Archívy

Reklama

Zamyslenia : Kresťan alebo katolík?

Už nadpis napovedá nezlučiteľný rozdiel.
Aký? Vynára sa okamžitá otázka.

Ako dieťa som sa narodil do katolíckej rodiny.
Katechizmus ovládam lepšie ako 90 percent katolíkov s ktorými som sa v živote stretol a mal možnosť rozprávať.. Čiže ak by chcel niekto argumentovať že sa v tom čo píšem mýlim, tak sa teším na nejaký pádny argument a prípadnú odozvu..

Kto je kresťan a kto je katolík?
vysvetlím to takto:

"katolík" v preklade znamená všeobecný (v takomto význame to som aj ja)
rímsko-katolík (to už nie som ja, znamená to v podstate už iba rímsky)

Prečo? Pretože katolicita = všeobecnosť. Čiže rímsko-všeobecnosť sa už nerovná všeobecnosť, lebo keď je niečo všeobecné napríklad v rímskom kontexte (alebo aj inom), je to už iba rímske (alebo iné..)

(Slovami prof. Kűnga - spojenie Rímsko-katolícka je dokonalé oxymoron - teda spojenie slov protirečiaceho si významu).

Ako keby sme povedali: "Čiernobielo-FAREBNÝ televízor - čierna a biela sú farby, takže ide o pravdu, ale stačí povedať, že je televízor Čiernobiely, lebo ďalšie slovo už nepridáva žiadnu informáciu..

Kto je teda kresťan? Človek sa stáva kresťanom, ak uverí v Božie evanjelium, Ježiša Krista a v zapísané Božie Slovo - Bibliu.

Rímskokatolík je človek, ktorý svoju dôveru (a verím že veľa krát úprimne) vložil v spôsob ako Rímskokatolícka cirkev chápe Boha.. ako mu to predkladajú a vysvetľujú rímskokatolícke autority.

odporúčam prečítať celý článok - čo odlišuje kresťana od katolíka - článok a definície tu

Prečo nemôžem a ani nie som katolík, ale som kresťan?
Pretože neverím rímskokatolíckym autoritám, ale verím zapísanému Božiemu slovu-biblii.

Aký je v tom rozdiel som už napísal, už iba dodám že viera v existenciu Boha nikoho nezachráni z pred odsúdenia za vlastné hriechy, veď je tiež napísané že "aj démoni veria a trasú sa.."

To čo zachraňuje je viera živému Bohu - Jeho Slovu - spôsobu akým sa sám Boh rozhodol vyhlásiť hriešnika za spravodlivého.. "A Abrahám uveril Bohu a Boh mu to započítal ako 100 percentnú dokonalosť" Boh dal cestu - vieru v evanjelium - inej cesty niet, preto sú napísané slová Ježiša Krista "Ja som PRAVDA, CESTA i ŽIVOT.. nik nepríde k Otcovi inak než cez zo mňa" (cez moju pripočítanú spravodlivosť)

Z uvedeného je jasné, že katolíci z princípu odlišnosti toho čomu veria, nemôžu byť spasení. Veria v očistec - tj. neveria v 100 percentnú spravodlivosť. Neuverili tak Bohu, napriek tomu že v nejakého boha veria. Chcel by som aby všetci boli spasení, ale nie je to možné do chvíle kým počas života osobne neuveria Bohu a nepríjmu 100 percentnú dokonalosť zadarmo ako nezaslúžený dar. Ak tak niektorý učinia, tak v tej chvíli budú síce prekliaty rímskokatolíckou doktrínou o ospravedlnení (to nič, aj ja som.. mám na mysli prekliatie na základe Tridentského koncilu; Kánon 9) ale tí čo uveria budú pre večnosť zachránený.

Pre menej pozorných napíšem znovu - "..až do chvíle kým počas života neuveria Bohu" (čiže jeho zapísanému Slovu, povzbudzujem k pozornému čítaniu) a nepíšem "kým neuveria v Boha" pretože nepochybujem že mnohí veria v boha a to nielen z radov katolíkov..
Pridal christianwhite on 16/01/2011 09:20

Komentáre (87)

christianwhite je odhlásený top christianwhite napísal dňa 17/01/2011 11:11 :

@mmmmm ano, presne tak, spomínam na tie ovácie pri pohrebe vysielané cez TV do celého sveta.. vraj „zomrela hlava cirkvy“ ako keby bola cirkev nejaká dvojhlavá obluda..

To bolo samé pápež tu a pápež tam.. hrôza pozerať.. o Kristovi a evanjeliu(dobrej zvesti) nepadlo ani slovo.. ale nečudoval som sa, lebo už Ježiš nazval satana kniežaťom tohto sveta (Ján14:30) a satan presne vie ako zvadzat národy - čo dovolí alebo nedovolí odvysielať celosvetovo..
Ježiš však povedal nikoho zo zeme nenazývajte pápež (ako papa - otec - duchovný otec), lebo jeden je váš Otec, v nebesiach..  (Matúš 23:9-10)
Kto poslúchne a uverí Bohu?

christianwhite je odhlásený top christianwhite napísal dňa 17/01/2011 01:23 :

@ adriel pointa bola v niecom inom.
@ fictione zvláštne ako sa stale hovorí o jednote v rímsko katolíckej cirkvy a zrazu tu máme 31rôznych cirlvi.. (zartom som chcel napísať že chyby robím iba ex katedra)
Zaujalo ma: "..tym ktory si svoj vyklad "vymysleli" v 16 storoci?"
Pravdou je že reformácia nič nové nevymyslela iba poukázala na všetko deformované.
Takže kto sa potom logicky vracia k prameňom? Podľa biblie sú apoštoli postavený na základe ktorým je Kristus.
Reformácia poukázala prave na slová o ospravedlnení tak ako ich učil SAUL - apoštol PAVOL a neskoršie sv.Augustin
Ako odpoved na reformáciu prebehol Tridentsky koncil, ktorý odmietol všetko..
Ano logicky teda vychadza jedno- vratit sa k pramenom- ad fontes, teda vratiti sa k tomu, co ucil Jezis"
Matus 15:9, Marek 7:7 zbytočne ma uctievajú ak dodržuju nariadenia ludi.. čiže tradíciu
Matus 7:22 hovori o tom Tebou opisovanom zazraku..

karolkarol je odhlásený top karolkarol napísal dňa 17/01/2011 09:45 :

Pán christianwhite a pán prof. Kűng doslovným "prekladom" slova rímsko-katolík ste naozaj dokázali, že niekto taký ako rímsky-katolík neexistuje. Problém však je, že najprv ste si ho vymysleli a potom dokázali, že nie je. Rímsko-katolícka cirkev je len skrátené označenie, pre tú časť katolíckej cirkvi, ktorá používa rímsky kánon a teda nepoužíva grécky, resp. iný. Aby to bolo zrozumiteľnejšie, to čo ste na začiatku svojho blogu opísali sa dá porovnať doslovnému prekladu slova myšlienka. Cudzinec by si tak o nás myslel, že sme asi blázni, lebo také zviera ako myšolienka neexistuje. A pritom my od detstva vieme, že to nie je ani myš a ani lienka a ani nič podobné.

Čo sa týka mojej viery a viery ďaľších katolíkov, tak Vám ďakujem za upozornenia. Napriek tomu, že odznievajú so spurnou bohorovnosťou akoby ste Vy určovali, kto bude spasený a kto nie, tak vždy stojí za to zamyslieť sa. Tá hranica medzi uznaním autority a uctievaním autority je naozaj u niektorých ľudí tenká a ani nezbadajú, že ju prekročili.

Ján Pavol II. si autoritu, ktorú dostal pri zvolení potom aj získal svojimi skutkami. Jedným z nich je aj prosba o odpustenie toho, čo sme si ako rozdelení kresťania navzájom spôsobovali. Pokračoval na ceste pokory. Pokora je jediná cesta k zmiereniu. Pokora nie je ponižovaním sa, ale uznaním pravdy. Jednou takou úplne jasnou pravdou je, že aj katolíci, aj protestanti, aj ... skrátka všetci ľudia sú hriešni, ale všetci majú nádej byť spasení - viď. veľkonočné prosby, v ktorých sa osobitne modlíme za seba, za židov, za veriacich v jedného Boha, za iných kresťanov, za pohanov a za neveriacich. Ani raz neprosíme Boha aby sa stali katolíkmi, ale aby úprimne žili svoju vieru, resp. podľa svojho svedomia.

Dúfam, že aj Vy sa vydáte cestou pokory, tak sa totižto môžme stretnúť.

Naposledy upravil karolkarol dňa 2011-01-17 21:52 GMT

christianwhite je odhlásený top christianwhite napísal dňa 18/01/2011 06:42 :

@karolkarol
páči sa mi váš príspevok. má niečo do seba. prinútil ma zamyslieť sa.. pekný príklad s tou myšlienkou..
avšak problém je že iba ČÍTATE PISMENÁ A SPÁJATE ICH DOKOPY, to je málo.. lebo ja som pod pojmom rímsko katolík myslel ničo viac než ten neexistujúci pojem.. skúsim inak:

kresťan je nasledovník Krista a biblie
katolík je nasledovník náboženských autorít a tradície

Podľa biblie kresťan kresťanom sa stáva vierou - v priebehu života po uvedomelom  prijatí evanjelia - dobrej správe od Boha o tom že cena za hriech (večné odsúdenie a smrť) je už zaplatená. Kresťan na základe tejto viery teda vie že má večný život. Má v tom istotu. Uisťuje ho Božie slovo "1Ján 5:13 Toto som vám napísal, aby ste vedeli, že máte večný život vy, čo veríte v meno Božieho Syna."

Podľa katolíckej náuky katolík sa stáva katolíkom krstom a vyznávaním katolíckej náuky. Katolík na základe vyznávania katolíckej náuky počas života vôbec nevie či má večný život. Možno by niekto chcel namietať že má, ale podmienene.. avšak podmienená istota je vlastne neistota..

Naviac ak by katolík uveril biblii, logicky by neveril by náuke (ktorá je v rozpore s istotou) o tom že nemôže vedieť či má alebo nemá večný život. A ak by aj vyznával že má istotu večného života, tak Tridentský koncil na takého vrhá prekliatie.

ani sa mi nechce písať všetky rozpory..
ak som kresťan, nemôžem byť katolík (definovaný ako človek veriaci katolíckej cirkvy)

inak nechápem tú Vašu výčitku "odznievajú so spurnou bohorovnosťou"
práve tomu som sa chcel vyhnúť.. ako ste na to prišli?
veď som napísal a ešte aj opakoval s cieľom predísť podobným výčitkám toto:
pre menej pozorných napíšem znovu - "..až do chvíle kým počas života neuveria Bohu" Čiže neurčujem kto bude a nebude spasený.. Čo som napísal je biblická pravda. Ježiš povedal: "ak neuveríte, že Ja Som, zomriete vo svojich hriechoch. (Ján8:24)"

ako ste z toho mohli dedukovať že by som ja určoval kto bude, alebo nebude spasený?! to mi skutočne neprináleží..

nakoľko sa vraj "môžeme stretnúť" raz tam v nebi, tak sa pýtam: chcete mi povedať že máte istotu večného života?

christianwhite je odhlásený top christianwhite napísal dňa 18/01/2011 07:26 :

@balu kludne sa člapkajte na hladine.. ja mám rád hĺbku..

