Archívy

Reklama

Láska ♥ : Novéna Lásky: Deň 1.

Pozývam vás k modlitbe 9 dňovej novény. Či už ste vo vzťahu alebo nie ste, môže sa pridať a spolu so mnou prežiť týchto 9 dní v modlitbe. Modlím sa za každého z vás, ktorí ste tu.
Každý deň napíšem zamyslenie. Tak idem na to wink

I. deň
LÁSKA JE TRPEZLIVÁ
(Prijímam ťa takého, aký si...)

   "Láska je trpezlivá"... Často opakovaná fráza partnerov, ktorí chcú svoje sebectvo vo vzťahu zakryť za nedostatočnú trpezlivosť svojho partnera... Nedostatok času, pozornosti, komunikácie, vlastne nezáujem o partnera a prehnaný záujem o seba, nie svoje záujmy, sa často zastiera za partnerovu netrpezlivosť. Trpezlivosť v láske sa však vzťahuje na úplne inú kvalitu, ako ju často s obľubou prezentujeme.
   Trpezlivá láska je láskou, ktorá prijíma svojho partnera takého, aký je... Uvedomuje si totiž, že každý človek je od počatia citovo zranenou bytosťou, ovplyvnenou hriechmi vlastnými, iných ľudí (rodičov), i hriechmi predkov...
   Trpezlivá láska neustále pamätá na fakt, že v ľudskom vzťahu nemiluje dokonalá bytosť inú dokonalú bytosť, ale duševne pozraňovaný, citovo "handicapovaný" človek miluje iného zraneného, poznačeného človeka... Tieto rany duše si nesieme od svojho počatia všetci a viac či menej sa prejavujú počas celého nášho života. Trpezlivá láska ich však dokáže pochopiť a prijať, dokonca sa podieľa na ich uzdravení: modlitbou, vlastnou obetou, láskavosťou...
   Trpezlivosť v láske podporuje modlitba a ovocím modlitby je láskavý a milosrdný pohľad na svojho partnera, ktorý vlastne nie celkom môže za to, aký skutočne je...
   Ak mám byť trpezlivým partnerom, prijímajúcim svojho muža, či ženu bezvýhradne, mal by som myslieť na to, že i ja sám musím byť dennodenne prijímaný svojím partnerom a život so mnou taktiež nie je vždy ľahký. I ja si nesiem bremeno citových zranení od rodiny, blížnych, nesiem si svoje zviazanosti, hriechy i následky hriechov svojich predkov a môj partner toto všetko musí znášať...
   Ako teda prijať svojho partnera tak, aby som príliš netrpel jeho slabosťami a pritom mu pomohol k uzdraveniu? V ťažkých chvíľach si skúsme predstaviť seba v úlohe Matky Terezy a otca Damiana, skláňajúcich sa s láskou k malomocnému, či inak chorému človeku s vredmi na tele, ktoré potrebujú ošetriť...
   Môj partner je týmto "malomocným" ibaže jeho vredy sú na duši a ja som pre neho tou "Matkou Terezou", ktorú Boh posiela liečiť a postarať sa...
   S láskou sa musím chopiť tejto úlohy s vedomím, že môj partner sa neuzdraví zo dňa na deň, ale s Božou pomocou to dokáže a Boh chce k touto svätému cieľu použiť mňa, ako toho, ktorý bude "viazať" rany na duši svojou láskavosťou, trpezlivosťou, miernosťou, dobrotou, nezištnosťou, ktorý ich bude "natierať" balzamom nehy, záujmu a vľúdnosti...
   Môj partner nie je citovo úplne zdravou osobnosťou a ja k nemu musím podľa toho pristupovať. S nehou a láskou, ako k nemocnému človeku, vyžadujúcemu zvláštny prístup... Odmenou mi bude postupné uzdravovanie duše môjho partnera a hlboké Božie požehnanie, ktoré prenikne celé moje bytie i moju lásku.

Nasleduje každodenná modlitba partnerky, partnera.

Modlitba partnerky:
Pane, ďakujem ti za zázrak lásky, za svojho partnera (meno). Odpusť, že mi tak prekážali jeho chyby, návyky, jeho povaha... Tak často som sa na neho nedokázala dívať ako na dar od Teba, ako na bytosť, ktorá nesie svoj kríž, svoje zranenia... Súdila som ho často srdcom i slovami, prosím, odpusť mi toto previnenie. Zotrvávala som v znechutení, zatrpknutosti, ktorá oslabovala moju lásku. Počúvala som hlas vlastnej sebeckosti, a tak strácala to najvzácnejšie, silu milovať. Preto ťa prosím, daruj mi trpezlivú lásku, ktorá dokáže nemožné, ktorá bude premieňať, uzdravovať a posilňovať v tvojom mene.
Daj, Otče, nech sa dokážem dívať na svojho partnera tvojimi pravdivými a milosrdnými očami. Otvor moje srdce pravej, bezvýhradnej láske, ktorá nezraňuje, ale zachraňuje a prijíma milovaného človeka takého, aký je. Amen.

Modlitba partnera:
Pane, daroval si mi zázrak lásky a ja som neustále zabúdal na výnimočnosť svojej partnerky. Ďakujem ti za tento dar, za moju (meno) a za jej lásku. Tak často som ju vinil z mojich vlastných chýb a omylov, aby som nemusel priznať sám pred sebou, že moja láska je sebecká. Odpusť, že som nedokázal prijímať jej nedostatky a často ani jej prednosti, odpusť, že som v nej videl iba čosi všedné, žiaden zázrak, ani dar tvojej Prozreteľnosti.
Pane, nauč moje sebecké srdce hľadieť na moju partnerku tvojimi Božskými očami, ktoré bezvýhradne milujú a prijímajú, nesúdia, ale odpúšťajú. Pretvor moje srdce na srdce obetavé, ktorému záleží viac na mojej milovanej a jej šťastí ako na sebe a vlastných plánoch. Nauč ma milovať, Pane, otvor moje srdce pravej láske, ktorá nezraňuje, ale zachraňuje, ktorá prijíma svojho partnera bezvýhradne. Amen.
Pridal marielleelish on 20/05/2020 01:46