Archívy

Reklama

otázky : Aké predmety máme v našich príbytkoch?

Len nedávno som svätil dom. Toto svätenie predchádzalo stretnutie s domácimi, ktorí prišli s prosbou o pomoc, radu, keďže sa v ich živote začali kopiť problémy, ktoré do toho času nepoznali – rôzne zdravotné problémy, depresívne stavy, čo všetko nakoniec vplývalo na celý ich ďalší život, prácu, podnikanie atď. Dohovorili sme sa na stretnutí, a keď som prišiel k nim, prvé čo som zbadal hneď nad vchodovými dverami boli tabličky s mantrami (zaklínania, texty pohanských „modlitieb“, hoc pekne dekoratívne upravené na koži, či na drevených zdobených tabličkách). „Vraj na zaháňanie duchov a negatívnej energie“. Pre neznalého ozdoba nad dverami, či balkóne...

Už po pár minútach v byte sme museli konštatovať, že bude potrebné urobiť „poriadnejšie upratovanie“, inak by bolo svätenie domu priam výsmechom Bohu. Samozrejme, po vysvetlení domácim, čo všetko v byte majú, sami sa rozhodli tieto ohavnosti vyhodiť zo svojho bytu; … a nebolo toho málo - množstvo suvenírov, isto aj veľkej hodnoty, privezených z celého sveta. Žiaľ, všetky tieto predmety zobrazovali pohanské démonické božstvá, ktoré, či si to chceme priznať alebo nie, stále prinášajú prekliatie do života človeka a jeho blízkeho okolia. Až po tomto rozhodujúcom akte sme mohli pokračovať v posvätení bytu... Musím pripomenúť, že táto rodina bola prv praktikujúcou kresťanskou rodinou – chodili do chrámu, pristupovali k sviatostiam. Keď už spätne prehodnocovali svoj život, zistili, že ich prvé problémy, ktoré boli na počiatku ich ďalšej tŕnistej cesty, sa začali objavovať práve s „novými členmi ich domácnosti“ ! Paradoxné bolo, že človek väčšinou v biede sa viac obracia na Boha, ale tu sa dial opak – oni sa postupne vzdiaľovali od Cirkvi, modlitby, Eucharistie, a hoc celý čas tvrdili, že sú veriaci, svoje problémy už neriešili s Bohom, ale po rôznych zaklínačoch, babkách, všemožných terapeutoch, … a ich problémy sa len znásobili a ešte viac skomplikovali.

Po uvedomení si koreňa problému a následne ich radikálnom zrieknutí sa diabla a okultizmu, cez návrat do Christovej náruče sa problémy začali riešiť, niektoré sa doslova v momente stratili. Spolu sme sa pomodlili, posvätili byt, obnovili si krstné sľuby... A problémy? Tak ako prišli, sprvu objavením sa zdravotných telesných i psychických problémov, cez problémy pracovné, rodinné, v takom istom poradí sa aj začali riešiť – stratili sa depresie, prišla radosť do života, začal sa zlepšovať celkový zdravotný stav, vrátila sa pohoda do rodiny, ktorá sa vrátila späť k svojej práci. Sláva Hospodu Bohu!

Žiaľ, takých prípadov je neskutočne veľa a preto som sa rozhodol dať dohromady týchto pár riadkov.

DRAHÍ MOJI, V PRVOM RADE VRÁŤME KRISTA NA SVOJE MIESTO V NAŠOM DOME, A HLAVNE V NAŠOM SRDCI, A ON SÁM PORIEŠI NAŠE PROBLÉMY A DOKONCA ICH ZMENÍ NA POŽEHNANIE !!!

Koľko krát totiž prídem do domu ľudí, ktorí síce hovoria, že sú veriaci a snažíme sa s Božou pomocou riešiť nejaký ich problém, avšak márne pohľadom hľadám v ich príbytku kríž, či nejakú ikonu... Zato však neraz socha Budhu tróni v obývačke nad televízorom a kúty izieb strážia egyptské mačky (pre vysvetlenie, pre starých Egypťanov boli „Strážcami sveta mŕtvych“) atď.

Koľko krát mi príde počuť: „Veď to len také „...na parádu“, „...sošky“, „...šaľky, … kde by sme im verili...“. Započúvajme sa, čo na to hovorí Božie slovo cez 5. knihu Mojžišovu - „Ich vyrezávané modly spáľ ohňom. Nepožiadaj ani zlato, ani striebro, ktoré je na nich, ani ho neber, aby ti nebolo pascou, lebo je to ohavnosť pred Hospodinom, Tvojim Bohom. NEVNÁŠAJ OHAVNOSŤ DO SVOJHO DOMU, ABY SI NEPREPADOL HUBIACEJ KLIATBE AKO ONI. Nech sa ti to sprotiví a zhnusí, lebo je to podrobené hubiacej kliatbe! (Deut 7, 25 – 26).

Čiže jasné slovo – Akýkoľvek predmet, ktorý bol zhotovený k službe diablovi a ktorý ste doniesli do svojho domu, nesie so sebou kliatbu ! A prečo tieto predmety patria diablovi? Znova pripomeňme iba Božie slovo:

1. Boh, dajúc Mojžišovi na hore Sinaj Svoje prikázania, hovorí: „Ja som Hospodin, tvoj Boh, ktorý ťa vyviedol z egyptskej krajiny, z domu otroctva. Nebudeš mať iných bohov okrem mňa! Neurobíš si modlu, ani nijakú podobu toho, čo je hore na nebi, dolu na zemi alebo vo vode pod zemou! Nebudeš sa im klaňať, ani ich uctievať! Lebo ja, Hospodin, tvoj Boh, som žiarlivý Boh, ktorý tresce neprávosti otcov na deťoch do tretieho a štvrtého pokolenia u tých, čo ma nenávidia, milosrdenstvo však preukazuje až do tisíceho pokolenia tým, čo ma milujú a zachovávajú moje príkazy“ (Ex 20, 2 – 6).

2. „Nerobte si bôžikov, ani vyrezávané modly, ani posvätené stĺpy si nestavajte, ani kamenné sochy nedovoľte vo svojej krajine, aby ste sa pred nimi klaňali, lebo ja, Hospodin som váš Boh“ (Lv 26, 1).

3. „Lebo všetci bohovia pohanov sú démoni“ ( Žalm 96, 5 (gr. preklad)., hebr. text píše „že sú iba ničotnými modlami“); ale sv. apoštol Pavol nám dodáva aj k obetovaniu modlám: „...čo obetujú, obetujú démonom, nie Bohu. No ja nechcem, aby ste mali spoločenstvo s démonmi“ (1 Kor 10, 20).

Musíme povedať, že takéto predmety, nielenže sú nositeľmi kliatby, ale podľa Božieho príkazu (viď. Deut 7, 25) ich nemožno ani očistiť – musia byť zničené. Len pre príklad: Nemožno posvätiť voodoo bábiku a spokojne ju dať na hranie svojim deťom, … bolo by to už len morbídne ! Žiaľ, na smiech i plač, už mi prišlo rázne odmietnuť prosbu posvätiť sladkých bacuľatých anjelikov, ktorí boli použití v „anjelskej terapii“. Hoci je to figúrka anjelika, je to len matéria, ktorá bola zneužitá v okultnom rituály.

Na mieste je otázka – O aké konkrétne predmety ide?

Patria tu rôzne sochy, drevorezby, maľby na plátne, či koži božstiev – starých pohanských národov Egypta, Indie, Afrických kmeňov a pod., Spomedzi mnohých napr. sošky Budhu, čínske draky, rôzne kryštály vo forme pyramíd, egyptské mačky, amulety, dnes moderné rôzne maľované ornamenty s mandalami, či tantrami na stenách, tetovania na tele (čo Sv. Písmo zakazuje), veľmi populárne šambala náramky, veci spojené s okultizmom a liečiteľstvom atď. – O každom z týchto predmetov by bolo potrebné rozpísať samostatnú kapitolu.

Dovolím si odvážne tvrdiť – že prakticky polovica suvenírov, ktoré si turisti prinášajú zo sveta sú prekliate veci – predmety, ktoré nesú so sebou prekliatie. Prečo? Lebo sú zviazané s kultúrou kraja, ktorá často býva spojená s uctievaním démonov (Čína, India, Indonézia, Egypt ...)

Netreba zabudnúť takisto na nebezpečenstvo užívania vonných tyčiniek a kadidielok, ktoré už tiež ľudia u nás používajú, a ku ktorým majú prístup cez predajne s dekoratívnym, orientálnym sortimentom, či odkryto ponúkajucimi ezotérický tovar. Netreba byť naivnými. Tak, ako my svätíme ladan do kadidla, ktorý používame v chráme s patričnými modlitbami, ktoré na neho zvolávajú Božie požehnanie, takisto výroba týchto tyčiniek a kadidiel, ktorých pôvod je v hinduistických, budhistických krajinách samozrejme prechádza s „požehnaním“ tamojších predstaviteľov týchto náboženstiev.

