Archívy

Reklama

+ : Posti sa od ...

- posudzovania iných
- poukazovania na odlišnosti
- myšlienok na svoje choroby a trápenia
- slov, ktoré očierňujú, špinia a zraňujú
- hryzavej nespokojnosti
- hnevu
- pesimizmu
- prílišných a zbytočných starostí
- sťažovania sa
- strachu
- zatrpknutosti
- nepriateľstva
- zahľadenosti do seba
- letargie a otupenosti
- neprajnosti a podozieravosti
- zlých myšlienok
- nepokoja
- hluku
- hriechov
- svojvôle
- planých ohovárok
- problémov, v ktorých sa utápaš
- beznádeje a zdeptanosti

Dopraj si
- vidieť a tešiť sa z prítomnosti Krista v ľudoch
- tešiť sa z daru života
- otvoriť sa Božej milosti
- potešenia z uzdravujúcej sily Boha
- myšlienok a slov viery
- vďačnosti
- trpezlivosti
- optimizmu
- dôvery v Boha
- odovzdanosti a súhlasu s Božou vôlou
- ustavičnej modlitby
- odpustenia
- nenásilia
- súcitu s inými a milosrdenstva
- večnej Pravdy
- Nádeje, ktorá povznáša
- nadšenia, entuziazmu
- Pravdy, ktorá je prajná
- prisľúbení, ktoré inšpirujú
- svetla pokojnej útechy
- zmysluplného ticha
Pridal kava on 15/04/2019 03:57

Komentáre (1)

home je odhlásený top home napísal dňa 15/04/2019 05:53 :

thumbs up