Archívy

Reklama

SVET SA ZJEDNOTI LEN CEZ LASKU, NIKDY NIE CEZ VIERU : Život ako tanec

Život ako tanec. Ako si predstavujete najkrajší tanec na svete ? Je tam zo strany  tanečníka "SMIEM PROSIŤ ?" a láskavé, dokonalé vedenie partnerky ? Je  tam zo strany partnerky sloboda, radosť a krása pohybu v pocite istoty,  ktorú jej toto vedenie dáva ? V dnešnej dobe tancujeme takto : Tanečníci  (konzervatívci, intuitívi, logici) nežiadajú partnerky (liberálov,  senzorikov, etikov) "SMIEM PROSIŤ ?" ale im svoje vedenie chcú vnucovať.  Partnerky ponúkané vedenie vnímajú ako niečo stredoveké, nepríjemné a  neprijateľné, lebo ich to na slobode len obmedzuje. V stredoveku  tanečníci partnerkám ich slobodné, krásne vlnenie zakazovali, lebo to  vnímali ako pekelný smrad. Od doby osvietenstva stále viac vedú  partnerky tanečníkov, a stále viac tanečníkov sa oblieka do ženských  šiat. Už sme zažili všetko, len nie život, ako najkrajší tanec na svete.  On raz príde, ale len Boh vie kedy.
Pridal fero on 18/05/2023 03:26

Komentáre (12)

mistrz_leszek je odhlásený top mistrz_leszek napísal dňa 20/05/2023 02:53 :

Ak partnerka odmieta vedenie, nieje potrebné tancovať vo dvojici. Že zas druhá strana chce viesť sama, hoci žiadne vedenie presahujúce jej ego sama nemá, tomu sa dá čeliť len tým čomu sa hovorí prezieravosť.

Tadžický tanec

Je príznačné, že západný človek sa fixuje na predstavu tanca ako čohosi čo sa odohráva výhradne vo dvojici muža a ženy. Tento duchovný ferment sa rozniesol po celej planéte a vytvára človeka moderného.

Tadžický tanec

Tradičné kultúry poznali tanec ako sólo záležitosť muža, častejšie ako sólo záležitosť ženy, kde muži len sedia a tvoria hudobný doprovod. Odráža to kozmickú realitu, kde mužský princíp stojí ako opora a pozadie, na ktorom sa odvíja dianie zosobnené ženským živlom. Podobne je s tancami v kruhu, kde stred je osou diania - tým čo sa nehýbe a predsa vedie. Centrum môže byť len pomyselné, alebo reprezentované ohňom, či zosobnené osobou/osobami vystihujúcou danú spoločenskú udalosť. Takéto tance ešte vo veľkej miere odrážajú pôvodnú sakrálnu funkciu a majú potenciál transcendentného prebudenia.

Rumunský tanec

Tradičné spoločenské tance, kde už dochádza k miešaniu mužov i žien, stále pestujú istý dištanc v ktorom sa to podobá na vzájomné striedanie rôl toho kto je obiehaný a toho kto práve obieha. Je to spôsob ukázať sa v najlepšom a spôsob vzájomnej poklony. V súčasnej Európe také tance už často nestretáme, stala sa z nich záležitosť pódií a duševný život väčšiny obyvateľstva už nestačí na to aby sa vedelo takto prejaviť. V čistejšej forme sú občas súčasťou života ešte v Pobaltí, na Kaukaze, či snáď v Keltskej oblasti.

Estónsky tanec

Je pozoruhodné, že perverzia tanca v páre, ktorú západný človek zaviedol, už sama nieje schopná udržať sa v atmosfére nášho súčasného úpadku. Toto súvisí s úpadkom hudby, kde melódiu vystriedal dôraz na rytmus. Chýba mi hudobné vzdelanie, na to aby som to rozvinul odbornou terminológiou, návšteva niečoho takého ako diskotéka mi však dá za pravdu. Moderná hudba spôsobuje zostup duše do tela, tlačí ju tam. Nieje teda prekvapením, že pre inšpiráciu sa siaha do hudby primitívov či tradične nižších kást spoločnosti (africké a cigánske korene toho, čo dnes ľudia počúvajú z rádia). Západný človek spravil svoj výber - sledujúc tieto úvahy, naskytne sa nám komplexný pohľad na náš úpadok.

Adygejský tanec

Východiskom tohoto blogu je obraz tanca v páre a problém modernej mentality kto-z-koho. Ani konzervatívci, ani liberáli (ani akákolvek ďalšia svojvoľná nálepka, ktorou sa olepia), neustúpia. Postrádajú víziu onoho transcendentného centra, na Koho nôtu jedine by mali tancovať, a že je sloboda vo forme a nasledovaní. Namiesto skutočne extatickej kvality tanca, západný človek prežíva len jej inverziu - intázu, zabetónovanie sa vo svojej vlastnej perverznej "originalite" a egu. Moderný človek má plné ústa slobody (feminizmus, napríklad) a patrí mu len jej karikatúra. Tancuje sa twerk a rôzne menej šokujúce nezmysli, vo všeobecnosti však všetky nefunkčné a vezniace svojich proponentov v ich vlastnej obmedzenosti.

Ubychský tanec

Osetský tanec

Radžastanský tanec

fero je prihlásený top fero napísal dňa 22/05/2023 05:38 :

mistrz_leszek Je veľa tancov, ale len jeden je najkrajší na svete. Keby na celom svete ľudia hlasovali, určite by porazil tanec parový tance sólové. Aj tak varialiblný a slobodný tanec ako je salsa by nemohol fungovať, keby tam neboli signály, ktoré partner dáva partnerke, aby vedela, čo chce práve urobiť. Bez žiadneho vedenia by bol len chaos. Moc prísnemu vedeniu zase chýba krása.

mistrz_leszek je odhlásený top mistrz_leszek napísal dňa 22/05/2023 11:09 :

Antimodernita, antizápad. Ľuďom sa páči veľa vecí, ktoré im škodia. Hlasovania ma teda nemýlia, niesom demokrat.