@messicus
ja nie som precitlivelí aby som reagoval na Váš dojem o mne.. máte na to právo.. avšak nedá mi nereagovať na ten Váš komentár ku inému užívatelovi..
mmmmm Vás totižto narozdiel neoznačil nadávkou (narozdiel od Vás), iba poukazal na možnú diagnózu vysvetlujúcu váš predošlý komentár.. osobne myslím že ju použil celkom trefne.
tým že ste však vy použili invektívum ste sa fakt diskvalifikoval.. môže sa to síce stať každému, ale v takom prípade by som sa ospravedlnil.. toho človeka nepoznám a predpokladám že ho zrejme nepoznáte ani vy.. takže takéto priame vyjadrenia, či útoky sú to totálne nemiestne..

karolkarol je odhlásený top karolkarol napísal dňa 18/01/2011 10:51 :

Pán christianwhite oceňujem Váš spôsob kritiky. Vecný a neurážlivý, čo je v anonymite internetu svetlou výnimkou. Koniec koncov to vidieť aj tu na kresťanskej zoznamke.

Katolíci sú kresťania. Súhlasím, že sa odlišujeme od ostatných kresťanov, ale práve tak sa ostatní odlišujú od nás. To nás však nevylučuje z tejto rodiny. A v tom vidím 'spurnú  bohorovnosť' - v tom vylučovaní nás. Svedkovia Jehovovy sú kresťania, a to že ja nesúhlasím s ich učením na tom nič nezmení. Je to viera v obetu Ježiša Krista, ktorá nás všetkých oddelila od židov. Na začiatku sme boli súčasťou židovstva, ale pre dosť veľký rozdiel pri pohľade na Mesiaša už nie sme. Uznaním Nového Zákona - doslova vybraním, čo Nový Zákon je a čo sú apokryfy už nebola cesta späť. To, čo citujete bolo vybraté z toho všetkého napísaného autoritou cirkvi. Takže tiež veríte tejto autorite, že vybrali správne.

V katolíckej cirkvi sú dôležito oddelené Božie a cirkevné prikázania. Preto je každému jasné, čím by sa previnil voči Bohu a čím proti spoločenstvu - cirkvi. Katolícka cirkev sama uznáva svoju hriešnosť a to aj svätorečením tých, ktorých exkomunikovala - posledný príklad je Mary MacKillop. Takže ešte hlasnejšie trúbi, že tí, ktorí sa snažili ututlať zlo, len aby celá cirkev nestratila "autoritu" konali len ďaľšie zlo a ich postavenie to ešte zhoršuje.

Protestantské cirkvi, všetky tie spoločenstvá, ktoré - ako vieme z dejín - sa prvotne nechceli oddeliť, ale opraviť to, čo považovali za zlé v cirkvi (a úprimne mnohokrát, ale nie vždy mali pravdu), chceli len obnovu tej starej cirkvi. Upriamenie sa na podstatné. Ale to presadzovali aj iní reformátori - napr. sv. František Assiský. Mnohé tieto cirkvi si vo svojich dejinách zakúsili, že to "reformovanie" nekončí. A že buď pokorne uznajú, čo je zlé a budú robiť pokánie, alebo spurne vyženú ďaľších z pomedzi seba. Tým chcem povedať, že vždy budeme potrebovať také spytovanie svedomia bez ohľadu na to, či sme reformovaní, ortodoxní, katolícki, ... .

A naozaj Vám chcem povedať, že spolu s ostatnými katolíkmi vyznávam, že " ...verím v odpustenie hriechov a v život večný."

christianwhite je odhlásený top christianwhite napísal dňa 19/01/2011 11:53 :

nie ste precitlivený? Čakal som vecné argumenty.. Zjavne sa proti tomu čo som napísal moc argumentovať nedá.
Tak ako tma neporazí svetlo a lož pravdu.. Take tie tvrdenia že "ja si myslím" nepovažujem za nijaký argument.. Ale už ked nič múdre neviete napísať, tak aspoň ste ma pobavili.. Nielen tou neschopnosťou rozlíšiť svedkov od kresťanov (mimochodom komu sú svedkami? Prečo nie tomu komu boli svedkami prví apoštoli?) ale aj tym že nie ste schopný porozumieť tomu že pán mmmmm má presne zadefinovanú osobu s ktorou sa chce zoznámiť.. Prezradím vám že ja to nie som..

karolkarol je odhlásený top karolkarol napísal dňa 19/01/2011 10:02 :

Neviem pán christianwhite na koho komentár ste posledne reagoval. Myslím si však, že na messicus-ov. Lebo ja určite nerobím z tejto diskusie detskú prekáračku.

Svedkovia Jehovovi (prepáčte tú hrúbku predtým) sa formálne radia medzi protestantské cirkvi - s tým Vy a ani ja nič nespravíme. Nakoniec tiež používajú Nový Zákon.

Skutočný argument je, že naozaj citujete Nový Zákon - výber, ktorý urobila autorita cirkvi a pritom túto autoritu kritizujete. Dúfam, že tú kritiku nesmerujete na ten výber, lebo potom by ste kritizovali tým, čo kritizujete. Toto nie je nič z kategórie 'ja si myslím'. Do Nového Zákona sa nedostali niektoré knihy, ktoré sa označujú za apokryfné. Ak teda nie ste adventistom, tak ich všetky neuznávate (nie som si istý, či aj oni uznávajú všetky, ale toto ohraničenie postačuje, pretože oni prijali najväčší počet z nich). A v protestanských cirkvách tiež niekto určil, čo áno a čo už nie. Takže tiež sa odvolávajú na autoritu, ale nejako skryto, keď to zároveň popierate. Preto ja vidím výhodu v otvorenosti. Keď sa povie toto sme urobili my, ale do tamtoho sme Bohu nekecali. Preto je dôležité vedieť, čo je koho autoritou zastúpené. Ale toto som už inými slovami raz písal. Argumentovať svojou osvietenesťou a zatemnenosťou ostatných podľa mňa nie je argumentáciou. Ja sa môžem mýliť, ale Vy sa spôsobom - ja som svetlo, ostatní sú tma - mýlite určite.

christianwhite je odhlásený top christianwhite napísal dňa 19/01/2011 11:01 :

Svedkovia sa môžu radiť kam chcú.. rovnako ako tí udivení "VERIACI" ktorý sa budú snažiť Ježišovi argumentovať slovami "či sme v tvojom mene nekonali mnoho dobrého? a On im povie NIKDY SOM VAS NEPOZNAL, ODIDTE DO ZATRATENIA..)"

inak raz niekto povedal že bez katolíckej cirkvy by neexistovala biblia.. no skoro som sa smiechom popukal.. lebo takéto nezmysli môže tvrdiť iba ten kto o histórii nevie vôbec nič..
Tvrdiť to čo tvrdíte vy o autorite ktorá vraj "urobila" bibliu je rovnaké ako tvrdiť že bez kat.cirkvy (KC) by "vraj" biblia (moja autorita) neexistovala.. (mimo toho ak by k existencii biblie na ktorú sa odvolávam bola nutná nejaká organizácia, tak kde by sa podel v takom prípade Boh?!)
nepochybne 39 kníh strého zákona, tj.60 percent kníh biblie (ktorá je vlastne iba knižnicou 66 kníh)už existovalo ešte v čase keď KC neexistovala! (to je paradox, čo? no to že bez biblie by vlastne vôbec KC neexistovala, ale poďme ďalej..) zvyšných 40 percent, tj 27 kníh (listov) nového zákona kolovalo medzi zbormi už v 1.storočí.. čiže v čase keď KC ani nevedela že raz bude existovať, tak potom o akej autorite mi tu píšete?! máte na mysli tú AUTORITU ktorú sformoval Konštantín aby pod narastajúcim politickým tlakom z neustáleho rastu veriacich a nasledovníkov Krista medzi ktorými už 27 kníh dávno kolovalo bol nútený následne oných 27 kníh jednoducho schváliť a zaradiť do kanónu biblie?
Biblia by existovala aj keby sa cisár Konštantín veľký nerozhodol vytvoriť jednotný kánon bibli..

karolkarol je odhlásený top karolkarol napísal dňa 20/01/2011 08:17 :

Pán christianwhite ani raz som netvrdil, že bez KC by nebola biblia. Ani raz som nespomenul aká autorita vyberala tie knihy. Len som sa už 2x opýtal, či dôverujete tejto autorite.

Ale napriek tomuto nepochopeniu, myslím, že sme sa pohli ďalej, lebo spomínate, že Vašou autoritou je biblia. Práve na to som bol zvedavý. Takže uznávate, že ten výber - nech ho už vo Vašom prípade robil ktokoľvek - je správny (Luther, Kalvín, ... resp. iný zástupcovia). Nepriamo sa teda odvolávate na túto autoritu. Ak ste si náhodou vyberali vy, ktoré knihy uznáte a ktoré nie - tak potom seba považujete za vieroučnú autoritu. Pri všetkej úcte ani raz som sa nedotkol obsahu tých vybraných kníh a ich Božieho zjavenia.

Ďalej sa hlásite k reformovanej cirkvi. Takže vierouka tejto cirkvi je pre Vás autoritou, inak by ste si dali ako náboženstvo "iné". A takto môžme pokračovať. Nič na tom nie je zlé. Rozhodli ste sa pre túto cirkev a určite ste na to mali dobré dôvody (všimnite si, ja Vás nenazývam bludárom, len preto že ste iný než ja).

Vy ste rovnako ovplyvnený nejakou cirkevnou autoritou, vieroukou, prekladom písma, hlásaním, ... . A to je tiež prirodzené, lebo by ste nespravili ten výber, čo ste spravili. Avšak Vám nejako vadí, keď to KC má priamo napísané a neskrýva sa za lepšie znejúce spojenie - "to nie my, to biblia" - aj keď ten výber spravili ľudia, aj keď to vyznanie viery napísali ľudia. A tým sa predsa odlišujete protestanti navzájom, že to nie je ten istý výber, nie je tá istá vierouka. Takže ešte raz k Vám písanému rozdielu medzi kresťanom a katolíkom. Rovnaký rozdiel je aj medzi Vami a kresťanom, pretože Vaším výberom danej cirkvi ste sa stali príslušníkom jednej denominácie. To že ja ako katolík sa držím katolíckej vierouky je úplne prirodzené - neprirodzené by bolo, keby som tvrdil, že patrím k reformovanej cirvi, ale že neverím to, čo hlása, lebo mi to bráni na ceste do neba.

Znie to teraz jasnejšie?