Ako príklad uvediem rodinu z východného Slovenska, ktorej krížová cesta začala práve v Indii po návšteve hinduistického chrámu. Ako mi neskôr povedali: „Len tak, … ako všetci“, - zapálili vonné kadidlo pred sochou božstva. „Požehnanie“ tohto padlého anjela (sv. otcovia v pohanských božstvách videli práve padlých anjelov) na seba nenechali dlho čakať. Hneď po príchode domov, 18-ročný šikovný chlapec, ktorý mal maturovať a pripravoval sa ďalej na štúdia, začal mať hrôzostrašné sny, neskôr stavy pripomínajúce epileptické záchvaty, celkovo sa stratila chuť žiť...; lekári sa pokúšali určiť diagnózu, prišli psychiatrické liečenia bez akéhokoľvek úspechu. Žiaľ v čase, kedy spolu s medikamentóznou a terapeutickou liečbou, bolo potrebné započať aj Christoterapiu celej rodiny, rodina sa vybrala cestou liečiteľov, zariekávačov, šarlatánov... Navštívili aj chrám, kde chlapec prejavoval známky posadnutosti, ale žiaľ chýbala snaha začať žiť s Kristom. A tak bol tento chlapec prvým z tejto rodiny, ktorý doplatil na ľahostajnosť toho, ako ľahko dokážeme namiesto jediného Boha, uveriť v hocičo, alebo len tak „zo srandy“, „zvedavosti“ sa pokloníme, zapálime sviečku, či hodíme trochu kadidla hocičomu, či hocikomu, kto sa božsky tvári... Za krátky čas táto rodina do jedného skončila mimo zdravý rozum. Aj takéto smutné príbehy prináša život.

Preto, drahí moji, po konzumácii, hoci výbornej praženice, ale z jedovatých húb, nás nezachráni argument, že sme ich nepoznali... Preto je na mieste zdravá opatrnosť aj pri tom, čo všetko vnášame do svojho príbytku (či už sami, alebo neraz skrze dary iných), aby sme sami nevytlačili milosť Božiu, Jeho požehnanie zo svojho života a nenasťahovali (hoc nevedomky) démonskú ohavnosť, ktorá býva veľmi majetnícka, a ktorá sa veľmi nerada vzdáva toho, čo zabrala.

Viac tu: http://m.novyklokocov.webnode.sk/news/prekliate-predmety-v-nasich-domoch/?fbclid=IwAR2k29mKKhbi3MuwAc8mc4UL1oRgjaMmuRHHNjfdMnpOIDJfBBK-aOjRUoE
Pridal aava on 06/06/2019 03:42

Komentáre (125)

pascendi je odhlásený top pascendi napísal dňa 06/06/2019 06:50 :

Kava tak toto bez komentara, k nadpisu ok, to dalej ... uvidim aka bude diskusia, ci komedia, ci tragedia...ale zrejme oboje.

romantika je odhlásený top romantika napísal dňa 06/06/2019 08:38 :

Zaujímavé...

nezabudka1234 je odhlásený top nezabudka1234 napísal dňa 07/06/2019 02:30 :

"pascendi napísal dňa 06/06/2019 06:50 : Kava tak toto bez komentara, k nadpisu ok, to dalej ... uvidim aka bude diskusia, ci komedia, ci tragedia."
Keď sa ty zapojiš, tak to bude trápna komédia. smile

anneliese je odhlásený top anneliese napísal dňa 07/06/2019 07:05 :

Pascendi nie je jediný, kto čaká, kto tu čo napíše, aby mohol prísť vychovávať už dospelých ľudí, naprávať, dopĺňať ešte o múdrejšie tvrdenia. Lebo nikto tu nenapíše nič dosť dobre. Všetko bude dokonalé, až keď tu príde pán dokonalý a poučí nás tu všetkých. Hlavne tu nad nami bdie, lebo on sa pasoval do úlohy vyhľadávania omylu a usmerňovania. Aj to je spôsob ako sa sebarealizovať a uspokojovať si otcovské pudy, ktoré neboli naplnené prirodzeným spôsobom.

aava je odhlásený top aava napísal dňa 07/06/2019 10:07 :

Nezabudka a Anneliese, nerypte.

misomiso_ je odhlásený top misomiso_ napísal dňa 07/06/2019 11:42 :

...Nebudeš mať iných bohov okrem mňa! Neurobíš si modlu, ani nijakú podobu toho, čo je hore na nebi, dolu na zemi alebo vo vode pod zemou! Nebudeš sa im klaňať, ani ich uctievať! Lebo ja, Hospodin, tvoj Boh, som žiarlivý Boh...

No dufajme že aava sa nekolenačkuje so zopätymi rukami pod sochami a ani sa "neštvornožkuje" pod obrazmi, formulujuc pri tom predschvalene texty (napr. úradnú verejnú modlitbu z Modlitebníka 1943),,, a následne to celé vydáva za nábožnú a bohumilú činnosť!

Ešte na doplnenie pointy z blogu mi treba dodať že to vyzerá tak, že sochy z Ázie alebo Afriky sú zlé, ale sochy z Vatikánu sú už posvätné.

Naposledy upravil misomiso_ dňa 2019-06-07 13:08 GMT

prskavka je odhlásený top prskavka napísal dňa 07/06/2019 12:00 :

V podstate tu ide skor o tu uctu a ano, nebudem si predsa uctievat Budhu ako krestanka smile

janjan je odhlásený top janjan napísal dňa 07/06/2019 05:43 :

.

Naposledy upravil janjan dňa 2019-06-07 19:20 GMT

misomiso_ je odhlásený top misomiso_ napísal dňa 07/06/2019 06:36 :

Janjan

Čo si to tam dal za "bodku"?
Vari to bolo hodné ďalšieho pokarhania?smile

aava je odhlásený top aava napísal dňa 07/06/2019 06:58 :

Misomiso, snad nechces prirovnavat sochy a obrazy Jezisa, Marie a svatych k modlam? A ano je dobre mat doma posvatene predmety.

Misomiso, mas uvedene vierovyznanie rimskokatolicke, tak preco pises ako protestant?

Naposledy upravil aava dňa 2019-06-07 20:00 GMT

misomiso_ je odhlásený top misomiso_ napísal dňa 07/06/2019 07:55 :

Aava

Nerobím rozdiel medzi zlou sochou z Afriky a dobrou sochou z Vatikánu, lebo obe sú len obyčajné sochy.

Sú ešte primitívne kmene v pralesoch, čo si svoje "božstvo" vytesaju z dreva a potom okolo neho tancujú v bedernych rúškach (alebo aj bez nich) a toto považujú za vrcholný prejav nejakej ich náboženskej oddanosti.

No ale keď sa teraz nad tým tak zamyslím, tak niektorí ľudia by tie kmene nemali označovať ako primitívne.

lazar44 je odhlásený top lazar44 napísal dňa 08/06/2019 05:45 :

Stačí
"UZNAŤ BOHA ZA BOHA."
A nemáme čo riešiť.

pascendi je odhlásený top pascendi napísal dňa 08/06/2019 07:22 :

Kava skus napisat nieco vlastnymi slovami, zas musim pochvalit ze si temou trafila klinec po hlavicke, to urcite. A urcite mas na to napisat to lepsie ako hento. Ja by som rad videl nieco take od teba, som dost zhovievavy k materialnym chybam ci herezam ak chces, tak kludne napis. Ale k hentym autorom by som nebol, nemozem byt (na zavinenu nevedomost sa hentaki vyhovarat nemozu)Skus predsa len opravit tu "snusku" (Kava nemusis reagoval na ad hominem k mojej osobe, ja ich tiez ignorujem). Zaujima ma tvoj nazor a este prskavky ktora sa predviedla inde a prekvapila ma .

janjan je odhlásený top janjan napísal dňa 08/06/2019 07:34 :

Je dojímavé, ako sa schizmatický sedesvacantista snaží prelanáriť na svoju stranu aavu a prskavku. Ale verím, že sa nedajú zviesť zo správnej cesty.

pascendi je odhlásený top pascendi napísal dňa 08/06/2019 07:37 :

prskavka velmi dobre, nauka o ucte obrazov atd je v Katolickej Cirkvi jasne velmi dobre vysvetlena a od tej sa urcite odrazime. Nevsimat si pomutenych a pregooglovanych jedincov, prskavka vsak ani ja a urcite ani ty sa nijakej soche ci obrazu neklaniame a spravne hovoris ani si nectime uz duplom sochy hentake.

pascendi je odhlásený top pascendi napísal dňa 08/06/2019 07:40 :

dalsi googlovac velmi dobre, patrim do Cirkvi kde bola 260 krat sedevakacia a teda katolici bol "sedevakantisti" to dalej je uz jeho dogooglovana fantazia(rozum z googla a z wikipedie ), za ktoru ja nastastie nemozem, ale pokial uvidi nieco NEKATOLICKE nech reaguje na to ak chce blabolit na nejake moja "sedevakantisticke" veci tak nech predvedie, ak ma na to...

misomiso_ je odhlásený top misomiso_ napísal dňa 08/06/2019 11:33 :

Tak čo, dáme si dole bederne rúška a trochu si za tancujeme?

