Archívy

Reklama

Myšlienkový kolotoč : Kde sa stratila láska?

Kde sa stratila láska?

Čo je láska?  Dokážeme lásku definovať? Je láska Boh? Boh je láska? Ako vieme, že máme lásku?  Môžeme vôbec mať, vlastniť lásku? Ak ju máme, je to naozaj láska? Alebo lásku môžeme len dávať? A ak ju nemáme ako môžeme dávať niečo, čo nemáme? Sme láskou? Máme sa ňou stať? Ako sa môžeme stať láskou? Potrebujeme Boha na to, aby sme našli, získali lásku? Je láska niečo, čo môžeme získať, nájsť, dostať, zaslúžiť si? Ak lásku máme, prečo je náš život neúplný? Ak sme láskou, tak potom prečo nie sme naplnený? Ak sme lásku dostali, prečo naša duša nie je nasýtená? Ak dávme lásku druhým, prečo nie sme šťastný?

Láska je spojenie. Je to most po ktorom kráčame smerom k Bohu a približujeme sa k jeho veľkosti. Je to záväzok. Čin orientovaný správnym smerom na dobro človeka. Je to puto, ktoré sa utvára a rastie priamoúmerne s odovzdávajúcim sa self. Láska je prijatie. S otvoreným srdcom vidíme vo svetle skutočnú tvar duše človeka. Láska je rozhodnutie. Vytvoriť niečo, čo nás niečo stojí a čo sme schopný dať druhému bez nároku na odmenu. Láska je cesta. Schopnosť odvážne kráčať nástrahám vlastnej zraniteľnosti a nachádzať v nej vyšší zmysel. Láska je dialóg. V obklopujúcej sa úprimnosti, slobode a porozumení vzájomné odhaľovať vnútorne svety s vytvorením živnej pôdy pre spoločný duchovný i osobnostný rast. Láska je umenie. Každodenné praktizovanie maličkostí, ktorými maľujeme pestrofarebný obraz plný bohatého prežívania radosti a života. Láska je obeta. Zaprieť samého seba a  potichu urobiť to, čo je správne, aj vtedy, keď nás to bolí a nie je nám to príjemné. Láska je dobro. Žiť čestne a svedomito starajúc sa v maxime zodpovednosti a dobrote o každého človeka rovnocenne. Láska je viera. Neutekať z kríža a s pokorou prijať všetky životné skúšky a premeniť ich na pozitívny odkaz plný perspektívy krajšieho zajtrajška pre seba i pre iných. Láska je pravda. Vidieť život očami Boha tak, ako ho stvoril a spôsobom, ako ho vidí Boh, pretože:

Ja som cesta, pravda a život. (Jn 14, 1-7)

Nemilujte svet, ani to, čo je vo svete. Ak niekto miluje svet, nie je v ňom Otcova láska. Veď nič z toho, čo je vo svete, ani žiadostivosť tela ani žiadostivosť očí ani honosenie sa bohatstvom nie je z Otca, ale zo sveta. A svet sa pominie, aj jeho žiadostivosť. Kto však plní Božiu vôľu, ostáva naveky. (1Jn 2, 15-17)

Ak má niekto pozemský majetok a vidí brata v núdzi a srdce si pred ním zatvorí, ako v ňom môže ostávať Božia láska? Deti moje, nemilujme len slovom a jazykom, ale skutkom a pravdou. (1Jn 3, 17-1cool
Lebo nás ženie Kristova láska, keď si uvedomíme, že ak jeden zomrel za všetkých, teda všetci zomreli. (2Kor 5, 14-15)

Cieľom prikázania je láska vychádzajúca z čistého srdca, dobrého svedomia a úprimnej viery,
Pridaj záložku 6 od čoho niektorí odbočili a dali sa na prázdne reči. (1Tim 1, 5-6)

Kto však zachováva jeho slovo, v tom je Božia láska naozaj dokonalá. A podľa toho vieme, že sme v ňom. Kto hovorí, že ostáva v ňom, má aj sám žiť, ako žil on. (1Jn 2, 5-6)

Milovaní, milujme sa navzájom, lebo láska je z Boha a každý, kto miluje, narodil sa z Boha a pozná Boha. Kto nemiluje, nepoznal Boha, lebo Boh je láska. A Božia láska k nám sa prejavila v tom, že Boh poslal svojho jednorodeného Syna na svet, aby sme skrze neho mali život. (1Jn 4, 7-9)

Lebo láska k Bohu spočíva v tom, že zachovávame jeho prikázania. A jeho prikázania nie sú ťažké. Veď všetko, čo sa narodilo z Boha, premáha svet. A tým víťazstvom, ktoré premohlo svet, je naša viera. Veď kto iný premáha svet, ak nie ten, kto verí, že Ježiš je, Boží Syn? (1Jn 5, 3-5)

A to je láska: žiť podľa jeho prikázaní. To je to prikázanie, ktoré ste počuli od začiatku, aby ste podľa neho žili. (2Jn 1, 6)

Kde sa stratila láska? Stratila sa v nás. Stratila sa v hriechu. V našom individuálnom a kolektívnom egoizme. Láska je Boh a Boh je Láska. Ak máme v sebe Boha, máme v sebe lásku a láska vládne v nás a v našich životoch, ktoré žijeme nielen pre seba ale vo vzťahu k Bohu, k druhým a pre druhých. Láska je v našich myšlienkach, v našom každodennom smerovaní, v pohybe, ktorý uskutočňuje v sebarealizácií a v spôsobe, akým uvažujeme o veciach, na ktorých nám záleží ale aj vo vzťahu, prostredníctvom ktorého vytvárame hlbšie spojenie s človekom a Bohom. Láska je schopnosť znášať utrpenie za druhého, pre druhého a kvôli druhému. Aktívne sa postaviť voči zlu, zodvihnúť roku a konať spravodlivo, aj napriek svetskému zatrateniu a zdanlivej strate. Láska je výhra, ktorú nikto nevidí ale každý cíti, ktorú si nikto nemôže kúpiť pretože nepochádza z tohto sveta.  Láska je nekonečná studňa živej vody naplnená Bohom, ktorou sýtime naše duše v časoch náročných i radostných. Láska je všade tam, kde je Boh...

What is love? / Čo je láska? - https://www.youtube.com/watch?v=AsWMWCzp5qs
Pridal benx on 04/12/2018 07:16

Komentáre (1)

11111 je odhlásený top 11111 napísal dňa 05/12/2018 09:57 :

"Ak dávme lásku druhým, prečo nie sme šťastný?"

Sú dve možnosti

Davať lásku druhým a je to ozaj skutočná láska tak nešťastného človeka s davania nepoznám a vživote som ešte nestretol

Tak potom je to tá druhá možnosť
Keď pri davaní nie sme šťastný, tak nie je to pravá a skutočná láska (iba lacná na pohlad/prvý dojem napodobnenina/fraška ,  čo s originalom -láskou zďala nič skutočné nemá)