Ten môj názor (znovu zopakované) je, že je lepšie otvorene povedať to, čo je priamo dané. Koho autorita, čo určila. KC nemá autoritu určiť, kto bude spasený, to prináleží Bohu. KC má úplne opodstatnenú autoritu tvrdiť, kto je katolík. Pretože ak sa tá Vaša autorita musí ukrývať za bibliou a neprezradí Vám, že "áno biblia je slovo Božie - do toho sme mu nekecali, ale tamto a hento, to sme vyberali my", tak práve takej autority by som sa obával. Prečo to, čo je z dejín úplne jasné musia pred Vami tajiť? Viem, že žiaden predstaviteľ reformovanej cirvi niečo také nerobí. Tou otázkou som Vám chcel zdôrazniť ten nezmysel, keby to tak bolo.

Nakoniec. Reformovaná cirkev je súčasťou ekumenického snaženia kresťanských cirkví a v žiadnom prípade z tohto spoločenstva ani ona a ani žiadna iná cirkev nevylučuje katolícku cirkev. Vaša krížová výprava má teda buď zlú vlajku, alebo zlý obsah.

Naposledy upravil karolkarol dňa 2011-01-20 20:33 GMT

christianwhite je odhlásený top christianwhite napísal dňa 20/01/2011 09:53 :

nepoznám nič také ako "Reformovaná cirkev" a nestal som sa ani členom takej "denominácie" a ani sa k takej cirkvy nehlásim, neviem ako ste na také dačo prišli?!

mám v profile uvedené že moje vierovyznanie je "reformované" a vôbec tam nemám uvedené že by som bol členom nejakej reformovanej denominácie..

reformácia bola logická odpoveď na deformácie biblickej teológie..

ja verím biblii. je to pre mňa zapísané Slovo - autorita.

píšete "Nepriamo sa teda odvolávate na túto autoritu." samozrejme že sa odvolávam na túto autoritu, ibaže vo vašom ponímaní je tou autoritou "jednotlivec, alebo skupina ľudí v pozadí zostavenia biblie"
vo vašom ponímaní neustálej potreby nejakej takejto autority pre výber kníh ako súčasti kánonu do biblie však postrádam samotného Boha.. myslíte že Boh bibliu nezostavil, ale že ju zostavili nejaké vami opisované autority?

Myslíte že konečnou autoritou boli vlastne tí ľudia v pozadí?  Ako napríklad vami menovaní Luther, Kalvín, atd..

Poviete si: “Ale veď Bibliu napísali ľudia.” Otázka znie: Môžete prinútiť svojho psa, aby si sadol?

Ak ty, obyčajný človek naučíš svojho psa, aby si sadol, prečo si myslíš že nemôže nekonečný Boh zvrchovane dozrieť a použiť človeka na zostavenie biblie? Boh si mohol na napísanie použiť aj opicu, nieto ešte človeka..

Čiže mojou autoritou je Boh v pozadí biblie, ktoré je božím Slovom..
Mojou autoritou nie je žiadne náboženstvo, ani Luther, ani nijaký reformátori..
Problém je na Vašej strane, pretože Vy sami priznávate že vašou autoritou je Kat. cirkev..

..ekumenické snaženie je hlas nepriateľa svätého Boha, reptajúci duch temnoty. Apoštol Pavol pripomína príchod “iného ducha” výstražným spôsobom v 2K 11,3-4. A nedá sa  hlas toho istého ducha počuť stále jasnejšie, keď nás vyzýva k jednote a vytvoreniu celosvetového a náboženského duchovného komplexu posledných dní, ako nám to udáva Zjavenie Jána.  Ale počkajme! Je predsa počuť i ďalší hlas. Jeho výzva je úplne opačná. V skutočnosti stojí v nezmieriteľnom nepriateľstve proti duchu popisovanej jednoty. Duch Boží hovorí: “Vyjdite, ľud môj, z neho, aby ste neboli účastníkmi jeho hriechov a nedostali z jeho pliag….”(Zj 18,3). Ekuména je jednoducho diablov ZVOD...

karolkarol je odhlásený top karolkarol napísal dňa 20/01/2011 11:18 :Moje pomýlenie. Spojil som si to, čo máte v profile s konkrétnou cirkvou.

Po TRETÍ KRÁT opakujem, že som nehovoril o pisateľoch biblie - rovnako v KC ich považujeme za pisateľov a nie autorov v zmysle tvorcov. To ale by ste mohli vedieť podľa Vašej znalosti KC. Hovoril som o vyberateľoch - čo je zjavené slovo Božie a čo je apokryf.

Teraz však asi platí, že buď Vám niekto nechce povedať pravdu ako to bolo v dejinách, alebo pred tým zatvárate oči.

Opravte si prosím profil, keď tu tvrdíte, že neuznávate žiadne náboženstvo. Navonok to bude vyzerať, že ste ateista, ale každý z Vašich blogov pochopí, že asi nie.

Nepriamo sa odvolávate na túto autoritu - znamená že sa odvolávate na tých, čo vyberali (NIE PÍSALI). Ten výber, ktorý čitate a citujete. Ten výber z napísaného niekto urobil. To, že uznávate 66 kníh (toto máte uvedené Vy) biblie - TO JE TEN VÝBER. TO JE VAŠA AUTORITA - TÁ ĽUDSKÁ. EŠTE RAZ A EŠTE RAZ - NESPOCHYBŇUJEM AUTORA BIBLIE.

Ak ste ten výber urobili sám, tak všetka česť, že sa v tom tak dobre vyznáte. Ale podľa Vašej dôslednosti čítania o tom pochybujem, že ste ten pravý na takú prácu. To je len môj názor.

Myslím, že teraz už chápem Vaše pohŕdanie ostatnými. To pokušenie tu bolo vždy. Je to zvláštna viera, že Boh je obmedzený len na Váš výklad bez dejinných súvislostí, bez ľudskej slabosti, ... . Ak neuznávate, že niekto vyberal, tak nemôžete odlíšiť to Božie od toho ľudského. To som tu písal dookola, že musí byť odlíšená autorita Božia od ľudskej, ale Vy ste vyhlásil, že Vy žiadnu ľudskú nemáte, ale ani raz ste to nedokázal. Je to len Vaše tvrdenie, to čo si o sebe myslíte. Ani raz v tých komentároch ste nepotvrdil ako ste sa odlúčili od tej ľudskej autority - akým spôsobom. To že Vám niekto predloží - "toto môžeš čítať a toto nie"? V porovnaní s KC Vám ich niekto ubral. Celý čas sa tu pýtam KTO? A či Vám vysvetlil aj PREČO? A vy stále dookola, že takých ľudí neuznávate. Nechcete vidieť tých, čo prišli a povedali tieto knihy sem (do biblie) nepatria, alebo povedali tieto sem patria.

Alebo to vidíte a len tu tak odvraciate reč od tejto priamej otázky. Už sa to priamejšie opýtať nedá. KTO UROBIL TEN VÁŠ VÝBER KNÍH ?

karolkarol je odhlásený top karolkarol napísal dňa 20/01/2011 11:37 :

Ten odkaz na reformovanú cirkev vôbec nezobrazil, tak ešte raz.

http://www.remidia.sk/reformovanacirkev

Inak nie som sám, koho to pomýlilo, ale tam ste sa od tej cirkvi tak neodťahovali. Možno len z nevedomosti, že taká existuje. (Viď. Váš profil)

karolkarol je odhlásený top karolkarol napísal dňa 20/01/2011 11:39 :

alebo http://refzborhe.webnode.sk/

christianwhite je odhlásený top christianwhite napísal dňa 21/01/2011 08:47 :

výber som neurobil sám a ani sa neodvolávam na nijakú "ľudskú" autoritu..

znamená že sa odvolávate na tých, čo vyberali (NIE PÍSALI)

Ja verím že autorom a súčasne aj tým koho nazývate "vyberateľom" bol Boh. Nech už na to použil kohokoľvek.. Ak by tomu tak nebolo, tak by biblia pre mňa prestala byť božie slovo a mala by maximálne historickú hodnotu.
"k neuznávate, že niekto vyberal, tak nemôžete odlíšiť to Božie od toho ľudského."
neuznávam.. je to pre mňa irelevantné.. dôležitý je pre mňa iba výsledok a obsah.. ten obsah hovorí sám za seba.. a nie je k nemu potrebná žiadna ľudská autorita!
Ani raz v tých komentároch ste nepotvrdil ako ste sa odlúčili od tej ľudskej autority - akým spôsobom.

nepotreboval som sa odlučovať od ľudskej autority nijakým spôsobom / nikdy som žiadnu v tomto smere nemal a preto považujem za bezpredmetné vysvetlovať "akým spôsobom" by som sa mal akože od nej odlučovať..
profil (nevylučujem nejakú zmenu) ale pravdepodobne ho nezmením.. nemôžem predsa za to že si nejaká skupina hovorí reformovaná cirkev..
Keďže netuším kam táto diskusia smeruje, tak sa opýtam priamo
1.veríte obsahu biblie?
2.máte večný život (tj.nebudete odsúdený)?

karolkarol je odhlásený top karolkarol napísal dňa 21/01/2011 09:54 :

Verím biblii, mám život večný - súd nechávam na Boha - nie na ľudí, ktorí Vás týmto ovpyvňujú.

Ja tiež verím, že tí, čo vybrali 73 kníh biblie a potvrdili, že toto je zjavené slovo Božie sa nechali viesť Duchom. Akým duchom sa nechali viesť tí, ktorí Vám 7 kníh ubrali sa nikdy nedozviete, lebo takú otázku stále budete považovať za ireleventnú.

A tu je rozdiel medzi kresťanom a Vami. Kresťan pozná aj ľudskú autoritu v cirkvi a odlišuje ju od tej Božej. Vy ich stotožňujete. Takže to, čo nám vyčítate sa oveľa ľahšie môže stať Vám. Ľuďom dávate autoritu, ktorá patrí Bohu. Uctievate tých, čo Vám ubrali z biblie ako neomylných. My ostatní ich vnímame ako omylných, ale v rukách neomylného Boha.

O tom to celé bolo. Váš blog je prevrátený. Navonok sa dištancujete od ľudskej autority, ale vnútorne ju prijímate a stotožňujete s Božou autoritou.

christianwhite je odhlásený top christianwhite napísal dňa 21/01/2011 10:44 :

Ako môžem dávať ľuďom autoritu? Ako ich môžem uctievať?
Uctievať sa nedá to čo nepokladám za autoritu.. Vyberte brvno z vlastného oka..

Čiže ak tvrdíte že veríte biblii a že máte večný život, tak potom tvrdíte že máte istotu spasenia! Rozumiem správne? Tvrdíte teda že všetok trest za hriech je Vám odpustený?

Ak nie tak ako môžete tvrdiť že máte istotu večného života?