Alebo prejdeme z kinovie do idioritmie, keď už je ten igumen neprítomný?
grin

pascendi je odhlásený top pascendi napísal dňa 08/06/2019 01:14 :

Kava este sa spytam tam som narazil na slovo "christos" to je preklep ci to tam bolo? Nech identifikujem povod tej snusky fragmentov. zatial modernizmus, protestantizmus, charizmatizmus...samozrejme k nicomu z toho sa nehlasim, prave naopak rozhodne distancujem. Otazka: Je uzdravenie vzdy dielom Boha? Alebo aj "zmiznutie" problemov? To kto takto "superrychlo" identifikoval?

prskavka je odhlásený top prskavka napísal dňa 08/06/2019 01:42 :

Janjan, nemaj obavy wink Mna "zlanarit"? To sa da? Neda. Ale nic take tu nepocitujem.

prskavka je odhlásený top prskavka napísal dňa 08/06/2019 01:45 :

A ja sa obrazu klaniam, i soche sa klaniam. Vsak v kazdom kostole su. A aj u mna doma su. Kazda krestanska domacnost by mala mat minimalne krizik nad dverami - podla mna.

pascendi je odhlásený top pascendi napísal dňa 08/06/2019 02:57 :

prskavka urcite "nelanarim" to robia sekty a take nieco pokladam za suteren. Ael dal som mu moznost ukazat nieco nekatolicke co pisem, alebo ine ako si onalepkuje ci vygoogli, mne je fuk.

prskavka: Nie je proti prvemu prikazaniu ctit obrazy? Ctit svate obrazy nie je proti prvemu prikazaniu, pretoze sa im neklaniame.

prskavka je odhlásený top prskavka napísal dňa 08/06/2019 03:05 :

Nie je to uz len hra so slovickami? Ak je to socha nasho jedineho Boha alebo obrazok, kde je On vyobrazeny, tak predsa si ctim a klaniam sa Jemu, cize nemam co porusovat. Samozrejme, ze je nehmotný, ale... Ked si das zaramovat fotografiu tebe blizkej osoby.. tiez je to iba obrazok a nie ta osoba. Ale s laskou na ten obrazok pozeras..Chapes.

pascendi je odhlásený top pascendi napísal dňa 08/06/2019 03:09 :

Nie je to hra so slovickami ale takto ok(tieto "slovicka" riesil IInycejsky koncil.Ako reakciu na satansky ikonoklazmus. prskavka ber tak ze dogmatika stoji na "slovickach"  Dalsia vec co nadvazuje:Ako sa odlisuje nasa modlitba k Bohu od modlitby k anjelom a svatym?

pascendi je odhlásený top pascendi napísal dňa 08/06/2019 03:34 :

prskavka este som zabudol, ano chapem velmi pekne a to je presne aj dovod ze Katolicke kostoly su tak "precpane" ci obrazmi ci sochami... ale vlastne aj tak sa to da povedat: s laskou pozerat... vieme ze nasa viera je upevnovana ci zivena cez zmysly. Potrebujeme zivit afekty duse, kde patri aj vrucnost...a presne hentake laskyplne pohlady to robia...

prskavka je odhlásený top prskavka napísal dňa 08/06/2019 03:37 :

Nieco sa mi na tebe nezda, pascendi grin Ale radsej nic wink
Drz sa!

pascendi je odhlásený top pascendi napísal dňa 08/06/2019 03:40 :

Drzim sa..Katolickej viery ...ako kliestsmileasi mi neprezradis co to je co sa ti nevidicry

zisielzcesty je odhlásený top zisielzcesty napísal dňa 08/06/2019 06:22 :

...a čo všetky tie handry , technika a elektronika privezená zo spomínaných diablom posadnutých krajín ,) ? Chcetš povedať , že z toho nič nemáš , nenosíš , nepoužívaš ? Alebo si súkaš po večeroch na krosnách svoje nájky ? Mobil a laptop máš posvätený ,) Značka hjundaj išla dole šrobovákom ,),),) ?
...a ešte jedna vec ,) Keď chceš tak strašne evanjelizovať , tak najprv prestaň démonizovať svet okolo seba , ktorému vôbec nerozumieš

prskavka je odhlásený top prskavka napísal dňa 08/06/2019 06:46 :

To uz asi ides piate cez deviate smile co ma tricko alebo topanky spolocne s "pohanskymi bozstvami" o ktorych sa hovori v clanku...

prskavka je odhlásený top prskavka napísal dňa 08/06/2019 06:47 :

Najky asi nie su vyrabane na odstranovanie zlej energie z domu.

zisielzcesty je odhlásený top zisielzcesty napísal dňa 08/06/2019 07:03 :

...a čo majú spoločné lunárny modul a nefritový králik Yutu ,) ? Ty vieš čo je na tých tričkách ? Čo znamená napr. huawei ,),),) ?

btw. ,,Dovolím si odvážne tvrdiť – že prakticky polovica suvenírov, ktoré si turisti prinášajú zo sveta sú prekliate veci – predmety, ktoré nesú so sebou prekliatie. Prečo? Lebo sú zviazané s kultúrou kraja, ktorá často býva spojená s uctievaním démonov (Čína, India, Indonézia, Egypt ...)"

prskavka je odhlásený top prskavka napísal dňa 08/06/2019 07:17 :

suvenir obycajne byva dekoracny predmet, asi preto je to tak napisane.. vsakovake lapace snov, atd. Myslim, ze je to celkom jasne, co sa snazi autor povedat, len tie spekulacie okolo toho asi musia byt, aj vsetko to keby bolo keby smile

zisielzcesty je odhlásený top zisielzcesty napísal dňa 08/06/2019 07:25 :

Čo ja poznám ľudí , tak si z dovolenky ako suvenír priniesli práve oblečenie ,)

,,Magazín Forbes upozorňuje aj na prípad, kedy sa spoločnosť Reebok vzoprela zaužívaným trendom a vytvorila značku topánok pre ženy s názvom Incubus. Neskôr sa ukázalo, že Incubus je rovnako názov démona z mytológie, ktorý znásilňuje ženy počas spánku. Firma po zistení okamžite stiahla z predaja všetkých 53-tisíc párov topánok"

mag. TREND

Celé to je na smiech ,)

pascendi je odhlásený top pascendi napísal dňa 09/06/2019 06:56 :

prskavka v tej matezi sa nachadza urcite racionalne jadro, takze by som hned nevylieval s vodou aj dieta. V tom vsetkom je roznym sposobom v rozlicnej miere zastupeny niektori z hriechov proti klananiu sa Bohu.
Budem postupne k tomu clanku, na hentak zasvineny dom urcite "zasvatenie" nestaci (pozor aj na neopojmy ktore aj tak nevyjadruju to co maju)paradoxne nespomina sa samozrejme Exorcizmus ale ten henti nerobia aj inde, resp aj tak ho nevedia robit(staci spomenut tu karikaturu pri krste, sam som si doplnal krst o katolicke obrady, ktore k nemu patria v Katolickom krste, resp. ktore "pribaluje" Svata Cirkev k sviatosti krstu) Takze to vyhnanie blch z kozucha urcite nestacilo a ani sa nic nevyhnalo. Tie "ulavenia" ci pocity ze vsetko je ok...no

anneliese je odhlásený top anneliese napísal dňa 09/06/2019 09:10 :

Občas si z dovolenky prinesieme aj suvernír v podobe pohlavne choroby, či bábätka :-)

pascendi je odhlásený top pascendi napísal dňa 09/06/2019 05:44 :

K textu, prve co udrelo do oci bolo pouzivanie biblie, nie vysvetlenia okolo ucenia Cirkvi ohladne roznych svatenin, ale z voleja biblia, o ktorej katolik presne vie ako presne sa vyklada. Az potom trebars demonologia ci ine pridruzene veci okolo toho, ale biblia...jasny signal ruky prec.

misomiso_ je odhlásený top misomiso_ napísal dňa 10/06/2019 04:53 :

Bazalka (ale ktorá si?)

Pre "Kavu" je asi každý text ktorý javí známky antibigotnosti protestantsky,,, a asi potom z toho odvodzuje autorovu príslušnosť.

aava je odhlásený top aava napísal dňa 10/06/2019 05:02 :

Bazalka, to vobec nie je o "tradicii"

aava je odhlásený top aava napísal dňa 10/06/2019 05:43 :

Je to o milosti. Nie kazdy chape a nie kazdy prenikne do nadhery modlitby sv. ruzenca. Je to pokorna modlitba a diabol sa jej velmi boji, preto tak proti nej broji...malo ludi to chape...A ja ti to nebudem rozumovo vysvetlovat, prepac. Inakj je krasne, ze nam Pan Jezis daroval svoju matku, aby bola aj nasou mamou a aby sme ju milovali a ctili ako ju miluje a cti on sam. Je to aj tvoja maminka a lubi ta. Pan nam ju dal ako dar a urazilo by ho, keby sme tymto obrovskym darom pohrdli alebo ho len tak odlozili nabok "nerozbaleny"...

Naposledy upravil aava dňa 2019-06-10 18:43 GMT

misomiso_ je odhlásený top misomiso_ napísal dňa 10/06/2019 05:45 :

Bazalka

Ja len tak, že svojho času tu bola aj pseudobazalka. A táto si akoby "vynucovala" súkromnú komunikáciu, ktorú následne zverejnovala za účelom diskreditacie.

