Archívy

Reklama

„Dajme v našom vnútri miesto Božiemu Slovu!“ - vyzval Svätý Otec v Nedeľu Božieho slova

"K nasledovaniu Ježiša nestačia dobré snaženia, potrebné je každodenne počúvať jeho volanie. Len on, ktorý nás pozná a neskonale miluje, nám dá zájsť na hlbinu v mori života.
Preto potrebujeme jeho Slovo: počúvať uprostred tých tisícov každodenných slov to jediné Slovo, ktoré nám nehovorí o veciach, ale hovorí nám o živote.
Drahí bratia a sestry, dajme v našom vnútri miesto Božiemu Slovu! Čítajme si každý deň pár riadkov z Biblie. Začnime Evanjeliom: majme ho otvorené doma na nočnom stolíku, nosme si ho so sebou vo vrecku alebo v taške, otvorme si ho v mobile, nechajme, aby nás každý deň inšpirovalo. Objavíme, že Boh je blízko, že osvetľuje naše temnoty a že s láskou privádza náš život na hlbinu.“

papež František
Evanjelium (Mt 4,12-23)

zdroj :
https://www.vaticannews.va/sk/papez/news/2020-01/bozie-slovo-nas-vedie-na-hlbinu-homilia-v-nedelu-bozieho-slova.html

Vzal som si radu pápeža za taku otcovsku radu ..a čo vy pridáte sa?
Prajem všetkým, ktorý sa takto rozhodnu straviť nejaky ten čas s písmom aby vytrvali... :-)
Pridal domenico dňa 27/01/2020 08:26 12 komentáre

Poznáte už datum svojho krstu, oslavujete tento den?

Pápež František pred modlitbou Anjel Pána vyzval k znovuobjaveniu nášho krstu, ktorého datum si už často nepamatame. Pozval nas aby sme si datum vyhladali v krstom liste a slavili tento den vo svojom srdci. Tamtadada!

Možno nejako podvedomo tento den považujem za doležity, ale fakt neviem kedy som bol pokrsteny, takže snád niekde najdem krstný list :-).
A čo vy? Budete hladať tiež?
Pridal domenico dňa 13/01/2020 08:26 160 komentáre

Boh a bozik

"Medzi kontinuitou a novosťou vládne múdra dynamika: vrátiť sa „do vlastnej krajiny“, ale „inou cestou“. Z toho vyplýva, že je na nás, aby sme zmenili, premenili náš vlastný spôsob života, hoci naďalej v tom istom prostredí ako vždy, aby sme upravili kritériá posudzovania reality, ktorá nás obklopuje. V tomto je rozdiel medzi pravým Bohom a zradnými bôžikmi, ako sú peniaze, moc, úspech... Medzi Bohom a tými, čo ti sľubujú týchto bôžikov, ako sú veštci, vykladači z karát, čarodejníci.

Rozdiel je v tom, že bôžikovia si nás naväzujú na seba, robia nás závislými na idoloch, a my sa ich zmocňujeme. Pravý Boh nás neuväzňuje, ani sa nenechá nami uväzniť: otvára nám cesty novosti a slobody, pretože on je Otec, ktorý je vždy s nami, aby nás viedol k rastu.

Ak sa stretávaš s Ježišom, ak más s ním duchovné stretnutie, pamätaj: musíš sa vrátiť na tie isté miesta ako vždy, ale inou cestou, iným štýlom. Je to tak, takýto je Duch Svätý, ktorého nám Ježiš dáva, a ktorý nám premieňa srdce.

Prosme svätú Pannu Máriu, aby sme sa mohli stať svedkami Krista tam, kde sme, novým životom, premeneným jeho láskou."

Zdroj https://www.vaticannews.va/sk/papez/news/2020-01/anjel-pana-6-januara-zo-stretnutia-s-jezisom-sa-vratme-ini.html
Pridal domenico dňa 07/01/2020 08:52 0 komentáre

Svatost je dar

Papež: Svatost je uchovávání zdarma daného Božího daru
Na Svatopetrském náměstí se před polednem sešlo přibližně 15 tisíc lidí, aby si vyslechli pravidelnou nedělní promluvu před mariánskou modlitbou Anděl Páně. Papež František komentoval liturgická čtení z druhé neděle po Narození Páně, tedy Janovo evangelium (Jan 1,1-16) a zejména list sv. Pavla Efesanům (Ef 1,3-6.15-1cool. Potom vyzval k modlitbě za zachování míru ve světě.
Ve své promluvě mimo jiné řekl:

„Když rozjímáme o podivuhodném znamení jesliček, sděluje nám dnešní liturgie, že Kristovo evangelium není pohádka, není mýtus či povznášející příběh. Nikoli. Kristovo evangelium je plné zjevení Božího plánu s člověkem a světem. Je to poselství jednoduché a zároveň velkolepé, jež nás nutí položit si otázku: jaký konkrétní plán vložil do mě Pán, který mezi námi stále uskutečňuje svoje narození? Odpověď nám podává apoštol Pavel: »Bůh nás vyvolil, ... abychom byli před ním svatí a neposkvrnění v lásce« (v.4). Takový je význam Narození Páně. Pokud Pán pokračuje v přicházení mezi nás, pokud nás dále obdarovává svým Slovem, pak proto, aby mohl každý z nás odpovědět na toto povolání, totiž být svatý v lásce. Svatost je přináležitost k Bohu, společenství s Ním a průzračnost Jeho nekonečné dobroty. Svatost je uchovávání daru, který nám daroval Bůh. Pouze to: uchovat bezplatnost znamená dosáhnout svatost. Kdo tedy přijímá svatost jako dar milosti, nemůže ji neprojevovat konkrétními každodenními skutky. Tento dar - milost, kterou mi dal Bůh - tlumočím do konkrétních skutků v setkání s druhými. Tato činorodá láska, toto milosrdenství vůči bližnímu a odraz Boží lásky očišťuje zároveň naše srdce, uschopňuje k odpouštění a den po dni nás činí „neposkvrněnými“. Avšak neposkvrněnými nikoli ve smyslu odstranění skvrny, neposkvrněnými v tom smyslu, že do našeho nitra vstoupí Bůh, nezištný dar, Boží štědrost, kterou uchováváme a dáváme druhým.“

Papež František
Zdroj https://www.vaticannews.va/cs/papez/news/2020-01/papez-svatost-je-uchovavani-zdarma-daneho-boziho-daru.html

Prajem nam vsetkym pozehnany tyzden, nech vidime dar kazdodennej svatosti,ktory nam nebesky Otec dava zdarma.
Pridal domenico dňa 06/01/2020 11:00 0 komentáre

Láska nás robí trpezlivými

Drahí bratia a sestry, zostúpme z piedestálov našej pýchy – všetci máme pokušenie k pýche - a prosme o požehnanie svätú Bohorodičku, pokornú Božiu Matku. Ona nám dáva vidieť Ježiša: dajme sa požehnať, otvorme srdcia jeho láskavosti. Takto bude začínajúci sa rok cestou nádeje a pokoja, nie slovami, ale každodennými činmi dialógu, zmierenia a starostlivosti o stvorený svet.

Prajem všetkým pozehnany rok 2020.

Zdroj https://www.vaticannews.va/sk/papez/news/2020-01/anjel-pana-1-januara-laska-nas-robi-trpezlivymi.html
Pridal domenico dňa 03/01/2020 11:17 1 komentáre