Ak je niečo podmienené, tak už to nie je isté.. podmienená istota je neistota.
Ak je teda vaša spása niečím podmienená, tak nie je istá kým nie je splnená podmienka.. nemyslíte?
Ak Vašou podmienkou k istote večného života je "neodpadnúť od viery" tak nemôžete tvrdiť že sa Vám to nestane a preto máte istotu več.života - nemyslíte?

karolkarol je odhlásený top karolkarol napísal dňa 22/01/2011 07:18 :

Duša človeka je nesmrteľná a teda budem žiť večne. V to verím, Vy možno nie. Súd (EŠTE RAZ OPAKUJEM) nechávam na Boha, nie na ľudí, ktorí Vám to takto vysvetlili - ktorých autoritu na také vysvetlovanie síce neuznávate, ale im to veríte - PRE MŇA TO ZNIE AKO PARADOX, PRE VÁS NIE?!. Veríte im to, aj keď im vôbec neveríte. Citujete pána Kunga, ale mu neveríte, neuznávate ho za autoritu na také tvrdenia. Dištancujete sa navonok od vplyvu ľudí na Vás (akoby ste sám žili v uzavretom skleníku), ale tak vehementne používate ich tvrdenia.

Postupne som Vám ukazoval, že tiež uznávate nejakú ľudskú autoritu. Ale v predposlednom komentári ste ju stotožnili s Božou autoritou a teda, že sa môžete od ľudskej autority odpútať. Potom sa na tých ľudí nemôžete pozerať kriticky. Ja som Vám poďakoval na začiatku, za dôležité upozornenie - že ľudskú autoritu možno uznávať, ale nie uctievať. Prepáčte, ale Vy to robíte a ste tak zaslepený, že sa ani nemôžete opýtať prečo 66 kníh, prečo nie 73. Jednoduchá otázka. Podľa Vás ľudia na to nemali vplyv. To len Boh a s príkladom o cvičenom psovi to chcete podložiť. Ak však pozorne čítate bibliu, tak musíte vidieť, že Boh z ľudí nerobí psov. Necháva im ich slobodnú vôľu. Evanjelia hovoria o tom istom a každé iným spôsobom (je to aj pre ateistov jednoduchý dôkaz, že nepodvádzajú - v prípade podvodu by sa zhodovali úplne). Vidieť z nich aj tých ľudí, ktorí to písali. Či naozaj žili s Ježišom, alebo im  o ňom niekto rozprával. Ján si pamätá čas, keď sa prvý-krát stretli. Tú Jánovú lásku tam úplne cítiť. Momenty, ktoré na neho najviac zapôsibili opisuje úplne do detailov. Je obyčajným človekom, necháva sa viesť Duchom Svätým, ale neprestáva byť človekom. O to skôr ľudia, ktorí Vás presvedčili o tom, čo presadzujete. Tých ste si však stotožnili s Bohom (to je Vaše odôvodnenie, aj keď slovom irelevantné to znie lepšie ako takto po lopate) - preto som písal, že ich uctievate.

karolkarol je odhlásený top karolkarol napísal dňa 22/01/2011 07:27 :

Takže katolíci si musia dávať pozor, aby Vás nenapodobňovali. Ale tým, že v KC sa odlišuje, čo je v autorite KC  a čo je z Božej autority, to máme jednoduchšie. Nestotožňujeme KC s Bohom, ako to Vy robíte s Vašimi hlásateľmi. KC môže rozhodnúť, či som katolík (toto sa Vám zdalo divné?!), KC nemôže rozhodnúť ako sa rozhodne Boh. Tí Vaši hlásatelia už určili Bohu ako sa má rozhodnúť (výkladom biblie).

Preto som písal, že Váš blog je prevrátený.

christianwhite je odhlásený top christianwhite napísal dňa 22/01/2011 09:49 :

prečo 66 kníh, prečo nie 73 lebo tých tých 7 knih svojim obsahom je v rozpore s 66 inšpirovanými.. nečítali ste ich? alebo im iba nerozumiete?
sú to deuterokanonicke knihy (čiže druhoradé..)
ortodoxní Židia ich neuznávali, Kristus z nich necitoval, Jeroným, ktorý prekladal Bibliu do latinčiny, ich neuznával za autoritatívne, spočiatku ich nechcel vôbec do svojho prekladu ani zaradiť. Martin Luther ich nevyhodil, ale umiestnil do stredu Biblie a pridal vhodnú poznámku: "Tieto knihy sú zaujímavé a užitočné na čítanie, ale nemali by sa používať na vierouku." Do katolíckej Biblie boli tieto knihy oficiálne prijaté až na Tridentskom koncile v roku 1546

"citujem Vaše slová: (Boh)..necháva im ich slobodnú vôľu."

Opýtam sa: "mal Saul na ceste do Damašku slobodnú vôľu odmietnuť Boha a nestať sa apoštolom Pavlom?" nečítal si že Boh sa rozhodol? Skutky 9:16

"Mal Mojžiš slobodnú vôľu nesplniť čo mu nariadil Boh?"
v biblii o slobodnej vôli nie je ani jediná stať!!!!
biblia hovorí o tom že všetci sú otrokmi hriechu!
Ježiš hovorí: "spoznáte Pravdu a tá vás vyslobodí"
Súd (EŠTE RAZ OPAKUJEM) nechávam na Boha

je mi vás ľúto a preto Vám to tu píšem, lebo vedzte že pre každého kto pôjde na súd zaznie iba jediný možný verdikt "vinný!"
Ak teda musíte ísť na súd, tak z Ježiša buď robíte klamára alebo ste mu neuveril, veď je to Kristus keď hovorí "kto verí, tak už nepôjde na súd" Ján5:24

karolkarol je odhlásený top karolkarol napísal dňa 23/01/2011 04:06 :

Výborne. Nakoniec sme sa dopracovali k tej ľudskej autorite. Trvalo to dosť dlho, ale som rád, že viete na koho sa odvolávate.

Vybrali ste Skutky apoštolov za ukážku bábkového herectva. Skutočnosť je však taká, že Boh ani Šaula, ani Mojžiša, ani nikoho iného nenúti plniť Jeho vôľu. Nenúti! Ukazuje! Ponúka! Nezotročuje, lebo dáva aj možnosť odmietnuť. Tá voľba je tam stále. Tú voľbu má každý z nás.

Skúste si prečítať celú tú časť z Jánovho evanjelia. O tom súde je tam o dosť viac než to, čo ste citovali. A potom uvidíte, kto dostáva rozsudok z označením vinný. (poznámka na okraj - aj diabol citoval bibliu, keď pokúšal Ježiša, ale ten sa opieral o celé písmo, nie o vytrhnuté slová - keby ste takto vytrhávali tak môžete tvrdiť z biblie "Boh nie je", ale v skutočnosti tam je napísané "len hlupák si myslí, že Boh nie je". )

Naposledy upravil karolkarol dňa 2011-01-23 04:07 GMT

christianwhite je odhlásený top christianwhite napísal dňa 23/01/2011 10:48 :

To snáď ani nemyslíte vážne?! Neviem z čoho dedukujete že sme sa dopracovali k ľudskej autorite. Veď som napísal že autorom je Boh, nie ľudia. Ľudia sú iba vykonávatelia a v podstate ma nezaujímajú.. Nepotrebujem sa odvolávať na nich ako na autoritu.. Asi Vás zmiatlo že som spomenul Luthera. Spomenul som ho ako dôsledok toho klamstva že vyhodil vraj tie druhotriedne spisy z biblie..

nič také ako náhoda neexituje to vedel aj Albert Einstein. Z toho vyplýva že slobodná vôla vlastne neexistuje.. Existuje rozhodovanie sa, ktoré vyviera z poznatkov formujúcich naše myslenie..

Otázku milosti versus zásluh riešil už sv.Augustín s Pelágiom. Augustín to pochopil správne biblicky. Pelágius sa mýlil, ale RKC funguje práve na jeho teologii ktorá hovorí: "Človek môže byť z vlastnej vôle dobrým."

Ak by to bolo možné, tak Kristus nemusel ísť na Kríž. A Bohu by stačilo spasiť iba tých dobrých..

PS: ani raz som nevytrhol nič z biblie, tak aby sa zmenil kontext.
Ak tvrdíte opak vyzývam Vás aby ste svoje tvrdenie o mojom "vytrhávaní slov" z biblie dokázal konkrétnym poukázaním na ľubovolný príspevok či blog čo som kedy napísal.. Ak to nedokážete bude z vašej strany fér ak sa mi ospravedlníte..

karolkarol je odhlásený top karolkarol napísal dňa 24/01/2011 06:58 :

Nepotrebujete sa na tých ľudí odvolávať ako na autoritu, tak prečo ste to spravil?

Možno máte len iné chápanie pojmu autorita.

christianwhite je odhlásený top christianwhite napísal dňa 24/01/2011 07:41 :

Rozumiem Vám, máte na mysli článok Ján 5:29

takže tvrdíte že tí ktorí robili/jednali zle si odnášajú odsúdenie.. To nespochybňujem, veď je to tak aj napísané, avšak celá vec je hlbšia než len plytké "konaj dobro a budeš spasený a ak budeš konať zlo tak budeš zatratený" (TAKÉTO TVRDENIE JE KLAMSTVO)
Biblia opisuje že v nebi nebude ani jeden dobrý človek a peklo bude plné tých čo si o sebe mysleli že sú dobrý a konali "dobré skutky"

Ak smiem, tak položím Vám dve otázky:

A.poznáte ten príbeh o bohatom kniežati, ktorý zachovával od mladosti celý zákon (ja v súčasnosti nepoznám takého) a Ježiš mu napriek tomu hovorí že to je na spásu "veľmi málo"?

B.čo je najväčší hriech?

Prečo som sa podľa Vás odvolal na ľudí o ktorých som písal?
Pretože ste klamali. Netvrdím že vedome, ale klamali ste. Napísali ste že až LUTHER v 16.storočí tie knihy neakceptoval a vyhodil ich z kanónu a ja som Vám preto napísal aj o iných ľuďoch (nie sú pre mňa autoritou) že dávno pred LUTHERom zastávali rovnaký názor a ani netušili že sa raz nejaký LUTHER narodí..

karolkarol je odhlásený top karolkarol napísal dňa 27/01/2011 11:16 :

Prepáčte, dlhšie som tu nebol, tak som si musel skontrolovať, čo som písal, lebo sa mi hneď nezdalo, žeby som písal o Lutherovi. A naozaj, nič také som nepísal. Nezisťoval som, či zároveň reagujete aj na druhé komentáre. To, čo od začiatku tvrdím je, že je normálne sa odvolávať aj na ľudskú autoritu, ale že nie je normálne ju stotožňovať s tou Božou.  Skrátka a dobre, treba vedieť rozlišovať.

Pripomenul som Vám, že v tej kapitole je o tom súde oveľa viac a nevytrhol som z nej ani kúsok. To ste spravili zas len Vy a usvedčujete sa z toho klamstva (o ktorom píšete, že je klamstvo). Raz ste vybrali časť o viere a teraz časť o skutkoch. Ja som vybral celú kapitolu a z nej celej a z celého písma lepšie vidieť, kto dostáva rozsudok s označením vinný.

NEVYTRHÁVAM. Keď to vezmete ako celok, tak Vám vyjde, že viera bez realizácie je mŕtva a skutky bez náplne prázdne. Krásna časť v Pavlovom liste je o láske - že všetko to vykonané dobro je bez nej ničím - prázdnotou.