Ale ukázalo sa nakoniec, že to bol asi len "ľuľok zlomocny",,, čo povieš nato???
Vtipné nie???
grin

pascendi je odhlásený top pascendi napísal dňa 11/06/2019 05:47 :

Kava o svatom ruzenci inokedy (co keby si urobila temu?) Ale skor aj sirsie o rozjimavej modlitbe, kde ruzenec je par exellence prave taka.A inak chvalim ze rozpoznanie skodnej i ked iba "protestant" to nie je, tam je diagnoza rozsiahlejsia, a dost na to aby katolik nestracal cas(dobre ze si urobila a nestracala). Ale koren je presne ten, a z toho uz vyrastaju ine deformacie.

pascendi je odhlásený top pascendi napísal dňa 11/06/2019 07:08 :

nemam rada teologiu... svedci o vsetkom ale ok, rozoberiem dva take patologicke priklady tu, svedok googlovy, ktory si tu riesi pretlak, lebo toho nagoogloval dost, hlava nehlava..a potrebuje len jedno... vo Vcielke Maji bol taky chrobak, myslim bzdocha a na toho ked to prislo... ulavil si, vsetci poutekali a ... dlasi patologicky priklad je sedevakantista (sam si nagoogloval)ja upresnim ze putujuci, kedze patri ku nejakemu putujucemu cirkusu, ten zase opacne, bol zlanareny, a potrebuje rychlo dat von co ti zlanarovaci do neho nahustili, oba priklady sa vyznacuju hlbokou ignoranciou k svojim vlastnym sefom, svedok googlovy tak tam je to jedno, tam to sluzi len na vypustenie tlaku, druhy ten uz svojim diletantstvom ukazake ze vobec nerespektuje nikoho, ani desatoro, konkretne 5 prikaz, ale obaja su aspon spoznatelni hned ako skodna... no s tym tvojim pristupom ala srdce, pocity, a cela plejada iracionalnych hnuti ako usmernovacmi... viem si presne predstavit kam to vedie...
Tiez som sa pobavil ked tu putujuci sedevakantista pise niekde ze viera je "objektivna" no to urcite nie v takom zmysle ako ho zlanarili jeho lanarici...ale zas jasne ukazuje aka je jeho ideologia

takze nie nepotrebujem sa utvrdit v nicom, resp spravanie sa masy mi ukazuje ako odpovede na zivotne otazky zniet nesmu..podla ich konca, podla ich spravania sa tu...

aky je rozdiel medzi ideologiou a vierou?

Nie som viazany na pohorsenie nikoho ani ateistu, nesmiem sa spreneverit len svedomiu.

pascendi je odhlásený top pascendi napísal dňa 11/06/2019 07:41 :

Takze robit dobre skutky (katolici vedia ze musia robit zasluzne skutky co nie je to iste, nie kazdy dobry je zasluzny ale kazdy zasluzny dobry je) lenze ako to mozu robit? tym ze vedia ako konat aby skutok bol dobry. A to sa z prsta vycmulat neda, takisto na "srdce sa urcite spolahnut neda, nie na dojmy a pod. Takze tak neustale sa vzdelavat, spravne poznanie plodi spravne konanie. A teologovia mi v tom velmi pomohli.

Znalostou biblie sa dnes ohana tolko roznych az protichodnych skupin ze na nico take by som sa ani nespolahol

misomiso_ je odhlásený top misomiso_ napísal dňa 11/06/2019 05:18 :

Pascendi


....Argumentum ad hominem je latinský názov pre jedno z najčastejších argumentačných zlyhaní. "Pri argumente ad hominem sa rečník obmedzuje na útok na človeka, ktorý zastáva istý názor, namiesto toho, aby ponúkol argumenty dokazujúce, prečo sú oponentove názory mylné," píše známa anglická encyklopédia Encyclopaedia Britannica. Podobne o tejto technike píše aj slovenská verzia Wikipédie: "Je to argument, ktorým sa diskutujúci snaží vyvrátiť oponentovo tvrdenie poukazovaním na jeho skutočné či domnelé nedostatky. Snaží sa previesť dialóg od diskusie o probléme samotnom k diskusii o mravnej či inej oponentovej integrite." Ad hominem preto nie je argumentom, ale argumentačnou kľučkou, ktorá má zakryť neschopnosť diskutéra postaviť sa vecne k názorom iného. Metóda figuruje v prvých kapitolách učebníc výrokovej logiky ako chybný, neplatný dôkaz....

...toppascendi napísal dňa 09/05/2019 03:06 :
este upozornenie  na ad hominem nereagujem u nikoho a takych je tu uz velmi vela pre mna...

Hento si tu napísal len pred mesiacom. A dnes už je tvoja tvorba tu, priamo závislá na "adhominiemoch", ktoré tvoria účelové jadro takmer všetkých tvojich príspevkov. Šíriš to tu z blogu do blogu.

Otázka znie Prečo to robíš???

misomiso_ je odhlásený top misomiso_ napísal dňa 11/06/2019 05:46 :

No škoda že sa Bazalka vymazala, mala tu ozaj krátku trvanlivosť (necelý deň) ,,, a vraj že Bazalka pravá (Ocimum basilicum) je jednoročná liečivá rastlina.
grin

Naposledy upravil misomiso_ dňa 2019-06-11 18:49 GMT

aava je odhlásený top aava napísal dňa 11/06/2019 06:11 :

vsak ona sa vrati

beruska je odhlásený top beruska napísal dňa 11/06/2019 06:46 :

A ja som si myslela, ze pascendi tym mysli, ze nebude reagovat na osobne otazky v spravach, len na blogoch verejne. Alebo to bolo nieco ako "...persona"? blink Ach, ta latincina.

aventurier je odhlásený top aventurier napísal dňa 13/06/2019 05:49 :

Kríž na stene by mal byť súčasťou príbytku všetkých, ktorí v Krista veria.
On je pre mňa aj akousi brzdou pred mnohými myšlienkami, či skutkami, ktoré sú v rozpore s Jeho učením. Zvesiť kríž niekedy možno znamená; dať z pred očí to, čo mi robí oprávnené výčitky.

pascendi je odhlásený top pascendi napísal dňa 13/06/2019 11:06 :

Ako vidim bzdocha googlova je nepoucitelna, proste co je na google je pravda, a to tu prekopuiruje...to niekto straca vobec cas s niecim takym ?
Bzdocha presla na taktiku zasliapnutej husenice, a to mi uz vobec nestoji ani za rec.
beruska co je? nerozumiem co si myslela, to malo byt o mne? beruska dufam ze to nepokracuje v tvojom tvrdom kurze voci mne. beruska ja reagujem iba na veci co za reakciu stoja ci v spravach ci blogoch, pokial to ma hlavu a patu a dostatocnu pricinu som k dispozicii. Ale ako vidis najzakladnejsie zaklady v pazi a o vysokoodbornych teologickych temach by to vsetko tu diskutovalo s wikipedianskymi "vedomostami" len taky fukot... beruska asi je hned jasne ze hentake takisto u mna v pazi. Ale ak mas nieco na srdci tak som tu, len nie tak tvrdo ako poslednesmilelebo posledne som bol cry

pascendi je odhlásený top pascendi napísal dňa 13/06/2019 11:16 :

aventurier, pekne napisane, trosku popopravovat aby to znelo plnokrvne katolicky bez dvojzmyslov tak tlieskam, z katechizmu som daval co vyznava katolik znakom kriza.O posvatenych predmetoch je to plus bonus naviac.

aventurier je odhlásený top aventurier napísal dňa 13/06/2019 04:13 :

pascendi, ahoj rad ta vidim. dakujem za reakciu a prajem ti pozehnany cas

misomiso_ je odhlásený top misomiso_ napísal dňa 13/06/2019 04:19 :

Pascendi

Čo, vari ťa zmiatla ta definicia "Argumentum ad hominem"?,,, ale to snáď nie!,,, veď dobre vieš o čo ide.
Nápoj ktorý ti nechutí podavaš inému.
grin

"...ako poslednesmilelebo posledne som bol cry ..."

pascendi je odhlásený top pascendi napísal dňa 13/06/2019 04:21 :

Mna nic nematie viem co da ten co nema, a preto zasadne necitm to co taky "dava" a preto ma nic nematie. Ale ked uz, neprekvapilo by ma vobec nic, lebo nie je co.

misomiso_ je odhlásený top misomiso_ napísal dňa 13/06/2019 04:27 :

Pascendi

Nedával som to preto, aby sa to stalo predmetom uctievania, ale pochopenia toho čo tu stvaraš aj pre ostatných.

pascendi je odhlásený top pascendi napísal dňa 13/06/2019 04:34 :

no co vidi nejaky deformovany zgooglovany pohlad ma akosi nezaujima... to hovori otvoreny popierac ucenie KC, vsak tu v teme to predviedol a ja predvadzam co s takym.

misomiso_ je odhlásený top misomiso_ napísal dňa 13/06/2019 04:41 :

Voľáko vášnivo ťa to "nezaujíma"
(až si kvôli tomu zabudol odzdravit tuto aveturiera)
grin

pascendi je odhlásený top pascendi napísal dňa 13/06/2019 04:52 :

beruska tvoju reakciu na mna som urcite nechapal ako ad hominem, lebo nou samozrejme ani nie je. samozrejme plati to co som pisal ak mas nejake otazky.

aventurier je odhlásený top aventurier napísal dňa 13/06/2019 04:53 :

to je v poriadku. nečakal som na pozdrav žiadnu reakciu. pascendi píše múdro. sledujem jeho myšlienky s nemým úžasom.

pascendi je odhlásený top pascendi napísal dňa 13/06/2019 05:24 :

aventurier v pohode, vzdy v strehu ako aj teraz, vsak lahostajnost, lenivost... vzdy nutia byt v pozore. A ked regovat na najnoovsie tak na hlasku vieru treba preukazovat skutkami. Casto sa mysli to co by som nazval "skutkizmom"...vacsinou sa mysli nejaka charita a skutky milosrdenstva. Vsak ok, lenze miluj blizneho ako seba... kde je milosrdwnstvo voci sebe ktore mam potom preukazovat bliznemu? voci sebe lahostajnost v nevzdelavani sa vo viere, ci az lenivost? starat sa o seba a svoju dusu? kde je potom zasada vlastna spasa je prednejsia ako akekolvek dobro blizneho? A ked seba zanedbavam, ako mozem pomahat bliznemu? Ci zahlusovat vycitky "skutkizmom" aj voci celemu svetu? Seba zatratit ale samozrejme pomoct celemu svetu a roztrhat sa pren? no nedomyslam dalsie a dalsie konzekvencie...

misomiso_ je odhlásený top misomiso_ napísal dňa 13/06/2019 05:25 :

Aveturier

"....pascendi píše múdro. sledujem jeho myšlienky s nemým úžasom...."

