo naplnene laskou, mal by prosit Ducha svateho aby mal z koho vyberat, aby si dobre vybral.

Naposledy upravil dubravka dňa 2017-08-31 06:35 GMT

silvestersilvo je odhlásený top silvestersilvo napísal dňa 28/10/2017 07:44 :

Napríklad ruženec pravoslávna cirkev nepozná , majú večerieň, je to bohoslužba k Bohu kde aj spomínajú P.Máriu  a to je ten akoby ruženec.

silvestersilvo je odhlásený top silvestersilvo napísal dňa 28/10/2017 07:44 :

(preklep)

Naposledy upravil silvestersilvo dňa 2017-10-28 08:45 GMT

pascendi je odhlásený top pascendi napísal dňa 05/02/2024 12:16 :

s usmevom na tvari do prace... modlitby budu dnes... ako som hovoril, intencie roky nemenim... snazim sa sustredit na meditaciu... aspon tam kde je to vyzadovane...
naozaj pravoslavni bludari Ruzenec nemaju... a vraj velki "marianski ctitelia"... ich brblanice idu vieme kde... Katechizmus pozname... ten nepusti...

pascendi je odhlásený top pascendi napísal dňa 05/02/2024 12:32 :

myslim na tych co "obetuvaju" "telo a krv, dusu a bozstvo... nasho Pana... jasny symbol Santisima.... takze laici!!! sa snazia robit to co mozu len knazi!!! to je riadne blasfemia!!! plan S.s pekne odsypa... plus jasne prsty na hentom milosrdnom jezisovi... de fide nepomoze...

janjan je prihlásený top janjan napísal dňa 05/02/2024 07:15 :

Schizmatik tu znova prezentuje svoje fantázie.

pascendi je odhlásený top pascendi napísal dňa 24/02/2024 10:28 :

niekedy by som sa este mal vratit sem.... milove taranice tu svietia...aj ich nejapne nevyvratenie... s tymto kalvinistom som dost kedysi debatil... pokazeny verklik... bibliolatrista....

pascendi je odhlásený top pascendi napísal dňa 28/02/2024 12:59 :

veru zaujimave spomienky... ten nestasnik hadam ani cez cestu nepresiel bez biblie... ani zachod bez nej neupotrebil... ale najhorsie to bolo s ksmilost.... to boli ini fanatici... ti mikrofonovi evanjelisti...a dnes? na smetisku dejin... ani smrad neostal... stale v rausi od "ducha svateho"...ficali na jezisovi... ako vela siekt...valanie a chechtanie...bozi ohen... diabol musel mat radost...ze ho napodobovali... ale tam som sa cvicil...