Hriech je vedomé a dobrovoľné porušenie prikázania. Tým najväčším prikázaním je milovať Boha nadovšetko a blížneho ako seba samého. Takže aj najväčší hriech môže mať rôznu podobu. Osobne však nemám rád kategorizovanie. Ani to Vaše a ani to v KC. Má to byť ako pomôcka vyvarovať sa toho najhoršieho. Ale keď niekoho milujem, tak ma predsa bude trápiť to, že som Ho urazil akokoľvek (bez hraníc kategórií). A vtedy spolu s kráľom Dávidom prosím "Zmiluj sa Bože nado mnou pre svoje milosrdenstvo a pre svoje veľké zľutovanie znič moju neprávosť, ... " Hriechom (ktorýmkoľvek) som urazil Božiu lásku ku mne a práve tá láska má byť dôvodom odpustenia. Znie to ako paradox, ale je to logické - pri obvinení hľadám najlepšieho zástupcu (obhajcu) a v tomto prípade niet lepšieho obhajcu než je sudca. Asi som Vám neodpovedal dosť konkrétne, ale snažil som sa vysvetliť prečo.

christianwhite je odhlásený top christianwhite napísal dňa 27/01/2011 11:37 :

@karolkarol ano tentokrát máte pravdu.. to s tým lutherom malo patrit fictione, lebo on to písal.. ani neviem ako reagovať na to čo ste napísal. Asi že je pokročilá hodina.. no nič. zajtra si to prečítam znovu a ak ma nič nenapadne tak to uzavriem.

martinsito733 je odhlásený top martinsito733 napísal dňa 15/12/2015 06:05 :

Christianwhite
ale veď niektoré slová čo vyš od dnich autoritácj katolíckej cirkvi bolo do slova povišovanie sa nad Bohom atď.

primerose je odhlásený top primerose napísal dňa 24/02/2016 08:27 :

Ajajaaaj, dalsi, co chce spasit pobludenych katolikov? smile))

Ale dovtipny nick ten Chriatan White. Well done, dude.

Ale pokoj. Boh ma v tom,vsetkom jasno a o yo ide. To je podstata. Pretoze nie my sme si vyvolili Jeho, ale On si vyvolil nas. A Jemu zalezi na kazdom cloveku. Najviac zo vsetkych.

Pojmova terminologia, hoci presne zadefinovana byva aj tak chapana, vnimana a vysvetlovana si po svojom. Dolezite je ,ci sa clovek vo svojom vnutri znovu narodil. A ci prijal Boziu pravdu o sebe, ako o spasenom, drahou a nevinnou krvou Baranka vykupenom Bozom dietati a ci podla toho zije, aj ked ho druhi nevidia.

Forma nerozhoduje. Obhas je dolezity.

A to, ci sa ustavicne radujeme ako Filipania. A Ci sme si vedomi toho, ze vsetko sluzi ba dobre tym, ktori miluju Boha (nie len Rimanom wink


Ps: nech zije sranda. A jednota

Tak smile

christianwhite je odhlásený top christianwhite napísal dňa 24/02/2016 11:16 :

@primerose vďaka za pekný koment, veru v mnohom pravdu máš.. Ale ak však rozumieš slovu spasenie tak potom musíš vedieť že je to dokončené dielo na ktorom nemôžeš svojimi skutkami spolupracovať, tj neexistuje hriech ktorý by ta poslal do očistca. Ak niet očistca potom celá teológia rkc je blud a tí čo jej veria sú pobludeni

janjan je prihlásený top janjan napísal dňa 25/02/2016 12:09 :

christianwhite,
vyjasni si pojmy: vykúpenie a spasenie.

christianwhite je odhlásený top christianwhite napísal dňa 25/02/2016 06:49 :

Iza 25:9  Preto povedia toho dňa: Hľa, toto je náš Bôh, na ktorého sme očakávali, a vše nás spasil; toto je Hospodin, na ktorého sme očakávali! Plesajme a radujme sa v jeho spasení!

Tit 2:14  ktorý dal sám seba za nás, aby si nás vykúpil od každej neprávosti a očistil sebe ľud zvláštny, horlivý dobrých skutkov.

Je to synonymum.. Tá istá minca z dvoch strán.

christianwhite je odhlásený top christianwhite napísal dňa 25/02/2016 06:55 :

medzi vykúpenim a spasenim je rozdiel ako medzi rajčinou a paradajkou..

christianwhite je odhlásený top christianwhite napísal dňa 25/06/2016 10:09 :

@ moly

Ako patrí k sebe Boží chrám a modly? My sme predsa chrám živého Boha, ako hovorí Boh: Budem v nich prebývať a medzi nimi prechádzať sa, a budem ich Bohom a oni budú mojím ľudom.

17  Preto vyjdite spomedzi nich a oddeľte sa, hovorí Pán, nečistého sa nedotýkajte a ja vás prijmem..

Tolko Bozie Slovo z 2.Kor6:16..
Z toho vyplyva ze je nemozne pre skutocneho Kristovho ucenika dlhodobo zostavat v kompromisnych cirkvach, alebo ciekvach ktore maju falosne evanjelium ako je tomu najma v RKC

janjan je prihlásený top janjan napísal dňa 27/06/2016 09:19 :

moly,
asi si si nevšimla, že spomínal aj pápeža smile

janjan je prihlásený top janjan napísal dňa 28/06/2016 03:26 :

moly,
a vedela by si uviesť nejakú kázeň, v ktorej by bol pápež HLAVNOU TÉMOU ?  50 rokov chodím do kostola, ale nepamätám si, žeby som nejakú takú počul, iba ak na nejaké jeho výročie.

christianwhite je odhlásený top christianwhite napísal dňa 28/06/2016 08:05 :

Erik77 súhlasím s Vami..  Ako katolík som nemal žiadnu predstavu o tom čo učí a hlása katolícka cirkev. Keď som to zistil tak som okamžite napísal výstupný list a požiadal o výmaz z tejto organizácie.
Spomeniem len vyjadrenie katolíka z opus dei ktorý povedal ze Biblia do rúk laikovi nepatrí, súkromný výklad je neprípustný a bez KC nemôže Biblii nikto spravne rozumieť. Súhlasíte s týmito tvrdeniami?

janjan je prihlásený top janjan napísal dňa 28/06/2016 08:13 :

christianwhite,
smola. Pokrstený katolík zostáva katolíkom, aj keby mal 270 opečiatkovaných výstupných listov.
Krst sa nedá odstrániť, zmyť, anulovať ...

janjan je prihlásený top janjan napísal dňa 28/06/2016 08:38 :

moly, nešír tu poplašné správy.

alexandra_ je odhlásený top alexandra_ napísal dňa 28/06/2016 08:54 :

sväté Písmo máme čítať, a aj KC prízvukuje, aby sme sv. Písmo čítali
väčšinou má sv. Písmo aj vysvetlivky pod čiarou
bežne myšlienky v Písme dokážeme chápať a keď nad nimi uvažujeme, rozjímame, snažíme sa nechať nimi poučiť, uvedomiť obsah, zasiať do srdca a zapracovať do života
sú však aj ťažšie state na výklad
nie je však dovolené vytvárať si Pravdy vierouky podľa sebe vlastnému pochopeniu, alebo popierať Pravdy vierouky, ktoré KC učí
v tom je ten rozdiel
cirkev je stĺpom a oporou pravdy, pápež, biskupi, kňazi.. pastierom a učiteľom

čítanie sv. Písma je nám potrebné, nevyhnutné, nestačí však ako jediný a plne postačujúci prejav našej nábožnosti a zdokonaľovania

Naposledy upravil alexandra_ dňa 2016-06-28 22:15 GMT

christianwhite je odhlásený top christianwhite napísal dňa 29/06/2016 05:35 :

@rromann DS ma vedie k odporu ku všetkému čo Bohu protirečí a odmietnutiu vsetkeho co je v rozpore s Jeho Slovom.. To že Bohu odporuje samotná RKC je len na zaplakanie nad všetkými ktorí sa ňou nechajú zvádzať..

christianwhite je odhlásený top christianwhite napísal dňa 29/06/2016 05:45 :

janjan napísal dňa 28/06/2016 11:13 :
christianwhite,
smola. Pokrstený katolík zostáva katolíkom, aj keby mal 270 opečiatkovaných výstupných listov.
Krst sa nedá odstrániť, zmyť, anulovať ...


Pred Bohom platí to čo mám v srdci..  Lebo kde je tvoje srdce tam je tvoj poklad povedal Jezis..

Dám príklad keď vo svadobnej sieni nepoviem manželské dobrovolné ano, je take manželstvo legitimne?
Alebo
Keď sa dvaja spoluziaci rozhodnú zosobášiť a tretí spolužiak ich oddá vo vedlajsej triede a zapíše do triednej knihy,  je taký sobáš legitimny?

Rovnako tak krst má svoju chronologiu, podmienky a formu..  Tou najdôležitejšou je skutočnosť dobrovolnosti a vedomého súhlasu. BOH dava slobodu nie je ako tá vasa RKC ktorá si chce privlastniť už novorodencov tvrdiac že bez poliatia vodou sú neprijateľní pre nebeské kráľovstvo.. Podvodnici

christianwhite je odhlásený top christianwhite napísal dňa 29/06/2016 05:52 :

@alexandra_ čiže nie DS vyucuje ale vyucuju vysvetlivky pod čiarou?
Teba možno..
Mne Jezis zaslubil toto: "Ján 16:13  Ale keď prijde on, ten Duch pravdy, uvedie vás do každej pravdy; lebo nebude hovoriť sám od seba, ale bude hovoriť všetko, čokoľvek počuje, aj budúce veci vám bude zvestovať"
Cize nie rkc,  nie vysvetlivky(satanske prekruteniny) pod ciarou,  ale DS vyučuje každého skutočne nasledujúceho ucenika JK

christianwhite je odhlásený top christianwhite napísal dňa 29/06/2016 05:55 :

Ja nerozprávam finsky, fínskej knihe by som nerozumel napriek tomu že viem čítať tie slová.. Tak načo by som ju cital keď jej nemôžem rozumiet?!
Vďaka Bohu že Biblia nie je takou fínskou knihou a nepotrebujem ku nej preklad,  vyklad od omylneho cloveka

alexandra_ je odhlásený top alexandra_ napísal dňa 29/06/2016 06:03 :

christian, toto mi stačí na prejav tvojej viery a poznania

"tvrdiac že bez poliatia vodou"
ako opovrhujúco sa vyjadruješ o sv. krste, vieš o tom, že aj Pána Ježiša polievali vodou a apoštolom tak prikázal konať, krstiť ľudí v mene Otca, i Syna, i Ducha Svätého?