Ako, dokážem pochopiť vašu vzájomnú podporu, ale takéto  plané lichôtky a pochlebovačky sú smiešne.
gringrin

misomiso_ je odhlásený top misomiso_ napísal dňa 13/06/2019 06:29 :

Bola tu spomenutá akási "múdrosť". Normálne sa múdrosťou rozumie schopnosť správne používať poznatky v praxi. Z toho vyplývaju dve nutné veci. Prvá vec je mať poznatky a druhá správne ich používať.

Takže ak niekomu aj uzname že má nejaké poznatky, ale vidíme že ich nepoužíva správne, tak sa o ňom nedá povedať že je múdry. Ak ich používa nesprávne, povieme len, že ich nechápe a ak ich používa účelovo, povieme ľudovo, že je "vychcany".

aventurier je odhlásený top aventurier napísal dňa 13/06/2019 06:55 :

pascendi, vsetky knihy sa nahradili Knihou, ale ta sa pouziva len tak, ako ked clovek pouziva isty predmet nasilu a naraba s nim mechanicky, tak, ako rolnik orie, seje a zne urodu bez toho, aby uvazoval o zazracnej prozretelnosti, akou je kazdorocne sa obnovujuce rozmnozovanie semien - semeno vhodene do skyprenej zeme, ktore sa stava steblom, klasom, potom mukou a napokon chlebom z otcovskej Bozej lasky. Kto, vloziac si do ust kusok chleba, pozdvihuje ducha k tomu, ktory stvoril prve semeno a po starocia mu dava zrod a vzrast, kto davkuje dazd i teplo, aby sa roztvorilo, vzrastlo a dozrelo bez toho, zeby zhnilo ci spalilo sa? A podobne je to aj s dnesnoym ucenim evanjelia. Vedecky dobre, ale duchovne zle.

Naposledy upravil aventurier dňa 2019-06-13 19:59 GMT

janjan je odhlásený top janjan napísal dňa 13/06/2019 07:00 :

aventurier,
nemý úžas si treba nechať na iné chvíle.
Je rozdiel medzi múdrosťou a vedomosťami. Múdrosťou sa napríklad vyznačujú Tvoje slová o semene a chlebe ... A pritom si k tomu nepotreboval žiaden vedecký poznatok.

Naposledy upravil janjan dňa 2019-06-13 20:06 GMT

misomiso_ je odhlásený top misomiso_ napísal dňa 13/06/2019 07:18 :

Janjan

Čo je múdrosť bez poznatkov, múdrosť čoho?
Poznatky, či vedomosti nie sú len vedecké, napríklad sú aj metafyzicke,,, a nakoniec aj zo zjavenia.

misomiso_ je odhlásený top misomiso_ napísal dňa 13/06/2019 07:20 :

Janjan

Čo je múdrosť bez poznatkov, múdrosť čoho?
Poznatky, či vedomosti nie sú len vedecké, napríklad sú aj metafyzicke,,, a nakoniec aj zo zjavenia. A tieto všetky treba správne používať.

aventurier je odhlásený top aventurier napísal dňa 13/06/2019 07:22 :

pascendi, avsak dnesne dobro i zlo ma korene uz z doby, z ktorej pochadzali nasi prvi krestania. Ale jasne ze, dnes uz vsak nemozme zabit Bozieho Syna. My dnes zabijame vieru v Boha, ideu o Bohu. A toto je este horsia Bohovražda aka bola ta fyzicka pred 2019 rokmi. Preco? Pretoze po tejto vrazde, ktoru pachame uz nebude nasledovat vzkriesenie. Hroza! Hroza kolko Judasov je dnes. Kristovu Cirkev dnes rozvracaju samotni jej sluzobnici! Prajem papezovi len jednu vetu: "Hor' sa! Vstan Frantisek ruku na kormidlo a bic na stroskotancov, ktori chceli potopit Cirkev!

Naposledy upravil aventurier dňa 2019-06-13 20:23 GMT

janjan je odhlásený top janjan napísal dňa 13/06/2019 07:23 :

misomiso_
prečítaj si modlitbu, prosbu o dar múdrosti. Nájdeš ju napríklad v Nábožných výlevoch.

misomiso_ je odhlásený top misomiso_ napísal dňa 13/06/2019 07:33 :

Janjan

Však daj ju tu, ja tie výlevy nemám.

janjan je odhlásený top janjan napísal dňa 13/06/2019 08:04 :

Vygúgli si ju smile

pascendi je odhlásený top pascendi napísal dňa 15/06/2019 08:13 :

aventurier, katolici prezivaju prave turicnu oktavu, o siedmych daroch som pisal, a aj to ze ich  nestaci len dostat ale treba sa o ne starat, napr. dobrych katolickych mravoukach sa presne uci ako. drmolit modlitby urcite nestaci. Ale tu by som to neriesil, tu medzi googlistami, skutkistami ci zazitkarmi je to strata casu tu nie su ani najzakladnejsie zaklady, a este sa chvali tym ake uzasne je zanedbavat to povinne. vsak niekde v biblii sa to da najst a uz si staci len veci "spravne" vylozit.

pascendi je odhlásený top pascendi napísal dňa 15/06/2019 09:12 :

aventurier o Cirkev sa nemusis bat, je neznicitelna a bude tu az do konca sveta. Problem dnes je ze to co to znamena u mnohych hranici s formalnou herezou. Vacsinou si to predstavuju ze budu mat sviatosti vzdy po ruke a hadam vsetci(to nebolo nikdy nikomu slubene). Ze vsetci budu vediet vzdy kde sa nachadza, a vsetci ju budu poznat. (viditelnost neznamena automaticky poznatelnost pre vsetkych) a s takou hlupostou clovek dnes bojuje v casoch zmeny "otcenasu"... no padni komu padni. Ale problem je stale ten isty. Absolutna neznalost, nerozsirovanie si obzoru...vsak keby hentaky fideisticky postoj stacil tak netreba nic, ani katechizmy,vierouky atd. kde clovek sam musi vieru rozvijat a sa starat o nu...nie fideistickou doverou(to je ta ktora veri bez prevrovania)ale neustalym usilim pracovat na sebe, neustale rozvijat rozum a volu...ale vsak aspon dobre vidno kde sa co zanedbava. Cirkev bojujuca bojuje neustale, nespi nezahala. Pomocky Cirkev dala tak nech pouzivaju...lenze co s takymi ktori sa prehresuju nepouzivanim rozumu? Cirkev vzdy zila s oblastami kde nebol pristup k sviatostiam, pristup k pravym pastierom...ja sa prave zaoberam prave takymi krizovymi situaciami a skumam co na to hovorila Cirkev ...a dnes su mimoriadne casy tak staci pouzivat presne to...

janjan je odhlásený top janjan napísal dňa 15/06/2019 09:47 :

"... nech sa naša unavená myseľ utieka k tomu, ktorý prostredníctvom Šalamúna hovorí: „Z celého svojho srdca dôveruj Pánovi a nespoliehaj sa na svoju rozumnosť. Na všetkých svojich cestách mysli na neho a on bude riadiť tvoje kroky.“ A inde: „Pánovo meno je pevná veža, spravodlivý sa k nej utieka a bude zachránený.“"

Naposledy upravil janjan dňa 2019-06-15 11:00 GMT

pascendi je odhlásený top pascendi napísal dňa 15/06/2019 10:04 :

vidim ze kovany fideista nezahala a potrebuje si potvrdit svoj fideisticky postoj(ako inak bibliou, ta je ako zolik ) ktory mu kaze zverit spasu svojej duse na inych, ma smolu, bude uctovat aj to kym sa dal viest a ako. Nastastie Katolicka Cirkev hentaky postoj odsudila a presne urcila kde konci poslusnost a zacina zodpovednost koho som posluchal a co som posluchal. Za to bude uctovat. A nedovera voci rozumu je u fideistov bezna, vsak hltat vsetko a mysliet si ze je vsetko ok, ja som len posluchal...ktovie kolko je v pekle tych co len "posluchali".Ale pre hladajucich: na dve otazky ci je mozne pravdive poznanie a ci je objektivne su odpovede ano, Tak nebat sa pouzovat rozum, nepouzivanie treba nechat tym co si ho nechali servilnostou vyzmizikovat.  A pouzivat ho aj pri preverovani pevnosti svojich stanovist, kde je kazdy povinni nasledovat svedomie ked kaze inak ako som si doteraz myslel...za to budem zodpovedat, za to budem sudeny. Urcite fideista je na tom horsie zo zavinenou nevedomostou ako ten co hladal, preveroval a kludne sa aj objektivnr mylil(titulom nezavinenej nevedomosti)...nauka KC nepusti.