Tibetský tanec démonov

V tom sa mi zdá byť kľúč, že vedenie nemá byť od človeka. Ľudské problémy, ktoré si načrtol v úvode, majú len neľudské riešenie.

Indický tanec k pocte boha

Tradične sa spoločnosti vyhýbali verejnému kontaktu medzi mužom a ženou. Reformné kresťanské spoločenstvá si zabezpečili stabilitu zákazom tancov. Moderný človek však pchá ženu do ulíc a do škôl. Krása sa zamieňa so zmyselnosťou. Vnímavosť pre ušľachtilé sa vytráca, o tom svedčia aj ostatné stránky našich životov.

fero je prihlásený top fero napísal dňa 22/05/2023 12:33 :

mistrz_leszek. Ak nie si demokrat, žiaden vzťah so ženou ti dlho nevydrží. Hlas ľudu = hlas boží. Čo by si kričal pred pontským pilátom - osloboďte Ježiša alebo osloboďte Barabáša ?

Naposledy upravil fero dňa 2023-05-22 13:47 GMT

mistrz_leszek je odhlásený top mistrz_leszek napísal dňa 22/05/2023 12:40 :

Akoby ľudia netvorili funkčné väzby pred dnešnou demokraciou. Nesúhlasím, že by zrovna masy prezentovali to božie. Otázke nerozumiem, neprotirečíš si práve ňou?

fero je prihlásený top fero napísal dňa 22/05/2023 12:52 :

Ľudia tvorili funkčné vzťahy aj pred dnešnou demokraciou len keď sa k sebe vo vzťahu správali demokraticky= neignorovali a nepotláčali názory partnera ale diskutovali. Odpoveď na tú otázku niečo dôležité vysvetľuje.

mistrz_leszek je odhlásený top mistrz_leszek napísal dňa 22/05/2023 01:13 :

To je nejaký symptóm doby, aj Ty hneď o potláčaní... Jasné, že treba všetkých ego potlačiť, ale nie preto že ťa potláča ten vedľa, ale že je poňatie o tom čo ťa presahuje.

Masy kričali za Barabáša. Alebo som niečo poplietol? Neviem teda, prečo si to vytiahol. Ja som písal, že hlasovanie o najkrajší tanec ma nemýli. Zdá sa mi, že tvoje podobenstvo nahráva môjmu názoru, že na davy netreba dať.

Z veľkej časti ľudí mám dojem, že sú neistý sami vo vlastnej koži, hneď sa ježia aby im nedajbože niekto nepošliapal po nejakom ich nároku a radšej aj hneď mobilizujú proti pošliapaniu nejakého imaginatívneho druhého.

fero je prihlásený top fero napísal dňa 22/05/2023 03:26 :

Vieš jasne odpovedať ? Čo by si kričal ty pred pontským pilátom - osloboďte Ježiša alebo osloboďte Barabáša ?

mistrz_leszek je odhlásený top mistrz_leszek napísal dňa 22/05/2023 06:22 :

Ani som sa nenazdal a zrazu je dôležité čo by som ja kričal. Ono sa to z toho vyčítať dá, ale či ja skutočne viem čo by som kričal?

fero napísal dňa 18/05/2023 03:26: Tanečníci  (konzervatívci, intuitívi, logici) nežiadajú partnerky (liberálov,  senzorikov, etikov) "SMIEM PROSIŤ ?"


Myslel som, že tvoja metafora má širší záber civilizačných otázok. Nakoniec je to aj s Tebou len o dvoch veciach - čo som ja za indivíduum a čo sa ľudovým masám páči. Akoby nič presahujúce nejestvovalo.

fero je prihlásený top fero napísal dňa 22/05/2023 06:40 :

Pozri, ja som sa v istom čase prepracoval k správnej odpovedi a poviem ti ju, keď mi odpovieš na moju otázku najprv ty. Hoci aj podľa dnešeného poznania keby si sa ocitol teraz v minulosti pred pontským pilátom, mlčal by si tam, alebo sa vieš samostatne rozhodovať a zakričať, čo je podľa teba správne. Až po tvojej jasnej odpovedi sa môžeme prepracovávať k nadhľadu, ktorý nás presahuje.

fero je prihlásený top fero napísal dňa 30/06/2023 03:26 :

micchaal napísal dňa 29/06/2023 08:07 : človek je inteligentná a rozumná bytosť, ľudia sú banda hlúpych, panických a nebezpečných zvierat..

Zabudol si akosi na Boha a to známe - Hlas ľudu, hlas boží. Čiže aj keď sa považuješ za inteligentnejšieho, ako tá tlupa, tak rovnako ako Petra aj teba by Kristus zdrbal za tvoj názor - Michal, na pohoršenie si mi, lebo nemáš zmysel pre veci Božie, ale len pre tie ľudské.

Naposledy upravil fero dňa 2023-06-30 04:27 GMT

fero je prihlásený top fero napísal dňa 01/07/2023 02:38 :

micchaal napísal dňa 30/06/2023 07:51 : Tým hlasom ľudu je myslený vnútorný hlas ľudu.. ľudia často krát kričia opak toho, čo vnútorne cítia.
Tvoj názor nekorešponduje s realitou, ktorú som ti napísal a na ktorú si nereagoval. Kopírujem : rovnako ako Petra aj teba by Kristus zdrbal za tvoj názor - Michal, na pohoršenie si mi, lebo nemáš zmysel pre veci Božie, ale len pre tie ľudské.