"výklad od omylného človeka"
z čoho usudzuješ, že si ty neomylnejší ako spoločenstvo cirkvených otcov od počiatku cirkvi?
práve si si odpovedal, prečo nemôžeme veriť človeku

áno, ja vysvetlenia potrebujem, neovládam históriu, spoločenské postavenie tej doby, v plnosti vierouku a chápanie, plnú nadväznosť a neopomenutie ničoho, čo v Božom slove je

Naposledy upravil alexandra_ dňa 2016-06-29 07:28 GMT

christianwhite je odhlásený top christianwhite napísal dňa 29/06/2016 07:25 :

@pascendidgg ked sa tu ohanate slovom sekta, (mimochodom prvych Jezisovych ucenikov nazyvali tiez sektou Nazarajskych v zmysle sektou toho nazarejca čím mysleli samozrejme Jezisa) isto mi viete poskytnúť definíciu slova sekta (čo pod tym slovom máme rozumieť).
Samozrejme by to nemala byť definícia typu "vsetko čo je v rozpore s najväčšou sektou RkC je sekta"
Alebo neviete?!

christianwhite je odhlásený top christianwhite napísal dňa 29/06/2016 07:26 :

alexandra_ Jezis bol krsteny gr. baptizo,  preklad slova znamená ponorený, nie pokropeny ani poliaty,  a keď vyšiel z vody (nie z pohára ani krcahu ale z rieky Jordanu) tak potom na neho zostúpil DS.. Nečítali ste to?!

christianwhite je odhlásený top christianwhite napísal dňa 29/06/2016 07:43 :

Alexandra
Ja verím DS a zapisanemu Boziemu Slovu,  ak budú cirkevný otcovia ako napr. Sv. Augustin v sulade tak mu plne dôverujem ak však budú trepať satansle lzi, tak sa na nich spoliehat nemozem, pretoze mi Boh hovorí že by som bol prekliaty..

Takto praví Hospodin: Zlořečený ten muž, kterýž doufá v člověka, a kterýž klade tělo za rámě své, od Hospodina pak odstupuje srdce jeho. Jerem17:5

christianwhite je odhlásený top christianwhite napísal dňa 29/06/2016 08:00 :

@pascendidgg pozrel som si Vas profil a bez urážky ale nemáte nábeh na schizofreniu?! Hlásiť sa ku katolíckej omši a pritom ju kritizovať, to je silná káva.. Ďalším sprievodným javom je izolácia proti komentárom ktore ste ku svojmu profilu zakazal.. To indikuje istú plachosť a strach čo je častý sprievodný jav tohto ochorenia.. Ale je možné že sa mylim, nie som neomylny, som len človek..

christianwhite je odhlásený top christianwhite napísal dňa 29/06/2016 11:03 :

@erik77 o predsudkoch nemôže byť ani reč. Nemám nič proti katolíkom ako ľuďom ale vidím neprekonateľné výhrady voči katolíckej náuke ktorá je totálne v rozpore s Bibliou.
Ak vy tvrdíte opak, tak mi prosím napíšte čo je to evanjelium. Veď Kristus kázal svojim nasledovníkom hlásať evanjelium takže ak sa pasujete do úlohy ucenika Jezisa Krista isto Vam nebude robiť žiaden problém oznámiť evanjelium.  Veď ako môžeme hľadať to čo nas spája keď nás nespája ani evanjelium?! Ale to už predbieham,  počkám si na vašu odpoved. Ďakujem vopred

janjan je prihlásený top janjan napísal dňa 29/06/2016 12:14 :

erik77,
netáraj. Koľko modlitieb máme spoločných ?
"Len chápanie je iné". No a v tomto to je, podstata bludu, keď niekto neuzná to, čo sa o chápaní píše v Písme.

christianwhite je odhlásený top christianwhite napísal dňa 29/06/2016 03:53 :

@geronnimo palec hore wink dobrý postreh

@stojan erik77 mi odpovedal na moju otázku a ja si ho za to vážim,  akurat ze uz tu ten komentár nie je,  avšak ja som ho čítal..

@erik77 mrzí ma že sa do našej komunikácie zapojili ľudia ktorí Vas znechutili obvzlášť ak sa títo hlásia ku rkc a napriek tomu idú proti Vam
Zdate sa rozumný a rozhľadený a rešpektujem že študujete katechizmus možno ako jeden z mála.. A preto že ste mi odpovedal na moju otázku tak by som rád pripojil podotazku že kde sa o tomto "evanjeliu" ako ste ho tu napísal môžem dočítať v pisme?
Lebo ako poznám písmo z predu i zozadu tak takéto evanjelium tam nenahadzam avšak tam nachádzame varovanie Pavla o tom že keby ktokoľvek prinášal falosne tj. iné evanjelium než hlásal on tak nech je prekliaty

Naposledy upravil christianwhite dňa 2016-06-29 17:28 GMT

christianwhite je odhlásený top christianwhite napísal dňa 29/06/2016 03:54 :

Možno ho Erik len omylom vymazal ako sa to stalo aj mne dnes..

janjan je prihlásený top janjan napísal dňa 29/06/2016 04:44 :

Rád by som pripomenul katolícku úctu k Písmu:
"Kto neuznáva všetky knihy Svätého písma so všetkými ich časťami, ako ich uvádza Tridentský koncil, za posvätné a kanonické, alebo kto popiera, že sú vnuknuté Bohom, nech je exkomunikovaný."

janjan je prihlásený top janjan napísal dňa 29/06/2016 05:44 :

Je to z I.VK. A nie je na tom nič tvrdé, ak niekto neuznáva učenie Cirkvi, načo v nej ostáva ? Exkomunikácia by sa mala používať aj v dnešných časoch, je toľko rozvracačov pravého učenia, ktorí mýlia jednoduchých ľudí a tí nie sú chránení.

christianwhite je odhlásený top christianwhite napísal dňa 29/06/2016 06:10 :

@erik77 ďakujem zatiaľ za obsiahlu odpoveď. idem sa nad tým zamyslieť a preštudovať to spolu s  odkazmi.

Kde v písme je napísané že sa človek stáva krstom účastný na dokončenom vykupiteľskom diele a znej plynúcej spásy/záchrany?

Ja z biblie viem že človek sa stáva účastný na Kristovom diele jedine vierou.

vy tvrdíte

Ježiš ustanovil krst (Jn 3,5/Sk 2,38 aby nám skrze túto sviatosť udelil Boziu spravodlivosť skrze vieru v Ježisa


tak sa pýtam: ak teda beriete slová z JN3,5 doslovne, tak ľudia ktorí nebudú pokrstení nebudú podľa vás spasení?
chcete tvrdiť že to potom znamená že mimo RKC niet spásy?!

Naposledy upravil christianwhite dňa 2016-06-29 19:25 GMT

christianwhite je odhlásený top christianwhite napísal dňa 29/06/2016 06:17 :

@erik77 btw píšete v poslednom komente "Tu dáva Jezis účasť svojim knazom na svojom jedinom prostredníctve. Knazi su Kristovi služobnici"
keď sa roztrhla chrámová opona tak už niet viac prostredníkov medzi Bohom a ľudmi, lebo je len jeden prostredník Ježiš Kristus. Každý získal priamy prístup k Bohu. To čo ste napísal je návrat do SZ. v NZ je jasne napísané kto je kňazom: "1 Peter 2:9 Ale vy ste vyvolený rod, kráľovské kňazstvo, svätý národ, ľud, určený byť Božím vlastníctvom, aby ste zvestovali cnosti toho, ktorý vás povolal zo tmy do svojho predivného svetla,10 ktorí ste kedysi neboli ani ľudom, ale teraz ste ľud Boží; ktorí ste neboli dostali milosrdenstva, ale teraz ste dostali milosrdenstvo."

christianwhite je odhlásený top christianwhite napísal dňa 29/06/2016 06:30 :

v každom prípade erik77 som zatiaľ nedostal odpoveď kde v písme sa dočítam o tom vašom poňatí evanjelia?
zatiaľ mi vychádza že vy nemáte ani predstavu čo znamená evanjelium / rád by som sa mýlil..
apoštol Pavol napísal jasne čo je evanjelium. Vy ste napísal jasne čo je podľa vás evanjelium. Vy prinášate iné evanjelium než prinášal Pavol ktorý varoval: Galatians 1:8 Ale aj keby sme vám my alebo anjel z neba zvestoval iné (evanjelium) ako to, čo sme vám zvestovali, nech je prekliaty!

christianwhite je odhlásený top christianwhite napísal dňa 29/06/2016 06:38 :

@erik77 prečo odmietate protestantskú otázku ospravedlnenia? veď zdá sa že jej celkom rozumiete, tak prečo?

Evanjelium je že Kristus zomrel za naše hriechy podľa písiem a vstal zmŕtvych pre naše ospravedlnenie. Kto tomu verí, má večný život a nebude odsúdený..
Viera v hebrejčine znamená konať podľa toho. Čiže kto nekoná podľa toho, vlastne nekoná/neverí.

janjan je prihlásený top janjan napísal dňa 29/06/2016 07:12 :

Bolo tu napísané o podstate ospravedlnenia u protestantov:
"Boh je sudca a nad hriešnikom je vynesený rozsudok smrti. Do toho príde Jezis Kristus a povie to som urobil ja."
Tejto formulácii ospravedlnenia naozaj veríte ?

christianwhite je odhlásený top christianwhite napísal dňa 29/06/2016 07:24 :

janjan napísal dňa 29/06/2016 10:12 :
Bolo tu napísané o podstate ospravedlnenia u protestantov:
"Boh je sudca a nad hriešnikom je vynesený rozsudok smrti. Do toho príde Jezis Kristus a povie to som urobil ja."
Tejto formulácii ospravedlnenia naozaj veríte ?

nie tomu samozrejme neveríme.. ale nechcelo sa mi na to poukazovať. Ježiš by sa totiž takým vyhlásením dopustil morálneho poklesku tj.zhrešil by, čo je nezmysel.. Ale je to len nesprávne vyjadrené.. stačí to zameniť za "ja za nich zaplatím, ja sa za nich vymením, ja ich zastúpim v potrestaní"

christianwhite je odhlásený top christianwhite napísal dňa 29/06/2016 07:29 :

@11111 katolícka cirkev ľudí nekrstí, ale polieva, pofŕka a pod. Krst musí mať svoju formu, zmysel, časovú chronológiu, a hlavne musí byť dobrovoľný..
takže ako dieťa som nebol defacto nikdy pokrstený a dejure teda nie je čo zmazávať.. výstupným listom som sa iba formálne od tejto inštitúcie oddelil, čím som navonok demonštroval vnútorný postoj srdca. Bol to vonkajší prejav vnútornej viery že RKC vedie ľudí do pekla.

PS: rajčina=paradajka rovnako ako spása=vykúpenie (dokonané, nie niečo neurčité a neisté) spása je istota, kto nemá istotu, nemá spásu a teda nie je vykúpený/zachránený z prichádzajúceho Božieho hnevu..

Naposledy upravil christianwhite dňa 2016-06-29 20:31 GMT

christianwhite je odhlásený top christianwhite napísal dňa 29/06/2016 07:34 :

nedá sa hlásať evanjelium cez skutky. evanjelium je správa ktorá prichádza ako zvesť z počutia o dokončenom vykupiteľskom diele.. skutky sú až dôsledok a ovocie tejto viery.

janjan je prihlásený top janjan napísal dňa 29/06/2016 08:07 :

christianwhite,
odkiaľ vieš, ako má vyzerať krst a kto ho môže prijať ?

christianwhite je odhlásený top christianwhite napísal dňa 29/06/2016 08:19 :

@janjan ako to viem? No predsa z biblie,  kde Jezis hovori ze az ten kto uveri sa necha na znak vnutornej viery pokrstit/ponorit aby tym svoju vnutornu vieru demonstroval na vonok ako svedectvo pre inyh..