pascendi je odhlásený top pascendi napísal dňa 15/06/2019 10:10 :

Tak netreba sa bat pouzivat rozum... ach ta moja klavesnica...a pre tych co si rozsiruju vedomosti nad ramec katechizmu, co je bonus tak si treba nastudovat moralne systemy voci ktorym sa nie nahodou tiez ozval fideista...ale ok, od domnievacov ze su katolikmi ani necakam nic ine ako otvorenu nenavist voci uceniu KC.

janjan je odhlásený top janjan napísal dňa 15/06/2019 10:14 :

Ináč, môj komentár vyššie je z listov sv. Bonifáca, biskupa, apoštola Nemecka.
Zdroj, Liturgia hodín, 5.jún, Posvätné čítanie.

pascendi je odhlásený top pascendi napísal dňa 15/06/2019 10:20 :

este lepsie blud, klam, lenivost sa najlepsie podkladaju bud bibliou alebo svatcami...nic ine ani necakam, ze pojdu odpovede o ktorych sa niekto domnieva ze su prave urcene sem...chudak sv. Bonifac...a aj ta biblia prekrucana...lutujem ich ked padnu do hentakych pazurov.

pascendi je odhlásený top pascendi napísal dňa 15/06/2019 10:23 :

to ze sa nedalo ucenie KC je uplne samozrejme a cakatelne(kde nic nie je ani cert neberie), fideista sa radsej schova za bibliu alebo svatca...ako za vlastny necviceny a dobrovolnou nevedomostou zatemneny rozum...len tak dalej.

janjan je odhlásený top janjan napísal dňa 15/06/2019 10:24 :

Takže sv. Bonifác nepodáva učenie Cirkvi ...?

Naposledy upravil janjan dňa 2019-06-15 11:26 GMT

pascendi je odhlásený top pascendi napísal dňa 15/06/2019 10:36 :

komentar rozhodne neodpoveda na otazku a moze byt aj od sv dindiho(a akemu uceniu odpoveda? aka je jeho teologicka kvalifikacia?) a ked este priratam zly umysel zneuzit svatca na zakrytie vlastnej nevedomosti a lenivosti...chudak sv. Bonifac

pascendi je odhlásený top pascendi napísal dňa 15/06/2019 10:38 :

ale to uz pokladam za amaterizmus identifikovat ze nejaky vyrok svatca je nejake ex cathedra..ale za to zas moze nevedomost, zatemnenost,hlupost, lenivost a snaha dat si vaticku na svedomie same zle umysly.

janjan je odhlásený top janjan napísal dňa 15/06/2019 10:49 :

Výroky nejakého schizmatického sedesvacantistu sú ex cathedra?

pascendi je odhlásený top pascendi napísal dňa 15/06/2019 10:53 :

Veru dnes je to tazke, vsetko posluzi na prekrucanie, ci biblia(a nie je to Bozie slovo?)ci svatci...co je vhodne prekrutit sa pouzije...pouzivajte ten rozum, ten predklada voli rozhodnutia...nespoliehat sa na nikoho bez preverovania, ani anjel z neba nesmie menit nic co ucila a uci KC, nikto(a to vieme len vtedy ked vieme ake je to ucenie KC a porovnavame co nim je a co ani nahodou
. My sme len povinni formovat si svedomie podla najlepsieho vedomia a usilia po vypestovani si spravneho svedomia (vid Mravouka) lebo z toho budeme uctovat, zavinena nevedomost alibi neurobi...nikomu. A fideizmus je cesta ktora vedia kdesina tu siroku.Pommocku som ponukol, tak pouzivat lebo v neistote a neustalom somrani sa zit neda...ak neratam to ze je to nekatolicke.

pascendi je odhlásený top pascendi napísal dňa 15/06/2019 10:56 :

modernisticky sedevakantista (papezov do roku 1958 maju v pazi ci prekrutene ale najlepsie odstranene) uz nevie kam z konopi, tak utok..necakaam nic ine, pozname to o kopajucich kobyliach...o to viac vidite ze treba byt naozaj vsestranne vzdelavani a neustale preverujuci svoje stanoviska...presne pre to, nepadnut do pazurov modernistickych sedevakantistov.

pascendi je odhlásený top pascendi napísal dňa 15/06/2019 10:59 :

ale moze nam ponuknut ake vyroky ex cathedra (ine radsej ani neziadam)ponukaju jeho sedevakantisticki sefovia...nech je zabava..

janjan je odhlásený top janjan napísal dňa 15/06/2019 11:00 :

„Lex orandi, lex credendi“ - "Zákon modlitby je zákonom viery". Cirkev verí tak, ako sa modlí. Liturgia (aj Liturgia hodín) je konštitutívnym prvkom svätej a živej Tradície.

pascendi je odhlásený top pascendi napísal dňa 15/06/2019 11:06 :

ano aplikoval som to nqa modernisticky obrad...a bolo mi hned jasne comu veria modernisticki sedevakantisti(doporucujem urobit hladajucim), odpoved na to co nekatolicke dom povedal samozrejme necakam, a hento co dal domnievajuc sa ze podoprel nejaky svoj zneuzity citat tak to bez komentara...naozaj bez komentara az na ten ze topiaci sa aj slamky chyta.

pascendi je odhlásený top pascendi napísal dňa 15/06/2019 11:10 :

este nedodal tie Litanie k Vsetkym svatym, co sa modli KC, lebo podla sedevakantistickych modernistickych je to jasne aky je (zakon ich "viery"wink

pascendi je odhlásený top pascendi napísal dňa 15/06/2019 11:24 :

Nechce sa mi samozrejme pozerat celu modernisticku  x zmyselnu spisbu ich "modlitieb"je to strata casu ak neratam to ze som na zaciatku absolvoval aj to, ale ked tu sedevakantista ponukol taku moznost skoda nevyuzit...hned ten obrat to je priamo zlaty dol ako vypada ich "zakon viery" . Ako hovorim skumat preverovat, pytat sa, dozadovat odpovede, nelutovat a pritlacit..nech taraju...aj to je odpoved. Ide o dusu, a za tu budeme zodpovedat kazdy sam. KC ponuka pomocky, uz aj potvrdenim dovery v rozum ze treba ho pouzivat a vzdy si overovat pevnost svojho stanoviska, ked zistim ze bolo zle, mylne, som povinny upravit si svoje svedomie podla neho.To je neustala makacka na sebe, nezahalat a hladat, skumat, porovnavat. V neistotacch sa zit dlho neda, nemozno mat stav v svedomi ze o niecom tykajucom sa viery pochybujem.Okamzite si riesim pochybnosti...to je katolicke a spravne(KC trebars potvrdila aj odobrenim moralnych systemov)CI to vyriesim hned, ci dlhsie, ci dostanem hned odpoved pri prvych dverach...nemame slubenu lahku cestu , sme predsa Cirkev bojujuca.

janjan je odhlásený top janjan napísal dňa 15/06/2019 11:27 :

Čo je dôležité pre katolíka? Veriť to a tak, ako verí Katolícka Cirkev, lebo jedine Cirkev je "stĺpom  a oporou pravdy", lebo jedine KC presne podáva a učí to, čo nám zjavil Boh. Ako to dosiahnuť? V prvom rade, vyznať vieru, napríklad modlitbou vzbudenia čnosti viery: "Verím a vyznávam tie najsvätejšie pravdy viery, ktoré Ježiš Kristus učil a prikázal v ne veriť, ktoré apoštoli ohlasovali a ktoré svätá Rímskokatolícka cirkev učí. V tejto svätej viere som rozhodnutý žiť i umrieť, pretože si ju zjavil ty, Bože, večná pravda a múdrosť, ktorá nemôže klamať ani sa mýliť." (časť modlitby z Nábožných výlevov).
A stačí to? Nie. Je potrebné neustále vzdelávať sa vo viere, čítaním Písma, štúdiom Katechizmu, katolíckej morálnej teológie, čítaním diel Otcov, Učiteľov Cirkvi, katolíckych mystikov ... A samozrejme vyhýbať sa všetkému nekatolíckemu.
A stačí to? Nie, pretože ani prečítanie všetkých diel sveta nás nemusí priviesť k Pravde, ale možno k pýche nad tým , čo všetko vieme.  Múdrosť nie je súhrn vedomostí, brilantnej logickej ekvilibristiky, múdrosť je darom Ducha Svätého. Preto je nevyhnutné k štúdiu pristupovať s pokorou, vo vedomí svojej nehodnosti, nie s cieľom vedieť a vynikať, ale s cieľom stále viac a viac poznávať a milovať svojho Pána a Boha, v súlade s vierou Jeho Cirkvi.
Ako na to? Neustálou moditbou, prosbou o dary Ducha Svätého, čistotou srdca kúpaného v pravidelnej sviatosti zmierenia, častou účasťou na svätých omšiach, adoráciou pred Najsvätejšou Sviatosťou ...

