Archívy

Reklama

B. L. O. G. : Peter a Fevronia - ruská obdoba sv. Valentína

Je to stará povesť. V Murome vládol princ Pavol. Jeho manželka mu raz porozprávala zvláštnu príhodu. Hovorila, že v čase princovej neprítomnosti ju navštevuje had. Ten berie na seba aj podobu krásneho muža a chce ju zviesť. Pavol jej povedal, aby sa nabudúce, keď had príde, opýtala, či je nesmrteľný. Had povedal : „Nie, nie som nesmrteľný, moja smrť príde z Petrovho ramena, ktoré bude držať magický meč.“ Princ mal brata menom Peter.  Pavol chcel zabiť hada, ale nevedel, kde získať meč. Raz v kostole ženského kláštora mu dieťa ukázalo meč ležiaci v medzere medzi kameňmi oltárnej steny. Pavol vzal meč...
    Prišiel k bratovi Petrovi a porozprával príbeh o hadovi. Ten sa mu rozhodol pomôcť, zobral meč a číhal na hada. Had prišiel a vtedy ho Peter zabil. Keď bodol zviera mečom, had ho postriekal krvou. Peter z toho ochorel a na tele sa mu vyhádzali malomocenské vredy. Nikto ho nedokázal dlho vyliečiť. Raz sa mu prisnilo, že pomôcť mu môže len dcéra muža, ktorý zbiera med divých včiel. Peter sa rozhodol to dievča v ich krajine nájsť. Poslal sluhov a tí našli roľnícke dievča Fevroniu. Petrovi sa dievča zapáčilo, podobne aj Fevronii Peter. Sľúbil jej, že ak mu pomôže, tak si ju vezme za manželku. Dievča ho uzdravilo, ale Peter svoj sľub nedodržal a namiesto svadby jej poslal drahé dary. Po všetkom tomto sa mu vredy znovu vrátili. Zahanbený Peter ju prišiel prosiť o odpustenie a pomoc. Fevronia ho vyliečila a teraz svoj sľub dodržal a oženil sa s Fevroniou. Keď zomrel Petrov brat Pavol, stal sa z Petra vládca. Ale miestnym zemepánom sa nepáčilo, že ich nová kňažná Fevronia je chudobného pôvodu. Chceli ju vyhnať, povedali jej, nech ide preč a odnesie si so sebou to, čo je pre ňu najcennejšie. Fevronia súhlasila a povedala, že jej stačí len jedno… Vzala si so sebou svojho Petra. Keď odišli, začali v krajine nepokoje. Obyvatelia nakoniec požiadali Petra a Fevroniu o návrat. Tí prišli, žili zbožne a vládli krajine ešte roky. V starobe sa utiahli do kláštora. Želali si byť pochovaní v spoločnom hrobe, ale cirkevné zákony zakazovali, aby mních a mníška boli spolu pochovaní. Zomreli v rovnaký deň. Ich telá uložili do dvoch hrobov, … ale ako hovorí povesť… neskôr pri otvorení hrobu ich našli ležať SPOLU…

8. júl je v ruskej ortodoxnej cirkvi pamätným dňom svätých Petra a Fevronie. Od roku 2008 aj sviatok pod názvom Deň rodiny, lásky a vernosti.  Má byť alternatívou dňu sv. Valentína (14.2.), ktorý je čoraz viac záležitosťou komercie a konzumu.

Tento príbeh pripomína ovocie, ktoré má obal a sladké jadro. Obalom je krásny mytologický príbeh. Jadrom je myšlienka lásky, vernosti a životných priorít. Veď ako vraj povedal jeden múdry pán : „Milovať človeka znamená nájsť svoje bohatstvo mimo seba.“ thumbs up

     A čo váš názor na deň sv. Valentína ?

   
Pridal tridsiatnik on 11/02/2020 01:12