Archívy

Reklama

Láska ♥ : Novéna Lásky: Deň 2.

II. deň
Láska je dobrotivá
(Odpúšťam ti a chcem pre teba to najlepšie)

  Odpustiť neznamená zabudnúť, ale dokázať sa povzniesť nad chybu, neprávosť a hľadať dobro... Nik z nás nie je iba čierny, či biely, je v nás ukrytých mnoho "farieb" a z tohto dôvodu by nik nikoho nemal súdiť a každý, by sa s ohľadom na vlastnú nedokonalosť, osobné hriechy a omyly, mal ponáhľať odpustiť.
  Láska vníma svoje obmedzenia, a preto ľahko odpúšťa tie partnerove. Ak som si vedomý, že i môj partner musí znášať moje chyby, za ktoré sa často nedokážem vo svojej pýche ani ospravedlniť, podvedome začnem túžiť priniesť do jeho života dobro, odpustenie, pokoj, nehu...
  Ak si začnem pripomínať dobré stránky svojho partnera, to, čo sa mi na ňom páči, prečo si ho vážim, začnem otvárať dvere láske a zatvárať ich sebectvu. Ak sa totiž utápam v partnerových chybách, čoskoro zistím, že nemám dôvod milovať a vykročím na cestu sebaľútosti. To je prvý krok, aby som sa na svet, na svojho partnera prestal dívať Božími pravdivými očami a moja sebaláska mohla hrdo, bez zábran obsadiť "trón" v mojom srdci.
  Musím byť vďačný za všetky dobré vlastnosti svojho partnera a snažiť sa ich dopĺňať vlastnými dobrými stránkami. Tak budeme tvoriť jednotu nielen tela, ale i duše.
  Ak sa naučím odpúšťať s láskavosťou, stanem sa svojmu partnerovi oporou, pretože bude mať pocit, že nemusí byť dokonalý a predsa je milovaný. Táto láskavosť je liekom, ktorý začne liečiť jeho citové rany a lámať jeho tvrdohlavosť.
  Odpúšťať a dávať zo seba to najlepšie, však dokáže iba srdce pokorné a nesebecké. Pyšné srdce nikdy neodpustí a sebecké nikdy nedokáže nezištne dávať. Preto vždy treba pamätať na vlastné chyby, ktoré potrebujú odpustenie a vlastné srdce, ktoré tiež dokáže naplniť radosťou práve dobrota, súcit a láskavosť milovaného človeka.

Nasleduje každodenná modlitba partnerky, partnera.
Modlitba partnerky:
Nebeský Otec, prosím ťa za odpustenie mojich chýb a pokleskov, zato, že nimi zraňujem tvoju Božskú lásku, tvoje milujúce Otcovské Srdce. Prosím ťa o odpustenie týchto mojich slabostí... (zamysli sa čím zraňuješ Boha a vyjadri svoje hriechy v srdci)
Prosím ťa Otče, daruj mi dar skutočnej pokory, aby som, pamätajúc na svoje chyby, vedela vždy, bez meškania odpúšťať chyby svojho partnera. Vytrhni z môjho srdca sebectvo, aby som bola schopná svojmu partnerovi dávať iba dobrotu, láskavosť a nehu, aby som sa dokázala zriekať seba pre jeho dobro. Nech moja dobrota prežiari srdce môjho milovaného. Nech moja neha a odpúšťajúca láska pretvorí všetko, čo v ňom potrebuje obnovenie. Amen.

Modlitba partnera:

Pane, tu pred tvojou tvárou ťa dnes prosím, aby si mi odpustil moje hriechy a slabosti, ktoré nosím vo svojom srdci. Tak často ich opakujem a zraňujem nimi tvoje Božské, milosrdné srdce... (zamysli sa nad svojimi slabosťami, priznaj ich pred sebou i pred Bohom)
Prosím ťa, s ohľadom na moju hriešnosť, daruj mi dar pokory, aby som vždy dokázal odpustiť sebe, svojej partnerke a nepovýšil nevraživosť, vlastnú pýchu, nad tvoj vzácny dar lásky. Vytrhni z môjho srdca každý zárodok sebectva, aby som bol oporou svojej partnerke, aby som jej prinášal dobrotu, akou ty sám zahŕňaš môj život, aby som sa dokázal zriekať vlastných túžob pre šťastie tej, ktorú si mi daroval, aby so mnou vytvárala svätú jednotu.
Daj, aby som nikdy nesúdil svoju partnerku, neponížil ju pre jej omyly, aby som nevyhľadával jej chyby a samospravodlivo ju za ne netrestal. Daj, aby som jej dokázal odpustiť i prednosti, úspechy, ktorými ma zatieňuje v mojich očiach mojej vlastnej samoľúbosti. Daruj môjmu srdcu, Otče, dar skutočnej dobrotivej lásky, aby som dokázal milovať sväto a aby moja láska prinášala dobro. Amen.
Pridal marielleelish on 21/05/2020 10:06