pascendi je odhlásený top pascendi napísal dňa 15/06/2019 11:40 :

ano on sam ide prikladom ako "studuje" a ovlada to... to ze je to bez ladu a skladu...uz to svedci aky bordel ma sam v sebe, tak ide sa na neho pytat sa, tlacit, pozadovat odpovede...ja by som ich urcite nechcel...ale kludne nech sa paci...hen taky gulas do seba narvat KC neuci, ale ake sprostosti je schopny napisat kopajuci kon...no skoda reci.
Tak len ne neho...voditko som dal, samozrejme podla KC.Treba sa skusat ake odpovede davaju taki bordelovi "verici" len doporucujem, ked nic ine bude to skusenost ako sa to robit nema alebo odstrasujuci priklad. (podla mojich skusenosti odpovede nedava ale nech si kazdy skusi sam) nechce sa mi overovat odkial to kopiroval ale je to jedno.

janjan je odhlásený top janjan napísal dňa 15/06/2019 11:51 :

pascendi,
okrem "ad hominem", čo sa ešte dozvieme?

janjan je odhlásený top janjan napísal dňa 15/06/2019 11:54 :

pascendi,
ináč, Ty nemusíš čítať moje príspevky, ja len reagujem kvôli iným, ktorí to tu čítajú, aby sa nedali prilanáriť k sedesvacantizmu.

pascendi je odhlásený top pascendi napísal dňa 15/06/2019 12:12 :

len tak dalej reaguj, aspon ja nemusim riesit takych ktori sa nalepia na tie gebuziny bez ladu a skladu(bude len ironia ak to ma z tzv "naboznych vylevov" , vsak nech "poziju"  maju iste prehanky..tak kludne KC potrebuje veriacich nie zlanarenych, ti co studuju na rozdiel od sedevakantistu(pouzijem presne to co si vygoogloval, nic ine nevie, este max tak bezducho nieco odpisat, ani netusi ako presne sa oznacil) tu vedia aky je tam rozdiel. Tak kludne kto chce pytat sa, overovat, zistovat..nic ine nez to co som pisal...ja chcem skutocnych hladacov, nie fideistov, ti nech sa odleju sem.  

Ja nemam co dodat, len Kava ospravedlnenie, ze tu bol zbytocny flame a ddozvedel som sa iba to co presne viem. Urob tu temu o rozjimavej modlitbe mame tu dalsieho "nastudovaneho" veriaceho, aspon bude pomahat....

janjan je odhlásený top janjan napísal dňa 15/06/2019 12:16 :

Overuje a pýta sa inde, určite nie u pascendiho.

pascendi je odhlásený top pascendi napísal dňa 15/06/2019 12:23 :

bez problemov, kludne aj tu u sedevakantistu (moralne systemy nevie, mal vtedy ked sa schvalili sedevakanciu a tak neexistuju)kludne u tohoto "nastudovaneho" verica, pozrite aky ma len siroky zaber, tak na neho..vyzmykat ho do spiku kosti, riadne ho vyobracat a neprestat kym nekapne bozskou..
Ja mam stale to iste miesto tej gebuziny co ordinuje on: Katechizmus..kto neovlada dovi dopo. Takze sa kludne obracajte na neho, s mystickymi spismi, cirkevnymi otcami atd atd

pascendi je odhlásený top pascendi napísal dňa 15/06/2019 12:26 :

este vidi tam niekto ze som pisal obracat sa na mna? kde to ten jesitny zatemneny mozog videl?Vzdy prve na svojich pastierov ci "pastierov", to vyzadujem aj ja...

janjan je odhlásený top janjan napísal dňa 15/06/2019 12:30 :

"Tak kludne kto chce pytat sa, overovat, zistovat..nic ine nez to co som pisal...ja chcem skutocnych hladacov..."

pascendi je odhlásený top pascendi napísal dňa 15/06/2019 12:39 :

takze zatemneny mozog...poprestrihuval to zas ako mu pasuje...ja chcem skutocnych hladacov(to znamena ze su ti co sa pytaju mna?) ktori ukazu kde a ako hladali, ako sa im odpovedalo...inak uz sa nedivim ako sklada tie svoje odpovede, zo svatcov....jesitnost, zatemnenost ...ale obracat sa na neho a zmykat az do spiku kosti...hlavne tie mysticke spisy a cirkevnych otcov...to hlavne..

Inak tu maju zaujimave otazky pre mna len Kava ci prskavka, a bianko moznost som dal mojej oblubenkyni beruske.

janjan je odhlásený top janjan napísal dňa 15/06/2019 12:42 :

Katolík sa vyjadruje jasne, jednoznačne, aby sa nedal zameniť význam vypovedaného.

janjan je odhlásený top janjan napísal dňa 15/06/2019 12:45 :

pascendi,
a odpovedal si na ich zaujímavé otázky? Jasne, jednoznačne, zreteľne? Napríklad aava sa Ťa pýtala, ako priviesť niekoho k viere. A odpoveď?

pascendi je odhlásený top pascendi napísal dňa 15/06/2019 12:47 :

presne tomu ide sedevakantisticky modernista vzorom samozrejme a studuje same jednoznacne veci. Cela tvorba poslednych 70 rokov je sama jednoznacna vec..Takze fakt je to ze kludne sa obracajte tu na sedevakantistu a zmykajte ho do sucha kym nekapne bozskou...kedy mu uz dojde jesitnost? vie to niekto aspon tipnut, ja som stihol aspon dat rady pre hladajucich...a to aj tie co som myslel ze bude niekedy inokedy moznost...inak by som s nekym takym nestracal cas..

pascendi je odhlásený top pascendi napísal dňa 15/06/2019 12:54 :

NO nekonci pretoze pre modernistov je jasne, jednoznacne na jednu vetu...to sa isto nedocka nikto odo mna na komplikovane a viacvrstevne otazky, to je specialita modernistov davat jednoduche a strucne (a nepresne a zjednodusene)odpovede...diskutujte niekto s modernistom, ktory ma take naivne a hlupe predstavy o otazkach a odpovediach...cakajte strucne odpovede, a jednoduche...(ci pravdive to ich uz nezaujima) ani odo mna nic take necakajte, nie som zdeformovany mdernizmom.

Naposledy upravil pascendi dňa 2019-06-15 13:55 GMT

pascendi je odhlásený top pascendi napísal dňa 15/06/2019 12:54 :

NO nekonci pretoze pre modernistov je jasne, jednoznacne na jednu vetu...to sa isto nedocka nikto odo mna na komplikovane a viacvrstevne otazky, to je specialita modernistov davat jednoduche a strucne (a nepresne a zjednodusene)odpovede...diskutujte niekto s modernistom, ktory ma take naivne a hlupe predstavy o otazkach a odpovediach...cakajte strucne odpovede, a jednoduche...(ci pravdive to ich uz nezaujima ani odo mna nic take necakajte, nie som zdeformovany mdernizmom.

janjan je odhlásený top janjan napísal dňa 15/06/2019 12:59 :

Kľudne si mohol dať vyčerpávajúce, teologicky podkuté, katolícke odpovede aj formou viacerých blogov. Nikto Ti v tom nebránil.

pascendi je odhlásený top pascendi napísal dňa 15/06/2019 01:18 :

viem co mam robit. (to len modernista si mysli ze ma okamzite utekat "pomahat" so svojimi radami...tak to nefunguje, ale vsak ako uci KC. Tu urcite nepojdem nad ramec Katechizmu, a ak tak vynimocne a s dostatocnym dovodom.

Zas opakujem obracajte sa tu na pritomneho verica, ponukol siroku paletu nakladol riadne bremena na plecia....tak do neho...ja viem ze tam nic nie je, ale ostatni skusajte, zmykajte, nelutujte, dovolavajte sa odpovedi...vsak taky siroky zaber ...to sa neodmieta.

janjan je odhlásený top janjan napísal dňa 15/06/2019 01:22 :

Aké bremená na plecia?

misomiso_ je odhlásený top misomiso_ napísal dňa 15/06/2019 02:49 :

Janjan

"...Ako na to? Neustálou moditbou, prosbou o dary Ducha Svätého, čistotou srdca kúpaného v pravidelnej sviatosti zmierenia, častou účasťou na svätých omšiach, adoráciou pred Najsvätejšou Sviatosťou ..."

No janjan, tak sa na teba obraciam o vysvetlenie tohoto textu. Samozrejme že v zmysle tohoto tvojho iného textu:

"...Katolík sa vyjadruje jasne, jednoznačne, aby sa nedal zameniť význam vypovedaného..."

Mal by som aj viac otázok, ale zatiaľ mi bude stačiť vysvetlenie tej "neustálej modlitby". (Veď aj ty tu od pascendiho vymáhaš blogy a odpovede) Mohol by si aj ty konečne "kapnuť božskou" a vydať nejaký ten mentálny výkon.
grin

janjan je odhlásený top janjan napísal dňa 15/06/2019 03:10 :

misomiso_,
Ty ma chceš zničiť? Vieš ako ma roznesie na kopytách zdochýnajúca kobyla? smile.

Neustála modlitba? Nasmerovať svoj život na Boha. Z knihy Sila ticha od kardinála Saraha: "Táto formulácia v skutočnosti označuje spôsob ustavičného prebývania s Bohom, keď sa ním necháme naplniť a vedome žijeme toto prebývanie."

