Archívy

Reklama

Ako vidí veci pápež František : Prístup pápeža Františka k evanjelizacii a k životu

V encyklike radost evanjelia pápež  František uvádza 4 princípy z ktorých vychádza (aj pre evanjelizaciu) a je super si tento jeho pohľad osvojiť.  
Čas je nadradený priestoru
Čas vyjadruje horizont ktorý sa pre nami otvára, zatiaľ čo okamžik vyjadruje omedzenie, napatie ktoré zažívame v omedzenosti okamžiku. tento princíp umožňuje pracovať dlhodobo, bez posadnutia okamžitými výsledkami. Pomáha trpezlivo znášať i nepriaznive podmienky či zmeny plánov, ktoré si dynamickosť reality vyžaduje. Dát prioritu času, tiež znamena stara't sa viac o to aby sme spúšťali procesy, než aby sme obsadzovali priestory.
Je treba ma't na zreteli horizont a púšťať sa do realnych procesov a počítať s dlhou cestou.
Teda jednoducho povedane, pápež dopraje každému  čas ku zmene a nieje len viazaný momentálnym nedokonalým stavom v ktorom sa človek nachádza,ale vidí perspektívu a spúšťa ralne procesy zmeny.
Jednota má prevahu nad konfliktom
Konflikt nie je možne zastierať alebo ho ignorovať.
Sú ľudia, ktorí tvarou tvár konfliktu ho síce registruju, ale umyjú si ruky aby mohli pokračova't vo svojom živote.
Iní vstúpia do konfliktu takým sposobom, že v ňom uviaznu. Strácaju adekvátny horizont, projektuju svoje vlastné neistoty a nespokojnosti na inštitúcie a tak sa jednota stane neuskutočniteľnou.
Potom je tu ešte tretí vhodnejší článok ako čeliť konfliktu. Je to ochota znášať konflikt, riešiť ho a pretvori't ho na spojujúci článok nového procesu. "Blahoslavený tvorci pokoja" Mt 5,9
Realita je doležitejšia než idea
Existuje tiež napatie medzi realitou a ideou. Realita jednoducho je , idea sa vypracováva. Medzi obidvoma sa musí odvíjať sústavný dialog, pričom idea sa nesmie odtrhávať od reality. Je nebezpečne žiť len v ríši obrazu, iba v ríši slova.  Odtiaľ plynie potreba tretieho princípu: realita je nadradena idei. To znamena vyhýbať sa roznym formam zatemňovania reality ( napr. anjelskemu purizmu a pod..)

Idea služi k uchopeniu a usmerneniu reality. Idea odtrhnuta od reality plodí neučinné idealizmy a nominalizmy, ktoré nanajvýš klasifikujú realitu, ale nevťahujú do nej.
Existujú politici či náboženskí predstavitelia, ktorí sa pýtajú prečo im ľudia nerozumejú a nenasledujú ich, keď sú ich navrhy tak jasne a logicke. Pravdepodobne k tomu dochádza preto, že za bývajú v ríši čírych idei  a zredukovali vieru na rétoriku. Iní iba zabudli na jednoduchosť a importovali takú racionalitu, ktorá je ľuďom cudzia.

Celok je nadradený časti
napatie, ktore vznika medzi globalizaciou a lokalizaciou. JE potrebné sledova't globalnu dimenziu a zaroveň nestrácať zo zreteľa to čo je lokálne aby sme stále kráčali nohami na zemi.  Ale netreba sa cezpríliš zaobera't iba omedzenými a čiastočnými otazkami, je potrebne stále rozširova't pohľad, aby sme rozpoznali vačšie dobro ktoré prospeje nám všetkým. Je potreba tak urobiť bez vytáčania ale tiež bez straty vlastných koreňov.  Toto plne bohatsvo evanjelia združuje akademikov i robotníkov. Evanjelium zjednocuje celého človeka a všetkých ľudí.
Pridal domenico on 01/12/2019 12:05