Archívy

Reklama

Láska ♥ : Novéna lásky: Deň 3.

III. deň
Láska nezávidí
(Ty a ja sme tím, nie súperi...)

  Láska, ktorá trpí úspechom svojho partnera, nie je skutočnou láskou, ale sebectvom. Ak začnem na svojho partnera hľadieť ako na svoju osobnú konkurenciu, ak mi začnú prekážať jeho úspechy, obľúbenosť, jeho talenty, moja samoľúbosť začne trpieť a onedlho "vyhodí" lásku zo srdca. Sám seba začnem presviedčať, že môj partner musí byť pyšný na to, aký je úspešný, že ma podceňuje, že on/ona podceňuje všetkých, a záleží mu výhradne iba na sebe... Začnem hľadať zlo v jeho správaní, aby som ospravedlnil svoje vlastné zmýšľanie sebca, aby som sa sám pred sebou nemusel cítiť ponížený a priznať, že môj partner ma v istých veciach prevyšuje... Ak dovolím vlastnej samoľúbosti, aby takto ponížila partnera v mojom srdci, vykopal som hlboký hrob našej lásky.
  Láska totiž nie je o myšlienkach, ktoré hovoria, že ma môj partner zatieňuje, ale o presvedčení, že ma dopĺňa. Ak niečo viem dobre a on/ona to vie ešte lepšie, je to preto, aby sme spoločnými silami posvätili svet. Boh nám daroval talenty, povahové črty, kvality, ktorými máme budovať jeho kráľovstvo medzi ľuďmi. Posiela nás kráčať spoločne, pracovať spoločne, On nás vníma ako svätú jednotu a tak i každú úlohu, každý úspech či neúspech, berie ako náš. Nie môj, ani tvoj...
  Keby sme sa dokázali radovať z toho, ako nás Boh spojil, akú silu ducha cez nás vo svete vytvára, náš vzťah by sa stal radostným. Prestali by sváry, nevrlosť, ponižovanie, ostala by skutočná láska, ktorá nezávidí a raduje sa z pravdy... Iba takáto láska dokáže budovať, čo ľudský egoizmus zničil.

Modlitba partnerky:
Pane, prosím tvoje Otcovské srdce, plné lásky, aby mi odpustilo všetky prejavy závisti, všetky myšlienky a slová, ktoré nebudovali jednotu s mojím partnerom, ale ktoré ju rúcali. Odpusť, že som závidela iným ženám ich život, partnerov, že som nedokázala doceniť hodnoty toho môjho, ktorého si mi vybral Ty sám, ako dar tvojej prozreteľnej lásky pre môj život.
Odpusť, že som pochybovala o schopnostiach môjho partnera, že som neprijímala jeho povahu, osobnosť, ale kritizovala a hľadala na ňom chyby. Nedokázala som sa radovať z tohto Tebou požehnaného partnerstva, z krásy, ktoré v sebe nesie, z Tvojej milosti lásky, ktorú som dostala a mohla spoznávať práve cez tohto muža. Podcenila som "zázrak", akým je láska človeka k človeku, pretože som v ňom nedokázala vnímať tvoj Boží plán.
Požehnaj moje srdce a daruj mu pravú lásku, ktorá nezávidí, neponižuje, ale s radosťou prijíma svojho partnera so všetkým, čím si ho obdaril. Daruj, Pane, môjmu srdcu vďačnosť za tohto muža a jeho talenty, aby som bola schopná s dôverou a hrdosťou zdieľať s ním život, ako tebou vyvolený, požehnaný, "tím". Amen.

Modlitba partnera:
Všemohúci Bože, pred tebou dnes vyznávam svoju pýchu a prosím ťa, odpusť mi všetky krivdy, ktoré v mojom živote, i živote mojej partnerky napáchala. Odpusť, že som nedokázal prijať úspechy svojej partnerky, že som ju nebral ako súčasť môjho "ja", že som sa na ňu díval pohľadom, ktorý si nezaslúži, pohľadom ohrozeného samoľúbeho človeka, ktorý za každú cenu musí vyniknúť a tak zraňuje, ponižuje slovom i skutkami.
Prosím ťa, Otče, pre rany tvojho Syna, premeň moje pyšné srdce, samoľúbe zmýšľanie, moje zranené ego, na pokorné, žičlivé, radujúce sa srdce, ktoré je vďačné za dar svojej partnerky, za talenty, ktorými ma dopĺňa... Daruj mi pohľad tvojej Pravdy, aby som dokázal oceniť úspechy mojej partnerky a spoločne s ňou pracovať ako jeden "tím", na spáse sveta. Amen.
Pridal marielleelish on 22/05/2020 08:21