Áno, znamená to samozrejmú rannú a večernú modlitbu, aj časté strelné modlitby, čo najlepšie využite každej voľnej chvíľky na modlitbu, cestou do práce, pred začatím nejakej činnosti či jej skončení, Anjel Pána, účasť na svätej omši, adorácii ... Možností je mnoho, každý si musí vybrať podľa svojej životnej situácie. A postupne sa takýto životný štýl stane samozrejmým až sa výsledkom stane to, čo som písal vyššie.

janjan je odhlásený top janjan napísal dňa 15/06/2019 03:19 :

misomiso_
otázky smeruj na katolíka, mal by si predsa vedieť, že katolík tu je len jeden smile

pascendi je odhlásený top pascendi napísal dňa 15/06/2019 03:40 :

to je zaujimave, ze "katolik" ktory ma tu niekde nazval presnejsie vygoogloval si a zrejme mu to potvrdili aj jeho sefovia (o nich ani o nom si iluzie nerobim co vedia)citujem "sedevakantisticky schizmatik" zrazu chce aby som bol katolik (co aj som, ale presnejsie sa specifikujem aby som nebol myleny s "katolikom" ) je vobec v zhode sam so sebou? po komedii ktoru tu predviedol, teraz ked je tu googlista to moze pokracovat tragediou. no opona este nespadla.

pascendi je odhlásený top pascendi napísal dňa 15/06/2019 03:49 :

neustala modlitba... dufam ze katolici vedia inu odpoved ako je henta neodpoved. A hlavne katolicku odpoved. lebo henta by pri mne prepada...ti co hladaju a chceli sa obratit s otazkami na "katolika"(presnejsie prazdnu skrupinu)..maju voditko... proste kde nic nie je ani cert neberie.

misomiso_ je odhlásený top misomiso_ napísal dňa 15/06/2019 03:59 :

Pascendi

Obraciam sa teda aj na teba, čo konkrétne ty chápeš pod slovným spojením "neustala modlitba"?

janjan je odhlásený top janjan napísal dňa 15/06/2019 04:26 :

misomiso_
nemôžeš predsa chcieť stručnú odpoveď smile

pascendi je odhlásený top pascendi napísal dňa 15/06/2019 04:33 :

modernisti stracaju niekedy sudnost a otazku co je neustala modlitba kladu na uroven ako priviest niekoho k Bohu, samozrejme su "rovnake" co sa tyka rozsahu odpovede...cista strata sudnosti.
Kazdopadne po hentej odpovedi by som roztrhal na kusy jeho tvorcu(to je jedno ze to odkopiroval od nejakeho kardinala), lebo by dostal tolko otazok k vysvetleniu jednotlivych slov, zeby ho prestalo bavit "odpovedat" hentak. Obracajte sa s doverou na neho, ak chcete vediet ako odpoveda nejaky "kardinal"

janjan je odhlásený top janjan napísal dňa 15/06/2019 04:40 :

Ináč, citát je z knihy od kardinála Saraha, ale nevyslovil ho on. A ani knihu nenapísal kardinál smile.

pascendi je odhlásený top pascendi napísal dňa 15/06/2019 04:45 :

je to uplne jedno kto pisal a koho citoval... taku odpoved ktora potrebuje milion dovysvetleni si moze davat tak jedine...mne je prd platna a asi aj vacsine...ale zas po tom co tu modernista predpisal co vsetko ma vraj "katolik" studovat...tak hor sa na to...ja nerozumiem  subjektivista sa zas pre zmenu pyta ako JA rozumiem...mozu si podat ruky.

janjan je odhlásený top janjan napísal dňa 15/06/2019 04:47 :

pascendi,
máš problém so štúdiom?

pascendi je odhlásený top pascendi napísal dňa 15/06/2019 04:51 :

Mam problem vysvetlit nejakemu egomaniakovi ze tu ma pisat pre vsetkych a nie pre seba a ludom co su rovnako "duchovne" na "vyske"(o tvojom "vzdelani " mi je vsetko jasne)

misomiso_ je odhlásený top misomiso_ napísal dňa 15/06/2019 05:34 :

Slovu modlitba sa rozumie ako rozhovoru s Bohom. Slovu rozhovor (dialóg) sa zase rozumie ako zmesi hovorenia a počúvania. Z toho vyplýva že aj modlitba musí mať tieto dve zložky,,, a z toho zase, že hovoriaci "monológisti" sa v skutočnosti nemodlia (ale myslia si to, v horšom prípade len prednašaju banálne požiadavky)

Druhá časť je počúvanie a tu si treba uvedomiť, že je potrebné aj zmlknuť, aby bolo vôbec možné počuvať. Ale toto už voľákosi nikto nevie (alebo nechce vedieť).

Postupne časom sa má stať, že modliaci bude čoraz menej "hovoriť" a viac "počúvať" ,,, a nakoniec bude len v tichu "počúvať" neustále.

pascendi je odhlásený top pascendi napísal dňa 15/06/2019 05:47 :

to uz je kdesi "mimo misu" mala chyba na zaciatku sa stava velkou na konci...zla definicia co je modlitba konci z hentakymi nasledkami..no co cakat ked pracujeme s tym ako (my) vnimame modlitbu...

misomiso_ je odhlásený top misomiso_ napísal dňa 15/06/2019 05:58 :

Akú chybu si myslel?

janjan je odhlásený top janjan napísal dňa 15/06/2019 06:28 :

pascendi,
tak začni takto písať.
Nie v hádankách, nedokončených myšlienkach, nie ad hominem ... Keď budem vidieť, že Tvoje slová sú pre dobro ostatných, budem Ťa podporovať. Ale nemôžeš tu balamutiť mysle ľudí a vyvolávať pochybnosti. Nie každý má takú pevnú vieru a poznanie ako Ty.

Píšem pre všetkých. Každý môže vstať, radikálne seknúť so starým životom a vydať sa na cestu. Najprv však do spovedelnice. A potom tvrdo na sebe pracovať. To je jediná možnosť, ako splniť poslanie, na čo sme tu na zemi.
Napísal som ako na to, mne sa táto cesta osvedčila. Napísal som, čo treba študovať. Nie pre každého je všetko z toho, ani pre mňa zatiaľ nie. Kvôli tomu, aby tí, ktorí to s katolíckou vierou myslia vážne, zahodili všelijaké bludné traktáty, čo sa veselo šíria a obrátili svoj zrak k prameňom pravého poznania.

pascendi je odhlásený top pascendi napísal dňa 16/06/2019 06:25 :

miso miso dost!jeden komediant stacil, ste sice dobri sparring partneri, tak si zalozte komedialnu spolocnost a robte nejaku stand up comedy nech z toho nieco mate.
a ostattni naozaj pocuvajte "rady" tu toho, on vas presvedci ze lajno je dobosov rez aj ked vseky zmysly budu kricat nieco ine...nastroje mate, ako sa oddeluje pravda od vymyslov, KC ich ma a potvrdila ich tak do toho aj nastroj ako sa sprava v situaciach ako je dnesna kriza, ukazte namahu ako spravna Cirkev bojujuca.

pascendi je odhlásený top pascendi napísal dňa 16/06/2019 07:10 :

Ako skusobny material moze posluzit aj tato namiesana gebuzina, a skusat sa kolko je tam hluposti, polopravd, zboznych zelani, klamstiev...

Čo je dôležité pre katolíka? Veriť to a tak, ako verí Katolícka Cirkev, lebo jedine Cirkev je "stĺpom  a oporou pravdy", lebo jedine KC presne podáva a učí to, čo nám zjavil Boh. Ako to dosiahnuť? V prvom rade, vyznať vieru, napríklad modlitbou vzbudenia čnosti viery: "Verím a vyznávam tie najsvätejšie pravdy viery, ktoré Ježiš Kristus učil a prikázal v ne veriť, ktoré apoštoli ohlasovali a ktoré svätá Rímskokatolícka cirkev učí. V tejto svätej viere som rozhodnutý žiť i umrieť, pretože si ju zjavil ty, Bože, večná pravda a múdrosť, ktorá nemôže klamať ani sa mýliť." (časť modlitby z Nábožných výlevov).
A stačí to? Nie. Je potrebné neustále vzdelávať sa vo viere, čítaním Písma, štúdiom Katechizmu, katolíckej morálnej teológie, čítaním diel Otcov, Učiteľov Cirkvi, katolíckych mystikov ... A samozrejme vyhýbať sa všetkému nekatolíckemu.
A stačí to? Nie, pretože ani prečítanie všetkých diel sveta nás nemusí priviesť k Pravde, ale možno k pýche nad tým , čo všetko vieme.  Múdrosť nie je súhrn vedomostí, brilantnej logickej ekvilibristiky, múdrosť je darom Ducha Svätého. Preto je nevyhnutné k štúdiu pristupovať s pokorou, vo vedomí svojej nehodnosti, nie s cieľom vedieť a vynikať, ale s cieľom stále viac a viac poznávať a milovať svojho Pána a Boha, v súlade s vierou Jeho Cirkvi.
Ako na to? Neustálou moditbou, prosbou o dary Ducha Svätého, čistotou srdca kúpaného v pravidelnej sviatosti zmierenia, častou účasťou na svätých omšiach, adoráciou pred Najsvätejšou Sviatosťou ...

janjan je odhlásený top janjan napísal dňa 16/06/2019 03:03 :

No koľko?

misomiso_ je odhlásený top misomiso_ napísal dňa 16/06/2019 05:01 :

Janjan

No čo, nasadime si červené nosy ako klauni a spravíme dáku grotesku?
grin