@11111 pokrstený(vzmysle dobrovolne ponoreny a sotozneny s Kristom) som ako dieta nebol, ale údajne som bol evidovaný v rkc na základe toho aktu ktorý si vymyslela rkc a nazvala ho krstom(pofrkanim).. Nie je to môj problém že rkc má bude považovať za nezmazateľne nimi pokrsteneho.. Takže odpoveď som nedostal žiadnu (ani som necakal) Boh vidí že som sa od toho oddelil takže to je pre mňa smerodajné.. A nasledne som sa nechal vedome a dobrovoľne stotožniť s Kristom v krste ponorením

Naposledy upravil christianwhite dňa 2016-06-29 21:27 GMT

christianwhite je odhlásený top christianwhite napísal dňa 29/06/2016 08:40 :

To ze Velka vacsina ani nevedela čitat neznamená že nepoznali NZ.  Ved uši mali a maju aj analfabeti.
Cirkev to sú veriaci a teda cirkev v tomto chápaní skutočne existovala od momentu kedy si Jezis povolal učeníkov.. Samozrejeme knihy biblie (nekanonizovane) existovali už niekoľko sto rokov pred vznikom rkc,  ako volne kolujuce spisy medzi cirkvami miestnymi kde a tam..

Ak by mohli byt zachráneni aj ľudia ktorí nikdy o Kristovi nepočuli tak prečo misionári chodili aj medzi ludozrutov hlásať evanjelium?
A preco by nemohli byť odsúdení všetci čo o Kristovi nikdy nepoculi?! Ved by to bolo absolútne spravodlive?! Človek nie je predsa odsúdený za to že nepočul ale za to že hresil..

Jezis tradíciu odmietal a označil ako nebezpečnú ba až nepriatelsku, prečo si teda nezoberiete od Neho príklad?

janjan je prihlásený top janjan napísal dňa 29/06/2016 10:30 :

Vy, čo sa sťažujete na to, že vás rodičia dali pokrstiť, si uvedomte, že krstom ste dostali dar Božej milosti, začal vo vás pôsobiť Duch Svätý ... Mali by ste byť za to do smrti vďační. Možno bez krstu by ste sa teraz potácali na biednych stezkách ateizmu, po širokánskej diaľnici do zatratenia, hoci tam aj teraz smerejete, ak nezmeníte svoje zmýšľanie a nezačnete skutočne plniť svoje povolanie obdržané v krste.

janjan je prihlásený top janjan napísal dňa 29/06/2016 10:53 :

Odmietači krstu malých detí, posielate zomrelé batoľatá do nešťastia. Tvrdíte, že na spásu je nevyhnutná uvedomelá viera v Ježiša Krista. Tak ako môže byť podľa vás dieťa spasené, keď takú vieru nemá ?

Naposledy upravil janjan dňa 2016-06-30 05:19 GMT

janjan je prihlásený top janjan napísal dňa 29/06/2016 10:56 :

stojan,
nevysmievaj sa zo svätých vecí ! Takýto výsmech veľa svedčí ...

christianwhite je odhlásený top christianwhite napísal dňa 30/06/2016 04:10 :

@rromann posledný súd je len pre nevercov a všetkých katolíkov ktorí neuverili slovám JK z Jan5:24 kde sa napr o mne píše že nejdem/tj nebudem odsúdený

@janjan vy co údajne krstite deti si myslite ze ked dieta pofrkate tak je pre Boha prijateľnejšie ako nepofrkane? Tá pofrkanost mení niečo na tom dietati? Hroza

christianwhite je odhlásený top christianwhite napísal dňa 30/06/2016 04:55 :

Rkc vznikla v 3storoci kedy politik Konstantin pod tlakom a túžbou udržania politickej moci zmiesal pohanské prvky do krestanstva a vytvoril katolícku tj. Všeobecnú cirkev ktorej členom sa človek nestáva skrze vieru ako to bolo dovtedy ale človek sa do tej cirkvi už rodí ako obcan..

@erik pise

Jezis nikde nezavrhuje Tradíciu ako takú ale tradíciu zdeformovanú a sfalšovanú.

Aku mám istotu ze ta dnešná tradícia je rovnako zdeformovana?

Nevadí Vam že to falosne evanjelium ktoré ste mi tu napísal je pod prekliatím spolu s každým kto ho hlása či prijima?

christianwhite je odhlásený top christianwhite napísal dňa 30/06/2016 05:07 :

Predpokladám že vy celu doktrínu odvodzujete od Písma.
presne tak ako to prikazuje písmo
1kor4:6   Ale toto, bratia, som povedal v podobenstve vzťahom na seba a na Apolla, pre vás, aby ste sa na nás učili nemyslieť nad to, čo je napísané..
Sku 24:14 Přiznávám však před tebou, že sloužím Bohu našich otců jako stoupenec té Cesty, kterou oni nazývají sektou. Věřím všemu, co je psáno v Zákoně a v Prorocích

christianwhite je odhlásený top christianwhite napísal dňa 30/06/2016 05:24 :

Evanjelium – to je dobrá správa o tom, že všetku spravodlivosť, ktorú potrebujeme na deň Božieho súdu, môžeme ako nehodní hriešnici získať skrze vieru v dokončené dielo Pána Ježiša Krista.
Nič k tomu dielu ktoré je dokončené nemožme pridať. Nie sme ako v rkc kde podľa Vasich slov máme ziskať vlastnú spravodlivosť,  keď pisete toto

Ježiš prišiel na túto zem aby nás realne, skutočne uschopnil žiť 100 % spravodlivo.

To je lož!
Práve pre našu neschopnosť žiť spravodlivo prišiel Ježiš aby naplnil zákon namiesto/za nás.
Rim 10:3  Lebo neznajúc spravedlivosti Božej a hľadajúc postaviť svoju vlastnú spravedlivosť nepodriadili sa spravedlivosti Božej.
Gal3:13  Kristus nás vykúpil spod zlorečenstva zákona tým, že sám sa stal zlorečenstvom za nás..
14  aby v Ježišovi Kristovi prišlo na pohanov požehnanie Abrahámovo, aby sme skrze vieru prijali zasľúbenie Ducha.
Čiže nie skrze krst sme prijali Ducha ako ste to tu tvrdil..
Nepoznáte Boha,  ani moc Boziu,  študoval ste možno teológiu avšak ste sa nechal otravit filozofiou ktorá prekrúca písmo presne ako hovoril Jezis


Mar 7:9   A hovoril im: Dobre opovrhujete prikázaním Božím, aby ste zachovali svoje podanie.. 13  a tak zbavujete slovo Božie moci svojím podaním, ktoré ste podali, a robíte mnohé tomu podobné veci.

christianwhite je odhlásený top christianwhite napísal dňa 30/06/2016 05:25 :

Ale napriek tomu by ma zaujímalo čo je hlavný dôvod pre ktorý sa Vam zdá náuka RKC pravdepodobnejšia než náuka biblická, alebo tiež nazývaná protestanska?

janjan je prihlásený top janjan napísal dňa 30/06/2016 12:23 :

Vierouka RKC nie je pravdepodobnejšia. Vierouka RKC je pravda, takú, akú nám zjavil Boh a odovzdali Apoštoli.

janjan je prihlásený top janjan napísal dňa 30/06/2016 12:24 :

moly,
ani christianwhite nesúhlasí s tým, s čím si súhlasila Ty. Toľko pravdivých právd ...

janjan je prihlásený top janjan napísal dňa 30/06/2016 12:51 :

moly napísal dňa 17/05/2016 02:27 :
"áno, verím presne tomu, čo píše mil_1 vykladá Božie Slovo čisto bez ľudských nánosov a nariadení a "doplnkov" "
A zrazu súhlasíš aj s terezkou74, ktorá tvrdí opak ako mil. Koľkým pravdám teda veríš ?

janjan je prihlásený top janjan napísal dňa 30/06/2016 02:37 :

moly,
Tvoje vyjadrenie o tom ako presne mil vykladá Písmo a ako s ním súhlasíš (našiel by som aj iné Tvoje súhlasné vyjadrenia) hovoria za všetko.
Navyše obaja tvrdíte, že ste uschopnení poruzumieť a vykladať Písmo a zrazu tvrdíte navzájom odporujúce si "pravdy". Tak kde je tá vaša neomylná schopnosť ? Ako si môžeš byť istá, že sa nemýliš ? Čo keď mil tvrdí pravdu a Ty žiješ v dobrovoľnom blude ? Zamysli sa nad sebou, moly, vážne sa zamysli, aby si nehlásala falošné evanjelium.
Našťastie katolíci majú Cirkev, stĺp a oporu pravdy, takže ak sa jej pridŕžajú, nehrozí im to, žeby schvaľovali milovu "teológiu". Vidíš moly, aká pevná je tá, samovykladačmi zaznávaná, opora ? Pán Ježiš nám v Cirkvi dal úžasný dar, spoľahlivú "mapu" úzkej cesty k tesnej bráne.

Naposledy upravil janjan dňa 2016-06-30 16:03 GMT

janjan je prihlásený top janjan napísal dňa 30/06/2016 04:55 :

moly napísala:
"ak má byť náš vzťah s Pánom právoplatný, musí mať človek možnosť si slobodne vybrať...život alebo smrť, život s Bohom alebo bez Neho."
a
" len s tym poslednym nevravim, ze nesuhlasim, ale nieco mi tam chyba."

Tak súhlasíš či nesúhlasíš ?
Čo Ti v milovej a stojanovej teológii chýba ? Slobodná vôľa ? Ale to im nechýba, tú oni POPIERAJÚ. A Ty si im tlieskala, ako perfektne oni vykladajú Písmo.
moly, zamysli sa, s čím súhlasíš.

janjan je prihlásený top janjan napísal dňa 30/06/2016 05:24 :

moly,
mil slobodnú vôľu popieral myslím už hneď v prvom príspevku a nehovoriac o minulých príspevkoch.
stojan tiež popiera slobodnú vôľu. Možno nie až tak dôsledne ako mil, ale ešte je mladý, doženie to smile.
Neboj, som kľudný. Nepokojná by si mala byť Ty, lebo včera sa tu pretriasal osud tých, čo hlásajú falošné evanjelium.

janjan je prihlásený top janjan napísal dňa 02/07/2016 01:19 :

moly napísala: "Tak neviem o čom je diskusia,keď sa tu očakáva len prikyvovanie na všetko ..."

