Archívy

Reklama

Všetci sa rodia ako originály, ale mnohí zomierajú ako fotokópie

... silná myšlienka - a to ju vyslovil teenager, ktorí ešte len drel školské lavice. Ale vedel, kde je sever... Pápež vyhlásil nových blahoslavených, medzi ktorými sú aj ľudia našej generácie prelomu 20. a 21. storočia. Dva výrazné príbehy nových blahoslavených nájdete tu - http://svetkrestanstva.postoj.sk/59593/influencer-bozi-aj-reholnicka-zavrazdena-satanistkami
Pridal tridsiatnik dňa 14/08/2020 04:22 1 komentáre

20 zaujímavostí z dejín pápežstva

Tak určite ich je viac, veď za 2000 rokov sa na Petrovom stolci vystriedali rôzni pápeži.  Nechcem hodnotiť ich kvality, klady či zápory, skôr pomenovať niektoré zaujímavé fakty, ktoré ste možno nevedeli. Alebo vedeli ?thumbs up

1. Pápež Linus (67-76) nariadil, aby si ženy pri náboženských obradoch zakrývali vlasy. ( Myšlienka vyšla z názoru sv. Pavla v 1. liste Korinťanom, v rímskokatolíckej cirkvi sa nariadenie dodržiavalo do 60. rokov 20. storočia, pravoslávni to praktizujú dodnes.)

2. Pápež Kletus zaviedol dodnes trvajúci zvyk začínať pápežské listy slovami : „Zdravie a apoštolské požehnanie“.

3. Pápež Klement (88-97) bol posledný, ktorého sv. Peter vysvätil za biskupa a pápež Anakletus (97) bol posledný, ktorého Peter vysvätil za kňaza.

4. Pápež Evaristus (97-105) nariadil, aby sa manželský sľub skladal pred kňazom, ktorý mal manželstvu požehnať.

5. Pápež Alexander I. (105-115) prikázal miešať pri omši víno s vodou a zaviedol žehnanie svätenej vody (spolu so soľou).

6. Pápež Sixtus I. (115-125) nariadil, že posvätných nádob používaných pri omšiach sa nesmie dotknúť nikto iný než osoby vysvätené. (Dodržiavalo sa do 60. rokov 20. storočia.  … tu trochu premýšľam -  ako sa to dodržiavalo v prípade kostolníkov či miništrantov ? To vôbec tieto nádoby nechytali pri príprave ?  To sa mi nezdá...)

7. Pápež Telesforus (125-136) zaviedol vianočnú polnočnú omšu a povinný pôst v pôstnom období.

8. Pápež Liberius (352-366) bol prvý od čias sv. Petra, ktorý nebol  rímskokatolíckou cirkvou vyhlásený za svätého. (Všetci ostatní pred ním titul „svätý“ majú. Dôvodom bolo, že po nátlaku cisára podpísal niekoľko vieroučných téz, ktoré mali blízko k dobovej heréze – arianizmu.)

9. Pápež sv. Kalixt (217-222) sa narodil ako otrok a ešte v dospelosti ako otrok patril kresťanskému pánovi.

10. Pápež Hormisdas (514-523) slúžil pôvodne ako diakon a tí sa smeli ženiť. Z uzavretého manželstva sa mu narodil  syn Silverius, ktorý bol neskôr tiež pápežom (536-537). (Hormisdas ovdovel a až potom získal vyššie svätenia.)

11. Pápež Ján II. (533-535) bol prvým pápežom, ktorý si zmenil meno. Jeho občianske meno bolo Mercurius a nechcel, aby ako pápež nosil meno pohanského boha.

12. Pápež Urban VIII. roku 1639 zakázal používanie amerických indiánov ako otrokov.

13. Traja pápeži pochádzali z Afriky ( Victor I., Miltiades, Gelasius), len 1 bol Slovan (Ján Pavol II.), len 1 pápež bol Angličan ( Hadrian IV. 1154-1159), 1 pápež bol Holanďan (Hadrian VI., 1522-1523). Sedem pápežov pochádzalo z Nemecka a len traja zo Svätej Zeme (sv. Peter, Evaristus, Theodor.) Pápež Theodor (642-649) je jediný pápež narodený v Jeruzaleme.

14. Pápež Pius XI. (1922-1939) bol prvý pápež, ktorý prehovoril do rádia. (roku 1931)

15. Pápež Kalixt (217-222) zahynul na následky utopenia v studni. V  rímskej štvrti Trastevere stála krčma Taberna Meritoria, ktorú do vlastníctva získali kresťania a premenili ju na kostol. To sa však nepáčilo miestnym opilcom a krčmárskemu cechu a žiadali vrátiť objekt späť. Spor sa dostal až pred cisára, ktorý rozhodol v prospech kresťanov. Opilci sa pomstili tým, že po jednej omši Kalixta chytili a hodili do studne, kde sa utopil. Na mieste pôvodnej krčmy bola postavená  rímska bazilika Santa Maria in Trastevere. Pod jej hlavným oltárom je sv. Kalixt pochovaný.

16. Pápež Pius VII. bol roku 1798 osobne zajatý francúzskymi revolučnými vojakmi, ktorí vtrhli do pápežského paláca Quirinal a strhli mu z ruky pápežský prsteň.

17. Pápež, ktorý ako prvý odsúdil ideológiu komunizmu, bol Pius IX., a to už v roku 1846. Vydal encykliku Qui Pluribus, kde prorocky predpovedal, že myšlienky komunizmu v praxi prinesú rozvrat vlastníctva a práv ľudí. Bolo to dva roky pred vydaním Komunistického Manifestu. Pius IX. bol aj najdlhšie úradujúci pápež v doterajších dejinách, u ktorého to možno presne historicky datovať (31 rokov a 236 dní). ( pri sv. Petrovi nie je historicky istý presný začiatok jeho úradu – rok 30 ? , 33? … na čele cirkvi bol do 64 / 67 nášho letopočtu.). Pius IX. bol aj 1. pápež, ktorého podoba bola zachytená na fotografii.

18. Pápež Sergius I. (687-701) zaviedol v omši rímskeho rítu spev  „Baránok boží“.

19. Pápež Sisinius spravoval cirkev len 20 dní ( 15. januára až 4. februára roku 70cool. Bol tak silno postihnutý artritídou, že nebol schopný sa sám najesť. V 8. storočí bol ešte jeden pápež, ktorého pôsobenie bolo extra krátke. Štefan II. bol 23. marca 752 zvolený za pápeža, ale 27. marca zomrel na infarkt. Bol tak pápežom de facto 3 dni, zomrel však pred oficiálnou vysviackou, preto ho niektoré zoznamy pápežov nezapočítavajú.

20. Pápež Adeodat I. (7. storočie) bol prvý pápež, ktorý na svoje pápežské dokumenty upevňoval olovené pečate nazývané „buly“. Odtiaľ pochádza názov „bula“ pre pápežský dokument.

BONUS : Je to len náhodné stretnutie písmen , ale predsa :    1. pápež (sv. Peter) a súčasný pápež (František) sa narodili na miestach, ktorých názvy sa začínajú na rovnaké písmeno  –  písmeno B.  Peter sa narodil v Betsaide a František v Buenos Aires.

Poznáte nejaké ďalšie zaujímavosti ?

Inšpiráciou a zdrojom informácií pre predchádzajúce riadky bola kniha : Náměstkové Kristovi (Charles A. Coulombe)
Pridal tridsiatnik dňa 08/08/2020 05:07 1 komentáre