Archívy

Reklama

. : Ježiš Kristus

„Keď myslíte na Máriu, chcel by som, aby ste meditovali o tejto jej agónii, ktorá trvala tridsaťtri rokov a kulminovala pri päte kríža. Ona ju vytrpela za vás. Musel som ju mučiť čakaním na moje utrpenie, musel som ju vidieť plakať. Pre toto jej neodopriem nič. Ona mi dala všetko. Ja jej dávam všetko. Ona vytrpela všetkú bolesť. Ja jej dávam všetkú radosť. Za vás znášala výsmech zástupu, ktorý ju pokladal za matku blázna. Za vás znášala výčitky príbuzných a významných ľudí. Za vás znášala moje zdanlivé popretie: ,Moja matka a moji bratia sú tí, čo plnia Božiu vôľu.´ A kto ju plnil viac než ona, tú hroznú vôľu, ktorá jej uložila umučenie vidieť muky svojho Syna?
Za vás znášala námahy chodiť za mnou tam či onam. Za vás prinášala obety, počnúc obetou, keď opustila svoju malú vlasť kvôli chaosu v Jeruzaleme. Za vás sa musela stýkať s tým, ktorý vo svojom srdci prechovával zradu. Za vás znášala bolesť, keď počula, že ma obvinili z posadnutosti diablom a z herézy. Všetko to bolo za vás.
Vy neviete, ako som svoju matku miloval! Vy si neuvedomujete, ako bolo srdce Máriinho Syna vnímavé na city. Vy si myslíte, že moje utrpenie bolo čisto fyzické, nanajvýš k nemu pripojíte duchovné muky z opustenosti od Otca.
Nie, deti. Ja som prežíval aj vášne človeka. Trpel som, vidiac ako trpí moja matka, keď som ju musel doviesť ako krotkú ovečku na miesto popravy, keď som ju musel sužovať ustavičnými rozlúčkami, v Nazarete pred evanjelizáciou, touto, čo som vám ukázal teraz a ktorá predchádzala môjmu nastávajúcemu umučeniu, rozlúčkou – keď sa už umučenie začalo Judášovou zradou – pred Poslednou večerou i tou krutou rozlúčkou na Kalvárii.
Trpel som, keď som videl, ako ma vysmievajú, nenávidia, ohovárajú, ako ma obklopuje chorobná zvedavosť, ktorá sa nevyvíja v dobro, ale naopak v zlo. Trpel som pre všetky klamstvá, ktoré som musel počuť či vidieť okolo seba. Klamstvá pokryteckých farizejov, ktorí ma volali učiteľom a nekládli mi otázky preto, že by verili v moju inteligenciu, ale preto, aby ma chytili do pasce. Klamstvá tých, ktorým som preukázal dobrodenia a ktorí sa zmenili na mojich žalobcov vo veľrade a v pretóriu. Dlhodobú, premyslenú a dômyselnú faloš Judáša, ktorý ma zapredal a naďalej predstieral, že je mojim učeníkom, a ktorý ma znakom lásky označil katom. Trpel som pre zapretie Petra, ktorého sa zmocnil ľudský strach.
Koľko klamstiev a koľko vzbury proti mne, ktorý som Pravda! Koľko jej je aj teraz voči mne! Hovoríte, že ma milujete, ale nemilujete ma. Máte moje meno na perách, a v srdci sa klaniate Satanovi a riadite sa zákonom, ktorý sa prieči môjmu.
Trpel som pri pomyslení, že vzhľadom na nekonečnú hodnotu mojej obety – obety Boha – zachráni sa príliš málo ľudí. Mal som pred sebou všetkých, hovorím všetkých, ktorí po celé stáročia zeme dali prednosť smrti pred večným životom a spôsobili, že moja obeta pre nich bola márna. A s týmto poznaním som išiel v ústretý smrti."
Pridal aventurier on 01/12/2018 09:41