Tak to je naozaj dobré, že si toto napísala ...

janjan je prihlásený top janjan napísal dňa 02/07/2016 04:06 :

moly,
keď budeš si užívať leto, nezabudni popremýšľať o milovej predestinácii.

christianwhite je odhlásený top christianwhite napísal dňa 04/07/2016 08:32 :

Predestinacia je fakt a každý duhovne mŕtvy človek jej nemôže rozumieť, pretože telesný človek nechápe veci ducha..
Prečo by Boh zo všetkých hriešnikov ktorí zhrešili a duchobne zomreli,  nemal právo si vyvolit,  vyvolat,  oživiť,  oddeliť,  zacieliť,  zapecatit,  zachrániť, spasiť len toho koho chce?!

janjan je prihlásený top janjan napísal dňa 04/07/2016 08:37 :

Lebo Pán je dobrý a jeho milosrdenstvo trvá naveky.

christianwhite je odhlásený top christianwhite napísal dňa 05/07/2016 08:22 :

@janjan ano PAN je dobry ale hlavne je spravodlivy. Spravodlivost znamena odsudit vsetkych a to uz urobil. Sud uz prebehol a preto ludia zomieraju. Jeho milosrenstvo vsak niektorych omilostuje. Jeho milosrdenstvo neznamena ze by to pre vsetkych dopadlo raz dobre ako sa tu snazis naznacit. Nedopadne. Vacsina totiz uz je a bude zatratena na vecnost v pekle, iba mensina dosiahne milosrdenstvo. Jezis to povedal jasne..

mil_1 je odhlásený top mil_1 napísal dňa 06/07/2016 07:36 :

------------------------
Jedným je evanjelium Ježiša Krista na spasenie a druhým je kameňom úrazu.

Ježiš povedal: Mar 8:34 ... Ak chce niekto prijsť za mnou, nech zaprie sám seba a nech vezme svoj kríž a ide za mnou.

Je jasné, že pod krížom sa myslí všetko to utrpenie, čo to sebazaprenie a teda aj zapretie svojej hriechom zotročenej vôle prinesie.

Zaprieť samého seba, tak to predsa nie je vyzdvihovanie vlastnej hriechom zotročenej vôle, ale naopak. A to je skutočná sloboda v Kristu – v sebazaprení a v Božej vôli a nie vlastnej. Ak Otec na nebesiach pritiahne človeka ku Kristu, tak oživené srdce už nič iné ani nechce, len prísť ku Kristu a osláviť ho, lebo vie že patrí jedine jemu a je jeho ovca. Preto aj vykúpený v Kristu zaprie toho starého človeka, lebo skrze vieru v Slovo Božie sa narodil nový človek z Boha – z Ducha. Keď obnovené srdce vidí túto dobrotu Boha a bohatstvo jeho milostí, potom dočasné radosti, pôžitky, výhody, sláva a bohatstvo sveta strácajú svoje kúzlo a javia sa v pravom svetle — ako márne a dočasné, na rozdiel od večných hodnôt, ktoré majú svoj pôvod v Bohu. Vykúpený v Kristu si už uvedomuje, že bol Božou milosťou a mocou vytrhnutý a spasený z tohto strateného sveta, aby bol účastný nepredstaviteľne slávnej večnosti s Bohom. Preto vykúpený v Kristu už usmerňuje svoje túžby na veci, ktoré majú svoj pôvod v Bohu a teda večné a nie tie, ktoré sú dočasné a márne, ktoré boli vlastné starému človeku.  To staré musí zomrieť, aby v Bohom obnovenom srdci človeka už kraľovalo Božie Slovo a teda aj Božia vôľa.

Predsa sa aj modlíme ako nás učil Ježiš a hovoríme jasne - nech sa stane tvoja vôľa – Božia vôľa ako na nebi, tak aj na zemi. Tak prečo mnohí tak preferujú vlastnú vôľu ako rozhodujúci faktor pre účinnosť spásy, ak Ježiš učí  - zapri samého seba a teda aj svoju vôľu. Vidíte to? No a prečo potom popierať Božiu vôľu a teda Božie rozhodnutie, koho si vyvolí a koho oživí a teda koho aj spasí a súčasne sa modliť – nech sa stane Božia vôľa ako v nebi, Tak aj na zemi. Popieranie Božej zvrchovanosti pri predurčení, vyvolení vyústilo do násilia pri presadzovaní vôle KC, ktorá nútila kto má jej uveriť a v čo má veriť a to pod heslom  - účel svätí prostriedky. Len ten účel je hromadenie bohatstva a vplyvu na svetskú moc a nie šírenie pravého evanjelia, ktoré sa nikdy nemôže šíriť násilím, lebo sa vždy šíri z Božej moci - pôsobením Ducha Svätého.

Ježiš nezaložil žiadne náboženstvo. No vznik katolíckeho náboženstva, ktoré sa maskuje za kresťanstvo, ale ktoré moc evanjelia a moc Ducha Svätého zaprelo a to tým, že zdeformovalo pravé evanjelium vlastným učením, ktoré aj ignoruje zvrchovanosť Božiu pri predurčení – vyvolení, znovuzrodení v Kristu a teda ignoruje to, že to jedine Otec na nebesiach priťahuje zo sveta ľudí ku Kristu, ktoré ignoruje to, že evanjelium pokoja sa šíri jedine z moci Božej a milosti - zvestovaním a novým životom v Kristu, tak sa to všetko prejavilo počas dejín KC ukrutným násilím - prenasledovaním, mučením, upaľovaním, vojnami, politikárčením, hromadením bohatstva a to na neustále zvyšovanie svojho vplyvu na svetskú moc.

Ak by KC hlásala pravé evanjelium a teda aj uznala zvrchovanosť Božiu pri predurčení, vyvolení, oživení, tak je jasné, že by sa spoliehali na Božiu moc a Božie rozhodnutie komu Otec na nebesiach otvorí srdce, aby uveril a komu nie a nehromadili by bohatstvo, nespájali so svetskou mocou a neuchýlili by sa k násiliu pri jeho šírení. No katolícke učenie na čele s pápežom učí a činí opak toho, čo učil a činil Kristus. Najprv si KC vo svojej padlosti vybuduje náboženstvo  - teda aj vlastné upravené evanjelium  a vlastným výkladom niektorých veršoch z Písma  ľuďom nahovára ako prísť k spaseniu dodržiavaním ich vlastných nariadení, ktorými podmienila spasenie. Vyzdvihne vôľu nezávislú na Božej vôle, vyzdvihne svoju jedinečnosť a výnimočnosť tým, že začne tvrdiť, že to Kristus poveril KC na čele s pápežom ako jedinú v ktorej je cirkev Kristova, aby prostredníctvom nej šíril pravú katolícku vieru. No násilné presadzovanie učenia KC poukazuje na padlosť cirkvi, ktorá sa nepodriaďuje Božej vôli, ale satanskej vôli – vôli antikrista. No Boh je mocný a zničí to všetko zjavením svojho príchodu.

Ak šírila KC svoje učenie napr. medzi indiánmi, alebo robili rekatolizáciu, tak prečo to nerobili bez násilia – zvestovaním -  slovom a novým životom v Kristu ak tvrdí že je jediná pravá cirkev? Nerobili to preto, lebo žiadny nový život v Kristu nemali a to násilie len svedčilo čo sú zač – vlci prezlečení za baránkov. Dôvod, prečo sa šírilo násilím bol ten, že to učenie nepochádza od Boha a išlo im predovšetkým o hromadenie majetku, rozšírenie vplyvu a o vzájomnú objednávku keďže katolícke duchovenstvo išlo ruka v ruke s politickou mocou a správalo sa to ako šelma.

Na tom je vidieť, že to už nebolo pravé kresťanstvo a pravé evanjelium, ktoré sa takto šírilo. Pravé evanjelium pokoja sa nemôže predsa šíriť násilím ak vieme, čo učil Ježiš. Ak vieme, že to jedine Otec priťahuje zo sveta ľudí ku Kristu a nie nejaká inštitúcia.

Ak by totiž pripustili, že to jedine Otec na nebesiach priťahuje ku Kristu, tak načo to nasilu presadzovať a hneď súdiť a to dokonca smrťou. Stačí predsa zvestovať a kto má od Otca na nebesiach uši na to aby počul, tak počuje, porozumie a uverí. Kto nemá, tak neuverí a ide sa ďalej vo zvestovaní. Ak niekde učeníkov neprijali pri zvestovaní evanjelia, tak išli niekam inde, kde ich poslal Svätý Duch. Vidíme ako Ježiš pokarhal učeníkov ak mali takéto myšlienky: Luk9  52a poslal poslov pred sebou. A oni idúc vošli do samaritánskeho mestečka, aby mu tam prihotovili. 53Ale ho neprijali, pretože jeho tvár bola obrátená ísť hore do Jeruzalema. 54A keď to videli jeho učeníci, Jakob a Ján, povedali: Pane, či chceš, aby sme povedali, aby oheň sostúpil s neba a strávil ich, ako aj Eliáš urobil? 55Ale Ježiš sa obrátil, pokarhal ich a povedal: Neviete, čieho ste vy ducha; 56lebo Syn človeka neprišiel zahubiť ľudské duše, ale spasiť. A išli do iného mestečka.

Ak počujú slovo evanjelia tak tí, ktorí sú určení pre večný život v Kristu, tak aj uveria. Tí ktorí nie sú určení, tak neuveria a ide sa ďalej. Skut13 48Keď to počuli pohania, radovali sa a oslavovali Pánovo slovo a uverili všetci, čo boli vopred určení pre večný život Nie je preto žiadny dôvod niekoho nútiť v niečo veriť ak vidíme, že niekto odmieta Krista a teda Otec ho nepriťahuje ku Kristu a  ak sme si vedomí, že to jedine Otec na nebesiach rozhoduje. Ak neuveril, tak nie je jeho ovca. Potom u pravého učenia nie je možné sa uchýliť k násiliu. Tak prečo sa k tomu uchýlila KC? Nie je možné veriť vo zvrchovaného Boha a súčasne šíriť kresťanstvo násilím. Potom to už nie je kresťanstvo a potom to už nie je evanjelium pokoja – Kristove evanjelium.

Naposledy upravil mil_1 dňa 2016-07-06 13:46 GMT

fantaskaut je odhlásený top fantaskaut napísal dňa 05/09/2017 10:06 :

Zdravím, veľa ste milý brat Kresťan popísali o svojom pohľade na kresťanstvo, alebo o vašom osvojenom pohľade. Ku kritike tradície v katolíckej Cirkvi, len toľko, že kánon o knihách obsiahnutých v Biblii, vychádza z tradície a opiera sa o tradíciu Cirkvi. Že sú v Biblii práve tie knihy je i vďaka tradícii Cirkvi. Čo sa týka istoty, či budeme spasení, tá vyplýva z obety Krista, ktorý nás svojou smrťou na kríži vykúpil. Teda ak sa snažíme žiť podľa Krista, máme istotu spásy, ak sa neusilujeme Krista nasledovať tú istotu strácame vlastnou vinou. Ešte k ustanoveniu Cirkvi tú ustanovil Kristus, či sa to niekomu páči, alebo nie. Ešte si dovolím jednu poznámočku, nebudem citovať, lebo meno autora ani presné znenie výroku si už nespomínam, ale pokúsim sa vystihnúť význam. Ak sa hoc kto rozhodne nejakú myšlienku rozšíriť ku mnohým osobám, po mnoho generácií ju šíriť, musí za týmto účelom založiť nejaké spoločenstvo či organizáciu.